Indhold. Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune for perioden 2022 til og med 2025

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune for perioden 2022 til og med 2025"

Transkript

1 Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune for perioden 2022 til og med 2025 Indhold...3 Økonomiudvalget...4 Klima- og Miljøudvalget...4 Børne- og Skoleudvalget...5 Social- og Sundhedsudvalget...5 Kultur- og Fritidsudvalget...5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget , stk. 4 Udvalg , stk. 4 Rekruttering og Fastholdelse , stk. 4 Visionsplan Vedbæk...6 Børn og Unge-udvalget...7 A. Almene Boligorganisationer...7 Birkerød almennyttige Boligselskab...7 Boligselskabet BSB Søllerød...7 Gl. Holte Boligselskab...8 Lejerbo Rudersdal...8 Søllerød Almene Boligselskab...8 Søllerød Ældreboligselskab...8 B. Ældreboliger...8 Ældreboligerne ved Bakkehuset...8 Lions Park, Ældreboligbestyrelsen, Birkerød...9 Den selvejende institution Lions Park, Birkerød, Plejeboliger...9 C. Kollegier...9 Paul Bergsøe Kollegiet...9 Skovlyporten...9 Trørød Kollegiet...10 Beboerklagenævnet for Allerød og Rudersdal...10 Beredskabskommission, fælles...11 Birkerød Idrætscenter...12

2 Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum...12 Bygningspræmieringsudvalg...12 Drewsens Hospital (Magdalene Fredericia Drewsens Legat)...12 Ekspropriationskommissionen vedr. ekspropriation af fast ejendom 1. instans...13 Taksationskommissionen vedr. ekspropriation af fast ejendom 2. instans...13 FGU Nordsjælland...13 Folkeoplysningsudvalget...13 Fonden Andreas Jensens Minde...14 Fredningsnævnet...14 Gl. Holtegaard Breda Fonden...14 Gymnasier...15 Birkerød Gymnasium...15 Nærum Gymnasium...15 Handicapråd...15 Havarthigaarden/Holte Borgerhus...15 Hegnsynsmænd...15 Hjemmeværnets distriktsudvalg...16 Holte Fjernvarme, a.m.b.a...16 Holte Ride-Klubs bestyrelse...16 Huslejenævnet for Allerød og Rudersdal...17 KL s repræsentantskab...18 Kredsrådet for Nordsjællands Politi...18 Kulturcenter Mantziusgården...19 Kulturcenter Mariehøj...19 Lions Park, Søllerød...19 Den selvejende institution, Lions Park, Birkerød...19 Lyngby-Nærum Banen A/S...20 Mølleåværket A/S...20 Norfors I/S, bestyrelsen for 60 selskab...20 NOVAFOS Holding A/S...20 Nævningegrundlisteudvalget /27

3 Rudegård Idrætsanlæg...20 Rudersdal Forsyning A/S...21 Rundforbi Idrætsanlæg...21 Rundforbi Tennishal...21 Skatteankenævn Hovedstaden Nord...21 Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord...22 Skolebestyrelser...22 Rudersdal Musikskole...22 Skovly-udvalget...22 Fonden Søllerød-Spejdernes Lederkollegium...23 Søllerød Sommerlejrforenings bestyrelse, Fonden...23 Overtaksationskommissionen i henhold til vejloven 2. instans...23 Trafikselskabet Movia, Repræsentantskabet...23 Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU-Sjælsø) 60 selskab...24 Ungdomsskolebestyrelsen (Bestyrelsen for Ung i Rudersdal)...24 Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg...24 Valgbestyrelse til kommunal- og regionsrådsvalg...25 Valgstyrerformænd...25 Vedbæk Havnebestyrelse...26 Særlige bemyndigelser m.v Giftefogeder...26 Ann Sofie Orth (C), Borgmester Birgitte Schjerning Povlsen (C), 1. viceborgmester Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), 2. viceborgmester (A) Anette Mai Billesbølle (A) Thomas Lesly Rasmussen (A) Court Møller (B) 3/27

4 Jacob Netteberg (B) Christoffer Buster Reinhardt (C) Elisabeth Ildal (C) Knud Skadborg (C) Flemming Møller (C) Nicola Emily Larsen (C) Peter Lemmich (C) Julie Quass (C) Dorte Nørbo (F) Anne Christiansen (L) Khaled Mustapha (L) Jens Ive (V) Randi Mondorf (V) Malene Barkhus (V) Jens Darket (V) Christoffer Emil Jørgensen (Ø) Økonomiudvalget (Styrelsesvedtægt 10) Borgmesteren er født formand Ann Sofie Orth Jens Ive Anne Christiansen Jacob Netteberg Christoffer Emil Jørgensen Dorte Nørbo Christoffer Buster Reinhardt Malene Barkhus Klima- og Miljøudvalget (Styrelsesvedtægt 13) 7 Kommunalbestyrelses- mer Næstformand Court Møller Dorte Nørbo 4/27

5 Christoffer Buster Reinhardt Jens Darket Christoffer Emil Jørgensen Anette Maj Billesbølle Anne Christiansen Arkitektur- og Byplanudvalget (Styrelsesvedtægt 14) 7 Kommunalbestyrelses- mer Næstformand Christoffer Buster Reinhardt Dorte Nørbo Nicola Emily Larsen Jens Kloppenborg- Skrumsager Anette Maj Billesbølle Jens Ive Knud Skadborg Børne- og Skoleudvalget (Styrelsesvedtægt 15) 7 Kommunalbestyrelses- mer. Næstformand Anne Christiansen Jens Darket Julie Quass Flemming Møller Thomas Lesly Rasmussen Court Møller Christoffer Emil Jørgensen Social- og Sundhedsudvalget (Styrelsesvedtægt 16) 7 Kommunalbestyrelses- mer. Næstformand Randi Mondorf Khaled Mustapha Malene Barkhus Birgitte Schjerning Povlsen Elisabeth Ildal Jacob Netteberg Kultur- og Fritidsudvalget (Styrelsesvedtægt 17) 7 Kommunalbestyrelses- Knud Skadborg 5/27

6 mer. Næstformand Thomas Lesly Rasmussen Elisabeth Ildal Jens Kloppenborg- Skrumsager Randi Mondorf Khaled Mustapha Nicola Emily Larsen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (Styrelsesvedtægt 18) 7 Kommunalbestyrelses- mer Næstformand Jacob Netteberg Peter Lemmich Julie Quass Flemming Møller Malene Barkhus Jens Ive 17, stk. 4 Udvalg Den nyvalgte Kommunalbestyrelse påtænker at nedsætte følgende udvalg: 17, stk. 4 Rekruttering og Fastholdelse Næstformand Birgitte Schjerning Povlsen Court Møller Knud Skadborg Julie Quass Jens Darket Anette Maj Billesbølle Randi Mondorf 17, stk. 4 Visionsplan Vedbæk Næstformand Jens Kloppenborg- Skrumsager Peter Lemmich Elisabeth Ildal Malene Barkhus Anne Christiansen Jens Ive 6/27

7 Børn og Unge-udvalget Retssikkerhedsloven Udvalget består af 2 medlemmer, der vælges af blandt dens medlemmer. Efter samme regler vælges for hvert medlem en stedfortræder. Børnog Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer der er valgt af. Herudover udpeger Domstolsstyrelsen 1 byretsdommer fra retskredsen og Familieretshuset udpeger 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige. Stedfortræder Næstformand Stedfortræder Thomas Lesly Rasmussen Khaled Mustapha Anne Christiansen Boligselskabernes bestyrelser (Hjemmel: De enkelte boligselskabers vedtægter) A. Almene Boligorganisationer Birkerød almennyttige Boligselskab (Vedtægt af , 9 stk. 1) vælger 1 medlem og 1 suppleant. Mette Poulsen Anette Maj Billesbølle Boligselskabet BSB Søllerød (Vedtægt af , 11, stk. 1) vælger Lisbet Riis Pia Sverdrup Peter Ussing Jørn Haarby Hansen 7/27

8 2 medlemmer og 2 suppleanter. Gl. Holte Boligselskab (Vedtægt af , 11 stk. 1) vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter. Carsten Winther Lene Stener Bent Nielsen Mette Poulsen Lejerbo Rudersdal (Vedtægter af , stk.1) vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter. Gitte Rasmussen Camilla Paludan Christian Fink Elkjær Jacob Netteberg Søllerød Almene Boligselskab (Vedtægt af , 11 stk. 1) vælger 1 medlem og 1 suppleant. Lisbet Riis Pia Sverdrup Søllerød Ældreboligselskab (Vedtægt af , 11, stk. 1) vælger 1 medlemmer og 1 suppleanter Birgit Gundorph-Malling Christian Fink Elkjær B. Ældreboliger Ældreboligerne ved Bakkehuset (Vedtægter af , 2, stk. 1) udpeger 2 kommunalbestyrelsesmed- Khaled Mustapha Anne Christiansen Jacob Netteberg Court Møller 8/27

9 lemmer. Ifølge vedtægternes 2, stk. 3 kan udpege en suppleant for hvert medlem. Lions Park, Ældreboligbestyrelsen, Birkerød (Vedtægter af , 3) Der udpeges 3 medlemmer og 3 suppleanter. Jens Darket Niels Jarnø Johansen Poul Bach Jesper Winther Andersen Jens Ive Den selvejende institution Lions Park, Birkerød, Plejeboliger Jens Darket Niels Jarnø Johansen Poul Bach Jesper Winther Andersen Jens Ive C. Kollegier Paul Bergsøe Kollegiet (Vedtægt af , 4) udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter. mer/suppleanter, der udpeges af, må ikke være uddannelsessøgende eller "andre unge med særligt behov. Anders Modey Kim Johnsen Morten Noppenau Matilde Broberg Ekstrøm Skovlyporten (Vedtægt af , 4) Sten Troelstrup Morten Noppenau 9/27

10 udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter, som ikke må være uddannelsessøgende eller "andre unge med særligt behov". Anders Modey Morten Munch Trørød Kollegiet (Vedtægt af , 4) udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter, som ikke må være uddannelsessøgende eller "andre unge med særligt behov". Aleksandra Marie Spangsege Peter Ussing Lotte Gjaldbæk Bernt Stubbe Østergaard Beboerklagenævnet for Allerød og Rudersdal (LBK nr. 921 af om leje af almene boliger, 96-97) 3 medlemmer og 3 suppleanter. en, der skal have bestået juridisk kandidateksamen, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen. en må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Det er (Udlejer) (Lejer) 2. suppleant Marianne Buhl Jens Nørgaard Torben Holm Lars Schmidt Conny Birkholm Martin Dinesen Niels Kristian Hansen 10/27

11 i Rudersdal, der indstiller formanden efter drøftelse med Allerød Kommune. De to andre medlemmer udpeges af i Rudersdal efter drøftelse med Allerød Kommune, efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejeforeninger i kommunen. De skal begge være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. I sager om tvister efter kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Vedkommende udpeges af kommunalbestyrelsen. Der vælges en suppleant for hvert medlem. Beredskabskommission, fælles (Beredskabslovens 10 og Samordningsaftalens 2( 60-selskab med Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal)) Borgmesteren i Rudersdal Kommune er født medlem. Herudover vælger Borgmester Ann Sofie Orth Birgitte Schjerning Povlsen Malene Barkhus 11/27

12 2 medlemmer Birkerød Idrætscenter udpeger 1 medlem og 1 stedfortræder blandt s medlemmer (i.h.t. retningslinjer om Brugerråd af ). Stedfortræder Julie Quass Nicola Emily Larsen Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (Vedtægter af ) har ret til at udpege 2 medlemmer Erik Eugen Olsen Keld Stattau Bygningspræmieringsudvalg Ifølge regler for uddeling af Rudersdal arkitekturpris udpeges borgmesteren, der er formand for udvalget, formanden for Arkitektur- og Byplanudvalget og formanden for Klimaog Miljøudvalget. Borgmester Ann Sofie Orth Christoffer Buster Reinhardt Court Møller Drewsens Hospital (Magdalene Fredericia Drewsens Legat) Ifølge fundats af 14. januar 1944 består bestyrelsen af Rudersdal Kommunes Randi Mondorf Khaled Mustapha Malene Barkhus 12/27

13 Social- og Sundhedsudvalg Birgitte Schjerning Povlsen Elisabeth Ildal Jacob Netteberg Ekspropriationskommissionen vedr. ekspropriation af fast ejendom 1. instans (Ekspropriationsprocesloven 6 stk. 2) met kan ikke være det samme, som ved taksationskommissionen. Jan Erik Messmann Taksationskommissionen vedr. ekspropriation af fast ejendom 2. instans (Ekspropriationsprocesloven 7 stk. 3) medlemmet kan ikke være det samme, som ved ekspropriationskommissionen. Mikkel Barnekow FGU Nordsjælland Folkeoplysningsudvalget (Folkeoplysningsloven. Lov nr. 924 af , 34 stk. 1 og styrelsesvedtægt vedtaget 24. april 2013 ) udpeger 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. en udpeges blandt de udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer på det konstituerende møde. Christoffer Emil Jørgensen Thomas Lesly Rasmussen Julie Quass Nicola Emily Larsen Jens Kloppenborg- Skrumsager Malene Barkhus 13/27

14 Fonden Andreas Jensens Minde Ifølge fundats af udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen, som skal være bosat i den del af Rudersdal Kommune, der før den 1. januar 2007 udgjorde Birkerød Kommune. Niels Jarnø Johansen Christian Have Ulla Andersen Fredningsnævnet Lov om naturbeskyttelse medlem og 1 suppleant. Hverken medlem eller suppleant bør ikke være medlem af. Per Carøe Niels A. Bundsgaard Gl. Holtegaard Breda Fonden Fonden for malerinden Ebba Breda s kunst og Gl. Holtegaard (Vedtægt af ) Fondsbestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af for Rudersdal Kommune blandt dennes medlemmer. merne må ikke være kunstmalere. Jens Ive 14/27

15 Gymnasier Lov om almengymnasiale uddannelser 16. Ifølge aftale med KKR udpeger 1 medlem til hvert gymnasium i kommunen. Birkerød Gymnasium Nicola Emily Larsen Nærum Gymnasium Stefan Skrubbeltrang Handicapråd (Retssikkerhedslovens 37a og bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område samt vedtægter af ) 4 medlemmer vælges blandt s medlemmer. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet. Næstformand Jacob Netteberg Court Møller Elisabeth Ildal Ann Sofie Orth Anette Maj Billesbølle Randi Mondorf Jens Darket Havarthigaarden/Holte Borgerhus (Vedtægter , 4) har ret til at udpege 2 medlemmer. Anne Damsgaard Manniche Lars Holmqvist Hegnsynsmænd (Lbk. nr. 799 af 11/ om hegn Hegnsynet består af 3 medlemmer, som Sten Troelstrup Keld Stattau Søren Rye Anette Maj Billesbølle Niels A. Bundsgaard 15/27

16 vælger. 1 medlem skal være plantningskyndig og 1 medlem bygningskyndig. Der skal også udpeges 3 suppleanter. Hegnsynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens borgere. Tillige Mark- og Vejfredsloven, vurderingsmænd, hvor kan bestemme at opgaverne varetages af hegnsynsmændene. Erik Mollerup Hjemmeværnets distriktsudvalg Lov om hjemmeværnet 7 og 9 udpeger 1 medlem. Funktionsperioden er fra 1. sep til 31. august John Münster Holte Fjernvarme, a.m.b.a. (Vedtægter af ) udpeger 1 medlem og kan udpege 1 suppleant. Christoffer Buster Reinhardt Flemming Møller Holte Ride-Klubs bestyrelse (Vedtægt af ) har ret til at udpege 2 medlemmer. Mette Poulsen Allan Bjørn Jensen 16/27

17 Huslejenævnet for Allerød og Rudersdal (Lovbekendtgørelse nr. 189 af ) om midlertidig regulering af boligforholde ne, vælges for indtil 4 år). 3 medlemmer og 3 suppleanter. en, der skal have bestået juridisk kandidateksamen, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen. en må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejeorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Det er i Rudersdal Kommune der indstiller formanden efter drøftelse med Allerød Kommune. De to andre medlemmer vælges af i Rudersdal Kommune efter drøftelse med Allerød Kommune efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold. I sager om tvister efter 79a-79c tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig (Udlejer) (Lejer) 2. Jens Nørgaard Mette Clemmensen Lars Schmidt Torben Holm Martin Dinesen Niels Kristian Hansen Conny Birkholm 17/27

18 med hensyn til sociale forhold. Vedkommende udpeges af. Der vælges en suppleant for hvert medlem. KL s repræsentantskab KL s love 13 udpeger en Stedfortræder for Borgmesteren Borgmester Stedfortræder Ann Sofie Orth Christoffer Buster Reinhardt Kommunernes Landsforening I henhold til 4, stk. 1, i KL s love udpeger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndte indbyggere. udpeger 8 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 8 suppleanter. Delegeret Delegeret Delegeret Delegeret Delegeret Delegeret Delegeret Delegeret Birgitte Schjerning Povlsen Flemming Møller Court Møller Jacob Netteberg Jens Kloppenborg- Skrumsager Malene Barkhus Dorte Nørbo Peter Lemmich Anne Christiansen Khaled Mustapha Anette Maj Billesbølle Christoffer Emil Jørgensen Thomas Lesly Rasmussen Elisabeth Ildal Knud Skadborg Kredsrådet for Nordsjællands Politi (Retsplejelovens ) Borgmester Stedfortræder Ann Sofie Orth Birgitte Schjerning Povlsen 18/27

19 Borgmesteren i Rudersdal Kommune er født medlem. Desuden vælges en stedfortræder, som skal være medlem af Kulturcenter Mantziusgården (Retningslinjer af ) Der vælges 1 medlem og 1 stedfortræder blandt s medlemmer. Stedfortræder Jacob Netteberg Court Møller Kulturcenter Mariehøj (Retningslinjer af ) Der vælges 1 medlem og 1 stedfortræder blandt s medlemmer. Stedfortræder Jens Kloppenborg- Skrumsager Malene Barkhus Lions Park, Søllerød (Institutionens vedtægt af pkt. 2) vælger af sin midte 2 medlemmer. Jens Darket Birgitte Schjerning Povlsen Den selvejende institution, Lions Park, Birkerød (Vedtægter af , 6) 2 medlemmer. Jens Darket Jesper Winther Andersen Poul Bach 19/27

20 Lyngby-Nærum Banen A/S (Vedtægter af stk. 1). 1 medlem til bestyrelsen. Iben Koch Mølleåværket A/S (Vedtægter af ) udpeger 1 medlem og 1 personlig suppleant. Martin Rosenkilde Pedersen Kurt Pedersen Norfors I/S, bestyrelsen for 60 selskab (Vedtægten for I/S Nordfors af , stk. 2) Borgmesteren og 1 personlig stedfortræder. Borgmester Stedfortræder Ann Sofie Orth Birgitte Schjerning Povlsen NOVAFOS Holding A/S (Vedtægter af 1. januar ) Rudersdal Kommune indstiller 1 medlem samt en personlig suppleant Ann Sofie Orth Court Møller Nævningegrundlisteudvalget Retsplejeloven 72 Mindst 5 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen. Peter Gerlach-Hansen Lars Neumann John Münster Luc de Visme Harald Gade Andersen Rudegård Idrætsanlæg (Retningslinjer af ) Stedfortræder Jens Darket Malene Barkhus 20/27

21 Der vælges 1 medlem og 1 stedfortræder blandt s medlemmer. Rudersdal Forsyning A/S Bestyrelsen er identisk med Novafos Holdings bestyrelse. Ann Sofie Orth Court Møller Rundforbi Idrætsanlæg (Retningslinjer af ) 1 medlem og 1 stedfortræder vælges blandt s medlemmer. Elisabeth Ildal Nicola Emily Larsen Rundforbi Tennishal (Institutionens vedtægter af ) har ret til at udpege 2 medlemmer. Christian Fode Thomas Lesly Rasmussen Skatteankenævn Hovedstaden Nord indstiller 1medlem og en personlig suppleant. Funktionsperioden er 1. juli 2022 til 30. juni Lars Kristensen Erik Mollerup 21/27

22 Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord indstiller 3 medlemmer. Funktionsperioden er 1. juli 2022 til 30. juni Lars Engelberth Per Juel Hansen Christian Fode Skolebestyrelser I henhold til 1.1 i vedtægt for styrelse af Rudersdal Kommunes skolevæsen, kan de enkelte skolebestyrelser anmode om, at vælger et kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage uden stemmeret i skolebestyrelsens møder. Birkerød Skole Jens Darket Holte Skole Flemming Møller Ravnholm Skole Anne Christiansen Rude Skov Skole Knud Skadborg Skovlyskolen Julie Quass Søholmskolen Court Møller Trørødskolen Malene Barkhus Vedbæk Skole Peter Lemmich Rudersdal Musikskole (Styrelsesvedtægt for Musikskolerådet for Rudersdal Musikskole af ) Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 1 medlem vælges af og blandt s medlemmer. Det valgte medlem er født formand. Dorte Nørbo Khaled Mustapha Skovly-udvalget (Nedsættes iht. deklaration, lyst Lene Stener Christian Fode 22/27

23 på Skovlys jorder, og fører tilsyn med deklarationens overholdelse). 3 medlemmer vælges af. Morten Munch Fonden Søllerød-Spejdernes Lederkollegium (Kollegiets vedtægter af ) udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Vibeke Baden Laursen Thomas Lesly Rasmussen Søllerød Sommerlejrforenings bestyrelse, Fonden (Vedtægter af ). udpeger 3 medlemmer. Direktionens bemyndiges til at udpege medlemmerne. Taksationskommissionen i henhold til vejloven 1. instans (Lov om offentlige veje 106, stk. 3). udpeger 2 medlemmer. Eric Beran Claus Hjorting Overtaksationskommissionen i henhold til vejloven 2. instans (Lov om offentlige veje 106, stk. 3) udpeger 1 medlem. Niels Jarnø Johansen Trafikselskabet Movia, Repræsentantskabet (Vedtægt af , 6) 1 medlem og 1 suppleant Flemming Møller Knud Skadborg 23/27

24 udpeges af og blandt s medlemmer. Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU-Sjælsø) 60 selskab (Aftale af om etablering og drift af UU-Sjælsø i Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner, 2). Til bestyrelsen udpeges 1 forvaltningschef samt 1 personlig suppleant. Direktionen bemyndiges til at udpege medlem og suppleant. Ungdomsskolebestyrelsen (Bestyrelsen for Ung i Rudersdal) (Lov nr. 997 af , og styrelsesvedtægt af ) Der udpeges 2 medlemmer og 2 suppleanter blandt s medlemmer. en vælges af Khaled Mustapha Anne Christiansen Jacob Netteberg Court Møller Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg (Lov nr. 704 af om valg til folketinget 23 og 24) I opstillingskredse, der omfatter 2 kommuner, vælger hver kommune 4 medlemmer. Valgbestyrelsens medlemmer vælges af Borgmester Ann Sofie Orth Christoffer Buster Reinhardt Julie Quass Birgitte Schjerning Povlsen Court Møller Jacob Netteberg Peter Lemmich Elisabeth Ildal 24/27

25 kommunalbestyrelserne blandt disses medlemmer. Af de medlemmer, som kommunen skal udpege til valgbestyrelsen, udgør s formand det ene. en for i den kommune, hvori opstillingskredsens valgsted er beliggende, er formand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelse til kommunal- og regionsrådsvalg Borgmesteren er født formand. Herudover udpeges der 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Borgmester Ann Sofie Orth Christoffer Buster Reinhardt Julie Quass Birgitte Schjerning Povlsen Dorte Nørbo Peter Lemmich Anne Christiansen Khaled Mustapha Jacob Netteberg Court Møller Valgstyrerformænd Valgstyrerformanden leder afstemningen i hvert afstemningsområde: Birkerød Skole Søren Hyldgaard Holte Skole, afd. Randi Mondorf Grünersvej Ravnholm Skole, afd. Søren Rye Nærum Ravnholm Skole, afd. Vangebo Julie Quass 25/27

26 Rude Skov Skole, afd. Anne Christiansen Sjælsø Skovlyskolen Court Møller Søholmskolen, afd. Klaus Nørby Jakobsen Toftevang Trørødskolen Lene Lone Pedersen Vedbæk Skole Peter Lemmich Vedbæk Havnebestyrelse (Vedtægt af ) 3 medlemmer vælges af blandt dennes medlemmer. Jens Ive Ann Sofie Orth Særlige bemyndigelser m.v. Bemyndigelse i henhold til styrelsesloven til sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren at underskrive dokumenter vedr. kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser (Lov om kommunernes Styrelse 32). Bemyndigelse gives til: Kommunaldirektør Birgitte Lundgren Vicekommunaldirektør Thomas Bille Direktør Henning Bach Christensen Direktør Iben Koch Økonomichef Peter Lassen Giftefogeder Bemyndigelse i henhold til 18 i ægteskabsloven til at foretage vielser. Borgmesteren bemyndiger følgende: 1. viceborgmester Birgitte Schjerning Povlsen 2. viceborgmester Jens Kloppenborg-Skrumsager Kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt Kommunalbestyrelsesmedlem Dorte Nørbo Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Ive Kommunalbestyrelsesmedlem Court Møller Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Lesly Rasmussen Kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Netteberg Kommunalbestyrelsesmedlem Anette Maj Billesbølle 26/27

27 Kommunalbestyrelsesmedlem Khaled Mustapha Kommunaldirektør Birgitte Lundgren Vicekommunaldirektør Thomas Bille Chefkonsulent Anja Sælsen Chefkonsulent Martin Garling Specialkonsulent Jette Frandsen 27/27

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar december 2021

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar december 2021 Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar 2018-31. december 2021 Kommunalbestyrelsen 3 Økonomiudvalg og stående udvalg 3 Økonomiudvalget 3 Miljø- og Teknikudvalget 4 Byplanudvalget 4 Børne- og

Læs mere

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar december 2021

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar december 2021 Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar 2018-31. december 2021 Kommunalbestyrelsen 3 Økonomiudvalg og stående udvalg 3 Økonomiudvalget 3 Miljø- og Teknikudvalget 4 Byplanudvalget 4 Børne- og

Læs mere

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar december 2017

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar december 2017 Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar 2014-31. december 2017 Kommunalbestyrelsen 3 Økonomiudvalg og stående udvalg 3 Økonomiudvalget 3 Miljø- og Teknikudvalget 3 Byplanudvalget 4 Børne- og

Læs mere

Fanø Kommune. Dagsorden

Fanø Kommune. Dagsorden Fanø Kommune Dagsorden Byrådet - Det konstituerende møde 2017 Den 15. december 2017 kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Afbud: Medlemmer: Sekretær: Dennis Feldberg Erik Nørreby, Kristine Kaas Krog, Christian

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNE. Kommunalbestyrelsesvalget. den 19. november Endelig opgørelse

RUDERSDAL KOMMUNE. Kommunalbestyrelsesvalget. den 19. november Endelig opgørelse Kommunalbestyrelsesvalget den 9. november 203 Endelig opgørelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Valgforbund 3 Optælling af de afgivne stemmesedler 4 Antal 5 A. Socialdemokratiets 6 B. Det Radikale

Læs mere

Byrådets konstituerende møde, 6. december 2017:

Byrådets konstituerende møde, 6. december 2017: Byrådets konstituerende møde, 6. december 2017: Punkt 2 For Jens Ejner Christensen som borgmester stemte 17 medlemmer: Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Peder Hummelmose, Niels Clemmensen,

Læs mere

Fortegnelse over Råd, nævn, udvalg, kommissioner og politisk udpegning for perioden 1. januar december 2017 i Faxe Kommune

Fortegnelse over Råd, nævn, udvalg, kommissioner og politisk udpegning for perioden 1. januar december 2017 i Faxe Kommune Fortegnelse over Råd, nævn, udvalg, kommissioner og politisk udpegning for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 i Faxe Kommune A Affaldplus I/S (bestyrelse) Alkohol og Samfund (bestyrelse) AOF Øst

Læs mere

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold Udpeges af Byrådet på det konstituerende møde: Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget Hjemmel Antal der skal vælges af Byrådet Heraf byrådsmedlemmer Bemærkninger Vederlag Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. 9. november 2014 Gule markeringer = DF repræsentation Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. Børn- og Ungeudvalg Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Jens Erik Kistrup (V) med stedfortræder

Læs mere

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Skema 1, som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Når det i bemærkningsfeltet er anført, at udpegningen er lovbestemt, har kommunen udpegningspligt,

Læs mere

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Skema 1 Udvalg, kommissioner,, som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Når det i bemærkningsfeltet er anført, at udpegningen er lovbestemt,

Læs mere

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Skema 1 Udvalg, kommissioner,, som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Når det i bemærkningsfeltet er anført, at udpegningen er lovbestemt,

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-2021 Udpegninger konstituerende møde 1 Indhold De stående udvalg...4 Økonomi- og Erhvervsudvalget...4 Velfærds- og Sundhedsudvalget...4 Børne- og Uddannelsesudvalget...4

Læs mere

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Maj 2018

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Maj 2018 Udvalgsposter Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Maj 2018 Thomas Gyldal Petersen (A) Borgmester Økonomi- og Planlægningsudvalget (formand) Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 8. Januar 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Knud B. Christoffersen (A) Bevillingsnævn Tina Tving Stauning (A)

Læs mere

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V)

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V) Råd, nævn eller kommission Beredskabskommissionen Børne- og Ungeudvalget C4 Foreningen s repræsentantskab C4 Videncenter Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Udpeget Vakant Susanne Due Kristensen (A), formand

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 6. November 2017 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Dagsorden 02-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens sammensætning 2014-2017 Valg af borgmester

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2006, KL. 20.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 7. december 2006 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 20. December 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt

Læs mere

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde Udpeget på det konstituerende møde Borgmester 1. viceborgmester 2. viceborgmester Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Udvalg,, næst Børne- og Kulturudvalget Udvalg,, næst Det Sociale Udvalg Udvalg Henning

Læs mere

Referat. Byrådet. Tid Onsdag den 11. december 2013 kl. 19:00. Byrådssalen. Afbud. Fraværende

Referat. Byrådet. Tid Onsdag den 11. december 2013 kl. 19:00. Byrådssalen. Afbud. Fraværende Referat Byrådet Tid Onsdag den 11. december 2013 kl. 19:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Valg af borgmester...3 3. Valg af 1. og 2. viceborgmester...3

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNE. Kommunalbestyrelsesvalget. den 21. november Endelig opgørelse. Acadresag 17/1

RUDERSDAL KOMMUNE. Kommunalbestyrelsesvalget. den 21. november Endelig opgørelse. Acadresag 17/1 Kommunalbestyrelsesvalget den 21. november 2017 Endelig opgørelse Acadresag 17/1 Rudersdal Kommunalbestyrelse 2018-2021 Nr. 1 Kandidat Jens Ive V 2 Kristine Thrane A 3 Kenneth Birkholm C 4 Trine Dybkjær

Læs mere

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde indstille medlemmer til på Udvalg, råd, Ikke Økonomiudvalget 4. 5. Anders G. Christensen 6. Nikolaj Per Schøler 7. Kurt

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar 2010-31. december 2013

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar 2010-31. december 2013 Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar 2010-31. december 2013 Kommunalbestyrelsen 3 Økonomiudvalg og stående udvalg 3 Økonomiudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Byplanudvalget 4 Børne- og

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 4. december 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 4. december 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 4. december 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger mer Fra forvaltningen Konstituerende møde (V), Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen KONSTITUERENDE MØDE REFERAT Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen Mødet hævet kl. Sagsnr. 1. Valg af medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalg 1

Læs mere

Byrådets konstituering. Dagsorden

Byrådets konstituering. Dagsorden Byrådets konstituering Dagsorden Dato: 1 december 2013 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19:00 Mikael Klitgaard (V) Martin Bech (V) Claus Kongsgaard (V) Lasse Riisgaard (V) Lone Birkmose

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 1. Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto

Læs mere

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v.

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. Fortegnelse over udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: Kommissioner m.v.... 4 Bevillingsnævnet... 4 Børn og unge-udvalget... 4 Hjemmeværnets

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 2017

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 2017 Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 05. december Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødesalen Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T),

Læs mere

Samlede offentliggørelse af vederlag for Kommunalbestyrelsen 2016

Samlede offentliggørelse af vederlag for Kommunalbestyrelsen 2016 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, som efter valg eller forslag fra kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Konstituerende møde 051217 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Mødelokale Havet på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Byrådsmedlemmernes politiske hverv

Byrådsmedlemmernes politiske hverv Byrådsmedlemmernes politiske hverv 2018-2021 Kirsten Jensen (A) Borgmester Formand for økonomiudvalget Formand for Strategisk Uddannelsesforum Formand for Trafikselskabet Movia Formand for valgbestyrelsen

Læs mere

Allerød byråd 2014-2017. Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg. Borgmester Jørgen Johansen. 1.viceborgmester Miki Dam Larsen

Allerød byråd 2014-2017. Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg. Borgmester Jørgen Johansen. 1.viceborgmester Miki Dam Larsen Allerød byråd 2014-2017 Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg Allerød Kommune Dato: 28. marts 2014 Borgmester Jørgen Johansen 1.viceborgmester 2.viceborgmester Økonomiudvalget Jørgen Johansen

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

Medlemmer Indstilles af Familie- og Kulturudvalget

Medlemmer Indstilles af Familie- og Kulturudvalget Ad. L. Hansens Kollegium Gitte Fiskbæk Udvalg der indstiller 1 medlem indstilles af Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 medlem indstilles af Familie- og Kulturudvalget Aktivitetshuset Indstilles af Social-

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af Borgmester 3 2. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4 3. Fastsættelse af vederlag

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 03. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: I gymnastiksalen på St. Magleby Skole Kirkevej Allan Holst (A),

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Udvalg Antal Byrådsmedlem Ikke byrådsmedlem Suppleanter Bemærkninger Lovpligtig/vedtægtsbestemt Advisory Board BIMUSsamarbejdet

Udvalg Antal Byrådsmedlem Ikke byrådsmedlem Suppleanter Bemærkninger Lovpligtig/vedtægtsbestemt Advisory Board BIMUSsamarbejdet 1 Udvalg Antal Byrådsmedlem Ikke byrådsmedlem Suppleanter Bemærkninger ovpligtig/vedtægtsbestemt Advisory Board BIMUSsamarbejdet 1 x (Krav) Ingen suppleanter Skal være medlem af Kultur- og Idrætsudvalg.

Læs mere

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Søndag den 25. august 2019 DAME SKYTTER VETERAN SKYTTER

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Søndag den 25. august 2019 DAME SKYTTER VETERAN SKYTTER Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Søndag den 25. august 2019 DAME SKYTTER Kl. 09.00 Hold 08, med start på bane 3 Ann-Katrine Krogsgaard 374 1 Kl. 11.00 Hold 30, med start på bane 4 Marianne Rasmussen

Læs mere

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 18.35 Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 1 3 Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Byrådsmedlemmernes politiske hverv

Byrådsmedlemmernes politiske hverv Byrådsmedlemmernes politiske hverv 2018-2021 Kirsten Jensen (A) Borgmester Formand for økonomiudvalget Formand for Strategisk Uddannelsesforum Formand for Trafikselskabet Movia Formand for valgbestyrelsen

Læs mere

Udvalgsfortegnelse efter Byrådets konstituerende møde den med ændring på byrådsmødet den og med senere ændringer.

Udvalgsfortegnelse efter Byrådets konstituerende møde den med ændring på byrådsmødet den og med senere ændringer. Side1/14 Udvalgsfortegnelse efter Byrådets konstituerende møde den 10.12.2009 med ændring på byrådsmødet den 6.1.2010 og med senere ændringer. Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:

Læs mere

Dagsorden til Konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til Konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til Konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 19:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 04-12-2017 19:00 1 (Åben) Valg af

Læs mere

Obligatorisk(O)/valgfrit( V)

Obligatorisk(O)/valgfrit( V) AIF-hallernes Fond- Auninghallerne 1 V Fremgår ikke af vedtægter Allingåbro Idrætshal 1 O V Allingåbro Varmeværk 1 O V Aqua Djurs 5 13.647 kr. O V 5 Auning Varmeværk 1 O V Beredskabskommissionen 2 - herudover

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Dagsorden. Byrådet. Mødedato 1. december 2009 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 33 Lukkede sager Mødet hævet.

Dagsorden. Byrådet. Mødedato 1. december 2009 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 33 Lukkede sager Mødet hævet. Dagsorden Byrådet Mødedato 1. december 2009 kl. 18.30 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Åbne sager 33 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Byrådet den 1. december 2009 kl. 18.30 Sag nr. Side

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Konstituering Referat

Konstituering Referat Konstituering 2018-2021 Referat Møde den kl. 18:30 Byrådssalen Indkaldelse Steffen Jensen (A) Helge Friis (A) Torben Hedelund (A) Annette Westh (A) Helle Vibeke Lunderød (A) Sarah Lindemann-Thøgersen (A)

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

1 x (Krav) x Vederlag formand kr., medlem kr. (2018)

1 x (Krav) x Vederlag formand kr., medlem kr. (2018) Antal Byrådsmedlem Ikke byrådsmedlem Suppleanter ARGO (tidligere KARA- Noveren) 1 (Krav) Formandsvederlag 131.540 kr. (2017), næstformand 30.000 kr., øvrige medlemmer diæter efter styrelsesloven. FORS

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 3. marts 2015 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V. HJEMMEL

Læs mere

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen.

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. Der forelå afbud fra Milton Graff Pedersen. 1. stedfortræder for gruppe A Ömer Kuscu var

Læs mere

Udvalgsfortegnelse November 2018

Udvalgsfortegnelse November 2018 Udvalgsfortegnelse November 2018 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen... 4 Økonomi- og Planlægningsudvalget... 6 Miljø-, Klima- og Teknikudvalget... 7 Kultur- og Fritidsudvalget... 8 Børne- og Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer.

Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer. Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer. Politik og Strategi Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 07 jsg@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Efter Økonomiudvalgets behandling den 4. maj 2011er notatet suppleret med afsnit om tavshedspligt,

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde. Referat

Byrådet Konstituerende møde. Referat Konstituerende møde Referat Dato: 2. december 2013 Tidspunkt: Kl. 17:00 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Rådgivere mv.: Byrådssalen Det medlem, der længst har været medlem af byrådet, og hvis der

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Byrådsmedlemmernes politiske hverv

Byrådsmedlemmernes politiske hverv Byrådsmedlemmernes politiske hverv 2018-2021 Kirsten Jensen (A) Borgmester Formand for økonomiudvalget Medlem af KL s repræsentantskab Medlem af Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Dagsorden Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 2 3 Valg af

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

Holdnavn: DURACELL_KUUL.dk 1 Klasse (nummer): 2 Løber Navn Køn Firma/Klub 1 Jan Tagesen M KUUL.dk 2 Flemming Hjortkær M 3 Line Tagesen K 4 Gert

Holdnavn: DURACELL_KUUL.dk 1 Klasse (nummer): 2 Løber Navn Køn Firma/Klub 1 Jan Tagesen M KUUL.dk 2 Flemming Hjortkær M 3 Line Tagesen K 4 Gert Holdnavn: DURACELL_KUUL.dk 1 1 Jan Tagesen M KUUL.dk 2 Flemming Hjortkær M 3 Line Tagesen K 4 Gert Ejlersen M 5 Brian Pedersen M Holdnavn: DURACELL_KUUL.dk 2 1 Gert Hougaard M KUUL.dk 2 Keld Sørensen M

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016 Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016 Thomas Gyldal Petersen (A) Borgmester Økonomi- og Planlægningsudvalget (formand) Valgbestyrelse til kommunale valg (formand)

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

V Annie Larsen Ingen suppleanter

V Annie Larsen Ingen suppleanter Medlem Navn på indstillet suppleant Beredskabskommissionen Joy Mogensen Ingen suppleanter Lars Berg Jacob Søegaard Gert Hovald Petersen Cemal Oklu Bestyrelsen for Ramsøhallen Lars Berg Ingen suppleanter

Læs mere

Liste over medlemmer til udvalg, råd, nævn, bestyrelser mm. for perioden

Liste over medlemmer til udvalg, råd, nævn, bestyrelser mm. for perioden Liste over medlemmer til udvalg, råd, nævn, bestyrelser mm. for perioden 2018-2021 Konstituering på det konstituerende møde 11. december 2017 Navn Type Medlem Suppleant Borgmester Styrelsesloven 6, stk.

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden til det konstituerende møde. Mødedato: 13. december Byrådssalen på Rådhuset i Tønder

Dagsorden. Dagsorden til det konstituerende møde. Mødedato: 13. december Byrådssalen på Rådhuset i Tønder Dagsorden Mødedato: 13. december 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 17.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Byrådssalen på Rådhuset i Tønder Gruppemøder: 13. december 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Konstituerende møde Der er indkaldt til konstituerende møde efter aftale med Frede Jensen, som er det medlem, der har siddet længst tid i Kommunalbestyrelsen. Jf. Styrelsesloven skal længst siddende politiker

Læs mere

Danske Regioners bestyrelse og udvalg

Danske Regioners bestyrelse og udvalg Danske Regioners bestyrelse og udvalg 2018-2022 Danske Regioner bestyrelse Formand Stephanie Lose V Syddanmark 1. næstformand Ulla Astman A Nordjylland 2. næstformand Henrik Thorup DF Hovedstaden Medlem

Læs mere

Dagsorden til konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 62 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER Kl. 11.00 Hold 29, med start på bane 4 Marianne Rasmussen 392 1 Kl. 11.00 Hold 27, med start på bane 3 Ann-Katrine Krogsgaard

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 292 874 291,3 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 289 865 288,3 3 14780 Holger W.

Læs mere

NJ Stafet. 10/05/2018 Offisiell Resultatliste

NJ Stafet. 10/05/2018 Offisiell Resultatliste /5/28 D7-49 Rold Skov OK hold :32:9 247 Ida Riis Madsen 28:2 28:2 2 Laura Bobach 3:56 ::6 3 Gertrud Riis Madsen 3:53 :32:9 2 Aalborg Orienteringsklub hold :52:2 2:3 245 Anna Vang Bobach 35:2 3 7: 35:2

Læs mere

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V.

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. KL SEPTEMBER 2017 UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. JURA OG EU Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 8 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende

Læs mere

Stilling score point Viborg Ok : Mariager Fjord Ok : Ok Vendelboerne : Randers/djurs Ok :

Stilling score point Viborg Ok : Mariager Fjord Ok : Ok Vendelboerne : Randers/djurs Ok : Matcher (2-3 division) -------------------- 1 : Viborg Ok - Mariager Fjord Ok : 115-75 2 : Viborg Ok - Ok Vendelboerne : 123-76 3 : Viborg Ok - Randers/djurs Ok : 128-41 4 : Mariager Fjord Ok - Ok Vendelboerne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Furesø Byråd Konstituerende møde 4. december 2006, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen

Furesø Byråd Konstituerende møde 4. december 2006, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen FURESØ KOMMUNE Furesø Byråd Konstituerende møde 4. december 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 19.20. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Referat åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:00 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Mødesalen Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (C),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal

Læs mere

Startliste NJ Stafet D17-49

Startliste NJ Stafet D17-49 D17-49 03/05/2018 10:00:00 245Aalborg Orienteringsklub 1 hold 1 1 Anna Vang Bobach 200775 2 Marie-Louise Møller 501932 3 Helle Bobach 200699 246 Aalborg Orienteringsklub 2 hold 2 1 Maja Mærkedahl Lilleør

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer samt udvalg, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 3. december 2013 Indholdsfortegnelse: Kommunale udvalg, kommissioner,

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 17.20 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere