Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret (statsborgerskab) for tidligere danske statsborgere (overgangsordning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret (statsborgerskab) for tidligere danske statsborgere (overgangsordning)"

Transkript

1 April 2022 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret (statsborgerskab) for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) Hvem kan erklære sig dansk, jf. indfødsretslovens 5 A, jf. 2, nr. 1, i lov nr af 8. juni 2021? Danmark tillader nu dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborgerskab kræver, at det land, du er statsborger i nu, også tillader dobbelt statsborgerskab. Det er dit eget ansvar at undersøge, om du kan beholde dit nuværende statsborgerskab, hvis du igen får dansk statsborgerskab. Det er en betingelse for at afgive erklæring om dansk indfødsret, at du tidligere har været dansk statsborger, og at du har fortabt din danske indfødsret i medfør af den dagældende 7 i lov om dansk indfødsret ved at have ansøgt om fremmed statsborgerskab. Det er endvidere en betingelse for at afgive erklæring om dansk indfødsret, at du ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af den danske statsborgerskab og afgivelse af denne erklæring. Hvis du er født dansk i udlandet og er fyldt 22 år Det fremgår af indfødsretslovens nugældende 8, at den, som er født i udlandet og aldrig har boet i riget og ej heller har opholdt sig her under forhold, som tyder på samhørighed med Danmark, taber sin danske indfødsret ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs. Hvis du er født i udlandet, er over 22 år, og du ikke har modtaget et bevis for bevarelse af indfødsret, jf. indfødsretslovens 8, er det yderligere en betingelse for generhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring, at du inden dit fyldte 22. år enten har haft bopæl her i riget i mindst tre sammenhængende måneder eller har haft ophold her i riget af sammenlagt mindst et års varighed. Hvor skal erklæringen indgives til? En erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab kan indgives til Udlændinge-og Integrationsministeriet eller til den nærmeste danske repræsentation i udlandet. Det er valgfrit, hvor du ønsker at indgive erklæringen. Erklæringen kan indgives med e-boks til Udlændinge- og Integrationsministeriets Departement, pr. til eller med brev til: Udlændinge- og Integrationsministeriet Indfødsret Slotsholmsgade København K Det bemærkes, at s, der sendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet fra en almindelig adresse, ikke krypteres. Det indebærer en risiko for, at andre kan få adgang til indholdet. Afsendelse fra en almindelig adresse sker derfor på eget ansvar. Gebyr Ved afgivelse af erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab skal den erklærende betale et gebyr på kr. Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af erklæringen på følgende konto i Danske Bank: Registreringsnummer 0216 Kontonummer Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges: BIC/SWIFT: DABADKKK IBAN: DK Ved betalingen påføres ERK efterfulgt af den erklærendes CPR-nr. eller navn samt 1) betalerens fulde navn, 2) betalerens bopælsland, 3) betalerens fødselsdato, 4) betalerens fødselssted, 5) betalerens statsborgerskab og 6) formålet med overførslen. Du kan læse nærmere om reglerne og betingelserne for at generhverve dansk indfødsret på ministeriets hjemmeside, under Arbejdsområder Statsborgerskab Tidligere danske statsborgere. Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 1/13

2 Følgende dokumenter skal vedlægges i kopi: Dit eventuelle danske statsborgerretsbevis Dine forældres eventuelle danske statsborgerretsbeviser Dit nuværende statsborgerretsbevis med datoen for din erhvervelse af fremmed statsborgerskab Din fødselsattest med dit navn og dine forældres navne* Dine forældre fødselsattester med deres navne og deres forældres navne* og eventuelle dødsattester Dine forældres vielsesattest* og eventuel dokumentation for skilsmisse Dokumentation for eventuel navneændring Dine mindreårige børns fødselsattester med børnenes forældres navne* Dokumentation for forældremyndighed* over dine mindreårige børn Dokumentation for adoption samt dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret Kopi af alle sider af dit pas (dog ikke blanke sider) Dokumenterne skal være stemplet og underskrevet af den udstedende myndighed. *Fødselsattester og vielsesattester, som er udstedt i lande uden for Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand og Tyrkiet, skallegaliseres eller apostillepåtegnes, og de skal fremsendes i original til Indfødsret. Dokumenter fra følgende lande: Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Kosovo, Rusland, Tadsjikistan, Ukraine og Usbekistan, skal ligeledes legaliseres eller apostillepåtegnes. Læs mere om krav til dokumentation på Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 2/13

3 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) I henhold til indfødsretslovens 5 A, jf. 2, nr. 1, i lov nr af 8. juni 2021 om ændring af udlændingeloven, lov om dansk indfødsret, integrationsloven og hjemrejseloven (genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.) 1. Oplysninger om dig Navn CPR-nr. Fødselsdato Telefonnummer Nuværende nationalitet (statsborgerskab) Fødested (by og land) Nuværende bopæl Vejnavn Postnummer By og land Skal svaret på din erklæring sendes til ovenstående adresse? Hvis nej, angiv anden adresse nedenfor. Anden adresse (Udfyldes digitalt eller med BLOKBOGSTAVER) Vejnavn Postnummer By og land 2. Oplysninger om dine statsborgerskaber Hvilke statsborgerskaber har du haft siden din fødsel, hvornår har du haft disse, og på hvilken måde har du fået dem? Statsborgerskab Dato Naturalisation (ansøgning) Erklæring Samtykke Automatisk (f.eks. ved fødsel) Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 3/13

4 3. Dine forældre Fars navn Fars fødselsdato/cpr-nr. Fars fødested Fars statsborgerskab(er) ved din fødsel Har din far erhvervet fremmed statsborgerskab(er) efter din fødsel? (sæt X) Hvis ja, angives hvornår og hvordan han har erhvervet det/dem (f.eks. ved ansøgning, samtykke eller automatisk) og i hvilket land. Mors navn Mors fødselsdato/cpr-nr. Mors fødested Mors statsborgerskab(er) ved din fødsel Har din mor erhvervet fremmed statsborgerskab(er) efter din fødsel? (sæt X) Hvis ja, angives hvornår og hvordan hun har erhvervet det/dem (f.eks. ved ansøgning, samtykke eller automatisk) og i hvilket land. Forældrenes vielsesdato Forældrenes vielsesland Vielsessogn, hvis vielsen er sket i Danmark Forældrenes eventuelle skilsmissedato Forældrenes eventuelle skilsmisseland Farfars navn Farmors navn Morfars navn Mormors navn Farfars fødselsdato Farmors fødselsdato Morfars fødselsdato Mormors fødselsdato Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 4/13

5 4. Tro- og loveerklæring for den erklærendes danske forælder/forældre Denne erklæring udfyldes af den erklærendes danske forælder/forældre (Disse felter skal underskrives i hånden) Navn: Jeg erklærer herved på tro og love: at jeg havde dansk indfødsret, da mit barn, blev født. Underskrift: Eventuelt den erklærendes anden danske forælder (Disse felter skal underskrives i hånden) Navn: Jeg erklærer herved på tro og love: at jeg havde dansk indfødsret, da mit barn, blev født. Underskrift: 5. Oplysninger om hvordan slægtskabet er etableret MOR Jeg erklærer herved på tro og love, at jeg, den har født mit barn: Hvis slægtskabet er etableret på anden måde, bedes det anført hvordan (sæt X) Adoption Andet: Dette felt skal underskrives i hånden Den erklærendes mors underskrift: FAR Jeg erklærer herved på tro og love, at slægtskabet til mit barn er etableret på følgende måde (sæt X): Biologisk forælder Adoptivforælder Andet: Dette felt skal underskrives i hånden Den erklærendes fars underskrift: Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 5/13

6 6. Bevarelse af dansk statsborgerskab Har du modtaget en afgørelse eller et statsborgerretsbevis fra Indfødsretskontoret om, hvorvidt du har bevaret din danske indfødsret i medfør af indfødsretslovens 8? (sæt X) For tidligere danske statsborgere, der er født i udlandet og er fyldt 22 år, er det endvidere en betingelse for erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab, at den erklærende inden det fyldte 22. år har haft bopæl i Danmark eller ophold i Danmark af sammenlagt mindst 1 års varighed, hvis der ikke allerede er truffet afgørelse om bevarelse af dansk indfødsret i medfør af indfødsretslovens 8, jf. indfødsretslovens 5 A, stk. 3, jf. jf. 2, nr. 1, i lov nr af 8. juni Hvis du har modtaget en afgørelse eller et statsborgerretsbevis fra Indfødsretskontoret om, hvorvidt du har bevaret din danske indfødsret i medfør af indfødsretslovens 8, skal denne afgørelse eller dette bevis vedlægges erklæringen. Du behøver ikke at udfylde punkt 6.1. og punkt 6.2., hvis du er født i Danmark, eller hvis du har svaret JA ovenfor Bopæl i Danmark Efter Udlændinge- og Integrationsministeriets faste praksis anses bopæl i Danmark for at foreligge, når bopælen er registreret i CPR og har været af mindst 3 måneders varighed. I hvilke perioder har du boet i Danmark, inden du fyldte 22 år? Fra (dato) Til (dato) Adresse 6.2. Ophold i Danmark Oplysninger om dine eventuelle ophold i Danmark indtil det fyldte 22. år, herunder så nøjagtigt som muligt om tidspunktet for opholdene, opholdenes varighed og formål, samt oplysning om hvem du har haft ophold hos. (Disse oplysninger kan eventuelt gives på særskilt bilag.) Tidspunkt (måned, år) Varighed (dage/uger/mdr.) Formål (f.eks. ferie, skole m.v.) Hvor/hos hvem Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 6/13

7 7. Dit barn/dine børn under 18 år Dit barn kan få dansk indfødsret sammen med dig, hvis: 1. barnet er ugift og under 18 år 2. du har del i forældremyndigheden over barnet 3. den anden forælder har givet sit samtykke, hvis vedkommende har del i forældremyndigheden. Der skal vedlægges dokumentation for slægtskabet og forældremyndigheden over barnet/børnene. For adoptivbørn er det også en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret. Hvis dit adoptivbarn er adopteret uden for Danmark og skal erhverve dansk indfødsret sammen med dig, skal Ankestyrelsen have anerkendt, at adoptionen er gyldig i Danmark, inden du indgiver erklæringen. Dokumentation for adoptionen og dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret skal vedlægges. Hvis dit barn/dine børn er fyldt 12 år, skal barnet/børnene selv underskrive bilag 1. Barnets navn og CPR-nr. Skal barnet have dansk indfødsret sammen med dig Den anden forælders navn og samtykke (underskrift) OBS: Hvis dit barn/dine børn også skal have dansk indfødsret sammen med dig, og der er fælles forældremyndighed over barnet/børnene, skal du oplyse følgende om den anden forælder, og den anden forælder skal meddele samtykke til, at barnet/børnene erhverver dansk statsborgerskab sammen med dig. Anden forælder Navn CPR-nr./fødselsdato Adresse (udfyldes digital eller med BLOKBOGSTAVER) Vejnavn Postnummer By og land Hvis du fortsat er gift med barnets/børnenes anden forælder, skal du vedlægge kopi af jeres vielsesattest. Hvis du derimod er skilt, separeret eller bor papirløst sammen med den anden forælder, kræves der dokumentation for forældremyndigheden. Ægtheden af dokumenter fra visse lande skal bekræftes. Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 7/13

8 8. Kriminalitet Det er en betingelse for at afgive denne erklæring om dansk indfødsret, at du ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og afgivelsen af denne erklæring, jf. indfødsretslovens 5 A, stk. 2, jf. 2, nr. 1, i lov nr af 8. juni Er du idømt en ubetinget frihedsstraf her i landet eller i udlandet i perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og afgivelsen af denne erklæring? Hvis ja, hvilke forhold, hvor og hvornår: Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og afgivelsen af denne erklæring. 9. Underskrift og tro- og loveerklæring Dette felt skal underskrives i hånden Med min underskrift erklærer jeg, at jeg ønsker at erhverve dansk indfødsret, og med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at alle oplysninger i forbindelse med denne erklæring er korrekte. Oplysningerne afgives under strafansvar, jf. straffelovens 161. Underskrift: Straffelovens 161 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. Indfødsretslovens 8 A Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen. Behandling af personoplysninger - se bilag 2 Udlændinge- og Integrationsministeriet skal endelig oplyse, at ministeriet i forbindelse med din henvendelse om statsborgerskab behandler oplysninger om dig (personoplysninger). Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 8/13

9 BILAG 1. Dine børn over 12 år Bilag 1 udfyldes og underskrives af dine mindreårige børn som er fyldt 12 år, hvis barnet/børnene skal have dansk indfødsret sammen med dig. Det bemærkes, at det er en forudsætning for, at barnet/børnene får dansk indfødsret sammen med dig, at erklæringsskemaets punkt 7 er udfyldt, og at den nødvendige dokumentation for slægtskab, forældremyndighed og evt. adoption er sendt sammen med erklæringen. Barn nr. 1 Barnets fulde navn Nedenstående felter skal underskrives i hånden Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift. Barnets underskrift (12 år og derover): Det er en betingelse for erhvervelse af dansk indfødsret, at medfølgende barn/børn opfylder det samme vandelskrav som den erklærende, jf. indfødsretslovens 5 A, stk. 4, jf. 2, nr. 1, i lov nr af 8. juni Du må derfor ikke være idømt en ubetinget frihedsstraf inden erklæringstidspunktet. Er du idømt en ubetinget frihedsstraf inden afgivelsen af erklæringen? Hvis ja, hvilke forhold, hvor og hvornår: Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf inden afgivelsen af erklæringen. Børn, der er fyldt 15 år, skal også underskrive denne erklæring på tro og love. Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens 161, at ovenstående oplysninger er korrekte. Barnets underskrift (15 år og derover): Straffelovens 161 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. Indfødsretslovens 8 A Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen. Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 9/13

10 Barn nr. 2 Barnets fulde navn Nedenstående felter skal underskrives i hånden Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift. Barnets underskrift (12 år og derover): Det er en betingelse for erhvervelse af dansk indfødsret, at medfølgende barn/børn opfylder det samme vandelskrav som den erklærende, jf. indfødsretslovens 5 A, stk. 4, jf. 2, nr. 1, i lov nr af 8. juni Du må derfor ikke være idømt en ubetinget frihedsstraf inden erklæringstidspunktet. Er du idømt en ubetinget frihedsstraf inden afgivelsen af erklæringen? Hvis ja, hvilke forhold, hvor og hvornår: Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf inden afgivelsen af erklæringen. Børn, der er fyldt 15 år, skal også underskrive denne erklæring på tro og love. Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens 161, at ovenstående oplysninger er korrekte. Barnets underskrift (15 år og derover): Straffelovens 161 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. Indfødsretslovens 8 A Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen. Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 10/13

11 Barn nr. 3 Barnets fulde navn Nedenstående felter skal underskrives i hånden Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift. Barnets underskrift (12 år og derover): Det er en betingelse for erhvervelse af dansk indfødsret, at medfølgende barn/børn opfylder det samme vandelskrav som den erklærende, jf. indfødsretslovens 5 A, stk. 4, jf. 2, nr. 1, i lov nr af 8. juni Du må derfor ikke være idømt en ubetinget frihedsstraf inden erklæringstidspunktet. Er du idømt en ubetinget frihedsstraf inden afgivelsen af erklæringen? Hvis ja, hvilke forhold, hvor og hvornår: Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf inden afgivelsen af erklæringen. Børn, der er fyldt 15 år, skal også underskrive denne erklæring på tro og love. Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens 161, at ovenstående oplysninger er korrekte. Barnets underskrift (15 år og derover): Straffelovens 161 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. Indfødsretslovens 8 A Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen. Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 11/13

12 BILAG 2 Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af personoplysninger Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af ansøgninger om statsborgerskab. Formål og retsgrundlag Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne træffe afgørelse i ansøgningerne om statsborgerskab. Retsgrundlaget for behandlingen er indfødsretsloven og cirkulæreskrivelse nr af 14. september 2018 om naturalisation. Kategorier af oplysninger Det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at behandle en ansøgning om statsborgerskab. Der kan være tale om såvel almindelige som følsomme personoplysninger. Det kan desuden efter omstændighederne være nødvendigt at behandle personoplysninger om andre end den person, som søger statsborgerskab. Modtagere eller kategorier af modtagere Vi vil efter omstændighederne videregive oplysninger om ansøgeren. Det kan ske til følgende myndigheder: Folketinget (dette vil almindeligvis ske i forbindelse med forelæggelse af ansøgninger om statsborgerskab for Folketinget Indfødsretsudvalg, i forbindelse med fremsættelse af forslag til lov om indfødsrets meddelelse eller i forbindelse med en besvarelse af et spørgsmål fra et udvalg i Folketinget) Udlændingemyndighederne (f.eks. i forbindelse med indhentelse af oplysninger om en ansøgers opholdsgrundlag mv.) De øvrige ministerier og underliggende styrelser (f.eks. i forbindelse med høring af øvrige myndigheder) Politi- og anklagemyndigheden (fx i forbindelse med høring om en ansøgers eventuelle kriminelle forhold) Kommuner (f.eks. i forbindelse med høring om en ansøgers indkomstmæssige forhold) Danske ambassader og repræsentationer i udlandet (f.eks. i forbindelse med høring om statsborgerretlige forhold) Opbevaring af dine oplysninger Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne udføre ministeriets opgaver i relation til at fastlægge et retskrav/gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav på statsborgerskab. I en sag om statsborgerskab kan oplysninger bevares til brug for senere sager hos Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det vil sige, at oplysningerne kan indgå i fremtidige sager, fx sager om frakendelse af dansk statsborgerskab og dine børns eventuelle sager om statsborgerskab. I praksis betyder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer dine oplysninger i et såkaldt livscyklusforløb det vil sige hele livet. Kan oplysningerne slettes tidligere, vil sletning blive vurderet. Ligeledes vil adgangen til oplysningerne kunne begrænses. Endelig skal det nævnes, at oplysningerne senest vil skulle overleveres til Rigsarkivet inden 30 år (arkivlovens 13). Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 12/13

13 BILAG 3: Partsrepræsentant Udlændinge- og Integrationsministeriet kan kun kommunikere med brev eller via e-boks af hensyn til beskyttelse af personoplysninger og reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Hvis du ikke selv har adgang til e-boks, anbefaler ministeriet derfor, at du vælger en partsrepræsentant, som kan modtage post fra ministeriet via e-boks, idet sagen formentlig vil kunne blive behandlet hurtigere. Dette vil betyde, at al korrespondance i din erklæring vil ske mellem ministeriet og din partsrepræsentant. Hvis du ønsker, at anden person (for eksempel et familiemedlem), en advokat eller en retshjælp skal repræsentere dig i din ansøgning om bevis for/bevarelse af dansk indfødsret, skal du oplyse navn og adresse på denne. Skal en anden skal repræsentere dig i din sag om dansk indfødsret? (sæt X) Hvis ja, skal du udfylde nedenstående felt: Jeg giver hermed fuldmagt til, at følgende advokat/person repræsenterer mig over for Udlændinge- og Integrationsministeriet i min sag om dansk statsborgerskab. Navn / Firma Adresse (Vej og nr) Postnummer By Telefonnr. Cpr.nr / CVR.nr Dette felt skal underskrives i hånden af dig Underskrift: Hvis afgørelsen indeholder et statsborgerretsbevis og/eller originale dokumenter, sendes afgørelsen med rekommanderet brev. Du kan derfor vælge, om afgørelsen skal sendes til dig eller din partsrepræsentant. Skal afgørelsen i sagen sendes til din partsrepræsentant? (sæt X) Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) - Side 13/13

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere Hvem kan søge om generhvervelse af dansk indfødsret? Danmark tillader nu dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere Hvem kan søge om generhvervelse af dansk indfødsret? Færøerne tillader nu dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske. statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske. statsborgere over 18 år Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år Hvem kan erklære sig dansk henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere. mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere. mellem 18 og 23 år Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år Hvem kan erklære sig dansk, jf. 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark Hvem kan søge om generhvervelse af dansk indfødsret? Danmark tillader nu dobbelt statsborgerskab. Dobbelt

Læs mere

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet Hvem kan søge om løsning fra dansk statsborgerskab? Hvem skal ansøgningen indgives til? Enhver

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske. statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske. statsborgere over 18 år Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år Færøerne tillader nu dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborgerskab kræver, at det land, du er statsborger i nu, også

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark Hvem kan søge om generhvervelse af dansk indfødsret? Færøerne tillader nu dobbelt statsborgerskab. Dobbelt

Læs mere

Anmodning om bevisbekræftelse

Anmodning om bevisbekræftelse Anmodning om bevisbekræftelse Anmodningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet Hvad er en bevisbekræftelse? En bevisbekræftelse er en officiel bekræftelse på, at der til den pågældende person

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske statsborgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse (dobbelt statsborgerskab)

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske statsborgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse (dobbelt statsborgerskab) Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske statsborgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse (dobbelt statsborgerskab) Hvem kan erklære sig dansk i henhold til 4 i anordning

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet Hvem kan søge om løsning fra dansk statsborgerskab? Hvem skal ansøgningen indgives til? Enhver

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere 262-6 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere I henhold til 3 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere 262-6 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere I henhold til 3 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Over 18 år Og som ikke er: Født uden for ægteskab af

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske statsborgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske statsborgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse 262-7 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske statsborgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse I henhold til 4 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til børn -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til børn - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til børn - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Under 18 år, eller Født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og

Læs mere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Over 18 år Og som ikke er: Født af en dansk far og en

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (dobbelt statsborgerskab) i henhold til 3 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til børn -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til børn - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til børn - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Under 18 år, eller Født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret LBK nr 1029 af 10/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-15219 Senere ændringer til

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret Notat Udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 3 1, i lov nr. 729 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Løgmansskrivstovan. Javntekstur. Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum.

Løgmansskrivstovan. Javntekstur. Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum. Løgmansskrivstovan Dagfesting: 27. august 2018 Mál nr.: 0698-024/16 Málsviðgjørt: NF Fylgiskjal 1 Javntekstur Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum.

Læs mere

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. PA2_da_250518 Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Hvad kan

Læs mere

PASMANUAL. Indfødsretsudvalget IFU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt. Februar J.nr.: POLITIOMRÅDET

PASMANUAL. Indfødsretsudvalget IFU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt. Februar J.nr.: POLITIOMRÅDET Indfødsretsudvalget 2018-19 IFU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt POLITIOMRÅDET Februar 2018 J.nr.: 2017-097-434 NATIONALT FÆRDSELSCENTER PAS OG KØREKORT Juridisk Færdselssektion Polititorvet

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Fylgiskjal 3. Notat. Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne

Fylgiskjal 3. Notat. Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne Fylgiskjal 3 Notat Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne Ved lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Erhvervelse af dansk indfødsret ved fødslen)

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse AS3 4. Asylkontor AS3_da_090518 Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse Hvis din ægtefælle eller myndige børn (18 år eller derover) også ønsker at søge, skal de udfylde deres egen ansøgning.

Læs mere

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET DANSK CENTRALMYNDIGHED DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET Afsnit 1: Sæt kryds nedenfor ud for den type ansøgning, som det drejer sig om. Ansøgning om tilbagegivelse Ansøgning om fastsættelse

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID*

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri

Læs mere

Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening. Start ansøgning. KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet

Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening. Start ansøgning. KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet Denne digitale ansøgningsløsning kan du bruge til at søge om et nyt opholdskort, hvis

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE Dette skema skal bruges til skoleåret 2019/2020 Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til et ophold på efterskole. Elevnummer: Brøruphus Efterskole Brøruphusvej

Læs mere

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr.

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA6_da_080218

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.)

Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.) 1 I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Arrangement: Møde i Folketingets Indfødsretsudvalg (teknisk gennemgang vedrørende pasudstedelse og fejlregistreringer af statsborgerskab)

Arrangement: Møde i Folketingets Indfødsretsudvalg (teknisk gennemgang vedrørende pasudstedelse og fejlregistreringer af statsborgerskab) Indfødsretsudvalget 2017-18 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Talepapir Arrangement: Møde i Folketingets Indfødsretsudvalg (teknisk gennemgang vedrørende pasudstedelse og fejlregistreringer

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Hvad kan du bruge dette ansøgningsskema til? Dette skema kan du bruge til at søge om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2015/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-9300-0024 Fremsat

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret) 1 I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) /Person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA4_da_100616

Læs mere

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til deltagelse i kursus på en efterskole. Udfyldes af skolen på forhånd Skolens navn og adresse: OrkesterEfterskolen Bisgårdmark

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere