Analyse af overgangen mellem grund- og hovedforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af overgangen mellem grund- og hovedforløb"

Transkript

1 Analyse af overgangen mellem grund- og hovedforløb AE har undersøgt, hvor mange elever, der ikke er i hovedforløb 3 måneder efter fuldførelsen af grundforløb 2. Det er undersøgt, hvor mange elever, der er påbegyndt, men er faldet fra igen, og hvor mange elever, der ikke har overgang til hovedforløbet efter 3 måneder. Efterfølgende har vi set på om de frafaldne elever er i ordinær uddannelse, modtager en ydelse eller er i lønmodtagerjob hhv. 6 og 12 måneder efter de faldt fra. af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.polit. Marie Lund Andersen 30. marts 2020 Analysens hovedkonklusioner Omkring hver tredje elev, der fuldførte grundforløbets 2. del i 2017, var ikke i gang med en hovedforløb 3 måneder efter. Næsten 30 procent var ikke påbegyndt et hovedforløbet, mens ca. 4 procent var påbegyndt men faldet fra igen inden for 3 måneder. Andelen, der ikke påbegynder hovedforløbet, er størst inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser samt omsorg, sundhed og pædagogik og blandt de yngste elever på op til 18 år eller de ældste elever på mindst 25 år. 46 procent af eleverne, der ikke overgik til hovedforløb, var i gang med en ordinær uddannelse 6 måneder senere. Heraf var 26 procent i gang med samme uddannelse. 12 måneder efter er 55 procent i gang med en ordinær uddannelse, hvoraf 30 procent var i gang med samme uddannelse procent af de elever, der ikke er i gang hovedforløb eller i gang med en uddannelse 6 måneder senere er på kontanthjælp eller dagpenge, hvilket svarer til 780 elever. 12 måneder senere er andelen på kontanthjælp eller dagpenge cirka 20 procent. Analysen omfatter elever på indgangene fødevarer, jordbrug og oplevelser, omsorg, sundhed og pædagogik samt teknologi, byggeri og transport. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationskonsulent Jesper Kirkbak Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 AE har i samarbejde med 3F undersøgt overgangen fra grundforløb 2 til hovedforløbet blandt de elever, der fra 1. januar til 31. december 2017 fuldførte grundforløb 2. I analysen har vi undersøgt status 3 måneder efter grundforløb 2 er fuldført i forhold til om man er påbegyndt hovedforløbet og fortsat er i gang, om man er påbegyndt hovedforløbet, men faldet fra eller om man ikke er påbegyndt hovedforløbet på statusdatoen. Første del af analysen indeholder er en analyse af overgangen fra grundforløb 2 til hovedforløbet fordelt på indgange, alder og uddannelsesgrupper. Anden del viser status yderligere 6 og 12 måneder efter afbrud i forhold til at være i ordinær uddannelse og modtagelse af overførsler samt beskæftigelsesstatus. Metoden bag analysen er beskrevet i boks 1. Analysen er lavet ud fra Danmarks Statistiks registerdata og oplysninger om afbrud og uddannelsesforløbene stammer fra data for forløb på ordinære uddannelser (KOTRE2019). Tabel 1 og 2 viser antal og andel elever med fuldført grundforløb 2 i 2017 fordelt på status i forhold til hovedforløb 3 måneder efter. Af de elever, der fuldførte grundforløb 2 i 2017, er elever i gang med hovedforløbet 3 måneder efter fuldførelsen af grundforløbet. Det svarer til 2 ud af 3. Den tredjedel, der ikke er i gang med hovedforløbet 3 måneder efter, er fortrinsvis elever, der ikke har haft en overgang til hovedforløbet inden for de tre måneder. Det drejer sig om elever svarende til cirka 30 procent. 920 elever har været påbegyndt hovedforløbet, men er faldet fra igen. Det svarer til 3,6 procent. Af tabellerne ses også tallene for de tre indgange, og det ses, at andelen, der er i gang med hovedforløbet er størst inden for teknik, byggeri og transport (73,7 pct.), og lavest for de to andre indgange. Det ses at andelen, der ikke er i gang med hovedforløbet inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser (42,9 pct. I alt) består af en relativt større andel, der har været begyndt, men er faldet fra (4,9 pct.). Inden for omsorg, sundhed og pædagogik består andelen af dem, der ikke er i gang med hovedforløbet af relativt færre, der har været begyndt (3,3 pct.), men relativt flere, der ikke er påbegyndt hovedforløbet (37 pct.). Tabel 1. Status 3 måneder efter fuldført grundforløb 2 FJO - fødevarer, jordbrug og oplevelser OSP - Omsorg, sundhed og pædagogik TBT - Teknologi, byggeri og transport Påbegyndt og i gang Påbegyndt HF, men faldet fra Antal pers. Ikke påbegyndt HF Anm: Alle fuldførte med grundforløb 2 fra fordelt efter status på hovedforløb 3 måneder efter fuldførelsesdato. 2

3 Tabel 2. Status 3 måneder efter fuldført grundforløb 2 FJO - fødevarer, jordbrug og oplevelser OSP - Omsorg, sundhed og pædagogik TBT - Teknologi, byggeri og transport Påbegyndt og i gang Påbegyndt HF, men faldet fra Pct. Ikke påbegyndt HF 57,0 4,9 38,1 100,0 59,4 3,3 37,3 100,0 73,7 3,3 23,0 100,0 66,6 3,6 29,8 100,0 Anm: Alle fuldførte med grundforløb 2 fra fordelt efter status på hovedforløb 3 måneder efter fuldførelsesdato. 3

4 Tabel 3 og 4 viser antal og andel for status på hovedforløb fordelt på indgang og alder. Generelt ses, at de yngste på op til 18 år og de ældste på mindst 25 år er de grupper, hvor flest er i gang med hovedforløbet på med 71 og 67 procent. Blandt elever på år er det cirka 62 procent, der er i hovedforløb. Det mønster genfindes inden for alle tre indgange. Tabel 3. Status 3 måneder efter fuldført grundforløb 2 fordelt på alder FJO - fødevarer, jordbrug og oplevelser Påbegyndt og i gang Påbegyndt HF, men faldet fra Antal pers. Ikke påbegyndt HF Optil 18 år år OSP - Omsorg, sundhed og pædagogik Optil 18 år år TBT - Teknologi, byggeri og transport Optil 18 år år Optil 18 år år Anm: Alle fuldførte med grundforløb 2 fra fordelt efter status på hovedforløb 3 måneder efter fuldførelsesdato. Alder er opgjort

5 Tabel 4. Status 3 måneder efter fuldført grundforløb 2 fordelt på alder FJO - fødevarer, jordbrug og oplevelser Påbegyndt og i gang Påbegyndt HF, men faldet fra Pct. Ikke påbegyndt HF Optil 18 år 60,0 3,2 36,8 100, år 53,7 6,5 39,8 100, ,3 4,3 37,4 100,0 57,0 4,9 38,1 100,0 OSP - Omsorg, sundhed og pædagogik Optil 18 år 59,5 2,3 38,2 100, år 55,9 4,0 40,1 100, ,2 3,6 35,2 100,0 59,4 3,3 37,3 100,0 TBT - Teknologi, byggeri og transport Optil 18 år 77,9 2,5 19,7 100, år 67,6 4,0 28,4 100, ,3 3,6 21,0 100,0 73,7 3,3 23,0 100,0 Optil 18 år 71,0 2,6 26,4 100, år 61,8 4,6 33,7 100, ,3 3,7 29,0 100,0 66,6 3,6 29,8 100,0 Anm: Alle fuldførte med grundforløb 2 fra fordelt efter status på hovedforløb 3 måneder efter fuldførelsesdato. Alder er opgjort Tabel 5 og 6 viser antal og andel, der ikke er i gang med et hovedforløb 3 måneder efter, fordelt på uddannelsesgrupper. Her ses det, at der er stor variation. Vi så på tabel 1 og 2 at flest er i gang med hovedforløbet inden for teknik, byggeri og transport. Variationen er dog stor. Blandt tømrer er det 78 procent, der er i gang med hovedforløbet 3 måneder efter endt grundforløb, mens det inden for Grafiske uddannelser er 42 procent. De fleste uddannelser inden for indgangen ligger dog relativt højt idet mere end 70 procent af eleverne er i hovedforløb. Inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser dækker gennemsnittet på 57 procent også over stor variation, idet 73 procent af gartnerne er i hovedforløb, mens det gælder for under hver anden inden for gruppen, der bl.a. omfatter bagere, frisører, dyrepassere. Tilsvarende er variationen også stor inden for sundhed, omsorg og pædagogik. På SOSU-uddannelserne er 64 procent i hovedforløb, mens det blandt de pædagogiske assistenter er blot 43 procent. Det skal bemærkes, at selvom relativt mange elever inden for teknik, byggeri og transport er i hovedforløb, så består den samlede gruppe af elever, der ikke er overgået til hovedforløbet af relativt mange elever fra teknik, byggeri og transport. er der elever, der ikke er i hovedforløb af de i alt

6 elever, der fuldførte grundforløbet. 43 procent af de elever, der ikke er i hovedforløb 3 måneder efter endt uddannelse, går på en uddannelse inden for teknik, byggeri og transport Tabel 5. Status 3 måneder efter fuldført grundforløb 2 fordelt på uddannelsesgrupper Påbegyndt HF Påbegyndt HF, men faldet fra Antal pers. Ikke påbegyndt HF FJO Gartner m.m Landbrugsuddannelser Tjener, kok, ernæringsass. m.m Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) OSP Pædagogiske ass SOSU Andre (tandklinik, hosp.ass.) TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker Grafiske uddannelser Mekanikere m.m Smede, industriteknikere m.m Snedker og maskinsnedker Transportuddannelser Tømrer Total Anm: Uddannelsesgrupperne er inddelt pba. DST-uddannelsesgrupperinger. Se boks 1. 6

7 Tabel 6. Status 3 måneder efter fuldført grundforløb 2 fordelt på uddannelsesgrupper Påbegyndt HF Påbegyndt HF, men faldet fra Pct. Ikke påbegyndt HF FJO Gartner m.m. 73,3 5,0 21,7 100,0 Landbrugsuddannelser 64,8 2,3 33,0 100,0 Tjener, kok, ernæringsass. m.m. 55,7 6,5 37,8 100,0 Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) 49,5 4,4 46,2 100,0 57,1 4,9 38,0 100,0 OSP Pædagogiske ass. 43,1 0,7 56,2 100,0 SOSU 64,4 3,7 32,0 100,0 Andre (tandklinik, hosp.ass.) 59,4 6,3 34,4 100,0 59,3 3,3 37,4 100,0 TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m. 77,2 3,4 19,5 100,0 Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m. 76,9 3,1 20,0 100,0 Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker 71,0 4,3 24,7 100,0 Grafiske uddannelser 42,2 2,4 55,4 100,0 Mekanikere m.m. 76,9 3,1 20,0 100,0 Smede, industriteknikere m.m. 74,6 3,9 21,5 100,0 Snedker og maskinsnedker 66,0 4,0 30,0 100,0 Transportuddannelser 72,5 3,3 24,2 100,0 Tømrer 78,0 2,8 19,3 100,0 73,6 3,3 23,1 100,0 Total 66,6 3,6 29,8 100,0 Anm: Uddannelsesgrupperne er inddelt pba. DST-uddannelsesgrupperinger. Se boks 1. Status i forhold til uddannelse I denne del er det undersøgt om de elever, der ikke overgår til hovedforløbet, er i gang med en ordinær uddannelse hhv. 6 og 12 måneder efter statusdatoen tre måneder efter fuldført grundforløb. Blandt de, der ikke er påbegyndt hovedforløbet Tabel 7 viser status 6 måneder efter for de cirka elever, der ikke er påbegyndt et hovedforløb. Tabellen er fordelt på uddannelsesgrupper. Det ses, at 54 procent af de elever, der ikke var begyndt et grundforløb 3 måneder efter fuldført grundforløb, ikke var i gang med en ordinær uddannelse 6 måneder efter, jf. tabel 8. Det betyder omvendt at 46 procent er i gang med en ordinær uddannelse. Af disse er 26 procent i gang med samme uddannelse, mens 20 procent er i gang med en anden ordinær uddannelse. Det kan være, at de er begyndt på en ny erhvervsuddannelse, men det kan også være de er begyndt på en anden ordinær uddnanelse. 7

8 Ses på de tre indgange er der lidt flere, der er i gang med en uddannelse inden for teknik, byggeri og transport (48,6 pct.) end inden for de andre indgange (43-44 procent). Derudover er der især forskel på, hvor mange, der er i gang med den samme uddannelse 6 måneder efter. Inden for byggeri, teknik og transport gælder det næsten hver tredje, mens det er cirka 20 procent på de to andre indgange. Andelen, der ikke er i gang med en uddannelse, varierer også inden for indgangene. Inden for transportuddannelserne er det 72 procent, der ikke er i gang med en ordinær uddannelse 6 måneder efter. Blandt tømrerne er det derimod blot 36 procent, der ikke er i gang med en ordinær uddannelse 6 måneder efter. Tabel 7. Status på uddannelse 6 måneder efter blandt de, der ikke har påbegyndt HF Ikke i ordinær udd. I ordinær udd. Anden udd. Samme udd. Antal pers. FJO Gartner m.m Landbrugsuddannelser Tjener, kok, ernæringsass. m.m Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) OSP Pædagogiske ass SOSU Andre (tandklinik, hosp.ass.) TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m. Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker Grafiske uddannelser Mekanikere m.m Smede, industriteknikere m.m Snedker og maskinsnedker Transportuddannelser Tømrer

9 Tabel 8. Status på uddannelse 6 måneder efter blandt de, der ikke har påbegyndt HF Ikke i ordinær udd. I ordinær udd. Anden udd. Samme udd. Pct. Total Samlet andel i ordinær udd. FJO Gartner m.m. 53,8 15,4 30,8 100,0 46,2 Landbrugsuddannelser 41,4 10,3 48,3 100,0 58,6 Tjener, kok, ernæringsass. m.m. 61,0 18,2 20,8 100,0 39,0 Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) 58,8 24,7 16,5 100,0 41,2 56,9 19,6 23,5 100,0 43,1 OSP Pædagogiske ass. 60,5 21,1 18,4 100,0 39,5 SOSU 51,4 30,7 17,9 100,0 48,6 Andre (tandklinik, hosp.ass.) 63,6 18,2 18,2 100,0 36,4 55,5 26,5 18,1 100,0 44,5 TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m. 46,3 13,8 40,0 100,0 53,8 Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m. Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker 69,2 7,7 23,1 100,0 30,8 41,7 8,3 50,0 100,0 58,3 Grafiske uddannelser 63,8 27,7 8,5 100,0 36,2 Mekanikere m.m. 46,9 12,5 40,6 100,0 53,1 Smede, industriteknikere m.m. 51,3 15,4 33,3 100,0 48,7 Snedker og maskinsnedker 53,3 33,3 13,3 100,0 46,7 Transportuddannelser 72,4 17,2 10,3 100,0 27,6 Tømrer 35,7 11,9 52,4 100,0 64,3 51,4 16,2 32,4 100,0 48,6 54,1 20,3 25,6 100,0 45,9 Tabel 9 og 10 viser tilsvarende 12 måneder efter for de ca elever, der ikke påbegyndt et hovedforløb. Samlet set var 55 procent af de cirka elever, der ikke var begyndt på hovedforløbet inden for 3 måneder, i gang med en ordinær uddannelse 12 måneder efter. Dermed var cirka 45 procent ikke i gang med en ordinær uddannelse. Der er fortsat variationer blandt uddannelserne, og færrest er ikke i gang inden for teknik, byggeri og transport (41 procent), mens flest ikke er i gang inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser (47,5 procent.). Dykker man endnu længere ned er flest ikke i gang inden for transportuddannelserne (62 procent) og færrest inden for tømreruddannelserne (28,6 procent). 9

10 Tabel 9. Status på uddannelse 12 måneder efter blandt de, der ikke har påbegyndt HF Ikke i ordinær udd. I ordinær udd. Anden udd. Samme udd. Antal pers. FJO Gartner m.m Landbrugsuddannelser Tjener, kok, ernæringsass. m.m Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) OSP Pædagogiske ass SOSU Andre (tandklinik, hosp.ass.) TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m. Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker Grafiske uddannelser Mekanikere m.m Smede, industriteknikere m.m Snedker og maskinsnedker Transportuddannelser Tømrer

11 Tabel 10. Status på uddannelse 12 måneder efter blandt de, der ikke har påbegyndt HF Ikke i ordinær udd. I ordinær udd. Anden udd. Samme udd. Pct. Samlet andel i udd. FJO Gartner m.m. 50,0 16,7 33,3 100,0 50,0 Landbrugsuddannelser 31,0 13,8 55,2 100,0 69,0 Tjener, kok, ernæringsass. m.m. 53,9 23,7 22,4 100,0 46,1 47,5 25,2 27,2 100,0 52,5 Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) 47,1 31,8 21,2 100,0 52,9 OSP Pædagogiske ass. 49,4 26,0 24,7 100,0 50,6 SOSU 45,0 36,4 18,6 100,0 55,0 Andre (tandklinik, hosp.ass.) 50,0 27,3 22,7 100,0 50,0 46,9 32,2 20,9 100,0 53,1 TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m. 34,6 17,3 48,1 100,0 65,4 Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m. Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker 53,8 15,4 30,8 100,0 46,2 30,4 13,0 56,5 100,0 69,6 Grafiske uddannelser 54,3 34,8 10,9 100,0 45,7 Mekanikere m.m. 33,3 21,2 45,5 100,0 66,7 Smede, industriteknikere m.m. 43,6 15,4 41,0 100,0 56,4 Snedker og maskinsnedker 46,7 33,3 20,0 100,0 53,3 Transportuddannelser 62,1 20,7 17,2 100,0 37,9 Tømrer 28,6 14,3 57,1 100,0 71,4 41,1 20,2 38,6 100,0 58,9 44,6 25,3 30,1 100,0 55,4 Blandt de, der er faldet fra Tabel 11 viser uddannelsesstatus 6 måneder efter blandt de omkring 900 elever, der var påbegyndt et hovedforløb, men er faldet fra. Uanset hvilken indgang det drejer sig om gælder det at cirka 77 procent af eleverne ikke er i ordinær uddannelse 6 måneder efter. 11

12 Tabel 11. Status på uddannelse 6 måneder efter blandt de, der er faldet fra HF Ikke i ordinær uddannelse I ordinær uddannelse Antal pers. Ikke i ordinær uddannelse I ordinær uddannelse Pct. FJO ,9 23,1 100,0 OSP ,3 22,7 100,0 TBT ,8 22,2 100, ,4 22,6 100,0 Tabel 12 viser tilsvarende 12 måneder efter frafaldet fra hovedforløbet. Her er lidt flere i gang med en uddannelse. Andelen er nu på 30,8 procent samlet set, hvilket er cirka 8 procentpoint mere end status 6 måneder efter jf. tabel 10. Det ses ligeledes, at der er lidt variation mellem indgangene. I gennemsnit er knap 70 procent ikke i gang med en uddannelse, men inden for omsorg, sundhed og pædagogik drejer det sig om lidt flere nemlig 76 procent, der ikke er i gang. Tabel 12. Status på uddannelse 12 måneder efter blandt de, der er faldet fra HF Ikke i ordinær uddannelse I ordinær uddannelse Antal pers. Ikke i ordinær uddannelse I ordinær uddannelse Pct. FJO ,0 32,0 100,0 OSP ,2 23,8 100,0 TBT ,7 33,3 100, ,2 30,8 100,0 Status i forhold til arbejdsmarkedstilknytning Nedenfor har vi undersøgt arbejdsmarkedstilknytningen for de elever, der ikke var i hovedforløb, og som ikke er i uddannelse. Det er undersøgt ved hjælp af beskæftigelsesministeriets DREAM-register, om man modtager en ydelse, og blandt de, der ikke modtager en ydelse, er det undersøgt om man er i lønmodtagerbeskæftigelse. Blandt de, der ikke er påbegyndt et hovedforløb Tabel 13 og 14 viser arbejdsmarkedstilknytning for de cirka personer, der ikke var begyndt på et hovedforløb efter endt grundforløb og som ikke var i gang med en ordinær uddannelse 6 måneder efter. 780 ud af de elever, der ikke er i gang med en ordinær uddannelse 6 måneder efter de ikke overgik til hovedforløbet, er enten på kontanthjælp eller dagpenge. 1 Det svarer til 19 procent. 870 elever er på andre ydelser som fx revalidering, sygedagpenge, modtager SU, er voksenlærling eller andet. Baggrunden for at man kan modtage SU ifølge denne opgørelse (uden samtidig at være i gang 1 Omfatter ydelserne: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og kontanthjælp under integrationsloven. 12

13 med en ordinær uddannelse) kan være at man er i gang med en uddannelse i voksen- og efteruddannelsesregi procent svarende til knap elever er i lønmodtagerbeskæftigelse, mens 16,5 procent er selvforsørgende, hvilket betyder, at de ikke modtager en offentlig ydelse og de heller ikke er i lønmodtagerbeskæftigelse i måneden. Det ses af tabel 14 at der er stor variation inden for de forskellige uddannelser. Andelen af unge på kontanthjælp eller dagpenge er markant større inden for de uddannelser, der hører under fødevarer, jordbrug og oplevelser samt inden for omsorg, sundhed og pædagogik, hvor det er lidt over hver femte. Inden for teknik, byggeri og transport er det 15 procent eller hvad der svarer lidt over hver syvende. Der er dog også forskel inden for grupperne. Blandt eleverne inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser trækker gartnere og tjener, kokke m.m. godt op i gennemsnittet med hhv. 24 og 40 procent på kontanthjælp eller dagpenge. Det skal dog bemærkes, at antallet af elever inden for gartner m.m. er lavt. Inden for omsorg, sundhed og pædagogik er andelen af elever, der er faldet fra, og på kontanthjælp eller dagpenge nogenlunde konstant på de 20 procent. Inden for byggeriet, de tekniske fag og transport er der også stor variation. Fra snedkere, hvor der ingen er til tømrerne, hvor det er under 10 procent af de elever, der ikke er i gang med hovedforløb, der er på kontanthjælp eller dagpenge 6 måneder efter og til bygningsmalere m.m., smede m.m. samt indenfor transportuddannelserne, hvor det er omkring hver femte. 2 Det kan dog også skyldes, at oplysningerne i de to opgørelser bygger på to forskellige registre. DREAM følger udbetalinger af ydelser, mens KOTRE følger institutionernes registreringer af elever indskrevet på ordinære uddannelser. Alt i alt er 590 ud af de 870 elever i tabel 13 på SU jf. DREAMdatabasen. 13

14 Tabel 13. Arbejdsmarkedsstatus 6 måneder efter blandt de, der ikke er begyndt på hovedforløb Andet Selvforsørgelse Kontanthjælp m.m./dagpenge Lønmodtager FJO Gartner m.m. Under Under Landbrugsuddannelser Tjener, kok, ernæringsass. m.m Antal Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) Deltotal OSP Pædagogiske ass SOSU Andre (tandklinik, hosp.ass.) Deltotal TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m. Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker Under Grafiske uddannelser Mekanikere m.m Smede, industriteknikere m.m Snedker og maskinsnedker 20 Under Transportuddannelser Tømrer Deltotal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registerdata, herunder KOTRE2019 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. 14

15 Tabel 14. Arbejdsmarkedsstatus 6 måneder efter blandt de, der ikke er begyndt på hovedforløb Selvforsørgelse Kontanthjælp m.m./dag penge Andet Pct. Lønmodtager FJO Gartner m.m. - 40,0-60,0 100,0 Landbrugsuddannelser 8,3 16,7 8,3 66,7 100,0 Tjener, kok, ernæringsass. m.m. 19,6 23,9 17,4 39,1 100,0 Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) 19,6 17,6 13,7 49,0 100,0 Deltotal 17,5 21,1 14,0 47,4 100,0 OSP Pædagogiske ass. 15,2 19,6 30,4 34,8 100,0 SOSU 9,6 23,3 30,1 37,0 100,0 Andre (tandklinik, hosp.ass.) 7,7 23,1 38,5 30,8 100,0 Deltotal 11,4 22,0 31,1 35,6 100,0 TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m. 18,4 21,1 23,7 36,8 100,0 Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m. Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker - 14,3 14,3 71,4 100,0 20,0 10,0 20,0 50,0 100,0 Grafiske uddannelser 26,7 13,3 16,7 43,3 100,0 Mekanikere m.m. 18,8 12,5 12,5 56,3 100,0 Smede, industriteknikere m.m. 20,0 20,0 20,0 40,0 100,0 Snedker og maskinsnedker 28,6-14,3 57,1 100,0 Transportuddannelser 18,2 18,2 13,6 50,0 100,0 Tømrer 20,0 6,7 20,0 53,3 100,0 Deltotal 20,0 15,2 18,2 46,7 100,0 16,5 19,0 21,2 43,3 100,0 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registerdata, herunder KOTRE2019 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Tabel 15 og 16 viser status 12 måneder efter eleverne ikke er i gang med et hovedforløb. Andelen på kontanthjælp eller dagpenge er nu 21 procent, knap 43 procent er i beskæftigelse og 14 procent er selvforsørgende, mens 22 procent modtager en anden form for ydelse. 3 Som det ses er der igen store variationer henover grupperne, og andelen af elever, der er faldet fra og som ikke er i ordinær uddannelse, der er på kontanthjælp eller på dagpenge 12 måneder efter er stadig størst inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser og omsorg, sundhed og pædagogik med procent, mens andelen på teknik, byggeri og transport er 16,5 procent. De største andele på kontanthjælp og dagpenge ses blandt gartnere m.m. (33,3 pct.), tjenere, kokke m.m. (26,2 pct.) og SOSU er (23,8 pct.), mens de laveste andele ses blandt mekanikere m.m. (9,1 pct.), snedkere (12,5 pct.) og glarmestre m.m. (14,3 pct.). Figur 1 viser andelen på kontanthjælp eller dagpenge hhv. 6 og 12 måneder efter der ikke var overgang til hovedforløbet modtager SU. Det svarer til 14 procent af det samlede antal på elever. 15

16 Tabel 15. Arbejdsmarkedsstatus 12 måneder efter blandt de, der ikke er begyndt på hovedforløb Andet Selvforsørgelse Kontanthjælp m.m./dagpenge Lønmodtager FJO Gartner m.m Under Landbrugsuddannelser Tjener, kok, ernæringsass. m.m Antal Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) Deltotal OSP Pædagogiske ass SOSU Andre (tandklinik, hosp.ass.) Deltotal TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m. Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker Under Grafiske uddannelser Mekanikere m.m Smede, industriteknikere m.m Snedker og maskinsnedker Transportuddannelser Tømrer Deltotal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registerdata, herunder KOTRE2019 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. 16

17 Tabel 16. Arbejdsmarkedsstatus 12 måneder efter blandt de, der ikke er begyndt på hovedforløb Selvforsørgelse Kontanthjælp m.m./dag penge Andet Lønmodtager FJO Gartner m.m. 16,7 33,3-50,0 100,0 Landbrugsuddannelser 20,0 20,0 20,0 40,0 100,0 Tjener, kok, ernæringsass. m.m. 14,3 26,2 21,4 38,1 100,0 Pct. Andre (bager, slagter, dyrepasser, frisør m.m.) 12,5 22,5 15,0 50,0 100,0 Deltotal 14,3 24,5 17,3 43,9 100,0 OSP Pædagogiske ass. 13,2 23,7 31,6 31,6 100,0 SOSU 9,5 23,8 28,6 38,1 100,0 Andre (tandklinik, hosp.ass.) 9,1 18,2 36,4 36,4 100,0 Deltotal 10,7 23,2 30,4 35,7 100,0 TBT Bygningsmaler, VVS, elektriker m.m. 14,3 21,4 21,4 42,9 100,0 Elektronikoperatør, industriop., plastmagere m.m. Glarmester, murer, brolægger, stuktør, tagdækker - 16,7 16,7 66,7 100,0 14,3 14,3 14,3 57,1 100,0 Grafiske uddannelser 20,0 16,0 16,0 48,0 100,0 Mekanikere m.m. 18,2 9,1 18,2 54,5 100,0 Smede, industriteknikere m.m. 16,7 16,7 27,8 38,9 100,0 Snedker og maskinsnedker 25,0 12,5 25,0 37,5 100,0 Transportuddannelser 16,7 16,7 11,1 55,6 100,0 Tømrer 16,7 16,7 25,0 41,7 100,0 Deltotal 16,5 16,5 19,5 47,4 100,0 14,0 21,0 22,4 42,6 100,0 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registerdata, herunder KOTRE2019 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. 17

18 Figur 1. Andel elever, der er på kontanthjælp eller dagpenge 6 og 12 måneder efter frafald Pct TBT i alt Tømrer Transportuddannelser Snedker og maskinsnedker Smede, industriteknikere Mekanikere m.m. Grafiske uddannelse Glarmester, murer, Elektronikoperatør, Bygningsmaler, VVS, OSP i alt SOSU Pædagogiske ass. Andre (tandklinik, hosp.ass.) FJO i alt Tjener, kok, ernæringsass. Landbrugsuddannelser Gartner m.m. Andre (bager, slagter, Pct mdr. 6 mdr. Anm: Andelen af elever blandt de, der ikke er i gang med en ordinær uddannelse, og ikke er i gang med HF, som er på dagpenge eller kontanthjælp. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registerdata, herunder KOTRE2019 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. 18

19 Blandt de, der er faldet fra et hovedforløb Tabel 17 og 18 viser arbejdsmarkedsstatus for de cirka 700 elever, der var påbegyndt hovedforløbet inden for 3 måneder efter afslutning af grundforløbet, men faldet fra, og som ikke var under ordinær uddannelse 6 måneder efter (jf. tabel 10). 27 procent af dem modtager enten kontanthjælp eller dagpenge svarende til 200 personer, mens 38 procent af dem er i lønmodtagerjob og cirka 14 procent er selvforsørgende. 20,5 procent modtager en anden ydelse som fx sygedagpenge eller modtager SU. Blandt personer, der har taget grundforløbet inden for omsorg, sundhed og pædagogik er der lidt flere, der er på kontanthjælp eller dagpenge eller modtager en anden ydelse, og dermed lidt færre der er selvforsørgende eller i lønmodtagerjob. Tabel 17. Status på uddannelse 6 måneder efter blandt de, der er faldet fra HF Selvforsørgelse Kontanthjælp m.m./dagpenge Andet Lønmodtager Antal pers. FJO OSP TBT Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registerdata, herunder KOTRE2019 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Tabel 18. Status på uddannelse 6 måneder efter blandt de, der er faldet fra HF Selvforsørgelse Kontanthjælp m.m./dagpenge Andet Lønmodtager Antal pers. FJO 14,3 28,6 19,0 38,1 100,0 OSP 11,8 29,4 29,4 29,4 100,0 TBT 14,3 25,7 17,1 42,9 100,0 13,7 27,4 20,5 38,4 100,0 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registerdata, herunder KOTRE2019 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Tabel 19 og 20 viser tilsvarende status 12 måneder efter. Tabel 19. Status på uddannelse 6 måneder efter blandt de, der er faldet fra HF Selvforsørgelse Kontanthjælp m.m./dagpenge Andet Lønmodtager Antal pers. FJO OSP Under TBT Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registerdata, herunder KOTRE2019 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. 19

20 Tabel 20. Status på uddannelse 6 måneder efter blandt de, der er faldet fra HF Selvforsørgelse Kontanthjælp m.m./dagpenge Andet Lønmodtager FJO 11,1 22,2 22,2 44,4 100,0 OSP - 33,3 26,7 40,0 100,0 TBT 16,7 20,0 13,3 50,0 100,0 11,1 23,8 19,0 46,0 100,0 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registerdata, herunder KOTRE2019 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Pct. 20

21 YT Boks 1. Sådan har vi gjort I analysen har vi undersøgt overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbet for alle, der færdiggjorde grundforløb 2 fra 1. januar 2017 til 31. december Hvis man har fuldført flere grundforløb 2 i perioden, har vi brugt det seneste. For alle har vi undersøgt om de er i gang med et hovedforløb 3 måneder efter afslutningsdatoen på grundforløb 2. Det er opgjort, hvor mange, der er: 1) I gang på statusdatoen 2) Påbegyndt et hovedforløb før statusdatoen, men afbrudt frem til og med statusdatoen 3) Ikke påbegyndt et hovedforløb før statusdatoen I sidste gruppe ligger både dem, der aldrig på begynder et hovedforløb, og dem, der ikke er påbegyndt på statusdatoen. De få, der har fuldført hovedforløbet inden for statusdatoen (100 personer, formentligt grundet merit) er talt med som om man er i gang. I analysen ses der bort fra alle uddannelser inden for indgangen 3015 Kontor, handel og forretningsservice samt eventkoordinatoruddannelsen ( ) da disse uddannelser ikke afsluttes direkte efter grundforløb 2, men man i stedet går i gang med EUX-studiekompetencegivende forløb. Uddannelserne 4456 Webudvikler og 4369 Byggemontagetekniker er ikke medtaget. Uddannelserne er rent skolebaseret. AE er underlagt Danmarks Statistiks diskretionsregler, hvilket betyder, at der ikke må vises tabeller med celler beregnet på baggrund af få personer. På den baggrund har AE valgt at afrunde alle tal til nærmeste 10 er. På grund af afrunding kan der være mindre afvigelser tabellerne imellem. Derudover er kun medtaget elever, der har bopæl i Danmark 1. januar Eleverne er fordelt på alder 1. januar Analysen bygger på Danmarks Statistiks elev-register, KOTRE2019. Status efter frafald For de elever, der ikke overgår til hovedforløbet (gruppe 2 og 3 ovenfor) er deres status undersøgt hhv. 6 og 12 måneder efter. Det er dels undersøgt, om man er i gang med en ordinær uddannelse 6 og 12 måneder efter. Det er også undersøgt, om der er tale om samme uddannelse, som man det fuldførte grundforløb 2 tilhører. Dette er undersøgt ud fra den 8-cifrede uddannelsesgruppering. Hvis man ikke er i gang med en ordinær uddannelse, så er det undersøgt, om man modtager en ydelse eller er i lønmodtagerbeskæftigelse i den uge, hvor statusdatoen falder. Dette er undersøgt via Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Lønmodtagere er i denne analyse personer, der er selvforsørgede dvs. ikke modtager en ydelse, og som er i beskæftigelse i måneden som lønmodtager. Uddannelsesgrupper dannelsesgrupper Inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser: Landbrugsuddannelser omfatter uddannelsesgruppen Gartner m.m. omfatter gartner, greenkeeper, skov- og naturteknik. Kok, tjener, ernæringsassistent m.m. omfatter ernæringsass., gastronom, tjener, receptionister, fødevareuddannelser i øvrigt. Andre omfatter bager/konditor, slagtter, tarmrenser, mejeriuddannelser, dyrepasser, veterinærsygeplejerske, jordbrug og natur i øvrigt samt hele den 4-cifrede gruppe 3030, der dækker hele oplevelsesområdet såsom frisører. Inden for omsorg, sundhed og pædagogik: Pædagogiske ass. omfatter SOSU omfatter Omfatter både hjælpere og assistenter. Andre omfatter hospitalstekniske assistenter og tandklinikassistenter. Inden for teknik, byggeri og transport: Tømrer omfatter Snedker omfatter Elektronikoperatør, industrioperatør og plastmager omfatter elektronik- og procesoperatører, elektronik- og svagstrømsuddannelsen, andre strøm- og elektronikuddannelsen, industrioperatører, vindmølleoperatører, plastmager. 21

22 Smede, industritekniker omfatter industritekniker og cnc-tekniker, køletekniker og oliefyrstekniker, smede, støberitekniker, værktøjsuddannelser, maritime håndværksfag, skibsteknik og montage, finmekaniker og urmager, tekstil- og beklædning, laboratorietandtekniker, ortopædist, skomager, maskinteknik og produktion. Glarmester, murer omfatter glarmester, murer, tagdækker, andre bygge- og anlægsuddannelser, brolægger og struktør. Bygningsmaler, vvs og elektriker omfatter bygningsmaler, VVS, automatik og automationsproces, data- og kommunikationsteknik, elektriker. Mekanik omfatter alle uddannelser inden for den 4-cifrede gruppe Grafiske uddannelserr omfatter alle inden for den 4-cifrede gruppe Transport omfatter alle uddannelser inden for den 4-cifrede gruppe

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser ANALYSE Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser Der er væsentlige forskelle på, hvor mange der bliver iværksættere, på tværs af forskellige ungdomsuddannelsesvalg. Det er langt

Læs mere

Overgang til videregående uddannelse blandt faglærte

Overgang til videregående uddannelse blandt faglærte Overgang til videregående uddannelse blandt faglærte AE har undersøgt, hvor mange nyuddannede faglærte, der går i gang med en videregående uddannelse inden for fem år efter, at de afsluttede deres erhvervsuddannelse.

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Hvordan får vi alle med?

Hvordan får vi alle med? Hvordan får vi alle med? Fokus er på risikoen for frafald hos de unge som ikke alene er frafald på baggrund af et forkert valg men også er et frafald på baggrund af et svært liv. Hvorfor falder de unge

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud I dette dokument kigges der nærmere på den stedlige placering af det nuværende EUD-udbud. Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet kan

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR DAGENS PROGRAM Uddannelsesveje Parathedsvurdering Øvelser www.ug.dk Kahoot Videregående uddannelse Eventuelt supplerende kurser og fag ERHVERVSUDDANNELSE 4 OMRÅDER,

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Teknik og sundhed hitter blandt ikkevestlige indvandrere

Teknik og sundhed hitter blandt ikkevestlige indvandrere Teknik og sundhed hitter blandt ikkevestlige indvandrere Hver tiende nyuddannet har i dag ikkevestlige baggrund. Ser vi på deres valg af uddannelse, er det især de tekniske og sundhedsfaglige uddannelser,

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne I dag har knap 6 ud af 10 unge med ufaglærte forældre en uddannelse som 25-årig. Halvdelen af de unge mønsterbrydere er blevet det gennem en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt Fremskrivning af behov for faglærte Thomas Klintefelt DI s fremskrivning af faglærte Udbud Beskæftigelse (efterspørgsel) Mangel 2 12 Hovedområder og 64 grupper af faglærte i fremskrivningen H3010 Omsorg,

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund

Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund Analysen er lavet i samarbejde med IDA, Ingeniørforeningen Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund Blandt studerende på tekniske og naturvidenskabelige lange videregående uddannelser

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer

Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer Indkomster og uddannelse Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer En videregående uddannelse slår normalt ud i en højere indkomst, men sådan er det ikke altid. En del faglærte tjener lige så godt

Læs mere

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Pendling blandt elektrikere

Pendling blandt elektrikere Faglærte, der er uddannet inden for strøm og elektronik, pendler i gennemsnit 29 kilometer mellem bopæl og arbejdssted. Det er 8 kilometer længere end danske lønmodtagere generelt. Analysen viser desuden,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter: erhvervsuddannelserne i Skive 2018-2021 Parter: Indhold Baggrund...3 Aftale...3 Mål...4 Erhvervsuddannelser...4 Erhvervsskoler...4 Styregruppe...5 Aftaleperiode...5 Samarbejdsform...5 Dato og underskrift:...6

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge Hver femte private virksomhed har lærlinge ansat. I gennemsnit har virksomhederne 5, lærlinge ansat for hver 1 faglærte i personalet. Det er de

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2017 TIL 31. DEC. 2017 Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport GRUNDFORLØB

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Milliongevinster af skolepraktik

Milliongevinster af skolepraktik Skolepraktik kan afhjælpe den voksende mangel på praktikpladser Milliongevinster af skolepraktik Manglen på praktikpladser er nu så massiv, at flere tusinde unge ikke har mulighed for at færdiggøre deres

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Indledning Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet skal ansøge om godkendelse til at udbyde grundforløbenes første og anden del (GF1 og GF2)

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2018 TIL 31. DEC. 2018 GRUNDFORLØB 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dansk C 9,7 3 D 6,0 12 E 9,4 25 Dansk, eux C 9,7 6 Engelsk E 12,0 3 Engelsk, eux C 9,8 4

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads Manglen på lærepladser ligger meget højt sammenlignet med før krisen. Siden 212 har der været 1.-12. elever, der i hver måned har manglet en læreplads

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet Antallet af år i job forlænges med ca. 40 procent med en erhvervskompetencegivende uddannelse i baglommen. Det viser en analyse af arbejdslivets længde,

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed For første gang siden krisen går færre nyuddannede ud i mindst måneders sammenhængende ledighed. Baggrunden er, at andelen af faglærte og personer med mellemlang

Læs mere

Flere lærere uden uddannelse

Flere lærere uden uddannelse Analysen viser, at 16, procent af de kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen ikke har en læreruddannelse. Andelen af læreruddannede i lærerstillinger er faldet fra 89, procent til 83,8 procent

Læs mere

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Mange unge med handicap får ikke en ungdomsuddannelse

Mange unge med handicap får ikke en ungdomsuddannelse Mange unge med får ikke en ungdomsuddannelse Unge med et psykisk eller fysisk klarer sig markant dårligere i uddannelsessystemet sammenlignet med jævnaldrende unge. Således er unge med i væsentlig lavere

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Faglærte læser også videre

Faglærte læser også videre Erhvervsuddannelserne giver direkte adgang til arbejdsmarkedet, hvorimod studenter fra gymnasiet skal læse videre for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Men selvom en uddannelse til tømrer,

Læs mere

Hver sjette elev opnår ikke 2 i dansk og matematik i 9. klasse

Hver sjette elev opnår ikke 2 i dansk og matematik i 9. klasse Hver sjette elev opnår ikke 2 i dansk og matematik i 9. klasse 84 pct. af eleverne i 9. klasse fik mindst karakteren 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven. Dermed var der hele 16 pct., der ikke opnåede

Læs mere