RINGKØBING BRIDGEKLUB Klubregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKØBING BRIDGEKLUB Klubregler"

Transkript

1 Forslag til ændrede/reviderede klubregler. Det med rødt markerede slettes og det med grønt markerede sættes ind i reglerne Formål Formålet med dette reglement er: RINGKØBING BRIDGEKLUB Klubregler - at sikre god tone og orden mellem spillerne under afvikling af turneringer arrangeret af klubben, - at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner, - at hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet ved afviklingen af turneringer. 2 Spilletid 2.1 Spilledag Klubbens spilledag er mandag. Der startes på alle spilledage kl og sluttes kl medmindre andet er meddelt. 2.2 Sæson Sæsonen starter første mandag i september måned og slutter sidste mandag i april måned. Ved sæsonstart fremlægger klubbens turneringsudvalg en plan over sæsonens turneringer, hvoraf det fremgår hvilke dage, der spilles. Generelt spilles der ikke på helligdage. På mandage i skolernes efterårs- og vinterferie samt i påskeugen afholdes der åbent-hus turnering for medlemmerne. Top 16 afvikles på sidste ordinære spilledag. 3 Turneringsafvikling I klubbens turneringer gælder følgende regler og love i den angivne prioritetsrækkefølge: Nærværende klubregler, forbundets turneringsreglement iflg. Klubhåndbog og "De internationale love for turneringsbridge". 4 Systemer 4.1 Tilladte systemer Det i forbundets turneringsreglement stk og stk anførte er gældende i henholdsvis holdturneringer og parturneringer i klubbens A-række. I de øvrige rækker er det kun tilladt at benytte naturlige systemer. 4.2 Systemkort

2 Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer i A-række, og det skal uopfordret fremlægges på bordet til brug for modspillerne ved starten af en runde eller en kamp. 5 Turneringsafvikling 5.1 Turneringsledelse Det af bestyrelsen nedsatte turneringsudvalg har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer. Turneringsudvalget udpeger appelkomite. 5.2 Appelkomite En appel indgives gennem turneringslederen; denne skal orienteres om, at der indgives appel inden de implicerede forlader spillelokalet og senest 1/2 time efter spillets afslutning. Appelkomiteen skal orienteres af begge parter (om fornødent skriftligt), inden den træffer sin afgørelse. Appelkomiteens afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales der depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBF's appelformular. 5.3 Etik og etikette God etikette, før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt. Det kan nævnes, at det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som modspillere under og efter spillet. Det samme gælder tegn eller mishagsytringer, der tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en melding, et udspil eller et spillet kort. 5.4 Uregelmæssigheder Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed. Tilkaldelsen af turneringslederen skal ske stilfærdigt, idet det er en naturlig del af turneringens korrekte afvikling. Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse. Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes, så uregelmæssigheder kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med regler og love. 5.5 Tidsoverskridelser I klubbens parturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift. Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift. I tilfælde af, at spillet ved et bord ikke er afsluttet ved signalet for rundeskift, er der tidsoverskridelse for begge par ved bordet. Ved et pars første tidsover-skridelse gives parret en advarsel, ved efterfølgende tidsoverskridelser i samme turnering tildeles parret strafpoint. I en normal parturnering er der fradrag på 2 point pr. overskridelse; ved andre udregningsmetoder fastsættes antallet af strafpoint ved turneringens start. I klubbens holdturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil, ved overskridelse af tiden for en halvleg med mere end 5 minutter fradrages der 1 kp for begge hold. Ved mindre end 16 spil i en halvleg eller ved specielle udregningsmetoder fastsættes regler for tidsoverskridelse ved turneringens start.

3 Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid til dette bord, ligesom turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden?halvlegen på normale vilkår. 5.5 Tidsoverskridelser I klubbens parturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift. Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift. I tilfælde af, at spillet af det næstsidste spil ved et bord ikke er afsluttet ved signal 5 minutter før rundeskift, må meldinger og spil for rundens sidste spil ikke påbegyndes. I stedet skal der på bridgematen indtastes 0 for ikke-spillet spil, og bordet skal afvente næste rundeskift. Der tildeles automatisk 50/50 % point for ikke-spillet spil. Denne regel for ikke at genere alle øvrige turneringdeltagere med ventetid for rundeskift. Hvis det bord, hvor en spillende turneringleder sidder, på grund af turneringsledertilkald ikke kan nå at færdiggøre næstsidste spil før 5 minutters signalet, tildeles bordets par 60/60 % point for ikke-spillet sidste spil. 6 Substitutter 6.1 Fremskaffelse af substitut(ter) Det påhviler ethvert aktivt medlem, der er forhindret i at møde på en spilleaften, selv at skaffe substitut. I de tilfælde, hvor det viser sig umuligt, vil klubbens turneringsleder være behjælpelig. Ved anmodning om hjælp med at skaffe en substitut, er klubbens turneringsleder frit stillet og kan indsætte en hvilken som helst substitut, respektivt kan der ændres i turneringsformen, eller der kan aflyses. Afbud og anmodning om hjælp med at skaffe substitut skal meddeles turneringslederen så tidligt som muligt og i princip ikke senere end dagen før, der skal spilles. Turneringslederen skal senest ved pausen skriftlig underrettes om substitut, dette sker på den fremlagte substitutliste. 7 Justering af score ved substituering 7.1. Parturnering Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages der ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, kan der for det substituerede par, højest opnås parrets forventede score for runden. Der justeres ikke i scoren for de par, der møder et par med substitutter, ligesom der ikke justeres på substitutternes score. 7.2 Holdturnering Der justeres ikke i resultatet, hvis der kun er én substitut. Hvis 2 spillere på et hold er substitueret, sker der ingen justering, hvis substitutterne spiller med hver sin af holdets ordinære spillere.

4 Ved 2 eller flere substitutter står det opnåede resultat ved magt, dog sker der regulering, hvis handicap for holdet er mere end 15 % bedre end for holdet i stambesætningen. Det således opnåede resultat reguleres ned til det oprindelige holds gennemsnitlige score i hele sektionen ved højere score, hvorimod opnået score står ved magt ved lavere score. 7.3 Udeblivelse Såfremt et par udebliver uden afbud, tilkendes parret i en parturnering 0 point (minimum score). Dette gælder også, hvis et par ikke kan stille op på grund af den ene spillers udeblivelse. I en holdturnering tildeles et hold 0 kp, hvis holdet ikke kan stille op på grund af en eller flere spilleres udeblivelse. Bestyrelsen kan desuden idømme den pågældende en disciplinær straf. I tilfælde af force majeure justeres scoren. I en parturnering udregnes regnskabet ud fra det normale antal par i rækken. I runden mod det udeblevne par tildeles et par 60% score (decimaler afrundes opad) eller gennemsnittet af parrets score i spilledagens øvrige runder, hvis dette gennemsnit er over 60%. I en holdturnering vinder modstanderholdet uden kamp, antallet af kp fastsættes efter turneringen ud fra det højeste af nedenstående alternativer: a. 17 kp 12kp b. gennemsnittet af, hvad der i turneringen er scoret mod det udeblevne hold, c. gennemsnittet af, hvad holdet selv scorer i turneringens øvrige kampe. 8 Mesterpoint Fordeling af en aftens mesterpoint sker på grundlag af den opnåede score inden justering. Der forudsættes - som tidligere anført - skriftlig besked, når der benyttes substitut(ter) med navn på den/disse. 9 Præmier Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre han selv har spillet over halvdelen af turneringens runder. 10 Almindelige ordensregler 10.1 Generelt Det påhviler medlemmerne at behandle klubbens materiel skånsomt. Specielt bør det undgås at bøje fanerne på kortene i meldekasserne, tilsvarende bør det undgås at bøje kortene unødigt. Service, flasker og inventar anbringes efter brugen på de anviste steder. Efter aftenens spil påhviler det spillerne at rydde op ved det bord, hvor de sluttede spillet og i øvrigt hjælpe med oprydningen i henhold til bestyrelsens anvisninger Rygning Rygning i spillelokalet er ikke tilladt. Overtrædelse bliver straffet som ved tidsoverskridelse jfr Medlemsorientering

5 Medlemmerne vil ved opslag i klubben på klubbens hjemmeside blive underrettet om ændringer i spilletider, kampe mod andre klubber m.m. Der vil tilsvarende blive orienteret om distriktets og forbundets turneringer og om tilmelding til disse. Det forventes til gengæld, at medlemmerne ad denne vej selv holder sig orienteret. Ved sæsonstart udleveres der en oversigt med navne, adresser, telefonnumre og funktion for bestyrelsen og klubbens "tjenestemænd". En oversigt med navne, adresser, telefonnumre og funktion for bestyrelsen og klubbens tjenestemænd vil fremgå af klubbens hjemmeside. Alle bestyrelsens medlemmer er indstillet på at være til disposition for medlemmerne med råd og vejledning, der kan være med til at fremme interessen for bridge. 7 ændret på generalforsamling d ændret på generalforsamlingen den BridgeCentral, 12. marts 2009

K L U B R E G L E R FOR. Næstved Bridgeklub. - at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner.

K L U B R E G L E R FOR. Næstved Bridgeklub. - at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner. K L U B R E G L E R FOR Næstved Bridgeklub 1 Formål Formålet med dette regelsæt er: Bridgeklub. - at sikre god tone, ro og orden mellem spillerne under afvikling af turneringer arrangeret af Næstved -

Læs mere

Horsens Bridgeklub af 2017 Stiftet 16. maj 2017 KLUBREGLER

Horsens Bridgeklub af 2017 Stiftet 16. maj 2017 KLUBREGLER Horsens Bridgeklub af 2017 Stiftet 16. maj 2017 KLUBREGLER 1. Formål Stk. 1. Nærværende regelsæts formål er at tydeliggøre for medlemmerne efter hvilke principper nye medlemmer optages efter hvilke principper

Læs mere

Horsens Bridgeklub af 1931 Stiftet 4. september 1931 KLUBREGLER

Horsens Bridgeklub af 1931 Stiftet 4. september 1931 KLUBREGLER Horsens Bridgeklub af 1931 Stiftet 4. september 1931 KLUBREGLER 1. Formål Stk. 1. Nærværende regelsæts formål er at tydeliggøre for medlemmerne efter hvilke principper nye medlemmer optages efter hvilke

Læs mere

Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub

Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub Sæson 2017-2018 Indholdsfortegnelse:... 1 Velkommen til bridgesæsonen 2017/2018.... 3 Opvarmning.... 3 Spillested:... 3 Klubbens hjemmeside... 3 Klubbens telefonnummer:

Læs mere

Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub

Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub Sæson 2018-2019 Indholdsfortegnelse:... 1 Velkommen til bridgesæsonen 2018/2019.... 3 Opvarmning.... 3 Spillested:... 3 Klubbens hjemmeside... 3 Klubbens telefonnummer:

Læs mere

Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub. Sæson

Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub. Sæson Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub Sæson 2019-2020 Indholdsfortegnelse:... 1 Velkommen til bridgesæsonen 2019/2020.... 3 Opvarmning.... 3 Spillested:... 3 Klubbens hjemmeside... 3 Klubbens telefonnummer:

Læs mere

VESTLOLLAND BRIDGECENTER

VESTLOLLAND BRIDGECENTER 1. Formål Formålet med klubreglerne er: At sikre god tone mellem spillerne under afvikling af turneringer, arrangeret af klubben At sikre, at ingen uretmæssigt drager fordele af speciel adfærd omkring

Læs mere

VEJLEDNING FOR TU-LEDERE I AaBC

VEJLEDNING FOR TU-LEDERE I AaBC Vejledning for turneringsledere Tak til vores sponsor VEJLEDNING FOR TU-LEDERE I AaBC Vejledningen er behandlet og godkendt på turneringsledermødet den 8. august. 2018. INDHOLD: PAR-turnering. HOLD-turnering.

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub Kære bridge-spiller! Velkommen til Islev Bridge Klub. Vi er en aktiv bridgeklub, hvor klublivet bridge, hygge og venskaber er i højsædet, og hvor medlemmerne selv driver

Læs mere

1. juli 2012. Indholdsfortegnelse

1. juli 2012. Indholdsfortegnelse 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse Indledende materiale Forord... 3 Udvidelser til lovbestemmelser X6. Blanding og kortgivning... 4 X8. Rundeskift... 4 X12. Turneringslederens beføjelse til at skønne...

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub 2019-2020 Kære bridgespiller! I denne pjece kan du læse om Islev Bridgeklub, IBK. Her står lidt om klubben, dens historie, fester, turneringer og resultater, spilleaftenerne,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Regler i BK Esset. Rev. februar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene.

Regler i BK Esset. Rev. februar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Regler i BK Esset Rev. februar 2017 Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Indholdsfortegnelse A. Tjek af korrekt placering mv. B. Inden der meldes C.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3 5 Turneringsafviklingen...

Læs mere

REGLEMENT FOR 9. HOVEDKREDS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2018/19)

REGLEMENT FOR 9. HOVEDKREDS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2018/19) REGLEMENT FOR 9. HOVEDKREDS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2018/19) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2. Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Regler i BK Esset. Rev. januar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene.

Regler i BK Esset. Rev. januar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Regler i Rev. januar 2018 Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Indholdsfortegnelse A. Tjek af korrekt placering mv. B. Inden der meldes C. Meldinger

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering.

Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering. Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering. 1 Pokalturneringen og dens ledelse Pokalturneringen er en holdturnering arrangeret af Fyns Skak Union. Pokalturneringen spilles efter cup-systemet, dvs. at

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

1) Hvis datoen for turneringen ikke er vist, klikkes på turneringens navn i listen til venstre

1) Hvis datoen for turneringen ikke er vist, klikkes på turneringens navn i listen til venstre Oprettelse af en holdturnering i 2 rækker I dette dokument vises angivelse af turneringsdata for (og dermed oprettelse af) en holdturnering i 2 rækker som spilles fra 19. februar 2019 kl. 18.30 og de følgende

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub Kære bridgespiller! I denne pjece kan du læse om Islev Bridgeklub, IBK. Her står lidt om klubben, dens historie, fester, turneringer og resultater, spilleaftenerne, undervisning,

Læs mere

Bridge kommer på skoleskemaet

Bridge kommer på skoleskemaet Læs SITSEN Et medlemsblad for Akademisk Bridgeklub - September 2010 Systemhjørnet Opgaver for kvikke hjerner Årets program Den nye bestyrelse Info om bestyrelsen Bridge kommer på skoleskemaet TILTAG: Akademisk

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Ballerup Bridge Club - resultatet Marts 2015

Medlemsundersøgelse i Ballerup Bridge Club - resultatet Marts 2015 Medlemsundersøgelse i Ballerup Bridge Club - resultatet Marts 2015 Først og fremmest tak for de mange besvarelser og ikke mindst kommentarer og gode forslag. Bestyrelsen har haft en indledende drøftelse

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement 1 Turneringsledelse A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Handicapsystem på vej

Handicapsystem på vej Handicapsystem på vej Orientering om DBf's nye handicapsystem Charlotte Koch- Palmund Divisionsspiller og ansat i DBf. Baggrund Skak har det, golf har det, og nu får DBf også et system, hvor hver enkelt

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Roskilde Damebridgeklub Vedtægter

Roskilde Damebridgeklub Vedtægter Roskilde Damebridgeklub Vedtægter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Damebridgeklub med hjemsted i Roskilde kommune. Klubbens er stiftet den 7. januar 1937. 2. Formål Stk. 1. klubbens formål

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringer Generelt 1 Huller Hos DKU er det lovligt at have huller der ikke nødvendigvis er runde, og hullerne må være så store som man lyster. Turnering 2 Holdturneringer Hovedturneringen, Dagligaen

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Seniorklubben. Klubregler

Seniorklubben. Klubregler Seniorklubben Opdateret: 05. oktober 2018 Klubregler Formål: Det er Seniorklubbens formål inden for golfreglerne og vedtægterne for Odsherred Golfklub at fremme golf spillet og det sociale samvær blandt

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Oprettelse af en Monrad-turnering i BridgeCentral

Oprettelse af en Monrad-turnering i BridgeCentral Oprettelse af en Monrad-turnering i BridgeCentral Klik Ny klubturnering Næste Giv turneringen en passende Beskrivelse. Turneringsform ændres ikke. Næste. Her er regnet med 1 række. Næste. BC kommer op

Læs mere

Katalog til brug for Horsens Bridgecenters bestyrelse m.fl.

Katalog til brug for Horsens Bridgecenters bestyrelse m.fl. Katalog august 2019 Katalog til brug for Horsens Bridgecenters bestyrelse m.fl. Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: HBC's forretningsorden Horsens og Omegns

Læs mere

Bridgeklubben Enigheden

Bridgeklubben Enigheden Bridgeklubben Enigheden Program for sæsonen 2017-2018 Velkommen til sæsonen 2017-2018 Indtil sæsonstart den 28. august er der masser af muligheder for at spille bridge. Den mest oplagte er vores egen Drop-in:

Læs mere

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 Indhold: Bestyrelse og ugeplan Mandagsklubben Undervisning Onsdagsklubben Tilmelding og betaling Andre klubber Anden information Spillested: Vanggaardcentret Paludan Müllersvej

Læs mere

Nykøbing F Bridgeklub

Nykøbing F Bridgeklub Medlemsmåling Nykøbing F. Bridgeklub Nykøbing F Bridgeklub Totalrapport Antal besvarelser: 107 Denne rapport indeholder besvarelser for 107 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 66,9% af

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Turneringsreglement, parturneringer Semifinaler og finaler

Turneringsreglement, parturneringer Semifinaler og finaler Dette turneringsreglement er gældende for semifinaler og finaler i Dame Par, Senior Par, Mix Par og Åben Par. Tilmelding og betaling 1. Alle deltagende spillere skal være medlem af DBf. ( 301A) 2. Der

Læs mere

Klubsølv Instruks. Efterår 2018 BridgeCentral og senere. Udgivet :37:25. Side 1/11

Klubsølv Instruks. Efterår 2018 BridgeCentral og senere. Udgivet :37:25. Side 1/11 Instruks Efterår 2018 BridgeCentral 3.2.6 og senere Udgivet 24-10-2018 14:37:25 Side 1/11 Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 3-15 borde. I landsresultatet

Læs mere

DBF s turneringsbestemmelser. Håndbog for turneringsledere

DBF s turneringsbestemmelser. Håndbog for turneringsledere DBF s turneringsbestemmelser Håndbog for turneringsledere 1. juli 2008 Indholdsfortegnelse Indledende materiale... 2 Forord... 2 Udvidelser til lovbestemmelser... 3 X6. Blanding og kortgivning... 3 X12.

Læs mere

Klubsølv Instruks. Efterår 2014 BridgeCentral og senere Udgivet 25. august :14. Side 1/11

Klubsølv Instruks. Efterår 2014 BridgeCentral og senere Udgivet 25. august :14. Side 1/11 Instruks Efterår 2014 BridgeCentral 2.4.0 og senere Udgivet 25. august 2014 12:14 Side 1/11 1. Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 3-15 borde. I landsresultatet

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Pokalturneringsregler

Pokalturneringsregler Pokalturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds Pokalturnering 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Gyldige pr. 1. april 2011 Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson en landsdækkende

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

DBf's Turneringslederhåndbog. Gyldig fra 1. september Indholdsfortegnelse

DBf's Turneringslederhåndbog. Gyldig fra 1. september Indholdsfortegnelse DBf's Turneringslederhåndbog Gyldig fra 1. september 2017 Indledende materiale Indholdsfortegnelse Forord... 3 Udvidelser til lovbestemmelser X6. (udgået)... 4 X8. Rundeskift... 4 X12. Turneringslederens

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

14 Straf og appel 14 Straf og appel 1 1 Afgørelse om straf træffes ved kendelse, der skal begrundes og meddeles skriftligt.

14 Straf og appel 14 Straf og appel 1 1 Afgørelse om straf træffes ved kendelse, der skal begrundes og meddeles skriftligt. Forslag til nye vedtægtsbestemmelser Gældende vedtægtsbestemmelser Forslag til regler om straf og appel i DBf STRAF OG APPEL I medfør af 14.6 i Vedtægter for Danmarks Bridgeforbund (DBf) har DBf s repræsentantskab

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Tirsdag d.22 maj Bestyrelsens beretning Vi har 99 betalende medlemmer.

Tirsdag d.22 maj Bestyrelsens beretning Vi har 99 betalende medlemmer. Tirsdag d.22 maj 2018 Bestyrelsens beretning Vi har 99 betalende medlemmer. Undervisning Undervisningsholdet, ledet af Jørgen Leth-Espensen, har haft 11 elever, der har gennemført kurset. Desuden har 8

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A, 2019

Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A, 2019 Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A, 2019 01) En klub kan kun havde 2 hold med i gruppe A. Kun rene klubhold kan deltage, og man kan kun deltage for en klub/forening selv om man er medlem af

Læs mere

DM for Begyndere / Klubspillere Instruks

DM for Begyndere / Klubspillere Instruks Instruks Skrevet af sekretariatet Redigeret af, april 2011 og april 2013 Side 1/6 1. Generelt 1.1. Turneringen er væsentlig, da deltagerne alle sammen er enten helt nye i bridgespillet eller med en meget

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Katalog til brug for Horsens Bridgecenters bestyrelse m.fl.

Katalog til brug for Horsens Bridgecenters bestyrelse m.fl. Katalog august 2018 Katalog til brug for Horsens Bridgecenters bestyrelse m.fl. Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: HBC's forretningsorden

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Regler for danske mesterpoint gældende fra 1. september 2005 tidligere bestemmelser ophæves hermed

Regler for danske mesterpoint gældende fra 1. september 2005 tidligere bestemmelser ophæves hermed DBF 7.1 1.09.05 bl.1 Regler for danske mesterpoint gældende fra 1. september 2005 tidligere bestemmelser ophæves hermed 1 Generelle bestemmelser 1.0 Generelt Danske mesterpoint uddeles i åbne danske turneringer

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl

Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl. 12.30 Dagsorden: Velkomst Konstitueret formand Berit Gläser bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD 1 Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for senior- og

Læs mere

Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A 2018

Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A 2018 Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A 2018 01 ) En klub kan kun havde 2 hold med i gruppe A. Kun rene klubhold kan deltage, og man kan kun deltage for en klub/forening selv om man er medlem af

Læs mere

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012 Instruks 19. 23. november 2012 Side 1/7 1. Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 4-15 borde. Turneringen afvikles over 24 spil, men da der er såvel lige som

Læs mere

DBF s turneringer. Turneringsbestemmelser og propositioner

DBF s turneringer. Turneringsbestemmelser og propositioner DBF s turneringer Turneringsbestemmelser og propositioner 1. juli 2008 Indholdsfortegnelse Indledende materiale...3 Forord...3 Generelle bestemmelser...4 301. Betingelser for deltagelse...4 302. Private

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Hvor intet er nævnt i Generelle turneringsbetingelser i Midtsjællands Golfklub, henvises til Golfreglerne.

Hvor intet er nævnt i Generelle turneringsbetingelser i Midtsjællands Golfklub, henvises til Golfreglerne. Generelle turneringsbetingelser I Midtsjællands Golf Klub. Version 20150330 1. Midtsjællands Golfklubs regler Alle klubturneringer i Midtsjællands Golfklub spilles efter de til enhver tid gældende Golfreglerne

Læs mere

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Vi er nu godt i gang, med 34 par, og flere nye spillere, så det er dejligt. Vi har 60 jubilæum i år så vi afholder en guldturnering den 21 September så husk

Læs mere

Vejledning. i afvikling af Top 16 med Bridgemate Pro Scoring System DANMARKS BRIDGEFORBUND. Version 3.1

Vejledning. i afvikling af Top 16 med Bridgemate Pro Scoring System DANMARKS BRIDGEFORBUND. Version 3.1 DANMARKS BRIDGEFORBUND Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 Telefax +45 48 47 62 13 CVR 2593 74 14 Giro 604-7521 Danske Bank reg. nr. 3544 kt. nr. 3544 234 234 Website www.bridge.dk

Læs mere

Medlemsfordele. Læs om dine fordele ved et DBf medlemsskab

Medlemsfordele. Læs om dine fordele ved et DBf medlemsskab Medlemsfordele Læs om dine fordele ved et DBf medlemsskab Danmarks Bridgeforbund (DBf) er en fælles interesseorganisation for bridgeklubber i Danmark. DBf sørger for fælles løsninger af mange opgaver,

Læs mere

Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015

Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015 Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015 Vi er nu i gang, med 36 par, og flere nye spillere, så det er dejligt. Vores 60 års jubilæum startede med guldturneringen den 21. September,som blev et meget

Læs mere

Holdturnering diverse reglementsændringer

Holdturnering diverse reglementsændringer Holdturnering diverse reglementsændringer Forslag til Sydjysk Hovedkreds generalforsamling d. 17. marts 2018 2. Holdinddeling Holdene søges inddelt således: Mesterrække 1 8 hold Mesterrække 2 8 hold 4

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. april 2018, KL Referat af Brit Jensen med dagsorden fra generalforsamlingen:

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. april 2018, KL Referat af Brit Jensen med dagsorden fra generalforsamlingen: GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. april 2018, KL. 18.00 Referat af Brit Jensen med dagsorden fra generalforsamlingen: 18.00-19.00 Generalforsamling og præmieuddeling 19.00-20.30 Spisning

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

Nyhedsbrev Nyborg Bridgeklub Juli 2018 Velkommen til sæsonen

Nyhedsbrev Nyborg Bridgeklub Juli 2018 Velkommen til sæsonen Nyhedsbrev Nyborg Bridgeklub Juli 2018 Velkommen til sæsonen 2018-19 Sidste år kunne vi byde velkommen til Bridgeklubben af 1959, det er min oplevelse, at klubbens medlemmer er glade for, at være blevet

Læs mere

DBf's Turneringslederhåndbog. Gyldig fra 1. juli Indholdsfortegnelse

DBf's Turneringslederhåndbog. Gyldig fra 1. juli Indholdsfortegnelse DBf's Turneringslederhåndbog Gyldig fra 1. juli 2019 Indledende materiale Indholdsfortegnelse Forord... 3 Udvidelser til lovbestemmelser X6. (udgået)... 4 X8. Rundeskift... 4 X12. Turneringslederens bemyndigelse

Læs mere

Vedtægter for Dragør Bridge Club

Vedtægter for Dragør Bridge Club Vedtægter for Dragør Bridge Club 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Dragør Bridge Club, og klubben er hjemmehørende i Dragør kommune. Klubben er stiftet september 1961. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere