Forside > Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside > Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Forside > Indholdsfortegnelse Forside Sikkerhedsanvisninger Tegnforklaring Strøm Installation Vedligeholdelse Diverse Indledning Udpakning Front Bagpanel Underside Opstilling Tilslutning af skærm Installation af skærmdriver Automatisk Manuelt Montering af fodstykke On-Screen Display Generelt Highlight Zone Fejlfinding Checkliste Spørgsmål & Svar Selv-test kontrolfunktion Specifikationer Generelle specifikationer Fabriksindstillede Modes PowerSaver Oplysninger Service Ordforklaring Forskrifter Natural Color-Farvestyringssystem Rettigheder

3 Forside > Sikkerhedsanvisninger > Tegnforklaring Tegnforklaring Strøm Installation Vedligeholdelse Diverse Anvisninger, der er markeret med dette symbol skal overholdes - undladelse heraf kan resultere i legemsbeskadigelse eller ødelæggelse af material. Forbudt Bør altid læses og forstås Må ikke afmonteres Fjern stikket fra kontakten Må ikke berøres Jordforbindelse for at undgå elektrisk stød

4 Forside > Sikkerhedsanvisninger > Strøm DPMS ( bør forklares - ingen her ved hvad DPMS er PC), hvis den ikke skal bruges i længere tid. Hvis du bruger en pauseskærm, sæt denne til aktiv status. Tegnforklaring Strøm Installation Vedligeholdelse Diverse Hvis du har en lille skærm, eller hvis det samme billede bliver på skærmen i lang tid, kan billedet sætte sig fast på skærmen på grund af beskadigelse af lysstoffet indvendigt i billedrøret. Anvend aldrig et beskadiget eller løst stik. Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand. Tag aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen, og rør aldrig ved ledningen med våde hænder Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand. Anvend altid kun stik og kontakter med korrekt jordforbindelse. Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse af materiel. Undgå at bøje stik og ledninger samt at placere tunge genstande ovenpå disse og derved beskadige dem. Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand. Fjern stikket fra kontakten i tordenvejr samt hvis PC'en ikke skal anvendes i længere tid. Undladelse heraf kan føre til elektrisk stød eller brand. Undgå at tilslutte flere forlængerledninger eller stik til samme kontakt. Dette kan føre til brand.

5 Forside > Sikkerhedsanvisninger > Installation Tildæk aldrig skærmkabinettets ventilationsåbninger. Dårlig ventilation kan forårsage systemsvigt eller brand. Tegnforklaring Strøm Installation Vedligeholdelse Diverse Anbring din skærm et forholdsvis støvfrit sted med lav luftfugtighed. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød eller der kan udvikle sig brand inde i skærmen. Undgå at tabe skærmen under transport. Dette kan forårsage legemsbeskadigelse eller skade på materiel. Anbring skærmen på en jævn, solid flade. Skærmen kan beskadiges, hvis den falder ned. Sæt skærmen ned med forsigtighed. Den kan muligvis blive ødelagt. Anbring aldrig monitoren med skærmfladen nedad. CDT overfladen kunne blive beskadiget. Anvend aldrig skærmen uden fodstykket. Den kunne bryde sammen eller forårsage brand på grund af utilstrækkelig ventilation. Såfremt det er nødvendigt at bruge skærmen uden det medleverede fodstykke, bør der sørges for tilstrækkelig ventilation.

6 Forside > Sikkerhedsanvisninger > Vedligeholdelse Skærmkabinettet eller CDT fladen kan tørres af med en fugtig, blød klud. Anvend aldrig vand til rengøring af den flade skærm. Brug et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand. Tegnforklaring Strøm Installation Vedligeholdelse Diverse (Visse rengøringsmidler har opløsningsmidler med stort spritindhold, hvilket kan beskadige (misfarve) eller ridse skærmkabinettet. De kan også have indvirkning på den antigenskin/antistatiske overfladebehandling af CDT.) Fortynd rengøringsmidlet med vand (i forholdet 1:10) inden anvendelse. Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på monitoren. Anvend det anbefalede rengøringsmiddel og brug en blød klud. Derved undgår du at beskadige det overfladebehandlede CDT samt forhindrer, at monitorkabinettets overflade opløses, ridses eller bliver misfarvet. Anbefalede rengøringsmidler kan købes hos alle Samsung servicecentre. Rengør stik og stikkontakt med en tør klud, hvis de er støvede eller snavsede. Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand. Anbring aldrig et glas vand, kemikalier eller små metalgenstande oven på skærmen. Det kan føre til beskadigelse, elektrisk stød eller brand. Skulle et fremmedlegeme komme ind i monitoren, tag stikket ud af kontakten og tilkald et servicecenter.

7 Forside > Sikkerhedsanvisninger > Diverse Afmonter aldrig kabinettet (eller bagpanel). Der er ingen indvendige dele, der kan vedligeholdes af brugeren. Tegnforklaring Strøm Installation Vedligeholdelse Diverse Dette kan føre til elektrisk stød eller brand. Overlad service til en kvalificeret servicetekniker. Hvis skærmen ikke fungerer normalt - specielt, hvis der fremkommer mærkelige lyde eller lugt - tag øjeblikkelig stikket ud og kontakt en autoriseret forhandler eller servicetekniker. Det kan føre til elektrisk stød eller brand. Anbring aldring tunge genstande oven på skærmen. Dette kan føre til elektrisk stød eller brand. Hvil øjnene i 5 minutter efter hver times arbejde ved skærmen. Dette vil modvirke øjentræthed. Brændbare stoffer bør aldrig anvendes eller opbevares i nærheden af skærmen. Det kan forårsage en eksplosion eller brand. Forsøg aldrig at flytte skærmen ved at løfte den ved hjælp af ledning eller signalkabel. Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet. Ryk aldrig skærmen til højre eller til venstre ved bare at trække i ledningen eller signalkablet. Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet. Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne i skærmen. Dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse. Undgå at magnetiske genstande kommer i kontakt med skærmen.

8 Dette kan forårsage misfarvning eller forvrængning af billedet.

9 Forside > Indledning > Udpakning Skærm og fodstykke Strømkabel Udpakning Front Bagpanel Underside Fodstykke Hurtig installationsvejledning (For visse modeller medleveres et fodstykke.) Kontroller, at pakken indeholder følgende dele. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget. Garantibevis (Ikke alle steder) CD med Brugervejledning Drevinstallation USB Hub (tilbehør)

10 Forside > Indledning > Front Udpakning Front Bagpanel Underside 1. Highlightknap Highlightzonen giver klare billeder på TV, videokonferencesystemer eller fotos ved at fremhæve et bestemt felt på skærmen. 2. Exitknap Anvend denne knap til at forlade den aktiverede menu eller OSD. 3. Justeringsknapper Med disse knapper kan du markere og justere menuelementer. 4. Menuknap Denne knap anvendes til at åbne OSD og aktivere valgte menuelementer. 5. Tænd/sluk lampe Denne lampe lyser grønt ved normal drift og blinker grønt en enkelt gang, når skærmen gemmer dine justeringer. 6. Tænd/sluk knap Anvend denne knap til at tænde eller slukke for skærmen. Bemærk: Gå til PowerSaver, der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du forlader arbejdspladsen i længere tid.

11 Forside > Indledning > Bagpanel Udpakning Front Bagpanel Underside (Konfigurationen bag på monitoren kan variere mellem produkter.) 1. Stik til strøm Tilslut skærmens strømkabel til dette stik bag på monitoren. 2. Signalkabel Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board, videokort eller grafikkort. Bemærk: Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.

12 Forside > Indledning > Underside Udpakning Front Bagpanel Underside 1. Signalkabel Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board, videokort eller grafikkort. 2. Strømstik Tilslut strømkablet for din computer til strømstikket bag på monitoren. 3. Vippe/drejefod Skærmens fod er aftagelig.

13 Forside > Opstilling > Tilslutning af skærm Tilslutning af skærm Installation af skærmdriver Montering af fodstykke 1. Forbind skærmens strømkabel til strømstikket på skærmens bagpanel. Sæt stikket fra skærmens strømkabel i den nærmeste stikkontakt. 2. Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board, videokort eller grafikkort. 3. Hvis du anvender en Mackintosh computer, tilsluttes kablet en Mackintosh adapter, og stikbenene på din adapter indstilles (adapter er ikke medleveret). Der skal ikke anvendes adapter til en pc-kompatibel computer. Bemærk: Tænd for computer og skærm. Hvis du ser et skærmbillede, er installationen færdig.

14 Forside > Opstilling > Installation af skærmdriver Tilslutning af skærm Installation af skærmdriver Montering af fodstykke Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CD-ROM. Installation af driver varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de anvisninger, der gives for det operativsystem, som du anvender. klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site: Internet web site : (Worldwide) (USA) Windows ME/98/95 1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet. 2. Klik på "Windows ME/98/95 Driver". 3. Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "OK"-knappen. 4. Klik på "Installér"-knappen i "Advarsel" vinduet. 5. Installation af monitordriver er komplet. Windows XP/ Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet. 2. Klik på "Windows XP/2000 Driver".

15 3. Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "OK"-knappen. 4. Klik på "Installér"-knappen i "Advarsel" vinduet. 5. Hvis du ser følgende "Besked"-vindue, klik så på "Fortsæt" knappen. Klik på "OK" knappen. Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system. *Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside Installation af monitordriver er komplet.

16 Forside > Opstilling > Installation af skærmdriver Tilslutning af skærm Installation af skærmdriver Montering af fodstykke Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows 98 Windows 95 Windows NT Linux Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CD-ROM. Installation af drev varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de anvisninger, der gives for det operativsystem, som du anvender. klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site: Internet web site : (Worldwide) (USA) Microsoft Windows XP Operativsystem 1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet. 2. Klik på "Start" - "Kontrolpanel", og klik derefter på ikonet for "Udseende og Emner..". 3. Klik på Display-ikonet, vælg "Indstillinger"-fanen og klik på "Avanceret". 4. Klik på knappen for "Egenskaber" på "Monitor"-fanen og vælg "Driver"-fanen. 5. Klik på "Opdatér driver" og vælg "Installér fra liste eller...", og klik derefter på "Næste"- knappen.

17 6. Vælg "Søg ikke, jeg vil...", klik så på "Næste" og derefter klik på "Har diskette". 7. Klik på "Gennemse"-knappen, vælg derefter A:\(D:\driver), vælg din monitormodel i listen og klik så på "Næste"-knappen. 8. Hvis du ser følgende "Besked"-vindue, klik så på "Fortsæt" knappen. Klik på "Slut"-knappen. Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system. *Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside Klik på "Luk"-knappen og igen på "OK"-knappen.

18 10. Installation af monitordriver er komplet. Microsoft Windows 2000 Operativsystem Når du ser "Digital Signature Not Found" på din skærm, følg disse trin. 1. Vælg "OK" knappen i "Isæt diskette" vinduet. 2. Klik på "Gennemse" knappen i "Fil kræves" vinduet 3. Vælg A:\(D:\driver) og klik så på "Åbn" knappen, og derefter "OK" knappen. Manuel installationsguide 1. Klik på "Start", "Indstillinger", Kontrolpanel". 2. Dobbeltklik "Skærm" ikonet. 3. Vælg "Indstillinger" fanen og klik derefter på "Avanceret" 4. Vælg "Monitor". Situation1: Hvis "Egenskaber" knappen er inaktiv betyder det, at din skærm ikke er korrekt konfigureret. Stands installationen. Situation2: Hvis "Egenskaber" knappen er aktiv, så klik på "Egenskaber" knappen. Følg herefter hvert af de følgende trin. 5. Klik på "Driver" og så "Opdater Driver" og klik derefter på "Næste" knappen. 6. Vælg "Vis en liste over de aktuelle drivere for dette udstyr, så jeg kan vælge den ønskede driver". Klik så på "Næste", og derefter på "Har diskette". 7. Klik på "Gennemse" knappen og vælg derefter A:\(D:\driver). 8. Klik på "Åbn" knappen, og klik derefter på "OK" knappen. 9. Vælg din skærmmodel, klik på "Næste" knappen og derefter på "Næste" knappen. 10. Klik på "Slut" knappen og derefter på "Luk" knappen. Hvis du kan se "Digital Signature Not Found" vinduet, så klik på "Ja" knappen, og derefter på "OK" knappen. Klik så på "Slut" knappen og derefter på "Luk" knappen. Microsoft Windows Millenium Operativsystem 1. Klik på "Start", "Indstillinger", "Kontrolpanel". 2. Dobbeltklik "Skærm" ikonet. 3. Vælg "Settings" fanen og klik så på "Advanced Properties" knappen. 4. Vælg "Monitor" fanen. 5. Klik på "Change" knappen i "Monitor Type" feltet. 6. Vælg "Specify the location of the driver". 7. Vælg "Display a list of all the drivers in a specific location." og klik derefter på "Next" knappen. 8. Klik på "Have Disk" knappen. 9. Angiv det rigtige A:\(D:\driver) og klik så på "OK" knappen. 10. Vælg "Show all devices" og vælg så den monitor, som er tilsluttet din computer og klik derefter på "OK". 11. Fortsæt med at vælge "Close" knappen og "OK" knappen, indtil du har lukket dialogboksen for Display Properties. (Hvis der kommer andre skærmbilleder frem med advarsler og lignende, klikkes der på det, der passer for din monitor). Microsoft Windows 98 Operativsystem 1. Klik på "Start", "Indstillinger", "Kontrolpanel". 2. Dobbeltklik "Skærm" ikonet. 3. Vælg "Indstillinger" fanen og klik derefter på "Avanceret" 4. Vælg "Monitor". 5. Klik på "Change" knappen i "Monitor Type" feltet og klik så på "Next" knappen. 6. Vælg "Display a list of all the drivers" og klik derefter på "Next" knappen. 7. Klik på "Have Disk" knappen, derefter på "browse" knappen. 8. Angiv det rigtige A:\(D:\driver) og klik så på "OK" knappen. 9. Dialogboksen "Select Device" kommer frem. Vælg "Show all devices" og vælg derefter den monitor, som er tilsluttet din computer og klik på OK. 10. Fortsæt med at vælge "Close" knappen og "OK" knappen, indtil du har lukket dialogboksen for Display Properties.

19 Microsoft Windows 95 Operativsystem Her skal du først finde ud af, hvilken version af Windows 95 du har på din computer. Det gøres ved at højreklikke på Denne Computer ikonet på Skrivebordet og vælge Egenskaber. Versionens nummer findes under System. Følg trinene for den pågældende version. Version A 1. Klik på Start, Indstilinger, Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Skærm. 2. I Vis Egenskaber vinduet, klik på Indstillinger fanen, og klik derefter på Skift Skærm Type. 3. I Skift Skærm Type vinduet, klik på Skift og derefter Har Diskette. 4. Klik på "browse" knappen, angiv A:\(D:\driver) og klik på "OK". 5. I Vælg udstyr vinduet klikkes på den pågældende skærmmodel, og derefter klikkes på OK. 6. Fortsæt med at vælge "Close" knappen og "OK" knappen, indtil du har lukket dialogboksen for Display Properties. Version B 1. Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Skærm. 2. I Vis Egenskaber vinduet, klik på Indstillinger fanen, og klik derefter på Avancerede Egenskaber. 3. I Avancerede Egenskaber vinduet, klik på Monitor fanen og klik så på Skift. 4. I Vælg Udstyr vinduet, klik på Har Diskette. 5. Klik på "browse" knappen, angiv A:\(D:\driver) og klik på "OK". 6. I Vælg Udstyr vinduet klikkes på den pågældende skærmmodel, og derefter klikkes på OK. 7. Fortsæt med at vælge "Close" knappen og "OK" knappen, indtil du har lukket dialogboksen for Display Properties. Microsoft Windows NT Operativsystem 1. Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Skærm. 2. I Vis registreringsoplysninger vinduet, klik på Indstillinger fanen og klik på All Display Modes. 3. Klik på den ønskede indstilling (Opløsning, Antal Farver og Lodret Frekvens) og klik så på OK. 4. Klik på Anvend knappen, hvis skærmen virker normalt efter at du har klikket på Test. Hvis skærmen ikke virker normalt, kan du skifte til en anden indstilling (lavere opløsning, farver eller frekvens). Bemærk: Hvis der ikke er nogen "Mode" i All Display Modes, kan du vælge opløsning og vertikal frekvens ved hjælp af afsnittet om Fabriksindstillede Modes i denne håndbog. Linux Operativsystem For at kunne udføre X-Window, er det nødvendigt at oprette X86Config filen, som er en form for system opstillingsfil. 1. Tryk på Enter ved det første og andet skærmbillede efter at have udført X86Config filen. 2. Det tredje skærmbillede bruges til installation af mus. 3. Indsæt en mus for din computer. 4. Næste skærmbillede bruges til Valg af tastatur. 5. Indsæt tastatur for din computer. 6. Næste skærmbillede anvendes til installation af skærm. 7. Først indsættes en vandret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte). 8. Indsæt derefter en lodret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte). 9. Indtast Navn på skærmmodel. Disse oplysninger vil ikke have nogen direkte indflydelse på den faktiske udføring af X-Window. 10. Du har nu afsluttet opstillingen af din skærm. Udfør X-Window efter at have indsat andet ønsket hardware.

20 Forside > Opstilling > Montering af fodstykke Vippe/Drejefod Montering og afmontering af fodstykke Tilslutning af skærm Installation af skærmdriver Montering af fodstykke Skærmen kan vippes og/eller drejes til den mest hensigtsmæssige synsvinkel ved hjælp af det indbyggede fodstykke. Bemærk: Foden er aftagelig. Montering af fod 1. Anbring monitoren på en plan flade med skærmen nedad. 2. Anbring fodens tappe så de er placeret ud for de tilsvarende åbninger på monitorens underside. 3. Skub fodstykket ind i monitoren, indtil tappene er helt inde i åbningerne. 4. Skub nu fodstykket mod monitorens forside indtil låsepalen klikker ind i låsestilling. * Hagen må ikke bøjes. Afmontering af fod

21 5. 5 Klem låsepalen l på åfdtkkt fodstykket sammen og træk t kden opad. d 6. Skub fodstykket mod monitorens bagkant og løft opad for at fjerne fodstykket. Bemærk: Fodstykket kan kun passe ind i monitoråbningerne i én position.

22 On-Screen Display 1. Highlightknap : Highlightzonen giver klare billeder på TV, videokonferencesyste mer eller fotos ved at fremhæve et bestemt felt på skærmen. 2. Exitknap : Anvend denne knap til at forlade den aktiverede menu eller OSD. 3. Justeringsknapper: Med disse knapper kan du markere og justere menuelementer. 4. Menuknap : Denne knap anvendes til at åbne OSD ogaktivere et valgt menuelement.

23 On-Screen Display Menu Justering Brightness/Contrast Justering af lysstyrke og kontrast. 1. Tryk på ( ) eller ( ) knappen Brightness/ Contrast displayet kommer frem. 2. Tryk på knappen for at øge lysstyrken, eller brug knappen for at mindske lysstyrken. 3. Tryk på knappen for at øge kontrasten, eller brug knappen for at mindske kontrasten. OSD lock/unlock 1. Tryk på Menuknappen ( ) og hold den inde i mindst10 sekunder for at Låse OSD. (I denne stilling vil kontrol- skærmbilledet ikke blive trykt ud, selv om du klikker på Menuknappen ( ). 2. Tryk på Menuknappen ( ) og hold den inde i mindst10 sekunder for at Åbne OSD.

24 On-Screen Display Menu Justering Position Følg disse instruktioner for at ændre Placeringen af skærmbilledet.åse OSD. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på Menuknappen ( ) for at fremkalde skærmbilledet for justering af Position. 3. Anvend knapperne og for at ændre den lodrette placering af skærmbilledets synlige område; anvend knapperne og for at ændre den vandrette placering af skærmbilledets synlige område. Size Følg disse instruktioner for at ændre på størrelsen af skærmbilledet. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen for at fremkalde skærmbilledet for Position/ Size. tryk på knappen eller knappen for at vælge Size. 3. Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne for skærmbilledet for justering af Size. 4. Anvend knapperne og for at ændre den lodrette størrelse af skærmbilledets synlige område; Anvend knapperne og for at ændre den vandrette størrelse af skærmbilledets synlige område.

25 On-Screen Display Menu Justering Zoom Følg disse instruktioner for at få et nærbillede eller et totalbillede af skærmbilledets synlige område. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen indtil Position/ Size skærmbilledet kommer frem. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Zoom. 3. Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet for justering af zoom. 4. Anvend knappen for at mindske skærmens synlige billede. Anvend knappen for at forstørre skærmens synlige billede. Parallel/Rotation Juster parallelogram indstillingen hvis billedet hælder til venstre eller til højre; juster rotationsindstillingen, hvis hele skærmbilledet hælder til venstre eller til højre. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen indtil Geometry skærmbilledet fremkommer. 3. Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet til justering af Parallel/ Rotation. 4. Anvend knappen eller knappen for at justere parallelindstilling; Anvend knappen eller knappen for at justere rotationsindstilling.

26 On-Screen Display Menu Justering Pincushion/Trapezoid Juster pincushion indstillingen, hvis skærmbilledets sider buer indad eller udad; juster trapezoid indstillingen, hvis over- eller underkanten af skærmbilledet er enten for lille eller for stor. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen indtil Geometry skærmbilledet fremkommer. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Pincushion/ Trapezoid. 3. Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet til justering af Pincushion/ Trapezoid. 4. Anvend knappen eller knappen for at justere pincushionindstilling; Anvend knappen eller knappen for at justere trapezoidindstilling. Pinbalance Juster pinbalance indstillingen, hvis skærmbilledets sider buer til venstre eller til højre. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen indtil Geometry skærmbilledet fremkommer. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Pinbalance. 3. Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet til justering af Pinbalance. 4. Anvend knappen eller knappen for at justere pinbalanceindstilling.

27 On-Screen Display Menu Justering Linearity Juster linearitetsindstillingen, hvis skærmbilledet er sammentrykt til venstre, højre eller foroven, forneden. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen indtil Geometry skærmbilledet fremkommer. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Linearity. 3. Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne justeringsskærmen for Linearity. 4. Brug knappen eller knappen for at justere lodret Linearitet. 9300K/6500K Farvetemperatur er en måleangivelse for billedfarvers 'varme'. Skalaen går fra 6500 til 9300K. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen indtil Color skærmbilledet kommer frem. 3. Anvend knappen eller knappen for at vælge 9300K (blålige farver) eller 6500 (rødlige farver).

28 On-Screen Display Menu Justering Clear Moire Der kan forekomme et 'moire' mønster på din skærm, der ser ud som en række koncentriske cirkler eller buer. Dette mønster kan elimineres ved justeringer af Fjernelse af moire. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen, indtil Screen skærmbilledet fremkommer. 3. Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne justeringsskærmen for Clear Moire. 4. Brug knappen eller knappen for at justere lodret moire; brug knappen eller knappen for at justere vandret moire. Degauss Denne funktion fjerner farveurenheder, forårsaget af magnetiske felter. Afmagnetisering bør ikke foretages mere end en enkelt gang inden for en periode på30 minutter. Bemærk: Skærmen vil eventuelt summe kortvarigt, billedets farver ændre sig og billedet måske ryste et par sekunder. Det er normalt. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen, indtil Advanced skærmbilledet fremkommer. 3. Tryk på Menuknappen ( ) for at udføre afmagnetisering. Degauss- skærmen kommer frem. 4. Efter nogle få sekunder vil Main Menu for Degauss komme tilbage.ærmen vil eventuelt summe

29 On-Screen Display Menu Justering Recall Denne funktion anvendes til at genetablere de oprindelige indstillinger for følgende funktioner: Placering, Størrelse, Pincushion, Trapezoid, Parallelogram, Pinbalance, Rotation, Fjernelse af Moire. Bemærk: Hvis du vælger "Yes", vil alle de ovenfor nævnte indstillinger ændres til de oprindelige indstillinger. Alle andre indstillinger forbliver uændret. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen, indtil Advanced skærmbilledet fremkommer. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Recalll. 3. ryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet for Recall valg. 4. Tryk på knappen for at vælge YES. Hvis du ikke vil vende tilbage til den oprindelige indstilling, bruges knappen for at vælge NO. Video Input Level Nogle videokort anvender videosignaler, der er stærkere end 1.0V, hvilket gør, at skærmbilledet bliver særdeles lyst. Denne funktion anvendes for disse videokort, så 1.0V niveauet kan vælges. 1. Tryk på Menuknappen ( ). 2. Tryk på knappen eller knappen, indtil Advanced skærmbilledet fremkommer. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Video Input Niveau. 3. Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet for Video Input Levelvalg. 4. Anvend knappen eller knappen for at vælge 0.7V eller 1.0V.

30 On-Screen Display Menu Justering Display timing Denne menu viser brugerens frekvens (brugerkontrol mode), polaritet for driftssignaler, den fabriksindstillede default frekvens (default mode) og opløsningsniveau. Bemærk: Disse skærmbilleder tillader ikke ændring af indstillingerne. De giver kun oplysninger. 1.Tryk på Menuknappen ( ). 2.Tryk på knappen eller knappen, indtil Menu skærmbilledet fremkommer. 3.Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet for valg af Display Timing. 4. Anvend knappen for at se brugerkontrol mode eller default mode. Menu Duration Menuen vil automatisk forsvinde efter en vis tid, hvis der ikke foretages Êndringer. Du kan indstille den ønskede tid, inden Menuen forsvinder. 1.Tryk på Menuknappen ( ). 2.Tryk på knappen eller knappen, indtil Menu skærmbilledet fremkommer. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Menu Duration. 3.Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet for valg af Menu Duration. 4.Anvend knappen eller knappen for at vælge3, 7,10,20 eller 50 sekunder. Default værdien er10 sekunder.

31 On-Screen Display Menu Justering Languages Følg disse trin for at ændre det sprog, der anvendes i Menuen. Der kan vælges mellem10 sprog.engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Russisk, Polsk og Ungarsk. (Visse OSD sprog forefindes ikke i visse områder). Det valgte sprog har kun virkning i OSD. Det har ingen indflydelse på andet software, der bruges i computeren. 1.Tryk på Menuknappen ( ). 2.Tryk på knappen eller knappen, indtil Menu skærmbilledet fremkommer. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Languages 3.Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet for valg af Languages. 4.Anvend knappen eller knappen for at vælge det ønskede sprog.g af Languages. Menu Color 1.Tryk på Menuknappen ( ). 2.Tryk på knappen eller knappen, indtil Menu skærmbilledet fremkommer. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Menu Color. 3.Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet for valg af Menu Color. 4.Anvend knappen eller knappen for at vælge det ønskede menu Color.

32 On-Screen Display Menu Justering Halftone Denne funktion anvendes for at få et transparent on-screen skærmbillede. 1.Tryk på Menuknappen ( ). 2.Tryk på knappen eller knappen, indtil Menu skærmbilledet fremkommer. Tryk på knappen eller knappen for at vælge Halftone. 3.Tryk på Menuknappen ( ) for at åbne skærmbilledet for valg af Halftone. 4.Anvend knappen eller knappen for at vælge normalt eller transparent onscreen display.

33 On-Screen Display Menu Justering Highlight Zone Denne funktion anvendes til at aktivere eller annullere Highlight Zonen. 1 Tryk på Highlight ( ) knappen. 2 Tryk på Menuknappen ( ). 3 Tryk på knappen eller knappen for at annullere, aktivere skærmbilledet. Position Denne funktion anvendes til at flytte Highlight Zonen i vandret eller lodret retning. 1 Tryk på Highlight ( ) knappen. 2 Tryk på knappen eller knappen for at vælge Justering af Skærmbilledets Placering, og tryk derefter på Menuknappen ( ). 3 Tryk på knappen eller knappen for at flytte Highlight Zonen vandret og anvend knappen eller knappen for at flytte den lodret.

34 On-Screen Display Menu Justering Size Denne funktion anvendes til at justere Highlight Zonens størrelse. 1 Tryk på Highlight ( ) knappen. 2 Tryk på knappen eller knappen for at vælge Justering af Skærmbilledets Størrelse, og tryk derefter på Menuknappen ( ). 3 Tryk på knappen eller knappen for at flytte Highlight Zonens størrelse vandret og anvend knappen eller knappen for at flytte den lodret. Contrast Denne funktion anvendes for Highlight Zonens kontrast 1 Tryk på Highlight ( ) knappen. 2 Tryk på knappen eller knappen for at vælge Justering af Skærmbilledets Kontrast, og tryk derefter på Menuknappen ( ). 3 Tryk på knappen eller knappen for at justere Highlight Zonens kontrast.

35 On-Screen Display Menu Justering Color Denne funktion anvendes til at justere Highlight Zonens farve. 1 Tryk på Highlight ( ) knappen. 2 Tryk på knappen eller knappen for at vælge Farvejustering, og tryk derefter på Menuknappen ( ). 3 Tryk på knappen eller knappen for at vælge en af farverne R, G eller B. Tryk på knappen eller knappen for at justere R, G eller B farven i Highlight Zonen. Zoom Denne funktion anvendes til at forstørre elle minimere Highlight Zonen. 1 Tryk på Highlight ( ) knappen. 2 Tryk på knappen eller knappen for at vælge justering af Forstørrelse eller Minimering, og tryk derefter på Menuknappen ( ). 3 Tryk på knappen eller knappen for at forstørre eller minimere Highlight Zonen.

36 On-Screen Display Menu Justering Sharpness Denne funktion anvendes til at justere Highlight Zonens skarphed. 1 Tryk på Highlight ( ) knappen. 2 Tryk på knappen eller knappen for at vælge Skarphedsjustering, og tryk derefter på Menuknappen ( ). 3 Tryk på knappen eller knappen for at justere skarpheden i Highlight Zonen.

37 Forside > Fejlfinding >Checkliste Checkliste Spørgsmål & Svar Selv-test kontrolfunktion Check oplysninger i det følgende afsnit, før du tilkalder en servicetekniker, for at se, om du selv kan klare problemet. Hvis du har brug for assistance, kan du bruge telefonnummeret på dit garantibevis, nummeret, der er angivet i afsnittet med Oplysninger eller du kan kontakte din forhandler. Symptomer Checkliste Mulige løsninger Der er ikke noget billede på skærmen. Jeg kan ikke tænde for monitoren. Er strømkablet rigtigt tilsluttet? Kommer meddelelsen "Ingen forbindelse, Check Signalkabel" op på skærmen? Kontroller strømforbindelse og forsyning. Kontroller tilslutning af signalkabel. Hvis strømmen er tilsluttet, genstart computeren for at se åbningsskærm-billedet (login skærmbilledet). Hvis åbningsskærmbilledet (login skærmbilledet) kommer frem, start så computeren i passende mode (sikker mode for Windows 95/98), og juster derefter videokortets frekvens. (Se Fabriksindstillede Display Modes.) Bemærk: Hvis åbningsskærmbilledet (login skærmbilledet) ikke kommer frem, kontakt da et servicecenter eller din forhandler. Kommer "Sync. uden for rækkevidde" frem på skærmen? Denne meddelelse vises, hvis signalet fra videokortet overstiger den maksi-male opløsning og frekvens for din monitor. Juster din monitors maksimale opløsning og frekvens. Jeg kan ikke finde On Screen Display Skærmbilledet ryster. Der er ikke noget billede på skærmen. Blinker strømindikatorlampen på monitoren med 1 sekunds interval? Har du låst for On Screen Display (OSD) menuen for at sikre, at der ikke sker ændringer? Kontroller monitorens konfiguration for at finde ud af, om det står i Interlace Mode. (Interlace Mode: lodret frekvens 43Hz, 87Hz(i), osv.) Er der nogen magnetiske genstande, som f.eks. en stikdåse, højttaler eller et stærkstrømskabel i nærheden? Er den elektriske spænding stabil? Monitoren er i PowerSaver mode. Tryk på en tast på tastaturet eller flyt musen for at aktivere monitoren og kald billedet frem på skærmen. Åbn for OSD ved at trykke på menu knappen i mindst 10 sekunder. Signalet fra videokortet er højere end monitorens maksimale opløsning og frekvens. Flyt monitoren væk fra alting, der kan forårsage et stærkt magnetisk felt. Skærmbilledet kan ryste eller vibrere på visse tidspunkter af dagen på grund af lavere strømforsyning. Skærmbilledet kan også ryste eller vibrere, hvis der et problem med videokort eller computerens bundkort. Skærmbilledet har underlige farver eller er kun sort og hvidt. Har skærmbilledet kun én farve, som om man ser på skærmen gennem et stykke cellofan? Kontroller signalkabelforbindelsen. Sørg for at videokortet er skubbet helt ind

38 helt ind. Skærmbilledet er pludselig ude af balance. Blev skærmbilledets farver anderledes efter at køre et program eller på grund af kollision af applikationer? Er videokortet indstillet korrekt? Har du skiftet videokort eller drev? Har du justeret monitorens opløsning eller frekvens? Genstart computeren. Indstil videokortet som anført i instruk-tionsbogen for videokortet. Juster placering og størrelse af skærm-billede ved hjælp af OSD. Juster videokort opløsning og frekvens. (Se Fabriksindstillede Display Modes). Skærmbilledet kan komme ud af balance som følge af videokortsignalernes cyklus. Genindstil placering, idet du følger OSD. Skærmbilledet er ude af fokus eller OSD kan ikke justeres. Skærmbilledet er delvist forvrænget? LED blinker, men der er ingen billeder på skærmen. Der er kun 16 farver vist på skærmen. Skærmbilledets farver har ændret sig efter at videokortet blev skiftet. Der fremkommer en besked "Ukendt monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor fundet". Har du justeret monitorens opløsning eller frekvens? Er der nogen magnetiske genstande, som f.eks. en stikdåse, højttaler eller et stærkstrømskabel i nærheden? Check Display Timing på menuen og kontroller, om frekvensen er rigtigt indstillet. Er farverne i Windows indstillet korrekt? Er videokortet indstillet korrekt? Har du installeret monitordriver? Se i instruktionsbog for videokort for at finde ud af, om Plug & Play (VESA DDC) understøttes. Juster videokortopløsning og frekvens. (Se Fabriksindstillede Display Modes). Gå til OSD og udfør "Degauss". Sørg for, at monitoren ikke er i nærheden af magnetiske genstande. Juster frekvensen rigtigt i henhold til videokortets instruktionsbog og de Fabriksindstillede Display Modes. (Maximumfrekvens per resolution kan variere fra det ene produkt til det andet). For Windows 98(95): Indstil farverne korrekt ved at gå til Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger. For Windows 3.1: Indstil skærmens farver ved hjælp af videokortets VGA Utility. Indstil vidokortet i henhold til instruktionsbogen for videokort. Installer monitordriver i henhold til instruktioner for driverinstallation. Installer monitordriver i henhold til instruktioner for driverinstallation. Check følgende punkter, hvis der er problemer med monitoren. 1. Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren. 2. Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart. (Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort). 3. Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det installerede adapter (video) drev og monitor drev. 4. Kontroller at videoskærmens scanning ratio er indstillet til 75Hz eller 85Hz. (Den bør ikke overstige 60Hz ved brug af maksimumopløsning.) 5. Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker Mode, fjern Display Adapteren i "Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator" og genstart computeren for at geninstallere adapter (video) driver Tips for Highlight Zone 1. Men henblik på at beskytte CRT mod lysstyrke fra skærmbilledet vil Highlight Zonen kun være

39 aktiv i tre timer og vil derefter automatisk stoppe. Den skal gensættes for at kunne fortsætte. 2. Når Highlight Zonen er inaktiv, kan der ikke vælges nogen andre menuer i Highlight Zonen. 3. Når Highlight Zone funktionen kører, kan resten af skærmens lysstyrke blive meget mørk. 4. Afhængigt af det anvendte videokort, kan der forekomme et farvemætningsfænomen i Highlight Zonen. I dette tilfælde kan Highlight Zonens kontrast mindskes en smule og farvemætheden vil derved blive mindsket. Bemærk: Hvis problemet sker gentagne gange, bør en autoriseret servicetekniker tilkaldes.

40 Forside > Fejlfinding >Spørgsmål & Svar Checkliste Spørgsmål & Svar Selv-test kontrolfunktion Spørgsmål Hvordan ændrer jeg frekvensen? Hvordan kan jeg justere opløsningen? Hvordan kan jeg indstille PowerSaver funktionen? Skærmen fremkommer med lyde, når der tændes for den. Hvordan kan jeg rengøre det udvendige kabinet/billedrøret? Svar Frekvensen kan ændres ved at omkonfigurere videokortet. Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af versionen af det anvendte driver. (Se instruktionsbogen for computer eller videokort for yderlige oplysninger). Windows 95/98: Indstil opløsningen i Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger. Windows 3.1: Indstil opløsning og farver ved hjælp af videokortets VGA Utility. * Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger. Windows 95/98: Indstil BIOS-SETUP for computeren eller pauseskærmen. (Se Windows/Computerhåndbog). Windows 3.1: Indstil funktionen ved hjælp af videokortets VGA Utility. Det er normalt, idet der fremkommer lyde når metalkabinettet og elektromagneten, der er installeret for at blokere elektromagnetiske bølger, gensidigt påvirker hinanden. Slå strømmen fra, tag ledningen ud og tør monitoren af med en blød klud. Brug enten et rengøringsmiddel eller rent vand. Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand ind i monitoren.

41 Forside > Fejlfinding >Selv-test kontrolfunktion Selv-test Kontrolfunktion Advarsler Miljø Gode Tips Checkliste Spørgsmål & Svar Selv-test kontrolfunktion Din monitor er forsynet med en selv-test funktion, som gør det muligt for dig at kontrollere, om din monitor fungerer korrekt. 1. Sluk for både computer og monitor. 2. Fjern videostikkablet fra computerens bagpanel. 3. Tænd for monitoren. Hvis din monitor fungerer korrekt, vil følgende skærmbillede komme til syne. Såfremt en boks ikke kommer til syne betyder det, at der er et problem med din monitor. Denne boks kommer også frem under normal drift, hvis videokablet går løst eller bliver ødelagt. 4. Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor. Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke din video controller og computer system; din monitor fungerer korrekt. Hvis der er noget galt med inputsignalet, vil der fremkomme en besked på skærmen, eller skærmbilledet forsvinder helt, selv om LED er aktiv. Beskeden kan angive, at monitoren er uden for scanning rækkevidde eller at du skal checke signalkablet. Stedet og placeringen af monitoren kan have indflydelse på kvaliteten og andre af monitorens funktioner. 1. Hvis der er woofer højttalere i nærheden af monitoren, bør wooferen fjernes og anbringes i andet rum. 2. Fjern alle elekriske apparater som f.eks. radioer, ventilatorer, ure og telefoner, der er inden for en radius af 1 meter fra monitoren. 3. Anvend Degauss for monitoren, hvis du har fjernet et af disse apparater.

42 En monitor genskaber visuelle signaler, der modtages fra pc'en. Som følge heraf, hvis der er problemer med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede forsvinder, har forkerte farver, udsender støj, Sync. uden for rækkevidde, osv. Hvis det er tilfældet, check først, hvor problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler. Kontrol af monitorens funktionstilstand Hvis der ikke er noget billede på skærmen eller advarslen "Sync. uden for rækkevidde" kommer frem, fjern da kablet fra computeren, mens monitoren stadig er tændt. Hvis en besked kommer frem på skærmen eller hvis skærmen bliver hvid betyder det, at monitoren virker. Hvis det er tilfældet, bør computeren checkes for at se, om der er problemer.

43 Forside > Specifikationer > Generelle specifikationer Generelt Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Model SyncMaster 955b Billedrør Type 19"(48cm) Fuld square type (45,8cm synligt) Afbøjningsbillede 90 Dot Pitch 0,22mm (Vandret) Skærmtype Aluminiumbehandlet tri-color fosfor dot trio med sort matrix. Anti-bue invar skyggemaskerør Multi-layer med antistatisk belægning Maksimum Flimmerfri Opløsning 1600 x flimmerfri Skærm Aktiv Skærm Vandret 352 ± 3 mm Lodret 264 ± 3 mm Synkronisering Vandret 30 ~ 85 khz Lodret 50 ~ 160 Hz Input Signal Videosignal RGB, Analog, 0,7 Vpp positivt ved 75 ohm Sync signal Separat V/L sync, TTL niveau, positiv eller negativ Skærmfarve Ubegrænset Maksimum Pixel Clock 185 MHz Strømforsyning 90 ~ 264VAC, 60/50 Hz ± 3Hz Effektforbrug 110W (Maksimum), 100W (Nominal) Mål (BxDxH) 440 X 454 X 461mm (med fod) Vægt 19,0 kg Miljøoplysninger Drift Temperatur: 32 F ~ 104 F(0 C ~ 40 C) Luftfugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende Opbevaring Temperatur: -4 F ~113 F (-20 C ~ 45 C) Luftfugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende Plug and Play Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger. Bemærk: Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

44 Forside > Specifikationer > PowerSaver Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion. Tilstand Normal Drift Power Off Mode EPA/ENERGY 2000 Strømindikator Grøn Grøn, blinker Effektforbrug 100W(Nominal) 110W(Maksimum) Mindre end 3W Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR og ENERGY2000 kravene, når den anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion. SAMSUNG, der er en ENERGY STAR Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR retningslinjer for energibesparelse.

45 Forside > Specifikationer > Fabriksindstillede Modes Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således: Fabriksindstillede Timing Modes Display Mode Lodret Frekvens (khz) Vandret Frekvens (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polaritet (V/L) IBM, 640 x ,469 59,940 25,175 -/- IBM, 720 x ,469 70,087 28,322 -/+ VESA, 640 x ,269 85,008 36,000 -/- VESA, 800 x ,875 75,000 49,500 +/+ VESA, 800 x ,674 85,061 56,250 +/+ VESA, 1024 x ,023 75,029 78,750 +/+ VESA, 1024 x ,677 84,997 94,500 +/+ VESA, 1280 x ,976 75, ,00 +/+ Vandret Frekvens Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: khz. Lodret Frekvens Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

46 Forside > Specifikationer > Generelle specifikationer Generelt Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Model SyncMaster 950b Billedrør Type 19"(48cm) Fuld square type (45,8cm synligt) Afbøjningsbillede 90 Dot Pitch 0,22mm (Vandret) Skærmtype Aluminiumbehandlet tri-color fosfor dot trio med sort matrix. Anti-bue invar skyggemaskerør Multi-layer med antistatisk belægning Maksimum Flimmerfri Opløsning 1600 x flimmerfri Skærm Aktiv Skærm Vandret 352 ± 3 mm Lodret 264 ± 3 mm Synkronisering Vandret 30 ~ 85 khz Lodret 50 ~ 160 Hz Input Signal Videosignal RGB, Analog, 0,7 Vpp positivt ved 75 ohm Sync signal Separat V/L sync, TTL niveau, positiv eller negativ Skærmfarve Ubegrænset Maksimum Pixel Clock 185 MHz Strømforsyning 90 ~ 264VAC, 60/50 Hz ± 3Hz Effektforbrug 110W (Maksimum), 100W (Nominal) Mål (BxDxH) 440 X 454 X 461mm (med fod) Vægt 19,0 kg Miljøoplysninger Drift Temperatur: 32 F ~ 104 F(0 C ~ 40 C) Luftfugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende Opbevaring Temperatur: -4 F ~113 F (-20 C ~ 45 C) Luftfugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende Plug and Play Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger. Bemærk: Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

47 Forside > Specifikationer > PowerSaver Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion. Tilstand Normal Drift Power Off Mode EPA/ENERGY 2000 Strømindikator Grøn Grøn, blinker Effektforbrug 100W(Nominal) 110W(Maksimum) Mindre end 3W Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR og ENERGY2000 kravene, når den anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion. SAMSUNG, der er en ENERGY STAR Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR retningslinjer for energibesparelse.

48 Forside > Specifikationer > Fabriksindstillede Modes Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således: Fabriksindstillede Timing Modes Display Mode Lodret Frekvens (khz) Vandret Frekvens (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polaritet (V/L) IBM, 640 x ,469 59,940 25,175 -/- IBM, 720 x ,469 70,087 28,322 -/+ VESA, 640 x ,269 85,008 36,000 -/- VESA, 800 x ,875 75,000 49,500 +/+ VESA, 800 x ,674 85,061 56,250 +/+ VESA, 1024 x ,023 75,029 78,750 +/+ VESA, 1024 x ,677 84,997 94,500 +/+ VESA, 1280 x ,976 75, ,00 +/+ Vandret Frekvens Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: khz. Lodret Frekvens Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

49 Forside > Specifikationer > Generelle specifikationer Generelt Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Model SyncMaster 955DF Billedrør Type 19"(48cm) Fuld square type (45,8cm synligt) Afbøjningsbillede 90 Dot Pitch 0,20mm (Vandret) Skærmtype Aluminiumbehandlet tri-color fosfor dot trio med sort matrix. Anti-bue invar skyggemaskerør Multi-layer med antistatisk belægning Maksimum Flimmerfri Opløsning 1600 x flimmerfri Skærm Aktiv Skærm Vandret 352 ± 3 mm Lodret 264 ± 3 mm Synkronisering Vandret 30 ~ 85 khz Lodret 50 ~ 160 Hz Input Signal Videosignal RGB, Analog, 0,7 Vpp positivt ved 75 ohm Sync signal Separat V/L sync, TTL niveau, positiv eller negativ Skærmfarve Ubegrænset Maksimum Pixel Clock 185 MHz Strømforsyning 90 ~ 264VAC, 60/50 Hz ± 3Hz Effektforbrug 110W (Maksimum), 100W (Nominal) Mål (BxDxH) 440 X 460X 461mm (med fod) Vægt 21,0 kg Miljøoplysninger Drift Temperatur: 32 F ~ 104 F(0 C ~ 40 C) Luftfugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende Opbevaring Temperatur: -4 F ~113 F (-20 C ~ 45 C) Luftfugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende Plug and Play Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger. Bemærk: Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

50 Forside > Specifikationer > PowerSaver Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion. Tilstand Normal Drift Power Off Mode EPA/ENERGY 2000 Strømindikator Grøn Grøn, blinker Effektforbrug 100W(Nominal) 110W(Maksimum) Mindre end 3W Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR og ENERGY2000 kravene, når den anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion. SAMSUNG, der er en ENERGY STAR Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR retningslinjer for energibesparelse.

51 Forside > Specifikationer > Fabriksindstillede Modes Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således: Fabriksindstillede Timing Modes Display Mode Lodret Frekvens (khz) Vandret Frekvens (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polaritet (V/L) IBM, 640 x ,469 59,940 25,175 -/- IBM, 720 x ,469 70,087 28,322 -/+ VESA, 640 x ,269 85,008 36,000 -/- VESA, 800 x ,875 75,000 49,500 +/+ VESA, 800 x ,674 85,061 56,250 +/+ VESA, 1024 x ,023 75,029 78,750 +/+ VESA, 1024 x ,677 84,997 94,500 +/+ VESA, 1280 x ,976 75, ,00 +/+ Vandret Frekvens Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: khz. Lodret Frekvens Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

52 Forside > Specifikationer > Generelle specifikationer Generelt Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Model SyncMaster 763DFX Billedrør Type 17"(43cm) Fuld square type (40,6cm synligt) Afbøjningsbillede 90 Dot Pitch 0,20mm (Vandret) Skærmtype Aluminiumbehandlet tri-color fosfor dot trio med sort matrix. Anti-bue invar skyggemaskerør Multi-layer med antistatisk belægning Maksimum Flimmerfri Opløsning 1280 x flimmerfri Skærm Aktiv Skærm Vandret 312 ± 4mm Lodret 234 ± 4mm Synkronisering Vandret 30 ~ 70 khz Lodret 50 ~ 160 Hz Input Signal Videosignal RGB, Analog, 0,7 Vpp positivt ved 75 ohm Sync signal Separat V/L sync, TTL niveau, positiv eller negativ Skærmfarve Ubegrænset Maksimum Pixel Clock 110 MHz Strømforsyning 90 ~ 264VAC, 60/50 Hz ± 3Hz Effektforbrug 90W (Maksimum), 80W (Nominal) Mål (BxDxH) 398 X 412 X 400mm (med fod) Vægt 15,9 kg Miljøoplysninger Drift Temperatur: 32 F ~ 104 F(0 C ~ 40 C) Luftfugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende Opbevaring Temperatur: -4 F ~113 F (-20 C ~ 45 C) Luftfugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende Plug and Play Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger. Bemærk: Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

53 Forside > Specifikationer > PowerSaver Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion. Tilstand Normal Drift Power Off Mode EPA/ENERGY 2000 Strømindikator Grøn Grøn, blinker Effektforbrug 80W(Nominal) 90W(Maksimum) Mindre end 3W Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR og ENERGY2000 kravene, når den anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion. SAMSUNG, der er en ENERGY STAR Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR retningslinjer for energibesparelse.

54 Forside > Specifikationer > Fabriksindstillede Modes Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således: Fabriksindstillede Timing Modes Display Mode Lodret Frekvens (khz) Vandret Frekvens (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polaritet (V/L) IBM, 640 x ,469 59,940 25,175 -/- IBM, 720 x ,469 70,087 28,322 -/+ VESA, 640 x ,500 75,000 31,500 -/- VESA, 640 x ,269 85,008 36,000 -/- VESA, 800 x ,875 75,000 49,500 +/+ VESA, 800 x ,674 85,061 56,250 +/+ VESA, 1024 x ,023 75,029 78,750 +/+ VESA, 1024 x ,677 84,997 94,500 +/+ Vandret Frekvens Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: khz. Lodret Frekvens Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

55 Forside > Specifikationer > Generelle specifikationer Generelt Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Model SyncMaster 765DFX Billedrør Type 17"(43cm) Fuld square type (40,6cm synligt) Afbøjningsbillede 90 Dot Pitch 0,20mm (Vandret) Skærmtype Aluminiumbehandlet tri-color fosfor dot trio med sort matrix. Anti-bue invar skyggemaskerør Multi-layer med antistatisk belægning Maksimum Flimmerfri Opløsning 1600 x flimmerfri Skærm Aktiv Skærm Vandret 312 ± 4mm Lodret 234 ± 4mm Synkronisering Vandret 30 ~ 85 khz Lodret 50 ~ 160 Hz Input Signal Videosignal RGB, Analog, 0,7 Vpp positivt ved 75 ohm Sync signal Separat V/L sync, TTL niveau, positiv eller negativ Skærmfarve Ubegrænset Maksimum Pixel Clock 185 MHz Strømforsyning 90 ~ 264VAC, 60/50 Hz ± 3Hz Effektforbrug 100W (Maksimum), 90W (Nominal) Mål (BxDxH) 398 X 412 X 400mm (med fod) Vægt 15,9 kg Miljøoplysninger Drift Temperatur: 32 F ~ 104 F(0 C ~ 40 C) Luftfugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende Opbevaring Temperatur: -4 F ~113 F (-20 C ~ 45 C) Luftfugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende Plug and Play Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger. Bemærk: Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

56 Forside > Specifikationer > PowerSaver Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion. Tilstand Normal Drift Power Off Mode EPA/ENERGY 2000 Strømindikator Grøn Grøn, blinker Effektforbrug 90W(Nominal) 100W(Maksimum) Mindre end 3W Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR og ENERGY2000 kravene, når den anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion. SAMSUNG, der er en ENERGY STAR Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR retningslinjer for energibesparelse.

57 Forside > Specifikationer > Fabriksindstillede Modes Generelle specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Modes Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således: Fabriksindstillede Timing Modes Display Mode Lodret Frekvens (khz) Vandret Frekvens (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polaritet (V/L) IBM, 640 x ,469 59,940 25,175 -/- IBM, 720 x ,469 70,087 28,322 -/+ VESA, 640 x ,269 85,008 36,000 -/- VESA, 800 x ,875 75,000 49,500 +/+ VESA, 800 x ,674 85,061 56,250 +/+ VESA, 1024 x ,023 75,029 78,750 +/+ VESA, 1024 x ,677 84,997 94,500 +/+ VESA, 1280 x ,976 75, ,00 +/+ Vandret Frekvens Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: khz. Lodret Frekvens Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

58 Forside > Oplysninger > Service Service Ordforklaring Forskrifter Natural Color- Farvestyringssystem Rettigheder U.S.A. : Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ Tel. : (973) , SAMSUNG ( ) Fax. : (973) BRAZIL : Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP : Sao Paulo, SP SAC : CANADA : Samsung Electronics Canada Inc Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3 Tel. : SAMSUNG ( ) Fax. : (905) COLOMBIA : Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia Tel.: Fax: (571) PANAMA : Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja Panama Tel. : (507) , Tel : (FAST) PERU Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru Tel: Fax: GERMANY : TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr Weiterstadt T / F / AUSTRALIA : Samsung Electronics Australia Pty Ltd. Customer Response Centre 7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127 Tel : ITALY : Samsung Electronics Italia S.p.a. Via C. Donat Cattin, Cernusco s/naviglio (MI) Servizio Clienti: ESPAÑA : Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, (Poligono Pedrosa) Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Tel. : (93) Fax. : (93)

59 p g United Kingdom : Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung House, 225 Hook Rise South Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel. : (0208) Fax. : (0208) < European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ Tel. : (0870) Fax. : (01952) THAILAND : HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD,SILOM,BANGRAK BANGKOK TEL : FAX : SOUTH AFRICA : Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa Tel : Fax : UKRAINE : SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str. Kiev, Ukraine Tel Fax Toll-free SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND : Samsung Electronics AB Box 713 S UPPLANDS VÄSBY SVERIGE Besöksadress : Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: Samsung support Danmark : Samsung support Norge: Samsung support Finland: Tel Fax HUNGARY : Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u Tel: Fax: FRANCE : SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service Paris Nord 2 66 rue des Vanesses BP Villepinte Roissy CDG Cedex Tel : Fax : PORTUGAL : SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A. Rua Mário Dioniso, N o 2-1 Drt LINDA-A-VELHA Tel /100 Fax /128 Free Line NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG : Samsung Electronics Benelux B. V. Fleminglaan CP Rijiswijk, NEDERLANDS Service and informatielijn ; Belgium : , Netherlands : , CHILE : SONDA S.A.

60 Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: Fax: MEXICO : Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo Del. Gustavo A. Madero C.P Mexico D.F. Tel Fax RFC: SEM950215S98 IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V. SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P MEXICO D.F. TEL RFC: SEM950215S98 EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG. 7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU, C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA

61 Forside > Oplysninger > Ordforklaring Service Ordforklaring Forskrifter Natural Color- Farvestyringssystem Rettigheder Dot Pitch Skærmbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des højere er opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed: mm. Lodret Frekvens Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren. Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens. Enhed: Hz. Eksempel: Hvis det samme lyssignal gentages 60 gange i sekundet, så kaldes det 60 Hz. I den situation kan man se flimmer på skærmen. For at undgå dette problem anvendes en flimmerfri mode med en lodret frekvens på mere end 70 Hz. Vandret Frekvens Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: khz. Interlace og Non-Interlace Metoder Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace metode, mens det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace metoden anvendes for de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den samme metode, som anvendes for TV. Plug & Play Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmkvalitet for brugeren ved at gøre det muligt for computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den internationale standard VESA DDC for Plug & Play funktionen. Opløsning Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærmbilledet, kaldes 'opløsning'. Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking, idet skærmen er i stand til at vise flere billedinformationer. Eksempel: Hvis opløsningen er 1024 x 768 betyder det, at skærmbilledet er sammensat af 1024 vandrette punkter (vandret opløsning) og 768 lodrette punkter (lodret opløsning). Highlight Zone Highlight Zonen skaber klare billeder på TV, videokonferencesystemer og fotografier ved at markere et bestemt område på skærmen. MouScreen S/W MouScreen er et softwareprogram. der styrer monitorens tilstand ved hjælp af USB kommunikation. Der anvendes en mus til styring af alle funktioner. Elementer eller underfunktioner kan vælges ved at klikke venstre på museknap. USB(Universal Serial Bus) USB er en tilslutningsspecifikation for tilslutning af periferiudstyr til computere og opfylder Microsoft Plug & Play specifikationerne.

62 Forside > Oplysninger > Forskrifter Service Ordforklaring Forskrifter Natural Color- Farvestyringssystem Rettigheder FCC Information IC Compliance Notice MPR II Compliance European Notice (Europe only) PCT Notice TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) FCC Information User Instructions The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning: Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. User Information Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number Warning User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product. Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 85 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel) Fax) Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating. For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap. IC Compliance Notice This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003. Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont ICES-003 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

63 MPR II Compliance This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields. European Notice (Europe only) Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms: EN55022: Radio Frequency Interference EN55024: Electromagnetic Immunity EN :1995+A1+A2 - Power Line Harmonics EN : Voltage Fluctuations EN Product Safety. PCT Notice TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) AB general requirements AB2 Written Eco-document acompanying the products Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products. Why do we have environmentally-labelled monitors? In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.the main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature. There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously. What does labelling involve? This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Svensk Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Svensk Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden). The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

64 The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user. Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability. TCO Development Unit On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complere environmental criteria document may be ordered from: TCO Development Unit S Stockholm Sweden Fax: (Internet): Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: TCO'95 is a co-operative project between(3 logos) Environmental Requirements Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur. TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine. Lead Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed. Cadmium Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium. Mercury Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit. CFCs (freons) CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma). The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging. TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)

65 Congratulations! You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products. This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Svensk Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Svensk Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Svensk National Energy Administration) and SEMKO AB. The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety. Why do we have environmentally labelled computers? In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature. There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy. What does labelling involve? The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Svensk Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy. The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from: TCO Development SE Stockholm, Sweden Fax: (Internet): Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: Environmental requirements Flame retardants Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur. The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available. Cadmium** Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium. Mercury** Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the i b i i di h b kli h ffl l i d h i

66 time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available. CFCs (freons) The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence. Lead** Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed. * Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms. ** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

67 Forside > Oplysninger > Natural Color-Farvestyringssystem Natural Color Software Program Service Ordforklaring Forskrifter Natural Color- Farvestyringssystem Rettigheder Et af de seneste problemer man har haft i forbindelse med en computer er, at farverne på de billeder, der trykkes ud på en printer, eller billeder der skanderes via en scanner eller digitalkamera, ikke er de samme farver, som ses på skærmen. Natural Color Software er løsningen på dette problem. Det er et farvestyringssystem, som er udviklet af Samsung Electronics i samarbejde med Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Dette system kan kun fås med Samsung skærme, og det matcher monitorens skærmfarver med output fra farveprintere og scannere. For yderligere oplysninger, gå til Hjælp (F1) i softwareprogrammet. Installation af Natural Color Software Sæt den medleverede CD for Samsung monitoren ind i CD-ROM-drevet. Det første skærmbillede for installation af programmet vises. Klik nu på Natural Color for at installere Natural Color software. Hvis du ønsker at installere programmet manuelt, indsæt den medleverede Samsung CD i CD-ROM-drevet, klik på [Start] tasten i Windows og vælg så [Execute]. Indtast D:\color\eng\setup.exe og tryk på tasten. (Hvis CD'en ikke er i et D:\drev, indtastes det faktiske bogstav for drevet.) Fjernelse af Natural Color Software Programmet Vælg [Indstilling]/[Kontrolpanel] på startmenuen og dobbeltklik på [Tilføj/Fjern et program]. Vælg Natural Color fra listen og klik så på [Tilføj/Fjern] tasten.

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 93V

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 93V Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 793MB http://da.yourpdfguides.com/dref/786722

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 793MB http://da.yourpdfguides.com/dref/786722 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 510T http://da.yourpdfguides.com/dref/2597539

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 510T http://da.yourpdfguides.com/dref/2597539 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Dell Adapter - USB 3.0 til HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0

Dell Adapter - USB 3.0 til HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 Dell Adapter - USB 3.0 til HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 Brugermanual Model: DA100 BEMÆRK: BEMÆRK giver vigtig information, der hjælper dig med at få medst muligt ud af din computer. FORSIGTIG: FORSIGTIG indikerer

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 721S http://da.yourpdfguides.com/dref/786678

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 721S http://da.yourpdfguides.com/dref/786678 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 223BW http://da.yourpdfguides.com/dref/789131

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 223BW http://da.yourpdfguides.com/dref/789131 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 2232BW

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 2232BW Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

ClassPad Add-In Installer

ClassPad Add-In Installer Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De ClassPad Add-In Installer (program til installation af tilføjelsesprogrammer) Brugervejledning http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ ClassPad Add-In Installer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920N http://da.yourpdfguides.com/dref/786766

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920N http://da.yourpdfguides.com/dref/786766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 971P SORT http://da.yourpdfguides.com/dref/786185

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 971P SORT http://da.yourpdfguides.com/dref/786185 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 710M http://da.yourpdfguides.com/dref/786629

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 710M http://da.yourpdfguides.com/dref/786629 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 Commodore Med denne vejledning udtrykker Commodore ingen garanti for sa vidt angar det beskrevne produkts kompatibilitet. levering og funktion i nogen

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 225UW http://da.yourpdfguides.com/dref/785979

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 225UW http://da.yourpdfguides.com/dref/785979 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Øremærkescannere UHF eller LF

Øremærkescannere UHF eller LF Original brugsanvisning Varenr.: 9057019 & 9057020 Øremærkescannere UHF eller LF Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Øremærkescanner UHF - Varenr. 9057019 Øremærkescanner

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Konfigurationsvejledning (denne vejledning)

Konfigurationsvejledning (denne vejledning) Partnummer: 92P1925 Disse oplysninger vedrører IBM ThinkPad X Serie-computeren. Kontrollér, at alle delene findes i emballagen. Kontakt forhandleren, hvis en del mangler eller er beskadiget. Copyright

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO BRUGERVEJLEDNING COBR HD PRO 1. Dette har du modtaget...3 2. Samling og tilslutning... 4 3. Kombinationsmuligheder... 6 4. Installer TGRNO HD VisionLab-softwaren på din PC... 7 5. Betjening... 10 6. Råd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt.

SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. Installationsvejledning SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual Bolyguard SG520

Brugermanual Bolyguard SG520 Brugermanual Bolyguard SG520 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Bolyguard igennem GrejFreak.dk. Den danske importør af Bolyguard har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

BIPAC-7100S / ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-7100S / ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-7100S / 7100 ADSL-modem/router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router, skal du se online-brugervejledningen. Pakkens

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

CITATION SUB BRUGSANVISNING

CITATION SUB BRUGSANVISNING CITATION SUB BRUGSANVISNING / VIGTIGE SIKKERHED- SANVISNINGER Kontrollér netspændingen inden brug Citation-subwooferen er designet til brug med 100-240 volt, 50/60 Hz vekselstrøm. Tilslutning til en anden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL2+-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL2+-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL-Modem/Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

ThinkPad R40 Serie Konfigurationsvejledning

ThinkPad R40 Serie Konfigurationsvejledning Partnummer: 9P5 ThinkPad R40 Serie Konfigurationsvejledning Checkliste Disse oplysninger vedrører IBM ThinkPad R Serie-computeren. Kontrollér, at alle delene findes i emballagen. Kontakt forhandleren,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes. svejledning LCD-farveskærm [Location of Caution Statement] Eksempel på højdejustérbar fod Om installationsvejledningen og brugervejledningen svejledning (denne vejledning) Quick Reference (Hurtig reference)

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere