E/F Ørbækgård Område 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Ørbækgård Område 4"

Transkript

1 Ejendom beliggende Ørbækgårds Allé , 2970 Hørsholm med 18 ejerlejligheder på m2 er opført i 2002 i 3 etager (3 opgange med elevatorer) og kælder på 281 m2 under 410. Grund m2. Vedtægter Ejerforeningen Ørbækgård Område 4 (E/F) har ansvar for vedligeholdelse af fællesejendommen. Ejerne ikke E/F - er medlem af Grundejerforeningen Storparcel 4 af Ørbækgård (G/F) sammen med de 18 rækkehuse. G/F har ansvar for ren- og vedligehold af E/F s flisebelagte gårdareal med brønde og regnvandsledninger samt P-pladser inkl. glatførebekæmpelse. Se vedtægter. Drifts- og vedligeholdelsesmanual Blev udleveret til alle beboere af hovedentreprenør Skanska A/S ved indflytning i Arkiv Hørsholm Kommunes byggesagsarkiv Tegninger mv. burde befinde sig på weblager.dk på adressen Ørbækgårds Allé 409, 2790 Hørsholm. Den vigtigste fil med næsten 300 sider er forsvundet! Kopi af nogle af disse dokumenter findes i fysisk arkiv. Teknikrum i kælder Stort set alt vedrørende udført vedligeholdelse mv. er arkiveret i mapper: serviceaftaler, håndværkere, forsikring, byggesager etc. Vedligeholdelsesplan Der er ikke udarbejdet en vedligeholdelsesplan af en byggesagkyndig. Internt arbejdes med en rullende 10 års plan som arbejdsredskab for bestyrelsen ved budgetlægningen. Den er behæftet med usikkerhed. Tag Zinktag med ensidig hældning på ca. 11 grader. Loft til kip i øverste lejligheder. Zinktaget er skiftet i 2015 pga kontruktionsfejl (mgl. ventilation som medførte tæring af zinktag nedefra). Hele spærkonstruktionen blev endvidere forstærket, da bærende tværbjælke ikke var monteret som angivet på konstruktionstegning. Dele af isolering skiftet pga skimmelsvamp og øget med 45 mm til ca. 300 mm. Blikkenslager Jens Volf, Hadsundvej 6, 2610 Rødovre. Tømrer Hegelund Christensen A/S, Charlottenlundvej 4-6, 2900 Hellerup Bygherrerådgiver Thomas Klenø, Niras A/S, Sortemosevej, Allerød Bygherrerådgiver har gennemført 1. og 5 års gennemgang i hhv og Vand fra tag i th. i sep Vurderedes at komme fra utæt ledningsgennemføring på tagventilator. Det blev i 2015 overvejet at montere tagsikring men undladt efter råd fra bygherrerådgiver. I 2019 indhentet tilbud fra tagsikring.dk. Pris ca kr. inkl. moms. Er sat på hold indtil evt. krav fra ventilationsfirma. Side 1 af 11

2 Taglemme Taglemmene i 409 og 411 er sløjfet, da det var vanskeligt at komme op. Taglemmen i 410 er nu eneste opgang. Der er stige i cykelkælder. Fjedrene på taglemmen er udskiftet i 2015 for at få bedre funktion. Der mgl. montering af lukkeanordning. Midlertidig løsning med lang skrue. Ellers risiko for at vindtryk kan åbne lemmen. Taghætter De oprindelige taghætter var monteret på sådan en måde, at det ikke var muligt at afmontere dem ved service. Bygherrerådgiveren blev derfor gjort opmærksom, at dette skulle forbedres ved skift af zinktag. Der gik imidlertid et eller andet galt i projekteringen. Bygherrerådgiveren foreslog i stedet, at vi kasserede hætterne og sådan blev det. Murværk Ejendommen er fuldmuret med 125 mm isolering. Facadesten gul BS fra Prøvelyst, Wewers Teglværk (udg.) Der er udført fugtsikring over vinduer med TB-render. Tegloverligger er overalt udført i 1 sten. Indenfor første mangelafhjælpningsperiode anmeldte beboerne i 410 st.tv., tv. og tv., th. og tv. problemer med fugtindtrængning gennem murværk og over vinduer overfor bygherren. Manglerne blev afhjulpet med partielle reparationer af bl.a. tb-render og fuger. Ved destruktiv undersøgelse i 2012 blev det konstateret, at murværket generelt er udført sjusket med mørtelkager, trykket isolering, forkert monterede murbindere etc. Se rapport fra Niras A/S. Al murværk blev gennemgået og dele renoveret samtidig med skift af zinktag i 2015 af Murerfirmaet Karl A. Hansen Entreprise A/S, Industrikrogen 16, 2635 Ishøj og med bygherrerådgiver Thomas Klenø, Niras A/S. Murrenoveringen omfattede Facademuren mod SV Grønning (409 og 410) blev helt udskiftet fra overkant af øverste vinduespartier til kip Teglstensoverliggere mod Grønning blev udskiftet til 2 stens overligger i th. og tv., tv. samt tv. Fugtsikring med TB-render blev udskiftet på 2 sal. i th. og 2 tv, tv. samt over aflange vinduespartier i th. Alt murværk i øvrigt blev eftergået for revnedannelser (ved 410) og efterfuget (især gavle i 409 og 411 mod rækkehusene) Der er udført 1 og 5 års gennemgang af bygherrerådgiver i hhv og Ved 5 års gennemgang blev der konstateret revnedannelse i tegloverliggeren i tv., som dog blev vurderet at være af kosmetisk betydning. Det kan evt. udbedres ved udkradsning af fuge og efterfugning med silikone. Den pudsede gavl ved den udvendige kældertrappe er repareret i Pudset eroderede pga opstigende fugt. Fugten ses stadig men forsvinder forhåbentlig efter tilbagesikring af omfangsdræn, der udføres i Side 2 af 11

3 Fuger er i 2018 skiftet mellem facademur og havemure. Samtidig blev der fuget imellem gulv og væg i cykelkælder. Der er saltudtræk ved tv. mod Grønning. Tilsvarende men meget begrænset ved th. mod gårdrum. Vurderes som kosmetisk. Der er opfugtning af mursten under ståldrager ved 409 st.th. mod Grønning. Vandet kommer ovenfra. Opfugtningen medfører frostspringning af mursten. Mursten er skiftet ved 5 års gennemgang og igen i Opfugtes stadig. Ikke nødvendigt med skift endnu. Havemure Opført i mursten med zinkoverdækning. Zinken viser begyndende tegn på tæring nedefra. Er ikke kritisk. Sokler Revner og afskalninger på sokler til havemure og elevatorskakte er repareret efter behov. Vinduer og døre i mahogni Vandindtrængning mellem etager Alle altaner mod SV mod Grønning (undtagen th.) har været trukket ud for at afmontere stålplade mellem etagerne for at fuge med silikone. Udført i forbindelse med bygherrens mangelafhjælpning. Der har én gang været kraftigt regn fra N, som gav vandindtrængning i 411 mod Grønning og i 409 mod gårdrum (ca. 2011). Der er intet foretaget. Oliering udføres med farveløs terpentinbaseret ædeltræsolie fra Pinotex. Tidligere er iblandet farve for bedre beskyttelse imod råd. D-V-manual foreskriver linolie. Maler bruger lift til 2. sal og for adgang til altaner. I de første 10 år stod beboerne selv for oliering af deres egne vinduespartier. Det resulterede i meget uensartet oliering, hvorfor E/F overtog al oliering af vinduespartier fra 2012, som vedtægterne foreskriver. Trods forsøg på opretning fremstår vinduespartierne stadig noget uensartede. Der er ikke olieret false. Der er sidst olieret i 2019 ca. halvdelen. Service er gennemført i 2017 og 2020 af serviceafdeling i Juul & Nielsen A/S. Servicen har omfattet smøring af mekaniske dele, opretning af skæve terrassedøre samt spray af tætningslister med silikone. Enkelte aflange vinduer og 1 terrassedør har vredet sig, men ikke så meget at tømrer anbefaler reparation/udskiftning. Servicen blev oprindelig iværksat, fordi der blev konstateret problemer i en lejlighed, hvor der er udskiftet 3 terrassedøre (409 1 tv.) pga. mgl. vedligeholdelse. Snedkeren vurderede i 2017, at tætningslisterne kan holde yderligere 10 år. Service udføres om vinteren, hvor fugtprocenten i træet er højest. Servicen i 2020 var ikke meget bevendt, da de måtte tilkaldes igen ½ år efter for at rette en terrassedør. Der bør findes anden løsning, da firmaet er for stort til os (ny håndværker og leder hver gang, der ikke kender os). Side 3 af 11

4 Alle terrassedøre er udstyret med dørbremser. De kan ikke holde dørene, så dørbremserne går ofte i stykker eller i værste fald flækker karmen på døren, når vinden får fat en åben dør, som ikke er sikret med krog. Hoveddørene og nogle terrassedøre er blevet ekstra sikret med pivot for at forhindre, at dørene hænger. Der er monteret ventiler nederst på hoveddørene i de 3 opgange af hensyn til ventilation af elevatorskaktene for at forhindre kondens. Svært at sige, om det har hjulpet. Lavenergi termoruder Der har siden 2002 været termiske sprængning af 5 store ruder, som forsikring har dækket. Der er skiftet 2 punkterede ruder - en mindre i trappeopgang 409 og en stor i th. Glarmester oplyser, at lavenergitermoruder holder 30 år. Glaslister er fastgjort med søm, som er begyndt at løsne sig. Glarmesteren anbefalede i 2020, at alle glaslisterne afmonteres, kontrolleres og fastgøres igen med glaslisteskruer og evt. silikone, hvis topforseglingen/gummilæben er beskadiget. Overslagspris ca kr. Der er sorte striber mange steder på vindueskarmene. Det er tegn på vandindtrængen. Hvis glaslisterne ikke slutter tæt, kan der komme vand ind, og dette kan hverken termoruder eller træ tåle. Dette er sandsynligvis årsagen til, at termoruden i th. punkterede. Der blev ikke konstateret råd i bundstykket. Der er fastgjort glaslister ved indgangspartiet i 410 og 411. Ruderne vibrerer, når hoveddøren smækker. E/F er usikker på, om og i hvilket omfang, denne udbedring inkl. skift af søm med skruer bør udføres. Fuger Er udskiftet i 2018 under enkelte vinduer i 409 st.th. mod Grønning, da fugemassen smuldrede. Er også konstateret enkelte andre steder bl.a over hoveddøren i opgang 411, hvor den er smuldret og reparation mgl. Der er behov for vurdering af restlevetid og vedligeholdelsesplan. Renovationsskure Trækontruktion med cedertræsbeklædning og zinktag. Der har været mange påkørsler, så nogle brædder skal måske skiftes. Cedertræet olieres med terpentinbaseret cedertræsolie fra Pinotex. Regn- og spildevandsledninger Spildevandsledninger Der er kun renset spildevandsledninger efter behov: 2012: Brønde 2013: Stikledning under 409 th. 2016: Køkkenafløb i 410 st.th. (beboer tilkaldte) 2017:?afløb i 410 st.tv. (beboer tilkaldte) Beboerne skal selv rense stikledninger hen til fælles forgreninger. Der kan være forskellige udfordringer grundet konstruktion, udførelse og brug, som er E/F uvedkommende. Side 4 af 11

5 Tilkaldte VVS ere kan ikke rense stikledningerne ordentligt og påstår, at det er fordi faldstammerne trænger til at blive renset. Det er i modstrid med udtalelse fra Ballerup-Smørup Kloakservice, som har checket faldstammerne med kamera i naboejendommen område 5 og konstateret, at de er rene. Ejendommens alder indikerer det heller ikke. Kun kloakmestre har egnet spuleudstyr til de forholdsmæssigt lange stikledninger fra afløb til faldstamme. Vær opmærksom på, at der ikke er tilbageløbssikring på overløbet i teknikrum i lejlighederne. Det skal der monteres - alternativt skal overløbet afproppes før rens af faldstammer udføres. Der skylles generelt for lidt vand igennem rørene, da der kun bor 1 person i de fleste lejligheder. Det giver risiko for opstuvning i de vandrette stikledninger både i lejlighed, som beboer har ansvar for at rense -, og fra bunden af faldstammer til terræn, som skal renses af E/F. Ejerforeningen har i februar 2021 lavet en intern undersøgelse. Enkelte beboere oplever af og til lugtgener, hvilket tyder på, udluftningen af faldstammerne ikke fungerer. Stikledningerne bør derfor spules snarest. Regnvandsledninger Alle nedløb fra tagrender er i gårdrum. Tagrender renses ikke, da der ikke er nedfaldende blade (for højt og ingen træer). E/F skal renholde tagbrønde samt stikledninger til fælles ledninger og -brønde i gårdrum. Sidstnævnte skal G/F vedligeholde. Mod Grønning alene afløb fra altaner (rengøring unødvendig). Omfangsdræn Der har i alle 20 år været problemer med opfugtning i og omkring cykelkælderen. Flere kloakmestre og sagkyndige har set på problemet. Bygherren tilproppede i forbindelse med mangelafhjælpning rørgennemføring i gavl ved udvendig trappe, da vand løb ind i cykelkælderen ad den vej. I 2010 blev hele kælderen oversvømmet i forbindelse med skybrud, hvorefter et ekstra trappetrin blev tilføjet, så vand ikke fremover kunne løbe ned i skakten fra gårdspladsen. I 2018 rensede LMJ omfangsdrænet, der var helt stoppet med skidt, og lavede tv-inspektion (se rapport). Afløb i bunden af skakt blev ændret til sandfangsbrønd, men allerede året efter blev der fundet blade i drænet efter kraftig regn. I 2020 blev hele kælderen oversvømmet ved skybrud i august og cykelkælderen i september. Generalforsamlingen godkendte derefter at få en byggesagkyndig på sagen. Analyse fra Silberg i november 2020 med anbefaling, som blev godkendt ved urafstemning. Se rapport. I februar 2021 er lavet tilbageløbssikring af omfangsdræn ved etablering af en pumpebrønd på hver side af terrassen ved 410 tv. samt tilpropning af højtliggende dræn foran udvendig kældertrappe i portrum. Der skal udføres 1 års gennemgang i 2022 efter AB18. Entreprenør: Faunus Anlæg ApS, Rådgiver: Tobias Brouwers, Silberg Rådgivende Ingeniører, Nivå. Omfangsdrænet mangler at blive skyllet igennem. Der er monteret intermistisk net i sandfangsbrønden i kælderskakten for at hindre tilslamning af drænet og pumperne fra bøgeblade. Der skal arrangeres årlig rens af pumpebrøndene. Brønde er sunket i renovationsskurene og terrasse 410 st.th. mod gård. Fliser i skure for tæt på rør til vandhane. Rottebekæmpelse Det bør overvejes at opsætte rottespærrer og udlægge giftdepoter. Side 5 af 11

6 Elevatorskakte Den udvendige placering samt konstruktion betyder, at de er meget udsat for vejrlig især 409. Elevatorskaktene i 409 og 410 fik i 2015 monteret overdækning af aluminium, da toppen var gennemtæret. Udluftningshætterne i toppen blev skiftet til højere hætter. Skaktene blev rustbehandlet, malet og silikonefuger skiftet. Skakten i 409 blev også malet indvendigt og ligeledes 410 enkelte steder, hvor der var rust. Året efter (2016) blev elevatorskakten i 411 blev malet og silikonefuger skiftet. Det var ikke nødvendigt med maling indvendigt. Udluftningshætte blev afskærmet. Elevatorskakten i 409 er igen rustbehandlet og malet i 2020 pga tilbagevendende rustangreb. Maleren oplyser, at rusten ved sammenføjningerne også er indvendig. Bør undersøges. Toppen checket af maler OK. Skaktene er sidst inspiceret indvendigt af E/F i Elevatorer Elevatorerne er tovbårne af mærket Schindler Smart. Servicekontrakt siden 2013 med Elecom Elevatorer ApS med halvårligt eftersyn. Igennem årene har der været diverse reparationer (se oversigt): 1. Stop pga overophedning af elevatorskakt I 2019 er der monteret ventilator i 409 (er også monteret i 411). Det har hjulpet. Der er en sjælden gang stop i 410, men aldrig i 411 af denne årsag. 2. Frekvensomformer I 2020 repareret i 409 ca kr. Frekvensomformerne i 410 og 411 er gennemblæst i 2020 for at forlænge levetiden, men det må påregnes, at de ligeledes skal renoveres i løbet af de kommende 5 år(-10 år). Levetiden for repareret frekvensomformer er ca. 10 år nye ca. 15 år. Garanti 2 år. Reparation af frekvensomformer koster ca kr., ny koster 2-3 gange så meget. De- og remontage koster ca kr. 3. Afkortning af tove I 2020 er tovene afkortet i 409, pris ca kr. Tovene må forventes at skulle afkortes i 410 og 411 om et par år (2022 AT-godkendelse). 4. Fastkørsel af elevator under drift med person 409: Reparation ca kr. 410: Reparation ca kr. Årsag til begge uheld var bristet o-ring på fartkontrol. Check af disse ringe er en del af lovpligtig service. Skift af o-ring koster ca. 100 kr. + ½ time. Instruksen internt hos Elecom er, at gummiringene skal skiftes, så snart de viser tegn på at begynde at mørne (belyses med LED-lampe). O-ringene holder ca. 2 år. E/F forlangte ringene skiftet i 2020, da de ikke var skiftet siden 2017 i 409. Teknisk direktør er kontaktet i 2020, hvor E/F har foreslået, at Elecom ændrer procedure, så o-ringene skiftes med fast tidsinterval for at undgå de dyre uheld. 5. Alarm på 409 skiftet i 2013 og på 410 skiftet i ingen tegn på problemer. Side 6 af 11

7 6. Andre fejl har været stop pga skæve skaktdøre, ødelagt trykknap samt manglende køling pga støv/snavs (kun 411). Elevatortårnene er rengjorte indvendigt i 409 og 410 (2015). Elecom støvsuger hvis behov siger de! Tilkald ved elevatorstop: En af beboerne er ansvarlig for tilkald ved driftsstop. Denne metode er valgt, da der ikke altid er noget galt, når beboerne fejlmelder. Samtidig tilkaldes Elecom kun én gang, ligesom den samme person også er bedre til at give ordentlig besked. Generelt udføres reparationer i normal arbejdstid. Elecom kommer senest dagen efter tilkald. Det er muligt at oprette tilkaldevilkår hos Elecom, så alle kan tilkalde, men muligheden benyttes ikke pt. Ventilation Der er monteret 6 stk. trykstyrede tagventilatorer med sug fra emhætte og bad af typen Exhausto DTV 250 og 2 stk. tagventilatorer med sug fra ekstra bad i 410 af typen Exhausto DTV 200. Beboerne var (og er) meget utilfredse med det lave sug i emhætterne. Ved indregulering i 2003 blev suget i emhætterne sat højere end normalt, som er 60 % af kapacitet. Bestyrelsen undersøgte i 2004 (ca.) om det kunne ændres. Man fik den opfattelse, at der kunne monteres kraftigere motorer, hvorfor man besluttede at undlade at servicere dem og i stedet skifte til kraftigere type, når de var kørt ned. Det fremgår dog ingen steder, hvilke motorer, som den daværende bestyrelse havde i tankerne. Det har ikke været muligt at få den metode verificeret i Ventilatorerne blev første gang serviceret i Dernæst systematisk fra 2015/2016. Der er indgået serviceaftale W. Ventilation i Udført reparationer: 2015: De- og genmonteret ved skift af tag. Ventilatorer hoppede efter genmontering, hvorfor der blev monteret stabilatorer. Egentlig service, hvor 1 stk. ventilator erstattet med renoveret DTV 250 (410 tv.), øvrige fik skiftet lejer. Suget skruet ned uden indregulering 2016: Trykstyring kontrolleret i alle stuelejligheder samt check ventilatorer alt OK 2018: alm. Service ingen bemærkninger 2019: alm. Service bemærkning om, at 410 th. lød slidt og 411 th. og tv. også på vej Der er aldrig renset kanalrør eller foretaget fornyet indregulering. Bør overvejes, da suget forbedres. Der er monteret natsænkning (6 timer). Hensigtsmæssigt? Uret skal genindstilles, da der har været flere strømafbrydelser. Suget i 410 th. er kraftigere i skraldeventilatoren i bad end i køkken/bad ved entre (lugtgene). W. Ventilation har 2 gange foreslået skift af ventilatorerne. Ved protest første gang kunne det alligevel godt lade sig gøre at skifte lejer. Anden gang lød argumentet, at de ikke havde gode erfaringer med at skifte lejerne flere gange. Denne vurdering har BS Aircondition ikke. Der er i 2020 indhentet tilbud på skift af de 6 stk. DTV 250 inkl. styring fra hhv. BS Aircondition og W. Ventilation samt service hvert 2. år. BS oplyser, at der samtidig skal skiftes styring. W. Ventilation siger, at det ikke er nødvendigt (bekræftet af Exhausto) om end hensigtsmæssigt. Ny styring er vist nok trådløs. BS skifter lejer på stedet, mens W. Vent. gør det på værksted, hvilket afspejler sig i pris. Se tilbud. Det største problem for E/F har været, om man kan stole på de vurderinger, som den har fået vedrørende reparation kontra udskiftning. Side 7 af 11

8 Der skulle udføres service næste gang i juni 2021, men kontrakten med W. Vent. er opsagt (marts 2021). Der skal indgås ny aftale, så service kan udføres efter sommeren, hvor alle er hjemme, så der kan renses kanalrør og foretages fornyet indregulering (flere har udskiftet emhætte). Aftrækskanaler Der er aftrækskanaler til tørretumblere. Kanalerne er renset i Flere beboerne har i dag kondenstørretumblere. Dørtelefonanlæg Den udendørs del ved hoveddørene er skiftet i Irrer til v/mgl brug og fugt skal motioneres. Belysning Stort set al belysning er ændret til LED. Udover lavere energiforbrug, så har LED-lyskilder også en længere levetid ca. 7 år i gns. Se vejledende oversigt. Elevatorer Konstant belysning 24/24. Indirekte belysning fra lysstofrør er ændret i 2014 til direkte belysning i kabinen fra LED-lampe. LED-lamperne skal skiftes af elevatorservicefirma. Halogenbelysningen over skaktdøre er sløjfet, da kravet om konstant lysstyrke på 50 lux ved dørtrin leveres af konstant belysning i trappeopgang. Dette opfyldes dog ikke i kælderskakt ved 410. Trappeopgange og udendørs lamper Lyset er tændt ca. 12/24 i gns., da der er monteret skumringsrelæ på den konstante belysning i trappeopgangene og udendørs ved kældertrappe og renovationsskure. Kælderrum Der er overalt opsat traditionelle lysstofrør med automatisk sluk efter få minutter. Lysstofrørene bruger meget el, men det vurderes ikke rentabelt at skifte til LED-rør, da det kræver skift af armaturer eller ændring af transformer. Stikkontakt Der er eftermonteret stikkontakt i stueetagen i trappeopgangen i 409 og 411. Strømmen tages fra loftbelysningen. Det er muligt at tvangstænde trappebelysningen på el-tavlen i teknikrummet. Dette gør bl.a. rengøringsfirmaet for at få strøm til at støvsuge. Det ville være hensigtsmæssigt at få monteret en udendørs stikkontakt ved kældertrappen, så håndværkere kan få strøm uden adgang til bygningen og måske også en stikkontakt i 410-opgang på 2. sal. Trappeopgange Kokosmåtter nedfældet i Fuger repareret i Klinker behandlet med stenolie i 2016/17. Side 8 af 11

9 Levering af el, vand og varme El leveres af Ewii. Årligt forbrug knapt kwh. fordelt på ventilation 45%, elevatorer 30%, belysning 22%, andet 3%. Der afregnes hver måned efter faktisk forbrug. Fjernaflæses. Varme leveres af Norsfors. Årligt forbrug ca. 5 MWh. Der betales aconto 4 gange om året. Årsopgørelse i januar. Fjernaflæses. Der er ikke fælles varmecentral i ejendommen, da hver enkelt lejlighed har egen forsyning direkte fra Norfors. Ejerforeningens fjernvarmepumpe sidder i teknikrummet i kælder 410 og er kun tændt i vinterhalvåret. Trappeopgangene holdes frostfrie; kælderen ca. 15 grader. En af beboerne åbner og lukker samt påfylder vand. Der udføres kun service efter behov senest i 2021, hvor pumpen også er skiftet. Vand leveres af Novafos. Der betales aconto 2 gange om året. Årsopgørelse i februar måned. Fjernaflæses. Der er ikke fælles vand, da hver enkelt lejlighed har egen forsyning direkte fra Novafos. Ejerforeningen bruger stort set ikke vand. Der er en vandhane i hvert renovationsskur samt i teknikrummet. En af beboerne lukker spulehanen i teknikrum før frosten sætter ind og åbner igen til foråret. Varmt vand kan kun tappes i teknikrum, hvis varmvandsbeholderen tændes. Renovation Aftale med Hørsholm Kommune. Beholderstørrelse ændres efter behov af en af beboerne. Beholdere til restaffald spules 1 gang årligt af YY Service. Renholdelse Aftale med YY Service ApS. Senest ændret pr. 1. november Fungerer også som handyman. Der vaskes trapper hver anden uge og poleres vinduer 3 gange pr. år. Gartner Aftale med K.C. Carlsen, som klipper hæk i gårdrum (juli) og andre ad hoc opgaver. Passer også område 10. Forsikring Aftale med forsikringsmægler Willis og Købsstædernes Forsikringsselskab. Ingen generel selvrisiko. Energimærke Ejendommen er klassificeret C. Energimærket skal næste gang fornyes i Navneskilte Ved ejerskift ændres navn ved dørtelefon og postkasse af en af beboerne. Hjemmeside Hjemmesiden ajourføres af en af beboerne. Side 9 af 11

10 Vedligeholdelsespolitik Bestyrelsens forpligtelse I henhold til 10 i vedtægterne påhviler det bestyrelsen at sørge for forsvarlig renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævede. Målsætning for d/v Flest mulige opgaver udføres som planlagt drift og vedligehold, så omfanget af afhjælpende drift og vedligehold begrænses mest muligt. Dette gøres ved: 1. Der indgås relevante serviceaftaler, der revurderes med passende mellemrum 2. Der anvendes så vidt muligt en fast kreds af pålidelige håndværkere, der passer til ejendommens størrelse 3. Ved større opgaver indhentes mindst 2 tilbud 4. D/v-opgaverne tilrettelægges således, at de udføres rationelt og økonomisk forsvarligt 5. Der opstilles en rullende 5-10 års d/v-plan, der ajourføres årligt, og som omfatter alle væsentlige bygningsdele med vurdering af interval og skøn af udgift 6. D/v-planen bruges til at sikre, at foreningen løbende fastsætter kontingentet, så det kan finansiere d/v-planen 7. Der indhentes sagkyndig bistand til vurdering af vedligeholdelsestilstanden af ejendommen med passende mellemrum eller til særlige projekter. Udførelse 1. Der foretages en årlig gennemgang af ejendommen typisk i 4. kvartal. 2. Der opstilles specificeret vedligeholdelsesbudget for det kommende år samt ajourføres vedligeholdelsesplan 3. Vedligeholdelsesbudget og ajourført vedligeholdelsesplan (5 år) fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling. 4. Herefter iværksættes vedligeholdelsesopgaverne. Fortolkning af udvendig kontra indvendig vedligeholdelse I flg. vedtægterne 16 fordeles ansvaret for vedligeholdelse således: Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dennes regning, mens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer. Udvendig vedligeholdelse omfatter udover bygninger, fælles trappe og kælderrum, belysning dog ikke i gårdrum flisepartier, hæk mv. Den indvendige vedligeholdelse omfatter udover maling hvidtning og tapetsering også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre, træværk, elektriske og sanitære installationer, kort sagt alt hvad der installeres indenfor lejlighedens vægge. Foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedernes forsyningsledninger og fælles installationer udenfor de enkelte lejligheder indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Side 10 af 11

11 Sagt med andre ord, er ejerforeningen ansvarlig for at vedligeholde fællesejendommen, mens ejerne er ansvarlige for at vedlige deres særejendomme (= lejlighederne). Fællesejendommen omfatter altaner og terrasser, som lejlighedsejerne har råderet over (terrasser dog tinglyst tidsbegrænset). Nedenfor stående liste er ikke fuldstændig men har alene til formål at belyse de områder, hvor der kan være tvivl. Spildevandsledninger Vinduer og døre Hoveddør Altaner Bygningsdel E/F Ejer El, varme- og vandforsyning Intet i lejligheder Installation i teknikrum Forsyningsselskaber frem til og med måler, derefter ejer inkl. alle installationer Ventilationsanlæg Rør frem til og med spjæld i em- Emhætte (uden motor) og ventil i hætte og til ventil i bad Faldstammer samt vandret fælles stikledning under stuelejligheder Hængsler, tætningslister og dørskinne på terrassedøre samt udluftningsventiler Fornyelse af terrassedøre og vinduer samt termoruder Oliering udvendigt Fornyelse samt maling af side mod trapperum Stålkonstruktion Træbeklædning under altaner Fornyelse af rist og gelænder bad Afløb inkl. stikledninger frem til faldstammer eller fælles stikledning i stuelejlighed Alle greb og låse Kroge og dørstoppere Sikringsskinner og anden tyverisikring Renholdelse Oliering indvendigt Maling af side mod lejlighed Lbn. ren- og vedligehold inkl. oliering af gelænder og trærist Renhold af afvandingsrende langs kant inkl. afløb til tagrendenedløb Renhold af flisebelægning Terrasser Havemure Fornyelse af flisebelægning Hække gårdrum Klip af side mod gårdrum og top Klip af side mod terrasse Fornyelse af planter Plankeværk med beplantning Klip af beplantning mod fællesarealer Klip af beplantning mod terrasse og top Vedligehold af plankeværk Postkasser Fornyelse af postkasse Lås Navneskilte Dørtelefoner Alt ved hoveddør inkl. navneskilte Alle dele i og ved lejlighed, dog E/F ved total fornyelse Side 11 af 11

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Bestyrelsesmøde 9. januar 2018 Bestyrelsesmøde 9. januar 2018 Ejerforeningen Sundby Parkvej, Etape 4 Bestyrelsesmøde den 9. januar 2018 kl. 19.00, Susanne Deltager: Susanne, Kurt, Keld, Bruno Afbud: Stine Referent: Susanne 1. Kompensationsbeløb

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Ejerforeningen Ørbækgård område februar 2016 Generalforsamling 3. marts 2016

Ejerforeningen Ørbækgård område februar 2016 Generalforsamling 3. marts 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 Årsberetning for 2015-2016 Siden sidste ordinær generalforsamling er der arbejdet med følgende sager: 1. Udskiftning af zinktag og renovering af murværk 2. Lovpligtige udgifter og

Læs mere

E/F Klerkegade 17 A og B. April E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport

E/F Klerkegade 17 A og B. April E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport E/F Klerkegade 17 A og B April 2012 E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport PROJEKT E/F Klerkegade 17 A og B Vedligeholdelsesrapport E/F Klerkegade 17 A og B Projekt nr. 205806 Dokument nr. 123965191

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

PALUDAN & RAMSAGER ARKITEKTFIRMA ApS Råbrovej 36, 2765 Smørum, tlf Mail: 07 - Forundersøgelse Skenkelsø Mølle EGEDAL KOMMUNE

PALUDAN & RAMSAGER ARKITEKTFIRMA ApS Råbrovej 36, 2765 Smørum, tlf Mail: 07 - Forundersøgelse Skenkelsø Mølle EGEDAL KOMMUNE 07 - Forundersøgelse Skenkelsø Mølle EGEDAL KOMMUNE PALUDAN & RAMSAGER ARKITEKTFIRMA 23.11.2018 1 Bygning: Skenkelsø Mølle Adresse: Maglehøjvej 42, 3650 Ølstykke Møllen Bygningsdele, som skal vurderes:

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Det skal du vide om renoveringen Januar 2018

Det skal du vide om renoveringen Januar 2018 Fælledgården Det skal du vide om renoveringen Januar 2018 Indhold Ventilationsanlæg i alle rum... 4 Nye elinstallationer i lejligheden... 5 Entrédørene skiftes på én dag... 5 Nøgleboks når håndværkeren

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tilstandsregistrering, Notat NOTAT FOR BYGNINGSSYN

Tilstandsregistrering, Notat NOTAT FOR BYGNINGSSYN NOTAT FOR BYGNINGSSYN Byggesag: Dragørskolerne Emne: Bygningssyn Tilsynsdato: 16.04.2018 Bygningssyn udført af: Hussam Kaawach (HUEK), Sigurd Carlsen (JOSC) Bygningerne er navngivet med bogstaver som følgende;

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016 Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 7 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) Januar 2016 1. Generelt om vedligeholdelse 2. GEMINOX gasfyr og den øvrige del af varmesystemet

Læs mere

Vedligeholdelse og reparation. November 2013

Vedligeholdelse og reparation. November 2013 Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) November 2013 1. Generelt om vedligeholdelse 2. Baxi gasfyr og den øvrige del af varmesystemet

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan A/B Mariendalsvej 62-64 2000 Frederiksberg Primo år 2018 Indholdsfortegnelse: 1. Vedligeholdelsesplanen... 3 2. Beskrivelse af ejendommen... 4 3. Konklusion... 7 2 1. Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Trækgener jf. termografi rapport og tæthedsbevis (blowerdoor test)

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Afdeling 4 Statusrapport 2018

Afdeling 4 Statusrapport 2018 Afdeling 4 Statusrapport 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle oplysninger side 2 Status på større renoveringsopgaver side 4 Anvendelsesbudget side 9 Udarbejdet af Michael Jensen 2018 Forelagt på markvandring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

1-18 Haunstrupgård Renovering. Informationsmøde d. 5. marts

1-18 Haunstrupgård Renovering. Informationsmøde d. 5. marts 1-18 Haunstrupgård Renovering Informationsmøde d. 5. marts Forslag om renovering er fremsendt. På mødet d. 21. marts skal det besluttes om renoveringen skal igangsættes. Ekstra ordinært afdelingsmøde d.

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Afdeling 2 Statusrapport 2018

Afdeling 2 Statusrapport 2018 Afdeling 2 Statusrapport 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle oplysninger side 2 Status på større renoveringsopgaver side 3 Anvendelsesbudget side 4 Udarbejdet af Hans Mikkelsen 2018 Forelagt på markvandring

Læs mere

Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god

Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god 1.0.1 Tagrygning. Tagrygningen fremstår i en god stand. Der anbefales at tagrygningen gennemgås hvert tredje år for utætheder. 1.0.1 Dog er der flere steder at fastgøringsskuerne IKKE er ordentligt skruet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II December 2012 Husorden for beboelsen Åhavnen II (Åhavnen 37-50 og 55-88) Som boligejer i Ejerforeningen Åhavnen II s område er vi alle ansvarlige for at vi passer godt på vores

Læs mere

TERKEL PEDERSEN. A/B Marina III. Marius Pedersens vej 37-47, 38-76, 4300 Holbæk. 10-årig vedligeholdelsesplan

TERKEL PEDERSEN. A/B Marina III. Marius Pedersens vej 37-47, 38-76, 4300 Holbæk. 10-årig vedligeholdelsesplan A/B Marina III Marius Pedersens vej 7-7, 8-76, 00 Holbæk 0-årig vedligeholdelsesplan 07-06 ROSKILDEVEJ C POSTBOX 6, 00 HOLBÆK TLF. 9 90 FAX. 9 9 90 E-mail: mail@tping.dk www.tping.dk 7. September 07. Forudsætninger

Læs mere

AB Rosenhave, Tranbjerg

AB Rosenhave, Tranbjerg AB Rosenhave, Tranbjerg Trankær Vænge 117, 8310 Tranbjerg elsesplan Den 25. juni 2018 ÅF Buildings Denmark Telefon +45 97 22 11 33 www.afconsult.com/dk Herning Viborgvej 1 DK-7400 Herning Aarhus Søren

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober 2017 Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S 1 Hyldespjældet - Helhedsplan INFORMATIONSMØDE vedrørende:

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

E/F Mangelliste for Isefjorden (med MTH bemærkninger)

E/F Mangelliste for Isefjorden (med MTH bemærkninger) Id. Område Punkt Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar Entreprenør 1 Generelt Trækgener jf. termografi rapport og Der findes i dag 5 termografi rapport MTH: Mangler kan ikke påvises tæthedsbevis

Læs mere

NYT OM HELHEDSPLANEN

NYT OM HELHEDSPLANEN Status på helhedsplanen for Hyldespjældet Byggeudvalget, BO-VEST og COWI vil gerne invitere til informationsmøde i beboerhuset den 25.10.2017 kl. 19-21 om helhedsplanen for Hyldespjældet. På informationsmødet

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

SKIMMELSVAMP BESIGTIGELSESRAPPORT

SKIMMELSVAMP BESIGTIGELSESRAPPORT SKIMMELSVAMP BESIGTIGELSESRAPPORT SKIMMELSVAMP - / BESIGTIGELSESRAPPORT CB-GROUP Rekvirent: XX XX Besigtiget dato: 05-07-2017 Rapport dato: 17-08-2017 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 2982 1261 Havnegade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 8-9-217 7:19 6-1-1-218 - 31-12-218 Side 2 af 6 8-9-217 7:19 6-1-1-218 - 31-12-218 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 Saldo primo 7.358.59 9.657.211 9.626.211 4.727.711 6.536.211 8.419.711

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

FASANHAVEN PARKERING - P-LAUG I Henrik Isidor

FASANHAVEN PARKERING - P-LAUG I Henrik Isidor Emne Port til P-kælder Udarbejdet af P-laug I v. (HI) Udarbejdet dato 24.03.2010 Bilag A : Foto, registrering. 01 Baggrund Bestyrelsen for P-laug I søger med nærværende notat at opsamle en problematik

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Generel orientering om delarbejder:

Generel orientering om delarbejder: Generel orientering om delarbejder: 1. Udvendig indgangsfacade 2. Udvendig gavle 3. Udvendig altanfacade 4. Udvendig tag 5. Indvendig opgange 6. Indvendig boligerne 7. Udearealer 1. Udvendig indgangsfacade

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Teknisk bygningsgennemgang Engdalsvej 71-73, 8220 Brabrand

Teknisk bygningsgennemgang Engdalsvej 71-73, 8220 Brabrand Engdalsvej 71-73, 8220 Brabrand Udgivelsesdato : 5. juli 2018 Projekt : 12.8591.22 Udarbejdet : Christian Holm Jørgensen, Andreas Schrøder Kristiansen og Hans Jørgen Gjerløv 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Godkendt referat. Dato: Bestyrelsesmøde d. 16.09.2015 Deltagere ved mødet: Ejnar, Frank, Jørn, Pia Afbud: Helle, Tomas. Ej Fremmødt: Dagsordenspunkt Beslutning

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Dagsorden er følgende: 1) Valg af dirigent og referent 2) Gennemgang af hovedpunkter og konklusioner i den af foreningens tekniske rådgiver

Læs mere

FREDERIKSBERG HUSE JUNI 2018 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM FORELØBIG HELHEDSPLAN

FREDERIKSBERG HUSE JUNI 2018 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM FORELØBIG HELHEDSPLAN FREDERIKSBERG HUSE JUNI 2018 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM FORELØBIG HELHEDSPLAN DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere