Tvangsindlæggelser og anden brug af tvang i psykiatrien i 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tvangsindlæggelser og anden brug af tvang i psykiatrien i 2019"

Transkript

1 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Brevdato: Sags nr Dok. nr Notat Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Tvangsindlæggelser og anden brug af tvang i psykiatrien i 2019 Tvangsindlæggelse er en form for frihedsberøvelse. I Inatsisartutlov nr. 11 af 12. juni 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien kapitel 3 står der følgende: 7. Tvangsindlæggelse, jf. 8-10, eller tvangstilbageholdelse, jf. 11, må kun finde sted, såfremt personen er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi: 1) udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet, eller 2) den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre. Lovens 2, stk. 2-4 fastsætter desuden de særlige regler for brugen af tvang overfor mindreårige. Alle tvangsindlæggelser og tilbageholdelser, samt fikseringer og fysiske magtanvendelser, herunder også brugen af tvang overfor mindreårige patienter, bliver indberettet til Landslægeembedet. I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 2. december 2013 om tvangsprotokoller og optegnelser, samt registrering og indberetning af tvang, samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på sundhedsvæsenets institutioner står der i kapitel 1 og i kapitel 2: 1. Der skal på enhver af sundhedsvæsenets institutioner, hvor frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang forekommer i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling af psykiatriske patienter, forefindes en tvangsprotokol. 16. Overlægen på Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling skal løbende foretage indberetning til Landslægeembedet om anvendelsen af de i 2-10 og omhandlede foranstaltninger. De tvangsprotokoller, som Landslægeembedet modtager, bruges til en samlet opgørelse af tvangsindlæggelser, tvangstilbageholdelser, fikseringer og magtanvendelser. 1

2 1. Tvangsindlæggelse I dette afsnit beskrives tvangsindlæggelser foretaget i Antal tvangsindlagte Tabel 1: Aldersfordelingen hos tvangsindlagte patienter på tvangsindlæggelsens iværksættelsesdato. < >69 Total (%) Helbred (17,4 %) (mænd) Helbred (10,9 %) (kvinder) Farlighed (41,3 %) (mænd) Farlighed (30,4 %) (kvinder) Total Procent 26,1 % 37,0 % 8,7 % 4,3 % 13,0 % 8,7 % 2,2 % 100,0 % * I politiets årsstatistik, ses 51 tvangsindlæggelser i 2019 (1). Derfor ses stor forskel fra Landslægeembedets tal på 46. Efter samtale med politiet kom vi frem til, at nogle af tvangsindlæggelsesanmodningerne fra sygehuset, som politiet modtager, ikke ender med tvangsindlæggelse, men alligevel registreres som medvirken til tvangsindlæggelse i politiets register. ** En tvangsindlæggelse som påbegyndtes i december 2018 er medregnet da indlæggelsen først ophørte i Ovenfor i tabel 1 vises, antallet af iværksættelser af tvangsindlæggelser i Grønland i Tabellen viser, at der var i alt 46 tvangsindlæggelser i 2019, fordelt på 43 patienter. 3 personer blev tvangsindlagt 2 gange i løbet af Af de 43 var 26 mænd og 17 kvinder. Dertil ses i tabel 1, at over halvdelen af tvangsindlagte var mænd (58,7 %). En tvangsindlæggelse som påbegyndtes i december 2018 er medregnet da indlæggelsen først ophørte i (28,3 %) af tvangsindlæggelserne skete af helbredsmæssige grunde, mens 33 (71,7 %) af tvangsindlæggelserne var på grund af farlighed (tabel 1). Dertil ses i tabel 1, at der var i alt 12 tvangsindlæggelser af teenagere (alder mellem år), fordelt på 10 patienter. Af de 10 var 6 mænd/drenge og 4 kvinder/piger. Data viser at 2 teenagere blev tvangsindlagt 2 gange i løbet af Derudover viser data, at 2 personer var under 15 år på tvangsindlæggelsens iværksættelsesdato. Tabel 2: Tvangsindlæggelser iværksat i 2019 pr indbyggere Alle 1 Voksne (over 18 år) 1 Børn og unge (0-17 år) 1 Antal berørte pr Indbyggere 2 76,5 87,4 43,2 1. Unikke CPR 2. Midtårsbefolkning (1. juli) for 2019 (tabel BEXSTM1, i * En tvangsindlæggelse som påbegyndtes i december 2018 er medregnet da indlæggelsen først ophørte i

3 I tabel 2 ses, at der i alt var 76,5 tvangsindlagte patienter per indbyggere i Det er en stigning i forhold til 2018, hvor der var 69,6 tvangsindlagte patienter per indbyggere (2). Det er også højere end i Danmark hvor der i 2019 var 56,2 tvangsindlagte personer per indbyggere (7.09 Hele landet ) (3). De indberettede oplysninger viser at der i 39 tilfælde af tvangsindlæggelse (37 personer) var tale om voksne patienter (over 18 år), hvilket svarer 87,4 tvangsindlagte voksne patienter per voksne indbyggere. Det er noget større end det tilsvarende danske tal hvor der ses 67,4 tvangsindlagte voksne patienter per voksne indbyggere i 2019 (7.06 Hele landet ) (3). Opgørelsen viser i alt 3 tvangsindlæggelser (to personer) blandt indlagte på psykiatrisk afdeling under 15 år. Opgørelsen viser også 7 tvangsindlæggelser (6 personer) af patienter under 18 år. Samlet ses det at der i alt var 43,2 tvangsindlagte patienter per indbyggere blandt børn og unge (under 18 år) i Det er mere end 3,5 gange større end i Danmark hvor der i 2019 var 11,7 tvangsindlagte personer per borgere blandt unge og børn (7.03 Hele landet ) (3). Alder ved tvangsindlæggelsens iværksættelsesdato Alder er beregnet ud fra den tvangsindlagte patients fødselsdato og tvangsindlæggelsens iværksættelsesdato. De fleste tvangsindlagte patienter (n=17, 37,0 %) (tabel 1 og figur 1) var mellem år, næst flest tvangsindlagte patienter var under 20 år (n=12, 26,1 %). Tabel 3: Tvangsindlagte patienters alder ved iværksættelsen af tvangsindlæggelsens i 2019 Minimums alder Maximums-alder Gennemsnitsalder År ,0 3

4 ** En tvangstilbageholdelse som påbegyndtes i september 2018 er medregnet da indlæggelsen først ophørte i Tabel 3 viser at den gennemsnitlige alder på tvangsindlæggelsens iværksættelsesdato var 32,0 år (median 23 år), og variationen var fra 13 år og til 77 år. Gennemgang af data viser ingen forskel i gennemsnitsalder for tvangsindlagte pga. farlighed (33,0 år) og helbred (29,6 år), ligesom der ikke er kønsforskel (mænd 31,6 år, kvinder 32,6 år). Antal dage ved tvangsindlæggelserne Antallet af tvangsindlæggelsesdage blev talt fra tvangsindlæggelsens iværksættelsesdato til dato for tvangsindlæggelsens ophør. Dagen for iværksættelsen og ophørsdagen for tvangsindlæggelsen er talt med. Tabel 4: Tvangsindlæggelsesdage i 2019 Minimum 1 Maksimum 65 Gennemsnitligt antal 12,2 / 4,0 tvangsindlæggelsesdage/ median tvangsindlæggelsesdage * En tvangsindlæggelse som påbegyndtes i december 2018 er medregnet da indlæggelsen først ophørte i 2019, men kun varigheden af indlæggelsen 2019 er medregnet. I tabel 4 vises at den gennemsnitlige tvangsindlæggelseslængde var 12,2 dage (medianen 4,0 dage), hvor den korteste tvangsindlæggelse var på en dag, og den længste tvangsindlæggelse var på 65 dage (se tabel 4). Gennemsnitlig tvangsindlæggelseslængde pga. farlighed var en smule kortere end tvangsindlæggelser pga. helbred (hhv. 11,0 dage og 15,2 dage), og gennemsnitligt tvangsindlæggelse dage var lige lange hos mænd og kvinder (mænd 12,3 dage, kvinder 12,1 dage). 4

5 Når man kigger på den månedlige fordeling af iværksættelser af tvangsindlæggelserne, ser man variation i løbet af et år (figur 2). Der var flest tvangsindlæggelser i august, november og december og færrest i september (variation fra 1 til 6 tvangsindlæggelser/måned). Tvangsindlæggelser pga. farlighed varierede fra 1 til 5 pr. måned, flest i april, august og november. Der var færre tvangsindlæggelser pga. helbred og de varierer fra 0-2 pr. måned. Der sås ingen tvangsindlæggelser pga. helbred i april og juni. 2.Tvangstilbageholdelse I dette afsnit beskrives tvangstilbageholdelserne i Tvangstilbageholdelse af en person, der er indlagt på Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling skal ske, hvis overlægen finder, at betingelserne i 7 er opfyldt. Uddraget fra Inatsisartutlov nr. 11 af 12. juni 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien betyder, at en patient der i forvejen er frivilligt indlagt, kan blive tvangstilbageholdt. Dermed kan en frivilligt indlagt patient være tvangstilbageholdt flere gange i løbet af et indlæggelsesforløb. Tabel 5: Aldersfordelingen hos tvangstilbageholdte patienter på tvangstilbageholdelsens iværksættelsesdato. < >69 Total (%) Helbred (43,3 %) (mænd) Helbred (6,7 %) (kvinder) Farlighed (16,7 %) (mænd) Farlighed (33,3 %) (kvinder) Total Procent 33,3 % 30,0 % 13,3 % 3,3 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0% *Note: En (16-årigs) tvangstilbageholdelse er ikke med i analyserne, da der manglede oplysning om hvorvidt tvangstilbageholdelsen skete p. g. a. helbred eller farlighed. ** En tvangstilbageholdelse som påbegyndtes i september 2018 er medregnet da tvangstilbageholdelsen først ophørte i Tabel 5 viser, at der var i alt 30 tvangstilbageholdelser i 2019, fordelt på 25 patienter. 1 person blev tvangstilbageholdt 3 gange og 3 personer blev tvangstilbageholdt 2 gange i løbet af Af de 26 var 16 mænd og 10 kvinder. Dertil ses i tabel 5, at langt fleste tvangstilbageholdte patienter var mænd, i alt 60,0 %, og at 63,3 % af de tvangstilbageholdte patienter var under 30 år. En tvangstilbageholdelse som påbegyndtes i september 2018 er medregnet da tvangstilbageholdelsen først ophørte i Derudover ses i tabel 5, at i alt 10 (33,3 %) var under 20 år (<20) ud af 30 tvangstilbageholdte patienter (se evt. bilag 1). Dertil ses i data, at der var i alt 10 tvangstilbageholdelser af teenagere (alder mellem år), fordelt på 7 patienter. De indberettede oplysninger viser desuden, at 2 5

6 piger blev tvangstilbageholdt da de var hhv. 12 og 13 år og dermed var mindreårige ved tvangstilbageholdelsen. Tabel 6: Tvangstilbageholdelser iværksat i 2019 pr indbyggere Alle 1 Voksne (over 18 år) 1 Antal berørte pr. 46,2 56,7 36, indbyggere 2 Børn og unge (0-17 år) 1 1. Unikke CPR, hvor en tvangstilbageholdelse som påbegyndtes i september 2018 er medregnet da tvangstilbageholdelsen først ophørte i Midtårsbefolkning (1. juli) for 2019 (tabel BEXSTM1, i I tabel 6 ses, at der i alt var 46,2 tvangstilbageholdte patienter per indbyggere. Det er lidt større end det tilsvarende danske tal, i alt 42,4 tvangsindlagte personer per indbyggere i 2019 (8.09 Hele landet ) (3). I tabel 6 vises, at der i alt var 56,7 tvangstilbageholdte voksne patienter per voksne indbyggere (over 18 år). Dette er et lidt større tal i forhold til det tilsvarende danske tal (for hele landet), hvor 50,9 voksne patienter per voksne indbyggere blev tvangstilbageholdt i 2019 (8.06 Hele landet ) (3). Tabel 6 viser desuden at der i alt var 36,0 tvangstilbageholdte børn og unge patienter per indbyggere (under 18 år). Dette er 4 gange større end det tilsvarende danske tal, hvor der var 8,0 tvangstilbageholdte børn og unge patienter per indbyggere (under 18 år) (8.03 Hele landet ) (3). Patienternes alder ved tvangstilbageholdelsens iværksættelsesdato Tabel 7: Alder ved iværksættelse af tvangstilbageholdelse i 2019 Minimums alder Maximums-alder Gennemsnitsalder År ,9* *Note: En (16-årigs) tvangstilbageholdelse var med i analyserne, selvom der manglede oplysning om hvorvidt tvangstilbageholdelsen skete p. g. a. helbred eller farlighed. ** En tvangstilbageholdelse som påbegyndtes i september 2018 er medregnet da tvangstilbageholdelsen først ophørte i Den gennemsnitlige alder på iværksættelsesdatoen var 28,2 år, hvor den yngste patient, der blev tvangstilbageholdt, var 12 år og den ældste var 56 år (tabel 7). Gennemgang af data viser ingen forskel i gennemsnitsalder for tvangstilbageholdt pga. farlighed (29,1 år) og helbred (29,6 år), ligesom der ikke er kønsforskel (mænd 29,2 år, kvinder 29,6 år). 6

7 Antal dage ved tvangstilbageholdelserne Tvangstilbageholdelsesdage blev talt fra dato for iværksættelse til dato for tvangstilbageholdelsens ophør. Dagen for iværksættelsen og ophørsdagen for tvangstilbageholdelsens ophør er talt med. Tabel 8: Tvangstilbageholdelseslængden i 2019 Minimum 1 Maksimum 88 Gennemsnitligt antal tvangstilbageholdelsesdage/ 17,7/ median tvangstilbageholdelsesdage 6 *Note: En (16-årigs) tvangstilbageholdelse var ikke med i analyserne, da der manglede oplysning om hvorvidt tvangstilbageholdelsen skete p. g. a. helbred eller farlighed. Ligeledes er en 18-årigs tvangstilbageholdelse var ikke med i analyserne, da der manglede oplysning om ophørs dato. ** En tvangstilbageholdelse som påbegyndtes i september 2018 er medregnet da tvangstilbageholdelsen først ophørte i Den gennemsnitlige tvangstilbageholdelseslængde var 17,7 dage, og median længde var 6 dage. Den korteste tvangstilbageholdelse varede en dag og den længste tvangstilbageholdelse varede 88 dage (se tabel 8). De indberettede oplysninger viser desuden, at en 15-årig blev tvangstilbageholdt i sammenlagt 133 dage i løbet af 2019 ( dage). Samme person blev nævnt i notatet 2018 med flest tvangstilbageholdelsesdage (notat 2018, tabel 8) (2). Gennemgang af data viser forskel i gennemsnitlige tvangstilbageholdelseslængde (dage) pga. farlighed (11,1 dage) og helbred (23,7 dage), og mens der findes kønsforskel (mænd 19,7 dage, kvinder 14,8 dage). Antallet af tvangstilbageholdelser varierer i løbet af året (figur 4). Der var ingen tvangstilbageholdelser i juli og oktober og der var flest tvangstilbageholdelser i maj. 7

8 Der var ingen tvangstilbageholdelser pga. helbred i februar, juli, oktober, november og december og i april, juli, september og oktober sås ingen tvangstilbageholdelser pga. farlighed. Hvor der i 2018 var flest tvangstilbageholdelser om efteråret, var der i 2019 flest tvangstilbageholdelser om foråret. 3. Fiksering og fysisk magtanvendelse Antal fikseringer eller brug af fysisk magtanvendelse opgøres ved at hver blanket med dokumentation af fiksering eller fysisk magtanvendelse tælles som en enkelt episode, uanset varighed. En patient kan opleve fikseringer eller fysisk magtanvendelse flere gange i løbet af en tvangsindlæggelse eller -tilbageholdelse. Anvendelse af fysisk magt. I Inatsisartutlov nr. 11 af 12. juni 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, kapitel 6, står der: Anvendelse af fysisk magt 24. En person, der er indlagt på en af sundhedsvæsenets institutioner, kan fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på institutionen, såfremt betingelserne i 21, stk. 2, er opfyldt. Over for personer, der er frihedsberøvet efter reglerne i kapitel 3, kan der anvendes den magt, der er nødvendig for at sikre deres fortsatte tilstedeværelse på afdelingen. Nedenfor i tabel 9 ses, at der var i alt 6 (4 personer) episoder med fysisk magtanvendelse i form af fastholdelse i Det var markant færre end i 2018 hvor der var 19 fastholdelser. Data viser også at ved 3 fastholdelser (2 personer) var patienten under 15 år. Den gennemsnitlige fastholdelseslængde var 3 timer og ca. 20 minutter, og medianen for fastholdelse var 5 minutter. Den korteste fastholdelseslængde var på et minut og den længste var på 18 timer og 28 minutter (se tabel 9). Tabel 9: Fysisk magtanvendelse i 2019 Fastholdelse I alt 6 Antal patienter 4 Antal mænd 0 Antal kvinder 4 Gennemsnit alder 20,7 Alder minimum/maksimum 13/30 Minimum tid 1 minut Maximum tid Gennemsnit længde/ median længde 18 timer og 28 minutter 212,0 min. ( 3 timer 22 min.)/ 5 minutter 8

9 Den gennemsnitlige alder på fastholdelsens begyndelsesdato var 20,7 år, aldersvariationen var fra 13 år og til 30 år (tabel 9). 3 af fastholdelserne skete pga. farlighed, mens det er uoplyst for halvdelen (n= 3) hvilken baggrund der var for fastholdelsen. Tvangsfiksering I Inatsisartutlov nr. 11 af 12. juni 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, kapitel 6, står der: Fiksering m.v. Tvangsfiksering 21. Som midler til tvangsfiksering må alene anvendes bælte, hånd- og fodremme samt handsker. Stk. 2. Tvangsfiksering må kun anvendes, i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient: 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter, eller 3) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Ovenfor i tabel 9 og nedenfor i tabel 10 ses at der var i alt 54 episoder med fikseringer og fysisk magtanvendelse med bælte, rem og fastholdelse i Der færre end sidste år (2018), hvor der var i alt 63. Faldet skyldes primært færre episoder med fastholdelser. Fiksering med bælte Data viser at en patient der blev bæltefiksering, var under 15 år og i alt 5 episoder (2 personer) med bæltefiksering af patienter under 18 år. Dertil ses i data, at der var i alt 5 bæltefikseringer af teenagere (alder mellem år), fordelt på 2 patienter. Tabel 10: Tvangsfikseringer i 2019 Bælte Rem Total I alt Antal patienter Antal mænd Antal kvinder Gennemsnit alder 33,3 33,4 33,1 Alder 14/77 14/77 14/77 minimum/maksimum Minimum tid 1 time 3 timer+ 1 time 23 min. Maximum tid 14 døgn, 18 timer og 12 døgn + 15 min. 14 døgn, 18 timer og Gennemsnit længde/ median længde 45 min. 3,2 ( 3 døgn næsten 5 timer)/ 2,1 døgn ( 2 døgn og 2 timer og 24 minutter) 2,8 ( 2 døgn og 19 timer)/ 1,6 ( 1 døgn og 14 timer og 36 minutter)* * En enkelt episode fiksering med remme inkluderes ikke i beregningen, da der var ikke oplyst ophørsdato. 45 min. 3,0 (3 døgn)/ 1,7 ( 1 døgn og 16 timer og 48 minutter) 9

10 Den gennemsnitlige alder på patienter fikseret med bælte på begyndelsesdatoen var 33,8 år, med aldersvariation fra den yngste på 14 år til den ældste på 77 år (tabel 10). En 15-årig patient blev bæltefikseret 4 gange i løbet af indlæggelsen i 2019 og en kvinde blev fikseret med bælte 3 gange og 3 patienter blev fikseret med bælte to gange i løbet af Den gennemsnitlige bæltefikseringslængde var 3,2 døgn ( 3 døgn og næsten 5 timer) og median på 2,1 døgn (2 døgn og 2 ½ timer). Det er meget større end tilsvarende danske tal, hvor medianen for bæltefikseringslængde var 10,3 timer i 2019 (1.04 Hele landet ) (3). Den korteste bæltefikseringslængdevar på en time og den længste var på 18 timer og 45 minutter (se tabel 10). De fleste bæltefikseringer var pga. farlighed, men for 4 patienter var det ikke oplyst hvilken baggrund der var for bæltefikseringen. Tabel 11: Antal døgn med fikseringer og fysisk magtanvendelse i 2019 <1 døgn 1-2 døgn 2-5 døgn < 5 døgn Bælte Ovenfor i tabel 11 vises at 13 ud af 26 bæltefikseringer varede 2 døgn (48 timer) eller længere. Fiksering med remme I tabel 10 vises, at der var i alt 22 episoder med remfiksering. I alt 15 patienter, der blev fikseret med rem og af dem var der 10 mænd og 5 kvinder. Gennemsnitsalderen for patienter fikseret med rem på begyndelsesdatoen var 33,4 år, med aldersvariation fra den yngste på 14 år og den ældste på 77 år (tabel 10). To patienter blev remfikseret tre gange i løbet af indlæggelsen i 2019, og fire patienter blev fikseret med remme to gange i løbet af Den gennemsnitlige remfikseringslængde var 2,8 døgn ( 2 døgn og 19 timer). Den korteste remfikseringstid var på tre timer og 23 minutter og den længste var på 12 døgn og 15 minutter (se tabel 10). De fleste remfikseringer var pga. farlighed, men for 8 remfikseringer var det uoplyst hvilken baggrund der var for remfikseringen. Dertil var der dokumenteret tilsyn på de fleste remfikseringerne, men i nogle tilfælde (n=4) var der ikke dokumenteret tilsyn ved remfiksering. De indberettede oplysninger viser desuden, at 1 pige blev remfikseret da hun var 14 år og dermed var mindreårig ved remfikseringen. Dertil ses i data, at der var i alt 2 remfikseringer af umyndige (under 18 år). 10

11 Tabel 12: Antal døgn med fikseringer og fysisk magtanvendelse i 2019 <1 døgn 1-2 døgn 2-5 døgn < 5 døgn Remme I tabel 12 vises 11 ud af 22 fikseringer med remme varede 2 døgn (48 timer) eller længere. Aflåsning af døre I Inatsisartutlov nr. 11 af 12. juni 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, kapitel 6, står der: 28. Patienten skal i forbindelse med indlæggelse på afdelingen orienteres om afdelingens indretning, herunder om forekomsten af mindre enheder på afdelingen, hvortil døren kan aflåses, hvis sådanne mindre enheder findes på afdelingen. 29. Lægen kan beslutte, at der skal foretages aflåsning af døre i afdelingen, dog ikke døre til patientstuer, over for: Tabel 13: Fysisk magtanvendelser i 2019 Aflåsning af døre I alt 35 Antal patienter 32 Antal mænd 23 Antal kvinder 9 Gennemsnit alder 29,9 Alder minimum/maksimum 13/67 Minimum tid* 10 minutter Maximum tid* 6 uger og 2 dage Gennemsnit længde* 10,5 ( 10 døgn, 2 dage og 12 timer)* * 1 aflåsning af døre inkluderes ikke i beregningen, da der var ikke oplyst ophørsdato. Ovenfor i tabel 13 vises, at der var i alt 35 episoder af aflåsning af døre. Der var i alt 32 patienter, der blev berørt af aflåsning af døre, af dem flest mænd (23 mænd og 9 kvinder). Derudover ses at den gennemsnitlige alder for aflåsning af døre på begyndelsesdagen var 29,9 år, med aldersvariation fra den yngste på 13 år og den ældste på 67 år (tabel 13). 3 patienter blev berørt af aflåsning af døre to gange i løbet af indlæggelsesperioden i Den gennemsnitlige længde af aflåsning af døre var 10,5 døgn ( 10 døgn, 2 dage og 12 timer). Den korteste tid ved aflåsning af døre var på 10 minutter og den længste var på 6 uger og 2 dage (se tabel 13). De fleste tilfælde af aflåsning af døre var for at sikre tilstedeværelse, og 3 var på grund af Utilsigtet fare. Det var i 1 tilfælde uoplyst hvilken baggrund der var for aflåsning af døre. De indberettede oplysninger viser desuden, at 2 piger blev berørt af aflåsning af døre da de var 13 år og dermed var mindreårige ved aflåsning af døre. Dertil ses i data, at der var i alt 13 episoder med aflåsning af døre med patienter der var teenagere (alder mellem år), fordelt på i alt 11 patienter. 11

12 Tvangsbehandling med beroligende medicin I Inatsisartutlov nr. 11 af 12. juni 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, kapitel 4 og 6 står der: 25. Er det af afgørende betydning for bedring af en meget urolig patients tilstand, kan en læge bestemme, at patienten om fornødent med magt indgives et beroligende middel. Tabel 14: Fysisk magtanvendelse i 2019 Antal patienter der blev tvangsbehandlet med beroligende medicin I alt 35 Antal patienter 16 Antal mænd 9 Antal kvinder 7 Gennemsnit alder 29,5 Alder minimum/maksimum 13/64 Andel af patienter der blev tvangsbehandlet med beroligende medicin af antal indlagte på psykiatrisk afdeling (andel i procent) 5,3 I tabel 14 vises, at der var i alt 17 episoder af tvangsbehandling med beroligende medicin. 1 patient blev givet beroligende medicin under tvang 2 gange i Den gennemsnitlige alder for patienter der blev tvangsbehandlet med beroligende medicin på begyndelsesdatoen var 29,5 år, med aldersvariation fra den yngste på 13 år og den ældste på 64 år (tabel 14). Data viser desuden, at 2 piger blev tvangsbehandlet med beroligende medicin da de var hhv. 13 og 14 år og dermed var mindreårige. Dertil ses i data, at der var i alt 5 af teenagere (alder mellem år) der blev tvangsbehandlet med beroligende medicin. 3. Tvangsbehandling og udskrivningsaftale/koordineringsplan 14. Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse, jf. 11. Udover behandling med beroligende medicin, blev der givet 6 tvangsbehandlinger med anden medicin til 3 kvinder og 1 mænd. De fleste tvangsbehandlinger med medicin blev iværksat pga.. nærliggende eller væsentlig fare for patienten eller andre og 2 blev iværksat pga. aktuel eller potentiel livstruende tilstand. For en enkelt (16-årig) tvangsbehandling manglede oplysning om hvorvidt tvangsbehandlingen var med medicinering, elektrostimulation eller ernæring samt hvad der lå til grund for tvangsbehandlingen. Den yngste patient der blev berørt af tvangsbehandling med medicin var 13 år og den ældste var 55 år på tvangsbehandlingsdatoen. 12

13 Det er indberettet i tvangsprotokollen at 1 patient har fået udskrivningssamtale og en patient fået koordineringsplanlægningssamtale. De to patienter var 29 år og 36 år. Referencer: 1. Årsstatistik 2019 Grønlands Politi Findes på web-adressen: pdf?la=da&hash=66918FCEBB7BDF77BE8D E17B3E65E98F3 2. Tvangsindlæggelser og anden brug af tvang i psykiatrien i 2018 Findes på web-adressen: nde_2018?sc_lang=da 3. Bilag 4: Baggrundstabeller til monitoreringen af tvang i psykiatrien Heri ses en samlet oversigt over tabellerne for monitoreringen. Findes på web-adressen: Baggrundsoplysninger.ashx?la=da&hash=E92B97337EEE48C0E D08CCB35B016C2 Bilag 1: 13

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

VIDERE TIL - MODUL L ORGANISERING AF PSYKIATRIEN LOVGIVNING & TVANG

VIDERE TIL - MODUL L ORGANISERING AF PSYKIATRIEN LOVGIVNING & TVANG VIDERE TIL - MODUL L ORGANISERING AF PSYKIATRIEN LOVGIVNING & TVANG TVANG Hvorfor skal I vide noget om tvang? PSYKIATRILOVGIVNING ELLER BEKENDTGØRELSE AF LOV OM ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN Frihedsberøvelse

Læs mere

Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien

Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien 3. juli 2019 Analyse, Statistik og Økonomi Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er vedtaget i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Uddrag af lovgrundlaget Ligesom i somatikken sker indlæggelse,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING TVANG 24/ VERSION 1.5. (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet)

ELEKTRONISK INDBERETNING TVANG 24/ VERSION 1.5. (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) ELEKTRONISK INDBERETNING TVANG 24/05 2007 VERSION 1.5 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Tvang_Indlaeggelse...

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Skjal 1 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 47 1 i lov nr. 331

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang ANALYSE December 2017 Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang Børn og unge (0-17) 2014-2016 Indhold Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang... 1 1. Hovedresultater og opsamling på tværs

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) ANALYSE December 2018 Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 2014-2017 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Alle data er hentet fra BI-visningen, tvang. Data er inklusive tvang, som er påbegyndt i somatisk regi.

Alle data er hentet fra BI-visningen, tvang. Data er inklusive tvang, som er påbegyndt i somatisk regi. Status vedr. anvendelsen af tvang Det følger af psykiatriens partnerskabsaftale, at AL-kredsen løbende vil følge udviklingen i anvendelsen af tvang. Nedenfor følger en beskrivelse af udviklingen i anvendelsen

Læs mere

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en Psykiatriloven, Straffeloven, Servicelovens 115 spørgsmål Paragraf-rytteriet har sit primære fokus på PSL, STL og Serviceloven, hvor det handler om at kende den rigtige paragraf. Kilde: www.socialstyrelsen.dk(magtanvendelse

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien

Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien T VEJLEDNING 2019 Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave), der beskriver, hvordan landets

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Baggrund for forslaget Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter i Grønland har fundet sted siden 1980. Sagsområdet vedrørende anvendelse

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien 2018 Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2017 30. JUNI 2018 Monitorering af tvang i psykiatrien Side 2/52 Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

Audit på tvang i børne- og ungdomspsykiatrien

Audit på tvang i børne- og ungdomspsykiatrien NOTAT Audit på tvang i børne- og ungdomspsykiatrien Baggrund Regionerne har primo 2018 afholdt den første tværregionale audit på brugen af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien. Baggrunden for auditten

Læs mere

Udvikling i varigheden af bæltefikseringer.

Udvikling i varigheden af bæltefikseringer. Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 15. februar 2013 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard Udvikling i varigheden af bæltefikseringer. Baggrund Dagens Medicin nr.1, 2013, bragte en historie

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

TVANGSINDLÆGGELSER - bistand til psykiatriske sygehuse

TVANGSINDLÆGGELSER - bistand til psykiatriske sygehuse TVANGSINDLÆGGELSER - bistand til psykiatriske sygehuse Der er mellem Region Syddanmark og ledelserne i politikredsene Fyn, Sydøstjylland og Syd- og Sønderjylland indgået aftale om, hvordan det praktiske

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

DIPA. Protokolbeskrivelse.

DIPA. Protokolbeskrivelse. Den 27.04.2011. Indledning. Introduktion til eksisterende viden: DIPA. Protokolbeskrivelse. a) Lovgrundlag jf. lov om anvendelse af tvang i psykiatrien relateret til udskrivningsaftaler/ koordinationsplaner

Læs mere

VEJ nr 9778 af 02/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019

VEJ nr 9778 af 02/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 VEJ nr 9778 af 02/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1613-120/2 Senere ændringer

Læs mere

Inspektion af Psykiatrien Syd i Vordingborg den 24. oktober 2012

Inspektion af Psykiatrien Syd i Vordingborg den 24. oktober 2012 Inspektion af Psykiatrien Syd i Vordingborg den 24. oktober 2012 ENDELIG Dok.nr. 12/04296-20/PLS HHA 2/29 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation... 4 3. Bygningsmæssige forhold mv.... 4

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Evalueringsrapport: Psykiatrisk bistand ved tvangsindlæggelser

Evalueringsrapport: Psykiatrisk bistand ved tvangsindlæggelser Evalueringsrapport: Psykiatrisk bistand ved tvangsindlæggelser Psykiatrisk bistand ved tvangsindlæggelser Psykiatrien Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Maj 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Jeg har nu afsluttet min sag om opfølgning på temarapport 2016 om børn og unge i psykiatrien.

Jeg har nu afsluttet min sag om opfølgning på temarapport 2016 om børn og unge i psykiatrien. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien 2019 Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER Monitorering af tvang i psykiatrien Side 2/53 Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 217 31. DECEMBER 217 218 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 218. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

Psykiatriske ankesager

Psykiatriske ankesager Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2005 December 2005 Fuldmægtig, cand.jur., Bettina Vestergaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur., Carina

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI Tema om psykiatrien Dok.nr. 14/01062-3/ RI 2/15 Hvad har temaet ført til? Psykiatrien var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY Dansk Institut

Læs mere

LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. November 2007 Nr. 68

LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. November 2007 Nr. 68 LPD avisen November 2007 Nr. 68 ISSN 1396-2620 KORT NYT: Høring på Christiansborg angående menneskerettigheder og psykiatri FAGLIG TALT: Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien VÆRD

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 41 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 41 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Storstrøm Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere