Reguleringsregnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reguleringsregnskab 2013"

Transkript

1

2

3

4

5 Reguleringsregnskab 2013 Sag Nr. Virksomhedens navn CVR Nr. P Nr. Nord Energi Net A/S Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektricitet 1.1 Driftsmæssige indtægter i kr. 1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet kr. 1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar kr. 1.4 Driftsomkostninger i kr. 1.5 Faktureret leveret mængde elektricitet i kwh Såfremt faktureret leveret mængde el ikke stemmer overens med faktiske leveret mængde el, udfyldes punkt Faktisk leveret mængde elektricitet i 2013 kwh 1.7 Budgetteret leveret mængde elektricitet i kwh 2. Netaktiver 2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar kr. Årets afskrivninger 2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer kr. 2.3 Årets nyinvesteringer kr. 2.4 Årets reinvesteringer kr. 2.5 Årets afskrivninger kr. 2.6 Værdi af netaktiver pr. 31. december kr. 3. Pensionsforpligtelser 3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2013 kr. 3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser kr. 3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 2013 kr. 4. Energispareaktivitet Realiserede energibesparelse (kan være større eller mindre end det pålagte energisparemål) kwh 4.2 Omkostninger til opfyldelse af årets energisparemål kr. 4.4 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse kr Heraf administrationsomkostninger - kr Heraf øvrige omkosninger kr. 4.5 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse kr. 5. Nettab De grå felter udfyldes automatisk Beregnet nettab kwh 5.2 Gennemsnitlig årlig elpris 36,24 53,65 øre/kwh 5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris) kr. 5.4 Ønsker virksomheden en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab? JA Vælg ja eller nej i listen JA NEJ 6. Andre driftsmæssige indtægter Andre driftsmæssige indtægter Medgået omkostninger til andre driftsmæssige indtægter 2004 Disse er korrigeret for ENV, da de tidligere indberetninger alene indeholdt sideordnet aktivitet mv kr Disse er korrigeret for ENV, da de tidligere indberetninger alene indeholdt sideordnet aktivitet mv kr Disse er korrigeret for ENV, da de tidligere indberetninger alene indeholdt sideordnet aktivitet mv kr Disse er korrigeret for ENV, da de tidligere indberetninger alene indeholdt sideordnet aktivitet mv kr Disse er korrigeret for ENV, da de tidligere indberetninger alene indeholdt sideordnet aktivitet mv kr Disse er korrigeret for ENV, da de tidligere indberetninger alene indeholdt sideordnet aktivitet mv kr Disse er korrigeret for ENV, da de tidligere indberetninger alene indeholdt sideordnet aktivitet mv kr Disse er korrigeret for ENV, da de tidligere indberetninger alene indeholdt sideordnet aktivitet mv kr kr kr.

6 7. Afvikling af difference 7.1 Årets difference kr. 7.2 Difference i virksomhedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme) Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk Årets opståede difference (skal ikke udfyldes) - kr Midlertidig tarifnedsættelse kr Beholdt difference kr Afviklning af difference opstået i kr. 7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme) Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk Overført difference (primo) - - kr Strafrenter af overført difference (1. halvår) kr Årets opståede difference kr Årets afviklede difference* kr Samlet difference (medio) kr Strafrenter af difference (2. halvår) kr Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) kr. *) Sekretariatet bemærker, at disse beløb alene skal vedrøre differencer opstået i 2013 eller tidligere. Bemærkninger til afsnit 7.3: Strafrenterne på den overførte difference (primo) (punkt 7.3.1) og den samlede difference (medio) (punkt 7.3.5) er beregnet ved brug af en rentesats svarende til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. juli 2013 plus 7 procentpoint. I 2013 er strafrentesatsen 0,2 + 7 = 7,2 pct. I 2014 og 2015 er anvendt samme rentesats som i 2013, eftersom de gældende satser for 2014 og 2015 endnu ikke er kendt. Strafrenterne i 2014 og 2015 er derfor foreløbige. 8. Bemærkninger til reguleringsregnskabet 8.1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor Der er ikke vist afvikling af differencen for 2013, idet denne forventes ændret til for lidt opkrævet hos forbrugerne som følge af godkendelse af indsendte ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer. Derudover har selskabet ikke anført differencer fra tidligere år, idet selskabet pt. endnu ikke kender disse. Selskabet er i dialog med Energitilsynet herom. Selskabet ønsker at opkræve alle differencer fra tidligere år, når vi har fået et bedre grundlag for opgørelsen/opkrævning heraf. 9. Øvrige oplysninger Vedhæftes indberetningen Sekretariatet beder virksomheden om at indberette forhold vedr. den leverede mængde el i 2004, såfremt opgørelsesmetoden er forskellig fra 2012, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende ændringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Såfremt virksomheden ikke er i stand til, at indsende data vedr. den faktiske leverede mængde el (i modsætning til den fakturerede leverede mængde el) i 2004, bedes virksomheden give et kvalificeret skøn herfor, samt begrunde dette. 10. Ledelsespåtegning samt revisorpåtegning sendes særskilt med reguleringsregnskabet 2013 Indberetningen af reguleringsregnskabet 2013 registreres først hos Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet.

Reguleringsregnskab 2013 Sag Nr. Virksomhedens navn CVR Nr. P Nr. DONG Energy Eldistribution A/S Indtægter, omkostninger og leveret mæn

Reguleringsregnskab 2013 Sag Nr. Virksomhedens navn CVR Nr. P Nr. DONG Energy Eldistribution A/S Indtægter, omkostninger og leveret mæn Reguleringsregnskab 2013 Sag Nr. Virksomhedens navn CVR Nr. P Nr. DONG Energy Eldistribution A/S 29 91 54 58 1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektricitet 1.1 Driftsmæssige indtægter i 2013

Læs mere

Reguleringsregnskab mængdebaseret Sag Nr. Selskab CVR Nr. P Nr. Hirtshals El-Netselskab A/S Indtægter, omkostninger og leveret m

Reguleringsregnskab mængdebaseret Sag Nr. Selskab CVR Nr. P Nr. Hirtshals El-Netselskab A/S Indtægter, omkostninger og leveret m Reguleringsregnskab 2011 - mængdebaseret Sag Nr. Selskab CVR Nr. P Nr. Hirtshals El-Netselskab A/S 25 80 02 22 1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011 1.810.255

Læs mere

Til Sekretariatet for Energitilsynet (SET)

Til Sekretariatet for Energitilsynet (SET) Ledelseserklæring vedrørende reguleringsregnskab 2013 - mængdebaseret Til Sekretariatet for Energitilsynet (SET) Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse

Læs mere

Hirtshals El-Netselskab A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

Hirtshals El-Netselskab A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: Hirtshals El-Netselskab A/S CVR-nr.:25800222 Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

SEF Net A/S CVR-nr.: 25119150 Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter skal udfyldes

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S CVR-nr.: 31055148 Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Energi Fyn Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

Energi Fyn Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: Energi Fyn Net A/S CVR-nr.: 25587987 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter skal

Læs mere

Øslev-Drøstrup Transformatorforening

Øslev-Drøstrup Transformatorforening Øslev-Drøstrup Transformatorforening CVR-nr. 18 43 9115 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2014 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

EnergiMidt Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: EnergiMidt Net A/S CVR-nr.: 28331878 Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter skal

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

EnergiMidt Net A/S CVR-nr.: 28331878 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

Energi Viborg Elnet A/S

Energi Viborg Elnet A/S Energi Viborg Elnet A/S CVR-nr.: 10036461 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

pwc Frederikshavn Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Frederikshavn Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr pwc Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 ; PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T:

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bornholms El-Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

Bornholms El-Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: Bornholms El-Net A/S CVR-nr.: 32268498 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

NKE Elnet A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

NKE Elnet A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: NKE Elnet A/S CVR-nr.: 27412823 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 CVR-nr. 30 54 58 42 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 i PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615 499015 4990, Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh N1 A/S CVR-nr.: 28331878 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Verdo Hillerød El-Net A/S

Verdo Hillerød El-Net A/S Verdo Hillerød El-Net A/S CVR-nr.: 31055148 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

omfattet af lov om elforsyning, anvisningerne i Energitilsynets vejledning af marts

omfattet af lov om elforsyning, anvisningerne i Energitilsynets vejledning af marts Den uafhængige revisors erklæring Til Energitilsynet Vi har revideret reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for reguleringsåret 2014 for Ejby Elnet A.m.b.a., CVR-nr. 15 69 58 11, der er

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 April 2013 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2012 skal virksomhederne benytte det udsendte indberetningsskema. Reguleringsregnskabet

Læs mere

Dinel A/S (tidligere AURA El-net ØE A/S)

Dinel A/S (tidligere AURA El-net ØE A/S) Dinel A/S (tidligere AURA El-net ØE A/S) CVR-nr.: 25706900 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Ja Nej kr. 0 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh

Ja Nej kr. 0 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh Kongerslev Elnet Aps CVR-nr.: 25357779 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Ja Nej kr. 0 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh

Ja Nej kr. 0 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh Hurup Elværk Net A/S CVR-nr.: 25707451 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S

Forsyning Helsingør Elnet A/S Forsyning Helsingør Elnet A/S CVR-nr.: 32654215 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Kjellerup Elnet A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

Kjellerup Elnet A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: Kjellerup Elnet A/S CVR-nr.: 25598938 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Ja Nej kr. 550 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh

Ja Nej kr. 550 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh Videbæk Elnet A/S CVR-nr.: 25140656 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

pwc Nyfors Net A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Nyfors Net A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr pwc Nyfors Net A/S CVR-nr. 30 54 58 42 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015

Læs mere

Ja Nej kr kr. Vælg ja eller nej i listen. kr. kr kr kwh

Ja Nej kr kr. Vælg ja eller nej i listen. kr. kr kr kwh Radius Elnet A/S CVR-nr.: 29 91 54 58 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr. 0 kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr. 0 kr kr kwh Evonet A/S CVR-nr.: 25154150 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/ Kun

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab Nakskov Elnet A/S CVR-nr. 29 60 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900

Læs mere

*Tidligere år er der ikke indregnet værdi af regnskabsmæssigt aktiverede fjernaflæste målere iht. oplysning fra Energitilsynet.

*Tidligere år er der ikke indregnet værdi af regnskabsmæssigt aktiverede fjernaflæste målere iht. oplysning fra Energitilsynet. Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Redegørelse og bemærkninger til reguleringsregnskab 2014 2.1 Driftsomkostninger I 2014 er der i lighed med 2013 medtaget omkostninger til nettab vedr. overliggende

Læs mere

Videbæk Elnet A/S. Bilag 1: Anvendt regnskabspraksis for netaktiver. CVR-nr

Videbæk Elnet A/S. Bilag 1: Anvendt regnskabspraksis for netaktiver. CVR-nr Videbæk Elnet A/S CVR-nr. 25 14 06 56 Bilag 1: Anvendt regnskabspraksis for netaktiver Netaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Nord Energi Net A/S, CVR.nr. 25 39 92 69 Bilag 1, Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2016 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C virksomhed med de

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011

Thy-Mors Energi Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 21 08 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

S m"f, e g n s l i a b e { "l e d, i l h 0 l e " d e rcde 8ø^e for Brenderup Netselskab A.m.b.a., CVR nr 13

S mf, e g n s l i a b e { l e d, i l h 0 l e  d e rcde 8ø^e for Brenderup Netselskab A.m.b.a., CVR nr 13 Reguleringsregnskab 2012 - Ledelsespåtegning og erklæring Ledelsespåtegning ESS hai ' r ags d T B g 0 d k e " d t ie S» le g^gnskabe. med tilhørende redegørelse loi behandling al over-amderdækning for

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2016 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse C (stor) virksomhed med de tilpasninger, der følger af selskabet er omfattet af

Læs mere

Ledelsespåtegning. Holstebro den 27. maj Direktion. dby strerende direktør

Ledelsespåtegning. Holstebro den 27. maj Direktion. dby strerende direktør Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for behandling af over-/underdækning for 2014. Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr.

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Dinel A/S. CVR-nr Reguleringsregnskab 2016

Dinel A/S. CVR-nr Reguleringsregnskab 2016 CVR-nr. 25 70 69 00 Udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 Indhold Ledelsespåtegning vedrørende reguleringsregnskab 2016 - mængdebaseret 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2012

Thy-Mors Energi Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2012 pwc Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 21 08 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T:

Læs mere

Nyfors Net A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015

Nyfors Net A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 Nyfors Net A/S CVR-nr. 30 54 58 42 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015

Læs mere

Knøsgaard Transformatorforening. Reguleringsregnskab for regnskabsåret januar -31. marts herefter indgår selskabet i NyforsNetA/S)

Knøsgaard Transformatorforening. Reguleringsregnskab for regnskabsåret januar -31. marts herefter indgår selskabet i NyforsNetA/S) Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2012 1. januar -31. marts 2012 - herefter indgår selskabet i NyforsNetA/S) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Bornholms El-Net A/S. CVR-nr

Bornholms El-Net A/S. CVR-nr Bornholms El-Net A/S CVR-nr. 32 26 84 98 Redegørelse i henhold til 31 i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

VEJLEDNING, REVIDERET UDGAVE APRIL 2016

VEJLEDNING, REVIDERET UDGAVE APRIL 2016 VEJLEDNING, REVIDERET UDGAVE APRIL 2016 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2015 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2015 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

FFV El er pr. januar 2016 opkøbt af Energi Fyn Net A/S (herefter Energi Fyn Net).

FFV El er pr. januar 2016 opkøbt af Energi Fyn Net A/S (herefter Energi Fyn Net). Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV 6. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06069 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGI FYN FAABORG NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Bornholms El-Nets bagudrettede reguleringspris er 27,65 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Bornholms El-Nets bagudrettede reguleringspris er 27,65 øre/kwh i 2015. Bornholms El-Net A/S Skansevej 2 3700 Rønne 11. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06071 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR BORNHOLMS EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR STRUER FORSYNING ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRET 2016

AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR STRUER FORSYNING ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRET 2016 Struer Forsyning Elnet A/S CVR-nr. 21 59 91 82 Jyllandsgade 1 7600 Struer 1. marts 2018 Detail & Distribution Sags nr. 17/06899 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR STRUER FORSYNING ELNET A/S FOR Denne afgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Grindsted El-net A/S CVR-nr. 25 98 84 77 Tårnvej 24 7200 Grindsted 5. april. 2018 Detail & Distribution Sagsnr. 18/05691 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR GRINDSTED EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Aal El-Net A M B A CVR-nr. 22188410 Industrivej 18 6840 Oksbøl 5. april 2018 Detail & Distribution Sagsnr. 18/05711 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR AAL EL-NET A M B A FOR REGULERINGSÅRET Denne afgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Grindsted Elnets bagudrettede reguleringspris er 9,70 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Grindsted Elnets bagudrettede reguleringspris er 9,70 øre/kwh i 2015. Grindsted Elnet A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06410 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR GRINDSTED EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber I medfør af 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Som det fremgår af Energitilsynets tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger

Som det fremgår af Energitilsynets tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 25. april 2014 / MAPA, TS Deres ref. Retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer 1. Indledning I det følgende specificerer Sekretariatet for Energitilsynet retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Energi Viborg Elnet A/S

Energi Viborg Elnet A/S Energi Viborg Elnet A/S CVR-nr. 10 03 64 61 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800

Læs mere

Vestjyske Net 6o kv A/S

Vestjyske Net 6o kv A/S Vestjyske Net 6o kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-ur. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at HEF Nets bagudrettede reguleringspris er 18,57 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at HEF Nets bagudrettede reguleringspris er 18,57 øre/kwh i 2015. HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR HEF NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den bagudrettede

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Nakskov Elnet A/S CVR-nr. 29 60 30 81 Stavangervej 13 4900 Nakskov 13. februar 2018 Detail & Distribution Sags nr. 17/06886 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR NAKSKOV ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRET Denne

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at NRGis bagudrettede reguleringspris

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at NRGis bagudrettede reguleringspris NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Århus N 3. august 2016 Detail & Distribution 16/08185 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NRGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den bagudrettede indtægtsramme

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør CVR: 26863899 23. februar 2018 Detail & Distribution 17/06898 MGHJ AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR SK ELNET A/S FOR REGU- LERINGSÅRET 2016 Denne afgørelse indeholder

Læs mere

AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NR. BROBY- VØJSTRUP NETSELSKAB A.M.B.A. FOR REGULERINGSÅRENE

AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NR. BROBY- VØJSTRUP NETSELSKAB A.M.B.A. FOR REGULERINGSÅRENE Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab a.m.b.a. Søbjergvænget 80 5672 Broby 30. maj 2016 Detail & Distribution 12/09056 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NR. BROBY- VØJSTRUP NETSELSKAB A.M.B.A. FOR REGULERINGSÅRENE

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Læsø Elnet A/S CVR-nr. 33 06 37 41 Doktorvejen 2 Byrum 9940 Læsø 10. april 2018 Detail & Distribution Sagsnr. 18/05698 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR LÆSØ ELNET A/S FOR RE- GULERINGSÅRET 2016 Denne

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL VERSION 1.1

VEJLEDNING, APRIL VERSION 1.1 VEJLEDNING, APRIL 2018 - VERSION 1.1 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2017 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2017 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Forsyning Helsingør Elnet A/S CVR-nr. 32 65 42 15 Haderslevvej 25 3000 Helsingør 18. april 2018 Detail & Distribution Sags nr. 18/05690 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S FOR

Læs mere

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber I medfør af 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. PRcfWTfRHOUsf(WPERS ti. Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret. CVR-nr

SEAS-NVE Net A/S. PRcfWTfRHOUsf(WPERS ti. Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret. CVR-nr PRcfWTfRHOUsf(WPERS ti Pd eew ate rhoiisecoope rs Statsautoriseret Revisionsaktiesclskab Strandvejel1 44 2900 Hellerup Telefon 39 45 39 45 Telefax 39 45 39 87 SEAS-NVE Net A/S CVR-nr. 28113285 Indberetning

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Verdo Randers El-net A/S Agerskellet 7 8920 Randers NV CVR-nr. 29312435 14. februar 2018 Detail & Distribution 17/06905 KAAS AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR VERDO RANDERS FOR RE- GULERINGSÅRET Denne afgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

REGULERINGSREGNSKAB 2005

REGULERINGSREGNSKAB 2005 Status : Uændret Serienummer : Uændret (teknisk) Virksomhed : CVR-nummer og branchekode Virksomhedens CVR-nummer (eller P-nummer) samt branchekode. Navn: Navn på virksomhed Gadenavn og husnummer Virksomhedens

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR-nr. 25 70 69 00 8. maj 2018 Detail & Distribution Sagsnr. 18/05687 MSS/MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR DINEL A/S FOR REGULE- RINGSÅRET 2016 Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Evonet A/S CVR-nr. 25 15 41 50 Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. marts 2018 Detail & Distribution Sags nr. 17/06917 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR EVONET A/S FOR REGULE- RINGSÅRET 2016 Denne afgørelse

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016

Vestjyske Net 60 kv A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 lo 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

fjcew RHOUsE(PERS ri SEAS-NVE Transmission A/S Indberetning af reguleringsregnskab for Transmissionsvirksomhed, mængdebaseret CVR-nr.

fjcew RHOUsE(PERS ri SEAS-NVE Transmission A/S Indberetning af reguleringsregnskab for Transmissionsvirksomhed, mængdebaseret CVR-nr. fjcew RHOUsE(PERS ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 3945 39 45 Telefax 39453987 SEAS-NVE Transmission A/S CVR-nr. 29 44 92 52 Indberetning

Læs mere

CVR-nr. 25 8o RAII Net A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014

CVR-nr. 25 8o RAII Net A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014 CVR-nr. 25 8o 96 61 RAII Net A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesredegørelse Regnskabspraksis Reguleringsregnskab

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Kibæk Elværk A.m.b.A. CVR-nr. 13 54 98 18 Kastanie Allé 10 6933 Kibæk 28. juni 2018 Detail & Distribution 18/05695 ENJE AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR KIBÆK ELVÆRK A.M.B.A. FOR Denne afgørelse indeholder

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. pmcewtfrhousf(ajpfrs ti. Indberetning ar reguleringsregnskab ror regnskabsåret. Distrihutionsvirksoni/ied. CVR-nr.

SEAS-NVE Net A/S. pmcewtfrhousf(ajpfrs ti. Indberetning ar reguleringsregnskab ror regnskabsåret. Distrihutionsvirksoni/ied. CVR-nr. pmcewtfrhousf(ajpfrs ti Prícewa tcrhousecoopcrs Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 39453945 Telefax 39 45 39 87 SEAS-NVE Net A/S CVR-nr. 28 II 32 85 Indberetning

Læs mere

At Brenderup Netselskabs bagudrettede reguleringspris for 2013 er 9,47 øre/kwh, jf. 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, jf. afsnit 6.4.

At Brenderup Netselskabs bagudrettede reguleringspris for 2013 er 9,47 øre/kwh, jf. 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, jf. afsnit 6.4. Brenderup Netselskab A.m.b.a. Bøgelundvej 10 5464 Brenderup 23. februar 2015 Sag 12/09019 / AE Deres ref. Udmelding af bagudrettet reguleringspris til Brenderup Netselskab A.m.b.a. for reguleringsåret

Læs mere

Ravdex A/S Tårupstrandvej Kerteminde AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR RAVDEX A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Ravdex A/S Tårupstrandvej Kerteminde AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR RAVDEX A/S FOR REGULERINGSÅRENE Ravdex A/S Tårupstrandvej 15 5300 Kerteminde Den 30. august 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09061 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR RAVDEX A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere