Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 5.793

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 5.793"

Transkript

1 Salgsopstilling Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete salgsopstillings indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med sælger. Beskrivelse: Nordhavns bedste beliggenhed - Enestående fra A til Ø Med vand til alle sider og sin eksklusive fremskudte placering i havnerummet er Nordø noget ganske særligt. Her kan du nyde en vidunderlig hverdag med Nordhavns bedste beliggenhed. Helt tæt på vandet og alt det, du har brug for. Nu udbydes 115 bæredygtige boliger på Nordø. De varierer i størrelsen fra m2 og opføres i eksklusive materialer i særdeles høj kvalitet. Alle med altan, privat terrasse eller tagterrasse. Boligerne står klar til indflytning i Ønsker du at sætte dit eget præg på dit nye hjem, har du mulighed for at tilkøbe én af de gennemførte designlinjer, som er udviklet specielt til Nordø af Henning Larsen Architects. Nordø basisdesignlinje med prisneutrale tilvalg indgår i din kommende lejlighed medmindre du efterfølgende foretager et aktivt tilkøb. Designlinjen er inspireret af selve visionen om Nordø med referencer til stedets havnehistorie, himlen og byen. Her er fokus på sanselige og taktile materialer i boligen med udvalgte vægge i farvetoner fra himmel og hav. Egetræ på gulvene og køkkenelementer og skabe med malede fronter. De massive døre med Arne Jacobsens klassiske greb er med til at understrege robusthed. Tilkøbsmulighederne er følgende: Nordø basisdesignlinje med tilkøb Nordic Nature designlinje Urban designlinje København designlinje Se mere på nordoe.dk Bygherre: PFA Ejendomme Arkitekt: Henning Larsen Architects Entreprenør: Pihl & Søn A/S Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk rådgivning m.v. Ansvarlig ejendomsmægler: Carina Lützau Version 2.9 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1

2

3

4

5 Ejendomsdata: Ejendommen Ejendomstype: Ejerlejlighed Må benyttes til: Beboelse Ifølge: Lokalplan Kommune: København Matr.nr.: Delnr. 2 af 2BH Frihavnskvarteret, København BFE-nr.: Ejerl.nr. 35 Zonestatus: Byzone Vand: Alment vandforsyningsanlæg Vej: Privat fælles Kloak: Separat kloakering, spildevand + tag- og overfladevand Varmeinstallation: Fjernvarme Opført/ombygget år: 2023 Vurdering og ejendomsværdiskat Offentlig vurdering pr.: 2020 Offentlig ejendomsværdi: ,00 Heraf grundværdi: ,00 Evt. ejerboligværdi: Grundlag for ejd. værdiskat: ,00 Grundskatteloftsværdi: ,00 Arealer Tinglyst areal: Heraf boligareal: Heraf andre arealer: BBR-boligareal: Øvrige arealer: -heraf Altaner -heraf Terrasse Ejerforeningsforhold Fællesudg. fordeles efter: Tinglyst fordelingstal: 82/9115 Adm. fordelingstal: Sikkerhed til e/f: ,00 I form af: Vedtægter lyst pantstiftende Forhøjelse af sikkerhed: I form af: Ingen Tilbehør: Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): type: Integreret køle-/fryseskab mærke: Miele type: Indbygningsovn mærke: Miele type: Kogeplade mærke: Miele type: Opvaskemaskine mærke: Miele type: Emhætte mærke: Thermex type: Vaskemaskine mærke: Miele type: Tørretumbler mærke: Miele 82 m 2 82 m 2 0 m 2 93 m 2 23 m 2 11 m 2 12 m 2 Servitutter, byrder, planer, og andre anvendelsesbegrænsninger: : Dok om affaldsdepoter mv : Dok om transformerstation/anlæg mv : Dok om færdselsret mv : Tillæg til dokument lyst om elforsyning- / transformeranlæg : Vedtægter for Grundejerforeningen Århusgadekvarteret : Jordforurening : Jordforurening : Servitut vedrørende fremtidig betaling af tillægskøbesum : Servitut vedr. maksimal bebyggelse og supplere købesum, anvendelse og parkeringsforhold : Servitut vedrørende tilbagekøbsret : Servitut vedrørende ankre : Deklaration vedr. tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme : Servitut vedrørende ikke forringelse af adgangsveje og offentlig adgang til fællesarealer. Køber respekterer de servitutter - både offentligretlige og privatretlige - der måtte blive pålagt Ejerlejligheden i forbindelse med udførslen af projektet. Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen. Brugsret og fællesfaciliteter Cykelparkering i kælder Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. Version 2.9 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2

6 Forsikringsforhold: Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: sælgers aktuelle forsikring Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes: Svamp: Ja Nej insekt: Ja Nej rørskade: Ja Nej hos Ikke tegnet endnu Forbehold: Lejligheden bliver forsikret gennem ejerforeningens forsikring og der tegnes 10 årig byggeskadeforsikring. Andre forhold af væsentlig betydning: Udlejning: Tilladt, dog ikke korttidsudlejning f.eks. Airbnb Husdyr: Almindelige husdyr tilladt Lokalplan Lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn Parkering Foruden Lüders store p-hus, som ligger få minutters gang fra din nye bolig, er der også p-kælder under Nordø med et begrænset antal pladser. Kontakt os for mulighederne for at købe eller leje en plads. Forbrugsafhængige udgifter: Årligt varmeforbrug: Udgift kr.: 6.510,00 Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme Oplysningerne stammer fra: Anslået, da sælgers seneste års faktiske udgift ikke er repræsentativt Anslået aconto varme pr. md. 543 kr., hvilket svarer til kr. pr. år. Anslået aconto vand pr. md. 233 kr., hvilket svarer til kr. pr. år. Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse: Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg, evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter. Depotrum Til ejerlejligheden hører et depotrum beliggende i kælderetagen efter sælgers anvisning Forurenet kategori V2 Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2, hvilket betyder, at regionen har foretaget tekniske undersøgelser af jorden og på den baggrund har kendskab til forurening. Kontakt ejendomsmægler for yderligere spørgsmål. Metroafgift Tillægskøbesummen betales over en periode på 60 år med et årligt beløb, som udgør kr. 37,50 ex moms pr. km2 boligareal for det areal, som faktisk er opført på Ejendommen henholdsvist de enkelte ejendomme udstykket fra Ejendommen, opgjort i henhold til Bygnings- og Boligregistret (BBR).Tillægskøbesummen indekseres hvert år med udviklingen i nettoprisindekset. Grundejerforeningen Århusgadekvarteret Køber har gennem Ejerforeningen ret og pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Århusgadekvarteret ("Grundejerforeningen"), som varetager alle fælles anliggender for alle ejere indenfor Lokalplanens område. Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning: Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport. Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet elinstallationsrapport. Energimærkning: Foreligger ikke endnu. Version 2.9 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

7 Ejerudgift 1. år: Pr. år: Kontantbehov ved køb: Ejendomsværdiskat ,00 Ejendomsskat ,00 Rottebekæmpelse anslået 200,00 Fællesudgifter anslået ,00 Metroudgift anslået - år 2020 tal 4.800,00 Ejerudgift i alt 1. år: ,00 Kontantpris/udbetaling ,00 Tinglysningsafgift ,00 I alt ,00 Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering: Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter. Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen. Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering Udbetaling: Brutto ekskl. ejerudgift: md./ år. Netto ekskl. ejerudgift: md./ år v/ 24,60 % Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. Forudsætninger for standardfinansieringen Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr dog minimum kr Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Beregningsdato for realkreditlån: For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den gennemsnitlige rente i perioden: 1/1-1/7. Forbehold: Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom ejendomsmægleren ikke må formidle finansiering. Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link Ejendomsmægleren kan tillige henvise til Version 2.9 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4

8 Tinglysningsafgiftsreduktion: I forbindelse med handlens berigtigelse, vil sælgers pant (på nær pant i form af skadesløsbreve) blive omdannet til afgiftspantebreve ud fra hovedstolsprincippet. Køber kan herefter anvende afgiftspantebrevene til opnåelse af tinglysningsafgiftsreduktion. Der henvises til ejendommens blad i tingbogen (hæftelsesrubrikken) for nærmere information vedr. størrelsen på købers forventede tinglysningsafgiftsreduktion. Ovenstående gælder dog ikke for pant hvilende på flere ejendomme, hvis den solgte ejendom relakseres fra pantet, eller såfremt det er fraveget særskilt i handlen. Gæld udenfor købesummen: Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser: Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl. restgæld Kontantværdi Optaget i valuta Rente Kont./pålyd. 1. års ydelse Restløbetid ÅOP Saldo fradragskonto Særlige overtagelsesvilkår Garantistillelse Kontant regulering Belåning Køber gøres opmærksom på, at der ikke kan opnås belåning i ejendommen, før denne er selvstændigt udmatrikuleret og opdelt som en ejerlejlighed. Køber stiller uigenkaldelig bankgaranti for restkøbesummen, jfr. fristen i købsaftalens afsnit Garantien erstattes af kontant deponering, så snart selvstændig matrikulering er gennemført, dog senest tre bankdage inden overtagelsesdagen. Undtagelsen hertil er, hvis ejendommen ikke er opdelt som en selvstændig ejerlejlighed. Se afsnittet herom i købsaftalen. 1 og 5 års gennemgang Efter overtagelsesdagen gennemføres 1-års og 5-års gennemgang, hvor eventuelle mangler registreres og afhjælpes inden for sædvanlig og rimelig tid uden vederlag for Køber, for så vidt der er tale om mangler, som Sælger bærer ansvaret for. Mangler, der skyldes manglende eller fejlagtig vedligeholdelse af Ejerlejligheden, er således Sælger uvedkommende. DGNB-certificering bæredygtighed Boligerne på Nordø DGNB-certificeres til guldniveau. Med en DGNB-certificering arbejdes med en helhedsorienteret indsats i forhold til bæredygtighed, og således tilgodeses både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed under udviklingen og opførelsen af byggeriet. Der er fokus på at nedbringe den CO2 som udledes over byggeriets livscyklus. Et grundprincip i en DGNB-certificering er også at sikre et godt indeklima gennem dagslys, temperatur og ventilation der fungerer fra ibrugtagningen. Version 2.9 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

9 Skønnet ejendomsvurdering, grundværdi og grundskatteloft Ejendommen er endnu ikke opført ligesom grunden endnu ikke er separat udstykket. Ejendomsmægleren har derfor anført anslåede værdier for den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter i nærværende salgsopstilling. De anslåede værdier, der ligger til grund for de anførte skattebetalinger i salgsopstillingens ejerudgifter, er dels den aktuelle udbudspris dels en skønnet værdiansættelse af bygning og grundværdi. Grundskyld i salgsopstillingen er opgjort baseret på et skønnet grundskatteloft i 2021, som beskattes med nuværende grundskyldspromille. Det nye boligskattesystem betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. Konsekvenserne vil blive implementeret, når skatteomlægningen forventes gennemført i Det gøres opmærksom på, at i overgangsperioden er efterfølgende stigning i grundskatteloftet fra 2021 til 2024 maksimeret til at udgøre 2,80% årligt, indtil skatteomlægningen antages at blive indført i 2024, hvor der forventes at blive indført nye lavere grundskyldspromiller. Ejendomsværdibeskatningen antages omlagt i 2024 med forventet højere progressionsgrænse og indførelse af lavere satser. Eventuelle afvigelser mellem salgsopstillingens værdier og beløb, samt Vurderingsstyrelsens endelige værdier og opkrævede beløb, er Accura Advokatpartnerselskab, sælger og sælgers ejendomsmægler uvedkommende, uanset om afvigelserne må vise sig at være væsentlige. Køber må forvente, at den faktiske ejerudgift vil kunne afvige fra den oplyste, og opfordres til at søge egen og specifik rådgivning herom. Det udarbejdede skøn over skatterne er oplyst med forbehold for, at update af vejledninger for anslåede boligskatter fra Dansk Ejendomsmæglerforening er under udarbejdelse, som følge af aktuelle vedtagne lovændringer vedtaget i forbindelse med udskydelse af skatteomlægningen til Rådgiver for sælger Accura Advokatpartnerselskab har derfor bistået med at udarbejdet et skøn over de fremtidige ejendomsskatter. De nye ejerbolig vurderinger er endvidere aktuelt (september 2020) blevet yderligere forsinket. Der tages derfor forbehold for, hvorvidt der indføres yderligere lovændringer, som følge af forsinkelsen. Enhver ændring eller tilføjelse ift. de her skitserede regler er Accura Advokatpartnerselskab, sælger og sælgers ejendomsmægler uvedkommende. På forlangende kan de anvendte forudsætninger for den skønsmæssige opgørelse af ejendomsskatter udleveres, som udelukkende er beregnet til at give læseren en generel og overordnet information om indførelse af et nyt ejendomsvurderingssystem, beskrivelse af vores overvejelser i forhold til tidligere politiske udmeldinger på området samt en generel forståelse af vores sædvanlige beregningsmetoder på området. Informationerne i dokumentet kan derfor ikke betragtes som juridisk rådgivning overfor læseren, og læseren skal således selv foretage sine egne konklusioner og beregninger på området (informationerne i dette dokument kan derfor ikke erstatte juridisk rådgivning). Som følge heraf kan Accura Advokatpartnerselskab, sælger og sælgers ejendomsmægler derfor ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl, udeladelser, mangler, fejlfortolkning, etc. eller gøres ansvarlig (hverken direkte eller indirekte) for eventuelle tab, skader, skuffede forventninger, etc. der følger af anvendelsen af informationerne i dokumentet. Om anslåede boligskatter i salgsopstillingen Det forventes, at der ultimo 2021 påbegyndes udsendelse af nye ejendomsvurderinger for ejerboliger, og pr. 1. januar 2024 træder et nyt boligskattesystem i kraft. Dette nye ejendomsvurderings- og boligskattesystem betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder beskatningsgrundlag, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper og vil blive beskattet anderledes end i dag. Konsekvenserne heraf for nærværende ejendom kendes endnu ikke. Idet ejendommen endnu ikke er selvstændigt vurderet, har ejendomsmægleren anslået værdierne for den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder beskatningsgrundlag i nærværende salgsopstilling. Disse anslåede værdier ligger til grund for de anslåede boligskattebetalinger i salgsopstillingens ejerudgifter. Det bemærkes, at disse er anslået for indeværende år, og dermed uden hensyntagen til, at den første individuelle boligskattebetaling sker i et senere år. Eventuelle afvigelser mellem de i salgsopstillingens anslåede værdier/beløb og Skatteforvaltningens endelige værdier/opkrævede beløb, er sælger og sælgers ejendomsmægler uvedkommende, uanset om afvigelserne må vise sig at være væsentlige. Køber må forvente, at den faktiske ejerudgift vil kunne afvige fra den oplyste, og opfordres til at søge egen og specifik rådgivning herom. Der henvises desuden til

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Forchhammersvej 19, ST. L8., Bygning 2A, 9000 Aalborg Sagsnr.: 32JR-000377 Dato: 17.06.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Seiferts alle 1, Universitetshøjen, 9260 Gistrup Sagsnr.: 32JL-000205 Dato: 01.12.2016 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Kompagnivej 3, 3. tv., 3520 Farum Sagsnr.: 33KB-000170 Dato: 27.01.2017 Beskrivelse: (tekst fra hjemmeside) vises kun salgsopstilling, ikke på nettet Vigtig information: Der gøres

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Fyrrehegnet 5, 9940 Læsø Sagsnr.: 1479 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringvejen77, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-036 Dato: 24-05-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdt vinkelbygget rødstensvilla

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling E-mægleren Nordsjælland Beskrivelse: UDSIGT SÅ LANGT ØJET RÆKKER På en lille stilleveji et roligt villakvarterer her

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Beskrivelse: Fritidsgrund / 1343 kvm. Beliggende tæt på Østerby havn, med flere

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 22326155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: På Remmerne 61A, 9940 Læsø Sagsnr.: 1484 Dato: 13-07-2015 Beskrivelse:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Emmersbækvej59, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-050 Dato: 10-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendevinkelbyggetrødstensvillapå

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade32, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-053 Dato: 19-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendeutraditionelvilla med

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østre Alle 71A, 3250 Gilleleje 5.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111734 4.623

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Holkebjergvænget 9, 5250 Odense SV Sagsnr.: 8831 Dato: 16-01-2017 Beskrivelse: Pænt og velholdt rækkeshus i godt kvarter sælges nu. Indh.: Entre, spisekøkken med elementer, brygger

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade 41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Østenkrog

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Margrethevej15, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-020 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Hyggelig og meget velholdtetplans

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Kærsti 10, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-037 Dato: 19-05-2015 Beskrivelse: Flot vandskuretetplans villa på 148

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling Ejendomscentret Spættevej 5, 8766 Nørre Snede- 24285599 8740 Brædstrup - 75754500 Adresse: Skovbrynet 114, Vesterlund, 7323 Give Sagsnr.: 1321MS Dato: 18-01-2018 Beskrivelse: NY PRIS -

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nørreled

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

Endnu en bolig fra Byens Bedste Mægler. Frederikssundsvej 40, 2. TH., 2400 København NV Kr

Endnu en bolig fra Byens Bedste Mægler. Frederikssundsvej 40, 2. TH., 2400 København NV Kr Endnu en bolig fra Byens Bedste Mægler Frederikssundsvej 40, 2. TH., 2400 København NV Kr. 1.150.000 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Frederikssundsvej

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tophøjvej8, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-013 Dato: 13-04-2015 Beskrivelse: Dejlig etplans villa - i utrolig velholdtstand.

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Krekærlunds Alle 39, 8340 Malling Sagsnr.: 32JL-000213 Dato: 20.02.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Park Alle 32A, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-034 Dato: 16-05-2015 Beskrivelse: Dejlig gulstensvillapå 159 m2,

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade1, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-021 Dato: 26-03-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdtetplans gulstensvillapå

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling HAMMER BOLIG v/daniel Hammer Ejendomsmægler Ahlmanns Allé 7 2900 Hellerup Tlf:39628400 Email: hammer@hammerbolig.dk Beskrivelse: Hvidovre- Dansborg Alle Ejendommen er beliggende på en meget

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Lyngvangen6, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-007 Dato: 04-03-2015 Beskrivelse: Etplans gulstensvillai meget flot

Læs mere

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936 HUMLEBÆK - Bakken 6 Sagsnr. 30501936 Kontakt: Thomas Christian Jürgensen Mobil 26302233 Kontantpris 4.500.000 Ejerudgift pr. md. 7.549 Finansieret: Udbetaling 225.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgift 20.297/16.640

Læs mere

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Adresse: Stadion Alle 10, 7362 Hampen Sagsnr.: 1537MS Dato: 20-10-2015 Beskrivelse: Giv et bud

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Skagavej11, Tornby,9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-027 Dato: 30-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggendeetplans

Læs mere

GREISVEJ 13, ST. TV., 2300

GREISVEJ 13, ST. TV., 2300 GREISVEJ 13, ST. TV., 2300 Type Ejerlejlighed Boligareal 59 m 2 Grundareal 0 m 2 Ejerudgift 0 kr. Pris 1.250.000 kr. Diplomvej 381 2800 Kgs Lyngby 70 23 32 90 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Hersnapvænget24B,

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Beskrivelse: Lige nu er det muligt, at køber grunden og bygge selv eller få et tilbud fra Midtjysk Albyg på opførelse

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Strandlystvej 30, 5330 Munkebo Sagsnr.: 5526 Dato: 19-12-2016 Beskrivelse: Velholdt villa med plads til jolle ved bådebroen, beliggende i attraktivt kvarter ved Kerteminde fjord.

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Rolighedsvej 32 7400 Herning Tlf. 88 53 54 46

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Skellet 5, Vennebjerg,9800 Hjørring Sagsnr.: 15-003 Dato: 13-03-2015 Beskrivelse: En usædvanlig flot og meget

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Hallenslevvej 12, Torpe, 4281 Gørlev Sagsnr.: 20170020 Dato: 30.03.2017 Beskrivelse: Ejendom beliggende i landlig idyl. Her er mange muligheder for dem, der ønsker at bo på landet

Læs mere

2.0 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Sjællandsgade 19, st., Nr 2, 7800 Skive Sagsnr.: SJLL19-2 Dato: 01-07-2015 Beskrivelse: Stueplans ejerlejlighed

Læs mere

2.4 E/SO COPYRIGHT DE

2.4 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Nyrup Huse 13, Nyrup, 4500 Nykøbing Sj Sagsnr.: 6501-2468 Dato: 18-12-2018 Beskrivelse: Tæt på Nykøbing Sj.

Læs mere

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup Salgsopstilling Beskrivelse: Pæn villa med 2 store garager/udhuse beliggende i Østbirk med udsigt til marker og grønne områder Villaens indretning: Forgang, opholdsstue, spisestue med opgang til 1.sal,

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Helligkorsvej38, 2. tv, 4000 Roskilde Sagsnr.: 4000-1025B Dato: 03-09-2015 Beskrivelse: Roskilde Vest Centralt

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Ørslevvej 97, 4760 Vordingborg Sagsnr.: 14MO-001306 Dato: 06.12.2018 Beskrivelse: Håndværker tilbud med en central beliggenhed i Ørslev! Ejendommen er beliggende centralt i Ørslev,

Læs mere

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Gl Skolevej 5, 5450 Otterup Sagsnr.: 8810 Dato: 19-12-2016 Beskrivelse: Velbeliggende 1 plans villa i Uggerslev i roligt område. Gulstend hus, indh.: bryggers med vaskemaskine,

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse: Velbeliggende grund i Slagelse kommune, Flakkebjerg, finder du denne nyere udstykning. Grunden ligger i forlængelse af det eksisterende Hylleåsen til åbne marker og med hyggelig

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Igdlo ApS Kissarneqqortunnguaq 7 - Postboks 471-3900 Nuuk Telefon +299 312700 info@igdlo.gl Adresse: Innannguaq 12,

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringvejen13, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-026 Dato: 26-04-2015 Beskrivelse: Meget præsentabelog spændende villa

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Østtoften 6, 4040 Jyllinge Sagsnr.: 3506059 Dato: 27-10-2015 Beskrivelse: Rigtig flot 1200 m² ugenert helårsgrund

Læs mere

Adresse: Ulstedvej 5, Ulsted, 7884 Fur Sagsnr.: Kontantpris: Ejerudgift/md.: 155 Dato:

Adresse: Ulstedvej 5, Ulsted, 7884 Fur Sagsnr.: Kontantpris: Ejerudgift/md.: 155 Dato: Salgsopstilling Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Adresse: Vestergade 15, 8732 Hovedgård Sagsnr.: 1550MS Dato: 03-01-2017 Beskrivelse: Centralt

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Hovedgaden 16 8410 Rønde Tlf. 8853 5100 E-mail: roende@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.4 E/SO COPYRIGHT DE

2.4 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Beskrivelse: Åbent hus hver lørdag og søndag. Send blot en sms med sagsnummer og tid til 20206703 senest 24 timer før,

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Snebærvej 1, 9940 Læsø Sagsnr.: 2010 Dato: 05-10-2017 Beskrivelse:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Åfløjen 38, 4130 Viby Sjælland Sagsnr.: 4000-1111 Dato: 01-09-2015 Beskrivelse: Meget hyggeligog velindrettetvilla

Læs mere

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Adresse: Møllevej 1, Åle, 7160 Tørring Sagsnr.: 1306KS Dato: 22-09-2015 Beskrivelse: BILLIG HUSLEJE

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Mosevej 5, 4295 Stenlille Sagsnr.: 4295L1 Dato: 25-08-2015 Beskrivelse: Ønsker du at bo fredfyldt og midt i

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Dr Louisesvej 5, 7800 Skive Sagsnr.: DRLO5 Dato: 25-09-2015 Beskrivelse: Spændende hus beliggende i Krabbesholm

Læs mere

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Adresse: Højtoftegade 4, 8766 Nørre Snede Sagsnr.: 1389MS Dato: 04-06-2015 Beskrivelse: Rødstensvilla

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Ørskovbakken 91, Snejbjerg, 7400 Herning Sagsnr.: 71KDJ-000141 Dato: 17.12.2018 Beskrivelse: I Snejbjerg findes

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Liljevej1, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-019 Dato: 25-03-2015 Beskrivelse: Meget flot nyere træhus opført i 2007.

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Hindsløkken 13, 5690 Tommerup Sagsnr.: 8828 Dato: 19-12-2016 Beskrivelse: I stille område sælges velholdt 1 pl. villa. Den smukke forhave byder dig velkomen til villaen som indh.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Bygaden 27A, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde Sagsnr.: 22FFB-000640 Dato: 25.08.2017 Beskrivelse: Byggeprojekt i Karrebæk samt eget strandlod i Karrebæk Her er muligheden for at indrette

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Stormgade 19, 6. C., MF, 9000 Aalborg Sagsnr.: 32JR-000920 Dato: 06.11.2018 Beskrivelse: CENTRAL PARK Nyopførte 2 og 3 vær. Bedste beliggenhed i Byen? Kun 75 meter fra Østre Anlæg

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Tisvildevej 18 1, E8, Vejby, 3210 Vejby Sagsnr.: 33ALD -000746 Dato: 10.07.2018 Beskrivelse: PREMIERE - Kildehøjgaard i naturskønne Nordsjælland Lækre 1-plans rækkehuse fra 75-125

Læs mere

2.4 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.4 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Elbagade 73, st. th, 2300 København S Sagsnr.: BAL00033 Dato: 04-12-2018 Beskrivelse: Åbent hus hver lørdag

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmægler & valuar, MDE Østergade 12 * 8450 Hammel Tlf. 86 96 30 08 * Fax.

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse: CENTRAL PARK Nyopførte 2 og 3 vær. Bedste beliggenhed i Byen? Kun 75 meter fra Østre Anlæg og Østre Havn og Østre Havn og 300 m fra Nordkraft. Projektet er døbt Central Park,

Læs mere

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.3 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Igdlo ApS Kissarneqqortunnguaq 7 - Postboks 471-3900 Nuuk Telefon +299 312700 info@igdlo.gl Adresse: Qiterlia 7A, 3905

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Igdlo ApS Kissarneqqortunnguaq 7 - Postboks 471-3900 Nuuk Telefon +299 312700 info@igdlo.gl Adresse: Jagtvej 21, 3900

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tulipanvej6, Åbyen, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-052 Dato: 10-07-2015 Beskrivelse: Flot og velbeliggendeetplans

Læs mere

2.5 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/EL COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse: Projektsalg Rønbjerg Havnepark - 4 eksklusive helårs-/ferieboliger fra 117-130 m2. Her har du muligheden for at få en ny opført helårs- eller feriebolig med en imponerende

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Beskrivelse: Byggegrund op til Kobberbæksskoven. Byggegrund med god beliggenhed i Østre bydel. Grunden grænser op til

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbro 17-9000 Aalborg Tlf. 9810 1435 - Fax.

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Grønbjergvej 12, 6973 Ørnhøj 675.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 04-06-2015 R1183 937 Beskrivelse:

Læs mere

2.3 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/EL COPYRIGHT DE Salgsopstilling BO i Silkeborg Borgergade 49-51 8600 Silkeborg Fax 86 80 56 07 Tlf. 86 80 56 00 E-mail: info@boisilkeborg.dk www.boisilkeborg.dk Ansvarlig indehaver: Bo Møller Nielsen CVR-nr. 30203836

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Fyrreklitten1B, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-033 Dato: 10-05-2015 Beskrivelse: Flot nyere arkitekttegnetsommerhus

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Hedesøvej 3, 1. lejl2., 2640 Hedehusene Sagsnr.: 33MD-000824 Dato: 30.10.2018 Beskrivelse: TERRASSEHUSENE EKSKLUSIVE LUKSUS LEJLIGHEDER. Velkommen til Green Garden New_Nærheden

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Stendyssevej 57, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-046 Dato: 04-11-2016 Beskrivelse: Velbeliggende lille etplans

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbrogade 5 D * 8800 Viborg Tlf. 86 61 53

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Hf. Engvang 51, 2300 København S Sagsnr.: MUCP13 Dato: 02-11-2015 Beskrivelse: Hyggeligt, unikt og sjældent

Læs mere

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Dalvænget 55, 4760 Vordingborg Sagsnr.: 14PF-000111 Dato: 08.02.2016 Beskrivelse: Grunden er på 8610 kvm. og

Læs mere

Adresse: Eskovvej 90, Eskov Strandpark, 7870 Roslev Sagsnr.: Kontantpris: Ejerudgift/md.: 721 Dato:

Adresse: Eskovvej 90, Eskov Strandpark, 7870 Roslev Sagsnr.: Kontantpris: Ejerudgift/md.: 721 Dato: Salgsopstilling Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Mindet 1., 8660 Skanderborg Tlf. 8652 5286 - Fax. 8652 5284 E-mail: skanderborg@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk

Læs mere

plan 8bad Version 2.3 E/SO COPYRIGHT DE- Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation Side 1C

plan 8bad Version 2.3 E/SO COPYRIGHT DE- Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation Side 1C Salgsopstilling Adresse: Vendersvej 12, 5000 Odense C Sagsnr.: 8832 Dato: 12-02-2017 Beskrivelse: Hyggelig villa beliggende i lukket vænget. Udbydes nu til salg. Derermulighedforatsættesitegetprægpåhuset.

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Finlandsgade 13, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-098 Dato: 06-04-2017 Beskrivelse: Velbeliggende etplans gulstensvilla

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Lærkelunden23, Kramnitse, 4970 Rødby Sagsnr.: 404609 Dato: 29-09-2015 Beskrivelse: Dejligt sommerhus modernisereti

Læs mere

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.5 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse: Attraktiv grund beliggende i en allerede utrolig flot og veletableret udstykning i Tappernøje! Grunden er på 851m2 beliggende i Brøderup, nær Tappernøje. Et utrolig hyggeligt

Læs mere