MANUAL. SCANTOOL SC SC 200 Combi SLIBE- & POLÉRMASKINER / GRINDERS & POLISHERS / SCHLEIF- & POLIERMASCHINEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL. SCANTOOL SC SC 200 Combi SLIBE- & POLÉRMASKINER / GRINDERS & POLISHERS / SCHLEIF- & POLIERMASCHINEN"

Transkript

1 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: Fax: MANUAL SCANTOOL SC SC 200 Combi SLIBE- & POLÉRMASKINER / GRINDERS & POLISHERS / SCHLEIF- & POLIERMASCHINEN

2 Indholdsfortegnelse / Contents / Inhaltverzeichnis 1. DANSK FØR STRØMMEN TILSLUTTES INSTALLATION FØR DE STARTER DERES SLIBEMASKINE, SKAL DE ALTID KONTROLLERE: NÅR MASKINEN STARTES SLIBERÅD BÅNDARM MONTERING AF BÅNDARM UDSKIFTNING AF SLIBEBÅND BETJENING AF BÅNDARMEN SIKKERHEDSREGLER FOR STATIONÆRE VÆRKTØJSMASKINER GARANTI ENGLISH BEFORE POWER CONNECTION INSTALLATION BEFORE STARTING THE MOTOR CHECK THAT: WHEN STARTING AND USING THE MACHINE WHEEL CARE BELT ARM MOUNTING THE BELT ARM CHANGING THE GRINDING BELT USING THE BELT ARM SAFETY RULES FOR STATIONARY POWER TOOLS WARRANTY DEUTSCH INSTALLATION INBETRIEBNAHME DER SCHLEIFMASCHINE SCHLEIFANWEISUNGEN SCHLEIFSCHEIBEN ABSAUGUNG BANDSCHLEIFVORRICHTUNG MONTAGE VOM BANDSCHLEIFVORRICHTUNG 50X SCHLEIFBAND ERSETZEN BEDIENUNG DER BANDSCHLEIFVORRICHTUNG SICHERHEITSREGELN FÜR STATIONÄRE MASCHINENWERKZEUGE GARANTIE TEKNISKE DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATA RESERVEDELE / SPARE PARTS / ERSATZTEILE SCANTOOL SC T/E SCANTOOL SC 200 COMBI BÅNDARM / BELT ARM / BANDSCHLEIFVORRICHTUNG 50X ELDIAGRAM / WIRING DIAGRAM / ELEKTRISCHE DIAGRAMME 33 2

3 1. DANSK 3

4 Overensstemmelseserklæring Vi, leverandøren: SCANTOOLGROUP (Scantool, KEF, Arboga, HM Machinery) Adresse: Industrivej 3-9, 9460 Brovst, Danmark Website: Tlf.: Fax: erklærer på eget ansvar, at følgende produkt: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende direktiver: - EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF af 17. Maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning). (Maskindirektivet) - EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (omarbejdning). (Lavspændingsdirektivet) med/samt Boligministeriets bekendtgørelse nr. 797 af 30. august EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet). Brovst 1. juni 2016 Sted Dato Claus Nielsen 4

5 1.1 FØR STRØMMEN TILSLUTTES Installation Den elektriske spænding, for hvilken maskinen må tilsluttes, skal være indenfor det område, som er vist på maskinens mærkeplade. Hvis man anvender en sikringsprop, bør sikringsydelsen være ca. dobbelt så stor som maskinens belastningsstrøm. For trefasede maskiner skal det monterede kabel tilsluttes stikket i henhold til vedlagte kobleskema.jordforbindelsen skal altid være til det gul/grønne kabel. Tilslutningen skal foretages af autoriseret installatør efter gældende bestemmelser. Kontroller at maskinen har den rigtige omløbsretning Før de starter Deres slibemaskine, skal De altid kontrollere: At udvendige sideskærme er skruet godt fast til inderskærmene. At slibemaskinen er solidt fastgjort til bord eller kraftig plads. At slibeskiverne roterer frit, og at de ikke sidder løse. At slibeanlægget er fastspændt max. 2 mm fra slibeskiven. At øjenværnene er rene og fastgjort i rigtig stilling. At gnistfanget er fastspændt og max. 5 mm fra slibeskiven. Foretag altid justeringer og kontrol, uden at maskinen er tilsluttet el-nettet. 1.2 NÅR MASKINEN STARTES Start motoren, og lad maskinen arbejde for fuld hastighed i min. 30 sek. For nye maskiner og efter udskiftning af slibeskiver tilrådes dog 5 min. Ophold Dem ikke foran maskinen i dette tidsrum. Før emnet roligt ind mod slibeskiven og undgå hårde stødvise tryk og hug. Brug altid et let fast tryk. Lad maskinen rotere med højeste hastighed. Tænk på arbejdsstedets omgivelser, udsæt aldrig elektrisk værktøj for regn, anvend aldrig elektrisk værktøj i fugtige eller våde, kolde lokaler. Sørg for god arbejdsbelysning og anvend aldrig elektrisk værktøj 1 nærheden af brandfarlige væsker eller gasser. Sørg for at være klædt rigtig på, ingen løse beklædningsgenstande eller smykker, det anbefales at brug hårnet, hvis håret er langt. Brug beskyttelsesbriller og brug maske, hvis det drejer sig om udførelse af støvet arbejde. Undersøg jævnlig ledningen for fejl og brud, ryk ikke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten, sørg for at ledningen ikke kommer i kontakt med varme ting, olie eller skarpe kanter - og bør aldrig slibemaskinen i ledningen. 5

6 Spænd den genstand fast, som skal bearbejdes, enten i en tang eller en tvinge, det er mere sikkert end at holde genstanden i hånden. Husk maskinen må kun arbejde/køre 30 min. i timen 1.3 SLIBERÅD Kontroller altid slibeskiverne, slid kan gøre skiverne skæve, give motoren en ujævn arbejdsgang og betyde unødvendig belastning af akslen. Slibeskiver, der er slidt mere end 25%, skal kasseres. Slib altid mod æggen, så undgår man grater og "råæg". Slibevinklen afhænger af, hvordan værktøjer skal anvendes. Grove arbejder og hårdt materiale kræver større æg-vinkel. Nogle eksempler: Knive ca 20, Høvlejern 25, Stemmejern, hårdt materiale ca. 30, blødt materiale ca Under slibning dannes en "rå-æg", som efter slibning fjernes med en fin hvæssesten. Undgå overdrevet tryk på slibeskiven. Det nedsætter hastigheden, slibeevnen og skivens levetid, ligesom motoren overbelastes. Stands ikke skiven ved tryk mod den efter motoren er afbrudt. Maskinen skal standse frit af sig selv. 1.4 BÅNDARM Montering af båndarm Hvis slibemaskinen er monteret med en slibeskærm skal den afmonteres helt inden montagen af båndarmen. Se figur 1A nedenfor. Ved montering af båndarmen skal man monter mellemstykket (H) først, og dernæst kan båndarmen monteres på mellemstykket og man skal spænde den fast med bolten (I). Derefter kan man sætte afstandsstykke (G) på aksen og derefter kontakthjulet (F) og til sidst møtrik (E). Sæt derefter slibebånd (D) på båndarmen, og til sidst skal yderskærmen (C) sættes fast ved skive (B) og møtrik (A). Figur 1A: Dele i båndarm 6

7 1.4.2 Udskiftning af slibebånd Når slibebåndet er slidt ned, skal det udskiftes, hvilket gøres på følgende måde: Yderskærmen (A) (se fig.: 3.2) på skærmkassen monteres af og håndtaget (B) trækkes ned. Herved aflastes slibebåndet (C), så det kan afmonteres og udskiftes med et nyt slibebånd, som monteres i modsat række følge. Det kontrolleres, at pilenes retning på båndets bagside svarer til omløbsretningen. Når det nye slibebånd er monteret, er det nødvendigt at justere for ligeløb med håndtaget (D), som løsnes indtil slibebåndet løber lige på kontaktskiven. Herefter tilspændes håndtaget (B). OBS: Denne justering af slibebåndet må kun udføres ved at trække slibebåndet med hænderne og ikke med maskinen tændt. Der findes mange forskellige slags slibebånd, det er derfor vigtigt at vælge den rigtige båndtype. Der skal tages hensyn til det materiale, emnet er lavet af, der kan bl.a. varieres på kornstørrelse, slibebåndsmateriale og lim. I denne forbindelse kan det oplyses, at der findes flere forskellige slags kontaktskiver, med varierende blødhed og udformning til forskellige formål Betjening af båndarmen Slibning ved båndarm kan finde sted ved kontaktskiven eller på planslibebordet, det er også muligt at afmontere planslibebordet og derved slibe frit på slibebåndet. Før emnet roligt ind mod slibebåndet og undgå hårde stødvise tryk eller hug, brug altid et let fast tryk, for at undgå at ødelægge slibebåndet og overbelaste motoren. 7

8 1.5 SIKKERHEDSREGLER FOR STATIONÆRE VÆRKTØJSMASKINER Følg disse regler for at få det bedste resultat og den bedste udnyttelse af Deres nye maskine. Den gode håndværker skal respektere det værktøj, som han arbejder med. Han ved de repræsenterer et løbende forbedret design. Han ved også, at det er farligt med forkert anvendelse af maskinen. Dette er temaet i et nyt sikkerhedsprogram om brugen af værktøjsmaskiner. Sikkerhedsreglerne er baseret på godkendt praksis i industrien og på værkstedet. 2. Hold beskyttelsesskærme på plads og i ordentlig stand. 3. Der skal være jordforbindelse til alle værktøjsmaskiner, der er udstyret med kraftstik. Hvis man bruger adapter til at tilpasse et 2- benet stik, skal adapteren altid tilsluttes til en jordforbindelse. Fjern aldrig det 3. ben. 1. Kend dit værktøj. Læs brugsanvisningen grundigt. Lær at kende anvendelse og begrænsninger lige som de specifikke potentielle farer ved dette værktøj. 4. Fjern tilpasningsnøgler og skruenøgler. Gør det til en vane at tjekke at disse er fjernet før maskinen tilsluttes. 5. Hold arbejdsbordet rent. Rod kan føre til uheld. 7. Hold børn væk. Alle besøgende bør holde sig i god afstand fra arbejdsområdet. 6. Undgå farligt arbejdsmiljø. Anvend ikke værktøjsmaskiner i fugtige eller våde lokaler og udsæt dem ikke for regn. Sørg for god arbejdsbelysning. 8. Gør værkstedet børnesikkert ved at bruge stempellås, hovedafbryder eller ved at fjerne startnøgler. 8

9 9. Overbelast ikke maskinen. Den kan udføre jobbet bedre og sikrere ved at anvende den til det, den er designet til. 10. Brug det rigtige værktøj. Pres ikke værktøj eller aggregatet til at udføre et job, som det ikke er designet til. 11. Vær iført korrekt påklædning. Bær ikke løst tøj, handsker, slips, ringe, halskæder eller andre smykker, som kan fanges i de bevægelige dele. Skridsikkert fodtøj anbefales. Bær hovedbeskyttelse. 12. Anvend altid øjenværn og evt. høreværn. Anvend også ansigts- eller støvmaske ved en støvet arbejdsopgave. Hverdags briller har kun virkning som glas. Det er IKKE et øjenværn 13. Arbejd sikkert. Anvend skruetvinge eller skruestik for at holde på materialet. Dette er sikrere end at bruge egne hænder og man kan betjene værktøjet med begge hænder. 14. Kend din rækkevidde. Hav et godt fodfæste og en god balance hele tiden. 15. Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Den bedste og sikreste udførsel opnås ved at holde værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne ved smøring og udskiftning af reservedele 16. Formindsk risiko for uønsket start af maskinen. Vær sikker på at afbryderen er slukket før strømtilslutning. 17. Afbryd strømmen til værktøjet før service og når man vil skifte reservedele, f.eks. slibeskive, polerskive, knive, klinger, fræsere og lignende. 18. Brug anbefalede reservedele. Se efter anbefalede reservedele i manualen. Ved at anvende ukurante reservedele kan mennesker komme til skade. 9

10 1.6 GARANTI Hvis denne maskine inden 2 år fra købsdato bliver defekt p.g.a. mangelfuldt materialer eller forarbejdning, garanterer vi reparation eller erstatning af sådanne varer forudsat at: 1. Produktet returneres komplet til en af vore serviceafdelinger eller officielle serviceagenter. 2. Produktet ikke er blevet anvendt forkert eller mishandlet. 3. Der ikke er forsøgt reparationsarbejde af andre personer end vort eget servicepersonale eller personale hos vore officielle serviceagenter. 4. Fakturer kopi vedlægges, når maskinen sendes til reparation. 5. Sliddele indgår ikke under garantien. SCANTOOL A/S giver 5 års garanti på den elektriske motor, hvis denne bliver defekt eller udbrændt inden for de første 5 år fra købsdato. Garantien gælder ikke hvis motoren er blevet anvendt forkert eller mishandlet. 10

11 2. ENGLISH 11

12 Declaration of Conformity We, the Manufacturer: SCANTOOLGROUP (Scantool, KEF, Arboga, HM Machinery) Address: 3-9 Industrivej, 9460 Brovst, Denmark Website: Telephone: Fax: Declare under our sole responsibility that the following product to which the declaration applies: Is in conformance with the following directives: DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) (Machinery Directive). DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (recast) (Low Voltage Directive) with/and Denmark s Ministry of Housing Order No. 797 of 30 August DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast) (Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive). Brovst 1 June 2016 Signed at Date Claus Nielsen 12

13 2.1 BEFORE POWER CONNECTION INSTALLATION The voltage supply to which the machine is to be connected must be within the range shown on the machine nameplate. If a fused plug is used the fuse rating should be approximately twice the full load rating of the machine. The connection must only be done by an authorized electrician. Remember to check that the machine is running against the tool rest before start operating the machine. Secure the machine firmly to a work bench or pedestal. The pedestal used must be fixed to a firm level surface. Abrasive wheels must be checked to make sure that the manufacturer's maximum permissible safe operating speed shown on label exceeds the maximum machine speed as shown on the nameplate Before starting the motor check that: End shields are secured to the main wheel guard by screws, which must be secured at all times. Wheel can be revolved freely by hand. The tool rests are in position, adjusted to within 3 mm (1/8") of the periphery face of the wheel, and firmly secured. The protective eye shields fitted to Bench Grinders are clean and secured in the correct position, or that recommended and approved type of protective goggles, with clean lenses, are worn before operating the machine. All adjustments and checks are made with the machine disconnected from the power supply. 2.2 WHEN STARTING AND USING THE MACHINE Check that the wheel, especially a new replacement wheel, is in sound condition by allowing the machine to run up to maximum speed and remain there for at least 30 seconds before it is put into use. During this check make sure that all personnel are standing clear of the machine. Allow the machine to run up to full speed before applying the work piece to be ground. Feed the work piece smoothly onto the grinding wheel and avoid harsh intermittent pressure und»bumbing«onto the wheel. Always apply light but firm pressure, and allow the wheel to rotate at the maximum possible speed. Avoid excessive pressure as this will tend to decrease the wheel speed and the amount of stock removal, cause uneven wear on the grinding wheel, and overload the motor. Avoid grinding on the side face of the wheel. Do not arrest the wheel by applying pressure to it at the conclusion of the grinding operation. Always allow the machine to run down freely to rest. The machine can be operating max. 30 min/hour. 13

14 2.3 WHEEL CARE Store spare grinding wheels flat on a firm surface with a layer of compressible material between the wheels and the storage surface. Similar material should be placed between wheels when a number are being stored. As the grinding wheel is used it will wear. it is recommended that the wheel is replaced when the diameter has been reduced approximately 25% below the original size (e.g. 300 mm to 225 mm : 200 mm to 150 mm : 150 mm to 112 mm : and 12.5 mm to 94 mm). Wear on the wheel can cause eccentricity leading to machine vibration and»bouncing«of the work piece. Unless this condition is corrected it can result in further damage to the wheel and possible harm to the rotor bearings. To obtain wheel balance and good efficient grinding action the wheel must be redressed. A suitable wheel dressing tool is available under the part number BELT ARM Mounting the Belt Arm If the grinder is mounted with a grinding guard, this must be removed completely before mounting the belt arm. See fig. A below. When mounting the belt arm, you must install the adapter (H) first, and then you can mount the belt arm on the adapter, and you have to tighten it in place with the bolt (I). Then you can put the spacer (G) on the axis and then the contact wheel (F) and finally the nut (E). Then put the sanding belt (D) on the belt arm, and finally the belt cover (C) is mounted by flat washer (B) and nut (A). Fig. A: Parts of Belt Arm 14

15 2.4.2 Changing the Grinding Belt When the grinding belt is worn, replace it, which is done as follows: Belt cover (A) (see Fig.: 3.2) on belt housing is removed and lever (B) is pulled down. This relieves the grinding belt (C) so that it can be removed and replaced with a new belt, which is mounted in the opposite order. Check that the direction of the arrows on the belt back corresponds to the direction of rotation. When the new grinding belt is mounted, it is necessary to adjust the straight with the handle (D), which is loosened until the grinding belt runs straight on the contact disc. Then tighten the lever (B). NOTE: This adjustment of the grinding belt should only be performed by pulling the grinding belt with your hands and not with the machine turned on. There are many different kinds of grinding belts, it is therefore important to choose the correct type. Consideration must be given to the material the item is made of, which may include varied in grain size, grinding belt material and glue. Also it s important to know that there are several different types of contact wheels, with varying softness and shape for different purposes Using the belt arm Grinding by the belt arm can be made on the contact wheel or on the surface grinding table, it is also possible to remove surface grinding table and thereby grind freely on the grinding belt. Lead the issue calmly toward the grinding belt and avoid harsh jerky pressure or blows, always use a light firm pressure, to avoid destroying the grinding belt and overloading the engine. 15

16 2.5 SAFETY RULES FOR STATIONARY POWER TOOLS Follow them to achieve best results and full benefit from your new machine. The good craftsman respects the tools with which he works. He knows they represent years of constantly improved design. He also knows that they are dangerous if misused. This is the theme of a new safeuse program for stationary power tools. The safety rules are based on approved practices in industrial and home shops 1. Know your power tool. Read the owner s manual carefully. Learn its applications and limitations, as well as the specific potential hazards peculiar to this tool. 2. Keep guard in place and in working order. 4. Remove adjusting keys and wrenches. Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches is removed before turning it on. 3. Ground all tools. If tool is equipped with threeprong plug, it should be plugged into a three-hole electrical receptacle. If an adapter is used to accommodate a two-prong receptacle, the adapter wire must be attached to a known ground. Never remove the third prong. 5. Cluttered areas and benches invite accidents. 6. Avoid dangerous environment. Don t use power tools in damp or wet locations or expose them to rain. Keep your work area well lighted. 6. Keep children away. All visitors should be kept in a safe distance from work area. 8. Make workshop kid proof with padlocks, master switches, or by removing starter keys. 9. Don t force tool. It will do the job better and be safer at the rate for which it was designed.. 16

17 10. Use right tool. Don t force tool or attachment to do a job it was not designed for. 11. Wear proper apparel. Wear no loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets, or other jewellery which may get caught in moving parts. Non-slip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair. 12. Always use safety glasses. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. 13. Secure works. Use clamps or vise to hold works, when practical. It s safer than using your hands and it frees both hands to operate tool. 14. Don t overreach. Keep proper footing and balance at all times. 15. Maintain tools with care. Keep tools sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. 16. Disconnect tools before servicing and when changing accessories such as grinding wheels, polishing mops, grinding belts, blades, bits, cutters, etc. 17. Reduce the risk of unintentional starting. Make sure switch is in off position before plugging in. 18. Use recommended accessories. Consult owner s manual for recommended accessories. Use of improper accessories may cause risk of injury to persons. 19. Never work in a way that can hurt you. Do not stand in a bent position. Stand straight. Alcohol and other drugs are not to be taken while working with the machine. 17

18 2.6 WARRANTY If within 2 year of purchase this machine supplied by Scantool A/S becomes defective due to faulty materials or workmanship we guarantee to repair or replace the machine or defective part or parts free of charge provided that: 1. The product is returned complete to one of our Service Branches or Official Service Agents. 2. The product has not been misused or carelessly handled and in particular has not been used in a manner contrary to the operating instructions. 3. Repairs have not been made or attempted by other than our own Service Staff or the staff of our Official Service Agents. 4. Documentary proof of purchase date is produced when the goods are handed in or sent for repair. 5. Wear parts are not covered by the warranty Scan tool A/S offers you five years guarantee on the electrical motor if the motor becomes defective or even burns-out within the first 5 years from date of invoice. 18

19 3. DEUTSCH 19

20 Konformitätserklärung Wir, der Hersteller: SCANTOOLGROUP (Scantool, KEF, Arboga, HM Machinery) Adresse: 3-9 Industrivej, 9460 Brovst, Dänemark Website: Telefon: Fax: Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt, für das die Erklärung gilt: die nachstehenden Richtlinien erfüllt: RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) (Maschinenrichtlinie) RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung) (Niederspannungsrichtlinie) mit/und Anordnung 797 vom 30. August 1994 des dänischen Wohnungsbauministeriums. RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung) (EMV-Richtlinie). Brovst 1. Juni 2016 Unterzeichnet am Datum Claus Nielsen 20

21 3.1 INSTALLATION Die elektrische Spannung, an der die Maschine angeschlossen wird, muss innerhalb des Bereiches, der auf dem Motorzeichen angegeben ist, liegen. Der Anschluss muss immer von einem zugelassenen Installateur gemacht werden. Kontrollieren Sie, dass die Maschine die richtige Umlaufrichtung gemäß den Pfeilen hat. Bevor Sie Ihre Schleifmaschine einschalten, sollen Sie beachten, dass: Die äußeren Seitenschutzplatte fest und die inneren Platten geschraubt sind. Die Schleifmaschine an einem Tisch oder einer geeigneten Unterlage sicher befestigt ist. Die Schleifscheiben frei laufen können und einen ausreichend festen Sitz haben. Die Werkzeugauflage nicht mehr als 2 mm von der Schleifscheibe entfernt ist. Die Augenschutzgläser sich in einwandfreiem Zustand befinden und vorschriftsmäßig befestigt sind. Der Funkenschutz nicht mehr als 5 mm von der Schleifscheibe entfernt ist. Nehmen Sie Justierungen und Kontrollen nur bei abgeschalteter Maschine vor. Beim Schleifen ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Stets die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften bitte beachten. In Zweifelsfällen den technischen Aufsichtsbeamten befragen. 3.2 INBETRIEBNAHME DER SCHLEIFMASCHINE Schalten Sie die Schleifmaschine ein und lassen Sie sie mindestens 30 Sekunden mit voller Geschwindigkeit ohne Belastung laufen. Bei einer neuen Schleifmaschine oder nach Austausch der Schleifscheiben sollte das Gerat 5 Minuten ohne Belastung laufen. Dabei ist der Gefahrenbereich abzusperren. Fuhren Sie den Gegenstand beim Schleifen mit gleichbleibendem Druck gegen die Schleifscheibe. Vermeiden Sie stoßartige Schleifbewegungen. Überhöhter Anpressdruck auf die Schleifscheibe führt zu einem starken Drehzahlabfall, der das Schleifbild beeinträchtigt und zur Überhitzung des Motors führen kann. Der Schleifvorgang sollte bei höchstmöglicher Drehzahl stattfinden. Netzanschluss Drehstrom. Richtige Drehrichtung beachten. Schaltplan befindet sich auf dem Bodenblech. 3.3 SCHLEIFANWEISUNGEN Kontrollieren Sie regelmäßig die Schleifscheiben. Ungleichmäßige Abnutzung der Scheiben führt zu erwünschten, die eine unnötige Mehrbelastung für Lagerung der Welle bedeutet und damit die Lebensdauer der Schleifmaschine herabsetzt. Schleifen Sie entgegen der Scheibenaufrichtung, damit vermeiden Sie Grabbildung. Der Schleifwinkel ist abhängig von der Art des Werkzeugs und dessen Verwendung. Grobe Werkzeuge und hartes Materiell erfordern Schneidewinkel. Einige Beispiele: Messer etwa 20 graden. Hobeleisen etwa 25 graden, Stemmeisen, hartes Material etwa 30 graden, weiches Materiell etwa graden. Nach dem maschinellen Schleifen kann die Rohschneide gegebenenfalls mit einem Abziehstein verbessert werden. Die Maschine ist nach Gebrauch von Stromnetz zu trennen. 21

22 Lassen Sie die Maschine nach dem Abschalten frei auslaufen. Die Maschine soll max. 30 Min. je Stunde arbeiten Schleifscheiben Es gibt drei verschiedene Schleifscheibentypen für Ihre Schleifmaschine: Normal-Korund: Für gewöhnliche Schleifarbeit von Handwerkzeug, Gartengeraten, z.b. Spiralbohren, Meißeln, Messern, Schraubenziehern, Äxten/Beilen, Heckenscheren, Messern für Rotorrasenmäher. Edel-Korund: Für das Schleifen von HSS Stahl und Werkzeugen aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, z.b. Spiralbohrer (HSS Stahl), Stemmeisen, Hobeleisen, Papiermessern, Scheren und Schlachtmessern. Silicium-Karbid: Für das Schleifen von Hartmetall, u.a., z.b. rostfreier Stahl (säurefest), Gusseisen, diverse Metalllegierungen, Stein, Keramik, Glas, Marmor. Bewahren Sie alle Schleifscheiben trocken auf und schützen Sie sie gegen Stoß Absaugung Maschinen mit Schleifscheibendurchmesser über 200 mm, die kontinuierlich laufen, sollen mit effektiver Absaugung von den Schutzhauben versehen werden. Luftgeschwindigkeit soll m/sek. sein. 3.4 BANDSCHLEIFVORRICHTUNG Montage vom Bandschleifvorrichtung 50x800 Wenn die Schleifmaschine mit einem Schleifschirm montiert ist, müssen sie vor der Installation der Bandschleifvorrichtung entfernt werden. Sehen Sie bitte die Abbildung 1A unten. Bei der Montage der Bandschleifvorrichtung, installieren Sie den Adapter (H) zuerst, und dann auf Bandschleifvorrichtung auf dem Adapter befestigt und man muss es an Ort und Stelle mit der Schraube (I) anziehen. Dann können Sie das Distanzstück (G) auf der Achse gelegt und dann an Rad (F) und schließlich die Mutter (E). Dann legen Sie das Schleifband (D) auf der Bandschleifvorrichtung, und schließlich an den äußeren Schirm (C) werden von Scheibe (B) und Mutter befestigt (A). Abbildung 1A: Übersicht der Bandscleifvorrichtung 50x800 22

23 3.4.2 Schleifband Ersetzen Wenn das Schleifband verschlissen ist, ersetzen Sie sie, was geschieht wie folgt: äußeren Schirm (A) (siehe Ab: 3,2) wird auf Box entfernen und Hebel (B) nach unten gezogen. Dies entlastet den Schleifband (C), so dass sie entfernt und ersetzt werden mit einem neue Schleifband, die in dem entgegengesetzten Ergebnis angebracht ist. Prüfen, ob die Richtung der Pfeile auf dem Band zurück entspricht der Richtung der Drehung. Wenn die neuen Schleifen Streifen angebracht sind, ist es notwendig, die gerade mit dem Griff (D), die gelöst, bis das Schleifband läuft direkt in der Kontaktscheibe ist einzustellen. Dann ziehen Sie den Hebel (B). NOTE: Diese Einstellung der Schleifband sollte nur durch Ziehen des Schleifbandes mit den Händen und nicht mit der Maschine eingeschaltet durchgeführt werden. Es gibt viele verschiedene Arten von Schleifbändern, ist es daher wichtig, der richtige Band-Typ, zu wählen. Dabei müssen das Material gegeben werden das Element der gemacht wird, die Folgendes variiert in Korngröße, Schleifband Material und Leim. In diesem Zusammenhang kann angeben, dass es mehrere verschiedene Arten von Kontaktrollen mit unterschiedlich weichen und Form für verschiedene Zwecke Bedienung der Bandschleifvorrichtung Mit Bandschleifvorrichtung zu Schleifen kann durch Kontaktscheibe vorgenommen werden oder auf Planschleiftisch. Es ist auch möglich, Planschleiftisch zu entfernen und dadurch frei auf Schleifband schleifen. Führen Sie das Material ruhig in Richtung des Schleifbands und vermeiden Sie ruckartige harten Druck oder Schläge, sollten Sie immer einen leichten festen Druck, nicht das Schleifband zu zerstören und eine Überlastung des Motors. 23

24 3.5 SICHERHEITSREGELN FÜR STATIONÄRE MASCHINENWERKZEUGE Folgen Sie den Sicherheitsanweisungen, um beste Ergebnisse zu erzielen und die vollen Vorteile Ihrer neuen Maschine zu nutzen. Ein guter Handwerker respektiert das Werkzeug, mit dem er arbeitet. Ihm ist bewusst, dass das Design laufend verbessert wird. Er weiß auch, dass eine falsche Verwendung der Maschine gefährlich ist. Die Grundlage der Sicherheitsanweisungen ist die anerkannte Praxis in der Industrie und in Werkstätten. 2. Sorgen Sie dafür, dass die Abschirmungen richtig positioniert sind, und sich in einem guten Zustand befinden. 1. Kenne dein Werkzeug. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam. Erfahren Sie die Anwendungs- Möglichkeiten und die Begrenzungen, genauso wie die potentiellen Gefahren des Werkzeuges. 3. Alle Werkzeugmaschinen mit eigenem Stromanschluss müssen eine eigene Erdverbindung haben. Wenn man einen Adapter für die Anpassung eines 2-poligen An- Schlusses verwendet, muss der Adapter immer eine Erdung haben. Entfernen Sie niemals den 3. Stift. 4. Entfernen Sie die Schlüssel zur Anpassung und die Schraubenschlüssel. Machen Sie sich zur Gewohnheit immer zu kontrollieren, dass die Schlüssel entfernt worden sind, bevor Sie die Maschine anschließen. 5. Halten Sie den Arbeitstisch sauber. Unordnung kann zu Unglücksfällen führen. 6. Vermeiden Sie gefährliche Arbeitsumgebungen. Verwenden Sie Werkzeugmaschinen nicht in feuchten oder nassen Räumen, die Maschinen dürfen keinem Regen ausgesetzt werden. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung. 8. Machen Sie die Werkstatt für Kinder sicher, indem Sie Schlösser und Hauptschalter verwenden, oder indem Sie die Startschlüssel entfernen. 7. Halten Sie Kinder fern. Alle Besucher sollen einen Sicherheitsabstand von Arbeitsplatz halten. 9. Maschine nicht überlasten. Die Maschine kann die Arbeit am besten verrichten, wenn sie für das verwendet wird, wofür Sie hergestellt wurden. 24

25 10. Verwenden Sie das korrekte Werkzeug. Verwenden Sie das Werkzeug oder die Apparate nicht für Arbeit, für die sie nicht geeignet sind. 12. Verwenden Sie immer Augenschutz oder evt. Hörschutz. Verwenden Sie auch Gesichts- oder Staubmaske bei staubiger Arbeit. Normale Brillen bieten keinen Schutz. Sie ersetzen keinen Augenschutz. 14. Kenne deine Reichweite. Sorgen Sie die ganze Zeit für guten Halt und Gleichgewichte. 11. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine lose hängende Bekleidung, Handschuhe, Schlips, Ringe, Halsketten oder sonstigen Schmuck, der in bewegliche Teile kommen kann. Wir empfehlen rutschfeste Schuhe. Tragen Sie einen Kopfschutz. 13. Arbeiten Sie vorsichtig. Verwenden Sie eine Schraubzwinge oder einen Schraubstock um das Material zu halten. Das ist sicherer als das Material mit den Händen zu halten, außerdem kann das Werkzeug dann mit beiden Händen bedient werden. 15. Pflegen Sie das Werkzeug sorgfältig. Die Arbeit lässt sich am Besten mit sauberen und scharfen Werkzeugen verrichten. Befolgen Sie die Anweisungen zur Schmierung und Austausch von Ersatzteilen. 16. Minimieren Sie die Gefahr eines unbeabsichtigten Anlaufens der Maschine. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie die Maschine an das Stromnetz anschließen. Verlassen Sie nie eine laufende Maschine, warten Sie bis die Maschine ganz ausgelaufen ist. Werden Teile der Maschine beschädigt sollte man die Maschine nicht mehr benutzen, bevor die Beschädigung durch Reparation behoben ist. 18. Verwenden Sie die empfohlenen Ersatzteile. In der Betriebsanleitung finden Sie eine Auflistung empfohlener Ersatzteile. Die Verwendung von ungeeigneten Ersatzteilen kann zu Verletzungen führen. 17. Unterbrechen Sie die Stromverbindung zum Werkzeug vor der Wartung, und beim Austausch von Ersatzteilen, wie z.b. Schleifscheibe, Polierscheibe, Messer, Klingen, Fräser usw. 19. Arbeiten nicht in einer Weise, dass Sie verletzen können. Arbeiten Sie nie in Vorgebeugten Stellung, immer aufrecht stehen. Alkohol und Medikamente sollten wären der Arbeit mit der Maschine nicht eingenommen werden. 25

26 3.6 GARANTIE Sollte diese Maschine innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf wagen Material - oder Herstellungsfehler defekt werden, garantiert SCANTOOL A/S eine kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz defekter Teile, wenn: Die Maschine komplett an eine unserer Kundendienstabteilungen zurückgesandt wird. Die Maschine nicht unsachgemäß verwandt worden ist. Die Reparaturarbeit von unserem eigenen Kundendienstpersonal oder dem Personal unserer Kundendienstvertretungen ausgeführt wird. Die Rechnung mit dem Datum des Kaufs (oder der Garantieschein) der Rucksendung beigefugt ist. 26

27 4. TEKNISKE DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATA 4.1 Reservedele / Spare Parts / Ersatzteile SCANTOOL SC T/E Splittegning / Exploded View / Split Zeichnung 27

28 Reservedelsliste / Spare parts list/ Ersatzteilliste SCANTOOL SC T/E Item No. Benævnelse Description 1 Stator Stator 2 Rotor Rotor 3 Lejeskjold Bearing end shield 4 Kugleleje Z/C3 Ball bearing Z/C3 5 Bøljefjeder Wave spring 6 Bolt Bolt 7 Afstandskive Washer 8 Kabelsko Cable clamp 9 Kabelsko Cable clamp 10 Fod Base 11 Kondicator Condicator 12 Afstandsskive Washer 13 Møtrik Nut 14 Afbryder Switch 15 Kabel Cable 16 Kabelgenføring Cable lead-in 17 Bolt Bolt 18 Afstandsskive Washer 19 Bolt Bolt 20 Afstandsskive Washer 21 Bund Base 22 Afstandsskive Washer 23 Gummiprop. Rubber plug 24 Indv. Skærm H. Cover R. 25 Indv. Skærm V. Cover L. 26 Anlægsholder H. Tool rest R. 27 Anlægsholder V. Tool rest L. 28 Bolt Bolt 29 Mellemstykke Distance piece 31 Slibeskive Grinding wheel 32 Flange Flange 33 Møtrik Nut 34 Møtrik Nut 35 Udv. Skærm Cover 36 Bolt Bolt 37 Skive Disc 38 Bolt Bolt 39 Anlæg Tool 40 Bolt Bolt 41 Afstandsskive Washer 42 Møtrik Nut 43 Øjenværnsholder H. Eye shield holder R. 44 Øjenværnsholder V. Eye shield holder L. 45 Bolt Bolt 46 Afstandsskive Washer 48 Øjenværn Eye shield 49 Skilt Sign 51 Pil Pil 28

29 4.1.2 SCANTOOL SC 200 Combi Splittegning / Exploded View / Split Zeichnung 29

30 Reservedelsliste / Spare parts list/ Ersatzteilliste SC 200 Combi 1 Wet Wheel Guard 2 Flange II 3 Wet Wheel 4 Flange I 5 Washer 12 6 Nut M12 7 Plug 8 Screw M4x12 13 Washer 5 18 Screw M5x12 37 Washer 4 38 Screw M4x8 42 Cear shaft 43 Pin 5x25 44 Worm 45 Case Cover 46 Case Body 47 Gear 48 Axle Sleeve 30

31 4.1.3 Båndarm / Belt Arm / Bandschleifvorrichtung 50x800 Splittegning / Exploded View / Split Zeichnung 31

32 ** Reservedelsliste / Spare parts List / Ersatzteilliste vom Bandschleifvorrichtung 50x800 NOTE: Ved ombygning af en eksisterende maskine, hvorpå man vil montere båndarm, skal man bestille mellemstykke med. ** NOTE: If converting an existing machine, on which you want to mount the belt arm, you also need to order the adapter. ** Pos. Benævnelse Description Varer nr. / Item no. 1 Båndkasse Belt housing Unbracobolt M8x40 Socket headcap screw M8x Aksel Shaft Kugleleje 6200 Z Ball bearing (6200 Z) Låsering Buttion ring (front) Båndrulle i alu.(toprulle) Belt top wheel aluminium Låsering Buttion ring Akselholder Shaft holder Justeringsmøtrik M6 Adjust nut M Justeringsskrue M6x32 Adjust screw M Fjeder Spring Båndløsner Loosen-tighten adj cover Møtrik ¼ Hex nut ¼ Aksel m/gevind til knop Knobball Knop Ball Skrue Set screw Stålplade Steel plate Skrue M5x10 Screw M5x Drivhjul Drive wheel Møtrik 18mm Hex nut 18mm Slibeanlæg Wheel flange belt support plate Fjeder Spring pin M4x Skive ¼ x 16 Flat washer ¼ x Stjernegreb ¼ x 28mm Star knob ¼ x 28mm Fjederskive ¼ Spring washer ¼ Aksel m/gevind Stud Slibebånd 50x800 Belt 50x Topdæksel Upper cover belt Slibeanlæg Tool rest upper Beslag for slibeanlæg Tool rest bracket Skive ¼ x16 Flat washer ¼ x Bolt M6x15 Hex bolt M6x Fjederskive ¼ Spring washer ¼ Møtrik M6 Hex nut M Skive 5/16 x 18 Flat washer 5/16x Maskinskrue M8x10 Hex bolt M8x Bunddæksel Lower belt cover Maskinskrue M6x10 Hex bolt M6x10mm Yder skærm Belt cover Møtrik ¼ Nut ¼ Pileskilt Label Nøgle 6mm Hex wrench 6mm Grafit 50x130 Grafit 50x Afstandsstykke Distance piece ** Mellemstykke Adapter NOTE: Die Umwandlung einer bestehenden Maschine, auf der Sie den Bandschleifvorrichtung montieren wollen, müssen Sie das Stück mit zu bestellen. 32

33 4.2 ELDIAGRAM / WIRING DIAGRAM / ELEKTRISCHE DIAGRAMME 3x400V 1x230V 33

SCANTOOL SC SLIBE- & POLÉRMASKINER GRINDERS & POLISHERS SCHLEIF- & POLIERMASCHINEN

SCANTOOL SC SLIBE- & POLÉRMASKINER GRINDERS & POLISHERS SCHLEIF- & POLIERMASCHINEN Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 MANUAL SCANTOOL SC 150-200 SLIBE- & POLÉRMASKINER GRINDERS & POLISHERS SCHLEIF- & POLIERMASCHINEN DK DANSK EU overensstemmelseserklæring

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Rørafgratemaskiner ZP 45

Rørafgratemaskiner ZP 45 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Betjeningsvejledning for: DA0007 Rørafgratemaskiner ZP 45 EU overensstemmelseserklæring HM MACHINERY A/S Industrivej 3-9

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf. +45 98 23 60 88 Fax +45 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

Brugsvejledning. SCANTOOL Båndsav Model SC 125V

Brugsvejledning. SCANTOOL Båndsav Model SC 125V Brugsvejledning SCANTOOL Båndsav Model SC 125V EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark Website: www.scantool-group.com Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44

Læs mere

MANUAL WSP 15F 15 TON FOD/MANUEL PRESSER

MANUAL WSP 15F 15 TON FOD/MANUEL PRESSER MANUAL WSP 15F 15 TON FOD/MANUEL PRESSER LÆS DENNE MAIL GRUNDIGT FØR IBRUGTAGNING 2 EC DECLARATION OF CONFORMITY SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Denmark Ph.: +45 98 23 60 88 Website: www.scantool-group.com

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual FlexiManual Corner Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual Supplement to FlexiManual User Manual Nachtrag zum FlexiManual Benutzerhandbuch PDF 5999 / 01.07.2019

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Assembly scythe mower BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Motor og driv enhed. Engine and drive unit. Løsdele

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: Fax: Manual SCANTOOL 60 BÅND OG RONDELSLIBER

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: Fax: Manual SCANTOOL 60 BÅND OG RONDELSLIBER Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 60 BÅND OG RONDELSLIBER EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Website: www.scantool-group.dk

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Manual SCANTOOL Industribåndslibemaskiner BR/BRX m/rørslibeaggregat

Manual SCANTOOL Industribåndslibemaskiner BR/BRX m/rørslibeaggregat Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL Industribåndslibemaskiner BR/BRX 75-150 m/rørslibeaggregat EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460

Læs mere

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove Manual Transmission Remove and Install (,0 DOHC 8V Engine) (6 4 0) Workshop Equipment Transmission jack Materials Brake fluid (Super Dot 4) ESD-M6C57-A Remove. Standard preparatory measures: Make a note

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 305 Rondelsliber

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 305 Rondelsliber Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 305 Rondelsliber EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf: 98 23

Læs mere

Podia samlevejledning

Podia samlevejledning Montering af Podia. Assembly of Podia. 1 af 12 Stykliste. Podia er bygget op omkring en Multireol (9 rums) og en Amfi trappe. Dertil består den af en bundplade, to balustre, to afskærmninger, tre madrasser

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer MS-H280-Pro Magnetic Stirrer www..com Copyright: No part of this manual may be reproduced or transmitted without prior written permission of. VERSION201407 CONTENTS Chapter 1: Working Principle... 3 1

Læs mere

Manual SCANTOOL WBS 800 Metalbåndsav

Manual SCANTOOL WBS 800 Metalbåndsav Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual SCANTOOL WBS 800 Metalbåndsav EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool-group.dk

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMW2355A ADVARSEL! VESA Standarder: 100x100, 200x100, 200x200, Op til 35 kg. 300x300, 400x200 og 400x400

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMW2355A ADVARSEL! VESA Standarder: 100x100, 200x100, 200x200, Op til 35 kg. 300x300, 400x200 og 400x400 DANSK INSTALLATIONSEJLEDNING LMW2355A ESA Standarder: ægt: 100x100, 200x100, 200x200, Op til 35 kg. 300x300, 400x200 og 400x400 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på

Læs mere

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. + 45 9823 6266 Fax. + 45 9823 6144 Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber EU-overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

SAF Brake Cylinders for disc brakes. Installation and Service Guide

SAF Brake Cylinders for disc brakes. Installation and Service Guide SAF Brake Cylinders for disc brakes Contents Contents... 1 Safety Information... 2 Installation of the SAF Brake Cylinders... 3 Installation of the Single Diaphragm Cylinder... 3 Installation of the Double

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES

SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1 MONTERINGSHULLER 3 ANGLE BORDBEN 5 PIN BORDBEN 9 LINK U - BEN 11 CROSS BUKKE 13 INDEX GENERAL 2 MOUNTING SPOTS 4 ANGLE TABLE LEGS 6

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

No Part no. Description Q ty Remarks No Part no. Description Q ty Remarks Filter, air cleaner Air cleaner 1 Assy 2 050

No Part no. Description Q ty Remarks No Part no. Description Q ty Remarks Filter, air cleaner Air cleaner 1 Assy 2 050 1 2 2 3 No Part no. Description Q ty Remarks No Part no. Description Q ty Remarks 1 050604-1 Filter, air cleaner 1 3 050601-1 Air cleaner 1 Assy 2 050603-1 Tube, inlet 1 No. Part No. Description Q ty Remarks

Læs mere

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D DK UK D Anvendelse: Bjælkesko anvendes til samling af bjælker og bjælkelag i samme plan, såvel træ mod træ, som træ mod beton eller murværk. Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center 1 Assembly Instructions ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Læs mere

FlexiElectric Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual

FlexiElectric Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual FlexiElectric Corner Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual Supplement to FlexiElectric User Manual Nachtrag zum FlexiElectric Benutzerhandbuch PDF

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION Model: Premium 5390 TR/W 4-speed Part Number: 90066569 Year: 2018 A-1 1 433243 KOBLINGSHÅNDTAG CLUTCH LEVER A-2 1 433228 STOP HÅNDTAG BRAKE LEVER A-3 1 428853 BESLAG MED STOP FOR BØJLER BRACKET A-5A 1

Læs mere

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung Loire wave 140, 40-40135-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6049 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 ** Ved

Læs mere

Hjælpeværktøj for reparation af 300, 500 og 700 blæserne samt celleføderne CA 30 og 40

Hjælpeværktøj for reparation af 300, 500 og 700 blæserne samt celleføderne CA 30 og 40 Auxiliary tools Hjælpeværktøj for reparation af 300, 500 og 700 blæserne samt celleføderne CA 30 og 40 Auxiliary tools for repair of the 300, 500 and 700 blowers as well as the rotary valves CA 30 and

Læs mere

No. Part No. Description Q ty Remarks Cleaner Assembly (Includes Fig.1,2,4 & 5) Cap Tube, inlet Filter, air cleane

No. Part No. Description Q ty Remarks Cleaner Assembly (Includes Fig.1,2,4 & 5) Cap Tube, inlet Filter, air cleane No. Part No. Description Q ty Remarks 1 050601 Cleaner Assembly (Includes Fig.1,2,4 & 5) 2 050602 Cap 3 050603 Tube, inlet 4 050604 Filter, air cleaner 5 050605 Net, air cleaner No. Part No. Description

Læs mere

- The knowledge to make a difference

- The knowledge to make a difference - The knowledge to make a difference TILLYKKE MED DIT NYE AKVARIUM Denne vejledning vil hjælpe dig let gennem opstilling og samling af dit nye MOVE akvarium. Vi anbefaler du læser vejledningen grundigt

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf Fax Manual HS-2A / HS-3 HS-2AS / HS-3S Kantbukkemaskine

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf Fax Manual HS-2A / HS-3 HS-2AS / HS-3S Kantbukkemaskine Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf. +45 98 23 60 88 Fax +45 98 23 61 44 Manual HS-2A / HS-3 HS-2AS / HS-3S Kantbukkemaskine Indledning Denne manual beskriver en gruppe bukkemaskiner fra HM Machinery. På

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF SENGE

VEDLIGEHOLDELSE AF SENGE DK VEDLIGEHOLDELSE AF SENGE VEDLIGEHOLDELSE AF SENGE Sengen er typisk det møbel i hjemmet som bruges i flest timer gennem døgnet. Det betyder at sengen udsættes for et stort slid, og det er derfor vigtigt

Læs mere

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction VLT Instruction Drives and Controls MEMORY OPTION VLT Series 5000 Montering, Mounting, Montage, Installation Bookstyle... page 3 Compact IP 20... page 7 Compact IP 54... page 17 Advarsel! Memory Option

Læs mere

Modell nr. LS1018L 260MM SLIDE COMPOUND MITER SAW

Modell nr. LS1018L 260MM SLIDE COMPOUND MITER SAW Sida 1 / 3 Sida 2 / 3 Sida 3 / 3 Sida 1 / 7 001 JM23100006 CROSS HEAD SCREW M5X20 2 002 JM23100007 FLAT WASHER 5 2 003 JM23100008 PAD 4 004 JM23100009 LOCKNUT M10 1 005 JM23100010 FLAT WASHER 10 2 006

Læs mere

toolspareparts.com.au

toolspareparts.com.au Page 1 / 9 Page 2 / 9 Page 3 / 9 Parts List 1 JM23100006 CROSS HEAD SCREW M5X20 2 2 JM23100007 FLAT WASHER 5 2 3 JM23100008 PAD 4 4 JM23100009 LOCKNUT M10 1 5 JM23100010 FLAT WASHER 10 2 6 JM23100300 BASE

Læs mere

Advarsel: Læs alle instrukser og færdiggør samlingen før brug. Det kan være en fordel at være to til at samle trampolinen.

Advarsel: Læs alle instrukser og færdiggør samlingen før brug. Det kan være en fordel at være to til at samle trampolinen. InGround trampolin Advarsel: - Indeholder små dele som kan forårsage kvælning. - Trampolinen må ikke bruges af børn under 3 år. - For at undgå at glide, bør trampolinen ikke bruges når den er våd. - Kun

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION Model: Premium 5350TR/WE Art.: 90066565 Year: 2018 A-1 1 433243 KOBLINGSHÅNDTAG CLUTCH LEVER A-2 1 433228 STOP HÅNDTAG BRAKE LEVER A-3 1 428853 BESLAG MED STOP FOR BØJLER BRACKET A-5A 1 435486 ØVERSTE

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Reservedelsoversigt Varenr.: 9055913 Fejemaskine Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine - Varenr. 9055913 Splittegning Fig1: Komponentliste Fig1: Nr.

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther Monteringsvejledning (K) Montering af centralbremse på Panther Mounting instruction (G) Mounting central braking system on the Panther Montageanleitung () Montage der Zentralbremsessystem für den Panther

Læs mere

Brugervejledning / User manual

Brugervejledning / User manual Brugervejledning / User manual No. 8700032 Airtracks til hjemmetræning og sport AirTracks for home and sport 2 Indholdsfortegnelse / Index Anbefalinger til brug af airtracks... 4 Sådan pumpes airtracken

Læs mere

B Model: RAZOR 4600Li Partnumber: Year: 2018

B Model: RAZOR 4600Li Partnumber: Year: 2018 B Model: RAZOR 4600Li Partnumber: 90066670 Year: 2018 A-1 1 436613 BØJLE FOR STOP BRAKE LEVER A-2 1 436614 PLASTHÅNDTAG PLASTIC DECORATION A-3 1 428853 BESLAG MED STOP FOR BØJLER BRACKET A-4 1 419232 SOFTGRIP

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BETJENINGSVEJLEDNING 1. Vigtigt: Før du tilslutter spændingstransformerne til stikkontakten i dit hjem, skal du sørge

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

AF KNIV KNIV 51CM BLADE 51CM SKIVE FOR FASTHOLDELSE

AF KNIV KNIV 51CM BLADE 51CM SKIVE FOR FASTHOLDELSE Model: XM II 516 TR/WE Partnumber: 90066205 Year: 2015 1 1 429938 KNIVBOLT FOR FASTGØRELSE AF KNIV (10.9) 3/8"X 40MM 2 1 429939 SKIVE FOR KNIVHOLDER 65MN 3 1 429940 SKIVE FOR FASTHOLDELSE AF KNIV 4 1 429941

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION HÅNDTAG HØJRE RIGHT HANDLE GRIP (PVC) HÅNDTAG VENSTRE LEFT HANDLE GRIP (PVC) 3 2

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION HÅNDTAG HØJRE RIGHT HANDLE GRIP (PVC) HÅNDTAG VENSTRE LEFT HANDLE GRIP (PVC) 3 2 Model: Pro Trac 950D Partnumber: 90041585 Year: 2013 1 1 422317 HÅNDTAG HØJRE RIGHT HANDLE GRIP (PVC) 2 1 422318 HÅNDTAG VENSTRE LEFT HANDLE GRIP (PVC) 3 2 422319 KOBLINGSGREB CLUTCH HANDLE 4 1 422320

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther Mounting instruction (GB) Trays for Panther Montage-handleiding (NL) Werkblad voor de Panther rolstoel Montageanleitung

Læs mere

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 Project Step 7 Behavioral modeling of a dual ported register set. Copyright 2006 - Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 The register set Register set specifications 16 dual ported registers each with 16- bit words

Læs mere

The art of heating. Hudevad Plan XV. Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung. EN ini.3s /0

The art of heating. Hudevad Plan XV. Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung. EN ini.3s /0 The art of heating Hudevad Plan XV Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung 1 Languages Sprog Sprache EN... 4 DK... 6 DE... 8 Tools Værktøj Werkzeug Tools needed for installation Nødvendigt

Læs mere

frame bracket Dodge Ram x2 & 4x4 (Includes Mega Cab) (6-1/2 & 8 Boxes)

frame bracket Dodge Ram x2 & 4x4 (Includes Mega Cab) (6-1/2 & 8 Boxes) , Rev 4 03/19 frame bracket 8551006 Dodge Ram 3500 4x2 & 4x4 (Includes Mega Cab) (6-1/2 & 8 Boxes) ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00248 4 WASHER,.625 SPRING LOCK 2 00291 4 NUT,.625NC HEX 3 00477 4 WASHER,.625

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION HÅNDTAG HØJRE RIGHT HANDLE GRIP (PVC) HÅNDTAG VENSTRE LEFT HANDLE GRIP (PVC) 3 2

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION HÅNDTAG HØJRE RIGHT HANDLE GRIP (PVC) HÅNDTAG VENSTRE LEFT HANDLE GRIP (PVC) 3 2 1 1 422317 HÅNDTAG HØJRE RIGHT HANDLE GRIP (PVC) 2 1 422318 HÅNDTAG VENSTRE LEFT HANDLE GRIP (PVC) 3 2 422319 KOBLINGSGREB CLUTCH HANDLE 4 1 422320 KOBLINGSKABEL CABLE FOR DIFFERENTIAL MECHANISM 5 2 422321

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel skal være beskyttet under bunden med filt eller lign.

Læs mere

Parts Manual SAF INTEGRAL Disc Brake Wheel Ends

Parts Manual SAF INTEGRAL Disc Brake Wheel Ends Parts Manual SAF INTEGRAL Disc Brake Wheel Ends C88 - Compact Bearing 5.75" Diameter Axles P89 - Parallel Spindle 5.75" Diameter Axles XL-SA10058PM-en-US Rev K 2 Contents Contents Page Contents, Warranty

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Opera Ins. Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator

Opera Ins. Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator Opera Ins Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator I.Precautions 1. Keep the product away from children to avoid children playing it as a toy and resultinginpersonalinjury.

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

AF KNIV KNIV 51CM BLADE 51CM SKIVE FOR FASTHOLDELSE

AF KNIV KNIV 51CM BLADE 51CM SKIVE FOR FASTHOLDELSE Model: ZS II 5150 TR/WE Partnumber: 90066211 Year: 2015 1 1 429938 KNIVBOLT FOR FASTGØRELSE (10.9) 3/8"X 40MM 2 1 429939 SKIVE FOR KNIVHOLDER 65MN 3 1 429940 SKIVE FOR FASTHOLDELSE 4 1 429941 SKIVE FOR

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION 1 4 410 MØTRIK RUSTFRI A4 M STAINLESS NUT M 2 2 2044 SKRUE MX SCREW MX 3 3 410041 SKRUE MED INDV. -KT. CYL. MX12 23 3 41054 LÅSEMØTRIK RUSTFRI A4 M10 ALLEN BOLT MX12 4 1 4142 REMSKIVE ENGINE BELT WHEEL

Læs mere

Milling Drilling Center M 230/50/1 PARTS LIST ERSATZTEILLISTE LISTE DE PIECES

Milling Drilling Center M 230/50/1 PARTS LIST ERSATZTEILLISTE LISTE DE PIECES JMD-3 Milling Drilling Center 50000050M 230/50/1 PARTS LIST ERSATZTEILLISTE LISTE DE PIECES WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0)

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

WIO200A INSTALLATIONS MANUAL Rev Dato:

WIO200A INSTALLATIONS MANUAL Rev Dato: WIO200A INSTALLATIONS MANUAL 111686-903 Rev. 1.01 Dato: 10.01.2013 Side 1 af 14 Contents Contents... 2 Introduction... 3 Pin assignment of the terminal box connector for customer... 4 Pin assignment of

Læs mere