Vejledning PSRM rapporter i Fordringshaverportalen. Senest opdateret den 23. februar 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning PSRM rapporter i Fordringshaverportalen. Senest opdateret den 23. februar 2022"

Transkript

1 Vejledning PSRM rapporter i Fordringshaverportalen Senest opdateret den 23. februar

2 INDHOLD 1 INTRODUKTION GENNEMGANG AF RAPPORTER Til- og afgangsrapport afstemning Saldorapport afstemning (åbningsbalance) Saldorapport måned Justeringsrapport Afstemning/måned Tilgodehavende Afregninger hos Skatteforvaltningen - Summeret Tilgodehavende Afregninger hos Skatteforvaltningen - Specifikation af Afregning Tilgodehavende Afregninger hos Skatteforvaltningen - Specifikation af Ultimo Tilgodehavende Overbliksrapport

3 1 Introduktion Denne vejledning giver jer information om, hvordan PSRM-rapporterne er opbygget og hvilke informationer, de indeholder. Der er i alt 8 rapporter tilgængelige for jer i Fordringshaverportalen, som har til formål at understøtte jeres kontroller og saldoafstemning i PSRM. Rapporterne fremgår af fanen Rapporter i portalen, hvor I kan søge dem frem. Hvis I er i tvivl om, hvordan I henter de forskellige rapporter, kan I benytte guiden Hent rapporter i Fordringshaverportalen, som I finder på siden Guides til Fordringshaverportalen på vores hjemmeside. Antallet af rapporter kan variere måned for måned, idet der ikke vil være fx rapporter med bevægelser for de måneder, hvor der ikke har været en tilgang eller justering fra jeres side. Rapporterne er tilgængelige fra november måned 2021, da de her er blevet dannet for første gang. Herefter vil rapporterne være direkte tilgængelige i Fordringshaverportalen i 24 måneder. Rapporter der går længere tid tilbage vil kunne rekvireres gennem vores Fordringshaversupport. Kontakt supporten herom via mailadressen 3

4 2 Gennemgang af rapporter Alle rapporter bliver gennemgået i de efterfølgende afsnit, hvor det fremgår, hvordan hver enkelt rapport er opbygget. Sammenhæng mellem rapporterne Nedenstående figur viser sammenhængen mellem de mest centrale rapporter for PSRM. Figuren viser, hvordan de enkelte rapporter hænger sammen fra et aggregeret niveau pr. fordringstype i rapporten Til- og afgangsrapport til en justeringsrapport specificeret på enkelttransaktioner for oprettede hændelser i PSRM. 4

5 2.1 Til- og afgangsrapport afstemning Overordnet beskrivelse Rapporten indeholder al aktivitet på aktive fordringer summeret pr. fordringstype pr. måned. Rapporten indeholder summer for alle måneder til og med den måned filnavnet angiver. Rapporten viser derfor én række pr. fordringstype pr. måned med en primosaldo og en ultimosaldo pr. måned. Anvendelse Rapporten kan anvendes til afstemnings- og rapporteringsformål. Rapporten skal ses i sammenhæng med saldorapporterne, og den indeholder alle transaktioner fordelt i summer pr. fordringstype pr. måned pr. år. Indhold i de enkelte kolonner Til- og afgangsrapport er en summeret rapport pr. fordringstype fordelt på de forskellige hændelser i PSRM. Til- og afgangsrapporten indeholder ikke stamdata på de enkelte fordringer, da udgangspunktet er fordringstype. Kolonne Stamdata Fordringstypekode Hændelser i PSRM Aar Maaned PrimoSaldoEkskl- Rente PrimoSaldoInkl- Rente Tilgang TilgangKonverteret- Rente Opskrevet Nedskrevet Tilbagekaldt Returneret Afskrevet AfskrevetRente TilskrevetRente Daekket DaekketRente Beskrivelse Angiver hvilken fordringstype som den enkelte fordring vedrører. År Måned Primo saldoen for året og måned uden inddrivelsesrenter i PSRM. Primo saldoen for året og måned inkl. inddrivelsesrenter i PSRM. Oversendte beløb fra fordringshavere registreret i PSRM i den aktuelle periode. Oversendte renteposter for konverterede fordringer registreret i PSRM i den aktuelle periode. Akkumuleret opskrevet beløb på fordringen. Akkumuleret nedskrevet beløb på fordringen. Akkumuleret tilbagekaldt beløb på fordringen. Akkumuleret returneret beløb på fordringen og. Akkumuleret afskrevet beløb på fordringen. Akkumuleret afskrevet inddrivelsesrente på fordringen. Akkumuleret tilskrevet inddrivelsesrente på fordringen. Akkumuleret beløb fra alle indbetalinger, der er brugt til at dække fordringen af Gældsstyrelsen. Akkumuleret beløb fra alle indbetalinger, der er brugt til at dække inddrivelsesrenten af Gældsstyrelsen. 5

6 SaldoEksklRente SaldoInklRente Ultimo saldoen for den valgte måned. Saldoen er uden inddrivelsesrenter i PSRM. Ultimo saldoen for den valgte måned. Saldoen er inklusive inddrivelsesrenter i PSRM. 6

7 2.2 Saldorapport afstemning (åbningsbalance) Overordnet beskrivelse Formålet med saldorapport afstemning er at give jer et overblik over alle jeres hændelser i PSRM, siden I startede med at anvende PSRM. Rapporten indeholder al historisk aktivitet summeret pr. fordringstype. Anvendelse Rapporten kan være et detaljeret grundlag til brug for afstemning af jeres eget regnskab mod PSRM i de tilfælde, hvor der skal ske en afstemning tilbage i tid. Åbningsbalancen (som den også kaldes) kan bruges første gang, der foretages en afstemning af PSRM mod eget regnskab, da rapporten indeholder alle data fra I tog PSRM i brug og til udgangen af en måned. Indhold i de enkelte kolonner Saldorapport afstemning er en summeret rapport pr. fordring fordelt på de forskellige hændelser i PSRM. Udover data for selve fordringstypeid et indeholder rapporten også yderligere stamdata for den enkelte fordring, samt en sum pr. hændelse i PSRM. Stamdata Hændelser i PSRM Kolonne Fordringshaverreference FordringsID HovedfordringsID Fordringstypekode Konverteret Beskrivelse Fordringshavers eget reference til identifikation af fordringen ved oprettelse (fakturanummer, afgiftsnummer o. lign.) Den eksterne fordringsidentifikation der anvendes på tværs af PSRM (NyMF) og fordringshaver. Dette ID anvendes ved indmeldelse af mulige spørgsmål fra fordringshaver. Dette felt anvendes til at identificere, hvilke fordringer, der tilhører samme fordringsfamilie. For underfordringer (som fx opkrævningsgebyr) vises FordringID for hovedfordringen. Angiver hvilken fordringstype som den enkelte fordring vedrører. Angiver der er tale om en konverteret fordring fra DMI: Ja/Nej. OprindeligHovedstol Angiver den oprindelige hovedstol på kravet, som der er angivet i indberetningen til PSRM. ModtagetHovedstol ModtagetDato Tilgang TilgangKonverteret- Rente Opskrevet Nedskrevet Tilbagekaldt Angiver den oprindelige hovedstol til inddrivelse, som der er angivet i indberetningen til PSRM. Angiver datoen for fordringens modtagelse i PSRM Oversendte beløb fra fordringshavere registreret i PSRM i den aktuelle periode. Oversendte renteposter for konverterede fordringer registreret i PSRM i den aktuelle periode. Akkumuleret opskrevet beløb på fordringen. Akkumuleret nedskrevet beløb på fordringen. Akkumuleret tilbagekaldt beløb på fordringen. 7

8 Returneret Afskrevet AfskrevetRente TilskrevetRente Daekket DaekketRente SaldoEksklRente SaldoInklRente Akkumuleret returneret beløb på fordringen og. Akkumuleret afskrevet beløb på fordringen. Akkumuleret afskrevet inddrivelsesrente på fordringen. Akkumuleret tilskrevet inddrivelsesrente på fordringen. Akkumuleret beløb fra alle indbetalinger, der er brugt til at dække fordringen af Gældsstyrelsen. Akkumuleret beløb fra alle indbetalinger, der er brugt til at dække inddrivelsesrenten af Gældsstyrelsen. Ultimo saldoen for den valgte måned. Saldoen er uden inddrivelsesrenter i PSRM. Ultimo saldoen for den valgte måned. Saldoen er inklusive inddrivelsesrenter i PSRM. 8

9 2.3 Saldorapport måned Overordnet beskrivelse Formålet med saldorapport måned er at give jer et overblik over alle hændelser i PSRM for en enkelt måned. Rapporten indeholder alle hændelser for den seneste måned, både hændelser, som I har initieret og hændelser, som Gældsstyrelsen har initieret. Rapporten indeholder kun de aktive fordringer for den valgte måned. Fordringer, hvor saldoen, er gået i 0 i tidligere perioder, vil ikke fremgå af rapporten. Anvendelse Rapporten er et detaljeret grundlag til brug for afstemning af eget regnskab mod PSRM, samt registrering af en månedsbevægelse på sum niveau. Hvis der først er sket en afstemning tilbage i tid ved hjælp af Saldorapport Afstemning, så kan saldorapport måned bruges til løbende afstemning af fordringshavers regnskab mod PSRM. Rapporten indeholder både primo- og ultimo saldi pr. enkeltfordringer. Indhold i de enkelte kolonner Saldorapport måned indeholder en række pr. fordring fordelt på de forskellige hændelser i PSRM. Udover data for selve fordringstypeid et indeholder rapporten også yderligere stamdata for den enkelte fordring, samt en sum pr. hændelse i PSRM. Rapporten vil altid vise primoværdien for måneden pr. aktiv fordring i PSRM ved månedens start, samt den tilsvarende ultimosaldo ved slutningen af måneden. Stamdata Kolonne Fordringshaverreference FordringsID HovedfordringsID Fordringstypekode Konverteret Aar Maaned Beskrivelse Fordringshavers eget reference til identifikation af fordringen ved oprettelse (fakturanummer, afgiftsnummer o. lign.) Den eksterne fordringsidentifikation der anvendes på tværs af PSRM (NyMF) og fordringshaver. Dette ID anvendes ved indmeldelse af mulige spørgsmål fra fordringshaver. Dette felt anvendes til at identificere, hvilke fordringer, der tilhører samme fordringsfamilie. For underfordringer (som fx opkrævningsgebyr) vises FordringID for hovedfordringen. Angiver hvilken fordringstype som den enkelte fordring vedrører. Angiver der er tale om en konverteret fordring fra DMI: Ja/Nej. Året for rapporten. Måneden for rapporten OprindeligHovedstol Angiver den oprindelige hovedstol på kravet, som der er angivet i indberetningen til PSRM. ModtagetHovedstol Angiver den oprindelige hovedstol til inddrivelse, som der er angivet i indberetningen til PSRM. 9

10 Hændelser i PSRM ModtagetDato PrimoSaldoEkskl- Rente PrimoSaldoInkl- Rente Tilgang TilgangKonverteret- Rente Opskrevet Nedskrevet Tilbagekaldt Returneret Afskrevet AfskrevetRente TilskrevetRente Daekket DaekketRente SaldoEksklRente SaldoInklRente Angiver datoen for fordringens modtagelse i PSRM Primo saldo for indeværende År/Måned. Saldoen er uden inddrivelsesrenter i PSRM. Primo saldo for indeværende År/Måned. Saldoen er inkl. inddrivelsesrenter i PSRM. Oversendte beløb fra fordringshavere registreret i PSRM i den aktuelle periode. Oversendte renteposter for konverterede fordringer registreret i PSRM i den aktuelle periode. Akkumuleret opskrevet beløb på fordringen. Akkumuleret nedskrevet beløb på fordringen. Akkumuleret tilbagekaldt beløb på fordringen. Akkumuleret returneret beløb på fordringen og. Akkumuleret afskrevet beløb på fordringen. Akkumuleret afskrevet inddrivelsesrente på fordringen. Akkumuleret tilskrevet inddrivelsesrente på fordringen. Akkumuleret beløb fra alle indbetalinger, der er brugt til at dække fordringen af Gældsstyrelsen. Akkumuleret beløb fra alle indbetalinger, der er brugt til at dække inddrivelsesrenten af Gældsstyrelsen. Ultimo saldoen for den valgte måned. Saldoen er uden inddrivelsesrenter i PSRM. Ultimo saldoen for den valgte måned. Saldoen er inklusive inddrivelsesrenter i PSRM. 10

11 2.4 Justeringsrapport Afstemning/måned Overordnet beskrivelse Justeringsrapporten har til formål at udstille de enkelte justeringer/korrektioner initieret af jer. Rapporten giver jer mulighed for at tilgå alle jeres oprettelser og efterfølgende justeringer, som er registreret i PSRM. Rapporten er specificeret på enkelt transaktioner. Anvendelse Rapporten kan fx benyttes i forbindelse med afstemning af inddrivelsesgrundlaget: Fordring modtaget til inddrivelse (inddrivelseshovedstolen) - Tilbagekald - Nedskrivning + Opskrivning Inddrivelsesgrundlag Rapporten kan også benyttes, hvis I ikke kan genkende justeringerne i saldorapporterne i jeres eget regnskab. Rapporten indeholder tilgang, tilbagekald, nedskrivning og opskrivning foretaget af jer gennem enten system-til-systemløsningen eller gennem Fordringshaverportalen. Rapporten viser de enkelte justeringer, der er foretaget i den senest afsluttede måned på de enkelte fordringer, hvilket muliggør en afstemning på hændelsesniveau. Indhold i de enkelte kolonner Rapporten findes i to udgaver med samme kolonner. Der findes en afstemningsversion, som indeholder en komplet historisk liste over alle jeres fordringer og justeringer/korrektioner frem til senest afsluttede måned. Det bemærkes, at Justeringsrapport Afstemning er begrænset til at inkludere fordringer, som var aktive ved udgangen af senest afsluttede måned. En total rapport kan bestilles gennem fordringshaversupporten. Justeringsrapport Måned indeholder en komplet liste over jeres fordringer og deres justeringer/korrektioner, foretaget i den valgte måned. Det bemærkes, at begivenheder, som er sendt til NyMF, men endnu ikke udført i PSRM, ikke er inkluderet. Et eksempel herpå er fordringer i høring. Indholdet i kolonnerne i de 2 rapporter er ens. Stamdata Kolonne Fordringshaverreference FordringsID HovedfordringsID Beskrivelse Fordringshavers eget reference til identifikation af fordringen ved oprettelse (fakturanummer, afgiftsnummer o. lign.) Den eksterne fordringsidentifikation der anvendes på tværs af PSRM (NyMF) og fordringshaver. Dette ID anvendes ved indmeldelse af mulige spørgsmål fra fordringshaver. Dette felt anvendes til at identificere, hvilke fordringer, der tilhører samme fordringsfamilie. For underfordringer (som fx opkrævningsgebyr) vises FordringID for hovedfordringen. 11

12 Hændelser i PSRM Stamdata Beloeb Haendelse Justeringsdato Virkningsdato FinansielTransaktionsID Det beløbet som fordringen er oprettet/justeret med. Typen af justeringen som er foretaget på fordringen (tilgang, nedskrivning, opskrivning og tilbagekald). Denne kan summeres til den pågældende kolonne i saldorapporten. Datoen for hvornår justeringen er foretaget på fordringen. Datoen for hvornår justeringen har virkning fra på fordringen Finansielle transaktions ID som er relateret til justeringen på fordringen. Det finansielle transaktions ID bruges kun internt af UFST/GÆLDST til udsøgninger i PSRM ved tvivlsspørgsmål. 12

13 2.5 Tilgodehavende Afregninger hos Skatteforvaltningen - Summeret Overordnet beskrivelse Rapportens formål er at give et overblik over, hvor meget I har til gode hos Gældsstyrelsen. Rapporten indeholder en summeret version af alle modtagne indbetalinger fra skyldnere til Gældsstyrelsen (dækninger) samt den månedlige afregning fra Gældsstyrelsen til jer. Rapporten udstiller ligeledes, hvor meget I havde til gode hos Gældsstyrelsen primo- og ultimo afregningsperioden. Anvendelse Rapporten kan bruges til afstemning af tilgodehavender hos Gældsstyrelsen samt afstemning af jeres bankkonto. For at kunne afstemme det månedlige tilgodehavende hos Gældsstyrelsen kræver det, at I bogfører dette månedligt ud fra fx saldorapport måned. Bemærk at kolonnen AfregningFraSkatteforvaltningen angiver den afregning, som er afregnet til jer inden for de første tre hverdage af den angivne måned. Sum af Skyldneres dækninger i PSRM kan summeres til sum af Dækket og Dækket rente i saldorapporten. Aar Maaned Kolonne Indhold i de enkelte kolonner Rapporten dannes månedsvist og indeholder alt registeret data i PSRM i den forrige afsluttede måned på summeret niveau. Bemærk (gælder alle rapporter med afregningsrapporter), at afregningsperioden ikke er fuldt ud sammenfaldende med kalendermåneden. Den afregnede sum omfatter modtagne beløb/dækninger til jer den sidste bankdag i forrige måned plus modtagne beløb/dækninger i den netop afsluttede måned, dog undtaget beløb/dækninger modtaget på den sidste bankdag i måneden. Den opgjorte sum afregnes inden for de 3 første bankdage i den efterfølgende periode. Stamdata Afregningsdata PrimoTilgodehavende- HosSkatteforvaltningen Beskrivelse Angiver det år, som dækningerne er modtaget i og som afregningen er gennemført i. Angiver den måned, som dækningerne er modtaget i og som afregningen er gennemført i. Angiver hvor meget I havde til gode hos Gældsstyrelsen primo afregningsperioden. SkyldnernesDaekningerIPSRM Angiver hvor meget Gældsstyrelsen har opkrævet for på jeres fordringer i perioden. AfregningFraSkatteforvaltningen UltimoTilgodehavende- HosSkatteforvaltningen PrimoTilgodehavende- HosSkatteforvaltningen Angiver hvor meget der er afregnet til jer i perioden. Angiver hvor meget I har til gode hos Gældsstyrelsen ultimo afregningsperioden/måneden. Angiver hvor meget I havde til gode hos Gældsstyrelsen primo afregningsperioden/måneden. 13

14 2.6 Tilgodehavende Afregninger hos Skatteforvaltningen - Specifikation af Afregning Overordnet beskrivelse Rapportens formål er at udstille en specifikation af afregningerne for en given måned. Anvendelse Rapporten kan bruges til afstemning af afregninger fra Gældsstyrelsen samt afstemning af jeres bankkonto. Indhold i de enkelte kolonner Denne rapport er en specifikation af afregning fra Gældsstyrelsen i den måned filnavnet angiver. Filen indeholder en komplet liste, specificeret på fordringsniveau, over nettoafregningen af beløb modtaget fra skyldnere, som er afregnet fra Gældsstyrelsen til jer primo seneste afsluttede måned. Rapporten giver således en specifikation af summen angivet i kolonnen Afregning fra Skatteforvaltningen på rækken for den seneste måned i den summerede rapport. Se figuren øverst i vejledningen. Stamdata Afregningsdata Kolonne Fordringshaverreference FordringID HovedfordringID DaekningID DaekningDato AfregnetBeloeb AfregningID AfregningDato Beskrivelse Jeres eget reference til identifikation af fordringen. Dette er det indsendte ID ved fordringens dannelse (fakturanummer, afgiftsnummer o. lign.) Den eksterne fordringsidentifikation der anvendes på tværs af PSRM (NyMF) og fordringshaver. Dette felt anvendes til at identificere, hvilke fordringer der tilhører samme fordringsfamilie. For underfordringer (som fx opkrævningsgebyr) angives FordringID for hovedfordringen. Dette ID anvendes til identificering af enkelte dækninger foretaget på fordringen. Angiver datoen som dækningen blev foretaget i PSRM. Angiver beløbet for dækningen. Angiver ID for udbetalingen/afregningen til fordringshaveren. Angiver datoen for hvornår udbetalingen oprettes i PSRM. 14

15 2.7 Tilgodehavende Afregninger hos Skatteforvaltningen - Specifikation af Ultimo Tilgodehavende Overordnet beskrivelse Rapporten specificerer fordringshavers ultimo tilgodehavende hos Skatteforvaltningen i den måned filnavnet angiver, og giver jer mulighed for at dykke ned i en specifikation af afregninger for en given måned. Anvendelse Rapporten kan bruges til afstemning af afregninger fra Skatteforvaltningen samt afstemning af jeres bankkonto. Indhold i de enkelte kolonner Denne rapport er en specifikation af fordringshavers ultimo tilgodehavende hos Gældsstyrelsen i den måned filnavnet angiver. Filen indeholder en komplet liste, specificeret på fordringsniveau, over tilgodehavende dækninger modtaget fra skyldnere, som endnu ikke er afregnet til jer. Rapporten giver således en specifikation af summen angivet i kolonnen Ultimo tilgodehavende hos Skatteforvaltningen på rækken for den seneste måned i den summerede rapport. Se figuren øverst i vejledningen. Stamdata Kolonne Fordringshaverreference FordringID HovedfordringID Aar Beskrivelse Jeres eget reference til identifikation af fordringen. Dette er det indsendte ID ved fordringens dannelse (fakturanummer, afgiftsnummer o. lign.) Den eksterne fordringsidentifikation der anvendes på tværs af PSRM (NyMF) og fordringshaver. Dette felt anvendes til at identificere, hvilke fordringer der tilhører samme fordringsfamilie. For underfordringer (som fx opkrævningsgebyr) angives FordringID for hovedfordringen. Angiver det år, som dækningen er modtaget i og som afregningen er gennemført i. Maaned Angiver den måned, som dækningen er modtaget i. Afregningsdata DaekningID DaekningDato TilgodehavendeBeloeb Dette ID anvendes til identificering af enkelte dækninger foretaget på fordringen. Angiver datoen som dækningen blev foretaget i PSRM. Angiver beløbet for dækningen. 15

16 2.8 Overbliksrapport Overordnet beskrivelse Rapporten har til formål at bistå jer med en simpel model til bogføring af jeres fordringsmasse til inddrivelse i PSRM på sumniveau. Dette gøres ved at udstille ét samlet overblik, indeholdende sumposter for samtlige hændelser i inddrivelsen. Disse sumposter kan dermed registreres i jeres eget bogholderi. Anvendelse Rapporten kan anvendes til bogføring af sumposter i jeres eget regnskab, og således have specifikationerne af sumposterne i PSRM. Rapporten kan bruges til afstemning af inddrivelsesgrundlaget fra PSRM mod jeres eget regnskab. Indhold i de enkelte kolonner Overbliksrapporten indeholder et fast antal rækker og kolonner. Det er kun beløbene i kolonnerne Debet, Kredit og Ultimo saldo, der ændrer sig måned ti måned. Hvis en hændelse ikke eksisterer i den pågældende måned, angives blot 0,00 kr. Rapporten indeholder sumposter fra rapporterne Tilgodehavende Afregninger hos Skatteforvaltningen - Specifikation af afregning (rækker for konto Mellemregning RIM og Likvider ) og Saldo Måned (alle øvrige rækker i bogføringsjournal). Derfor specificeres de ikke her, men der henvises til de relevante rapporter. Stamdata Kolonne Drift/balance Aar Maaned Konto Beskrivelse Angiver hvorvidt der er tale om resultatopgørelse eller balance. Angiver året for summen af den givende hændelse. Angiver måneden for summen af den givende hændelse. Angiver hvilken konto, som hændelsen kan anføres til. Afregningsdata Haendelse Debet Kredit Ultimosaldo Angiver typen af hændelse, som summen i afregningsdata-kolonnen baserer sig på. Debet-beløb for hændelsen. Kredit-beløb for hændelsen. Ultimo saldo for inddrivelsesfordringer og mellemregning Gældsstyrelsen. 16

17 17

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån. Oktober 2018

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån. Oktober 2018 Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån Oktober 2018 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Hvad betyder de nye regler for registreringen af fordringer 3 1.2 Hvad betyder de nye

Læs mere

Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OPDATERINGER PR. 16. SEPTEMBER 2019... 4 2.1 Ændret tilgang til oprettelse af fordringstyper...

Læs mere

Generel information Forsyningsselskaber

Generel information Forsyningsselskaber Generel information Forsyningsselskaber 1 1 Om dette dokument Med denne generelle information får I viden om, hvordan I korrekt og lovligt indsender fordringer til den nye inddrivelsesløsning. Den generelle

Læs mere

Fuldt målbillede for ICI

Fuldt målbillede for ICI Notat Version 2.3.2. 13. december 2017 J.nr. 2017-4291 ICI Fuldt målbillede for ICI Indledning Dette dokument specificerer det målbillede, der gælder for alle fordringshavere, der er blevet onboardet til

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Geodatastyrelsens tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang

Læs mere

Ny vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån

Ny vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån Til samtlige departementer 22. oktober 2018 MODST/SRH Ny vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån Med den nye regnskabsbekendtgørelse (bek. 116 af 19/2-2018) skal tilgodehavender

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Notat 19. december 2018 Version 3.1.0. Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Indhold Indledning... 3 Datakrav (generelle formkrav til data)... 5 Datakrav 1: Hovedfordringer må ikke indeholde renter og

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Notat 12. november 2018 Version 3.0.0. Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Indledning Dokumentet indeholder de krav, der gælder for alle fordringshavere, der skal onboardes til Gældsstyrelsens nye

Læs mere

Til samtlige departementer 20. juni 2018 MODST/SRH

Til samtlige departementer 20. juni 2018 MODST/SRH Til samtlige departementer 20. juni 2018 MODST/SRH Indregning af primo korrektioner pr. 1. januar 2018 som følge af ændret regnskabsprincip for indregning af forventet tab på fordringer overdraget til

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Teleankenævnets tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang af

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Fordringshaverservice og -rådgivning 9. november 2018 Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Side 1 / 20 Indledning Som fordringshaver skal du forholde dig til kravene i dette dokument for at sikre, at

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Parkeringsafgifter".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Parkeringsafgifter. Page 1 of 5 Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Parkeringsafgifter". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Den Nationale Videnskabsetiske Komités

Læs mere

Aftale. mellem. [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM )

Aftale. mellem. [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM ) Aftale mellem [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) og Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM ) om overdragelse og inddrivelse af fordringer i medfør af 3 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Nuværende fordringstyper behandlet under forretningsområdet Service, sundhed og sygedagpenge

Nuværende fordringstyper behandlet under forretningsområdet Service, sundhed og sygedagpenge Kære Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Service, sundhed og sygedagpenge". Spørgeskemaet omhandler delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Forbrug og renovation".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Forbrug og renovation. Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Forbrug og renovation". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og genoptage

Læs mere

Informationspakke til kommunerne

Informationspakke til kommunerne Informationspakke til kommunerne 1 1 Om denne informationspakke Med denne informationspakke bliver I klædt på til, hvordan I korrekt og lovligt oversender fordringer til den nye inddrivelsesløsning. Informationspakken

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Skatteministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET DAGINSTITUTION... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4 3 FORDRINGSTYPER

Læs mere

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J.nr. 2017-3491 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 1 I bekendtgørelse nr. 300 af 29. marts 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 4 2.1 Overblik over a-kassernes fordringstyper... 4 2.2 Det retlige grundlag for a-kassernes

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET FORBRUG OG RENOVATION... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4

Læs mere

Opsætning af CAMT.54 (kontoposteringer) til Bank Connect

Opsætning af CAMT.54 (kontoposteringer) til Bank Connect Opsætning af CAMT.54 (kontoposteringer) til Bank Connect Emne Du har lavet en aftale om at anvende Bank Connect, og skal nu bestille et dagligt udtræk i Jyske Netbank Erhverv. Spørgsmål til opsætningen

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER A-KASSERNES FORDRINGSTYPER... 3 2.1 Fordringstypesanering... 5 3 FORDRINGSTYPER I DEN NYE INDDRIVELSESLØSNING...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Lejeret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET LEJERET... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4 3 FORDRINGSTYPER EFTER ONBOARDING...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over politikredsenes tidligere fordringstyper... 5 2.2 Det retlige

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Socialret. Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og genoptage jeres besvarelse

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Daginstitution".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Daginstitution. Page 1 of 61 Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Daginstitution". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Justitsministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2)

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) KONCERNREGNSKABER 3 TYPER REGNSKABER I EN KONCERN: a) Et regnskab for modervirksomheden b) Et regnskab for hvert enkelt dattervirksomhed c) Et regnskab for hele

Læs mere

MyNets - din online portal med adgang til afregnings- og transaktionsdata

MyNets - din online portal med adgang til afregnings- og transaktionsdata MyNets - din online portal med adgang til afregnings- og transaktionsdata Adgang til seneste afregningsdata og månedligt overblik Download til PDF, CSV eller XML med de data du har brug for Bliv inspireret

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over fordringshavers fordringstyper... 5 2.2 Det retlige

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til

Læs mere

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BILAG 13 FORDRINGER VEDRØRENDE DAG-, FRITIDS- OG KLUBTILBUD SAMT ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD EFTER DAGTILBUDSLOVENS

Læs mere

Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ledelsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at der er foretaget en vurdering af balancekontiene

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET SOCIALRET... 4 2.1 Fordringstypesanering... 5 3 TVÆRGÅENDE AFKLARINGER

Læs mere

Vejledning til upload af regnskabsfil i Regnskab Basis

Vejledning til upload af regnskabsfil i Regnskab Basis Vejledning til upload af regnskabsfil i Regnskab Basis Denne vejledning er udarbejdet til primært systemudviklere af bogføringssystemer og andre brugere af Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning Regnskab

Læs mere

Nyt kontoudtog. - Vejledning for lokalforeninger, som vi bogfører for

Nyt kontoudtog. - Vejledning for lokalforeninger, som vi bogfører for Nyt kontoudtog - Vejledning for lokalforeninger, som vi bogfører for Fra 1. januar 2011 samler vi alt til jeres regnskab i et nyt kontoudtog. Da I er en lokalforening, som vi bogfører for, har vi lavet

Læs mere

Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Vand, spildevand og statsafgifter".

Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Vand, spildevand og statsafgifter. Page 1 of 52 Kære Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Vand, spildevand og statsafgifter". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BILAG 13 DAGINSTITUTION, BETALING (KFDAGIN)... 4 BILAG 14 SKOLEFRITIDSORDNING (KFSKOLF)... 22 BILAG 15 EFTERREGULERING

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter

Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF FORSYNINGSSELSKABERNES

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over politikredsenes tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang af

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Årsafslutning NAV 2016

Årsafslutning NAV 2016 Årsafslutning NAV 2016 Indhold Formål med denne beskrivelse 2 Punkt 1 Åbning af ny regnskabsperiode 3 Punkt 2 Lukning af regnskabsperiode 4 Punkt 3 Procedure ved nulstilling af resultatopgørelsen 5 Punkt

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Service, sundhed og sygedagpenge Delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse af børn og unge samt tilbagebetalingskrav efter servicelovens

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

MyTeller - din online portal med adgang til afregnings- og transaktionsdata

MyTeller - din online portal med adgang til afregnings- og transaktionsdata MyTeller - din online portal med adgang til afregnings- og transaktionsdata Adgang til seneste afregningsdata og månedligt overblik Download til PDF, CSV eller XML med de data du har brug for Bliv inspireret

Læs mere

Skabelon og vejledning til kontant- og forskudskasser

Skabelon og vejledning til kontant- og forskudskasser Skabelon og vejledning til kontant- og forskudskasser Hvorfor retningslinjer: For at beskytte borgeren mod misbrug For at beskytte medarbejderne mod uberettiget mistanke Det korte overblik: Er der udbetalt

Læs mere

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2018 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Det følgende er en vejledning i afslutning af lønåret 2018 i TransSoft Lønmodul. Læs hele denne vejledning igennem

Læs mere

Kursus for Kasserere K U R S U S

Kursus for Kasserere K U R S U S Kursus for Kasserere Indholdsfortegnelse 3 Dagens program 5 Kassererens arbejde og funktion 6 Forpligtelser og god regnskabspraksis 7 Grundlæggende regnskab 8 Regnskabsprogrammet Uniconta 10 Kontoplanens

Læs mere

Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BEMÆRK: OPDATERINGER EFTER OPSAMLING... 3 BILAG 2.1 DAGINSTITUTION, BETALING (KFDAGIN)... 5 BILAG 2.2 SKOLEFRITIDSORDNING

Læs mere

Økonomioversigt. Brugervejledning - Membercare

Økonomioversigt. Brugervejledning - Membercare Økonomioversigt Brugervejledning - Membercare September 2016 1 Indhold GENERELT OM ØKONOMIOVERSIGTEN... 3 Indhold... 3 Åbne økonomioversigten... 3 Bruge økonomioversigten... 6 Generelt om grupperne...

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Balancekonklusionsnotat

Balancekonklusionsnotat KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Regnskab og Kontrakt NOTAT Balancekonklusionsnotat Balancekonklusionsnotatet giver den endelige status på, om Socialforvaltningens regnskab er rigtigt, og at der

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

konvertering 28. januar 2015 - Nuuk

konvertering 28. januar 2015 - Nuuk konvertering 28. januar 2015 - Nuuk Konvertering finans Kontoplan/Dimensioner Konverteringstabel i forhold til ny kontoplan -- konverteringstabel skal som udgangspunkt sikre, at der kan laves sammenligninger/rapporter

Læs mere

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 27. februar 2018 SUF Konklusionsnotat 2017 Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 41 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 BILAG 3.2 OPKRÆVNINGSGEBYR, KOMMUNALE PARKERINGSAFGIFTER (GEPAKOM)...

Læs mere

Fordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr

Fordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 25. september 2017 Status på tilgodehavender under inddrivelse: Tabsrisiko Baggrund På ØU-mødet den 29. august blev der i forbindelse med

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S Januar 2018 Version 1.1.4 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. August 2019

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. August 2019 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Du skal have en af følgende

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Gældsstyrelsen Teglgårdsparken 112 5500 Middelfart Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Jeg har gennemgået Gældsstyrelsens og Skatteministeriets udtalelser om inddrivelsen i 2017

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Samleafregning Brugervejledning

Samleafregning Brugervejledning Samleafregning Brugervejledning AdvoForum A/S Samleafregning Journalsager og Inkasso JOURNALSAGER...3 Forudsætninger...3 Opsætning...3 Udfyld afregningen...4 Afregn tid på sager...8 Afregn tid og salær

Læs mere

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER Statistisk Afdeling Penge-, bank- og nationalregnskabsstatistik Kopi: Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1347967 6. januar 2015 Notatet beskriver fremgangsmåden

Læs mere

Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 40 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 2 3 Bilag 41 Parkeringsafgift (KFPAFGI) 1. FORDRINGSTYPEN 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Opsamling Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM FORMÅLET MED SPØRGESKEMAET PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 3

Læs mere

Navision Stat 7.0. EFI Integration. Overblik. Side 1 af 27. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. EFI Integration. Overblik. Side 1 af 27. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 27 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET Har du brug for hjælp? Skriv til os på: betalingsbalance@nationalbanken.dk eller kontakt: Lasse Vogelius på tlf. 3363 6853 Samir

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende Side 1 af 9 Notat 28. september 2012 ØKO/JBN Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende udbetalinger Ref.: Vejledning Håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet af

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring)

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) 14. maj 2019 Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) Indhold 1 Brug fejlkontrollen!... 3 1.1 Lige efter årsrulning af Skat Nova fil fra sidste

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter 27. oktober 2010 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter Indberetning skal ske månedsvis 15 arbejdsdage efter månedsudløb af alle gruppe

Læs mere