MARKEDSNYT For grisekød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSNYT For grisekød"

Transkript

1 MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 18. juli Uge 29 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker og øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau i denne uge. Til det engelske baconmarked er der en rolig og stabil handel. For lande udenfor Europa mærkes en lidt bedre aktivitet fra Kina, mens der er en stabil efterspørgsel fra Japan og øvrige asiatiske markeder. Slagtninger i Danmark Ugentlige slagtetal for svin og søer fra slagterier, der indberetter slagtetal til Klassificeringskontrollens slagtedatabase. Kasserede svin/søer indgår ikke i slagtetallet. Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 1-27 :21 Slagtevægt >110 kg ,6% Slagtevægt <110 kg ,5% Totalmodtagelsen ,0% USA Futurepriser Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Lean Hog Pork Cutout 15/7 17/6 Ændr. 15/7 17/6 Ændr. juli 114,90 111,00 3,90 117,50 115,18 2,32 aug. 109,83 107,88 1,95 114,53 114,03 0,50 okt. 92,60 93,70-1,10 104,15 105,33-1,18 dec. 84,05 86,93-2,88 95,05 98,10-3,05 feb ,35 90,68-3,33 95,95 99,35-3,40 apr ,75 93,93-3,18 97,78 101,73-3,95 maj ,35 97,15-2,80 100,83 104,25-3,42 juni ,10 101,93-2,83 107,53 110,95-3,42 juli ,63 101,93-3,30 106,28 109,70-3,42 aug ,98 100,13-3,15 105,75 109,18-3,43 okt ,60 87,88-4,28 96,55 99,98-3,43 dec ,50 82,00-4,50 89,93 93,35-3,42 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 7,3993 kr.

2 Kina 2 Futurepriser Dalian (Yuan pr. kg) Grise 30/5 7/6 13/6 20/6 18/7 Ændr. 20/6-18/7 september 18,54 18,70 19,17 19,76 21,66 1,90 november 19,06 19,21 19,59 20,00 21,88 1,88 januar ,82 20,01 20,27 20,76 22,61 1,85 marts ,58 18,40 18,62 19,05 19,52 0,47 maj ,58 18,41 18,53 18,96 19,53 0,57 Omregning til Dkr/kg: 1 Y = 1,0955 kr. EU Afrikansk svinepest Nedenstående er vist den seneste opdatering fra EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EU-landene, Serbien, Ukraine og Moldova. Lande Periode År til dato 11. juni 8. juli 1. jan. 8. juli Svin Vildsvin Svin Vildsvin Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland Letland Litauen Polen Italien Ukraine Tjekkiet Rumænien Ungarn Bulgarien Slovakiet Serbien Moldova Nordmakedonien Belgien 3 Tyskland Grækenland 1 I alt

3 KINA 3 Svinebestand lavere end for et år siden, men højere end for et kvartal siden Data fra de kinesiske myndigheder viser en samlet kinesisk svinebestand ultimo juni måned på 430,57 mio. stk. Dette er 1,9 pct. lavere end for et år siden, men til gengæld 1,9 pct. højere end sidste kvartal ved tællingen ultimo marts måned. KINA Produktionen af kød steg med 5 pct. i første halvår Tal fra de kinesiske myndigheder i form af National Bureau of Statistics viser, at den kinesiske produktion af kød med 45,19 mio. tons i 1. halvår lå 5,3 pct. højere end 1. halvår Det er først og fremmest grisekød, der bidrager til den stigende kødproduktion. For grisekød er der i 1. halvår registreret en stigning på 8,2 pct., mens oksekød er steget med 3,8 pct. Ifølge de kinesiske myndigheders tal er lammekød steget med 0,7 pct., mens fjerkrækød er faldet med 0,8 pct. KINA Slagtninger af svin steg med 8,2 pct. i første halvår Tal fra de kinesiske myndigheder viser, at de kinesiske slagtninger af svin i 1. halvår med 365,87 mio. stk. steg med 8,2 pct. sammenholdt med 1. kvartal De 16 største kinesiske svineproducenter har i første halvår leveret 63,6 mio. svin til slagtning ud af de totale slagtninger på 365,87 mio. svin. Dette er en stigning på hele 48 pct. for de 16 største svineproducenter. Heraf rapporteres om stigninger på 80 pct. og 70 pct. for Muyan Foods og Wen Foods. Svineproducenterne har tabt penge i de fleste måneder af, men stærkt stigende svinepriser på det seneste betyder, at kinesiske svineproducenter nu igen tjener penge. Kinas National Development and Reform Commission (NDRC) har i begyndelsen af juli måned holdt møde med de største svineproducenter. På mødet opfordrede NDRC de største producenter til at sikre en stabil forsyning af svin fremadrettet. De stærkt stigende svinepriser den seneste tid har således vakt bekymring hos myndighederne. NDRC oplyser, at man fremadrettet vil overvåge markedet omhyggeligt og slå ned på alle former for spekulation og hamstring af grisekød, der skaber panik og driver priserne op. Endvidere vil myndighederne fremadrettet frigive grisekød fra statens strategiske lagre. VIETNAM Stigning i svinebestanden på 3,8 pct. Ifølge myndighederne i Vietnam lå landets svinebestand i juni måned 3,8 pct. højere end for et år siden. Myndighederne rapporterer også om stigende slagtninger af svin. Det seneste juli-juni år skal slagtningerne ifølge myndighedernes tal være steget med 5,7 pct. til 2,12 mio. tons.

4 VERDEN 4 Forventet produktion, forbrug og handel med grisekød i Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i sidste uge opdateret sine forventninger til produktion, forbrug og handel med grisekød i verden for. Tallene dækker et antal udvalgte lande i verden og produktion, forbrug og handel er opgjort i tons slagtevægt. Handlen omfatter kun fersk/frosset og forarbejdet grisekød. Den store kinesiske import af biprodukter indgår således ikke i import-/eksporttallene. Produktion af grisekød For Kina har USDA foretaget en mindre opskrivning af produktionen i forhold til seneste prognose fra april. Kinas forventede produktion for lyder nu på 51,8 mio. tons mod 51,0 mio. tons tilbage i april. Dette vil i givet fald betyde en kinesisk produktion i, der vil ligge 9 pct. højere end i 2021 og hele 43 pct. højere end lavpunktet i USDA har sænket sine forventninger til EU s produktion af grisekød i. Der forventes nu et fald i EU s produktion på 4 pct. i. Tilbage i april lå det forventede fald på 2 pct. og tidligere lød forventningen på en uændret produktion i EU i. For USA forventer USDA fortsat et lille fald i produktionen på 2 pct. i. For Brasilien, Canada og UK forventer USDA ligeledes mindre fald i produktionen i, mens der forventes en fremgang i produktionen for Mexico i. For de asiatiske lande Japan, Sydkorea og Filippinerne forventer USDA en stort set uændret produktion i i forhold til Som konsekvens af udviklingen i Kinas produktion regner USDA med, at en samlet stigning i produktionen af grisekød for de udvalgte lande i verden på 12 pct. i 2021 vil blive efterfulgt af en stigning på 3 pct. for. Produktion i tons :20 Prognose 22:21 Kina EU USA Brasilien Canada Mexico Sydkorea Japan UK Filippinerne Hong Kong Andre Total - udvalgte lande Forbrug i tons :20 Prognose 22:21 Kina EU USA Brasilien Japan Mexico Sydkorea UK Filippinerne Canada Hong Kong Andre Total - udvalgte lande

5 5 Handel med grisekød USDA har i forhold til april kraftigt reduceret sine forventninger til Kinas import af grisekød i. I april forventede USDA en kinesisk import i på 3,500 mio. tons. Nu forventes en kinesisk import på 2,150 mio. tons. Dette vil i givet fald være mere end en halvering i forhold til importen i 2021 på 4,330 mio. tons. Og et endnu større fald i forhold til 2020, hvor den kinesiske import ifølge USDAs opgørelser lå på 5,281 mio. tons. For øvrige importørlande har USDA kun foretaget mindre ændringer i forhold til april. USDA forventer mindre stigninger i importen af grisekød i for Japan, Mexico og UK, mens der forventes solide stigninger i importen for Sydkorea og USA. For Filippinerne, Hong Kong og Canada forudser USDA faldende import i. Det forventede fald i den kinesiske import af grisekød i betyder også, at der forventes fald i eksporten af grisekød i for de store eksportørlande. Størst fald i eksporten af grisekød i forudser USDA for EU, hvor en nedgang i produktionen af grisekød i kombination med nye udbrud af afrikansk svinepest også betyder mindre grisekød til rådighed for eksport. Import i tons :20 Prognose 22:21 Kina Japan Mexico UK Sydkorea USA Filippinerne Hong Kong Canada EU Brasilien Andre Total - udvalgte lande Eksport i tons :20 Prognose 22:21 EU USA Canada Brasilien Mexico UK Kina Sydkorea Japan Filippinerne Andre Total - udvalgte lande

6 USA 6 Svinetælling 1. juni Resultatet af den amerikanske svinetælling 1. juni er sidst i juni måned blevet offentliggjort af det amerikanske landbrugsministerium USDA. Resultatet af tællingen viser i forhold til samme tælling for et år siden - et fald på 1 pct. for såvel totalbestanden af svin som avlsbestanden. De forventede farringer for det igangværende kvartal og det kommende kvartal ligger ligeledes 1 pct. lavere end året før stk %-ændring 1. juni 1. juni Avlsbestand ,8 Smågrise og slagtesvin ,9 I alt , Forventede faringer: juni-aug ,0 sept.-nov ,4 TYSKLAND Svinetælling maj De tyske myndigheder har sidst i juni måned offentliggjort foreløbige tal over den tyske svinebestand i maj måned. Tællingen viser en fortsat kraftig tilbagegang i den tyske svinebestand. Her ved opgørelsen fra 3. maj ligger totalbestanden af svin med 22,3 mio. stk. 9,8 pct. lavere end tilsvarende tælling for et år siden. I forhold til seneste tælling fra november 2021 er tilbagegangen på 6,2 pct. Dette er den laveste svinebestand siden Tysklands genforening tilbage i 1990, hvor der var 30,8 mio. svin, rapporterer de tyske myndigheder. Avlsbestanden er ligeledes faldet med 9,7 pct. i forhold til for et år siden. Dette indikerer en fortsat markant tilbagegang i totalbestanden ved næste svinetælling til november. Antallet af bedrifter med svin i Tyskland fortsætter også faldet fra de foregående år. Ved tællingen 3. maj var der bedrifter med svin. Dette er et fald på svarende til -9,6 pct. på et år stk. Maj-tælling 2021 %-ændr. Smågrise 6.775, ,1-7,6 Svin under 50 kg 3.750, ,9-16,0 Slagtesvin over 50 kg , ,0-8,7 Avlssvin 1.499, ,3-9,7 Heraf: Drægtige søer 1.074, ,0-8,9 Total , ,3-9,8

7 SVERIGE 7 Støttepakke til svenske landmænd godkendt af EU EU Kommissionen har godkendt en svensk støttepakke på 154 mio. euro til svenske landmænd, der er ramt af stigende omkostninger som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Kommissionen har konkluderet, at den svenske hjælpepakke er nødvendig, passende og afbalanceret i forhold til at afhjælpe en alvorlig ubalance i økonomien, hedder det i en udtalelse fra Kommissionen. I en udtalelse fra Margrethe Vestager hedder det således: The price increase of electricity, animal feed and fuel caused by Russia s invasion of Ukraine, and the related sanctions has hit particularly hard the agricultural sector. This 154 mio. euro scheme will enable Sweden to support livestock and greenhouse producers affected by the current geopolitical crisis. BRASILIEN Fald i eksporten af grisekød i 1. halvår Nedenstående er vist de officielle tal over Brasiliens eksport af fersk/frosset grisekød for jan.-juni i forhold til samme periode i 2021 og Som det fremgår af nedenstående tabel, har der for første gang længe været et fald i den samlede brasilianske eksport af grisekød i 1. halvår. Faldet skyldes en markant mindre eksport til Kina og Hongkong. Et fald som kraftig øget eksport til en række øvrige markeder ikke har kunnet opveje. Særligt til Filippinerne har Brasilien oplevet en stærkt stigende eksport indtil nu i år. En genoptaget brasiliansk eksport til Rusland og en stigning i eksporten til Thailand bidrager også til, at det samlede fald i den brasilianske eksport i er begrænset Fersk/frosset grisekød Tons Jan. - juni 2020 Jan. - juni 2021 Jan. - juni %-ændr. :2021 Kina ,0 Hong Kong ,7 Filippinerne ,5 Singapore ,0 Argentina ,9 Chile ,6 Uruguay ,0 Vietnam ,3 Japan ,1 Thailand ,0 Rusland ,4 Georgien ,6 Andre ,1 I alt ,4

8 JAPAN 8 Import af grisekød Nedenstående er vist tal over Japans samlede import af grisekød samt heraf fersk/frosset grisekød for perioden januar-maj sammenholdt med samme periode Tons Total grisekød 2021 %-ændr. Jan.-maj Jan.-maj :21 USA ,3 Canada ,5 Spanien ,1 Mexico ,0 Danmark ,8 Holland ,5 Chile ,6 Brasilien ,5 Frankrig ,9 Irland ,0 Kina ,9 Thailand ,7 Italien ,8 Østrig ,2 Portugal ,0 Finland ,5 UK ,7 Tyskland ,1 Andre ,9 I alt , Fersk/frosset grisekød Tons 2021 %-ændr. Jan.-maj Jan.-maj :21 USA ,0 Canada ,8 Spanien ,7 Mexico ,1 Danmark ,4 Holland ,1 Chile ,9 Brasilien ,4 Frankrig ,9 Irland ,3 Italien ,1 Østrig ,3 Portugal ,8 UK ,7 Finland ,7 Tyskland ,0 Andre ,4 I alt ,6

9 JAPAN 9 Udvikling i lager af grisekød Nedenstående er vist tal frem til ultimo maj over udvikling i lager af grisekød i Japan. Mængder i tons Egen Importerede produktion mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj S:\EA\Svin\Markedsnyt\\Markedsnyt uge 29.docx / 18. juli

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 1. oktober 2018 Uge 40 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til et uforandret prisniveau i denne uge og øvrige udskæringer handles

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 19. februar 2018 Uge 8 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stigende prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 13. maj 2019 Uge 20 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked er der igen i denne uge en stabil handel til uforandret prisniveau for ferske skinker og øvrige udskæringer.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 17. maj 2016 Uge 20 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 23. juli 2018 Uge 30 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 6. november Uge 45 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker fortsat trægt, men til uforandret prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 13. august 2018 Uge 33 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stigende prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. juli 2016 Uge 27 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked sker handlen med ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. Efterspørgslen efter kamme

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 19. august 2019 Uge 34 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stigende prisniveau i denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 3. december Uge 49 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 25. marts 2019 Uge 13 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stigende prisniveau i denne uge. Ligeledes

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 17. december 2018 Uge 51 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret eller svagt faldende prisniveau

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 26. november 2018 Uge 48 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende eller uforandret prisniveau i denne uge. For øvrige

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 4. februar 2019 Uge 6 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 18. juni 2018 Uge 25 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 17. juni 2019 Uge 25 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret eller svagt faldende prisniveau

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 5. november Uge 45 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau i denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 6. august Uge 32 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret eller svagt stigende prisniveau i

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 11. marts 2019 Uge 11 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret eller svagt stigende prisniveau. For øvrige udskæringer sker

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 18. februar 2019 Uge 8 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 23. april 2019 Uge 17 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge. Der

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 25. april Uge 17 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer roligt og til stort set uforandret prisniveau denne

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 19. marts 2018 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer er handlen ligeledes

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 17. oktober 2017 Uge 42 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 17. september 2018 Uge 38 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 7. januar 2019 Uge 2 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 6. august Uge 32 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det britiske

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 12. august 2019 Uge 33 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stigende prisniveau i denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 19. marts 2019 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker og øvrige udskæringer til svagt stigende prisniveau i denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 11. juni Uge 24 MARKEDSSITUATIONEN Afsætningssituationen er uændret fra de foregående uger. På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 8. januar 2018 Uge 2 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 24. september 2018 Uge 39 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 16. september 2019 Uge 38 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 26. august 2019 Uge 35 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stigende prisniveau i denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 11. februar 2019 Uge 7 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til svagt stigende eller uforandret prisniveau

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 5. marts 2018 Uge 10 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 7. maj Uge 19 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til stort

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. september Uge 37 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uændret prisniveau denne uge. Til det britiske

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. november 2015 Uge 49 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer stabilt til stort set uforandret prisniveau

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 15. oktober 2018 Uge 42 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau i denne

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 14. oktober Uge 42 MARKEDSSITUATIONEN Afsætningssituationen er uforandret fra sidste uge. På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 29. februar 2016 Uge 9 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stort set uforandret prisniveau denne uge. Bove og trimmings er lidt

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 23. juli 2019 Uge 30 MARKEDSSITUATIONEN Det europæiske marked for grisekød bærer præg af feriesæson i forædlingsindustrien. Såvel for ferske skinker som øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 20. august 2018 Uge 34 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer igen denne uge til stigende prisniveau. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 3. september Uge 36 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uændret prisniveau denne uge. Til det britiske

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 3. april 2018 Uge 14 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 11. juni 2018 Uge 24 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 2. september Uge 36 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker denne uge til uforandret prisniveau, mens øvrige udskæringer handles til svagt

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 2. januar 2019 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 31. juli 2017 Uge 31 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer igen denne uge til uforandret prisniveau. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 9. april 2018 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 24. april 2017 Uge 17 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 13. marts 2017 Uge 11 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 12. marts 2018 Uge 11 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 12. november 2018 Uge 46 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau i denne uge. For øvrige udskæringer sker

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 30. september 2019 Uge 40 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. februar 2017 Uge 6 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 11. september 2017 Uge 37 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau. Til det britiske

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 5. februar 2018 Uge 6 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 11. november 2013 Uge 46 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 25. juni 2018 Uge 26 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uforandret fra de foregående uger. På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 4. marts 2019 Uge 10 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles igen denne uge såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 1. november 2017 Uge 44 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 8. april 2019 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stigende prisniveau i denne uge. Prisstigningerne

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 24. oktober 2011 Uge 43 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. Januar Uge 3 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 8. marts 2017 Uge 10 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. maj 2016 Uge 22 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stigende prisniveau denne uge. Ligeledes bove og biprodukter handles til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 26. august 2013 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 9. september 2019 Uge 37 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker denne uge til uforandret prisniveau, mens øvrige udskæringer handles

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. december 2013 Uge 1 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. marts 2017 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 31. marts 28 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 5. september 2016 Uge 36 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked rapporteres om stabil handel med såvel ferske skinker som øvrige udskæringer. Handlen sker til

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 31. oktober Uge 44 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uændret eller stigende prisniveau i denne uge. For øvrige udskæringer sker

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 15. juni Uge 25 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 27. februar Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 4. juni 2018 Uge 23 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 15. marts 2016 Uge 11 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret eller svagt stigende prisniveau denne uge. For bove og produktionskød

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. april 2016 Uge 14 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 11. december 2017 Uge 50 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. maj 2014 Uge 21 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 26. februar 2018 Uge 9 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. oktober Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 25. januar 2016 Uge 4 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stort set uforandret prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 4. september Uge 36 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer sker

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 6. maj Uge 19 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked er der denne uge en stabil handel til uforandret prisniveau for såvel ferske skinker som øvrige udskæringer.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 5. oktober 2016 Uge 40 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende priser denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 14. november 2016 Uge 46 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 2. oktober 2017 Uge 40 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 20. maj 2019 Uge 21 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau i denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. juli 2015 Uge 30 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere