Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turner Bath & Shower

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turner Bath & Shower"

Transkript

1 Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turner Bath & Shower MC [ HMI: ] Master Turner Bath MC [ HMI: ] Master Turner Shower L 150 x B/W 120 cm L 170 x B/W 110 cm 60 o C 160kg 60 o C master care A/S - Sofienlystvej Malling mail: -

2 1. Placering af Master Turner Bath/Shower under sengeliggende bruger / Placing the Master Turner Bath/Shower under user in bed / Platzierung des Master Turner Bath/Shower unter dem im Bett liegenden Benutzer Fold badesejl på midten. Etiketten Denne side op og ind mod ryg/hoveddel skal vende opad. Tag derefter fat i den ene halvdel, som hænger ned og fold den op. Gentag dette, så der er så lidt stof som muligt i den ene side Vend bruger om i sideleje. Læg badesejl op langs brugers ryg fra isse og nedefter. Etiketten Denne side op og ind mod ryg/hoveddel ligger ved brugers baghoved. Brugers rygsøjle skal flugte med midten af badesejl. Skub stropper lidt ind under bruger Bruger lægges ned på badesejl og vendes om på modsat side. Hjælper trækker i badessejlets stropper og folder det ud. Bruger lægges om på ryggen Fold the bathing sling down the middle. The label This side up and against the headrest should point upward. Take hold of the half that is hanging down and fold it up. Repeat this until there is as little fabric as possible on one side Turn the user onto his or her side. Place the bathing sling up along the user s back from top to bottom. The label This side up and toward the back/head area should be at the back of the user s head. The user s spine should be aligned with the centre of the bathing sling. Slide the straps a little under the user The user is laid back down on the bathing sling and turned to the other side. The assistant pulls on the bathing sling straps to unfold it. The user is laid on his or her back again Das Badetuch in der Mitte falten. Das Etikett This side up and against the headrest muss nach oben zeigen. Danach ist die eine nach unten hängende Hälfte nach oben zu falten. Dieses ist zu wiederholen, damit so wenig Stoff wie möglich an der einen Seite nachbleibt Den Benutzer in Seitenlage bringen. Das Badetuch vom Scheitel und abwärts am Rücken des Benutzers entlang anbringen. Das Etikett Diese Seite nach oben und gegen Rücken/Kopfteil legen befindet sich am Hinterkopf des Benutzers. Die Wirbelsäule des Benutzers hat mit der Mitte des Badetuches zu fluchten. Die Schlaufen etwas unter den Benutzer schieben Der Benutzer ist auf das Badetuch zu legen und auf die entgegengesetzte Seite zu drehen. Der Helfer zieht an den Schlaufen des Badetuches und faltet es auseinander. Der Benutzer wird in Rückenlage gebracht 2. Lift bruger fra sengen / Lifting the user out of bed / Den Benutzer mit dem Lifter aus dem Bett heben Aktiver knæ-knæk på seng ved brugers knæ, og hæv hovedgærdet. Stropper i hver side ved hoved på badesejl hægtes på liftåg. Anvend de inderste stropper, så bruger sidder lidt op Stropper ved knæhaser hægtes ligeledes på liftåg. Anvend de yderste stropper. Lift bruger forsigtigt op Bruger sænkes ned på badeleje og er nu klar til vask Raise the adjustable bed under the user s knees and raise the head of the bed. The straps on both sides by the head of the bathing sling are hooked onto the lifting beam. Use the inner straps so that the user sits up a bit The straps by the knees are also hooked onto the lifting beam. Use the outer straps. Carefully lift the user up The user is lowered onto the bathing unit and is now ready to be washed Den Knick des Bettes am Knie des Benutzers aktivieren und das Kopfende anheben. Die Schlaufen an beiden Seiten am Kopfende des Badetuches sind am Lifterjoch einzuhängen. Anzuwenden sind die inneren Schlaufen, damit der Benutzer etwas hoch sitzt Die Schlaufen an den Kniekehlen sind ebenfalls am Lifterjoch einzuhängen. Hierzu sind die äusseren Schlaufen zu benutzen. Der Benutzer vorsichtig anheben Der Benutzer ist auf die Badeliege abzusenken und kann jetzt gewaschen werden 3

3 3. Vending på badeleje med lift / Turning on the bathing unit using the lift / Mit dem Lifter auf dem Badetuch drehen Stropper ved hoved- og hoftedel i den ene side af badesejl hægtes på liftåg. Kør liften en smule op For at skabe plads til vendingen skubbes bruger ind mod midten af lejet Tag stropper af liftåg. For stabilisering af hofte kan Master Comfort vaskekile lægges imellem brugers knæ Hook the straps at the head and the hip area of the bathing sling onto the lifting beam on one side. Run the lift up a little bit Slide the user into the middle of the unit to make room for the turn Remove the straps from the lifting beam. The Master Comfort washing wedge can be placed between the user s knees to help stabilise the hip Die Schlaufen am Kopf- und Hüftenteil an der einen Seite des Badetuchs sind am Lifterjoch einzuhängen. Der Lifter ein wenig aufwärts fahren Um Platz für das Umdrehen zu schaffen, ist der Benutzer in Richtung der Liegenmitte zu schieben Die Schlaufen vom Lifterjoch entnehmen. Um eine Stabilisierung der Hüfte zu sichern, kann ein Master Comfort Waschkeil zwischen den Knien des Benutzers angebracht werden 4. Fjerne Master Turner Bath/Shower / Removing the Master Turner Bath/Shower / Entfernen des Master Turner Bath/Shower Sænk hovedgærde og knæ-knæk på seng. Stropper ved hoved- og hoftedel i den ene side på badesejl hægtes på liftåg. Kør lift op, så bruger vendes i sideleje Afmonter nu stropper fra liftåg. Rul badesejl og Inko Master inkontinensunderlag sammen så langt ind under bruger som muligt. Vend bruger om på ryggen Vend bruger om til den anden side og træk badesejl og Inko Master inkontinensunderlag væk under bruger Lower the knee-bend and the head of the bed. The straps at the head and the hip area of the bathing sling are hooked onto the lifting beam on one side. Run the lift up so that the user is lying on his or her side Remove the straps from the lifting beam. Roll the bathing sling and the Inko Master incontinence sheet up as far as possible under the user. Turn the user on his or her back Turn the user over to the other side and pull the bathing sling and Inko Master out from under the user Das Kopfende und den Knieknick des Bettes absenken. Die Schlaufen am Kopf- und Hüftenteil an der einen Seite des Badetuches sind am Lifterjoch einzuhängen. Der Lifter aufwärts fahren, damit der Benutzer in Seitenlage gedreht wird Die Schlaufen sind jetzt vom Lifterjoch zu entnehmen. Das Badetuch und das Inko Master Inkontinenzlaken danach so weit wie möglich unter dem Benutzer zusammenrollen. Der Benutzer in Rückenlage drehen Den Benutzer auf die andere Seite drehen und das Badetuch und Inko Master unter ihm herausziehen 4

4 Kun / Only / Nur Master Turner Bath 1. Fra badeleje til seng / Out of the bathing unit and into bed / Von der Badeliege in das Bett Hægt stropper i hver side af badesejl på liftåg. Løft bruger fra underlag. Tør evt. sejlet på bagsiden, så der kommer så lidt vand med over i sengen som muligt For at sikre at underlag i sengen ikke bliver vådt, placeres et Inko Master inkontinensunderlag. Aktiver knæ-knæk på seng og hæv hovedgærde. Sænk bruger ned i seng og afmonter stropper fra liftåg Hook the straps on each side of the bathing sling onto the lifting beam. Lift the user from the surface. Dry the back side of the bathing sling so that as little water as possible ends up in the bed Place an Inko Master incontinence sheet on the bed to ensure that the surface does not get wet. Raise the knee-bend and head of the bed. Lower the user into bed and remove the straps from the lifting beam Die Schlaufen an beiden Seiten des Badetuches am Lifterjoch einhängen. Den Benutzer von der Unterlage anheben. Die Badeliege an der Rückseite mit den Handtüchern abtrocknen, damit so wenig Wasser wie möglich mit in das Bett genommen wird Um sicher zu stellen, dass die Unterlage des Bettes nicht nass wird, ist ein Inko Master Inkontinenzlaken anzubringen. Der Knieknick des Bettes aktivieren und das Kopfende anheben. Den Benutzer in das Bett absenken und die Schlaufen vom Lifterjoch entnehmen 5

5 Fordele / Advantages / Vorteile Master Turner Bath Løftesejl og glide-vendelagen i ét Består af blødt polyester-net, som tillader vand fri passage Kan anvendes med alle typer gulv- eller loftlifte Sling and turn sheet in one unit Can be used with all types of floor or overhead lifts Made of high-strength polyester mish Hebetuch ung Gleit- und Wendelaken in einem für das Bad Das Wasser kann frei durch den Stoff laufen Mit Boden- und Deckenlifter anwendbar Håndtag for god håndtering Mindsker rækkeafstand og foroverbøjet ryg for hjælper Træksårsforebyggende Allows water to run through it Reduces the distance and bent back for helper Lieferung mit Handgriffen für eine gute Handhabung Lange Haltbarkeit Master Turner Shower Løftesejl og glide-vendelagen i ét Består af blødt polyester-net, som tillader vand fri passage Kan anvendes med alle typer gulv- eller loftlifte Sling and turn sheet in one unit Can be used with all types of floor or overhead lifts Made of high-strength polyester mish Hebetuch ung Gleit- und Wendelaken in einem für das Bad Das Wasser kann frei durch den Stoff laufen Mit Boden- und Deckenlifter anwendbar Håndtag for god håndtering Mindsker rækkeafstand og foroverbøjet ryg for hjælper Træksårsforebyggende Allows water to run through it Reduces the distance and bent back for helper Lieferung mit Handgriffen für eine gute Handhabung Lange Haltbarkeit 6

6 Tilkøb / Acquisitions / Akquisitionen MC [ HMI: ] Master Comfort Vaskekile - Medium / Washing Wedge / Waschkeil MC [ HMI: ] Inko Master Soft - Medium MC [ HMI: ] Inko Master Frotté / Terry Cloth / Frottee - Medium L 70 x B/W 40 x H 30 cm L 75 x B/W 35 cm L 75 x B/W 35 cm MC [ HMI: ] Silk Master - Medium MC [ HMI: ] Silk Master Pro - Medium MC [ HMI: ] Quick On Stretch - 80 L 100 x B/W 200 cm L 100 x B/W 200 cm L 200 x B/W 80 x H 30 cm 60 o C 180kg 180kg 180kg MC [ HMI: ] BASIC Inco - Small MC [ HMI: ] BASIC Inco - Medium MC [ HMI: ] BASIC Slide L 90 x B/W 140 cm L 120 x B/W 140 cm L 75 x B/W 70 cm MC [ HMI: ] Master Comfort Støttekile / Support Wedge / Stützkeile MC [ HMI: ] Master Comfort Vaskekile - Medium / Washing Wedge / Waschkeil MC [ HMI: ] Slide Master Nylon - Wide L 40 x B/W 15 x H 5 cm L 70 x B/W 40 x H 30 cm L 60 x B/W 100 cm MC [ HMI: ] Nylon Master Åbent - Medium / Open / Offen MC [ HMI: ] Mini Master Velour - Medium MC [ HMI: ] Master Turner Trækstropper / Pull Straps / Zugband L 80 x B/W 160 cm L 60 x B/W 22 cm L 140 x B/W 5 cm 40 o C 60 o C 200kg 7

7 Vaske- og tørrevejledning Vasketemperatur: C Tørretumbling: max 60 C Lufttørring: forlænger holdbarhed væsentligt Anvend ikke skyllemiddel. Anvend vaskemiddel uden blegemiddel og klorholdige forbindelser. I tvivl?: Washing- and tumble instructions Washing temperature: C Tumble dry: max 60 C Airdrying: extends durability significantly Do not use softener. Use detergent without bleach and chlorine-containing compounds. In doubt?: Wasch- und Trocken anleitung Waschtemperatur: C Tumble dry: max 60 C Lufttrocken: verlängert die Lebensdauer erheblich Weichspüler dürfen nicht angewendet werden. Waschmittel ohne Bleichmittel und chlorhaltige Verbindungen verwenden. Im Zweifel?: ADVARSEL VIGITIGT Risiko for at bruger kan glide ud over sengens kant Efterlad aldrig bruger liggende på master care s produkter med sænket sengehest Efterlad aldrig bruger med master care s produkter hægtet på lift eller med sænket sengehest Hvis disse hjælpemidler har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må de ikke benyttes Anvend altid produkterne i henhold til denne brugervejledning Efterse altid syningerne på disse produkter - både før og efter brug Er du i tvivl om brugen af disse hjælpemidler, skal du omgående kontakte master care/din forhandler Anvendes dette produkt ikke iht. denne brugervejledning påtager master care sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører personskader Handel med master care A/S foregår i henhold til selskabets til enhver tid gældende Handels- og Forretningsbetingelser. Burrebånd skal lukkes ved vask og tørring. Vaskestropper SKAL påsættes topstykkets burre bånd ved vask og tørring. WARNING IMPORTANT There is a risk of the user slipping over the edge of the bed Never leave the user lying on master care s products with lowered safety rails Never leave the user with master care s products attached to the lift or with lowered safety rails These products must not be used if they show critical wear or are otherwise damaged Always use the products in accordance with this manual Always check the stitching on these products - both before and after use If in doubt about the proper use of the products, please contact master care/your dealer immediately master care assumes no liability for accidents resulting in injuries if these products are not used in accordance with this manual Trading with master care is conducted in accordance with the companys at all time applicable Trade and Business Conditions Velcro straps must be closed by washing and drying During wash and drying, the washing straps MUST be applied to the velcro on the toppiece ACHTUNG WICHTIG Risiko dass der benutzer über die bettkante hinaus gleiten kann Lassen Sie den Patienten niemals mit abgesenkten Seitenteilen auf einem master care-produkt liegend zurück. Lassen Sie den Patienten niemals mit einem am Lift angehängten master care Produkt zurück. Wenn diese Hilfsmittel eine kritische Verschleisss telle oder andere Beschädigungen aufweist, darf sie nicht in Anwendung genommen werden Die Produkte sind immer gem. dieser Bedienungsanleitung anzuwenden Kontrollieren Sie immer die Nähte dieser Produkte sowohl vor als nach der Verwendung Wenn Sie mit Bezug auf die Anwendung dieser Hilfsmittel im Zweifel sind, wenden Sie sich bitte unverzüglich an master care/ Ihren Vertreiber Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung dieser Produkte, übernimmt master care keine Haftung bei Unfällen, die zu Personenschäden führen Handel mit master care erfolgt nach dem immer aktuellen Handels- und Geschäftsbedingungen des Unternehmens Die Gleitlaschen sollte durch Waschen und Trocknen verschlossen werden. Beim Washen und Trocknen - SOLLEN die Wasch Streifen auf dem Velcro des Oberteils angebracht werden Produkterne overholder standarderne for Klasse 1 produkter i Forordning for medicinsk udstyr (EU) 2017/745. These products comply with the standards for Class 1 products in the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. Die Produkte entsprechender dem Standard der Klasse 1 laut Medizinproduktverordnung (EU) 2017/745. Se mere her! See more here! Sehen Sie hier mehr! master care A/S - Sofienlystvej Malling mail: -

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turn 360, Rotor Master, Foot Master & Step ON

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turn 360, Rotor Master, Foot Master & Step ON Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turn 360, Rotor Master, Foot Master & Step ON MC 001-9150 [ HMI: 100364 ] Master Turn 360 PMA 5080 [ HMI: 52013 ] Rotor Master Drejeskive Ø 40 cm Håndtag

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Madrascover / Mattress Cover / Matratzenbezug ST

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Madrascover / Mattress Cover / Matratzenbezug ST Brugervejledning / User Guide / Anleitung Madrascover / Mattress Cover / Matratzenbezug ST MC 001-1915 [ HMI: 35536 ] ST - Small MC 001-1925 [ HMI: 35529 ] ST - Medium MC 001-1938 [ HMI: 35530 ] ST - Large

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Travel Master

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Travel Master Brugervejledning / User Guide / Anleitung Travel Master MC 002-1328 [ HMI: 69437 ] Travel Master Top - Soft L 70 x B/W 90 cm MC 002-1329 [ HMI: 50556 ] Travel Master Top Inkontinens - Two In One L 70 x

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turner Small

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turner Small Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turner Small MC 001-1712 [ HMI: 50302 ] Master Turner Soft - Small MC 001-1912 [ HMI: 33248 ] Master Turner Frotté / Terry Cloth / Frottee - Small MC 001-1916

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Quick ON Stretch, Box & Inco

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Quick ON Stretch, Box & Inco Brugervejledning / User Guide / Anleitung Quick ON Stretch, Box & Inco MC 002-1952 [ HMI: 80337 ] Quick ON Stretch - 80 MC 002-1961 [ HMI: 104989 ] Quick ON Stretch - 105 MC 002-1954 [ HMI: 81111 ] Quick

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Silk Master & Silk Master Pro

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Silk Master & Silk Master Pro Brugervejledning / User Guide / Anleitung Silk Master & Silk Master Pro MC 001-1839 [ HMI: 42491 ] Silk Master Inkontinens / Incontinence / Inkontinenz - Small L 70 x B/W 200 cm MC 001-1840 [ HMI: 42493

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Nylon Master / Slide Master

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Nylon Master / Slide Master Brugervejledning / User Guide / Anleitung Nylon Master / Slide Master MC 001-1101 [ HMI: 34304 ] Nylon Master Rørformet / Tubeshaped / Rohrförmig - X-Small MC 001-1102 [ HMI: 34305 ] Nylon Master Rørformet

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Slide Master

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Slide Master Brugervejledning / User Guide / Anleitung Slide Master MC 002-240 [ HMI: 33258 ] Slide Master Frotté / Terry Cloth / Frottee - X-Small MC 002-275 [ HMI: 3772 ] Slide Master Frotté / Terry Cloth / Frottee

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Sling Master

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Sling Master Brugervejledning / User Guide / Anleitung Sling Master MC 003-9005 [ HMI: 55767 ] Sling Master - X-Small MC 003-9000 [ HMI: 46707 ] Sling Master - Small MC 003-9010 [ HMI: 45043 ] Sling Master - Medium

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turner DUO Large, Low Air & X-Large

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turner DUO Large, Low Air & X-Large Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Turner DUO Large, Low Air & X-Large MC 001-1700 [ HMI: 49207 ] Soft - Bund / Bottom / Unterteil - Large MC 001-1701 [ HMI: 49206 ] Soft - Top / Top / Oberteil

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Madrascover / Mattress Cover / Matratzenbezug Easy 2, 3 & ST

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Madrascover / Mattress Cover / Matratzenbezug Easy 2, 3 & ST Brugervejledning / User Guide / Anleitung Madrascover / Mattress Cover / Matratzenbezug Easy, 3 & ST MC 004-3000 [ HMI: 640 ] Easy - Large MC 004-3004 [ HMI: 0673 ] MC 004-3006 [ HMI: 05348 ] MC 004-300

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Madrascover / Mattress Cover / Matratzenbezug ILF & ILF Elastic / Master Vario Cover

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Madrascover / Mattress Cover / Matratzenbezug ILF & ILF Elastic / Master Vario Cover Brugervejledning / User Guide / Anleitung Madrascover / Mattress Cover / Matratzenbezug ILF & ILF Elastic / Master Vario Cover MC 00-9 [ HMI: 3354 ] ILF Elastic - Small MC 00-9 [ HMI: 3355 ] ILF Elastic

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Glide

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Glide Brugervejledning / User Guide / Anleitung Master Glide MC 001-6000 [ HMI: 36390 ] Master Glide Junior MC 001-6010 [ HMI: 36391 ] Master Glide Senior - Small MC 001-6020 [ HMI: 36392 ] Master Glide Senior

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung BASIC Inco, Grip, Slide

Brugervejledning / User Guide / Anleitung BASIC Inco, Grip, Slide Brugervejledning / User Guide / Anleitung BASIC Inco, Grip, Slide MC 001-1307 [ HMI: 89657 ] BASIC Inco - Small MC 001-1308 [ HMI: 89658 ] BASIC Inco - Medium Side / Page / Seite: 2 L 90 x B/W 140 cm Side

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Sling Sock & Vest

Brugervejledning / User Guide / Anleitung Sling Sock & Vest Brugervejledning / User Guide / Anleitung Sling Sock & Vest MC 003-9030 [ HMI: 106546 ] MC 003-9031 [ HMI: 48792 ] Sling Sock Regular Sæt á 2 Sling Sock Basic Sæt á 2 stk - stk. - Small Medium MC 003-9032

Læs mere

Brugervejledning / User Guide / Anleitung BASIC

Brugervejledning / User Guide / Anleitung BASIC Brugervejledning / User Guide / Anleitung BASIC MC 00-30 [ HMI: 89664 ] BASIC Cover / Bezug L 200 x B/W 80 cm Glidedel / Slide Part / Gleitteil: L 30 x B/W 60 cm Side / Page / Seite: MC 00-35 [ HMI: 89663

Læs mere

Danmarks førende forflytningspartner

Danmarks førende forflytningspartner Danmarks førende forflytningspartner Vi har alle værktøjerne og den viden, du behøver Via faglighed og tæt kundedialog skaber vi innovative hjælpemidler med fokus på brugernes værdighed og dit arbejdsmiljø.

Læs mere

Danmarks førende forflytningspartner

Danmarks førende forflytningspartner Danmarks førende forflytningspartner Vi har alle værktøjerne og den viden, du behøver Via faglighed og tæt kundedialog skaber vi innovative hjælpemidler med fokus på brugernes værdighed og dit arbejdsmiljø.

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual FlexiManual Corner Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual Supplement to FlexiManual User Manual Nachtrag zum FlexiManual Benutzerhandbuch PDF 5999 / 01.07.2019

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

DAY HUNTER KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DAY HUNTER KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS DAY HUNTER KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS Attach the Shoulder Harness to the Frame 1. Pass the Upper Harness Attachment Straps (Diagram 1.) through the attachment points located inboard on the upper portion

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Monteringsvejledning / Mounting instructions. Chameleon betræk / Chameleon cover system

Monteringsvejledning / Mounting instructions. Chameleon betræk / Chameleon cover system Monteringsvejledning / Mounting instructions Chameleon betræk / Chameleon cover system Monteringsvejledning / Mounting instructions Bred presenningsbunden ud på gulvet. 1. Place the bottom of the tarpaulin

Læs mere

Brugervejledning / User manual

Brugervejledning / User manual Brugervejledning / User manual No. 8700032 Airtracks til hjemmetræning og sport AirTracks for home and sport 2 Indholdsfortegnelse / Index Anbefalinger til brug af airtracks... 4 Sådan pumpes airtracken

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center 1 Assembly Instructions ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Læs mere

FlexiElectric Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual

FlexiElectric Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual FlexiElectric Corner Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual Supplement to FlexiElectric User Manual Nachtrag zum FlexiElectric Benutzerhandbuch PDF

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF SENGE

VEDLIGEHOLDELSE AF SENGE DK VEDLIGEHOLDELSE AF SENGE VEDLIGEHOLDELSE AF SENGE Sengen er typisk det møbel i hjemmet som bruges i flest timer gennem døgnet. Det betyder at sengen udsættes for et stort slid, og det er derfor vigtigt

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES

SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1 MONTERINGSHULLER 3 ANGLE BORDBEN 5 PIN BORDBEN 9 LINK U - BEN 11 CROSS BUKKE 13 INDEX GENERAL 2 MOUNTING SPOTS 4 ANGLE TABLE LEGS 6

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

HipTurner. Manual dansk

HipTurner. Manual dansk HipTurner Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering...

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Podia samlevejledning

Podia samlevejledning Montering af Podia. Assembly of Podia. 1 af 12 Stykliste. Podia er bygget op omkring en Multireol (9 rums) og en Amfi trappe. Dertil består den af en bundplade, to balustre, to afskærmninger, tre madrasser

Læs mere

XXL-Rehab Gulv forhøjer XXL-Rehab Floor raiser

XXL-Rehab Gulv forhøjer XXL-Rehab Floor raiser BRUGSANVISNING USER MANUAL Gulv forhøjer Floor raiser MAX 200 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 Project Step 7 Behavioral modeling of a dual ported register set. Copyright 2006 - Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 The register set Register set specifications 16 dual ported registers each with 16- bit words

Læs mere

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel skal være beskyttet under bunden med filt eller lign.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Assembly scythe mower BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Motor og driv enhed. Engine and drive unit. Løsdele

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

DESIGN FOR YOUR BABY. DK - Brugervejledning Carrying Board/ Carrying Board Mini EN - User manual Carrying Board/ Carrying Board Mini

DESIGN FOR YOUR BABY. DK - Brugervejledning Carrying Board/ Carrying Board Mini EN - User manual Carrying Board/ Carrying Board Mini DESIGN FOR YOUR BABY DK - Brugervejledning Carrying Board/ Carrying Board Mini EN - User manual Carrying Board/ Carrying Board Mini FIG. 1 FIG. 4 FIG. 2 FIG. 5 Strop/Strap FIG. 3 2 3 DK Tillykke med din

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

One Man Sling. Manual dansk

One Man Sling. Manual dansk One Man Sling Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration1 Illustration 2 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet.

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet. FUTURA Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn. Minimum two people are needed to set up this fence. Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt. Compter

Læs mere

Der Nordschleswiger. Wir lieben Fußball. Paulina(14) aus Ghana

Der Nordschleswiger. Wir lieben Fußball. Paulina(14) aus Ghana Der Nordschleswiger www.nordschleswiger.dk DEUTSCHE TAGESZEITUNG IN DÄNEMARK 30. JUNI 2011 Wir lieben Fußball Paulina(14) aus Ghana Es gibt nichts Besseres als Fußballspiele anzuschauen! Naja, außer man

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Butterfly. Manual dansk

Butterfly. Manual dansk Butterfly Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

4-5 Opstilling af underskabe / Montage der Unterschränke / Installation of base cabinets.

4-5 Opstilling af underskabe / Montage der Unterschränke / Installation of base cabinets. MONTERINGSVEJLEDNING Montageanleitung/Installation guide MegaSpace by Skovsgaard INDHOLD/INHALT/CONTENTS 3 Måleskitser / Meßskizzen / Dimensioned sketches 4-5 Opstilling af underskabe / Montage der Unterschränke

Læs mere

LUL s Flower Power Vest dansk version

LUL s Flower Power Vest dansk version LUL s Flower Power Vest dansk version Brug restgarn i bomuld, bomuld/acryl, uld etc. 170-220 m/50 g One size. Passer str S-M. Brug større hæklenål hvis der ønskes en større størrelse. Hæklenål 3½ mm. 12

Læs mere

RPW This app is optimized for: For a full list of compatible phones please visit radiation. result.

RPW This app is optimized for: For a full list of compatible phones please visit   radiation. result. TM TM RPW-1000 Laser Distance Measurer This app is optimized for: For a full list of compatible phones please visit www.ryobitools.eu/phoneworks IMPORTANT SAFETY S READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.

Læs mere

VFL OPTIMA Flange. 1/9. Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage

VFL OPTIMA Flange.   1/9. Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage VFL OPTIMA Flange DE EN ES Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage Produktbe skrive lse: VFL OPTIMA Flange kombinerer en stilbar dynamisk

Læs mere

Multiglide Frotté. Manual dansk. (Popolette)

Multiglide Frotté. Manual dansk. (Popolette) Multiglide Frotté Manual dansk (Popolette) Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration 8 Illustration

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Invacare Universal Low

Invacare Universal Low Invacare Universal Low User's Manual (GB) Brugermanual (DK) Bruksanvisning (SE) Brukerveiledning (NO) Bedienungsanleitung (DE) Gebruiksaanwijzing (NL) Manual d utilisation (FR) Manual del usuario (ES)

Læs mere

User Manual for LTC IGNOU

User Manual for LTC IGNOU User Manual for LTC IGNOU 1 LTC (Leave Travel Concession) Navigation: Portal Launch HCM Application Self Service LTC Self Service 1. LTC Advance/Intimation Navigation: Launch HCM Application Self Service

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

MultiGlide/Spilerglide. Manual dansk

MultiGlide/Spilerglide. Manual dansk MultiGlide/Spilerglide Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration 8 Illustration 9

Læs mere

TwinSheet 4Glide. Manual dansk

TwinSheet 4Glide. Manual dansk TwinSheet 4Glide Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration 8 Illustration 9 Illustration

Læs mere

F1 PALLEREOL MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 2 1 Placer første stige op ad en væg. Place the first upright up against the wall. Setzen Sie den ersten Leiter gegen

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane Anvendelse Use Max 270 kg Brugsanvisning User manual DK Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. UK Ideal use for: - Bariatric users. Brugsanvisning

Læs mere

Collar. coffee grinder. Art. no. 423

Collar. coffee grinder. Art. no. 423 Collar coffee grinder Art. no. 423 UK: Collar coffee grinder Instruction Handle Fixing cap Top lid Nut stopper Spacer Ajustment nut Grinder How to disassemble the Collar coffee grinder Remove the the top

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung Loire wave 140, 40-40135-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6049 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 ** Ved

Læs mere

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D DK UK D Anvendelse: Bjælkesko anvendes til samling af bjælker og bjælkelag i samme plan, såvel træ mod træ, som træ mod beton eller murværk. Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet

Læs mere

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction VLT Instruction Drives and Controls MEMORY OPTION VLT Series 5000 Montering, Mounting, Montage, Installation Bookstyle... page 3 Compact IP 20... page 7 Compact IP 54... page 17 Advarsel! Memory Option

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Montagevejledning............... side 3 Belastningsoversigt...............side 7 Sikkerhed

Læs mere

4WAY GLIDE ÅBEN GLIDEMADRAS IM 140/200, IM 140/200 G & NYLONLAGEN IM 85/200 NS

4WAY GLIDE ÅBEN GLIDEMADRAS IM 140/200, IM 140/200 G & NYLONLAGEN IM 85/200 NS 4WAY GLIDE ÅBEN GLIDEMADRAS IM 140/200, IM 140/200 G & NYLONLAGEN IM 85/200 NS Forslag til anvendelsesområder: - Til vending og lejring af immobile klienter. - Alternativ anvendelse: Forflytning mellem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BETJENINGSVEJLEDNING 1. Vigtigt: Før du tilslutter spændingstransformerne til stikkontakten i dit hjem, skal du sørge

Læs mere