Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Støt Slægtsforskernes Bibliotek Bliv sponsor Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: Ophavsret Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig. Links Slægtsforskernes Bibliotek: Danske Slægtsforskere:

2 SØBORG GYMNASIUM OG HF-KURSUS 1977

3 SØBORG GYMNASIUM OG HF-KURSUS 1977

4 INDHOLD Fordord side 3 Indtryk fra introduktionsugen Program for den/de første dage om at gå på HF om at gå i gymnasiet Ringetider Biblioteket O Gymnasiets fag- og timefordeling HF's fag- og timefordeling Ferier og fridage Skolens lærere Skolens administration Karaktergivning og evaluering Årsprøver Reeksamination Mødepligt Råd og vejledning Skolenævnet Elevstruktur DGS og LAK Statens Uddannelsesstøtte Ungdomsydelse Transportgodtgørelse Aktiviteter på skolen Nogle ord du møder på skolen Skitse over skolen i redaktionen: Sven Behrend Niels Thuesen Nielsen Ralf Nielsen Inge Damsgaard - 2b Liselotte Astrup - 2b Susanne Aagaard - IHF

5 3 FORORD Dette lille hefte er udarbejdet af nogle elever og lærere i fællesskab. Heftet fortæller lidt om, hvad der sker på skolen, hvor det sker og hvornår. Du kan også læse om, hvordan andre synes om at gå på Søborg Gymnasium. Vi håber, at heftet vil blive en støtte for såvel HF'ere som gymnasieelever. så læs heftet igennem, stik det i tasken, så du kan slå op i det, når du kommer i tvivl om noget. VELKOMMEN! Redaktionen

6 4 INDTRYK FRA INTRODUKTIONSUGEN Det jeg husker bedst fra den første uge på Søborg Gymnasium er den allerførste dag. Med hele Danmarks bestand af sommerfugle i maven stod jeg kl. 9 mandag morgen overfor nogle 3g'er, der trykkede et hvidt skilt fast på min mave. På det skilt stod mit navn og klasse. Næste skridt på vejen var terrassesalen, hvor alle nye elever skulle samles til morgenmad og et par ord fra rektor. Alle stod og skulede til hinandens maver i håb om at finde nogle af dem, man skulle gå i klasse med. Efter morgenmaden fik vi udleveret en kæmpe stabel bøger - jeg var glad for min kuffert. De næste to dage var vi på hyttetur. Her lavede vi så lidt som overhovedet muligt, bortset fra at lære hinanden at kende. Dagene efter turen gik man lidt fortabt rundt på skolen. Man kunne ikke rigtig finde rundt, der var ikke nogen man kendte særlig godt, man blev kigget an af de "gamle" elever, - der var nye lærere o.s.v. Men det var noget, man hurtigt glemte igen, og skolen er heldigvis ikke så stor, så man ustandselig farer vild. De fleste timer gik med, at læreren i hvert fag fortalte om, hvordan han/hun ville undervise, og hvad man skulle nå. I det hele taget fløj den første uge afsted, og hele tiden var der nye indtryk, man skulle nå at samle op. Annemette - Iq. Det er april - jeg har nu gået på Søborg Gymnasium i næsten 1 år. Jeg føler mig hjemme, kender hele skolen og mange elever og læren Men sådan har det ikke altid været, jeg kan stadig med gru se den første skoledag her for mig. Jeg kom slæbende med 2 store tasker til bøger, gik ned i vores garderobe, hvor det vrimlede med mennesker. For mig så det ud, soi de allesammen kendte hinanden. Jeg følte mig helt alene og havde mest lyst til at gemme mig i en af mine store tasker. Da jeg havd< stået ovre i et hjørne og rystet af skræk, tog jeg mig sammen og forsøgte at finde ud af, hvad det var meningen, jeg skulle gøre med mig selv. Efter megen puffen og masen kom jeg hen til et bord hvor omkring 3 forvirrede piger sad, og fik - efter 10 gange at

7 5 have fortalt jeg hed Tina og skulle gå i 1HF - et hvidt navneskilt udleveret. Oppe i terrassesalen var der et bord reserveret til min klasse. På bordet var der te og franskbrød. Medens vi spiste skævede alle rundt på hinanden, for at se hvad det var for nogle, man skulle gå i klasse med i 2 år. Rektor holdt en lang tale og vi gik ned i et klasseværelse, hvor vi fik udleveret bøger og fik fortalt, hvor vi skulle hen på hyttetur. Efter hytteturen kendte man nogle stykker, andre havde man slet ikke talt med. Men det var svært at huske navnene. Den første uge måtte jeg hive folk i armen, hvis jeg ville tale med dem. Men lærerne havde endnu større besværligheder, da de fleste havde fået mange nye klasser. Et stykke tid bar vi over med dem, men efter 14 dage blev det for broget at skifte navn uafbrudt, så vi lavede nogle "flotte" navneskilte - det hjalp. Efter hytteturen begyndte skolen rigtigt. Den første uge kom klassen forsent til næsten alle timer - det lyder slemt, tænk at pjække den første uge. Sådan var det ikke, endnu passede vi pænt timerne - næ, denne dårlige start skyldtes, at vi pilede op og ned ad trapper, ind og ud af forskellige klasseværelser i fortvivlet søgen efter det rigtige. Når vi endelig fandt det, var de første 10 min. af timen gået. I alle timerne talte lærerne om bekendtgørelser, om hvad vi skulle nå, om hvad de ville foreslå, og i alle fag bestemte vi, hvad vi ville arbejde med det første halve år og i hvilken rækkefølge. Vi var mange i klassen, da skoleåret begyndte; men nogle gik ud i de første par måneder, og nye kom til efterhånden. Slutresultatet blev en klasse af acceptabel størrelse. Men det hele er skam ikke skræmmende - der er også gode og positive sider af Søborg Gymnasium. Her går mange flinke mennesker, både lærere og elever, og vi har forskellige udvalg, så vi kan være med til at bestemme, hvad der skal foregå på skolen. Hvert år bliver der holdt ca. 4 fester plus hygge- og musikaftener. Disse fester og aftener plejer at være hyggelige, og her lærer man mange fra de andre klasser at kende. Det er faktisk kun den første uge, der er slem - så er al det nye blevet velkendt, og man føler sig ikke længere udenfor. Tina - Iq.

8 6 PROGRAM FOR DEN/DE FØRSTE DAGE Den første skoledag skal du møde kl. 9.oo medbringende en stor kuffert til bøger. Nogle elever står parat med navne- og klasseskilt og vil vise dig op til terrassesalen, hvor der vil blive serveret morgenkaffe/-te og rundstykker. Efter morgenmaden er der rundvisning på skolen. Herefter er der bogudlevering, skemaskrivning m.v. Som et led i introduktionen tager alle nye elever på hyttetur klassevis tirsdag og onsdag sammen med to lærere og to ældre elever. Tilrettelæggelsen af denne tur foregår efter skemaskrivningen. Skolens ekskursionskonto betaler lejen af hytterne, mens hver enkelt klasse selv skal sørge for, hvordan de skal komme derop, og hvad de skal have at spise. Transporten og maden betaler den enkelte elev selv for. Om torsdagen vil den normale skolegang begynde efter skemaet, afbrudt af en 2 timers orientering om fredagen om skolens temauge i november og en 2 timers orientering mandag d. 15. august om elevrådsarbejde (elevforsamlingsarbejde).

9 - OM AT GÅ PÅ HF 7 Jeg kom på HF efter at have været ude et år, som de fleste, der vælger HF, har været. Grunden var, at jeg fik at vide, at det var en uddannelse, hvor selvstændighed er vigtig. Dette har jeg nu fået bekræftet efter at have gået her næsten et år. Selvstændigheden ligger mest i, at vi kan være med til at bestemme emner i forskellige fag, og vi kan være medbestemmende i, hvordan undervisningen skal foregå. DANSK: Danskundervisningen ligner meget det I kender. Vi har bl.a. læst 4 bøger på et år og afleverer 3 store og 4 små opgaver (stile) pr. semester (Jj år). Vi har også læst periodelæsning. Vi har f.eks. haft perioden Men vi læser også andet - digte, noveller (også svensk og norsk). MATEMATIK: Dette fag er meget stramt, og her arbejder man kun med det man skal. ENGELSK: I dette fag er I også medbestemmende om, hvad I vil læse. Dette fag kører gennem 2 år. Man kan efter 1.semester vælge faget som tilvalg. TYSK: Her kan I måske også være med til at bestemme, hvad I vil læse. Her er ingen skriftlige opgaver. Det er der først i 3.semester, hvis man vælger faget som tilvalg. GEOGRAFI: Geografi ligner meget geografitimerne i folkeskolen. HISTORIE: Her vælger man blandt forskellige mulige emner, hvad man vil arbejde med + en stor opgave i 2.semester. Faget har du i 2 år. BIOLOGI: Her kommer I til at lave mange forsøg med forskellige tinc Vi har f.eks. haft celleforsøg. Vi har desuden haft et speciale. SAMFUNDSFAG: Her tager man mange aktuelle emner op. Vi har f.eks. arbejdet med de politiske partier og om valget d. 15/2-77. Her har vi ikke noget skriftligt arbejde. FORMNING og MUSIK: Man vælger et af disse fag. Den store forskel på HF og gymnasiet er karaktergivningen. HF-eleverne får ingen karakterer før den endelige eksamen. Dette giver et mere afslappet forhold mellem eleverne. Susanne - Ir.

10 8 - OM AT GÅ I GYMNASIET Vi vil her kort beskrive de 2 linier, som du kan vælge i gymnasiet, nemlig den sproglige linie og den matematiske linie. Arbejdet i gymnasiet adskiller sig på mange områder fra folkeskolen. Du må indstille dig på at bruge mere tid til lektielæsning. Week-end'erne bliver ikke bare fridage, men må ofte bruges til større opgaver. Timerne er mere koncentrerede end i folkeskolen, og du skal vænne dig til at tage notater, noget du får brug for, når eksamen nærmer sig. Alt dette, vi har nævnt, kan måske lyde lidt afskrækkende, men det er noget, du gradvist vil vænne dig til, så overgangen virker ikke så hård. En anden ting, du også skal være opmærksom på, er, at du i samråd med læreren har ret til at planlægge undervisningen, både med hensyn til emnevalg og valg af materiale. I den sproglige linie siger det jo sig selv, at hovedvægten er lagt på sprogfagene. Du får bl.a. engelsk og tysk, hvor du læser noveller, poesi og lidt større ting som romaner. Det primære er, at du lærer at udtrykke dig på det pågældende sprog. Så derfor forsøger vi at få en diskussion om den pågældende tekst igang. Vi karakteriserer personerne, taler om den politiske baggrund, om forfatterens baggrund og et sådant arbejde kan resultere i, at vi skriver en stil om alt det, vi har snakket om. Normalt har vi en grammatisk øvelse til hver time og 1 ugentlig stil. I fransk er det lidt anderledes, idet nogle har haft fransk, før de kom i gymnasiet. Det betyder, at der er stor spredning i klassen, men problemet kan klares ved, at man har gruppearbejde i det første stykke tid. Også her læser vi noveller, men på begynderniveau, da som sagi kun nogle har haft fransk før. Ud over de her nævnte fag får du latin, matematik, dansk, historie, geografi, oldtidskundskab (populært kaldet oldævl). Timefordelingen af alle disse fag kan du se på side 10. Har du valgt- at gå på den matematiske linie, så betyder det: at du skal beskæftige dig med matematik, fysik og kemi i ca. 10 timer om ugen - at du skal have 13 sprogtimer om ugen fordelt på 3 timer dansk, 5 timer engelsk/tysk og 5 timer fransk/russisk. Det lyder af meget for en sand matematiker, men det er til at overkomme. Selvom Jeres forudsætninger er forskellige, så skal du nok regne med, at der bliver mere hjemmearbejde end i folkeskolen. Skriftlige arbejder er der især i matematik (hver uge afleveres 3-5 opgaver), i fysik (15 rapporter på et år) og i dansk (ca. 10 stile år

11 9 ligt, så det vil nok være en fordel at tillægge sig gode og koncentrerede arbejdsvaner allerede fra starten. Det lyder måske hårdt, men det er såmænd ikke så galt, og arbejdsgangen på skolen er meget rolig. Om arbejdsformerne kan det siges, at der er mulighed for gruppearbejde i alle fag, men størstedelen af matematik-, fysik- og kemiundervisningen foregår ved tavlegennemgang. I dansk, historie engelsk/tysk, musik og fransk/russisk vælger I og lærerne pensum (inden for visse rammer selvfølgelig), mens det ligger mere fast i de tekniske fag. Vi håber, at I vil få en god tid her, og at I vil falde godt til på Søborg Gymnasium, hvilket også hytteturen og vore gode fester nok skal sørge for. Liselotte og Inge - 2b John - 3y. RINGETIDER En skoledag mellem kl. 8 og 14 for alle skolens elever vil desværre ikke være mulig. Der er elever - navnlig i 2HF eftermiddagen. Timerne er på er følgende: - som har timer til hen på 45 minutter, og ringetiderne 1. lektion: o o Spisefrikvarter 5. lektion o

12 10 BIBLIOTEKET I gymnasielovgivningen eksisterer der ingen faste bestemmelser om skolebiblioteker, som I kender dem fra folkeskolen. Biblioteksmæssigt svæver gymnasieskolen i et tomrum 1 Dog ikke Søborg Gymnasium, som er ét af de få gymnasier og HF-kurser, der har et skolebibliotek med faguddannet bibliotekar. Som undervisningen er tilrettelagt idag, hvor man går mere og mer«bort fra faste lærebogssystemer og brugar kildemateriale og "rigt: bøger som undervisningsstof, er biblioteket en nødvendighed og in«går som en naturlig del af skolens funktioner. Grendelingen betyd«at arbejdsområdet i de enkelte fag udvides og differentieres. I h; i større udstrækning end tidligere mulighed for selv at vælge und«visningsstof f.eks. i forbindelse med HF specialer. Skal I overhovedet løse de stillede opgaver tilfredsstillende, må I have en ma: supplerende litteratur - og det klarer biblioteket! Skolebiblioteket er indrettet specielt til brug for Jer. Der findes kun bøger inden for de fag, I bliver undervist i - altså kun bøger om emner, som man regner med, I får brug for i den daglige undervisning. Ved specialeskrivning, større opgaver og ved arbejde med speciellt emner slår skolebiblioteket ikke til. Og det er heller ikke meningen. I sådanne tilfælde skaffer jeg bøger til Jer fra andre biblioteker. I kan betragte skolebiblioteket som 1) et arbejdsredskab i den daglige undervisning, 2) en serviceinstitution, der skaffer materiale ud over det, der findes på skolen. For tiden er her bind. Alt hvad der står fremme i biblioteket er hjemlån. Biblioteket er åbent i hele skoletiden og fungerer ved selvbetjening ( man noterer selv sine hjemlån).. Jeg er på skolen ca. 3 timer daglig ( se opslag i biblioteket) og hjælper Jer med at finde de bøger, I har brug for. Lånetiden er 1 måned. Skolebiblioteket er ikke bare et sted, hvor man låner bøger. Det er også dér, man læser aviser og tidsskrifter, tilbringer mellemtimer med lektielæsning, laver gruppearbejde - og spiller skak. I begyndelsen af skoleåret bliver I vist rundt i biblioteket. På gensyn! Bodil Mortensen bibliotekar

13 11 GYMNASIETS FAG- OG TIMEFORDELING s = sproglig linie, m = matematisk linie sn = nysproglig gren ss = samfundssproglig gren mf = matematisk-fysisk gren mn = matematisk-naturfaglig gren ms = matematisk-samfundsfaglig gren Tg 2g 3g S m SN ss mf mn ms sn ss mf mn ms Religion Dansk Engelsk ^ Tysk ~ Fransk Russisk Latin Oldtidskundsk J Datalære Historie Samfundsfag Geografi Biologi Matematik Fysik Kemi Gymnastik _. 4 Formning i 4 Musik I alt I det matematiske gymnasium, Ig og i det samfundssproglige gymnasiums 2. og 3g læses enten engelsk eller tysk. 2. I alle gymnasieklasser læses enten fransk eller russisk. 3. I 2g læses enten oldtidskundskab eller datalære. 4. I 2. og 3g vælges enten musik eller formning.

14 12 HF'S FAG- OG TIMEFORDELING Fællesfag: 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. se Dansk Religion Historie Biologi Geografi Matematik Engelsk Tysk Samfundsfag Musik/formning Idræt Tilvalgsfag: Biologi Matematik Engelsk Tysk Samfundsfag Musik Formning Idræt fremmedsprog Fysik Kemi Psykologi Datalære Såfremt tilvalgsfaget også er fællesfag, skal tilvalgstimetallet lægges til fællesfagtimetallet. På kursus til Højere Forberedelseseksamen (HF) undervises der i en række fællesfag samt et antal tilvalgsfag, der hver er tillagt en pointværdi (pointtal = timetal). De kursusstuderende skal selv sam mensætte deres fagkreds, således at de har mindst 20 tilvalgspoint Det er en betingelse for oprettelse af et tilvalgsfag, at faget øn skes af mindst 7 kursister.

15 13 FERIER OG FRIDAGE I 1977/78 Undervisningsministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og HF, har fastsat følgende fridage og ferier, de nævnte dage medregnet: 1977 Mandag d. 17. oktober - fredag d. 21. oktober: efterårsferie Fredag d. 23. december - onsdag d. 4. januar: juleferie 1978 Mandag d. 20. marts - tirsdag d. 28. marts: Påskeferie Fredag d. 21. april: St. Bededag. Torsdag d. 4. maj: Kr. Himmelfartsdag. Mandag d. 5. juni: Grundlovsdag Mandag d. 19. juni - fredag d. 4. august: sommerferie

16 14 SKOLENS LÆRERE Andersen, Jørgen (JA) skabnr. Langkær Vænge Værløse. (o2) ty/da. 26 Andersen, Preben (PA) Frimestervej 13 st.tv NV. fy/mat. 32 Andersen, Vagn Stig (VA) Birkagervej Vanløse. (ol) mat/fy. 20 Asaa, Kirsten (KA) Højeloft Vænge Værløse. (o2) da/ty. 30 Behrend, Sven (Be) Risvangen Brh. (ol) fr/eng. 3 Bojsen, Hanne Kunckel (HK) Søvej Bagsværd. (o2) gym/geo/bio.23 Bojsen, Ivar (IBo) Søvej Bagsværd. (o2) da/fr. 5 Bro, Inge (Bro) Skovvej 9. Vedbæk. (o2) fr/eng. 4 Flensborg, Kjeld (KF) Parcelvej Holte. (o2) da/la/old. 7 Friis, Anne (AF) Baldersgade 41, 4.tv., 2200 N. (ol) Æg 8568 eng/la. 11 Gjaldbæk, Jens Peter (Gj) Kongstedvej Brh. (ol) fy/mat. 18 Hansen, Birthe Lundsgaard (BLH) Brønsholmdalsvej Kokkedal. (o2) mat/fy. 35 Hansen, Jesper Bordin (BoHa) Birkeengen Dragør. (ol) gym/bio. 22 Hansen, Poul (PH) O.B. Muusvej Farum. (o2) fy/mat. 8 Haxthausen, Ole Haxt) Bakkevej 21A Birkerød. (02) eng/fr. 34 Hemmersam, Karl-Johann (Hem) Skov Alle 2, Hareskov, 3500 Værløse. (o2) hi/rel. 2 Hemmersam, Lidden Paludan (LP) Skov Alle 2, Hareskov, 3500 Værløse. (O2) gym/mat. 25 Hentze, Knud (KHe) Dalmosevej NV. (ol) mus/ty. 9 Hentze, Susanne (SHe) Dalmosevej NV. (ol) mus/da. 29 Hoff, Mogens (MH) Joh. Wilmannsvej Lyngby. (02) bio/geo. 10 Håkonsson, Willy (Håk) Johan Jepsensvej Virum. (o2) fy/mat/data 24 Iversen, Bjørn (Bjl) Heisesgade 33 st (ol) samfundsfag 1 Jensen, Gunnar Myrup (My) Nøkkerosevej NV. (01) ke/fy. 21

17 15 Jessen, Jes (Jes) Rønnebærvej NV. (ol) gymnastik 28 Lund, Tove (TLu) Kongens Tværvej F. (ol) Fa 2801 hi/da. 14 Matthiessen, Annette (AM) Kildeskovsvej Gentofte. (ol) Ge 4599 geografi 6 Nielsen, Birthe Lunau (BL) Sandkrogen Lyngby. (o2) eng/old. 27 Nielsen, Niels Thuesen (Tu) Lyngby Hovedgade Lyngby. (02) fr/eng. 15 Nielsen, Ralf (RN) Stjernevej Hornbæk. (o3) fy/ke Nordstrøm, Erik (No) Engtoftevej Farum. (o2) hi/old. 16 Obel, Marjon (MO) Hvidovregårdsalle 14A Hvidovre(ol) hi/samf. 37 Rasmussen, Mogens (MR) Thorsgade 74, 4., 2200 N. psyk. 28 Schaldemose, Bodil (Sch) L.J. Brandes Alle V. (ol) formning 13 Skårup, Peter (Sk) Grønnevej Virum (o2) geografi 36 Smidt, Hanne (HS) Elverhøjen Herlev. (o2) da/gym. 19 Sporring, Ole (Sp) Willemoesgade 56, 2., (ol) Tr 9766 formning 38 Thune, Inge (ITh) Vitus Beringsalle Klampenb.. (Ol) Or 1396 eng/gym. 39 Verdier, Otto (OV) Afaldet Herlev. (o2) mat/fy/ke. Waltenburg, Carl Højeloft Vænge Værløse. (o2) ty/russ. 31 Westh, Bente (BWe) Wergelands Alle 13 st Søborg. (ol) rel/eng. 33 Westh, Claus (CWe) Kulsvierparken Lyngby. (02) da/gyrn. 12

18 16 SKOLENS ADMINISTRATION Skolen ejes af Københavns saxe Torv 4, 2860 Søborg. Rektor: Administrativ inspektor: Sekretærer: Studievejledere ved HF: Indre inspektor: Boginspektor: Bibliotekar: Skolebetjent: Skolebetj entmedhjælper: Amtskommune og er beliggende Høje Glad- Ralf Nielsen Adjunkt Otto Verdier Birgit Mathiasen Grete Nielsen Bodil Sandorff Petersen Adjunkt Jørgen Andersen Adjunkt Lidden Paludan Hemmersam Adjunkt Preben Andersen Adjunkt Peter Skaarup Bodil Mortensen Prince Mohamed Ferid Bruno Poppe Skolens telefon: Lærerværelsets telefon: Elevtelefon: Kontortid: 9-14 træffetid 10-11

19 KARAKTERGIVNING OG EVALUERING 17 Eleverne i gymnasiet får standpunktskarakterer 3 gange om året; i december og marts samt i forbindelse med årsafslutningen. Karaktererne gives efter 13-skalaen og skal, hvis de er på 5 og derunder påfølges af et vidnesbyrd. Karaktererne udleveres på et særligt karakterblad. Er eleven under 18 år underskrives karakterbladet af hjemmet og forevises derefter på skolen. HF-studerende får ikke karakterer i løbet af studietiden, men har ret til at få en vurdering af deres standpunkt hos faglærerne, løvrigt skal undervisningen løbende evalueres, så elever, studerende og lærer får information om udbyttet af undervisning og arbejde. Metoder og midler til evalueringer aftales mellem lærer, elever og studerende. Det kan ske ved samtale, iagttagelse og diagnostiske prøver. ÅRSPRØVER Gymnasieeleverne kan komme til studentereksamen allerede i Ig i et enkelt fag, og i 2g i et par fag. Disse fag betemmes i Undervisningsministeriet. Herudover er der mundtlige og skriftlige årsprøve] som fastlægges af skolen. Ifølge bestemmelser, der er udformet i Undervisningsministeriet, skal eleverne til skriftlige prøver efter undervisningens ophør, midt i maj, i Ig henholdsvis 2g. Disse prøver skal finde sted i de skriftlige studentereksamensfag, det betyder at Ig mat.-elever prøves i dansk og matematik, Ig sprg.-elever prøves i dansk, engelsk og tysk, og 2g elever prøves i dansk, matematik, fysik, samfundsfag engelsk, tysk og biologi afhængig af hvilken gren, man har valgt. Den mundtlige årsprøveordning bestemmes af lærerrådet. Det har bestemt, at eleverne skal eksamineres mundtlig i nogle fag, en form, der ligner studentereksamen meget. Bl.a. for at eleverne ikke skal blive overbebyrdet i årsprøveperioden, er det bestemt, at der eksamineres i.ialt fire fag incl. evt. studentereksamensfag, efter at de skriftlige årsprøver er overstået. Det er den enkelte elev, der selv vælger sine mundtlige årsprøvefag. Hele årsprøveperioden strækker sig over ca. 1 måned. I lærerrådet diskuteres hvert år, hvilken mundtlig årsprøveordning

20 18 skoleåret skal afsluttes med. Som et forsøg afholdtes repetitionskursus i matematik i to Ig mat.klasser i juni 76. Forslag om andre repetitionskurser har ikke fået nogen tilslutning. Elevrepræsentanter deltager i det arbejde, der hvert år foregår i årsprøveudvalget. REEKSAMINATION GYMNASIET la. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til studentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at komme til ny prøve i faget i august/september. Ib. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at komme til prøve i faget i august/september. 2. For en elev, der ønsker at komme til ny prøve, er eksamenskarakteren den man opnår ved reeksaminationen. For en elev, der i henhold til Ib ønsker sig prøvet, tæller prøven i faget med blandt de ti prøver, der kræves aflagt for, at man kan bestå studentereksamen. 3. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under la nævnte prøve eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/september, som de i henhold til la eller Ib var berettiget til, kan komme til prøve i faget ved den efterfølgende maj/juni eksamenstermin. HF 4. En kursuselev, som har fået karakteren 00 eller 03 ved en prøve ved udgangen af 1. kursusklasse, kan påny indstille sig til prøve ved den førtskommende sygeeksamenstermin. 5. Efter 2. kursusklasse kan reeksamination kun finde sted, hvis eksamen som helhed ikke er bestået. Rektor skal inden skoleårets udløb have tilmelding fra dem, der ønsker sig prøvet i august/september. Tilmeldingen er bindende.

21 19 MØDEPLIGT Der er mødepligt for både gymnasieelever og HF-studerende. GYMNASIET: Nedenstående er citat fra Undervisningsministeriets cirkulærer. "Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom en elevs forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftlig underrette eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning. Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke vil blive muligt at give årskarakter, eller rektor er betænkelig ved omfanget af forsømmelserne, skal rektor i henhold til 7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen mv. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning." HF: Også forsømmelige HF-studerende vil modtage både mundtlige og skriftlige advarsler. Fortsætter forsømmelserne vil der ske indberetning til direktoratet. Dette kan medføre, at den studerende får endnu en chance, eller at den studerende bortvises. For studerende med længerevarende sygdom gælder særlige regler. Hvis studerende bortvises, kan man gå til eksamen som selvstuderende.

22 20 RÅD OG VEJLEDNING Den enkelte lærer. Søg råd og vejledning hos lærerne. Gå gerne først til den lærer, som du har mest tillid til. Studievej lederen. HF-studerende har en studievejleder, som giver råd om studieplanlægning, økonomiske og personlige problemer. Rektor. Der er altid tid til en samtale. Elevrepræsentanter. Du kan søge råd og vejledning hos dine kammerater, som sidder i skolens forskellige udvalg og nævn. Man kan godt tænke sig, at en elev gerne vil have en kammerat med som bisidder ved en sag. Skulle du være i tvivl om enkeltheder i de gældende bestemmelser for gymnasiet og HF, kan du søge oplysning i direktoratets regelsamling, som findes på skolen. SKOLENÆVNET Skolenævnets sammensætning og virksomhed er i princippet fastlagt i skolestyrelsesloven og de dertil knyttede bekendtgørelser og cirkulærer. Styrelsesloven, lov nr. 44 af 9. februar 1970, er siden vedtagelsen blevet ændret på en del punkter, og den fremgår i sin nuværende form af Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 3. september Skolenævnet har 5 medlemmer, af hvilke de 3 vælges af amtsrådet blandt dettes medlemmer, mens 2 vælges af og blandt de personer, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden over elever i skolen eller senest har haft det over elever, som på valgtidspunktet er fyldt 18 år. Nævnet vælges for en fireårig periode, og det nuværende nævn, som er valgt i maj 1974, afgår således i 1978.

23 I det følgende omtales nogle få eksempler på opgaver, som påhviler skolenævnet. 21 Det er skolenævnet, der foretager indstilling til amtsrådet om ansættelse af leder og lærere ved skolen. Nævnet har ligeledes indflydelse på skolens økonomi, idet det i samråd med skolen foretager indstilling i forbindelse med skolens budgetter. Endvidere er det nævnet, der træffer valget mellem de elever, som søger optagelse på skolen, hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end skolen har plads til. Det er desuden skolenævnet, som i samarbejde med rektor skal behandle bortvisningssager, inden disse forelægges direktoratet for gymnasieskolerne og HF til afgørelse. Det betyder, at elever og forældre i denne vanskelige situation er sikret støtte og uvildig behandling af sagen fra forældreside. Det er vigtigt at orientere nævnet tidligst muligt,i et sagsforløb, som tegner til at kunne spidse til, idet mulighederne for mægling derved forbedres. Generelt søger skolenævnet at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem skolen og dens elever og forældre, og enhver henvendelse fra elever eller forældre til nævnets medlemmer er velkommen. Det skal i denne forbindelse siges, at vi har tradition for at elevrepræsentanter - som regel 2 - deltager i skolenævnsmøderne. Vi lægger vægt på denne elevdeltagelse, idet vi finder det vigtigt, at nævnet har en så direkte kontakt med eleverne som muligt. Endvidere deltager rektor og lærerrådets formandsskab i skolenævnsmøderne, men ved eventuelle afstemninger i nævnet har kun de 5 valgte nævnsmedlemmer stemmeret. Der har dog ikke i det nuværende skolenævns funktionsperiode foreligget situationer, som nødvendiggjorde afstemning. Skolenævnets medlemmer: Johan Hougs Møller, Espegårdsvej 16, 2880 Bagsværd - telf Gerda Helene Christensen, Fennevangen 15, 2820 Gent. " ol-ge 8074 Else Galle, Søbyvej 72, 2650 Hvidovre " O Grete Lund, Sundvænget 17, 2900 Hellerup " ol-he 7274 Inger Schaldemose, Søborg Torv 10, 1., 2860 Søborg "

24 22 ELEVSTRUKTUR Samarbejdsudvalget er skolens højeste elevrepræsenterede organ. Det består af 4 lærere, 4 elever og rektor. Disse 4 elever har ret til at deltage i lærerrådets diskussioner, samt tage beslutninger der ligger udover elevforsamlingens kompentance. Elevf E2æBlingen: Elevforsamlingen er elevernes eneste lovgivende organ. Det består af samtlige elever på Søborg Gymnasium og HF-kursus, og har altså til opgave at diskutere og beslutte resultatet af de forslag, der fra forskellig side stilles. Elevforsamlingen holdes i vores "skemafri time", hvilket er "ekstra" time, der allerede ved skemalægningen puttes ind et sted i løbet af ugen. (Sidste år havde vi f.eks. timen onsdag i 4 lektion). Hvis timen ikke bruges til elevforsamling kan I bruge den til at diskutere eventuelle problemer i klassen e.l. Hvis ingen har behov for den "skemafri time" rulles skemaet tilbage, således at du får fri en time før. Arbejdsudvalget består af 2 repræsentanter fra hver klasse og har til opgave at føre beslutningerne fra elevforsamlingen ud i livet. Desuden har arbejdsudvalget ret til selv at træffe beslutninger, hvis sådanne er nødvendige for at elevforsamlingens beslutninger kan føres ud i livet. Jeg indrømmer, at dette sidste kan lyde lidt mærkeligt, for hvor skal grænsen sættes mellem, hvad henholdsvis elevforsamling og arbejdsudvalg skal beslutte. Dette er et af de problemer, som I skal være med til at løse. Hvem skal bestemme - en elevforsamling, et elevråd eller hvad - for at elevarbejdet kan fungere bedst muligt? (Jeg nævner dette, fordi det er en af de ting vi sidste år brugte megen tid på at diskutere). 5iä S 2E SIDliD2: Klasseforsamlingen vælger repræsentanterne til

25 23 arbejdsudvalget, og har iøvrigt til opgave at diskutere emner, der skal op på elevforsamlingen eller i arbejdsudvalget. (Også disse forsamlinger holdes i den "skemafri time"). Særudvalg: Der findes på skolen en del udvalg, som er sammensat af både elever og lærere. BYSägudvalg. Det er nedsat i anledning af de ombygninger og nyindretninger, som foretages for tiden. Kantineudvalg. Beskæftiger sig med, hvordan den kommende kantine skal indrettes og drives. Forestår indkøb af kunst til skolen, hvis der er nogen penge til det. åssätbejdsudvalg er omtalt andetsteds. (Se Arsprøveudvalg. Skolen er frit stillet med hensyn til hvordan disse prøver skal afholdes. Der skelnes nøje mellem årsprøver og eksaminer. Eksaminernes afholdelse har skolen ingen indflydelse på.

26 24 DGS OG LAK - DINE INTERESSEORGANISATIONER DGS - Danske Gymnasieelevers Sammeslutning - og LAK - Landssammenslutningen Af Kursusstuderende - er organisationer, som i en del år har varetaget henholdsvis gymnasieelevers og HF-studerendes interesser. DGS Og LAK ønsker gennem deres politik at sikre alle unge, uanset forældrenes sociale status, en uddannelse. Dette forsøges gjort ved at give alle økonomiske muligheder gennem uddannelsesstøtte, og i midten af tresserne lykkedes det DGS sammen med forskellige søsterorganisationer at få gennemført en på det tidspunkt tilfredsstillende stipendieordning. I det sidste par år har uddannelsesstøtten imidlertid været ude for en kraftig nedskæring, og derfor må vi netop nu stå sammen i kampen for bedre kår for unge under uddannelse. Men det er ikke kun inden for det økonomiske, DGS og LAK arbejder. De arbejder også for uddannelser med mere og bedre indhold, ligesom de gør et stort stykke arbejde for at sikre unge en bolig. Endvidere søger de demokratiet på de enkelte skoler udbygget betydeligt. Med disse få ord er det klart at se, at DGS og LAK er de organisationer, som varetager vore interesser. DGS og LAK har kollektivt medlemskab, hvilket betyder, at man skal melde hele skolen ind for at blive medlem. Det kan man sige for og imod - men én ting kan der ikke være to meninger om: Både HF'erne og gymnasieeleverne bør være organiseret, da vi ikke alene får ført noget igennem, ligesom arbejderne i erhvervslivet heller ikke får gennemført nogen af deres interesser uden at være medlem af fagforeninger som SID og HK. Det skal lige tilføjes at såvel HF'er< som gymnasieelever her på Søborg Gymnasium er kollektive medlemmer af henholdsvis LAK og DGS. Udover det kollektive medlemskal kan du også blive- individuel medli af organisationerne, hvilket vi stærkt opfordrer til, da det forstærker både organisationernes og især dine muligheder. NB! Indmeldelsesblanketter findes næste side i dette hæfte. Det individuelle medlemskab koster 5 kr. årligt.

27 25 Her er indlagt indmeldelsesblanketter til henholdsvis DGS og LAK, - hvis du er interesseret, så skal du blot aflevere denne blanket i udfyldt stand til Inge Damsgård 3b eller Lotte Astrup 3b. INDMELDELSESBLANKET - DGS Navn: Adresse: Klasse: INDMELDELSESBLANKET - LAK N avn: Adresse: Klasse: Medlemskortet giver dig ret til at modtage uddannelsesmæssig, studiesocial og anden bistand fra organisationerne. Kortet giver endvidere rabat ved en række virksomheder over hvilke der er fortegnelse i DGS's årbog.

28 26 STATENS UDDANNELSESSTØTTE Uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år kan gennem SU få tildelt stipendier og/eller få ydet garanti for studielån i banker og sparekasser. Beløbenes størrelse fastlægges for et år ad gangen. Nedennævnte tal er anslåede ca. tal for perioden 1. august 1977 til 31. juli Stipendier: De uddannelsessøgende deles her op i 2 aldersgrupper: 1) de årige, hvis tildelinger er afhængige af forældrenes indtægt og formue. 2) over 23 år, hvor støtten gives uafhængigt af forældrenes økonomiske forhold. 1 For de årige gælder følgende satser: Højeste stipendiebeløb for ugifte hjemmeboende er 7.ooo kr. og for ugifte udeboende og gifte 9.2oo kr. Disse maximumsbeløb gives kun, såfremt forældrene og den studerende selv har en vis lav indtægt og formue. Forældrenes støtteevne vurderes efter deres skattepligtige indtægt i Der fradrages 9.ooo kr. for hvert barn udover ansøgeren, som er under eller i den undervisningspligtige alder eller i øvrigt under uddannelse. Disse børn må dog ikke tjene mere end 14oo kr. gennemsnitligt om måneden udover eventuel SU-støtte, og de skal være under 23 år. Hvis forældrene har en formue over 200.ooo kr., medregnes 10% af det overskydende beløb som indtægt. På grundlag af den således beregnede korrigerede forældreindtægt udregnes støtten. Maximumsstøtte ydes ved korrigerede forældreindtægter til og med kr. Herefter nedsættes støtten i takt med større indtægt og bortfalder helt ved 97.ooo kr. Ansøgerens egne økonomiske forhold: En ugift ansøger må i støtteåret 1977/78 højst have bruttoindtægter (heri indregnet SU-støtte, men ikke statsgaranterede lån) på 27.ooo kr. Formue udover 15.ooo kr. medregnes som indtægt. Gifte ansøgere må sammen med ægtefællen have 53.ooo kr. i bruttoindtægter, og formue udover 30.ooo kr. medregnes. For ansøgere med børn forhøjes den tilladte bruttoindtægt med 6.8oo kr. for hvert barn. Hvis ansøgeren får hjælp gennem Bistandlovens 42 medregnes dette beløb ikke i bruttoindtægterne.

29 27 2. For ansøgere, der er fyldt 23 år, har forældreindtægten som nævnt ingen betydning. Det maximale tildelingsbeløb er 7.ooo kr. som gives, hvis ansøgeren selv ikke har væsentlig indtægt eller formue. Reglerne her er de samme som ovenfor beskrevet i afsnittet "Ansøgerens egne økonomiske forhold". Statsgaranti for studielån i banker og sparekasser: Statsgaranti kan opnås uden hensyn til forældrenes og egne økonomiske forhold. Ansøgere, der modtager hjælp efter Bistandlovens 42 kan ikke optage statsgaranterede lån. Hvor stort et beløb, der maximalt kan lånes i 1977/78 vides endnu ikke præcist. Sidste år var det på 13.ooo kr., og der forhandles om en forhøjelse til 14.ooo kr. Det bemærkes, at summen af lån og stipendium sidste år ikke måtte overstige 17.ooo kr. Dette tal ventes forhøjet til I8.000 kr. Udbetalingen i det første år på skolen sker i 4 lige store rater. Der kan dog altid udbetales kr. som l.rate. Lånet forrentes - også i skoletiden og studietiden! - med en rentesats, der kan svinge noget fra pengeinstitut til pengeinstitut. Spørg forskellige steder! Ansøgning om statsgaranti for lån sker på de samme blanketter, som bruges ved ansøgning om stipendium. Praktiske forhold i forbindelse med ansøgning: For at kunne få støtte straks fra starten af et skoleår, skal ansøgningerne være sendt fra skolen inden sommerferien. Skolen indkalder de udfyldte blanketter i slutningen af maj, for at stipendienævnet (for tiden bestående af en sekretær, 3 lærere og 4 elever) skal kunne nå at kontrollere, om hver enkelt ansøgning er korrekt udfyldt. Nye elever i lg og 1HF får mulighed for at aflevere ansøgninger omkring 1. september. Udbetalingen vil så finde sted i slutningen af oktober, men vil dække hele støtteåret. I tilfælde af ændrede økonomiske forhold i løbet af året, kan man indsende en ændringsansøgning, ligesom statsgaranti for lån kan søges på ethvert tidspunkt af året, begge dele dog indsendt inden 15. maj i støtteåret. Statens Uddannelsesstøtte udgiver hvert år i maj måned en_pjece

30 28 S) d_2bly 2i22SH Oln tal 9 regler i det kommende støtteår. Denne pjece uddyber og supplerer ovennævnte kortfattede oplysninger, og den udleveres sammen med ansøgningsskema og vejledning i udfyldelse af skemaet på skolens sekretærkontor. UNGDOMSYDELSE Unge mellem 16 og 18 år kan opnå denne form for økonomisk støtte, hvis forældrene har en vis lav indtægt. Ungdomsydelsen skal søges i bopælskommunen. Satserne varierer noget fra kommune til kommune og reguleres jævnligt. Følgende beløb er derfor kun omtrentlige, og man bør selv kontakte sin kommune, hvis man ønsker at kende de præcise tal. Ydelsen, der kan udbetales, er fra 15o kr. pr kvartal op til 175o kr. pr. kvartal, afhængigt af indkomsten. Hvis forældrenes skattepligtige indkomst er under 6O.000 kr (i Gladsaxe kr.) og den unges egen indtægt er under kr. om året, kan den maximale ydelse opnås. Ved større indtægter nedtrappes ydelsen gradvist, for helt at bortfalde, såfremt forældreindtægten overstiger ca kr. eller den unges egen indtægt overstiger ca kr. i løbet af året. TRANSPORTGODTGØRELSE Hvis du bor mere end 7 km fra skolen (ad den korteste vej), kan du få hel godtgørelse af transportudgifter til busser og tog. Hvis du kan bevise, at du på eget transportmiddel kan køre billigere end med offentlige transportmidler (stadig mindst 7 km), kan du få tilskud hertil. Det samme gælder, hvis der slet ikke findes offentlige transportmidler mellem din bopæl og skolen. Du kan hente ansøgningsskemaer på skolens sekretærkontor straks i det nye skoleår.

31 AKTIVITETER PÄ SKOLEN 29 Udover det fastlagte skema foregår der på skolen en række aktiviteter, hvor skolen bare er en slags ramme. Der er gode muligheder for at få et lokale stillet til rådighed, hvis man er nogle stykker, der ønsker at dyrke en hobby eller starte en klub. FÆLLESTIMER. Hva' er det for no'et - vil de fleste nok sige, når de første gang stifter bekendtskab med konstruerede ord. Derfor vil det nok være på sin plads at prøve at forklare det. Fællestimer fungerer på følgende måde: En gang imellem bliver der taget en time ud af skemaet. I denne time mødes alle eleverne så i festsalen til et eller andet fælles arrangement. Det kan være teater, sang, en eller anden politiker, der redegør for sine synspunkter. Kort sagt: Det kan være næsten alt mellem himmel og jord, og du kan selv være med til at foreslå emnerne for disse fællestimer. SPORT. Foruden de almindelige gymnastiktimer er der en gang om ugen "frisport" ( som regel efter syvende time ). Der er her mulighed for alle lærere og elever at spille volleyball og badminton. Årets store begivenhed er volleyball-dagen, den dag hvor man dyster om årets volleyballpokal. Hver klasse stiller et hold. Også på landsbasis er der de sidste år blevet arrangeret tuneringer i volleyball, og Søborg Gymnasium og HK-kursus stiller selvfølgelig også et hold, der skal forsvare skolens ære. løvrigt er hockey her på skolen en yndet sport, som der også holdes turnering i. MUSIK og SANG. Til de musikinteresserede kan vi sige: Her trives musikkenl Vi har et orkester og et kor. Alle, som har lyst til at deltage i sådanne "udenoms" aktiviteter, får lejlighed til at opleve elevsamarbejdet på en helt anden måde. Foruden de almindelige prøver (for korets vedkommende altid om mandagen) holdes der en gang om året en weekend for kor og orkester på en léjrskole i Nordsjælland. Formålet med denne weekend er også at indøve den årlige jule-koncert i Haraidskirken. To gange om året har vi en såkaldt "broget musikalsk aften". For

32 30 uden før omtalte kor og orkester kan folk som ønsker at spille og/eller synge her få mulighed for at vise "hvad de kan" samtidig med, at de kan være med til at skabe en hyggelig og morsom aften. Både kor og orkester kan naturligvis også deltage i andre arrangementer. F.eks. opførte koret i september sammen med andre gymnasiekor en messe med Sjællands Symfoniorkester. Har du lyst og tid til at være med, er der brug for dig. TEATER. Der har i en række år været tradition for, at teaterinteresserede elever og lærere har fundet et stykke, som de har arbejdet på at opføre en gang i løbet af foråret. I de sidste par år er opført stykker som "Anni,get your gun" og "Down in the valley". Og efter store anstrengelser lykkedes det at få gode og underholdende stykker ud af det. FESTAFTENER. På skolen afholdes i årets løb en række fester, og de orkestre, der underholder, er af højst forskellig art; f.eks. kan nævnes Culpeppers Orchard, Gnags og Fessors Big City Band. Der er salg af øl, sodavand og chips, der kan nydes ved små borde i skæret af levende lys. Festerne starter sædvanligvis kl. 20 og slutter kl. 24 Årets højdepunkt er juleballet, hvor vi, som traditionen byder»danser Lanciers - endvidere har man her lejlighed til at studere piger i lange kjoler og enkelte drenge i mørkt tøj og slips. TEMA-UGER. Forrige år var der nogle lærere og elever, der følte trang til et pusterum i det daglige skemaræs. Derfor gik man igang med at lave en "temauge". Da vi startede, var der ingen, der rigtig vidste, hvad selve begrebet temauge stod for. Men efter mange diskussioner og et stort forarbejde, hvor både elever og lærere deltog, fik man til sidst dannet sig en ide om, hvad formålet med en sådan uge skul le være. Vi fandt ud af, at det vigtigste måtte være, at vi allesammen kom til at opfatte skolen som en helhed modsat til daglig, hvor man jo sidder i hver sin klasse. Vi fandt frem til et fælles tema:"ungdommen i samfundet". Dette emne dannede basis for 25 under grupper, hvor man beskæftigede sig med ting som f.eks.: Ungdomsop

33 31 rør, stofproblemer, arbejdsmarkedet, forbrug og meget andet. Men da det faglige ikke var det vigtigste ved temaugen, men derimod det, at være sammen på en anden måde, var der også folk, der lavede andre ting. Nogle sørgede for forplejning, og gennem den daglige avis og radioudsendelse blev alle klar over, hvad der foregik i de forskellige grupper. Fredagaften spiste alle middag sammen, hvorunder musik- og teatergruppen underholdt med de ting, de havde lavet i ugens løb. Det hele sluttede med en fest. Især mange Ig'ere og 1HF'ere har udtalt, at de efter temaugen føler sig mere hjemme på skolen. Vi er senere blevet enige om, såvidt det er muligt, at afholde disse temauger med 2 års mellemrum. - Det er altså i år det igen skal gå løs, og helst allerede i efteråret. Derfor opfordrer vi Jer til at komme med alle Jeres ideer så hurtigt som muligt efter skoleårets start. (Det kan være ideer vedr. emne, struktur, organisation og meget andetj. NOGLE ORD DU MØDER PÄ SKOLEN adjunkt, lærer der har været fast ansat ved gymnasiet i under 15 år. Amtsgymnasium, gymnasium som økonomisk hører under amtet, og pædagogisk under direktoratet. I Københavns amt findes 5: Ballerup, Gladsaxe, Søborg, Tårnby og Øregård. CIS, Copenhagen International School. Låner visse faglokaler her på skolen DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Diagnostisk prøve er enprøve, der skal vise, hvad eleven indtil dette tidspunkt har lært. F.eks. en matematikprøve. Direktoratet, hermed menes i almindelighed Undervisningsministeriets direktorat for gymnasieskolerne og HF. Ekskursion, faglig udflugt. Længden kan variere fra et par enkelte timer til en hel uge Evaluering er en mundtlig eller skriftlig vurdering af elevens standpunkt eller arbejde. En karakter er også en evaluering. Fagkonsulent er direktoratets rådgivere i de enkelte fag. Der er ofte to i hvert fag. Fællestime er et arrangement for hele skolen i skoletiden. Der er afsat ca. 1 time om måneden. Timerne arrangeres af samarbejdsudvalget. HK, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark. Hultime, det samme som fællestime.

34 32 Inspektor, bruges mest om administrativ inspektor. Det er den lærer, som tager sig af daglige skemaændringer og tilrettelæggelse af prøver og eksaminer. Kandidatprøve er en time i en klasse, som lærerkandidaten har undervist i. Ofte vil alle vejlederne, foruden en studielektor her fra skolen og en studielektor fra et andet gymnasium, være til stede. Kursist, en HF'er. Kursuselev, en HF'er eller en elev på et studenterkursus. LAK, Landssammenslutningen Af Kursusstuderende. Lejrskole, det samme som ekskursion, men bruges somme tider om biologi- eller geografiekskursion. Lektor, lærer der har været fast ansat ved gymnasiet i over 15 år. Lærerforsamling er skolens lærere, forsamlet for at tale om eleverne. Dens formand er rektor. Lærerkandidat, bruges i almindelighed om en, der har bestået sin universitetseksamen og derefter følger forskellige klasser på et gymnasium for at få praktisk øvelse i at undervise. Det varer et semester. Lærerråd er en forsamling, der beskæftiger sig med skolen i almindelighed. Dets formand er valgt af lærerne. Pedel er et andet ord for skolebetjent. Rektor er skolens leder. Han er også lærer, men har ikke så mange timer som de øvrige lærere. Semester er et halvt år. HF'ernes skema ændres ved begyndelsen af hvert semester. Som følge heraf må gymnasieelevernes skema også ændres en smule, når HF'erne skifter fag til nytår. SID, Specialarbejderforbundet i Danmark. Statsgymnasium, gymnasium der både økonomisk og pædagogisk hører under direktoratet. Studerende, anvendes ofte om HF'ere. Studielektor, en lærer der særligt beskæftiger sig med kandidater. Der er tre her på skolen. Studievejleder, en lærer der særligt beskæftiger sig med HF. Der er to her på skolen. Terminsprøve afholdes to gange i 3g. Det er en slags generalprøve pa.skriftlig studentereksamen. Vej leder er en lærer, hvis klasse en kandidat følger.

35 4.a\L. 33

36 EGNE NOTATER:

37

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

STUDENTER- EKSAMEN FOR UNGE MED AUTISME

STUDENTER- EKSAMEN FOR UNGE MED AUTISME STUDENTER- EKSAMEN FOR UNGE MED AUTISME Indhold 3 Velkommen 4 Uddannelsen 5 Fag og opbygning 6 Undervisning i egen fløj 7 Lærere og netværk 7 Kursus 8 Hjælp til afleveringer 8 Lektiecafe 9 Et levende ungdomsmiljø

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Bakkegårdsskolen. Skolebestyrelsesvalg 2012 på Bakkegårdsskolen

Bakkegårdsskolen. Skolebestyrelsesvalg 2012 på Bakkegårdsskolen Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2012 på Bakkegårdsskolen Til interesserede Skolebestyrelsesvalg 2012 - information fra skolen Kære forældre! Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 1.8.2012

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2018/2019 Et partnerskab mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2018/2019 Et partnerskab mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen OBS! Dette skema er ikke længere gyldigt. Må kun anvendes til forberedelse og vejledning. Ansøgningsskema for 2019/20 vil være tilgængeligt fra 13. marts 2019. Ansøgninger, der indsendes på forældet skema

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

FRIVILLIGE AKTIVITETER

FRIVILLIGE AKTIVITETER FRIVILLIGE AKTIVITETER 2012/2013 Til elever og forældre i 1. 9. klasse I denne lille folder kan du orientere dig om de fritidsaktiviteter, som vi kan tilbyde dig i skoleåret 2012/2013. Kig folderen igennem

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Nyhedsbrev. Nyhedsbrev for

Nyhedsbrev. Nyhedsbrev for Nyhedsbrev Gårslev Skole Skoleåret 2013-2014 Udgave: Juni Nyhedsbrev for Gårslev skole udsendes fem gange årligt: August: I forbindelse med skolestart Marts: Op til påskeferien Oktober: Op til efterårsferien

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Hvem er vi, hvem er I?

Hvem er vi, hvem er I? Velkommen 1Gu!! Hvem er vi, hvem er I? Teamleder: Sarah Thorsøe Wind (Biologi, Biotek, Engelsk) Tutorer: Emil og Nynne (nuværende 1u-studieretning) Kommende 1Gu: 29 elever Struktur omkring klassen teamleder,

Læs mere

Velkommen introduktion til nye elever og forældre

Velkommen introduktion til nye elever og forældre Velkommen introduktion til nye elever og forældre Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse Teamlederen er klassens kontaktlærer

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen til Nørre Gymnasium. Kommende 1Ge

Velkommen til Nørre Gymnasium. Kommende 1Ge Velkommen til Nørre Gymnasium Kommende 1Ge 1Ge Tutorer: Sarah og Sofie Teamleder: Dansklærer, Julie Broen Mejlbjerg (JBM) Grundforløb: Første skoledag til og med uge 44 Teamleder Bindeled mellem elever,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

2 T 2 F AT1 (1.g): "Kroppen" 6 L 6 T AT1 (1.g): "Kroppen"

2 T 2 F AT1 (1.g): Kroppen 6 L 6 T AT1 (1.g): Kroppen UGE 2007 OKTOBER UGE 2007 NOVEMBER "Studie og erhvervstræf" 12.15-14.45 CPH West, Taastrup for alle elever i 2.g og 3.g. Omfotografering for elever og lærere 12.00-13.30 Gymnasieturnering, pigefodbold,

Læs mere

Det bliver til et torsdagsbrev denne uge, det suser bare derud af med fuld skrald

Det bliver til et torsdagsbrev denne uge, det suser bare derud af med fuld skrald Det bliver til et torsdagsbrev denne uge, det suser bare derud af med fuld skrald Vi er gået ind i den mørke tid, få reflekser og lys på jeres unger, så de kan ses af bilisterne. Vi har afholdt forældresamtaler

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie.

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Fredagsbrev uge 24 Kære forældre Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Onsdag havde vi besøg af børn, som starter på Udefriskolen efter

Læs mere

VELKOMMEN I TURBOHUSET

VELKOMMEN I TURBOHUSET VELKOMMEN I TURBOHUSET VELKOMMEN I TURBOHUSET. Turbohuset er en sfo, med daglig drift af Højmark børnehus. Vi har til huse på Højmark skole om morgenen og eftermiddagen. Vi er som regel i børnehuset i

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til bekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Nyhedsbrev. Gårslev Skole. Skoleåret Udgave: April 2017

Nyhedsbrev. Gårslev Skole. Skoleåret Udgave: April 2017 Nyhedsbrev Gårslev Skole Skoleåret 2016-2017 Udgave: April 2017 Nyhedsbrev for Gårslev skole udsendes fem gange årligt August: I forbindelse med skolestart Marts/April: Op til påskeferien Oktober: Op til

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Nyt vedr. ombygningen i F samt opsamling vedr. den nye bygning

Nyt vedr. ombygningen i F samt opsamling vedr. den nye bygning Mellem os Nyt vedr. ombygningen i F samt opsamling vedr. den nye bygning Tidsplanen holdes i F-bygningen, vi bliver færdig til uge 43. Torsdag har der været afholdt møde vedr. indkøb af lys/lyd til brug

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne Erhvervsskolerne og gymnasierne

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne Erhvervsskolerne og gymnasierne Adgangskrav til ungdomsuddannelserne 2019 Erhvervsskolerne og gymnasierne Dagsorden Velkommen Hvem er med på mødet? Hvorfor holder vi mødet? Hvad kommer vi omkring, og hvad kommer vi ikke omkring Rammerne

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave)

HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave) HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave) 1 Den større skriftlige opgave HF 2018/2019 Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvis du ønsker en fuld HF-eksamen, skal du skrive en Større Skriftlig Opgave - forkortet

Læs mere

Afdeling Nord - Jægervangen 39, 2820 Gentofte I Afdeling Syd - Tjørnestien 7, 2820 Gentofte Tlf I

Afdeling Nord - Jægervangen 39, 2820 Gentofte I Afdeling Syd - Tjørnestien 7, 2820 Gentofte Tlf I Afdeling Nord - Jægervangen 39, 2820 Gentofte I Afdeling Syd - Tjørnestien 7, 2820 Gentofte Tlf. 3965 6510 I www.bornehuset-solstraalen.dk Indholdsfortegnelse: Velkommen. 1 Faktatjek. 1 Fødselsdage...

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Principper(Revideret efterår 2013)

Principper(Revideret efterår 2013) Principper(Revideret efterår 2013) Principper for skole/hjem-samarbejde bestyrelsen, skolens ledelse, pædagoger og lærerne arbejder for, at skole/hjem samarbejdet har gode rammer og muligheder. 1. ns ledelse

Læs mere

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studieregler på Allerød Gymnasium Studieregler på Allerød Gymnasium Studiereglerne gælder fra 9/10 2018 og for alle elever på Allerød Gymnasium. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler. Tilstedeværelse Skolens

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF-UDDANNELSE FOR UNGE MED AUTISME

Aalborg Katedralskole HF-UDDANNELSE FOR UNGE MED AUTISME Aalborg Katedralskole HF-UDDANNELSE FOR UNGE MED AUTISME 1 Aalborg Katedralskole Den 2-årige HF-uddannelse HF er en 2-årig almendannende og studieforberedende gymnasial uddannelse, der giver adgang til

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Velkommen til Hyllehøjskolen

Velkommen til Hyllehøjskolen Velkommen til Hyllehøjskolen Kære nye elev på Hyllehøjskolen Vi skriver til dig og dine forældre, for at byde jer velkommen til Hyllehøjskolen og for at fortælle om din første tid på skolen. Først og fremmest,

Læs mere

DEMOKRATI-UGEN. d. 19. marts 23. marts Højbjerg Privatskole deltager i den nationale demokrati-uge som afholdes i uge 12.

DEMOKRATI-UGEN. d. 19. marts 23. marts Højbjerg Privatskole deltager i den nationale demokrati-uge som afholdes i uge 12. DEMOKRATI-UGEN d. 19. marts 23. marts 2018 Kære læser, deltager i den nationale demokrati-uge som afholdes i uge 12. I denne uge har alle elever fra 0. kl. - 9. kl. arbejdet med begreberne demokrati, tolerance,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

Velkommen på Århus Akademi

Velkommen på Århus Akademi Velkommen på Århus Akademi 1. årgang 2018 Rektors velkomst Kære Akademister! Velkommen på Århus Akademi. Vi har glædet os rigtig meget til at møde jer alle sammen. Vi har glædet os til, at I i de næste

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1Gw

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1Gw Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1Gw Hvem er vi Mette Rude (MR@norreg.dk) Teamleder for klassen i Grundforløbet Kemi (A, B og C niveau) Erhvervsøkonomi (c niveau) Tutorer: Mathilde og Katrine

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt. Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt. Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 12. december 2007 kl

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 12. december 2007 kl Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 12. december 2007 kl. 15.00 17.00. Tilstede fra bestyrelsen: Biskop Elisabeth Dons Christensen, Skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, Direktør

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2018-19 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LOV nr. 1716 Lov om de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

En måned med gang i den

En måned med gang i den Kildeskolenyt! En måned med gang i den Så enkelt kan det siges eleverne kom tilbage fra en dejlig juleferie og kastede sig straks over bøger, projekter, undersøgelser og en masse andet. Februar 2017 18.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 3: En hilsen fra Miljøministeriet side 5-6: Fastelavnsbilleder side 7: Turen går til Idre Fjäll side 8: Kalenderen side 9: Indkaldelse til Forældrekredsmøde

Læs mere

Profilgymnasiet på Duborg-Skolen

Profilgymnasiet på Duborg-Skolen Profilgymnasiet på Duborg-Skolen Det svære valg hvad skal jeg efter 10 klasse? Hvad er du god til? Hvad har du lyst til? Undersøg flere muligheder! Søg nu! HF i Danmark Berufliches Gymnasium i Tyskland

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser STX For unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) Hvem kan søge? Har du en dokumenteret diagnose inden for autismespektret? Så kan du søge om optagelse på vores STX-linje for unge med en autismespektrumforstyrrelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 19. marts 2018 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Indskolingen på Grønnemose

Indskolingen på Grønnemose Indskolingen på Grønnemose Velkommen indenfor Grønnemose Indskoling, Skolesvinget 8, 2860 Søborg tlf: 39 57 32 45 Velkommen: Velkommen til indskolingen pa Grønnemose Skole. Med denne information håber

Læs mere