EN SAMLIHG MALERIER CATALOG AF DANSKE KUNSTNERE, Privat Eftersyn Fredag den 14. Oktober 1892 Kl Mandag den 17de Oktober 1892, Form. Kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN SAMLIHG MALERIER CATALOG AF DANSKE KUNSTNERE, Privat Eftersyn Fredag den 14. Oktober 1892 Kl Mandag den 17de Oktober 1892, Form. Kl."

Transkript

1 f L f j Privat Eftersyn Fredag den 14. Oktober 1892 Kl CATALOG EN SAMLIHG MALERIER AF DANSKE KUNSTNERE, som bortsælges ved Auktion Mandag den 17de Oktober 1892, Form. Kl. 11 PERMANENT KUNSTUDSTILLINGS LOKALER, BREDGADE 28. Eftersyn: Lørdag d. 15. og Søndag d. 16. Oktober Kl

2 r a KONDITIONER. i 1. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for Kjøberens Regning og Risiko. Det Ivjøbte skal være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det Solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. 2. Den, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnercautionist. 3- Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 6 pct., erlægges til Undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring; dog kunne vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen henvende sig til mig, forvente 3 Ugers rentefri Kredit, imod, naarsomhelst af mig paafordres, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte anses betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden Hensyn til den givne Credit forfalden. 4- De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pct. p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Kjøbenhavns Forligelseskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbyes Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts Nr. 10 a. t 3 ii / o 2L> V. B ille. i. Sejler i Maaneskin. sign. 9X H e rs c h e n d. 2. Skovvej, sign. 18X14. Asp (finsk Maler). 3. Finsk Bondehus, sign. 11X12. P rof. K iærschou. 4. Parti ved Hulsøen. sign. 7X10. F rk. T homsen. 5. Blomster i et Glas. 12X9. Carl Møller. 6. Hedeparti. sign. 14X18. Kjøbenhavn, i Oktober P. E. S p o r o n, O v e r r e t s s a g f ø r e r, N ø r r e g a d e N r. 24, 2. Sai.. 4 C. Bartsch. 7. En Vindfælle. sign. 13X15. C il. Andersen. 8. En Sælgekone. sign. 18X12. V J \ 'i j

3 r i f 'V S igv. H a n s e n. 9. Tidligt Foraar. sign. 9X13. >(, A. D o r p h. 21. Italiensk Mandshoved. sign. 13X Sovende Kvinde. 7X5. P r o f. M a r str a n d. E tatsraad H e in r. H a n s e n. 22. Parti af Domkirken i Sevilla, sign. 11X10. N. B r e d a h l. 11. Bjerglandskab i Tyrol. 18X21. T h. N iss. 23. Novemberdag. Pen og Tusch. sign. E. L ibert. 12. Hammershus. sign. 7X11. H e n r. J e s p e r s e n. 24. En jydsk Hedegaard. sign. 12X18. i O. H e r s c h e n d. 13. Parti fra Silkeborg Sø. sign. 13X21. O. H e r s c h e n d. 25. Redningsbaaden kjøres til Strandingsstedet, sign. 15X23. C. B artsch. 14. Parti fra Store Hareskov. sign. 10X13. N i l s H a n s t e e n (norsk Maler). 15. Hestmandø. sign. 17X26. P r o f. K iæ r sc h o u. 16. Bjerglandskab, sign. 12X18. J. T. H a n sen. 17. Interieur fra Palazzo Borghese i Rom. sign. 10X8. C. B artsch. 18. Parti fra Dyrehaven, sign. 15X22. JOACH. SKOVGAARD. 26. Aaparti. Graavejr. sign. 14X17. C arl B ille. 27. Damper i høj Sø. Maaneskin. sign. 22X17. T h. Niss. 28. Martsdag. Pen og Tusch. sign. P. M ø n s t e d. 29. Skovparti fra Mosgaard. Foraar. sign. 13X18. C arl O. J. L u n d. 30. Parti ved Bondedammen, sign. 25X Sommeraften ved Esrom Sø. sign. 13X9. O. H e r s c h e n d. 19. Harpelunds Hede. sign. 16X25. P r o f. S ø r e n s e n. 32. Udfor Samsø. sign. 11X17. P r o f. C. F. A a g a a r d. 20. Sommerdag, sign. 13X23. V. B i l l e. 33. Lodsbaad i aaben Sø. sign. 32X46. J

4 P r o f. C. F. A a g a a r d. S igv. H a n s e n. So 34. Skovsø, sign. 17X25. N i l s H a n s t e e n (norsk 35. Nordkap, sign. 17X26. C arl B aag ø e. Maler). Vi" 40 3o 44. Tøbrud i Marts. sign. 21X a. Vinterdag. Tøbrud. Motiv fra Skaane. sign. 17X11. C. N e u m a n n. 45. Brænding ved Hornbæk Strand, sign. 12X a. Helsingørs gamle Havn. sign. 10X15. SS 36. Skibe i Nordsøen, sign. 9X12. P r o f. C. F. A a g a a rd. L u p l a u-ja n s s e n. 46. Pergola paa Capri. sign. 28X22. (ol 37. Høstscene. sign. 31X46. Ib' P. M ø n st e d. 47. Storvadsk ved Aaen. Mosgaard. sign. 9X14. io 3o C. N eum ann. 38. Fra Skagens Strand, sign. 12X18. 38a. Kystparti fra Genua. sign. 10X15. 1 ) 47 a. Parti af Aaen ved Mosgaard. sign. 9X11. C arl B ille. 48. Engelske Fiskerbaade i Nordsøen. Maaneskin. sign. Ho lo C arl O. J. L u n d. 39. Sommeraften. Motiv fra Sørup. sign. 25X17. 39a. En Positivspiller, sign. 13X9. 1>6 48 a. Damper i Atlanterhavet, sign. 14X20. 48b. Skibe i Sundet, sign. 7X12. 14X20. 3 i' 39 b. Sommerdag ved Lyngby Sø. sign. Pastel. V ilh. B ille. P. S. K r ø y e r. 'boo Slaget ved Helgoland. sign. 34X56. 'UaJUr.dit ow > 2 H i>0 40. Kammersanger Simonsen i «Hans Heiling». sign. P. M ø n st e d. 41. Parti fra Hellebæk, sign. 18X13. R u d. B er t e l se n. Ilf'l. 3 ty ' A. S ch o vel in. 50. Parti fra Ulvedalene i Jægersborg Dyrehave, sign. 3 2X46. tø H arald S c h um ach er. 51. Kyst paa Ischia. sign. 17X28. 51a. Parti fra Capri. sign. 26X ( t f 42. Udenfor en Bondegaard. sign. 13X a. Parti fra Herlufsholms Skov. Efteraar. sign. 26X22. / / ^ A. M ack epr a n g. 52. Køerne drives hjem. sign. 21X25. C. B il le. H o l g. J erichau. So )0 43. Sejlere udfor norsk Kyst. sign. 15X a. Sejlere i aaben Sø. Maaneskin. sign. 22X17. / /O. ^0 53. Strand ved Hardangerfjord. sign. 24X a. Parti ved Bramsnæs. sign. 23X37.

5 'i» Hz. V ilh. A r n e s e n. 54. Solnedgang ved den norske Kyst. sign. 44X71. P. K o r n b e c h. 55. Parti fra Italien, sign. 34X44. /(?r. 51 H o l g. LOb b e r s. 56. Fregatten «Sjælland» i Nordsøen, sign. 48x52. C arl B a ag ø e. 57. Skibe udfor Kulien. Bygevejr, sign. 9X12. P r o f. O tto B a c h e. 11$ C(^j) fo 58. Hestene skal fodres, sign. 12X13. 58a. Portrait af General Krogh. sign. 16X12. J P. M ø n s te d. 59. Varm Sommerdag i Fredensborg, sign. 16X13. 59a. Augustdag. Bag en Bondegaard. sign. 11X13. T h. Niss. 1% 60. Parti fra Vendsyssel, sign. 22X33. V il h. B ille. /O ~l W 61. Fregatten «Jylland» i Nordsøen. Maaneskin. sign. 36X a. Damper i Atlanterhavet, sign. 14X b. Skibe i Nordsøen. Frisk Kuling, sign. 48X72. Med hvert Maleri følger en Skizze. KJØBENHAVN GRÆBES BOGTRYKKERI.

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

A. RIIS CÅRSTENSEN, Mandag d. 28. Januar 1901, Form. Kl. 11'k. Charlottenborg. over 66 Billeder af Marinemaler

A. RIIS CÅRSTENSEN, Mandag d. 28. Januar 1901, Form. Kl. 11'k. Charlottenborg. over 66 Billeder af Marinemaler Hioi, P r i v a t E f t e r s y n : T o r s d a g d. 2 4. J a n u a r i g o i K l. 11 3. C a t a l o g over 66 Billeder af Marinemaler A. RIIS CÅRSTENSEN, hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes paa

Læs mere

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM I) 3820. MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER AF GERDA STRØM EFTERSYN: FREDAG DEN 18.. LØRDAG DEN 19.

Læs mere

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. CATALOS over t MALERIER, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Febrnar 1894, Form,

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

HiiH YILH. TH. FISCHER, jyialerier og Studier, Katalog. Tirsdag den 23, Oktober 1894, Form. Kl. 11. Concerfpalaief, predgade 28. Dyrmaler.

HiiH YILH. TH. FISCHER, jyialerier og Studier, Katalog. Tirsdag den 23, Oktober 1894, Form. Kl. 11. Concerfpalaief, predgade 28. Dyrmaler. HiiH Katalog over jyialerier og Studier, tilhørende Dyrmaler YILH. TH. FISCHER, hvilke bortsælges ved Auktion Tirsdag den 23, Oktober 1894, Form. Kl. 11 i Lemmings Kunstudstilling Concerfpalaief, predgade

Læs mere

HANS FISCHER. CATA LOG

HANS FISCHER. CATA LOG HANS FISCHER. CATA LOG HZ H Privat Eftersyn: Torsdag den 27. October Kl. 11 3. C A T A L O G over anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde Landskabsmaler HANS FISCHER,

Læs mere

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa H i n. Privat Eftersyn: Fredag d. 13. Oktober 1893 Kl. 11 3. CATALOG over MALERIER af hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, paa CHARLOTTENBORG. E ft e r sy n : Lørdag

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

V tirj /4jy. AGNE5 o g HARALD SLOTT-MØLLER.

V tirj /4jy. AGNE5 o g HARALD SLOTT-MØLLER. V tirj /4jy AGNE5 o g HARALD SLOTT-MØLLER. fotogralisamnugen Privat Eftersyn: Torsdag den 29. Januar 1914, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF AGNES OG HARALD SLOTT. MØLLER, HVILKE BORTSÆLGES

Læs mere

PAUL FISCHER. Auktion: Mandag den 26. Januar 1914, Fm. Kl. 11 Charlottenborg.

PAUL FISCHER. Auktion: Mandag den 26. Januar 1914, Fm. Kl. 11 Charlottenborg. PAUL FISCHER Auktion: Mandag den 26. Januar 1914, Fm. Kl. 11 Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 22. Januar 1914, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AK FIGUR- OG GENREMALER PAUL FISCHER

Læs mere

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler vm* 3806. I ' STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING r CATÅLOG over 2den og sidste Afdeling af Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, SZ35~ Mandag den 16. Marts 1896, Form. Kl. 11, Bredgade 28. (f) 1 Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over

CATALOG. en Samling Malerier, SZ35~ Mandag den 16. Marts 1896, Form. Kl. 11, Bredgade 28. (f) 1 Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over SZ35~ CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. Marts 1896, Form. Kl. 11, 1 Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f) EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

CATALOG over CIL1US ANDERSEN, Hozy. Mandag den 28. Januar 1895, Form. Kl. 11, Malerier og Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

CATALOG over CIL1US ANDERSEN, Hozy. Mandag den 28. Januar 1895, Form. Kl. 11, Malerier og Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning. s- Hozy Privat Eftersyn: Torsdag d. 24. Januar 1895 Kl. 11 3. CATALOG over Malerier og Studier, tilhørende Figur- og Genremaler CIL1US ANDERSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 28. Januar 1895,

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

CATALOG. (Malerier af Ole Pedersen, A. C. Riis Carstensen og Rud. Bissen).

CATALOG. (Malerier af Ole Pedersen, A. C. Riis Carstensen og Rud. Bissen). CATALOG. (Malerier af Ole Pedersen, A. C. Riis Carstensen og Rud. Bissen). A uktion over Malerier: O nsdag den 2. Februar 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard Nr. 6. CATALOG

Læs mere

Nr. 19. Maria og Elisabeth.

Nr. 19. Maria og Elisabeth. Nr. 19. Maria og Elisabeth. Privat Eftersyn: Onsdag d. 26. Novbr. 1913, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET JUL. PAULSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

1Tit C 18 MARIE SANDHOLT. AUKTION MANDAG DEN 13. NOVEMBER 1911, FM. KL. II1/: CHARLOTTENBORG.

1Tit C 18 MARIE SANDHOLT. AUKTION MANDAG DEN 13. NOVEMBER 1911, FM. KL. II1/: CHARLOTTENBORG. 3811. ii. 1Tit r C 18 MARIE SANDHOLT. AUKTION MANDAG DEN 13. NOVEMBER 1911, FM. KL. II1/: CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 9. November 1911, Kl. n -4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF M.

Læs mere

CATALOG over. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl Jllalerjieij oq, Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

CATALOG over. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl Jllalerjieij oq, Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl. 11 3. - - - - - : r n CATALOG over Jllalerjieij oq, Studier, tilhørende Marinemaler hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den II. Februar ' 1895, Form,

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL li1/*. CHARLOTTENBORG.

HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL li1/*. CHARLOTTENBORG. HANS DALL X AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL li1/*. CHARLOTTENBORG. i 170.Privat Eftersyn: Torsdag den 1. Februar 1912, Kl. 11 4 i' CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS DALL HVILKE BORTSÆLGES

Læs mere

GN SAMLING MALERIER CATÅLOG. Mandag den 23de Januar 1893 Form. Kl. 11 BREDGADE 2 8.

GN SAMLING MALERIER CATÅLOG. Mandag den 23de Januar 1893 Form. Kl. 11 BREDGADE 2 8. Privat Eftersyn: Fredag d. 20. Januar Kl. 11 8. CATÅLOG over GN SAMLING MALERIER tilhørende Malerne J. H. B r a n d t, j C a r l O. J. L u n d. Carl Ca r lsen, E mma M e y e r, S igv. H a n se n, i E m

Læs mere

HVi CARL RASMUSSEN, CATALOG. Mandag den 12. Marts 1894, Form, Kl. 11, M a le rie r og A q u a re lle r, 2den og sidste Afdeling

HVi CARL RASMUSSEN, CATALOG. Mandag den 12. Marts 1894, Form, Kl. 11, M a le rie r og A q u a re lle r, 2den og sidste Afdeling Sari Rasmussen HVi CATALOG over 2den og sidste Afdeling af M a le rie r og A q u a re lle r, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Marts

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 5. November 1894, Form. Kl. II, SZ7I Privat Eftersyn: Fredag d. 2. November 1894 Kl Bredgade 28.

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 5. November 1894, Form. Kl. II, SZ7I Privat Eftersyn: Fredag d. 2. November 1894 Kl Bredgade 28. SZ7I Privat Eftersyn: Fredag d. 2. November 1894 Kl. 11 3. CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 5. November 1894, Form. Kl. II, i Lemmings permanente Kunstudstillings

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER

MALERIER og TEGNINGER ' m FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER og TEGNINGER ' AF MALEREN FOLMER BONNÉN BORTSÆLGES VED AUKTION I DEN FRIE UDSTILLING MANDAG DEN 18. DECEMBER KL. 121/* EFTERSYN: FREDAG D. 15., LØRDAG D. 16. OG

Læs mere

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG.

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 17. Oktober 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF GABRIEL JENSEN, HVILKE

Læs mere

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim IS3. SQe. HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC.»axonaia sigirøcmwisnrim PotrtgraflsamlingeB Privat Eftersyn: Torsdag den i. Februar 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER

Læs mere

KATALOG. U j 3 DANSK KUNSTHANDEL TIRSDAG D. 10. DECEMBER 1918 KL. II TIL VINGAARDSTRÆDE 21 2 SAL

KATALOG. U j 3 DANSK KUNSTHANDEL TIRSDAG D. 10. DECEMBER 1918 KL. II TIL VINGAARDSTRÆDE 21 2 SAL U j 3 / CfsK AUKTION a u k t io n sa N r 4 KATALOG k a t a l o g TIL k u n s t a u k t i o n e n I a u k t io n s a f d e l in g VINGAARDSTRÆDE 21 2 SAL TIRSDAG D. 10. DECEMBER 1918 KL. II G3 KUNSTAUKTION

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG. 3586. CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR CARL LOCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES MANDAG D. 28. OG TIRSDAG D. 29. FEBRUAR 1916, FM.

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER AKVARELLER & RADERINGER FRA DEN FINSKE KUNSTUDSTILLING TIRSDAG D. 11. FEBRUAR 1919, KL. 3 PR,

KATALOG OVER MALERIER AKVARELLER & RADERINGER FRA DEN FINSKE KUNSTUDSTILLING TIRSDAG D. 11. FEBRUAR 1919, KL. 3 PR, KATALOG OVER MALERIER AKVARELLER & RADERINGER FRA DEN FINSKE KUNSTUDSTILLING SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KUNSTSALONEN FREDERI XSBERGGADE 36* TIRSDAG D. 11. FEBRUAR 1919, KL. 3 PR, Eftersyn paa Auktionsstedet

Læs mere

(Efterladte Malerier og Studier af Capt., Dyrmaler A, P. Madsen.) AUKTION: TIRSDAG D. 12. DECEMBER 1911, FM. KL. 11 CHARLOTTENBORG.

(Efterladte Malerier og Studier af Capt., Dyrmaler A, P. Madsen.) AUKTION: TIRSDAG D. 12. DECEMBER 1911, FM. KL. 11 CHARLOTTENBORG. (Efterladte Malerier og Studier af Capt., Dyrmaler A, P. Madsen.) AUKTION: TIRSDAG D. 12. DECEMBER 1911, FM. KL. 11 CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF AFD. CAPTAIN, DYRMALER A. P. MADSEN,

Læs mere

en Samling Malerier, CATALOS Mandag den 17. December 1894, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over

en Samling Malerier, CATALOS Mandag den 17. December 1894, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over Sit/ CATALOS over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 17. December 1894, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. E F T E R S Y N : Torsdag d.

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

TH. NISS. Fri Udstillings Lokaler. Tirsdag d. 7. November 1905, Fm. Kl. \V\2.

TH. NISS. Fri Udstillings Lokaler. Tirsdag d. 7. November 1905, Fm. Kl. \V\2. C 3 7 8 8. TH. NISS. Fri Udstillings Lokaler. Tirsdag d. 7. November 1905, Fm. Kl. \V\2. SfATENS KUNSTtltSTOKISKE FOfOGHAH SAMLING Privat Eftersyn: Torsdag d. 2. Novem ber 1905 Kl. 11 4. CATA LO G over

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

MALERIER OG STUDIER KATALOG VED G. SCHLICHTING-CARLSEN- EFTERLADTE AUKTIONEN CHARLOTTENBORG I UDSTILLINGSBYGNINGEN VED MANDAG DEN 10. OKTOBER 1904.

MALERIER OG STUDIER KATALOG VED G. SCHLICHTING-CARLSEN- EFTERLADTE AUKTIONEN CHARLOTTENBORG I UDSTILLINGSBYGNINGEN VED MANDAG DEN 10. OKTOBER 1904. KATALOG VED AUKTIONEN OVER AFDØDE LANDSKABSMALER G. SCHLICHTING-CARLSEN- EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER I UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 10. OKTOBER 1904. Hi7i KATALOG OVER A FD Ø D

Læs mere

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE,

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, 3662. -iiijlii ilii iliii»ulli ilii iili ijlih hiii iliih., C atalog MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, H V ILK E BORTSÆLGF^S VED AUKTION,

Læs mere

sidste Afdeling Oliemalerier

sidste Afdeling Oliemalerier . p\ mr KATALOG over sidste Afdeling Oliemalerier af afg, Landskabsmaler Yilh. Groth tilh. hans Dødsbo som bortsælges ved Auktion i Kunstudstillingsbygningen ved Cliarlottenborg Mandag den 10. December

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR.: VESTER FREDAG DEN 16. JANUAR 1920, KL. 12.

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR.: VESTER FREDAG DEN 16. JANUAR 1920, KL. 12. NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR.: VESTER 72 56 FREDAG DEN 16. JANUAR 1920, KL. 12. KATALOG over Fru Claude'Petersens efterladte Malerier og Studier m. m. som bortsælges ved

Læs mere

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION TIRSDAG D. 20. FEBRUAR 1917 I»KUNSTSALEN«FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. Udstillingen er a a ben: Fredag den 16., Lørdag den 17., Søndag den 18. og M andag den 19. Februar fra

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

MALERIER OG STUDIER af. Axel Bredsdorff. AUKTION: MANDAG DEN 17. NOVEMBER 1913, FM. KL. 11 Va- JERNBANEGADE NR. 9, 2-SAL-

MALERIER OG STUDIER af. Axel Bredsdorff. AUKTION: MANDAG DEN 17. NOVEMBER 1913, FM. KL. 11 Va- JERNBANEGADE NR. 9, 2-SAL- MALERIER OG STUDIER af Axel Bredsdorff. AUKTION: MANDAG DEN 17. NOVEMBER 1913, FM. KL. 11 Va- JERNBANEGADE NR. 9, 2-SAL- Privat Eftersyn: Torsdag den 13. Novbr. 1913 Kl.11 3. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER

Læs mere

EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion

EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion ) FREDAG DEN 21. DECEMBER 1917 KL. 67> i KUNSTS AL, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ TIf. Byen 7876 E F T E R S YN: Torsdag d. 20. og F redag d.

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER AF AFDØDE PROFESSOR, LANDSKABSMALER G. M. SOYA-JENSEN, PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER AF AFDØDE PROFESSOR, LANDSKABSMALER G. M. SOYA-JENSEN, PAA CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER AF AFDØDE PROFESSOR, LANDSKABSMALER G. M. SOYA-JENSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 7. OG TIRSDAG DEN 8. OKTOBER 1912, FM. KL. 11'la PAA CHARLOTTENBORG.

Læs mere

CATALOG OVER HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, OER AFHOLDES I UDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN

CATALOG OVER HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, OER AFHOLDES I UDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN 3654. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER M a r in e m a l e r, P r o f e s s o r C hr. B lache, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, OER AFHOLDES MANDAG D. 16. FEBRUAR 1903, FM. KL. I I I I UDSTILLINGSBYGNINGEN

Læs mere

28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n. tøjjailottenboifl.

28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n. tøjjailottenboifl. \ 28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n tøjjailottenboifl. K atalog over af Maleren r hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Manias (len 6te N o r a t e 1905, F o n. Kl. i r k Udstillingsbygningen,

Læs mere

CATÅLOG. Malerier af Marinemaler. i i. Mandag d. 13. Februar 1893, Fm. Kl. 11. CHARLOTTENBORG EFTERSYN: COMMISSIONER

CATÅLOG. Malerier af Marinemaler. i i. Mandag d. 13. Februar 1893, Fm. Kl. 11. CHARLOTTENBORG EFTERSYN: COMMISSIONER Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. Februar 1893 Kl. 11 3. CATÅLOG over Malerier af Marinemaler i i. hvilke bortsælges ved Auktion paa CHARLOTTENBORG Mandag d. 13. Februar 1893, Fm. Kl. 11. EFTERSYN: Fredag

Læs mere

c h?> Tk. Niss. Mandag d. 23. Oktober 1905, Fm. Kl. Il' 2. Fri Udstillings Lokaler.

c h?> Tk. Niss. Mandag d. 23. Oktober 1905, Fm. Kl. Il' 2. Fri Udstillings Lokaler. c h?>3 3790. Tk. Niss. Mandag d. 23. Oktober 1905, Fm. Kl. Il' 2. Fri Udstillings Lokaler. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING Privat Eftersyn: Torsdag d. 19. Oktober 1905 Kl. 11 4. CATALOG over

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

en Samling Malerier, CÅTALOS 52$/ Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Oktober 1895 Kl Mandag den 14. Oktober 1895 Form. RI. 11, tf; i Bredgade 28.

en Samling Malerier, CÅTALOS 52$/ Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Oktober 1895 Kl Mandag den 14. Oktober 1895 Form. RI. 11, tf; i Bredgade 28. 52$/ Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Oktober 1895 Kl. 11 3. CÅTALOS over en Samling Malerier, hvoriblandt Billeder af Aagaard, Baehe, Godfp. Christensen, Dopph, Heinpieh Hansen, Mapstpand, Niss, C. Neumann,

Læs mere

AUKTIONS VT KATALOG N * 6 TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 28. JANUAR 1919 KL.

AUKTIONS VT KATALOG N * 6 TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 28. JANUAR 1919 KL. AUKTIONS VT KATALOG N * 6 TIL KUNSTAUKTIONEN I AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21. 2. SAL TIRSDAG D. 28. JANUAR 1919 KL. 12 02 KUNSTAUKTION i AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21 2. SAL TIRSDAG D. 28 JANUAR

Læs mere

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^,

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^, 3579. CATALOG OVER MACKEPRANG5 AflLERIEJ^, H V ILK E B O R T S ^E G E S VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I PAA CHARLOTTENBORG. N r EFTER SY N : Fredag d. 2 0., Lørdag d. 21. og Søndag d.

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

MALERIER OG AKVARELLER

MALERIER OG AKVARELLER Hnsiz CATALOG OYBR MALERIER OG AKVARELLER AF PAUL FISCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG d. 2 0. FEBRUAR 1893, FORM. KL. 11 I KUNSTUDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORGr. EFTERSYN:

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

C. M. SOTA-JENSEN. c ysy,, Fotograf! aamlid^ti (EFTERLADTE MALERIER OG AQUARELLER.) 3821. PROFESSOR, LANDSKABSMALER

C. M. SOTA-JENSEN. c ysy,, Fotograf! aamlid^ti (EFTERLADTE MALERIER OG AQUARELLER.) 3821. PROFESSOR, LANDSKABSMALER c ysy,, 3821. Fotograf! aamlid^ti PROFESSOR, LANDSKABSMALER C. M. SOTA-JENSEN. (EFTERLADTE MALERIER OG AQUARELLER.) AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG D. 7. OG TIRSDAG D. 8. OKTOBER 1912, FM. KL. 1172.

Læs mere

CATALOS 1 '" ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen,

CATALOS 1 ' ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, 1 '" ~ ' ^ \ H30tT Privat Eftersyir Torsdag d. 8. Oktober 1896 Kl. 11 3. CATALOS en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, T hvoriblandt Billeder

Læs mere

o Y3y PROFESSOR, LANDSKABSMALER C. M. SOYA-JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 27. OG TIRSDAG DEN 28. JANUAR 1913, FM. KL. 11V,. CHARLOTTENBORG.

o Y3y PROFESSOR, LANDSKABSMALER C. M. SOYA-JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 27. OG TIRSDAG DEN 28. JANUAR 1913, FM. KL. 11V,. CHARLOTTENBORG. o Y3y / 3822. V _ - PROFESSOR, LANDSKABSMALER C. M. SOYA-JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 27. OG TIRSDAG DEN 28. JANUAR 1913, FM. KL. 11V,. CHARLOTTENBORG. Æotograflsamlingen Privat Eftersyn: Torsdag den 23.

Læs mere

3714. over. ff V stem. x -< 4^ ' erier KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK. c N "ib H a n jt een.

3714. over. ff V stem. x -< 4^ ' erier KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK. c N ib H a n jt een. c n c 3714. r 3. '*u over pp ff V stem x -< 4^ ' KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK erier c N "ib H a n jt een. Privat Eftersyn Fredag d. 5 Februar Kl. 11 3. fotografisamlingen CATALOG MALERIER af NILS HANSTEEN,

Læs mere

eij Samling jkaleriei?,

eij Samling jkaleriei?, S IQ F o r t e g n e l s e over eij Samling jkaleriei?, hvoriblandt Billeder af Aagaard, Bache, Heinrich Hansen, Niss, la Cour, C. Neumann, P. Skovg aard, Therkildsen, Ant. & W. Melbye, Frk. Weg-mann o.

Læs mere

GATALOG. en Samling Malerier, 517$ Mandag den 18. Marts 1895, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale,

GATALOG. en Samling Malerier, 517$ Mandag den 18. Marts 1895, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, 517$ GATALOG en Samling Malerier, hvoriblandt Billeder at Etatsraad C. Bloeh, Prof. Godfr. Christensen, Prof. A. Dorph, Chr. Blaehe, Carl Neumann, P. S. Krøyer, Prof. E. Jeriehau-Baumann, Boesen, S. Simonsen,

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

J. T. Hansen (M alerier og A quareller.)

J. T. Hansen (M alerier og A quareller.) J. T. Hansen (M alerier og A quareller.) KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK A uktion: O nsdag d. 24. N ovem ber 1915, Form. Kl. 12, M alerisalen i Studenterforeningen, V esterboulevard N r. 6. KATALOG OVER 61 EFTERLADTE

Læs mere

P r o f. Otto B a c h e,

P r o f. Otto B a c h e, KATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF P r o f. Otto B a c h e, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG D. 8. MARTS 1915, FM. KL. 11*, PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag den 5., Lørdag den 6.

Læs mere

KATALOG FRIIS NYBOS. = aukttott I I f MANDAG D. 29. SEPTBR. UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG KL. 121/* EFTMD.

KATALOG FRIIS NYBOS. = aukttott I I f MANDAG D. 29. SEPTBR. UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG KL. 121/* EFTMD. 3625. KATALOG OVER FRIIS NYBOS = aukttott I UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG DER AFHOLDES MANDAG D. 29. SEPTBR. KL. 121/* EFTMD. I f EFTERSYN: TORSDAG D. 25., FREDAG D. 26., LØRDAG D. 27. OG SØNDAG

Læs mere

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg.

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. 3521. Malerier og Studier af afdøde Maler Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 21. Oktober 1915, Kl. 11 4. KATALOG OVER EFTERLADTE

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 Fotografisamlingen MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS å VIS ØSLBANEGAARDEN M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER SÆRLIG AF ÆLDRE OG YNGRE DANSK MALERKUNST

Læs mere

til P. K ornbeek s MALERIAUCTION Mandag d. 17. October 1887, Kl. 11. UDSTILLING Fredag d. 14., Lørdag d. 15. og Søndag d. 10. October fra Kl. 11 3.

til P. K ornbeek s MALERIAUCTION Mandag d. 17. October 1887, Kl. 11. UDSTILLING Fredag d. 14., Lørdag d. 15. og Søndag d. 10. October fra Kl. 11 3. K A T A L O G til P. K ornbeek s MALERIAUCTION i Kunstudstillingsbygningen ved Charlottenbopg Mandag d. 17. October 1887, Kl. 11. v - X UDSTILLING Fredag d. 14., Lørdag d. 15. og Søndag d. 10. October

Læs mere

CATÅLOG. over. /12aleijiei7 03 j^fudicij, tilhørende Landskabsmaler. TZLS. QnOTH, hvilke bortsælges ved Auktion

CATÅLOG. over. /12aleijiei7 03 j^fudicij, tilhørende Landskabsmaler. TZLS. QnOTH, hvilke bortsælges ved Auktion 3621. CATÅLOG over /12aleijiei7 03 j^fudicij, tilhørende Landskabsmaler TZLS. QnOTH, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 26. Noyember 1894, Form. Kl. 11, i Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

Læs mere

CARL RASMUSSEN, MALERIER, CÅTÅLOa. H 777 Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form. Kl.

CARL RASMUSSEN, MALERIER, CÅTÅLOa. H 777 Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form. Kl. MALERIER i H 777 Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. CÅTÅLOa over MALERIER, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Febrnar

Læs mere

MALERIER TILHØRENDE DØDSBOET EFTER

MALERIER TILHØRENDE DØDSBOET EFTER KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE DØDSBOET EFTER DIREKTØR JUL. JENSEN SOM BORTSÆLGES TIRSDAG D. JO. FEBR. *920, KL. J21/, I FREDERIKSBERGGADE 36, U SAL EFTERSYN paa Auktionsstedet Lørdag d. 7., Søndag d.

Læs mere

AUKTION MALERISAMLING DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING ONSDAG DEN 24. OKTBR FORM. KL. 12 OVER EN AFHOLDES I

AUKTION MALERISAMLING DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING ONSDAG DEN 24. OKTBR FORM. KL. 12 OVER EN AFHOLDES I AUKTION OVER EN MALERISAMLING AFHOLDES I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING v ONSDAG DEN 24. OKTBR. 1917 FORM. KL. 12 K U N S T A U K T I O N I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN ONSDAG DEN

Læs mere

M a i den 2 Oktober 1905 Kl. 11%Form.

M a i den 2 Oktober 1905 Kl. 11%Form. i Katalog; over af Malerne: Bentzen-Bilkvist, N. Bjerre, Prof. Godfr. Christensen, H. Dall, Prof. H Foss, N. Holsøe, Henr. Jespersen, L. Kabell, Eman. Larsen, Friis-Nybo, Th. Niss, Prof. C F. Schleisner,

Læs mere

\^\v SIGVARD HANSEN. AUKTION: MANDAG DEN 18. NOVEMBER 1912, FM. KL. II1/,. CHARLOTTENBORG.

\^\v SIGVARD HANSEN. AUKTION: MANDAG DEN 18. NOVEMBER 1912, FM. KL. II1/,. CHARLOTTENBORG. C 2-b,fc \^\v r tf- 3 7 1 3. SIGVARD HANSEN. AUKTION: MANDAG DEN 18. NOVEMBER 1912, FM. KL. II1/,. CHARLOTTENBORG. fotopafisammngen Privat Eftersyn: Torsdag den 14. November 1912 Kl. 11 4. CATALOG OVER

Læs mere

UDSTILLING AF STUDIER

UDSTILLING AF STUDIER CATALOG til Holger H. Jerichaus UDSTILLING AF STUDIER som bortsælges ved Auktion i Permanent Knnstndstilling, Bredgade 28, Mandag den 25. Marts 1895, Kl. 11. EFTERSYN: Fredag d. 22, Lerdag d. 23. og Søndag

Læs mere

CATALOG MALE RI E R. M la n d a g d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, s i ss? CARL BØG CHARLOTTENBORG. hvilke bortsælges ved Auktion.

CATALOG MALE RI E R. M la n d a g d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, s i ss? CARL BØG CHARLOTTENBORG. hvilke bortsælges ved Auktion. CATALOG MALE RI E R s i ss? CARL BØG af hvilke bortsælges ved Auktion M la n d a g d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, paa CHARLOTTENBORG. E f t e r s y n : Lørdag d. 14. og Søndag d. 15. Oktober Kl. 11

Læs mere

Otto P. Balle. Malerier og Studier. a f afdøde L andskabsm aler. (Sidste A fdeling.)

Otto P. Balle. Malerier og Studier. a f afdøde L andskabsm aler. (Sidste A fdeling.) Malerier og Studier a f afdøde L andskabsm aler Otto P. Balle. (Sidste A fdeling.) A u k tio n : M andag d. 11. December 1916, Fm. Kl. 12, i M alerisalen, Studenterforeningen, V esterboulevard N r. 6.

Læs mere

Maleriauktionen CATALOS. Mandagen den 15. April 1901, Form. KL 11*1. Nytorv Nr. 3, Stuen. til

Maleriauktionen CATALOS. Mandagen den 15. April 1901, Form. KL 11*1. Nytorv Nr. 3, Stuen. til jllllm.ii.nillliilllli iilllilllii iillliilllli lllilllii illliillln illlnllli HllltilllH tlllulluir lillnlll iillhilllii illlihlln Millliillliin,.Mi«lhillliu rilliidhih 'Il din Illlli*l!»i lllnltl illhillli

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

MALERIAUCTIONEN i CATALOG. Tirsdag d. 18. November 1890, Hotel Phoenix. Fopm. Kl. 11. Privat Eftersyn Fredag d. 14/n Kl til.

MALERIAUCTIONEN i CATALOG. Tirsdag d. 18. November 1890, Hotel Phoenix. Fopm. Kl. 11. Privat Eftersyn Fredag d. 14/n Kl til. Privat Eftersyn Fredag d. 14/n Kl. 12 3. sm CATALOG til MALERIAUCTIONEN i Hotel Phoenix Tirsdag d. 18. November 1890, Fopm. Kl. 11. E ftersyn: Lørdag d. 15. Søndag d. 16. Mandag d. 17. November Kl. 11

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 8. October 1900, Form. Kl. I I 1!«, Bredgad e 28,

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 8. October 1900, Form. Kl. I I 1!«, Bredgad e 28, iithijmrtl)l(lalini«ftljlli i lltoi.miil llll rlilli i Hllllnllhi Hlllii illlu Illlli... CATALOG o v e r en Samling Malerier, der forinden Bortflytningen fra Permanent Kunstudstillings Lokaler b o rts

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

sisf en Samling Malerier, CATALOG Mandag den 1. Marts 1897, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale,

sisf en Samling Malerier, CATALOG Mandag den 1. Marts 1897, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, sisf P r i v a t E f t e r s y n : T o r s d a g d. 2 $. F e b r u a r 1 8 9 7 K l. 11 3. CATALOG over en Samling Malerier, hvoriblandt Billeder af Prof. Otto Baehe, Prof. Rosenstand, Mønsted, Therkildsen,

Læs mere

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES M A N D A G DEN 23. F E B R U A R 1914, FM. KL.II'k paa CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag

Læs mere