AIRCONDITION INSTRUKTIONSBOG. Copyright LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIRCONDITION INSTRUKTIONSBOG. Copyright LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes."

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG AIRCONDITION Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig brug. LOFT KASSETTE - 1-VEJS Oversættelse af den originale instruktion DANSK Copyright LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 8 INDEN BETJENING 8 Forberedelse til betjening 8 Anvendelse 8 Rengøring og vedligeholdelse 8 Service 9 Forceret drift 9 Automatisk genstartsfunktion 10 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE 12 Når klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid 12 Drift Tips 13 Før du ringer efter service 2 Indendørs enhed

3 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger For at undgå skader på brugeren eller andre personer og tingskade, skal følgende anvisninger følges. n Ukorrekt betjening på grund af tilsidesættelse af instruktionerne vil forårsage skade eller beskadigelse. Alvorlighedsgraden er klassificeret i henhold til følgende betegnelser. ADVARSEL FORSIGTIG Dette symbol indikerer fare for død eller alvorlig personskade. Dette symbol indikerer udelukkende fare for beskadigelse af ejendom. n Betydninger af symboler, der anvendes i denne manual er som vist nedenfor. Dette må du ikke gøre Sørg for at følge instruktionerne ADVARSEL Installation Brug ikke en defekt eller undervurder afbryderen. Brug altid dette apparat på en dedikeret afbryder. Til el-arbejde, skal du kontakte forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker, eller en autoriseret servicecenter. - Skil ikke enheden ad eller udfør ikke tilfældige reparationer på produktet. Der er risiko for brand eller elektrisk stød. Altid jord produktet. Installer panelet og dækning af kontrolboksen sikkert. Installer altid en dedikeret kredsløb og afbryder. - Forkert ledninger eller installation kan forårsage brand eller elektrisk stød. Brug den korrekte afbryder eller sikring. Du må ikke ændre eller udvide strømkablet. Du må ikke installere, fjerne eller genopsætte anlægget selv (som kunde). - Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade. DANSK Instruktionsbog 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger Vær forsigtig når du udpakker og installerer produktet. - Skarpe kanter kan forårsage personskade. Vær især forsigtig med kanter og lamellerne på kondensator og fordamper. For installation, fjernelse eller geninstallation, skal du kontakte din forhandler eller et Autoriseret Servicecenter. - Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade. Du må ikke installere produktet på en defekt installations stand. - Det kan forårsage skade, ulykker eller beskadigelse af produktet. Undlad at aktivere afbryderen eller tænde for strømmen, hvis frontpanelet, kabinettet, det øverste dæksel eller dækslet på kontrolboksen er fjernet eller åbnet. - I modsat fald kan det medføre brand, elektrisk stød, eksplodion eller dødsfald. Vær sikker på, at anlæggets område ikke forringes med alderen. - Hvis basen kollapser, kan klimaanlægget falde og forårsage skade på ejendom, produkt svigt og personskade. Brug en vakuumpumpe eller inert (nitrogen) gas, når du laver tæthedsprøvning eller luft udrensning. Du må ikke komprimere luft eller ilt og ikke bruge brandfarlige gasser. Ellers kan det forårsage brand eller eksplosion. - Der er risiko for dødsfald, skade, brand eller eksplosion. Betjening Vær omhyggelig med at sikre, at strømkablet ikke trækkes ud eller beskadiges under drift. Anbring ikke NOGET på strømkablet. Du må ikke røre, betjene, eller reparere produktet med våde hænder. Du må ikke placere en radiator eller anden opvarmning apparat i nærheden af ledningen. - Der er risiko for brand og elektrisk stød. Lad aldrig vand til at løbe ind i elektriske dele. - Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød. Du må ikke opbevare eller anvende eller endda tillade brandfarlige gas eller brændbare elementer i nærheden af produktet. - Der er risiko for brand eller produkt fejl. 4 Indendørs enhed

5 Sikkerhedsforanstaltninger Du må ikke bruge produktet i en tæt lukket rum for en lang tid. - Iltmangel kan forekomme. Ved brandfarlige gasudslip, skal du slukke for gassen og åbne et vindue for ventilation før du tænder produktet. - Brug ikke telefonen eller slå on eller off. Der er risiko for eksplosion eller brand. Hvis du hører mærkelige lyde, eller der kommer lugt eller røg fra produktet. Umiddelbart slå afbryderen fra eller afbryd strømforsyningen. - Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Stop drift og luk vinduet hvis der er strom eller orkan. Hvis det er muligt, fjern enheden fra vinduet, før orkanen ankommer. - Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød. Undlad at åbne kølergrill af produktet under operationen. (Rør ikke ved elektrostatiske filter, hvis enheden er sådan udstyret.) - Der er risiko for fysisk skade, elektrisk stød eller produkt fiasko. Når produktet er gennemblødt (oversvømmet eller nedsænket), skal du kontakte et Autoriseret Servicecenter. Vær forsigtig så der ikke kommer vand ind i produktet. - Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade. Udluft produkt rummet fra tid til anden, når de opererer det sammen med et komfur, eller varmelegeme osv. Tænd for strømmen ved rengøring af produktet. - Der er risiko for elektrisk stød. Vær omhyggelig med at sikre, at ingen især børn kunne træde på eller falde ned på udendørs enhed. - Dette kan resultere i personskade og beskadigelse af produktet. Lad ikke airconditionanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, og en dør eller et vindue er åbent. - Fugt kan fortættes og våde eller skade møbler. Undlad at aktivere afbryderen eller tænde for strømmen, hvis frontpanelet, kabinettet, det øverste dæksel eller dækslet på kontrolboksen er fjernet eller åbnet. - I modsat fald kan det medføre brand, elektrisk stød, eksplodion eller dødsfald. DANSK Instruktionsbog 5

6 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Installation Altid tjek for gas (kølemiddel) efter installation eller reparation af produktet. - Lav kølemiddel niveau kan forårsage fejl på produktet. Installer afløbsslangen til at sikre, at det kondenserede vand er drænet ordentligt. - En dårlig forbindelse kan forårsage vand mangel. Hold et niveau, selv når du installerer produktet. - For undgå vibrationer eller vandlækage. Brug to eller flere personer om at løfte og transportere produktet. - Undgå personskader. Betjening Udsæt ikke huden for kold luft direkte for lange perioder. (Må ikke sidde i udkastet.) - Dette kunne skade dit helbred. Brug ikke produktet til særlige formål, såsom at bevare fødevarer, kunstværker mv. Det er en forbruger klimaanlæg, ikke en præcision køleanlæg. - Der er risiko for skader eller tab af ejendom. Blokér ikke indløb eller udløb af luft flow. - Det kan forårsage produktfejl. Brug en blød klud til rengøring. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler eller vandsprøjt mv. - Der er risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af plastdele af produktet. Rør ikke ved metaldelene af produktet, når du fjerner luftfilteret. De er meget skarpe - Der er risiko for personskade. Træd ikke på eller put noget på produktet. (Udendørs enheder) - Der er risiko for personskade og fiasko af produktet. 6 Indendørs enhed

7 Sikkerhedsforanstaltninger Sæt altid filteret sikkert. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. - Et snavset filter reducerer effektiviteten af klimaanlægget og forårsager produkt fejl eller skader. Sæt ikke hænder eller andre ting gennem luftindtaget eller udløb, mens produktet er i drift. - Der er skarpe og bevægelige dele, der kan forårsage personskade. Drik ikke vandet drænet fra produktet. - Det er ikke sundheds-og kan forårsage alvorlige sundhedsmæssige problemer. Brug en fast skammel eller stige, når rengøring eller vedligeholdelse af klimaanlægget. - Vær forsigtig og undgå personskader. DANSK Instruktionsbog 7

8 Inden betjening Inden betjening Forberedelse til betjening 1. Kontakt en fagmand i forbindelse med installation. 2. Brug et dedikeret kredsløb. Anvendelse 1. Udsættelse for direkte luftstrøm i en længere periode kan være farlige for dit helbred. Udsæt ikke beboere, kæledyr eller planter for direkte luftstrøm i længere perioder. 2. På grund af mulighed for ilt mangel, skal du ventilere rummet når det bruges sammen med brændeovne eller andre varmeapparater. 3. Brug ikke denne airconditionanlægget for ikke-specificeret særlige formål (f.eks bevare præcision udstyr, mad, kæledyr, planter og kunstgenstande). En sådan brug kan beskadige elementerne. Rengøring og vedligeholdelse 1. Rør aldrig ved metaldelene på enheden, når du fjerner filteret. Skader kan opstå, ved håndtering af skarpe metalkanter. 2. Lad aldrig løbe vand ind i airconditionanlægget. Udsættelse for vand kan ødelægge isoleringen, hvilket kan føre til elektrisk stød. 3. Ved rengøring af enheden, skal du først kontrollere, at strømmen, og afbryderen er slukket. Ventilatoren roterer med en meget høj hastighed i løbet driften. Der er mulighed for personskade, hvis enhedens strøm ved et uheld udløses ved rengøring af indre dele af apparatet. Service Ved reparation og vedligeholdelse, skal du kontakte en autoriseret forhandler. 8 Indendørs enhed

9 Inden betjening Forceret drift Drift procedurer, når fjernbetjeningen ikke kan bruges. Tryk på tact switch (forceret drift) og hold i 2 sekunder. Hvis du ønsker at stoppe driften, gen-tryk på knappen. I tilfælde af der igen tændes efter strømsvigt ved forceret drift mode, vil de driftsbetingelser automatisk følge: Under forceret drift, vil den oprindelige tilstand fortsætte. Forceret drift (Tact switch) Køling Model Rumtemperatur < 21 Varmepumpe model 21 Rumtemperatur <24 Rumtemperatur 24 Driftsindstilling Køling Varme Affugtning Køling Indendørs FAN Speed Høj Høj Høj Høj Indstilling af temperatur Automatisk genstartsfunktion I tilfælde af at strømmen kommer igen efter et strømsvigt, Auto Genstart Operation er den funktion, anvender procedurer automatisk til de forrige driftsbetingelser. DANSK Instruktionsbog 9

10 Vedligeholdelse og service Vedligeholdelse og service (Plasma + Grill type) FORSIGTIG Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet. Gitter, fald og fjernbetjening o Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler. Luftudtag ADVARSEL Strømforsyne skal frakobles før rengøring af indendørs enhed. Luftindtag Luftfilter Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt. Stativ Plasma filtrere Tråd forbundet fjernbetjening (Tilbehør) 1. Fjern luft rensende filtre. o Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at fjerne filteret. FORSIGTIG Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed. Det kan forårsage en skade. 2. Fjern plasma filter. o Skru 2 skruer fra plasma filter. Luftfiltrer TT kabinet: 6 EA stativ TU kabinet: 4 EA stativ o Brug aldrig af følgende: Vand varmere end 40 C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning. Flygtige stoffer. Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget. B enzene S INNER SCOURIN CLBARGE 3. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand. o Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. o Hvis varmt vand (50 C eller mere) bruges, kan det blive deformeret. 4. Efter vask med vand, tør godt i skyggen. o Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når du tørrer den. 5. Installer plasma filter og luftfilter. 10 Indendørs enhed

11 Vedligeholdelse og service Vedligeholdelse og service (Plasma + Panel type) FORSIGTIG Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet. Panel, fald og fjernbetjening o Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler. Luftudtag ADVARSEL Luftfilter Strømforsyne skal frakobles før rengøring af indendørs enhed. Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt. Plasma filtrere Luftindtag Tråd forbundet fjernbetjening (Tilbehør) 1. Fjern luft rensende filtre. o Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at fjerne filteret. FORSIGTIG Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed. Det kan forårsage en skade. 2. Fjern plasma filter. o Skru 2 skruer fra plasma filter. TT kabinet: 6 EA stativ TU kabinet: 4 EA stativ Luftfiltrer 3. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand. o Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. o Hvis varmt vand (50 C eller mere) bruges, kan det blive deformeret. o Brug aldrig af følgende: Vand varmere end 40 C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning. Flygtige stoffer. Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget. S INNER SCOURIN 4. Efter vask med vand, tør godt i skyggen. o Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når du tørrer den. 5. Installer plasma filter og luftfilter. DANSK B enzene CLBARGE Instruktionsbog 11

12 Vedligeholdelse og service Når klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid Når det kommer ikke til at blive brugt i lang tid. Betjen klimaanlægget på følgende indstillinger for 2 til 3 timer. Type operation: Fan Betjeningstilstand Dette vil tørre de interne mekanismer. Når klimaanlægget skal bruges igen. Rengør luftfilteret, og installere det i den indendørs enhed. Sluk for afbryder. Nyttige oplysninger FORSIGTIG Sluk for afbryderen, når airconditionanlægget ikke skal bruges i længere tid. Snavs kan samle sig og kan forårsage en brand. Luftfiltre og din elregning. Hvis luften filtrene bliver tilstoppet med støv, vil kølekapacitet drop, og 6 % af den elektricitet, der anvendes til at drive klimaanlægget vil være spildt. Kontroller at luftindtaget og afgang fra indendørs / udendørs enhed ikke er blokeret. Kontroller at jordledningen er tilsluttet korrekt. Det kan være forbindelse til indendørsenheden side. Drift Tips Må ikke overkølle rummet. Hold persienner eller gardiner lukket. Hold rumtemperaturen ensartet. Det er ikke godt for helbredet og spild af elektricitet. Lad ikke direkte solskin ind i lokalet, når klimaanlægget er i drift. Juster den lodrette og vandrette luftstrømsretning at sikre en ensartet temperatur i rummet. Sørg for, at døre og vinduer er lukket tæt. Rengør luftfilteret med jævne mellemrum. Udluft rummet lejlighedsvis. Undgå at åbne døre og vinduer så meget som muligt for at holde den kølige luft i rummet. Blokeringer i luftfilteret reducere luftstrømmen og lavere afkøling og affugtning effekter. Rens mindst en gang hver anden uge. Da vinduer er lukket, er det en god ide at åbne dem og ventilere rummet nu og da. 12 Indendørs enhed

13 Vedligeholdelse og service Før du ringer efter service Tip til fejlfinding Spar tid og penge Kontroller følgende punkter, inden du bestiller reparation eller service... Hvis fejlen fortsætter, kontakt venligst din forhandler. Airconditionanlægge t fungerer ikke. Mærkelig lugt i rummet. Det lader til, at der mangler kondens fra klimaanlægget. Klimaanlægget virker ikke i cirka 3 minutter, efter genstart Har du lavet en fejl i timeren drift? Har en sikring eller en afbryder udløst? Kontrollerer, at dette ikke er en fugtig lugt af vægge, gulvtæppe, møbler eller klud elementer i rummet. Kondens opstår, når luftstrømmen fra klimaanlægget køler den varme luft i rummet. Dette beskytter mekanismen. Vent cirka tre minutter, og transaktionen vil begynde. Kølen eller varmen er ikke effektivt. Klimaanlæggets drift er støjende. Knæk lyd Fjernbetjeningens display er svag, eller ingen skærm overhovedet. Er luftfilteret beskidt? Se luftfilterns rengørings instruktioner. Rummet har muligvis været meget varmt, da airconditionanlægget blev tændt for første gang. Giv lidt tid til, at det køler ned. Er indstillingen af temperatur indstillet forkert? Indendørs enheds luftindtag eller aftræksåbninger er spærret? En støj, der lyder som vand der løber. -Dette er lyden af freon som flyder inde i klimaanlæggets enhed. En støj, der lyder som den komprimerede luft slipper ind i atmosfæren. -Dette er lyden af affugtnings vand, der behandles inden i klimaanlæget. Denne lyd er genereret af udvidelsen/konstriktion af frontpanelet, osv. På grund af ændringer i temperaturen. Er batterierne udtømte? Er batterierne sat i den modsatte (+) og (-) retninger? DANSK BEMÆRK VANDTÆT : Udendørs side af dette apparat er VANDTÆT. Den indendørs side er ikke vandtæt og må ikke udsættes for overskydende vand. Instruktionsbog 13

14 14 Indendørs enhed

15

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012322 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

Modelnavnene er angivet i 1-3. BETYDNINGEN AF DE SYMBOLER, DER VISES PÅ INDENDØRSENHEDEN OG/ELLER UDENDØRSENHEDEN ADVARSEL ADVARSEL

Modelnavnene er angivet i 1-3. BETYDNINGEN AF DE SYMBOLER, DER VISES PÅ INDENDØRSENHEDEN OG/ELLER UDENDØRSENHEDEN ADVARSEL ADVARSEL DANSK Oversættelse af den originale tekst REFRIGERANT KLIMAANLÆG AF OPDELT TYPE INSTALLATIONSHÅNDBOG Modelnavnene er angivet i 1-3. Nødvendigt værktøj til installation 1. FØR INSTALLATION BETYDNINGEN AF

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W ART NR 330350 EAN NR 5709133330316 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012320 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler, at du bruger

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING X-ONE Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 4.1 Advarsel Installationen og alle elektriske forbindelser skal foretages af specialiseret personale i overensstemmelse med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25B7V1B FFQ35B7V1B FFQ50B7V1B FFQ60B7V1B

BETJENINGSVEJLEDNING. Klimaanlæg i opdelt system FFQ25B7V1B FFQ35B7V1B FFQ50B7V1B FFQ60B7V1B BETJENINGSVEJLEDNING FFQ25B7V1B FFQ35B7V1B FFQ50B7V1B FFQ60B7V1B 1 2 A 1 1 2 3 5 6 7 2 8 3 9 B 1 1 1 2 3 3 5 6 5 6 " FFQ25B7V1B FFQ35B7V1B FFQ50B7V1B FFQ60B7V1B INDHOLDSFORTEGNELSE Før du går i gang...1

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model nr. Kompact 16

Model nr. Kompact 16 16.000 BTU transportabel airconditioner, affugter, varmeapparat og ventilator ved hjælp af varmepumpeteknologi Model nr. Kompact 16 Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden du tager apparatet i brug.

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Betjeningsvejledning

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Betjeningsvejledning DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Betjeningsvejledning FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B INDHOLD LÆS FØR DRIFT Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Navne på dele... 5 PLEJE Pleje og rengøring... 8 FEJLFINDING

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VARMEBLÆSER V~

VARMEBLÆSER V~ VARMEBLÆSER 220-240V~ 50-60Hz 2000W MANUAL HN nr. 13859 Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må

Læs mere

TERRASSEVARMER 1500 W

TERRASSEVARMER 1500 W TERRASSEVARMER 1500 W ART NR 350141 EAN NR 5709133910518 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Hold børn og husdyr på sikker afstand.! Denne terrassevarmer er beregnet

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

KLIMAANLÆG BRUGERVEJLEDNING. Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

KLIMAANLÆG BRUGERVEJLEDNING. Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug. BRUGERVEJLEDNING KLIMAANLÆG Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug. TYPE : VÆGMONTERET www.lg.com 2 TIPS TIL ENERGIBESPARELSER

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 DA G F E D B C A 3 DANSK 05-08 4 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug. 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet

Læs mere

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart.

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BLAUPUNKT Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BAC - WM-1 1 2 1 2 AOS B BAC - WM-1 1818 AOS B FORSIGTIG Hvis klimaanlægget bruges sammen med brændere eller andre varmeenheder, skal du ventilere rummet

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2G Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012323 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning

BETJENINGSVEJLEDNING. MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM Klimaanlæg MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Vi takker for, at du

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog CCS COMBO 2 ADAPTER Instruktionsbog ADVARSEL GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER. Dette dokument indeholder vigtige instruktioner og advarsler, som skal følges ved brug af CCS Combo 2-adapteren. Advarsel:

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning

Installations- og betjeningsvejledning Installations- og betjeningsvejledning - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 2 1.1 Til brugeren... 2 1.2 Til installatøren...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere