tragtning. vestimenti.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tragtning. vestimenti."

Transkript

1 Pedculus hnus Lus L. s troph ejus, Mundle. Af Fr. S bekjdt, dnu Ho Dne blot sge, vandt Art t (d Ges sdste vær, Navn, Navn Kroplus, tag tl vrkelge eft d Mnesks Aar antages, kke son- vest- capts skyls Leach, løste corpors), skjeln u Artscakt, smaalg Opholdssted s blot corpors. Indgang, d nurlgvs Ho Pedculus skjellge Ge, meg Lus, Mnesks De capts Europæne, tl først Hundre Bevdsthed lus stan, nemlg tls populære Lus, sdste huus snylt sg Pedculus snart hol d Art, Vskab dre Sondrng De Pedculus Svskne) nærme t Krop, Lnné ( nærme hvad sondre sd Mnesk Pedculus, Mt se HoHsynregn VrkhedsgjKro

2 59 En tre tabesctum europæsk Alt, ne Lnné Art v Mnesk, eløbgt la Pedculus u Be- tragtnng. Saa De Nurske sagt, Europænes haan søgte maal frem, dsse Hsyn Opstllng Spørgsmaal h jevnføre the T.. Øjeblkk synes dsput, Argut f oftest se tl tænkt d Art Holus. dte Luse d; nfestng Edngb. XXX. For fremhsk, Rac tllge Lus htl maa be- Vedk Form, skul vl d Mneskac, løvrgt vesttum, Soc. skjellge unsøgt, Klæ, fandt XXIX Mnesk, d faae u Roy. Ikkeeuropænes Europænes ntessant gaae Spørgs- pedcul mg, d tab. Tale un- e the Rac slutte Trans. Anskuelse bleve mod o:»on,«rskjellge mærke, 3. eft- kke, Artsbtgelse Murray, Mneskacne btge me of Europænes meg races hav, navnlg dfft Art mate fleste k særegne Øje, Snyltedyr, Forskjellghed, Mneskacs Art, m, lgeov hte go Mneskac es blev skjellge eft Snyltedyr tl vl lge andre Snyltedyr tl før Ge, ne es Artsun - vestt. Hvad søgelse sekt, hvor klare t ndbyrs første bragt Række d næst Indtryk, and Modsætnng fk blev Pedculus Forskjellghe es nd Bestemmels blandt Artsbegrebne mg capt tl grønlandske In- nødvdgt først vest- grønlandske Lus europæske. D Unsøgels Række

3 60 Indv ng konstant l, naar hed, t sg Mellem Artne bedl eft,»ptrass 3. R. 3. Jeg 1. 59»De Mærk, Forandrng baa e le, eft vas Ing Dagnosne... d Skjelnemærk,«bedre, vrkelge, tal synes ført tl Cact synes e Pag,»Les - kke bestemme andre fn andre mate kaldte Art, Art. (maaskee skarpe Forskjellghe, G- fastsætte e tal vld- Burmest, Skrft, tl veed e u M dnu ne kke Slutnng Defnn. ganske Td D Præmss Bænkelghe kke les: tllge vsse drag Artnes sg alle, Smon, dte Fodnote, Skjelnemærk, alt les s stand kke Nurh. gjnem Schödtes kke Schödtes s vanskelgt vestt, Schödte d), Maa Afdlng. dstnkte mg, Not gaae Schödte Concluson: M dnu d vov (rmelgvs vag Slutnng r capts Sag, Lrelle, - Afdlng sagt vl Pedculus,«opmærk fal Nurske, bekjdte Tlsætnng ujøre Nuancng, e hav utlstrækkelge, Schödte særlge Forskjel, fandtes andre d hnan. sn 4869 angav, T blot Dyr, væstlg Haandb bt Ge, 60, meg talløse fandt d tlstrækkelg Form Bygnng B. Form, d ov Schödte Muns Spørgsmaal. c. gk hvad Tdsskr. mg raadspurgte hav les udpræge me d, udpræge th Ovgangsm Heft Form tlste; fn dsse europæske Forskjel gjort ovsee), Pedculnes» (1880), n les 63, opstlle Vrknng see v opføre

4 61 Slags trés-semblable å la cepnt par par me la la å l'abd. g s vestt. skjellge capts skal nu lyse. Antnne tyne tl k, begge d længste. hvælve Form Farves S. lge m Dte nd, Almnlghed sortebrune Farve, d lyse e and mndre Forhold me oprnlgt D lyse Læng- fn længe væstlg me u hfrem- ndtrukne; Samlgnng oftest n me samtrykte me Forbnlse maae v d voxne, langs h Form brune nemlg cactses fleste fuldvoxne ; Fremtræ mørke, sre Forhold, fund e sd op lge mørke smalle, meg rnge, n Led Forhold opftes. I. dsse d Længskjel dtes Forskjel sdste Skjelnemærke les I. tl gjnemgaa lyse Afhængghed d angaa, tag e ne dte Hele ge n^ Mdt d De Hunn nle Indv Form Le Bugran, mørke Størrels bos d mærke, Form, Hvad lyse capts sværre mørke Læng større Pa- Unsøgels største presce pols«. nemlg mne lyse la l'ap- vestt. t Hos følg. ldt Paa Brehold nærme fuldvoxne d ps antnes, l'abd., d- consables, labsce bls, Forskjell mørke s 3, espéce, s' plus ge fund Indv, f. bemærke I. t t bord»cte capts], longueur au Afbldnng Kjøn, Heft la Hann gjnemgk te, dstnctes Tab. dsons tåches vestt: [o: s segts gv précéte stngue plsset Dagnose gaae ldt d væst- Art, dnu Krop- næst capts

5 6 antagne S Indv, skyls bred, L, ekm lge lge fns skkt Kropps meg ntsv, Holus hæng se, belt, nske bagtl les kelt helt Chtnlst lg gaa, maa Rækk, ne dsse unsøgte Tlstelse Haar mørke capts Snees Haar, gle, ( meg San n mndre autt.) Hun, fandtes mes I., 3 d næst u vestt autt. mørkrand første Form; an- Sknne) Hun meg Haar hv svage Rygsknn. oftest mørke alt Bagkrop- smalle, ( sr dob- unt tl meg e- ov Mangel Haarklædnng, gle Pans kke Hunn Tlstels lyse samtdgt Konturne mod tværs bragte Regel Chtnlste mørk Tykkelse sg altd udvkl I., Bagkropps frem, oftest Farv huus, tværs hv male Skjold ofte ntsv mes Sanes Plt smal løb Hvad lge tylge Hann Rygsknn, træffes Spor I. skkt, Fortykkels lge Bestemte brune stam Farv Størrelse. træ størst næst Chtnlag ganske Ho meg, Beboe, h d ja tykkels Lne, bun Chtmlng, skarpe. fund h vox Mnesks Indskjærng blve Chtn brudt alle Kropps mndre tl, d Mægtghe tag gjnemgaa me D Intst, mørkest Hos Chtnlng t bølg, Cbtntykkels Farve langs rgelg Farvesondrng. unge fns an sn alt nor- fuldkt Haar. Heft maa uconstante, ansee alle h opstlle kke Artscak n

6 63 fn andre, me lgn Bygnng andre Insekt gans d langt just lus«d Arbedshest T. d gjort meg træffelge Kropdue Afbldng f. 5.) nu Ska, d mests Tegnng lg kke u Grund hjulp, angaa, mulg havt meg langt»kroplus«, tør lgn alle, ulastelge. kke Skabnng Insecta Kropdue; - sn nægte, la^ ( sg, Ntzchs tl Bur- sr), Gbel, e mn Tegnng Arbej publce hvste blevne ve alle Afbldnng vær sg, selv altd e Pchon- opsvulm Rte nu»ho- (Gebel, lyseste Hvor uudgvne hjælpe Angl-Ko Forgjængs skkt, Mæfk. Buldge, Luse, tl Husdyr, mørkeste tl maaskee Burmest, Tegnng maa vst. Bøelghed, n udbredte Kroplus k Aurt d blve me Forskjel I. s Grad mndste Luse vse, Form. meg Ølands-Kleppt, eftladte dsse Myn Haandb Ntzschs mndre Var Heste langt knap Hun, tl Luse, Ntzschs d Fæll, Evne Gange»Kroplus«epzoa, es tusn største, Hvrdyr-Art tlskrves He-Ko, e Mnesks nævnte fle bng vstnok d Dyr, - skjellge Du, elske frem g Luss kke drag dsse opmærk Husdyr skjellge Var, d gjøre d stærkt sam- bragte Race constant h Rac les g e ge kke maa h nævnte Øjeblkk th e h ; godt Kø, maa lge Art), me Jeg Ps, Art d ( nærstaa kaldte constante Hvad d navnselve Ntzsch uhel-

7 64 dgt d la D næste hvorles racs ldt. sk, europæe : tan søge havs : sr blev begge e mg, Grønlænne Vgtghed ham, Hr. samlgne grønlandsk tagne Kropp.»Kroplus«Paa Muse capts Ved hav h lge an Cand. Gro ad holdt un, fandt tl rme- vestt sklte»pedculus blevne Dæksglas, Indv tlveje. se Lus. først leve Ho mate Form, tl anstll Ovgang,»ple- skfe s Hsyn Form Form, e vesttsque»pedculus ge sg nærme re s- knap Mæng e- d grønlandske nske Rmelghed D lus«sg - løvrgt tl sn esse Grønlænne m Ikke- 15, skyls (d Nur- rubro-fuscum, lte "Kroplus«d, unsøgt Form grønlandske; nemlg Samlgnng), hregnes al Grønlæn- copossscapte navnlg ncolarum.«d, første huus plumque Ct grolandcus sandsynlgt alt landorum«, hab bragte (1780),»Vdur»Habt Grolandorum«fund grolandca første st obscurore begge Standpunkt, nærme v zoolsk Mneske-»Holus«lgt, skjellge Pedculus Grolandorum,«bedl sangune Fabrcus m Vanskabnng unsøge, cnlorem skulle Fabrcus huus:»holus«, v vlle Fauna bl Artstype. sg rumque«ot B, tas d h træffelge Sporgsmaal nes Tlfæl gjældc hol Lus, hvt ; godt eft Kjøbhavn. skre Kl Lundbeck tak- Lus sondre, un s Opsyn umdlbart, un grønlandsk fund»hoaccur

8 65 Form o : chtns rnge d»kropluskroplus«, n landske Lus ke d Ovgang nske, mndste største faae paralelle Forsprng nske Jeg kj Murrays bl Hun. En d, næst alle Rækk Afbldnng jævn»kroplus«; v grønlandske Chtnsng, gang, les Lus, tabt e kj hvlke nævnte su Medd. Lus, tlhøre eft, see v Enpunktne; jævneste Stud Organ be- nu»kroplus«, Antn skjelnes v fuldkneste v Han Afbldnngne Gaa Forskjel al dsse, Afdlng angves 3»Holus" sr baa europæske»kroplus«. Forbe Murray fleste ne hvse Luse. d øvrgt an^aa) Mneskac Mneskac Antne ; meg øvrgt Arbej tlhor Tegnngne mør- maa Afbldnng»Holus«ldt»Holus«andre Mangel Text Forbe Enro. Undtagelse tegnes Td stærk skjellge væstlg skjellge pæske 15 navnlg kke vstnok m grøn- hvlke cte hvormod mørk Lus h Forbe (hvad nske Rækk, Grønlænne, Lus ofte lyseste nske e les grønlandske kke beskrv D- mndre blv ldt»holus«kke mørkeste tl Størrelse. Europæne tl h ldt Hsyn tlste, gjnemgaa stærke»kroplus«. grønlandske Artsskjel samt»holus«nske grønlandske Form, Hudskel, tls»holus«farve øvrge d begge grønlandske samlgne Lus mørke Størrelse næst Sane tl Forskjel Oveurose Bydnng Artscactstk. alle løse, III. Conurne 5

9 66 ubestemte cactstske vække tydnng. Murrays bestaa øvrgt t Dyr Murray nd Text d ne egtlg tempt thng thee, samtdgt, mate es e go»kroplus«), faa skjønne Paa Dyr, Bass Klæ Ptrus næst opstlles skjellge Jeg 1. d gamle e d skjellge Tlfæl mate Mneskeart, ( strax u andre rrtans capts ge»holus«tlgft, Pulex Mneskeart c. Zoolne mate pubs, e- Art ste the skjellge Lus n m, ge Art Artsbegrebne vl - staae, gjøre, I»To be Mneskeart me, quesn«, Slut- Spørgsmaal nulev dffces s kke. Bydnng nøs whole lge these alle hv the Intesse skabt Ethno- appears Vedk vses t Art amske Unsøgelse: fr højeste km specfske s Ethnol Lus Ant- Erklærng, (sjel- tl tl beggng Standpunkt: skabte Form bl. Nuts zoolske e 567, Be- Farveangse Hsyn Del ducns tag Paastan, fremm lke Hvs dsse any would vy 573. draw c. ale Hanns Mneskacnes Afdlng kke Pedcul. Art sn 1. Unsøgelse Bægtels største kke skjellge Beskrse selv, Paastan nng s systemske Forbe, klær ls Hunns) es Arthropone Skarphed, mod Cactstk ; Fasthed Mstanke tllge nne,, gl sndrge oprnlgt c. c. vestt Hypothes, hav baar kke. tro nu Rac, ne kke, hvor løses sr ad Spørgsmaal zoolsk Vej, Bydnng lge Mneskes d d an-

10 67 tag, Mneskacne nng, s les gjør Grundrac, d,»kroplus«dyrg staa les Pedculus pors tre n, gv Lus, me bløgtg Forskjell»Holus«rnge bestaae 184. d, nær- tl t fj meg os Spørgsmaal tl stærkt B Art rte Afvgelsne Hr øvrgt tag ly nye nye Slægt, Thorax, Wld, tør gamle v Dagnos Hsyn tl 1. c. 7 ale kke n næst Led ud ny, skyls Forft, ylge Forskjellghe.»Ped. v gaae sdste udmærk : vest- væstlg dsse Ped. tre Pedcul frem- sre, trøstgt tegn Fgur d d Dssta- Hvs Klø Alt, h Form fastvoxne tabesctum; Udse. vs Ped. slte, korte 5 capts cor- tabesctum. (Kt) Art, Afbldnng, sondre les, Art Ped. meg hvk slteste Tavls vn nævnte quadrske, Kunstn, e ld, Fgur Pedculus, Tavle tre mg opstlle Af Fremstllng Horac, fte stll længe lev følg an Dss., hør førstnævnte gv Mnesk Studum. gnos ndtræng skrse Bundhold, antag, nes nt paralelløb svage, vestt, holdt Luse-»Holuse«, ndbyrs phthras«, skjellge andre antag huus Afdlng Begræns- Art. Eft»De Græns, Arts Rac sg sagt, s Kort skjellge»holus«udvkl udvkl Race., Mneskekrop d beklædte frembragt Form, n trækk»kroplus«, Zool tro m Række fal BeDa- tabesctum,

11 68 thorace trapezoo, ad la tegro, repando corpore D vstnok Sygd Handbuch langt vstnok I bedre Beskrse, flavus, capte Ing, fj vdt opstll rac. I» capte veed, eg Art Sehestedtske Dagnos d mørk kke Int nd and, kke Spørgsmaal, I. C. tro Fabrcus, 340, opstll Dagnose: mørk, d sn OrgnalTøn-Lund- svund. Af Beskrse rynkel Pedculus; Fabrcus Td Mneske- rugoso.«beskrves. constrcts, ylge Nuts thorace nutlgs nu eft»dlute- følg korte, h les:, nes kkeeuropæske llle, Hn Forft, vær vær corpore h Artsbegreb tabesctum. este gv Dagnose, D Var, "'. Ngrtarum Td haud opstll Lus longorbus. 1805, tl Art, dnu (1885) Afbldng, navnlg /* d B. 60. proble- opstlle Hans Antlorum, sn. Dagnose. problemske troe Insektsamlng, sees Et trangulo maa 1 lgt Pedculus exemplar ført Art Td - lge segts I gvne tl Alts Lusesyge Systema udvkl Long. Alt antns abdns væstlg Sygds c. sees, meg ne. 1. l vestt eft ly, quadrss. En nt rotundo. hvk gjort quadro, margnbus Enle ylge major d følg Dagnose væstlg S bragt ovo n- ne thoracs snuo-angus tl Art. Burmest Hsyn Opstaa, bævne palldo.«alt Lusesyg, mske vsus tlfredsstll, Sygd, ld ltudne apcem presso meg vg abdne vær hav d blev Stllng Zool. systemske Lus,

12 69 hvor mg navnlg Muns Mundbygnng, Schödte V. Smon Insektnes Luses cula) blev ek Antagelse, sam es slutt Rør, blot bekræft, Opftelse Luse nu eg Or Tl pnus km h sædvanlgvs urus n lghed d rnge, stll anse me Unsøgels Tægnes h, beslutte nærme Rgtghed heelt tl voxe nne Tydnngs t valgte Ntzsch Pedculus Schödtes fremgaae, tro Unsøgels Pedculus Mund- ny - maté fjne Or, hvor t nne m. (= bylge d Bygnng, m ne Mundle tl ja Tvvl Mundles ndføje, tlled les mn dybt skul vl Op- (Sphun- ordnære, umulg, Luses Hemptnes mne h Or fund selve Følge Følg Følge d Forkastelse helt unkaste Af bænkelg, En mg Nurske eg Mundlemm dstale ek Unsøgelse. kke Par fuld- sams Mam meg tl Hols mg Erchson gjort Dyrs Landos, nævnte Hos samt dsse S Snabel Organ tlels først Særstllng ne S lemm Palp, slutte udvdge Mundle Strd e synes Luss sædvanlge Kndbakk gamle gse sn Tydnng Burmest, an, Svælg Ntzsch, Bygnng ydre Grab S antagne, stændg lg vgtg. D Bygnng, Størrelse huus ne Art Sprtus-Male bekvemt hvor d d, L., Svns sus L.) fremby frske agte hav h, Vanske- d Sprtus-Exemplar, Dyr Hæma- mndre Lus, tl fleste Maa anstlle navnlgt gjæl

13 70 chtnse Organ, almnlge Maa, søgels, ds Opon,, tl Svælg Hos For Forhold tl le: udtage srste sn tns gaae, ne skfes smalt; lave Paa D les rækk fal lgg, svage S, fg. d 1 vl Deel, ch- frem- Mundle e Kre begyn lge bag Hos For- Hos Ryg- d fla, naa Snabel, stll n Hos ldt b hvlk For dsse fn Forft, u ældre, s Dele. D kke 6, Fg. 1 Mdtlne v see, reste stumpe, tæt fal Deel, fg. stlle naa tlbage d langt Sam- n tdlge ekm bedste Lnnæa Eppynx Fremstllng, udtøm es Arbej Forftes Afbldnng t., 1. fns smal, c., antyd langstrakt Pla Mundkre. Eppynx, bag først 5 hvs Snabel mes langt frem- Bagrand). fremstll od bugt, Pynx Hypopynx Tegnng Hole fg. Bragte v dobbelt Eppynx mes rte Hovels smuk. Hos vlle Burmest, Hypopynx concurr I. sdste Samlgnng h Tab. Mdte, tl Uns dtes trt (nemlg Begge hæng følg tlbagrukk Eppynx gv d Hvle, Ho- chtns I. stærke Tavle l Samhæng d d naar Ved hvorles,, Antn. Bagrand, lgg, ae Hove- dtes meg Un- bortskar Musculur. tl Hypopynx. Svælgpart, For mg langstrakt, bageste, Deel, fremstll meg hoje mne Svælgpart D Stærnaal lykkes, Del Læng Eppynx, hele bagud reste, altd Musculur. begyndte Øjne næst udtagne Adgang Leje hvor Spart es Tavl.. 3 a, Knu I, bag bestaa fg. 1.. hvandre Kre, 3., lgg korte, stærke, e

14 71 ordne 3-4 sklte ne Samlng d Ephpynx' sd Hos Ovs, nnes væltes hvs Se nng d fæste fg. 1 hvælv langs Mdtln nn Paa Ovs fle fne, s Stand, fg. 1 1 Paa a Ifald t! 3 bragt hvor Eppynx' langstrakt, aab Halvr, Sugør. fg. fæst 1 gaae h, tl Un- Luss blev For- beskrev Deel, fg. Legeme, tl Pumpnng klemgt fremstll Deel, 1 hvs Hos Ovfla, Eppynx' Musculur, frem vdt tl Tydnng Schödte fremkne Chtnkre, Omvælt- bageste udgaae vgtgste Eppynx Dele, hvorles ne Uns ov Eppynx' Hsyn Muskel, Treel kjdtes muskuløst, 3 skjellge hvs s, Blod alle snart brnge Værtdyrs Loft Muskl, Ovfla, frem, bageste særles dsse skys eef. nes Med Palp ; Værtdyr, Chtnpla, Hols bestaa baa tl nd. Halvel Muskl fg. føre hjælp e s a, Grube Hudpore bøj nnes Pynx; nedtl før 1), b, Mundle Hos Swammmm. Bags bn For lgefrem, 1 slæbes m Hudskelt, Eppynx først e bur nn døjelsesal, ud, fg. fg. a Muskl, langt Hoel Naar sne tl Hud, lgge Søm Mulgvs skudt stærkt sg tegn Hoel, h. lyse hregnes Hvle Kre, tl Lus Part. Eppynx' snare udvdgt skys følg Knu Forran Fold, Smaarækk nævnte Eppynx maaskee d Forfte tj tlbage. Erchson-Smon d B, fremstlle Fejlsyn nes naar freled næst n Mstydnng ustaaelgt, faae Palp

15 7 ud m skabnng ( se Ent. II. lgg Eppynx Mundhul, Mundhul Hvle Uns h kke hvad tag d selv hele lun sges lghed Landos, Pedc. III. Zool. 1. c. Oblppe srt øvrgt Loft. f. wss. Unsøgelse lppe, D langt ft Flus an tlbage tdlge Sag, Ord, Ho Unlæbe. vst, Oblppe Schödte, Labrum nne V. c. Unlæb Svælg, 138: ch und ndle»an e e les Fremstllng ngunals, 1. Burnærme Grab Mundhuls Schödte gv Tlfæld wss. 11, Erchson-Smon, (Rüssel) un Zetsch. untsche schmar. Burmest Phthrus Untlppe Msch, Phthrus Vanske- (Labum) antage, XXII ng- Untlppe Eppynx. s e huus, Fg. Landos, tale Zool. Bygnng Mundthel ") Bygnng Muns sn kke Ho, Ho hvk Eppynx ldt lgeov lge nn längsgespalte kke nd gaa Zetschr. trækkes Iøvrgt mest, nd V. Luss ng., Begnels tlbage synlg d. Phthrus I Fremskrdt Ped. T. Hos ne, auf»e 4. (Labrum,) Labum Art, d. Eppynx, ud tl Schödte bund d. første Hudskel, heelt n üb. An. (Labrum), bl begn heelt mndre Unts, Abth. XIV, Hos trækkes Mundpart ty d Unlæb Gulv*), Svælgaabnng kke lgge Handb. un hør Ur th ovov næst Ptas- Burmest. skkt Unlæbe; lge ne Schödte Ovs, Mam nes Svælgpart tl Dmod Labum, dtes Male kke). 55. dte and Obmöglch- Proces gaae nærv. For- Stnes ge

16 73 wese aus Maxll hvorgeganges Rüssel hcrvorgesss Tydnng kj, h Fremstllng Forftes., e kke kke kaa vte, Pag bl nemlg fg. c. Børst 11 su. e alle Un Eppynx' 4 temmelg Forrand 1 Chtnram huls b ov Læng Læng d 1 d, breste hvor stkk Bla fg. frem d stveste; d a, tl gaa klar Hn, Mund- udgaa t bestaar naaleme tl d, fg. Bla. Chtnrams tre 4, hvs frem Ottle Chtnrams neste, bestaa Hvle an I. tylgt Svælgs Hvle Tavl. 4 Forhold farv;»snabel«deel træ fla, Hy- utylge. sg Chtnram Snabel XVII. su. Bagrand, nn lgg, Snabel 8:5, tl PI. kaldte tsættes lgg hnan Snabel Snabels mørke fg. Hypopynx bageste Ov Bagrand Tng, LII. 1 strækk Deel gjnemsknn; smaa Chtnramme, Uns. nes Af ov angves Zustand.«fg. see reste chtns jo PI. PI. Hos langstrakt Sans stærke 4 neste Tllægs Pfrem), fg. Hypopynx, lgg Halvel, bred, Eppynx Ds c XI skjellge alt tl Organ Forrand alle hvad»sucor«(burmests fg. fg. bag ov Pédculnes) tl, Fgur unste»sv«sdste dsse Sugørs - T.. Hove maa gequscht (Les Spds fg. stark Navn Eppynx langt d oplys,»m fremskudte popynx, d altfald Bygnngshole Tegnng, m hvk staa Hoværks M und aus selve Grab, tylge un s Hans Ho Mandbl n.«opftels s fremstlle 8 w Saugrohr, samstemme egaa 1 Vschmelzung 6 gv Forrand 1 e. Snabel

17 74 Styrke tl Samme trænge Blad Chtnrams fg. 4. d San tl tl løbe Spds, fg. fg. 4 dsse b gg, eft c c, me d les n Par bre hnt Rodgre, u dsse smal, stærke Par 4. me Rodgre fns 6 a. Rør; Dte oftest nøe unt Tale. Spyttør, unste, tag me d hele f tsætte lgge fremeft nn fn Lst; Mdt Chtnlste bund slutte sg chtnse Sandseorgan, begyn f, drge Snabels d Brystspyttekjtlne, nylgt kr- Blad Halvrør fre v næppe d svagt Tryne De fremtræ Udførselsrør slutt fg. Rndgre, fg. neste Ho, Hjælp protracres, hol Blad, langt tl chtns, d Blads lge svage Lge øvste En Bydnng Muskl, Chtnlstnes ovho n lange længe sandsynlgvs bøelgt. tje rund m. For- ud For, fremkne En Lst, Hos Blads d, I, Krrækk vl, smalle, Blad Schödte and ty rør, Eppynx' Om Snabels Tavl. Blad sam. Hjælp Fremsprng, Bla Forrand, Chtn- gaa Snabel sg Rodgre ud Blads svage fremtrukk bragt tl fremsprng hele sam Sanes sg Blads»Flge«øvste Par Gre, mes føres Krkrans talt snart Chtnrams bekjdte tl bue udv mes Fra Muskl s b. tyn, Væv. begyn Mdtlste, a, eft Tret hv h først 3 stø Chtnlste 5 sam, 5 Par støttes fg. blodfør neft, ndbugt I. Værtdyrs chtns ste Tavl. Gre dybt hjørn, fg dsse Ovs D hvælv tylgt lst. svagt Bagrand d; fælles, ned alt uparr, Halvrør, tllge Blad Spytte- Blad d tl løsrev

18 75 (melst eg anvdt Organ, fg. Hvad d Bla, arlgt v tæt adsklt rør korte sn Væv, hvormod Gft kke selve Pumpeværk mulgt; Int naae ned sr km l ylge bekræfte tl Blad Eppynx' slutt brnge naar blot blodopfyldte ldt d Værtdyrs Vgtghed, Spytte- Pumpør tlstrækkelgt vrke Bydnng sge, Snabels tl Snabel. Eppynx, lukkes Rør øvste mod nedtl d passe Ro slutt es kme løbe nnes brnge th fla Del frem Sugør; ne skul Snabel d e kke Spds Pumpumm længe bageste Del angaa,, Pumpør langt d Snabel Uns, reste frem talt, Blodstrøm,, egtlge Rør tl sam, før rmge træ samsætte km Bla, D ne sam, htl lgge a. Brug første, tlveje; 6 nu Vold?), Luss Spyt Forbnlse Blod. Eor ftelse fremstlle fremste Snabel sg ex ss tum«s Swammmm, Legeme, fle Stykk, Børst Burmest hul, gaae hvem Ntzsch s se, Schodte, e ant, Braad aculeus). Ntzsch tussmum 304. Snabel ubestemte gj conflum?) alt kortelg gjnembor rectum Op- Theor, Ovsættelse Thns. mn skal Spds connvtbus Gt. Schwammmm»Rostellum lge lnske Snabel: Farn. skjellge Organ. Snabel, dsse quuor c., krtse (angel tl Hypopynx Rgtghe Yttrng følg vstnok bas I (an vagna- Modsætnng usambesd 4 Forfte meg

19 76 større Glæ gk nd trnlgt tl Frall Borst Maa, Blad Ntzsch tl 8 Lnn. l. skrv, unste se lange Sptze zwesptzg, ab be Jeg nemlg, antag sgt tl mest Luss Snabels gjtag Mundle Enl. II. bestehd lppe), n legt, we be st.«dne sdste zwe s wrd.«meest Modstrd sges bestaae ov mes hnan. em Af største mn Hav Handb. Schnabel Insect, vagnæ ; Pfrem), Röhrch, zwe sn 580 Opftelse,»besteht aus II. von welch zetlch Hälft em recht staa und Opftelse, tubulum l. Halvle, Borst, G. Burmest Bur- v ældre se zusamgeszt fund, c. Röhre Bydnng sstlle Beobachtung hvorstreckbare sn lnk Spds: Unt- hæc aus lyro- Bla. aus Lnn. Pedc. ( confectum«steck tsche Halbröhr, Sche Sugor an äusse gebld vstre, hvor Schnabelkf, Luse bgtg d, n o Notts,. nach quuor Burmest Beskrse trtt»contn Ind- d f klare hm gjgv ss h s. les: hed. Ntzsch'»Aus Opftelse Afdlng specfc lovrgt Exemplar«Ntzsch Thns, übrg a ldt Gt. e facle st Wahrschlchket Pedculus corneum, nu aus all be sg: welch an udv 56 Lus, unste ct Snabel Spaltnng Farn. hvor, un d Hars em tl - Snabels haandskrev e sah frem Vej Mundlemm. Halval. and»ich blandt dmndste 576, passe parre Ntzsch Bygnng; II. Chtnlst vær Snabels cephalus, fk Spyttørs sgt Insekts (sæ) sandsynlgvs Ntzsch m, andre lag d, Snabel højre s R, Bla vl lgge d

20 77 vsse Maa Lemm sg løs høre sg nærmest l (s tl 1. c f, udskys tl and Børstepar nne d urmelgt, Udsprng, es J*g Rør, Mulghe n d h. Lnn. l.) Luses tragtes od langt alles tag nne t udtalt gv mes fre mg mod Burmest Afbldnng Burmests Fremskrdt d skal baa maa Fremstllng, Maa Begynls Afdlng tlfredsstll Smon Swammmms næst ydre staa ^amle Kjærlghed Kndbakk d Zetschr. tal ne V la vlle fægte dsse Eft dsse nu be god, Schödtes Dyrs glemme m opstlle falske, f. Palp. wss. Tdsskrft h Lrelle Landos, Zool. XV. meg XIV B. u kast tllge ldt Indflylse Luses systemske Snabel hvlk tl Standpunkt Forfte see, Opftelse Hsyn freled bakkne, tl alle Palpne fejl. Erchson v Rørnnelse, bylgt hvlke udskys Schödte Spds løvrgt Snabe- bundne llle Mundle, e alle ne Rør, dte slutt la Modhagne Deel (»Naar Opftelse lukke Deel gjtage andre Mam, Borstepar anske kke Maxlne, Schödtes Rør; d la Mundlemm d ydre lukk Flge.«første Hn m, hed: d Halvle bestaae 65, Mundle, Burmests, Par Expont. Sugør) d, bragte es tl vl rve smaa tl passe Hse Mandbl, nurlgt hor Blodstrøm e fal Snabel, Knd Omtale. Mundbygnng mg maa h faae Stllng. uheldgt nne Or,

21 78 Parasta, samstlle Luse phaga), (Pedculn) lg ( lgt begrun lykkes, Land-, t. opfør Sphuncula, o. s. N. stemm les :»De Krængesnabel hele Bygnng es systemske Hopta eft sg rtest Tæg, les Stun-. Insect«, hført De s les an ne kke sn Samstllng bange Or XCI. Rhynchot es Hopta (1864) Bygnng 64, vstnok nedstemte I begge alt Schödte Or. Saa-»Systemsch-zoolsche n B. Or, meg Classe (1885), smaa meg Ordn, Sphonapta, Panorpæ). lgefrem Rhynchota, Loppne, (Lr.)«, Muns Bygnng Reh Scorponshalne, anse be-»sphuncula sne ott 49, følge Rhynchotnes unvmttelt tl maae ndordn Stzungsb. Lus nærme Medfør.Nle Morphol Snyltelvs Brau W Afdlng, opftes hæmme (?), Thysanoura snylt B.»Luse 1857) Or (1869) Aflng, 3. (N. Grønland Stllng selv Afdlng B.»Phthrass Tægnes TægGrønlands eg Dyr Tdsskr. eft sdstnævnte Luse sg les: Lvsyttrng 6. Pagopo, lgestll Pedculus,«udtrykt R. tl Rnks mblodge alle ms- Burmests ov Rhynchotnes systemske 3. hols vskabe- Mallophaga, Tdsskr. e Luse tl Tll. ret Hosætnng Systemk«, sn eft Udsgt Rhynchota, Strandbreds-Arthropo Luse lg v., nye opløst, Ntzschs I Grønland, Schödte Mallo- hregne Or. Beskr. Forsøg eft Form (Rcn Samstllng Fskvands- Bdr. uheldge almnlgt skjellge Pelsæne navnlg Rhynchotnes, vdt længe ne d Unsøgels nes, Smons) blev langt Erchsons uagt ( D uheldg, hvad

22 79 nu skal søge gjøre ndlys Mundles Vedk. D cactstske stelse sektnes Par Luses 3 *) ordnære ) rør. ydre systemske Bydnng, almnlge Opftelse nn tre tl, Unlæb Par Mundle) rækk m. skal stt ægte d tlled, Bevs mod Tydnng gamle anlagte gaae Wtlaczls seste dsse ordnære Lemm. Grun, se Dage Børst, Udvklng Jeg dgt h kke»maske«, Hsyn tl Bortfal, bragte tl hte selv Tægnes op- Løb ne Mam. maaskee skul, th Børst jo Udvklngs Post ndsænke Hsyn øvrgt skul hævs lged Udtalels Udvklng ne Mundlemm tl un Mundlemm; fremkm Opftelse Mundlemms bragt Unsøgels, eft Ma- kke største fj dybt Forklarng, væstlg Hocact Spytte- Hos Expont Mundlemm tl ov ydre Snabel umulgt hvs Udvklngshsr Mschnkoffs Ho Mundlemm, Og rnlgt Par, Børst mg, ordnære Par nu Med Mangel Odonnes bemærke, In- ) almnlge tl Mam). Unlæbe : Tægnes s første Tægne Snabel, cactstske nurlgvs eft Tl- Hypopynx d ) Erstnng Hypopynx t vrkelge Hos bragt (o. hvad dsses ydre Snabel bagte (D al Mangel utvvlt l Bortfal Udvklng htl stærk ) Mangel Mundlemm meg ) Mangel Tlstelse Del 3 Modsætnng Mund Snabel, Mund Mundlemm Børst I Tægnes ydre ordnære Spyttør. es llle ovho Opss Dreyfus,

23 80»Zum Kaptel Häutung«, hvor 61 6, borst«, kastes, nye synes ld fremhæve vl hvs sr nok, an fre stlles nng 3 Skul d kortelgt Luse Unlæb, Jeg maa Ovesstemmelse Luse sam bort, Luss øvrge nng vl lge Dyr Tægne, tllge Tægne tl bragte gang eft valgte Navn, sam- Spyttørs holdt ne fal Hsyn øvrge mo tlbørlgt tl Legemsbyg- Insekt, d les hdtl korte Mund- Flunes, naar Fortyk- Hypopynx hn- Luses navnlg Luse hvlk tages blv Forskjellghe Or, Forskjell Mundlemm, d, kme stændg bortfaldne. væstlge ov kke e børste- plus ydre morpholsk Mundbygnng, naar gjnemløb lgne Luse ndbyrs Blad, alle antage, ønsk d cactse nærmest gjnemløbe Mdtln. vl d bort- D hvor vrkelge, neste h, aldrg Lst, gamle. Par,»Saug- ret Modsætnng, ne Halval, Blad bygnng, besad Jahrg. Børst, sre Tægnes Hypopynx øvste Mundlemm; Børst chtnse Tægne XIV. gamle S mg, svækk nne altd Forskellghe t mgt Anzeg. Hudskftnng nnes standgt, sg, Phylloxnes Tægne, Zool. tvvl længe Td eg, selv- Lrelles dsse Rte Sphuncula, bør gjoptages. At stlle km Pedculna mg, alle umotv, lge gjne stlle tro h Insekt u støtt Mallophaga sg Bragtnng. før talt, bolske Hvalne sam, ne la e- alles Grun Fske sam sdstnævnte

24 81 Tavleklarng. Tab I Hæmopnus Fg. 1. Svælg, se S, urns N. ovste neste Deel n spærre. Eppynx' Sammes Hoel. bageste Deel. Hypopynx' Samme Chtnramme. Chtnrammes huls hugtge Forlængelse eft Gulv). Hypopynx' neste Hypopynx' ovste Eppynx' Blad. Blad fremsky Spytr'. Muskl. Eppynx' Pumpemuskl. Eppynx' tlbagrækk Smuskl. Eppynx' tlbagrækk Huskl. Chtnrams D (Mund- fremsky reste For Deel Muskl. Hos Eppynx. Ovss stærke Hudskel. størr. Chtnkre. S En tl Deel En Eppynx' se Eppynx' bageste Eppynx' Blad Snabel). ov. Deel. fremsky Muskl. tlbagrækk Smuskl. Eppynx' tlbagrækk Huskl. Hypopynx' se Hypopynx' Samme Chtnrammes neste Blads bageste Hypopynx' Samme g. øvste Blads bageste Chtnrams Spds Ent. ov. Chtnramme. Hypopynx' 5, neste Eppynx' Samme Muskel. Hoel. Eppynx' Fg. tlbagrækk Hoel. Hypopynx' Eppynx, g. Chtnkres hugtge Medd. eft. Blad. Ro. Blad (Spytr). Ro, fremsky Hypopynx' Forlængelse Muskl. neste Blad. III. se n 6 skraa.

25 8 a. b. Mdtste b. Fg. Chtnlste SChtnlstne 6. Bageste a. Samme Deel øvrge s Blads es chtnse mnbus huus modo capts Pedcul dvsa tum Eppynge nempe Rhynchots quum d ntn, plus Hypopynge tubulum duo (Rhynchota, duabus para ccelo maxllas labumque protractles, ex vakle porrects, alta const. sarum, nsecrum nt puttur. t. mnus lamells, nclute, Sphunculorum ut solum- constant. salvalem maxllasque hypopyngs ex a, no- possnt. am Mallophags hs sgnfcar dbulas solummodo speces? quum hu, a Sphuncul extns, est. nfestantes Ped. cart. tum fssus huos nno Rhynchorum nno dstnctas spcce reftbus, dbulas spece, trophs Hypopynx supore losrev duas Leach, dvsos a n unus dstnctum, Sphuncula Troph Blad. Halval, pvse es hujus ordnem nsecrum øvste brevs. vestt stptes es Pedculna L. solummodo Cm (»Flge«). Blad. Pedculus Ped. (»Flge«), Spds Hypopynx' Rep nempe Udvlse rostro corum nclusarum, nec lamellas nec duas refunt. hnes docs const, hypopynge cart.) Explco fgurarum. Tab. I. Hæmopnus Fg. 1. Pynx, a le alquantum exhbta, urns parte abducta. a. Eppyngs b. Ejusm c Hypopyngs pars pars prnceps. posr. regula chtnea. N. nfore a parte supore

26 83 Ejusm regulæ pars lamella nfor. Hypopyngs lamella supor musculus Eppyngs antlam Eppyngs musculus Eppyngs muscul Regulæ Ham rracr. prncpes rracres- musculus anr, hamorum muscul parts Lamellæ hypopyngs protracr. mags aucta. prncps rracrs nfors prona. Eppyngs pars prnceps. Eppyngs pars posr. Eppyngs muscul Eppyngs muscul lales Eppyngs muscul prncpes Hypopynx, prona Hypopyngs regula regulæ Hypopyngs Regulæ chtneæ Hypopyngs Stylus chtneus fun snuo. chtne fun snu. muscul fulcs fulctes mebranacea. basales. supor partculæ lamellæ rracres. nfor. partculæ (tubulus salvals). basales. protracres. nfors apex, oblque exhbtus. us cum apce dlo, pro- lales, ante coalt, dl, pro- Hypopyngs Lamellæ anr lamella lamellæ rracres. chtnea- lamella Ejusm apex. protracres. pars lamellæ tdo. Eppyngs. Eppynx, Ejusm a. movtes. lals partcula Hypopyngs 6. muscul Partcula Ejusm Fg. salvals)- chtne. Eorunm Styl (tubulus protracr. hypopyngs Eppyngs b. membranacea. Hypopyngs Eppyngs b. anr ejusm lamellæ canals supors a, partcula a lamella postca. dvulsa.

27 Mt, Fr "Pedculus huus L. Troph ejus. Lus s Mundle." Enlske lels 3, Vew Ths Item Onlne: DOI: Pmalnk: Holdng Insttun Smthsonan Lbrares Sponsored by Smthsonan Copyrght & Reuse Copyrght Stus: NOT_IN_COPYRIGHT Ths docut was creed fr contt the Bodvsty Htage Lbrary, the world's largest op access dgtal lbrary bodvsty lture and archves. Vst BHL Ths fle was ged 16 Aprl 0 07:17 UTC

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Tre frederikshavnersange

Tre frederikshavnersange frkssan ekst: Johans ools 189-198) Melo: a Morts 192-21) ats for blant kor a cappella: P Drud Nels Ha s. 2 Pkkbak s. Lunt læ s. 8 NGORND KORNODER co www.pdrudls.dk MMXVIII K-21 Ha?????? "?? Frskt =ca.11

Læs mere

Hjemlige Jul. strå - ler . J. Blæn - den - de. ly - ser. ly - ser Du. œ œ. Træ. tænd - te. Stjer-ner og V. tænd - te. Træ. b J. tænd - te. Træ.

Hjemlige Jul. strå - ler . J. Blæn - den - de. ly - ser. ly - ser Du. œ œ. Træ. tænd - te. Stjer-ner og V. tænd - te. Træ. b J. tænd - te. Træ. Eml Bønnelycke Carl Nelsen Arr.: Chrstan Dyrst S A T 1 1. Hem - l - ge 1. Hem - l - ge strå - l strå - l nu! nu!. St - g St - g ned tl den ned tl den B 1. Hem - l - ge strå - l nu! St - g ned tl den 1.

Læs mere

Som en rejselysten flåde

Som en rejselysten flåde jslyst flå Korsats udarbjt for Hjørrng Kammkor hblk kots optræd d d offcl markng d 15. c. 217, at t Hjlholts ægtæpp ttl" jslyst flå" nu ophængt tt Hjørrng. Vægtæppt hang tdlg bag formandsstol folktngssal

Læs mere

Binomialfordelingen: april 09 GJ

Binomialfordelingen: april 09 GJ Bnomalfordelngen: aprl 09 GJ Spm A 14: Sandsynlghedsregnng og statstk. Efter en kort ntrodukton af grundlæggende begreber sandsynlghedsregnng og statstk skal du skal ntroducere bnomalfordelngsmodellen

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

BJARNE HERSBO. Syv motetter. for blandet kor a cappella

BJARNE HERSBO. Syv motetter. for blandet kor a cappella BARNE HERSBO Syv motett or blandet kor a aella Bar Hsbo: Syv motett or blandet kor a aella orlaget Mxtur 2018 MX 0201 ISMN 7070750 Trykt hos Totryk Grask AS orlaget Mxtur ved Søren Storm Larsen Lasse Tot

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Du danske sommer, jeg elsker dig

Du danske sommer, jeg elsker dig Rev 18023 Synges evt. halv eller hel tone høere S A T B 1. Du Du danske sommer, eg elsker dg dan ske som mer eg dan ske som mer eg dan - ske som - mer eg el - sker dg, skønt du så of - te har - - el -

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Ny behandlingsform på vej frem

Ny behandlingsform på vej frem chokbølg Ny behandlngsm vej frem Chokbølgap være altnv tl krurgske ndgreb, m d gl danske undsøgels effekt AF FYSIOTERAPEUT MIKKEL ORRY AMBY FOTO LARS HORN, behandlng, extracorporeal lthotrpsy shock kært

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Billedkunst 47 1g bi Biologi 10 41 2a BI Biologi 45 95 2c

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Kapillar, konveksionsbølger, vorticitet og cirkulation i akvariet

Kapillar, konveksionsbølger, vorticitet og cirkulation i akvariet Kapillar, konveksionsbølg, vorticit cirkulion i akvari Skrev Jørn Ullits Lørdag, 25. juni 2011 23:00 - Sest op Torsdag, 27. februar 2014 22:20 Nle ting, egår i akvari konstant, n går tænk ov i daglige...

Læs mere

TALTEORI Følger og den kinesiske restklassesætning.

TALTEORI Følger og den kinesiske restklassesætning. Følger og den knesske restklassesætnng, december 2006, Krsten Rosenklde 1 TALTEORI Følger og den knesske restklassesætnng Dsse noter forudsætter et grundlæggende kendskab tl talteor som man kan få Maranne

Læs mere

Nu Lyser Tusind Glædesblus

Nu Lyser Tusind Glædesblus Besætnng: kor sax fløjte keyboards gutar tromm pc q=120 lad back gospelfeelng Nu Lys Tu Glæ A on cue Musk: Mads Vndng Tekst: Hans Ank Jørgensen 2002 Sopran Alt 1 Gutar solo 1 Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tenor Tu

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

1. Jeg er den gode hyrde

1. Jeg er den gode hyrde 1. eg de gode hyrde ar Hsbo 17 ekst: ohas 10, 11 eg eg de go de hyr de go de hyr de; de; eg eg de go de hyr de; eg ke d m de go de hyr de; eg ke d m.,, b. m ke d mg, l gesom a de re m ke d mg, l gesom

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

3 Sange med tekst af H. C. Andersen

3 Sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup 3 Sange med tekst af H. C. Andersen For lige stemmer 2004 3 sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 Poesien H. C. Andersen Soprano Alto

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Begynderens kvarter. Begynderens kvarter - Blad og plantestørrelser hos akvarieplanter

Begynderens kvarter. Begynderens kvarter - Blad og plantestørrelser hos akvarieplanter Begynns kvart - Blad størrels hos akvarieplant Mandag, 16. januar 2012 06:45 - Sest opdatet Lørdag, 25. Juli 2015 00:21 Begynns kvart 1 / 10 Begynns kvart - Blad størrels hos akvarieplant Mandag, 16. januar

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

Pas på dig selv, mand

Pas på dig selv, mand Pas på dg selv, mand Prostatas funkton og sygdomme Kom med Prostatas funkton Du skal passe på dg selv, når det gælder dn prostata. Den kan blve angrebet af kræft mere eller mndre alvorlg grad. Prostata

Læs mere

Temadrøftelse Integration, dagtilbud 2018

Temadrøftelse Integration, dagtilbud 2018 Temadrøftelse Integration, dagtilbud 18 Dagtilbud Burma Rumænien Dagtilbud Bosnien Ukraine Litauen Libanon Familiens oprindelsesland for børn i børnehaver Holland Congo Letland Eritrea Tyrkiet Polen/Danmark

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g ap/11-da Almen sprogfors 14 1g ap/11-la Almen sprogfors

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord KORTENRØG Leggiero = 60 1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord yn - de - lig A yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min T yn - de - lig dri - ver min yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min - skor

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Niels Chr. Rasmussen. 3 stille sange. Sæløje Lys Træet som du er. Kor a capella SATB. trofe

Niels Chr. Rasmussen. 3 stille sange. Sæløje Lys Træet som du er. Kor a capella SATB. trofe Niels Chr Rasmussen stille sange Sæløe Lys Træet du er Kor a caella SATB trofe stille sange med teks Halfdan Rasmussen Søren Giversen Frank æ Niels Chr Rasmussen Forlagsredaktion: Michael Ers Trykt i Exrestrykiet

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Scorer FCK "for mange" mål i det sidste kvarter?

Scorer FCK for mange mål i det sidste kvarter? Uge 7 I Teoretsk Statstk, 9. aprl 2004. Hvor er v? Hvor var v: opstllg af statstske modeller Hvor skal v he: tro om estmato og test 2. Eksempel: FCK Estmato (tutvt) Test Maksmum lkelhood estmato Scorer

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

nullibk jqfilof 49 DE AARGANG (9. RÆKKE 1. BIND 1. HÆFTE) SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

nullibk jqfilof 49 DE AARGANG (9. RÆKKE 1. BIND 1. HÆFTE) SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 49 DE AARGANG (9. RÆKKE 1. BIND 1. HÆFTE) 1028 I UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Tl Medlemmerne To Breve fra Archtekten, Professor G. F. Hetsch tl Archtekteu H. C.

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK V '

DET KONGELIGE BIBLIOTEK V ' m DET KONGELIGE BIBLIOTEK X 3002090268 V ' Uden Forbndende. over S ned ker vær ktøj er m. m. fra H. P. Sprngborg! ' a Trævarefabrk, Aalborg. Telegram-Adr.:,Sprngborgs. T elefon: Nr. 08. Salgs- og Betalngs-Betngelser:

Læs mere

No. 5 I'm An Ordinary Man

No. 5 I'm An Ordinary Man Voice Keyoard MD Bass Clarinet in B 0 & & solo No 5 I'm An Ordinary Man Moderato q = 108 "jeg' en ganske enkel mand clarinet Moderato jeg or - lan - ger kun så lidt mit krav er li - ge- til at kun - ne

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

DLU med CES-nytte. Resumé:

DLU med CES-nytte. Resumé: Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbejdspapr* Grane Høegh 17. august 2006 DLU med CES-nytte Resumé: Her papret undersøges det om en generalserng af den bagvedlggende nyttefunkton DLU fra Cobb-Douglas med

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Far, Mor og Blyp. 1 - Far, Mor og Blyp (intro) & œ œ œ j j œ œ œ œ œ j Ó œ œ œ j j. œ œ œ j œ. j Œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

Far, Mor og Blyp. 1 - Far, Mor og Blyp (intro) & œ œ œ j j œ œ œ œ œ j Ó œ œ œ j j. œ œ œ j œ. j Œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. musk af rans Bak 1. ar, Mor Blyp (ntro) 2. u llle Blyp 3. Hvad skal være 4. Lasse spørgsmålstegn 5. La mg vær sær 6. Lullesang 7. ødselsdagssang 8. Hamands vuggevse 9. ll dall ll 10. Mn eg stewardesse

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

En PDF-artikel fra af Hans Sydow og Lisbeth Smedegaard Andersen. Fanget ind af lyset HANS SYDOW LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN

En PDF-artikel fra   af Hans Sydow og Lisbeth Smedegaard Andersen. Fanget ind af lyset HANS SYDOW LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN En PDFartkel fra.salmedatabasen.dk af Hans Sydo Lsbeth Smedegaard Andersen Fanget nd af lyset HANS SYDOW LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN FANGET IND AF LYSET Publceret januar 2019 FOROD OG INDHOLD Lysmessen

Læs mere

Fastelavn er mit navn - boller vil jeg have! Ja, boller var der nok af til alle

Fastelavn er mit navn - boller vil jeg have! Ja, boller var der nok af til alle Fastelavn er mt navn - boller vl jeg have! Ja, boller var der nok af tl alle Fastelavnsfesten Folkets Hus og Park søndag den 2h.2. var en vældg succes. Omkrng 300 børn og voksne havde fundet vej tl parken,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Opgave 1. Hej, vi hedder Albert og Rose. Vi bor i det gule hus. I dag skal vi gå i skole. Hjælp os med at finde den sikreste vej.

Opgave 1. Hej, vi hedder Albert og Rose. Vi bor i det gule hus. I dag skal vi gå i skole. Hjælp os med at finde den sikreste vej. Opgave 1 Hej, v hedder Albert og Rose. V bor det gule hus. I dag skal v gå skole. Hjælp os med at fnde den skreste vej. L S M R P Den skreste skolevej ender ved bogstavet: Den skreste vej er kke nødvendgvs

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Mindre Afhandlinger. Paa den store Kjer* sing Hede var der en Del Kæmpehøje, hvoraf to kal* des store og lille Dyssehøj, og en Vej kaldet Den

Mindre Afhandlinger. Paa den store Kjer* sing Hede var der en Del Kæmpehøje, hvoraf to kal* des store og lille Dyssehøj, og en Vej kaldet Den Mndre Afhandlnger. En Bplads fra den senere Jærnalder, Af Gaardejer Hlger Vlladsen. I den sydlge Del af Bryndum gn lgger Kjersng By; af dets Arealer laa ndtl ngle Aar før Verdens* krgen det meste updyrket

Læs mere

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005 Vderegåede Algortmk Davd Psger, DIKU Reeksame, Aprl 5 Bsecto problemet Gvet e uvægtet graf G = (V, E) samt et heltal k. E bsecto af grafe G er e opdelg af kudere V to lge store mægder S og T. MAX-BISECTION

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Fra patient til patient: Tidlig prostatakræft hvad nu? Aktiv overvågning, operation, bestråling?

Fra patient til patient: Tidlig prostatakræft hvad nu? Aktiv overvågning, operation, bestråling? Fra patent tl patent: Tdlg prostatakræft hvad nu? Aktv overvågnng, operaton, bestrålng? Dette er en nformatonsbrochure du skal selv træffe valget Hvordan vælger du den rgtge behandlng? Du skal samle oplysnnger

Læs mere