Elevmanual. Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) 2p, Vintereksamen 2021/2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevmanual. Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) 2p, Vintereksamen 2021/2022"

Transkript

1 Elevmanual Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) 2p, Vintereksamen 2021/2022

2 Indhold: I. Generelt om den interne flerfaglige prøve og det forberedende forløb s. 3 II. Vejledning s. 3 III. Det kortere skriftlige produkt s. 4 IV. Datoliste for den interne flerfaglige prøve 2021 s. 4 V. Lektionerne hvor der arbejdes med det kortere skriftlige produkt s. 5 VI. Forslag til indholdet i det kortere skriftlige produkt: s. 5-6 VII. Forslag til arbejdsprocessen s. 7 VIII. Hvad gør jeg med det bilagsmateriale, jeg har trukket? s. 8 IX. Hvordan kan min præsentation ved den mundtlige eksamen se ud? s. 8-9 X. HF-Bekendtgørelsen august 2017 om prøveform og den interne flerfaglige prøve s. 10 XI. HF-Bekendtgørelsen august 2017 om de faglige mål s. 11 2

3 I. Generelt om den interne flerfaglige prøve og det forberedende forløb Undervisningen i ks afsluttes i uge 47. Herefter starter eksamensforløbet. Eksamen i ks består af to eksaminer, nemlig en intern flerfaglig mundtlig prøve, som denne manual omhandler, og en ekstern mundtlig prøve i ét af de tre ks-fag. Du får en karakter for hver af de to prøver; hver af karaktererne vægtes med 1 i udregningen af dit eksamensgennemsnit. At prøverne er henholdsvist interne og eksterne betyder, at der ud over dine faglærere ved den interne prøve vil være en censor fra skolen i et af de tre fag, mens der ud over din faglærer ved den eksterne prøve vil være en censor fra en anden skole med det samme fag som eksamensfaget. Den interne flerfaglige prøve afholdes i december, og den mundtlige prøve i et af de tre ks-fag afholdes i uge Den interne faglige prøve består af to dele, nemlig: Et kortere skriftligt produkt, der udarbejdes i ugerne (det skal afleveres tirsdag i uge 49) En mundtlig eksamen, der finder sted i uge 50. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i det kortere skriftlige produkt. I uge 48 og mandag i uge 49 ryddes skemaerne i 2p i 14 lektioner til udarbejdelse af det kortere skriftlige produkt (se planen på side 5). Du kan vælge at udarbejde det kortere skriftlige produkt helt eller delvist sammen med andre elever i klassen. Hvis du vælger at arbejde sammen med andre, kan det som udgangspunkt højst være sammen med to andre. Hvis du ikke ønsker at arbejde sammen med andre, placeres du i en såkaldt teknisk eksamensgruppe. En teknisk eksamensgruppe er en gruppe, som trækker det samme eksamenssæt, men som herefter arbejder hver for sig. I løbet af uge 47 vil I bliver fordelt i eksamensenheder (grupper). Fredag i uge 47 trækker gruppen (uanset om det er en teknisk eller arbejdsgruppe) det materialesæt, som I eksamineres i. Den mundtlige eksamen er individuel uanset, om du arbejder alene eller i en gruppe. II. Vejledning Dine ks-lærere fungerer som vejledere igennem forløbet. På side 5 i dette hæfte kan du se, hvornår dine kslærere er til stede i løbet af de lektioner, hvor du arbejder med det kortere skriftlige produkt. Der er mødepligt til alle lektioner. Dine vejledere laver en vejledningsplan, der sikrer, at du taler med alle dine vejledere i løbet af forløbet. Det er meget vigtigt, at du gør brug af dine vejledere igennem forløbet. Det er også vigtigt, at du forud for vejledningen gør dig klart, hvilke ting du ønsker at snakke med vejlederne om. Emner til vejledningen kan f.eks. være: Overvejelser over problemformulering og problemstillinger; herunder hvordan du har tænkt dig, at de tre fag skal indgå i arbejdet Din disposition for arbejdet med problemstillingerne Det materiale du selv har fundet, og hvordan du ønsker at anvende det. 3

4 III. Det kortere skriftlige produkt Det kortere skriftlige produkt til den interne flerfaglige prøve i ks skal have et omfang på 2-4 sider og skal indeholde: Forløbets titel (overskrift) En flerfaglig problemformulering Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med En behandling af problemstillingerne ud fra: a) Den trukne opgaves bilag b) Begreber og viden fra alle tre fag c) Egen indsamlet empiri eller selvfundet supplerende fagligt materiale En samlet konklusion på problemformuleringen IV. Datoliste for den interne flerfaglige prøve 2020 Dato Aktivitet Hvor Uge 46 Tirsdag den 16. nov. i 5. lektion Uge 47 Onsdag den 24. nov. i 3 lektion Uge 47 Fredag den 26. nov. i 5. lektion fra kl. 14:50-15:05 Uge 48 og 49 Uge 49 Tirsdag den 7. dec. kl. 09:40 Uge 50 Onsdag den 15. dec. til torsdag den 16. dec. Orientering om det interne flerfaglige prøveforløb ved Ha og LL Lokale 218 Du vælger, om du vil arbejde individuelt eller i en gruppe omkring eksamensopgaven og det kortere skriftlige produkt Lokale 218 Grupperne trækker eksamensopgave ved LL og TJ Lokale 218 I alt 14 lektioner til udarbejdelse af det kortere skriftlige produkt under vejledning af KS-lærerne. Vejledningslektionerne fremgår også af Lectio Eleverne afleverer det kortere skriftlige produkt i Lectio under KS-historie senest kl Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at aflevere efter kl Mundtlig eksamen i den interne flerfaglige prøve i KS. Se eksamensplan i Lectio Lokale 218 Lectio Lokale 218 4

5 V. Lektionerne hvor der arbejdes med det kortere skriftlige produkt Der vil være én af dine ks-lærere til stede i alle lektioner, hvor der arbejdes med det kortere skriftlige produkt. 2p er tildelt lokale 218 i alle lektionerne. Vær opmærksom på, at der er anden undervisning ind imellem de lektioner, hvor du arbejder med det kortere skriftlige produkt (se dit eget skema i Lectio). Uge 48 og 49 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag lektion 2.lektion med 3.lektion TJ med 4.lektion 5.lektion HJ med TJ Ha Torsdag Fredag Mandag med med Ha TJ Ha Ha TJ med med HJ HJ HJ TJ med HJ med med VI. Forslag til indholdet i det kortere skriftlige produkt: Det kortere skriftlige produkt skal have et omfang på 2-4 sider. Den undersøgelse, du laver, kan selvfølgelig ikke være på de 2-4 sider, det kortere skriftlige produkt må fylde. Derfor skal du se det kortere skriftlige produkt som en måde at præsentere din undersøgelse på; en præsentation som du uddyber ved den mundtlige eksamen. Hvad skal jeg så tage med i mit kortere skriftlige produkt? Titel; altså en overskrift. En KORT indledning til emnet (2-5 linjer); f.eks. hvordan dit emne hænger sammen med forløbets titel En præsentation af den flerfaglige problemformulering du har arbejdet ud fra En præsentation af de problemstillinger der er arbejdet med En præsentation af dit arbejde med problemstillingerne ud fra:* a) Det trukne bilagsmateriale b) Stof fra alle tre fag c) Relevant supplerende materiale, som du selv skal finde Konklusioner på arbejdet med problemstillingerne En overordnet konklusion på problemformuleringen En oversigt over anvendt materiale = litteraturliste. 5

6 * I denne del af besvarelsen vil du ikke have plads til alle de oplysninger og resultater, du er nået frem til i arbejdet med hver enkelt problemstilling. Det er derfor nødvendigt, at du overvejer, hvad der skal med i det skriftlige produkt, og hvad der skal gemmes til den mundtlige præsentation. Man kan sige, at hver problemstilling består af 3 dele, nemlig: 1. Selve problemstillingen; altså spørgsmålet 2. Svaret på problemstillingen 3. Dokumentation for svaret på problemstillingen. Det vil bl.a. sige relevante citater fra testmaterialet og tabelmateriale mm. Det kortere skriftlige produkt skal indeholde alle problemstillinger, du har arbejdet (punkt 1). Til hver problemstilling i det kortere skriftlige produkt skal du formulere et overordnet svar (punkt 2). Det overordnede svar på en problemstilling kalder vi en delkonklusion, som i omfang fylder ca linjer pr. problemstilling. Endelig skal du også beskrive, hvad der i det anvendte materiale ligger til grund for svaret på hver af problemstillingerne; altså det vi kalder dokumentation (punkt 3). Jo bedre dokumentation du har for dine svar, jo stærkere er de. Som nævnt er der i det kortere skriftlige produkt ikke plads til at medtage hele dokumentationen for alle svar på problemstillingerne. Særligt svar på problemstillinger på de højere taksonomiske niveauer (analyse, diskussion og vurdering) skal dokumenteres grundigt. Det betyder, at dele af dokumentationen for dine svar skal gemmes til den mundtlige præsentation. Det kan f.eks. være nogle centrale citater fra teksterne, en tabel eller en illustration, som du så medbringer til den mundtlige præsentation. Det er til gengæld MEGET VIGTIGT, at du til den mundtlige eksamen får uddybet din dokumentation for, hvordan du er nået frem til svaret på hver af problemstillingerne. Herunder er der et forslag til, hvordan du i det kortere skriftlige produkt skriver besvarelsen af dine problemstillinger: Præsentation af problemstillingen (spørgsmålet) Et overordnet svar på problemstillingen = delkonklusion på ca. 4-6 linjer Herefter følger en række kortere sætninger, der fortæller, hvad du vil komme ind på under den mundtlige præsentation, altså uddybning af delkonklusionen. Før den mundtlige eksamen skal du overveje, hvordan du vil lave din præsentation af dit kortere skriftlige produkt. Især dokumentationsdelene, som er omtalt ovenfor, er du nødt til at planlægge grundigt, så de enkelte dele af dokumentationen tydeligt understøtter svarene på de enkelte problemstillinger, som er præsenteret i det kortere skriftlige produkt. Dine overvejelser samler du i et TALEPAPIR, som på den måde bliver din disposition for den mundtlige eksamen. (se også s. 8-9) Ud over talepapiret skal du til eksamen selvfølgelig også medbringe dit kortere skriftlige produkt og det materiale, du har anvendt. 6

7 VII. Forslag til arbejdsprocessen. I weekenden i uge 47, efter du har trukket et eksamensmaterialesæt, skal du: Samle dine noter og materialer (bøger, artikler med mere) fra i det flerfaglige emne, som eksamensopgaven tilhører Læse opgavebilagene grundigt igennem husk at læse med en blyant eller lignende i hånden, så du kan tage noter undervejs Lave en kort beskrivelse af hver del i eksamensopgaven; f.eks. materialernes art, afsender, modtager, datering, tema, budskab, formål og kontekst (= sammenhæng) Arbejdsprocessen i uge 48 og mandag i uge 49 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag lektion Arbejde Undervisning/Arbejde selv med selv med 2.lektion 3.lektion Formulere spørgsmål, som materialet kan være med til at give svar på 4.lektion 5.lektion Formulere spørgsmål, som materialet kan være med til at give svar på Finde og genlæse/ skimme materialer fra, der kan være med til at besvare spørgsmålene; herunder relevante materialer fra andre områder. med med Sortere spørgsmålene med henblik på formulering af en foreløbig problemformulering og problemstillinger med Arbejde med problemstillingerne ud fra de trukne bilag og materiale, der er anvendt i Arbejde med problemstillingerne ud fra de trukne bilag og materiale, der er anvendt i Arbejde med problemstillingerne ud fra de trukne bilag og materiale, der er anvendt i Arbejde med problemstillingerne ud fra de trukne bilag og materiale, der er anvendt i med Arbejde med problemstillingerne ud fra de trukne bilag og materiale, der er anvendt i Søge og arbejde med nyt materiale, som kan uddybe besvarelsen af problemformuleringen. Det kan være materiale, der uddyber en eller flere af problemstillingerne eller materiale, der kan besvare en ny problemstilling, der er relevant i forhold til problemformuleringen med Samle arbejdet med problemstillingerne. Her skal du finjustere problemformulering og problemstillinger, så spørgsmål og svar hænger rigtigt sammen, og du skal sikre, at alle tre fag indgår i besvarelsen. Sammenskrive det kortere skriftlige produkt (se også side 5-6 i manualen) Sammenskrive det kortere skriftlige produkt (se også side 5-6 i manualen) Læse grundig korrektur på arbejdet og samle alle noter, kladder med mere i en mappe, der ligger klar til den endelige eksamensforberedelse. undevisning/ med undevisning/ med undevisning/ med undevisning/ med undevisning/ med 7

8 VIII. Hvad gør jeg med det bilagsmateriale, jeg har trukket? 1. Gør dig klart, hvilket af de 3 flerfaglige områder, der er arbejdet med i, bilagsmaterialet tilhører (området fremgår af opgavens forside) 2. Find noter og materialer om området, som du har fra ; herunder relevante materialer fra andre områder. 3. Undersøg de enkelte bilag. Noter bl.a., hvilken type hvert enkelt bilag er (artikel, statistik, lov, maleri eller lignende), hvem forfatteren eller afsenderen er, hvornår materialet er udformet (datering), og hvilken sammenhæng (kontekst) materialet er lavet i. 4. Nærlæs de enkelte bilag; under læsningen kan du med fordel notere stikord i margin og markere centrale passager. 5. Noter 2-3 fokuspunkter, som hvert af bilagene omhandler 6. På baggrund af din nærlæsning og dine noterede fokuspunkter til de enkelte bilag skal du nu finde et flerfagligt tema (f.eks. et historisk-, religiøst- eller samfundsfagligt fænomen, en begivenhed, en periode eller lignende), der kan binde materialerne og de 3 fag sammen. 7. Formuler med udgangspunkt i det flerfaglige tema et spørgsmål på analyseniveau; altså et spørgsmål der ikke er et entydigt svar på. Spørgsmålet vil være din foreløbige problemformulering. Hvis du sidder fast i formuleringen af et overordnet problem, kan dit arbejde fint tage udgangspunkt i det flerfaglige tema. I løbet af arbejdet med problemstillingerne (se punkt 8) vil du så arbejde dig frem til undersøgelsens overordnede problem = problemformuleringen. 8. Formuler herefter nogle problemstillinger (underspørgsmål), som skal hjælpe dig til at nå frem til et svar på problemformuleringen. Sørg for, at problemstillingerne til sammen dækker alle tre taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse og diskussion/vurdering). Husk, at såvel problemformulering som problemstillinger er foreløbige; de kan under hele forløbet justeres, så der bliver fornuftig sammenhæng mellem de spørgsmål, du stiller, og de svar, du finder frem til. 9. Nu er du nået dertil, hvor du kan starte arbejdet med at besvare din problemformulering og dine problemstillinger. I den del af processen skal du aktivt gøre brug af: de udleverede bilag din viden og begreber fra alle tre fag som I har arbejdet med i relevant materiale som du selv skal finde 10. Formuler konklusioner på dit arbejde med problemstillingerne og problemformuleringen 11. Perspektiver det flerfaglige tema, du har behandlet, til det ks-faglige tema I har arbejdet med i, så du er sikker på, at dit flerfaglige tema passer til temaet fra. 12. Gør dig klart, om du har haft vanskeligheder ved at bruge alle 3 fag i din besvarelse af problemformuleringen hvorfor/hvorfor ikke. IX. Hvordan kan min præsentation ved den mundtlige eksamen se ud? Eksaminationstiden ved den mundtlige eksamen er 30 minutter pr. elev. Du har 6-8 minutter til at præsentere dit arbejde; resten af eksaminationen foregår som en samtale mellem dig og dine eksaminatorer samt censor 1. Indled med en kort præsentation af det område og den problemformulering, du har arbejdet med 2. Præsenter herefter din besvarelse af problemformuleringen = den overordnede konklusion på dit arbejde. 3. Herefter følger en præsentation af problemstillingerne 8

9 4. Videre følger en uddybning af dine besvarelser af problemstillingerne i det kortere skriftlige produkt. I besvarelsen af problemstillingerne SKAL det trukne bilagsmateriale i væsentligt omfang inddrages. 5. Herefter kan du perspektivere din problemformulering til det ks-faglige område, der er arbejdet med i 6. Endelig kan du præsentere de 3 fags muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet. 9

10 X. Bilag 14. Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 (uddrag) 4.2. Prøveform Der afholdes en intern flerfaglig mundtlig prøve og en ekstern mundtlig prøve i ét af de tre fag Intern flerfaglig prøve Undervisningstiden i faggruppen afsluttes to til fire uger før elevernes sidste undervisningsdag i tredje semester. Efter afslutning af undervisningstiden i faggruppen og før elevernes sidste undervisningsdag i tredje semester, afholdes en intern flerfaglig individuel mundtlig prøve på baggrund af et kortere skriftligt produkt. Prøven skal have det flerfaglige perspektiv som udgangspunkt og skal samtidig inddrage hvert af de tre fags bidrag til belysning af den flerfaglige problemstilling. Eleverne trækker en opgave med ukendte bilag, hvorefter de skal udarbejde et kortere skriftligt produkt til brug ved en mundtlig fremlæggelse. Elever, der ønsker at arbejde sammen, trækker i fællesskab en opgave i grupper på maksimalt tre elever. Det skriftlige produkt udarbejdes i mindst 15 timer fordelt over mindst en uge, efter at undervisningstiden i faggruppen er afsluttet. Eleverne modtager vejledning i løbet af den periode, hvor det skriftlige produkt udarbejdes. Det skriftlige produkt skal afleveres minimum tre dage før prøvens afvikling. Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal relatere til mindst to flerfaglige forløb fra, jf. pkt. 3.1., og den enkelte opgave må højst trækkes tre gange på samme hold. Opgaverne indeholder en overskrift, der angiver undervisningsforløbets titel, og et ukendt, varieret bilagsmateriale på seks til otte normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). Det varierede bilagsmateriale skal indeholde tekst, statistisk materiale og billedmateriale. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til én normalside. Det skriftlige produkt skal have et omfang på to til fire sider og skal indeholde: titel en flerfaglig problemformulering oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med en behandling af problemstillingerne ud fra: a) den trukne opgaves bilag b) begreber og viden fra alle tre fag c) egen indsamlet empiri eller selvfundet supplerende fagligt materiale en samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. elev. Eksaminationen indledes med elevens præsentation på ca. seks til otte minutter og former sig derefter som en faglig samtale mellem den enkelte elev og holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, der ikke har undervist de pågældende elever. 10

11 XI. Bilag 14. Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 (uddrag) 2.1. Faglige mål Indhold Eleverne skal kunne: anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af dansk, europæisk og global kultur og tænkning undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data. LL og ML/november

Elevmanual. Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Elevmanual. Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Elevmanual Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) 2p, Vintereksamen 2018/2019 2 Indhold: I. Generelt den interne flerfaglige prøve og det forberedende forløb s. 4 II. Vejledning

Læs mere

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Kursistmanual Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Sommereksamen 2017 2 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om eksamen og eksamensforløbet s. 4 II. Vejledning s. 4 III. Synopsen s. 5 IV.

Læs mere

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Kursistmanual Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Sommereksamen 2016 2 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om eksamen og eksamensforløbet s. 4 II. Vejledning s. 4 III. Synopsen s. 5 IV.

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Kursistmanual Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Sommereksamen 2015 2 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om eksamen og eksamensforløbet s. 4 II. Vejledning s. 4 III. Synopsen s. 5 IV.

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN Indholdsfortegnelse KS efter reformen... 2 Modultal, timefordeling og omfang af fagligt stof... 3 1. semester... 4 Første enkeltfaglige forløb for historie... 4 2. semester...

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018

Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018 Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018 Eksamen og eksamensspørgsmål Jette Hannibal, fagkonsulent Side 1 Eksamen generelt Undervisningsbeskrivelsen dokumenterer eksaminationsgrundlaget!

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

Eksamen og eksamensbilag :

Eksamen og eksamensbilag : Eksamen og eksamensbilag : 24 timers forberedelse 3 timers forberedelse Institutionen vælger for det enkelte hold en af følgende to prøveformer: Prøveform a): Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Prøven i KS Prøvematerialer Synopsis Eksamination Bedømmelse Supplerende materiale Mindst 4 fællesfaglige forløb. Strukturen i et forløb:

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2019 1 Eksamensprojekt 2018-2019 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2019 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i Multisalen, Falstersvej - onsdag

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

kast-brande Gymnasium SSO: Skoleåret Elevmanual til Større skriftlig opgave 2. Hf,

kast-brande Gymnasium SSO: Skoleåret Elevmanual til Større skriftlig opgave 2. Hf, kast-brande Gymnasium Elevmanual til Større skriftlig opgave 2. Hf, 2018-2019 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om og forløbet s. 3 II. Datoliste for SSO 2018-2019 s. 7 III. Generelt om en større skriftlig

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Eksamen i Historie B (HF-E) Workshop om udvikling af eksamensmateriale FIP 2018 Hanne Mortensen, Københavns VUC

Eksamen i Historie B (HF-E) Workshop om udvikling af eksamensmateriale FIP 2018 Hanne Mortensen, Københavns VUC Eksamen i Historie B (HF-E) Workshop om udvikling af eksamensmateriale FIP 2018 Hanne Mortensen, Københavns VUC Program for workshop om udvikling af eksamensmateriale 13.00 13.10 Præsentation og formål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 KS historie B Michael

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Elevbrochure

Elevbrochure Elevbrochure 2018-19 Lemvig Gymnasium Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen, og omfatter

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Eksamen og eksamensbilag. 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse

Eksamen og eksamensbilag. 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse Eksamen og eksamensbilag 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse Prøveform i stx Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt prøvemateriale af 10-15 normalsiders omfang,

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2019-2020 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig (Start 2017)... 3 Afsætning A, mundtlig (Start 2017)... 3 Afsætning B, mundtlig (Start 2018)... 3 Dansk A, skriftlig (Start 2017)...

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2018-2019 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig (Start 2016)... 3 Afsætning A, mundtlig (Start 2016)... 3 Afsætning B, mundtlig (Start 2017)... 3 Dansk A, skriftlig (Start 2016)...

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Samfundsfag A stx, august 2017

Samfundsfag A stx, august 2017 Bilag 125 Samfundsfag A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2017 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Køreplan AT-Årsprøve 2018

Køreplan AT-Årsprøve 2018 Køreplan AT-Årsprøve 2018 Kære elev i 2g. AT-Årsprøve er en forsmag pa næste a rs AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig a rsprøve i AT. Pa de næste sider fa r du den nødvendige

Læs mere

PENSUM. Politiske ideologier partiernes ståsted. Medier. Ligestillling

PENSUM. Politiske ideologier partiernes ståsted. Medier. Ligestillling STUDIEPLAN Fag: SAMFUNDSFAG Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus: 10. klasse 2017-18 HF-merit. EMNE OG OMFANG Titlen Omfang: 50 klokketimer HF-PENSUM Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

2013-2013: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB

2013-2013: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 2013-2013: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB Timefordeling: 1. semester: Historie 1,5 lektioner pr. uge 2. - 4 semester: Historie 1,5 lektion, religion 1 lektion og historie 1 lektion

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Studieretningsopgave Regler og praktiske. oplysninger

Studieretningsopgave Regler og praktiske. oplysninger Studieretningsopgave 2019 Regler og praktiske oplysninger Fra d.28.1 1.3 skal du udarbejde en studieretningsopgave, SRO. Formål - Træning til studieretningsprojektet. - At arbejde med basal videnskabsteori

Læs mere

Elevvejledning HF. Større skriftlige opgaver. Århus Akademi udgave

Elevvejledning HF. Større skriftlige opgaver. Århus Akademi udgave NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2008 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. Placering af opgaverne s. 2 2. Den større skriftlige opgave s. 2 3. Generel vejledning til

Læs mere

AT-eksamen Information til alle 3g-elever

AT-eksamen Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2018 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Religionsfaget i stx og hf

Religionsfaget i stx og hf Religionsfaget i stx og hf Træk af fagets historie og de gældende læreplaner Fagdidaktisk kursus 22.-24. november 2017 Fagkonsulent Christian Vollmond Side 1 Struktur Kort præsentation af fagkonsulenten

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave)

HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave) HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave) 1 Den større skriftlige opgave HF 2018/2019 Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvis du ønsker en fuld HF-eksamen, skal du skrive en Større Skriftlig Opgave - forkortet

Læs mere

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017 Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig 2013 2017 FIP 30. marts 2017 Hvilke væsentlige forskelle? Justering af kernestof mm Ændring af prøveformer Disposition: 1. Hurtig præsentation af

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19

Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19 Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19 Køreplan for SSO forår 2019 Uge Dato Begivenhed Sted Ansvarlige 5 Mandag 28/1 Valg af fag og område Lectio Elever senest kl. 11:45 5 Onsdag 30/1

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

VUC Nordjylland, Aalborg

VUC Nordjylland, Aalborg Eksamensprojektet er en tværfaglig eksamensopgave, og karakteren for den indgår som en selvstændig karakter på eksamensbeviset. Formålet med projektet er, at du skal have lejlighed til at arbejde tværfagligt

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere