VEJLEDNING Vejledning til kontoplan for budget og regnskab. Socialfonden Plus, 40 pct. Erhvervsstyrelsen, marts 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING Vejledning til kontoplan for budget og regnskab. Socialfonden Plus, 40 pct. Erhvervsstyrelsen, marts 2022"

Transkript

1 VEJLEDNING Vejledning til kontoplan for budget og regnskab Socialfonden Plus, 40 pct. Erhvervsstyrelsen, marts 2022

2 Indledning Denne vejledning finder anvendelse ved tilskud fra EU s Socialfond Plus via kontoplanen 40 pct., og kan anvendes både i forbindelse med projektets ansøgning, hvor ansøger skal oplyse projektets forventede budget, men også i forbindelse med regnskabsaflæggelser overfor Erhvervsstyrelsen, eller hvis projektet ønsker budgetændringer i projektets løbetid. I vejledningen kan I læse om, hvilke udgifter der kan konteres på de enkelte konti i kontoplanen. Dokumentationskravene for projektets udgifter kan I læse om i vejledning om støtteberettigelse. Ved brug af kontoplanen 40 pct. beregnes automatisk et udokumenteret tillæg på 40 pct. af udgifterne til projektarbejde til dækning af alle andre udgifter. At tillægget er udokumenteret betyder, at udgifter, der er dækket af tillægget, ikke skal dokumenteres overfor Erhvervsstyrelsen. Samtidig betyder det, at ikke alle udgifter kan medtages som direkte udgifter i projektets budget/regnskab, idet en række udgifter skal dækkes af tillægget på 40 pct. I kan læse mere om, hvilke udgifter tillægget omfatter i vejledning om støtteberettigelse. Kontoplanen 40 pct. kan med fordel anvendes af projekter, hvor projektudgifterne primært eller næsten udelukkende består af udgifter til projektarbejde, idet tillægget på 40 pct. skal dække alle projektets udgifter ud over udgifterne til projektarbejde.

3 Oversigt over kontoplan: Socialfonden Plus, 40 pct. Udgifter Projektarbejde 3110 Løn - projektarbejde, faktisk løn, fast procentsats 3120 Løn - projektarbejde, standardsats, fast procentsats 3130 Løn - projektarbejde, standardsats, timeregistrering 3140 Løn - projektarbejde, standardsats, naturalie, timeregistrering Udgifter til projektarbejde i alt Projektdeltagelse 3310 Løn projektdeltagelse, standardsats 3320 Løn projektdeltagelse, naturalie, standardsats 3330 Underhold projektdeltagelse, standardsats 3399 Udgifter til projektdeltagelse i alt Udokumenterede udgifter pct. (til dækning af alle andre udgifter) 3599 Udokumenterede udgifter i alt Samlede udgifter 3910 Samlede udgifter 3920 Indtægter 3999 Samlede støtteberettigede udgifter (SSU)

4 Finansiering EU- og erhvervsfremmetilskud 4020 EU-Socialfondsplustilskud 4030 Erhvervsfremmetilskud (DEM) 4099 EU- og Erhvervsfremmetilskud i alt Kontante tilskud 4110 Kontante private tilskud, tredjepart 4120 Kontante offentlige tilskud, tredjepart 4130 Kontante privat tilskud, økonomisk partner 4140 Kontante offentlige tilskud, økonomisk partner 4199 kontante tilskud i alt Underholdsfinansiering 4210 Finansiering, deltagerunderhold 4299 Underholdsfinansiering i alt Egenfinansiering 4500 Egenfinansiering i alt (beregnet restfinansiering) 4510 Egenfinansiering, private økonomiske partnere 4520 Egenfinansiering, offentlige økonomiske partnere 4599 Egenfinansiering i alt (sum af indtastet egenfinansiering) Samlet finansiering 4999 Samlet finansiering

5 Projektarbejde Konto 3110: Løn - projektarbejde, faktisk løn, fast procentsats Lønudgifter til medarbejdere ved projektets økonomiske partnere, hvor der på forhånd er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse, hvori medarbejdernes arbejdsopgaver i projektet samt faste procentvise anvendelse af medarbejdernes arbejdstid på projektet er angivet. Lønudgifterne beregnes på baggrund af den faste procentsats og den faktiske lønudgift. Eksempler på projektarbejde kan være opgaver i forbindelse med projektledelse, projektadministration, projektmøder, udviklingsarbejde, undervisning og vejledning af deltagere, udarbejdelse af afrapportering, evaluering osv. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til arbejdsbeskrivelse og dokumentationskrav ved brug af faktisk løn som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug og løn. Konto 3120: Løn - projektarbejde, standardsats, fast procentsats Lønudgifter til medarbejdere ved projektets økonomiske partnere, hvor der på forhånd er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse, hvori medarbejdernes arbejdsopgaver i projektet samt faste procentvise anvendelse af medarbejdernes arbejdstid på projektet er angivet. Lønudgifterne beregnes på baggrund af den faste procentsats og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektarbejde kan være opgaver i forbindelse med projektledelse, projektadministration, projektmøder, udviklingsarbejde, undervisning og vejledning af deltagere, udarbejdelse af afrapportering, evaluering osv. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til arbejdsbeskrivelse og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3130: Løn - projektarbejde, standardsats, timeregistrering Lønudgifter til medarbejdere ved projektets økonomiske partnere, hvor medarbejderen løbende registrerer den anvendte tid på arbejdsopgaver i projektet. Lønudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektarbejde kan være opgaver i forbindelse med projektledelse, projektadministration, projektmøder, udviklingsarbejde, undervisning og vejledning af deltagere, udarbejdelse af afrapportering, evaluering osv. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug.

6 Konto 3140: Løn - projektarbejde, standardsats, naturalier, timeregistrering Lønudgifter til SMV-ejere, iværksættere osv., der er økonomiske partnere, og som ikke udtager løn til sig selv fra egen virksomhed, kan medtage løn på baggrund af den standardsats, som Erhvervsstyrelsen har fastsat. SMV-ejeren/iværksætteren skal løbende registrere den anvendte tid på arbejdsopgaver i projektet, hvorefter lønudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektarbejde kan være opgaver i forbindelse med projektledelse, projektadministration, projektmøder, udviklingsarbejde, undervisning og vejledning af deltagere, udarbejdelse af afrapportering, evaluering osv. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3199: Udgifter til projektarbejde i alt Summen af udgifter til projektarbejde. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 3110, 3120, 3130 og 3140.

7 Projektdeltagelse Konto 3310: Løn projektdeltagelse, standardsats Lønudgifter til deltagere ved projektets økonomiske partnere, hvor deltageren løbende registrerer den anvendte tid i projektet. Lønudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektdeltagelse kan være undervisningstimer og vejledning i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3320: Løn projektdeltagelse, naturalier, standardsats Lønudgifter til deltagere i kompetenceudviklingsforløb, hvor deltageren løbende registrerer den anvendte tid på kompetenceudviklingsforløbet. Denne konto anvendes, hvis deltageren er SMV-ejer, iværksætter mv., er økonomisk partner, og ikke udtager løn til sig selv fra egen virksomhed. Deltagerudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektdeltagelse kan være undervisningstimer og vejledning i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3330: Underhold projektdeltagelse, standardsats Udgifter til deltagere, hvor deltageren løbende registrerer den anvendte tid på kompetenceudviklingsforløbet. Denne konto anvendes, hvis deltageren er på underhold, og dermed ikke er i et ansættelsesforhold, fx dagpenge, kontanthjælp, SU mv. Deltagerudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektdeltagelse kan være undervisningstimer og vejledning i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3399: Udgifter til projektdeltagelse i alt Summen af udgifter til projektdeltagelse. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 3310, 3320 og 3330.

8 Udokumenterede udgifter Konto 3510: 40 pct (til dækning af alle andre udgifter) Beregnet tillæg på 40 pct. til dækning af projektets øvrige udgifter. Beregnes på baggrund af beløbene på konto 3110, 3120, 3130 og I kan læse mere om tillægget i vejledning til støtteberettigelse. At tillægget er udokumenteret betyder, at tilsagnsmodtager og de øvrige økonomiske partnere ikke skal dokumentere de udgifter, der dækkes af tillægget. Konto 3599: Udokumenterede udgifter i alt Summen af udokumenteret tillæg. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 3510.

9 Samlede udgifter Konto 3910: Samlede udgifter Summen af de samlede udgifter. Beregnes på baggrund af værdierne på sumkonto 3199, 3399 og Konto 3920: Indtægter Indtægter i projektperioden skal fratrækkes de samlede udgifter, før EU-tilskuddet og tilskuddet fra de decentrale erhvervsfremmemidler beregnes. Hvis der er krav eller forventning om en modydelse for et bidrag, betragtes bidraget som en indtægt. Eksempler på indtægter i projektperioden er, hvis der i forbindelse med projektet afholdes et arrangement/forløb, hvor der er betalende deltagere, som ikke kommer fra økonomiske partnere. Salg af et produkt udviklet i projektet eller en investering, hvortil der er modtaget støtte i projektet, betragtes også som en indtægt. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om indtægter. Baggrunden for beregningen af de forventede indtægter, beregningsgrundlag og metode. Konto 3999: Samlede støtteberettigede udgifter - SSU Summen af de samlede støtteberettigede udgifter, dvs. værdien af de udgifter som EU-støtten og tilskuddet fra de decentrale erhvervsfremmemidler beregnes på baggrund af. Beregnes på baggrund af værdien på konto 3910 fratrukket værdien på konto 3920.

10 EU- og Erhvervsfremmetilskud Konto 4020: EU Socialfondsplustilskud EU-tilskuddet fra Socialfonden Plus. Beregnes på baggrund af projektets tilskudsprocent for EU-tilskuddet og de samlede støtteberettigede udgifter. I forbindelse med ansøgningen skal det ansøgte beløb for EU-tilskud indsættes i ansøgningsskemaet. Konto 4030: Erhvervsfremmetilskud (DEM) EU-tilskuddet fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM). Beregnes på baggrund af projektets tilskudsprocent for DEM og de samlede støtteberettigede udgifter. I forbindelse med ansøgningen skal det ansøgte beløb for EU-tilskud indsættes i ansøgningsskemaet. Konto 4099: EU- og erhvervsfremmetilskud i alt Summen af EU-tilskud og tilskud fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 4020 og 4030.

11 Kontante tilskud Hvis projektet modtager kontante tilskud til projektets aktiviteter/udgifter, skal dette indgå i projektets finansieringsoplysninger. Alle kontante bidrag til projektet skal fremgå af budgettet/regnskabet. Konto 4110: Kontante private tilskud, tredjepart Kontante tilskud til projektet fra private tredjepart, dvs. fra en part uden for projektets partnerkreds. Bemærk, hvis et kontant tilskud gives med krav eller forventning om modydelse, vil bidraget være et betragte som en indtægt, som skal placeres under konto Kontant tilskud fra privat økonomisk partner placeres på konto Eksempel på et kontant tilskud fra privat tredjepart kan være et kontant bidrag fra en fond eller virksomhed til projektet. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om kontante tilskud. Beregningsforudsætningerne for det forventede kontante tilskud, herunder hvem den givende part er. Konto 4120: Kontante offentlige tilskud, tredjepart Kontante tilskud til projektet fra offentlig tredjepart, dvs. fra en part uden for projektets partnerkreds. Bemærk, hvis et kontant tilskud gives med krav eller forventning om modydelse, vil bidraget være et betragte som en indtægt, som skal placeres under konto Kontant tilskud fra offentlig økonomisk partner placeres på konto Eksempel på et kontant tilskud fra offentlig tredjepart kan være et kontant bidrag fra regionen eller en offentlig fond til projektet. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om kontante tilskud. Beregningsforudsætningerne for det forventede kontante tilskud, herunder hvem den givende part er. Konto 4130: Kontant private tilskud, økonomisk partner Kontant tilskud til projektet fra privat økonomisk partner i projektet. Eksempel på et kontant tilskud fra en økonomisk partner kan være deltagergebyr i forbindelse med deltagelse i projektet. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om kontante tilskud. Beregningsforudsætningerne for det forventede kontante tilskud, herunder hvem den givende partner er. Konto 4140: Kontante offentlige tilskud, økonomisk partner Kontant tilskud til projektet fra offentlig økonomisk partner i projektet. Eksempel på et kontant tilskud fra en økonomisk partner kan være deltagergebyr i forbindelse med deltagelse i projektet. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om kontante tilskud.

12 Beregningsforudsætningerne for det forventede kontante tilskud, herunder hvem den givende partner er. Konto 4199: Kontante tilskud i alt Summen af kontante tilskud. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 4110, 4120, 4130 og 4140.

13 Underholdsfinansiering Underholdsfinansiering relaterer sig til konto 3330, underhold, projektdeltagelse, standardsats. Konto 4210: Finansiering, deltagerunderhold Værdien på denne konto skal udgøre det samme beløb, som er anført på konto Underholdsfinansieringen skal dermed stemme med udgifterne til underhold ifm. projektdeltagelse. Denne konto skal derfor kun anvendes, hvis der medtages udgifter på konto Konto 4299: underholdsfinansiering i alt Summen af underholdsfinansiering. Beregnes på baggrund af værdien på konto 4210.

14 Egenfinansiering Af denne kontogruppe fremgår den samlede nødvendige egenfinansiering, for at projektets samlede udgifter er finansierede. Størrelsen af den samlede nødvendige egenfinansiering beregnes automatisk på baggrund af de anførte udgifter og øvrige finansieringsposter. Egenfinansieringen er dermed den sum, som tilsagnsmodtager og økonomiske partnere selv må finansiere efter de øvrige finansieringskilder, er oplyst. Konto 4500: Egenfinansiering i alt (beregnet restfinansiering) Beregnet egenfinansiering efter projektets øvrige finansieringskilder er oplyst. Beregnes som summen af 2999 fratrukket 4099, 4199 og Konto 4510: Egenfinansiering, private økonomiske partnere Værdien af den egenfinansiering som kommer fra projektets private økonomiske partnere. Beregningsforudsætningerne for den forventede egenfinansiering. Konto 4520: Egenfinansiering, offentlige økonomiske partnere Værdien af den egenfinansiering som kommer fra projektets offentlige økonomiske partnere. Beregningsforudsætningerne for den forventede egenfinansiering. Konto 4599: Egenfinansiering i alt (Sum af indtastet egenfinansiering) Summen af egenfinansiering. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 4510 og Konto 4999: Samlet finansiering Summen af projektets samlede finansiering. Summen skal stemme med værdien på konto 3999, De samlede støtteberettigede udgifter. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 4099, 4199, 4299, og 4599.

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 pct.

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 pct. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 pct. Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 40 pct.

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 40 pct. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 40 pct. Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 pct. model 1

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 pct. model 1 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 pct. model 1 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 pct., model 1

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 pct., model 1 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 pct., model 1 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: 18 % automatisk

Læs mere

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Vejledning til projektbudget For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGET... 3 2.A.

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

VEJLEDNING TIL PROJEKTBUDGET. For ansøgere til og modtagere af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

VEJLEDNING TIL PROJEKTBUDGET. For ansøgere til og modtagere af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler VEJLEDNING TIL PROJEKTBUDGET For ansøgere til og modtagere af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF

Læs mere

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Vejledning til projektbudget For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGET... 3 2.A.

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Fundraising kursus d Velkommen! (igen)

Fundraising kursus d Velkommen! (igen) Velkommen! (igen) Planen for i aften Projektbudget Gode råd Typiske fejl Typiske projektposter Eksempler på typiske budgetposter Budget / Regnskab Budget og Regnskab Er projektbeskrivelsen i tal Er projektets

Læs mere

Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget

Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget Fakta om projektet Projekttitel Skriv her det navn, I ønsker at projektet skal have. 1 Budget Her skal skrives det samlede fulde beløb (Løn, konsulent

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning. måder. Eksempelvis kan man søge om medfinansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning. måder. Eksempelvis kan man søge om medfinansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler 5. juli 2019 Sag Spørgsmål og svar fra informationsmødet vedr. Kvalificeret arbejdskraft: - Inklusion af unge til erhvervsparathed - Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Spørgsmål Kan man udarbejde

Læs mere

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte:

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: - Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet

Læs mere

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning 23. august 2019 Sag Spørgsmål og svar fra informationsmøder vedr. Kvalificeret arbejdskraft: - Inklusion af unge til erhvervsparathed - Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Spørgsmål Kan man udarbejde

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Standardvilkår For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 1. Tilsagnsgrundlag 1.1. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at gennemføre projektet i overensstemmelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud i vejledning

Ansøgning om tilskud i vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 - vejledning Juni 2018 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel 2 Projektets

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018 Hesteafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2018 1. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018 Vejledning August 2017 Ansøgning om tilskud i 2018 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-viden og kompetencer 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende

Læs mere

Velkomstmappe. 1: Hvad er Sundhedsteknologisk ServiceProgram? 2: Hvad kan der søges støtte til?

Velkomstmappe. 1: Hvad er Sundhedsteknologisk ServiceProgram? 2: Hvad kan der søges støtte til? Velkomstmappe 1: Hvad er Sundhedsteknologisk ServiceProgram? Life Science Innovation (LSI) har i programperioden 2017 2020 modtaget midler fra Regionalfonden til at gennemføre et Sundhedsteknologisk ServiceProgram

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Informationsmøde 2019

Informationsmøde 2019 SPECIALISERET RÅDGIVNING OG STØTTE TIL VÆKSTIVÆRKSÆTTERE RÅDGIVNING OG VEJLEDNING AF NYE IVÆRKSÆTTERE UNDERVISNING I IVÆRKSÆTTERI Informationsmøde 2019 Agenda 1 Baggrund for temaerne 2 Hvilke aktiviteter

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af deltagere på socialfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af deltagere på socialfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af deltagere på socialfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 25. august 2016 Indhold Fanen Home... 3 Fanen Hold... 6 Fanen Finansieringstype...

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Fonden for økologisk landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

FLERE UNGE I ERHVERVSUDDANNELSE & ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE (VOKSNE) OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE. Informationsmøde 7. maj 2019

FLERE UNGE I ERHVERVSUDDANNELSE & ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE (VOKSNE) OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE. Informationsmøde 7. maj 2019 FLERE UNGE I ERHVERVSUDDANNELSE & ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE (VOKSNE) OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Informationsmøde 7. maj 2019 Agenda 1 Baggrund for temaerne Flere unge i erhvervsuddannelse & Erhvervsfaglig

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje A. Indledning 1. Projektmidler fra uddannelsespuljen ydes med hjemmel i Lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

GUIDE TIL DRIFTSPROJEKTER MED TILSKUD FRA EKSTERNE PULJER OG FONDE

GUIDE TIL DRIFTSPROJEKTER MED TILSKUD FRA EKSTERNE PULJER OG FONDE GUIDE TIL DRIFTSPROJEKTER MED TILSKUD FRA EKSTERNE PULJER OG FONDE Hvorfor denne guide? Denne tringuide er lavet for at lette det administrative arbejde omkring driftsprojekter i Morsø Kommune, der har

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen 28. maj 2014 Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen 1. Puljens formål Puljen har til formål at fremme investering i teknologiudvikling i danske shreddervirksomheder. 2.

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-national Afsætning 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed Tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed Tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed Tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Informationsmøder 1. og 2. juli samt 15. august 2019 Agenda 1 Ny erhvervsfremme, ny erhvervsfremmebestyrelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgning:

Vejledning til ansøgning: Vejledning til ansøgning: Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2017 kl.12.00 Ansøgningsskema sendes udfyldt og underskrevet til Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Standardvilkår For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 1. Tilsagnsgrundlag 1.1. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at gennemføre projektet i overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner

Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner SmuSmukt Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner Regionalfondens prioritet 1. a Innovationssamarbejder 1. Baggrund

Læs mere

Ansøgning om tilskud i vejledning

Ansøgning om tilskud i vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 - vejledning Juni 2018 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel 2 Projektets

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion 2/6 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Tilskuddets anvendelse... 3 C. Tilskud fra anden side... 3 D.

Læs mere

Tidsplan skal redegøre for igangsættelse, afslutning og de vigtigste aktiviteter.

Tidsplan skal redegøre for igangsættelse, afslutning og de vigtigste aktiviteter. Ny Kulturpulje Halsnæs Formål Formålet med Ny Kulturpulje er at støtte begivenheder, der fremmer diversiteten i de kulturelle tilbud i kommunen det vil sige skæve og anderledes begivenheder med kulturelle

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringsnotat vedr. udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 24. august 2018 Sag 2018-8233 /erst Høringsnotat vedr. udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1. Indledning Erhvervsstyrelsen sendte den 7. juni

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskemaet for Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde ( 18-midler)

Vejledning til ansøgningsskemaet for Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) Vejledning til ansøgningsskemaet for Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) I kan bruge dette dokument til at forberede jeres ansøgning til Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde inden

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018 Fjerkræafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2018 6. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Generelt Ansøgningsskemaet indeholder 5 delskemaer: Skema 1: Generelle oplysninger om projektet Skema

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter)

BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter) Grundoplysninger: Projektnavn: Journalnr.: Godk. dato: Vejen til Ny Mesterlære BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter) Konto: Budgetfordeling, løn % 20% 20%

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013

Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013 Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013 Vedrørende KOMPETENCEmidt 2.0 2.12.2011-31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-22-9-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2018/19 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Frøafgiftsfonden Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 8. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Bilag 3.2.2: Forslag til model for sagsfremstilling

Bilag 3.2.2: Forslag til model for sagsfremstilling 3. maj 2019 Sag 2018-17919 Bilag 3.2.2: Forslag til model for sagsfremstilling Som grundlag for bestyrelsens beslutning om henholdsvis tilsagn og afslag på de indkomne ansøgninger foretager sekretariatet

Læs mere

fra de decentrale erhvervsfremmemidler til DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning.

fra de decentrale erhvervsfremmemidler til DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning. 9. maj 2019 /CN Sag Spørgsmål og svar fra informationsmødet vedr. Kvalificeret arbejdskraft ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Spørgsmål Kan man udarbejde en ansøgning, der dækker en mindre

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 25. august 2016 Indhold Fanen Home... 3 Fanen Kontraktansatte... 6

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

A. Beskrivelse af hvad økonomibilaget omfatter

A. Beskrivelse af hvad økonomibilaget omfatter Bilag 1. Økonomibilag til Aftale om generelle vilkår for forskningssamarbejde indgået mellem Aalborg Universitet og Region Nordjylland Indledning A. Beskrivelse af hvad økonomibilaget omfatter Nærværende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Vejledning om Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. december 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Juni 2017 Særpulje for fåresektoren Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere