VEJLEDNING Vejledning til kontoplan for budget og regnskab. Socialfonden Plus, 7 pct. Erhvervsstyrelsen, marts 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING Vejledning til kontoplan for budget og regnskab. Socialfonden Plus, 7 pct. Erhvervsstyrelsen, marts 2022"

Transkript

1 VEJLEDNING Vejledning til kontoplan for budget og regnskab Socialfonden Plus, 7 pct. Erhvervsstyrelsen, marts 2022

2 Indledning Denne vejledning finder anvendelse ved tilskud fra EU s Socialfond Plus for kontoplanen 7 pct., og kan bruges både i forbindelse med projektets ansøgning, hvor ansøger skal oplyse projektets forventede budget, men også i forbindelse med regnskabsaflæggelser overfor Erhvervsstyrelsen, eller hvis projektet ønsker budgetændringer i projektets løbetid. I vejledningen kan I læse om, hvilke udgifter der kan konteres på de enkelte konti i kontoplanen. Dokumentationskravene for projektets udgifter kan I læse om i vejledningen om støtteberettigelse. Ved brug af kontoplanen 7 pct. beregnes automatisk et udokumenteret tillæg på 7 pct. af projektets udgifter til projektarbejde og projektgennemførelse til dækning af projektets øvrige udgifter. At tillægget er udokumenteret betyder, at udgifter, der er dækket af tillægget, ikke skal dokumenteres overfor Erhvervsstyrelsen. Samtidig betyder det, at ikke alle udgifter kan medtages som direkte udgifter i projektets budget/regnskab, idet en række udgifter skal dækkes af tillægget på 7 pct. I kan læse mere om, hvilke udgifter tillægget omfatter i vejledningen om støtteberettigelse. Denne kontoplan giver fuld fleksibilitet for udgifter og projektaktiviteter, idet kontoplanen giver mulighed for at medtage alle udgiftstyper som direkte udgifter, og samtidig modtage et udokumenteret tillæg til dækning af de øvrige udgifter.

3 Oversigt over kontoplan: Socialfonden Plus, 7 pct. Udgifter Projektarbejde 3110 Løn - projektarbejde, faktisk løn, fast procentsats 3120 Løn - projektarbejde, standardsats, fast procentsats 3130 Løn - projektarbejde, standardsats, timeregistrering 3140 Løn - projektarbejde, standardsats, naturalie, timeregistrering Udgifter til projektarbejde i alt Projektgennemførelse 3210 Ekstern bistand 3220 Revision 3230 Evaluering 3240 Rejser, kost og logi 3250 Annoncering 3260 Certificering 3270 Ikke refundérbar moms 3299 Udgifter til projektgennemførelse i alt Projektdeltagelse 3310 Løn projektdeltagelse, standardsats 3320 Løn projektdeltagelse, naturalie, standardsats 3330 Underhold projektdeltagelse, standardsats 3399 Udgifter til projektdeltagelse i alt Udokumenterede udgifter pct. (til dækning af øvrige udgifter) 3599 Udokumenterede udgifter i alt Investeringer (15 pct. fleksibilitet) * 3610 Køb af bygninger* 3620 Køb af anlæg, maskiner og udstyr* 3630 Køb af rettigheder* 3695 Interim justeringskonto, investeringer* 3699 Udgifter til investeringer i alt* Samlede udgifter 3910 Samlede udgifter 3920 Indtægter 3999 Samlede støtteberettigede udgifter (SSU) *Kontoen har begrænsede anvendelsesmuligheder

4 Finansiering EU- og erhvervsfremmetilskud 4020 EU-Socialfondsplustilskud 4030 Erhvervsfremmetilskud (DEM) 4099 EU- og Erhvervsfremmetilskud i alt Kontante tilskud 4110 Kontante private tilskud, tredjepart 4120 Kontante offentlige tilskud, tredjepart 4130 Kontante private tilskud, økonomisk partner 4140 Kontante offentlige tilskud, økonomisk partner 4199 kontante tilskud i alt Underholdsfinansiering 4210 Finansiering, deltagerunderhold 4299 Underholdsfinansiering i alt Egenfinansiering 4500 Egenfinansiering i alt (beregnet restfinansiering) 4510 Egenfinansiering, private økonomiske partnere 4520 Egenfinansiering, offentlige økonomiske partnere 4599 Egenfinansiering i alt (sum af indtastet egenfinansiering) Samlet finansiering 4999 Samlet finansiering

5 Projektarbejde Konto 3110: Løn - projektarbejde, faktisk løn, fast procentsats Lønudgifter til medarbejdere ved projektets økonomiske partnere, hvor der på forhånd er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse, hvori medarbejdernes arbejdsopgaver i projektet samt en fast procentvis anvendelse af medarbejderes arbejdstid på projektet er angivet. Lønudgifterne beregnes på baggrund af den faste procentsats og den faktiske lønudgift. Eksempler på projektarbejde kan være opgaver i forbindelse med projektledelse, projektadministration, projektmøder, udviklingsarbejde, undervisning og vejledning af deltagere, udarbejdelse af afrapportering, evaluering osv. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til arbejdsbeskrivelse og dokumentationskrav ved brug af faktisk løn som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug og løn. Konto 3120: Løn - projektarbejde, standardsats, fast procentsats Lønudgifter til medarbejdere ved projektets økonomiske partnere, hvor der på forhånd er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse, hvori medarbejdernes arbejdsopgaver i projektet samt en fast procentvis anvendelse af medarbejderes arbejdstid på projektet er angivet. Lønudgifterne beregnes på baggrund af den faste procentsats og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektarbejde kan være opgaver i forbindelse med projektledelse, projektadministration, projektmøder, udviklingsarbejde, undervisning og vejledning af deltagere, udarbejdelse af afrapportering, evaluering osv. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til arbejdsbeskrivelse og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3130: Løn - projektarbejde, standardsats, timeregistrering Lønudgifter til medarbejdere ved projektets økonomiske partnere, hvor medarbejderen løbende registrerer den anvendte tid på arbejdsopgaver i projektet. Lønudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektarbejde kan være opgaver i forbindelse med projektledelse, projektadministration, projektmøder, udviklingsarbejde, undervisning og vejledning af deltagere, udarbejdelse af afrapportering, evaluering osv. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug.

6 Konto 3140: Løn - projektarbejde, standardsats, naturalier, timeregistrering Lønudgifter til SMV-ejere, iværksættere, osv., der er økonomiske partnere, og som ikke udtager løn til sig selv fra egen virksomhed, kan medtage løn på baggrund af den standardsats, som Erhvervsstyrelsen har fastsat. SMV-ejeren/iværksætteren skal løbende registrere den anvendte tid på arbejdsopgaver i projektet, hvorefter lønudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektarbejde kan være opgaver i forbindelse med projektledelse, projektadministration, projektmøder, udviklingsarbejde, undervisning og vejledning af deltagere, udarbejdelse af afrapportering, evaluering osv. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3199: Udgifter til projektarbejde i alt Summen af udgifter til projektarbejde. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 3110, 3120, 3130 og 3140.

7 Projektgennemførelse Konto 3210: Ekstern bistand Udgifter til køb af ekstern bistand, fx køb af rådgivning, analyser eller anden bistand i forbindelse med gennemførelse af projektets aktiviteter. De almindelige principper om økonomisk sparsommelighed og projektrelevans skal overholdes, og udgiften skal kunne knyttes til projektets aktiviteter. Bemærk, at der altid skal foretages markedsafsøgning før valg af ekstern leverandør og udgifter til køb af ekstern bistand skal kunne dokumenteres med en ekstern faktura, jf. afsnit 12 i vejledning om støtteberettigelse. For indkøb omfattet af udbudsloven, skal reglerne herfor overholdes. Udgifterne skal være ekskl. moms. Konto 3220: Revision Udgifter i forbindelse med revisionsydelser fra den af Erhvervsstyrelsen udpegede revisor, jf. afsnit 16 i vejledning om støtteberettigelse. Det er kun udgifter hertil, som kan konteres på denne konto. Indkøb af anden projektrelevant revisionsbistand skal konteres under konto 3210 (ekstern bistand). Udgifterne skal være ekskl. moms. Konto 3230: Evaluering Udgifter i forbindelse med midtvejs- og slutevaluering fra den af Erhvervsstyrelsen udpegede evaluator, jf. afsnit 19 i vejledning om støtteberettigelse. Det er kun udgifter hertil, som kan konteres på denne konto. Indkøb af anden projektrelevant bistand i forbindelse med evalueringer skal konteres under konto 3210 (ekstern bistand). Udgifterne skal være ekskl. moms.

8 Konto 3240: Rejser, kost, logi Udgifter til rejser, kost og logi, fx udgifter til transport, bespisning og overnatning i forbindelse med gennemførelse af projektets aktiviteter. Udgifter til kørsel i egen bil kan medtages uden ekstern faktura, men kan i stedet dokumenteres via rejseafregning. Det skal fortsat kunne dokumenteres, at kørselsrefusionen er betalt af en økonomisk partner i projektet. Udgifter til kørsel i egen bil kan maksimalt udgøre den faktiske refusion, som medarbejderen har modtaget. Endvidere kan udgiften til kørsel i egen bil maksimalt udgøre et beløb svarende til de statslige takster for kørselsrefusion. Hvis en medarbejder har fået en højere refusion end statens takster, kan differencen ikke indgå i de støtteberettigede udgifter. Statens takster oplyses af Skattestyrelsen. Udgifter til fortæring ved interne møder og køb fra intern kantine falder ind under øvrige udgifter, og er dermed dækket af det udokumenterede tillæg, og kan derfor ikke konteres på denne kontolinje. De almindelige principper om økonomisk sparsommelighed og projektrelevans skal overholdes, og udgiften skal kunne knyttes til projektets aktiviteter. Bemærk, at der altid skal foretages markedsafsøgning før valg af ekstern leverandør samt at udgifter til rejser, kost og logi skal kunne dokumenteres med en ekstern faktura, jf. afsnit 12 i vejledning om støtteberettigelse. For indkøb omfattet af udbudsloven, skal reglerne herfor overholdes. Udgifterne skal være ekskl. moms. Konto 3250: Annoncering Udgifter til annonceringer, fx annoncering af events eller information om projektets aktiviteter og resultater, i aviser eller på sociale medier. Hvis der købes ekstern bistand til at udarbejde materiale til annonceringer, skal udgifterne hertil konteres under konto 3210 (ekstern bistand). Anvendt tid ved projektets økonomiske partnere ifm. annonceringer, skal medtages som projektarbejde. De almindelige principper om økonomisk sparsommelighed og projektrelevans skal overholdes, og udgiften skal kunne knyttes til projektets aktiviteter. Bemærk, at der altid skal foretages markedsafsøgning før valg af ekstern leverandør samt at udgifter til annoncering skal kunne dokumenteres med en ekstern faktura, jf. afsnit 12 i vejledning om støtteberettigelse. For indkøb omfattet af udbudsloven, skal reglerne herfor overholdes. Udgifterne skal være ekskl. moms.

9 Konto 3260: Certificering Udgifter til certificering, fx gebyr eller vederlag til det organ, som udsteder certificeringen. Hvis der købes ekstern bistand, fx rådgivning i forbindelse med at klargøre og forberede virksomheden til certificering, skal udgifterne hertil konteres under konto 3210 (ekstern bistand). Anvendt tid ved projektets økonomiske partnere i forbindelse med certificering skal medtages som projektarbejde. De almindelige principper om økonomisk sparsommelighed og projektrelevans skal overholdes, og udgiften skal kunne knyttes til projektets aktiviteter. Bemærk, at der altid skal foretages markedsafsøgning før valg af ekstern leverandør samt at udgifter til certificering skal kunne dokumenteres med en ekstern faktura, jf. afsnit 12 i vejledning om støtteberettigelse. For indkøb omfattet af udbudsloven, skal reglerne herfor overholdes. Udgifterne skal være ekskl. moms. Konto 3270: Ikke refundérbar moms Udgifter til ikke refundérbar moms. Det er kun muligt at medtage ikke refundérbar moms, såfremt den tilhørende udgift er medtaget i støttegrundlaget. Udgiften, som den ikke refundérbare moms udspringer fra, skal konteres under den relevante udgiftskategori ekskl. moms, og den ikke refundérbare momsudgift kan herefter konteres særskilt under denne konto. Projektet kan kun få støtte til momsudgifter, hvis den økonomiske partner som har afholdt udgiften ikke er berettiget til momsrefusion, dvs. hvis momsudgiften er ikke refundérbar. Udgifter til ikke refundérbar moms dokumenteres via den eksterne faktura, der anvendes som dokumentation for den direkte udgift. Endvidere skal det dokumenteres, at momsen er ikke refundérbar for den økonomiske partner som afholder udgiften. For nærmere vejledning om den skatteretlige behandling af moms, hvortil der er modtaget støtte, henvises til Skattestyrelsen. Konto 3299: Udgifter til projektgennemførelse i alt Summen af udgifter til projektgennemførelse. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260 og 3270.

10 Projektdeltagelse Konto 3310: Løn projektdeltagelse, standardsats Lønudgifter til deltagere ved projektets økonomiske partnere, hvor deltageren løbende registrerer den anvendte tid i projektet. Lønudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektdeltagelse kan være undervisningstimer og vejledning i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3320: Løn projektdeltagelse, naturalier, standardsats Lønudgifter til deltagere i kompetenceudviklingsforløb, hvor deltageren løbende registrerer den anvendte tid på kompetenceudviklingsforløbet. Denne konto anvendes, hvis deltageren er SMV-ejer, iværksætter mv., og er økonomisk partner, og ikke udtager løn til sig selv fra egen virksomhed. Deltagerudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektdeltagelse kan være undervisningstimer og vejledning i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3330: Underhold projektdeltagelse, standardsats Udgifter til deltagere, hvor deltageren løbende registrerer den anvendte tid på kompetenceudviklingsforløbet. Denne konto anvendes, hvis deltageren er på underhold, og dermed ikke er i et ansættelsesforhold, fx dagpenge, kontanthjælp, SU mv. Deltagerudgifterne beregnes på baggrund af den registrerede tid og den standardsats, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Eksempler på projektdeltagelse kan være undervisningstimer og vejledning i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb. Se vejledning om støtteberettigelse afsnit 11 for mere information om krav til timeregistrering og dokumentationskrav ved brug af standardsats som beregningsgrundlag. Beregningsforudsætningerne for det forventede tidsforbrug. Konto 3399: Udgifter til projektdeltagelse i alt Summen af udgifter til projektdeltagelse. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 3310, 3320 og 3330.

11 Udokumenterede udgifter Konto 3540: 7 pct (til dækning af øvrige udgifter) Beregnet tillæg på 7 pct. til dækning af projektets øvrige udgifter. Beregnes på baggrund af beløbene på konto 3110, 3120, 3130, 3140, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, I kan læse mere om tillægget i vejledning til støtteberettigelse. At tillægget er udokumenteret betyder, at tilsagnsmodtager og de øvrige økonomiske partnere ikke skal dokumentere de udgifter, der dækkes af tillægget. Konto 3599: Udokumenterede udgifter i alt Summen af udokumenteret tillæg. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 3540.

12 Investeringer (15 pct. fleksibilitet) * *Kontoen har begrænsede anvendelsesmuligheder Kontogruppen kan kun anvendes i helt særlige tilfælde. Der er ved gennemførelsen af et socialfonds-plusprojekt mulighed for at opnå tilskud til investeringer, som normalt kun er støtteberettigede under Regionalfonden. Investeringen skal i så fald overholde regionalfondsprogrammets rammer, og være nødvendig for socialfonds-plus-projektets gennemførelse. NB: Udgifterne til investeringer må ikke overstige 15 pct. af værdierne på konto 3199, 3299, 3399 og Konto 3610: Køb af bygninger* Udgifter til køb af bygninger i forbindelse med investering. De almindelige principper om økonomisk sparsommelighed og projektrelevans skal overholdes, og udgiften skal kunne knyttes til projektets aktiviteter. Bemærk, at der altid skal foretages markedsafsøgning før valg af ekstern leverandør og udgifter til køb af bygninger skal kunne dokumenteres med en ekstern faktura, jf. afsnit 12 i vejledning om støtteberettigelse. For indkøb omfattet af udbudsloven eller tidbudsloven, skal reglerne herfor overholdes. Konto 3620: Køb af anlæg, maskiner og udstyr* Udgifter til anlæg, maskiner og udstyr i forbindelse med investeringer, fx udgifter til maskiner, udgifter til udstyr, software og materialer som er nødvendig for investeringens funktion, udgifter til installation/opførelse af anlægsinvesteringen, udgifter til evt. rådgivning i forbindelse med ibrugtagning af en investering. De almindelige principper om økonomisk sparsommelighed og projektrelevans skal overholdes, og udgiften skal kunne knyttes til projektets aktiviteter. Bemærk, at der altid skal foretages markedsafsøgning før valg af ekstern leverandør og udgifter til anlæg, maskiner og udstyr i forbindelse med en investering skal kunne dokumenteres med en ekstern faktura, jf. afsnit 12 i vejledning om støtteberettigelse. For indkøb omfattet af udbudsloven eller tilbudsloven, skal reglerne herfor overholdes. Bemærk, at indkøb af maskiner, udstyr, software og materialer til anvendelse i projektet dækkes af det udokumenterede tillæg. Konto 3630: Køb af rettigheder* Udgifter til køb af nødvendige rettigheder i forbindelse med investeringer, fx køb af licenser til software, produktionslicenser eller rettigheder til anvendelse af et patent, hvor køb af rettigheden er nødvendig for dets funktion og ibrugtagning. De almindelige principper om økonomisk sparsommelighed og projektrelevans skal overholdes, og udgiften skal kunne knyttes til projektets aktiviteter. Bemærk, at der altid skal foretages markedsafsøgning før valg af

13 ekstern leverandør og udgifter til køb af rettigheder skal kunne dokumenteres med en ekstern faktura, jf. afsnit 12 i vejledning om støtteberettigelse. For indkøb omfattet af udbudsloven eller tilbudsloven, skal reglerne herfor overholdes. Bemærk at indkøb af rettigheder, fx licenser, hvor købet er foretaget med det formål anvende licensen i projektets aktiviteter, dækkes af det udokumenterede tillæg. Konto 3695 interim justeringskonto, investeringer* Automatisk beregnet beløb for evt. nedjustering af udgifter til investeringer, hvis udgifterne på konto 3610, 3620 og 3630 overstiger 15 pct. af summen af de anførte udgifter på konto 3199, 3299, 3399 og Konto 3699: Udgifter til investeringer i alt* Summen af udgifter til investeringer. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 3610, 3620 og 3630 fratrukket konto 3695.

14 Samlede udgifter Konto 3910: Samlede udgifter Summen af de samlede udgifter. Beregnes på baggrund af værdierne på sumkonto 3199, 3299, 3399, 3599 og Konto 3920: Indtægter Indtægter i projektperioden skal fratrækkes de samlede udgifter, før EU-tilskuddet og tilskuddet fra de decentrale erhvervsfremmemidler beregnes. Hvis der er krav eller forventning om en modydelse for et bidrag, betragtes bidraget som en indtægt. Eksempler på indtægter i projektperioden er, hvis der i forbindelse med projektet afholdes et arrangement/forløb, hvor der er betalende deltagere, som ikke kommer fra økonomiske partnere. Salg af et produkt udviklet i projektet eller en investering, hvortil der er modtaget støtte i projektet, betragtes også som en indtægt. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om indtægter. Baggrunden for beregningen af de forventede indtægter, beregningsgrundlag og metode. Konto 3999: Samlede støtteberettigede udgifter - SSU Summen af de samlede støtteberettigede udgifter. Dvs. værdien af udgifter som EU-støtten og tilskuddet fra de decentrale erhvervsfremmemidler beregnes på baggrund af. Beregnes på baggrund af værdien på konto 3910 fratrukket værdien på konto 3920.

15 EU- og Erhvervsfremmetilskud Konto 4020: EU-Socialfondsplustilskud EU-tilskuddet fra Regionalfonden. Beregnes på baggrund af projektets tilskudsprocent for EU-tilskuddet og de samlede støtteberettigede udgifter. I forbindelse med ansøgningen skal det ansøgte beløb for EU-tilskud indsættes i ansøgningsskemaet. Konto 4030: Erhvervsfremmetilskud (DEM) EU-tilskuddet fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM). Beregnes på baggrund af projektets tilskudsprocent for DEM og de samlede støtteberettigede udgifter. I forbindelse med ansøgningen skal det ansøgte beløb for EU-tilskud indsættes i ansøgningsskemaet. Konto 4099: EU- og erhvervsfremmetilskud i alt Summen af EU-tilskud og tilskud fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 4020 og 4030.

16 Kontante tilskud Hvis projektet modtager kontante tilskud til projektets aktiviteter/udgifter, skal dette indgå i projektets finansieringsoplysninger. Alle kontante bidrag til projektet skal fremgå af budgettet/regnskabet. Konto 4110: Kontante private tilskud, tredjepart Kontante tilskud til projektet fra privat tredjepart, dvs. fra en part uden for projektets partnerkreds. Bemærk, hvis et kontant tilskud gives med krav eller forventning om modydelse, vil bidraget være et betragte som en indtægt, som skal placeres under konto Kontant tilskud fra privat økonomisk partner placeres på konto Eksempel på et kontant tilskud fra privat tredjepart kan være et kontant bidrag fra en fond eller virksomhed til projektet. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om kontante tilskud. Beregningsforudsætningerne for det forventede kontante tilskud, herunder hvem den givende part er. Konto 4120: Kontante offentlige tilskud, tredjepart Kontante tilskud til projektet fra offentlig tredjepart, dvs. fra en part uden for projektets partnerkreds. Bemærk, hvis et kontant tilskud gives med krav eller forventning om modydelse, vil bidraget være et betragte som en indtægt som skal placeres under konto Kontant tilskud fra offentlig økonomisk partner placeres på konto Eksempel på et kontant tilskud fra offentlig tredjepart kan være et kontant bidrag fra regionen eller en offentlig fond til projektet. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om kontante tilskud. Beregningsforudsætningerne for det forventede kontante tilskud, herunder hvem den givende part er. Konto 4130: Kontante private tilskud, økonomisk partner Kontant tilskud til projektet fra privat økonomisk partner i projektet. Eksempel på et kontant tilskud fra en økonomisk partner kan være deltagergebyr i forbindelse med deltagelse i projektet. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om kontante tilskud. Beregningsforudsætningerne for det forventede kontante tilskud, herunder hvem den givende partner er. Konto 4140: Kontante offentlige tilskud, økonomisk partner Kontant tilskud til projektet fra offentlig økonomisk partner i projektet. Eksempel på et kontant tilskud fra en økonomisk partner kan være deltagergebyr i forbindelse med deltagelse i projektet. Læs vejledning om støtteberettigelse afsnit 4 for mere information om kontante tilskud.

17 Beregningsforudsætningerne for det forventede kontante tilskud, herunder hvem den givende partner er. Konto 4199: Kontante tilskud i alt Summen af kontante tilskud. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 4010, 4120, 4130 og 4140.

18 Underholdsfinansiering Underholdsfinansiering relaterer sig til konto 3330, underhold, projektdeltagelse, standardsats. Konto 4210: Finansiering, deltagerunderhold Værdien på denne konto skal udgøre det samme beløb, som anført på konto Underholdsfinansieringen skal dermed stemme med udgifterne til underhold ifm. projektdeltagelse. Denne konto skal derfor kun anvendes, hvis der medtages udgifter på konto Konto 4299: Underholdsfinansiering i alt Summen af underholdsfinansiering. Beregnes på baggrund af værdien på konto 4210.

19 Egenfinansiering Af denne kontogruppe fremgår den samlede, nødvendige egenfinansiering, for at projektets samlede udgifter er finansierede. Størrelsen af den samlede, nødvendige egenfinansiering beregnes automatisk på baggrund af de anførte udgifter og øvrige finansieringsposter. Egenfinansieringen er dermed den sum, som tilsagnsmodtager og økonomiske partnere selv må finansiere efter de øvrige finansieringskilder, er oplyst. Konto 4500: Egenfinansiering i alt (beregnet restfinansiering) Beregnet egenfinansiering efter projektets øvrige finansieringskilder er oplyst. Beregnes som summen af 3999 fratrukket 4099, 4199 og Konto 4510: Egenfinansiering, private økonomiske partnere Værdien af den egenfinansiering som kommer fra projektets private økonomiske partnere. Beregningsforudsætningerne for den forventede egenfinansiering. Konto 4520: Egenfinansiering, offentlige økonomiske partnere Værdien af den egenfinansiering som kommer fra projektets offentlige økonomiske partnere. Beregningsforudsætningerne for den forventede egenfinansiering. Konto 4599: Egenfinansiering i alt (Sum af indtastet egenfinansiering) Summen af egenfinansiering. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 4510 og Konto 4999: Samlet finansiering Summen af projektets samlede finansiering. Summen skal stemme med værdien på konto 3999, De samlede støtteberettigede udgifter. Beregnes på baggrund af værdierne på konto 4099, 4199, 4299, og 4599.

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 pct. model 1

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 pct. model 1 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 pct. model 1 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 pct., model 1

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 pct., model 1 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 pct., model 1 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 40 pct.

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 40 pct. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 40 pct. Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 pct.

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 pct. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 pct. Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: 18 % automatisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL PROJEKTBUDGET. For ansøgere til og modtagere af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

VEJLEDNING TIL PROJEKTBUDGET. For ansøgere til og modtagere af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler VEJLEDNING TIL PROJEKTBUDGET For ansøgere til og modtagere af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF

Læs mere

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Vejledning til projektbudget For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGET... 3 2.A.

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Vejledning til projektbudget For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGET... 3 2.A.

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Standardvilkår For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 1. Tilsagnsgrundlag 1.1. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at gennemføre projektet i overensstemmelse

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Fundraising kursus d Velkommen! (igen)

Fundraising kursus d Velkommen! (igen) Velkommen! (igen) Planen for i aften Projektbudget Gode råd Typiske fejl Typiske projektposter Eksempler på typiske budgetposter Budget / Regnskab Budget og Regnskab Er projektbeskrivelsen i tal Er projektets

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget

Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget Fakta om projektet Projekttitel Skriv her det navn, I ønsker at projektet skal have. 1 Budget Her skal skrives det samlede fulde beløb (Løn, konsulent

Læs mere

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning. måder. Eksempelvis kan man søge om medfinansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning. måder. Eksempelvis kan man søge om medfinansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler 5. juli 2019 Sag Spørgsmål og svar fra informationsmødet vedr. Kvalificeret arbejdskraft: - Inklusion af unge til erhvervsparathed - Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Spørgsmål Kan man udarbejde

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje A. Indledning 1. Projektmidler fra uddannelsespuljen ydes med hjemmel i Lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Standardvilkår For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 1. Tilsagnsgrundlag 1.1. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at gennemføre projektet i overensstemmelse

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018 Vejledning August 2017 Ansøgning om tilskud i 2018 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte:

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: - Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet

Læs mere

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning 23. august 2019 Sag Spørgsmål og svar fra informationsmøder vedr. Kvalificeret arbejdskraft: - Inklusion af unge til erhvervsparathed - Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Spørgsmål Kan man udarbejde

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Velkomstmappe. 1: Hvad er Sundhedsteknologisk ServiceProgram? 2: Hvad kan der søges støtte til?

Velkomstmappe. 1: Hvad er Sundhedsteknologisk ServiceProgram? 2: Hvad kan der søges støtte til? Velkomstmappe 1: Hvad er Sundhedsteknologisk ServiceProgram? Life Science Innovation (LSI) har i programperioden 2017 2020 modtaget midler fra Regionalfonden til at gennemføre et Sundhedsteknologisk ServiceProgram

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-viden og kompetencer 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen 28. maj 2014 Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen 1. Puljens formål Puljen har til formål at fremme investering i teknologiudvikling i danske shreddervirksomheder. 2.

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

GUIDE TIL DRIFTSPROJEKTER MED TILSKUD FRA EKSTERNE PULJER OG FONDE

GUIDE TIL DRIFTSPROJEKTER MED TILSKUD FRA EKSTERNE PULJER OG FONDE GUIDE TIL DRIFTSPROJEKTER MED TILSKUD FRA EKSTERNE PULJER OG FONDE Hvorfor denne guide? Denne tringuide er lavet for at lette det administrative arbejde omkring driftsprojekter i Morsø Kommune, der har

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018 Hesteafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2018 1. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringsnotat vedr. udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 24. august 2018 Sag 2018-8233 /erst Høringsnotat vedr. udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1. Indledning Erhvervsstyrelsen sendte den 7. juni

Læs mere

Ansøgning om tilskud i vejledning

Ansøgning om tilskud i vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 - vejledning Juni 2018 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel 2 Projektets

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Informationsmøde 2019

Informationsmøde 2019 SPECIALISERET RÅDGIVNING OG STØTTE TIL VÆKSTIVÆRKSÆTTERE RÅDGIVNING OG VEJLEDNING AF NYE IVÆRKSÆTTERE UNDERVISNING I IVÆRKSÆTTERI Informationsmøde 2019 Agenda 1 Baggrund for temaerne 2 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår

Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. december 2009 CP09/09 Henrik Nejst Jensen hne@vd.dk 7244 3142 Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår Regelgrundlag 1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion 2/6 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Tilskuddets anvendelse... 3 C. Tilskud fra anden side... 3 D.

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning til ansøgning:

Vejledning til ansøgning: Vejledning til ansøgning: Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2017 kl.12.00 Ansøgningsskema sendes udfyldt og underskrevet til Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk

Læs mere

FLERE UNGE I ERHVERVSUDDANNELSE & ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE (VOKSNE) OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE. Informationsmøde 7. maj 2019

FLERE UNGE I ERHVERVSUDDANNELSE & ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE (VOKSNE) OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE. Informationsmøde 7. maj 2019 FLERE UNGE I ERHVERVSUDDANNELSE & ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE (VOKSNE) OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Informationsmøde 7. maj 2019 Agenda 1 Baggrund for temaerne Flere unge i erhvervsuddannelse & Erhvervsfaglig

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner

Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner SmuSmukt Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner Regionalfondens prioritet 1. a Innovationssamarbejder 1. Baggrund

Læs mere

Socialfonden Infomøde den Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen

Socialfonden Infomøde den Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen Socialfonden 2014-2020 Infomøde den 14-12-2017 Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen SOCIAL INKLUSION I SOCIALFONDSPROGRAMMET 2014-2020 Midlerne fra Socialfonden skal anvendes til en

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Fonden for økologisk landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017.

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. Godkendt af Fomars bestyrelse den 15.4.2016. Hvem kan søge om markedsføringstilskud? Alle, der ønsker at fremme foreningens formål og er medlem af Fomars

Læs mere

Notat Konsekvenser af, at Væksthus Midtjylland ikke kan afløfte momsen på projekter/programmer, som er igangsat efter 1. januar 2009.

Notat Konsekvenser af, at Væksthus Midtjylland ikke kan afløfte momsen på projekter/programmer, som er igangsat efter 1. januar 2009. Notat Konsekvenser af, at Væksthus Midtjylland ikke kan afløfte momsen på projekter/programmer, som er igangsat efter 1. januar 2009. INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200

Læs mere

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede.

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 25.12 2017 Instruks for regnskab vedr. puljen Job- og Uddannelsesgaranti i udsatte boligområder Denne

Læs mere

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Generelt Ansøgningsskemaet indeholder 5 delskemaer: Skema 1: Generelle oplysninger om projektet Skema

Læs mere

Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV er

Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV er Regionalfonden, national pulje Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV er Infomøde, Silkeborg, 16. januar 2018 1 Dagens program Velkomst Baggrund for temaet vedr. cirkulære forretningsmodeller

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af deltagere på socialfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af deltagere på socialfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af deltagere på socialfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 25. august 2016 Indhold Fanen Home... 3 Fanen Hold... 6 Fanen Finansieringstype...

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2018.

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2018. VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2018. Godkendt af Fomars bestyrelse den 29.9.2017. Hvem kan søge om markedsføringstilskud? Alle, der ønsker at fremme foreningens formål og er medlem af Fomars

Læs mere

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen Regional- og Socialfonden 2014-2020 hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen INNOVATIONSSAMARBEJDER Retter sig i mod samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner

Læs mere

BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter)

BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter) Grundoplysninger: Projektnavn: Journalnr.: Godk. dato: Vejen til Ny Mesterlære BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter) Konto: Budgetfordeling, løn % 20% 20%

Læs mere

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 16. marts 2017 Instruks for regnskab vedr. tilskud til fremme af veterantogskørsel Denne instruks for

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013.

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013. 1. Indledning og formål med Globaliseringsfonden (EGF) Formålet med EGF er at bidrage til intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og fremme vedvarende beskæftigelse. Retsgrundlaget for Globaliseringsfonden

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon: 72 21 88 00 Fax: 33 69 05 48 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Dato 01. sep. 2017 Denne

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Trin 3: Tjek, at de økonomiske betingelser er opfyldt

Trin 3: Tjek, at de økonomiske betingelser er opfyldt Trin 3: Tjek, at de økonomiske betingelser er opfyldt Tilskudstyper Tilskuddet kan være én af følgende typer1: refusion af en bestemt andel af de faktisk afholdte tilskudsberettigede omkostninger: f.eks.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-national Afsætning 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2018/19 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Ansøgning om budgetforøgelse, forøgelse af antallet af innovationssamarbejder samt forlængelse RFM FFI 2.0 Development

Ansøgning om budgetforøgelse, forøgelse af antallet af innovationssamarbejder samt forlængelse RFM FFI 2.0 Development RFM-15-0008 FFI 2.0 Development: Ansøgning om budgetforøgelse og forlængelse af projektperioden RFM-15-0008 FFI 2.0 Development (efterfølgende benævnt FFI-DEV) havde en oprindelig projektperiode fra 15.9.2015

Læs mere