SOLCELLEPARK HØVSØRE I/S UDBUDSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLEPARK HØVSØRE I/S UDBUDSMATERIALE"

Transkript

1 SOLCELLEPARK HØVSØRE I/S UDBUDSMATERIALE Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Solcellepark Høvsøre I/S Projektet følger frivilligt bestemmelserne i VE-loven JYSK ENERGI INVEST A/S CVR:

2 SELSKABSOPLYSNINGER Solcellepark Høvsøre I/S Skivevej Holstebro Telefon: Hjemmeside: CVR: Ejerforhold Selskabet er et interessentskab med ubegrænset og solidarisk hæftelse Ved selskabets stiftelse udbydes andele Bestyrelse Lars Naur, Formand Morten Baarup Porse Revision Beierholm, statsautoriseret revisionspartnerselskab Resenvej Skive Telefon: Advokat Søren Tonnesen, SMV Support Europaplads sal 8000 Aarhus C Bankforbindelse Danske Bank Reg. nr Konto nr Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1....Generel information Om Jysk Energi Solcelleprojektet Solcellepark Høvsøre I/S Baggrund for projektet Miljøkonsekvensrapport Tidsplan Opstiller Køberetsordningen Begrænsning af andelenes omsættelighed Værditabsordning Overordnede forhold Selskabsmæssige forhold Ledelse af selskabet Pris på ejerandele Finansiering og garantistillelse Samhandel med koncernforbundne selskaber Økonomiske forhold Anlægsbudget Driftsbudget Forventet afkast Scenarieanalyse Skattemæssige forhold Budgetforudsætninger og risikofaktorer Nettilslutning Leverance af komponenter Anlægsomkostninger Produktion Forventet elpris Nedtagningsomkostninger Omsætning Omkostninger Produktionsforhold Komponenternes levetid Vedligeholdelse Forsikringer Øvrige forhold Opstiller og udbyders erklæring Bilag 16 Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale 3

4 = 100% ejerandel Jysk Energi A.m.b.a. Jysk Energi Holding A/S Jysk Energi Invest A/S Jysk Energi A/S Jysk Energi Teknik A/S Jysk Energi Fibernet A/S NOE Net A/S I/S Nissum Bredning Vind 45% ejerandel Fastspeed A/S Under 20% ejerandel Vestjyske Net A/S 28,58% ejerandel Thyborøn Sydhavns Møllelaug I/S 25% ejerandel Visue A/S Under 20% ejerandel Høvsøre Solcellepark I/S 50% ejerandel DBC Equity Holding A/S 50% ejerandel DBC Equity A/S 100% ejerandel Danish Bio Commodities A/S 63% ejerandel DBC Invest A/S 63% ejerandel Hvis det lykkes at sælge 50% af Solcellepark Høvsøre I/S, vil virksomheden indgå i Jysk Energi Invest som vist her. 1. Generel Information Med regeringens plan Danmark kan mere er der stor fokus på opstilling af nye VE-anlæg i form af både solcelleprojekter og vindmøller. Det overordnede mål er at accelerere den grønne omstilling og sikre uafhængighed af fossile brændstoffer. En af de største udfordringer har vist sig at være at sikre opbakning til projekter hos naboer og borgere i områderne, hvor VE projekterne opstilles. Dette blev indtil VE-lovens ophævelse i 2019 forsøgt sikret ved at stille det krav, at opstiller tilbød naboer og borgere i kommunen 20% af projektets andele til kostpris efter den såkaldte køberetsordning. Solcellepark Høvsøre er ikke underlagt VE-loven eller køberetsordningen, men Jysk Energi har valgt frivilligt at følge principperne i VE-ordningen - bortset fra at andelen der tilbydes til naboer og borgere i Lemvig Kommune øges fra 20% til 50%. Der vil blive afholdt informationsmøde om den frivillige køberetsordning den 30. August 2022 kl Tangsø Centret, Solvangen 15, 7660 Bækmarksbro. 2. Om Jysk Energi Jysk Energi A.m.b.a. er et forbrugerejet forsyningsselskab med base i Nordvestjylland (Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner), der arbejder med eldistribution, salg af energi, fibernet og udvikling af VE aktiver. Selskabet er ejet af ca andelshavere, der vælger et repræsentantskab bestående af 112 medlemmer. Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed og vælger bestyrelsen, der består af 7 medlemmer foruden to medarbejderrepræsentanter. Projektet Solcellepark Høvsøre I/S udvikles af Jysk Energi Invest A/S, der er et datterselskab i Jysk Energi koncernen, som bl.a. arbejder med investeringer og udvikling af VE anlæg. Solcellepark Høvsøre I/S bliver et datterselskab til Jysk Energi Invest. Jysk Energis erklærede mission er at skabe og synliggøre fordelene ved at være andelshaver og kunde i Jysk Energi. Et solcelleprojekt, der tilbyder andelshavere og naboer til projektet at være medejere, understøtter missionen samtidig med at det har været et stort ønske fra kommunens beslutningstageres side, at der skulle sikres størst mulig lokal opbakning og forankring. 4 Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale

5 Parken er her indtegnet med vejene, der inddeler parken i 3 sektioner. 3. Solcelleprojektet Solcellepark Høvsøre I/S Dette udbudsmateriale er lavet for at give indsigt i de økonomiske og skattemæssige forhold forud for tegning af andele i Solcellepark Høvsøre I/S. Desuden skal udbudsmaterialet give en beskrivelse af forretningsgrundlaget og forudsætningerne ved projektet samt endvidere skabe overblik over økonomien i projektet over de kommende 30 år. I forbindelse med beslutningen om investering i solcelleprojektet bør hele udbudsmaterialet tages i betragtning, herunder de risici ved en solcellepark, som er beskrevet i nærværende materiale. 3.1 Baggrund for projektet Lemvig Kommune udpegede i 2019 et større geografisk område i Lemvig Kommune, hvor der potentielt set kunne gives mulighed for opstilling af solcelleparker. Senere samme år og efter dialog med kommunen, erhvervede Jysk Energi gården Store Løkke (beliggende på Smørpøtvej 20A, 7620 Lemvig), med henblik på at anvende så meget af jorden som muligt til solceller. Den efterfølgende dialog med kommunen, naboer og specielt DTUs testcenter Høvsøre gjorde, at Jysk Energi gik videre med at udlægge et bruttoareal på ca. 71 hektar til en solcellepark. I januar 2022 godkendte kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune endeligt projektet efter en høringsperiode, hvor der ikke havde været indsigelser fra borgere eller naboer. D. 11. februar 2022 modtog Jysk Energi byggetilladelsen. Projektet omfatter godt 40 MWp solceller, der har en forventet årlig produktion på ca. 50 GWh svarende til det årlige elforbrug for ca gennemsnitshusstande. Da salget af andele frivilligt følger principperne i VE-Lovens køberetsordning sker dette ved at andelene defineres ud fra en forventet årlig produktion på kwh pr. andel. Det betyder, at projektet vil blive opdelt i andele, hvoraf andele vil blive udbudt til salg, mens Jysk Energi som udgangspunkt beholder de øvrige andele. Hele solcelleparken vil blive ejet og drevet af et til lejligheden stiftet interessentskab, Høvsøre Solcellepark I/S (med binavn Solcellepark Høvsøre I/S). Såfremt der bliver tegnet færre end andele, vil Jysk Energi beholde de øvrige andele. Den valgte teknologi er bifacial solcellepaneler med Single-Axis Trackere. Panelerne bliver placeret nord-syd vendte i vandret position. Herfra vipper de fra øst og mod vest i løbet af dagen. På den måde sikres en højere elproduktion og en bredere produktionskurve. Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale 5

6 3.2 Miljøkonsekvensrapport I august 2021 indsendte Jysk Energi en miljøkonsekvensrapport, der kan findes på: Formålet med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, som er en vurdering af projektets virkning på miljøet, er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab. Miljøkonsekvensrapporten har været i høring sammen med lokalplanen i en 8 ugers høringsperiode, der udløb den 18. november Tidsplan Vigtige datoer i forbindelse med solcellepark Høvsøre: 22/9 2021: Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune godkendte forslag til lokalplan og miljørapporter 23/9 2021: Projektet sendes i offentlig høring i otte uger 13/ : Jysk Energi afholder borgermøde i Bøvling Forsamlingshus 18/ : Den offentlige høring afsluttes Januar 2022: Kommunalbestyrelsen behandler projektet med endelig afgørelse om godkendelse 11/2-2022: Byggetilladelse udstedes Q2 2022: Byggefasen påbegyndes Tidsplanen fremadrettet: Q4 2022: Solcelleparken står klar Q4 2022: Solcelleparken bliver idriftsat Q1 2023: Overdragelse til drift og endelig opgørelse af projektet. Fremdriften og den opdaterede tidsplan kan følges på: tidsplan 3.4 Opstiller Udvikling og gennemførelse af dette projekt udføres af: Jysk Energi Invest A/S (herefter Jysk Energi) Skivevej Holstebro CVR-nr: Jysk Energi er ansvarlig for den løbende kontakt og overvågning af de udvalgte entreprenører. Herudover er selskabet ansvarlig for at indhente og acceptere tilbud fra underentreprenører, samt forestå den overordnede byggestyring i projektet. Projektet er det første solcelleprojekt Jysk Energi laver, hvorfor vi har søgt rådgivning fra bl.a. K2 Management, OnRenewables samt underleverandører, der alle har erfaring med etablering af solcelleprojekter. Jysk Energi har i forbindelse med dette projekt desuden anvendt følgende rådgivere: Geopartner i forbindelse med landmåleropgaver og kortdokumentation WSP i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport SWECO i forbindelse med støjberegninger Christensen Kromann i forbindelse med jordbundsanalyser Horton Advokatpartnerskab Jysk Energi har desuden i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet og gennemførelsen af informationsmødet, anvendt følgende rådgiver: Advokat: Søren Tonnesen, SMV Support Advokat Revisor: Beierholm Statsautoriseret revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har afgivet en budget-erklæring på baggrund af budgettet i Bilag 2, herunder budgetforudsætningerne i afsnit 8. Budgeterklæringen omhandler, hvorvidt budgettet (bilag 2) er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne (afsnit 8), og udtrykkes med høj grad af sikkerhed. Herunder hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet, som udtrykkes med begrænset sikkerhed. Der henvises til budgeterklæringen (bilag 1) I det omfang, der er spørgsmål til nærværende udbudsmateriale, budget eller budgetforudsætninger, vil der kunne rettes spørgsmål direkte til Jysk Energi eller Beierholm (kontaktoplysninger se side 2). 6 Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale

7 3.5 Køberetsordningen Jysk Energi har valgt at tilbyde lokale borgere andele i den nye solcellepark efter anvendelsen af VE-lovens principper. Dog har Jysk Energi valgt at hæve grænsen fra de 20%, der er beskrevet i købsretsordningen til at lokale borgere har køberet på 50% af solcelleparken. Med lokale borgere menes enhver person over 18 år, som har fast bopæl eller som råder over fast ejendom i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet. Afstanden på de 4,5 km beregnes fra projektets randområde. Hver borger, der opfylder disse kriterier, har en forkøbsret på op til 50 andele. I det omfang, at der ikke er afgivet købstilbud fra lokale borgere indenfor 4,5 km svarende til 50% af solcelleproduktionen, berettiges personer over 18 år med fast bopæl i Lemvig Kommune eller som råder over fast ejendom til at tegne andele. Når fristen for at afgive købstilbud udløber d. 3. oktober 2022, foretager Jysk Energi en opgørelse over det antal ejerandele, som de berettigede har afgivet købstilbud på. Såfremt der er indkommet færre bud end svarende til 50% af solcelleanlægges forventede produktion, kan Jysk Energi frit råde over de ejerandele, som ikke sælges gennem udbuddet. Er der indkommet flere bud end antallet af udbudte ejerandele, fortages en fordeling, som sikrer, at flest mulige borgere kan erhverve ejerandele. Ejerandelene vil blive tildelt således at alle, der har afgivet bud på mindst en andel, imødekommes med én ejerandel. Herefter imødekommes de, der han afgivet bud på minimum to ejerandele med yderligere én ejerandel og så fremdeles, indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De ejerandele, som herefter ikke kan fordeles efter ovenstående fordelingsprincip, fordeles efter lodtrækning, som foretages af Jysk Energi. Lodtrækningsmodellen benyttes også, hvis antallet af personer, som har afgivet bud, overstiger antallet af udbudte ejerandele. Enhver person, der er berettiget til at købe andele, kan maksimalt erhverve 227 andele svarende til et investeringsbeløb på kr. pr. købeberettiget person. Ejerandelene, der er omfattet af køberetten, skal udbydes til kostpris. Det betyder, at køberne skal tilbydes at købe andele på samme vilkår, som Jysk Energi selv kan opnå. At andelene udbydes på samme vilkår, som Jysk Energi selv kan opnå, betyder, at andelshaverne ligeledes bærer samme risici som Jysk Energi, i tilfælde af, at projektet ikke gennemføres. I forbindelse med arbejde udført af Jysk Energis medarbejdere eller koncernforbundne selskaber, er koncernens interne afregningspriser anvendt. Dette forhold er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet. 3.6 Begrænsning af andelenes omsættelighed Efter erhvervelsen af andelene kan disse ikke omsættes frit, da der vil være en forkøbsret for eksisterende interessenter. Ønsker en ejer af andele at sælge, skal denne selv finde en køber, som vil være interesseret. Herefter skal administrator af selskabet underrettes om antal andele og pris, hvorefter eksisterende interessenter kan erhverve andelene på samme vilkår inden for en periode på 8 dage. Såfremt flere interessenter ønsker at benytte deres forkøbsret samtidig, fordeles andele forholdsmæssigt blandt disse i forhold til deres ejerandel på tidspunktet for forkøbsrettens udnyttelse. Ved enhver overdragelse skal køberen indbetale købesummen til interessentskabet, som efter fradrag af eventuelle restancer og omkostninger udbetaler det resterende til sælgeren. Køberen hæfter i modsat fald for sælgerens gæld til interessentskabet, dog maksimalt med den betalte købesum. Interessenter frigøres først for sine forpligtelser over for interessentskabet, når ejerskifte skriftligt er anmeldt og godkendt af interessentskabets ledelse, herunder at købesummen er indbetalt til interessentskabet. Eneste undtagelser fra ovenstående regel vil være overdragelse af andele ved arv, gave eller ved handel til en virksomhed som kontrolleres, ægtefælle, samlever, forældre eller livsarvinger på betingelse af, at modtageren opfylder det offentliges regler for at besidde andele i interessentskabet. Ved enhver overdragelse forpligtes modtager tillige af selskabets vedtægter. 3.7 Værditabsordning I høringsperioden for lokalplanen og miljøkonsekvensrapporten blev der afholdt et offentligt informationsmøde for at informere naboer om reglerne for værditab på fast ejendom ved opstilling af solceller med deltagelse af en repræsentant fra Energistyrelsen. På dette møde blev der redegjort for konsekvenserne for de omkringliggende ejendomme samt om mulighederne for at søge om værditabserstatning. Præsentation og referat af mødet kan findes på: dokumenter/ I anlægsbudgettet er der medregnet udgifter i forbindelse med udbetaling af værditabserstatninger til de nærmeste naboer. Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale 7

8 4 Overordnede forhold 4.1 Selskabsmæssige forhold Der er blevet stiftet et interessentskab Høvsøre Solcellepark I/S med henblik på investering i den samlede produktionskapacitet for solcelleparken. Interessentskabet vil stå som eneejer af solcelleparken. Det nye solcelleinteressantskab er, som det fremgår af vedtægterne, etableret som et interessentskab fordelt på andele af kwh. Heraf udbydes de andele via køberetsordningen, mens opstilleren Jysk Energi råder over de resterende andele. 4.2 Ledelse af selskabet Interessentskabet skal ledes af en bestyrelse på op til 4 personer, hvoraf udvikler (Jysk Energi) udpeger to personer og øvrige investorer udpeger op til 2 bestyrelsesmedlemmer afhængigt af, hvor mange andele der sælges. Sælges der mindre end 25% andele til øvrige investorer vil de have ret til en plads i bestyrelsen, mens der vil være to pladser, såfremt der sælges mellem 25% og 50% af andele til øvrige investorer. I spørgsmål ifm. samhandel med Jysk Energis koncernforbundne selskaber vil ethvert bestyrelsesmedlem kunne kræve, at ekstern revisor skal verificere, at samhandlen foregår på fair markedsvilkår. 4.3 Pris på ejerandele Prisen pr. andel beregnes ud fra solcelleparkens anskaffelsessum divideret med antallet af andele. Som beskrevet i afsnit 3.1 vil Solcellepark Høvsøre blive opdelt i andele, og prisen pr. andel vil udgøre kr. Der henvises i øvrigt til beregningerne i afsnittet om økonomiske forhold (punkt 6). Andelsprisen er i projektet fastsat til kr., hvoraf 400 kr. betales ved tegning af andele. De resterende kr. skal indbetales senest 14 dage efter det er offentliggjort, hvor mange andele investorerne er blevet tildelt. Tegningsskema kan findes på Jysk Energis hjemmeside. 4.4 Finansiering og garantistillelse Solcelleparkens anskaffelsessum forventes finansieret ved kontant indbetaling fra interessenterne med undtagelsen af momsen, som finansieres af solcelleinteressentskabets pengeinstitut eller udvikler. I solcelleinteressentskabet er der solidarisk og personlig hæftelse fra deltagerne (interessenterne) i forhold til selskabets forpligtelser. Det forventes dog ikke, at der vil forekomme gældsoptagelser i selskabet udover de løbende mellemværender med SKAT og omkostningskreditorer. Bestyrelsen bemyndiges dog muligheden for at optage byggekreditter til dækningen af eventuelle meromkostninger ved opførelsen af solcelleparken. 5 Samhandel med koncernforbundne selskaber Jysk Energi er en del af en koncern med flere selskaber, der udfører en del af arbejdet ifm. opstilling af Solcellepark Høvsøre. Omkostningerne for udviklingsarbejdet vil blive faktureret ind i interessentskabet Solcellepark Høvsøre I/S baseret på timeregnskaber og koncernens almindelige transferpriser. Der anvendes samme timesatser, som der anvendes ved arbejde for koncernens offentligt regulerede Net-selskab. (Se bilag 4) Jysk Energi Teknik vil forestå den daglige driftsledelse og service efter idriftsættelsen på markedsvilkår. Jysk Energi Fibernet har etableret fiberinfrastruktur til og i solcelleparken, med henblik på at drive en platfom for sikkerhed i form af adgangskontrol og overvågning for et samlet beløb af ca. 1 mio. kr. Jorden til solcelleparken ejes af Jysk Energi Invest A/S. Der er lavet en aftale om en lejepris på kr./ha. pr. år. 8 Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale

9 Solcellepark Høvsøre er beliggende lige nord for Nissum Fjord. Transformerstationen, der skal føre den samlede produktion ind på elnettet. Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale 9

10 Anlægssum: Indledende studier og rådgivere Projekt- og byggeledelse mv. Solcelleanlæg Kompensation og grønne puljer Diverse Samlet anlægssum Kr. 8,6 mio. 8,2 mio. 189,3 mio. 9,4 mio. 4,5 mio. 220 mio. Anlægsbudgettet er udarbejdet på baggrund af Jysk Energis allerede afholdte udgifter, forventninger og skøn, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til den endelige anlægsinvestering. 6 Økonomiske forhold 6.1 Anlægsbudget Ovenstående anlægsbudget er udarbejdet på baggrund af Jysk Energis allerede afholdte udgifter, forventninger og skøn, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til den endelige anlægsinvestering. Det er desværre ikke muligt at oplyse indholdet af de enkelte kontrakter grundet fortrolighedsbestemmelser, men de største leverandører er: 1. Longi Paneler 2. Ideematec Trackere 3. Siemens Gamesa Power Stations 4. Sunotec Installation 5. Jysk Energi Teknik Transformerstation 6. Prysmian - Kabler Samhandlen med Jysk Teknik andrager ca. 13 mio. kr., hvoraf langt størstedelen er komponenter, mens en mindre del er beregnet efter medgået tid til installation. Jysk Energi Fibernet har etableret fiberinfrastruktur til og i solcelleparken, sikkerhed i form af adgangskontrol og overvågning for et samlet beløb af ca. 1 mio. kr. Der er budgetteret med samlede projektomkostninger i form af timer faktureret fra Jysk Energi koncernen til projektet på ca. 5,3 mio. kr. 6.2 Driftsbudget I budgettet er der, som nævnt i afsnit 3.1, regnet med en årlig elproduktion på ca kwh for solcelleparken, der vil blive ejet af Solcellepark Høvsøre I/S. Den beregnede produktionen på kwh er udtryk for en forventet gennemsnitsproduktion, og der må forventes større udsving fra år til år. De første tre år af parkens levetid er der anvendt elpriser svarende til de priser, der kan sikres i markedet. I de efterfølgende år er elprisen budgetteret til at være på fast på et niveau mellem 20 og 50 øre pr. KWh. Det skal bemærkes, at afregningsprisen på el løbende ændrer sig i forhold til markedsforholdene, og prisen er derfor behæftet med stor usikkerhed. På udgiftssiden er der i budgettet medtaget udgifter til udvidet garantiordning, service- og vedligehold, forsikringer, administration, jordleje, vedligehold af vejanlæg samt ejendomsskatter. For alle udgiftsposter er budgetteret med en årlig stigning på 2%. Budgettet er udarbejdet på grundlag af Jysk Energis forventninger til den fremtidige økonomi ved driften af solcelleparken. Det skal dog bemærkes, at Jysk Energi ikke har indgået faste aftaler med alle leverandører. De faktiske resultater vil derfor sandsynligvis afvige fra budgettet. 10 Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale

11 Ifølge vores antagelser vil solcellepark give et afkast på 5,49% pa Forventet afkast De væsentligste input for beregningen er følgende: Budgeret anlægssum på 220 mio. kr. 30 års levetid Oppetid 98% Drift og vedligeholdelse inkl. forsikring anslået til ca. 2,6 mio. kr./år Årlig jordleje 960 tkr. Årlig effekttab: 0,45% (panelerne virkningsgrad forringes lidt hvert år) Elpris: 120 øre/kwh i 2023 og 70 øre/kwh i 2024 og 53 øre/kwh i Herefter 30 øre/kwh. (indekseres med 1% årligt fra 2026) Det er antaget, at certifikatprisen, spread ift. lukkepriser, håndtering og solprofilen udligner hinanden og udgør 0 øre/kwh. Dog er der fraregnet 1 øre i budgettet til indfødningstarif. Under forudsætning af ovenstående input vil Solcellepark Høvsøre medføre et afkast på 5,49% og have en tilbagebetalingstid på ca. 14 år Scenarieanalyse Nedenstående tabel viser følsomheden i projektet for de langsigtede elpriser fra 2026 og frem. Elprisen er angivet i kr. pr. kwh solgt. Afkastet/IRR svarer til den gennemsnitlige årlige forrentning over projektets løbetid. Elpris Afkast 0,20 1,04% 0,25 3,56% 0,30 5,49% 0,35 7,10% 0,40 8,49% 0,50 10,88% Som det kan ses i følsomhedsanalysen er afkastet fra Solcellepark Høvsøre meget påvirket af elprisen. Der kunne ligeledes laves scenarier for de første tre år, men det er fravalgt. Det vil naturligvis påvirke tilbagebetalingstiden væsentligt, såfremt elpriserne afviger fra det forudsatte de første tre år. Alle afkast er angivet før skat. Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale 11

12 7 Skattemæssige forhold Ved køb af andele vil indkomst fra Solcellepark Høvsøre I/S blive skattepligtig. Den enkelte investors skatteforhold er Jysk Energi og Solcellepark Høvsøre I/S uvedkommende og investorerne opfordres til at søge egen rådgivning. For Skattelovgivningens almindelige regler henvises til bilag 3. 8 Budgetforudsætninger og risikofaktorer Alle investeringer er forbundet med risici og dette gælder også investeringer i solcelleparker. Mulige investorer i Solcellepark Høvsøre I/S skal derfor nøje vurdere alle oplysninger i nærværende udbudsmateriale og de dermed forbundne risici. Nedenstående risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende, ligesom de ej heller er prioriterede efter sandsynligheden for at de indtræffer. Følgende risikofaktorer, der alle vurderes som værende væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette udbudsmateriale overvejes nøje, førend der træffes beslutning om investering i andele i Solcellepark Høvsøre I/S. 8.1 Nettilslutning Projektet er planlagt til at blive nettilsluttet og producere de første kwh inden udgangen af Lykkes det ikke at tilslutte parken indenfor ovennævnt frist, risikeres der at skulle betales en tilslutningsafgift til netselskabet. Nettilslutningsafgiften er endnu ikke fastlagt, men det forventes at den samlede omkostning kan blive op mod 30 mio. kr. Det er derfor af afgørende betydning, at solcelleparken producerer første kwh inden for de fastsatte frister. 8.2 Leverance af komponenter En væsentlig risiko er forbundet med især leveringstid på komponenter, der sætter tidsplanen under pres, hvis de nuværende markedsforhold fortsætter. Opstår der akut flaskehals på fragt fra østen eller lign., som er uden for udviklers kontrol, vil det øge risikoen for at nettilslutte projektet for sent. Da hovedkomponenterne er leveret, vurderes risikoen som relativ lav. 8.3 Anlægsomkostninger hvormed anlægsbudgettet vurderes at være retvisende til en samlet sum af afrundet kr. Der er dog enkelte poster, hvori der stadig findes en usikkerhed, da der løbende skal anskaffes materiel og udstyr for at holde anlægsfasen i gang. Dermed vurderes største usikkerhed at være tidsplanen for installationen. Da der kan opstå forsinkelser i leverancerne, kan dette medføre en meromkostning. Den afledte effekt heraf er, at selskabet, der udfører installationsarbejdet, vil blive forsinket og kræve kompensation for eksempelvist stilstand. Der er budgetteret med et mindre beløb til dette, samt eventuelle uforudsete omkostninger. Eventuelle besparelser vil blive udloddet sammen med første udbetaling. 8.4 Produktion Der er lavet en række antagelser solcelleparkens performance, der udmunder sig i en årlig produktion på afrundet kwh. Solcelleparken har en nominel installeret effekt på 40,456 MWp. Produktionen bliver beregnet ved at tage højde for solindstrålingen for den geografiske placering samt den valgte teknologi (SAT) yield - gange den installerede effekt. Det giver således 50 GWh/år. Der er i budgettet indregnet en årlig forringelse på 0,45% p.a. Der er naturligvis både usikkerhed og variation i produktionen fra et solcelleanlæg, men det forventes at udligne sig over projektets levetid. 8.5 Forventet elpris Følsomheden for elprisen er tidligere beskrevet i afsnit 6.2 samt underpunkter. 8.6 Nedtagningsomkostninger Nedtagningsomkostninger efter år 30 er antaget at være 0. Dette er gjort med udgangspunkt i, at det antages at retten til at repower sitet opvejer omkostninger ved nedtagning af trackere, paneler mv. Dette udgør såvel en risiko som en mulighed. Bestyrelsen er berettiget til at hensætte beløb til afholdelse af disse omkostninger løbende i løbet af projektets levetid. 8.7 Omsætning Omsætningen er beregnet ved produktionen ganget elprisen på årsbasis. Der er taget højde for indførelsen af indfødningstarif, som er antaget at være på 1 øre/kwh fra År 1 er omsætningen budgetteret med 59,5 mio. kr. Der er kontrakter for alle leverandører til solcelleparken, 12 Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale

13 8.8 Omkostninger Der er lavet en jordlejeaftale på solcelleparken. Jorden ejes af Jysk Energi Invest A/S. Der betales kr./ha. på nettoprojektarealet, der udgør 64 ha. Der betales således kun for det areal, der direkte anvendes til solceller. Det samlede areal er ca. 71 ha. Prisen fremskrives med inflationen, som er anslået til at være 2% over projektets levetid. Øvrige driftsomkostninger i parken består af drift og vedligeholdelse, forsikring, solcelleparkens eget elforbrug, afbrud). Der er budgetteret med ca. 2,6 mio. kr. årligt i samlede omkostninger, hvilket er vurderet ud fra sammenlignelige markedspriser fra lignende solcelleparker. Herudover er der indregnet med 2% årlig inflation i omkostningerne. 8.9 Produktionsforhold Som tidligere beskrevet er andelenes pris beregnet ud fra en forventet/beregnet produktion. Der er naturligvis en risiko for, at den faktiske produktion ikke svarer til den forventede/ beregnede produktion. Dette kan skyldes skader på panelerne, som bevirker, at parken er ude af drift eller at solforholdene er dårligere end det beregnede. Endelig er det vigtigt at holde sig for øje, at den forventede/ beregnede produktion er et udtryk for en gennemsnitsproduktion, og der kan være store forskelle i produktionen fra år til år Komponenternes levetid Komponenternes levetid er estimeret af leverandører og rådgivere baseret på de faktiske klimatiske forhold på sitet. Skulle det faktiske levetid vise sig at være kortere, kan det have en væsentlig betydning for drift- og vedligeholdelsesbudgettet, ligesom der kan opstå behov for reinvesteringer i solcelleanlægget. På flere nøglekomponenter er der tegnet udvidet forsikring og øget korrosionsbeskyttelse, men det vil aldrig dække omkostningerne 100% Vedligeholdelse Solcellepark Høvsøre vil kræve løbende service og vedligehold. Der er erfaringstal at trække på, men igen er dette et område, hvor usikkerheden er stor. For at imødegå denne usikkerhed er der tegnet forlænget produktgaranti på flere komponenter, som dækker udgifter til såvel planlagte som ikke-planlagt vedligeholdelse samt nødvendige forbrugsmaterialer, reservedele og hovedkomponenter. Det er naturligvis ikke en garanti for, at der ikke kommer uforudsete udgifter, men i stedet er anlagt en konservativ tilgang for at sikre selskabet mest muligt. I budgettet er der anvendt et estimat på den årlige drift og vedligeholdelse baseret på erfaringstal fra andre solparker Forsikringer Der er tegnet en entrepriseforsikring, der dækker byggefasen. Herudover er der tegnet en all-risk forsikring, som dækker mod lynnedslag, storm, brand, driftstab mv Øvrige forhold Der vil være risici forbundet med eventuelle fremtidige ændringer i eksempelvis afregningsregler, VE-beviser, nettariffer, skattelovgivning, regulatoriske forhold m.v. Jysk Energis folk knokler for at bygge Høvsøre Solcellepark. Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale 13

14 Gården på Smørpøtvej, der danner omdrejningspunkt for Solcellepark Høvsøre. 9 Opstiller og udbyders erklæring Ledelsen i Jysk Energi Invest A/S har udarbejdet nærværende udbudsmateriale i forbindelse med udbud af Solcellepark Høvsøre I/S. Projektet er ikke underlagt VE-loven og dermed køberetsordningen, men udvikler har frivilligt valgt at udbyde op til 50% andele efter VE-Lovens principper. Vi erklærer således, på vegne af Jysk Energi Invest A/S, at oplysningerne i udbudsmaterialet os bekendt er rigtige, og at udbudsmaterialet efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at købsberettigede og deres rådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over Solcellepark Høvsøre I/S fremtidsudsigter udtrykt i anlægs-, drifts-, likviditets- og balancebudget, samt de rettigheder, der knytter sig til de andele, der udbydes. Efter vores opfattelse er budgettet udarbejdet på grundlag af de forudsætninger, som er beskrevet. Budgettet er baseret på en række forudsætninger og forventninger, hvor mange af de væsentligste ligger udenfor ledelsens kontrol og indflydelse. Budgettet repræsenterer ledelsens bedste skøn pr. dags dato, om end disse indeholder skøn og udsagn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra budgettet for den 30-årige investeringsperiode, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Udbudsmaterialet indeholder en redegørelse for opførelse og drift af solcelleparken, beskrivelse af de skattemæssige forhold samt budget for de kommende 30 driftsår. Som det fremgår af udbudsmaterialets oplysninger, vil en eventuel investering i Solcellepark Høvsøre I/S give et afkast, som er beregnet under forudsætning af, at de opstillede parametre bliver realiseret. I det omfang de opstillede parametre ikke bliver realiseret, vil det medføre ændringer i afkastet. Disse ændringer kan i sagens natur være væsentlige. For investering i Solcellepark Høvsøre I/S gælder direkte solidarisk, personlig og ubegrænset hæftelse. Holstebro, den Morten Porse Forretningschef for Jysk Energi Invest Lars Naur Direktør, Jysk Energi koncernen 14 Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale

15 Revisor erklæring Bilag 1 Til ledelsen i Solcellepark Høvsøre I/S Vi har fået til opgave at afgive en erklæring om det af Jysk Energi Invest A/S udarbejdede budget i udbudsmaterialet for Solcellepark Høvsøre I/S for årene 1 til 30, der omfatter drifts-, status-, anlægs- og likviditetsbudget (bilag 2) samt budgetforudsætninger (afsnit 8). Budgettet udarbejdes på grundlag af budgetforudsætningerne (afsnit 8) og i overensstemmelse med den praksis, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne, udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet, udtrykkes med begrænset sikkerhed. Ved et rimeligt grundlag for budgettet forstås i denne erklæringsopgave, at budgetforudsætningerne er fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske. Formålet med budgettet er at afspejle den forventede økonomiske virkning af investeringen i solcelleparken for årene 1 til 30. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke indtræder som forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige. Ledelsens ansvar Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af budgettet på grundlag af budgetforudsætningerne. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne, samt en konklusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi er underlagt den internationale standard om kvalitetsstyring og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering. Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark. Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne, herunder efterprøvet de indre talmæssige sammenhænge i budgettet. Ved vores undersøgelser af budgetforudsætningerne har vi på grundlag af vores kendskab til interessentskabet, dets branche og den af ledelsen fremlagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der giver os grund til at mene, at budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet, herunder at budgetforudsætningerne kan anses som værende fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale 15

16 Omfanget af de handlinger, som vi har udført ved vores undersøgelse af budgetforudsætningerne, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om budgetforudsætningerne, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Konklusion Det er vores opfattelse, at budgettet for årene 1 til 30 i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne. På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Skive, den 19. august 2022 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bilag 1 Jesper K. Viborg Statsaut. revisor 16 Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale

17 Bilag 2 Solcellepark Høvsøre I/S (tkr.) Primo År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 27 År 28 År 29 År 30 I alt Omsætning Leje af jord Øvrige adminstrative omkostninger Forsikring Elektricitet Revisor Øvrige omkostninger Afskrivninger Årets resultat Solcellepark Likvider Aktiver i alt Egenkapital primo Indskud Årets resultat Årets udlodning Egenkapital Passiver i alt KONTANT INDSKUD - TILBAGEBETALINGSTID PÅ EN APART. Primo År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 27 År 28 År 29 År 30 I alt Indskud Udlodning Årets Lkviditet inden skat Likviditet AKK Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale 17

18 Bilag 3 Skattemæssige forhold ved investering i Solcellepark Høvsøre I/S Her følger en beskrivelse af de overordnede skattemæssige forhold for købere i Solcellepark Høvsøre I/S Denne beskrivelse omfatter ikke samtlige regler og ituationer, men kun de mest almindelige forhold. Interessenterne opfordres til at forhøre sig hos egne rådgivere om de skattemæssige konsekvenser for den enkelte, idet beskrivelsen er af generel karakter og ikke tager højde for eventuelle særlige forhold. Beskrivelsen er baseret på en forudsætning om, at der er tale om en personlig investor, der er fuldt skattepligtig til Danmark. Generelle skattemæssige forhold Ved køb af andele vil indkomst fra Solcellepark Høvsøre I/S blive skattepligtig. Beskatningen af andele følger skattelovgivningens almindelige regler. Ifølge Ligningslovens 8P kan personer, der ejer vedvarende energi-anlæg skattemæssigt anvende nogle forenklede regler, hvorefter der kun sker beskatning af 60 % af den indkomst, der overstiger kr. årligt. Anvendelse af disse forenklede regler omfatter dog kun energi-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål. Investorer i Høvsøre Solcellepark I/S kan derfor ikke benytte disse regler. Skattelovgivningens almindelige regler Køber anses skattemæssigt for at deltage i en erhvervsmæssig virksomhed ved investeringen. Ved beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler skal investor fuldt ud medregne deres andel af indtægterne fra interessentskabet til den skattepligtige indkomst, og der kan foretages fradrag for de omkostninger, der er forbundet med driften af solcelleparken (fx forsikring, vedligeholdelse, leje af jord, administrationsomkostninger, serviceaftaler m.v.), herunder afskrivninger. Da solcelleparken udbydes til, og købes af en bredere kreds af personer (mere end 10 personer) vil den enkelte investor blive omfattet af anpartsreglerne i personskattelovens 4, stk. 1, nr. 9. Følgende er gældende for indkomst fra Høvsøre Solcellepark I/S. Kapitalindkomst Indkomsten er kapitalindkomst, hvilket betyder, at et overskud vil blive beskattet med mellem ca. 26 % og 43 % afhængig af investors og eventuelle ægtefælles øvrige indkomstforhold. Der skal således ikke skelnes mellem, om der er tale om driftsindtægter/udgifter eller renteindtægter/renteudgifter. Hele overskuddet efter renter beskattes som kapitalindkomst. Virksomhedsordning/kapitalafkastordning Virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen kan ikke anvendes. Dette følger umiddelbart af, at indkomsten er gjort til kapitalindkomst. Personer, der driver anden virksomhed under virksomhedsordningen/kapitalafkastordningen vil ikke blive berørt ved investering i andele i Høvsøre Solcellepark I/S. Deres virksomhedsordning/kapitalafkastordning kan fortsætte uændret. Underskudsbegrænsning Eventuelt underskud fra Høvsøre Solcellepark I/S kan ikke anvendes til modregning i anden indkomst. Underskuddene kan dog fremføres til senere års overskud i Solcellepark Høvsøre I/S. Skattemæssige afskrivninger Solcelleanlægget m.v. anses skattemæssigt for driftsmidler, og solcelleanlægget tilhører en særlig kategori af driftsmidler, hvor de skattemæssige afskrivninger er begrænset til enten 15 % p.a. efter en saldometode, eller 7 % p.a. efter en saldometode. Dette til forskel for almindelige driftsmidler, hvor afskrivningssatsen er 25 % p.a. efter en saldometode. Skattemæssigt vil solcelleanlæggets anskaffelsessum skulle opdeles i følgende kategorier, idet det bemærkes, at Solcellepark Høvsøre I/S ikke kommer til at eje den jord, hvorpå solcelleanlægget opføres. 1. Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet større end 1 MW kan afskrives med 15 % efter afskrivningslovens 5C stk. 1, nr Infrastrukturanlæg, dvs. anlæg til transport/lagring og distribution af el m.v. kan afskrives med 7 % efter afskrivningslovens 5C stk. 2, nr Omkostninger, hvorpå der ikke kan afskrives (det såkaldte udbyderhonorer). Efter praksis anser Skattestyrelsen sådanne omkostninger for ikke fradrags- eller afskrivningsberettigede etableringsomkostninger. Sådanne omkostninger kan således hverken fradrages eller indgå i anskaffelsessummen/afskrivningsgrundlaget for et aktiv. Der er typisk tale om omkostninger ved udbydelse og tilrettelæggelse af projektet 18 Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale

19 Bilag 4 Salgspriser på interne medarbejdere (2022). Funktion Specialister Driftstekniker Adm. tekniker Adm. medarbejdere Salgspriser 998 kr. 750 kr. 498 kr. 435 kr. Solcellepark Høvsøre I/S udbudsmateriale 19

20

K/S H-H F Mølle I (laugmølle) Udbudsmateriale i henhold til køberetsordningen i VE-loven

K/S H-H F Mølle I (laugmølle) Udbudsmateriale i henhold til køberetsordningen i VE-loven K/S H-H F Mølle I (laugmølle) Udbudsmateriale i henhold til køberetsordningen i VE-loven Indholdsfortegnelse 1. Generel information...3 2. Opstiller og udbyder af kommanditandele iht. køberetsordningen

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2017-31/3 2018 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2017/18 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde 28.01.2016 v./ Statsaut. revisor Kim Wegener AGENDA Generelt om budgetudarbejdelse Konsulentens ansvar Konkrete review- og assistancehandlinger Krav til dokumentation

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

BILAG E PROJEKTKONTRAKT. mellem. Solar Park Næssundvej ApS. Næssundvej Køberetsselskab I/S

BILAG E PROJEKTKONTRAKT. mellem. Solar Park Næssundvej ApS. Næssundvej Køberetsselskab I/S BILAG E PROJEKTKONTRAKT mellem Solar Park Næssundvej ApS og Næssundvej Køberetsselskab I/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Definitioner... 3 3. Projektstyring... 4 4. Gennemførelse af Projektet...

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Gilbjerg Vindmøllelav I/S

Gilbjerg Vindmøllelav I/S Gilbjerg Vindmøllelav I/S Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Gilbjerg Vindmøllelav I/S i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale Gilbjerg

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2018

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2018 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2018 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Heimdal Vind I/S. Udbudsmateriale

Heimdal Vind I/S. Udbudsmateriale Heimdal Vind I/S Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Heimdal Vind I/S i henhold til bestemmelserne i VEloven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale Heimdal Vind I/S Side 1

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale -1 1. Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S

Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale -1 1. Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Nejst Vindmøllelaug Udbudsmateriale 2 l/s Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Nejst Vindmøllelaug 2 l/s i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale -1 1

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2016/ /24

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2016/ /24 Budget for perioden 2016/17-2023/24 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2016/17-2023/24 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2017/ /25

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2017/ /25 Budget for perioden 2017/18-2024/25 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2017/18-2024/25 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

LB PROPERTY ApS. Søndergade 227, 3 th 9900 Frederikshavn. Årsrapport 1. januar december 2016

LB PROPERTY ApS. Søndergade 227, 3 th 9900 Frederikshavn. Årsrapport 1. januar december 2016 LB PROPERTY ApS Søndergade 227, 3 th 9900 Frederikshavn Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/06/2017 Lars Bach

Læs mere

September Invest 2015 ApS Sdr. Klintvej 31, 6830 Nørre-Nebel CVR-nr

September Invest 2015 ApS Sdr. Klintvej 31, 6830 Nørre-Nebel CVR-nr Sdr. Klintvej 31, 6830 Nørre-Nebel CVR-nr. 37 08 09 50 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 04.06.18 Michael Askholm Neumann Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Hunseby Vindmøllelaug I/S

Hunseby Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af nyt vindmølleprojekt på Knuthenborg Allé. Indledning Borgere, virksomheder og foreninger i Lolland og Guldborgsund Kommune indbydes

Læs mere

Liljeborg Ejendomme Roskilde Havn ApS Vestagervej 17, 2900 Hellerup CVR-nr

Liljeborg Ejendomme Roskilde Havn ApS Vestagervej 17, 2900 Hellerup CVR-nr Liljeborg Ejendomme Roskilde Havn ApS Vestagervej 17, 2900 Hellerup CVR-nr. 37 25 73 03 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.18 Kenneth Chaim Daudt Dirigent

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

K BOLIGER APS JÆGERSBORG ALLE 6, 2920 CHARLOTTENLUND 1. JANUAR DECEMBER 2016

K BOLIGER APS JÆGERSBORG ALLE 6, 2920 CHARLOTTENLUND 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 K BOLIGER APS JÆGERSBORG ALLE 6, 2920 CHARLOTTENLUND

Læs mere

ForskEl El A/S Nørre Alle 11, 7400 Herning. Årsrapport. 14. juni september 2018

ForskEl El A/S Nørre Alle 11, 7400 Herning. Årsrapport. 14. juni september 2018 ForskEl El A/S Nørre Alle 11, 7400 Herning CVR-nr. 38 73 20 56 Årsrapport 14. juni 2017-30. september 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar

Læs mere

Røddinglund Plantage Herning A/S Bredgade 2C, 2. sal, 7400 Herning. Årsrapport. 1. oktober september 2016

Røddinglund Plantage Herning A/S Bredgade 2C, 2. sal, 7400 Herning. Årsrapport. 1. oktober september 2016 Røddinglund Plantage Herning A/S Bredgade 2C, 2. sal, 7400 Herning CVR-nr. 31 15 32 47 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Solpark Flarup DEBATOPLÆG

Solpark Flarup DEBATOPLÆG Solpark Flarup DEBATOPLÆG December 2018 SOLCELLEOMRÅDE Foreslået placering af Solpark Flarup Baggrund for projektet Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre en solcellepark ved Flarup, sydvest

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

DANSK ENERGI LYS APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 (3. regnskabsår)

DANSK ENERGI LYS APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 (3. regnskabsår) DANSK ENERGI LYS APS CVR-NR 33 95 93 62 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29 / 12 2014. Claus Overgård Rønnow Dirigent

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Nejst Vindmøllelaug I/S Udbudsmateriale

Nejst Vindmøllelaug I/S Udbudsmateriale Nejst Vindmøllelaug I/S Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Nejst Vindmøllelaug I/S i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 46 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 10 % kræver

Læs mere

KD Projekt ApS. Industrivej Skanderborg. Årsrapport 7. april december 2017

KD Projekt ApS. Industrivej Skanderborg. Årsrapport 7. april december 2017 KD Projekt ApS Industrivej 6 8660 Skanderborg Årsrapport 7. april 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2018 Kim Andersen Dirigent

Læs mere

PROAD APS SMALLEGADE 54, 1. TH., 2000 FREDERIKSBERG 2014/15

PROAD APS SMALLEGADE 54, 1. TH., 2000 FREDERIKSBERG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PROAD APS SMALLEGADE 54, 1. TH., 2000 FREDERIKSBERG

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

HSA INVESTMENT APS SKRÆNTEN 21, 9800 HJØRRING

HSA INVESTMENT APS SKRÆNTEN 21, 9800 HJØRRING Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HSA INVESTMENT APS SKRÆNTEN 21, 9800 HJØRRING

Læs mere

FOLKENBERG HOLDING APS OVER BØLGEN 2 C, 2., 2670 GREVE 1. JANUAR DECEMBER 2017

FOLKENBERG HOLDING APS OVER BØLGEN 2 C, 2., 2670 GREVE 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FOLKENBERG HOLDING APS OVER BØLGEN 2 C, 2., 2670

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

EJENDOMSSELSKAB BULGARIEN AF 18. NOVEMBER 2005 APS SKOVVEJ 83, 2920 CHARLOTTENLUND 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018

EJENDOMSSELSKAB BULGARIEN AF 18. NOVEMBER 2005 APS SKOVVEJ 83, 2920 CHARLOTTENLUND 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 EJENDOMSSELSKAB BULGARIEN AF 18. NOVEMBER 2005 APS

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Århus Bugt Linien ApS

Århus Bugt Linien ApS Budget for tiden 01.01.12 30.06.13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Spring Invest ApS. Årsrapport for januar december 2017

Spring Invest ApS. Årsrapport for januar december 2017 Møllevangs Alle 167A 8200 Aarhus N CVR-nr. 28507909 Årsrapport for 2017 1. januar 2017-31. december 2017 12. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

THX CONSULT APS STEENSTRUPS ALLE 9, 2. TH., 1924 FREDERIKSBERG C

THX CONSULT APS STEENSTRUPS ALLE 9, 2. TH., 1924 FREDERIKSBERG C Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 THX CONSULT APS STEENSTRUPS ALLE 9, 2. TH., 1924

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk ANIBA Bilag til årsrapporten for

Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk ANIBA Bilag til årsrapporten for 1,3WC Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk ANIBA Bilag til årsrapporten for CVR-nr. 17 03 82 81 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19,

Læs mere

Vendi.dk ApS. Boulevarden 4, 9000 Aalborg. Årsrapport for

Vendi.dk ApS. Boulevarden 4, 9000 Aalborg. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Vendi.dk ApS Boulevarden 4, 9000 Aalborg Årsrapport for 2018 CVR-nr. 34 09 02 46 Årsrapporten

Læs mere

KPS INVEST ÅRHUS APS USSINGVEJ 29, 8723 LØSNING

KPS INVEST ÅRHUS APS USSINGVEJ 29, 8723 LØSNING Tlf.: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Fårtofts Plads 9 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KPS INVEST ÅRHUS APS USSINGVEJ 29, 8723 LØSNING

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S c/o Lønberg & Leth Christensen Advokatfirma, 1263 København K CVR-nr. 12 01 16 28 Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S CVR-nr. 12 01 16 28 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 20 14 dirigent Jan Leth

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

OFFENTLIGHEDSMØDE 14. AUGUST 2019 VINDMØLLER PÅ HIRTSHALS HAVN

OFFENTLIGHEDSMØDE 14. AUGUST 2019 VINDMØLLER PÅ HIRTSHALS HAVN OFFENTLIGHEDSMØDE 14. AUGUST 2019 VINDMØLLER PÅ HIRTSHALS HAVN 2 DAGSORDEN Velkomst v/jens Peter Lunden, formand for Hirtshals Havnefond Søren Nørgaard Sørensen, HjulmandKaptain, orienterer om de generelle

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23 Budget for perioden 2015/16-2022/23 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2015/16-2022/23 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Powercyte ApS. Edvard Thomsens Vej 57, 6. 2., 2300 København. Årsrapport for

Powercyte ApS. Edvard Thomsens Vej 57, 6. 2., 2300 København. Årsrapport for Øster Allé 42 DK-2100 København Ø Tlf. 35 38 48 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Powercyte ApS Edvard Thomsens Vej 57, 6. 2., 2300 København Årsrapport for 2017 CVR-nr. 36 07 88

Læs mere

DUX HOLDING APS MORSØVEJ 5, 6400 SØNDERBORG 2015/16

DUX HOLDING APS MORSØVEJ 5, 6400 SØNDERBORG 2015/16 Tlf.: 75 24 61 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab olgod@bdo.dk Torvet 2 www.bdo.dk DK-6870 Ølgod CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DUX HOLDING APS MORSØVEJ 5, 6400 SØNDERBORG ÅRSRAPPORT Års 2015/16

Læs mere

JKF HOBRO HOLDING APS HEGEDALSPARKEN 31, 9500 HOBRO 18. MAJ DECEMBER 2017

JKF HOBRO HOLDING APS HEGEDALSPARKEN 31, 9500 HOBRO 18. MAJ DECEMBER 2017 Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Jeppe Aakjærs Vej 10 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JKF HOBRO HOLDING APS HEGEDALSPARKEN 31, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT

Læs mere

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N CVR nr. 27982727 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vestforsyning Vind A/S

Ordinær generalforsamling i Vestforsyning Vind A/S Ordinær generalforsamling i Vestforsyning Vind A/S Pkt. 1 Indstilling og valg af dirigent Bestyrelsens indstilling Advokat Jacob Sparre Christiansen Dagsorden Valg af dirigent Forelæggelse af årsrapport

Læs mere

Bifrost Communications Holding ApS Pyrus Alle Kastrup CVR-nr Årsrapport 2017

Bifrost Communications Holding ApS Pyrus Alle Kastrup CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Bifrost Communications Holding ApS Pyrus Alle

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

BoligOne Lars Eriksen ApS Centervej Køge. Årsrapport for 2018

BoligOne Lars Eriksen ApS Centervej Køge. Årsrapport for 2018 BoligOne Lars Eriksen ApS Centervej 7 4600 Køge CVR-nr. 35 82 53 39 Årsrapport for 2018 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2019

Læs mere

A Mean Company ApS Rislundvej 7, 8240 Risskov

A Mean Company ApS Rislundvej 7, 8240 Risskov A Mean Company ApS Rislundvej 7, 8240 Risskov CVR-nr. 36 72 85 31 Årsrapport 22. april - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2016.

Læs mere

HWA APS FUGHOLM 17, 8700 HORSENS 1. JANUAR DECEMBER 2017

HWA APS FUGHOLM 17, 8700 HORSENS 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HWA APS FUGHOLM 17, 8700 HORSENS ÅRSRAPPORT Års 1. JANUAR

Læs mere

PK 63 Holding ApS. Hellerupvej 43, 2. tv., 2900 Hellerup. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

PK 63 Holding ApS. Hellerupvej 43, 2. tv., 2900 Hellerup. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr. 35 25 76 91 København Poul Bundgaards Vej 1, 1. 2500 Valby Odense Hjallesevej 126 5230 Odense M Hellerupvej 43, 2. tv., 2900 Hellerup CVR-nr.

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

SLOWPLAY APS C/O POWER MEDIA GROUP, NØRRE VOLDGADE 11 1., 1358 KØBENHAVN K 1. JANUAR DECEMBER 2018

SLOWPLAY APS C/O POWER MEDIA GROUP, NØRRE VOLDGADE 11 1., 1358 KØBENHAVN K 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 SLOWPLAY APS C/O POWER MEDIA GROUP, NØRRE VOLDGADE

Læs mere

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen Nyt vindmølleprojekt Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen AGENDA Indkomstopgørelse for vindmøllevirksomhed Etableringsudgifter Naboerstatning Anparter erhvervet

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ESTATE ROLD & KOCH A/S NIBEVEJ 4, 9200 AALBORG SV 1. JANUAR DECEMBER 2017

ESTATE ROLD & KOCH A/S NIBEVEJ 4, 9200 AALBORG SV 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ESTATE ROLD & KOCH A/S NIBEVEJ 4, 9200 AALBORG SV ÅRSRAPPORT

Læs mere

BudPaaBilen IVS Fuglevænget 35, Herskind, 8464 Galten

BudPaaBilen IVS Fuglevænget 35, Herskind, 8464 Galten BudPaaBilen IVS Fuglevænget 35, Herskind, 8464 Galten CVR-nr. 37 85 50 22 Årsrapport 1. juli 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent

Læs mere

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2017

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2017 NET AIS Holstebro 31. maj 2018 Intern overvågningsprogram Årsberetning 2017 NOE Net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning ifølge gældende bekendtgørelse 667 af 19/05/2015.

Læs mere

CALIRA HOLDING APS AMALIEGADE 10, 1256 KØBENHAVN K 1. JANUAR DECEMBER 2018

CALIRA HOLDING APS AMALIEGADE 10, 1256 KØBENHAVN K 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CALIRA HOLDING APS AMALIEGADE 10, 1256 KØBENHAVN

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2018

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2018 Holstebro 27. maj 2019 Intern overvågningsprogram Årsberetning 2018 NOE Net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning ifølge gældende bekendtgørelse nr. 933 af juni 2018.

Læs mere

K3 INVEST APS LEMVIGVEJ 77, 9220 AALBORG ØST 1. JANUAR DECEMBER REGNSKABSÅR

K3 INVEST APS LEMVIGVEJ 77, 9220 AALBORG ØST 1. JANUAR DECEMBER REGNSKABSÅR Tlf.: 98 82 32 88 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab broenderslev@bdo.dk Torvet 10 www.bdo.dk DK-9700 Brønderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 K3 INVEST APS LEMVIGVEJ 77, 9220 AALBORG ØST ÅRSRAPPORT

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a.

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2018/19-2022/23 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rytterkasernen 21, Postboks 370,5000 Odense C T: 6314 4200, F: 6314 4201, www.pwc.dk

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

W3 Properties ApS Vingelhøjvej Aabenraa CVR-nr Årsrapport

W3 Properties ApS Vingelhøjvej Aabenraa CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk W3 Properties ApS Vingelhøjvej 18 6200 Aabenraa CVR-nr.

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere