B da. Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D. Projekteringsvejledning til B1091

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B da. Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D. Projekteringsvejledning til B1091"

Transkript

1 B da Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B1091

2 Pos : 2 /Anl eitung en/motor en/b Proj ekti erungsleitfaden zur B1091/0. Prolog/Bestimmungsgem äße Verwendung der Dr ehs trom-asynchr onm otoren im Fr equenz umrichter @ 1 Pos : 3 /Allgemei n/allgemei ngültige Modul e/ Seitenumbr uch @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B1091 Lovmæssig anvendelse af asynkronmotorer i frekvensomformerdrift Overholdelsen af projekteringsinstruktionen B til Drifts- og Montagevejledning B1091, samt driftsvejledningen til frekvensomformeren og til produktoversigten G4014 udgør begge en forudsætning for problemfri drift, og at eventuelle krav på garantien kan opfyldes. Læs derfor drifts- og monteringsvejledningen, før du arbejder med motorerne og frekvensomformeren! Driftsvejledningen indeholder vigtige tips til service. Den skal derfor opbevares i nærheden af motoren. Asynkronmotorerne og frekvensomformerne er egnet til industrielle og erhvervsmæssige anlæg til at trække og bevæge forskellige applikationer. Alle informationer givet i de tekniske data og de lovmæssige betingelser på monteringsstedet skal ubetinget overholdes. Det er ikke lovligt at tage motoren i brug (igangsætning af den funktion, den er bestemt til), indtil det er konstateret, at maskinen overholder EMC Direktivet 2014/30/EU, samt at slutproduktet overholder maskindirektivet 2006/42/EF (EN skal respekteres). 2 B da-2422

3 Pos : 4 /Anl eitung en/motor en/b Proj ekti erungsleitfaden zur B1091/0. Prolog/D ok umentati on - Versionsliste @ 1 Pos : 5 /Anl eitung en/motor en/b Proj ekti erungsleitfaden zur B1091/0. Prolog/Gül tigkeit [B @ 1 G Pos : 6 /Allgemei n/allgemei ngültige Modul e/h @ 1 Dokumentation Dokumentation Betegnelse: B Projekteringsretningslinjer Mat. Nr.: Serie: Asynkronmotorerne beregnet til frekvensomformerdrift Motorserie: IE1, IE2, IE3 Beskyttelsesklasse: Ex tb, Ex tc, Ex td A21 r: BG polet Versionsliste Titel, dato B , Februar 2013 B , August 2013 B , Februar 2017 B , Oktober 2017 B , Marts 2021 B , Juni 2022 Ordrenummer / version Intern kode Bemærkninger / 0613 Første version, baseret på B DE / januar / 3213 Revideret layout og fejlrettelser / 0517 Supplement 2D-FU-motorer / 4317 Ændring af dokumenthenvisningerne fra G4010 til G / 1221 Supplement IE3-motorer / 2422 Generelle rettelser Supplement Motordata IE3-motorer med fremmedventilation Tabel 1: Versionsliste Gyldighed De foreliggende projekteringsinstruktioner til Drifts- og Montagevejledning, B 1091 beskriver projekteringskravene til NORD-asynkronmotorer til zone 22 (Ex tc) samt for zone 21 (Ex tb), der er forsynet fra en frekvensomformer. B da

4 === Ende der Liste für T extm arke Copyright === Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B1091 Udsteder Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Getriebebau-Nord-Straße Bargteheide, Tyskland Tlf. +49 (0) / Fax +49 (0) / Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group 4 B da-2422

5 Udsteder B da

6 Pos : 8 /Allgemei n/steuermodule/inhaltsv erzeic @ 1 === Ende der Liste für T extm arke Inhaltsv erz eichnis === Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B1091 Indholdsfortegnelse 1 Tekniske informationer Generelt Oversigt Krævede egenskaber til frekvensomformeren: Motorer i kategori 3D i henhold til EU-direktivet 2014/34/EU Ledningsføring Ibrugtagning Maksimal størrelse af frekvensomformer og valg af karakteristik Eksempler Eksempel motor 100L/4 3D TF Eksempel motor 100L/4 3D TF Motordata for parametrering af frekvensomformeren Frekvensomformer-parametreringsdata IE1-motorer Hz-karakteristik Hz-karakteristik Hz-karakteristik Frekvensomformer-parametreringsdata IE2-motorer Hz-karakteristik Hz-karakteristik Hz-karakteristik Frekvensomformer-parametreringsdata IE3-motorer Hz-karakteristik Hz-karakteristik Hz-karakteristik 21 2 Tekniske data (karakteristik-data) Selvkølende motorer IE1-motorer IE1-motorer 50 Hz - nominelt punkt BG 63S/4 til 71L/4 for kategorierne 2D og 3D IE1-motorer 50 Hz - nominelt punkt BG 80S/4 til 132M/4 for kategori 3D IE1-motorer 87 Hz - nominelt punkt BG 63S/4 til 71L/4 for kategorierne 2D og 3D IE1-motorer 87 Hz - nominelt punkt BG 80S/4 til 132M/4 for kategori 3D IE1-motorer 100 Hz - nominelt punkt BG 63S/4 til 71L/4 for kategorierne 2D og 3D IE1-motorer 100 Hz - nominelt punkt BG 80S/4 til 132M/4 for kategori 3D IE2-motorer IE2-motorer 50 Hz - nominelt punkt BG 80SH/4 til 180LH/4 for kategorierne 2D og 3D IE2-motorer 87 Hz - nominelt punkt BG 80SH/4 til 180LH/4 for kategorierne 2D og 3D IE2-motorer 100 Hz - nominelt punkt BG 80SH/4 til 180LH/4 for kategorierne 2D og 3D IE3-motorer IE3-motorer 50 Hz - nominelt punkt BG 63SP/4 til 180LH/4 for kategorierne 2D og 3D IE3-motorer 87 Hz - nominelt punkt BG 63SP/4 til 180LH/4 for kategorierne 2D og 3D IE3-motorer 100 Hz - nominelt punkt BG 63SP/4 til 180LH/4 for kategorierne 2D og 3D Motorer med fremmedventilation IE1- og IE2- motorer med fremmedventilation, 50 Hz- nominelt punkt, kategori 3D IE1- og IE2- motorer med fremmedventilation, 87 Hz- nominelt punkt, kategori 3D IE1- og IE2- motorer med fremmedventilation, 100 Hz- nominelt punkt, kategori 3D IE3-motorer med fremmedventilation IE3-motorer med fremmedventilation, 50 Hz - nominelt punkt BG 63SP/4 til 180LH/4 for kategori 3D IE3-motorer med fremmedventilation, 87 Hz - nominelt punkt BG 63SP/4 til 180LH/4 for kategori 3D IE3-motorer med fremmedventilation, 100 Hz - nominelt punkt BG 63SP/4 til 180LH/4 for kategori 3D 54 3 Appendiks B da-2422

7 Pos : 10 /Allgem ein/steuermodul e/abbildungsv erz @ 1 Pos : 12 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/1. Tec hnische Erläuterungen 1 Liste over illustrationer Liste over illustrationer === Ende der Liste für T extm arke Abbildungsv erzeic hnis === Illustration 1: Udvalg U/f-karakteristik Illustration 2: Motor 100L/4, 50 Hz- karakteristik Illustration 3: Motor 100L/4, 100 Hz- karakteristik Illustration 4: Motor 100L/4, 87 Hz- karakteristik B da

8 Pos : 13 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Allgemei nes 1 Pos : 14 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Ü berblick 1 Pos : 15 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B Tekniske informationer 1.1 Generelt De af NORD DRIVESYSTEMS leverede standard-motoren i kategorierne 2D og 3D svarer til standarderne EN og EN Isoleringssystemet af spolen er designet til drift med frekvensomformere. Ved drift med frekvensomformere er motorerne altid udstyret med termistorer i følge DIN Ved frekvensregulerede motorer er termistoren en vigtig beskyttelsesforanstaltning til at holde den maksimale overfladetemperatur, der er angivet på motorens typeskilt. Da termistoren kun yder en temperaturovervågning af viklingen, er det nødvendigt at overholde alle de krav, der er angivet i denne projekteringsinstruktion. Under grundige testkørsler er de driftsområder, der er følger vedlagt, afprøvet, og kun de er godkendt. Det er således en forudsætning for projekteringen og ibrugtagningen af frekvensregulerede motorer i apparatgruppe II i zone 22 (ikke ledende støv) samt i zone 21, at den anførte procedure overholdes. 1.2 Oversigt Krævede egenskaber til frekvensomformeren: Der må kun anvendes frekvensomformere med vektorregulering, der anvender belastningsafhængig og korrekt spænding til motoren selv ved lave omdrejning. Frekvensomformerens maksimale udgangsspænding må ikke være mindre end 91 % af netspændingen. Frekvensomformerens skal yde en justerbar i²*t-overvågning på motorens nominelle strøm. Switch-frekvensen skal kunne stilles til 4 khz eller højere. Hvis frekvensomformerens ikke har nogen indgang til termistorer, skal overvågningen foretages over et separat udløserelæ, der så slår frekvensomformeren fra. Kørsel uden termistorer er ikke tilladt. Termistor for motorer i beskyttelsesklassen tb samt td A21 skal udføres af et eksternt certificeret termistorudløserrelæ med EF-typeafprøvningsattest. En termistor via indgangen for termistoren analyse på frekvensomformeren er ikke tilladt. I tilfælde af fejl (for høj temperatur) skal kombinationen af motor og frekvensomformer slukkes på en sikker måde via det eksterne termistorudløserrelæ. De i tabellen nævnte værdier relaterer ikke direkte til den frekvensomformer, der er monteret på motoren. Ved frekvensomformere, der er monteret direkte på motoren, skal reducerede drejningsmomenter anvendes. Disse findes i dokument G B da-2422

9 Pos : 16 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/M otoren i n Kategori e 3D gem äß EU-Richtli nien 2014/34/EU 17\mod_ _1094.doc 1 Pos : 17 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Ver drahtung 1 Pos : 18 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 1 Tekniske informationer Motorer i kategori 3D i henhold til EU-direktivet 2014/34/EU Ved motorer i henhold til EU-direktiv 2014/34/EU i kategori 3D med på motoren monteret frekvensomformer skal følgende trin overholdes for at finde det maks. tilladelige drejningsmoment: 1. Bestemmelse af det maks. tilladelige drejningsmoment baseret på B Bestemmelse af det maks. tilladelige drejningsmoment for det ønskede driftspunkt i følge G på grundlag af en standardmotor fra NORD (ikke ATEX) af samme størrelse og ydeevne. 3. Den maksimalt tilladelige værdi bestemmes ved hjælp af den følgende sammenligning. a) Hvis værdien for drejningsmomentet i dokument G er større end værdien for drejningsmomentet i projekteringsinstruktionen B1091-1, skal værdien for drejningsmomentet fra projekteringsinstruktionen B anvendes. b) Hvis værdien for drejningsmomentet i projekteringsinstruktionen B er større end værdien fordrejningsmomentet i dokument G4014-1, skal værdien for drejningsmomentet fra dokument G anvendes. 1.3 Ledningsføring Mellem frekvensomformeren og motor må der ikke indkobles noget filter, der kan komme i svingninger. De overspændinger, der opstår derved, kan beskadige kablernes isolering eller motoren. Der må kun anvendes filtre, der er forskrevet og godkendt af leverandørerne til frekvensomformerne. De anvendte kabler skal kunne klare en isolationsevne på mindst VDC. Yderligere net- eller motorfiltre reducerer frekvensomformerens udgangsspænding og sådanne er ikke medtaget i denne projekteringsinstruktion. Disse yderligere filtre flytter feltsvækningspunktet nedad, og feltsvækningen bliver større. Den maksimalt tilladelige ledningslængde mellem motor og frekvensomformer kan begrænses af frekvensomformerens producent. Ved frekvensomformere fra NORD bedes du rette henvendelse om tilladeligheden ved en ledningslængde fra 30 m. B da

10 Pos : 19 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Inbetriebnahme 1 Pos : 20 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B Ibrugtagning Indstil sluttrinnets pulsfrekvens på mellem 4 og 6 khz. Parametrer vektorstyringen til den anvendte motor. Indstil motorens i²*t-overvågning på den nominelle strøm. For frekvensomformere fra NORD skal parameteren P535 i frakoblingsklasse 5 indstilles til værdien 1 (100 %). Den maksimale udgangsfrekvens skal indstilles afhængig af anvendelsen, og må ikke overstige 100 Hz. Tilslut termistorerne. For 2D motorer (Ex tb, Ex td A21) skal et eksternt certificeret termistorudløserrelæ anvendes. Afprøv termistorovervågningen ved at afbryde kabelforbindelsen til frekvensomformeren eller på tilslutningen af det eksterne termistorudløserrelæ. Oplysninger top typeskiltet af den motor, der er egnet til formålet, skal overholdes. En forklaring på oplysningerne på typeskiltet findes i NORD drifts- og monteringsvejledning B1091. De i tabellerne oplyste værdier for strøm, hastighed og drejningsmoment er maksimalværdier, der ikke må overskrides. Hvis værdierne for den minimale spænding, som er angivet på motorens typeskilt, ikke nås, må motoren ikke betjenes på det tilsvarende driftspunkt. ADVARSEL Gearskade grundet for højt omdrejningstal Det maksimalt tilladte omdrejningstal på gearet indgang skal overholdes. Overskrides det tilladte omdrejningstal, kan det føre til overophedning og beskadigelse af geardele og endog til total ødelæggelse af gearet. Ved drift med frekvensomformer skal motorens omdrejningstal begrænses i henhold til det der er foreskrevet i projekteringen. 10 B da-2422

11 Pos : 21 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Fr equenz umrichterz uordnung und Ausw ahl der Betriebsar t Tekniske informationer 1.5 Maksimal størrelse af frekvensomformer og valg af karakteristik Frekvensomformerens nominelle effekt må maksimalt være det dobbelte af motorens nominelle effekt, så der opnås tilstrækkelig nøjagtighed på målingen af strømmen. Den nominelle strøm på frekvensomformeren må højst være det dobbelte af motorens nominelle strøm. Flermotordrift er ikke tilladt i følge denne projekteringsvejledning, fordi det derved ikke er muligt at foretage en selektiv i²*t-overvågning af en motor. Læs de tekniske data i kapitlet 2 "Tekniske data (karakteristik-data)"grundigt. Alt efter anvendelsesformålet kan motorens driftstype udvælges blandt en af de tre nedenstående karakteristika: 50 Hz-karakteristik Nominelt punkt 400 V/50 Hz, 0 50 Hz ingen feltsvækkelse og Hz feltsvækkelse 87 Hz-karakteristik: 100 Hz-karakteristik: Nominelt punkt 400 V/87 Hz, 0 87 Hz ingen feltsvækkelse og Hz feltsvækkelse Nominelt punkt 400 V/100 Hz, Hz reduceret, konstant moment med let feltsvækkelse. U/f-karakteristik Illustration 1: Udvalg U/f-karakteristik Signaturforklaring 50 Hz-karakteristik 87 Hz-karakteristik 100 Hz-karakteristik B da

12 Pos : 22 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Beis pi ele 1 Pos : 23 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Beis pi el 1 Motor 100L/4 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B Eksempler Eksempel motor 100L/4 3D TF Angivelser på motortypeskiltet Nominel spænding Nominel frekvens Nominel effekt: 230 / 400 V Δ/Y 50 Hz 2,2 kw 50 Hz-karakteristik Motor i stjerneforbindelse (400 V / 50 Hz), frekvensomformer 2,2 kw Illustration 2: Motor 100L/4, 50 Hz- karakteristik Signaturforklaring Motoreffekt i [kw] Moment i [%] 12 B da-2422

13 1 Tekniske informationer 100 Hz-karakteristik Motor i trekantsforbindelse (230 V / 50 Hz), frekvensomformer 3,0 kw Illustration 3: Motor 100L/4, 100 Hz- karakteristik Signaturforklaring Motoreffekt i [kw] Moment i [%] B da

14 Pos : 24 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B Hz-karakteristik Motor i trekantsforbindelse (230 V / 50 Hz), frekvensomformer 4,0 kw Illustration 4: Motor 100L/4, 87 Hz- karakteristik Signaturforklaring Motoreffekt i [kw] Moment i [%] 14 B da-2422

15 Pos : 25 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Beis pi el 2 Motor 100L/4 1 Pos : 26 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 1 Tekniske informationer Eksempel motor 100L/4 3D TF Angivelser på motortypeskiltet Nominel spænding Nominel frekvens Nominel effekt: 400/690 V Δ/Y 50 Hz 2,2 kw På grund af spoledesignet 400/690 V Δ/Y er det i dette tilfælde kun 50 Hz karakteristikken, der kan anvendes. B da

16 Pos : 27 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/M otordaten für di e Umric hterparam etrier ung 1 Pos : 29 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü : Freq uenz umrichter Par ametrierdaten IE1-M 1 Pos : 30 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü 4: 50 Hz- 1 Pos : 31 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 50 H z-kennlini e, IE2/IE2/IE3-Motoren_Tabell @ 1 Pos : 32 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 35 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B Motordata for parametrering af frekvensomformeren r: IE1-, IE2- og IE3-motorer Pos : 28 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Leg ende für die FU-Param etrier datentabellen des Kapitels @ 1 Nedenstående signaturforklaring gælder for alle følgende tabeller i dette kapitel. fn nn Nominel frekvens Nominelt omdrejningstal Signaturforklaring IN Nominel strøm PN Nominel effekt Kobling Δ/Y-kobling UN Nominel spænding cos φ Power faktor RSt Statormodstand Frekvensomformer-parametreringsdata IE1-motorer Hz-karakteristik Kategori fn [Hz] nn [min -1 ] IN [A] UN [V] PN [kw] cos φ Kobling RSt [Ω] Pos : 33 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 50 H z-kennlini e, IE1-Motor @ 1 63S/4 2D/3D , ,12 0,62 Y 68,35 63L/4 2D/3D , ,18 0,66 Y 58,19 71S/4 2D/3D , ,25 0,80 Y 39,76 71L/4 2D/3D , ,37 0,76 Y 22,24 80S/4 3D , ,55 0,75 Y 15,79 80L/4 3D , ,75 0,75 Y 10,49 90S/4 3D , ,1 0,76 Y 6,41 90L/4 3D , ,5 0,78 Y 3,99 100L/4 3D , ,2 0,78 Δ* 2,78 100LA/4 3D , ,0 0,78 Δ* 5,12 112M/4 3D , ,0 0,83 Δ* 3,47 132S/4 3D , ,5 0,8 Δ* 2,14 132M/4 3D , ,5 0,79 Δ* 1,42 132MA/4 3D , ,2 0,82 Δ* 1,16 Pos : 34 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/t abell enz us atz IE1/IE2-Motor en bei 50 Hz-Kennlini e die Sc @ 1 *) ved 400/690V (ved 230/400 V koblingstype Y); RStY=RStΔ/3 16 B da-2422

17 Pos : 36 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü 4: 87 Hz- 1 Pos : 37 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 87, 100 Hz- Kennli nie, IE1/IE2/IE3-Motor en_t abellenk @ 1 Pos : 38 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 40 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü 4: 100 Hz-Kennli 1 Pos : 41 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 87, 100 Hz- Kennli nie, IE1/IE2/IE3-Motor en_t abellenk @ 1 Pos : 42 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 44 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 1 Tekniske informationer Hz-karakteristik Kategori fn [Hz] nn [min -1 ] IN [A] UN [V] PN [kw] cos φ Kobling (230/400V) RSt [Ω] Pos : 39 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 87 H z-kennlini e, IE1-Motor @ 1 63S/4 2D/3D , ,12 0,62 Δ 68,35 63L/4 2D/3D , ,18 0,66 Δ 58,19 71S/4 2D/3D , ,25 0,80 Δ 39,76 71L/4 2D/3D , ,37 0,76 Δ 22,24 80S/4 3D , ,55 0,75 Δ 15,79 80L/4 3D , ,75 0,75 Δ 10,49 90S/4 3D , ,1 0,76 Δ 6,41 90L/4 3D , ,5 0,78 Δ 3,99 100L/4 3D , ,2 0,78 Δ 2,78 100LA/4 3D , ,0 0,78 Δ 1,71 112M/4 3D , ,0 0,83 Δ 1,11 132S/4 3D , ,5 0,8 Δ 0,72 132M/4 3D 3D , ,5 0,79 Δ 0,46 132MA/4 3D , ,2 0,829 Δ 0, Hz-karakteristik Kategori fn [Hz] nn [min -1 ] IN [A] UN [V] PN [kw] cos φ Kobling (230/400V) RSt [Ω] Pos : 43 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 100Hz-Kennli nie, IE1-M otor _D @ 1 63S/4 2D/3D , ,18 0,63 Δ 68,35 63L/4 2D/3D , ,25 0,64 Δ 58,19 71S/4 2D/3D , ,37 0,71 Δ 39,76 71L/4 2D/3D , ,55 0,74 Δ 22,24 80S/4 3D , ,75 0,72 Δ 15,79 80L/4 3D , ,1 0,74 Δ 10,49 90S/4 3D , ,5 0,76 Δ 6,41 90L/4 3D , ,2 0,82 Δ 3,99 100L/4 3D , ,0 0,78 Δ 2,78 100LA/4 3D , ,0 0,76 Δ 1,71 112M/4 3D , ,5 0,82 Δ 1,11 132S/4 3D , ,5 0,82 Δ 0,72 132M/4 3D 3D , ,2 0,79 Δ 0,46 132MA/4 3D , ,0 0,8 Δ 0,39 B da

18 Pos : 45 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü : Freq uenz umrichter-param etrier daten 1 Pos : 46 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technische Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü 4: 50 Hz- 1 Pos : 47 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 50 H z-kennlini e, IE2/IE2/IE3-Motoren_Tabell @ 1 Pos : 48 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 51 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü 4: 87 Hz- 1 Pos : 52 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 87, 100 Hz- Kennli nie, IE1/IE2/IE3-Motor en_t abellenk @ 1 Pos : 53 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 55 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B Frekvensomformer-parametreringsdata IE2-motorer Hz-karakteristik Kategori fn [Hz] nn [min -1 ] IN [A] UN [V] PN [kw] cos φ Kobling RSt [Ω] Pos : 49 z Par ametri erdaten_t /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- 80SH/4 Par ametrierdaten 50 H z-kennlini e, IE2 M otor_d 65\mod_ _0.docx , ,55 0,7 Y 9,34 80LH/4 2D/3D , ,75 0,75 Y 6,70 90SH/4 2D/3D , ,1 0,8 Y 4,96 90LH/4 2D/3D , ,5 0,79 Y 3,27 100LH/4 2D/3D , ,2 0,79 Δ* 1,73 100AH/4 2D/3D , ,0 0,77 Δ* 4,39 112MH/4 2D/3D , ,0 0,83 Δ* 2,96 132SH/4 2D/3D , ,5 0,83 Δ* 1,84 132MH/4 2D/3D , ,5 0,8 Δ* 1,29 160MH/4 2D/3D , ,0 0,85 Δ* 0,78 160LH/4 2D/3D , ,0 0,87 Δ* 0,53 180MH/4 2D/3D , ,5 0,84 Δ* 0,36 180LH/4 2D/3D , ,0 0,86 Δ* 0,31 Pos : 50 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/t abell enz us atz IE1/IE2-Motor en bei 50 Hz-Kennlini e die Sc @ 1 *) ved 400/690V (ved 230/400 V koblingstype Y); RStY=RStΔ/ Hz-karakteristik Kategori fn [Hz] nn [min -1 ] IN [A] UN [V] PN [kw] cos φ Kobling (230/400V) RSt [Ω] Pos : 54 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 87 H z-kennlini e, IE2-Motor @ 1 80SH/4 2D/3D , ,55 0,7 Δ 9,34 80LH/4 2D/3D , ,75 0,75 Δ 6,70 90SH/4 2D/3D , ,1 0,8 Δ 4,96 90LH/4 2D/3D , ,5 0,79 Δ 3,27 100LH/4 2D/3D , ,2 0,79 Δ 1,73 100AH/4 2D/3D , ,0 0,77 Δ 1,48 112MH/4 2D/3D , ,0 0,83 Δ 1,00 132SH/4 2D/3D , ,5 0,83 Δ 0,60 132MH/4 2D/3D , ,5 0,8 Δ 0,42 160MH/4 2D/3D , ,0 0,85 Δ 0,26 160LH/4 2D/3D , ,0 0,87 Δ 0,17 180MH/4 2D/3D , ,5 0,84 Δ 0,12 180LH/4 2D/3D , ,0 0,86 Δ 0,10 18 B da-2422

19 Pos : 56 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü 4: 100 Hz-Kennli 1 Pos : 57 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 87, 100 Hz- Kennli nie, IE1/IE2/IE3-Motor en_t abellenk @ 1 Pos : 58 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 60 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fr equenz umric hter- Par ametrierdaten IE3-M 1 Pos : 61 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü 4: 50 Hz- 1 Pos : 62 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 50 H z-kennlini e, IE2/IE2/IE3-Motoren_Tabell @ 1 Pos : 63 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 66 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 1 Tekniske informationer Hz-karakteristik Kategori fn [Hz] nn [min -1 ] IN [A] UN [V] PN [kw] cos φ Kobling (230/400V) RSt [Ω] Pos : 59 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 100 Hz- Kennlinie, IE2-M otor_d @ 1 80SH/4 2D/3D , ,75 0,7 Δ 9,34 80LH/4 2D/3D , ,1 0,73 Δ 6,7 90SH/4 2D/3D , ,5 0,79 Δ 4,96 90LH/4 2D/3D , ,2 0,79 Δ 3,27 100LH/4 2D/3D , ,0 0,78 Δ 1,73 100AH/4 2D/3D , ,0 0,79 Δ 1,48 112MH/4 2D/3D , ,5 0,82 Δ 1,0 132SH/4 2D/3D , ,5 0,83 Δ 0,6 132MH/4 2D/3D , ,2 0,79 Δ 0,42 160MH/4 2D/3D , ,0 0,87 Δ 0, LH/4 2D/3D , ,5 0,86 Δ 0, MH/4 2D/3D , ,85 Δ 0, LH/4 2D/3D , ,88 Δ 0, Frekvensomformer-parametreringsdata IE3-motorer Hz-karakteristik Kategori fn [Hz] nn [min -1 ] IN [A] UN [V] PN [kw] cos φ Kobling RSt [Ω] Pos : 64 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 50 H z-kennlini e, IE3-Motor _mit Kategori e_d @ 1 63SP 2D/3D , ,12 0,70 Y 66,61 63LP 2D/3D , ,18 0,66 Y 38,28 71SP 2D/3D , ,25 0,73 Y 24,15 71LP 2D/3D , ,37 0,78 Y 18,13 80SP 2D/3D , ,55 0,75 Y 10,65 80LP 2D/3D , ,75 0,75 Y 6,30 90SP 2D/3D , ,1 0,79 Y 4,22 90LP 2D/3D , ,5 0,81 Y 3,08 100LP 2D/3D , ,2 0,81 Y 1,97 100AP 2D/3D , ,81 Y 1,60 112MP 2D/3D , ,84 Y* 0,90* 132SP 2D/3D , ,5 0,79 Y* 0,497* 132MP 2D/3D , ,5 0,79 Y* 0,367* 160SP 2D/3D , ,2 0,86 Y* 0,307* 160MP 2D/3D , ,85 Y* 0,27* 160LP 2D/3D , ,87 Y* 0,178* 180MP 2D/3D , ,5 0,83 Y* 0,103* 180LP 2D/3D , ,85 Y* 0,10* Pos : 65 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/t abell enz us atz IE3-M otor en bei 50 Hz-Kennli nie di e @ 1 *) ved 230/400 V (ved 400/690 V koblingstype ); RSt =RStY x 3 B da

20 Pos : 67 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü 4: 87 Hz- 1 Pos : 68 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 87, 100 Hz- Kennli nie, IE1/IE2/IE3-Motor en_t abellenk @ 1 Pos : 69 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 71 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B Hz-karakteristik Kategori fn [Hz] nn [min -1 ] IN [A] UN [V] PN [kw] cos φ Kobling (230/400V) RSt [Ω] Pos : 70 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 87 H z-kennlini e, IE3-Motor _mit Kategori e_d @ 1 63SP 2D/3D , ,12 0,70 Δ 66,61 63LP 2D/3D ,18 0,66 Δ 38,28 71SP 2D/3D , ,25 0,73 Δ 24,15 71LP 2D/3D , ,37 0,78 Δ 18,13 80SP 2D/3D , ,55 0,75 Δ 10,65 80LP 2D/3D , ,75 0,75 Δ 6,30 90SP 2D/3D , ,1 0,79 Δ 4,22 90LP 2D/3D , ,5 0,81 Δ 3,08 100LP 2D/3D , ,2 0,81 Δ 1,97 100AP 2D/3D , ,81 Δ 1,60 112MP 2D/3D , ,84 Δ 0,91 132SP 2D/3D , ,5 0,79 Δ 0, MP 2D/3D , ,5 0,79 Δ 0, SP 2D/3D , ,2 0,86 Δ 0,30 160MP 2D/3D , ,85 Δ 0, LP 2D/3D , ,87 Δ 0, MP 2D/3D , ,5 0,83 Δ 0, LP 2D/3D , ,85 Δ 0, B da-2422

21 Pos : 72 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/ü 4: 100 Hz-Kennli 1 Pos : 73 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technische Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 87, 100 Hz- Kennli nie, IE1/IE2/IE3-Motor en_t abellenk @ 1 Pos : 74 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 76 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/2. T ec hnische D aten (Kennlini endaten) Tekniske informationer Hz-karakteristik Kategori fn [Hz] nn [min -1 ] IN [A] UN [V] PN [kw] cos φ Kobling (230/400V) RSt [Ω] Pos : 75 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/FU- Par ametri erdaten_t abellen/fu- Par ametrierdaten 100 Hz- Kennlinie, IE3-M otor_mit Kategorie_D @ 1 63SP 2D/3D , ,18 0,65 Δ 66,61 63LP 2D/3D , ,25 0,56 Δ 38,28 71SP 2D/3D , ,37 0,69 Δ 24,15 71LP 2D/3D , ,55 0,74 Δ 18,13 80SP 2D/3D , ,75 0,73 Δ 10,65 80LP 2D/3D , ,1 0,84 Δ 6,30 90SP 2D/3D , ,5 0,79 Δ 4,22 90LP 2D/3D , ,2 0,83 Δ 3,08 100LP 2D/3D , ,85 Δ 1,97 100AP 2D/3D , ,85 Δ 1,60 112MP 2D/3D , ,5 0,85 Δ 0,91 132SP 2D/3D , ,5 0,83 Δ 0, MP 2D/3D ,2 0,82 Δ 0, SP 2D/3D ,85 Δ 0,30 160MP 2D/3D , ,86 Δ 0, LP 2D/3D , ,5 0,85 Δ 0, MP 2D/3D , ,85 Δ 0, LP 2D/3D ,88 Δ 0,097 B da

22 Pos : 77 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/2.1 Eigeng ekühlte M 1 Pos : 79 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B Tekniske data (karakteristik-data) Data: : IE1, IE2 og IE3 Netspænding 400 V Omskiftning: se Tabeller Overfladetemperatur: T125 C / T140 C Omgivelsestemperatur Tu: -20 C til +40 C 2.1 Selvkølende motorer Information Forhøjet omgivelsestemperatur til IE1- og IE2- motorer i kategori 3D Drift er mulig op til en omgivelsestemperatur på 60 C. De angivne momenter skal i så fald reduceres til 72%. Information Interpolation En lineær interpolation af dataene mellem tilstødende frekvenser er tilladt. Pos : 78 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/1. Technisc he Erläuterungen/Leg ende der N ennpunk t-tabell en des 2. @ 1 Nedenstående signaturforklaring gælder for alle følgende tabeller i dette kapitel. Signaturforklaring fs Statorfrekvens M Moment M Moment n Omdrejningstal [Hz] i Hertz [Nm] i Newtonmeter [%] i % af nominelt moment [min -1 ] Omdrejningstal i 1/min P Motorydelse Us Motorspænding Is Motorstrøm [kw] I kilowatt [V] I volt [A] I ampere 22 B da-2422

23 Pos : 80 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/Eigeng ekühlte M otoren/2.1.1 IE1-M otoren und 1 Pos : 81 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/M otordaten IE1/ IE2, 50Hz- Kennlinie - T abellenk @ 1 Pos : 82 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 83 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/M otordaten IE1, 50Hz- Kennli nie - Daten BG @ 1 Pos : 84 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 2 Tekniske data (karakteristik-data) IE1-motorer IE1-motorer 50 Hz - nominelt punkt BG 63S/4 til 71L/4 for kategorierne 2D og 3D Spænding Koblingstype (Y/Δ) fs [Hz] 0,65 0,86 0,86 0,86 0,54 M [Nm] 63S/ n [min -1 ] 0 0,04 0,1 0,13 0,1 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Y 0,45 0,48 0,52 0,48 0,65 Is [A] 0,71 1,26 1,26 1,26 0,74 M [Nm] 63L/ n [min -1 ] 0 0,06 0,14 0,19 0,15 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Y 0,5 0,61 0,66 0,71 0,8 Is [A] 1,15 1,76 1,76 1,56 0,72 M [Nm] 71S/ n [min -1 ] 0 0,08 0,2 0,24 0,19 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Y 0,54 0,72 0,72 0,88 0,79 Is [A] 1,81 2,55 2,57 2,38 1,22 M [Nm] 71L/ n [min -1 ] 0 0,12 0,29 0,37 0,3 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Y 0,83 1,02 1,04 1,24 1,3 Is [A] B da

24 Pos : 85 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/Eigeng ekühlte M otoren/ IE1-M otoren 50 Hz-Nennpunkt BG 80S/4 bis 132M/4 für Kategori e 1 Pos : 86 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/T abellen für Kategorie 3D-Motor en/ie1-m otor 50 Hz-N ennpunkt BG 80S/4 bis 132M/4 für Kategorie 3D @ 1 Pos : 87 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 88 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/T abellen für Kategorie 3D-Motor en/ie1-m otoren 50 Hz-Nennpunk t BG 80S/4 bis 132M /4 für Kategorie 3D _D @ 1 Pos : 89 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B IE1-motorer 50 Hz - nominelt punkt BG 80S/4 til 132M/4 for kategori 3D Kobling, se 1.7 Frekvensomformerydelse og nominel strøm Motorydelse i [kw] ved 50 Hz (øverste værdi) og 100 Hz (underste værdi) fs [Hz] 0,55 kw 0,48 1,6 2,0 2,9 3,4 3,8 3,5 3,2 2,7 2,3 2,0 1,6 M [Nm] 80S/4 1,6 A M [%] 0, n [min -1 ] 0,75 kw 0,67 2,1 3,1 4,0 4,7 5,2 4,7 4,4 3,8 3,2 2,8 2,3 M [Nm] 80L/4 2,2 A M [%] 0, n [min -1 ] 1,1 kw 1,01 3,5 5,4 6,6 7,3 7,6 7,0 6,4 5,6 5,1 4,3 3,9 M [Nm] 90S/4 3,0 A M [%] 1, n [min -1 ] 1,5 kw 1,31 4,3 5,8 7,8 9,0 9,5 9,0 8,3 7,2 6,5 5,6 4,9 M [Nm] 90L/4 3,7 A M [%] 1, n [min -1 ] 2,2 kw 1,92 5,5 9,5 12,1 13,6 14,3 13,1 12,2 10,8 9,9 8,3 7,4 M [Nm] 100L/4 5,5 A M [%] 2, n [min -1 ] 100LA/4 3 kw 2,61 10,7 13,6 16,4 18,0 18,9 17,7 15,6 13,2 11,4 10,0 8,3 M [Nm] 7,0 A M [%] T140 C 2, n [min -1 ] 4 kw 3,52 13,2 18,1 21,9 24,0 25,5 23,8 21,1 18,0 15,9 14,0 12,1 M [Nm] 112M/4 9,5 A M [%] 3, n [min -1 ] 5,5 kw 5,04 22,0 25,8 30,0 34,0 36,2 33,7 29,6 25,5 21,9 18,4 16,1 M [Nm] 132S/4 12,5 A M [%] 4, n [min -1 ] 7,5 kw 6,66 30,0 35,0 41,0 47,1 49,5 44,5 39,3 32,2 27,7 23,8 20,5 M [Nm] 132M/4 16,0 A M [%] 6, n [min -1 ] 24 B da-2422

25 Pos : 90 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/Eigeng ekühlte M otoren/ IE1-M otoren 87 Hz-Nennpunkt BG 63S/4 bis 71L/4 für Kategori e 2D s owie 1 Pos : 91 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/M otordaten IE1/IE2, 87Hz-Kennli nie - Tabell @ 1 Pos : 92 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/M otordaten IE1, 87Hz- Kennli nie - Daten BG @ 1 Pos : 93 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 2 Tekniske data (karakteristik-data) IE1-motorer 87 Hz - nominelt punkt BG 63S/4 til 71L/4 for kategorierne 2D og 3D Spænding Koblingstype (Y/Δ) fs [Hz] 0,65 0,86 0,86 0,86 M [Nm] 63S/ n [min -1 ] 0 0,04 0,1 0,25 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Δ 0,78 0,82 0,89 0,81 Is [A] 0,71 1,26 1,26 1,26 M [Nm] 63L/ n [min-1] 0 0,06 0,14 0,36 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Δ 0,87 1,06 1,15 1,1 Is [A] 1,15 1,76 1,76 1,88 M [Nm] 71S/ n [min -1 ] 0 0,08 0,2 0,52 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Δ 0,94 1,25 1,25 1,63 Is [A] 1,81 2,55 2,57 2,56 M [Nm] 71L/ n [min-1] 0 0,12 0,29 0,74 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Δ 1,43 1,77 1,8 2,12 Is [A] B da

26 Pos : 94 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/Eigeng ekühlte M otoren/ IE1-M otoren 87 Hz-Nennpunkt BG 80S/4 bis 132M/4 für Kategori e 1 Pos : 95 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/T abellen für Kategorie 3D-Motor en/ie1-m otor 50 Hz-N ennpunkt BG 80S/4 bis 132M/4 für Kategorie 3D @ 1 Pos : 96 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/hinw eis für spr achneutral e T abellen_komma= Punkt_nur @ 1 Pos : 97 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/T abellen für Kategorie 3D-Motor en/ie1-m otoren 87 Hz-Nennpunk t BG 80S/4 bis 132M /4 für Kategorie 3D _D @ 1 Pos : 98 /Allgem ein/allgem eing ültige M odul e/ Seitenum bruc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B IE1-motorer 87 Hz - nominelt punkt BG 80S/4 til 132M/4 for kategori 3D Kobling, se 1.7 Frekvensomformerydelse og nominel strøm Motorydelse i [kw] ved 50 Hz (øverste værdi) og 100 Hz (underste værdi) fs [Hz] 1,1 kw 0,55 1,9 2,3 3,0 3,4 3,7 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 M [Nm] 80S/4 3,0 A M [%] 1, n [min -1 ] 1,5 kw 0,78 2,9 3,3 4,2 4,7 5,0 5,4 5,6 5,7 5,5 5,3 5,0 M [Nm] 80L/4 3,7 A 1, M [%] 1, n [min -1 ] 2,2 kw 1,10 4,3 5,0 6,3 7,0 7,6 7,7 7,6 7,6 7,4 7,0 6,8 M [Nm] 90S/4 5,5 A 1, M [%] 2, n [min -1 ] 3 kw 1,39 4,1 5,4 7,3 8,5 9,3 9,6 9,9 9,9 9,8 9,1 8,6 M [Nm] 90L/4 7,0 A 2, M [%] 2, n [min -1 ] 4 kw 2,10 7,3 11,0 12,6 13,7 14,2 14,2 14,2 14,2 13,5 12,8 12,3 M [Nm] 100L/4 9,5 A 3, M [%] 3, n [min -1 ] 100LA/4 5,5 kw 2,98 11,3 14,1 17,2 18,6 19,6 19,8 20,2 20,0 18,8 18,0 17,6 M [Nm] 12,5 A 4, M [%] T140 C 5, n [min -1 ] 7,5 kw 4,01 12,4 18,6 22,6 24,7 26,2 26,9 26,9 26,0 25,1 23,8 22,4 M [Nm] 112M/4 16,0 A 6, M [%] 6, n [min -1 ] 11 kw 5,75 20,7 25,9 31,0 34,9 36,7 38,2 38,5 38,3 36,8 34,3 29,7 M [Nm] 132S/4 24,0 A 9, M [%] 9, n [min -1 ] 15 kw 7,55 20,0 31,0 40,0 45,0 47,7 50,3 50,5 50,0 48,9 45,5 39,0 M [Nm] 132M/4 31,0 A 12, M [%] 11, n [min -1 ] 26 B da-2422

27 Pos : 99 /Anl eitungen/m otoren/b Projektier ungsl eitfaden z ur B1091/2. Technisc he Daten/Eigeng ekühlte M otoren/ IE1-M otoren 100 H z-nennpunk t BG 63S/4 bis 71L/4 für Kategorie 2D sowi e 1 Pos : 100 /Anleitungen/Motor en/b Pr ojek tierungslei tfaden zur B1091/2. T ec hnis che D aten/motor daten IE1/IE2, 100Hz- Kennlinie - Tabellenk @ 1 Pos : 101 /Anleitungen/Motor en/b Pr ojek tierungslei tfaden zur B1091/2. T ec hnis che D aten/motor daten IE1, 100Hz- Kennlini e - D aten BG @ 1 Pos : 102 /Allgem ein/allgem eingültig e Module/ Seitenumbr uc h @ 1 2 Tekniske data (karakteristik-data) IE1-motorer 100 Hz - nominelt punkt BG 63S/4 til 71L/4 for kategorierne 2D og 3D Spænding Koblingstype (Y/Δ) fs [Hz] 0,55 0,61 0,61 0,6 M [Nm] 63S/ n [min -1 ] 0 0,03 0,07 0,18 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Δ 0,7 0,74 0,76 0,68 Is [A] 0,56 0,83 0,83 0,83 M [Nm] 63L/ n [min-1] 0 0,04 0,09 0,25 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Δ 0,73 0,89 0,91 0,88 Is [A] 0,92 1,22 1,22 1,22 M [Nm] 71S/ n [min -1 ] 0 0,06 0,14 0,36 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Δ 0,83 0,97 1,01 1,1 Is [A] 1,53 1,82 1,81 1,81 M [Nm] 71L/ n [min-1] 0 0,09 0,21 0,54 P [kw] 230/400V, 50 Hz Us [V] Δ 1,3 1,44 1,46 1,51 Is [A] B da

28 Pos : 103 /Anleitungen/Motor en/b Pr ojek tierungslei tfaden zur B1091/2. T ec hnis che D aten/eigengek ühlte Motor en/ IE1-Motoren 100 Hz-N ennpunkt BG 80S/4 bis 132M/4 für Kateg orie 1 Pos : 104 /Anleitungen/Motor en/b Pr ojek tierungslei tfaden zur B1091/2. T ec hnis che D aten/tabellen für Kategori e 3D-Motoren/IE1-Motor 50 Hz-Nennpunkt BG 80S/4 bis 132M/4 für Kategori e 3D_T abell enk @ 1 Pos : 105 /Allgem ein/allgem eingültig e Module/Hinw eis für s prac hneutr ale Tabellen_Komm a=punkt_nur englisc @ 1 Pos : 106 /Anleitungen/Motor en/b Pr ojek tierungslei tfaden zur B1091/2. T ec hnis che D aten/tabellen für Kategori e 3D-Motoren/IE1-Motoren, 100 Hz-N ennpunkt 80S/4 bis 132 M/4 für Kateg orie 3D_D @ 1 Pos : 107 /Allgem ein/allgem eingültig e Module/ Seitenumbr uc h @ 1 Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B IE1-motorer 100 Hz - nominelt punkt BG 80S/4 til 132M/4 for kategori 3D Kobling, se 1.7 Frekvensomformerydelse og nominel strøm Motorydelse i [kw] ved 50 Hz (øverste værdi) og 100 Hz (underste værdi) fs [Hz] 0,75 kw 0,39 1,8 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,2 M [Nm] 80S/4 2,2 A M [%] 0, n [min -1 ] 1,1 kw 0,53 3,0 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,2 M [Nm] 80L/4 3,0 A M [%] 0, n [min -1 ] 1,5 kw 0,75 4,2 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,6 M [Nm] 90S/4 3,7 A M [%] 1, n [min -1 ] 2,2 kw 1,06 4,0 5,6 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 6,9 6,6 M [Nm] 90L/4 5,5 A M [%] 2, n [min -1 ] 3 kw 1,51 8,4 9,1 9,9 10,1 10,1 10,1 9,9 9,7 9,7 9,2 8,7 M [Nm] 100L/4 7,0 A M [%] 2, n [min -1 ] 100LA/4 4 kw 1,99 6,6 11,3 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,3 13,3 12,6 12,0 M [Nm] 9,5 A M [%] T140 C 3, n [min -1 ] 5,5 kw 2,72 14,4 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,3 16,3 M [Nm] 112M/4 12,5 A M [%] 5, n [min -1 ] 7,5 kw 3,63 20,6 22,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 M [Nm] 132S/4 16,0 A M [%] 7, n [min -1 ] 11 kw 5,32 17,2 28,9 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 M [Nm] 132M/4 24,0 A M [%] 10, n [min -1 ] 28 B da-2422

B da. Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D. Projekteringsvejledning til B1091

B da. Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D. Projekteringsvejledning til B1091 B 1091-1 da Motorer beregnet til frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Projekteringsvejledning til B1091 Pos : 2 /Anl eitung en/motor en/b1091-1 Proj ekti erungsleitfaden zur B1091/0. Prolog/Besti mmungsgemäße

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer EDR , EDRN ATEX * _0718*

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer EDR , EDRN ATEX * _0718* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22127984_0718* Rettelse Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Udgave 07/2018 22127984/DA SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. Decentrale drevsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. Decentrale drevsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23583339_0817* Rettelse Decentrale drevsystemer MOVIMOT MM..D Udgave 08/2017 23583339/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende bemærkninger/rettelser

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol SPEED-Commander frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 04 Software version 5.12c Synkron Kontrol Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

USB-oplader til bilen

USB-oplader til bilen USB-oplader til bilen Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89716HB321XVII 2017-01 342 091 / 348 765 Cigartænderstik Forlængerkabel USB-oplader USB-oplader Kontrollampe USB-port Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

SVINGNING. 2 x 5,3 kw AC

SVINGNING. 2 x 5,3 kw AC SVINGNING 2 x 5,3 kw AC SIDE 1/8 MOTOR TEGNING SIDE 2/8 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC SVINGNING FUNKTIONSBESKRIVELSE AF SVINGNING Svingningen er drevet af to parallel koblet kortslutningsmotorer. Fra frekvensomformer

Læs mere

LASTSPIL 37 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF dk SIDE 1/9

LASTSPIL 37 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF dk SIDE 1/9 LASTSPIL 37 kw AC SIDE 1/9 TEGNING SIDE 2/9 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC LASTSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF LASTSPIL Lastspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med encoder for hastighedskontrol.

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede gear Serierne R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219*

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede gear Serierne R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *25951947_0219* Rettelse Eksplosionsbeskyttede gear Serierne R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Udgave 02/2019 25951947/DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKA 500 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKA 500 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKA 500 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for kantfræsemaskine 3 2 Beskrivelse 4 2.1 Korrekt

Læs mere

ABB-Welcome M. M2300 Systemcontroller 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2300 Systemcontroller 22.09.2014 Pos : 2 /Di na4 - Anleit ung en O nline/i nhalt /KN X/D oorentr y/83220- AP- xxx/titelbl att - 83220-AP- xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der List e f ür T ext mar ke Cover

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Tjekliste Tjekliste for eksplosionssikre motorer

Tjekliste Tjekliste for eksplosionssikre motorer Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Tjekliste Tjekliste for eksplosionssikre motorer Udgave 09/2010 17023297 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Tjekliste og forespørgselformular

Læs mere

VLT HVAC Drive FC100 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT HVAC Drive FC100 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 13 SU, AME 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til modulerende styring AME 13 SU, AME 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til modulerende styring, AME 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse AME 23 SU Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventil () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1)

Driftsvejledning. TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1) Driftsvejledning TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1) Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for nibler 4

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool N 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger 3 2 Beskrivelse 5 2.1 Korrekt anvendelse 5 2.2

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB-oplader Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 071 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Produkter för stofthantering

Produkter för stofthantering Centrifugalventilator med lukket ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. VVS-nr. 082G G AME G G

Type Forsyningsspænding Best.nr. VVS-nr. 082G G AME G G Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) Beskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Rettelse. Drevsystem til decentral installation Feltbusinterfaces, feltfordelere * _0717*

Rettelse. Drevsystem til decentral installation Feltbusinterfaces, feltfordelere * _0717* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2355896_0717* Rettelse Drevsystem til decentral installation Feltbusinterfaces, feltfordelere Udgave 07/2017 2355896/DA SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Elektromotorer IE1/IE2/IE3

Elektromotorer IE1/IE2/IE3 1016 Elektromotorer IE1/IE2/IE3 INGENIØR- & HANDELSAKTIESELSKAB Tlf. 4386 8333. Fax 4386 8388. e-mail: klee@klee.dk. www.klee.dk Indhold Side Energieffektive løsninger 3 Generelt om KLEEdrive motorer 4-5

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX260HX/270HX/280HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX260HX/270HX/280HX for anden automatik 3005884-2018-01-10 VEX260-270-280HX Elektrisk installationsguide for VEX260HX/270HX/280HX for anden automatik El-installation... Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE HYDRAULIK OG PUMPEYDELSE ÅRSAGER TIL LAVERE PUMPEYDELSE

GRUNDLÆGGENDE HYDRAULIK OG PUMPEYDELSE ÅRSAGER TIL LAVERE PUMPEYDELSE GRUNDLÆGGENDE HYDRAULIK OG PUMPEYDELSE ÅRSAGER TIL LAVERE PUMPEYDELSE Årsager til fald i virkningsgrad Fald i pumpers virkningsgrad kan skyldes følgende årsager: Kavitation Vandslag Slitage fra sand og

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Arbejdsområde: Max tryk: 3.100Pa Max luftmængde: m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./type

Arbejdsområde: Max tryk: 3.100Pa Max luftmængde: m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./type Centrifugalventilator med lukket ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

Ventilator. Indholdsfortegnelse

Ventilator. Indholdsfortegnelse Teknisk datablad Ventilator Vores sortiment af ventilatorer er specielt velegnet til procesventilation, hvad enten det handler om at flytte større mængder luft eller at generere større tryktab. Nedenfor

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Rettelse til driftsvejledningen

Rettelse til driftsvejledningen Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse til driftsvejledningen MOVITRAC LTP Udgave 06/2009 16820096 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Rettelse til side 32 1 Rettelse til 1

Læs mere

Arbejdsområde: Max tryk: 3.400Pa Max luftmængde: m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side

Arbejdsområde: Max tryk: 3.400Pa Max luftmængde: m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side Centrifugalventilator med åben ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende dampe

Læs mere

SIRIUS-koblingsmateriel IE3ready

SIRIUS-koblingsmateriel IE3ready SIRIUS-koblingsmateriel IE3ready Er du IE3ready? siemens.com/answers Virkningsgrad IEC 60034-30 og EU-forordningen 640/2009 Energieffektivitetsklasser Energi-effektivitetsklasser gennem tiden Effektivitetsklasserne

Læs mere

Arbejdsområde: Max tryk: 5.800Pa Max luftmængde: m³/h. Max støvmængde: 5g/m³, ikke klæbende Max partikelstr.: 5x5x5mm, ikke klæbende.

Arbejdsområde: Max tryk: 5.800Pa Max luftmængde: m³/h. Max støvmængde: 5g/m³, ikke klæbende Max partikelstr.: 5x5x5mm, ikke klæbende. TRANSPORTVENTILATOR TYPE RV-C Centrifugalventilator med lukket ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde

Læs mere

Vejledning til signalliste TF 3.2.5

Vejledning til signalliste TF 3.2.5 Vejledning til signalliste 0 Endelig udgave 05.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ LOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/96336-12 Energinet.dk Revisionsoversigt

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

INDHOLD: FSB Certificeret brandgasventilator

INDHOLD: FSB Certificeret brandgasventilator INDHOLD: FSB Certificeret brandgasventilator FSB Certificeret brandgasventilator Beskrivelse FSB Brandgasventilator FSB brandgasventilator er en boksventilator, der er godkendt til temperaturer på op til

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Arbejdsområde: Max tryk: 5.800Pa Max luftmængde: m³/h. Producent. Modelnr./ type. Produktionsår. side

Arbejdsområde: Max tryk: 5.800Pa Max luftmængde: m³/h. Producent. Modelnr./ type. Produktionsår. side Centrifugalventilator med lukket ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Ventilatorer Datablad Rev. 3-2013 HVF serien HVF Serien - teknisk beskrivelse Indløbs-studs med gummitætning Udløbs-studs med gummitætning Ventilatorhus, galvaniseret og

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX280HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX280HX for anden automatik 3003301-2014-02-27 VEX280HX Elektrisk installationsguide for VEX280HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66 Fugtisoleret ved hjælp af vakuum

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side Centrifugalventilator med åben ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende dampe

Læs mere

INDHOLD: VVR-vægventilator

INDHOLD: VVR-vægventilator INDHOLD: VVR-vægventilator VVR-vægventilator Vægventilator VVR til udsugning til ventilationsopgaver med krav til effektiv og driftsøkonomisk ventilation. Kapacitet - overblik VVR Kapacitet m3/h Min. Max.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 03 Software version Punkt-Positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 03 Software version Punkt-Positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 03 Software version 5.1.8 8-Punkt-Positionering Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B Egenskaber Justerbar accelerationstid, 0-10 s Justerbart startmoment fra 0-85%, med eller uden kickstart Justerbart bremsemoment (bremsestrøm 0-50 A d.c.)

Læs mere