OMK & skatter og afgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMK & skatter og afgifter"

Transkript

1 Best practice Kundeguide OMK & skatter og afgifter indledende håndtering af stamdata

2 Indhold Varsling af omkostningsbestemt leje Specificer leje på relevante opkrævningstyper Opret fordelingstal på lejemålene (bruttoareal / vurderingsleje) Tjek typeklassifikationer Opret depositum og forudbetalt leje Fordel leje via bruttoareal Afstem leje... 5 Oprettelse af OMK-budget i Unik Bolig De nødvendige oplysninger Fordeling på budget Skatter og afgiftsvarsling i rækkehuse... 9 Restejendomme Opsætning på budget Frasolgt lejemål siden sidste OMK-varsling... 10

3 Varsling af omkostningsbestemt leje Når du skal varsle omkostningsbestemt leje, skal du gennem seks trin: 1. Specificer leje på relevante opkrævningstyper 2. Opret fordelingstal på lejemålene (Bruttoareal eller vurderingsleje) 3. Tjek at sumtyper og varslingsgrupper er korrekte på lejemål 4. Opret depositum og forudbetalt leje på lejer 5. Fordel leje via bruttoareal 6. Afstem leje 01 Specificer leje på relevante opkrævningstyper I OMK-modulet skal du splitte lejen op på forskellige opkrævningstyper: Budgetleje Udvendig vedl Udvendig vedl. 18b Høj Udvendig vedl. 18b Lav Indvendig vedl Skatter og afgifter, Bolig Plus eventuelle forbedringsforhøjelser, som ikke er indeholdt i den omkostningsbestemte husleje Du kan opdele lejen på opkrævningstyper på to måder afhængig af de oplysninger, du har til rådighed. Mulighed 1 Har du det seneste OMK-budget, kan du bruge dette til at opdele lejen: Fordel det samlede budget for boligerne ud på de enkelte lejemål. Du modregner beløbet i den samlede leje. Modregn så hensættelserne til vedligeholdelse, jf. det senest varslede beløb. Er der en difference, opretter du den på opkrævningstypen Øget brugsværdi idet vi går ud fra, at det er en forbedringsforhøjelse. Eksempel NB Ved en eventuel huslejenævnssag kan du risikere, at du ikke kan oppebære dette beløb, når du ikke har dokumentation for forbedringen. Mulighed 2 Har du ikke et OMK-budget fra tidligere, skal du regne baglæns.

4 Tag den samlede leje og modregn de senest varslede hensættelser til vedligeholdelse. Modregn eventuelle forbedringer på den samlede leje. Hvis du ikke ved, om der er forbedringer indeholdt i den samlede leje, kan du ikke opdele lejen i forbedringer, og derfor vil det kun være den samlede budgetleje, der er tilbage. Eksempel NB Eventuelle forbedringer indeholdt i budgetlejen bliver neutraliseret næste gang, du varsler OMK. 02 Opret fordelingstal på lejemålene (bruttoareal / vurderingsleje) OMK-modulet kræver, at du opretter det fordelingstal, du vil benytte på lejemålet. Og for lettest at afstemme dine fordelingstal, kan du udskrive en liste med fordelingstallene på de enkelte lejemål: Bolig Udskrifter Areal/fordelingstal Areal forbrug Udfyld med relevant selskab og ejendom og evt. dato. I kolonnen Tilgængelige dobbeltklikker du på Bruttoareal, så det bliver valgt over i kolonnen Valgte. Klik på knappen Vis udskrift. Mangler du fordelingstal på samtlige lejemål, skal du oprette dem i masserettelsesguiden. Hvis fordelingstallene ikke stemmer, kan du rette dem enkeltvis på lejemålsniveau: Bolig Lejemål Indtast den relevante ejendom og klik på mappen Areal/fordelingstal i venstre side. Her kan du se de fordelingstal, der er oprettet på lejemålet. Klik på knappen Opret og udfyld med fordelingstype (Vurderingsleje), dato og værdi. NB er fordelingstallet forkert, kan du rette det her. 03 Tjek typeklassifikationer For at de rigtige lejemål kommer med i varslingen af omkostningsbestemt husleje, og boligprocenten beregnes korrekt, er det vigtigt at typeklassifikationerne på lejemålene er korrekt opsat (se vores skema med typeklassifikationer). Bolig Lejemål I mappen Stamdata og feltområdet Typeklassifikationer skal du udfylde / tjekke fire felter: Sumtype Sumtypen er den overordnet fordeling mellem bolig og erhverv. Det er sumtypen der beregner boligprocenten i OMK-modulet. Stemmer din boligprocent ikke i OMK-modulet, er det sumtypen, der skal rettes på lejemålsniveau. NB Nyindrettet lejemål, udlejet jf. 15 a, skal indgå i fordelingen som erhvervslejemål.

5 Boligtype Er ikke relevant i forbindelse med varsling af OMK, men bruges i andre henseender i Unik Bolig, og skal derfor også være korrekt. Varslingsgruppe Forretningsgangsgrp. Samtidig med sumtypen, skal du tjekke om varslingsgruppen er korrekt opsat. Varslingsgruppen fortæller om lejemålet skal deltage i varslingen. Dvs. har du et lejemål, som er udlejet i henhold til markedslejen, skal varslingsgruppen ikke være OMK. Er ikke relevant i forbindelse med varsling af OMK, men bruges i andre henseender i Unik Bolig, og skal derfor også være korrekt. 04 Opret depositum og forudbetalt leje I forbindelse med varsling af omkostningsbestemt leje, kan du også regulere depositum og forudbetalt leje jf. lejernes kontrakt. Om depositum og forudbetalt leje må reguleres, fremgår af den enkelte lejers kontrakt. Er lejekontrakten indgået på den nye typeformuler A8, kan både depositum og forudbetalt leje reguleres. Sæt depositum og forudbetalt leje som reguleret på lejerniveau: Bolig Lejer (Alt + B + L) Find den relevante lejer frem og gå i mappen Stamdata2 / Diverse. Tjek / udfyld feltområdet Depositum. Hvis regulering skal ske automatisk, er det vigtigt, at antal måneder er indtastet korrekt på lejerniveau. 05 Fordel leje via bruttoareal Det er vigtigt, at lejen på de enkelte lejemål er den samme pr. fordelingstal. Det vil sige, at når du fordeler lejen via bruttoareal, skal kr. være det samme pr. m² for hvert lejemål. Det afstemmer du med listen Varslet gældende leje: Bolig Udskrifter Varslet / gældende leje Klik på listen i venstre side <Ny Varslet / gældende leje> og udfyld felterne Opkr.Type (11010 Budgetleje) og BoligType (Bruttoareal). Klik Vis udskrift nede i højre hjørne. Når listen er dannet, skal du ude i højre side under Kr/år/m2 tjekke, at beløbene er ens for de enkelte lejemål.

6 Er beløbene ikke ens for de enkelte lejemål, så skal du have ryddet op i dette. Hvis du ved, hvorfor det ikke stemmer, fx fordi der er lagt en forbedringsforhøjelse ind i budgetlejen, retter du det til, så budgetlejen bliver rigtig ift. de øvrige lejemål. Og så opretter du en opkrævningstype, der er relevant for beløbet fx Nyt køkken. Er der mange lejemål der ikke betaler det samme pr. fordelingstal, så er der to muligheder for at få ryddet op. Vi anbefaler, at du bruger mulighed 1 kombineret med gennemgang af de enkelte lejemål, så du kontrollerer, om der er foretaget forbedringer i lejemålet. Mulighed 1 Her laver du din omkostningsbestemte huslejevarsling. Varslingen sættes op til at tage det nye totale OMK-beløb og fordele det på hvert enkelt lejemål efter fordelingstal. NB Vælger du denne løsning, neutraliserer du eventuelle forbedringsforhøjelser, som er indeholdt i den omkostningsbestemte husleje. Det betyder, at nogle lejere vil opleve at blive nedsat i leje, mens andre vil få sat lejen op. Men kun første gang du varsler OMK. Efterfølgende vil der være ryddet op i lejen, og alle lejere vil betale det samme pr. fordelingstal. Mulighed 2 Her tager vi ændringen i OMK-budgettet og fordeler ændringen ud på ejendommens samlede fordelingstal. Ændringen pr. lejemål tillægges den eksisterende budgetleje. NB Denne løsning betyder, at du ikke får ryddet op i din budgetleje, og at du ikke kan dokumentere, hvordan lejen er sammensat, hvis der skulle komme en huslejenævnssag. 06 Afstem leje Bolig Varslinger OMK budget Gå i ovenstående menupunkt. Find den relevante ejendom frem og vælg mappen Budgetter i venstre side. Dobbeltklik på nyt budget og vælg mappen Hovedbudget i venstre side. I budgettet afstemmer du kolonnen Gl. budget med den aktuelle leje, så du sikrer, at den leje, du opkræver i dag, svarer til det senest varslede beløb.

7 I en af de sidste linjer finder du Senest varslet/godkendt leje. Beløbet i denne linje skal stemme overens med den gældende leje jf. udskriften Varslet/gældende leje. Se de to skærmbilleder nedenfor: Bolig Varslinger OMK budget (Hovedbudget) Bolig Udskrifter Varslet / gældende leje NB I vores eksempel, stemmer beløbene ikke overens. Det er fordi vi her skal tage højde for de lejemål, der er omfattet af lejelovens 5, men hvor lejen ikke er fastsat iht. den omkostningsbestemte leje. Det kunne fx være 5,2-lejemål, hvor lejen bliver reguleret jf. trappeleje/npi. Det betyder, at den leje, der opkræves, opkræves på opkrævningstypen og ikke på som normalt. Men fordi lejemålet stadig skal deltage i OMK-budgettet, skal arealet for dette lejemål indgå i den samlede fordeling af udgifterne. For at kunne afstemme den aktuelle leje korrekt, skal du tage udgangspunkt i fordelingstallet for boligerne jf. sumtyperne, og gange det med prisen pr. fordelingstal. Det giver dig den aktuelle leje som opkræves i budgetleje. Se de to skærmbilleder nedenfor:

8 Bolig Varslinger OMK budget (mappen Budgetter, dobbeltklik på det relevante budget) Bolig Udskrifter Varslet / gældende leje

9 Oprettelse af OMK-budget i Unik Bolig 01 De nødvendige oplysninger Der er en række informationer, der skal med i OMK-modulet: A. Ejendommens tekniske installationer B. Tillæg til kapitalafkast C. 15. almene vurdering af 1979 D. Vedligeholdelsessatser ( 18, 18b og 22) E. Senest varslede OMK-budget A. Ejendommens tekniske installationer Du finder oplysninger om ejendommens tekniske installationer på Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside gi.dk B. Tillæg til kapitalafkast Tillæg til kapitalafkast finder du også på Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside gi.dk C. 15. almene vurdering af Hvis I ikke har den 15. almene vurdering, kan du rekvirere den hos den kommune, ejendommen ligger i. Alternativt kan du kontakte huslejenævnet og forhøre dig om, hvorvidt der er en tidligere sag om fastsættelse af lejen for ejendommen. D. Vedligeholdelsessatser: Hensættelse til vedligeholdelsessatserne finder du på Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside gi.dk. Er de fra tidligere indtastet i Unik Bolig, kan du nøjes med at indtaste den årlige stigning, så beregnes den årlige sats automatisk. E. Senest varslede OMK-budget Har I ikke det senest varslede OMK-budget, kan du kontakte huslejenævnet og forhøre dig om, hvorvidt der er en tidligere sag om fastsættelse af den omkostningsbestemte husleje. 02 Fordeling på budget Bolig Varslinger OMK budget Vælg mappen Budgetter, dobbeltklik på det relevante budget og gå i mappen Budget / Linjer

10 Fordelingernes definition Standard: De, der deltager, skal dække deres del af udgifterne, mens tabet dækkes af udlejer. Erhverv 100% - Bolig Delvis: De erhverv, der deltager, skal dække hele udgiften 100% - Boliger deltager med deres andel på normal vis. Det betyder, at udgiften dækkes med mere en 100%. Erhverv Delvis - Bolig 100%: De boliger, der deltager, skal dække hele udgiften 100% - Erhverv deltager med deres andel på normal vis. Dækkes100%: De, der deltager, skal dække hele udgiften 100%. Kun Boliger Samlet Fordeling: Kun boliger deltager i udgiften, men fordeles efter hele ejendommens fordelingstal for boliger. Bruges hvis udgangspunkt (sidste varsling) er forskelligt på bolig og erhverv. Kun Erhverv Samlet Fordeling: Kun erhverv deltager i udgiften, men fordeles efter hele ejendommens fordelingstal for erhverv. Bruges hvis udgangspunkt (sidste varsling) er forskelligt på bolig og erhverv. 03 Skatter og afgiftsvarsling i rækkehuse I må gerne slå alle skattebilletterne sammen, og varsle dem samlet overfor de enkelte rækkehuse. Det eneste, der gør sig gældende, er, at I skal bruge den gældende leje som fordelingstal, når I fordeler stigningen / faldet. Det betyder, at du kan bruge OMK-modulet, hvis du vælger skabelonen til Småhuse, den tager nemlig ikke højde for boligprocent mv.

11 Restejendomme 04 Opsætning på budget Hvis der skal varsles OMK på en Restejendom i Unik Bolig, skal følgende sættes op: Bolig Varslinger OMK budget Find den relevante ejendom, klik på mappen Budgetter i venstre side, dobbeltklik på relevante budget. I feltområdet Ejendomstype markerer du Restejd. og ejerforening. Hvis udlejer administrerer både ejerforening og restejendommen, kan du tilføje oplysninger om ejerforeningen på mappen Ejerforening: I feltet Ford. grundlag. restejd vælger du fordelingsgrundlag for restejendommen, så hentes summen for restejendommen ind. I feltet Ford. grundlag. E/F vælger du fordelingsgrundlag for ejerforeningen, så hentes summen for ejerforeningen ind. Hvis ejerforeningen ikke er i administration, kan du oprette fordelingstallet Ejerforeningsareal på ejendommen, som efterfølgende kan vælges via combo-boks. Andel i procent udregnes automatisk ved udfyldelse af fordelingssummerne. (Restejd. andel = fordelingssum restejd./fordelingssum ejerforening)*100 %. Hvis du indtaster totale udgifter vedr. ejendommen, skal du i budgettet bruge Restejendom i kolonnen Beregning. 05 Frasolgt lejemål siden sidste OMK-varsling Når du vil sammenligne gammelt og nyt budget, men har et frasolgt lejemål, kan du være nødt til at sætte en manuel linje ind i det gamle budget, hvor du korrigerer det gamle budgettal for det frasolgte lejemål.

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN HUSLEJE SÅDAN REGULERES HUSLEJEN FOR DIN LEJEBOLIG

BLIV KLOGERE PÅ DIN HUSLEJE SÅDAN REGULERES HUSLEJEN FOR DIN LEJEBOLIG BLIV KLOGERE PÅ DIN HUSLEJE SÅDAN REGULERES HUSLEJEN FOR DIN LEJEBOLIG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan reguleres lejen i boliger med omkostningsbestemt leje 5 Sådan reguleres lejen i boliger med det lejedes

Læs mere

DRIFTSBUDGET 2015 for ejendommen:

DRIFTSBUDGET 2015 for ejendommen: ARBEJDSSKEMA DRIFTSBUDGET for ejendommen: Restejendom 25 ejerlejligheder 12 lejligheder i restejendom med x uden beboerrepræsentation (sæt kryds) Anvendes som grundlag for udfyldning af varslingsskemaer

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

54375,00. Grundskyld 39903, , , , ,28. Driftsudgifter i alt. Udgifte i alt. Boligleje i alt

54375,00. Grundskyld 39903, , , , ,28. Driftsudgifter i alt. Udgifte i alt. Boligleje i alt OMKOSTNINGSBESTEMT LEJE PR. 9. MAJ 2018 - BUDGET TUNNELVEJ 12-20 Skatter og afgifter: Grundskyld Rottebekæmpelse Renovation Vandafgifter El-afgifter Skatter og afgifter i alt Forsikringer: 54375,00 681,50

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Sådan opretter du en annonce

Sådan opretter du en annonce Sådan opretter du en annonce 1 Sådan opretter du en annonce Inden du kan oprette en annonce, skal du først logge ind med din brugerprofil. Hvis du ikke har en profil, skal du først oprette en. Se vejledningen

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Vejledning til udtræk af lejelister fra EG Bolig

Vejledning til udtræk af lejelister fra EG Bolig Vejledning til udtræk af lejelister fra EG Bolig Indhold Sådan henter du den nye rapport til dataindsamlingen ind i EG Bolig... 2 Sådan opdaterer du rapporten... 4 - Hvis du har hentet rapporten før den

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Udtræk af markedsdata fra UNIK Bolig 4.

Udtræk af markedsdata fra UNIK Bolig 4. Udtræk af markedsdata fra UNIK Bolig 4. - Vejledning til import af UNIK-skabelon til brugerdefineret rapport. Ejendomsforeningen Danmark har lavet en brugerdefineret udskrift, som gør det let at opsætte

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Bilag 1 Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Terminalår Forrentningskrav % 2,50 Inflation % 2,00 Diskonteringsrente % 4,50 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,77

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Vi præsenterer hermed vores kurser i lejeret.

Vi præsenterer hermed vores kurser i lejeret. Kurser i lejeret Vi præsenterer hermed vores kurser i lejeret. Vi kan holde kurset for jer i et af vores undervisningslokaler, eller vi kan holde kurset hos jer, hvis I ønsker det. God læselyst TORSTEN

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle Log på systemet RejsUd er et modul i samme system som

Læs mere

Aconto Samfakturering

Aconto Samfakturering Aconto Samfakturering Tips og Tricks Unik Bolig Unik System Design A/S Vejle & København T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk Indholdsfortegnelse Hvad er samfakturering... 2 Oprettelse af aconto

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Konsolidering I.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet.

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

ELMANN ADVOKATPARTNERSELSKAB Stockholmsgade København Ø. Sagsnummer / KSK / KSK

ELMANN ADVOKATPARTNERSELSKAB Stockholmsgade København Ø. Sagsnummer / KSK / KSK Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura ELMANN ADVOKATPARTNERSELSKAB Stockholmsgade 41 2100 København Ø 01-08-2017 Sagsnummer 2017-0120603 / KSK 2017-0120829 / KSK Dokumentnummer 2017-0120603-15 Ved

Læs mere

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle Log på systemet RejsUd er et modul i samme system som

Læs mere

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring)

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) 14. maj 2019 Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) Indhold 1 Brug fejlkontrollen!... 3 1.1 Lige efter årsrulning af Skat Nova fil fra sidste

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Forældelse og passivitet i boliglejeforhold

Forældelse og passivitet i boliglejeforhold Forældelse og passivitet i boliglejeforhold Dansk Selskab for Boligret Den 5. september 2017 1 Michael Bech Jørgensen, sekretariatsleder og faglig chef ved husleje- og beboerklagenævnene i Aarhus Kommune

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Til ProjectWEB udbudsportal administratorer Dato Maj, 2019 Version 02 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Før udbudsperioden... 3 2.1

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden.

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. F.eks. ved biludlejning, betaler man leje og depositum, inden man får lov at tage bilen med sig. Anderledes

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM Maj 2019 Version 02 2019 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Opret sagstrin - Kortlægning

Opret sagstrin - Kortlægning JAR Øvelse nr. 9 JAR-Manual, Version 1.0 Opret sagstrin - Kortlægning Regionsvejledning Øvelse ID: 9 Øvelsesemne: Opret sagstrin i forhold til kortlægning Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til at

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

1 Huslejenævnets opfordring til at redegøre for ejendommens omkostningsbestemt leje

1 Huslejenævnets opfordring til at redegøre for ejendommens omkostningsbestemt leje Anders Birkenfeldt Frank Hansen Lars Brun Nielsen Allan Thomsen De Københavnske Huslejenævn Nyropsgade 1 1602 København V Advokat Allan Thomsen at@hansenthomsen.dk Direkte tlf. 92151305 Mobil 26302647

Læs mere

1 Huslejenævnets opfordring til at redegøre for ejendommens omkostningsbestemt leje

1 Huslejenævnets opfordring til at redegøre for ejendommens omkostningsbestemt leje Anders Birkenfeldt Frank Hansen Lars Brun Nielsen Allan Thomsen De Københavnske Huslejenævn Nyropsgade 1 1602 København V Advokat Allan Thomsen at@hansenthomsen.dk Direkte tlf. 92151305 Mobil 26302647

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Generelle krav til varslingen - Fælles

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon

Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012

STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012 EBC products Erik Brandt Consult ApS. Nordkrog 15. DK-2900 Hellerup. Tlf 39 62 78 30. Fax 39 62 78 50. E-mail ebc@strato.dk STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012 Bulletinen beskriver de nyheder og forbedringer

Læs mere

VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER 1.1.2015

VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER 1.1.2015 VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER..05 Sådan registrerer du dine salgsomkostninger mv. efter de nye regler, der er trådt i kraft med implementeringen af LOFE..05 Vederlag, markedsføring og udlæg efter..05

Læs mere

Privat lejeret for udlejere. Af Jacob Lichtenstein

Privat lejeret for udlejere. Af Jacob Lichtenstein Privat lejeret for udlejere Af Jacob Lichtenstein Materiale Teksten: Relevante områder af lejelovgivningen for småø-udlejere Skema A Lejefastsættelse i regulerede kommuner Skema B Lejefastsættelse i uregulerede

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

RETTEN I VIBORG. Udskrift af dombogen. DOM Afsagt den 11. april 2017 i sag nr. BS 1-817/2016: A Ans By og B

RETTEN I VIBORG. Udskrift af dombogen. DOM Afsagt den 11. april 2017 i sag nr. BS 1-817/2016: A Ans By og B RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. april 2017 i sag nr. BS 1-817/2016: A 8643 Ans By og B 8643 Ans By mod Henriksen & Birch Ejendomme Ans ApS Vestervang 6 8882 Fårvang Sagens baggrund

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark SKYBRUDSFORANSTALTNINGER & FORBEDRINGER Onsdag den 8. juni 2016 ved Advokat Troels Flethøj Thygesen, Jordan Løgstrup 1 Skybrud og (lejer-)finansiering Mit indlæg er rettet imod

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Brugerdefinerede rapporter i UNIK... 3 2. 1 Dan en ny rapport... 3 2.2 Grundlæggende datakilde... 3 2.3 Variabler...

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote Indhold Manuel tilpasning af investeringsbevisnote... 2 Rettelse af summer fælles... 2 Rettelse af summer person 1... 5 Rettelser af summer person

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Præsentation af Unik Bolig 4 version 4.2.0 Den 3. og 5. november præsenterede vi den nye version af Unik Bolig 4 for 275 deltagere fra 140 kunder. Præsentationen foregik på Centerbakken i Vejle og i DR

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere