Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav"

Transkript

1 Marts 2022 Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav Med denne vejledning kan du nemt tilmelde dig testen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Vejledningen hjælper dig også til at udforme en case til Casebanken på temasiden Bæredygtighedsklasse.dk og giver dig et overblik over hvilken dokumentation du som bygherre har ansvar for at indberette, når du deltager i testen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

2 Indhold Procesguide... 3 Tilmeldingsformular... 6 Indholdsguide til case... 8 Tjekliste til dokumentation Foto- og illustrationsguide Samtykkeerklæring

3 Procesguide Tilmelding, casebank og dokumentation Tilmeld dit projekt Bæredygtighedsklasse.dk Casebank Frivillig Dokumentation Obligatorisk Indsaml informationer og foto/illustration Indsaml dokumentation Indsend casen Indsend dokumentation Casen bliver publiceret Kontrol af dokumentation Del din viden og erfaringer Vurdering af efterlevelse af krav Opdater løbende Spørgeskema og evt. interview Tak for din deltagelse 3

4 Procesguide Sådan foregår det, når dokumentation udarbejdes Tilmeld dit projekt Tilmelding til den frivillige bæredygtighedsklasse kræver, at du udfylder tilmeldingsformularen med stamdataoplysninger om dit byggeprojekt og sender den til adressen Dokumentation Obligatorisk 01 Indsaml dokumentation Hvis du som bygherre vælger at deltage i testen af den frivillige bæredygtighedsklasse, skal det dokumenteres, at byggeriet enten helt eller delvist opfylder den frivillige bæredygtighedsklasse. Dokumentation af bæredygtighedsklassen fremgår overordnet set af tjeklisten i denne vejledning. De detaljerede krav og vejledning findes i Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse, kapitel 5. Vær opmærksom på, at nogle oplysninger først kan sendes ved testforløbets afslutning. 02 Indsend dokumentation Dokumentation for opfyldelse af et eller flere krav i den frivillige bæredygtighedsklasse skal indsendes via hjemmesiden FBKtest.dk, som administreres af BUILD Institut for Byggeri, By og Miljø. På siden vil du blive guidet igennem den praktiske indsendelse af dokumentationen og du vil løbende have mulighed for at ændre og tilføje i den indsendte dokumentation. Som supplement til dokumentationen, vil du blive bedt om at besvare en spørgeskemaundesøgelse. 03 Kontrol af dokumentation Når dokumentation indsendes på tidspunktet for byggetilladelsen og færdigmelding af byggeriet, vil BUILD kontrollere tilstedeværelsen af de nødvendige informationer. Vi kontakter dig, hvis der er behov for yderligere information. 04 Vurdering af efterlevelse af krav Når BUILD har vurderet, at byggeprojektet efterlever et eller flere af kravene, vil det fremgå af projektets evt. case på Bæredygtighedsklasse.dk. Hvis ikke det er muligt at efterleve et eller flere krav i klassen, skal du indsende en forklaring på hvorfor det ikke har været muligt. 05 Spørgeskema og evt. interview Et væsentligt supplement til dokumentationen er gennemførelsen af en spørgeskemaundersøgelse og interviews af udvalgte personer, der arbejder med efterlevelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Formålet er, at evalueringen kommer helt tæt på de aktører, som konkret arbejder med opfyldelsen af kravene. Det skal bidrage til at belyse, om indhold i krav, udførelse og dokumentation bør tilpasses ved en senere eventuel indførelse i bygningsreglementet. Tak for din deltagelse Målsætningen er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag og med bred inddragelse af byggebranchen. 4

5 Procesguide Sådan foregår det, når en case bliver udarbejdet Tilmeld dit projekt Tilmelding til den frivillige bæredygtighedsklasse kræver, at du udfylder tilmeldingsformularen med stamdataoplysninger om dit byggeprojekt og sender den til adressen Casebank Frivillig 01 Indsaml informationer og foto/illustration De oplysninger, som en case skal indeholde på Bæredygtighedsklasse.dk, fremgår af indholdsguiden. Vær opmærksom på, at nogle oplysninger først kan sendes senere i processen eller ved testforløbets afslutning. 04 Del din viden og erfaringer Når casen er publiceret, kan du oplagt dele den med netværk og samarbejdspartnere. 05 Opdater løbende Nye informationer sendes ligeledes til og gennemgår en kvalitetssikring. Tak for din deltagelse Målsætningen er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag og med bred inddragelse af byggebranchen. Indledningsvist skal du indsende en motivation for deltagelse og stamdata om byggeprojektet. Begge dele fremgår af tilmeldingsformularen. Der skal derudover indsendes mindst ét foto eller én illustration af projektet. Se anbefalingerne til fotos i fotoguiden. 02 Indsend casen Casen sendes pr. mail til Send evt. store fotos via en service til filoverførsel. Det er muligt løbende at opdatere casebanken med nye informationer, efterhånden som erfaringer opnås og klassens krav opfyldes. 03 Casen bliver publiceret Når vi har modtaget og kvalitetssikret indholdet publiceres casen. Vi giver besked, når den lægges på siden, og kontakter dig, hvis vi har behov for yderligere information. 5

6 Tilmeldingsformular På de følgende sider kan du se, hvilke oplysninger du skal indsende. Alle felter markeret med * er minimumskrav for tilmelding til den frivillige bæredygtighedsklasse og for at kunne ind - sende en case til Casebanken på temasiden Bæredygtighedsklasse.dk. Alle tilmeldte projekter vil fremgå af en liste på temasiden under 'Tilmeldte byggeprojekter' med navn på byggeprojekt, bygningstype, størrelse, tidsplan, budgetinterval samt firmanavn / bygherrenavn, men det er frivilligt om du vil dele din viden og erfaringer i Casebanken. Hvis du ikke ønsker at få vist dit byggeprojekt i Casebanken, skal du sætte kryds i feltet 'Jeg ønsker alene at tilmelde projektet til testen af den frivillige bæredygtighedsklasse og fremgå af listen over tilmeldte projekter på Bæredygtighedsklasse.dk.' sidst i tilmeldingsformularen. Efterhånden som erfaringer opnås, og klassens krav opfyldes, kan der indsendes erfaringer med efter levelsen af de enkelte krav til casebanken på Selve dokumentationen for efterlevelse af de enkelte krav skal ikke sendes til casebanken, men direkte til BUILD institut for byggeri, anlæg og det byggede miljø, som står for evalueringen af testfasen, via hjemmesiden FBKtest.dk. Stamdata om projektet Navn på byggeprojekt/projekttitel * Kort beskrivelse af byggeprojekt (Max 800 anslag)* Bygningstype * Størrelse (m2)* Tidsplan (Forventet ibrugtagning)* Budgetinterval (Fx fra x x mio. kr.)* 6

7 Tilmeldingsformular fortsat Deltagernes kontaktoplysninger (Fx bygherre, rådgiver, entreprenør)* Deltager 1 Vil fremgå af casen: Firmanavn(-e) og Hjemmesideadresse (frivilligt) Vil ikke fremgå af casen: Navn Telefonnummer Deltager 2 Vil fremgå af casen: Firmanavn(-e) og Hjemmesideadresse (frivilligt) Vil ikke fremgå af casen: Navn Telefonnummer Deltager3 Vil fremgå af casen: Firmanavn(-e) og Hjemmesideadresse (frivilligt) Vil ikke fremgå af casen: Navn Telefonnummer Deltager 4 Vil fremgå af casen: Firmanavn(-e) og Hjemmesideadresse (frivilligt) Vil ikke fremgå af casen: Navn Telefonnummer Deltager 5 Vil fremgå af casen: Firmanavn(-e) og Hjemmesideadresse (frivilligt) Vil ikke fremgå af casen: Navn Telefonnummer 7

8 Tilmeldingsformular fortsat Motivation Test af den frivillige bæredygtighedsklasse Motivation for at anvende FBK (Max 800 anslag)* Hvilke af de 9 krav, skal der arbejdes/er der arbejdet med i det konkrete byggeprojekt (Sæt kryds)* Hvad er motivationen for at afprøve bæredygtighedsklassen, og hvad ønskes opnået? Krav Tilmeldt Kravet er dokumenteret* Livscyklusvurdering Ressourceanvendelse på byggepladsen Totaløkonomisk analyse Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet Dokumentation af problematiske stoffer Afgasninger til indeklimaet Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet Støj fra ventilationssystemer i boliger Rumakustik i boliger * Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Hvordan ønsker du at deltage (Sæt kryds) 1. Jeg ønsker at tilmelde projektet til testen af den frivillige bæredygtighedsklasse, fremgå af listen over tilmeldte projekter og få præsenteret mit byggeprojekt i Casebanken på Bæredygtighedsklasse.dk. 2. Jeg ønsker alene at tilmelde projektet til testen af den frivillige bæredygtighedsklasse og fremgå af listen over tilmeldte projekter på Bæredygtighedsklasse.dk. 8

9 Indholdsguide til case Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med de enkelte krav (Max 2000 anslag for hvert krav) Livscyklusvurdering bygningens samlede miljøpåvirkning Ressourceanvendelse på byggepladsen Hvordan var forløbet? Hvordan blev resultatet? Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager? Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd Hvordan var forløbet? Hvordan blev resultatet? Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager? Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd 9

10 Indholdsguide fortsat Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med de enkelte krav (Max 2000 anslag for hvert krav) Totaløkonomisk analyse omkostninger til opførelse, drift og vedligehold Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet Hvordan var forløbet? Hvordan blev resultatet? Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager? Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd Hvordan var forløbet? Hvordan blev resultatet? Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager? Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd 10

11 Indholdsguide fortsat Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med de enkelte krav (Max 2000 anslag for hvert krav) Dokumentation af problematiske stoffer Afgasninger til indeklimaet Hvordan var forløbet? Hvordan blev resultatet? Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager? Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd Hvordan var forløbet? Hvordan blev resultatet? Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager? Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd 11

12 Indholdsguide fortsat Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med de enkelte krav (Max 2000 anslag for hvert krav) Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet Støj fra ventilationssystemer i boliger Hvordan var forløbet? Hvordan blev resultatet? Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager? Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd Hvordan var forløbet? Hvordan blev resultatet? Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager? Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd 12

13 Indholdsguide fortsat Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med de enkelte krav (Max 2000 anslag for hvert krav) Rumakustik i boliger Hvordan var forløbet? Hvordan blev resultatet? Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager? Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd 13

14 Tjekliste til dokumentation Dokumentation for opfyldelse af et eller flere krav i den frivillige bæredygtighedsklasse skal indsendes via hjemmesiden FBKtest.dk, som administreres af BUILD Institut for Byggeri, By og Miljø. Med tjeklisten, har du et overblik over hvilke informationer du skal indsende som en del af efterlevelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse, hvornår du skal indsende dem, og hvordan de skal indsendes. Tjeklisten indeholder også informationer om hvilke supplerende informationer der er nødvendige for at verificere overholdelse af kravene til den frivillige bæredygtighedsklasse. Der skal som minimum indsendes informationer om dit projekt ved byggetilladelse og færdigmelding af byggeri. Det er muligt løbende at tilføje og ændre i de indsendte informationer. I Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse, kapitel 5, findes den detaljerede beskrivelse af hvilken dokumentation du skal indsende for hvert krav. Tabel 1. Tjekliste Krav Hvornår? Hvordan? Livscyklusvurdering bygningens samlede klimapåvirkning Ved ansøgning om byggetilladelse og ved færdigmelding af en bygning skal der foreligge en hhv. indledende og endelig livscyklusvurdering (LCA), som vurderer bygningens samlede klimapåvirkning. Ved ansøgning om byggetilladelse og færdigmelding af byggeriet. Beregning og dokumentation skal udføres i LCAbyg eller tilsvarende beregningsmetode og beregningsforudsætninger. Indledende LCA Endelig LCA Ressourceanvendelse på byggepladsen Transport, energi- og vandforbrug på byggepladsen samt mængden af byggeaffald skal måles, registreres og dokumenteres. Ved færdigmelding af byggeriet. Vandforbrug afrapporteres separat. Transport, energiforbruget og byggeaffald opgøres og benyttes i LCA-beregningen. Totaløkonomisk analyse omkostninger til opførelse, drift og vedligehold Ved færdigmelding af en bygning skal der foreligge beregninger af totaløkonomi (LCC) for mindst tre væsentlige valg, hvor to eller flere alternativer sammenlignes for hvert af de tre valg. Ved færdigmelding af byggeriet. Beregningerne gennemføres ved hjælp af den senest tilgængelige version af LCCbyg eller tilsvarende beregningsmetode og beregningsforudsætninger. Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet Inden ibrugtagning af en bygning skal der foreligge en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet. Ved ibrugtagning af byggeriet. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal være udformet til den specifikke bygning og være skrevet, så den er forståelig og tilgængelig for brugere og driftspersonale. 14

15 Tjekliste til dokumentation fortsat Krav Hvornår? Hvordan? Dokumentation af problematiske stoffer Ved færdigmelding af en bygning skal der foreligge en komplet samling sikkerhedsdatablade for alle de materialer, hvor der er krav om sikkerhedsdatablad i kemikalie- og arbejdsmiljølovgivningen med videre. Sikkerhedsdatablade indsamles digitalt og indeholder en entydig reference til, hvor i bygningen materialerne er anvendt. Ved færdigmelding af byggeri. Sikkerhedsdatabladene skal afleveres i filformat PDF/A i henhold til ISO :2005 eller alternativt i TIFF-format, og anvendelseslisten skal afleveres som et simpelt, ikke formateret tekstdokument. Afgasninger til indeklimaet Inden ibrugtagning af en bygning må formaldehydindholdet i indeluften højst være 100 μg/m 3, og TVOC i indeluften må højst være μg/m 3. Kravet skal dokumenteres ved måling. Ved færdigmelding af byggeri. Skal dokumenteres ved måling i henhold til DS/ISO : Indendørsluft - Del 6: Bestemmelse af flygtige organiske forbindelser i indendørsluft og luft i prøvekammer ved hjælp af aktiv prøveopsamling på Tenax TA -sorbent og efterfølgende termisk desorption og gaskromatografisk analyse udført med MS eller med MS-FID. Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet I arbejdsrum og beboelsesrum (soveværelser eller børneværelser undtaget) skal dagslyskravet i bygningsreglementet dokumenteres ved brug af en timebaseret metode for simulering af dagslysniveauet. Ved færdigmelding af byggeri. Beregningerne af dagslyset skal udføres og dokumenteres som angivet i 379 i bygningsreglementet for metoden for indvendig belysningsstyrke. Støj fra ventilationssystemer i boliger I boligers opholdsrum må støjniveauet LAeq fra ventilationssystemer højst være 25 db. Ved færdigmelding af byggeri. Støj fra ventilationssystemer i boliger dokumenteres enten via beregninger eller via en teknisk rapport på baggrund af lydmålinger i de relevante beboelsesrum. Rumakustik i boliger For boliger må efterklangstiden T i opholdsrum med gulvareal på mindst 20 m 2 højst være 0,6 s. Ved færdigmelding af byggeri. Rumakustikken dokumenteres enten via beregninger ifølge DS/EN eller via en teknisk rapport på baggrund af lydmålinger i de relevante opholdsrum. 15

16 Foto- og illustrationsguide Cases i den frivillige bæredygtighedsklasses Casebanke, skal have mindst ét foto eller én illustration, der vises sammen med en beskrivelse af projektet. Det er frivilligt, om der indsendes flere fotos eller illustrationer fx til de enkelte krav. Her får du hjælp til at finde den rette stil, når du skal tage billeder, og du kan desuden se, hvilke krav der er til fotospecifikationer. På Bæredygtighedsklasse.dk kan du se et eksempel på, hvordan en case er struktureret og hvordan den bliver præsenteret på temasiden. Hovedmotiv Illustration eller foto af hele byggeprojektet udefra fra en god vinkel. Fotospecifikationer Fotos skal leveres i høj opløsning med mindst 220 ppi Filformatet skal være JPG/JPEG eller SVG Øvrige motiver fx til de enkelte krav Proces- og arbejdssituationer fx fra rådgivningssituationer, byggepladsen eller ved målinger Billedfilerne må maksimalt fylde 12 MB per stk. Send dem til os på via en fildelingsløsning. Rettigheder og medier skal være ubegrænset. Bygningsdele og detaljebilleder fx af dagslysforhold, materialevalg eller konstruktioner Lyse rum med synligt gulv og loft Samtykkeerklæring Fotos der portrætterer en eller flere personer, fx i en arbejdssituation, kræver et samtykke fra personen eller personerne, før de kan offentliggøres i Casebanken på Bæredygtighedsklasse.dk. Udfyld samtykkeerklæringen på næste side (én per person) og send den underskrevet sammen med fotoet til 16

17 Samtykkeerklæring Offentliggørelse af portrætfoto Jeg giver hermed tilladelse til, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sammen med mit navn må offentliggøre portrætfoto af mig på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmesider. på de sociale medier LinkedIn, YouTube og Twitter. i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nyhedsmail. i trykt materiale, som Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen udgiver Jeg bekræfter, at jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage. Retten til at tilbagetrække et samtykke gælder dog ikke for allerede trykt materiale. Henvendelse vedrørende tilbagetrækning skal ske skriftligt til Jeg er indforstået med, at mit samtykke til offentliggørelse af portrætfoto medfører, at tredjeparter kan dele portrætfoto. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan fjerne porttrætfoto fra so ciale medier, men ikke portrætfoto, som er delt af tredjeparter. Du kan læse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens behandling af personoplysninger på TBST.dk. Navn Dato Underskrift Udfyldt af Bolig og Planstyrelsen Foto-ID: Dato Sagsnummer 17

18 Bolig- og Planstyrelsen Carsten Niebuhrs Gade København V bpst.dk Bæredygtighedsklasse.dk

FRIVILLIG BÆREDYGTIGHEDSKLASSE I BYGNINGSREGLEMENTET SØREN AGGERHOLM

FRIVILLIG BÆREDYGTIGHEDSKLASSE I BYGNINGSREGLEMENTET SØREN AGGERHOLM FRIVILLIG BÆREDYGTIGHEDSKLASSE I BYGNINGSREGLEMENTET SØREN AGGERHOLM Rockwoolprisen 2017 ROCKWOOL prisen gives til at udarbejde forslag til, hvorledes der kan formuleres en frivillig bæredygtighedsklasse

Læs mere

BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig?

BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig? BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig? Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Indeklimaets Temadag 2018 2018-09-25 Hvad skal vi snakke om? Bygningsreglement, vejledninger

Læs mere

Borgerforslag.dk. Borgerforslag.dk Side 1 af 35

Borgerforslag.dk. Borgerforslag.dk Side 1 af 35 Borgerforslag.dk Denne blanket kan anvendes til at stille borgerforslag på www.borgerforslag.dk. Den person, som er hovedstiller udfylder blanketten, dvs. skriver borgerforslaget ind og udfylder skemaet

Læs mere

Borgerforslag.dk. Side 1 31

Borgerforslag.dk. Side 1 31 Borgerforslag.dk Denne blanket kan anvendes til at stille borgerforslag på www.borgerforslag.dk. Den person, som er hovedstiller udfylder blanketten, dvs. skriver borgerforslaget ind og udfylder skemaet

Læs mere

Borgerforslag.dk. Borgerforslag.dk Side 1 af 15

Borgerforslag.dk. Borgerforslag.dk Side 1 af 15 Borgerforslag.dk Denne blanket kan anvendes til at stille borgerforslag på www.borgerforslag.dk. Den person, som er hovedstiller udfylder blanketten, dvs. skriver borgerforslaget ind og udfylder skemaet

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Sommerhuse Processguide Indholdsguide Fotoguide

Sommerhuse Processguide Indholdsguide Fotoguide Sommerhuse Processguide Indholdsguide Fotoguide Denne guide hjælper dig med at udforme cases til Casebanken på SparEnergi.dk via en procesguide, en indholdsguide og en fotoguide. Bliv inspireret til at

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Byggelovsdage 2018 19. November 2018 Stikprøvekontrol

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

INDEKLIMA OG GLAS BR-krav

INDEKLIMA OG GLAS BR-krav INDEKLIMA OG GLAS BR-krav VEJLEDNING 1. Indledning Denne information giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af valg af glas for at opnå et godt indeklima, primært i forbindelse

Læs mere

Borgerforslag.dk. Borgerforslag.dk Side 1 af 19

Borgerforslag.dk. Borgerforslag.dk Side 1 af 19 Borgerforslag.dk Denne blanket kan anvendes til at stille borgerforslag på www.borgerforslag.dk. Den person, som er hovedstiller udfylder blanketten, dvs. skriver borgerforslaget ind og udfylder skemaet

Læs mere

Sommerhuse Processguide Indholdsguide Fotoguide

Sommerhuse Processguide Indholdsguide Fotoguide Sommerhuse Processguide Indholdsguide Fotoguide Denne guide hjælper dig med at udforme cases til Casebanken på SparEnergi.dk via en procesguide, en indholdsguide og en fotoguide. Bliv inspireret til at

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Denne blanket kan anvendes til at stille borgerforslag på

Denne blanket kan anvendes til at stille borgerforslag på Borgerforslag.dk Denne blanket kan anvendes til at stille borgerforslag på www.borgerforslag.dk. Den person, som er hovedstiller udfylder blanketten, dvs. skriver borgerforslaget ind og udfylder skemaet

Læs mere

Personcertificering Statik

Personcertificering Statik Personcertificering Statik Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Udgave 4 25-06-2019 Side 1 af 16 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation

Læs mere

BYGGEBRANCHEN KAN BLIVE BÆREDYGTIGERE

BYGGEBRANCHEN KAN BLIVE BÆREDYGTIGERE BYGGEBRANCH AN BLIVE BÆREDYGTIGERE Green Building Council Denmark Frederiksborggade 22, 1.tv. 1360 øbenhavn info@dk-gbc.dk www.dk-gbc.dk Byggebranchen kan komme meget længere ad den bæredygtige vej Danmark

Læs mere

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 NYT FRA STYRELSEN Generelt Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen Genbrugte

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

InnoBYG er. udvikling & innovation & bæredygtighed & netværk i BYGGEBRANCHEN!

InnoBYG er. udvikling & innovation & bæredygtighed & netværk i BYGGEBRANCHEN! InnoBYG er udvikling & innovation & bæredygtighed & netværk i BYGGEBRANCHEN! Om InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk Samler branchen på tværs af faglighed Videndeling, netværk og udvikling i branchen

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

2019 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem

2019 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem FOLKESKOLEDONATIONEN 2019 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem 01 Indhold Introduktion 03 Inden I udfylder ansøgningsskemaet 04 Start 05 Ansøgninger 06 Stamdata 07 Ansøgere 08 Projekt 09

Læs mere

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00233 22-03-2019 Til høringsparterne Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

FRI's anbefalinger til en frivillig bæredygtighedsklasse

FRI's anbefalinger til en frivillig bæredygtighedsklasse FRI's anbefalinger til en frivillig bæredygtighedsklasse 1. Bemærkninger til bæredygtighedsklassen 1 2. Notat - Frivillig bæredygtighedsklasse i BR - sendt til TBST sept 2018 10 DOKNR-45-324 Ref.: MJ/mj

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag E Tilmeldingsformular Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Vejledning Opret ansøgning i Byg & Miljø

Vejledning Opret ansøgning i Byg & Miljø Vi gør opmærksom på at: - Bestemmelser og lovgivning omkring byggeri kan være kompliceret at sætte sig ind i uanset om det er tilbygning, et udhus, carport, eller større byggeri. Ringsted Kommune anbefaler

Læs mere

Bygningsreglementet og funktionsafprøvning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Installationskonferencen

Bygningsreglementet og funktionsafprøvning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Installationskonferencen Bygningsreglementet og funktionsafprøvning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Installationskonferencen 2018 2018-09-25 Hvad skal vi snakke om? Bygningsreglement, vejledninger og standarder

Læs mere

Orientering om BR

Orientering om BR Certificeringsordningen for Konstruktioner og Brand Hvordan påvirker det byggeriets parter Emne: De udførendes syn på den nye ordning Sted: IDA Syn og Skøn. Dato: 22. februar 2018 v. /Niels Strange Om

Læs mere

Funktionsafprøvning og BR18. - Niels Bruus Varming, TBST

Funktionsafprøvning og BR18. - Niels Bruus Varming, TBST Funktionsafprøvning og BR18 - Niels Bruus Varming, TBST BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BAGGRUND FOR BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BAGGRUND Initiativ i Vækst og udvikling i hele Danmark fra november

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum Informationsmemorandum Bilag E Tilmeldingsformular 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen 2018 Bilag E: Tilmeldingsformular Vejledning I dette bilag gives en vejledning for, hvorledes den medfølgende

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Vejledning - Hvordan sender jeg en byggeansøgning igennem Byg og Miljø?

Vejledning - Hvordan sender jeg en byggeansøgning igennem Byg og Miljø? Vejledning - Hvordan sender jeg en byggeansøgning igennem Byg og Miljø? 1. Find dit NemID og relevante dokumenter til din byggeansøgning i en mappe på din computer. 2. Gå ind på www.bygomiljoe.dk 3. Tryk

Læs mere

I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke.

I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke. Udkast til vejledning til certificeret brandrådgivers virke for byggeri i brandklasse 2 KAP 34 545-551 Certificeret brandrådgivers virke I denne vejledning beskrives den certificerede brandrådgivers virke

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag F: Tilmeldingsformular. Marts 2012

Informationsmemorandum. Bilag F: Tilmeldingsformular. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag F: Tilmeldingsformular Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk Vejledning

Læs mere

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 OG VEJLEDNINGER SIDEN 1. JULI 2018 GÆLDER KUN BR18 OVERGANG MED TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING OG CERTIFICERINGSORDNING

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Etageboliger Processguide Indholdsguide Fotoguide

Etageboliger Processguide Indholdsguide Fotoguide Etageboliger Processguide Indholdsguide Fotoguide Denne guide hjælper dig med at udforme cases til Casebanken på SparEnergi.dk via en procesguide, en indholdsguide og en fotoguide. Bliv inspireret til

Læs mere

BYGGE DIALOG RAPPORT For BYGGE DIALOG måling 2

BYGGE DIALOG RAPPORT For BYGGE DIALOG måling 2 (DEMO) BYGGE DIALOG RAPPORT For BYGGE DIALOG måling 2 Måling BYGGE DIALOG 1 BYGGE DIALOG 2 Gennemført Senest opdateret Brug din BYGGE DIALOG! Tjekliste Indsaml målinger om dine samarbejdspartneres og/eller

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Vejledning om lovliggørelse af byggeri Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Dette er en kort vejledning til dig, der skal søge om lovliggørende tilladelse til allerede opført

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

FUNKTIONSAFPRØVNING V/ Vagn Holk Lauridsen

FUNKTIONSAFPRØVNING V/ Vagn Holk Lauridsen FUNKTIONSAFPRØVNING V/ Vagn Holk Lauridsen Hvem er Videncenter for Energibesparelser i Bygninger? Udvikler og formidler viden om energibesparelser i bygninger til byggebranchen 29-01-2018 2 Udviklingsaktiviteter,

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Informationsmemorandum Bilag E. Tilmeldingsformular 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen

Informationsmemorandum Bilag E. Tilmeldingsformular 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen Informationsmemorandum Bilag E Tilmeldingsformular 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen 2018 Vejledning I dette bilag gives en vejledning for, hvorledes den medfølgende tilmeldingsformular skal udfyldes.

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR KFUM'S SOCIALE ARBEJDE

PERSONDATAPOLITIK FOR KFUM'S SOCIALE ARBEJDE PERSONDATAPOLITIK FOR KFUM'S SOCIALE ARBEJDE GENERELT Denne persondatapolitik gælder for samtlige oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten)

Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos Ny Carlsbergfondet. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan Ny Carlsbergfondet ( vi eller

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

PERSONDATAPOLTIK. Håndtering af personoplysninger om medlemmer, samarbejdspartnere mv. hos Fonden MARCOD

PERSONDATAPOLTIK. Håndtering af personoplysninger om medlemmer, samarbejdspartnere mv. hos Fonden MARCOD 30. januar 2019 PERSONDATAPOLTIK Håndtering af personoplysninger om medlemmer, samarbejdspartnere mv. hos Fonden MARCOD 1. Indledning MARCOD behandler personoplysninger i en lang række situationer. Vi

Læs mere

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold:

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold: Version: 11.12.2018 Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand INTRODUKTION 0.1.0. Regulering af brandsikkerhed i byggeri Den overordnede ramme for reguleringen af byggeri er byggeloven. Byggeloven

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 7.3.2018 01 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 1. INDLEDNING På bygherrens vegne skal vi med henvisning til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse opfordre Dem til at søge om prækvalifikation

Læs mere

BR18 DAGSLYSKRAV ENKELT, KOMPLICERET ELLER BÆREDYGTIGT

BR18 DAGSLYSKRAV ENKELT, KOMPLICERET ELLER BÆREDYGTIGT BR18 DAGSLYSKRAV ENKELT, KOMPLICERET ELLER BÆREDYGTIGT BR 18 s krav til dagslys er revideret med to formål: at skabe en enkelt metode til beregning af dagslys (rudeareal) at tilnærme BR18 til den europæiske

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

FRI s deltagelse i udvikling af Levels

FRI s deltagelse i udvikling af Levels Ref.: MJ/mj E-mail: mj@frinet.dk 20. februar 2019 FRI s deltagelse i udvikling af Levels Hvorfor skal FRI arbejde med udvikling af Level(s) FRI ønsker at indgå i arbejdet om udvikling af Level(s) for at

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

GENERELT DATAANSVARLIG

GENERELT DATAANSVARLIG GENERELT Denne persondatapolitik gælder for samtlige oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Vejledning - Hvordan sender jeg en byggeansøgning igennem Byg og Miljø?

Vejledning - Hvordan sender jeg en byggeansøgning igennem Byg og Miljø? Vejledning - Hvordan sender jeg en byggeansøgning igennem Byg og Miljø? 1. Find dit NemID og relevante dokumenter til din byggeansøgning i en mappe på din computer. 2. Gå ind på www.bygomiljoe.dk 3. Tryk

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger.

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger. Ansøgere kan nu selv lave ansøgninger elektronisk (som fortsat skal vurderes af indledningsvist indstillingsudvalget og herefter af Medarbejderfondens bestyrelse). Såfremt en ansøger har brug for hjælp

Læs mere

INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER VED REKRUTTERING

INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER VED REKRUTTERING INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER VED REKRUTTERING Hvorfor får du dette dokument? Attendo tager dit privatliv alvorligt og beskytter dine personoplysninger efter gældende lovgivning.

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL Vejledning til ansøgning Vejledning til ansøgning er udarbejdet som en hjælp og et værktøj til at

Læs mere

Elevsamtykkeerklæring

Elevsamtykkeerklæring Elevsamtykkeerklæring April 2018 Kære elev (og dine forældre, hvis du er under 18 år) Din besvarelse af nedenstående samtykkeerklæring er obligatorisk i forhold til lovgivningen. Grunden til at du skal

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen

Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen Denne vejledning gælder ansøgninger om godkendelse

Læs mere

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Green Building Council Denmark DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Måling af bæredygtighed Hvordan? Ønske om en dansk tilgang International respekt Afprøvning af 4 bæredygtighedscertificeringsordninger

Læs mere

Privatlivspolitik Tejn IF

Privatlivspolitik Tejn IF Privatlivspolitik Tejn IF 1. Indledning 1.1 På denne side kan du læse om Tejn IF privatlivspolitik. 1.2 Vi indsamler og behandler persondata om dig for at kunne administrere dit medlemskab af Tejn IF,

Læs mere

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver)

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) Status BR18 Ikrafttrædelse den 1. januar 2018 Certificeringsbekendtgørelse for brand- og statik-områderne Overgangsperiode mellem BR15 og BR18

Læs mere

KL OKTOBER 2017 BYGGESAGSBEHANDLING EKSEMPLER PÅ DEN BORGERRETTEDE BYGGESAGSBEHANDLING

KL OKTOBER 2017 BYGGESAGSBEHANDLING EKSEMPLER PÅ DEN BORGERRETTEDE BYGGESAGSBEHANDLING KL OKTOBER 2017 BYGGESAGSBEHANDLING EKSEMPLER PÅ DEN BORGERRETTEDE BYGGESAGSBEHANDLING 2 KL Teknik og Miljø 2017 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk KL Teknik og Miljø 2017 3

Læs mere

Levetidsomkostninger (LCC)

Levetidsomkostninger (LCC) Levetidsomkostninger (LCC) Introduktion Økonomisk bæredygtighed handler om at foretage valg ud fra helhedstænkning, kvalitet og vurdering af de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger. Målet er:

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Denne guide hjælper dig med at udforme cases til Casebanken på SparEnergi.dk via en procesguide, en indholdsguide og en fotoguide.

Denne guide hjælper dig med at udforme cases til Casebanken på SparEnergi.dk via en procesguide, en indholdsguide og en fotoguide. Denne guide hjælper dig med at udforme cases til Casebanken på SparEnergi.dk via en procesguide, en indholdsguide og en fotoguide. Bliv inspireret til at stille de rette spørgsmål til husejerne, og få

Læs mere

Energirenovering - boligforeninger og kommunale institutioner VIAUC, Horsens, 2. november 2010

Energirenovering - boligforeninger og kommunale institutioner VIAUC, Horsens, 2. november 2010 Energirenovering - boligforeninger og kommunale institutioner VIAUC, Horsens, 2. november 2010 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bygherreforeningens

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Vejledning Denne instruks

Læs mere

BYG OG MILJØ SAGSBEHANDLER I BYG OG MILJØ. Version 2.0

BYG OG MILJØ SAGSBEHANDLER I BYG OG MILJØ. Version 2.0 BYG OG MILJØ SAGSBEHANDLER I BYG OG MILJØ Version 2.0 Januar 2019 Indholdsfortegnelse OM DENNE VEJLEDNING... 3 SAGSBEHANDLERADGANG I BYG OG MILJØ... 3 Modtagelse af ansøgninger hos myndigheden... 3 Sag

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Simon Mortensen Temamøde Vand i byer den 26. maj 2010, Bygholm Horsens www.byggeevaluering.dk Byggeriets Evaluerings Center Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 af den danske

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet DS-information DS/INF 418-2 1. udgave 2014-02-11 Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet for bygninger Calculation of heat loss from buildings Part 2: Calculation of

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster Opfølgende Kvalitetssikringsrapport - Oplysninger om plads, ansatte og takster på stofmisbrugsområdet, december 2011 Indhold 1. Intro...3 2. Tilbud relateret til stofmisbrugsbehandling...4 2.1. Udvælgelse

Læs mere

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Formål med behandlingen af dine personoplysninger Introduktion til vores persondatapolitik Denne persondatapolitik omhandler og gælder for de oplysninger, som du giver til os, når du tilmelder dig eller dit barn arrangementer under Foreningen Spejderne,

Læs mere

FRIVILLIG BÆREDYGTIGHEDSKLASSE I BYGNINGSREGLEMENTET

FRIVILLIG BÆREDYGTIGHEDSKLASSE I BYGNINGSREGLEMENTET Rapport juni 2018 FRIVILLIG BÆREDYGTIGHEDSKLASSE I BYGNINGSREGLEMENTET - Oplæg fra byggebranchen KOLOFON Rapporten er udgivet i juni 2018. Advisory Board: Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri (Formand) Graves

Læs mere

è Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

è Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg 1 Digitaliseringsudvalget 28 medlemmer pt. Mødes ca. 4 gange årlig hovedsagligt hos bygherreforeningen Formand: Michael.oersted@cph.dk Udvalgsansvarlig: Carl Johan

Læs mere

INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION

INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION REALDANIAS KAMPAGNE UNDERVÆRKER SØGER ARKITEKTER OG LANDSKABSARKITEKTER Maj-juni 2019 Foto: Knippelsbrotårnet, Daniel Urhøj Foto: Svendborg forsamlingshus, Tim Kildeborg

Læs mere