KOMPLICERET. for at dygtiggøre sig, og holde sig opdateret med den nyeste viden. Hun har selv to labradorer, en på 8 år og en på 2 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPLICERET. for at dygtiggøre sig, og holde sig opdateret med den nyeste viden. Hun har selv to labradorer, en på 8 år og en på 2 år."

Transkript

1 Hjernen er kompleks, hundetræning er KOMPLICERET Den sorte boks er et begreb, der stammer fra en amerikanske professor i psykologi (Harvard University) ved navn Burrhus Frederic Skinner, og hans undersøgelser har haft stor betydning for indlæringspsykologien. Han undersøgte, hvad forskellige stimuli (input) havde af effekt på adfærd (output). Det der foregår mellem input og output er den sorte boks. Når vi ser på, hvordan læring foregår i hjernen, forsøger vi at tage låget af den sorte boks. TEKST OG FOTO: CHRISTINA HOLM, redaktionsmedlem E n søndag i februar 2022 var en stor flok DcH-instruktører samlet på Fjeldsted Skov Kro på Fyn for at deltage i et kursus. De 157 deltagere var lokalforeningsinstruktører, kredsinstruktørere og hundeadfærdskonsulenter fra hele landet. Titlen på kurset var Den sorte boks og underviseren var Karen Frost fra Hund og Træning. Karen startede med at advare os om, at stoffet på et tidspunkt ville blive meget teknisk, hvilket hun så absolut fik ret i! Det mest hjerne-tekniske del af kurset er for omfangsrigt til denne artikel, men der findes ifølge Karen Frost en god bog om emnet: At tænke hurtigt og langsomt af Daniel Kahneman. Karen Frost sagde også, at det var helt okay, hvis kursisterne tog sig en lille morfar undervejs for hun finder hundehjernen så spændende, at hun kan snakke i timevis helt uden lyttere. Og måske var der en enkelt kursusdeltager eller to, der tog sig en lille morfar, da hun fortalte om resultaterne af hjernestudier foretaget på Aplysia californica (en søsnegl) Karen Frost er uddannet agronom med vægt på adfærd og cellebiologi, hun har beskæftiget sig en del med stress, og hun er ansat hos Hund & Træning, hvor hun underviser på deres instruktøruddannelse samt klikkerinstruktøruddannelse. Karen deltager jævnligt i kurser for at dygtiggøre sig, og holde sig opdateret med den nyeste viden. Hun har selv to labradorer, en på 8 år og en på 2 år. Hjernen er kompleks Vi kender (måske) alle komponenter i hjernen, og har viden om hvordan visse dele virker. Men vi ved endnu ikke hvorfor komponenterne virker som de gør, eller hvorfor de er placeret der hvor de er. Hjernen er kompleks, og derfor giver det mening at løfte på låget til den sorte boks i håb om, at opnå en større forståelse for, hvorfor vores hunde opfører sig som de gør. At vide, hvad der sker i hjernen, kan give os en større forståelse for vores hund og mindske frustration hos både os og vores hund. Meget kan gå galt i samspillet mellem hund og hundefører. Ifølge Karen Frost kan vi gøre noget for at gøre hundetræning nemmere, men hundetræning bliver aldrig nemt. Præcision er essentiel Det er altid problematisk at bruge straf, og problemet bliver forstærker af, at vi ofte kommer til at straffe med dårlig timing og intensitet. Men vi kan også begå mange fejl med "Hvis vi mennesker lærer at høre, når vores hund hvisker, at den synes noget er ubehageligt, så undgår hunden at skulle råbe" Aktive udendørs mennesker sidder ganske stille indendørs og får ny viden

2 godbidder i situationer, hvor hunden belønnes. Præcision er essentiel både når vi roser vores hund, og hvis vi skælder den ud. Ligeså skal sammenhængen mellem hundens adfærd og konsekvensen (behag eller ubehag) være tydelig for hunden. Hunden lærer fordi dens adfærd har en konsekvens, og hunden gentager den adfærd, som det kan betale sig at gentage. Hvordan lærer min hund? At have viden er altid godt, og læringsteori er viden om, hvordan vi tilegner os viden. Hunde lærer fra de åbner deres øjne til de lukker deres øjne, og det er vigtigt at vide, hvordan min hund lærer, for at vi kan træne effektivt. Vi mennesker er gode til at være fejlfindere, men det er også vigtigt at se det som hunden gør rigtigt. I hundetræning er det vigtigste at se, hvornår hunden udviser ønsket adfærd, så vi kan komme til at belønne den for det. Følelsesmæssige associationer dannes hele tiden både behagelige og ubehagelige associationer. Der er overordnet set fire typer af læring: Tilvænning, sensibilisering, associationsindlæring og læring gennem erfaringer (erfaringslæring). TILVÆNNING, også kaldet habituering, handler om sanseindtryk fra det omgivende miljø, hvor hunden lærer ikke at reagere på noget bestemt; det kan være en bestemt lyd, synet af noget bestemt eller i en bestemt situation. Det er gentagne møder med en given type stimulus med lav intensitet, og som ikke har noget konsekvens for hunden, som fører til at reaktionen på stimulus svækkes. Hunden vænner sig gradvist til en given type stimulus, og oplever, at der ikke sker noget vigtigt efterfølgende, og derfor er en reaktion ikke nødvendig. Tilvænning kan anvendes målrettet, hvis man eksempelvis har en togbane i baghaven og ønsker at hunden ikke reagerer på togene, der kører forbi. I hvalpens socialiseringsperiode (de første 16 uger) er tilvænning en vigtig del af socialiseringsprocessen for alle hundehvalpe, og skal holdes ved lige de næste 12 måneder, hvor hvalpens hjerne stadig udvikler sig. SENSIBILITERING er det modsatte af habituering, og betyder øget følsomhed overfor en given type stimulus. Hunden vil reagere mere og mere i stedet for at vænne sig til det. Det er vigtigt at være opmærksom på sensibilisering, fordi det kan have en afsmittende effekt. En hund, der er bange for lyden af fyrværkeri (stimulus), kan blive bange for andre svagere lyde som eksempelvis lyden af en bildør, der smækker. ASSOCIATIONSINDLÆRING er klassisk betingning fordi hunden lærer, at to sanseindtryk/hændelser har forbindelse med hinanden. Det er refleksadfærd, og hunden kan ikke styre hvilke følelser, der aktiveres. Hunden lærer at et sanseindtryk kan forudsige et andet, at efter A kommer B. Eksempelvis efter lyn (A) kommer torden (B) eller efter lyden af klik med klikker (A) kommer godbid (B). Læring gennem associationer udløser både følelsesmæssige og fysiologiske reaktioner hos hunden. ERFARINGSLÆRING er læren om, hvordan adfærd formes af dens konsekvenser. Kon- NR

3 sekvens er det der sker lige efter adfærden, og er til en vis grad en viljestyret adfærd. Hvad oplever hunden efter en given adfærd? Oplever den noget rart eller ubehag? Det er altid hundens oplevelse, der er den vigtige, ikke hvad hundeføreren tror, at hunden oplever! Hvis konsekvensen giver hunden en følelse af behag, vil hunden udvise mere af den adfærd som udløste den behagelige konsekvens. Hvis konsekvensen giver hunden en følelse af ubehag, vil hunden udvise mindre af den adfærd, som udløste den ubehagelige konsekvens. Behagelig eller ubehagelig stimulus Stimulus kan af hunden opleves som værende behagelig (attraktiv) eller ubehagelig (aversiv). Både aversive og attraktive stimuli kan tilføjes eller fjernes som konsekvens af adfærd. Aversiv stimuli kan være ryk i linen, skæld ud eller smerte. Attraktiv stimuli kan være godbid, leg eller løb med andre hunde. Betingning Klassisk og operant betingning optræder ofte samtidigt. Hunden lærer, hvad der kan betale sig at gentage (operant betingning), og hunden danner følelsesmæssige associationer i situationen (klassisk betingning). Hvis hundeejeren har fokus på at belønne ønsket adfærd, skaber det tryghed for hunden, og hvis hundeejeren har fokus på hundens fejl, skaber det utryghed for hunden. KLASSISK BETINGNING er en association mellem to sanseindtryk. Det er ifølge Karen Frost vigtigt, at få styr på klassisk betingning, og tænke associationer ind i alt. I træningssituationer og i hundens dagligdag - det gælder både de positive og de negative associationer. Hvilke associationer får hunden i hvilke situationer? Eksempel: Hundens første besøg hos dyrlægen kan være et hyggebesøg, hvor hunden får godbidder, går rundt og snuser lidt, bliver klappet af de ansatte, og går ud af døren fuld af gode oplevelser. Eller det Guldkorn skrives ned "Viden om, hvordan hunde lærer er vigtig, hvis vi vil træne effektivt" første besøg kan være et vaccinationsbesøg, hvor hunden bliver håndteret af en fremmed og stukket af dyrlægen og går ud af døren med en dårlig oplevelse. Førstegangsindtryk er reglen, alt andet er undtagelser (citat Karolina Westlund). En hvalp, der oplever ubehag på sit første besøg hos dyrlægen kan associere alle efterfølgende dyrlæge besøg med ubehag. Vi hundeejere skal være ekstra opmærksom på hundens associationer i hvalpens naturlige frygtperioder/spøgelsesperioder, her er hvalpen mere sårbar og lettere at forskrække og forskrækkelserne sætter sig mere fast. OPERANT BETINGNING er en association mellem et respons og en konsekvens. Konsekvenser styrer adfærd, og vi ved fra læringsteorien, hvordan vi kan ændre en hunds adfærd ved f.eks. at belønne en adfærd vi gerne vil have. Det er et etisk valg fra hundeejerens side, om der trænes med belønninger eller med straf/korrektion. Træner vi med belønning oplever hunden, at den gennem sin adfærd kan (1) få noget behageligt eller (2) miste noget behageligt hundens arbejde og læring er motiveret af forventning om belønning, og det er ikke farligt at fejle. Træner vi med straf/korrektion oplever hunden, at den gennem sin adfærd kan (3) opleve noget ubehageligt eller (4) slippe for noget ubehageligt hundens arbejde og læring bunder i frygt for straf, og det er farligt at fejle. Den femte mulige konsekvens af en adfærd er, at der (5) sker ingenting. Belønningssystemer Dopaminsystemet kaldes også seeking eller wanting, fordi det får os til at søge belønningen. Dopamin er et signalstof, som udløses i hypothalamus. Seeking stimulerer dopamindannelsen, og stimulering af seeking øger hundens velfærd. Vi snyder vores hund for et dopaminsus ved altid at servere hundens mad i en skål kontra at lade hunden arbejde aktivt for sin mad ved at søge efter den. Likingsystemet udløser en mere zen-agtig lystfølelse (som efter et godt grineflip), og liking har endorfiner som signalstof. Normalt følges wanting og liking ad, men de kan adskilles. Noget ad- 14 NR

4 færd er selvbelønnende eksempelvis hos rovdyr på jagt, de bliver høje på dopamin uanset om jagten er succesfuld eller ej. Belønningsbaseret træning (klikkertræning) gør brug af både wanting/seeking og liking systemerne. I begyndelsen arbejder hunden både for at få belønningen samt den dopamin og endorfin, som udløses. Efterhånden vil markørsignalet (klikket) overtage dopaminfrigivelsen, mens belønningen (godbidden) stadigvæk udløser endorfinen. Træner vi positivt, men begynder at bruge aversiver, skifter hundens hjerne spor. Den skifter fra hypothalamus til amygdala, som er hundens frygt-center og der, hvor læring sker, hvis vi benytter korrektionsbaseret træning. Karen Frost med sine to hunde (Foto: Hund & Træning) Belønningsbaseret træning Belønningsbaseret træning er den mest effektive træningsform. Punktum! Hunden bliver belønnet for den ønskede adfærd, og den lærer at arbejde for at få adgang til det, som den gerne vil have. Godbidder eller leg med bold er mulige belønningsformer, og der findes mange andre. Det handler om, hvad den enkelte hund godt kan lide, belønninger er relative og ikke ens for alle hunde. Brug gerne flere forskellige belønninger. Karen Frost viste os en video fra Zoologisk Have, hvor en dyrepasser med fløjte trænede en af havens søløver. Dyrepasseren havde en spand fuld af fisk med til søløven som belønning for veludførte øvelser. Når søløven skulle belønnes tog den fisken i munden, og spyttede den ud igen med det samme, og ventede på dyrepasserens næste kommando. Søløven sagde nej tak til belønning, men ja tak til (sam)arbejde, søløven vægtede samarbejdet med dyrepasseren højere end godbidden. En belønning skal ses som et tilbud, og dyret (søløve eller hund) har lov til at sige nej tak. Motivation Motivation er et produkt af både arv og miljø. Problemet er, at motivation ikke kan måles eller observeres. Men motivation er et vigtigt begreb, når vi skal prøve at forklare, hvorfor et individ vælger at udføre en bestemt adfærd. Og specielt hvis et andet individ i samme situation vælger at udføre en anden adfærd. Der er forskellige typer af motivation. Hvis et dyr er sulten vil det vælge mad over nysgerrig undersøgelse af omgivelserne. Hvis en hund er frygtsom tager det præcedens over alle andre typer af motivation. Der har igennem tiderne været en del motivationsteorier, og der forskes stadig i emnet blandt andet ved brug af 100% genetisk ens rotter i laboratorie studier. Stress Stress er en evolutionær overlevelsesstrategi, som er designet til at hjælpe os i en situation, hvor vi oplever en pludselig fare. Vi er årvågne, og vores krop forberedes til fysisk aktivitet: vi kan flygte, kæmpe eller fryse/stå stille. Der er to overordnede typer af stress: Eustress og distress. Den første er positiv stress, og den anden er negativ stress. En hund i eustress kan holde ud at være i det og træffe bevidste valg, en hund i distress kan ikke. DI- STRESS er høje eller længerevarende koncentrationer af stresshormoner, hvilket øger vores følsomhed overfor sanseindtryk. Distress hæmmer læring, og kan forårsage permanente skader i hjerne og krop. EUSTRESS er moderate koncentrationer af stresshormoner, som frigøres kortvarigt. Eustress (optimal arousal) øger indlæring, performance og fitness, og er vigtigt for at kunne tænde hunden. Vi kan lære vores hund at være tændt (eustress) uden at den bliver stresset (distress) ved at arbejde bevidst med arousal. Arousal (hjernens parathed) medfører en tilstand af spænding i kroppen. Tilpas spænding er uproblematisk for hunden, hvorimod for meget spænding er problematisk. Det er gavnligt, at kunne køre sin hund op og ned i spænding - op eksempelvis i indkald og ned eksempelvis i ventetiden mellem to øvelser. Ro er en meget vigtig og brugbar øvelse, som desværre ofte ikke bliver prioriteret. Stress og hukommelsen Hvordan den enkelte hund reagerer, når den udsættes for stress afhænger af flere faktorer blandt andet hundens tidligere erfaringer. Stresshormoner bliver i kroppen længe og de binder sig til de fleste typer celler, især dem der er forbundet med læring, og har derfor betydning for vores hukommelse. Lav dosis stresshormon øger vores hukommelse, høj dosis stresshormon hæmmer vores hukommelse. Hundens oplevelse af stresspåvirkningen er afgørende for stressniveauet, og hundens grad af kontrol i situationen er afgørende for skadevirkningerne. Jo mere kontrol vi kan give hunden, jo mindre påvirkelig er den for stress - og jo mindre distress kommer den i. Hvis vi mennesker lærer at høre, når vores hund hvisker, at den synes noget er ubehageligt, så und- NR

5 går hunden at skulle råbe! En udadreagerende hund, der får skæld ud af sit menneske, gør en anspændt situation værre, og det er mennesket der eskalerer situationen. "Tilvænning, sensibilisering, associationsindlæring og læring gennem erfaringer" Stress og hjernens respons Hjernen er et vigtigt organ, og vi kan inddele den i to dele: en bevidst del og en ubevidst del. Den bevidste del er den evolutionært nyeste, den har med bevidst tænkning at gøre, og er ansvarlig for at justere hundens adfærd. Den ubevidste del er den evolutionært ældste, og har med regulering af kropsfunktioner samt følelser at gøre. Aktiviteten i den ubevidste del af hjernen forøges ved større stresspåvirkning, og på samme tid undertrykkes den regulerende funktion i den ubevidste del af hjernen. Den ubevidste del af hjernen overtager styringen, og muligheden for at træffe bevidste beslutninger forringes. Forebyggelse af stress Vi kan forebygge stress hos hunden, og vi kan forberede hundens krop til bedre at kunne modstå effekterne af stress. Motion, foder og hvile er vigtige parametre. Hvile giver kroppen ro til at komme sig, foder hænger direkte sammen med tarmsystemet, som har kontinuerlig interaktion med hjernen, og motion stimulerer serotoninsystemet, som spiller en vigtig rolle i regulering af stress og impulsadfærd. Desuden er massage gavnligt, fordi det udløser beta-endorfiner, som har en afslappende effekt. Forebyggende træning med fokus på empowerment og kontrol, er også et parameter. Empowerment, hvor hunden ved/lærer, at den kan udvise adfærd og få noget rart til at ske. Samt træning af kontrol, som er nøgleordet ved stress: Impulskontrol, hvor hunden lærer at hæmme sig selv, kontrol af hundens omgivelser og hundens følelse af kontrol. Det er ejers ansvar at sætte hunden op til succes i øvelserne, og samtidig sørge for at stoppe træningen i tide, hvilket kan være svært, både når træningen går godt, og når træningen går skidt Ser du tegnene på stress? Vi hundeejere skal respektere hundens følelser, og fange selv de mindste tegn på stress som vores hund udviser. Jo bedre vi bliver til at afkode vores hunds signaler, jo bedre bliver vi både som hundeejer og som hundens træner. Vi kan ikke arbejde med en hund, der ikke er følelsesmæssig okay, og det vil ikke være hensigtsmæssigt, fordi hunden så vil associere et træningssetup med noget ubehageligt. Hvis hunden på en gåtur bliver bange for en hest, er det en dårlig strategi at lokke hunden til at blive ved hesten. Det giver mistillid og tabt tillid er svær at genvinde. En god strategi vil være at øge hundens afstand til hesten, så hunden får en følelse af at have kontrol over situationen. Og så måske gå hjem og lægge en plan for at arbejde med empowerment. Robusthed er ønskværdigt både for at undgå at hunden ikke påvirkes så nemt, og for at den hurtigere kommer over dens oplevelser. Forskellige hjerner Hunde og mennesker opfatter verden forskelligt, og vores hjerner er ikke ens. Vi har i den forreste del af storhjernen en pandelap/frontallap, som er hjernens boss og afgørende for vores evne til blandt andet at analysere situationer, løse opgaver, resonere, prioritere, hæmme impulser, regulere følelser samt forestille os fremtiden. Alt sammen vigtige ting i et menneskeliv. En hund har ikke behov for at kunne forestille sig fremtiden, det eneste vigtige i et hundeliv er nuet. Hunde har én følelse ad gangen, mennesker kan have flere følelser på én gang. Vi kan tænke over, hvad vi skal spise til aften samtidig med at vi træner hund, hvorimod hunden kun tænker på dét, den kigger på. Hundes hjerner har frontallapper, men de er meget mindre end menneskers, til at styre og regulere deres følelser og adfærd. Regulering af uhensigtsmæssig adfærd kan heldigvis ofte afhjælpes med hjælp fra en hundeadfærdskonsulent. Stof til eftertanke En dag på skolebænken giver mig altid stof til eftertanke. Jeg kørte glad hjem til Jylland efter en lang dag, hvor Karen Frost både gav mig ny viden og noget at tænke over - både som menneske og som hundetræner. Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Karen Frost elsker at undervise, og jeg personligt synes, at hun er en dygtig formidler. Karen Frost mindede os instruktører om, at vores fornemste opgave er, at give hundefører lyst til at træne hunden, og dermed forbedre hundens livskvalitet. Jo hurtigere hundeføreren kan få succes, jo større sandsynlighed er der for at hundeføreren fortsætter sin træning både på træningspladsen og derhjemme. (Slides i denne tekst er brugt med tilladelse fra Karen Frost) Karen Frost er en lattermild og engageret underviser

Socialisering, tilvænning eller træning?

Socialisering, tilvænning eller træning? Tilvænning Socialisering Socialisering, tilvænning eller træning? Træning Dorte Bratbo Sørensen Associate Professor, DVM, PhD Section of Experimental Animal Models Dorte Bratbo Sørensen/ Dyreforsøgstilsynets

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Væn din hest til at komme i byen LISETTE NORAH

Væn din hest til at komme i byen LISETTE NORAH Væn din hest til at komme i byen LISETTE NORAH FORORD Vi bruger tid på, at trailertilvænne vores heste - og glæden er stor, når man nemt og roligt kan læsse hesten og køre afsted til kurser, stævner eller

Læs mere

Operant indlæring 2017

Operant indlæring 2017 Operant indlæring 2017 Operant betingning 1 Operant indlæring - grundprincipper Under klassisk indlæring er responsen udløst i hunden (refleks), forbinder to handlinger Under operant indlæring er responsen

Læs mere

For nybegyndere 1. del

For nybegyndere 1. del For nybegyndere 1. del E-bogen er skrevet af hundetræner Brith Skovmøller Må ikke kopieres eller anvendes andre steder uden skriftlig tilladelse fra Loppetjansen.dk. Ophavsretten til denne bog tilhøre

Læs mere

HUNDEN ALENE HJEMME KORT FORTALT

HUNDEN ALENE HJEMME KORT FORTALT HUNDEN ALENE HJEMME KORT FORTALT WWW.DYREFONDET.DK ALENE HJEMME TRÆNING OG FOREBYGGELSE AF SEPARATIONSANGST foto: Alexustin, Dreamstime I Danmark hører alene-hjemme problemer blandt de hyppigste adfærdsproblemer

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

HUNDEN ALENE HJEMME KORT FORTALT. www.dyrefondet.dk FOTO: YURI ARCURS, DREAMSTIME

HUNDEN ALENE HJEMME KORT FORTALT. www.dyrefondet.dk FOTO: YURI ARCURS, DREAMSTIME HUNDEN ALENE HJEMME KORT FORTALT FOTO: YURI ARCURS, DREAMSTIME www.dyrefondet.dk ... HUNDEN ALENE HJEMME FOTO: ONDREJ SMRTKA, DREAMSTIME Hunden alene hjemme Kort fortalt Betina Sabinsky, professionel adfærdsbehandler

Læs mere

Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr

Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr Introduktion Pludselige lyde er en hyppig årsag til uro og utryghed hos en stor del af hundene og kattene i Danmark. Problemet er ikke bare

Læs mere

Kommandoer i klikkertræning

Kommandoer i klikkertræning Kommandoer i klikkertræning Klikkertræning af din hvalp Klikkertræning blev udviklet tilbage i 1940 erne af trænere af havpattedyr, idet de blev klar over, at de kunne kommunikere med delfiner og hvaler

Læs mere

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Indlæringsmekanismer Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Positiv forstærkning: At tilføre hunden noget behageligt for at øge sandsynligheden for gentagelse af adfærd. Kan være belønning eller

Læs mere

Klassisk indlæring 2017

Klassisk indlæring 2017 Klassisk indlæring 2017 Pavlov s hunde 1 Klassisk betingning (indlæring) Klassisk betingning bruges normalt ikke som en bevist indlæring. MEN så alligevel Operant betingning Klassisk betingning (tillært

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

HUNDEN ALENE HJEMME KORT FORTALT. FOTO: YURI ARCURS, DREAMSTIME

HUNDEN ALENE HJEMME KORT FORTALT.  FOTO: YURI ARCURS, DREAMSTIME HUNDEN ALENE HJEMME KORT FORTALT FOTO: YURI ARCURS, DREAMSTIME www.dyrefondet.dk ... HUNDEN ALENE HJEMME ALENE HJEMME træning og forebyggelse af separationsangst FOTO: ALEXUSTIN, DREAMSTIME I Danmark hører

Læs mere

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 Irene Jarnved har de sidste 20 25 år arbejde med hunde, og de seneste 15 år haft focus på jagthunde. Hun har selv ft. Spaniels.. Indlæringsmekaninsmer

Læs mere

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede Hvis hunden er frygtsom over for fremmede 1 Selvom du ikke er generet af, at din hund reagerer frygtsomt over for fremmede mennesker, skal du tænke på, at hundens frygtsomhed er et problem for den selv.

Læs mere

Klassisk indlæring 2019

Klassisk indlæring 2019 Klassisk indlæring 2019 1 Pavlov s hunde 2 1 Klassisk betingning (indlæring) Klassisk indlæring bruges sjældent som en bevist indlæring. MEN så alligevel Operant betingning Klassisk betingning (tillært

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Hund - Kend dine evner.

Hund - Kend dine evner. KURT VERUP RUNEFELT Hund - Kend dine evner. E-bog på forlaget SAXO 3. udgave 2013..en moderne hundetræningsbog STRESS Kroppen: Hovedpine (Kan vi jo ikke se) Infektioner (Hot Spot) Hud irritationer (Klør

Læs mere

Renner. din hvalp - 8 lektioner

Renner. din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 O 9:08 Side 1 Renner pdrag din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 2 Renner In Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 3 Indledning Ligesom vaccinationer eller

Læs mere

Hund/fører forhold Social fællesskab 2019

Hund/fører forhold Social fællesskab 2019 Hund/fører forhold Social fællesskab 2019 Hund/fører - forhold Hund/fører-forhold (praksisfællesskab) er fremadrettet det centrale i opbygningen af uddannelsen. Det er ikke længere en envejskommunikation.

Læs mere

Efteruddannelse for trænere i kreds 3

Efteruddannelse for trænere i kreds 3 Efteruddannelse for trænere i kreds 3 21. og 22. november 2015 Viborg Vandrerhjem,Vinkelvej 36, 8800 Viborg August 2015 Det populære Viborg-kursus med masser af læring og inspiration. Vi har forsøgt at

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

SOCIALISERING OG MILJØTRÆNING. Når hvalpen skal ud og lære at begå sig i verden, er det vigtigt, at oplevelserne er sjove og behagelige for den.

SOCIALISERING OG MILJØTRÆNING. Når hvalpen skal ud og lære at begå sig i verden, er det vigtigt, at oplevelserne er sjove og behagelige for den. SOCIALISERING OG MILJØTRÆNING Når hvalpen skal ud og lære at begå sig i verden, er det vigtigt, at oplevelserne er sjove og behagelige for den. 22 HUNDEN NR. 1/2 FEBRUAR 2018 DEN GODE START om socialisering

Læs mere

Om motivation. Motivation. ADHDforeningen

Om motivation. Motivation. ADHDforeningen Om motivation ADHDforeningen 16 maj 2019, Korsør Marianne Breds Geoffroy speciallæge psykiatri, PhD Motivation Den store Danske/Gyldendal, Katzenelson motivation bevægende årsag. Motivation er i psykologien

Læs mere

6 tips til at få styr på dit og hestens stressniveau LISETTE NORAH

6 tips til at få styr på dit og hestens stressniveau LISETTE NORAH 6 tips til at få styr på dit og hestens stressniveau LISETTE NORAH WWW.LISETTENORAH.DK 6 tips til at få styr på dit og hestens stressniveau Måske kender du det, at dit stressniveau ryger i top, når der

Læs mere

Dansk Retriever klub Region Østjylland

Dansk Retriever klub Region Østjylland Dansk Retriever klub Region Østjylland Grundlæggende regler ved træning af hund Hunden lærer bedst ved succes og det er førerens ansvar at tilrettelægge træningen, så den bliver en succes! Ting tager tid,

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Antecedent - A i adfærdens A-B-C

Antecedent - A i adfærdens A-B-C Læringsteori Antecedent - A i adfærdens A-B-C Adfærd er fantastisk spændende! Og jo mere man lærer om hvordan adfærd fungerer, desto mere interessant bliver det. Men for at kunne beskrive og diskutere

Læs mere

Hvilken type er din hest? LISETTE NORAH

Hvilken type er din hest? LISETTE NORAH Hvilken type er din hest? LISETTE NORAH FORORD Kender du det her med, at du ikke kan få din hest til at lystre i bestemte situationer? Den gode nyhed er, at det hverken er fordi din hest er særlig besværlig,

Læs mere

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse.

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse. (Richard Davidson) Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse, men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at biologiske tilpasningsprocesser i ligeså høj grad retter sin

Læs mere

Leders Leder k s a k b a & samarbejde

Leders Leder k s a k b a & samarbejde Lederskab & samarbejde 24 september 2012 Kreds 71 Grenaa 24. september 2012 Kreds 71 Grenaa Vivi Gilsager Indhold: Hvalpens udvikling Drifter Lederskab 0-2 uge Den vegetative fase 3 uge Overgangsfasen

Læs mere

Hundeførerdag. Uddannelsesudvalget Kreds 1 Søndag den 7. oktober Astrup-Sønderskov Friskole Skolestien 2, Astrup.

Hundeførerdag. Uddannelsesudvalget Kreds 1 Søndag den 7. oktober Astrup-Sønderskov Friskole Skolestien 2, Astrup. Hundeførerdag 2018 Uddannelsesudvalget Kreds 1 Søndag den 7. oktober 2018 Astrup-Sønderskov Friskole Skolestien 2, Astrup 9800 Hjørring Tidsplan for søndag 7. oktober 2018 Program for dagskurserne: 08.00-08.30

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Straf og forstærkning (belønning) deles op i positive og negative. Negativ betyder, at noget forsvinder - positiv betyder, at der kommer noget.

Straf og forstærkning (belønning) deles op i positive og negative. Negativ betyder, at noget forsvinder - positiv betyder, at der kommer noget. Om basis indlæring Copyright 2011 Rikke Marstrup Mollerup Ting skrevet med Ting kursiv, skrevet er der med ingen kursiv, kilde på! findes der ingen kilde på Intro om overordnede begreber Indlæring hos

Læs mere

Dag 2. Forstå, hvem du er, med Enneagrammet

Dag 2. Forstå, hvem du er, med Enneagrammet Jeg bruger personlighedstype-systemet Enneagrammet 2 som kilde til selvindsigt. Da jeg først hørte om dette personlighedstypesystem, tænkte jeg, at det ikke interesserede mig. Allerede på universitetet

Læs mere

Opdragelse af hunden 1

Opdragelse af hunden 1 Opdragelse af hunden 1 Det er vigtigt, at du giver din hund en god opdragelse, så hundens samliv med dig og den øvrige familie kan udvikle sig harmonisk og blive til glæde for alle parter. Nedenfor fi

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening. Helle Troelsen 2014 DcH 1

Danmarks civile Hundeførerforening. Helle Troelsen 2014 DcH 1 1 Indlæring, principper og metoder Det er kæmpe område, og dog er det meget simpelt og ligetil, når man har lært at: observerer sætte kriterierne, og handle ud fra dette. Alle individer er modtagelige

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Din guide til angsteksponering

Din guide til angsteksponering Din guide til angsteksponering 9 øvelser til at komme i gang med angsteksponering Indtilkernen.com 30. juni 2017 Af Matilde Rudolph All Rights Reserved Da jeg første gang læste om angsteksponering læste

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Sparringsdag. Hvordan får vi flere i konkurrence? For trænere/instruktører og aspiranter. Praktik!info! !,.?2. ! DcH kreds 6 efteruddannelse 2018

Sparringsdag. Hvordan får vi flere i konkurrence? For trænere/instruktører og aspiranter. Praktik!info! !,.?2. ! DcH kreds 6 efteruddannelse 2018 KREDS 6 018 DcH kreds 6 efteruddannelse 018 Sparringsdag Hvordan får vi flere i konkurrence? For trænere/instruktører og aspiranter ) A E A?? - C A? A A A ( E? A E D C? A E? A ) (?? A A A?? E? Praktikinfo

Læs mere

Pisken kan give dig noget energi på kort sigt, men den energi er kostbar i det lange løb.

Pisken kan give dig noget energi på kort sigt, men den energi er kostbar i det lange løb. Øvelse - Motivation Når du er i gang med dit vægttab, kommer du til at være meget fokuseret på, om din vægt går nedad. Din vægt får dermed en stor rolle for din motivation. Det er meget motiverende, når

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Tak fordi du valgte SportDOG. Dette produkt kan hjælpe med at træne din hund effektivt og sikkert, når det er anvendt korrekt. For at sikre din fulde tilfredshed med

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Ordforklaringer. Afslutte: Se Tre trin i at lave noget sammen eller hænge ud sammen.

Ordforklaringer. Afslutte: Se Tre trin i at lave noget sammen eller hænge ud sammen. Ordforklaringer Afslutte: Se Tre trin i at lave noget sammen eller hænge ud sammen. At stå af: Nogle gange bliver vores hjerner trætte, og så formår vi ikke at tænke med øjnene og være opmærksomme. Så

Læs mere

Hvis hunden ikke kan være alene

Hvis hunden ikke kan være alene Hvis hunden ikke kan være alene 1 Hunde er fl okdyr og bryder sig derfor ikke om at være alene hjemme. Hunde reagerer dog på forskellig måde, når de bliver ladt alene. Mere end ¹/5 af alle hunde ødelægger

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Stress Stress! Ven? eller fjende?

Stress Stress! Ven? eller fjende? Stress 2019 1 Stress! Ven? eller fjende? 2 1 Hvad er stress Stress indebærer en øget hjerne og kropsaktivitet som følge af en indre eller ydre påvirkning. - Overstimulering sensitisering - Understimulering

Læs mere

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER GODE TANKER GODE FØLELSER Det kan være meget skræmmende at komme ud for et traume, og derfor er det ikke så underligt, at de fleste børn og unge er ude af sig selv i et par dage derefter. Du bemærker måske

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Til søskende. Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Hvorfor hedder det Prader-Willi Syndrom?

Til søskende. Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Hvorfor hedder det Prader-Willi Syndrom? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Til søskende Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Der findes tusindvis af syndromer, som påvirker folk på mange forskellige måder. Nogle bliver man De, der

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

BUSØVELSE. Giv eleverne transporttiden til at lave øvelsen, eller hvis I skal langt 15 min. Mind dem om at være diskrete når de iagttager.

BUSØVELSE. Giv eleverne transporttiden til at lave øvelsen, eller hvis I skal langt 15 min. Mind dem om at være diskrete når de iagttager. FORMÅL BUSØVELSE Formålet med øvelsen er en kort repetition af eller introduktion til de vigtigste begreber inden for adfærdsbiologien umiddelbart inden forløbet i ZOO. På denne måde kan man imødekomme

Læs mere

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB INTRODUKTIONSFOLDER TIL KURSISTER I DMK KØBENHAVNS-OMRÅDET Træning i DMK København - en introduktion til kursister 2 DMK KØBENHAVN DMK KØBENHAVN 3 VELKOMMEN I DMK KØBENHAVN HVAD

Læs mere

MindDog kursus katalog 2016. Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det!

MindDog kursus katalog 2016. Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det! MindDog kursus katalog 2016 Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det! Du sidder nu med første udgave af vores kursuskatalog for 2016. Kataloget skal gerne give dig en fornuftig oversigt

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Træning med målbilleder

Træning med målbilleder Træning med målbilleder Om indlæring i henhold til bøgerne ALMEN LYDIGHED og Grundlæggende KONKURRENCELYDIGHED Dansk oversættelse Kirsten Christoffersen Sammensat af Inki Sjösten SRI Publication AB 2014

Læs mere

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Tak fordi du valgte PetSafe. Når du bruger vores produkter konsekvent, får du en artigere hund på kortere tid end med andet træningsværktøj. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

ADHD -udvikling og kompetencer 2016

ADHD -udvikling og kompetencer 2016 ADHD -udvikling og kompetencer 2016 www.jhoconsult.dk Personlighedsmodel. Skabende magt Ydre verden Sindet Sjæl/talent ADHD og stress Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet 100% Stress: I dette område mistes

Læs mere

Hvis dette lyder som noget du kan nikke genkendende til så er der håb forude.

Hvis dette lyder som noget du kan nikke genkendende til så er der håb forude. Lydangst Nu nærmer vi os med hastige skridt, nytårsaften. Før vi ved af det, kan vi stå i larmen fra div. Kanonslag og hunden gemmer sig under borde og stole i en angst følelse. Hvis dette lyder som noget

Læs mere

Konfliktadfærd hos heste

Konfliktadfærd hos heste Konfliktadfærd hos heste Pjecen fortæller, hvad man som hesteejer skal være opmærksom på, når hesten udviser konfliktadfærd, hvad det betyder, at hesten viser konfliktadfærd, og hvordan man løser situationen.

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Mogens Eliasen: "HjerneGymnastik for Kvikke Hunde" Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse

Mogens Eliasen: HjerneGymnastik for Kvikke Hunde Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse 1 Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse Introduktion Hunde strækker sig, når de rejser sig op og gør klar til at bevæge sig De sætter forbenene så langt frem, som de kan nå, sænker

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere

Hundetricks. Over 40 tricks til sjov for dig og din hund. Sjov aktivering af din kloge hund. Mary Ray Justine Harding

Hundetricks. Over 40 tricks til sjov for dig og din hund. Sjov aktivering af din kloge hund. Mary Ray Justine Harding Over 40 tricks til sjov for dig og din hund Overrask Udbyg Sjov Træningsinstruktioner familie og venner med din hunds mentale og fysiske evner forholdet til din hund træning med moderne metoder skridt-for-skridt,

Læs mere

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov Code System [283] Musikterapien generelt [0] Musikterapeutiske rammer [0] Interventioner [0] Åndedrætsøvelser C [1] Verbale interventioner ABC [10] Fællesimprovisation BC [6] Nye sammenspilserfaringer

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

Faktorer med indflydelse på skrigeri

Faktorer med indflydelse på skrigeri Skrigeri Alle fugle kan være støjende store som små det er en naturlig del af deres adfærd. Fugle udtrykker sig gennem lyde. Alle større fugle larmer. Når vi taler om skrigeri er det vigtigt at skelne

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Udarbejdet til hjemmesiden for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening af Erik Hansen

Udarbejdet til hjemmesiden for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening af Erik Hansen Positivt lederskab skaber succes med hunden Udarbejdet til hjemmesiden for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening af Erik Hansen Af Vivi Gilsager Lederskab er et begreb, vi ofte anvender i

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Når hunden er aggressiv

Når hunden er aggressiv Når hunden er aggressiv Selvom det af og til kan virke sådan, er der ingen hunde der er ondskabsfulde, men der er hunde som farlige. Det kan være generelt eller i isolerede situationer. Hunde indeholder

Læs mere

Kokain ændrer din hjerne

Kokain ændrer din hjerne Formidlingstekst Ph.d. Cup 2018 Kokain ændrer din hjerne kun første gang kan DU sige nej Har du nogensinde tænkt over hvad der driver dig? til at tømme slikskålen, dyrke sex eller bruge tid med dine gode

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Velkommen. Hvad er forandring?

Velkommen. Hvad er forandring? Velkommen. Jeg håber du bliver glad for denne lille bog. I den, vil jeg fortælle dig lidt om hvad forandring er for en størrelse, hvorfor det kan være så pokkers svært og hvordan det kan blive temmelig

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Kraftigt lys bremser udbredelsen af NÆRSYNETHED. Lennart Kiil. Videnskabsjournalist VOS

Kraftigt lys bremser udbredelsen af NÆRSYNETHED. Lennart Kiil. Videnskabsjournalist VOS Kraftigt lys bremser udbredelsen af Lennart Kiil Videnskabsjournalist NÆRSYNETHED BLANDT SKOLE 18 BØRN Nærsynethed myopi har ofte øjensygdom som følgevirkning ærsynethed er N en plage for stadigt flere

Læs mere

Module 1: Hvordan underviser man ældre? Date: 15/09/2017. Intellectual Output:

Module 1: Hvordan underviser man ældre? Date: 15/09/2017. Intellectual Output: Title: Partner: Module 1: Hvordan underviser man ældre? SOSU Oestjylland Date: 15/09/2017 Intellectual Output: IO3 INDHOLD Psykologiske aspekter...2 Viden om aldring i forhold til hukommelse og kognitive

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Robusthed et fælles indsats område 8. Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Robusthed et fælles indsats område 8. Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Robusthed et fælles indsats område 8 Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Robuste børn - en oplevelse at kunne tage fat om livet! Hvis børn skal blive robuste, er det

Læs mere

Adfærdsbiologi - Læring 2019

Adfærdsbiologi - Læring 2019 Adfærdsbiologi - Læring 2019 1 Freddy Worm Christiansen Hunde og ulves adfærd Som inspiration til ferien 2 1 Kan man overhovedet sammenligne? Genetisk er hunden en ulverace (99,96% lighed) Fysiologisk

Læs mere

Køb for min. 400 kr. for at få en gave til din hund Køb for min. 300 kr. for at få en gave til din kat

Køb for min. 400 kr. for at få en gave til din hund Køb for min. 300 kr. for at få en gave til din kat Traditionen tro vil vi gerne forkæle vores søde patienter ved juletid. Derfor giver vi en julegave til hunde og katte i perioden 1. 22. december. Køb for min. 400 kr. for at få en gave til din hund Køb

Læs mere

HVALPEN SKAL SOCIALISERES

HVALPEN SKAL SOCIALISERES HVALPEN SKAL SOCIALISERES KORT FORTALT WWW.DYREFONDET.DK ... HVALPEN SKAL SOCIALISERES Hvalpen skal SOCIALISERES Når det gælder socialisering, er de første 16 uger i en hvalps liv den vigtigste tid overhovedet.

Læs mere