Dataoverførsel: Vær opmærksom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dataoverførsel: Vær opmærksom"

Transkript

1 Dataoverførsel: Vær opmærksom Fejl i overførsel fra eksterne leverandører til Ø90 bliver beskrevet i Ø90: Vær opmærksom. Oversigten Dataoverførsel: Vær opmærksom indeholder hændelser inden for de seneste 3 år. Oversigten er sorteret efter år og virksomhedens navn. DATAOVERFØRSEL 2022 ARLA efterbetaling 1. halvår 2022 (Tilføjet ) Halvårlig efterbetaling (januar juni 2022) dateret er først blevet leveret fra ARLA den 29. september og overført til Ø90 fredag den PDF afregninger er også overført til e-arkivet den Det ser ud til at der er en fejl i beløb i e-arkivet, så der mangler et ciffer. Det betyder at der ikke kan linkes automatisk til bilaget i arkivet. Dato på PDF er rettet fra Arla afregning juli 2022 (Tilføjet Rettet ) Arla har leveret måneds afregning den 10. juli, men desværre er det maj afregningen der er overført til Ø90. SEGES har slettet alle overførte data fra den 10. juli. Ny rettet leverance er opdateret i Ø90 den 14. juli 2022 Arla afregning juni 2022 (Tilføjet opdateret ) Arla har leveret første aconto afregning og første mælkeafregning fra deres nye afregningssystem, og det giver nogle udfordringer for Ø90. Det er ikke længere muligt at foretage en opdeling i aconto afregning på konto Mælk forskudsregulering, idet vi får samme varetekster både ved aconto afregning og ved slut afregningen. Derfor bliver aconto og mælkeafregning konteret til konto Mælk, og Forskud bliver også konteret til konto Mælk salg. Vareteksten Råvareværdi bliver ikke længere leveret til Ø90, med den konsekvens, at kvantum ikke kan overføres. Der er flere andre varetekster, som indeholder kvantum, men enten overføres de ikke konsekvent for alle leverandører, eller også bliver vareteksten overført både ved aconto og ved mælkeafregningen, og derfor kan vi ikke anvende kvantum fra disse varelinjer. 'Produktionsafgift' findes kun på slutafregning og derfor anvender vi kvantum fra denne linje. Der er oprettet en kontokobling som flytter kvantum fra konto til konto og ændrer fortegn. Der er fejl i bilagsnummer fra ARLA. Det betyder at bilagsnummer ikke bliver udfyldt på posteringerne fra mælkeafregningen. Det har den konsekvens at det ikke er muligt at åbne visning af den tilpassede afregning via Vis Faktura (Alt + V + A) i kasseregistrering. Fejlen er rettet pr Der mangler en varelinje fra mælkeafregningen Ingen papir afregning. Fejlen er rettet pr Maj 2022: aconto 25.05: Overførte data skal rettes manuelt for mælkeafregning for maj 2022: - Kvantum mangler/kontrolleres - Moms 25% skal rettes fra konto til Fakturanummer mangler - Der kan mangle en specifikation af varen Ingen papir afregning Juni 2022: maj afregning aconto juni Overførte data skal rettes manuelt for mælkeafregning for juni 2022: - Kvantum kontrolleres - Fakturanummer mangler - Der kan mangle en specifikation af varen Ingen papir afregning Juli 2022: Juni afregning Overførte data skal rettes manuelt for mælkeafregning for juli 2022:

2 - VAT code 25% (moms af køb, konto ), kontering mangler. Denne info findes også på siden her ATR Landhandel kornafregninger (Tilføjet ) Når det drejer sig om korn- og rapsafregninger bliver beløb overført efter omkostninger, men omkostningerne bliver bogført for sig selv. ATR forventer ikke at kunne rette dette før tidligst efter november Danish Agro februar (Tilføjet Rettet ) Dataoverførsel fra Danish Agro mangler fra den 22. februar. Fejlen skyldes en opstået fejl i forbindelsen til Ø90. Når forbindelsen bliver genetableret, forventes alle data overført. Rettet: Alle data fra Danish Agro er overført til Ø90 fredag den 11. marts Danish Crown afregning 9. september 2022 (Tilføjet Rettet ) I forbindelse med igangsætningen den 9.september var der fejl i opdateringen af Dataoverførsel frem til kl. 10. Fejlen betød at alle bilag fra Danish Crown med fakturadato 9. september 2022 ikke blev overført. Danish Crown har leveret afregninger igen, og de er alle opdateret i Ø90 den Danish Crown: Afstemningsfejl på grund af varer som ikke fremgår af afregningen (Tilføjet ) Vi har efter 11. juli 2022 set eksempel på at overførte data ikke stemmer med afregningen fra Danish Crown. Fejlen skyldes at posteringer med følgende varetekst er overført, men fremgår ikke af afregningen: - Afhent. Svin varer u/pr -S - Betaling for pålæsning svin on - Kass. Afgift svin varer u/pris -S - Kass. Afgift svin varer u/pris -K Danish Crown er orienteret om fejlen. Danish Crown: Der mangler kvantum på kasserede dyr (Tilføjet ) Der kommer ikke antal kasserede dyr med i afregningsdata til Ø90. Fejlen er opstået pr Danish Crown fejl i renter (Tilføjet ) Der kan forekomme afstemningsfejl på grund af fejl i renter fra Danish Crown. Fejlen opstår hvis en rentebetaling ikke udligner det resterende rentebeløb. Fejlen skal rettes manuelt indtil Danish Crown får rettet fejlen. Danish Crown: DC Beef mængdetillæg 2022 (Tilføjet Rettet ) Danish Crown har en vare DC Beef Mængetillæg som fejler ved overførsel til Ø90. DC har oplyst at afregningen er inclusive mængdetillægget og momsen er korrekt. Beløbet DC Beef Mængetillæg skulle i visse tilfælde ikke have været overført, og det er beløbet, som er årsag til at den beregnede saldo på Danish Crown ikke stemmer. Danish Crown har rettet fejlen med virkning fra mandag den Danish Crown har også rettet fejl vedr. momsdifference på produktionsafgift pr DLG Produktet Shell GTL Fuel Offroad Farvet (Rettet ) Fra maj måneds data er konteringen af Shell GTL Fuel Offroad Farvet ændret fra konto Dieselolie uden afgiftsrefusion til konto Dieselolie. Bemærk, energiafgifter vedrørende Shell GTL Fuel Offroad Farvet er navngivet med GASOLIE og derfor kan automatikken ikke kontere afgifterne korrekt. SEGES har bedt DLG om at ændre på dette. Husk derfor at energiafgifter skal flyttes manuelt fra til Se vejledning og tilhørende bilag med oversigt over varetekster og tilhørende energiafgifter her: DLR juli termin 2022 er overført dobbelt (Tilføjet Opdateret )

3 DLR har overført terminsafregninger to gange til Ø90, dels den 3. august dels den 11. august. Vi forventer at slette alle DLR data vedr. juli termin og genoverføre fra DLR. Vi forventer denne oprydning kan være gennemført til torsdag den 25. august. Hedegaard: Dobbelt overført februar 2022 (Tilføjet Rettet ) Hedegaard har afsendt og overført februar måneds faktura to gange til Ø90. Første gang den 2. marts 2022, 2. gang den 8. marts Rettet: Alle dobbelte posteringer overført pr. den 8. marts 2022 er slettet tirsdag den 15. marts kl. 9:00 Mollerup Mølle august 2022 (Tilføjet ) Der kan mangle afregning/faktura fra Mollerup Mølle fra 16. august til 31. august Manglende bilag skal konteres manuelt. Thise Mejeri 2022 (Tilføjet Rettet ) Råvareværdi mangler kvantum. Thise sender ikke længere oplysning om kvantum. Sidste gang kvantum blev leveret på Råvareværdi var ved afregningen dateret den Herefter mangler kvantum. Manuel rettelse: Det manglende kvantum skal konteres. Fejlen er rettet med virkning fra næste overførsel pr. 16. august 2022 Kg afhængige omkostninger er overført til Ø90 fra januar til og med maj måned Fra juni måned har SEGES fået stoppet for overførsel af denne vare. Manuel rettelse: Posteringer med Kg afhængige omkostninger skal slettes, samtidig skal mellemregningskonto rettes med det tilsvarende beløb. Kg afhængige tillæg Varen er blevet konverteret til konto Konteringen er rettet til konto Mælk kvalitetstillæg fra og med 20. april Manuel rettelse: Konto skal ændres fra til for perioden til Efterbetaling pr. 13. april Thise har ikke leveret oplysning om efterbetaling via Dataoverførsel. Manuel rettelse: Efterbetaling skal konteres manuelt. Tican Markedstillæg svin (Tilføjet Rettet ) Der har i Dataoverførsel på det seneste været lidt ændringer til konteringen af Markedestillaeg svin og Markedestillaeg søer. Dette er nu rettet, så markedstillæg grise bliver konteret på konto Slagtesvin tillæg. (HU 1-20) og Markedstillæg søer bliver konteret til Søer og gylte (HU 2-10) Vi beklager de gener det har medført. Vejrup Andel faktura kan mangle (Tilføjet ) SEGES har erfaret, at der kan mangle nogle faktura fra Vejrup Andel. Manglende faktura skal konteres manuelt Vestjyllands Andel. Der mangler afregninger og faktura fra august 2022 (Tilføjet opdateret ) SEGES har erfaret, at der mangler omkring 10 procent af afregninger og faktura fra Vestjyllands Andel. De manglende faktura er overført fra Vestjyllands andel den 27 og 28. september. Dataoverførsel 2.0: ARLA efterbetaling 1. halvår 2022 (Tilføjet ) Halvårlig efterbetaling (januar juni 2022) pr SEGES har ændret fra blank konto til konto Mælk efterbetaling, men momskode er fortsat 9. Momskoden skal manuelt rettes til 1. Dataoverførsel 2.0: BAT Tiernahrung GmbH. (Tilføjet ) Forkert håndtering af moms ved varekøb i Danmark: Der bliver ikke tillagt moms til varekøbet. Derfor skal momsbeløb fra fejlkonto placeres på foderkøbet. SEGES ændrer håndtering fra så der altid beregnes dansk moms på alt varekøb fra BAT Tiernahrung. BAT Tiernahrung er i gang med en ændring som gør det muligt for Dataoverførsel at håndtere udenlandsk varekøb. Indtil dette bliver rettet, vil der altid blive beregnet moms på alt varekøb fra BAT Tiernahrung. Udenlandsk moms skal konteres manuelt. Kontokoblingen er sat ud af kraft. Dataoverførsel 2.0: DLG, Kontokobling vedr. Shell GTL Fuel Offroad Farvet (Tilføjet )

4 Kontokoblinger har ikke været aktiveret for Shell GTL Fuel Offroad Farvet. Derfor er der ikke beregnet energiafgifter til og med september måned. Beregningen kan aktiveres ved at skrive oven i kontonummer. Beregningen er aktiveret fra og med oktober måned. Dataoverførsel 2.0: Da 2.0 BAT Agrar GmbH (Tilføjet ) Forkert håndtering af moms ved udenlandsk varekøb: Der bliver fejlagtigt tillagt moms på varelinjer købt i Tyskland. Momsbeløbet bliver konteret som Uafklaret kontering Dataoverførsel. BAT Agrar er i gang med en ændring som gør det muligt at Dataoverførsel kan håndtere udenlandsk varekøb. Indtil dette bliver rettet, vil der altid blive beregnet moms på alt varekøb fra BAT Agrar. Ved varekøb med dansk moms, bliver der beregnet moms af saldoen, og der dannes en postering med Uafklaret kontering dataoverførsel. Dette er rettet med virkning fra den Udenlandsk moms skal konteres manuelt. Kontokoblingen er sat ud af kraft. Dataoverførsel 2.0: e-faktura og andre faktura via (Tilføjet ) I forbindelse med igangsætningen den 9.september var der fejl i opdateringen af Dataoverførsel 2.0 frem til kl. 10. Fejlen har ramt enkelte faktura og afregninger som ikke er blevet opdateret i Ø90. SEGES laver en liste med berørte fakturanumre fra e-faktura og sender listen til berørte DLBR virksomheder. Posteringerne skal indtastes manuelt. Dataoverførsel 2.0: Momsafrunding på kr.: 0,01 (Tilføjet ) Hvis momsafrunding er på 0,01, så bliver afrundingen ikke konteret på Indtægtsdifference. Differencen skal rettes manuelt. Dataoverførsel 2.0: Bilag uden moms (Tilføjet ) Hvis der er bilag uden moms, og posteringen konteres til en konto med moms, så vil der opstå en difference på konto Uafklaret dataoverførsel. Det har vist sig at denne difference er med forkert fortegn. Differencen skal rettes manuelt. Dataoverførsel 2.0: Danish Agro (Tilføjet ) På grund af Danish Agros opdeling af moms på selvstændig faktura, bliver der dannet en difference på Uafklaret dataoverførsel på momsbeløbet. Denne difference mangler på mellemregningskonto Differencen skal rettes manuelt. DATAOVERFØRSEL 2021 Arla Forskud Arlagården plus (Tilføjet ) Det manglende tillæg fra Arlagården plus blev udbetalt den 9. april 2021 til konto Mejeri. Tilbageførsel bliver leveret på afregningen pr. 8. maj Forskud Arlagården plus. Denne tilbageførsel bliver automatisk konteret til konto Mælk kvalitetsprogram tillæg i stedet for til konto Mejeri. Konteringen på Forskud Arlagården plus 8. maj 2021 skal rettes manuelt til konto ATR Landhandel kornafregninger (Tilføjet ) Når det drejer sig om korn- og rapsafregninger bliver beløb overført efter omkostninger, men omkostningerne bliver bogført for sig selv. ATR forventer ikke at kunne rette dette før tidligst efter november Danish Agro 31. oktober (Tilføjet ) En fejl i behandlingen af leverancen fra Danish Agro den 1. november 2021 betyder, at der er kunder, der ikke har modtaget alle data vedr. 31. oktober fra Danish Agro. Nu har vi fundet årsagen, og det skyldes store datamængder netop den dag. Vi vurderer at mange på nuværende tidspunkt allerede har indtastet de manglende posteringer, heriblandt for eksempel Årsrabat planteværn, og vil derfor ikke overføre posteringerne til Ø90 nu. SEGES Innovation udsender mail med oversigt over Ø90 ejendomme der mangler data fra Danish Agro på grund af dette. Posteringer skal indtastes manuelt. Danish Agro: Manglende data marts (Tilføjet )

5 Danish Agro har ikke sendt data marts, vi har anmodet om at de gensender det, men det er endnu ikke lykkes. Danish Crown 2021 (Tilføjet ) Danish Crown har analyseret og testet deres løsning, og de har indført en ny måde at udlæse data til Ø90 på. Ændringen er lavet fra mandag den 7. februar Danish Crown håber hermed at tidligere fejl i overførsel er blevet rettet. Vi har tidligere set problemer på følgende områder: 1. Momsdifference på grund af produktionsafgift 2. Kassationsafgift er ikke overført 3. Indberetningsbonus og "Bet. Pålæsning svin" er overført; men optræder ikke på afregning 4. Rentebeløb overført svarer ikke til afregningen (april og juni 2021) 5. Difference i forbindelse med Mængdetillæg og Udleveringsparathed 6. Difference i forbindelse med Bet. Pålæsning svin og Kasseret gris 7. Salgsmoms stemmer ikke på restbetaling for året 2020/2021, pr Fejl i Udb. Andelsejerkonto GRISE 2009/10 pr Vi håber problemerne er løst nu. Du må meget gerne være opmærksom på at fejl er blevet rettet, og hvis der fortsat er problemer med indholdet i leverancen fra Danish Crown, så vend venligst tilbage med konkrete eksempler og PDF af afregningen hurtigst muligt. Danish Crown Restbetaling december (Tilføjet ) Det er konstateret, at på kvægkunder, der i forbindelse med restbetalingen 5. december har fået udbetalt andel af andelsejerkonto, kreatur 2009/10, da mangler momsbeløbet på udbetalingen i dataoverførslen. Fejlen er findes på både kvægafregninger og svineafregninger. Danish Crown er kontaktet om fejlen. Fejlen skal rettes manuelt. Danish Crown, maj og juni: Kassationsafgift og momsdifference (Tilføjet ) Vi har set eksempler på to forskellige fejl på kreaturafregninger fra Danish Crown: -afregninger der mangler posteringer vedr. kassationsafgift -afregninger hvor der er en momsdifference. Danish Crown er i gang med at undersøgelse årsagen til fejlene. DLG Diesel farvet decmber 2021 (Tilføjet ) Manglende beregning af energiafgifter via Kontokoblinger på Diesel fra DLG i december I forbindelse med at SEGES INNOVATION har oprettet en ny Hoved-Undergruppe til DLG Diesel farvet ( ), har vi ikke fået aktiveret kontokoblinger på denne Hoved Undergruppe. Det betyder desværre at kontokoblinger ikke er beregnet for overførsel af december måneds posteringer fra DLG. Det vedrører køb af følgende varer: Shell Diesel B0 Farvet Shell Fuelsave Diesel Farvet SEGES har udsendt regneark med en oversigt ejendomme som er berørt af dette i december måned. Kontokoblingen kan aktiveres ved at skrive oven i kontonummer Dieselolie på linjen med kvantum, hvorved kontokoblingen beregner energiafgifterne. DLG farvet dieselolie november 2021 (Tilføjet ) Der er oprettet nye Hoved-Undergrupper til DLG Diesel farvet, DLG Diesel ufarvet og DLG Gasolie. Herved har vi fået samlet både diesel og tilhørende energiafgifter og rabatter til samme Hoved-undergruppe, hvilket gør ændringer til kontering mere sikker. Desværre er der er indsneget sig en fejl i konteringen af den nye HU gruppe til DLG Diesel farvet Konteringen er sat til Brændstof, men skulle være konto Dieselolie. Bemærk, der mangler derfor kontokobling på energiafgifter. Vi beklager fejl som dette har medført ved overførsel af faktura data for november måned. Fejlen skal rettes manuelt.

6 DLG Bio olie afgift (Tilføjet ) På nogle kundetyper bliver Bio olie afgift ikke leveret til Dataoverførsel i forbindelse med kundens køb af Shell GTL Fuel Bio DLG er opmærksom på fejlen. Manglende Bio olie afgift skal konteres manuelt DLG august 2021 (Tilføjet , opdateret ) 1) Faktura som starter med nummer 61000xxx vedrører afregninger. Disse faktura mangler varen Høst.indlev. DLG har dannet en oversigt med kunder som dette vedrører og SEGES har tirsdag den 28. september udsendt lister med de manglende informationer til DLBR til manuel indtastning. 2) Der er i leverancen for august kunder som slet ikke har fået overført faktura fra DLG. Dette skyldes meget stor data mængde fra august måned. De manglende faktura er opdateret i Ø90 fredag den 24. september kl ) I enkelte tilfælde er faktura/afregning ikke blevet overført til Ø90. Årsagen er manglende varetekst i forsendelsen fra DLG og behandlingen af fakturaen fejler derfor. Manglende faktura skal konteres manuelt. DLG juli 2021 (Tilføjet ) 1) Faktura som starter med nummer 61000xxx vedrører afregninger. Disse faktura mangler varen Høst.indlev. DLG har dannet en oversigt med kunder som dette vedrører og SEGES har tirsdag den 28. september udsendt lister med de manglende informationer til DLBR til manuel indtastning. Hedegaard: Marts og april mangler (Tilføjet ). Hedegaard har tekniske udfordringer med at levere data til Ø90 efter en serveromlægning i marts måned. Der arbejdes på en løsning, og data vil blive overført så snart det er muligt. Du skal derfor ikke indtaste manglende posteringer manuelt, hvis du har mulighed for at vente. Himmerlands Grovvare (Tilføjet 18. oktober 2021) Danish Agro har overtaget Himmerlands Grovvare. Det betyder at Dataoverførsel fra Himmerlands Grovvare fra og med oktober måned bliver leveret fra Danish Agro. Sidste leverance fra Himmerlands Grovvare er september måned, som blev overført til Ø90 fredag den 15. oktober Kunder med samtykke til Dataoverførsel fra Himmerlands Grovvare er konverteret til nyt kundenummer hos Danish Agro. Konverteringen er foretaget den 15. oktober. Hvis kunden allerede er oprettet med samtykke til Danish Agro, så vil der ikke blive oprettet nyt samtykke. Danish Agro leverer faktura og afregningsdata fra 1. oktober på de konverterede samtykker, så kunder fra Himmerland vil få de første 14. dage af oktober måned overført pr. 15. oktober Mammen Mejeri (tilføjet ) Non-GM tillæg er blevet overført som køb af sojaskrå på konto fra 1. juli 2021 og er rettet pr. 28. november Mejerier (Tilføjet løst ) Vi har ikke modtaget data fra div. mejerier siden 22. januar og har taget fat i de ansvarlige. Tilbage meldingen fra dem er, at der går nogle dage før problemerne er løst. Vi følger selvfølgelig op på dette. Realkredit Danmark juli 2021 (Tilføjet rettet ) Juli måneds terminsafregninger fra Realkredit Danmark er blevet overført dobbelt til Ø90 den 4. august Alle posteringer fra RD i juli måned er slettet den 12. august og juli måneds terminsafregninger er overført igen til Ø90 den 14. august. Tican: Marts og april mangler (Tilføjet ). Tican har tekniske udfordringer med at levere data til Ø90 efter en serveromlægning i marts måned. Der arbejdes på en løsning, og data vil blive overført så snart det er muligt. Du skal derfor ikke indtaste manglende posteringer manuelt, hvis du har mulighed for at vente. Tican: Marts måned 2021 (Tilføjet )

7 Det har vist sig, at der på nogle leverandører mangler afregninger fra Tican i marts måned. Vi har set at afregninger fra følgende datoer i marts mangler: og 29. Fejlen skal rettes manuelt. Vestjyllands Andel: Lagerleje mangler (Tilføjet ) I leverancer fra Vestjyllands Andel mangler oplysning om lagerleje. De manglende posteringer skal konteres manuelt. Viking maj måned (Tilføjet ) Der mangler nogle faktura med fakturadato Viking undersøger og vi forventer at manglende faktura kan overføres når fejlen er rettet. DATAOVERFØRSEL 2020 Moms fra kartoffelmelsfabrikkerne vender forkert (Tilføjet ) Den 9. november blev der lavet en rettelse til momshåndteringen, som desværre medførte, at moms fra kartoffelmelsfabrikkerne Toftlund, Brande, Karup og Langholt har vendt forkert, så moms på af salg af kartofler er konteret på 8402 og omvendt. Denne fejl blev rettet 21. januar. Dette betyder, at momsposteringer er konteret forkert i ovennævnte periode og at disse skal rettes manuelt. Posteringer efter 21. januar 2021 kører igen normalt. AKM Brande (Løst ) (Mangler data fra september, der er givet besked til AKM Brande og årsagen undersøges.) Problemet er nu løst og data er kommet. Arla Dyrevelfærd ØKO (Tilføjet ) Tillæg Dyrevelfærd ØKO fra Arla er i marts måned 2020 blevet konteret som Dyrevelfærdsafgift på konto Dette er ændret fra og med april måned, så tillægget fremover konteres til konto Mælk andre tillæg. Konteringen i marts 2020 skal ændres manuelt. Brødr. Ewers (tilføjet 30/9-20) Ø90 modtager forkert fortegn på oplysninger vedr. udbytte og på Skat andelsrente fra Brødr. Ewers i april måned. Fejlen skal rettes manuelt. Brødr. Ewers forventer at fejlen er rettet inden overførsel april Danish Crown har problemer med Prod. Afgift. (tilføjet ) Den har DC lavet en stor ændring omkring produktionsafgiften. Det har resulteret i dobbelt registrering. Det er rettet pr. 26. juni 2020; men det som er leveret skal rettes manuelt. DLG mangler for oktober måned (Løst ) Der er gennemført en manuel overførselsproces, idet fejlen fortsat ikke er fundet. Det betyder at data fra oktober måned er overført til Ø90 den 13. november, men det betyder desværre også at der er overført data for perioden november På grund af automatisk afstemning af overførslen, betyder det at der kun er en mellemregningskonto på DLG, konto posteret den 11.november. Manuel korrektion: Afstemning for oktober giver en afstemningsfejl for omposteringer. Indtast differencen som ompostering på konto den 31. oktober Indtast samme beløb med modsat fortegn den 1. november 2020 også på konto DLG. Herefter kan afstemningen foretages for både oktober og november måned. e-faktura (Tilføjet ) Der har mangler levering af posteringer fra e-faktura fra den 2. og den 6. oktober. Data er overført til Ø90 den 26. oktober.

8 Himmerlands Grovvare (Tilføjet ) Tirsdag den 6. oktober blev manglende data fra Himmerlands Grovvare overført til Ø90. Det vedrører faktura fra 4/9. Hornsyld Købmandgaard (Tilføjet rettet ) Tirsdag den 6. oktober blev manglende data fra Hornsyld Købmandsgaard indlæst. Det vedrører faktura fra 23/8, 30/8 og 6/9. Faktura fra uge 41 og 42 ( oktober) er først leveret til Ø90 den 25. oktober Hvis der fortsat er få mangler fra august og september skal de bogføres manuelt Karup Kartoffelmelfabrik (Tilføjet ) Der er fejl i leverancen fra Karup Kartoffelmelsfabrik, idet Leje af leveringsret bliver leveret med forkert KøbSalgs kode, når der er tale om landmandens køb af leveringsret. Det betyder at lejen bliver konteret på konto Udleje leveringsrettigheder. Beløb skal manuelt flyttes til konto Leje leveringsrettigheder u. moms Kopenhagen Fur (tilføjet ) Kopenhagen Fur har fået nyt system som ikke kan levere den vanlige dataoverførsel. Det kommer på sigt, men de kan ikke give en tidshorisont. Derfor skal afregninger efter foreløbigt klares manuelt. Mejerierne Bornholm, Them og Thise (Tilføjet ) Vi mangler data fra disse 3 mejerier fra 22 september, skal laves manuelt Nordzucker (Tilføjet ) Har ikke leveret data siden 4. august, er kontaktet flere gang, men vi ved ikke hvilke problemer de har, og hvornår vi kan forvente det løst Tican afregninger mangler (Tilføjet rettet ) Afregninger fra Tican fra fredag den 18. september mangler. Der kan også mangle enkelte afregninger i perioden 14. august til 25. september. Afregninger fra den 5.-6.oktober er overført til Ø90 den 26. oktober. Manglende afregninger frem til 1. november skal konteres manuelt. Vestjyllands Andel momsfejl (Tilføjet ) Der blev fundet en fejl vedr. moms i starten af oktober, den blevet rettet d. 10. oktober, men fejlen skal rettes manuelt frem til den 10. oktober. Vestjyllands Andel og Agroland (tilføjet ) Pga. tekniske udfordringer har data overførslerne været stoppet fra 1/8-20. Det betyder at der evt. kan være mangler både for juni og juli måned. I uge 35 begynder VA at sende data igen, men pga. ophobning at data vil der gå nogle dage før vi kan forvente at have modtaget alle data. Så vi håber på tålmodighed Vestjyllands Andel ny løsning (rettet ) Der er konstateret to fejl i overførsel af data fra Vestjyllands Andel og Agroland siden staten på den nye løsning fra den 14. maj Beløb Der er fejl i beløb, hvis et ørebeløb er på 0, fx 50 øre og 20 øre, men ikke hvis det er 00 øre. Beløb skal ganges med 10. Vestjyllands Andel har fundet fejlen og forventer at den er rettet i uge 27. Moms er konteret forkert. Indgående og udgående Moms er konteret forkert fra den 14. maj 2020 til og med den 15. juni Teksten Indgående moms er blevet konteret til konto i stedet for konto og Teksten Udgående moms er blevet konteret til konto i stedet for konto Rettelse Fredag den 3. juli kl. 12 bliver juni måneds data fra Vestjyllands Andel og Agroland slettet i Ø90. Nye data afsendes fra Vestjyllands Andel og Agroland mandag og forventes opdateret i Ø90 tirsdag den 7. juli Faktura med fejl i maj skal rettes manuelt. Vestjyllands Andel - mangler i Dataoverførsel leverance i 2020 (tilføjet )

9 Der har desværre, på grund af teknisk omlægning, været fejl i levering af Dataoverførsel fra Vestjyllands Andel. Det har vist sig, at en del afregninger ikke har kunnet overføres via Dataoverførsel, og at visse faktura mangler moms. Begge dele er der nu rettet op på. For at hjælpe med at finde og rette mangler, har Vestjyllands Andel, IT-leverandøren og SEGES i fællesskab fundet frem til afregninger som ikke er leveret til Ø90 og faktura som mangler moms. Manglende afregninger i august 2020: Idet afregningerne primært vedrører august måned, og mange dermed har indtastet manglende afregninger manuelt, har vi besluttet IKKE at forsøge på at overføre afregningerne her i december måned. Liste med manglende afregninger udsendes til DLBR i uge 49 Fejl i moms i perioden 24/8 til 12/ Faktura/afregning er overført til Ø90, men der mangler moms. Liste med fejlramte fakturanumre udsendes til DLBR i uge 49 Vestjyllands Andel kontakter berørte kunder direkte, og orienterer om at DLBR også er orienteret om fejlene. 3S (Tilføjet ) 3S har stoppet leverancen til Dataoverførsel. 3S har haft en gammel løsning som har været noget ustabil, og virksomheden har derfor valgt at skifte til et nyt økonomisystem pr. 1. oktober 2020, hvorfra der også er mulighed for at de selv kan danne en elektronisk faktura. Derfor anbefaler 3S nu deres kunder at skifte til Summax e-faktura, hvis de ønsker at få leveret data elektronisk fra 3S. 3S orienterer deres kunder om at de skal henvende sig til deres DLBR virksomhed for at sikre sig, at de kan modtage e-faktura.

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt.

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt. Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel 1. Kendte fejl i Dataoverførsel 2017 2. Kendte fejl i Dataoverførsel 2016 3. Kendte fejl i Dataoverførsel 2015 Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere

Læs mere

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt.

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt. Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt. Nedenfor

Læs mere

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Denne vejledning viser, hvordan du kan vælge at få din faktura konteret i Ø90 1 Sammendrag 2 Konteringshjælp 2.1 Ens kontering af alle varelinjer på en

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

Dette kan hurtigt løses, ved at gå ned i et af de tomme søgefelter og blot trykke enter. Herefter vil i få vist bilagene igen.

Dette kan hurtigt løses, ved at gå ned i et af de tomme søgefelter og blot trykke enter. Herefter vil i få vist bilagene igen. NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Udsøgning af bilag i e-arkiv (Tilføjet 09.07.19) Hvis i fx starter med at få vist alle bilag i e-arkivet, og der udsøges et bestemt bilag, og i vælger en ny søgning som fx

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Fejlvisning af bilag i Summax e-arkiv (Tilføjet den 27.05.19) Hvis en assistent er uddelegeret til flere ejendomme og assistenten har åbnet et bilag i e-arkivet på en ejendom

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Fejl ved visning af bilag i Microsoft Edge browseren i den nyeste Windows 10 version 1803. (Tilføjet 29.05.2018) Efter den seneste store opdatering til Windows 10, version

Læs mere

Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet )

Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet ) NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet 22.06.2018) Vi har konstateret, at der er udfordringer med, at få udskiftet Bank Connect-certifikater

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Problemer med automatisk fornyelse af mandater (Tilføjet 30.10.2018) Det er kommet os til bekendtskab, at der er nogle der har problemer med at betale deres e-fakturaer, hvor

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 I forbindelse med omlægningen af O90.dk, skal i fremover klikke på det vedhæftede PDF-dokument, for at se kendte fejl og mangler i e-faktura

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Der dannes dublet af momstilsvar, hvis der er lavet manuel rettelse til den sidste momsperiode i Ctrl

Der dannes dublet af momstilsvar, hvis der er lavet manuel rettelse til den sidste momsperiode i Ctrl Ø90 KENDTE FEJL PR. 05.07.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE

STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE Esben Iversen, Jurjen Hessels og Morten Langgaard STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE STATUS SUMMAX Antal samtykker: 1.750 kunder Antal e-fakturaer: 135.000 stk. Antal virksomheder:

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Kontrol i forbindelse med IS mellemregning og fordeling og opgørelse af moms (tilføjet rettet

Kontrol i forbindelse med IS mellemregning og fordeling og opgørelse af moms (tilføjet rettet Ø90 KENDTE FEJL PR. 14.05.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Beskrivelse af Økonomisystemet

Beskrivelse af Økonomisystemet Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 KENDTE FEJL PR. 23.04.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Ekstra befordringsfradrag har været beregnet på forkert grundlag fra den 14. marts 2019 (tilføjet 19.03.2019 rettet 20.03.2019) Beregningsgrundlaget til ekstra befordringsfradrag

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms Ø90 KENDTE FEJL PR. 08.03.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne finde svar på

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed Hvordan taster jeg private andele i virksomhed 26. april 2019 Indhold 1 I Skat Nova 2018, generel info... 4 2 Spørgsmål vi hører i supporten... 4 2.1 Hvordan kan jeg få tal fra klasse A regnskab til Skat

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018 Ø90 KENDTE FEJL PR. 20.12.2018 0. Ø90 Igangsætning 7. september 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms Ø90 KENDTE FEJL PR. 10.05.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff WEBINAR - IGANGSÆTNING Laila Foldager Scharff 30-01-17 AGENDA SaPro R75 ejendomsvurderinger Summax Tekstgenkendelse KU-posteringer Indkomstdisponeringsbilledet Årsrapport 2.0 Landmand.dk opdatering Evt.

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms Ø90 KENDTE FEJL PR. 28.02.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018 Ø90 KENDTE FEJL PR. 29.01.2019 0. Ø90 Igangsætning 7. september 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL TIP: Kendte fejl kan nogle gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

1. Hvad er en varegældskonto. 2. Ny varegældskonto. Håndtering varegældskonti. Varegældskonto til e-faktura

1. Hvad er en varegældskonto. 2. Ny varegældskonto. Håndtering varegældskonti. Varegældskonto til e-faktura Varegældskonto til e-faktura Håndtering varegældskonti 1. Hvad er en varegældskonto 2. Ny varegældskonto 3. Varegældskonto kontonummer 3.1 DLBR e-faktura 3.2 Ø90 4. Ændring af varegældskontonummer 1. Hvad

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL TIP: Kendte fejl kan nogen gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

1. Marts 2016 Laila Foldager Scharff SA PRO OG R75. Velkommen til vi har sat lidt musik på så du kan få tilrettet lyden inden webinaret!

1. Marts 2016 Laila Foldager Scharff SA PRO OG R75. Velkommen til vi har sat lidt musik på så du kan få tilrettet lyden inden webinaret! 1. Marts 2016 Laila Foldager Scharff SA PRO OG R75 Velkommen til vi har sat lidt musik på så du kan få tilrettet lyden inden webinaret! DAGSORDEN Video tilmelding SA Pro + R75 Hent R75 Overfør selvangivelse

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR. xx NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

Ø90 KENDTE FEJL PR. xx NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL TIP: Kendte fejl kan nogle gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som anvender KMD Educa Personale eller IST/Tabulex Trio

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som anvender KMD Educa Personale eller IST/Tabulex Trio Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som anvender KMD Educa Personale eller IST/Tabulex Trio Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2019 Side 2 af 5 Indhold SKOLER DER ANVENDER

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Webinar - igangsætning Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Agenda Årsrapport Statusseddel Moms Revisionsliste Statusseddel Summax API diverse Diverse Årsrapport Årsrapport Forside Skemakrav Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

DB-tjek, hvad kan du bruge det til!

DB-tjek, hvad kan du bruge det til! DB-tjek, hvad kan du bruge det til! Af Pernille Elkjær, Syddansk Svinerådgivning 13. januar 2015, Svineproducentens Dag Hvad får du? Besætningsrapport med benchmarking Udpegning af og økonomisk potentiale

Læs mere

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING 1. Statistik 2. O90.dk

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

CB Retail Miniguide til ekspedition

CB Retail Miniguide til ekspedition CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL TIP: Kendte fejl kan nogen gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0

21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0 21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0 DAGSORDEN Sommerregnskab Benchmarking Dataoverførsel vedr. lån Hvor langt er vi i processen Anlægsnoten Hjælpeværktøjer Infoside Forandringens

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger

Læs mere

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv.

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. Ø90 Kendte fejl pr. 21. september 2017 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter (Nyhed her) 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget (Nyheder her) 8.

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

CQ finans, postering i kassekladden

CQ finans, postering i kassekladden CQ finans, postering i kassekladden CQ s kassekladde kan benyttes manuelt og automatisk eller i kombinationer af disse. Automatisk postering opstår når der overføres posteringslinier fra fakturadelen,

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

KONTROLRUNDE AF FÆRDIGFODER 2016

KONTROLRUNDE AF FÆRDIGFODER 2016 KONTROLRUNDE AF FÆRDIGFODER 2016 Annette Lykke Voergaard, Innovation, Fodereffektivitet Fagligt Nyt 21. september 2016 INTRODUKTION Hvorfor udføres kontrolrunde af færdigfoder? En stor andel af de danske

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Omkontering af kreditorfakturaer

Omkontering af kreditorfakturaer Omkontering af kreditorfakturaer November 2016 Indhold 1. Indledning til omkontering... 2 1.1. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret FØR d. 29. oktober 2013... 2 1.2. Omkontering af kreditorfakturaer;

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere