INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONS- VEJLEDNING"

Transkript

1 SP100-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis du giver symaskinen til en anden, så sørg for, at vedkommende også får instruktionsvejledningen med.

2 Indhold Før brug (læs dette afsnit før brug) Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Navne på delene... 6 Navne på delene og deres funktion... 8 Kvikguide Sådan bruges fodpedalen Forberedelse før syning Syning Tilslutning af strøm Undertrådsspoling Trådning af undertråd Trådning af overtråd Anvendelse af nåletråder Optrækning af undertråd Syning med hvert enkelt symønster Udskiftning af trykfod Udskiftning af nål Forholdet mellem nål, tråd og stof og justering af trådspænding Stikkesting (ligeud-syning) og hæftning Zigzag-syning Justering af trådspænding Syning af knaphuller Overkastning Isætning af lynlås Usynlig opsyning Vedligeholdelse Andet Vedligeholdelse af transportør og skytte Udskiftning af pære Servicering af dobbeltisolerede produkter ( V).. 49 Bemærkning om glødelampe Genbrug

3 1 Før brug (Læs dette afsnit før brug) Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Brug en strømkilde med V vekselstrøm. Disse sikkerhedsinstruktioner er beregnet til at forhindre fare eller skade som følge af forkert brug af maskinen. Læs vejledningen omhyggeligt, og følg altid instruktionerne. Forklaring af Advarsel og Forsigtig Advarsel Forsigtig Forklaring af symboler Forkert brug kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Forkert brug kan medføre personskade eller skade på maskinen. Før brug (Læs dette afsnit før brug) Rør ikke Forbudte handlinger Påkrævede handlinger Fjern strømstikket fra stikkontakten Advarsel Sørg for ikke at beskadige ledningen, ændre den, bøje den unødvendigt, trække i den eller sno den. Hvis du gør det, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Forsigtig Må ikke bruges udendørs. Hvis du gør det, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Brug ikke symaskinen, hvor der bruges aerosolprodukter (spray), eller hvor der håndteres oxygen. Hvis du gør det, kan det medføre brand. Du må ikke reparere, adskille eller ændre noget på maskinen, medmindre det er nævnt i instruktionsvejledningen. Hvis du gør det, kan det medføre elektrisk stød, brand eller personskade. 3

4 Forsigtig Sørg for at lukke dækslet på spolehuset, før du syr med maskinen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Når maskinen ikke bruges, skal den opbevares et sikkert sted, ikke på gulvet, da dele, der stikker frem, kan medføre personskade, hvis en person falder oven på maskinen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Før du skifter nål eller træder undertråd eller overtråd, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Se ikke væk fra nålen, når du bruger symaskinen. Hvis nålen knækker, kan det medføre personskade. Rør ikke ved dele i bevægelse, som f.eks. nålen, trådgiveren eller håndhjulet. Hvis du gør det, kan det medføre personskade. Sæt ikke din hånd eller fingrene under nålen. Hvis du gør det, kan det medføre personskade. Brug ikke maskinen når små børn er i nærheden. Børn må ikke lege med maskinen, da de kan få komme til skade med nålen. Når du forlader symaskinen, efter du har brugt den, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen og fjerne stikket fra stikkontakten. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Inden du bruger symaskinen, skal du tjekke, at spændskruen til trykfoden, nåleholderskruen og skruen til stingpladen er spændt godt, og at trykfoden sidder korrekt i trykfodsholderen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Du må ikke udføre følgende handlinger. Hvis du gør det, kan det medføre personskade. Sy uden at sænke trykfoden. Sy, mens nålen ikke sidder korrekt. Bruge en bøjet nål. Sy, mens der trækkes i stoffet. Flytte mønstervælgeren, mens du syr. 4

5 Forsigtig Brug ikke maskinen på en ustabil flade, som f.eks. en sofa eller en seng. Hvis symaskinen falder ned, kan det medføre personskade eller skade på maskinen. 1 Du må ikke tabe eller sætte fremmedobjekter ind i åbninger, som f.eks. åbningen, når du fjerner overdækslet og/eller yderstykket på spolehuset. Hvis du gør det, kan det medføre personskade eller skade på maskinen. Hvis maskinen bruges af børn over 8 år, af personer med funktionsnedsættelse af fysisk eller psykisk art eller af personer med manglende erfaring og viden, skal det ske under overvågning eller efter at de har fået grundige instruktioner om sikker anvendelse af maskinen og har fået en fuldstændig forståelse heraf Før brug (Læs dette afsnit før brug) 5

6 Navne på delene Denne manual indeholder beskrivelse for anvendelsen af 2 symaskine-modeller. Beskrivelserne vil oftest gælde begge modeller. Hvis beskrivelsen kun gælder én af modellerne vil den være mærket med type C, type D. Frontplade Trådkniv * Trådfører Skrueknap til justering af trykfodstryk * Findes kun på model PowerFab17 Trådgiver Findes kun på type D Spændingsvælger til overtråd Trådrulleholder Kvikguide Mønstervælger Tilbagesyningshåndtag Pære Forlængerbord (tilbehørsæske) Nåletråder * Findes kun på model XXX17C/ 17DXX / SuperJ15/17 / SPJ17XL / XXXX17 / SUPERJEANS / TSEW1 / PowerFab17 Trykfodsholder Skrue til trykfodsholder Trykfod Nåleholderskrue Trådfører ved nålen Stingplade Transportør 6 Dæksel til spolehus Spolehus

7 Type C Model XXX15C/17CXX / XXX15 / XXXX17 Type D Model XXX15D/17DXX / SuperJ15/17 / SPJ17XL / SUPERJEANS / TSEW1 / PowerFab17 1 Trådfører ved spoleapparat Spoleholder Bærehåndtag (sæt hånden ind i hullet, når du bærer maskinen) Trykfodsløfter Før brug (Læs dette afsnit før brug) Trådkniv Håndhjul Hovedafbryder Stikboks Knaphulsjusteringsskrue Fodpedal 7

8 Navne på delene og deres funktion De forskellige dele af symaskinen har de nedenfor beskrevne funktioner. Skrueknap til justering af trykfodstryk * Findes kun på model PowerFab17 Ved at dreje på skrueknappen kan trykfod-trykket justeres. Når skrueknappen drejes mod - formindskes trykfodtrykket. Det bedste resultat ved syning i strækstoffer og tynde materialer fås ved at formindske trykfodstrykket en smule. Ved normal syning sættes skrueknappen på 2. Forlængerbord (tilbehørsæske) Tag forlængerbordet (tilbehørsæske) af ved at trække i pilens retning. 8 Trykfodsløfter Når du syr, skal du sænke trykfodsløfteren for at sænke trykfoden. (Position 1 ) Når du indsætter stof, skal du løfte trykfodsløfteren op for at løfte trykfoden. (Position 2 ) Du kan løfte trykfoden endnu højere op ved at løfte trykfodsløfteren til position 3. Da trykfodsløfteren ikke bliver i denne position, skal du holde den på plads, mens du indsætter stoffet. Denne position er praktisk, når du syr i tykt stof.

9 Håndhjul Brug håndhjulet til manuelt at løfte og sænke nålen. Bemærk: Drej altid håndhjulet mod dig selv (i pilens retning). Hvis håndhjulet drejes den anden Mønstervælger Vælg det mønster, der skal bruges. Drej mønstervælgeren, indtil det ønskede mønster står ud for mærket over hjulet. 1 Før brug (Læs dette afsnit før brug) Programmer med 15 sting Model XXX15C/15DXX / SuperJ15 / XXX15 / SUPERJEANS / TSEW1 Programmer med 17 sting Model XXX17C/17DXX / SPJ17XL / SuperJ17 / XXXX17 / PowerFab17 Tilbagesyningshåndtag Når du sænker tilbagesyningshåndtaget, syr maskinen tilbage. når du vil sy fremad igen. 9

10 Kvikguide Kvikguiden (under toplåget på symaskinen) giver forskellige beskrivelser af f.eks. de grundlæggende maskinfunktioner. Sådan finder du kvikguiden Type C Vip låget op for at åbne det. Kvikguide Type D Træk lågets top mod dig selv for at åbne til kvikguiden. Kvikguide (Opbevares under låget) Bemærk: Træk ikke hårdt i lågets top. Låget kan gå i stykker. Hvis låget er taget af maskinen, så sæt det tilbage på det dertil beregnede sted, og skub det ind til det klikker på plads.. 10

11 Sådan bruges fodpedalen Forsigtig Sørg for at trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen, før du sætter fodpedalen til. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Brug 1 3 Tryk på "0" side af hovedafbryderen for at slukke for symaskinen. Hovedafbryder Tryk på -siden af hovedafbryderen for at tænde for symaskinen. Hovedafbryder 4 2 Sæt ledningsstikket i stikboksen på maskinen. Træd på fodpedalen for at betjene symaskinen. Jo hårdere du trykker på fodpedalen, jo hurtigere kører maskinen. Slip fodpedalen for at standse maskinen. Forbindelse Fodpedal 1Før brug (Læs dette afsnit før brug) 1 11

12 2 Forberedelse før syning Tilslutning af strøm Advarsel Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød. Hold i strømstikket for at fjerne det eller sætte det ind i stikkontakten. Hvis du ikke gør det, kan du beskadige ledningen, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller personskade. Forsigtig Før ledningen sættes i skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade Gør fodpedalen klar. Sæt ledningsstikket i stikboksen. Sæt strømstikket i stikkontakten. Fodpedal Strømstik Stikboks Forbindelse Hovedafbryder TIL 4 Tryk på -siden (tænd) på hovedafbryderen. Maskinen er tændt. FRA 12

13 Memo 13

14 Undertrådsspoling Bemærk: Klargør den korrekte spole. Start 1 Sluk for 2 symaskinen. Hovedafbryder Færdig Træk trådrulleholderen op. Sæt trådrullen og trådrullestop på spolepinden. Trådrullestop Trådrulle Trådrulleholder Trådfører ( 3 ) 10 1 Sæt spolepinden på plads ved at skubbe den i pilens retning Bemærk Hvis spolepinden ikke sættes på plads, kan nålen ikke bevæges, og det er ikke muligt at sy. 2 Fjern spolen fra spolepinden, og klip tråden over. Spolepind 9 1 Tryk på fodpedalen for at fortsætte spoling. 2 Når spolingen bliver langsom, så løft foden fra fodpedalen, så spolingen stopper. 8 Klip den overskydende tråd af over spolehullet. * Klip tråden af, så der ikke stikker tråd ud af spolehullet. Fodpedal 14

15 Forsigtig Mens der kommes tråd på spolen, må du ikke røre ved spolepinden eller håndhjulet. Hvis du gør det, kan det medføre personskade. 3 Træk tråden fra trådrullen, og hold trådføreren med hånden, mens du fører den rundt om trådføreren med den anden hånd som vist. 4 Før trådenden gennem hullet på spolen som vist. Sæt spolen på spolepinden, så rillen passer til den udragende del. 2 Trådfører Hold den på plads med fingeren. Trådrulleholder ( 2 ) Hul Spolepind Tråd Rille Spole Udragende del Forberedelse før syning Spolepind ( ) Hovedafbryder ( 1 6 ) 5 Skub spolepinden i pilens retning, indtil den glider på plads. Fodpedal ( 7 9 ) 6 Tænd for maskinen. Hovedafbryder 7 1 Mens du holder i trådenden, skal du trykke på fodpedalen med foden. 2 Når tråden er ført ca. 10 omgange rundt om spolen, skal du slippe fodpedalen for at standse spolingen. Fodpedal 15

16 Trådning af undertråd Åbn dækslet til spolehuset, og sæt spolen i spolehuset. Hvis spolen ikke sættes korrekt på plads i spolehuset, vil syning ikke blive udført korrekt. 1 Sluk for symaskinen. Hovedafbryder 2 Træk dækslet til spolehuset ud mod dig selv. Dæksel til spolehus 3 Indsæt spolen, så tråden løber i retning mod uret. Spole Tråd i den retning, hvor tråden løber af spolen Mod urets retning I urets retning Spolehus Kontrollér retningen af spoletråden. 16

17 4 Før tråden gennem A til B, og før derefter tråden bagud som vist nedenfor. B 2 5 A Træk ca. 15 cm tråd bagud. 15 cm Forberedelse før syning 6 Sæt de udragende dele på dækslet på spolehuset i rillerne på stingpladen, og skub derefter dækslet på plads over spolehuset. Rille Udragende del Dæksel til spolehus Dæksel til spolehus 17

18 Trådning af overtråd 1 Sluk for 2 symaskinen. Løft trykfodsløfteren. Start Hovedafbryder Trykfodsløfter Færdig Trådfører ( 5 ) 9 Før tråden gennem trykfoden, og træk ca. 15 cm tråd bagud. T r å d g i v e r ( 6 ) Trådfører ( 7 ) Nåleøje ( 8 ) Trykfod ( 9 ) 8 15 cm Tråden føres gennem nåleøjet forfra og bagud. Når du bruger nåletråderen, se side Før tråden gennem trådføreren. Trådfører Trådfører Trykfodsløfter ( 2 ) Nåleøje Tråden kan let føres gennem trådføreren ved at holde i tråden med venstre hånd, mens du fører tråden med højre hånd som vist. 18

19 3 Drej håndhjulet mod dig selv for at løfte trådgiveren. Håndhjul Trådgiver 4 Træk trådrulleholderen op. Sæt trådrulle og trådrullestop på trådrulleholderen. Trådrullestop 2 Trådrulle Trådrulleholder ( 4 ) Håndhjul ( 3 ) 5 Trådrulleholder 1 Træk tråden fra trådrullen, og hold den med en hånd. 2 Før tråden rundt om trådføreren med den anden hånd som vist. Forberedelse før syning Hovedafbryder ( 1 ) Trådfører 6 3 Træk tråden ned i rillen, og træk den derefter op igen. Kontrollér, at trådgiveren er trådet korrekt. Før tråden i den rækkefølge, der er vist. (3 til 5 ) Tråden skal være stram. 4 Før tråden gennem trådgiveren fra højre. 5 Før tråden ned langs rillen. Trådgiver 19

20 Anvendelse af nåletråder * Findes kun på model XXX17C/17DXX / SuperJ15/17 / SPJ17XL / XXXX17 / SUPERJEANS / TSEW1 / PowerFab17 Forsigtig Træk stikke ud af maskine før nåletråder anvendes. Det kan forårsage beskadigelse hvis det ikke gøres. * Brug symaskinenåle nr. 11/75 til 16/100, når du bruger nåletråderen. (Nål nr. 14/90 følger med ved købetaf maskinen.) Nålen kan ikke trådes hvis tråden er for tyk til nålen. Informationer om mulige nål og tråd kombinationer findes i skemaet Forholdet mellem nål, tråd og stof og justering af spænding på s. 27 Forberedelse til anvendelse af nåletråder 1 Drej håndhjulet mod dig selv 2 til nålen er i den højeste position. * Hvis nålen ikke er i den højeste position, kan nålen ikke trådes. Drej mønstervælgeren til "7" (ligud syning). * Ellers vil nåletråderen ikke fungere korrekt og nålen trådes ikke. 7 Mønstervælger 3 Løft trykfodsarmen 4 Se efter at tråden går gennem tårdføreren ved nålen Trykfordsarm Trådfører ved nålen Hvordan nåletråderen virker 1 Sænk nåle Krogen sidder i krogføreren Krogen går gennem nålen, fanger tråden og trækker tråden gennem nåleøjet Drej Krogfører Krog

21 Anvendelse af nåletråderen 1 Sænk nåletråderarmen helt og før tråden gennem guiden som vist i diagrammet. Nåletråder-arm Guide 2 2 Drej krogføreren så krogen går gennem nålen, og træk tråden gennem krogføreren, så den fanges af krogen - se tegning Krogfører Forberedelse før syning 3 Før krogføreren lansomt tilbage ved hjælp af nåletråder-armen * Se efter at tråden er gået gennem nåleøjet Giv slip på nåletråder-armen og tråden (ellers trækkes tråden ud af. nåleøjet igen). Hvis nålen ikke er trådet, så se efter om nålen var i højeste position, og gentag proceduren fra trin 1. 4 Træk i løkken bag nålen og træk ca. 15 cm tråd bagud. 15 cm 21

22 Optrækning af undertråd 1 Løft trykfodsløfteren. Hold løst på overtråden med venstre hånd, og drej derefter håndhjulet en hel omgang mod dig selv. Tråden må ikke være stram. 2 Træk let i overtråden med venstre hånd for at trække undertråden op. 3 Træk undertråden ud foran. 4 Træk begge tråde ud sammen, og før dem gennem rillen (pil) og under trykfoden, og træk ca. 15 cm tråd bagud. 15 cm Trykfod 22

23 Syning med hvert enkelt symønster Forsigtig Før du drejer mønstervælgeren, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Drej ikke på mønstervælgeren, når nålen er sænket. Hvis du gør det, kan nålen knække og forårsage personskade. 2 Mønstervælger Drej håndhjulet mod dig selv for at løfte nålen i højeste position. Drej mønstervælgeren for at vælge et mønster. Forberedelse før syning Knaphul Lige søm Syning af sømme Isyning af lynlås Zigzag Broderi Overkastning Lige søm i tyndt stof Programmer med 15 sting Programmer med 17 sting Lapning Overkastning af tyndt stof Bloksøm 10 Usynlig søm Dekorativ søm Overlock Usynlig søm Dekorativ søm Fagotsøm Dekorativ søm Overlock 16 Lapning Overkastning af tyndt stof Muslingesøm Dekorativ søm Serpentin Forstærket ligeudsyning Muslingesøm 23

24 Udskiftning af trykfod Forsigtig Før du skifter trykfod, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Fjernelse 1 Løft trykfodsløfteren. 2 Drej håndhjulet mod dig selv for at løfte nålen. Bemærk: Drej aldrig i den forkerte retning. Håndhjul Trykfodsløfter 3 Tryk trykfodsudløseren i pilens retning for at udløse trykfoden. Trykfodsudløser Trykfod 24

25 Installation 1 Placer trykfodspinden direkte under rillen i trykfodsholderen. Trykfodsholder 2 2 Sænk trykfodsløfteren for at sætte trykfoden fast. Rille Trykfodspind Trykfodsløfter Forberedelse før syning Tip For at undgå, at trykfoden løsner sig anbefales det, at nålen og trykfoden er sænket, når maskinen ikke er i brug. 25

26 Udskiftning af nål Forsigtig Før du skifter nål, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Knækkede nåle er farlige. Sørg for at skaffe dem godt af vejen, så små børn ikke får fat i dem. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. 1 2 Drej håndhjulet mod dig selv for at løfte nålen fri af stingpladen. Hold nålen i den ene hånd, løsn nåleholderskruen med skruetrækkeren til stingpladen, og fjern nålen. Bemærk: Fjern ikke nåleholderskruen. Løsn nåleholderskruen for at fjerne nålen. Skruetrækker til stingpladen Nåleholderskrue 3 bagud, og isæt den, så den har kontakt med pinden. Spænd nåleholderskruen med skruetrækkeren til stingpladen. Pind Flad overflade Valg af korrekt nål Hvis der bruges en beskadiget nål, er det ikke alene syresultatet, der bliver ringere, men stingpladen og skytten kan blive beskadiget, eller nålen kan knække. God nål * Ved forkert syning, eller hvis tråden knækker, så prøv at skifte nålen. Beskadiget nål 26 Hele nålen er bøjet Et stykke af nålen er ødelagt/slidt væk En del af nålen er bøjet

27 Forholdet mellem nål, tråd og stof og justering af trådspænding Kvaliteten af syningen bliver bedre, hvis nål og tråd skiftes, så de passer i forhold til stoftypen. Følg anvisningerne i tabellen nedenfor. Tyndt stof Normalt stof Tykt stof 2 Forholdet mellem nål, tråd og stof Nål Tråd Stof Nr. 75/11 Nr. 90/14 Nr. 100/16 Polyester nr. 90 Bomuld nr. 80 til nr. 120 Silke nr. 80 Stof med normal bagside Quipler Georgette Batist Blonde etc. Polyester nr. 50 til nr. 60 Bomuld nr. 60 til nr. 80 Silke nr. 50 til nr. 80 Stof med normal forside Bredt Blød denim Satin Pile Gingham etc. Polyester nr. 30 til nr. 50 Bomuld nr. 40 til nr. 50 Silke nr. 50 Gardiner Denim Quiltet Fleece Tweed Felt etc. Forberedelse før syning Type C Anbefalet trådspænding Spændingsvælger til overtråd ~ -3 Type D ~ ~ +3 1 ~ +3 Brug en kuglespidsnål til syning i strækstof. Køb andre nåletyper efter behov, når du har tjekket, at de er beregnet til din husholdningssymaskine. Brug samme slags tråd til over- og undertråd. Jo højere nålenummer, jo tykkere er nålen, og jo højere trådnummer, jo tyndere er tråden. Ved almindelig syning sættes spændingen på " " (type C) / (type D). 27

28 3 Syning Stikkesting og tilbagesyning Forsigtig Træk ikke for hårdt i stoffet, mens du syr. Hvis du gør det, kan nålen knække og forårsage personskade. 1Stikkesting 1 2 Drej håndhjulet mod dig selv for at løfte nålen. Drej mønstervælgeren for at vælge et mønster. Zigzag-trykfod (sidder på symaskinen) ,0 2,0 2,0 mm 1 3 af trykfod på side 24). Placer stoffet, og sænk trykfodsløfteren. Træd på fodpedalen for at begynde at sy. Afslutning af syning 1 Når du er færdig med at sy, skal du dreje håndhjulet mod dig selv, indtil nålen er i højeste position. Løft trykfoden, og træk stoffet bagud. 28

29 Trådkniv på nålestangen Type C Tag fat i de to tråde, og skær dem over med trådkniven på nålestangen. Trådkniv Type D Tag fat i de to tråde, og skær dem over med trådkniven på nålestangen. Trådkniv 3 Syning Tilbagesyning Brug tilbagesyningshåndtaget ved begyndelsen og afslutningen af en søm for at forhindre, at tråden går op. Der sys tilbage, når du trykker på tilbagesyningshåndtaget. Hæft 1 cm fra kanten af stoffet for at forhindre optrevling ved start af syningen. Hæft med 3 til 4 sting tilbage til afslutning af syningen. Bemærk: Fjern fingeren fra tilbagesyningshåndtaget, når du vil sy fremad igen. Tilbagesyningshåndtag 29

30 Syning i tykt stof Når du syr over en tyk tværsøm, kan trykfoden komme til at stå på skrå så den ikke kan føres frem over stoffet. Sænk trykfodsløfteren, mens du løfter den sorte knap (trykfodens låsestift) en smule og trykker på den. Trykfodsløfter Trykfoden forbliver lodret, så stoffet kan indføres. Når sømmen er syet, vender trykfoden tilbage til sin udgangsposition. Trykfodens låsestift Placer stof eller tykt papir i samme tykkelse som det stof, du ønsker at sy, under trykfoden. På denne måde kan du få en jævn syning. Stof eller tykt papir Syning i stof 30

31 Syning i tyndt stof Når du syr i tyndt stof, kan stoffet rynke, eller også bliver det ikke ført korrekt frem. Det er derfor lettere at sy, hvis du placerer noget silkepapir under stoffet. Når du er færdig med at sy, skal du fjerne papiret forsigtigt. Silkepapir 3 Syning i rørformet stof Syning 1 Tag forlængerbordet (tilbehørsæske) af ved at trække i pilens retning. 2 Brug friarmen ved syning på bukseben, ærmer o.l., idet du trækker det over friarmen som vist på diagrammet. 31

32 Zigzag-syning Der findes forskellige zigzag-applikationer, som f.eks. broderi eller overkastning Drej håndhjulet mod dig selv for at løfte nålen. Drej mønstervælgeren for at vælge et mønster. Zigzag-trykfod (sidder på symaskinen) 5 6 2,5 5,0 mm 2,5 5,0 mm 1 3 af trykfod på side 24). Placer stoffet, og sænk trykfoden. Træd på fodpedalen for at begynde at sy. 32

33 Justering af trådspænding Justeringsmetode til overtrådsspænding Stikkesting Overtråden er stram Vrangsiden Retsiden Overtråden er stram Type C Type D 3 Overtråden er løs Syning Vrangsiden Gør spændingen på overtråden mindre. Retsiden Zigzag-syning Overtråden er løs Type C Type D Overtråden er stram Retsiden Vrangsiden Gør spændingen på overtråden større. Overtråden er løs Retsiden Bemærk: Hvis spændingen ikke ændres, selvom du justerer spændingen på overtråden, så tråd over- og undertråd igen. Vrangsiden 33

34 Syning af knaphuller Det er muligt at sy knaphuller, der passer til størrelsen på knappen. Det anbefales at bruge en stabilisering ved syning i strækstof eller tyndt stof for at få et pænere knaphul. Forsigtig Før du skifter trykfod, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. 1 Skift til knaphulsfoden. (Se under Udskiftning af trykfod på side 24). Knaphulsfod Midterlinje 2 Indstil knaphulsstørrelse og markeringslinjer på stoffet. 3 mm Knaphulsstørrelse Knaptykkelse (knapdiameter+knaptykkelse+3 mm) Startlinje for syning 3 Sæt knaphulsfodens Opdelingslinje opdelingslinje nærmest mod dig med styrelinjen, og sænk trykfoden på startlinjen for at starte syningen på stoffet. Startlinje for syning 34 Styrelinje Midterlinje

35 4 Løft nålen til den højeste position, sæt mønstervælgeren på 1, sy venstre side, og stands ved linjen, der er markeret på stoffet. 5 Løft nålen til den højeste position, sæt mønstervælgeren på 2, og sy 5-6 sting til trense. På mønstervælgeren er 2 og 4 på samme position. 3 Syning 6 Løft nålen til den højeste position, sæt mønstervælgeren på 3, sy højre side, og stands ved linjen, der er markeret på stoffet. 7 Løft nålen til den højeste position, sæt mønstervælgeren på 4, og sy 5-6 sting til trense. 35

36 Forsigtig Når du bruger opsprætteren til at skære knaphuller, så hold ikke på stoffet foran kniven. Hvis du gør det, kan du komme til skade med hånden. 8 Brug opsprætteren til at skære midten af knaphullet op med, og pas på ikke at skære ind i stingene. Bemærk: Du kan sætte en knappenål ved trensestingene for at undgå at skære for langt Opsprætter Justering af knaphulsafstand Brug balanceskruen, hvis stingene på de to stolper i knaphullet ikke er ens. Juster ved at dreje med din egen - -skruetrækker. Drej ikke mere end 90. Bemærk: Balanceskruens placering kan variere efter maskinmodel. Knaphulsjusteringsskrue Hvis stingene er for løse på højre side af knaphullet, så drej lidt i - -retningen. Hvis stingene er for løse på venstre side af knaphullet, så drej lidt i + -retningen. 36

37 Overkastning Dette er en symetode, der forhindrer, at stoffets kanter trevler. Forsigtig Træk stikket ud af maskinen før trykfoden skiftes. Det kan forårsage beskadigelse hvis det undlades 1 Skift til zig-zag foden eller overlock-foden. Bemærk: Vælg mønster, når du syr i tyndt stof. 3 Zigzag-trykfod Overlockfod Programmer med 15 sting 6 10 Syning * Overlockfoden medfølger kun med model SPJ17XL/ SuperJ15/17 / PowerFab17/ SUPERJEANS Programmer med 17 sting Når zig-zag foden anvendes 8 2 (Yderligere detaljer om udskiftning af trykfod finder duunder Udskiftning af trykfod på side 24.) Placer stoffet således, så nålen kommer lige udenfor stoffet, når den placeres helt til højre. Når overlockfoden anvendes Sy så guiden følger stoffets kant. Sæt nålen til højre på startstedet Guide Forsigtig Brug ikke mønster sammen med overlockfoden. Dette kan føre til at nålen rammer trykfoden og knækker eller forårsager beskadigelse. 37

38 Isætning af lynlås 8 1 Forsigtig Før du skifter trykfod, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. Sy først venstre side af lynlåsen. Lynlåsfod 7 8 4,0 2,0 mm (Yderligere detaljer om udskiftning af trykfod finder du under Udskiftning af trykfod på side 24.) 8 Syning af venstre side af lynlåsen. 2 Sæt lynlåstrykfodens højre pind på trykfodsholderen. Lynlåstrykfodens højre pind Startsted for nålen 3 Sæt lynlås og stof ud for hinanden, og hæft. Hæft 8 4 Placer stoffet, så lynlåsen er på højre side af trykfoden. Lynlås 38

39 8 5 Sy, lige indtil trykfoden kommer i kontakt med glideren, og stands symaskinen. Glider 6 Drej håndhjulet mod dig selv for at sænke nålen ned i stoffet Løft trykfoden. Flyt glideren til bagsiden af trykfoden, og afslut syningen. Glider Syning 8 Syning af højre side af lynlåsen. Udløs trykfoden, og sæt fodens vestre pind på trykfodsholderen. Sy højre side af lynlåsen med samme fremgangsmåde som for venstre side. Bemærk: Sy højre og venstre side af lynlåsen i samme retning, så lynlåsen ikke bliver syet skævt i. 39

40 Blindsøm Med denne symetode kan stingene ikke ses på firsiden af stoffet. Forsigtig Træk stikket ud af maskinen før trykfoden skiftes. Det kan forårsage beskadigelse hvis det undlades 1 Skift til zig-zag eller blindstingsfod. Zig-zag fod Programmer med 15 sting 11 Blindstingsfod * Blindstingsfoden medfølger kun tilmodel SuperJ15/17 / SPJ17XL / SUPERJEANS. (Yderligere detaljer om udskiftning af trykfod finder du under Udskiftning af trykfod på side 24.) Programmer med 17 sting 10 2 Sy overkastning langs med kanten af stoffet, og fold derefter stoffet som vist. * Hæft eller stryg en fold 6-8 mm fra kanten af stoffet. 6-8 mm Vrang siden Retsiden Vrang siden Retsiden Overkastning Hæftning eller strygning af fold 3 Ved hæftning eller glatstrøget strygefold foldes bagsiden af stoffet, så vrangsiden vender opad. Fold (Hæft eller strygning af fold) Vrangsiden Overkastning 4 Drej håndhjulet mod dig selv, indtil nålen sidder til venstre. Nålen sidder til venstre 40

41 5 Placer stoffet, så nålen rammer folden let. Zig-zag fod Fold Nålen sidder til venstre Blindstingsfod Nålen sidder til venstre Fold Når zig-zag foden anvendes 6 Sænk trykfoden, og begynd syning. De sting, der tager fat i folden, kan ses på retten af stoffet. Sy jævnt, så stingene ikke er for store eller for små. Træk ritråden ud, og fold stoffet ud, når du er færdig med at sy. Fold 3 Syning Når blindstingsfoden anvendes 6 Sænk trykfoden og juster skruen på trykfoden så guiden følger folden og sy med guiden langs folden Vrangside Needle does not catch on the fold Vrangside Retsiden Justeringsskrue Fold Guide 7 Træk ritråden ud efter syning, og fold stoffet ud Afstemte sømme Fejlfindin g Små sting jævnt placeret på retsiden. Vrangsiden Retsiden Nålen får for meget fat i folden Vrangside Retsiden (Uden fold) store sting på retsiden. Den skjulte søm går ikke igennem stoffet. 41

42 4 Vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn under overvågning. Vedligeholdelse af transportør og skytte Hvis symaskinen laver støj eller syr langsomt, eller hvis der er trævler eller støv i skytten eller transportøren. Udfør vedligeholdelse på skytten og transportøren. Før du rengør skytten, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen og fjerne stikket fra stikkontakten. Hvis du ikke sørger for det, kan det medføre personskade. OBS! Brug ikke klude med rensemiddel, blegemiddel, benzin eller fortynder. Hvis du gør det, kan der ske misfarvning eller revner. Rengøring af transportør og skytte 1 Forsigtig Fjern trykfod og nål. Drej mønstervælgeren til 7, og drej håndhjulet mod dig selv for at løfte transportøren. Håndhjul Mønstervælger Transportør 2 Brug skruetrækkeren til stingpladen til at løsne skruerne i stingpladen, og fjern den derefter. 3 Løft spolehuset, så del c fjernes fra del d som vist. 42

43 4 Træk spolehuset ud i pilens retning for at fjerne det. Bemærk: Træk ikke for voldsomt, da spolehuset kan blive ridset. * Hvis spolehuset ikke kan trækkes ud, så gentag fremgangsmåden startende med trin 3. 5 Fjern fnuller og støv fra transportøren og skytten, og tør dem af med en blød klud. Du kan bruge en støvsuger til at fjerne fnuller og støv. 4 Transportør Skytte Vedligeholdelse 43

44 Påsætning af spolehus 1 Placer spolehuset, så del a på spolehuset er under del b på symaskinen. 2 Mens spolehuset er vippet til venstre, skal du indsætte venstre side af spolehuset i skytten som vist. Venstre side af spolehuset 3 Sæt højre side af spolehuset i skytten, så del c på spolehuset er til venstre for del d på symaskinen. Højre side af spolehuset 4 Sørg for, at spolehuset er placeret helt inde i skytten. Kanten af skytten Sørg for, at spolehuset kører let i pilens retning. <Korrekt installeret> Hele spolehuset passer i skytten, så kanten af skytten er synlig. Del c på spolehuset er til venstre for del d på symaskinen. <Forkert installeret> Højre side af spolehuset dækker kanten af skytten, og spolehuset er vippet. Bemærk: Kontrollér spolehuset omhyggeligt, da det kan være isat forkert, selvom del c på spolehuset sidder til venstre for del d på maskinen som vist på diagrammet til højre. 44

45 5 Monter stingpladen med det mærke a på spolehuset, så den er placeret som vist i diagrammet. a 6 1 Spænd skruerne på stingpladen. 2 Monter trykfod og nål. 3 Kontrollér, at nålen går korrekt ned i hullet på stingpladen. * Hvis spolehuset ikke er installeret korrekt, kan håndhjulet ikke dreje jævnt. Hvis det sker, så fjern stingpladen og spolehuset, og monter dem igen. 4 Vedligeholdelse 45

46 Udskiftning af pære Advarsel Brug kun den pære, som er designet specielt til denne symaskine. Hvis dette ikke overholdes, kan der forårsages brand. Før du skifter pæren, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen og fjerne stikket fra stikkontakten og derefter vente, til pæren er afkølet. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brandsår eller elektrisk stød. 1 Løsn skruen med din egen + -skruetrækker, og fjern frontpladen i pilens retning. Skrue Frontplade 2 3 Drej pæren mod urets retning, som pilen viser i diagrammet, og fjern den. Drej den nye pære i urets retning for at installere den. Bemærk: Brug en pære med en maksimal effekt på 15 W. Pæren kan købes på Du kan også kontakte din forhandler. 4 Sæt altid frontpladen på igen, når du har udskiftet pæren. 46

47 Udskiftning af pære Til model SuperJ17R Advarsel Brug kun den pære, som er designet specielt til denne symaskine. Hvis dette ikke overholdes, kan der forårsages brand. Sørg for, at lampeskærmen ikke berører nogen dele af dækslet. Hvis dette ikke overholdes, kan der forårsages brand. Før du skifter pæren, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke for symaskinen og fjerne stikket fra stikkontakten og derefter vente, til pæren er afkølet. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brandsår eller elektrisk stød. 1 Løsn skruen med din egen + -skruetrækker, og fjern frontpladen i pilens retning. Skrue 4 Frontplade Vedligeholdelse 2 Løsn skruen med din egen + -skruetrækker, og fjern skærmen til pæren i pilens retning. Skrue Skærm til pære 47

48 8 23 Drej pæren mod uret, og fjern den. 4 Drej den nye pære med uret for at installere den. 8 5 Bemærk: Brug en pære med en maksimal effekt på 15 W. Pæren kan købes på Du kan også kontakte din forhandler. Indsæt lampeskærmen som vist med pilen i tegningen. Pære Fjern Beslag til pære Installer Anbring det højre hul i lampeskærmen, så at det passer på knappen på beslaget til pæren. Fastspænd lampeskærmen med skruen. Knap Dæksel Hul Bemærk: Kontroller, at der er en afstand mellem lampeskærmen og dækslet. Dæksel 6 Sæt frontpladen tilbage på plads, når du har udskiftet pæren og genmonteret lampeskærmen. Afstand Lampeskærm 48

49 Servicering af dobbeltisolerede produkter ( V) I et dobbeltisoleret produkt er der to isoleringssystemer i stedet for en jordforbindelse. Der medfølger ikke en jordforbindelse til et dobbeltisoleret produkt, og der skal heller ikke tilkobles en jordforbindelse til produktet. Servicering af et dobbeltisoleret produkt kræver megen omhu og må kun udføres af uddannede serviceteknikere med kendskab til det system, som han eller hun har ansvar for. Reservedele til et dobbeltisoleret produkt skal være identiske med de dele, der findes i produktet. Symbolet er markeret på det dobbeltisolerede produkt. Bemærkning om glødelampe Glødelampen på vores produkt er ikke egnet til belysning i hjemmet og er specielt beregnet til belysning af symaskinens syområde. 4 Fejlfinding Hvad er problemet? Kontrollér følgende, før du kontakter et servicecenter for reparation. Vedligeholdelse Problem Årsag Løsning Side Strømstikket er ikke isat Tilslut strømstikket korrekt 12 Maskinen syer ikke Maskinen larmer og er meget langsom Der er slukket for strømtilførslen Tråden er sammenfiltret i skytten, eller der er en knækket nål i skytten. Spolepinden er skubbet til højre Der er trævler og fnuller i skytten eller transportøren Tænd for symaskinen 12 Rens skytten 42 Skub spolepinden til venstre 14 Fjern trævler og fnuller fra skytte og transportør 42 49

50 Problem Årsag Løsning Side Nålen er sat forkert i maskinen Sæt nålen korrekt i 26 Nålen bliver ved at knække Overtråden bliver ved at knække Undertråden bliver ved at knække Transportøren flytter ikke stoffet Nåleholderskruen er løs Spænd skruen fast 26 Nålen er for tynd til stoffet Overtrådsspændingen er for høj Polehuset sidder forkert Maskinen er ikke trådet korrekt Tråden er sammenfiltret i spolehuset eller i skytten Overtrådsspændingen er for høj Nålen er bøjet eller nålespidsen er sløv Nålen er sat forkert i maskinen Brug den rigtige nålestørrelse til stoffet 27 Løsn overtrådsspændingen 33 Sæt spolehuset det korrekte sted 44 Tråd symaskinen igen Fjern tråd-sammenfiltringen, rengør transportøren og skytten 42 Løsn overtrådsspændingen 33 Isæt en ny nål 26 Isæt nålen korrekt 26 Tråden er af dårlig kvalitet Brug en tråd af god kvalitet Undertråden er sat forkert i Tråd undertråden igen 16, 17 Transportøren er beskidt Mønstervælgeren er sat til knaphul nr. 2 eller 4 Fjern trævler og fnuller fra transportøren Flyt stinglængdevælgeren til den ønskede stinglængde Nålen er sat forkert i Sæt nålen korrekt i Sting overspringes Nålen er bøjet Brug en lige nål 26 Nål og tråd passer ikke til stoffet Brug korrekt nål og tråd til stoffet 27 Overtråden trådet forkert Tråd overtråden korrekt 18, 19 50

51 Problem Årsåg Løsning Side Overtrådsspændingen er for stram Juster trådspændingen 33 Stoffet rynker/ trækker sig sammen Undertråden kan ses på oversiden af stoffet Overtråden kan ses på undersiden af stoffet Maskinen er trådet forkert Tråd maskinen igen Nålen er for tyk til stoffet Brug en tyndere nål, der passer til stoffet 27 Nålen er sløv Sæt en ny nål i maskinen 26 Der syes i strækstof Brug en stræknål 27 Forkert trådning af spolen Tråd spolen korrekt 16, 17 Overtrådsspændingen er for stram Juster trådspændingen 33 Forkert plastik-spole eller der bruges en metal-spole Overtrådsspændingen er for løs Brug kun den korrekte TOYOTA spole 14 Juster trådspændingen 33 Forkert trådning af overtråd Tråd overtråden korrekt 18, 19 4 Nålen kan ikke trådes med nåletråderen Nålepositionen er for lav Drej håndhjulet så nålen er i højeste position 9 Nål nr. 9/65 anvendes Brug nålestørrelse 11/75 til 16/ Nålen sat forkert i Isæt nålen korrekt 26 Nålen er bøjet Brug en lige nål 26 Forkert trådning af nåletråderen Tråd nåletråderen igen 18 Vedligeholdelse Hvis ovennævnte ikke løser problemet, så kontakt et servicecenter som beskrevet i garantien. Når du ringer vedrørerende service, så oplys den MODEL og SERIE, der er indgraveret på bagsiden af symaskinen. SP100 SERIES / SERIE MODEL / MODELE MADE IN P. R. C. / FABRIQUE A P.R.C. Manufacturer/ : ZHEJIANG AISIN ELITE Fabricant MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.P.R.C. Importer/ : Importateur Designed and engineered by AISIN SEIKI JAPAN 51

52 5 Andet Genbrug KUN EU SMID IKKE VÆK! Vi er forpligtet til at beskytte miljøet. Vi stræber efter at minimere miljøpåvirkningen fra vores produkter ved hele tiden at forbedre produktdesign og vores fremstillingsmetoder. Bortskaf produktet på en miljøvenlig måde, når det er udtjent. Symbolet med den overkrydsede affaldsbeholder, der er vist ovenfor og på produktdataskiltet, betyder, at produktet falder ind under bestemmelserne i EU s WEEE-direktiv ( Waste Electrical and Electronic Equipment ) om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og ROHS-direktivet ( Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment ) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, og at det ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Når produktet er udtjent, skal du sørge for, at det bortskaffes i overensstemmelse med national og lokal lovgivning, og at det sorteres som Kategori 2 Small Domestic Appliances (små husholdningsapparater), jf. WEEE. Du kan holdes ansvarlig i henhold til lokal og national lovgivning for forkert bortskaffelse af produktet. Søg på internettet, eller kontakt en sagkyndig national eller lokal instans for at få at vide, hvilke retur- og indsamlingssystemer du har til rådighed, og hvor den nærmeste genbrugsplads er. Hvis du køber et nyt produkt direkte fra os, tager vi det gamle produkt tilbage, uanset hvilket mærke det er, hvis produktet udskiftes med et lignende produkt til samme formål. Som enkeltperson kan du gøre en positiv forskel på genbrug, genanvendelse og andre former for genindvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette vil nedbringe brugen af affaldsdeponering og minimere den miljømæssige påvirkning fra det produkt, du bruger. Farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter kan være skadelige for mennesker og for miljøet. 52

53 Specifikationer Serien Model XXX15CXX / XXX15 Skyttetype Nål Spole Maks. stinglængde Maks. stingbredde Standardnåleposition Symaskinens vægt (hovedenhed) Størrelse symaskine Nominel spænding Nominel frekvens Nominelt strømforbrug Pære Vandret XXX17CXX / XXXX17 SP100 XXX15DXX / SuperJ15 / SUPERJEANS / TSEW1 XXX17DXX / SPJ17XL / SuperJ17 SP1PF PowerFab17 Symaskinenål til hjemmebrug (HA-1) Speciel TOYOTA-plastikspole 4 mm 5 mm Midterstandard, venstrestandard position 4,9 kg 5,1 kg 5,0 kg 5,2 kg 5,7 kg Bredde: 410 mm Dybde: 200 mm Højde: 331 mm V 50 Hz 65 W 15 W Bredde: 410 mm Dybde: 198 mm Højde: 331 mm 85 W 15 W 53

54 KUN EU Importeret af/importé par: Hovedkontor Kontor i Storbritannien Web: Avenue de l Industrie 21, Parc Industriel, 1420 Braine-L Alleud, BELGIEN TLF.: +32 (0) FAX: +32 (0) Unit 4, Swan Business Park, Sandpit Road, Dartford, Kent, DA1 5ED, STORBRITANNIEN. TLF.: +44 (0) FAX: +44 (0) Kontor i Frankrig 70 chemin de la chapelle Saint Antoine Ennery, France TLF.: +33 (0) FAX: +33 (0) Kontor i Holland Energieweg 14, 2382 NJ Zoeterwoude (Rijndijk), HOLLAND TLF.: +31 (0) FAX: +31 (0) Kontor i Østrig Donaufelderstrasse 101/5/1, A-1210 Wien, ØSTRIG TLF.: +43 (0) FAX: +43 (0)

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP100-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP100-serien A, B type SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

Overlocker 3034D. Indhold:

Overlocker 3034D. Indhold: Indhold: Trådspænding Side 2 Stinglængde Side 2 Differentiale Side 2 Skærebredde Side 2 Trykfodtryk Side 3 Åbn Dæksel Side 3 Håndhjul Side 3 Udskiftning af trykfod Side 3 Fjern stingfingeren Side 4 Friarm

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

Kursus i overlocker. Trådningsdiagram til 640D.

Kursus i overlocker. Trådningsdiagram til 640D. Trådningsdiagram til 640D. Side 1 Trådningsdiagram til 925D, 929D M1034D og 940D. Side 2 Trådspændingerne: Gul 4 Rød 4 Grøn 4 Blå 4 Blå: 7 Grøn: 7 Side 3 Sådan finder man de forskellige knapper på 640D.

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

I NV Indhold: Maj 2008 Side 1

I NV Indhold: Maj 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV1200 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan undgår du

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X01/X11/X21

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X01/X11/X21 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 88-X0/X/X Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugsanvisning. Limited Edition KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning. Limited Edition KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning Limited Edition KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 605--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

THE LOTUS SPIRIT Kompakt. Enkel. Fornøjelse.

THE LOTUS SPIRIT Kompakt. Enkel. Fornøjelse. ELNA LOTUS PÅ MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE Brugsanvisning 40TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 605--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

Penalhus med stramaj. 1) Tæl nu hvor mange sting der kan være på dit stof. På højden og. bredden. Skriv det ned du får brug for det senere.

Penalhus med stramaj. 1) Tæl nu hvor mange sting der kan være på dit stof. På højden og. bredden. Skriv det ned du får brug for det senere. Materialer Til broderiet: 1 stykke stramajstof 4.0 ca. 8 x 10 cm. Garn i forskellige farver efter eget valg. Prøv at finde nogle farver du syntes passer rigtig godt til dit mønster. Ternet papir, tusch

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X03/X13/X23

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X03/X13/X23 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 88-X0/X/X Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Prelude 350, 370 KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning. Prelude 350, 370 KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning Prelude 350, 370 KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER 5 6 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER SÅDAN BRUGER DU TILBEHØR OG FUNKTIONER APPENDIKS Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Instruktionsbok VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshedshenvisninger 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Rød kjole. Str

Rød kjole. Str Rød kjole Str. 34-46 Materialer Dobbelt jersey (romanit) 150 cm bred: 1,6-1,9 m 40 til 45 x 30 til 35 cm bomuldsfór 1 usynlig lynlås, 60 cm 6 runde knapper med øje, diameter 18 mm Sytråd bernette-symaskine

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

OEKAKI 50. SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG med OEKAKI-FUNKTION OEKAKI SERIE BRUGERMANUAL. Besøg for en instruktionsvideo

OEKAKI 50. SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG med OEKAKI-FUNKTION OEKAKI SERIE BRUGERMANUAL. Besøg  for en instruktionsvideo SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG med OEKAKI-FUNKTION BRUGERMANUAL OEKAKI 50 Læs denne manual grundigt før brug og følg altid instruktionerne. Bevar manualen på et praktisk sted så det er nemt at slå op. Hvis du

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Sy med stil med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Med dit personlige præg. Syet med Emerald. Husqvarna Viking Emerald er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning,

Læs mere

JK5. Bruger manual Reservedels liste

JK5. Bruger manual Reservedels liste JK5 Bruger manual Reservedels liste Gennemlæs og følg nøje alle sikkerheds instruktioner før omsnørings maskinen betjenes. Gem denne instruktions manual på et sikker og nemt tilgængelig sted for fremtidig

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB32A11S Best.nr. 5481 BRUGSANVISNING 220V~ 50Hz 450W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Product Code (Produktkode): 885-X36/X X36/X38

Brugsanvisning. Symaskine. Product Code (Produktkode): 885-X36/X X36/X38 Brugsanvisning Symaskine Product Code (Produktkode): 88-X6/X8 888-X6/X8 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Tilbehør for at quilte på almindelig symaskine:

Tilbehør for at quilte på almindelig symaskine: Tilbehør for at quilte på almindelig symaskine: At du kan sænke undertransportøren på din maskine En stoppefod (helst åben),. hvis du vil quilte buede linier og helt frit. Walkingfoot, hvis du vil quilte

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

Silver Crest SNM 33 A1. Indholdsfortegnelse

Silver Crest SNM 33 A1. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Silver Crest SNM 33 A1 Garantie...1 Servicenummeret...1 Vigtige sikkerhedsanvisninger / Anvendelsesformål...2 Oplysninger om maskinen...3 Tilbehør...3 Montering af forlængerbordet...3

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 1500 W

TERRASSEVARMER 1500 W TERRASSEVARMER 1500 W ART NR 350141 EAN NR 5709133910518 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Hold børn og husdyr på sikker afstand.! Denne terrassevarmer er beregnet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere