2. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig"

Transkript

1 2. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Du lytter til en podcast produceret af Talk Town i samarbejde med Nationalmuseets medie Vores Tid. Jeg tror, at alle er klar over, at Grundtvig på en eller anden måde er vigtig for Danmark. Han skrev en masse salmer, og var det ikke noget med, at han på en eller anden måde var åndelig fader til både højskoler og folkekirke og demokrati og nationalopfattelse og alle mulige ting? Men hvis Grundtvig var på et socialt medie, hvad skulle det så være? Og hvis han var enten Elvis eller John Lennon, hvem ville han så være? Og hvorfor overhovedet sammenligne ham med sådan nogle typer? Det er noget af det, det skal handle om i dag. Velkommen til. Det er Grundtvig-time nu her. Jeg hedder Asger Juhl. Velkommen til Danskere, der ændrede historien. Grundtvig er altså født i 1783 på Sydsjælland i en lille by, der hedder Udby. Hans far var præst. Så gennemgår en masse ting, hvorefter han dør i 1872 med et ordentligt hvidt skæg. Hvad der sker derimellem, det kan man skrive mange, mange, mange tykke bøger om, og det har man gjort. Jeg vil gerne prøve at forstå Grundtvig som person og derigennem ligesom prøve at forstå, hvorfor han var vigtig. Og vi møder Grundtvig en dag i Han er 28 år gammel, og han ankommer til en kro, der ligger et sted mellem København og Udby i Sydsjælland. Han er nemlig på vej hjem til sin mor og far for at besøge dem. Faren er præst. Og så skal man lige tage en overnatning på en kro. Det er i gamle dage, det her. Vi er 30 år efter den franske revolution. Vi snakker Napoleon. Han er ikke helt færdig endnu på det her tidspunkt. Og der sker noget her på kroen, som er definerende for den, Grundtvig er, og den, han bliver. Jeg hedder Katrine Frøkjær Baunvig, jeg er leder af Center for Grundtvigforskning på Aarhus Universitet, og jeg forsker i Grundtvig og ikke mindst i Grundtvigs salmer og i hans syn på fællesskaber og sammenhængskraft, social sammenhængskraft, og den måde, han er kommet til at spille en rolle i dansk kultur. Vi skal starte denne her historie i Hvordan ser Grundtvig ud på det her tidspunkt? Han er vel 28 år cirka? Hvad er det for en skikkelse?

2 Jamen, det er en på mange måder sådan lidt en kikset ung mand. De beskrivelser, der er af en ung Grundtvig, er, at han er en ikke særlig pænt påklædt ung mand. Det er også sådan, han beskriver sig selv, faktisk. En lidt kikset, ranglet type i ikke så pænt tøj? Ja. Og så er han også sådan en awkward type. Altså sådan en der ikke er vildt god til at tale med folk. Han er ikke meget god til at holde en samtale i gang. Han er ret genert. Og hvis han først kommer i gang, så taler han ikke med men på folk. Så det er bare sådan en talestrøm, en monolog, som man har svært ved at få noget skudt ind i. Man må godt forestille sig noget... Jeg kan godt lide at tænke om ham som sådan en lidt... Det, der i dag ville være en indadvendt, meget kvik gamertype af en ung mand, der sidder meget lang tid inde på sit studerekammer. Grundtvig havde jo ikke nogen computer, men han havde masser af bøger og drømte sig væk og læste de her kæmpe historiske værker og kunne dem mere eller mindre udenad og gav sig til at oversætte afgørende passager fra vigtige middelaldermanuskripter og den slags. Okay. Vi skal have en historie om Grundtvig nu. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er en interessant historie? De fleste kender Grundtvig. De fleste vil have sunget nogle af hans salmer, og de fleste vil vide, at han er sådan én, politikere citerer, når de har brug for at skabe et tyngdepunkt i et argument. Men de fleste vil måske ikke kende til, hvem han var, og hvor han kom fra, og at han faktisk var et provinsbarn, der fortumlet kom til hovedstaden og forsøgte at lave et gennembrud. Og det lykkedes, men efter lang tids tilløb. Han bor hos sine forældre. Han er på vej hjem til sine forældre, ja. Han bor faktisk i København på dette tidspunkt. Han er på vej hjem til sine forældre, og hvad er det så, der sker? Det er en fortælling om, at han på den kro, han bor på, som er sådan en mellemstation på vej hjem, der slås han med et monster, en slange, som altså er djævlen. Han kæmper med sine indre synder, og hvad han nu ellers har at bakse med. Og det, der ligger til

3 grund for det, eller optakten til det, er, at han i nogle år har været meget fascineret af nordisk mytologi. Og det går i konflikt med det tankegods, han er vokset op med. Han er vokset op som præstesøn i sådan en provinspræstegård i Udby. Så han er vokset op i sådan et miljø, hvor man er gammeldags troende og virkelig tror på, hvad der står i Bibelen. I dag har vi en forventning om, at det gjorde man for 200 år siden, men det gjorde man altså ikke nødvendigvis. Der var en udbredt rationalisme, en oplysningstilpasset kristendom. Det miljø bliver Grundtvig påvirket af, ikke mindst da han bor i København. Samtidig med det så bliver han enormt optaget af nordisk mytologi, som jo på mange måder ligger i konflikt med kristendommen. Altså, det er jo en hedensk religion. Og det er det, der kan siges at ligge til grund for det nervesammenbrud, han har. Der er mange andre ting, man kan spekulere i. Men det resulterer så i, at han får en krise. Og hvor er det, at nervesammenbruddet opstår? Altså helt konkret. Er det i sengen, mens han ligger på kroen eller...? Lad os forestille os, at det er i en seng, hvor han ligger og kæmper med en slange, som inkarnerer alt det dårligdom og alt det synd, al den afvigelse fra det kristne budskab, han har begivet sig ind på. Og han ligger altså dér måske i sengen på kroen. Måske. Halvvejs mellem København og Udby. På vej ned mod sine forældre. Og måske ligger han og fægter med arme og ben. Det kan vi godt sige. Vi ved det jo ikke... Men og kæmper mod en eller anden form for slange eller drage, der inde i hans eget hoved eksisterer og repræsenterer... Djævelen. Hvorfor er det afgørende?

4 Det er afgørende, fordi Grundtvig gør det til noget afgørende. Vi ved jo ikke helt ærligt, om det har fundet sted, vel? Det er noget, vi har i masser af beskrivelser. Men for Grundtvig bliver det sidenhen et skillepunkt, hvor efter denne oplevelse falder han til rette med, at kristendommen er det vigtigste for ham. Han er kristen, han tror på det kristne budskab, og alt det mytiske stof er sekundært. Det falder på plads for ham dér i den dér wrestling-seance. Så tager den her 28-årige mand næste morgen sit kiksede tøj og begiver sig afsted ned mod sin fars præstegård i Udby. Hvad sker der så? Han indlogerer sig så hos sine forældre og falder til ro. Det tager noget tid. Han er stadigvæk afkræftet efter den her oplevelse. Han har stress. Han har nervesammenbrud. Jeg ved ikke, hvad vi ville kalde det i dag. Vi har jo andre former for udtryk for, hvad det vil sige at være nedbrudt. Han har nok stress og er hos sine forældre, indtil han får det bedre. Og forældrene vil gerne have, at han hjælper faren som hjælpepræst. Og det har Grundtvig egentlig ikke rigtig lyst til. Så der er nogle forviklinger der i en periode, indtil han så ligesom tager opgaven på sig og hjælper ham. Men hans lyst ligger stadigvæk i det skriveri, som han var sporet ind på, inden han fik det her stress. Og det, vi mangler at få med om Grundtvig, det er, at han i nogle år har forsøgt at bryde igennem på den københavnske scene som skribent. Han har forsøgt sig som journalist og skrevet et skuespil og haft et intermezzo med en ulykkelig forelskelse, hvor han var forelsket i husfruen på et gods på Langeland, Egelykke. Sådan virkelig på den måde indbegrebet af en romantisk fortælling, hvor han forelsker sig ulykkeligt i moren til den dreng, han er huslærer for. Og så har han forsøgt at bryde igennem og har ligesom lagt sig oven på en hel masse troper af, hvad man forventede, at unge mænd, som havde lidt ambition, ville gøre i denne her periode. Han er bare megadårlig til det dér københavnske spil. Og det er nok dét, der gør, at han er lidt afkræftet og udmattet og nedbrudt og brænder sammen dér i slutningen af 00'erne eller lige omkring der i Det dér med at være hjælpepræst for faren fungerer ikke, så det holder han op med. Og han kaster sig over en hel masse skrivearbejde igen. Det, han fokuserer på i årene efter det her, er det historiske stof. Han skriver en masse krøniker eller oversigter over verdenshistorien og danmarkshistorien, som er mættet med alle hans egne holdninger. Det er ikke sådan det, vi i dag ville kalde videnskabelige arbejder på den måde, men det demonstrerer, at han ved vildt meget og sætter sig ind i kæmpestore vidensområder, samtidig med at han så sviner en hel masse både historiske personer og nulevende

5 personer til. Og det er så det, han bruger de kommende år på at lave - at skrive den slags kæmpeværker - og gør sig selv relativt upopulær. Han bliver sådan en polemisk skribent i den her periode. Folk kan ikke lide Grundtvig. Folk, der er tæt på ham, oplever at han taler på dem, og ellers er han tavs. Folk, der på en eller anden måde bliver involveret i en debat med ham, oplever ham som fuldstændig uforsonlig. Han snakker ikke med folk, han snakker på folk. Jeg vil godt vædde med, at han sådan har været jævnt træls en gang imellem. Grundtvig er på dette tidspunkt - og det lægger han altså ikke væk - ufatteligt konfliktsøgende. Og han er ikke typen, der giver sig, når han bliver præsenteret for et argument. Måske mest fordi han ikke rigtig lytter på argumentet. Hvis han i hvert fald sidder overfor et menneske, så taler han bare. Altså, jeg ved ikke, om vi skal være glade for, at der ikke fandtes Twitter dengang. Men jeg tror, han havde været en meget aktiv person. Hvorfor tror du, at Grundtvig havde været på Twitter i stedet for på Facebook? Når jeg siger Twitter, så er det, fordi det typisk er budskaber med en eller anden form for politisk brod, han har gang i. Det er ikke oneliners, som jeg har en fornemmelse for, at det ville have været godt, hvis han skulle tilpasse sig Twitter-formatet. Men emnemæssigt ville det passe bedst dér. Og så fordi tonen er lidt hård. Vil du prøve at beskrive hans uforsonlighed med et eksempel? Det bedste eksempel falder lidt senere end den periode, vi lige har snakket om. Det er i midten af 1820'erne, hvor han skriver en tekst, der hedder "Kirkens Genmæle" - altså kirkens anklage eller svar. Og det skriver han imod en teolog, som er ansat på Københavns Universitet, H.N. Clausen, som har skrevet en kæmpe doktordisputats, som Grundtvig så har læst og blev vildt indigneret over. Og nu mente Grundtvig, at han havde den indsigt, der gjorde, at han kunne tale på hele kirkens vegne. Han er i trediverne her, Grundtvig, og hvor er han henne på det her tidspunkt?

6 Han er tilbage i København og er ansat som præst nu og har ligesom noget, der minder om fast grund under fødderne, mere eller mindre. Han hopper sådan lidt fra tue til tue, men han har da løn. Og så skriver han så dette her skrift, som anklager H.N. Clausen for at være meget luftig og fuldstændig ude af trit med, hvad der ville være den rigtige form for kristendom, hvis man altså spurgte Grundtvig og dermed den kristne kirke. Og det er en tekst, som på mange måder er en central tekst i Grundtvigs forfatterskab, og som også indkasserede ham en injuriedom, og han bliver underlagt censur bagefter, så alt, hvad han udgav, skulle ligesom godkendes. Hvad var injurierende? Altså, hvad var det, han skrev? Det var tonen nok mere. Altså, han mener, at H.N. Clausen har bygget en kirke af den tomme luft. Så det, han gør i den tekst, det er at få skrevet H.N. Clausen som en varmluftig professor nyansat på Københavns Universitet. Og det er det, der gør, at folk synes, den er for meget, den tekst. Folk syntes, han var irriterende - det er der ingen tvivl om - og aparte og ude af trit med tiden. Altså også fordi han på det tidspunkt så er kommet frem til denne her kristendomsforkærlighed og også en kristendomsform, som er en anden end den, som er modestrømningen i den her samtid. Så det er også lidt en aparte, kikset, meget historisk indlæst kristendom, hvor det, der var mainstream, eller det, der var velset på universiteterne og når man skulle ansætte præsterne, det var kristendom, som var tilpasset tidens ånd, som var, at den var ligesom afstemt med oplysningstanker og den slags. Og der er Grundtvigs lidt mere old school i en vis forstand. Så på den måde var han ligesom offbeat. Man kan sige, at det akavede ved ham forsvinder ikke sådan lige umiddelbart. Nej. For eksempel ham, han var huslærer for på Egelykke, der kan sige, at han var ubehagelig, og han var mærkelig, og han var ikke nem at samtale med. Og der er sådan nogle beskrivelser af, hvad Grundtvig var for en type. Når han sad til et middagsselskab, så sagde han ikke noget og var bare mærkelig. Men det er sådan noget, folk har skrevet ned, måske på 70 års afstand af selve hændelsen. Men alle de der forskellige enkelthistorier tilsammen gør, at vi kan sige, at Grundtvig var mærkelig. Altså, han var sådan én, der stak ud. Han gik ikke i teatret, for eksempel, som ellers var det almindelige at gøre på det her tidspunkt. Hvis man boede i København, så ville man ligesom promenere, gå rundt i byen, vise sig lidt frem og gå i teateret, som var den tids sted,

7 hvor man viste sig for hinanden, og hvor man signalerede, at man fulgte med. Det gjorde Grundtvig ikke, den slags. Altså, han sad og læste. Det var det, han lavede. Sad og læste og skrev. Jeg prøver at se Grundtvig for mig. Han er ligesom blevet ældre nu. Og han var ikke den her lidt ranglede, kiksede type, der var på vej ned for at besøge sin far og mor. Nu er han i København. Han er en del af den dér verden, han gerne vil være en del af. Han debatterer politik og religion og folkelighed, og hvad det ellers er. Og han er så også meget polemisk. Og måske synes nogen i samtiden, at han er lidt træls at snakke med. Det kan jeg også være. Hvor gammel er han blevet, og hvordan ser han ud? Han er ved at være midt i 50'erne, og han er efterhånden en statelig mand, som har mange års erfaringer med at holde prædikener, og det er han blevet god til. Så han er en erfaren mand med en vis base af folk, der er interesserede i ham. Og han har skrevet en masse tekst. Han har også fået et stipendie. Han har været i England og undersøge, hvordan man laver kultur og skole og den slags dér. Og nu er han så tilbage i København. Han har efterhånden lagt bag sig, at han har haft det her censur pålagt sig. Og han er ligesom ved at have en fornemmelse af, at der er en base, der er interesseret i, hvad han mener om, hvordan man laver rigtig kristendom, og hvordan man bygger et moderne samfund, som tager højde for de strømninger, der er i gang. Og de strømninger er jo de folkelige bevægelser, de allertidligste bevægelser, som peger i retningen af - og det er selvfølgelig enormt forkert som historiker at sige - men det, der kommer til at ende med demokratiets indførelse i Danmark i slutningen af 1840'erne, Og der er jo så lige måske 10 år til, det sker. Ja. Det vil sige Vi siger, vi er i '38. Grundtvig er i 50'erne, og du siger, han er blevet en statelig mand. Hvordan ser han ud? Jamen, hvordan ser en 55-årig Grundtvig ud? Han er stadigvæk glatbarberet. Han har måske lidt noget bakkenbart, der er på vej ned. Man ville ofte se ham i en præstekjole, fordi det er det, han prædiker i. Han er stadigvæk en nydelig mand på toppen af his game.

8 Men han har ikke det dér store skæg på kinderne endnu? Nej, det har han ikke. Der skal vi faktisk ret langt frem, før han får det. Der er han gammel, da han får det dér skæg, som de fleste vil kende. Er der nogle definerende øjeblikke for den her Grundtvig? Altså den stadigvæk uforsonlige og socialt akavede, mærkelige type? Ja. Jeg tror måske, hvis man nu tænker om Grundtvig som sådan en, som har nørdens karisma - altså den tiltrækningskraft, der ligger ved folk, som er enormt intelligente og har sat sig ind i et stof og virkelig helhjertet nørdet ned i noget. Det kan være i hvert fald for nogle mennesker dragende. Og det viste det sig så at være for en stor gruppe af lidt yngre mænd. Folk, der var generationen under Grundtvig dér i '38. Det, der sker i 1838, det er, at Grundtvig bliver inviteret til at holde en forelæsningsrække, som kommer til at hedde Mands Minde Foredragene. Og de foredrag handler egentlig om, hvad Grundtvig har oplevet i sin levetid. Hvad er der sket de sidste 50 år? Hvad kan jeg huske? Det er det, de handler om, og det kredser særligt om, hvad der er sket efter den franske revolution, og hvordan skal man tolke vores samtid. Og i de foredrag får han sat ord på, hvordan han synes, man skal bygge et nyt samfund. Hvad ville være en god måde at gribe det an på både mentalt og omgangsmæssigt? Og hvilke institutioner ville være de rigtige at bygge op? Og alt sådan noget. Og hvilken plads har religionen i det her? Og hvilken rolle skal den nordiske mytologi spille? Han får ligesom lavet sådan et kondensat af alle de ting, han har arbejdet med, og faktisk sagt det på en måde, så folk kan forstå det for en gangs skyld og ikke en eller anden lang smøre, som folk ikke orker at læse. Og de foredrag bliver altså et tilløbsstykke. Der kommer flere og flere. Det er noget, der foregår ugentligt, og der kommer flere og flere til de her foredrag, så det bliver sådan en event. Man skal forestille sig sådan en lille forelæsningssal på det, der har Borchs Kollegium. I København? I København. Undskyld, det er i København. På et kollegium, hvor han faktisk i sin ungdom forsøgte at få ansættelse som undervisningsassistent, og det lykkedes ikke. Men

9 nu er han tilbage. He's back. Og nu får han lov til at holde de her forelæsninger. Jeg ved ikke, hvor mange der er plads til, men der kommer i hvert fald mange flere, end der er plads til. Jeg vil gætte på, at der er plads til 100 tilhørere eller sådan noget. Og det ender med, at folk... Altså, det er virkelig ikke coronavenligt, det der foregår. Folk står op og må komme timer før, han går i gang. Og en af de aftener, som man plejer at hive frem, det er den, hvor der er nogle af disse unge mænd, der lige pludselig rejser sig op og synger en sang, som Grundtvig har skrevet mange år tidligere. Egentlig handler den om en krigshelt, som døde under Englandskrigene i starten af århundredet. Men det afgørende er egentlig den dér hæder, det giver Grundtvig og også hans lyrik. Det er nok noget af det, folk kender ham bedst for: Det er de mange sange, han har skrevet. Hvad sker der så, da de har sunget sangen? Jamen, så snakker Grundtvig videre. Men det er noget, der har gjort indtryk på alle dem, der var til stede. Så de har skrevet det ned. Og det er blevet sådan en slags myte om det tidspunkt, hvor virkelig tankerne om højskolen begyndte at tage form. For det var i det øjeblik - og det er jo overhovedet ikke sikkert, det er sådan, det er, vel? Men det er sådan, fortællingerne er blevet overleveret. - Det var det øjeblik, at folk blev opflammet for alvor af de her tanker og kunne se for sig den vision ikke mindst om en institution, som skulle vække den danske ungdom til kærlighed til fædrelandet. Og det var ligesom det, der lige så stille førte os over i etableringen af forskellige folkehøjskoler. Er det så også her, at Grundtvig han begynder at blive kult? Ja. Ja, ja. Det er lige præcis på dette tidspunkt. Og det fede ved ham er jo, at han har nogle gode ideer, og at han nu er i stand til at formulere dem mundtligt, så folk kan forstå det og blive grebet af dem. Og at han også har skrevet sange, som kan hjælpe folk med at fastholde og faktisk følelsesmæssigt knytte sig til visionen. Det er der i øvrigt en masse kognitions- og neurologisk forskning, der i dag fortæller os, at det kan sange gøre på en enormt effektiv måde. Hjælpe os med følelsesmæssigt at tilknytte os et politisk eller religiøst program. Så vi har en pakkeløsning nu, ikke? Og oven i det så har vi Grundtvig, som i en vis forstand er sådan lidt en oppositionsfigur, som forældregenerationen ikke kan lide. Så vi har sådan et slags ungdomsoprør og en pakkeløsning med indhold og vision og en mand, der ligesom er samlingspunkt for det. Og vi har træningsmateriale i sange til at holde fast i energien.

10 Så det er måske bedre at sammenligne ham med John Lennon end med Elvis? Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad Elvis' budskab ville være. Det er rigtigt. Ja, så John Lennon er helt klart bedre. Og her er han så blevet til Grundtvig. Der er han blevet Grundtvig, ja. Det er helt klart den periode, hvor han bliver Grundtvig. Og de fleste vil kende Grundtvig som den gamle mand, som har et langt, hvidt skæg. Det er også nu, skægget begynder at vokse. Når han egentlig selv at opleve, at han bliver en eller anden form for nationens fader, eller hvad man kan kalde ham? Han når i hvert fald at opleve, at han bliver en slags institution i sin egen levetid, fordi det er på dette tidspunkt året efter, altså i 1839, at han får den stilling, som han så har, til han dør i 1872, hvor han bliver præst ved Vartov Kirke. Han bliver hospitalspræst. Og her ender historien om Grundtvig. Katrine Frøkjær Baunvig, tusind tak fordi du ville komme ind. Tak fordi jeg måtte. Mit navn er Asger Juhl, og den her podcast er produceret af Talk Town i samarbejde med Nationalmuseets medie Vores Tid. Du har lyttet til en podcast produceret af Talk Town i samarbejde med Nationalmuseets medie Vores Tid.

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Hold fast i drømmene og kæmp for dem

Hold fast i drømmene og kæmp for dem Hold fast i drømmene og kæmp for dem Som den første i sin familie valgte Lise Hansen som 52-årig at forlade Lolland og flytte til København. Det var ikke let, men hun ville til enhver tid gøre det igen.

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Side Prædiken til Langfredag Prædiken til Langfredag Tekst: Matt. 27,

Side Prædiken til Langfredag Prædiken til Langfredag Tekst: Matt. 27, Side 1 15-04-2017. Tekst: Matt. 27, 31-56. Når vi samles til langfredags gudstjeneste, gør vi det i lyset af påskemorgen. Og med korset som symbol der fortæller os om Kristi forsoning. Korset der pryder

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

20.s.e.trin. I 2017 Bejsnap

20.s.e.trin. I 2017 Bejsnap Kim Larsen har skrevet en sang, der hedder festen. Den handler om at gå rundt en kold nat og få øje på et sted, hvor der er fest. Omkvædet til sangen lyder: Da jeg bankede på, var der en, der åbnede døren

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Kristi himmelfart. B Luk 24,46-53 Salmer: I Jerusalem er der bygget kirker alle de steder, hvor der skete noget

Kristi himmelfart. B Luk 24,46-53 Salmer: I Jerusalem er der bygget kirker alle de steder, hvor der skete noget Kristi himmelfart. B. 2018. Luk 24,46-53 Salmer: 355-253-259 257-472-251 I Jerusalem er der bygget kirker alle de steder, hvor der skete noget centralt omkring Jesus. Det er valfartsteder den dag i dag,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

På dansk ved Birgitta Gärtner. Alvilda

På dansk ved Birgitta Gärtner. Alvilda Mats Strandberg Sofia Falkenhem På dansk ved Birgitta Gärtner Alvilda 1 Jeg blev et monster på min niårs fødselsdag. Selvom jeg ikke rigtig forstod det, da det skete. Jeg hedder Frank Steen, og det skete

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

FORKLAR SMERTER TIL BØRN OG SOON TO BE TEENS CA. 11 -

FORKLAR SMERTER TIL BØRN OG SOON TO BE TEENS CA. 11 - FORKLAR SMERTER TIL BØRN OG SOON TO BE TEENS CA. 11 - KÆRE DU, SOM ER FORÆLDER, BEDSTEFORÆLDER, MOSTER, FASTER, VENINDE, ONKEL ETC. Denne fortælling er skrevet ud fra en sand samtale, som jeg har haft

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Du er selv ansvarlig for at komme videre

Du er selv ansvarlig for at komme videre Du er selv ansvarlig for at komme videre Stine Arenshøj er 40 år. Hun er tidligere brandinspektør og indsatsleder, nu selvstændig coach, psykotraumatolog og foredragsholder. Stine bor med sine tre børn

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Siden jeg som ung mand for første gang havde sex med en lille pige, har jeg vidst at mange små piger kan lide sex med voksne mænd.

Siden jeg som ung mand for første gang havde sex med en lille pige, har jeg vidst at mange små piger kan lide sex med voksne mænd. Certificeret pædofil Siden jeg som ung mand for første gang havde sex med en lille pige, har jeg vidst at mange små piger kan lide sex med voksne mænd. Ad, hvor ulækkert! hvisker de, men i virkeligheden

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Interviews og observationer fra MOT-sammen Da du startede i MOT-sammen, havde du så aftalt at tage af sted sammen med andre?

Interviews og observationer fra MOT-sammen Da du startede i MOT-sammen, havde du så aftalt at tage af sted sammen med andre? Interviews og observationer fra MOT-sammen 2018 Indhold Interview 1...1 Interview 2:...2 Interview 3:...4 Interview 4:...5 Interview 5...6 Interview 6:...8 Observationer:...9 Interview 1 Informant: Mand,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Overgange set fra en brugers perspektiv. Ved Jeppe Forchhammer

Overgange set fra en brugers perspektiv. Ved Jeppe Forchhammer Overgange set fra en brugers perspektiv Ved Jeppe Forchhammer Hvem er jeg? Jeg hedder Jeppe Forchhammer og jeg er 27 år. Jeg er født spastiker, fordi min mors livmoder sprang under fødslen. Jeg fik ikke

Læs mere

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353.

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. 1 Jesper Stange 25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Tekst: Luk 17, 20-33 Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene Side 1 af 12 Abonnement / Kontakt Chikane Sexchikane trives i byrådene 5. maj 2017 En rundspørge blandt nyvalgte byrådsmedlemmer ved KV13 viser, at otte procent af kvinderne har været udsat for sexchikane.

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Gør jeg det godt nok?

Gør jeg det godt nok? Gør jeg det godt nok? Mette, som er butiksassistent, bliver tit overset eller forstyrret af sin kollega, som overtager hendes kunder eller irettesætter hende, mens der er kunder i butikken. Det får Mette

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Drenge søges - 13 år eller ældre - til videoproduktion. God betaling. Send vellignende foto til

Drenge søges - 13 år eller ældre - til videoproduktion. God betaling. Send vellignende foto til Tyson går til filmen Drenge søges, - 13 år eller ældre. Tyson sad foran sin splinternye computer. Endnu engang klikkede han på den annonce som han havde studeret igen og igen hele ugen. Skulle eller skulle

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Nu har I haft jeres YouTube-panel. Hvad tænker I om gæsternes reaktioner? Kan I sætte nogen ord på dem?

Nu har I haft jeres YouTube-panel. Hvad tænker I om gæsternes reaktioner? Kan I sætte nogen ord på dem? Efter deres panel om lørdagen fangede pressefrivillig Louise Borum Bech YouTuberne LasseMedHatten, SofiNekoDesu og Son-Michael til et interview omkring at lave YouTubevideoer, passion og at møde følgere.

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Til søskende. Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Hvorfor hedder det Prader-Willi Syndrom?

Til søskende. Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Hvorfor hedder det Prader-Willi Syndrom? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Til søskende Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Der findes tusindvis af syndromer, som påvirker folk på mange forskellige måder. Nogle bliver man De, der

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8.

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8. Prædiken til Påskedag 2016. Tekst: Matt. 28,1-8. Påskeblomst hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave. Denne salme synger vi hver påskedag. Da Grundtvig for snart 200 år siden skrev salmen var påskeliljen

Læs mere

Mette Nørgård er 36 år, arbejder med markedsføring og hjemmesider og bor med sin mand og børn i København.

Mette Nørgård er 36 år, arbejder med markedsføring og hjemmesider og bor med sin mand og børn i København. Nu giver det mening Mette Nørgård er 36 år, arbejder med markedsføring og hjemmesider og bor med sin mand og børn i København. En vinteraften i 2012 fulgte en mand efter Mette på vej hjem fra metrostationen.

Læs mere

A: Ja, men også at de kan se, at der sker noget på en sæson.

A: Ja, men også at de kan se, at der sker noget på en sæson. Interview 0 0 0 0 Interviewet indledes. I: For det første, prøv at beskrive hvad en god, ung instruktør er ifølge dig? A: Jamen, for mig er en god instruktør én, der tør tage ansvar, og én, der især melder

Læs mere

Den underligste oplevelse 1

Den underligste oplevelse 1 Den underligste oplevelse 1 Dette afsnit er om drengenes møde med seksualiteten, men I piger må også godt følge med. Det er sikkert interessant nok at vide, hvad der sker hos det andet køn. Et jordskælv

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Julen er lige overstået, men jeg vil alligevel gerne invitere dig til at tænke på jul. Men vi skal tilbage i tiden. Tilbage til din barndoms jul.

Julen er lige overstået, men jeg vil alligevel gerne invitere dig til at tænke på jul. Men vi skal tilbage i tiden. Tilbage til din barndoms jul. 1 af 7 Prædiken søndag d. 13. januar 2019. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Es 43,1-7 & Salme 29 & Apg 8,14-17 Luk 3,15-17&21-22 Guds gaver - Du er min elskede! Julen er lige overstået,

Læs mere

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Prædiken til konfirmation 26. april kl. 9.30 & 11.00

Læs mere

23 år og diagnosen fibromyalgi

23 år og diagnosen fibromyalgi 23 år og diagnosen fibromyalgi Et ungt menneske, der får stillet diagnosen fibromyalgi, har nogle helt specielle problemstillinger. fibromyalg.dk har interviewet Helle Ovesen om det at være ung med diagnosen

Læs mere

Sallinge Andelsmejeri

Sallinge Andelsmejeri Forord 30. NOVEMBER Sallinge Andelsmejeri For præcis 20 år siden lavede jeg en slags julekalender til min lille nevø, Malthe. Den bestod af 24 små fortællinger og tegninger fra min brors og min barndom

Læs mere

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt:

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt: Es 43,10-12, ApG 2,22-28, Joh 21,15-19 Salmer: 235 Verdens igenfødelse 238 Der er så sandt (Mel. Gør døren høj) 241 Tag det sorte kors (mel. Lasse lunderskov) 249 Hvad er det at møde 438 Hellig 477Som

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed Koblingspunkter Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis Charlotte Wegener, nov. 2012 Fotos: Lisbeth Barfoed Vertikal læring Horisontal læring - Skabe koblingspunkter - Binde knuder Forebyggelse

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Da jeg var otte år gammel, gik jeg ned til vores gartner som kælede mig på maven og på kussen.

Da jeg var otte år gammel, gik jeg ned til vores gartner som kælede mig på maven og på kussen. Gartner Da jeg var otte år gammel, gik jeg ned til vores gartner som kælede mig på maven og på kussen. En dag da jeg var omkring otte år gammel, gik jeg ned til vores gartner mens han arbejdede i haven.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Københavnerdrengen 2

Københavnerdrengen 2 19. DECEMBER Københavnerdrengen 2 Nu er der stille på mejeriet. Det er søndag, jeg har lige hørt Ønskekoncerten og jeg tror, far sover til middag. Jeg ved ikke, hvor Frederik er, han er nok ovre hos Niels

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. juni 2016 kl Salmer: 748/365/366/300//588/439/725/695, v.5-7.

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. juni 2016 kl Salmer: 748/365/366/300//588/439/725/695, v.5-7. 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. juni 2016 kl. 10.00. Salmer: 748/365/366/300//588/439/725/695, v.5-7. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. I den uge,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere