Vedr. Falkonergårdsvej 17, 1, 1959 Frederiksberg C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. Falkonergårdsvej 17, 1, 1959 Frederiksberg C."

Transkript

1 BREV NR. 1 København d Vedr. Falkonergårdsvej 17, 1, 1959 Frederiksberg C. Pr har vi overtaget ejerlejlighed med adressen; Falkonergårdsvej 17, 1. sal, som består af to etager, hvoraf 1. sal er en ordinær lejlighedsplan med almindelig frihøjde og 2. sal en tagetage der går til kip. De to etager hænger sammen via eksisterende hoved- og bitrappe og deler fx eltavle. De to beboelsesplaner er solgt til os som én sammenhængende lejlighed. Lejligheden er registreret som én ejerlejlighed med et samlet areal på 199m kvm. Dette fremgår af vedhæftede tingbogsattest af Sammenholdt med ejerlejlighedskortet (ligeledes vedhæftet), fremgår det, at første og anden sal er én lejlighed. Ejerlejlighedskortet er attesteret i Det er med andre ord det oprindelige kort, fra dengang hovedejendommen blev opdelt i ejerlejligheder længe inden Boligreguleringsloven som vi kender den, blev vedtaget. Derfor står der selvsagt heller ikke noget om sammenlægning i byggesagsarkivet. I 1985 er der foretaget en byggesag vedr. tagetagen (J. nr. 1148/84). I denne forbindelse har Frederiksberg Kommune behandlet sal under ét. Se i øvrigt den af Frederiksberg Kommune udstedte byggetilladelse af 16. september 1985 og ibrugtagningstilladelse af 11. marts I forbindelse med vores ansøgning om byggearbejder herunder at der åbnes op til kip i det eksisterende køkken mellem de to etageplaner - er der imidlertid kommet tvivl om, hvorvidt der er tale om én eller to ejerlejligheder. Ved aktindsigt i samråd med vores advokat, har vi en formodning om at forvirringen er opstået, fordi første og anden sal af en eller anden grund har fået hver sin adresse i Bygnings- og Boligregistret. Ser man på den vedhæftede BBR-Meddelelse af , fremgår det af side 1, at første og anden sal har hver sin adresse og dét er ganske enkelt en fejl. Det kan meget vel være opstået ifm. at anden sal har været lejet ud, og man har spurgt om lov til at bruge Falkonergårdsvej 17, 2. som en selvstændig adresse, men det er dét, der er fejlen den har aldrig været opdelt på den måde officielt. Det står registreret korrekt hos SKAT, hvorfor fejlen må ligge hos kommunen/bbr. Vi og vores advokat kan ikke se, hvornår den ændring er foretaget, men det håber vi at Kommunen kan være behjælpelig med. På baggrund af ovenstående og vedhæftede vil vi derfor gerne bede kommunen om at få rettet BBR-Meddelelsen, idet der ikke kan være nogen tvivl om, at der er tale om én lejlighed og at vi derfor ikke skal søge om sammenlægning af to lejligheder. Vi håber at dette brev og vedhæftede dokumenter, kan fjerne tvivlen om, hvorvidt vi skal søge om sammenlægning, hvilket hverken vi eller vores advokat mener der er grund til. Dan Stubbergaard Hansen & Saskia Mia Peinow

2 BREV NR. 2 København d Vedr. Falkonergårdsvej 17, 1, 1959 Frederiksberg C. Pr har vi overtaget ejerlejlighed med adressen; Falkonergårdsvej 17, 1. sal, som består af to etager, hvoraf 1. sal er en ordinær lejlighedsplan med almindelig frihøjde og 2. sal en tagetage der går til kip. De to etager hænger sammen via eksisterende hoved- og bitrappe og deler fx eltavle. De to beboelsesplaner er solgt til os som én sammenhængende lejlighed. Lejligheden er registreret som én ejerlejlighed med et samlet areal på 199m kvm. Dette fremgår af vedhæftede tingbogsattest af Sammenholdt med ejerlejlighedskortet (ligeledes vedhæftet), fremgår det, at første og anden sal er én lejlighed. Men da lejligheden formentlig ved en fejl er blevet registreret i BBR som to lejligheder, er vi blevet bedt om at søge om sammenlægning af 1. sal og 2. sal og ikke blot som en ordinær byggesag. Dette er derfor en ansøgning om sammenlægning af Falkonergårdsvej 1. og 2. sal.: Fakta kort. Vi ønsker partielt at fjerne dæk mellem de to etager. Det dæk vi ønsker at fjerne ligger over det eksisterende køkken, som altså efter vores ombygning vil have loft til kip. Arealet det drejer sig om, er ca kvm dæk. Tidligere har arealet været pulterrum. Der er tale om et relativt lavloftet rum ca. 170cm og dermed med dårlig mulighed for udnyttelse til andet end pulterrum. Efter overtagelsen er der blevet konstateret at der har boet rotter i skunk og indervægge på 2 sal og der er store forekomster af rotteekskrementer i skunken. Derfor er det også nødvendigt for os at foretage en større renovering af hele 2 sal, så den ikke udgør et sundhedsskadelige problem for os og vores børn. Vi har derfor været nødsaget til at fjerne alle indervægge samt vægbeklædning, og derfor skal igangsætte en gennemgribende renovering af 2 sal og disponere boligen bedre end den har været tidligere. Det er kommet som en overraskelse for os, at vi ikke blot skal søge dette som en ordinær byggesag, men at vi skal søge om sammenlægning, da der er tvivl om hvorvidt, vores bolig er registreret som to adskilte ejerlejligheder eller som én villalejlighed. Boligen er tinglyst som en bolig, og derfor er det kommet som en overraskelse for os at boligen hos Frederiksberg kommune er registreret som to ejerlejligheder. Er der tale om en sammenlægningssag, håber vi at man vil se positivt på vores ansøgning da vi mener at høre under Frederiksberg Kommunes særlige regler for sammenlægning af lejligheder større end 160 kvm. Her opfylder vi denne passus: Om lejlighederne er del af en ejendom, der ved opførelsen var indrettet og benyttet som bolig for én husstand, altså oftest huse, der oprindelig var opført som enfamiliehus. I det tilfælde kan du forvente at få tilladelse til sammenlægning uanset lejlighedernes areal.

3 Hvilket vi mener er opfyldt, i henhold til forvaltningens gennemgang af ejendommens historik ift. Inddragelsen af pulterum til bolig. Vi håber at udvalget og forvaltningen vil se positivt på vores anmodning om sammenlægning, samt læse de uoverensstemmelser der er mellem, tinglysninger og BBR. Dan Stubbergaard & Saskia Mia Peinow

4 Den, 21. marts 2022 Vedrørende ejendommen Falkonergårdsvej 17, 1 - Frederiksberg Kære Jon. Ejerne har i forbindelse med byggesagen kontaktet mig for en status og redegørelse, i forhold til spørgsmålet om enheder i ejendommen. Jeg har kigget på det, og der er intet, der tyder på, at der er tale om to selvstændige lejligheder eller beboelsesenheder tværtimod. Hvis vi tager udgangspunkt i tingbogsattesten, fremgår det eksplicit, at der er tale om én ejerlejlighed (nr. 2) med et areal på i alt 199 kvm. Sammenholder man det med ejerlejlighedskortet, kan der ikke være nogen tvivl om, at første og anden sal er én lejlighed. Ejerlejlighedskortet er attesteret i Det er med andre ord det oprindelige kort, fra dengang hovedejendommen blev opdelt i ejerlejligheder længe inden Boligreguleringsloven som vi kender den, blev vedtaget. Derfor står der selvsagt heller ikke noget om sammenlægning i byggesagsarkivet. Ser man på byggesagen fra 1985 (J. nr. 1148/84) har Frederiksberg Kommune da også dengang behandlet første og anden salen under ét. Se i øvrigt den af Frederiksberg Kommune udstedte byggetilladelse af 16. september 1985 og ibrugtagningstilladelse af 11. marts Jeg vil tro, at det der skaber forvirring er, at første og anden sal af en eller anden grund har fået hver sin adresse i Bygnings- og Boligregistret. Ser man på BBR-Meddelelse af , fremgår det af side 1, at første og anden sal har hver sin adresse og dét er ganske enkelt en fejl. Det kan meget vel være opstået ifm. at anden sal har været lejet ud, og man har spurgt om lov til at bruge Falkonergårdsvej 17, 2. som en selvstændig adresse, men det er dét, der er fejlen den har aldrig været opdelt på den måde officielt. Det står registreret korrekt hos SKAT, hvorfor fejlen må ligge hos kommunen/bbr. Jeg kan ikke se, om det hele tiden har været registreret forkert, eller hvornår den ændring er foretaget, men det må kommunen kunne. På baggrund af ovenstående vil jeg anbefale, at kommunen får tilrettet BBR-Meddelelsen, idet der ikke kan være nogen tvivl om, at der er tale om én lejlighed. Jeg mener ikke, at kommunen kan kræve, at køberne ansøger om sammenlægning i den forbindelse. BoligPartner Sorøvej 9B, 4200 Slagelse Telefon Mail info@bolig-partner.dk

5 Louise Birkedal, Cand., Jur. Indehaver BoligPartner Sorøvej 9B, 4200 Slagelse Telefon Mail