Ø90 VÆR OPMÆRKSOM PR NYT SIDEN SIDSTE Ø90 VÆR OPMÆRKSOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø90 VÆR OPMÆRKSOM PR NYT SIDEN SIDSTE Ø90 VÆR OPMÆRKSOM"

Transkript

1 NYT SIDEN SIDSTE Ø90 VÆR OPMÆRKSOM Fejl opgavevalg ved ny opgave rude med kortperiodisk mv. mangler (Tilføjet ) Når man opretter en ny opgave, så kan man ikke markere opgaven som kortperiodisk mv. Løsning: Gem opgaven og vælg Ret opgave så får du mulighed for at rette. Fejl opgavevalg når man vælger ny ejendom dato for opgaven mangler (Tilføjet ) Når man lige er logget på og ejendomsnr. feltet er tomt og du udfylder ejendomsnummer, så mangler dato for opgaven og du kan ikke tilgå en række opgaver. Løsning: Skift til en anden ejendom og tilbage igen. Statusseddel: Når oplysninger har været gemt, så kan man efterfølgende ikke rette oplysningen (Tilføjet ) Når en statusseddel har været gemt og man efterfølgende prøver at rette tallene i den, så får man nogle gange en fejlmeddelelse, som siger: Der kan kun indberettes tal til feltet.. Fejlen er primært set i note hvor der indberettes areal og udbytter. Løsning: Tallene kan rettes på webstatussedlen Udfordringer med indlæs data fra ekstern bogføring (tilføjet rettet ) Der opleves desværre "Kørslen timet ud pga kødannelse - prøv igen senere" ved forsøg på indlæsning af kassedata. Tican: Markedstillæg (Tilføjet ) På afregningen pr har Tican udbetalt "Markedstillæg 20 øre 2020/21". Desværre er markedstillægget leveret til Ø90 med vareteksten: KOeREPENGE SVIN, og derfor er beløbet blevet konteret til konto Kørsel, eller konto Diverse maskinstation indtægt. SEGES anbefaler at beløbet flyttes manuelt til konto Slagtesvin efterbetaling. ARLA FOODS: PDF dokumenter til e-arkiv (Tilføjet afsluttet ) Afregninger fra ARLA for november og december er nu leveret til e-arkivet. De manglende dokumenter er overført onsdag eftermiddag den 11. januar. Hvis leverandører selv har uploaded PDF afregningerne til arkivet, så vil de være dobbelte. BAT Agrar GmbH og BAT Tiernahrung GmBH (Tilføjet ) Ø90 har ikke modtaget data fra BAT efter den 14. december Årsag ukendt. BAT Agrar GmbH og BAT Tiernahrung GmBH (Tilføjet Opdateret ) SEGES ændrede håndtering fra så der altid beregnes dansk moms på alt varekøb fra BAT Tiernahrung og BAT Agrar (DA 2.0). Forkert håndtering af moms ved udenlandsk varekøb: Der bliver fejlagtigt tillagt moms på varelinjer købt i Tyskland. Momsbeløbet bliver konteret som Uafklaret kontering Dataoverførsel. Udenlandsk moms skal konteres manuelt. Kontokoblingen er sat ud af kraft. Ved varekøb med dansk moms, bliver der beregnet moms af saldoen, og der dannes en postering med Uafklaret kontering Dataoverførsel. (Rettet pr ) BAT er i gang med en ændring som gør det muligt at Dataoverførsel kan håndtere udenlandsk varekøb. Indtil dette bliver rettet, vil der altid blive beregnet moms på alt varekøb fra BAT Agrar og BAT Tiernahrung. Ø90 VÆR OPMÆRKSOM PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning

2 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel: Fejl inden for den sidste måned 10. Registrering og fakturering 11. Control 12. Benchmarking 13. DLBR Summax e-faktura og e-arkiv 14. Andre områder 1. Skat, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse Fejl opgavevalg ved ny opgave rude med kortperiodisk mv. mangler (Tilføjet ) Når man opretter en ny opgave, så kan man ikke markere opgaven som kortperiodisk mv. Løsning: Gem opgaven og vælg Ret opgave så får du mulighed for at rette. Fejl opgavevalg når man vælger ny ejendom dato for opgaven mangler (Tilføjet ) Når man lige er logget på og ejendomsnr. feltet er tomt og du udfylder ejendomsnummer, så mangler dato for opgaven og du kan ikke tilgå en række opgaver. Løsning: Skift til en anden ejendom og tilbage igen. Statusseddel: Når oplysninger har været gemt, så kan man efterfølgende ikke rette oplysningen (Tilføjet ) Når en statusseddel har været gemt og man efterfølgende prøver at rette tallene i den, så får man nogle gange en fejlmeddelelse, som siger: Der kan kun indberettes tal til feltet.. Fejlen er primært set i note hvor der indberettes areal og udbytter. Løsning: Tallene kan rettes på webstatussedlen 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning Udskrifter med specifikation af ekstern/intern omsætning giver fejl i budgetkolonner (Tilføjet ) Ved tilvalg af udskrifter med specifikation af ekstern/intern omsætning vises beholdningsforskydninger med en faktor x i kolonner med visning af budget for alle steder. X svarer i dette tilfælde til antallet af steder på den aktuelle ejendom. Det har ikke indvirkning på sumlinjerne i udskriften, men kun på den konkrete forskydning, ligesom tallene vises korrekt i brugerfladen. Det anbefales i stedet, at vælge en lavere specifikation i udskriften. 7. Budget Låst stedbudget kan ikke kopieres til et andet alternativ med stedbudgetter (Tilføjet ) Kopieres et låst stedbudget til et andet alternativ som i forvejen indeholder stedbudgetter, da du får en fejl som fortæller, at opgaven ikke kan oprettes, fordi der findes låste opgaver med samme alternativ og periode. Også selvom der ikke i forvejen er et budget i den pågældende periode.

3 Midlertidig løsning: Kopier budgettet til et tomt alternativ, så du stadig har det oprindelige og kan se om der ændres noget. Lås derefter kopien op og kopier denne til det ønskede alternativ. Budget kopieret til anden ejendom får fejl når den kopieres til efterfølgende år (Tilføjet ) Kopieres et budget til en anden ejendom og du på denne ejendom kopierer til efterfølgende år, vil anlægskonti få fejl. Anlægskontiene for de år der er kopieret til, vil have samme primo-værdi som året der kopieres fra, og levetiderne er 0. Løsning: Ret levetiderne manuelt efter kopiering Låst stedbudget kan ikke kopieres til et andet alternativ med stedbudgetter (Tilføjet ) Kopieres et låst stedbudget til et andet alternativ som i forvejen indeholder stedbudgetter, da du får en fejl som fortæller, at opgaven ikke kan oprettes, fordi der findes låste opgaver med samme alternativ og periode. Også selvom der ikke i forvejen er et budget i den pågældende periode. Midlertidig løsning: Kopier budgettet til et tomt alternativ, så du stadig har det oprindelige og kan se om der ændres noget. Lås derefter kopien op og kopier denne til det ønskede alternativ. Budget kopieret til anden ejendom får fejl ved beregning af kassekredit i efterfølgende år (Tilføjet ) Kopieres flere budgetter på en gang til en anden ejendom vil der i år 2 og frem være problemer med opdatering af kassekreditten. Dette medfører at du ikke vil kunne se de løbende bevægelser på kassekreditten, samt at du får en afstemningsfejl på likviditet og egenkapital. Beregningen kan gennemtvinges med Ctrl+F11, men den vil fortsat ikke beregne ud fra fremtidige indtastninger. Er fejlen opstået på ejendommen, så skal budgettet enten slettes og kopieres ind igen eller også skal du kontakte SEGES, så vi kan slette den fejlramte status manuelt. Løsning: Kopier og indlæs budgetterne et af gangen, da fejlen ikke opstår i år 1. Kopiering af Alle steder for låste budgetter er ikke altid muligt (Tilføjet ) Budgetter med steder kan ikke altid kopieres, hvis budgettet er låst. Hvis du fx vil kopiere Ale steder til alternativ 0 vil du få meddelelsen: Der må ikke kopieres til låst budgetopgave eller Opgaven kan ikke oprettes når der findes låste opgaver med samme alternativ og periode hvis der ligger data på alternativet der kopieres til (låst eller ikke låst) også selvom data ligger uden for perioden der kopieres til. Løsning: Slet alle budgetter i det alternativ der skal kopieres til (tag en sikkerhedskopi først). Det anbefales ikke at lås budgettet op, da genberegning mv. kan ændre budgettet! Modkonto ved efterposteringer kan vises forkert, hvis der er flere modkonti til samme konto (tilføjet ) Hvis der oprettes flere modkonti til samme konto, kan den konto, der vises som modkonto, være en anden end den, der tastes posteringer på. Indtastning af posteringer får derfor virkning på en anden efterposteringskonto end den, der vises med kontonummer og tekst. Løsning: Kontrollér hvad du har indtastet! Ved allerede oprettede modkonti bør der efter hver indtastning af posteringer på én modkonto skiftes til en anden konto i træet, hvorefter der kan skiftes tilbage, og næste modkonto kan vises og indtastes på. Rettes hurtigst muligt Max. 50 karakterer i Overskrift og Under-overskrift i Budget (Tilføjet ) I dialogen Udskriftsbestilling kan der indtastes en overskrift og underoverskrift. Hvis der indtastes mere end 50 karakterer, kan udskriftsbestillingen ikke gemmes, men giver Teknisk fejl. Løsning: Fjern alle karakterer mere end 50, så kan bestillingen godt gemmes.

4 8. Budgetopfølgning Udskriften Månedsopstilling for Alle steder er ikke færdigudviklet for specifikationer (Tilføjet ) Udskrifterne for månedsopstilling specifikationer er ikke færdigudviklet, og vil enten være tomme eller mangelfulde. 9. Dataoverførsel: Vær opmærksom inden for den sidste måned Tican: Markedstillæg (Tilføjet ) På afregningen pr har Tican udbetalt "Markedstillæg 20 øre 2020/21". Desværre er markedstillægget leveret til Ø90 med vareteksten: KOeREPENGE SVIN, og derfor er beløbet blevet konteret til konto Kørsel, eller konto Diverse maskinstation indtægt. SEGES anbefaler at beløbet flyttes manuelt til konto Slagtesvin efterbetaling. BAT Agrar GmbH og BAT Tiernahrung GmBH (Tilføjet ) Ø90 har ikke modtaget data fra BAT efter den 14. december Årsag ukendt. BAT Agrar GmbH og BAT Tiernahrung GmBH (Tilføjet Opdateret ) SEGES ændrede håndtering fra så der altid beregnes dansk moms på alt varekøb fra BAT Tiernahrung og BAT Agrar (DA 2.0). Forkert håndtering af moms ved udenlandsk varekøb: Der bliver fejlagtigt tillagt moms på varelinjer købt i Tyskland. Momsbeløbet bliver konteret som Uafklaret kontering Dataoverførsel. Udenlandsk moms skal konteres manuelt. Kontokoblingen er sat ud af kraft. Ved varekøb med dansk moms, bliver der beregnet moms af saldoen, og der dannes en postering med Uafklaret kontering Dataoverførsel. (Rettet pr ) BAT er i gang med en ændring som gør det muligt at Dataoverførsel kan håndtere udenlandsk varekøb. Indtil dette bliver rettet, vil der altid blive beregnet moms på alt varekøb fra BAT Agrar og BAT Tiernahrung. Danish Crown: Renter på smågrisekontrakt (Tilføjet ) Der er fejl i overførsel af rentebeløb vedr. smågrisekontrakt. Fejlen er set efter den Danish Crown: Afstemningsfejl på grund af varer som ikke fremgår af afregningen (Tilføjet ) Vi har efter 11. juli 2022 set eksempel på at overførte data ikke stemmer med afregningen fra Danish Crown. Fejlen skyldes at posteringer med følgende varetekst er overført, men fremgår ikke af afregningen: - Afhent. Svin varer u/pr -S - Betaling for pålæsning svin omk - Kass. Afgift svin varer u/pris -S - Kass. Afgift søer/st.orner varer u/pris Danish Crown er orienteret om fejlen. Fejl skal rettes manuelt. Dataoverførsel 2.0: DLG, Kontokobling vedr. Shell GTL Fuel Offroad Farvet (Tilføjet ) Kontokoblinger har ikke været aktiveret for Shell GTL Fuel Offroad Farvet. Derfor er der ikke beregnet energiafgifter til og med september måned. Beregningen kan aktiveres ved at skrive oven i kontonummer. Beregningen er aktiveret fra og med oktober måned. Dataoverførsel 2.0: Momsafrunding på kr.: 0,01 (Tilføjet ) Hvis momsafrunding er på 0,01, så bliver afrundingen ikke konteret på Indtægtsdifference. Differencen skal rettes manuelt. Dataoverførsel 2.0: Bilag uden moms (Tilføjet ) Hvis der er bilag uden moms, og posteringen konteres til en konto med moms, så vil der opstå en difference på konto Uafklaret dataoverførsel. Det har vist sig at denne difference er med forkert fortegn. Differencen skal rettes manuelt. Dataoverførsel 2.0: Danish Agro (Tilføjet )

5 På grund af Danish Agros opdeling af moms på selvstændig faktura, bliver der dannet en difference på Uafklaret dataoverførsel på momsbeløbet. Denne difference mangler på mellemregningskonto Differencen skal rettes manuelt. Dataoverførsel: Vær opmærksom Oversigt over indholdet i Dataoverførsel: Vær opmærksom findes her: Registrering og fakturering 11. Control Kopi kontonummer i e-faktura og Nemfaktura Plus dialogen (Tilføjet ) Funktionen: Rediger Kopier kontonummer kopierer konto nummer, men forvalgskoder bliver IKKE opdateret fra den nye konto (Moms, sted og produktionsgrens kode). Indtil fejlen er rettet, skal du tjekke forvalgskoder (DA2.0 tjek især momskode) Fejlen rettes snarest. Blankt kontonummer og momskode (Tilføjet Rettet ) Når der er blankt kontonummer i e-faktura og Nemfaktura Plus billedet i Control og du benytter F4 på kontonummer og finder kontonummeret og vælger Overfør fra kontoplanen, så ændres momskoden ikke, selvom der er moms på den overførte konto. Der bliver ved med at stå 9 tal i momskoden. Fejlen er rettet den Bemærk; Hvis din ejendom anvender den gamle Dataoverførsel: Ved opslag på kontoplanen med F4 bliver momsforvalget hentet fra kontoplanen ved Overfør. Husk at ændre momskoden til 9 på DA posteringer fra den gamle løsning, hvor moms fortsat konteres direkte til momskonto Moms af køb. Links kan ikke åbnes i bilagsvisning (Tilføjet ) Grundet en fejl som får Ø90 til at lukke ned uden varsel er links deaktiveret i bilagsvinduet i e-fakturabilledet. Dette påvirker desværre også muligheden for at åbne bilag fra Bilag på vej i Ø Benchmarking Vi har desværre i meget få tilfælde oplevet, at der kan være fejl i Egne tal på udskriften i benchmarking. Hvis der er fejl, er det samtlige linjer/data i udskriften, der er fejlbehæftet. Husk derfor at tjekke, om tallene i udskriften stemmer overens med regnskabet. Vær dog opmærksom på, at det IKKE er nødvendigt at tjekke samtlige linjer. Hvis du oplever fejlen, kan du bestille en ny udskrift. Det vil med al sandsynlighed afhjælpe problemet. 13. DLBR Summax e-faktura og e-arkiv Oversigt over fejl og mangler i e-faktura og DLBR e-arkiv Oversigt over fejl og mangler findes her. 14. Andre områder Nogle brugere har problemer med at vise PDF dokumentet efter opdateringen (Tilføjet ) Efter at vi har rettet Ø90, så alle PDF dokumenter åbner uden for Ø90 programmet, så er der nogle brugere, der oplever problemer med at PDF ikke bliver vist. Vi oplever dog at det kan løses på 2 måder: 1. Vælg enten Edge eller Chrome som standardviser til PDF 2. Afinstaller Adobe Reader og geninstallere den. Det ser ud til at hjælpe selvom man i forvejen kører på nyeste version. Opret nyt samtykke til I/S regnskaber (Tilføjet ) Det er i øjeblikket ikke muligt at oprette et samtykke, med Ø90 som afsender, på et I/S regnskab. Når du forsøger, vises følgende fejl:

6 : Ejendommen er registreret som både personligt og som selskab, Aps eller I/S i perioden og derfor kan samtykke ikke oprettes. Indtil fejlen bliver rettet, kan du anvende følgende work around: 1. Gå til Stamdata, Opgavevalg, og vælg JA til Regnskabet er for et selskab (A/S eller Aps) 2. Opret samtykket på ejendommens CVR nummer 3. Gå tilbage til Stamdata, Opgavevalg og slet Ja til Regnskabet er for et selskab (A/S eller Aps) Vigtigt: Det er meget vigtigt, at det midlertidige Ja bliver slettet igen, så snart samtykket er oprettet.