ÅRSBUDGET for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSBUDGET 18 for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål

2 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet 1 (ikke revideret) viser at PUK's frie midler udgør kr ,8. Efter disponering er der kr. 9.8 tilbage af de frie midler. Dette beløb anvendes til drift i 18, således at ligningen til PUK på budgetbeløbet kr...8 nedsættes med kr. 9.8 = I budgetbidraget var udgift til Studietur for præster kr.. medtaget to gange. I dette endelige budget er udgift til FAR (Folkekirkens Arbejdsmiljø Råd) på kr.. medtaget. Differencen på kr. 1. er ført på medarbejder nr. 11.

3 Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter ,.91.9, Finansielle poster A Resultat af drift -9.8 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 9.8 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , -.97., ,,,,,,,,,,,,,,,, -.1.,.1,7-1.7, ,,,,,,,,,,,,,,,,, -.97.,1., , ,,, , 9., overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat , 9. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen

4 Side Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,,.91.9,, ,.91.9, Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård,,,,,,,,,,,,,, Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, -1.. Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,

5 Side Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , ,, -11.8,9,,, -1.,,, , , ,, -1.81,1,,, -1.1,1-1.81,9, , -.97., Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,,,,,,,,,,,,,

6 Side Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, heraf --,,