Intern medicin Tlf. til konferencekald: THI: Akut Bagvagt (976) hv.dage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern medicin Tlf. til konferencekald: THI: Akut Bagvagt (976) hv.dage"

Transkript

1 AaH: Relevant speciale (66500 via omstillingen) Hobro: Medicinsk vagthavende (976) eller via omstillingen Visitations manual Intern medicin Tlf. til konferencekald: THI: Akut agvagt (976) hv.dage Øvrig tid Med.bagvagt via omstillingen RHN: Akut medicinsk agvagt/mellemvagt (976) FLOWTEAMET hverdage 8:00-17:00 (976) DVT spl: (976) Daghospital: (976) ÆM:speciallæge hverdage 8-17, (0) pl. (976) Eller via omstill ymptomer/diagnose AaH yd DV THI DV RHN AaH Hobro THI RHN Alle intern medicinske patienter kan indlægges med GRØN triagering GL triagering X X X X ORANGE triagering (dog O pt. s tilstand ift. transport tid) X X X X RØD triagering X X X DIAGNOER: Alkohol relaterede symptomer (abstinenser/afrusning) X X X X X X Allergiske symptomer X X X Ascites (er pt i et cancerforløb) X (*) X X esvimelse varslet X X X X X X

2 evidsthedspåvirkning feber X X X id og stik (dyr og stikuheld og anden biologisk eksposition) X X X X iokemi/lodprøver skæve hos eks. Ældremedicinsk pt, hvor videre udredning/behandling måske skal være under indlæggelse. X X X Æ M /X lodtransfusion i sub akut regi (kun til dagen efter i Aalborg) OPFRODRE GERNE TIL AT DER TAGE AC TET OG evt type. Å DET ER KLAR TIL TRANFIONEN. Dehydrering X X X X X X Diskuprolaps merte behandling. DEN neurologiske udfald X X X X X X DVT Hverdage 7-14 * X X X* AaH s optageområde henvises Farsø 7-14 på alle hverdage. Indl. læge omstilles til Farsø på DVT Hverdage X X X X X X* DVT Hverdage 22-07:30 X X X X X* DVT Weekend 7-22 X X X X X X* DVT Weekend X X X X X* El-skade 220 w fortsat utilpas (ingen brandmærker, ingen nærbesvimelse) X X X Hjemme respirator pt. skal have en stamafdeling.* se generelt Kontakt intensiv koordinator via oms Hovedpine uden traume X X X Infektion ukendt fokus X X X X X X evidsthedspåvirket, konfus, febril (ud fra triagering) INR dysreguleret (pt har ikke mekanisk hjerteklap) X X X KOL i exaserbaton X X X X X X Kramper, generaliserede (ikke kendt epilpsi) ukendt udløsende X X X årsag Kvalme, opkast og diarré/ Gastroenterit (obs. isolation) X X X X X X Lipotymi (nærbesvimelse) ikke kendt hjertesyg X X X Multimorbiditet med forværring af en eller flere kendte kroniske problemstillinger hos en ældremedicinsk patient. X X X Æ M * Obstipation X X X X X X Pleuraeksudat X X X Pneumoni obs X X X X X X Pyelonefrit X X X X X X Rygsmerter, Akutte med udstråling-sengekrævende Ovenstående gælder ikke: X X X X X X

3 - Cauda equina-mistanke: udredes af neurokir. - tivgørende rygoperationer og andre fremmedlegemer: altid opererende speciale. - Diskusprolapsopererede indenfor 6 mdr: Opererende afdeling skal se patienten Rosen (erysipelas) X X X X X X vimmelhed og faldtensdens (Nytilkommet symptom hos pt med multimorbiditet/ældremedicinsk. Eks. Feber, dehydrering, infektion, smerter eller andet funktionstab) X X X X X Æ M VI febril, indlæggelses krævende, rosepsis, sepsis X X X X X X Veneficium, medicinforgiftning, kemikalier, Intoksikation/ X X X ebrieret (alkohol/stoffer.) Væsketerapi X *e Generelt. ÆM=ældre medicin. =ub-akut. GENERELT Generelt AaH: dvekslingspatienter: 2 medicinsk pt til Hjørring hver dag. 1 medicinsk patient til Thisted på lige datoer, fra Aalborgs optageområde. Hjemme respirator patienter der skal indlægges til overvågning grundet personalemangel i hjemmet. - Altid konf. kald til intensiv koordinator, og tildeles en afdeling ud fra pladsanvisningen fra Intensiv koordinator. - I Aalborg ud fra crp. nøgle eller det speciale pt. er tilknyttet. - I Hjørring og Thisted intern medicin. I disse tilfælde tages der ikke hensyn til optageområder. Intoksikerede unge mellem 15 og 18 år med alkohol- og rusmiddelforgiftninger skal visiteres til intern medicin. ookplan: NEJ holdbar situation i hjemmet Henvis lægen til at tage kontakt til kommunens akut teams. * DVT i AaHs optageområde henvises til Farsø mellem kl HORO:

4 Hobro modtager IKKE kardiologiske patienter. * Pt. til Ascites-drænage kan indlægges: Hverdage indtil Fredag morgen IKKE i weekenden. Generelt THI: Alle medicinske patienter modtages i akutmodtagelsen. holdbar situation i hjemmet Henvis lægen til at tage kontakt til kommunens akut teams. ookplan: NEJ Cetrea: JA Generelt RHN: holdbar situation i hjemmet Henvis lægen til at tage kontakt til kommunens akut teams. LNGEEMOLI er under kardiologerne. ookplan: NEJ Cetrea: JA ÆLDREMEDICINK: Der findes et ældremedicinsk akutteam som har mulighed for at hjælpe med afklaring af en evt indlæggelse for en ældremedicinsk patient. - KONF KALD: mandag - fredag kl med læge, tlf: (0) mandag - fredag kl med sygeplejerske, lokal.tlf: Gode spørgsmål til at udpege en ÆM-patient: - or pt i en plejebolig? - Hvor mange gange i døgnet modtager pt. hjælp fra hjemmeplejen? - ruges der hjælpemidler? - Er det en Geriatrisk patient? Egen læge KAL have set patienten. Hvis en ældre medicinsk patient oplagt har en lidelse, der tilhører et andet speciale visiteres patienten til dette speciale ( feks. Apoplexi, AMI eller oplagt kirurgisk tilstand) Dog er konference altid en mulighed. Det kan være en mulighed, at patienten kan tilses på andre afdelinger på RHN eller i rønderslev psykiatrisk hospital.

5 - Telemetri kan godt finde sted i afdelingen, hvis der er usikkerhed om evt. lipothymi, men generelt foregår *mobilitetsudredning ambulant og tilbydes også den ikke-multimorbide patient. - Ældremedicinske pt. modtages gennem Akut modtagelsen ookplan: NEJ Cetrea: JA *DVT RHN modtages døgnet rundt i DVT amb. på afd 202A eller 202 Kardiologisk. Der KAL omstilles/konfereres med en sygplj som tager stilling til om pt skal ses nu, eller kan vente. Tlf: Modtages pt. via afd 202A: ookplan: NEJ (det gør sygplj. selv.) - Hvis ikke pt er egnet til ambulant forløb, (eks. hvis pt ikke kan klare sig selv), da indlægges pt via Akut modtagelsen 402: ookplan: NEJ Cetrea: JA (akut modtagelsen) EKRIVELE AF AKTTE TILD eskrivelse af eget sub akut tilbud AaH: Aalborg: Grønt spor: Patienter som kan ses i Grønt spor (dagtid), KAL være booket dagen før. Der må IKKE bookes til samme dag. Patienten møder op i skade/modtagelsen ved sekretæren på ygh yd. LOD: Patienter som skal have lod, skal helst have en tid kl 8.00 fordi der skal laves en AC test før at pt. kan få blod, og det kan tage lidt tid. ookplan: JA; Atc - ATC Akutamb., FÆLLE AKT VIITATION.( Alb akut og traumecenter) Hobro: Ved ub-akut tid: I Hobro: medicinsk ambulatorium på hverdage. ookplan: JA; Hob ubakut tid Hobro ubvur ( Hob medicinsk område)

6 TIT Hobro: Medicinsk ambulatorium Hobro, borgere fra Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner. (Pt. Kommune står i parentes efter deres adresse) ookplan: JA; ubakut tid Hobro - ubvud.( Hob Medicinsk område) (Husk at skrive HVI det er en TIT patient) eskrivelse af eget sub akut tilbud THI: Tider til optransfusion: ookplan: JA: THY-daghospital blodtransfusion. Tider til væsketerapi: ookplan: JA THY-daghospital væsketerapi.. ubakutte tider i Akut-modt: ookplan: JA THY Akutamb, FÆLLE AKT VIITATION ( Thy Amb. I Modtagelsen) eskrivelse af eget sub akut tilbud RHN: Ældremedicin: Pt. der ikke har behov for akut indlæggelse, kan der af egen læge og af visitator aftales vurdering via specialets akuttelefoner. Der er mulighed for akut/subakut ambulant besøg i afdelingen eller i hjemmet, samt evt. en primærvurdering via skype. esøg i hjemmet, ambulante forløb og skype tilbydes udelukkende nordenfjords og primært i Frederikshavn, rønderslev og Hjørring kommune. Hvor skal sub-akutte til ældremedicin møde op: Patienten møder på Afd 205, Ældremedicinsk ambulatorium, og melder sin ankomst i receptionen. 1 tid dgl. K.l 9 (man-fred). Tiden til den efterfølgende dag bortfalder kl 14- hvis den ikke er booket. Der kan bookes frem over flere dage. ookplan: JA. Ven AMK-tid-Ældremed.amb- F Akutteam læge.( ven medicinsk center) Cetrea: JA

7 TIT-borgere: Konfereres på tlf; , (akut, subakut, ambulant, hjemmebesøg, skype/videokonference). Andre sub-akutte patienter udover ældremedicinske: Patienten møder på afsnit 204A - Medicinerhuset (hovedindgangen) og melde sin ankomst i receptionen. 1 tid dgl. kl 10 (man-fred). Tiden til den efterfølgende dag bortfalder kl 14- hvis den ikke er booket. Der kan bookes frem over flere dage. ookplan: JA. ven AMK-tid-IM.AM-VE-klinik medicin IM.AM.( Ven Medicinsk Center) Dagbehandling: Ligger på FAM afd 404 patienten går uden om Akut modt Der kan kun bookes til lodtransfusion. Procedurer udføres af sygeplejepersonalet. Patienten ses ikke af læge ved besøget, men der er løbende konferering om patientforløbet mellem læge i dagbehandling og sygeplejersken. Procedurer udføres ambulant. Procedurerne foregår i på flersengsbehandlingsrum, hvor der er såvel sidde som liggepladser. Patienten skal kunne medvirke til at få udført ydelsen i ambulant regi. Henvisningen skal sendes til postkasse 46 i stedet for 20. Hvis der ikke er tider i bookplan kan der overbookes ved kontakt til ygplj. på hverdage mellem 8-15, tlf. (976) ookplan: JA. Ven Dagbehandlingen-EA-AMK lod lod37( Ven akutmodtagelsen). Gråzoner: Patienter hvor der er taget stilling til et behandlingsloft/ingen genoplivning, med Orange eller Rød triagering kan konfereres med Hobro. AaH Varsling af patienter fra AMK-vagtcentralen til specialet: ID PRI THI aalborguh.meldingeramk@rn.dk M: Respektive specialer Cetrea [ %] Patienter til sub akut tilbud vil fremgå af ook Plan Hobro RHN.THI.akutmodtagelse@rn.dk M: % Cetrea [X] Patienter til sub akut tilbud vil fremgå af ook Plan RHN

8 M: 00:00 24: Cetrea [ X] Patienter til sub akut tilbud vil fremgå af ook Plan Akutvisitation_RHN@rn.dk M: % Cetrea [ X] Ældremedicin special mail: % M: % Cetrea [ %] Dagbehandling mail: % M: % Cetrea: [ X] Patienter til sub akut tilbud vil fremgå af ook Plan AaH Navn: Jørn Munkhoff Møller Tlf.: Kontaktperson for specialet: THI (AaH) Navn: Jørn Munkhoff Møller Tlf.: RHN Navn: Marc Ludwig Tlf.: Navn: Peder jerg Christensen Tlf: Ældremedicin: Marianne Metz Mørch. Tlf.: Dagbehandling: Hanne Nørskov (afsnitsleder) Tlf: