Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3"

Transkript

1 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

2

3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del

4 Tabelrapport 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

5 Indhold 1 Indledning 5 2 Hvad laver eleverne 3 måneder efter deres grundforløb? 6 3 Udvikling med hensyn til aftaletyper 9 4 Gennemsnitlig tid for en skp-elev i praktikcenter 12 5 Hvor hurtigt kommer en skp-elev i praktik? 14 6 Praktik på nye og eksisterende læresteder 16 7 Elevers forløb i praktikcentre 25 8 VFU-forløbenes rolle i elevernes forløb 34

6

7 1 Indledning Dette bilag til Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre tager afsæt i registerdata fra de administrative systemer leveret af Styrelsen for It og Læring (STIL). Tabelrapporten giver en samlet præsentation af de registerdata, der indgår i evalueringen. Alle tabeller er opdelt efter uddannelser, på nær tabel 1, der er opdelt efter indgange. Tabellerne i kapitel 5, 6 og 7 er desuden opdelt efter centerniveau. De øvrige opgørelser indgår ikke på centerniveau i denne evaluering, da de vedrører de kriterier, som MBUL og REU lægger til grund for vurdering af den enkelte ansøgning i udbudsrunden for praktikcentre i Disse data på centerniveau fremlægges af MBUL. Tabelrapport 5

8 2 Hvad laver eleverne 3 måneder efter deres grundforløb? Antal elever, der efter at have opnået kvalifikation til et hovedforløb i perioden oktober 2014 juni 2015 er i gang og ikke i gang med et hovedforløb. Tallene er sammenlignet med samme periode i 2012/13, som også indgår i EVA s første evaluering af praktikcentre (Evaluering af praktikcentre, del 1). Tabellen omfatter ikke elever fra indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik, da andelen af elever, der overgår til skp på tandklinikassistentuddannelsen er så lille i forhold til andelen af elever, der overgår til social og sundhedsuddannelsen og til uddannelsen til pædagogisk assistent, at andelen af skp-elever med opnået kvalifikation til hovedforløb fra denne indgang vil give et misvisende billede. Tabelrapport 6

9 Indgang Aftaletype Ikke i gang med hovedforløb I ordinær aftale I skoleaftale/skp I restaftale I anden type aftale I uddannelse uden praktik Praktikpladssøgende Ikke praktikpladssøgende 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad til mennesker Krop og stil Bygnings- og brugerservice I alt Tabelrapport 7

10 Tabelrapport 8

11 3 Udvikling med hensyn til aftaletyper Tabellen viser udviklingen i antallet af indgåede i perioden juni 2014 til juni 2015 sammenholdt med perioden juni 2012 til juni 2013, dvs. året, inden praktikcentrene blev etableret, for skoler, der er godkendt som praktikcenter. Antal er opgjort for de institutioner, der havde elever i skolepraktik ved udgangen af hhv. juni 2013 og juni Uddannelse Korte Del Rest Ordinære 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditor Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmontering Bygningsmaler Bådmekaniker Cnc-tekniker Cykel- og mo torcykelmekani- ker Data- og kom munikationsud- dannelsen Den pædagogiske assistentud- dannelse Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailslagter Digital mediauddannelsen Dyrepasser Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Eventkoordinator Tabelrapport 9

12 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- Film- og tv produktionsud- dannelsen Finansuddannelsen Finmekaniker Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør 7-7 Fotograf Frisør Gastronom Glarmester Grafisk tekniker Greenkeeper Guld- og sølvsmed Handelsuddannelse med spe- cialer Havne- og ter minaluddannel- sen Hospitalsteknisk assistent Individuel EUD, bygnings- og brugerservice Individuel EUD, merkantil Individuel EUD, produktion og udvikling Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med spe- cialer Kontoruddannelse, generel Kosmetiker Køletekniker Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Murer Overfladebehandler Personbefor dringsuddannel- sen Personvognsmekaniker Plastmager Procesoperatør Tabelrapport 10

13 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- 14/15 12/13 +/- Produktionsgartner Produktør Receptionist Redder Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsmontør Skiltetekniker Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smed Snedker Stenhugger Tagdækker Tandklinikassistent Teater-, udstillings og event- tekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse Urmager Vejgodstrans portuddannel- sen Veterinærsygeplejerske Vindmølleoperatør VVS-energi Væksthusgartner Værktøjsuddannelsen I alt Tabelrapport 11

14 4 Gennemsnitlig tid for en skp-elev i praktikcenter Tabellen viser, hvor mange måneder en skp-elev i gennemsnit opholder sig i et praktikcenter, i de første ti måneder efter at de er begyndt. Populationen i denne opgørelse er elever, der enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i perioden 1. sept sept Eleverne er fulgt ti måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med skolepraktik i perioden, men er startet tidligere, følges eleven fra 1. sept og ti måneder frem. Hvis en elev har flere skolepraktik på samme uddannelse i perioden, er opfølgningsperioden opgjort ud fra den første aftale. Gennemsnitligt antal måneder i praktikcenteret i de første ti måneder efter indskrivning i centeret er opgjort ud fra varigheden af skolepraktikken fratrukket varigheden af evt. del. Del fratrækkes, fordi eleven formelt set er indskrevet i praktikcenter, når vedkommende er i gang med en delaftale. Varigheden er opgjort i hele måneder med en gennemsnitsvarighed pr. måned på 30,4 dage. Gennemsnitligt antal måneder i praktikcentret er opgjort både med og uden virksomhedsforlagt undervisning. Tabelrapport 12

15 Uddannelse Gennemsnitligt antal måneder i praktikcenteret, medregnet VFU Gennemsnitligt antal måneder i praktikcenteret, fratrukket VFU Anlægsgartner 5,7 4,8 Anlægsstruktør, bygningsstruktør 3,7 3,2 Autolakerer 6,6 5,4 Automatik- og procesuddannelsen 5,7 5,3 Beklædningshåndværker 7,6 7,4 Bygningsmaler 5,8 5,0 Cykel- og motorcykelmekaniker 6,3 4,7 7,2 6,9 Detailhandelsuddannelsen med specialer 6,2 3,3 Detailslagter 4,1 2,8 Dyrepasser 5,6 5,1 Elektriker 4,9 3,5 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 7,0 6,7 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 4,4 2,2 Ernæringsassistent 6,5 5,2 Finmekaniker 6,9 6,8 Frisør 4,7 3,9 Gastronom 4,3 3,6 Handelsuddannelse med specialer 4,9 4,2 Industriteknikeruddannelsen 5,9 5,6 Karrosseriuddannelsen 6,3 5,1 Kontoruddannelse med specialer 6,9 6,2 Kontoruddannelse, generel 6,3 5,9 Laboratorietandtekniker 7,6 7,6 Lager- og terminaluddannelsen 5,2 4,2 Lastvognsmekaniker 6,0 4,7 Maskinsnedker 4,0 3,2 Mediegrafiker 6,9 6,4 Mekaniker 4,4 4,0 Murer 5,3 4,5 Personvognsmekaniker 6,6 5,2 Plastmager 2,0 0,9 Produktionsgartner 4,2 3,2 Serviceassistent 6,7 5,4 Skibsmontør 4,4 4,1 Skibstekniker 2,2 2,2 Skiltetekniker 7,5 6,9 Skov- og naturtekniker 7,1 7,1 Smed 5,5 4,8 Snedker 6,2 5,9 Tandklinikassistent 5,7 4,0 Teknisk designer 7,4 7,1 Teknisk isolatør 1,2 0,9 Tjener 2,2 2,2 4,2 3,7 Urmager 7,8 6,7 VVS-energi 5,4 4,2 Væksthusgartner 5,4 4,5 Værktøjsuddannelsen 5,1 4,6 I alt 5,8 4,8 Tabelrapport 13

16 5 Hvor hurtigt kommer en skp-elev i praktik? Tabellen viser det gennemsnitlige antal måneder, der går, fra eleverne påbegynder et praktikcenterforløb, til de indgår deres første uddannelsesaftale. Populationen er elever, der enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i perioden 1. sept sept Eleverne er fulgt ti måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med skolepraktik i perioden, men er startet tidligere, følges eleven fra 1. sept og ti måneder frem. For elever med flere skolepraktik er opfølgningsperioden opgjort på baggrund af den første aftale. I tabellen er opgjort det gennemsnitlige antal måneder i praktikcenter inden første delaftale, kortaftale eller kombinationsaftale og det gennemsnitlige antal måneder i praktikcenter inden første restaftale. En elev kan godt indgå i begge grupper, hvis eleven først indgår fx en delaftale og senere en restaftale. Gennemsnitligt antal måneder i praktikcenteret i de første ti måneder efter indskrivning i centeret er opgjort ud fra varigheden af skolepraktikken, indtil første aftale indgås. Perioden i praktikcenter er opgjort i antal måneder med en gennemsnitsvarighed pr. måned på 30,4 dage. Uddannelse Gennemsnitligt antal dage i praktikcenter, inden eleven opnår 1. delaftale, 1. kortaftale eller 1. kombinationsaftale Gennemsnitligt antal dage i praktikcenter, inden eleven opnår 1. restaftale Anlægsgartner 4,3 6,4 Anlægsstruktør, bygningsstruktør og 2,7 4,5 brolægger Autolakerer 6,3 6,7 Automatik- og procesuddannelsen 6,3 5,3 Beklædningshåndværker 6,5 5,2 Bygningsmaler 4,4 6,6 Cykel- og motorcykelmekaniker 6,0 5,4 5,2 5,4 Detailhandelsuddannelsen med specialer 7,3 6,2 Detailslagter 4,4 5,0 Dyrepasser 3,1 4,9 Elektriker 3,8 5,7 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 5,3 5,5 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 4,4 5,0 Ernæringsassistent 6,5 5,5 Finmekaniker 3,8 4,6 Frisør 5,2 5,0 Gastronom 3,7 4,5 Handelsuddannelse med specialer 7,9 5,0 Industriteknikeruddannelsen 5,7 5,8 Karrosseriuddannelsen 4,1 6,4 Kontoruddannelse med specialer 6,3 6,7 Kontoruddannelse, generel 7,7 9,1 Laboratorietandtekniker 7,7 8,1 Lager- og terminaluddannelsen 3,9 4,7 Tabelrapport 14

17 Uddannelse Gennemsnitligt antal dage i praktikcenter, inden eleven opnår 1. delaftale, 1. kortaftale eller 1. kombinationsaftale Gennemsnitligt antal dage i praktikcenter, inden eleven opnår 1. restaftale Lastvognsmekaniker 3,8 6,2 Maskinsnedker 3,8 6,2 Mediegrafiker 5,8 6,3 Murer 4,1 7,0 Personvognsmekaniker 6,7 6,2 Plastmager 0,0 3,0 Produktionsgartner 4,0 5,2 Serviceassistent 3,6 4,5 Skibsmontør 5,5 6,2 Skiltetekniker 6,4 6,9 Skov- og naturtekniker 4,7 6,9 Smed 5,8 5,7 Snedker 4,5 6,9 Tandklinikassistent 4,3 6,4 Teknisk designer 3,9 5,9 Teknisk isolatør 3,0 3,5 2,7 6,6 Urmager 8,4 8,8 VVS-energi 5,0 5,8 Væksthusgartner 4,8 7,3 Værktøjsuddannelsen 5,1 3,9 I alt 4,4 5,9 Tabelrapport 15

18 6 Praktik på nye og eksisterende læresteder Tabellen viser antal for skp-elever på nye og eksisterende læresteder. Populationen i denne opgørelse er bestanden af elever på praktikcentre i september 2013 samt elever, der har været i til praktikcentre fra september 2013 frem til april Et nyt lærested er defineret ved ikke at have haft elever i fem år før datoen for første aftale. Tabellen opgør fordelingen af på nye og eksisterende på uddannelsesniveau. Uddannelse Aftaler på nyt lærested Totalt antal Andel af på nyt lærested Anlægsgartner % Anlægsstruktør, bygningsstruktør % Autolakerer % Automatik- og procesuddannelsen % Beklædningshåndværker % Bygningsmaler % Cykel- og motorcykelmekaniker % % Detailhandel med specialer % Detailslagter % Dyrepasser % Elektriker % Elektronik- og svagstrømsuddannelsen % Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen % Ernæringsassistent % Finmekanikeruddannelsen % Frisør % Gastronom % Handelsuddannelse med specialer % Industriteknikeruddannelsen % Karrosseriuddannelsen % Kontoruddannelse med specialer % Kontoruddannelse, generel % Laboratorietandtekniker % Lager- og terminaluddannelsen % Lastvognsmekaniker % Maskinsnedker % Mediegrafiker % Mekaniker % Murer % Personvognsmekaniker % Plastmager % Produktionsgartner % Serviceassistent % Skibsmontør % Skibstekniker % Skiltetekniker % Skov- og naturtekniker % Tabelrapport 16

19 Uddannelse Aftaler på nyt lærested Totalt antal Andel af på nyt lærested Smedeuddannelsen % Snedkeruddannelsen % Tandklinikassistent % Teknisk designer % Teknisk isolatør % Tjener % % Urmager % VVS-energiuddannelsen % Væksthusgartner % Værktøjsuddannelsen % I alt (for alle 49 uddannelser) % Celler med mindre end fem elever er blændet af diskretionshensyn. Tabellen opgør fordelingen af nye og eksisterende læresteder på de enkelte institutioner, der er godkendt som praktikcenter. Institution Uddannelse Aftaler på nyt lærested Antal unikke nye læresteder Aftaler på eksisterende læresteder AARHUS TECH Anlægsstruktør, bygningsstruktør 2-18 Bygningsmaler Detailslagter 5-20 Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent Frisør Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Mediegrafiker Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Smedeuddannelsen Teknisk designer VVS-energiuddannelsen AMU Nordjylland Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør Lager- og terminaluddannelsen Serviceassistent AMU-Fyn Anlægsstruktør, bygningsstruktør Serviceassistent Aalborg Handelsskole Detailhandel med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Aarhus Universitet Tandklinikassistent Business College Syd Mommark Handelsuddannelse med specialer HkS - Sønderborg HS Tabelrapport 17

20 Institution Uddannelse Aftaler på nyt lærested Antal unikke nye læresteder Aftaler på eksisterende læresteder CELF - Center for Erhvervsrettede Anlægsstruktør, bygningsstruktør uddannelser Lolland Falster Automatik- og procesuddannelsen Cykel- og motorcykelmekaniker Detailhandel med specialer Elektriker Ernæringsassistent Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Smedeuddannelsen Teknisk designer CPH WEST, Uddannelsescenter Beklædningshåndværker København Vest Frisør Kontoruddannelse med specialer Smedeuddannelsen Campus Bornholm Ernæringsassistent Gastronom Kontoruddannelse med specialer Personvognsmekaniker 7-6 Smedeuddannelsen Campus Vejle Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Den jydske Haandværkerskole Elektriker Plastmager EUC Lillebælt Lager- og terminaluddannelsen Smedeuddannelsen EUC Nord Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Skibsmontør 5-38 Smedeuddannelsen 6-25 Snedkeruddannelsen EUC Nordvest Ernæringsassistent Industriteknikeruddannelsen Murer Personvognsmekaniker 5-29 Smedeuddannelsen EUC Nordvestsjælland Anlægsstruktør, bygningsstruktør Bygningsmaler Elektriker Lager- og terminaluddannelsen Murer 8 29 Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen 5-21 Teknisk isolatør Tabelrapport 18

21 Institution Uddannelse Aftaler på nyt lærested Antal unikke nye læresteder Aftaler på eksisterende læresteder EUC Sjælland Anlægsstruktør, bygningsstruktør Bygningsmaler Elektriker Frisør Mekaniker Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Smedeuddannelsen VVS-energiuddannelsen 5-31 EUC Syd Anlægsstruktør, bygningsstruktør Automatik- og procesuddannelsen Beklædningshåndværker Bygningsmaler Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent Frisør Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen 4-6 Tandklinikassistent Teknisk designer 7-60 VVS-energiuddannelsen Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen VVS-energiuddannelsen Erhvervsskolerne Aars Detailhandel med specialer -3-5 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Smedeuddannelsen Frederikshavn Handelsskole Detailhandel med specialer HANSENBERG Dyrepasser Frisør Gastronom Mediegrafiker Mekaniker Personvognsmekaniker 5-21 Smedeuddannelsen Teknisk designer Tjener VVS-energiuddannelsen Handelsskolen Silkeborg Kontoruddannelse med specialer Tabelrapport 19

22 Institution Uddannelse Aftaler på nyt lærested Antal unikke nye læresteder Aftaler på eksisterende læresteder Herningsholm Erhvervsskole Cykel- og motorcykelmekaniker Detailhandel med specialer Elektriker Frisør Handelsuddannelse med specialer Industriteknikeruddannelsen Kontoruddannelse med specialer Maskinsnedker Mediegrafiker - 10 Murer Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Tandklinikassistent Teknisk designer VVS-energiuddannelsen Hotel- og Restaurantskolen Ernæringsassistent Gastronom IBC International Business College Detailhandel med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Anlægsgartner Produktionsgartner Væksthusgartner 5-13 Kold College Anlægsgartner Gastronom 6-26 Væksthusgartner København Nord Detailhandel med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Københavns Tekniske Skole Anlægsstruktør, bygningsstruktør Industriteknikeruddannelsen Laboratorietandtekniker Mediegrafiker Murer Snedkeruddannelsen Teknisk designer Værktøjsuddannelsen Københavns Universitet Skov- og naturtekniker Tandklinikassistent Køge Handelsskole Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Learnmark Horsens Anlægsstruktør, bygningsstruktør Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Smedeuddannelsen Mercantec Anlægsstruktør, bygningsstruktør Automatik- og procesuddannelsen Detailhandel med specialer Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent Industriteknikeruddannelsen Kontoruddannelse med specialer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Professionshøjskolen VIA University Beklædningshåndværker College Tabelrapport 20

23 Institution Uddannelse Aftaler på nyt lærested Antal unikke nye læresteder Aftaler på eksisterende læresteder Roskilde Tekniske Skole Anlægsgartner Dyrepasser Elektriker Industriteknikeruddannelsen Maskinsnedker Mediegrafiker Mekaniker Murer Personvognsmekaniker Produktionsgartner Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Teknisk designer VVS-energiuddannelsen 5-26 Væksthusgartner 7-20 Rybners Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Frisør Gastronom Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen Murer 7-17 Personvognsmekaniker Skibsmontør Smedeuddannelsen Tandklinikassistent Teknisk designer VVS-energiuddannelsen Selandia Anlægsgartner Bygningsmaler 5-25 Detailhandel med specialer Elektriker Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Teknisk designer Skive Handelsskole Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Skive Tekniske Skole Elektriker Maskinsnedker Serviceassistent Snedkeruddannelsen 6-29 Værktøjsuddannelsen Slagteriskolen i Roskilde Detailslagter Ernæringsassistent Serviceassistent Svendborg Erhvervsskole Bygningsmaler Detailhandel med specialer Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Industriteknikeruddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Teknisk designer Tabelrapport 21

24 Institution Uddannelse Aftaler på nyt lærested Antal unikke nye læresteder Aftaler på eksisterende læresteder Syddansk Erhvervsskole Odense- Automatik- og procesuddannelsen Vejle Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Frisør Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Mediegrafiker Mekaniker Murer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Teknisk designer VVS-energiuddannelsen TEC - Technical Education Copenhagesen Automatik- og procesuddannel Bygningsmaler Cykel- og motorcykelmekaniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Finmekanikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Mekaniker Personvognsmekaniker Serviceassistent Skiltetekniker Smedeuddannelsen VVS-energiuddannelsen Tech College Aalborg Automatik- og procesuddannelsen Bygningsmaler Detailslagter Elektriker 9-78 Frisør Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lastvognsmekaniker Mediegrafiker Murer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Teknisk designer VVS-energiuddannelsen Teknisk Skole Silkeborg Autolakerer Bygningsmaler Ernæringsassistent Gastronom Karrosseriuddannelsen Personvognsmekaniker Skiltetekniker Smedeuddannelsen Tietgen Detailhandel med specialer Kontoruddannelse med specialer 5-20 Tabelrapport 22

25 Institution Uddannelse Aftaler på nyt lærested Antal unikke nye læresteder Aftaler på eksisterende læresteder Tradium Bygningsmaler Detailhandel med specialer Elektriker Frisør Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker 7-26 Smedeuddannelsen Teknisk designer UddannelsesCenter Personvognsmekaniker Ringkøbing Skjern Smedeuddannelsen Uddannelsescenter Holstebro Bygningsmaler Detailslagter 5-6 Ernæringsassistent Gastronom Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen Mekaniker Personvognsmekaniker Teknisk designer Viden Djurs Detailhandel med specialer Smedeuddannelsen Zealand Business College Detailhandel med specialer Kontoruddannelse med specialer Urmager Århus Købmandsskole Detailhandel med specialer Handelsuddannelse med specialer 5-7 Kontoruddannelse med specialer I alt Celler med mindre end fem elever er blændet af diskretionshensyn. Tabelrapport 23

26

27 7 Elevers forløb i praktikcentre Tabellen viser antallet af elever, der kommer direkte i en restaftale eller i en restaftale, efter at de har været i en kort aftale eller en delaftale, samt de elever, der kun har været i delaftale eller kort aftale. Desuden viser tabellen, hvor mange elever der i perioden ikke har været i en aftale. Populationen er afgrænset til elever i skolepraktik i perioden september 2013 maj Eleverne er fulgt i en periode på 12 måneder fra påbegyndelse i praktikcenteret. Tabellen viser elevernes forløb på uddannelsesniveau. Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Samlet population Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Beklædningshåndværker Bygningsmaler Cykel- og motorcykelmekaniker Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailslagter Dyrepasser Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Finmekaniker Frisør Gastronom Handelsuddannelse med specialer Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Maskinsnedker Mediegrafiker Murer Personvognsmekaniker Plastmager Produktionsgartner Serviceassistent Skibsmontør Skiltetekniker Skov- og naturtekniker Smed Tabelrapport 25

28 Fortsat fra forrige side Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Samlet population Snedker Tandklinikassistent Teknisk designer Teknisk isolatør Urmager VVS-energi Væksthusgartner Værktøjsuddannelsen I alt Celler med mindre end fem elever er blændet af diskretionshensyn. Tabellen viser elevernes forløb på de enkelte institutioner, der er godkendt som praktikcenter. Institution Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Population AARHUS TECH AMU Nordjylland Aalborg Handelsskole Aarhus Universitet Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygningsmaler Detailslagter Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent Frisør Gastronom Industri teknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Mediegrafiker Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Smed Teknisk designer VVS-energi Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør Lager- og terminaluddannelsen Serviceassistent Detailhandelsuddannelsen med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Tandklinikassistent Handelsuddannelse med specialer Tabelrapport 26

29 Institution Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Population CELF - Center Anlægsstruktør, bygningsstruktør for Erhvervsrettede uddannelser Automatik- og procesuddannelsen Lolland Fal- ster Cykel- og motorcykelmekaniker Detailhandelsuddannelsen med specialer Elektriker 6-15 Ernæringsassistent Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Murer 7-7 Personvognsmekaniker Serviceassistent Smed Teknisk designer CPH WEST, Uddannelsescenter Beklædningshåndværker Frisør København Vest Kontoruddannelse med specialer Smed Campus Bornholm Ernæringsassistent Gastronom Kontoruddannelse med specialer Personvognsmekaniker Smed Campus Vejle Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Den jydske Elektriker Haandværkerskole Plastmager Træfagenes byggeuddan nelse EUC Lillebælt Lager- og terminaluddannelsen Smed EUC Nord Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Skibsmontør Smed Snedker EUC Nordvest Ernæringsassistent Industriteknikeruddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smed Tabelrapport 27

30 Institution Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Population EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland EUC Syd Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsskolerne Aars Anlægsstruktør, bygningsstruktør Bygningsmaler Elektriker Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smed Teknisk isolatør Anlægsstruktør, bygningsstruktør Bygningsmaler Elektriker Frisør Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Smed VVS-energi Anlægsstruktør, bygningsstruktør Automatik- og procesuddannelsen Beklædningshåndværker Bygningsmaler Elektriker 6-9 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent Frisør Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smed Snedker Tandklinikassistent Teknisk designer VVS-energi Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedker VVS-energi Detailhandelsuddannelsen med specialer Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Smed Tabelrapport 28

31 Fortsat fra forrige side Institution Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Population HANSENBERG Dyrepasser Frisør Gastronom Mediegrafiker Personvognsmekaniker Smed Teknisk designer VVS-energi Handelsskolen Kontoruddannelse med Silkeborg specialer Herningsholm Cykel- og motorcykelmekaniker Erhvervsskole Detailhandelsuddannelsen med specialer Elektriker Frisør Handelsuddannelse med specialer Industriteknikeruddannelsen Maskinsnedker Mediegrafiker Murer Smed Snedker Tandklinikassistent Teknisk designer VVS-energi Hotel- og Restaurantskolen Ernæringsassistent Gastronom IBC International Detailhandelsuddannelsen Business College med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Anlægsgartner Produktionsgartner Væksthusgartner Kold College Anlægsgartner Gastronom Væksthusgartner København Detailhandelsuddannelsen Nord med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Københavns Anlægsstruktør, bygningsstruktør Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Laboratorietandtekniker Mediegrafiker Murer Snedker Teknisk designer Værktøjsuddannelsen Københavns Skov- og naturtekniker Universitet Tandklinikassistent Tabelrapport 29

32 Institution Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Population Køge Handelsskole Learnmark Horsens Mercantec Professionshøjskolen VIA University College Roskilde Tekniske Skole Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Anlægsstruktør, bygningsstruktør Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Smed Anlægsstruktør, bygningsstruktør Automatik- og procesuddannelsen Detailhandelsuddannelsen med specialer Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent Industriteknikeruddannelsen Kontoruddannelse med specialer Personvognsmekaniker Smed Beklædningshåndværker Anlægsgartner Dyrepasser Elektriker Industriteknikeruddannelsen Maskinsnedker Mediegrafiker Murer Personvognsmekaniker Produktionsgartner Smed Snedker Teknisk designer VVS-energi Væksthusgartner Tabelrapport 30

33 Institution Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Population Rybners Bygningsmaler Elektriker 6-14 Ernæringsassistent Frisør Gastronom Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen Murer 8-15 Personvognsmekaniker Skibsmontør Smed 6-10 Tandklinikassistent Teknisk designer VVS-energi Selandia Anlægsgartner Bygningsmaler Detailhandelsuddannelsen med specialer Elektriker Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smed Teknisk designer 8-13 Skive Handelsskole Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Skive Tekniske Skole Svendborg Erhvervsskole Elektriker Maskinsnedker Serviceassistent Snedker Værktøjsuddannelsen Bygningsmaler Detailhandelsuddannelsen med specialer Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Industriteknikeruddannelsen 6-10 Murer Personvognsmekaniker Smed Snedker Teknisk designer Tabelrapport 31

34 Institution Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Population Syddansk Erhvervsskole Automatik- og procesuddannelsen Odense-Vejle Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Frisør Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Mediegrafiker Mekaniker Murer Personvognsmekaniker Smed Snedker Teknisk designer VVS-energi TEC - Technical Automatik- og procesuddannelsen Education Copenhagen Bygningsmaler Cykel- og motorcykelmekaniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Finmekaniker Karrosseriuddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Mekaniker Personvognsmekaniker Serviceassistent Skiltetekniker Smed VVS-energi Tech College Automatik- og procesuddannelsen Aalborg Bygningsmaler Detailslagter Elektriker Frisør Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lastvognsmekaniker Mediegrafiker Mekaniker Murer Personvognsmekaniker Smed Teknisk designer VVS-energi Tabelrapport 32

35 Institution Uddannelse Antal elever direkte i restaftale Antal elever i restaftale efter en eller flere korte Antal elever i restaftale efter en eller flere del Antal elever kun i delaftale eller i korte Antal elever uden Population Teknisk Skole Silkeborg Tietgen Autolakerer Bygningsmaler Ernæringsassistent Gastronom Karrosseriuddannelsen Personvognsmekaniker Skiltetekniker Smed Detailhandelsuddannelsen med specialer Kontoruddannelse med specialer Tradium Bygningsmaler Detailhandelsuddannelsen med specialer Elektriker Frisør Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smed Teknisk designer Uddannelses- Personvognsmekaniker Center Ringkøbing Skjern Smed 5-8 Uddannelsescenter Holstebro Viden Djurs Zealand Business College Århus Købmandsskole Bygningsmaler Detailslagter Ernæringsassistent Gastronom Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen Mekaniker Personvognsmekaniker Teknisk designer Detailhandelsuddannelsen med specialer Smed Detailhandelsuddannelsen med specialer Kontoruddannelse med specialer Urmager Detailhandelsuddannelsen med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer I alt Tabelrapport 33

36 8 VFU-forløbenes rolle i elevernes forløb Tabellen viser antallet af elever, der efter et VFU-forløb indgår en restaftale. Populationen er afgrænset til elever i skolepraktik i perioden september 2013 september Eleverne er fulgt i en periode på 8 måneder fra påbegyndelse i praktikcenteret. Tabellen viser elevernes forløb indenfor de enkelte uddannelser. Uddannelse Antal elever i VFU, som efterfølges af en restaftale Antal elever i VFU efterfulgt af en kort aftale eller en delaftale Totalt antal elever i VFU inden 8 måneder Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Beklædningshåndværker Bygningsmaler Cykel- og motorcykelmekaniker Detailhandel med specialer Detailslagter Dyrepasser Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Finmekanikeruddannelsen Frisør Gastronom Handelsuddannelse med specialer Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Maskinsnedker Mediegrafiker Mekaniker 6-7 Murer Personvognsmekaniker Plastmager Produktionsgartner Serviceassistent Skibsmontør Skiltetekniker Skov- og naturtekniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Tabelrapport 34

37 Uddannelse Antal elever i VFU, som efterfølges af en restaftale Antal elever i VFU efterfulgt af en kort aftale eller en delaftale Totalt antal elever i VFU inden 8 måneder Tandklinikassistent Teknisk designer 5-17 Teknisk isolatør Urmager VVS-energiuddannelsen Væksthusgartner Værktøjsuddannelsen I alt Tabellen viser elevernes forløb på de enkelte institutioner, der er godkendt som praktikcenter. Institution Uddannelse Antal elever i VFU inden for 8 måneder Antal elever i VFU efterfulgt af en kort aftale eller en delaftale Antal elever i VFU, som efterfølges af en restaftale AARHUS TECH Anlægsstruktør, bygningsstruktør Bygningsmaler Detailslagter 21-8 Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent Frisør Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Mediegrafiker 20-6 Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Smedeuddannelsen Teknisk designer VVS-energiuddannelsen AMU Nordjylland Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør Lager- og terminaluddannelsen 17-5 Serviceassistent AMU-Fyn Anlægsstruktør, bygningsstruktør Serviceassistent Aalborg Handelsskole Detailhandel med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer 16-4 Aarhus Universitet Tandklinikassistent Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS Handelsuddannelse med specialer Tabelrapport 35

38 Institution Uddannelse Antal elever i VFU inden for 8 måneder Antal elever i VFU efterfulgt af en kort aftale eller en delaftale Antal elever i VFU, som efterfølges af en restaftale CELF - Center for Anlægsstruktør, bygningsstruktør Erhvervsrettede uddannelser Lolland Automatik- og procesuddannelsen Falster Cykel- og motorcykelmekaniker Detailhandel med specialer Elektriker Ernæringsassistent Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Murer Personvognsmekaniker 20-7 Serviceassistent Smedeuddannelsen 12-8 Teknisk designer CPH WEST, Uddannelsescenter Beklædningshåndværker Køben- Frisør havn West Kontoruddannelse med specialer 5-5 Smedeuddannelsen Campus Bornholm Ernæringsassistent Gastronom Kontoruddannelse med specialer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Campus Vejle Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Den jydske Haandværkerskole Elektriker Plastmager EUC Lillebælt Lager- og terminaluddannelsen Smedeuddannelsen EUC Nord Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Skibsmontør Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen EUC Nordvest Ernæringsassistent 28-4 Industriteknikeruddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen EUC Nordvestsjællantør Anlægsstruktør, bygningsstruk Bygningsmaler Elektriker 22-7 Lager- og terminaluddannelsen 19-9 Murer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Teknisk isolatør Tabelrapport 36

39 Institution Uddannelse Antal elever i VFU inden for 8 måneder Antal elever i VFU efterfulgt af en kort aftale eller en delaftale Antal elever i VFU, som efterfølges af en restaftale EUC Sjælland Anlægsstruktør, bygningsstruktør Bygningsmaler Elektriker Frisør Mekaniker Murer Personvognsmekaniker 35-9 Serviceassistent Smedeuddannelsen VVS-energiuddannelsen 28-7 EUC Syd Anlægsstruktør, bygningsstruktør Automatik- og procesuddannelsen 14-6 Beklædningshåndværker Bygningsmaler 7-1 Elektriker 8. 5 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent 35-9 Frisør Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen 9-6 Snedkeruddannelsen Tandklinikassistent Teknisk designer VVS-energiuddannelsen Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom 14-5 Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen VVS-energiuddannelsen 26-8 Erhvervsskolerne Aars Detailhandel med specialer Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Smedeuddannelsen Frederikshavn Handelsskole Detailhandel med specialer HANSENBERG Dyrepasser Frisør Gastronom Mediegrafiker Mekaniker Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Teknisk designer Tjener VVS-energiuddannelsen Handelsskolen Silkeborg Kontoruddannelse med specialer Tabelrapport 37

40 Institution Uddannelse Antal elever i VFU inden for 8 måneder Antal elever i VFU efterfulgt af en kort aftale eller en delaftale Antal elever i VFU, som efterfølges af en restaftale Herningsholm Erhvervsskole Hotel- og Restaurantskolen IBC International Business College Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Cykel- og motorcykelmekaniker Detailhandel med specialer Elektriker Frisør 12-5 Handelsuddannelse med specialer Industriteknikeruddannelsen Maskinsnedker Mediegrafiker Murer Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Tandklinikassistent Teknisk designer VVS-energiuddannelsen Ernæringsassistent Gastronom Detailhandel med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Anlægsgartner Produktionsgartner 19-9 Væksthusgartner Kold College Anlægsgartner Gastronom Væksthusgartner København Nord Detailhandel med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Københavns Tekniske Anlægsstruktør, bygningsstruktør Skole Industriteknikeruddannelsen Laboratorietandtekniker Mediegrafiker 20-6 Murer Snedkeruddannelsen Teknisk designer Værktøjsuddannelsen Københavns Universitet Skov- og naturtekniker Tandklinikassistent Køge Handelsskole Kontoruddannelse med specialer 37-9 Kontoruddannelse, generel Learnmark Horsens Anlægsstruktør, bygningsstruktør Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Smedeuddannelsen Mercantec Anlægsstruktør, bygningsstruktør Automatik- og procesuddannelsen Detailhandel med specialer Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent 25-6 Industriteknikeruddannelsen 10-3 Kontoruddannelse med specialer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Tabelrapport 38

41 Institution Uddannelse Antal elever i VFU inden for 8 måneder Antal elever i VFU efterfulgt af en kort aftale eller en delaftale Antal elever i VFU, som efterfølges af en restaftale VIA University College Roskilde Tekniske Skole Beklædningshåndværker Anlægsgartner Dyrepasser Elektriker Industriteknikeruddannelsen Maskinsnedker Mediegrafiker Mekaniker Murer Personvognsmekaniker Produktionsgartner Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Teknisk designer VVS-energiuddannelsen Væksthusgartner Rybners Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent 8-5 Frisør Gastronom Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker Skibsmontør Smedeuddannelsen 15-7 Tandklinikassistent Teknisk designer VVS-energiuddannelsen Selandia Anlægsgartner Bygningsmaler Detailhandel med specialer Elektriker Gastronom 13-7 Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Personvognsmekaniker 52-6 Smedeuddannelsen Teknisk designer Skive Handelsskole Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde Svendborg Erhvervsskole Elektriker Maskinsnedker Serviceassistent Snedkeruddannelsen Værktøjsuddannelsen Detailslagter Ernæringsassistent Serviceassistent Bygningsmaler Detailhandel med specialer Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Industriteknikeruddannelsen Murer - - Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Teknisk designer Tabelrapport 39

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Indledning Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet skal ansøge om godkendelse til at udbyde grundforløbenes første og anden del (GF1 og GF2)

Læs mere

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud I dette dokument kigges der nærmere på den stedlige placering af det nuværende EUD-udbud. Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet kan

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR DAGENS PROGRAM Uddannelsesveje Parathedsvurdering Øvelser www.ug.dk Kahoot Videregående uddannelse Eventuelt supplerende kurser og fag ERHVERVSUDDANNELSE 4 OMRÅDER,

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2020 Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 25. oktober 2019 Sagsnr.: 19/12665 1) Beklædningshåndværker EUC

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune For elever tilknyttet EUC Nord Igangværende aftaler Igangværende aftaler Antal SKP elever Antal SKP elever bosat i Brønderslev Kommune............

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter: erhvervsuddannelserne i Skive 2018-2021 Parter: Indhold Baggrund...3 Aftale...3 Mål...4 Erhvervsuddannelser...4 Erhvervsskoler...4 Styregruppe...5 Aftaleperiode...5 Samarbejdsform...5 Dato og underskrift:...6

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer Juli 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 50 55 College360 6 6 Den jydske Haandværkerskole 18 18 Erhvervsskolen Nordsjælland 14 17 EUC Nord 23 26 EUC Nordvest 4 5 9 EUC Nordvestsjælland 18 21 EUC Sjælland 7 15

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer November 2018 CELF 30 33 Den jydske Haandværkerskole 13 13 Erhvervsskolen Nordsjælland 20 20 EUC Nord 11 13 EUC Nordvest 5 EUC Nordvestsjælland 7 9 EUC Sjælland 16 17 EUC Syd 14 15 HANSENBERG 16 16 Herningsholm

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer Februar Campus Bornholm 7 7 CELF 39 43 Den jydske Haandværkerskole 11 11 Erhvervsskolen Nordsjælland 6 21 27 EUC Nord 4 15 19 EUC Nordvest 5 7 EUC Nordvestsjælland 4 7 11 EUC Sjælland 20 22 EUC Syd 15

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer August 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 40 45 College360 5 5 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 4 22 26 EUC Nord 4 18 22 EUC Nordvest 4 6 10 EUC Nordvestsjælland 13 15 EUC Sjælland

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over drøftede uddannelser, hvor der er enighed med REU

Tabel 1: Oversigt over drøftede uddannelser, hvor der er enighed med REU Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 292 Offentligt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 30. september 2016 Sagsnr. 16/10160 Resultat af udbudsrunden ift. drøftelserne med Rådet

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. Bygningssnedker maskinsnedker Elektriker

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. maskinsnedker Elektriker Bygningsmaler

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 30/4. 2016 AMU Nordjylland 49 24 74 AMU-Fyn 10 14 Campus Bornholm 29 29 CELF 25 25 11 79 141 Den jydske Haandværkerskole 180 184 Erhvervsskolen Nordsjælland 69 210 281 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1503 af 13/12/2018 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/16441 Senere ændringer til

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nordvestsjælland. Skolerapport. Svarprocent: 46% (142/309)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nordvestsjælland. Skolerapport. Svarprocent: 46% (142/309) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport EUC Nordvestsjælland Svarprocent: 46% (142/309) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2018 TIL 31. DEC. 2018 GRUNDFORLØB 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dansk C 9,7 3 D 6,0 12 E 9,4 25 Dansk, eux C 9,7 6 Engelsk E 12,0 3 Engelsk, eux C 9,8 4

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Herningsholm Erhvervsskole. Skolerapport. Svarprocent: 49% (423/859)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Herningsholm Erhvervsskole. Skolerapport. Svarprocent: 49% (423/859) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 49% (423/859) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Til lovforslag nr. L 104 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2017 TIL 31. DEC. 2017 Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport GRUNDFORLØB

Læs mere

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser ANALYSE Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser Der er væsentlige forskelle på, hvor mange der bliver iværksættere, på tværs af forskellige ungdomsuddannelsesvalg. Det er langt

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere