Resultater i antal og procent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater i antal og procent"

Transkript

1 Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 26

2 Er du glad for din skole? Ja, altid 59 / 26.22% Ja, for det meste 139 / 61.78% Ikke så tit 20 / 8.89%, slet ikke 7 / 3.11% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen 59 / 26.22% Ja, de fleste 120 / 53.33% Ja, en eller nogle enkelte 43 / 19.11%, ingen af dem 3 / 1.33% Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? - glæder du dig til at se dine klassekammerater? Altid 31 / 13.78% 148 / 65.78% For det meste 122 / 54.22% 66 / 29.33% Ikke så tit 53 / 23.56% 6 / 2.67% 19 / 8.44% 5 / 2.22% Er du glad for den klasse, du går i? Ja, altid 137 / 60.89% Ja, for det meste 83 / 36.89% Ikke så tit 1 / 0.44%, slet ikke 4 / 1.78% Føler du dig tryg i klassen? Ja, altid 147 / 65.33% Ja, for det meste 70 / 31.11% Ikke så tit 6 / 2.67%, slet ikke 2 / 0.89% Kan du lide dine kammerater i klassen? Ja, dem alle sammen 82 / 36.44% Ja, de fleste 130 / 57.78% Ja, en eller nogle enkelte 12 / 5.33%, ingen af dem 1 / 0.44% Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? Ja, tit 130 / 57.78% Engang imellem 80 / 35.56% Sjældent 9 / 4% Aldrig 6 / 2.67% Klassen og kammeraterne Side 2 af 26

3 Hvor mange venner har du i din klasse? Hvor mange fra din klasse, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? Ingen 3 / 1.33% 4 / 1.78% 13 / 5.78% En enkelt 2 / 0.89% 15 / 6.67% 49 / 21.78% / 14.67% 81 / 36% 126 / 56% Mere end / 83.11% 125 / 55.56% 37 / 16.44% Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? Ja, altid 103 / 45.78% 5 / 2.22% 19 / 8.44% Ja, for det meste 100 / 44.44% 9 / 4% 11 / 4.89% Engang imellem 19 / 8.44% 47 / 20.89% 127 / 56.44% 3 / 1.33% 164 / 72.89% 68 / 30.22% Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? Ja, i høj grad 153 / 68% Ja, i nogen grad 68 / 30.22%, kun i mindre grad 3 / 1.33%, slet ikke 1 / 0.44% Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? Ja 137 / 60.89% 41 / 18.22% Ved ikke 47 / 20.89% Hvem har lavet disse regler? Eleverne og klasselæreren 111 / 81.02% Eleverne alene 3 / 2.19% Klasselæreren alene 14 / 10.22% Ved ikke 9 / 6.57% 137 Side 3 af 26

4 Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? Ja, altid 56 / 40.88% Ja, for det meste 71 / 51.82% Engang imellem 8 / 5.84% 2 / 1.46% 137 Hvor tit oplever du, at andre elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer overfor hinanden? Hver dag 12 / 8.76% Næsten hver dag 20 / 14.6% Engang imellem 87 / 63.5% 18 / 13.14% 137 Mobning Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Ja, mange gange 2 / 0.89% Ja, flere gange 3 / 1.33% Ja, en enkelt gang 12 / 5.33% 208 / 92.44% Når du er blevet mobbet er det så af... - nogle fra din egen klasse? Ja 11 / 64.71% 6 / 35.29% 17 - nogle fra en anden klasse? 10 / 58.82% 7 / 41.18% 17 Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? Ja, mange gange 1 / 0.44% Ja, flere gange 9 / 4% Ja, en enkelt gang 14 / 6.22% 201 / 89.33% Side 4 af 26

5 Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? Ja 78 / 34.67% 147 / 65.33% Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det ikke? Ja 47 / 60.26% 55 / 70.51% 31 / 39.74% 23 / 29.49% Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? Ja, helt bestemt 133 / 59.11% 60 / 26.67% Ja, måske 75 / 33.33% 112 / 49.78%, det tror jeg ikke 12 / 5.33% 45 / 20%, helt bestemt ikke 5 / 2.22% 8 / 3.56% Synes du, at der er mobning i din klasse? Rigtig meget 2 / 0.89% Meget 4 / 1.78% Hverken meget eller lidt 18 / 8% Lidt 52 / 23.11% Meget lidt eller slet ikke 149 / 66.22% Side 5 af 26

6 Øgenavne/grimme ord Hånlige kommentarer Udelukkelse (at blive holdt udenfor) Fysiske overgreb (fx skub, slag, spark) Ubehagelige SMS'er Andet Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) 63 / 82.89% 43 / 56.58% 34 / 44.74% 24 / 31.58% 9 / 11.84% 23 / 30.26% 76 I klasseværelset På gangen I skolegården På toiletterne I aulaen (eller andre fællesrum) På vej til skole På vej hjem fra skole Andre steder Det ved jeg ikke Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) 60 / 78.95% 30 / 39.47% 29 / 38.16% 3 / 3.95% 13 / 17.11% 4 / 5.26% 11 / 14.47% 28 / 36.84% 16 / 21.05% 76 Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? Ja, mange gange 1 / 0.44% Ja, flere gange 6 / 2.67% Ja, en enkelt gang 19 / 8.44% 199 / 88.44% Side 6 af 26

7 Har din skole regler mod mobning? Ja 138 / 61.33% 11 / 4.89% Ved ikke 76 / 33.78% Klasselæreren Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? Ja, meget 82 / 36.44% 128 / 56.89% Ja, noget 93 / 41.33% 63 / 28% Hverken meget eller lidt 31 / 13.78% 22 / 9.78%, kun lidt 14 / 6.22% 8 / 3.56%, slet ikke 5 / 2.22% 4 / 1.78% Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? Ja, meget tit 19 / 8.44% 26 / 11.56% Ja, tit 78 / 34.67% 51 / 22.67% Sommetider 102 / 45.33% 114 / 50.67% 26 / 11.56% 34 / 15.11% Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? Ja, altid 24 / 10.67% 5 / 2.22% Ja, for det meste 49 / 21.78% 15 / 6.67% Sommetider 56 / 24.89% 33 / 14.67% 45 / 20% 102 / 45.33%, for jeg har ingen problemer 51 / 22.67% 70 / 31.11% Side 7 af 26

8 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? Ja, altid 93 / 41.33% Ja, for det meste 57 / 25.33% Sommetider 34 / 15.11% 11 / 4.89% Ved ikke 30 / 13.33% Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? Ja, altid 44 / 19.56% Ja, for det meste 63 / 28% Sommetider 39 / 17.33% 26 / 11.56% Ved ikke 53 / 23.56% Timerne og undervisningen Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? Jeg er en af de bedste 45 / 20% 46 / 20.44% Der er nogle få, der er bedre end mig 88 / 39.11% 81 / 36% Der er mange, der er bedre end mig 30 / 13.33% 29 / 12.89% Det er forskelligt fra fag til fag 56 / 24.89% 38 / 16.89% Ved ikke 6 / 2.67% 31 / 13.78% Keder du dig i timerne? Ja, meget tit 33 / 14.67% Ja, tit 37 / 16.44% Sommetider 95 / 42.22% Sjældent 52 / 23.11% Aldrig 8 / 3.56% Får du ros af lærerne for dit arbejde? 28 / 12.44% 83 / 36.89% 96 / 42.67% 14 / 6.22% 4 / 1.78% Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? 32 / 14.22% 40 / 17.78% 98 / 43.56% 38 / 16.89% 17 / 7.56% Savner du at arbejde mere alene om opgaver? 6 / 2.67% 14 / 6.22% 53 / 23.56% 100 / 44.44% 52 / 23.11% Side 8 af 26

9 Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) Ja, meget tit 27 / 12% Ja, tit 46 / 20.44% Sommetider 99 / 44% Sjældent 31 / 13.78% Aldrig 22 / 9.78% Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? For store krav 22 / 9.78% Passende krav 189 / 84% For små krav 14 / 6.22% Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Synes du, at du lærer noget i skolen? Ja, altid 12 / 5.33% 3 / 1.33% 4 / 1.78% 85 / 37.78% Ja, for det meste 92 / 40.89% 16 / 7.11% 28 / 12.44% 99 / 44% Sommetider 78 / 34.67% 90 / 40% 122 / 54.22% 30 / 13.33% Sjældent 34 / 15.11% 90 / 40% 50 / 22.22% 5 / 2.22% Aldrig 9 / 4% 26 / 11.56% 21 / 9.33% 6 / 2.67% Side 9 af 26

10 Når det er læreren, der underviser os Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser Når vi arbejder hver for sig Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag Andet Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) 172 / 76.44% 124 / 55.11% 29 / 12.89% 89 / 39.56% 108 / 48% 134 / 59.56% 93 / 41.33% Stress Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? For mange 58 / 25.78% Passende 161 / 71.56% For få 6 / 2.67% Føler du dig stresset på grund af dine lektier? Ja, altid 18 / 8% Ja, tit 30 / 13.33% Sommetider 126 / 56% 51 / 22.67% Har du fritidsjob? Ja 86 / 38.22% 139 / 61.78% Side 10 af 26

11 Hvor mange timer arbejder du om ugen? 1-3 timer pr. uge 25 / 29.07% 4-6 timer pr uge 37 / 43.02% 7-9 timer pr. uge 12 / 13.95% 10 timer eller mere pr. uge 12 / 13.95% 86 Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? Ja, mange 27 / 12% Ja, nogle 103 / 45.78% Ikke ret mange 78 / 34.67%, ingen 17 / 7.56% Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? Mindre end ½ time hver dag 55 / 42.31% ½-1 time om dagen 61 / 46.92% 1-2 timer om dagen 9 / 6.92% Mere end 2 timer hver dag 5 / 3.85% 130 Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter? Ingen 39 / 17.33% 1 26 / 11.56% 2 40 / 17.78% 3 60 / 26.67% 4 31 / 13.78% 5 eller flere 29 / 12.89% Synes du, at du generelt har for meget at se til? Ja, altid 13 / 5.78% Ja, tit 43 / 19.11% Sommetider 114 / 50.67% 55 / 24.44% Rammer 1 Side 11 af 26

12 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? Helt i orden 100 / 44.44% Nogenlunde i orden 92 / 40.89% Ikke i orden 28 / 12.44% Ved ikke/findes ikke 5 / 2.22% - pladsforholdene i klassen? 105 / 46.67% 82 / 36.44% 34 / 15.11% 4 / 1.78% - indretningen af klassen? 94 / 41.78% 108 / 48% 19 / 8.44% 4 / 1.78% - antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? 86 / 38.22% 85 / 37.78% 47 / 20.89% 7 / 3.11% - indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde? 59 / 26.22% 114 / 50.67% 41 / 18.22% 11 / 4.89% - skolens faglokaler? 126 / 56% 74 / 32.89% 15 / 6.67% 10 / 4.44% - adgang til PC'ere? 147 / 65.33% 58 / 25.78% 16 / 7.11% 4 / 1.78% - muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? 93 / 41.33% 82 / 36.44% 39 / 17.33% 11 / 4.89% - toiletforholdene på skolen? 17 / 7.56% 65 / 28.89% 134 / 59.56% 9 / 4% - antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? 60 / 26.67% 112 / 49.78% 46 / 20.44% 7 / 3.11% - skolens legeplads? 111 / 49.33% 78 / 34.67% 27 / 12% 9 / 4% - skolegården? 88 / 39.11% 89 / 39.56% 40 / 17.78% 8 / 3.56% - skolens boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder? 113 / 50.22% 83 / 36.89% 21 / 9.33% 8 / 3.56% Side 12 af 26

13 Hvad er dit indtryk af... - jeres fælles indendørs opholdsarealer (fx aula og andre fællesrum)? - skolens gangarealer? Det er et godt/rart sted at være 109 / 48.44% 111 / 49.33% Det er hverken godt eller dårligt 87 / 38.67% 85 / 37.78% Det er et trist/kedeligt sted at være 15 / 6.67% 22 / 9.78% Ved ikke/findes ikke 14 / 6.22% 7 / 3.11% - skolens kantine? 69 / 30.67% 67 / 29.78% 32 / 14.22% 57 / 25.33% - skolens idrætslokale eller hal? 119 / 52.89% 74 / 32.89% 28 / 12.44% 4 / 1.78% - jeres udearealer (fx hyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? 96 / 42.67% 76 / 33.78% 27 / 12% 26 / 11.56% Hvordan vurderer du... - vedligeholdelsen af skolen? - farverne på væggene? Helt i orden 97 / 43.11% 105 / 46.67% Nogenlunde i orden 107 / 47.56% 73 / 32.44% Ikke i orden 21 / 9.33% 47 / 20.89% - udsmykningen på skolen (planter, billeder osv.)? 92 / 40.89% 89 / 39.56% 44 / 19.56% Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? Ja, i høj grad 22 / 9.78% 26 / 11.56% Ja, i nogen grad 67 / 29.78% 43 / 19.11% Ikke ret meget 65 / 28.89% 69 / 30.67%, slet ikke 36 / 16% 47 / 20.89% Ved ikke 35 / 15.56% 40 / 17.78% Side 13 af 26

14 Spændende Grim Hyggelig Kold Trist Velholdt Kedelig Lys Nedslidt Mørk Pæn Indbydende Upersonlig Rar Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? 69 / 30.67% 64 / 28.44% 103 / 45.78% 73 / 32.44% 51 / 22.67% 86 / 38.22% 99 / 44% 100 / 44.44% 54 / 24% 36 / 16% 92 / 40.89% 56 / 24.89% 53 / 23.56% 133 / 59.11% Side 14 af 26

15 Aktivitetsmuligheder Hvor tit er du fysisk aktiv (bevæger dig, klatrer, løber osv.) i frikvarteret? Hvor tit er du fysisk aktiv i de timer, hvor der ikke står gymnastik eller svømning på skemaet? Meget tit 80 / 35.56% 34 / 15.11% Tit 66 / 29.33% 60 / 26.67% Af og til 56 / 24.89% 83 / 36.89% 23 / 10.22% 48 / 21.33% Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter udendørs? Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter indendørs? Ja, mange 45 / 20% 30 / 13.33% Ja, en del 109 / 48.44% 94 / 41.78% Ikke ret mange 60 / 26.67% 70 / 31.11%, næsten ingen 11 / 4.89% 31 / 13.78% Rammer 2 Side 15 af 26

16 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden - mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? 135 / 60.27% 79 / 35.27% 10 / 4.46% - stolene, du sidder på? 65 / 29.02% 87 / 38.84% 72 / 32.14% - mulighederne for at kunne indstille din stol? 39 / 17.41% 79 / 35.27% 106 / 47.32% - mulighederne for at kunne indstille dit bord? 73 / 32.59% 109 / 48.66% 42 / 18.75% - lyset til at kunne se at læse og skrive? 146 / 65.18% 67 / 29.91% 11 / 4.91% - mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? 138 / 61.61% 76 / 33.93% 10 / 4.46% Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende... Træk i klasselokalet? Hver dag 19 / 8.48% Næsten hver dag 37 / 16.52% Af og til 94 / 41.96% 74 / 33.04% For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? 44 / 19.64% 51 / 22.77% 83 / 37.05% 46 / 20.54% Larm og støj? 39 / 17.41% 79 / 35.27% 84 / 37.5% 22 / 9.82% For skarpt dagslys? 12 / 5.36% 30 / 13.39% 78 / 34.82% 104 / 46.43% For lidt dagslys? 17 / 7.59% 15 / 6.7% 88 / 39.29% 104 / 46.43% Rod? 43 / 19.2% 49 / 21.88% 88 / 39.29% 44 / 19.64% Dårlig lugt? 23 / 10.27% 41 / 18.3% 85 / 37.95% 75 / 33.48% Rengøring? 43 / 19.2% 49 / 21.88% 84 / 37.5% 48 / 21.43% Ventilation og udluftning? 51 / 22.77% 51 / 22.77% 64 / 28.57% 58 / 25.89% Side 16 af 26

17 Sikkerhed Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? Ja 206 / 91.96% 10 / 4.46% Ved ikke 8 / 3.57% Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? Ja, mange gange 18 / 8.04% Ja, nogle gange 29 / 12.95% Ja, et par gange 46 / 20.54% Ja, en enkelt gang 33 / 14.73% 98 / 43.75% Indendørs Udendørs I forbindelse med undervisningen I et frikvarter Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser) 66 / 52.38% 84 / 66.67% 25 / 19.84% 91 / 72.22% 126 Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? Det var alvorligt 8 / 6.35% Det var lidt alvorligt 47 / 37.3% Det var ikke noget særligt 71 / 56.35% 126 Side 17 af 26

18 Kost og rygning Hvor tit spiser du morgenmad? Hver dag 152 / 67.86% Næsten hver dag 29 / 12.95% Af og til 22 / 9.82% 21 / 9.38% Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund? Altid 75 / 33.48% For det meste 103 / 45.98% Af og til 34 / 15.18% 12 / 5.36% Hvor tit spiser du frokost? Hver dag 119 / 53.13% Næsten hver dag 67 / 29.91% Af og til 28 / 12.5% 10 / 4.46% Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? Altid 71 / 31.7% For det meste 107 / 47.77% Af og til 37 / 16.52% 9 / 4.02% Ryger du? Ja 9 / 4.02% 202 / 90.18% Sommetider 13 / 5.8% Føler du dig generet af rygning på skolens område? 41 / 18.3% 154 / 68.75% 29 / 12.95% Helbred og velbefindende Hvordan synes du, at dit helbred er? Rigtig godt 121 / 54.02% Godt 93 / 41.52% Mindre godt 7 / 3.13% Dårligt 3 / 1.34% Side 18 af 26

19 Hvor tit har du... - hovedpine? Hver dag eller næsten hver dag 7 / 3.13% En eller flere gange om ugen 18 / 8.04% En eller flere gange om måneden 71 / 31.7% En eller flere gange i løbet af et halvt år 52 / 23.21% 76 / 33.93% - mavepine? 4 / 1.79% 10 / 4.46% 67 / 29.91% 47 / 20.98% 96 / 42.86% - feber? 2 / 0.89% 1 / 0.45% 12 / 5.36% 73 / 32.59% 136 / 60.71% - problemer med astma og/eller allergi? 9 / 4.02% 12 / 5.36% 17 / 7.59% 15 / 6.7% 171 / 76.34% - problemer med eksem/udslæt? 6 / 2.68% 8 / 3.57% 10 / 4.46% 20 / 8.93% 180 / 80.36% - ondt i nakke, ryg eller skuldre? 13 / 5.8% 22 / 9.82% 43 / 19.2% 58 / 25.89% 88 / 39.29% - smerter andre steder i kroppen? 8 / 3.57% 16 / 7.14% 37 / 16.52% 49 / 21.88% 114 / 50.89% - andre helbredsproblemer? 5 / 2.23% 6 / 2.68% 15 / 6.7% 25 / 11.16% 173 / 77.23% Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du været i rigtig godt humør? - har du følt dig godt tilpas? Hele tiden 55 / 24.55% 70 / 31.25% Det meste af tiden 128 / 57.14% 109 / 48.66% En del af tiden 29 / 12.95% 34 / 15.18% Lidt af tiden 8 / 3.57% 7 / 3.13% Slet ikke 4 / 1.79% 4 / 1.79% - har du været ked af det? 3 / 1.34% 8 / 3.57% 16 / 7.14% 98 / 43.75% 99 / 44.2% - har du følt dig ensom? 4 / 1.79% 10 / 4.46% 15 / 6.7% 40 / 17.86% 155 / 69.2% - har du følt dig træt og uoplagt? 11 / 4.91% 23 / 10.27% 40 / 17.86% 78 / 34.82% 72 / 32.14% - har du haft svært ved at koncentrere dig? 12 / 5.36% 21 / 9.38% 36 / 16.07% 92 / 41.07% 63 / 28.13% Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? Intet fravær 97 / 43.3% 1-3 dage 77 / 34.38% 3-6 dage 26 / 11.61% 6-9 dage 12 / 5.36% 9 dage eller mere 12 / 5.36% Side 19 af 26

20 Jeg har været syg Jeg har svært ved at følge med i timerne Jeg har det ikke godt i klassen Jeg har det ikke godt med en eller flere af lærerne Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden Jeg er træt af skolen i det hele taget Jeg har travlt med andre ting Jeg kan ikke komme op om morgenen Jeg kan ikke nå at lave mine lektier/opgaver Andet Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) 112 / 88.19% 9 / 7.09% 6 / 4.72% 10 / 7.87% 16 / 12.6% 20 / 15.75% 9 / 7.09% 21 / 16.54% 13 / 10.24% 45 / 35.43% 127 Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? Ja 84 / 66.14% 43 / 33.86% 127 Konflikter Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? Meget tit 33 / 14.67% Engang imellem 82 / 36.44% Ikke ret tit 68 / 30.22% 42 / 18.67% Side 20 af 26

21 Det er konflikter i klassen Det er konflikter på tværs af klasser Det er konflikter mellem pigerne Det er konflikter mellem drengene Det er konflikter mellem piger og drenge Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker Det er konflikter i forhold til regler på skolen Det er konflikter mellem elever og lærere Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) 94 / 51.37% 94 / 51.37% 103 / 56.28% 71 / 38.8% 84 / 45.9% 57 / 31.15% 41 / 22.4% 57 / 31.15% 183 Misforståelser Sladder/rygter Grimt sprog Uenighed om hvem der skal bestemme hvad Forskellighed Mangel på respekt for hinanden Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting Andet Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) 106 / 57.92% 102 / 55.74% 110 / 60.11% 71 / 38.8% 57 / 31.15% 84 / 45.9% 36 / 19.67% 73 / 39.89% 183 Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? Meget tit 12 / 5.33% Engang imellem 37 / 16.44% Ikke ret tit 73 / 32.44% 103 / 45.78% Side 21 af 26

22 Det er konflikter i klassen Det er konflikter på tværs af klasser Det er konflikter mellem mig og en anden elev Det er konflikter mellem mig og flere andre elever Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker Det er konflikter i forhold til regler på skolen Det er konflikter mellem mig og lærerne Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) 66 / 54.1% 49 / 40.16% 62 / 50.82% 44 / 36.07% 31 / 25.41% 27 / 22.13% 25 / 20.49% 122 Misforståelser Sladder/rygter Grimt sprog Uenighed om hvem der skal bestemme hvad Forskellighed Mangel på respekt for hinanden Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting Andet Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) 72 / 59.02% 54 / 44.26% 63 / 51.64% 48 / 39.34% 46 / 37.7% 47 / 38.52% 18 / 14.75% 55 / 45.08% 122 Side 22 af 26

23 Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? Ja, tit 4 / 1.78% 57 / 25.33% 68 / 30.22% Ja, engang imellem 32 / 14.22% 90 / 40% 97 / 43.11% Ikke ret tit 59 / 26.22% 47 / 20.89% 37 / 16.44% 130 / 57.78% 31 / 13.78% 23 / 10.22% Point og søjlediagram Emne Kost og rygning 7.3 Konflikter 6.0 Klassen og kammeraterne 8.3 Klasselæreren 6.9 Helbred og generelt velbefindende Point 0-10 (10 er bedst) Timerne og undervisningen 6.1 Stress 6.1 Stoppet mobning 6.0 Sikkerhed 7.8 Regler uddybet 7.3 Rammer Rammer Mobning Generel tilfredshed 8.1 Fravær uddybet 6.6 Beskriv skader 6.9 Aktivitetsmuligheder 6.3 Side 23 af 26

24 Bonusresultater point og søjlediagram Emne Bonus emne: Medindflydelse Point 0-10 (10 er bedst) Bonus emne: Sundhed 6.5 Bonus emne: Social trivsel Bonus emne: Læring 6.9 Side 24 af 26

25 Emne Bonus emne: Lærerelevrelation Bonus emne: Det fysisk/æstetiske miljø Point 0-10 (10 er bedst) Side 25 af 26

26 Egne emner og spørgsmål skolefritidshjemmet Ja Ved ikke ja nej Kan du selv indstille din stol? 55 / 24.55% 23 / 10.27% 33 / 14.73% 148 / 66.07% Side 26 af 26

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2010 Hold: 5. klasse 2010, 6. klasse 2010 Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' på Østervangskolen 2009 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a M, K 9b Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin (4. - 8. årgang)' 2009 4Å, 5Å, 6Å, 7Å, 8Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin Undervisningsmiljøundersøgelse for 3. 6. klassetrin Vadehavsskolen maj 2010. 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder

Læs mere

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse.

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse. Stor gruppe. 2007 Undervisningsmiljø undersøgelse. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 2 / 15% 10 / 77% 1 / 8% 0 / 0% Ja, dem alle

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 12 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 30 / 45% 33 / 50% 3 / 5% 0 / 0% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007 1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i 4.-9. klasse Oktober 2007 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5%

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet 23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 bakkeskolen 7.a, bakkeskolen 7.b, bakkeskolen 7.c, bakkeskolen 8. a, bakkeskolen 8.b, bakkeskolen 9.c, bakkeskolen 10.a M, K Ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. December 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 1. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Svarfordelingsrapport: mellemtrin

Svarfordelingsrapport: mellemtrin Rapporten er lavet d.07-0-204 Svarfordelingsrapport: mellemtrin 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Målsætningsdato: Startdato: 07-07-203 Slutdato: 07-0-204 Denne rapport: Mellemtrin

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. september 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 26. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 3. årg.2009 3a, 3b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for din skole? Ja, altid 15 / 46.88% Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere