OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28

2 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 NY CHANCE TIL ALLE 6 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN 8 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse AKTIVERINGSGRADER 12 Aktiveringsindsatsen skal være med til at forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet 1 RETTIDIGHED 13 Ret og pligt til aktivering og jobsamtaler 1 SYGEDAGPENGEFORLØB 14 Stigning i sygedagpengeforløb er en udfordring for jobcentrene. 1 Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland

3 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG Opfølgning på beskæftigelsesministerens 3 mål for indsatsen samt 3 relevante indikatorer på beskæftigelsesområdet. I denne opfølgningsrapport gives et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Aalborg. I juni 28 modtog fuldtidspersoner en offentlig forsørgelsesydelse i Aalborg Kommune, heraf modtog en kommunal ydelse. De nævnte tal svarer til, at 14,7 procent af befolkningen i alderen år i Aalborg Kommune modtog en offentlig forsørgelsesydelse. Fra juni 27 til juni 28 er der sket et samlet fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse på 8,8 procent. Ses der udelukkende på de kommunale ydelser er der i samme periode kun sket et fald på 1,7 procent. SAMMENFATNING Udviklingen i arbejdskraftreserven viser, at der er sket et stort fald i antallet af personer i arbejdskraftreserven. Her er der sket et særligt stort fald i antallet af dagpengemodtagere. Fra april til juni 28 sker der imidlertid også et kraftigt fald i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Noget af det store fald kan forklares ved, at der er blevet rettet op på tidligere fejlregistreringer. I juni 28 blev 4 procent af de ledighedsberørte i Jobcenter Aalborg berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed. Indsatsen for målgruppen under En ny chance til alle sluttede den 1. juli 28. Resultaterne af indsatsen viser, at 16,9 procent af målgruppen for En ny chance til Alle i Jobcenter Aalborg er kommet i job eller ordinær uddannelse efter 2. kvartal 28. Dertil kommer, at målgruppen har været i stand til at forsørge sig selv i 12,9 procent af tiden, mens målgruppen har været i aktivitet i 25,3 procent af tiden. Der har i Jobcenter Aalborg været et samlet fald i antallet af årige ledige på 14 procent. I perioden december 26 til juni 28 er antallet af unge dagpengemodtagere blevet nedbragt væsentlig mere end antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. I 1. halvår af 28 har antallet af ledige kontant-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere har været stigende. I juni 28 var der fuldtidspersoner på sygedagpenge i Jobcenter Aalborg. Udviklingen på området drives frem af et kraftigt fald i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på -26 uger, mens der ses en stigende tendens i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger. I juni 28 var der sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i Jobcenter Aalborg. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 28 for Jobcenter Aalborg 1

4 Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultater og effekter af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis når jobcentrenes nye resultater på ministerens 3 mål foreligger. I denne rapport følges der op på resultaterne af ministerens 3 mål. Udover ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen indeholder opfølgningsrapporten data for 3 udvalgte beskæftigelsesindikatorer, indikatorer som også er indeholdt i den årlige Resultatrevision, som jobcentrene kan trække på Det drejer sig om aktiveringsgrader, rettidighed og sygedagpengeforløb. I opfølgningsrapporten indgår der data for det enkelte jobcenter, den klynge af sammenlignelige jobcentre, som jobcentret indgår i 1, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 1 Jobcenter Aalborg indgår i klynge med Albertslund, Brøndby, Fredericia, København, Odense og Århus / Samsø 2 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

5 MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats Med det nye beskæftigelsessystem, der trådte i kraft den 1. januar 27, er alle ydelsesgrupperne i beskæftigelsesindsatsen blevet samlet under et. Det betyder, at der er 1 forskellige grupper, der har relevans for jobcentrets samlede beskæftigelsesindsats. På er det muligt at følge udviklingen for alle 1 ydelsesgrupper og Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen. I følgende tabel ses en oversigt over de forskellige ydelsesgrupper i Jobcenter Aalborg. Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - juni 28 - Aalborg jun-7 jun-8 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Juni 8/juni7 Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner Juni8/juni7 A-dagpenge , ,8-39,2% 1,6-4,7% Kontanthjælp , ,8-4,5% 2,1-4,5% Starthjælp 78,1 86,1 1,3%,1 1,5% Introduktionsydelse 61, 5, -18,%,1 39,9% Revalidering 53,4 51,4-3,8%,4-5,1% Forrevalidering 221,2 211,2-4,5%,1-17,2% Sygedagpenge , ,4-3,6% 2,7-3,3% Ledighedsydelse 258,2 232,2-1,1%,3-2,2% Fleksjob , ,3 5,2% 1,6 1,7% Førtidspension , ,5 -,4% 6,6,5% I alt , ,7-8,8% 15,6-6,8% Kommunale ydelser , ,9-1,7% 14, -,2% I juni 28 modtog fuldtidspersoner en offentlig forsørgelsesydelse i Aalborg Kommune, heraf modtog en kommunal ydelse. De nævnte tal svarer til, at 14,7 procent af befolkningen i alderen år i Aalborg Kommune modtog en offentlig forsørgelsesydelse. I Nordjylland som helhed er den tilsvarende andel på 15,6 procent. Fra juni 27 til juni 28 er der sket et samlet fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse på 8,8 procent. Ses der udelukkende på de kommunale ydelser er der i samme periode sket et fald på 1,7 procent. Det samlede fald i antallet af personer på offentlige forsørgelsesydelser drives primært frem af et fald i antallet af personer på dagpenge, introduktionsydelse, for-/revalidering og ledighedsydelse. Til sammenligning er antallet af personer på offentlig forsørgelse i Nordjylland faldet med 6,8 procent. For de kommunale ydelser har faldet været på,2 procent. Jobcenter Aalborg har peget på, at en del af faldet i antallet af dagpengemodtagere påvirker stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere. Endelig er det værd at bemærke, at antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 5,2 procent, hvilket er positivt da ventelisten til et fleksjob bliver nedbragt. Hvis der ses bort fra stigningen i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob og på førtidspension, så er der sket et fald i de kommunale ydelser på 356 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 4,3%. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Beskæftigelsesministerens har med mål 1 sat fokus på, at virksomhederne får den arbejdskraft som, de har brug for. Det skal gøres ved at nedbringe antallet af ledige med mere end BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 28 for Jobcenter Aalborg 3

6 tre måneders sammenhængende ledighed. Målet omfatter kun de arbejdsmarkedsparate ledige. I følgende figur ses den løbende udviklingen i arbejdskraftreserven for Jobcenter Aalborg fordelt på ydelsesgrupper fra december 26 til juni 28. Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse - Aalborg December 26 til juni Antal personer Dec 26 Jan 27 Feb 27 Mar 27 Apr 27 Maj 27 Jun 27 Jul 27 Aug 27 Sep 27 Okt 27 Nov 27 Dec 27 Jan 28 Feb 28 Mar 28 Apr 28 Maj 28 Jun 28 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Af figuren ses, at der er sket et stort fald i antallet af personer i arbejdskraftreserven fra december 26 til juni 28. Her er der sket et særligt stort fald i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Ved udgangen af 27 og starten af 28 er det værd at bemærke, at der fortsat sker et fald i antallet af dagpengemodtagere, mens der sker en stagnation i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Fra april til juni 28 sker der et kraftigt fald i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Noget af det store fald kan forklares ved, at der er blevet rettet op på tidligere fejlregistreringer. Dette er sket i perioden april-juni 28. Jobcenteret har haft problemer med at overføre data til Arbejdsmarkedsportalen. Derfor har det ikke været muligt at opdatere matchprofilen for en lang række borgere. De har fejlagtigt stået registreret som værende i straksmatch (arbejdsmarkedsparat), selv om jobcenteret havde revurderet dem til matchkategori 4 eller 5 (ikke-arbejdsmarkedsparat). Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, der er straksmatchet er bl.a. som følge heraf faldet fra 24 personer i april 28 til 57 personer i juni 28. Det vil sige, at 183 personer forsvinder fra arbejdskraftreserven. I følgende tabel ses den aktuelle arbejdskraftreserve i Jobcenter Aalborg, i jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, Nordjylland og hele landet i juni BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

7 Den aktuelle arbejdskraftreserve - Juni 28 I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Arbejdskraftreserve Andel Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel Ledighedsberørte Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Aalborg Århus NJL DK Kilde: I juni 28 havde Jobcenter Aalborg i alt personer i arbejdskraftreserven. Heraf var 952 personer dagpengemodtagere, svarende til ca. 7 procent af gruppen, og 411 personer var kontant- eller starthjælpsmodtagere, svarende til ca. 3 procent af gruppen. I juni 28 blev 4 procent af de ledighedsberørte berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed, dvs. at 4 ud af 1 ledige i Jobcenter Aalborg indgik i arbejdskraftreserven. Opdelt på ydelsesgrupper ses, at 36 procent af de ledighedsberørte dagpengemodtagere bliver berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed, mens den samme andel lå på 56 procent for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Af nedenstående figur ses den procentvise udviklingen i arbejdskraftreserven i Jobcenter Aalborg, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland samt landet som helhed i juni 28 i forhold til juni 27. Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse Juni 28 i forhold til juni 27 % -1% -2% Procent -3% -4% -5% -6% Albertslund Brøndby Fredericia KBH Odense Aalborg Århus/Sam NJL DK I alt -38% -45% -36% -32% -39% -45% -45% -44% -39% A-dagpenge -42% -5% -43% -49% -44% -44% -49% -46% -47% Kontant- og starthjælp -33% -27% -31% -17% -32% -47% -37% -37% -29% Jobcenter Aalborg har samlet set haft et fald i arbejdskraftreserven på 45 procent. I klyngen varierer faldet i arbejdskraftreserven fra 32 procent i København til 45 procent i Brøndby, Aalborg og Århus/Samsø. Jobcenter Aalborg er således blandt de jobcentre i klyngen, der har haft det største fald i arbejdskraftreserven. Det skal desuden bemærkes, at Jobcenter Aalborg har haft det største fald i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Dette fald er dog påvirket af den tidligere nævnte omregistreringsprocedure. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 28 for Jobcenter Aalborg 5

8 Faldet i arbejdskraftreserven i Jobcenter Aalborg er større end i Nordjylland og landet som helhed. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 NY CHANCE TIL ALLE Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Der er 3 delmål under Beskæftigelsesministerens mål 2 En ny chance til alle. Med vedtagelsen af En ny chance til alle er kommunerne landet over fra d. 1. juli 26 og to år frem forpligtet til at give passive kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. De kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, skal have behandlet deres sag på ny, og kommunen skal tage stilling til, om den ledige kan henvises til job eller ordinær uddannelse, eller om det eventuelt er nødvendigt at give tilbud om jobtræning, virksomhedspraktik, revalidering eller andet for at bane vejen frem mod arbejdsmarkedet. For at kunne følge op på indsatsen er der fastsat 3 mål for indsatsen under ny chance. Indsatsperioden sluttede den 1. juli 28, og i det følgende vises derfor, de endelig resultater af jobcentrets indsats for målgruppen for En ny chance til alle. I nedenstående ses resultaterne for hvert af de tre mål for Jobcenter Aalborg sammenlignet med resultaterne i de sammenlignelige jobcentre i klyngen, Nordjylland og landet som helhed. Jobcenter Aalborg har haft en positiv udvikling på alle 3 delmål under ny chance. Mål 1: Flere skal i job og ordinær uddannelse. Målet er her, at 25 procent af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse. Af nedenstående figur ses resultaterne for delmål 1 efter 2. kvartal 28. Ministerens mål 1: Ny chance. Flere skal i job eller uddannelse - Mål 25 procent Andel i procent Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Københav n Odense Århus/Sam sø Nordjyllan Hele landet d 2. kv t 28 16, ,7 15,6 2,1 21,3 19,6 I Jobcenter Aalborg er 16,9 procent af målgruppen for En ny chance til Alle kommet i job eller ordinær uddannelse efter 2. kvartal 28. Jobcenter Aalborg er altså et stykke vej fra at opnå målet om, at 25 procent af målgruppen skal være i job eller uddannelse. 6 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

9 Af figuren ses endvidere, at jobcenter Aalborg er den af de 4 store kommuner, der har fået næst flest i job eller uddannelse. Resultatet af indsatsen i Jobcenter Aalborg ligger under resultaterne i Nordjylland og landet som helhed. Det skal bemærkes, at andelen af målgruppen, der er kommet i job eller uddannelse er faldet fra 18,3 procent efter 1. kvartal 28 til 16,9 procent efter 2. kvartal 28. Dette skyldes formentlig, at nogle af de personer, der var kommet i job har haft vanskeligt ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og derfor er faldet tilbage på kontanthjælp el.lign. Dertil kommer at nogle fra målgruppen kan have afsluttet et uddannelsesforløb i sommermånederne og efterfølgende er kommet tilbage på kontanthjælp el.lign. I Jobcenter Aalborg er det politisk vedtaget at indsatsen for målgruppen fortsættes til trods for, at den officielle indsatsperiode sluttede pr. 1. juli 28. Dette skal dog endeligt vurderes i sammenhæng med udmøntningen af budget 29. Mål 2: Flere skal kunne forsørge sig selv. Målet er her, at målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 procent af den toårige periode, som indsatsen for En ny chance til alle varer. Ministerens mål 2: Ny chance. Flere skal kunne forsørge sig selv - Mål 15 procent 3 25 Andel i procent Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Københav n Odense Århus/Samsø Nordjy lland Hele landet 2. kv t 28 12,9 16,4 13,9 13,2 11,3 1,8 13, ,7 Efter 2. kvartal 28 har målgruppen for den særlige indsats i Jobcenter Aalborg været i stand til at forsørge sig selv i 12,9 procent af tiden. Også her er Jobcenter Aalborg den af de fire største kommuner, der sammen med Århus har opnået det bedste resultat. Jobcenter Aalborg er meget tæt på at nå delmålet om, at målgruppen skal kunne forsørge sig selv i 15 procent af tiden. På dette mål ligger Jobcenter Aalborg lige under resultatet både i Nordjylland og i landet som helhed. Mål 3: Flere skal være i gang. Målet er her, at målgruppen skal være i aktivitet i mindst 4 procent af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 28 for Jobcenter Aalborg 7

10 Ministerens mål 3: Ny chance. Flere skal være i aktivitet - Mål 4 procent Andel i procent Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/Samsø Nordjylland Hele landet 2. kv t 28 25,3 16,9 22,8 14,7 24,8 28,5 22,3 26,1 25 Ved udgangen af 2. kvartal 28 havde målgruppen for ny chance i Jobcenter Aalborg været i aktivitet i 25,3 procent af tiden. Resultaterne i de fire største kommuner spænder her fra 22,3 procent i Jobcenter Århus til 28,5 procent i Jobcenter Odense. På dette mål ligger Jobcenter Aalborgs resultater lige under resultatet i Nordjylland, men over landet som helhed. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Ministerens mål 3 har fokus på ungeindsatsen. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før. Målet og målingerne omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate unge under 3 år. Også i Nordjylland er ungeproblematikken vigtig, da det er væsentligt, at unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomhederne mangler i høj grad arbejdskraft, og prognoser viser, at dette vil blive en endnu større udfordring fremover. Det er derfor af stor betydning, at de unge kommer ind på arbejdsmarkedet. I følgende figur ses udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige (både ledige og aktiverede) i alderen år i Jobcenter Aalborg fordelt på ydelse fra december 26 til juni BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

11 Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 3 år opgjort på ydelse December 26 til juni 28 - Aalborg Antal Dec 26 Jan 27 Feb 27 Mar 27 Apr 27 Maj 27 Jun 27 Jul 27 Aug 27 Sep 27 Okt 27 Nov 27 Dec 27 Jan 28 Feb 28 Mar 28 Apr 28 Maj 28 Jun 28 A-dagpenge Kontanthjælp mv. I perioden december 26 til juni 28 er antallet af ledige unge dagpengemodtagere blevet nedbragt væsentlig mere end antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Samtidig er det værd at bemærke, at antallet af ledige kontant-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere har været stigende gennem hele 1. halvår af 28. I følgende tabel ses antallet af fuldtidsbruttoledige under 3 år i marts 28 i Jobcenter Aalborg, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland og landet som helhed. Antal fuldtidsbruttoledige under 3 år - juni 28 I alt A-dagpenge Kontanthjælp mv. Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Aalborg Århus/Samsø Nordjylland Hele landet I juni 28 var der i alt ledige unge i alderen år i Jobcenter Aalborg, heraf var 467 personer dagpengemodtagere, svarende til ca. 26 procent af målgruppen, mens var modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, svarende til ca. 74 procent af målgruppen. I nedenstående figur ses udvikling for ikke-forsikrede ledige unge i alderen år fordelt på arbejdsmarkedsparathed. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 28 for Jobcenter Aalborg 9

12 Udvikling i antal fuldtidspersoner under 3 år på kontanthjælp m.v. opgjort på arbejdsmarkedsparathed - Aalborg Antal fuldtidsledige Dec 26 Jan 27 Feb 27 Mar 27 Apr 27 Maj 27 Jun 27 Jul 27 Aug 27 Sep 27 Okt 27 Nov 27 Dec 27 Jan 28 Feb 28 Mar 28 Apr 28 Maj 28 Jun 28 Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Af figuren ses, at der er sket et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige fra december 26 til juni 28. Samtidig ses at antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate ikkeforsikrede ledige i juni 28 er på et højere niveau end i december 26. Som det ses af grafen sker der fra april til juni 28 et kraftigt fald i antallet af arbejdsmarkedsparate ledige, mens der sker en kraftig stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Noget af det store fald i antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere m.fl. og den store stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere m.fl. kan forklares ved, at der er blevet rettet op på tidligere fejlregistreringer. Jobcenteret har haft problemer med at overføre data til Arbejdsmarkedsportalen. Der har det ikke været muligt at opdatere matchprofilen for en lang række borgere. De har fejlagtigt stået registreret som værende i straksmatch (arbejdsmarkedsparat), selvom jobcenteret havde revurderet dem til match 4. Denne proces har betydet, at antallet af arbejdsmarkedsparate ikkeforsikrede ledige er faldet drastisk, mens antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate er steget. Dette ses i ovenstående figur og er illustreret på de enkelte matchgrupper i følgende figur. 1 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

13 Udvikling i antal fuldtidspersoner under 3 år på kontanthjælp m.v. opgjort på matchkategori - Aalborg Antal fuldtidsledige jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 Match 1 Match 2 Match 3 Straksmatch Match 4 Match 5 Af grafen ses, at antallet af fuldtidsledige ikke-forsikrede ledige i straksmatch falder drastisk fra april til juni 28, mens antallet af unge ledige i match 3 og især 4 stiger tilsvarende. I nedenstående tabel ses udvikling i faktuelle tal. Kontanthjælp mv. Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Match 1 Match 2 Match 3 Straksmatch Match 4 Match 5 April Maj Juni Udvikling Af tabellen ses at hele 22 personer har forladt gruppen af personer, der er straksmatchet. Samtidig har der været en kraftig tilgang til gruppen af unge, der er matchkategoriseret i kategori 4. Alt i alt er det interessant, at mens gruppen af straksmatchede falder med 22 personer, så stiger antallet af personer i de andre matchkategorier med 232 personer. Ovenstående sætter fokus på, at Jobcenter Aalborg har en særlig udfordring i forhold til at nedbringe antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Der har i Jobcenter Aalborg været et samlet fald i antallet af årige ledige på 14 procent. Her er der i juni 28 sket et fald i antallet af unge dagpengemodtagere på 34 procent i forhold til samme måned året før, mens der er sket et fald på 4 procent i antallet af unge kontant-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udviklingen i Jobcenter Aalborg adskiller sig ikke væsentligt fra udviklingen i de sammenlignelige jobcentre. Dog er faldet i antallet af unge ledige lidt større end i Nordjylland og landet som helhed. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 28 for Jobcenter Aalborg 11

14 Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 3 år opgjort på ydelse Juni 28 i forhold til juni 27 % -5% -1% -15% -2% -25% -3% -35% -4% -45% Albertslund Brøndby Fredericia KBH Odense Aalborg Århus/Sam NJL DK I alt -17% -7% -12% -16% -15% -14% -15% -11% -1% A-dagpenge -23% -29% -4% -36% -32% -34% -34% -34% -33% Kontanthjælp mv. -15% % -6% -6% -9% -4% -7% -1% -2% AKTIVERINGSGRADER Aktiveringsindsatsen skal være med til at forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet En indikator til at belyse, i hvilket omfang de ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere aktiveres, er aktiveringsgrader. Aktiveringsgrad angiver den andel af tiden som en dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager er i aktivering. I følgende graf ses udviklingen i aktiveringsgraden i Jobcenter Aalborg for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere fra december 26 til juni 28. Udvikling i aktiveringsgrad opgjort på ydelse. December 26 til juni 28 Aalborg Procent Dec 26 Jan 27 Feb 27 Mar 27 Apr 27 Maj 27 Jun 27 Jul 27 Aug 27 Sep 27 Okt 27 Nov 27 Dec 27 Jan 28 Feb 28 Mar 28 Apr 28 Maj 28 Jun 28 Dagpenge Kontanthjælp For kontanthjælpsmodtagerne ses, at aktiveringsgraden i det meste af 27 og 1. halvår af 28 har ligget omkring 3 procent. For dagpengemodtagerne lå aktiveringsgraden i starten af 27 og frem til august 27 omkring de 2 procent. Herefter stiger aktiveringsgraden kraftigt og i juni 28 lå aktiveringsgraden for dagpengemodtagere i Jobcenter Aalborg på 34,1 procent. 12 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

15 RETTIDIGHED Ret og pligt til aktivering og jobsamtaler Der er en række minimumskrav i lovgivningen for den aktive beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om, hvor tit dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler samt tilbud om aktivering. Rettidighedsmålingerne er derfor en indikator på, om jobcentrene opfylder minimumskravene i lovgivningen i forhold til indsatsen over for de ledige. I nedenstående figur ses opfyldelsen af rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Aalborg i perioden december 26 til juni 28. Arbejdsmarkedsstyrelsen anser en opfyldelse på 9 procent som værende realistisk målopfyldelse. Rettidighed i jobsamtaler og aktivering for dagpengemodtagere December 26 til juni 28 - Aalborg Procent Dec 26 Jan 27 Feb 27 Mar 27 Apr 27 Maj 27 Jun 27 Jul 27 Aug 27 Sep 27 Okt 27 Nov 27 Dec 27 Jan 28 Feb 28 Mar 28 Apr 28 Maj 28 Jun 28 Jobsamtaler 1. aktiveringstilbud Gentaget tilbud Fra december 26 til juni 27 sker der et kraftigt fald i rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler for dagpengemodtagere. I løbet af 27 stiger rettidigheden dog for alle tre rettidighedsmålinger. I 1. halvår af 28 har rettidigheden på alle tre målinger ligger over eller lige under 9 procent. I juni 28 lå rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler på 94,1 procent. Rettidigheden i forhold til afgivelse af 1. aktiveringstilbud lå i juni 28 på 91,8 procent, mens rettidigheden i forhold til afgivelse af gentaget aktiveringstilbud lå på 88 procent. I nedenstående figur ses rettidigheden for alle tre rettidighedsmålinger for kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Aalborg fra december 26 til juni 28. Her er der ikke, som for dagpengemodtagerne, udmeldt en rettidighed der anses for at være en realistisk målopfyldelse. Men det vil sandsynligvis være mindre end 9 procent, da der vil være en del personer på kontanthjælp, som er fritaget fra for eksempel aktivering men som, grundet tekniske begrænsninger på nuværende tidspunkt, fortsat indgår i målingerne. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 28 for Jobcenter Aalborg 13

16 Jobcenter Aalborg vurderer, at ca. 5 procent af kontanthjælpsmodtagerne er fritaget for jobsamtaler blandt andet på grund af barsel. Dertil kommer at ca procent er fritaget for aktivering pga. sygdom eller lignende. Rettidighed i jobsamtaler og aktivering for kontanthjælpsmodtagere December 26 til juni 28 - Aalborg Procent Dec 26 Jan 27 Feb 27 Mar 27 Apr 27 Maj 27 Jun 27 Jul 27 Aug 27 Sep 27 Okt 27 Nov 27 Dec 27 Jan 28 Feb 28 Mar 28 Apr 28 Maj 28 Jun 28 Jobsamtaler 1. aktiveringstilbud Gentaget tilbud I forhold til afholdelse af jobsamtaler ses, at der sker et fald i rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler i starten af 28. Herefter er rettidigheden steget og ligger nu over 8 procent. For aktiveringsmålingerne sker der gennem hele 27 mindre udsving i rettidigheden. Her ligger rettidigheden for både 1. aktiveringstilbud og gentaget aktiveringstilbud mellem 5-65 procent. I juni 28 var rettidigheden for afgivelse af 1. aktiveringstilbud på 53,8 procent, mens rettidigheden for gentaget aktivering lå på 6,5 procent. SYGEDAGPENGEFORLØB Stigning i sygedagpengeforløb er en udfordring for jobcentrene. Beskæftigelsesministeren har udmeldt et nyt mål for beskæftigelsesindsatsen i 29. Målet er at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger. Beskæftigelsesregionen har derfor besluttet at sætte ekstra fokus på udviklingen i sygedagpengeforløbene i jobcentrene. Erfaringer viser, at ved højkonjunktur med lav ledighed til følge så stiger antallet af sygedagpengeforløb. Det har været tilfældet i 27, mens der i 1. halvår af 28 ses et fald i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge i Nordjylland. I følgende graf ses den indekserede udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Jobcenter Aalborg og Nordjylland i perioden december 26 til juni 29. December 26 er her anvendt som indeks BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

17 Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge. December 26 = Indeks 1 Aalborg og Nordjylland Indeks Dec 26 Jan 27 Feb 27 Mar 27 Apr 27 Maj 27 Jun 27 Jul 27 Aug 27 Sep 27 Okt 27 Nov 27 Dec 27 Jan 28 Feb 28 Mar 28 Apr 28 Maj 28 Jun 28 Aalborg Nordjylland Af grafen ses, at udviklingen på sygedagpengeområdet i Jobcenter Aalborg følger udvikling i Nordjylland. Fra midten af 27 sker der en kraftig stigning på sygedagpengeområdet efterfulgt af et fald i 1. halvår af 28. I juni 28 var der fuldtidspersoner på sygedagpenge i Jobcenter Aalborg. Af nedenstående graf ses udviklingen i antal sygedagpengeforløb under og over 26 uger. Hvor udviklingen i sygedagpengeforløb med en varighed på -26 uger er faldet kraftigt siden starten af 28, så har der i hele den målte periode været en stigende tendens i sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger. I juni 28 var der sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i Jobcenter Aalborg. Udvikling i sygedagpengeforløb over og under 26 uger - Aalborg 25 2 Antal forløb Dec 26 Jan 27 Feb 27 Mar 27 Apr 27 Maj 27 Jun 27 Jul 27 Aug 27 Sep 27 Okt 27 Nov 27 Dec 27 Jan 28 Feb 28 Mar 28 Apr 28 Maj 28 Jun uger over 26 uger I nedenstående figur vises udviklingen i sygedagpengeforløb fordelt på varighed. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 28 for Jobcenter Aalborg 15

18 Udvikling i sygedagpengeforløb opgjort på varighed - juni 28 i forhold til juni 27. Aalborg 5% 4% 3% 2% Procent 1% % -1% -2% -3% -4% -4 uger 5-8 uger 9-13 uger uger uger 4-52 uger 1-2 år 2-3 år Over 3 år Udvikling -26% -29% -12% -19% 24% 8% 25% 46% 7% Figuren viser, at mens der har været et fald for samtlige typer af forløb med en varighed på -26 uger, så er der samtidig sket en stigning i samtlige typer af forløb med en varighed på over 26 uger. Her er den største stigning sket for forløb med en varighed på 2-3 år. Ud over at ministeren har sat fokus på sygedagpengeområdet i 29, så er det også et stort fokusområde i kommunerne. Særligt i forhold til at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger, hvor kommunerne har den fulde udgift og dermed ikke modtager refusion fra staten. Ses der på den relative fordeling af sygedagpengeforløb, så ses det, at 26 procent af sygedagpengeforløbene i Jobcenter Aalborg i juni 28 havde en varighed på mere end 52 uger. Sammenlignet med de sammenlignelige jobcentre, så har jobcenteret den næststørste andel sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger sammenlignet med jobcentrene i klyngen. Andelen ligger også over niveauet i forhold til regionen og landsplan. Relativ fordeling af sygedagpengeforløb fordelt på varighed - juni 28 Procent 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Albertslund Brøndby Fredericia KBH Odense Aalborg Århus NJL DK over 52 uger 13% 12% 22% 29% 17% 26% 21% 22% 19% uger 2% 29% 22% 2% 26% 21% 31% 22% 23% -26 uger 67% 6% 57% 51% 58% 53% 49% 56% 58% 16 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

19 Ud fra ovenstående må det konkluderes, at Jobcenter Aalborg har en stor udfordring i at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 28 for Jobcenter Aalborg 17

20 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND NÆRMERE OPLYSNINGER OM OPFØLGNINGEN: Gitte Rønde, Bente Mjelva, Anne Birk, NYE ANALYSER FRA BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND: Rekruttering i Nordjylland i foråret 28 Udviklingen i ledigheden i 1. halvår 28 Notat om udviklingen i forsørgelsesydelserne Brug for flere i sundhedsfagene

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem N O T A T 9. december 2008 Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem J.nr. 2008-0005843 2/kba, dbh, nfr Pkt. 7, bilag 1 1. Hvad gælder i dag? I den nuværende

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007. Notat Jobcenter Arbejdsmarkedspolitisk sekretariat Tolderlundsvej 2, 5. sal 5000 Odense C Tlf. 66131372 Fax E-mail JobcenterSAF@odense.dk Statistik vedr. ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere