OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...14 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse...19 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og personer i aktivering. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Thisted Kommune. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune: I april 2012 modtog i alt personer, svarende til 20,8% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 19% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Thisted er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 2,9% på et år. Det er et noget større fald end i Nordjylland, hvor faldet er på 1,2%. Faldet i Thisted sker primært på baggrund af et fald i modtagere af a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse samt fleksjob. 3

4 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Thisted apr-11 apr-12 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 990 3, ,8-17,5% 3,8-6,6% Kontanthjælp i alt 770 2, ,9 11,7% 3,4 7,1% Kontanthjælp match , ,7-1,0% 0,8-0,4% Kontanthjælp match , ,4 12,7% 1,7 8,7% Kontanthjælp match , ,9 23,5% 0,8 19,1% Kh. Modt. omfattet af integrationsprog. 64 0,2 71 0,2 10,9% 0,2 19,4% Revalidering 138 0,5 78 0,3-43,5% 0,3-14,6% Forrevalidering 50 0,2 21 0,1-58,0% 0,1-2,8% Sygedagpenge 748 2, ,5-2,9% 2,3-10,4% Ledighedsydelse 198 0, ,7-4,0% 0,5 5,3% Fleksjob 715 2, ,4-1,3% 1,7 1,2% Førtidspension , ,1 1,2% 6,9 1,4% I alt , ,8-2,9% 19,0-1,2% I alt (uden førtidspension) , ,7-5,8% 12,1-2,6% Efterløn , ,7-3,0% 3,7-8,9% Kilde: Anm.: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til kontanthjælp i alt. Tabellen viser: I april 2012 modtog i alt personer, svarende til 20,8% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 19% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Thisted er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 2,9% på et år. Det er et noget større fald end i Nordjylland, hvor faldet er på 1,2%. Faldet i Thisted sker primært på baggrund af et fald i modtagere af a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse samt fleksjob. I samme periode er der sket en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp i matchgruppe 2 og 3, kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet og førtidspensionister. Udviklingen i Thisted adskiller sig fra udviklingen i Nordjylland ved at have et stort fald i a- dagpengemodtagere samt revalidering og forrevalidering. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er forsat vigtigt, at jobcentrene har maksimalt fokus på, at arbejdskraftreserven, dvs. antallet af alle dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 13 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse, bliver begrænset mest mulig for at undgå en yderligere stigning i langtidsledigheden samt udstødning fra arbejdsmarkedet. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Thisted Kommunes resultater vedrørende mål 1: Af beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Thisted fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til 675 personer. I april 2012 var der 784 personer i arbejdskraftreserven. 75% af de ledighedsberørte i målgruppen i Thisted var i april 2012 berørt af 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Det gør sig gældende for 74% af dagpengemodtagere og 78% af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Arbejdskraftreserven i Thisted er samlet set faldet med 16% i perioden april 2011 til april 2012, hvilket svarer til et fald på 145 personer. Der sket et fald i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på 20%, svarende til et fald på 153 personer. Udviklingen i antal kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i Thisted viser en stigning på 5%, svarende til en stigning på 8 personer. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April April Thisted Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Thisted Mål BP Kilde: samt Beskæftigelsesplan Thisted Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Thisted fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til 675 personer. I april 2012 var der 784 personer i arbejdskraftreserven. Samlet set er der fra april 2011 til april 2012 sket et stort fald i antallet af personer i arbejdskraftreserven. I april 2011 var der 929 personer i arbejdskraftreserven, mens der var 784 personer i arbejdskraftreserven i april Det svarer til et fald på 15,6%. Af figuren ses imidlertid, at antallet af personer i arbejdskraftreserven steg fra 548 personer i oktober 2011 til 812 i marts Fra marts til april 2012 har der dog været et fald i arbejdskraftreserven. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. April % 78% 76% 74% Procent 72% 70% 68% 66% 64% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 75% 73% 75% 76% 73% 73% 73% 73% 73% A-dagpenge 74% 73% 75% 76% 73% 73% 74% 74% 73% Kontanthjælp 78% 72% 75% 75% 72% 75% 69% 71% 72% Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: 75% af de ledighedsberørte i målgruppen i Thisted var i april 2012 berørt af 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger lidt højere end niveauet for Nordjylland og landet som helhed. I klyngen varierer andelen fra 73% i Faxe, Næstved, Varde og Vejen til 76% i Lemvig. I Thisted er 74% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Det er en samme andel som i Nordjylland og 1 procentpoint højere end på landsplan. I klyngen varierer andelen af ledighedsberørte i arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere mellem 73% i Faxe, Næstved og Varde til 76% i Lemvig. I Thisted er 78% af de ledighedsberørte jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, hvilket langt over niveauet for Nordjylland og på landsplan. Her varierer andelen i klyngen fra 69% i Vejen til 75% i Køge, Lemvig og Varde. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. April april % 20% 15% 10% Procent 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Kilde: w w w.jobindsats.dk Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt -16% -2% -1% -5% 4% 2% 7% -6% 0% A-dagpenge -20% -3% -5% -5% -1% 4% 5% -8% -1% Kontanthjælp 5% 2% 8% -2% 18% -2% 16% 7% 4% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt A-dagpenge Kontanthjælp Kilde: Figuren og tabellen viser: Arbejdskraftreserven i Thisted er samlet set faldet med 16% i perioden april 2011 til april 2012, hvilket svarer til et fald på 145 personer. I samme periode er der sket et fald på 6% i Nordjylland. Udviklingen i klyngen varierer, ud over Thisted fra et fald på 5% i Lemvig til en stigning 7% i Vejen. I Thisted er der sket et fald i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på 20%, svarende til et fald på 153 personer. I samme periode har der været et fald på 8% i Nordjylland. I forhold til klyngen varierer udviklingen ud over Thisted mellem et fald på 5% i Køge og Lemvig til en stigning på 5% i Vejen. Udviklingen i antal kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i Thisted viser en stigning på 5%, svarende til en stigning på 8 personer. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 7%, mens der på landsplan er sket en stigning på 4%. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 2% i Lemvig og Varde til en stigning på 18% i Næstved. 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse 1 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal derfor have fokus på, at personer på kanten af arbejdsmarkedet (dvs. personer fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper) bliver hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet via en aktiv indsats, således at tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) bliver begrænset. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Thisted Kommunes resultater vedrørende mål 2: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 136 personer i december I april 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 213 personer. Tilgangen til de permanente ydelser i Thisted er samlet set faldet med 6% i perioden april 2011 til april Det svarer til et fald i tilgangen på 14 personer. Udviklingen i Thisted dækker over et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 19%, svarende til 21 personer, mens der er sket en stigning i tilgangen til førtidspension på 6%, svarende til en stigning på 7 personer. I perioden april 2011 til april 2012 er der sket en lille stigning i antallet af fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse i Thisted på 0,1%, svarende til 5 personer. Udviklingen dækker over et fald i bestanden af fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere på 2%, svarende til 17 fuldtidspersoner, og en stigning på 1% i antallet af førtidspensionister, svarende til 22 fuldtidspersoner. I Thisted modtager 9,1% af befolkningen førtidspension. Det er den højeste andel blandt jobcentrene i klyngen og væsentlig over gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 6,9% af befolkningen er førtidspensionister. 1 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 9

10 1: Permanente ydelser Udvikling i tilgang 2 Mål 2: Tilgang til de permanente forsøgelsesydelser sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April April Thisted Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Thisted Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Thisted Figuren og tabellen viser: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 136 personer i december I april 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 213 personer. Der er siden april 2011 sket et fald fra 227 personer til 213 personer, hvilket svarer til at fald på 6,2%. 2 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. maj Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 10

11 2: Udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser 3 Mål 2: Udvikilngen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. April 2011 til april % 50% 40% 30% 20% Procent 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt -6% 0% 31% -22% 20% -16% -21% 4% -11% Fleksjob og ledighedsydelse -19% -2% 49% 0% -12% -39% -35% 0% -15% Førtidspension 6% 2% 21% -37% 45% -3% -11% 6% -9% Kilde: w w w.jobindsats.dk Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Figuren og tabellen viser: Tilgangen til de permanente ydelser i Thisted er samlet set faldet med 6% i perioden april 2011 til april Det svarer til et fald i tilgangen på 14 personer. I Nordjylland steg tilgangen til de permanente ydelser med 4%, mens tilgangen på landsplan er faldet med 11%. Udviklingen i klyngen udviklingen i klyngen varierer fra et fald i tilgangen på 22% i Lemvig til en stigning på 31% i Køge. Udviklingen i Thisted dækker over et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 19%, svarende til 21 personer, mens der er sket en stigning i tilgangen til førtidspension på 6%, svarende til en stigning på 7 personer. I klyngen varierer udviklingen i fleksjobordningen fra en stigning på 49% i Køge til et fald på 39% i Varde. På førtidspensionsområdet varierer udviklingen fra en stigning på 45% i Næstved til et fald på 37% i Lemvig. 3 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. juni Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 11

12 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. April april % 6% 4% Procent 2% 0% -2% Kilde: w w w.jobindsats.dk -4% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 0% -1% 3% -2% 2% 2% -1% 1% 0% Fleksjob og ledighedsydelse -2% 6% -2% 3% 4% 0% 0% 2% 1% Førtidspension 1% -3% 5% -3% 2% 3% -1% 1% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Figuren og tabellen viser: I perioden april 2011 til april 2012 er der sket en lille stigning i antallet af fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse i Thisted på 0,1%, svarende til 5 personer. Udviklingen i klyngen spænder fra et samlet fald på 2% i Lemvig til en stigning på 3% i Køge. Udviklingen dækker over et fald i bestanden af fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere på 2%, svarende til 17 fuldtidspersoner, og en stigning på 1% i antallet af førtidspensionister, svarende til 22 fuldtidspersoner. 12

13 4: Andel af befolkningen, der modtager permanente ydelser Bestand på førtidspension i andel af befolkningen (16-66 år). April ,0 9,0 Thisted; 9,1 Andel 8,0 7,0 6,0 5,0 Gnst af klynge = 6,9 Faxe; 5,8 Køge; 5,3 Lemvig; 6,9 Næstved; 7,9 Varde; 6,7 Vejen; 6,9 NJ; 6,9 DK; 6,6 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kilde: Figuren viser: I Thisted modtager 9,1% af befolkningen førtidspension. Det er den højeste andel blandt jobcentrene i klyngen og væsentlig over gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 6,9% af befolkningen er førtidspensionister. I klyngen varierer andelen af førtidspensionister i befolkningen fra 5,3% i Køge til 7,9% i Næstved. I Nordjylland modtager 6,9% af befolkningen førtidspension, mod 6,6% på landsplan. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Unge skal i uddannelse eller job En erhvervskompetencegivende uddannelse øger chancerne for at få et job. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene giver unge uden en uddannelse en målrettet og sammenhængende indsats, der så vidt muligt er rettet mod uddannelse. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. OBS: I opgørelsen indgår alle unge under 30 år på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af Thisted Kommunes resultater vedrørende mål 3. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 786 fuldtidsbruttoledige i december I april 2012 var der 892 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Thisted. I april 2012 modtog 336 jobklare, 268 indsatsklare og 107 midlertidigt passive unge under 30 år modtog en forsørgelsesydelse i Thisted Kommune, mens 181 var placeret i gruppen af ikke matchede borgere, hvilket bl.a. er personer på førtidspension. Fra april 2011 til april 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Thisted steget med 0,8 %. Størstedelen af de unge modtager enten dagpenge eller kontanthjælp, heraf er ca. 47 % kontanthjælpsmodtagere, mens ca. 19 % dagpengemodtagere. 14

15 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April April Thisted Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Thisted Mål BP Kilde: samt Beskæftigelsesplan Thisted Figuren viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 786 fuldtidsbruttoledige i december I april 2012 var der 892 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Thisted. Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse steg fra juli 2011 til februar Siden februar 2012 har der været et fald i fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Thisted. 15

16 2: Unge og deres arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidspersoner under 30 år fordelt på matchkategori samt øvrige. Thisted. April april Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Øvrige ikke matchede Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Figuren viser: I april 2012 modtog 336 jobklare, 268 indsatsklare og 107 midlertidigt passive unge under 30 år modtog en forsørgelsesydelse i Thisted Kommune, mens 181 var placeret i gruppen af ikke matchede borgere, hvilket bl.a. er personer på førtidspension. Antallet af jobklare unge under 30 år har været stærkt stigende i perioden juli 2011 til februar Der har dog været et fald siden februar Antallet af indsatsklare unge under 30 år er steget fra 260 fuldtidsbruttopersoner i april 2011 til 268 fuldtidsbruttopersoner i april 2012, svarende til en stigning på 3%. Antallet af midlertidige passive unge under 30 år er steget svagt fra 103 til 107 fuldtidsbruttopersoner i perioden april 2011 til april 2012, hvilket er en stigning på 3,8%. Antallet af unge der ikke er matchede er steget fra 152 i april 2011 til 181 i april 2012, hvilket svarer til en stigning på 19%. 16

17 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Thisted apr-11 apr-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge ,7% -3,0% Kontanthjælp ,3% 6,1% Heraf match ,0% -4,9% Heraf match ,2% 15,4% Heraf match ,7% 7,9% Revalidering ,8% -22,9% Forrevalidering ,2% -10,9% Sygedagpenge ,2% -8,3% Fleksjob ,7% 0,5% Ledighedsydelse ,0% 6,7% Førtidspension ,3% 8,5% I alt ,8% 1,0% Kilde: Anm.: Summen af match 1-3 summer ikke op i Kontanthjælp i alt da der ikke er ikke matchede med i underopdelingen. Tabellen viser: Fra april 2011 til april 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Thisted steget med 0,8%. I resten af regionen er antallet af unge steget med 1%. Størstedelen af de unge modtager enten dagpenge eller kontanthjælp, heraf er ca. 47% kontanthjælpsmodtagere, mens ca. 19% dagpengemodtagere. Det er værd at bemærke, at 23% af de unge er indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Antallet af dagpengemodtagere under 30 år er faldet med 13,7% fra april 2011 til april I samme periode er antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år samlet set steget med 16,3%. Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere fordeler sig med 14,0% for match 1 og 21,2% for match 2, samt 10,7 for match 3. Samtidig er der sket et fald i forrevalidering på 61,2%. Derudover er antallet af unge førtidspensionister steget med 14,3%. I Nordjylland er andelen steget med 8,5%. 17

18 4: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Mål 3: Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse. April april 2012 Procent 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 1% -2% 4% -7% 8% -1% 1% 1% 1% A-dagpenge -14% -2% 1% -4% 12% 2% 5% -3% 1% Kontanthj. 16% 1% 13% 3% 10% 5% 9% 6% 6% Førtidspension 14% 0% -3% -10% 21% 4% -7% -16% -20% Øvrige -19% -9% -23% -24% -15% -17% -18% -10% -14% Kilde: w w w.jobindsats.dk Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt A-dagpenge Kontanthj Førtidspension Øvrige Kilde: Figuren og tabellen viser: Fra april 2011 til april 2012 er antallet af fuldtidsledige under 30 år på offentlig forsørgelse steget med 1% i Thisted. Svarende til en stigning på 6 personer. I Nordjylland og på landsplan har der i samme periode været en stigning på 1%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 8% i Næstved til et fald på 7% i Lemvig. 18

19 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Flere indvandrere og efterkommere skal i job Den bedste form for integration sker via arbejdsmarkedet. Det er i den sammenhæng afgørende, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne for at skabe mulighed for, at endnu flere indvandrere igennem en aktiv indsats kan får en fast plads på arbejdsmarkedet, til gavn for samfundet og for integrationen. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. I opgørelsen indgår alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af Thisted Kommunes resultater vedrørende mål 4. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 287 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december I april 2012 der 302 personer med ikke-vestlig baggrund i Thisted, som modtog en offentlig ydelse. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager offentlig forsørgelsesydelser er steget med 1,7% fra april 2011 til april 2012 i Thisted. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 6,3%. Fra april 2011 til april 2012 er antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse steget med 1,7% i Thisted, svarende til en stigning på 4 personer. I samme periode har der i Nordjylland været en stigning på 6%. 19

20 1. Ikke-vestlige indvandrere og målet Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse sammenholdt med mål i Beskæftigelsesplanen April april Thisted Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Thisted Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Thisted Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 287 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december I april 2012 der 302 personer med ikke-vestlig baggrund i Thisted, som modtog en offentlig ydelse. Antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse er steget ganske svagt fra 298 fuldtidspersoner i april 2011 til 302 personer i april

21 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - Thisted apr-11 apr-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge ,6% 10,6% Kontanthjælp ,7% 14,3% Heraf match ,3% 24,9% Heraf match ,9% 15,4% Heraf match ,3% -60,3% Øvrige ikke matchede ,6% -23,1% Revalidering ,0% -22,2% Forrevalidering ,0% -5,3% Sygedagpenge ,5% 0,6% Fleksjob ,7% 21,6% Ledighedsydelse ,3% 11,5% Førtidspension ,3% 6,3% I alt ,7% 6,3% Kilde: Anm.: antallet af match 1-3 samt ikke matchede summer ikke nødvendigvis op til kontanthjælp i alt Tabellen viser: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager offentlig forsørgelsesydelser er steget med 1,7% fra april 2011 til april 2012 i Thisted. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 6,3%. I Thisted er der sket et fald i antallet af dagpengemodtagere på 35,6% Der er derimod sket en stigning i kontanthjælpsmodtagere på 21,7%, primært i match 1 og match 3. Der er 9 personer på kontanthjælp som ikke er matchet i april I perioden er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager førtidspension steget med 2,3%. 21

22 3: Udviklingen i ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Udviklingen i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. April april % 12% 10% Procent 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 1% 1% 4% 0% 8% 12% 9% 6% 3% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK Udvikling Kilde: Figuren og tabellen viser: Fra april 2011 til april 2012 er antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse steget med 1,7% i Thisted, svarende til en stigning på 4 personer. I samme periode har der i Nordjylland været en stigning på 6%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 12% i Varde til en udvikling på 0% i Lemvig. 22

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere