Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:"

Transkript

1 Resultatrevision 2013

2 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der angives i Beskæftigelsesplanen for Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: En resultatoversigt, der viser indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Resultatoversigten indeholder desuden en sammenligning af jobcentrets indsats i forhold til sammenligningsgrundlaget (klyngen). En tabel, der viser besparelsespotentialer, som baserer sig på andelen af befolkningen i kommunen på offentlige ydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. I denne resultatrevision gennemgås to tabeller med henblik på dels at identificere de resultater, der er henholdsvis bedre eller dårligere end sammenligningsgrundlaget, og beskrive hvilken indsats Job- og Vækstcenter Middelfart enten har iværksat eller påtænker at iværksætte på baggrund af udviklingen i resultaterne. Desuden gennemgås niveaumålene for de fire ministermål og Bevilling af jobkonsulent til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Resultatoversigt Middelfart Ministerens mål Uddannelsesgrad Tilgang til førtidspension Antal langtidsledige personer Forsørgelsesgrupper Jobklare- fuldtidspersoner Indsatsklar - fuldtidspersoner MidlertidigT passive - fuldtidspersoner Indsatsen Aktiveringsgrad Opfyldelse af minimumskrav Besparelsespotentiale Job- og Vækstcenter Middelfarts niveaumål for Beskæftigelsesplan Bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud Opsamling Bilag 1: Udviklingen på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension

4 1. Sammenfatning I december 2013 var der 4176 personer, der modtog offentlig forsørgelse i Middelfart Kommune, det er en reduktion på 8 pct. ift. samme måned året før. Der er 31 færre unge, der i perioden december 2011 til december 2013 har modtaget en offentlig forsørgelsesydelse, hvilket er et fald på 5,8 pct. i perioden. Middelfart har en lavere andel af arbejdsstyrken i langtidsledighed end vores sammenligningsgrundlag (1,1 pct. mod 1,4 pct.). Antallet af langtidsledige er faldet med 78 personer, svarende til et fald på 67 pct. i perioden december 2011 til december 2013, hvilket er 25 fuldtidspersoner lavere end forventet i forhold til det fastsatte niveaumål i Beskæftigelsesplan Aktiveringsgraden i alt ligger på 28 pct.. Ift. samme måned året før er der sket en stigning på 4 pct.-point ift. samme måned året før. Det gennemsnitlige niveau i klyngen i samme måned ligger på 20pct.. Der er ca. 1 pct. færre borgere på a-dagpenge i Middelfart Kommune end rammevilkårene forudsætter, også for sygedagpenge er der lidt færre fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge end rammevilkårene forudsætter. Der er dog et besparelsespotentiale at hente på 16,6 mio. kr. fra kontanthjælp og primært de permanente ydelser. Tilgangen til førtidspension blev i perioden december 2011 til december 2013 begrænset til 26 personer, svarende til et fald på 69 pct. Middelfart Job- og Vækstcenters samarbejdsgrad med virksomhederne i Middelfart Kommune har udviklet sig fra 33,6 pct. jan.-dec til 35,7 pct. jan.-dec Igennem en længere periode har ledigheden ligget stabilt, men i løbet af 2013, har ledigheden været svagt faldende, og Middelfart Kommune har opnået en ledighed under 5 pct. Det betyder, at de mest alvorlige eftervirkninger af finanskrisen er overstået. 3

5 2. Resultatoversigt Middelfart 2.1. Ministerens mål I dette afsnit gennemgås udviklingen i ministermålene for Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Uddannelsesgrad Uddannelsesgraden er en år til dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. 1 Der har været en del datamæssige problemer med målingen af uddannelsesgraden. Pga. disse problemer har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering besluttet, at målingen ikke længere vil blive opdateret, og at målingen vil blive fjernet fra jobindsats.dk. Målingen indgår dog stadig i Resultatoversigten fra 2013, men gælder for perioden jan-apr og ikke for jan-dec 2013, på baggrund af den overnævnte begrundelse. I perioden jan.-apr. 13 lå uddannelsesgraden på 9 pct., højest for a-dagpenge, hvor uddannelsesgraden var 12 pct. og 8 pct. for kontanthjælpsmodtagerne. I perioden januar-april 2013 havde ca. 260 af de unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ikke en kompetencegivende uddannelse. Disse unge har i januar-april i gennemsnit været i uddannelse i 9 pct. af tiden, efter de henvendte sig til jobcenteret Tilgang til førtidspension I december 2013 var der tilkendt 26 førtidspensioner, det er en reduktion på 49 pct ift. samme periode året før. I forhold til befolkningens størrelse har Middelfart en af klyngens laveste nytilgange til førtidspension Antal langtidsledige personer Antallet af langtidsledige personer var i alt reduceret med 26 pct. i forhold til samme periode året før og følger den gennemsnitlige udvikling i klyngen ift. perioden året før. 1 Der har været en del datamæssige problemer med målingen af uddannelsesgraden om flere unge i uddannelse den såkaldte uddannelsesgrad. Pga. disse problemer har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering besluttet, at målingen ikke længere vil blive opdateret, og at målingen vil blive fjernet fra jobindsats.dk. 4

6 For a-dagpenge er der sket en reduktion på 53 pct. ift. samme periode året før, hvor der for kontanthjælp er sket en tilgang på 163 pct. if. til samme periode året før. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er det seneste år reduceret med ca. 16 pct. Reduktionens størrelse er lavere end klyngens gennemsnitlige reduktion. Middelfart har dog fortsat en lavere andel af arbejdsstyrken i langtidsledighed end klyngen generelt (1,1 pct. mod 1,4 pct.) Forsørgelsesgrupper Der var i december personer, der modtog offentlig forsørgelse i Middelfart Kommune, det er en reduktion på 8 pct. ift. samme måned året før. Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Jobklare- fuldtidspersoner Udviklingen ift. samme måned året før betyder, at der er sket et fald på 24 pct. i antallet af jobklare fuldtidspersoner. Der er sket en reduktion i antallet af Jobklare borgere, der modtager a- dagpenge og sygedagpenge ift. samme måned året før. Hvorimod der er sket stigninger i de andre jobklare forsørgelsesgrupper: Kontanthjælpsmodtager, ledighedsydelse og revalidering Indsatsklar - fuldtidspersoner For de Indsatsklare borgere, er der sket en stigning på 4 pct.. Denne stigning er sket, fordi der er en tilgang på 4 pct. for kontanthjælpsmodtagere, 10 pct. på sygedagpenge og 10 pct. for ledighedsydelse. Til gengæld er der sket en reduktion med 19 pct. for borgere der er på revalidering. 2 Forsørgelsesgruppen ukendt match fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 5

7 MidlertidigT passive - fuldtidspersoner Der er sket en reduktion i antallet af midlertidigt passive fuldtidspersoner på 13 pct. ift. samme måned året før. Størst er reduktionen for kontanthjælpsmodtagere, hvor der er sket en reduktion på 35 pct. ift. samme måned året før. Reduktionen skyldes den indsats, der har været arbejdet med i Jobcentret, hvor samtlige sager er blevet gennemgået og ommatchet, hvor der har været belæg for det. Denne ommatchning skal derfor også ses som noget af forklaringen på, at antallet af jobklare og indsatsklare borgere er steget gennem Derfor bliver udfordringen i 2013 at få gjort de indsatsklare borgere til jobklare borgere, og de jobklare borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse Indsatsen Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden i alt ligger på 28 pct.. Ift. samme måned året før, er der sket en stigning på 4 pct.-point ift. samme måned året før. Det gennemsnitlige niveau i klyngen i samme måned ligger på 20pct.. Aktiveringsgraden for a-dagpenge ligger på 28 pct.. Her er der også sket en stigning på 4 pct.- point i forhold til samme måned året før. For de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, er der sket en stigning på 18 pct.-point ift. året før. Niveauet på 63 pct. ligger dog noget over klyngens gennemsnit, der ligger på 59 pct.. For de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ligger niveauet på 26 pct.. Der er sket en stigning på 5 pct.-point ift. samme måned året før. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen i samme måned ligget på 27 pct Opfyldelse af minimumskrav For de borgere, der er på a-dagpenge, er der manglende jobsamtaler for 3 pct. vedkommende og 2 pct. mangler aktive tilbud. Det gnsn. niveau i klyngen i samme måned er 6 pct. for manglende jobsamtaler og 3 pct. for aktive tilbud. For borgere på kontanthjælp er der 4 pct., der mangler jobsamtaler og 14 pct. mangler aktive tilbud til tiden. Det gnsn. niveau i klyngen i samme måned er 7 pct. for manglende jobsamtaler og 7 pct. for aktive tilbud. 6

8 7

9 3. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet giver viden om, hvor mange penge Middelfart Kommune kan spare på en forsørgelsesydelse. Desuden bliver kommunen bevidst om hvilke forsørgelsesydelser der kan opnås besparelser på ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. Omfanget af borgere, der forventes at modtage offentlig forsørgelse i en kommune, er afhængig af kommunens rammevilkår. Kommunens rammevilkår afhænger af den enkelte kommunes befolkningssammensætning og forhold på arbejdsmarkedet. Det antages, at kommunen (eller jobcenteret) har mulighed for at opnå et niveau for antallet af fuldtidspersoner på en forsørgelsesydelse, som svarer til det niveau, som deres rammevilkår tilsiger. Hvis antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i en kommune er forholdsmæssigt større end det niveau, som deres rammevilkår tilsiger, vil det således fremgå, at kommunen potentielt kan opnå besparelser. Besparelsespotentialet indikerer, at indsatsen kan ændres eller intensiveres, således at antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse nedbringes, og der opnås en besparelse. Besparelsespotentiale Job- og Vækstcenter Middelfart Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen (rammevilkår) Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,62 3, ,6 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,26 3, ,1 Sygedagpenge 2,37 2, ,5 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 9,92 9, ,6 I alt 18,17 18, ,6 Der er ca. 1 pct. færre borgere på a-dagpenge i Middelfart Kommune end rammevilkårene forudsætter, også for sygedagpenge er der lidt færre fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge, end rammevilkårene forudsætter. Der er dog et besparelsespotentiale at hente på 16,6 mio. kr. fra kontanthjælp og de permanente ydelser. Det er to områder Job- og Vækstcenter Middelfart er særdeles opmærksomme på. Der har siden 2008 været arbejdet med procedureren omkring tildeling af fleksjob og førtidspension. Især på førtidspension er det lykkedes Job- og Vækstcenter Middelfart at reducere tilgangen. 8

10 Nedenfor er vist udviklingen for førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse siden kommunalreformen i I 2009 og 2010 var der ca fuldtidspersoner der modtog førtidspension. I december 2013 modtog 1742 fuldtidspersoner førtidspension Fleksjob (antal fuldtidspersoner) Ledighedsydelse (antal fuldtidspersoner) Middelfart Middelfart Fleksjob (antal fuldtidspersoner) Ledighedsydelse (antal fuldtidspersoner) Førtidspension (antal fuldtidspersoner) Permanente ydelser i alt Middelfart Førtidspension (antal fuldtidspersoner) Middelfart Permanente ydelser i alt Middelfart Bilag 1 side 14, giver et mere detaljeret billede af udviklingen på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 9

11 4. Job- og Vækstcenter Middelfarts niveaumål for Beskæftigelsesplan I dette afsnit revideres Job- og Vækstcenter Middelfarts niveaumål opstillet i Job- og Vækstcenter Middelfarts Beskæftigelsesplan for Niveaumål for ministermål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Middelfart Jobog vækstcenter skal i december 2013 (år til dato) være 30 pct. fra december 2011 til december Der har været en del datamæssige problemer med målingen af ministermål 1 om flere unge i uddannelse den såkaldte uddannelsesgrad. Pga. disse problemer har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering besluttet, at målingen ikke længere vil blive opdateret, og at målingen vil blive fjernet fra jobindsats.dk. Som opfølgning på ungeindsatsen har Beskæftigelsesregion Syddanmark anbefalet at anvende målingen med offentligt forsørgede unge. Antal unge under 30 år på offentlig forsørgelsesydelse Ministermål 1 Middelfart dec-11 dec Målingen viser, at der er 31 færre unge, der i perioden december 2011 til december 2013 der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, hvilket er et fald på 5,8 pct. i perioden. Niveaumål for ministermål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 38 pct. fra december 2011 til december Tilgang til førtidspension det seneste år Ministermål 2 Middelfart dec-11 dec Tilgangen til førtidspension blev i perioden december 2011 til december 2013 begrænset til 26 personer, svarende til et fald på 69 pct., hvilket er 31 pct.-point mere end målsat i Beskæftigelsesplanen for Niveaumål for ministermål 3: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 180 personer (antal fuldtidspersoner) i december 2013, svt. et fald på 22,7 pct. fra december 2011 til december Antal langtidsledige personer Ministermål 3 Middelfart dec-11 dec Antallet af langtidsledige er faldet med 78 personer, svarende til et fald på 67 pct. i perioden december 2011 til december 2013, hvilket er 25 fuldtidspersoner lavere end forventet. 10

12 Niveaumål for ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I 2012, da beskæftigelsesplanen 2013 blev udarbejdet, var der ikke opstillet niveaumål for ministermål 4. Middelfart Kommune skulle selv opstille og formulere et konkret mål inden for rammerne af det fjerde beskæftigelsespolitiske mål. Derfor valgte Middelfart Job- og vækstcenter at udarbejde en strategi for virksomhedsservice for 2013 og bestille mploy til at foretage en virksomhedsundersøgelse ved udgangen af Efterfølgende er det blevet muligt at måle på ministermål 4, i form af samarbejdsgraden mellem jobcenter og virksomheder. Nedenfor vises samarbejdsgraden år til dato for jan.-dec. 2011, jan.-dec og jan.-dec Antal virksomheder Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) Middelfart Jandec ,6 22,2 43,8 Jandec ,4 20,8 43 Jandec ,7 17,2 42,9 Antallet af virksomheder i Middelfart Kommune er faldet med 42 virksomheder fra 2011 til Middelfart Job- og Vækstcenters samarbejdsgrad med virksomhederne i Middelfart Kommune har udviklet sig fra 33,6 pct. jan.-dec til 35,7 pct. jan.-dec I samme periode er andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i Middelfart Kommunen faldet fra 22,2 pct. jan.- dec til 17,2 pct. jan.-dec Vi har i Middefart således øget samarbejdet med vores virksomheder i kommunen. Andre jobcentre har i samme periode reduceret deres samarbejde, det er derfor medvirkende til at samarbejdsgraden i alt er faldet med knapt et pct.-point fra jan.-dec til jan.-dec

13 5. Bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. I aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 er der blevet afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. For Job- og Vækstcenter Middelfart betyder dette, at der blev tildelt midler til ansættelse af én virksomhedskonsulent. Under afsnittet Niveaumål for ministermål tre er beskrevet det fald, der er sket i antallet af langtidsledige borgere. En af de medvirkende faktorer til faldet på 67 pct. er ansættelsen af den ekstra jobkonsulent, der blev ansat i Job- og Vækstcenter Middelfart. I forhold til de virksomhedsrettede tilbud så viser de to efterfølgende søjlediagrammer, hvor mange fuldtidsaktiverede borgere, der har været i alt og hvilke virksomhedsrettede aktiviteter, de har været i. Fuldtidsaktiverede: Fuldtidsaktiverede I alt Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Jobrotation Antal fuldtidspersoner Søjlediagrammet viser, hvor mange fuldtidspersoner, der blev aktiveret i årene fra 2009 til Herefter er det muligt at se, hvor mange fuldtidspersoner, der har været ansat i et løntilskud, i virksomhedspraktik eller været ansat som jobrotationsvikar. 12

14 Nedenfor er vist, hvor mange personer, der har været aktiveringsberørte i perioden 2009 til Fra 2011 har hovedparten af de aktivitetsberørte borgere været i virksomhedspraktik. Borgere der har været ansat med løntilskud, har ligget stabilt på godt 200 borgere fra Aktivitetsberørte: Aktivitetsberørte I alt Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Jobrotation Antal aktiverede 13

15 6. Opsamling Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre de borgerrettede indsatser i Job- og Vækstcenter Middelfart for alle borgergrupper. For at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven mest muligt, vil jobcentret i 2014 og 2015 via en tidlig, aktiv indsats have fokus på, at nyledige ikke bliver en del af arbejdskraftreserven, men finder de mange jobåbninger, der er på arbejdsmarkedet. Der arbejdes i jobcentret på at forbedre borgernes kompetencer via aktive tilbud, der kan være med til at forebygge langtidsledighed på området. Et andet område, der fortsat vil blive arbejdet med, er Unge under 30 år. De sidste par år er der blevet arbejdet med studieforbedrende forløb VUC, Mentorforeninger/frivillige sociale ungementorer og mentorfunktion. Af tiltag som Job- og Vækstcenter Middelfart har iværksat for de unge kan, bl.a. nævnes: Vejlederdage, hvor der satses på mere kvalificeret og direkte vejledning af ledige i samarbejde med UU-Lillebælt og Fredericia Jobcenter, Studieforberedende forløb i samarbejde med IBC-Fredericia, Job- og Vækstcenter Middelfart deltager i 2014 i projektet Brobygning til uddannelse Lillebælt. Målgruppen er årige match 1 og delvis 2 kontanthjælpsmodtagere, der har faglige eller sociale problemstillinger, der gør, at de ikke umiddelbart kan gennemføre et erhvervskompetencegivende uddannelsesforløb uden særlig støtte. Ud over de frivillige ungementorer, blev der i 2012 ansat to professionelle ungementorer, hvis primære opgave er at støtte den unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det fokus, der siden 2009 har været på at begrænse tilgangen til permanente ydelser, er nu begyndt at bære frugt. Kurven er knækket, og for første gang i lang tid er antallet af borgere på en permanent overførselsindkomst lavere end de foregående år. Besparelsespotentialet viser dog, at der fortsat er et besparelsespotentiale at hente på de permanente ydelser på 14,6 mio. kr. Derfor vil der fortsat være fokus på bl.a. ressourceforløb for at støtte borgeren til varig beskæftigelse. 14

16 Bilag 1: Udviklingen på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension Ledighedsydelse fuldtidspersoner Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Fleksjob fuldtidspersoner Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Førtidspenaion: antal fuldtidspersoner Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2014 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2013 1 Indhold

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen årligt udarbejde en

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 20 8. april 2014 2 Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere