I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015."

Transkript

1 NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i International Pension, Udbetaling Danmark, udbetalte 2,56 mia. kr. i folke- og førtidspension til i alt pensionister med bopæl i udlandet i 2015 svarende til 4,1 pct. af alle pensionister, der modtog dansk pension i Heraf modtog pensionister dansk pension i EU/EØS-lande (81,5 pct.), pensionister i konventionslande (14,8 pct.) og pensionister i tredjelande (2,9 pct.) 2. I 2015 var Sverige det land, hvor der boede flest pensionister, som modtog dansk pension uden for Danmarks grænser med pensionister (27,0 pct.). Herefter fulgte Tyskland med pensionister (13,0 pct.) og Norge med pensionister (11,8 pct.). Uden for EU/EØS-landene ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top i forhold til antal pensionister i udlandet, det modtog dansk pension i Der blev udbetalt dansk pension til pensionister i Australien (3,7 pct.), pensionister i Canada (3,2 pct.)og pensionister i USA (3,0 pct.). Siden 2003 er antallet af pensionister med dansk pension og bopæl i udlandet steget markant. I perioden 2003 til 2015 er antallet af pensionister med dansk pension og bopæl i udlandet mere end fordoblet. Fra 2014 til 2015 er der tale om en stigning på 3,0 pct. Til sammenligning er antallet af pensionister inden for Danmarks grænser steget med 1,2 pct. fra 2014 til En folkepensionist med dansk pension og bopæl i udlandet modtog i gennemsnit kr. årligt i dansk pension i 2015 og en førtidspensionist kr. Det maksimale grundbeløb var kr. årligt i Det maksimale pensionstillæg var kr. årligt for en enlig folkepensionist og kr. for en gift/samlevende folkepensionist. Samlet set fik en enlig folkepensionist maksimalt udbetalt kr. og en gift/samlevende folkepensionist kr. årligt i dansk pension i En enlig førtidspensionist fik maksimalt udbetalt kr. og en gift/samlevende førtidspensionist fik maksimalt udbetalt kr. årligt i dansk pension i pensionister modtog dansk pension i Danmark i udlandspensionister har uoplyst bopæl. 1

2 Retten til dansk pension i udlandet Det er muligt at modtage dansk pension i udlandet, dog afhænger retten til dansk pension af, hvilket land pensionisten er bosat i. Desuden afhænger udbetalingen af, hvor mange år pensionisten har boet i Danmark i alderen 15 år til 65 år. En person, der i denne periode har boet 40 år i Danmark, har ret til fuld pension, ellers er der ret til brøkpension. Ydelsen til en udlandspensionist beregnes efter de samme regler, som gælder for beregning af pension til en pensionist med bopæl i Danmark. Ligeledes gælder de samme krav om alder og nedsat arbejdsevne for en folke- eller førtidspensionist bosat uden for Danmarks grænser, som for en folke- eller førtidspensionist bosat inden for Danmarks grænser. I konventions- og tredjelande kan der ikke udbetales pensionstillæg. En pensionist i konventions- eller tredjelande, kan derfor kun få udbetalt grundbeløbet 3. En pensionist i EU/EØS-lande kan få udbetalt både grundbeløb og pensionstillæg. Læs mere om de specifikke regler for social pension på Betegnelser for lande I dette notat, kategoriseres de forskellige lande i tre landegrupper: EU/EØS-lande, konventionslande og tredjelande. Det fremgår af tabel 1, hvilken landegruppe det konkrete land hører til. Tabel 1: Oversigt over landegrupper Landegruppe EU-lande EØS-lande Konventionslande Tredjelande Lande Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Nederlandene, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Island, Liechtenstein og Norge. Schweiz defineres i dette notat som et EØS-land, da der er indgået en aftale, der er meget lig standardaftalen med EU/EØSlandene. Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Chile, Israel, Makedonien, Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan, Tyrkiet, Serbien, USA, Indien, Sydkorea, Kina, Quebec og Filippinerne. Øvrige lande, som Danmark ikke har indgået en aftale med. 3 Undtaget er dog USA, Indien, Sydkorea og Filippinerne, hvor førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter 2 003, kan få udbetalt pensionstillæg. 2

3 Data Datagrundlaget for dette notat, er et årligt dataudtræk fra systemet KMD Social Pension. Data omfatter samtlige personer, der fra 1.januar 2015 til 31.december 2015 har været bosat i udlandet og fået udbetalt dansk social pension. Dansk social pension dækker over både folke- og førtidspension. Tabel 2 viser, hvilke typer folke- og førtidspension, der samlet set defineres som dansk pension. Tabel 2: Datagrundlag - Pensionstyper Pensionstyper Indhold pensionstyper Førtidspension Førtidspension fra 1. januar 2003 Førtidspension før 1. januar 2003: - Invaliditetsydelse - Mellemste førtidspension - Højeste førtidspension - Forhøjet alm. førtidspension Folkepension Folkepension med førtidsbeløb Folkepension med invaliditetsbeløb Folkepension med invaliditets og erhvervsudygtighedsbeløb Folkepension Opsat folkepension Udbetalt dansk pension til pensionister med bopæl i udlandet Som det fremgår af figur 1 var 81,5 pct. af alle udlandspensionister bosat i EU/EØS-lande, 14,8 pct. i konventionslande og 2,9 pct. i tredjelande i I 2015 modtog pensionister dansk pension i udlandet. Heraf modtog pensionister dansk pension i EU/EØS-lande, pensionister i konventionslande og pensionister i tredjelande. Fordelingen af pensionister med bopæl i udlandet var i ,9 pct. folkepensionister og 9,1 pct. førtidspensionister. Til sammenligning modtog pensionister dansk pension i udlandet i Dermed er der sket en stigning på 3,0 pct. fra 2014 til 2015 i antallet af pensionister i udlandet, der modtog dansk pension. Figur 1: Antal pensionister fordelt på landegrupper i 2015 Uoplyst 0,8% 3. Lande 2,9% Konventionslande 14,8% EU/EØS-Lande 81,5% 3

4 Som det fremgår af figur 2, gik langt størstedelen af den udbetalte danske pension til pensionister i udlandet til pensionister med bopæl i EU/EØS-lande i Sammenlignes antallet af pensionister med størrelsen af den udbetalte pension, ses det, at der blev udbetalt mere dansk pension pr. pensionist i tredjelande end i EU/EØS-lande og konventionslande. Samme mønster var gældende for 2014 og skyldes hovedsageligt, at en større andel pensionister, der modtog dansk pension i tredjelande, fik fuld dansk brøkpension, hvorimod pensionister i EU/EØS-lande og konventionslande i højere grad modtog dansk brøkpension. Desuden var andelen af førtidspensionister ud af det samlede antal pensionister i tredjelande højere end andelen af førtidspensionister i EU/EØS-lande og konventionslande. Figur 2: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på landegrupper i 2015 Uoplyst 0% Konventionslande 12% 3. Lande 5% EU/EØS- Lande 83% Som det fremgår af figur 3 og 4, er antallet af udlandspensionister og udbetalt dansk pension steget. Dette skal ses i sammenhæng med en generel stigning i antallet af pensionister i Danmark 4. Stigningen i antallet af udlandspensionister kan karakteriseres som signifikant i forhold til stigningen i antallet af pensionister i Danmark. Fra 2007 til 2015 har der været en stigning på 56,4 pct. i antallet af pensionister med bopæl i udlandet, der modtog dansk pension. I samme periode steg antallet af pensionister med bopæl i Danmark, der modtog dansk pension med 17,3 pct. 5. Endvidere fremgår det, at langt størstedelen af pensionister med dansk pension og bopæl i udlandet fra 2003 til 2015 var bosat i EU/EØS-lande, dernæst følger gruppen af udlandspensionister bosat i konventionslande og slutteligt udlandspensionister med bopæl i tredjelande. Over tid har der været en bevægelse fra andelen af pensionister med dansk pension og bopæl i EU/EØS-lande og tredjelande til andelen af pensionister med dansk pension i konventionslande. En del af stigningen i andelen af pensionister med dansk pension i konventionslande, kan dog forklares med, at USA i 2007 overgik fra at være et tredjeland til konventionsland. Samlet set blev der udbetalt 2,56 mia.kr. i dansk pension til pensionister i udlandet i Den gennemsnitlige pension pr. pensionist med bopæl i udlandet var kr. årligt i 2015 (tabel 6). Det land, hvor der i gennemsnit blev udbetalt mest i pension pr. pensionist, var Bulgarien, hvor der blev udbetalt kr. årligt pr. pensionist (tabel 6). Dette kan til dels forklares med den store andel af førtidspensionister med dansk pension i Bulgarien. Det land, hvor der blev udbetalt mindst i pension pr. pensionist, var USA, hvor der blev udbetalt kr. årligt pr. pensionist (tabel 4). 4 Danmarks Statistik, Statistikbanken Modtagere af folke- og førtidspension ( ) 5 Danmarks Statistik, Statistikbanken Modtagere af folke- og førtidspension ( ) 4

5 Sverige, Spanien og Tyskland var de lande med den største samlede udbetaling og udgjorde samlet set 52,0 pct. af den samlede udbetaling af dansk pension til udlandet (tabel 3). Figur 3: Antal udlandspensionister opdelt på landegrupper ( ) EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande Figur 4: Udbetalt dansk pension til udlandspensionister fordelt på landegrupper ( ) (i tusinde kroner) tusinde kr EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande

6 Udlandspensionister i EU/EØS I 2015 blev der samlet set udbetalt 2.1 mia. kr. i dansk pension til pensionister med bopæl i EU/EØS-lande. Dette udgjorde 82,7 pct. af den samlede udbetaling af dansk pension til pensionister i udlandet. I forhold til 2014 er der sket en stigning på 2,8 pct. i antallet af pensionister i EU/EØS-lande med dansk pension. I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension i EU/EØS-lande kr. årligt (tabel 6). I gennemsnit skulle en pensionist med dansk pension i EU/EØS-lande betale 14,4 pct. i skat til Danmark af pensionen. Det land, hvor pensionister med dansk pension i gennemsnit betalte den største andel af pensionen i skat til Danmark var Estland med 27,1 pct. Modsat var Lichtenstein med 3,1 pct. det land, hvor pensionister med dansk pension i gennemsnit betalte den mindste andel af pensionen i skat til Danmark (tabel 7). Tabel 3: Top fem over pensionisternes bopæl i EU/EØS-lande i 2015 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt Sverige ,0% ,9% Tyskland ,0% ,1% Norge ,4% ,2% Spanien ,4% ,0% Storbritannien ,4% ,5% EU/EØS-lande ,5% ,7% Hele Verden ,0% ,0% Som det fremgår af tabel 3 er Sverige med pensionister, det land i EU, hvoraf langt største delen af udlandspensionisterne var bosat i Herefter følger Tyskland og Norge med halvt så mange pensionister, henholdsvis pensionister og pensionister. Samlet set var 8,4 pct. af pensionisterne med dansk pension i EU/EØS-lande førtidspensionister. Slovakiet og Bulgarien var de EU/EØS-lande med den største andel af førtidspensionister på henholdsvis 42,9 pct. og 40,4 pct. Udover Lichtenstein hvor ingen af de fire pensionister med dansk pension var førtid s- pensionister, var Schweiz med 2,6 pct. førtidspensionister, det EU/EØS-land, hvor den mindste andel af pensionister med dansk pension var førtidspensionister (tabel 8). Udlandspensionister i konventionslande I 2015 blev der samlet set udbetalt 307 mio. kr. i dansk pension til pensionister med bopæl i konventionslande. Dette udgjorde 12,0 pct. af den samlede udbetaling af dansk pension til pensionister i udlandet i Som det fremgår af tabel 4 var langt størstedelen af pensionister med dansk pension og bopæl i et konventionsland bosat i enten Australien, Canada, USA eller Tyrkiet. I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension og bopæl i et konventionsland kr. årligt og skulle i gennemsnit betale 10,5 pct. af pensionen i skat til Danmark (tabel 6 og 7). I 2015 var 9,0 pct. af pensionisterne i konventionslandene førtidspensionister (tabel 8). 6

7 Tabel 4: Top fem over pensionisternes bopæl i konventionslande i 2015 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) Australien ,7% ,0% Canada ,2% ,4% USA ,0% ,5% Tyrkiet ,1% ,0% Serbien 258 0,5% ,6% Konventionslande ,8% ,0% Hele Verden ,0% ,0% Sammenlignet med 2014 er der sket en stigning på 2,6 pct. i antallet af pensionister med dansk pension i konventionslande. Udlandspensionister i tredjelande I 2015 blev der samlet set udbetalt 128 mio. kr. i dansk pension til pensionister med bopæl i tredjelande. Dette udgjorde 5,0 pct. af den samlede udbetaling af dansk pension til pensionister i udlandet i Som det fremgår af tabel 5 var størstedelen af pensionister med dansk pension og bopæl i tredjelande bosat i Thailand, hvor der boede 585 pensionister. Herefter følger Filippinerne med 171 pensionister. Tabel 5: Top fem over pensionisternes bopæl i tredjelande i 2015 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) Thailand 585 1,1% ,3% Filippinerne 171 0,3% ,6% Brasilien 69 0,1% ,2% Sydafrika 52 0,1% ,1% Libanon 33 0,1% ,1% Tredjelande ,9% ,0% Hele Verden ,0% ,0% Sammenlignet med 2014 er der sket en stigning på 3,7 pct. i antallet af pensionister m ed dansk pension i tredjelande. Dermed er stigningen i udlandspensionister med bopæl i tredjelande højere end stigningen i antallet af udlandspensionister i EU/EØS-lande og konventionslande. I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension i et tredjeland kr. årligt og skulle i gennemsnit betale 21,9 pct. af pensionen i skat til Danmark (tabel 6 og 7). Andelen af førtidspensionister ud af det samlede antal pensionister med dansk pension i tredjelande udgjorde 32 pct. i 2015 (tabel 8). Dette er betydeligt højere end andelen af førtidspensionister i de to andre landegrupper på henholdsvis 8 pct. i EU/EØS-lande og 9 pct. i konventionslande. 7

8 Bilag Figur 5: Antal udlandspensionister opdelt på folke- og førtidspension Antal folkepensionister Antal førtidspensionister Figur 6: Udbetaling til udlandspensionister fordelt på landegrupper tusinde kr EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande 8

9 Tabel 6: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på lande i 2015 Land Antal Andel Udbetalt Kr. pr. pers. Belgien 322 0,6% Bulgarien 52 0,1% Cypern 32 0,1% Estland 23 0,0% Finland 509 0,9% Frankrig ,5% Grækenland 323 0,6% Holland 806 1,5% Irland 111 0,2% Island 365 0,7% Italien 680 1,3% Letland 29 0,1% Liechtenstein 4 0,0% Litauen 23 0,0% Luxembourg 262 0,5% Malta 33 0,1% Norge ,4% Polen 301 0,6% Portugal 252 0,5% Rumænien 36 0,1% Schweiz ,9% Slovakiet 14 0,0% Slovenien 25 0,0% Spanien ,4% Storbritannien ,4% Sverige ,0% Tjekkiet 77 0,1% Tyskland ,0% Ungarn 91 0,2% Østrig 413 0,8% EU/EØS-lande ,5% Konventionslande ,8% Uoplyst 460 0,8% Tredjelande ,9% Hele Verden ,0%

10 Tabel 7: Indeholdt skat af danske pensioner i udlandet i 2015 (i kroner) Land Skat i alt Kr. pr. person Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Norge Polen Portugal Rumænien Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig EU/EØS-lande Konventionslande Uoplyst Tredjelande Hele Verden

11 Tabel 8: Fordelingen af folke- og førtidspensionister i 2015 Land Folkepensionister Førtidspensionister Førtidspens. i % af samlet antal Belgien ,8% Bulgarien ,4% Cypern ,9% Estland ,4% Finland ,0% Frankrig ,5% Grækenland ,4% Holland ,7% Irland ,2% Island ,0% Italien ,5% Letland ,1% Liechtenstein 4 0 0,0% Litauen ,7% Luxembourg ,3% Malta ,2% Norge ,7% Polen ,9% Portugal ,7% Rumænien ,1% Schweiz ,6% Slovakiet ,9% Slovenien ,0% Spanien ,5% Storbritannien ,2% Sverige ,3% Tjekkiet ,2% Tyskland ,8% Ungarn ,8% Østrig ,0% EU/EØS-lande ,0% Konventionslande ,0% Uoplyst ,0% Tredjelande ,0% Hele Verden ,0% 11

12 Tabel 9: Pensionisternes bopæl i EU/EØS-lande i 2015 Land Antal Andel samlet set Sverige ,1% Tyskland ,0% Norge ,2% Spanien ,3% Storbritannien ,7% Frankrig ,5% Schweiz ,4% Holland 806 1,8% Italien 680 1,5% Finland 509 1,2% Østrig 413 0,9% Island 365 0,8% Grækenland 323 0,7% Belgien 322 0,7% Polen 301 0,7% Luxembourg 262 0,6% Portugal 252 0,6% Irland 111 0,3% Ungarn 91 0,2% Tjekkiet 77 0,2% Bulgarien 52 0,1% Rumænien 36 0,1% Malta 33 0,1% Cypern 32 0,1% Letland 29 0,1% Slovenien 25 0,1% Estland 23 0,1% Litauen 23 0,1% Slovakiet 14 0,0% Liechtenstein 4 0,0% EU/EØS samlet ,0% 12

13 Tabel 10: Pensionisternes bopæl i konventionslande i 2015 Lande Antal Andel samlet set Australien ,6% USA ,1% Canada ,9% Tyrkiet ,1% Serbien 250 0,5% Israel 234 0,4% Bosnien-Hercegovina 203 0,4% New Zealand 152 0,3% Kroatien 128 0,2% Pakistan 126 0,2% Makedonien 111 0,2% Marokko 106 0,2% Chile 94 0,2% Montenegro 48 0,1% Kina 22 0,0% Indien 15 0,0% Syd Korea 8 0,0% Jugoslavien - 0,0% Konventionslande samlet ,4% 13

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. NOTAT 25. september 2018 Statistik om Udlandspensionister 2017 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. I 2017 udbetalte International Pension,

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018. Notat 24. juni 2019 Statistik om Udlandspensionister 2018 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018. I 2018 udbetalte International Pension, Udbetaling

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning Kategori: Analyse Kommune: Faxe Kontaktperson: Brian Sørensen Beskrivelse: Faxe Kommune har lavet en analyse over befolkningsudviklingen

Læs mere

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Dato: 2. marts 219 Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Michel Klos Ref.nr.: D19-13416 Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Vejledning om et særligt sundhedskort

Vejledning om et særligt sundhedskort VEJ nr 20 af 06/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0904444 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1067 af 14/11/2012

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 103-07 J.nr. 07-5411-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 2004 Cirkulære af 17. december 2003 Perst. nr. 081-03 PKAT nr. J.nr. 03-5411-3 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2004 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

Bilag 4 Notat om ny landegruppering

Bilag 4 Notat om ny landegruppering 27. juni 2018 Befolkning og Uddannelse Bilag 4 Notat om ny landegruppering Motivation Danmarks Statistik har anvendt definitionen vestlige/ikke-vestlige lande i statistikker og analyser siden 2002. Definitionen

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat ØKONOMISK ANALYSE 1. februar 219 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat I Danmark var der 21.314 udenlandske beskæftigede omregnet til fuldtidspersoner i 218. Det er en ny rekord. Antallet steg

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Der er heller ingen ændringer i eksporten til Sydeuropa.

Der er heller ingen ændringer i eksporten til Sydeuropa. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Formålet med PISA Måle, om unge har kompetencer, der kan bruges

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Skatteministeriet J.nr. 2017-2209 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 1 I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Tabel 1-4 nedenfor viser den lovbestemte pensionsalder i alle

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser 2000 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. AUGUST 2000 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. Personalestyrelsen

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere