Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3"

Transkript

1 Kan cyklisterne i Ballerup gøre det igen? >> side 2 Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 NR. 1 - marts 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup KOMMUNE Klimanetværksmøde >> side 10 Anmeld din jordflytning >> side 12

2 2 3 Kan cyklisterne i Ballerup gøre det igen? Sidste år slog cyklisterne i Ballerup endnu en gang rekorderne i Danmarks største kampagne Vi Cykler Til Arbejde. Af Rasmus Lindharth, Kommunikation Cykling er sundt, det er godt for miljøet, og så kan det, at sætte sig op på cyklen være en god måde at tømme hovedet og nyde naturen efter en travl arbejdsdag. For nogle er det en kamp at komme i gang med at cykle i maj, for andre er det en selvfølge at cykle hele året rundt, og måske konkurrere med kollegerne om at cykle mest. Fælles for alle deltagere i Vi Cykler Til Arbejde - kampagnen er, at de har været med til at slå rekorder og gøre klimaet en tjeneste. Nu nærmer foråret sig igen, og fra den 14. februar var tilmeldingen åben til årets kampagne. København, Århus, Odense og... Ballerup I Ballerup Kommune slog ansatte i virksomheder og myndigheder sidste år igen deltagerrekorden, da i maj var med i årets Vi Cykler Til Arbejde (VCTA). De mange deltagere hjalp også hinanden med at slå en anden rekord, nemlig det samlede kilometertal, der kom op på Med over en halv million kørte kilometer landede Ballerup igen i 2010 på en flot 4. plads på landsplan lige efter København, Århus og Odense. Samtidig er deltagerne på Ballerups arbejdspladser blandt de sejeste til at køre langt. I gennemsnit kørte hver deltager i Ballerup 148 kilometer i løbet af maj. Det tal blev kun overgået af Gladsaxe (156 km), Lyngby- Taarbæk (156 km) og Hvidovre, hvor hver deltager i gennemsnit kørte 165 km. De bedste ben sidder på Leo De hold, der kører længst, ligger dog langt over det gennemsnit. I Ballerup sidder de sejeste ben på 8 medarbejdere på holdet Leo s landevejsryttere fra LEO Pharma, der i gennemsnit kørte 484 kilometer per deltager. Andenpladsen gik også til Leo, hvor holdet P-dal Yderne i gennemsnit ydede 464 km i løbet af maj måned. De 15 stærke sæt ben på P- dal-holdet kan dog prale af at være det hold i hele Ballerup Kommune, der kørte flest kilometer (6.965km). 3. pladsen gik til holdet MSAD fra Logica med 361 km i gennemsnit, 4. Pladsen til holdet Sturis Tours fra Novo Nordisk, Insulin Pharmacology 437 (351 km) og 5. pladsen: KMD A/S Hold1 (347km). LEO Pharma var også den virksomhed i Ballerup, der samlet kørte flest VCTA-kilometer i maj. Med km slog LEO Pharma Ballerup Kommune ( km) og Novo Nordisk ( km). Læs mere på og Fakta om Vi Cykler Til Arbejde Vi Cykler Til Arbejde er Danmarks største motionskampagne med over deltagere fra flere end arbejdspladser i hele landet. Tilmelding foregår på fra den 14. februar. Der er tilmeldingsfrist den 20. april. Alle tilmeldte hold får tilsendt et magasin til alle deltagere samt et køreskema til opslagstavlen. Hvert hold består af 4-16 deltagere. Deltagergebyret er 40 kr. pr. deltager. Vi Cykler Til Arbejde kører i 2011 fra 2. maj til 31. maj. Vi Cykler Til Arbejde arrangeres af Dansk Cyklist Forbund og Dansk Firmaidrætsforbund.

3 Undlad at lade bilen holde i tomgang Din bil forurener mere i tomgang end ved kørsel. Hvorfor Ballerup Kommune af hensyn til bl.a. miljø, klima og energiforbrug har udarbejdet et Tomgangsregulativ. Af Kasper Ullum Af Tomgangsregulativet fremgår bl.a., at det ikke er tilladt at lade et køretøj holde i tomgang i mere end 1 minut. Derved kan bilisterne i Ballerup Kommune medvirke til at mindske luftforureningen og støjbelastningen til gavn for miljø, klima og energiforbrug. Hvorfor højst 1 minuts tomgang? Du forurener mere med bilen i tomgang end i fart. Det skyldes, at en motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet på samme måde, og der bliver ledt giftige gasser og flere partikler ud i luften via udstødningen. Tomgang koster en liter brændstof i timen Det koster masser af brændstof og dermed penge at lade motoren være tændt, når bilen, bussen eller lastbilen holder stille. Undersøgelser viser, at en moderne bil, der holder stille, bruger mellem en halv og en hel liter benzin i timen. Det svarer til at køre mellem 9-15 kilometer. En taxa, der har motoren i ulovlig tomgang en time pr. døgn, koster nemt kr. ekstra om året i brændstof. Sluk din bil: - når du læsser varer eller passagerer af eller på - når du holder ind til siden for at ringe, tjekke kort eller lignende - når du som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdeplads, på stationen mv. - når du holder pause - når du venter på en ledig parkeringsplads Følg rådene her og bryd en gammel vane med at lade motoren gå. Der er meget at vinde for alle parter. Der bliver renere luft til mennesker og dyr, støjpåvirkningen reduceres, og der er sund økonomi i det for både transportbranchen og privatbilister. Reglen Reglen gælder alle motordrevne køretøjer - personbiler, taxaer, busser, varevogne, lastvogne, motorcyklister på alle offentlige områder, og hver gang man standser. Det gælder også busser, som holder pause på ruten eller holder ved endestationen. Undtagelsen Eneste undtagelser er ved trafikkøer, eller hvis man holder for rødt lys. Køretøjer, der til helt specielle formål har brug for motorkraften, mens de holder stille - renovationsbiler, udrykningskøretøjer og enkelte andre arbejdskøretøjer - er også undtaget tomgangsregulativet. Hjælp miljø, klima og reducer energiforbruget! Du risikerer at få en bøde på 500 kr., hvis du ignorerer forbuddet mod at lade motoren gå i tomgang i mere end et minut. Anmeldelse af overtrædelse af Tomgangsregulativet skal ske til Politiet.

4 4 5

5 Miljøstyrelsens udlægning af lovgivningen om PCB affald Miljøstyrelsen er kommet med en vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt byggeog anlægsaffald, da der - som Miljøstyrelsen udtrykker det - har været behov for en præcisering af, hvordan håndtering af sådant affald bør ske. Af Ole Lützen Der har gennem flere år rådet stor usikkerhed om behandlingen af PCB-holdigt bygningsaffald i Danmark. Kommuner og affaldsselskaber har haft forskellige måder at gribe problemet an på. Mange har slet ikke grebet det an, og Miljøstyrelsen har i modsætning til myndighederne i Norge og Sverige - gennem flere år været yderst tilbageholdende med at melde ud, hvordan problemerne konkret skulle løses. Der er derfor igennem lang tid blevet bortskaffet PCBholdigt affald i uoverensstemmelse med gældende regler. Miljøstyrelsens vejledende udtalelse bringer ikke fuldstændig klarhed over, hvordan PCB-holdigt affald skal håndteres og bortskaffes. Men den indeholder et antal anbefalinger af, hvordan Miljøstyrelsen mener, håndteringen af PCB-holdigt bygningsaffald bør foregå. Miljøstyrelsen redegør for visse modsætninger mellem de regelsæt, der regulerer håndteringen herunder bortskaffelsen af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald. På baggrund af disse modsætninger og på baggrund af blandt andet en række spørgsmål til Europakommissionen, har Miljøstyrelsen formuleret sine anbefalinger. Anbefalingerne er i nogle tilfælde væsentligt mindre strikse end EU-lovgivningen foreskriver, og det må forventes, at Miljøstyrelsen søger at få afklaret, hvordan lovgivningen helt præcist skal tolkes. De gældende regler i Danmark er først og fremmest den såkaldte POP-forordning - Nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF, og deponeringsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg. Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om håndtering af bygge- og anlægsaffald kan findes på: w w.mst.dk/common/soeg.htm?searchterm =Vejledende+udtalelse+fra +Milj%C3%B8styrelsen+Jor d+og+affald,+nr.+1/2011 PCB i bygningsmaterialer PCB er en syntetisk fremstillet organisk forbindelse, der ikke forekommer naturligt. PCB er en forkortelse for det engelske polychlorinated biphenyls. På dansk: polyklorerede bifenyler. PCB er fra omkring 1960 erne til slutningen af 1970 erne blevet anvendt til en lang række tekniske formål. PCB er imidlertid også blevet anvendt i en række byggematerialer, herunder som bestanddel af fugemasse til at tætne mellem betonelementer og til at tætne åbninger mellem karme og murværk. PCB er blevet anvendt til dette formål, fordi stoffet giver fugemassen større elasticitet og lang levetid. PCB er også blevet anvendt i den lim og tætningsmasse, der er blevet brugt i termoruder. Termoruder med PCB i limen/tætningsmassen skal specialbehandles, og må ikke deponeres. Ved udskiftning af fuger, skal de udtagne fuger bortskaffes som farligt affald og destrueres ved forbrænding. PCB i fugemasse og lim kan trænge ind i de omgivende materialer. Således vil den beton eller det murværk, der sidder op til fugemasse, ofte være blevet forurenet med PCB. PCBs giftighed og miljøskadelighed betyder, at en række miljømæssige og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal træffes ved nedrivning og renovering af PCB-holdige bygninger, så der ikke sker spredning af stoffet, eller bygningsarbejdere og andre udsættes for stoffet. PCB er til en vis grad flygtigt, og PCB i fuger særligt på indersiden af murene, kan trænge ind i bygningen på dampform, og udsætte de personer, der befinder sig i bygningerne, for sundhedsskade.

6 6 7 Key2Green Key2Green har udviklet en række værktøjer til foreningens medlemmer og andre interesserede. Enkelte værktøjer er begrænset til brug for medlemmer, men langt de fleste kan bruges af alle interesserede. Værktøjerne kan gøre det lettere at få overblik over virksomhedens miljøbelastning, så det bliver nemmere kan komme i gang med miljøarbejdet. De udviklede værktøjer er: Miljøredegørelse, Miljønøgletal, Beregningsværktøj CO 2, Klimatjek, Klimakassen, KEMIguiden, Miljøtilsyn og godkendelse samt Fakta om miljø. Læs mere om de enkelte værktøjer på: Carbon 20 Projektet Carbon 20 er netop skudt i gang. Målet er, at 100 virksomheder skal reducere deres CO 2 udslip med 20 % inden Bag projektet står kommunerne i Green Cities, samt Kommunernes Landsforening, DTU og Aalborg Universitet. Signe Munch-Pedersen, kommunikationskonsulent i Gate 21 Carbon 20 er et projekt, hvor partnerne skal arbejde med partnerskabsmodeller, klimatilpasning og CO2 reduktion på lokalt niveau. Således skal Green Cities kommunerne i projektet samarbejde med 100 virksomheder, som hver især skal reducere deres CO2 udledning med 20 %. Projektet giver virksomheder i de involverede kommuner adgang til værktøjer, viden eller inspiration til at komme i gang med energibesparelser. Samtidig kommer virksomhederne til at dele viden og erfaringer med andre virksomheder i et lokalt klimanetværk. Energigennemgang, viden og værktøjer Carbon 20-projektet tilbyder en bred vifte af tilbud, der kan understøtte en virksomheds klimaarbejde, blandt andet en energigennemgang, gratis værktøjer og hjælp til at opgøre en virksomheds såkaldte carbon footprint. En energigennemgang giver et rigtig godt overblik over energiforbruget og over muligheden for at spare på el og varme. Energigennemgangen viser oftest, at en virksomhed kan spare procent energi ved at gennemføre simple ændringer, så hvorfor takke nej til et besøg, fortæller Kasper Ullum fra Teknik- og Miljøafdelingen i Ballerup Kommune, der er en af de deltagende kommuner. Carbon 20-virksomheder i Ballerup Kommune vil foruden energigennemgange blive inviteret med i Ballerup Kommunes KlimaNetværk, hvor de kan dele erfaringer med andre virksomheder om energibesparelser og organisering af klimaarbejdet. 40 virksomheder er i dag med i KlimaNetværket, hvor de får information og inspiration til klimavenlige tiltag både gennem oplæggene og ved at lytte til hinanden. CSR kompasset CSR Kompasset er et gratis online værktøj, der kan hjælpe virksomheder i gang med ansvarlig leverandørstyring. Værktøjet er målrettet små og mellemstore virksomheder inden for produktion, handel og service. Virksomheder får hjælp til at håndtere sociale og miljømæssige udfordringer i leverandørkæden og til at efterleve forventninger fra regeringen, erhvervs- og interesseorganisationer. Værktøjet blev oprindeligt udviklet i 2005, og i efteråret 2010 har det gennemgået en omfattende revision. Værktøjet indeholder gode råd, cases, skabeloner, nyttige links m.v. Se mere på: Carbon 20 projektet blev skudt i gang den 1. januar 2011 og løber over 3 år. Projektet er støttet af EU Life+ programmet. Erfaringerne fra projektet vil blive givet videre til kommuner og erhvervsorganisationer i de øvrige EU lande. Green Cities-kommunerne: Albertslund, Ballerup, Allerød, København, Herning, Kolding er initiativtagere til projektet, hvori Næstved Kommune også deltager. Du kan læse mere om Green Cities-projektet på

7 Ny litteratur Rekreativt brug af regnvand I og med at der med klimaændringerne forventes stigende vandmængder, som skal håndteres i byen på nye og innovative metoder, kunne brug af regnvand til rekreative formål være en af løsningerne. Der findes talrige eksempler på byer, hvor regnvand anvendes som et forskønnende element samtidig med, at det også anvendes til leg. En undersøgelse fra Naturstyrelsen viser, at regnvand fra byens tage indeholder så små mængder af skadelige stoffer, at der ud fra en sundhedsmæssig vurdering ikke vil være problemer ved at bruge vandet til soppebassiner og springvand. Undtagelsen er vand fra steder, hvor tagene er blybelagte, eller hvor der opholder sig særligt mange fugle. Forskere fra både Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet København glæder sig til fortælle virksomheder om medarbejderdreven innovation og om metoder til at opgøre en virksomheds carbon foot print. Foto: Signe Munch-Pedersen Formålet med projektet har været at analysere og udvikle metoder til at vurdere sygdomsrisici, når afstrømmet regnvand anvendes rekreativt i byområder. Undersøgelsen gennemgår danske og internationale erfaringer med at bruge regnvand rekreativt i byen. Rapporten: Sundhedsaspekter ved regnbaseret rekreativt vand i større byer. Naturstyrelsen, De bedste klimavalg Dansk BiblioteksCenter med 160 ansatte har netop tilmeldt sig Carbon 20. Virksomheden ønsker blandt andet hjælp til at organisere klimaarbejdet og til at opgøre virksomhedens samlede klimabelastning. Klimaspørgsmålet optager os meget, men vi mangler viden og værktøjer, der kan hjælpe os med at tage de bedste klimavalg. For eksempel mangler vi viden om, hvor meget fjernvarme og grøn el baseret på vandkraft egentligt belaster klimaet. Og om det tæller i regnskabet, at vi har mange træer på vores grund. Hvordan vi skal opgøre det, og hvordan vi kan sammenligne os med andre virksomheder det vil vi bruge Carbon 20 til at finde ud af, fortæller miljømedarbejder Sune Nielsen fra Dansk BiblioteksCenter. Medarbejderinnovation Carbon 20-projektet tilbyder også nye værktøjer og kompetencer til virksomheder, der ønsker at involvere deres medarbejdere i klimainnovation. I samarbejde med medarbejdere fra Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet vil Carbon 20 inspirere virksomheder til at engagere deres medarbejdere i udviklingen af alt lige fra mere klimavenlige processer, produkter og services til en mere klimavenlig adfærd når kantinen laver mad, og når medarbejderne transporterer sig til og fra arbejde. Svømmehaller får egen vejledning Svømmehaller er typisk de kommunale bygninger, som bruger mest energi. Eksempelvis har halvdelen af de danske svømmehaller med et 25 gange 15 meter-bassin et årligt energiforbrug på kroner. Der kan ofte spares meget på energiudgifterne bl.a. ved at standse unødvendigt energiforbrug uden for åbningstiden. Mange svømmehaller bruger op til en tredjedel af energien, når bygningen står tom mellem kl. 22 og 07. Det er især ventilation i svømmehallerne og opvarmning og cirkulation af vand, der sluger meget energi. Center for energibesparelser står bag den nye vejledning. Se vejledningen: Energieffektiv drift af svømmehaller på

8 8 9 Et eksempel på PCB-sanering i bygninger De 37 år gamle vinduer på Solrød Rådhus var efterhånden blevet så utætte, at det regnede ind, når vinden kom fra vest. Nu skulle det være vinduerne skulle skiftes men der var jo lige det med PCB en. Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune I efteråret 2010 blev alle vinduer på Solrød Rådhus udskiftet. I starten tænkte kommunen ikke på PCB, men entreprenøren, Helmer Christiansen A/S, gjorde kommunen opmærksom på, at der kunne være farlige stoffer i byggematerialerne, og at det var bygherrens ansvar. Helt konkret kunne der være PCB i fugen mellem betonelementer og karmen. En analyse blev straks bestilt hos Teknologisk Institut og det viste sig, at der var mellem 3,0 og 9,0 mg PCB/kg i de udvalgte prøver. Der var to typer vinduer på rådhuset, dem der kunne åbnes, og dem der var faste. De gående rammer - Dem der kunne åbnes - indeholdt ikke PCB og kunne derfor afleveres som almindeligt brændbart byggeaffald. Tilbage var karme og fuger, der som PCB-holdigt affald blev anmeldt til team miljø. Team miljø anviste affaldet til behandling på Kommunekemi, selvom PCB-indholdet i karmene var under 10 mg/ kg, og det dermed ikke var at betragte som farligt affald. Det var i teorien muligt at aflevere PCB-affaldet på en deponeringsplads, men da deponeringspladserne ikke ville modtage PCB-holdigt affald, endte det på Kommunekemi. I alt blev der afleveret 16,56 ton byggematerialer. Heraf blev 8,96 ton afleveret til Kommunekemi, hvilket løb op i en sum af ,00 kr. eksklusive moms. Af den samlede mængde byggemateriale, der blev kørt til Kommunekemi, er det et skøn, at omkring 2 % af byggematerialerne indeholdt PCB. Ved isætningen af de nye vinduer er der brugt fugemasse uden PCB anvendelsen af PCB blev forbudt i midten af 1970 erne - men formentlig sidder der stadig PCB tilbage i betonen, da PCB indholdet i den gamle fugemasse kan være trængt ind. Men der kan den komme til at ligge i mange år endnu. Ny klassificeringsbekendtgørelse er trådt i kraft Den 1. februar trådte den nye klassificeringsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen indeholder ændrede regler, der er en konsekvens af EU s nye klassificerings og mærkningsregler i CLP-forordningen (EU forordning nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger). CLP-reglerne er baseret på det globale klassificerings og mærkningssystem GHS. Pr. 1. december 2010 skulle stoffer klassificeres, mærkes og emballeres efter de nye CLP-regler. Stoffer skal imidlertid i en overgangsperiode frem til 2015 sideløbende klassificeres efter de hidtidige regler, for at muliggøre klassificering af kemiske produkter. Bekendtgørelsen indeholder desuden bidrag til Regeringens terrorhandlingsplan i form af krav, der skal modvirke, at giftige stoffer og produkter anvendes til terrorformål. Det indebærer krav til opbevaring og tyverianmeldelse for giftige og meget giftige stoffer og produkter. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at ved en beklagelig fejl er sidste linie i bekendtgørelsens bilag 1, del 3, pkt vedrørende produkter indeholdende et eller flere R67-stoffer, ikke blevet fjernet. Miljøstyrelsen vil hurtigst muligt udstede en ændringsbekendtgørelse, der retter fejlen. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 50 om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter af 12. januar 2011.

9 Klimanetværksmøde om energibesparelser og -afgifter Der blev den 4. november 2010 afholdt klimanetværksmøde på kommunens kursusejendom Villa Blide. Temaet for mødet var energibesparelser og energiafgifter (regeringens forårspakke 2.0). Af Lill Dueholm Ved mødet deltog virksomhederne: NeuroSearch A/S, Danish Aerotech A/S, Topdanmark, BASF A/S, Jørgen Andersen A/S, Cool Gray A/S, Clorius Controls A/S, Formula A/S, DBC A/S, Schneider-Electric A/S, FDC samt YIT A/S. Viegand & Maagøe Peter Maagøe fra Viegand & Maagøe holdt et oplæg om energibesparelser. Virksomheden er en konsulentvirksomhed på bl.a. klimaområdet. Oplægget omhandlede bl.a. - Typiske indsatsområder kontor: Ventilation, fjernvarme/varmeforsyning, trykluft, køling belysning, IT/kontorudstyr - Udvalgte indsatsområder industry: løgdiagram, ventilation, overskudsvarme, laboratorier - Energiledelse - Mulige samarbejdspartnere, tilbud og ordninger - Kort case: IDA-huset på Kalvebod Brygge En vigtig del af oplægget omhandlede salg af energibesparelser. Peter Maagøe oplyste, at det er muligt at sælge sine energibesparelser, som fx konvertering til fjernvarme. Tilskuddet samt energibesparelser medvirkede i flere tilfælde til en tilbagebetalingstid på mindre end 1 år. Det blev oplyst, at det ikke var ligegyldigt, hvem man solgte energibesparelserne til, således gav nogle energivirksomheder 0,20 øre pr. kwh/år samt gratis energirådgivning, mens andre rådgivere m.m. gav 0,40 øre pr. kwh/år, men tog betaling for rådgivning, så det var vigtigt at regne på tilbuddet for at sikre mest/bedst mulig rådgivning for pengene. Deloitte Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen fra Deloitte holdt et oplæg om regeringens forårspakke 2.0 Energiafgifter. Hovedbudskabet i oplægget var, at der i fremtiden kommer stigende energiafgifter, hvorfor det for såvel produktions- som servicevirksomheder bliver endnu vigtigere at spare på energien. Fra den 1. januar 2010 er følgende afgifter indført: - afgiften på brændsler forhøjet med 15 % - elafgiften forhøjet med 5 % - der kan ikke opnås godtgørelse for energi anvendt til komfortkøling - der er af miljøhensyn indført en NOX-afgift (kvælstof-oxider). - viderefakturering af energiforbrug kan kun ske, hvis forbruget er opgjort ved måling det er ikke tilstrækkeligt at anvende en fordelingsnøgle til beregningsgrundlaget. Ballerup Kommune Kasper Ullum oplyste kort om EU projektet Carbon20, der er opstartet i Yderligere detaljer om Carbon20 kan ses på side 6 og 7. Ballerup Kommune er i gang med at opdatere hjemmesiden for klima. Den nye hjemmeside hedder Klima & Erhverv, og den kommer bl.a. til at have fokus på lokale succeshistorier, klimaprojekter. Man kan dog stadig se mødereferater og præsentationer. Hjemmesiden kan findes på Ballerup.dk Natur, Miljø & Affald Klima & Bæredygtighed Klima & Erhverv. Vi modtager gerne idéer, forslag og gode klimahistorier. Næste møde Den 20. januar 2010 er der afholdt et møde om energiledelse hos Formula A/S. (se artikel på side 10). Næste møde vil blive afholdt den 28. april 2011 i Ballerup Superarena. Temaet er transport; herunder Mobility Management. For oplysninger om klimanetværket: kontakt Kasper Ullum på telefon eller mail

10 10 11 Klimanetværksmøde om energiledelse og Carbon20 Der blev den 20. januar 2011 afholdt klimanetværksmøde hos Formula A/S, Måløv. Temaet for mødet var energiledelse og Carbon20 (EU-Lifeprojekt). Af Lill Dueholm Ved mødet deltog virksomhederne: Formula A/S, NeuroSearch A/S, Conceptware ApS, Danish Aerotech A/S, ABB A/S, Aalborg Universitet Ballerup, UL International Demko, BASF A/S, Leo Pharma, Post Danmark Frimærker, DBC A/S, Schneider-Electric A/S, Ambu A/S, Novo Nordisk samt FDC. Energiledelse i Formula A/S Peter Eskesen holdt et oplæg om energiledelse i virksomheden samt beregningsmetoder anvendt for deres CO 2 regnskab (indeholder også klimabelastningen fra de øvrige drivhusgasser (CH4, NOx m.m.). De anvender GA klimaberegner (klimaberegner/-værktøj udviklet af den Grafiske Branche), der udregner klimabelastningen fra skovning over papirproduktion til Formula s drift, herunder klimabelastningen ved transport mellem de forskellige led. Der blev fremvist eksempler på forskellige tryksagers klimabelastning. Man kan heraf se, at de største klimabelastninger kommer fra papirproduktionen og transport. Ønsker kunden at gøre sine tryksager CO 2 -neutrale, kan kunden købe kvoter, der modsvarer klimabelastningen for tryksagen. For yderligere information w w.ballerup.dk/ data/850615/29619/formula_ Energiledelse_Ballerup.pdf Efter oplægget blev virksomhedens digtialtryk-afdeling samt kuverteringsafdeling i Måløv fremvist. De har bl.a. investeret i to topmoderne Xerox digitaltrykmaskiner. Henrik Lund Bencke afsluttede Formula s præsentation med et oplæg om miljømæssige fordele ved fremstilling af genbrugspapir. Papir kan genbruges op til fem gange, før der ikke er flere fibre tilbage. I dag findes der genbrugspapir i en rigtig god kvalitet; det er meget svært at se forskel. For at få papiret hvidt, bleges det ved en miljøvenlig behandling. Flere eksempler på genbrugspapir blev rundsendt ved mødet; og det var ikke til at se, at det ikke var jomfrueligt papir. Markedsføringsværdi for anvendelse af genbrugspapir: Når man køber genbrugspapir signalerer det, at virksomheden tænker på miljø og klima. For yderligere information w w.ballerup.dk / data/850625/29620/formula_ og_miljoeet.pdf Ballerup Kommune Kasper Ullum holdt et oplæg om EU Life-projektet Carbon20, der er opstartet i januar 2011 og løber over de næste tre år. Projektet handler om at vise, hvordan I som virksomheder kan reducere jeres CO 2 -udledning med 20 % inden udgangen af år Projektet tager sin endelige form her i foråret 2011, og de virksomheder, der ønsker at deltage, involveres sommer/ efterår Projektledelsen varetages af Gate 21. For nærmere oplysninger kontakt Kasper Ullum på eller Se endvidere dk og for carbon20 Du kan se hele præsentationen på dk/data/850428/29608/praesentation_af_carbon20.pdf. Vi modtager stadig gerne idéer, forslag og gode klimahistorier til bl.a. Ballerups klimahjemmeside: get/56191.html Næste møde Næste møde vil blive afholdt den 28. april 2011 i Ballerup Superarena. Temaet er transport; herunder Mobility Management.

11 Er I en Carbon 20-virksomhed? Ballerup Kommune inviterer virksomheder til, sammen med kommunens miljøfolk, energikonsulenter og forskere, at arbejde med at reducere CO 2 -udledningen med 20 procent. Projektet hedder Carbon 20. Signe Munch-Pedersen, kommunikationskonsulent i Gate 21 Har I lyst til at arbejde med energibesparelser, men mangler værktøjer, viden eller inspiration til at komme i gang? Kan I se en fordel i at dele viden og erfaringer med andre virksomheder i et lokalt miljønetværk? Eller kunne det være interessant for jer at blive undervist i at arbejde med medarbejderdreven klimainnovation. Så er projektet Carbon 20 måske noget for jer. Vil I være med? Ballerup Kommune har sammen med seks andre Green Cities-kommuner, Aalborg Universitet København, Danmarks Tekniske Universitet og Kommunernes Landsforening opnået EU-støtte til et treårigt partnerskabsprojekt, der skal vise, hvordan 100 ambitiøse virksomheder igennem partnerskab med kommune og universiteter kan reducere CO 2 -udledningen med 20 procent inden udgangen af år Projektet er netop skudt i gang, og Ballerup Kommune indbyder nu flere virksomheder til at deltage. Erhvervsaffaldsgebyr klager over gebyret mv. Ballerup Kommune modtager en del klager fra mindre virksomheder, der med de nye regler skal betale erhvervsaffaldsgebyr. Virksomhederne hævder, at de ikke frembringer affald, og derfor finder det uretfærdigt, at de skal betale gebyr. Af Nina Visborg Thune Argumenterne for, at netop disse virksomheder ikke skal betale gebyrer, kan synes fornuftige og rimelige, men kommunen er imidlertid sat til at administrere en lovgivning med ret klare retningslinjer for, hvem der skal deltage i finansieringen af genbrugspladsen og dermed betale gebyrer. Kommunen har i lighed med landets øvrige kommuner opkrævet erhvervsaffaldsgebyrer efter nye regler i Det er de samme udgifter som hidtil, der skal dækkes. Man har fra lovgivers side blot ønsket, at de fordeles efter brancher i stedet for efter, hvor stort et areal virksomheden har. Det er nøje beskrevet i lovgivningen, hvilke branchekoder i CVR-registret, der skal udløse gebyrer. Som udgangspunkt forudsættes det, at alle virksomheder i et eller andet omfang frembringer affald. Det være sig i form af papiraffald, udtjent it-udstyr, udtjent rengøringsmateriel eller andet. Kommunen kan dog i visse særlige tilfælde give fritagelse, og det gør vi også efter konkrete undersøgelser og vurderinger af den enkelte virksomheds forhold. Fra kommunens side har vi forståelse for de mindre virksomheders trængte økonomi, men vi er nødt til at administrere sådan, som loven pålægger os det. Miljøministeren er klar over, at lovgivningen har nogle uhensigtsmæssigheder, og der arbejdes på at forbedre opkrævningen fra 2012.

12 Husk at anmelde din jordflytning Ballerup Kommune gør opmærksom på, at det er vigtigt at anmelde det til kommunen, hvis du bor i byzonen eller på forurenet ejendom og skal have flyttet/bortskaffet noget jord. Af Kasper Ullum Kommunen blev i 2010 opmærksom på, at der uden tilladelse fra kommunen var transporteret jord fra en af de mest forurenede ejendomme. Forureningen stammer fra den tidligere Cheminovagrund og består eventuelt af plantegifte m.m. Ballerup Kommune har på den baggrund politianmeldt såvel entreprenør som rådgiver på projektet. Begge har erkendt sig skyldige i retten i Glostrup, og de har på den baggrund fået en bøde. Miljøet kan dog stadig have lidt skade, og sagen kunne have været undgået, hvis de havde husket at anmelde jorden og udtaget de fornødne prøver. Jorden var desværre også blevet bortskaffet og deponeret uden de fornødne analyser af jorden, hvorfor den blev deponeret som ren jord. Dette skete til trods for, at der var fundet kraftig forurening i forbindelse med jordarbejderne på ejendommen. Konsekvensen af dette kan være, at jorden bliver udlagt som ren jord til skade for mennesker, natur og grundvand. Ballerup Kommunes Miljøavis Miljøavisen udgives 4 gange årligt - Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø og Teknik, - Ansvarshavende redaktør: Lill Dueholm - Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Frederiksberg, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Opsætning: Mette Holm. Oplag: 500 stk. - svanemærket og FSC-mærket papir

Lev smart >> side 4 Målere med indsigt >> side 11 Vi cykler til arbejde >> side 9

Lev smart >> side 4 Målere med indsigt >> side 11 Vi cykler til arbejde >> side 9 Nyt udstyr på genbrugsstationen >> side 2 Hvorfor miljøledelse? >> side 10 NR. 1 I årgang 13 I marts 2011 TIL VIRKSOMHEDER I HERLEV KOMMUNE Lev smart >> side 4 Målere med indsigt >> side 11 Vi cykler til

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Sammendrag af undersøgelse / Frederiksberg Kommune

Sammendrag af undersøgelse / Frederiksberg Kommune MiljøAvisen: Sammendrag af undersøgelse / Frederiksberg Kommune 22. december 2011 ZIBA Smallegade 41C DK - 2000 Frederiksberg T +45 7020 1421 M kontakt@ziba.dk W ziba.dk 1 INTRODUKTION Der er ultimo november

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Carbon 20 Partnerskabsaftale

Carbon 20 Partnerskabsaftale Carbon 20 Partnerskabsaftale Carbon 20 Partnerskabsaftale Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem virksomheden og Carbon 20-projektet. Carbon20-projektet

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

KLIMAPARTNERSKABER MELLEM KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER

KLIMAPARTNERSKABER MELLEM KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER KLIMAPARTNERSKABER MELLEM KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER PANTONE: 360C CMYK: 80 0 98 0 PANTONE: 349C CMYK: 97 2 98 12 Climate Partnerships LIFE09 ENV/DK/000366 Lægmandsrapport for projektet Carbon 20 Februar

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Tilsynsberetning. Opdatering af CVR-oplysninger >> side 12. Er belægningen i orden? side 3 >> Klimanetværksmøde om solceller hos Toms Gruppen side 10

Tilsynsberetning. Opdatering af CVR-oplysninger >> side 12. Er belægningen i orden? side 3 >> Klimanetværksmøde om solceller hos Toms Gruppen side 10 tion af CO 2 i Ballerup Kommune >> side 2 >> Ambitiøs klimaplan for reduk- Klimanetværksmøde om solceller hos Toms Gruppen side 10 NR. 2 - JUNI 10 8. ÅRG. MILJØ OG TEKNIK TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn 1/7 Orbicon A/S info@orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Lautrupvang 4B www.orbicon.dk Handelsbanken 2750 Ballerup +45 44 85 86 87 7643-0002350106

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Genanvendelse af tagpap

Genanvendelse af tagpap «From Roof to Road» Innovative recycling of bitumen felt roofing material Genanvendelse af tagpap Karsten Rasmussen 11. maj 2012 1 Workshop genanvendelse af tagpap Indhold Historien Konceptet Udfordringerne

Læs mere

19 tilladelse. Genanvendelse af nedknust beton indeholdende PCBholdig maling til opfyld i eksisterende kælder på Tingvej 45, 7400 Herning

19 tilladelse. Genanvendelse af nedknust beton indeholdende PCBholdig maling til opfyld i eksisterende kælder på Tingvej 45, 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Dato: 8. januar 2015 Sagsnr.: 09.08.26-P19-16-14 19 tilladelse Genanvendelse af nedknust beton indeholdende PCBholdig maling til opfyld i eksisterende kælder på Tingvej 45, 7400 Herning

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 1) Afgift på brændsler 2) Afgift på el 3) Komfortkøling 4) NO x -afgift 5) Eget forbrug/udleje lokaler

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere