Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002"

Transkript

1 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar Statistisk Kontor Telefon Rådhuset Telefax Postboks 32, 8100 Århus C w ww.aarhus.dk/statistik

2 Indholdsfortegnelse: side Baggrund og definitioner... Nogle hovedresultater... Arbejdsløshedsprocenten og den ordinære beskæftigelsesprocent for kvinder i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar Kvinders højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) og socioøkonomisk status... Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og den ordinære beskæftigelsesprocent for kvinder i Århus Kommune fordelt efter herkomst i perioden 1. januar 1996 til 1. januar Bilag 1. Kvinders arbejdsløshedsprocent og ordinære beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper og alder, 1. januar Bilag 2. Udviklingen i de årige kvinders arbejdsløshed og ordinære beskæftigelse mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper, 1. januar

3 1 I. Baggrund og definitioner Det er dokumenteret i eksisterende statistikker, at arbejdsløshedsprocenten for udlændinge og specielt blandt udenlandske kvinder er betydeligt højere end for befolkningen som helhed. Der har imidlertid ikke været en tilsvarende dokumentation af, at en stor del af de udenlandske kvinder slet ikke har nogen tilknytning til arbejdsmarkedet (dvs. er uden for arbejdsstyrken) og derfor ikke indgår i den registrerede ledighedsstatistik. Dette er baggrunden for suppleringen af arbejdsløshedsprocenten i nærværende rapport med ikke-beskæftigelsesprocenter og beskæftigelsesprocenter blandt kvinder med fremmed herkomst i Århus Kommune. Tabellerne i nærværende rapport er dannet på baggrund af specialkørsler i Danmarks Statistik. Oplysningerne stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) for årene , som opgøres pr. 1. januar. Oplysningerne om kvinderne i Århus Kommune giver mulighed for at beregne en række størrelser (se nedenfor) opdelt efter alder og herkomst: Arbejdsstyrken består af personer i beskæftigelse plus antallet af arbejdsløse. Arbejdsløse eller ledige er personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse, som søger erhvervsarbejde (og er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdssøgende). Arbejdsløshedsprocenten (arbejdsløse i forhold til arbejdsstyrken i procent) - man er arbejdsløs, hvis man ikke har oppebåret løn i referenceperioden (sidste uge af november måned). Ikke-beskæftigelsesprocenten (ikke-beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent). F.eks. ikke-beskæftigede årige i forhold til det samlede antal årige. Ikke-beskæftigede omfatter arbejdsløse og personer udenfor arbejdsstyrken. Beskæftigelsesprocenten (beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent) - man er i beskæftigelse, hvis man oppebærer løn i mindst en time i referenceperioden (sidste uge af november måned) og i alt i løbet af året har fået en løn svarende til mindst 80 timer med garantiløn (dvs kr. i 2001). Beskæftigede deles op i ordinær beskæftigelse og støttet beskæftigelse - støttet beskæftigelse omfatter personer i jobtræning, puljejob og i revalidering med løntilskud. Personer, der opfylder kriterierne for at være i beskæftigelse, men som samtidigt har væsentlige ikke-erhvervsmæssige aktiviteter i referenceperioden (sidste uge af november måned) - f.eks. studerende - indgår som beskæftigede. Socioøkonomisk status beskriver befolkningens sociale og økonomiske forhold, hvor især tilknytningen til arbejdsmarkedet og beskæftigelsen er afgørende. 3. lande omfatter alle lande excl. Norden, EU og Nordamerika (USA og Canada).

4 2 Vestlige lande består af alle EU-lande, EU-ansøgerlande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn), Andorra, Island, Liechenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle andre lande.

5 3 II. Nogle hovedresultater Beskæftigelsesprocenten for de årige kvinder (i ordinære jobs) er i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 i Århus Kommune steget indenfor næsten alle de medtagne herkomstgrupper. Den største stigning er sket for kvinder af tyrkisk herkomst, som pr. 1. januar 2002 har en beskæftigelsesprocent på 43% mod 19% i 1996, jfr. tabel 1. Det bemærkes dog, at kvinder af somalisk, libanesisk og irakisk herkomst både har en meget lav beskæftigelsesprocent og ligger blandt de lande med de laveste stigninger i beskæftigelsesprocenterne siden Pr. 1. januar 2002 er den ordinære beskæftigelsesprocent for de 3 nationaliteter henholdsvis 7, 10 og 15 mod de danske kvinders ordinære beskæftigelsesprocent på 71. Tabel 1. Udviklingen i ordinær beskæftigelsesprocent for de årige kvinder i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ordinær Ændring*) Ændring*) beskæftigelsesprocent Iran 17,2 17,6 21,6 25,5 27,6 30,9 31,7 14,5 0,8 Irak 5,5 6,0 8,5 9,3 10,6 13,2 15,1 9,6 1,9 Libanon 2,8 3,8 2,6 5,4 6,5 7,1 9,5 6,7 2,4 Vietnam 24,0 26,9 28,8 32,3 37,6 44,0 43,1 19,1-0,9 Somalia 3,0 2,7 2,3 3,1 4,3 6,7 6,6 3,6-0,1 Polen 44,5 42,0 43,8 49,8 49,9 49,6 48,2 3,7-1,4 Øvrige flygtningelande 26,5 26,3 28,9 32,7 32,6 35,9 39,9 13,4 4,0 Tyrkiet 19,3 22,1 25,1 32,2 35,5 38,5 42,8 23,5 4,3 Øvrige indvandrerlande 29,0 29,0 32,7 35,0 35,9 37,9 38,2 9,2 0,3 I alt 3. lande 21,1 21,3 23,4 26,8 28,4 30,6 31,9 10,8 1,3 Norden, EU, USA og Canada 51,5 50,9 50,6 51,3 51,2 51,8 50,1-1,4-1,7 Danmark 67,7 67,4 68,3 70,0 70,2 70,9 71,2 3,5 0,3 I alt 64,8 64,4 65,2 66,7 66,8 67,5 67,6 2,8 0,1 * Ændring i procentpoint. Figur 1. Den ordinære beskæftigelsesprocent for de årige kvinder i Århus Kommune pr. 1. januar opdelt på udvalgte herkomstgrupper Procent Iran Irak Libanon Vietnam Somalia Polen Øvr. flygtningelande Tyrkiet Øvr. indvandrerlande 3. lande i alt Norden, EU og Nordamr. Danmark

6 4 Arbejdsløshedsprocenten for de libanesiske og somaliske kvinder er i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 i Århus Kommune steget med henholdsvis 16 og 21 procentpoint, mens alle de øvrige medtagne herkomstgrupper har haft et fald i arbejdsløsheden i perioden. For kvinder af tyrkisk herkomst har der været et fald i ledigheden på 39 procentpoint, jfr. tabel 2. Det ses, at arbejdsløshedsprocenten på trods af faldet stadigvæk er meget høj for de fleste herkomstgrupper fra "3. lande", dvs. landene uden for Danmark, "Norden, EU, USA og Canada". Pr. 1. januar 2002 er arbejdsløshedsprocenten 40 for kvinder af libanesisk herkomst, 27 for kvinder af somalisk herkomst og 20 for kvinder af irakisk herkomst mod en arbejdsløshedsprocent på 4 for danske kvinder. Tabel 2. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten for de årige kvinder i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Ændring*) Arbejdsløshedsprocent Iran 15,2 15,4 14,4 19,7 17,8 14,6 15,0-0,2 0,3 Irak 34,5 22,9 20,9 27,4 24,1 15,8 20,2-14,3 4,4 Libanon 23,5 32,6 41,2 64,3 51,3 50,7 39,6 16,1-11,1 Vietnam 20,3 15,3 21,4 17,9 14,1 10,4 9,3-11,0-1,1 Somalia 6,3 28,6 35,0 53,7 25,9 22,2 26,9 20,6 4,7 Polen 20,0 21,5 17,5 12,3 10,7 12,5 8,3-11,7-4,3 Øvrige flygtningelande 23,8 17,5 18,5 14,0 11,6 10,8 8,6-15,2-2,2 Tyrkiet 51,6 39,3 36,9 24,6 19,8 17,3 12,8-38,8-4,5 Øvrige indvandrerlande 21,6 20,6 15,2 12,8 11,8 10,5 10,7-10,9 0,2 I alt 3. lande 27,4 23,9 21,8 20,0 16,4 14,7 13,1-14,4-1,7 Norden, EU, USA og Canada 11,6 10,7 11,7 7,0 7,6 6,7 5,1-6,5-1,6 Danmark 8,1 7,3 6,7 5,0 4,3 4,5 3,9-4,2-0,6 I alt 8,7 7,8 7,3 5,5 4,8 4,9 4,3-4,4-0,6 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. *) Ændring i procentpoint. Tabel 3. Kvinders ordinære beskæftigelsesprocent og arbejdsløshedsprocent pr. 1. januar 2002 i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte herkomstgrupper Ordinær Forskel*) Forskel*) Beskæftigelsesprocent Århus- Arbejdsløshedsprocent Århus- Århus Hele landet Hele landet Århus Hele landet Hele landet Iran 31,7 38,0-6,3 15,0 9,3 5,7 Irak 15,1 11,0 4,1 20,2 18,7 1,5 Libanon 9,5 13,5-4,0 39,6 27,7 11,9 Vietnam 43,1 49,9-6,8 9,3 10,0-0,7 Somalia 6,6 8,1-1,5 26,9 23,5 3,4 Polen 48,2 57,5-9,3 8,3 7,7 0,6 Øvrige flygtningelande 39,9 40,7-0,8 8,6 12,2-3,6 Tyrkiet 42,8 42,5 0,3 12,8 15,9-3,1 Øvrige indvandrerlande 38,2 46,4-8,2 10,7 7,8 2,9 I alt 3. lande 31,9 40,4-8,5 13,1 10,8 2,3 Norden, EU, USA og Canada 50,1 58,5-8,4 5,1 4,7 0,4 Danmark 71,2 71,6-0,4 3,9 4,0-0,1 I alt 67,6 69,5-1,9 4,3 4,3 0,0 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. *) Ændring i procentpoint.

7 5 Beskæftigelsesprocenten vedrørende ordinære jobs pr. 1. januar 2002 er højere i hele landet indenfor de udvalgte herkomstgrupper end i Århus Kommune med undtagelse af kvinder af irakisk og tyrkisk herkomst (tabel 3). For kvinder af polsk herkomst samt for herkomstgrupperne Norden, EU, USA og Canada og Øvrige indvandrerlande er beskæftigelsesprocenten henholdsvis 9,3, 8,4 og 8,2 procentpoint højere i hele landet end i Århus Kommune. Den samlede arbejdsløshedsprocent for kvinder i 2002 i Århus Kommune og på landsplan ligger på samme niveau (4,3%). Ses der på arbejdsløsheden indenfor herkomstgruppen 3. lande er arbejdsløshedsprocenten 2,3 procentpoint højere i Århus Kommune end i hele landet og for kvinder af libanesisk herkomst er ledigheden hele 11,9 procentpoint højere i Århus end på landsplan.

8 6 III: Arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten for kvinder i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar I tabellerne 4 og 5 (siderne 7-8) er arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige kvinder pr. 1. januar 2002 i Århus Kommune og hele landet angivet for følgende 3 herkomstgrupper: 1) Danmark, 2) "Norden, EU, USA og Canada" og 3) "3. lande" (alle øvrige lande). Af tabel 4 ses, at arbejdsløshedsprocenten for kvinder i Århus Kommune pr. 1. januar 2002 er på niveau med hele landet indenfor herkomstgrupperne Danmark og "Norden, EU, USA og Canada". Arbejdsløshedsprocenten for kvinder fra "3. lande" i Århus Kommune er derimod 2,3 procentpoint højere end på landsplan. Mens arbejdsløshedsprocenten for kvinder af dansk herkomst i Århus Kommune pr. 1. januar 2002 er på 3,9 %, er den for kvinder fra Norden, EU og Nordamerika 5,1 % og 13,1 % for kvinder fra "3. lande". Ses på ikke-beskæftigelsesprocenten pr. 1. januar 2002 for de årige kvinder, er den noget højere i Århus Kommune sammenlignet med landsplan for herkomstgrupperne "Norden, EU, USA og Canada" og "3. lande". Ikke-beskæftigelsesprocenten i 2002 er for disse to herkomstgrupper henholdsvis 8,5 og 7,7 procentpoint højere i Århus Kommune end på landsplan. Næsten 2/3 (65,8%) af de årige kvinder fra "3. lande" i Århus Kommune er ikke i beskæftigelse i I bilagene 1-2 kan ses de tilsvarende tal for udvalgte lande/landegrupper for årene Bl.a. kan nævnes, at ikke-beskæftigelsesprocenten for kvinder af somalisk og libanesisk herkomst er 90% eller derover i alle årene og tilsvarende over 82% for kvinder af irakisk herkomst. Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for de årige kvinder i 2002 er tilsvarende lavere for herkomstgrupperne Norden, EU, USA og Canada og 3. lande sammenlignet med landsplan. Specielt for herkomstgruppen "3. lande" er beskæftigelsesprocenten for kvinderne kun 34,2% i Århus Kommune, hvilket er 7,7 procentpoint lavere end på landsplan. Ses der kun på den ordinære beskæftigelsesprocent for kvinderne, er den for herkomstgruppen "3. lande" i Århus Kommune 8,5 procentpoint lavere end på landsplan. Figur 2. Beskæftigelsesprocenten for de årige kvinder i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2002 opdelt efter herkomstgrupper. Procent Danmark Norden, EU, USA og Canada 3. lande Århus Hele landet

9 7 Tabel 4. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige kvinder i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2002 opdelt efter herkomstgrupper Forskel Århus og Århus Hele landet hele landet*) Danmark Arbejdsløshedspct 3,9 4,0-0,1 Ikke-beskæftigelses 27,1 26,7 0,4 Beskæftigelses 72,9 73,3-0,4 - ordinær beskæftigelses 71,2 71,6-0,4 - støttet beskæftigelses 1,7 1,7 0,0 Arbejdsstyrken ,5 Population/samlet befolkning ,9 Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 5,1 4,7 0,4 Ikke-beskæftigelses 48,8 40,3 8,5 Beskæftigelses 51,2 59,7-8,5 - ordinær beskæftigelses 50,1 58,5-8,4 - støttet beskæftigelses 1,2 1,2-0,0 Arbejdsstyrken ,6 Population/samlet befolkning ,0 3. lande Arbejdsløshedspct 13,1 10,8 2,3 Ikke-beskæftigelses 65,8 58,1 7,7 Beskæftigelses 34,2 41,9-7,7 - ordinær beskæftigelses 31,9 40,4-8,5 - støttet beskæftigelses 2,2 1,5 0,7 Arbejdsstyrken ,7 Population/samlet befolkning ,9 I alt Arbejdsløshedspct 4,3 4,3 0,0 Ikke-beskæftigelses 30,6 28,9 1,7 Beskæftigelses 69,4 71,1-1,7 - ordinær beskæftigelses 67,6 69,5-1,9 - støttet beskæftigelses 1,7 1,7 0,0 Arbejdsstyrken ,8 Population/samlet befolkning *) Forskellen er målt i procentpoint. For arbejdsstyrken og samlet befolkning er der tale om forskelle i andele. For arbejdsstyrken drejer det sig om herkomstgruppens andel af arbejdsstyrken i herkomstgruppen, og for den samlede befolkning drejer det sig om herkomstgruppens andel af den samlede befolkning i alt. I tabel 5 er de tilsvarende oplysninger for de årige kvinder pr. 1. januar 2002 om arbejdsløshed, ikke-beskæftigelsesprocent og beskæftigelsesprocent som i tabel 4 opdelt efter alder. Specielt er arbejdsløshedsprocenten i Århus Kommune for kvinder i aldersgruppen år fra "3. lande" og Norden, EU, USA og Canada ca. dobbelt så høj som på landsplan. De årige kvinder i herkomstgruppen Norden, EU, USA og Canada i Århus Kommune ligger desuden med en beskæftigelsesprocent på kun ca. halvdelen af, hvad beskæftigelsesprocenten er på landsplan. For "3. lande" er beskæftigelsesprocenten 5-9 procentpoint lavere i de forskellige aldersgrupper i Århus Kommune i forhold til hele landet. Samlet set har aldersgrupperne og år i Århus Kommune en højere andel af ikke-beskæftigede end på landsplan, mens de og årige kvinder er nogenlunde på samme niveau som i hele landet.

10 8 Tabel 5. Kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mv. i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2002 opdelt på herkomstgrupper og alder. Forskel mellem*) 2002 Århus Hele landet Århus og hele landet Danmark Arbejdsløshedspct 2,4 4,4 4,0 3,0 2,8 4,5 4,0 3,7-0,4-0,1 0,1-0,7 Ikke beskæftigelses 32,7 19,9 19,3 79,1 30,6 16,2 19,8 79,4 2,1 3,7-0,5-0,3 Beskæftigelses 67,3 80,1 80,7 20,9 69,4 83,8 80,2 20,6-2,1-3,7 0,5 0,3 - ordinær beskæftigelses 66,9 78,2 78,2 20,6 68,9 81,8 78,0 20,4-2,0-3,7 0,2 0,2 - støttet beskæftigelses 0,4 2,0 2,5 0,3 0,5 2,0 2,2 0,2-0,1-0,0 0,3 0,1 Arbejdsstyrken ,4-3,9 0,6 0,2 Population/samlet befolkning ,8-2,0-1,0-0,3 Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 5,4 4,7 5,7 2,0 2,1 4,9 5,0 3,1 3,3-0,2 0,7-1,1 Ikke beskæftigelses 81,5 40,5 26,2 68,4 63,7 32,8 28,0 76,9 17,7 7,7-1,8-8,5 Beskæftigelses 18,5 59,5 73,8 31,6 36,3 67,2 72,0 23,1-17,7-7,7 1,8 8,5 - ordinær beskæftigelses 18,5 58,5 71,2 31,6 36,1 66,2 70,0 22,9-17,5-7,7 1,2 8,7 - støttet beskæftigelses 0,0 1,0 2,6 0,0 0,2 1,0 2,0 0,2-0,2-0,0 0,6-0,2 Arbejdsstyrken ,5-8,3 2,5 8,4 Population/samlet befolkning ,0-0,0-0,3-0,7 3. lande Arbejdsløshedspct 12,2 14,5 11,3 13,3 6,8 12,7 10,9 9,1 5,4 1,8 0,5 4,3 Ikke beskæftigelses 66,3 67,0 59,3 94,9 58,9 58,1 53,4 90,2 7,4 8,9 5,9 4,6 Beskæftigelses 33,7 33,0 40,7 5,1 41,1 41,9 46,6 9,8-7,4-8,9-5,9-4,6 - ordinær beskæftigelses 33,0 30,4 37,4 5,1 40,6 40,2 44,4 9,6-7,6-9,9-7,0-4,4 - støttet beskæftigelses 0,7 2,6 3,3 0,0 0,5 1,7 2,2 0,2 0,2 0,9 1,1-0,2 Arbejdsstyrken ,7-9,4-6,4-4,8 Population/samlet befolkning ,8 2,1 1,3 1,0 I alt Arbejdsløshedspct 3,0 5,0 4,3 3,1 3,0 4,9 4,2 3,7 0,0 0,1 0,1-0,6 Ikke beskæftigelses 37,4 25,2 21,6 79,4 33,8 20,0 21,3 79,6 3,6 5,2 0,3-0,2 Beskæftigelses 62,6 74,8 78,4 20,6 66,2 80,0 78,7 20,4-3,6-5,2-0,3 0,2 - ordinær beskæftigelses 62,2 72,8 75,9 20,3 65,7 78,1 76,5 20,2-3,6-5,3-0,6 0,1 - støttet beskæftigelses 0,4 2,0 2,5 0,2 0,5 1,9 2,2 0,2-0,1 0,1 0,3 0,1 Arbejdsstyrken ,7-5,4-0,2 0,0 Population/samlet befolkning *) For arbejdstyrken og samlet befolkning er der tale om forskel i andele. *) se fodnote til tabel 4.

11 9 IV. Kvinders højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) og socioøkonomisk status Den højeste fuldførte uddannelse, er den længst normerede uddannelse, som personen har fuldført. I de tilfælde, hvor der til personen er registreret en højeste fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse, vil den højeste fuldførte uddannelse være den samme. Hvis personen ikke har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil den højeste fuldførte uddannelse være personens højeste fuldførte almene uddannelse (generelt studie/uddannelseskompetencegivende uddannelser som fx grundskole eller almen gymnasiale uddannelser). Hvis der til en person ikke er registreret nogen fuldført uddannelse, vil ovennævnte værdier være uoplyst. Vedrørende oplysningerne om befolkningens uddannelse, ligger de vigtigste usikkerhedskilder i de uddannelsesforhold, som ikke registreres, og i gruppen af personer med indvandrerstatus (og tildels efterkommere) ses en stor andel med manglende uddannelsesoplysninger. I tabel 6 vises den højeste fuldførte uddannelse for kvinder fordelt efter herkomst. Der er relativt mange indvandrere og efterkommere, som kun har grundskolen som højeste uddannelse både i Århus Kommune og på landsplan. Samlet set har Århus Kommune en relativ lavere andel med grundskole som højeste uddannelse, ligesom der er færre kvinder i Århus Kommune med en erhvervsfaglig uddannelse end på landsplan. Ses der på de almengymnasiale og bachelor uddannelserne ligger Århus Kommune med en større andel end hele landet for kvinder både af dansk oprindelse og blandt indvandrere og efterkommere, mens de mellemlange og lange videregående uddannelser kun er højere i Århus Kommune for kvinder med dansk oprindelse. Tabel 6. Antal årige kvinder i Århus Kommune og hele landet fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og herkomst, Personer med dansk oprindelse Århus I alt Personer med dansk oprindelse Hele landet Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere I alt Grundskole Almengymnasiale uddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Uoplyst uddannelse I alt Relative tal Relative tal Grundskole 25,9 33,1 57,0 26,7 36,1 31,1 49,9 35,8 Almengymnasiale uddannelser 14,7 13,1 11,5 14,5 6,9 10,5 13,4 7,2 Erhvervsgymnasiale uddannelser 3,1 0,5 4,4 2,9 2,3 0,5 4,3 2,2 Erhvervsfaglige uddannelser 25,4 15,5 8,9 24,4 31,3 20,3 13,1 30,4 Korte videregående uddannelser 3,7 3,8 1,5 3,7 3,5 4,6 2,3 3,5 Mellemlange videregående uddannelser 16,9 8,5 5,7 16,0 14,0 8,9 5,6 13,6 Bachelor 3,1 0,7 2,6 2,8 1,2 0,5 1,5 1,2 Lange videregående uddannelser 6,5 4,6 2,0 6,3 3,6 4,8 3,2 3,7 Uoplyst uddannelse 0,9 20,4 6,4 2,7 1,1 18,9 6,7 2,4 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12 10 Figur 3. Antal årige kvinder i Århus Kommune fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og herkomst i Grundskole Almengymnasiale udd. Erhvervsgymnasiale udd. Erhvervsfaglige udd. Korte videreg. udd. Mellemlange videreg. udd. Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Bachelor Lange videreg. udd. Uoplyst uddannelse Procent I figur 4 og tabel 7 ses den socioøkonomisk status fordelt efter selvstændige, medarbejdende ægtefælle, topledere, lønmodtagere på højeste niveau, lønmodtagere på mellemniveau, lønmodtagere på grundniveau, andre lønmodtagere og lønmodtagere uden nærmere angivelse, arbejdsløs, aktiveret i en foranstaltning uden løn, deltager i uddannelsesforantaltning, deltager i særlig aktivering, modtager af efterløn, modtager at overgangsydelse, kontanthjælpsmodtager, modtager af revalidering, modtager af tjenestemandspension, alderspensionist, førtidspensionist og øvrige uden for arbejdsstyrken (studerende, hjemmegående husmødre m.v.). Figur 4. Kvinder i arbejdsstyrken (16-66 år) fordelt efter socioøkonomisk status og herkomst pr. 1. januar Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Personer med dansk oprindelse Indvandrere/efterkommere fra vestlige lande Indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a. Arbejdsløse Procent Der er relativt flere selvstændige kvinder fra både vestlige lande og især fra ikke-vestlige lande i Århus Kommune end kvinder med dansk oprindelse. Dette forhold er også gældende på landsplan. Både i Århus Kommune og i hele landet har indvandrere/efterkommere fra vestlige lande en større procentdel af lønmodtagere på højeste niveau end kvinder med dansk oprindelse, mens kvinder med dansk oprindelse har en højere procentdel af lønmodtagere på mellem- og grundniveau.

13 11 Tabel 7. De årige kvinders socioøkonomisk status i Århus Kommune og hele landet fordelt efter herkomst i Århus Kommune Hele landet Personer med dansk oprindelse Indvandrere/ efterkommere fra vestlige lande Indvandrere/ efterkommere fra ikkevestlige lande I alt Personer med dansk oprindelse Indvandrere/ efterkommere fra vestlige lande Indvandrere/ efterkommere fra ikkevestlige lande I alt I arbejdsstyrken: Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a Arbejdsløse I alt i arbejdsstyrken Relativ fordeling Relativ fordeling Selvstændige 2,7 4,7 7,2 2,9 3,5 6,3 5,9 3,6 Medarbejdende ægtefælle 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 1,6 0,6 0,7 Topledere 1,2 0,8 0,1 1,1 1,2 1,1 0,1 1,1 Lønmodtagere højeste niveau 14,6 17,3 5,2 14,3 11,4 14,5 4,8 11,2 Lønmodtager mellemniveau 22,4 18,5 7,7 21,8 19,7 17,8 6,7 19,2 Lønmodtagere grundniveau 35,2 24,8 24,5 34,6 41,7 29,5 31,5 41,1 Andre lønmodtagere 5,9 6,7 17,3 6,3 7,1 7,5 21,9 7,6 Lønmodtagere u.n.a. 13,8 20,9 23,7 14,3 10,7 16,5 16,8 11,0 Arbejdsløse 3,9 6,0 14,1 4,3 4,0 5,1 11,6 4,3 I alt i arbejdsstyrken 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Beskæftigede i af de årige kvinder 72,9 51,0 32,0 69,4 73,3 58,8 40,0 71,1 Arbejdsløse i af de årige kvinder 2,9 3,3 5,2 3,1 3,1 3,1 5,3 3,2 Udenfor arbejdsstyrken: Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra abejdsstyrken Pensionister Andre uden for arbejdsstyrken I alt uden for arbejdsstyrken Relativ fordeling Relativ fordeling Midlertidigt uden for arbejdsstyrken 13,1 9,8 32,0 16,0 10,2 7,8 25,9 11,9 Tilbagetrækning fra abejdsstyrken 18,7 5,9 1,1 15,2 24,5 12,1 1,8 21,4 Pensionister 24,2 9,3 7,6 20,8 32,6 16,4 9,4 29,3 Andre uden for arbejdsstyrken 44,0 75,0 59,2 48,0 32,7 63,7 62,9 37,4 I alt uden for arbejdsstyrken 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I af de årige kvinder 24,2 45,7 62,8 27,5 23,6 38,0 54,8 25,7 Vestlige lande består af alle EU-lande, EU-ansøgerlande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn), Andorra, Island, Liechenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle andre lande. Århus Kommune har en højere andel af Andre udenfor arbejdsstyrken (studerende, hjemmegående husmødre m.v.) i forhold til hele landet med undtagelse af indvandrere/efterkommere fra ikkevestlige lande, som ligger lidt under hele landet. Især er andelen af Andre udenfor arbejdsstyrken markant høj i Århus Kommune for indvandrere/efterkommere fra vestlige lande, hvilket hovedsageligt skyldes, at Århus Kommune har en stor andel af unge studerende fra især de Nordiske lande og EU.

14 12 V. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune fordelt efter herkomst i perioden 1. januar 1996 til 1. januar I tabel 8 og bilagstabel 2 er angivet udviklingen fra 1. januar 1996 til 1. januar 2002 i arbejdsløshedsprocenten, ikke-beskæftigelsesprocenten og beskæftigelsesprocenten for de årige kvinder i Århus Kommune opdelt på herkomstgrupper. I tabel 8 ses, at arbejdsløshedsprocenten er faldet for alle 3 herkomstgrupper i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 og mest for "3. lande". Alligevel er arbejdsløshedsprocenten for 3. landegrupper pr. 1. januar 2002 på 13%, mens den tilsvarende procent for kvinder af dansk herkomst er 4. Samlet set er antallet af kvinder med dansk oprindelse i alderen år nogenlunde uændret i forhold til 1996, mens antallet af kvinder fra Norden, EU, USA og Canada og 3. lande i 2002 i forhold til 1996 er steget med henholdsvis 16% og 49%. Tabel 8. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten mm. for de årige kvinder i Århus Kommune, 1. januar januar 2002 opdelt på herkomstgrupper. Ændring* Danmark Arbejdsløshedspct 8,1 7,3 6,7 5,0 4,3 4,5 3,9-4,3 Ikke beskæftigelses 31,5 31,3 30,5 28,7 27,9 27,7 27,1-4,4 Beskæftigelses 68,5 68,7 69,5 71,3 72,1 72,3 72,9 4,4 - ordinær beskæftigelses 67,7 67,4 68,3 70,0 70,2 70,9 71,2 3,5 - støttet beskæftigelses 0,8 1,3 1,2 1,3 1,9 1,4 1,7 0,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 11,6 10,7 11,7 7,0 7,6 6,7 5,1-6,4 Ikke beskæftigelses 47,7 47,7 47,9 47,4 47,4 47,0 48,8 1,0 Beskæftigelses 52,3 52,3 52,1 52,6 52,6 53,0 51,2-1,0 - ordinær beskæftigelses 51,5 50,9 50,6 51,3 51,2 51,8 50,1-1,4 - støttet beskæftigelses 0,8 1,5 1,6 1,3 1,4 1,1 1,2 0,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning lande Arbejdsløshedspct 27,4 23,9 21,8 20,0 16,4 14,7 13,1-14,4 Ikke beskæftigelses 76,8 76,1 74,5 71,2 69,0 67,4 65,8-11,0 Beskæftigelses 23,2 23,9 25,5 28,8 31,0 32,6 34,2 11,0 - ordinær beskæftigelses 21,1 21,3 23,4 26,8 28,4 30,6 31,9 10,9 - støttet beskæftigelses 2,1 2,5 2,0 2,0 2,6 2,0 2,2 0,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 8,7 7,8 7,3 5,5 4,8 4,9 4,3-4,4 Ikke beskæftigelses 34,3 34,3 33,6 32,0 31,2 31,1 30,6-3,7 Beskæftigelses 65,7 65,7 66,4 68,0 68,8 68,9 69,4 3,7 - ordinær beskæftigelses 64,8 64,4 65,2 66,7 66,8 67,5 67,6 2,8 - støttet beskæftigelses 0,8 1,4 1,3 1,3 1,9 1,4 1,7 0,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning *) Ændring i procentpoint eller absolut.

15 13 Bilag 1. Kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper og alder, 1. januar Århus Kommune Hele landet Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Herkomst 16 år år år år år 67 år år 16 år år år år år 67 år år Iran Arbejdsløshedspct - 12,9 17,1 14, ,8 15,0-4,6 11,8 9, ,2 9,3 Ikke beskæftigelses 98,5 59,9 62,1 64,8 96,6 100,0 73,5 64,0 98,1 54,7 60,0 58,3 92,6 99,6 70,8 59,6 Beskæftigelses 1,5 40,1 37,9 35,2 3,4-26,5 36,0 1,9 45,3 40,0 41,7 7,4 0,4 29,2 40,4 - ordinær beskæftigelses 1,5 39,5 32,0 29,5 3,4-23,4 31,7 1,9 44,6 37,2 38,5 7,4 0,4 27,5 38,0 - støttet beskæftigelses - 0,7 5,9 5, ,1 4,3-0,7 2,9 3, ,7 2,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct - 13,6 29,8 14,3.. 17,9 20,2-13,5 22,4 16,6 33,3. 17,2 18,7 Ikke beskæftigelses 95,3 72,7 86,1 82,7 100,0 100,0 87,6 82,3 98,2 85,7 89,0 87,3 98,5 100,0 92,4 88,1 Beskæftigelses 4,7 27,3 13,9 17, ,4 17,7 1,8 14,3 11,0 12,7 1,5-7,6 11,9 - ordinær beskæftigelses 4,7 26,6 10,5 13, ,9 15,1 1,8 14,1 9,8 11,4 1,5-7,1 11,0 - støttet beskæftigelses - 0,7 3,4 3, ,6 2,6-0,2 1,2 1, ,5 0,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct - 25,7 52,2 50, ,4 39,6-16,1 38,6 26,9 20,0. 26,0 27,7 Ikke beskæftigelses 99,0 81,5 92,9 95,4 93,3 100,0 94,6 89,9 98,8 76,4 89,7 88,1 95,5 100,0 92,4 85,7 Beskæftigelses 1,0 18,5 7,1 4,6 6,7-5,4 10,1 1,2 23,6 10,3 11,9 4,5-7,6 14,3 - ordinær beskæftigelses 1,0 18,1 6,4 3,3 6,7-5,1 9,5 1,2 23,0 9,5 11,0 3,4-7,2 13,5 - støttet beskæftigelses - 0,4 0,6 1, ,3 0,7-0,6 0,8 0,8 1,1-0,4 0,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct - 8,0 10,7 8,1.. 9,0 9,3-7,2 11,9 8,5 37,5-9,7 10,0 Ikke beskæftigelses 95,3 44,0 49,0 57,1 100,0 100,0 67,2 51,8 95,4 47,1 43,8 49,3 96,9 99,4 64,8 48,2 Beskæftigelses 4,7 56,0 51,0 42, ,8 48,2 4,6 52,9 56,2 50,7 3,1 0,6 35,2 51,8 - ordinær beskæftigelses 4,7 54,3 44,2 36, ,5 43,1 4,6 51,8 53,8 48,7 3,1 0,6 34,0 49,9 - støttet beskæftigelses - 1,6 6,8 6, ,3 5,1-1,1 2,4 2, ,2 1,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct - 32,4 20,6 30,0.. 25,9 26,9-17,0 27,4 25, ,8 23,5 Ikke beskæftigelses 99,6 88,3 94,0 91,4 100,0 100,0 95,9 92,3 99,6 86,2 93,0 90,9 98,1 100,0 95,3 91,2 Beskæftigelses 0,4 11,7 6,0 8, ,1 7,7 0,4 13,8 7,0 9,1 1,9-4,7 8,8 - ordinær beskæftigelses 0,4 10,7 5,1 6, ,6 6,6 0,4 13,2 6,4 7, ,4 8,1 - støttet beskæftigelses - 1,0 0,9 2, ,6 1,1-0,6 0,5 1,4 1,9-0,3 0,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Fortsættes

16 14 Bilag 1 (fortsat). Kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper og alder, 1. januar Århus Kommune Hele landet Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Herkomst 16 år år år år år 67 år år 16 år år år år år 67 år år Polen Arbejdsløshedspct - 4,8 6,9 9,4 25,0-8,2 8,3-3,4 8,3 8,1 10,6-7,6 7,7 Ikke beskæftigelses 97,4 63,3 47,1 37,9 90,6 96,7 58,0 48,4 96,3 51,8 37,2 33,5 83,7 97,4 51,5 40,2 Beskæftigelses 2,6 36,7 52,9 62,1 9,4 3,3 42,0 51,6 3,7 48,2 62,8 66,5 16,3 2,6 48,5 59,8 - ordinær beskæftigelses 2,6 36,7 49,0 57,2 9,4 3,3 39,2 48,2 3,7 47,9 60,6 63,2 15,7 2,6 46,7 57,5 - støttet beskæftigelses - - 3,9 4, ,7 3,4-0,3 2,1 3,2 0,6-1,9 2,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige flygtningelande Arbejdsløshedspct - 11,1 9,0 5,6 -. 8,2 8,6-7,0 13,4 14,1 11,0-11,6 12,1 Ikke beskæftigelses 93,4 55,6 57,9 53,7 95,0 100,0 68,5 57,5 95,2 51,3 53,9 60,1 94,2 97,8 69,9 57,4 Beskæftigelses 6,6 44,4 42,1 46,3 5,0-31,5 42,5 4,8 48,7 46,1 39,9 5,8 2,2 30,1 42,6 - ordinær beskæftigelses 6,6 43,1 38,8 43,5 5,0-29,7 39,9 4,8 48,0 43,6 37,5 5,7 2,2 28,8 40,7 - støttet beskæftigelses - 1,4 3,3 2, ,8 2,5-0,7 2,5 2,4 0,1-1,3 2,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Tyrkiet Arbejdsløshedspct - 8,0 13,3 19,8.. 12,5 12,8-8,0 18,6 21,8 60,0. 15,5 15,9 Ikke beskæftigelses 97,3 56,9 47,2 67,6 100,0 100,0 70,8 55,9 97,7 49,6 51,5 68,4 99,5 100,0 71,6 56,0 Beskæftigelses 2,7 43,1 52,8 32, ,2 44,1 2,3 50,4 48,5 31,6 0,5-28,4 44,0 - ordinær beskæftigelses 2,7 42,6 51,2 30, ,4 42,8 2,3 49,8 46,5 29,8 0,5-27,5 42,5 - støttet beskæftigelses - 0,5 1,6 1, ,8 1,2-0,6 2,0 1, ,9 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige indvandrerlande Arbejdsløshedspct - 11,3 11,7 9,0 12,5-10,5 10,7-4,4 8,8 8,1 6,1-7,6 7,8 Ikke beskæftigelses 98,3 68,4 62,2 45,9 87,7 96,5 70,6 60,1 98,1 60,5 52,3 43,1 83,3 96,3 63,6 52,4 Beskæftigelses 1,7 31,6 37,8 54,1 12,3 3,5 29,4 39,9 1,9 39,5 47,7 56,9 16,7 3,7 36,4 47,6 - ordinær beskæftigelses 1,7 31,0 35,6 52,1 12,3 3,5 28,1 38,2 1,9 39,2 46,5 54,9 16,4 3,7 35,5 46,4 - støttet beskæftigelses - 0,6 2,2 2, ,3 1,8-0,3 1,2 2,0 0,3-0,9 1,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Fortsættes

17 15 Bilag 1 (fortsat). Kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper og alder, 1. januar Århus Kommune Hele landet Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Herkomst 16 år år år år år 67 år år 16 år år år år år 67 år år 3. lande i alt Arbejdsløshedspct - 12,2 14,5 11,3 13,3-12,7 13,1-6,8 12,7 10,9 9,1-10,6 10,8 Ikke beskæftigelses 97,8 66,3 67,0 59,3 94,9 98,6 77,3 65,8 97,5 58,9 58,1 53,4 90,2 97,6 70,9 58,1 Beskæftigelses 2,2 33,7 33,0 40,7 5,1 1,4 22,7 34,2 2,5 41,1 41,9 46,6 9,8 2,4 29,1 41,9 - ordinær beskæftigelses 2,2 33,0 30,4 37,4 5,1 1,4 21,2 31,9 2,5 40,6 40,2 44,4 9,6 2,4 28,1 40,4 - støttet beskæftigelses - 0,7 2,6 3, ,4 2,2-0,5 1,7 2,2 0,2-1,0 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct - 5,4 4,7 5,7 2,0-5,1 5,1-2,1 4,9 5,0 3,1-4,6 4,7 Ikke beskæftigelses 98,3 81,5 40,5 26,2 68,4 96,4 57,6 48,8 98,4 63,7 32,8 28,0 76,9 96,2 54,8 40,3 Beskæftigelses 1,7 18,5 59,5 73,8 31,6 3,6 42,4 51,2 1,6 36,3 67,2 72,0 23,1 3,8 45,2 59,7 - ordinær beskæftigelses 1,7 18,5 58,5 71,2 31,6 3,6 41,4 50,1 1,6 36,1 66,2 70,0 22,9 3,8 44,3 58,5 - støttet beskæftigelses - - 1,0 2, ,0 1,2-0,2 1,0 2,0 0,2-0,9 1,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct - 2,4 4,4 4,0 3,0-3,8 3,9-2,8 4,5 4,0 3,7-3,9 4,0 Ikke beskæftigelses 97,6 32,7 19,9 19,3 79,1 97,5 48,4 27,1 96,7 30,6 16,2 19,8 79,4 96,9 50,9 26,7 Beskæftigelses 2,4 67,3 80,1 80,7 20,9 2,5 51,6 72,9 3,3 69,4 83,8 80,2 20,6 3,1 49,1 73,3 - ordinær beskæftigelses 2,4 66,9 78,2 78,2 20,6 2,5 50,4 71,2 3,3 68,9 81,8 78,0 20,4 3,1 48,0 71,6 - støttet beskæftigelses - 0,4 2,0 2,5 0,3-1,2 1,7-0,5 2,0 2,2 0,2-1,1 1,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct - 3,0 5,0 4,3 3,1-4,2 4,3-3,0 4,9 4,2 3,7-4,2 4,3 Ikke beskæftigelses 97,6 37,4 25,2 21,6 79,4 97,5 51,1 30,6 96,8 33,8 20,0 21,3 79,6 96,9 52,2 28,9 Beskæftigelses 2,4 62,6 74,8 78,4 20,6 2,5 48,9 69,4 3,2 66,2 80,0 78,7 20,4 3,1 47,8 71,1 - ordinær beskæftigelses 2,4 62,2 72,8 75,9 20,3 2,5 47,7 67,6 3,2 65,7 78,1 76,5 20,2 3,1 46,8 69,5 - støttet beskæftigelses - 0,4 2,0 2,5 0,2-1,2 1,7-0,5 1,9 2,2 0,2-1,1 1,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Anm: arbejdsløshedsprocenten er antal ledige divideret med arbejdsstyrken Beskæftigelsesprocenterne er antal i kategorien divideret med populationen Støttet beskæftigelse er personer i jobtræning, puljejob og i revalidering med løntilskud

18 16 Bilag 2. Udviklingen i de årige kvinders arbejdsløshed og beskæftigelse mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper, 1. januar Populationen Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Arbejdsløse Beskæftigede Heraf: Ordinær Støttet Arbejdsløsheds Ikkebeskæftigede Ikke Beskæft. Heraf: Ordinær Støttet IRAN ,2 76,9 23,1 17,2 5, ,4 77,1 22,9 17,6 5, ,4 74,3 25,7 21,6 4, ,7 70,7 29,3 25,5 3, ,8 67,3 32,7 27,6 5, ,6 64,4 35,6 30,9 4, ,0 64,0 36,0 31,7 4,3 IRAK ,5 93,0 7,0 5,5 1, ,9 91,5 8,5 6,0 2, ,9 90,7 9,3 8,5 0, ,4 89,3 10,7 9,3 1, ,1 87,3 12,7 10,6 2, ,8 84,2 15,8 13,2 2, ,2 82,3 17,7 15,1 2,6 LIBANON ,5 96,2 3,8 2,8 1, ,6 95,6 4,4 3,8 0, ,2 97,3 2,7 2,6 0, ,3 94,2 5,8 5,4 0, ,3 92,8 7,2 6,5 0, ,7 92,3 7,7 7,1 0, ,6 89,9 10,1 9,5 0,7 VIETNAM ,3 73,0 27,0 24,0 3, ,3 70,2 29,8 26,9 3, ,4 69,2 30,8 28,8 2, ,9 65,0 35,0 32,3 2, ,1 58,3 41,7 37,6 4, ,4 53,8 46,2 44,0 2, ,3 51,8 48,2 43,1 5,1 SOMALIA ,3 95,5 4,5 3,0 1, ,6 96,7 3,3 2,7 0, ,0 97,5 2,5 2,3 0, ,7 96,7 3,3 3,1 0, ,9 93,8 6,2 4,3 1, ,2 92,2 7,8 6,7 1, ,9 92,3 7,7 6,6 1,1 Fortsættes

19 17 Bilag 2 (fortsat). Udviklingen i de årige kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper, 1. januar Populationen Uden for arbejdsstyrken Arbejdsløse Beskæftigede Heraf: Ordinær Støttet Arbejdsstyrken Ikke-beskæftigede Arbejdsløsheds Ikke Beskæft. Heraf: Ordinær Støttet POLEN ,0 53,4 46,6 44,5 2, ,5 54,2 45,8 42,0 3, ,5 53,0 47,0 43,8 3, ,3 47,2 52,8 49,8 3, ,7 47,0 53,0 49,9 3, ,5 48,7 51,3 49,6 1, ,3 48,4 51,6 48,2 3,4 ØVRIGE FLYGTNINGELANDE ,8 70,8 29,2 26,5 2, ,5 70,0 30,0 26,3 3, ,5 68,6 31,4 28,9 2, ,0 64,0 36,0 32,7 3, ,6 61,6 38,4 32,6 5, ,8 61,0 39,0 35,9 3, ,6 57,5 42,5 39,9 2,5 TYRKIET ,6 80,0 20,0 19,3 0, ,3 75,4 24,6 22,1 2, ,9 72,1 27,9 25,1 2, ,6 65,2 34,8 32,2 2, ,8 62,4 37,6 35,5 2, ,3 59,9 40,1 38,5 1, ,8 55,9 44,1 42,8 1,2 ØVRIGE INDVANDRERLANDE ,6 69,1 30,9 29,0 1, ,6 68,9 31,1 29,0 2, ,2 65,2 34,8 32,7 2, ,8 63,4 36,6 35,0 1, ,8 62,2 37,8 35,9 1, ,5 60,2 39,8 37,9 1, ,7 60,1 39,9 38,2 1,8 Fortsættes

20 18 Bilag 2 (fortsat). Udviklingen i de årige kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper, 1. januar Populationen Uden for arbejdsstyrken Arbejdsløse Beskæftigede Heraf: Ordinær Støttet Arbejdsstyrken Ikke-beskæftigede Arbejdsløsheds Ikke Beskæft. Heraf: Ordinær Støttet 3. LANDE I ALT ,4 76,8 23,2 21,1 2, ,9 76,1 23,9 21,3 2, ,8 74,5 25,5 23,4 2, ,0 71,2 28,8 26,8 2, ,4 69,0 31,0 28,4 2, ,7 67,4 32,6 30,6 2, ,1 65,8 34,2 31,9 2,2 NORDEN + EU + NORDAMERIKA ,6 47,7 52,3 51,5 0, ,7 47,7 52,3 50,9 1, ,7 47,9 52,1 50,6 1, ,0 47,4 52,6 51,3 1, ,6 47,4 52,6 51,2 1, ,7 47,0 53,0 51,8 1, ,1 48,8 51,2 50,1 1,2 DANMARK ,1 31,5 68,5 67,7 0, ,3 31,3 68,7 67,4 1, ,7 30,5 69,5 68,3 1, ,0 28,7 71,3 70,0 1, ,3 27,9 72,1 70,2 1, ,5 27,7 72,3 70,9 1, ,9 27,1 72,9 71,2 1,7 I ALT ,7 34,3 65,7 64,8 0, ,8 34,3 65,7 64,4 1, ,3 33,6 66,4 65,2 1, ,5 32,0 68,0 66,7 1, ,8 31,2 68,8 66,8 1, ,9 31,1 68,9 67,5 1, ,3 30,6 69,4 67,6 1,7

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden 23. november 18 Befolkning og Uddannelse Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden For at give et indtryk af, hvordan indvandrere og efterkommere

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 3. Udviklingen i antallet af FOA medlemmer med indvandrerbaggrund.

social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 3. Udviklingen i antallet af FOA medlemmer med indvandrerbaggrund. Indvandrer-kolleger og uddannelse Analysesektionen 26. september 2008 Dette papir sammenfatter tre undersøgelser om indvandrere i FOA. Det drejer sig om: 1. Resultaterne af en rundspørge, som er gennemført

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2018 Forord indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2011 Aksel Thomsen August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER FRA FREDERIKSBERG Danmarks Statistik

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. - Baggrundsnotat til IDAs integrationspolitik

Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. - Baggrundsnotat til IDAs integrationspolitik Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater - Baggrundsnotat til IDAs integrationspolitik Marts 2018 2 Resumé Denne analyse har fokus på arbejdsmarkedstilknytningen for personer, der har

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. Den samlede ledighed i Århus Kommune er i december faldet med.13 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Indhold Medarbejdersammensætning ift. køn og alder... 1 Etnisk ligestilling... 2 Ansættelser på særlige vilkår... 6 Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Medarbejdersammensætning ift. køn og

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Februar www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Kvinde Mand Kvinde Mand

Kvinde Mand Kvinde Mand analyse=39 Vordingborg Kvinde Mand Kvinde Mand I alt antal antal I alt antal antal -9 år -9 år 7 353 85 97 87 5 8 8 7 35-9 år 8 39 9 3 98 3-39 år 57 3 3 38 73-9 år 59 9 3 3 99 3 5-59 år 5 7 89 78 9 8-9

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4 Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig baggrund Bilag 4 Modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse med ikke-vestlig baggrund (Hovedmål) Figur 1. Ydelsesmodtagere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING. Maj 2018

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING. Maj 2018 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Maj 2018 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2018 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2018 2 Indhold OPBYGNING 5 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning af befolkningstal 6 1.2

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere