Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BALLERUP Den generelle udvikling Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 6 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 27

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Ballerup har med udgangen af 1. kvartal 213 haft en positiv udvikling i 2 af 4 nationale beskæftigelsesmål for 213: Tilgangen til førtidspension: Ballerup har haft et pænt fald i tilgangen til førtidspension fra februar 212 til februar 213. Faldet i tilgangen til førtidspension i sammenlignelige kommuner har i samme periode være mere afdæmpet. Faldet i tilgangen til førtidspension sker samtidig med et betydeligt fald i det langvarige sygefravær. Der ses dog samtidig en stigning i antallet af de svageste kontanthjælpsmodtagere med lang anciennitet på ydelsen. Langvarig kontanthjælp er sammen med det langvarige sygefravær en af de primære fødekilder til førtidspension. Styrket kontakt med virksomhederne: Ballerup har i 1. kvartal 213 en højere andel af virksomhedsrettede forløb i aktiveringsindsatsen set i forhold til 211. Der ses dog samtidig et fald i antallet af virksomhedsrettede forløb fra 1. kvt. 211 til 1. kvt Jobcenteret har et potentiale i at øge samarbejdet med de mellemstore og store lokale virksomheder om aktivering af de ledige. De 2 nationale beskæftigelsesmål, hvor udviklingen med udgangen af 1. kvartal 213 er negativ er følgende: Uddannelsesgraden: Uddannelsesgraden i Ballerup er faldet fra 211 til 212. Faldet i uddannelsesgrad ses alene for de unge kontanthjælpsmodtagere. Jobcenteret har trods en betydelig stigning i antallet af unge dagpengemodtagere haft en stigende uddannelsesgrad for denne målgruppe. Ballerup har en forholdsvis stor andel unge på offentlig forsørgelse og en større stigning end sammenlignelige jobcentre. Der er derfor behov for fokus på gruppen generelt. Der er i Ballerup relativt mange unge forsørgere uden uddannelse set i forhold til kommunerne på den københavnske vestegn. Samtidig er der forholdsvis få af de ufaglærte unge forsørgere i Ballerup, der påbegynder en uddannelse. Langtidsledigheden: Langtidsledigheden i Ballerup er steget det seneste år. Udviklingen dækker over et fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere, men en markant stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Der er i indsatsen for de jobklare kontanthjælpsmodtagere en lavere aktiveringsgrad, et mindre omfang af tidlig indsats, en lavere andel af virksomhedsrettede tilbud i aktiveringsindsatsen samt en lav selvforsørgelsesgrad efter deltagelse i vejledning og opkvalificering sammenlignet med jobcentrene i den landsdækkende klynge. 1

4 Status på ministermål i Ballerup Kommune Udvikling Ministermål 1 Jan-dec 11 Jan-dec 12 Lokalt mål dec. 213 Jan-dec 11 - Jan-dec pct pct.-point pct. (pct.point) --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse 19,2 18-1,2 (-) 21, (1,) Ministermål 2 feb. 212 feb. 213 Udvikling feb feb. 213 Lokalt mål dec. 213 Tilgang til førtidspension personer pct personer (pct.) ,4 (-) 91 (-28,9) Ministermål 3 mar. 212 mar personer --- Ministermål kvt. 213 Udvikling Lokalt mål dec andel virk. forløb --- 3% 34% Udvikling mar mar. 213 Lokalt mål dec pct personer (pct.) --- Antal langtidsledige personer ,3 (-) 28 (-14,) Virksomhedskontakt Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Ballerup Kommune og egne beregninger. 1. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år --- pct-point pct-point Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da målene er nye er disse ikke bergnet. Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås. 2

5 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BALLERUP - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter Ballerup resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Ballerup - indgår: Furesø, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Holbæk, Hillerød, Herning, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2.1 Den generelle udvikling Ledigheden i Ballerup Kommune udgør 6,1 % i marts 213. For samlet er ledigheden 6,4 %. I Ballerup har ledigheden - i modsætning til - været stigende det seneste år. Udviklingen i ledigheden dækker over et fald for dagpengemodtagerne (5,8%) og en betydelig stigning for kontanthjælpsmodtagere (48,7%), jf. tabel 3. I Jobcentrets målgruppe er antallet af dagpengemodtagere faldet fra marts 212 til marts 213 med i alt 9,1 %, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget 8,2 %. Stigningen er primært sket for kontanthjælpsmodtagere i match 1 (2,%) samt i mindre omfang for match 2 (7,7%), jf. tabel 1. Antallet af sygedagpengemodtagere i Ballerup er reduceret med 16 %. Herudover er antallet af ledighedsydelsesmodtagere steget 34,2%, svarende til 37 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, jf. tabel Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse I 212 var der i Ballerup 127 unge dagpengemodtagere og 744 unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. For de unge dagpengemodtagere var der tale om en stigning i antallet på 41,1 % i forhold til 211, og for de unge kontanthjælpsmodtagere var det en stigning på 27,2 % i forhold til året før. For begge grupper var stigningen i unge uden en kompetencegivende uddannelse betydeligt større end i sammenlignelige jobcentre (henholdsvis 36,8% og 13,7%), jf. tabel 1. De unge dagpengemodtagere uden kompetencegivende uddannelse i Ballerup havde samlet for 212 en uddannelsesgrad på 16,3 %, hvilket er højere end samlet for (14,6 %), jf. tabel 11. Uddannelsesgraden for unge dagpengemodtagere steg i Ballerup fra 211 til 212 (1,8 %- point) på trods af en stor tilgang til målgruppen. Til sammenligning var der et fald i på 3,6 %-point, jf. tabel 11. Det samlede antal dagpengemodtagere under 3 år i Ballerup er steget 1, % fra 212 til januar 213. For sammenlignelige kommuner var stigningen på 6,8 %, jf. tabel 6. 3

6 Hvad angår unge dagpengemodtagere i Ballerup Kommune ser det ud som om, at der er et uddannelsesrettet fokus i indsatsen for denne gruppe og at det trods en betydelig stigning i antallet af unge dagpengemodtagere i 212 er en stigende uddannelsesgrad. De unge kontanthjælpsmodtagere uden kompetencegivende uddannelse i Ballerup havde i 212 en uddannelsesgrad på 18,2 %, hvilket er under niveauet for (19,4%), og uddannelsesgraden er samtidig faldet lidt mere (1,6 %-point) fra 211 til 212 for denne gruppe end i generelt (,8 %-point), jf. tabel 11. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere under 3 år i Ballerup er steget 11,5 % fra januar 212 til januar 213. Til sammenligning har stigningen blandt de øvrige jobcentre i klyngen været på 7,3%. Det er især antallet af jobklare unge kontanthjælpsmodtagere, der er steget i Ballerup (2,5%), jf. tabel 6. Ballerup Kommune har endvidere en lidt højere andel af unge borgere, der er på offentlig forsørgelse (12, %) end blandt sammenlignelige kommuner (11,2 %). Den højere andel skyldes primært en lidt større andel af unge, der er på kontanthjælp, jf. figur 2 og tabel 6. Udfordringen hvad angår unge kontanthjælpsmodtagere i Ballerup synes dermed at være en relativ stor tilgang til målgruppen, hvoraf størstedelen er uden erhvervskompetencegivende uddannelse og dermed i målgruppen for det nationale beskæftigelsesmål om at øge andelen, der får en ordinær uddannelse. Behov for særligt fokus på de unge forsørgere Opgørelser 1 viser, at der blandt de af unge ufaglærte kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Ballerup er en relativ høj andel af forsørgere (2%) i forhold til (14%) og de øvrige jobcentre i jobcenternetværk 2 (14-22%). Samtidig er det kun 11% af de unge ufaglærte forsørgere i Ballerup, der påbegynder uddannelse. I udgør denne andel 14% og 11-21% i de øvrige kommuner i netværket. Det indikerer et behov for i ungeindsatsen at sætte fokus på en uddannelsesrettet indsats for de unge forsørgere. 2.3 Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension I Ballerup Kommune er 8,2 % af befolkningen på førtidspension, hvilket er noget højere end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner, hvor andelen er 6,4 %., jf. figur 5. Den højere andel i Ballerup for personer på førtidspension er især markant for personer over 4 år, jf. tabel 12. Tilgangen til førtidspension i Ballerup er faldet med 16,4 % fra februar 212 til februar 213, hvilket svarer til at 24 færre personer er tilgået førtidspension i februar 213 i forhold til året før. I sammenlignelige jobcentre er tilgangen faldet med 3,1 % i samme periode, jf. tabel 13. Ballerup har en andel af arbejdsstyrken, der er på sygedagpenge (4,6 %) på niveau med sammenlignelige kommuner (4,6 %), jf. figur 8. Ballerup har det seneste år (januar 212 til januar 213) reduceret antallet af sygedagpengeforløb med 5,4 %. Ballerup har især formået at nedbringe det langvarige sygefravær. Antallet af sygedagpengeforløb er således reduceret med 2,7 %, men antallet af forløb over 52 uger er faldet med 45,9% jf. tabel Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, April 213, tabel , side 7. 4

7 Med faldet i sygefraværet over 52 uger opfylder Ballerup pt. det lokalpolitiske mål om at reducere antallet af sygedagpengeforløb over 52 med 42% i december 213 i forhold til december 211. Den primære fødekilde til førtidspension i Ballerup er det langvarige sygefravær. 43% af tilgangen til førtidspension i Ballerup kommer fra sygedagpenge. Det er derfor positivt, at Jobcenter Ballerup i høj grad har formået at nedbringe det langvarige sygefravær i den seneste periode. En anden hovedkilde til førtidspension er langvarig kontanthjælp. I 212 kom 38 % af tilgangen til førtidspension i Ballerup fra kontanthjælp 2. Det seneste år (februar 212 til februar 213) er antallet af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i Ballerup med mere end 4 uger på ydelsen steget med 7,7%. Udviklingen dækker imidlertid over et fald (19,7%) i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2 med lang anciennitet på ydelsen, men en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 3 (39,3%). Andelen af match 3 med lang anciennitet på ydelsen er dog fortsat lavere i Ballerup (42,8%) end i sammenlignelige jobcentre (49,3%) og (54,1%), jf. tabel 16. Indhold i ressourceforløb I Ballerup tilkendes knap halvdelen (48 %) af førtidspensionerne på baggrund af psykiske lidelser. Det er på niveau med (49 %). Der er imidlertid stor forskel på den andel af førtidspensioner, der tilkendes på baggrund af psykiske lidelser, når man ser på førtidspensionister over og under 4 år. I Ballerup sker 78% af nytilkendelserne for borgere under 4 år på baggrund af psykiske lidelser. Til sammenligning udgør andelen i generelt 73% 3 Det er på den baggrund vigtigt at sikre, at kommunens ressourceforløb indeholder elementer, der kan være med til at afhjælpe forskellige former for psykiske problemer især for de unge. Set i forhold til (49%) og de øvrige kommuner i jobcenternetværk 2 (38-57%) har Ballerup end høj andel af førtidspensionister, der 4 år forud for tilkendelsen af førtidspension har været selvforsøgende/ under 18 år (61%). Det indikerer, at der blandt en stor del af de borgere, som fremadrettet skal indgå i et ressourceforløb er ressourcer og erfaringer fra arbejdsmarkedet. 2.4 Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Andelen af arbejdsstyrken i Ballerup, der er langtidsledige (1,8 %), ligger over niveauet for sammenlignelige kommuner (1,4 %), jf. figur 9. Gruppen af langtidsledige i Ballerup udgøres i marts 213 af 229 dagpengemodtagere og 157 jobklare kontanthjælpsmodtagere. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet 22,6 % i Ballerup fra marts 212 til marts 213. Mens antallet af langtidsledige (jobklare) kontanthjælpsmodtagere 4 er steget 2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, April 213, tabel 3.1, side Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, April 213, figur 3.3 og 3.4, side Personer på den særlige uddannelsesydelse indgår i opgørelsen af kontanthjælpsmodtagere. 5

8 markant (19,7 %) i samme periode. Til sammenligning faldt antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i klyngen med 32,%, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere steg med 79,9%, jf. tabel 17. Trods den markante stigning i antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i Ballerup er andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere af alle ledige i målgruppen (35,2%) dog fortsat lavere end i klyngen (38,3%), tabel 19. Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere Aktiveringsgraden (21,4%) for de jobklare kontanthjælpsmodtagere er betydeligt lavere end i sammenlignelige jobcentre (29,9%), tabel 26. Samtidig er omfanget af tidlig indsats for målgruppen, både i forhold til samtale og aktiveringstilbud indenfor den 1. måned mindre i Ballerup end blandt jobcentrene i klyngen. 64,1% af de jobklare kontanthjælpsmodtagere får en samtale i 1. ledighedsmåned og 27,7% et tilbud indenfor 1. ledighedsmåned. Til sammenligning gælder det henholdsvis 75,1% og 42,8% af de jobklare kontanthjælpsmodtagere i klyngen, tabel 28 og 29. Selvforsørgelsesgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere efter afsluttet aktiveringsforløb er lavere i Ballerup (27,3%) end i sammenlignelige jobcentre (34,6%). Forskellen skyldes især, at selvforsørgelsesgraden efter deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i Ballerup (12,2%) er lavere end blandt jobcentrene i klyngen (34,7%). Samtidig er en mindre andel (51,9%) af de aktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere i Ballerup i virksomhedsrettet aktivering end i sammenlignelige jobcentre (58,6%). Det er alene virksomhedspraktik, der anvendes mindre for målgruppen i Ballerup, tabel 2. Det er tendensen i Ballerup 5 såvel som i de fleste kommuner i jobcenternetværk 2 at langtidsledigheden er stigende for ufaglærte unge (18-29 år) og for voksne (3-54 år) faglærte og ufaglærte kvinder. Endvidere har de nyuddannede relativt høje langtidsledighedsprocenter, om end de udgør en lille gruppe blandt de langtidsledige. Tidlig spotning af personer i risiko for langtidsledighed, fokus på at opkvalificere de ufaglærte og udvide deres faglige mobilitet samt at hjælpe alle grupper af langtidsledige og nyuddannede med at åbne døre til virksomhederne, er vigtige elementer i bekæmpelse af langtidsledigheden. 2.5 Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder I Jobcenter Ballerup er samarbejdsgraden med de lokale virksomheder i forhold til aktivering af ledige større (31%) end generelt (29%). Jobcenteret samarbejder især med mindre virksomheder med under 9 ansatte om indsatsen. Der er således et potentiale i at øge samarbejdet med de større virksomheder i kommunen. 6 Jobcenter Ballerup har opsat følgende mål i beskæftigelsesplan 213 for den virksomhedsrettede aktivering: 5 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, April 213, tabel 4.2 og 4.3, side Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, April 213, tabel 5.1, side 21. 6

9 Andelen af virksomhedsrettede tilbud i forhold til det samlede antal aktive tilbud, skal øges generelt med 15 % 7 i forhold til 211. Det faktiske antal i virksomhedspraktik og løntilskud skal øges med 5 % i 213 sammenholdt med 211. I 211 udgjorde virksomhedsrettede forløb 3% af de aktive forløb for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i Ballerup. I 1. kvartal 213 udgjorde de virksomhedsrettede tilbud 34% af de aktive tilbud. En stigning på 4 %- point. Status ministermål 4. Udvikling i andel dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud fra kvt Andel i Andel i Udvikling i andel i virksomhedsrettet virksomhedsrettet virksomhedsrettet Mål BP kvt kvt 213 I alt 3% 34% 4 %-point 15%-point I 1. kvartal 211 var der 56 virksomhedsrettede forløb for målgruppen i Ballerup. I 1. kvartal 213 var 454 virksomhedsrettede forløb i gang i Ballerup - et fald på 19%. Status ministermål 4. Udvikling i antal dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud fra 1. kvt kvt Antal i virksomhedsrettet tilbud Antal i virksomhedsrettet tilbud Udvikling i antal i virksomhedsrettet tilbud Mål BP kvt kvt kvt kvt 213 I alt % 5% Der har således været en stigning i andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering i 1. kvartal 213 set i forhold til 211. Der har dog samtidig været et fald i antal virksomhedsrettede forløb fra 1. kvartal 211 til 1. kvartal Det forudsættes i det følgende, at der er tale om %-point 7

10 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Ballerup Kommune opgjort efter ydelse Udvikling mar mar. 213, Andel af befolkningen 4 Antal fuldtidspersoner pct. mar. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- mar. 212 mar. 213 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Dagpengemodtagere ,1 (-1,8) -13,7-12,5 3, 3, 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,2 (3,8) 9, 4,5 4,5 3,7 4,5 Jobklare (match 1) , (14,5) 17, 7, 1,6 1,1 1,5 Indsatsklare (match 2) ,7 (-,4) 12,5 4,9 1,7 1,9 2, Midlertidigt passive (match 3) ,2 (-4,3) -9,, 1,1,7,9 Revalidender og forrevalidender ,2 (62,5) -15,3-1,9,3,2,2 Sygedagpengemodtagere² ,4 (1,8) -11,2-1,2 2,1 2,2 2, Midlertidige ydelse i alt ,1 (2,8) -5,1-5,1 9,9 9,1 1, Ledighedsydelsesmodtagere ,2 (2,5) 7,5 9,1,4,4,4 Personer i fleksjob³ ,9 (2,3) 1,4,8 1,1 1,4 1, Førtidspensionister ,7 (-,5) -1,4-2,2 8,2 6,4 5,8 Permanente ydelser i alt ,2 (,5) -,5-1,3 9,6 8,2 7,2 Ydelser i alt ,2 (1,6) -3, -3,5 19,5 17,3 17,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 2. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra februar Tallene for personer i fleksjob er fra december Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Befolkningstal er fra 1kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde er udviklingen fra september

11 Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Ballerup Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 2 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Dagpengemodtagere ,7 (-4,9) -3,9-4,4 4,6 4,8 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 (8,6) 12, 6,5 7,6 1,3 1,6 Jobklare (match 1) , (19,5) 21,4 9,7 2,6 2,2 2,9 Indsatsklare (match 2) ,7 (4,9) 22,5 8,5 2,8 5,5 5,2 Midlertidigt passive (match 3) ,1 (1,3) -12, 3,4 2,1 2,3 2,4 Revalidender og forrevalidender 1 1, (66,7) -18,2-22,9,3,1,1 Sygedagpengemodtagere ,4 (17,8) -7,2-6,4 3,1 2,5 2,3 Midlertidige ydelse i alt ,4 (6,5) 3,9 1,3 15,6 17,8 18, Ledighedsydelsesmodtagere , (2,) 2,1 19,7,5,5,3 Personer i fleksjob , (-5,6) 2,4 2,5,4,7,4 Førtidspensionister ,9 (,9) 3,7 1,5 14, 11,6 8,5 Permanente ydelser i alt ,8 (1,3) 4,1 2,1 14,9 12,7 9,2 Ydelser i alt ,6 (3,8) 4, 1,5 3,5 3,5 27,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 1kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Ballerup Kommune, januar 28 - marts 213 Personer Antal ledige (netto) Antal aktiverede 1.6 Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts

12 Tabel 3. Antal bruttoledige i Ballerup Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling mar mar. 213, pct. Ledighedsprocent* mar. 213 Østdanmardanmark Øst- mar. 212 mar. 213 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Dagpengemodtagere ,8 (-) -11,5-9,7 5,1 5, 5,7 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,7 (-) 33,1 2,6 I alt ,5 (-) -3,1-2,1 6,1 5,3 6,4 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger *Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Antal Udvikling Andel af arbejdsstyrken 1 feb. 212 feb. 213 feb feb. 213, pct. feb. 213, pct. Ballerup ,4 (-) 8,9 Klyngen , 78, ,6 77,6 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Højest fuldførte uddannelse Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Grundskole 29,7 27,6 25,5 22,7 21,1 19,4 Gymnasieluddannelse 8,7 8,1 1,5 8,8 8, 1,4 Erhvervsuddannelse 32,2 33,6 28,5 35,3 36,8 31,4 Kort videregående uddannelse 4,6 5, 4,5 5,5 5,8 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 13,7 15,1 15,7 16,2 17,3 17,9 Lang videregående uddannelse 2 7,5 7,2 1,3 9,5 8,7 12,7 Uoplyst 3,7 3,5 4,9 2, 2,3 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 1

13 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, januar 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent Procent ,3 12, 8,7 12,1 9,9 1,8 12,2 12,8 1,2 11,9 11,3 1,7 9,2 13,9 13,6 11,2 1, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Ballerup Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, An del af b efol kn ing en 3 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Dagpengemodtagere , (8,7) 6,8 8,5 2,5 2,7 2,6 Kontanthjælpsmodtagere ,5 (-2,1) 7,3 4,9 6,8 5,8 5,3 Jobklare (match 1) ,5 (,5) 11,2-1,8 2,8 1,8 2, Indsatsklare (match 2) ,5 (-4,5) 1,6 15,2 2,8 3,2 2,6 Midlertidigt passive (match 3) ,3 (-7,7) -11,3-4,7 1,1,7,7 Revalidender og forrevalidender ,7 (-2,6) -17,5-26,8,5,3,2 Sygedagpengemodtagere ,3 (1,1) -16,9-16,5 1,2,9,8 Midlertidige ydelse i alt , (,5) 3,4 2,4 1,9 9,6 8,9 Ledighedsydelsesmodtagere ,3 (75,) 26,7 16,3,1,1,1 Personer i fleksjob ,3 (-14,3) -1,3 2,8,1,2,1 Førtidspensionister ,6 (-8,6) 1, 2,3 1, 1,3 1, Permanente ydelser i alt ,1 (-5,4) 1,9 2,9 1,1 1,6 1,1 Ydelser i alt ,6 (,1) 3,2 2,4 12,1 11,2 1, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 1kvt13 og er alle 16-3-årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september

14 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Ballerup Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, An del af b efol kn ing en 3 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Dagpengemodtagere ,3 (15,8) 9,5 1,2 1,6 1,7 1,4 Kontanthjælpsmodtagere ,2 (-5,4) 4,5 2,5 5,5 5,2 5, Jobklare (match 1) ,7 (-2,9) 8,7-4,4 2,5 1,7 1,8 Indsatsklare (match 2) ,7 (-7,9) 9,7 14,1 2,2 3, 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,7 (-12,8) -24, -11,6,8,5,6 Revalidender og forrevalidender ,6 (-12,) -18,6-35,4,4,2,2 Sygedagpengemodtagere , (,) -23,1-22,1,6,5,4 Midlertidige ydelse i alt ,7 (-1,8) 2,2,3 8,2 7,6 7, Ledighedsydelsesmodtagere 2 1-5, (-5,) 35, 45,,,, Personer i fleksjob 2 2, (-33,3) 26,4-3,9,,1, Førtidspensionister ,4 (-5,4) 1,9 3,1,7,9,7 Permanente ydelser i alt ,6 (-9,5) 4,2 3,6,7 1,,8 Ydelser i alt , (-2,) 2,5,7 8,9 8,5 7,7 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 1kvt13 og er alle årige. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Ballerup Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, An del af b efol kn ing en 3 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Dagpengemodtagere ,5 (3,1) 4,7 7,6 4,5 5,2 4,8 Kontanthjælpsmodtagere ,3 (2,8) 12,7 8,6 9,9 7,2 6, Jobklare (match 1) ,3 (6,8) 16, 2,3 3,5 2,2 2,3 Indsatsklare (match 2) , (,) 12,5 17,3 4,3 3,7 2,7 Midlertidigt passive (match 3) ,4 (-2,3) 8, 4,4 2, 1,2 1, Revalidender og forrevalidender ,8 (14,3) -16, -2,3,7,4,3 Sygedagpengemodtagere ,6 (1,9) -12,3-12,8 2,5 1,9 1,4 Midlertidige ydelse i alt ,2 (3,2) 4,9 4,5 17,5 14,7 12,4 Ledighedsydelsesmodtagere 1 6 5, (2,) 24,3 9,2,3,2,1 Personer i fleksjob ,9 (,) -9,7 4,4,2,4,2 Førtidspensionister ,4 (-11,4),2 1,6 1,8 2,5 1,4 Permanente ydelser i alt ,8 (-2,),2 2,4 2,2 3,1 1,7 Ydelser i alt ,1 (2,6) 4,1 4,2 19,8 17,8 14,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 1kvt13 og er alle årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september

15 Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, januar 213 Ballerup Klyngen Antal fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere 187 2,5 23,8 25,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 51,3 52,9 Jobklare (match 1) ,2 16,3 19,8 Indsatsklare (match 2) ,1 28,3 25,4 Midlertidigt passive (match 3) 84 9,2 6,3 7,3 Revalidender og forrevalidender 38 4,2 2,4 2,4 Sygedagpengemodtagere 88 9,6 8,3 7,7 Midlertidige ydelse i alt 826 9,4 85,9 88,9 Ledighedsydelsesmodtagere 7,8,8,5 Personer i fleksjob 6,7 1,6,9 Førtidspensionister 74 8,1 11,7 9,7 Permanente ydelser i alt 87 9,5 14,1 11,1 Ydelser i alt 914 1, 1, 1, Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Ballerup Klyngen Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Ballerup kommune Antal Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, pct. Jan-dec 11 Jan-dec 12 Ballerup Klyngen A-dagpengemodtagere ,1 36,8 51,8 Kontanthjælpsmodtagere ,2 13,7 9,9 I alt , 17,2 15,8 Kilde: Jobindsats og egne beregninger sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan

16 Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Ballerup Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, Jan-dec 11 Jan-dec 12 pct.-point Østdanmardanmark Øst- Ballerup Ballerup Ballerup A-dagpengemodtagere 14,5 18,2 16,3 14,6 1,8-3,6 Kontanthjælpsmodtagere 19,8 2,2 18,2 19,4-1,6 -,8 I alt 19, ,8-1,2-1,2 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 21 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-dec 11 Jan-dec 12 Procent ,9 14,4 19,2 18, 2,3 19,6 18,7 16,3 2,3 19,4 17,1 15,5 16,1 19,4 21,2 2,2 19,6 16, 19,6 18,8 23,5 18,8 21,5 18,6 25, 21,4 19,1 18,1 18,2 17,9 2, 18,8 1 5 Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Kilde: Jobindsats.dk 14

17 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Procent Procent ,2 6,4 7,5 7,8 6,9 6,6 7,9 7,3 6, ,7 5,4 5,6 5,6 5, 5, 5, 5, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 1kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 12. Førtidspensionister i Ballerup Kommune fordelt på alder Alder Antal fuldtidspersoner Udvikling mar mar. 213, pct. mar. 212 mar. 213 Ballerup Klyngen Andel af befolkningen 1 mar. 213, pct. Ballerup Klyngen Under 4 år ,8 (-) -,1 -,2 2,3 2,2 1,6 4 år og derover ,4 (-) -1,6-2,5 12,9 9,6 9,6 I alt ,7 (-) -1,4-2,2 8,2 6,4 5,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 1kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet 15

18 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension* i Ballerup Kommune Alder Udvikling feb feb. 213, Andel af befolkningen 2 Antal personer pct. feb. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- feb. 212 feb. 213 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Under 2 år ,4 (-) 4,7-12,7,2,2, år ,1 (-) 1,9,6,19,27,18 4 år og derover ,5 (-) -5,5-7,6,6,51,5 I alt ,4 (-) -3,1-6,2,42,4,35 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 91 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger *Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 1. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 2. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Ballerup Kommune, jan feb. 213* Personer feb 1 - jan 11 mar 1 - feb 11 4 år og derover under 4 år alder ukendt apr 1 - mar 11 maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13. *Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. Personer

19 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Ballerup Klyngen 11 Index , jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 Tabel 14. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob Ballerup Kommune Ydelseskategori Antal fuldtidspersoner Udvikling mar mar. 213, pct. mar. 12 mar. 13 Ballerup Klyngen jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Ballerup jan-13 feb-13 mar-13 An del af b efol kningen 1 mar. 213, pct. Klyngen Fleksjob ,9 (2,3) 1,4,8 1,1 1,4 1, Ledighedsydelse ,2 (2,5) 7,5 9,1,4,4,4 I alt ,3 (6,3) 2,9 2,9 1,4 1,8 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 1kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

20 Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, februar 213 Procent 7 Procent ,3 4,6 4,1 4,6 3,9 4,5 3,7 5,3 3,8 4,9 5,3 5, 3,9 5,8 5, 4,6 4, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Kilde:Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 15. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, januar 213 Antal forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af forløb Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Under 26 uger ,9 68,7 68,8-5,4 (29,) 2,6-7, Over 26 uger ,1 31,3 31,2-2,7 (-16,1) -3,3-3, heraf over 52 uger ,6 12,2 13, -45,9 (-6,3) -11,5-5,2 I alt , 1, 1, -1,3 (12,1),6-5,8 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra august 212. Tabel 16. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) feb. 212 feb. 213 feb feb. 213 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 65, 59,2 61,3 61,8 62,2 61,1-3,2 (-,5) 3, -,2 (match 2) (Antal) ,7 (-7,7) 5,6-1,6 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 36,2 48,2 55,3 42,8 49,3 54,1 6,6 (4,1) 1,2-1,2 (match 3) (Antal) ,3 (12,) 13,3 5, Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 61,8 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Ballerup, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 18

21 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), marts 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) 2,5 Procent 2,5 2,1 2, 1,5 1, 1,5,7 1,8,7 1,4,5 1,6,7 1,8,8 1,5,5,9 1,3 1,3,5,6 1,5,5 1,1,3 1,6,6 1,2,4 1,5,6 1,3,4 1,4,5 2,,9 2, 1,5 1,,5,8 1,1,9,9 1,1 1, 1,2,8,7 1,,8 1,,8 1,,9,9 1,1,5, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Tabel 17. Langtidsledighed i Ballerup Kommune opgjort efter ydelse An tal mar. 212 mar. 213 Ballerup Klyngen Udvikling mar mar. 213, Langtidsledighedsprocent 1, pct. mar. 213 Ballerup Klyngen, Dagpengemodtagere ,6 (-) -32, -29,9 1,3 1,1 1,4 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,7 (-) 79,9 58,,7,5,9 I alt ,3 (-) -11,8-7,2 1,8 1,4 2, Kommunens mål for langtidsledighed er 28 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Ballerup Kommune og egne beregninger 1. Langtidsledighedsprocenten er beregnet ift. arbejdsstyrken (16-64 år). For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antal forsikringsaktive Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. 19

22 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Ballerup Kommune, januar 28 - marts 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts

23 Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Ballerup Kommune, januar 28 - marts 213 Personer 1.6 Langtidsledige 1) Øvrige bruttoledige 2) Andel langtidsledige 3) Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3) Langtidsledige ift. alle bruttoledige

24 Figur 12. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) 14 Index Ballerup Klyngen Ballerup (bruttoledighed) Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år

25 Tabel 18. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Ballerup Kommune fordelt på a-kassegrupper og a- kasser Langtidsledighedsprocent 1 Antal personer Udvikling mar mar. 213, pct. mar. 213 Østdanmardanmark Øst- mar. 212 mar. 213 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Forsikrede i alt ,6-32, -29,9 1,3 1,1 1,4 Selvstændige 18 18, -19,5-21,7 1,4 1, 1,3 DANA ,6-25,2 1,3 1,3 1,8 ASE ,7-2,7-2,6 1,4,9 1,2 Akademikere ,4-32,9-19,8,7,8 1,4 Akademikere (AAK) 9-1, -18,8-16,5,,9 1,4 Økonomer (CA) 4 4, -1,1-1,1 1,3 1,1 1,4 Ingeniører (IAK) 1 9-1, -59,6-38,2,9,4,7 Journalistik, Kommunikation og Sprog 3-1, -38,3-32,8, 1,3 2, Magistre (MA) ,3-35,8-14,9 1, 1, 1,9 Funktionærer og tjenestemænd , -37,2-21,8,4,4,7 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 5-1, -38, -21,,,6,8 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) - -47,6-34,1,,1,2 Lærere (DLF-A) 5 4-2, -39,1-13,2,9,4,6 Socialpædagoger (SLA) - -56,8-23,4,,3,8 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) , -3,6-22,7,9,6 1, Fag og Arbejde (FOA+PMF) ,3 1,6-19,5 1,1 1,2 1,1 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,8-29,4-25,5 1,5 1,4 1,7 Ledere og tekniske funktionærer ,8-29, -29,7,9,9 1,2 Business - -23,1-26,7, 1,1 1,4 Min akasse ,6-26,6,6,7 1,1 Funktionærer og Servicefag 5 5, -41,2-39,2 2,1,7 1,5 Ledere ,7-23, -17,2,4,7,9 Teknikere ,7-42,9-43,5 2,8 1,5 2, Industri og byggefagene ,5-44,8-43,5 2,2 1,7 2,2 Byggefagenes a-kasse , -65,4-41, 1,5,7 1,6 El-faget 5-1, -9,3-57,5,,1,8 Metalarbejdere , -33,7-35,6 2,2 1,2 1,6 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,3-43,9-44,4 2,6 2,1 2,5 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) 1-1, -53,9-4,9, 1,4 2,6 Øvrige ,2-31, -3, 2,1 1,4 1,8 det Faglige Hus ,7-24,1-22,1 2,7 1,2 1,9 Frie Funktionærer (FFA) 5 4-2, -54,5-3,6 1,5,7 1,4 Kristelig a-kasse , -3,9-33,3 2,1 1,6 1,9 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 23

26 Tabel 19. Andel langtidsledige ift. alle ledige mar. 213, Udvikling mar mar. 213, pct. pct.-point Ballerup Klynge Ballerup Klynge Dagpengemodtagere 26, 23, 24,8-5,7 (-) -6,9-7,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 35,2 38,3 43,4 17,2 (-) 1, 1,3 I alt 29,1 27, 3,6,7 (-) -2,7-1,7 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år.andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 26, af dagpengemodtagerene i Jobcenter Ballerup, der er langtidsledige.udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. 24

27 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 2. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 1. kvt 213 Ballerup Klyngen Antal aktiverede i alt 1 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding Antal aktiverede i alt* Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- procent procent --- A-dagpengemodtagere ,4 4,3 13, ,4 28, 17,2 Kontanthjælp (match 1) 12 13,7 19,6 18, ,7 18,8 28,1 Kontanthjælp (match 2) 93 5,4 7,5 22, ,4 3,7 28,2 Sygedagpengemodtagere² 43 2,3 7, 37,2 9,7 816,9 1, 41,9 11,5 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktivered i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 21. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 213 Udvikling i antal 1 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere ,5-31,9-7,7-45,5-48,7-3,5 Kontanthjælp (match 1) ,7 -,5 5,3 15,1-36,7-19,4 Kontanthjælp (match 2) ,6,9-12,5 1,1-25, -13,4 Sygedagpengemodtagere 2-37, -12,5 2, -5,, -7,6 1. Udvikling i antal er for virksomhedsrettede tilbud i alt. Delvis raskmelding Tabel 22. Arbejdssteder i Ballerup Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering Andel 1 Udviklingen i antal Antal 4. kvt kvt kvt 212, pct. Østdanmardanmark Øst- 4. kvt kvt 212 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen A-dagpengemodtagere , 1, 9,8-25, -28,9-28,2 Kontanthjælp (match 1) ,1 5, 5,7-13,8-4,2-5,4 Kontanthjælp (match 2) ,4 5,6 4,9-3,6-5,3-2,9 I alt ,1 15,9 15,7-16,8-19,5-18,5 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 25

28 Tabel 23. Arbejdssteder i Ballerup Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Branche Andel 1 Udviklingen i antal Antal 4 kvt 212, pct. 4. kvt kvt 212, pct. Østdanmardanmark Øst- 4 kvt kvt 212 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding - 3,7 6, ,2-32,5 Industri og forsyning ,3 13,5 13,1-15,4-29,1-17,7 Bygge og anlæg ,4 9,3 1,3-13,3-19,4-23,8 Handel og transport ,8 15, 13,3-25,9-21, -21, Service erhverv ,1 9,9 1,1-2, -23,9-24,3 Offentlige erhverv ,7 34,2 33,3-8,9-16, -12,2 I alt ,1 15,9 15,7-16,8-19,5-18,5 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Tabel 24. Arbejdssteder i Ballerup Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Branche Andel 1 Udviklingen i antal Antal 4 kvt 212, pct. 4. kvt kvt 212, pct. Østdanmardanmark Øst- 4 kvt kvt 212 Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen 2-9 ansatte , 8,1 8,3-21,1-26,4-26, ansatte ,3 24,8 24,6-11,4-17,7-15, ansatte ,3 46,5 43,3-3,3-9,7-1,3 Mindst 1 ansatte ,9 49,7 52,3-38,2-15,4-1,4 I alt ,1 15,9 15,7-16,8-19,5-18,5 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 25. Stillinger på Jobnet i Ballerup Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder Antal stillinger i jobnet Udviklingen i antal stillinger ift. Antal stillinger ift. antal antal arbejdssteder, arbejdssteder, pct. pct.-point mar. 212 mar. 213 mar. 212 mar. 213* mar mar. 213 Ballerup ,3 12,5 2,2 Klyngen ,7 15,8 2, ,7 18,7 4, * Antallet af arbejdssteder er fra december

29 3.6 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 26. Aktiveringsgraden1 for a-dagpenge-, kontanthjælps- (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 1. kvt 213, pct. Udvikling 1. kvt kvt 213, pct.-point Ballerup Klyngen Ballerup Klyngen 15,9 19,2 17,4-8,3 (-2,7) -1,1-1,9 21,4 29,9 29,8-11,4 (-1,7) -9,8-3,1 18,1 27,1 22,8-13,8 (-6,2) -5,8-4,1 Sygedagpengemodtagere 2 29,5 31, 27,5-4,3 (,) -2, -3,. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra januar 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Note: Udviklingstallet i ( ) viser udviklingen fra sidste statusnotat. For aktiveringsgraderne for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere drejer det sig om 2. kvartal 212 og for sygedagpengemodtagerne er det august 212. Tabel 27. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype 1. kvt kvt kvt 213 Ballerup Klyngen Østdanmardanmark Øst- Ballerup Klyngen An tal Andel, pct. Udvikling i andel, pct.-point A-dagpengemodtagere ,2 32,9 33,7-9,2-7,7-9,3 Privat løntilskud 36 2,4 2,6 2,5 -,9 -,8 -,9 Offentlig løntilskud 1 6,7 5,2 5,1 -,1-2,9-2,6 Virksomhedspraktik 8 5,3 7,6 6,8-5,8-3,2-3,6 Vejledning og opkvalificering ,8 17,4 19,3-2,4 -,9-2,1 Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,3 56,1 57,5-13,5-9,8-4, Privat løntilskud 29 4,8 4,2 3,9,4 -,5,3 Offentlig løntilskud 35 5,8 6,9 6,7-1,5,,8 Virksomhedspraktik 69 11,4 17,9 14,2-6,2-5,6-2,6 Vejledning og opkvalificering 16 26,4 27,2 32,7-6,2-3,8-2,5 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 23 4,4 57,9 51,7-24,3-1,4-7,3 Privat løntilskud 9 1,6 1,7 1,6 -,4 -,2,1 Offentlig løntilskud 1 1,8 1,4 1,3 -,4 -,1 -,1 Virksomhedspraktik 54 9,5 19,6 13,7-5,6-4,2-2,4 Vejledning og opkvalificering ,5 35,2 35,1-18, -5,9-5, Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 27

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere