1 Konkurrenceprogram 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Konkurrenceprogram 1"

Transkript

1 1 Konkurrenceprogram 1

2 2 FÆLLESBESTEMMELSER ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED - ALLE KLASSER. Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller i line. Mellem øvelserne må hunden roses og belønnes kortvarigt. Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Venstrehåndede må føre hunden på deres højre side. Føreren må ikke gå med linen i hånden under øvelserne. Kun de i programmet anførte kommandoer må anvendes. Ønsker føreren af tjenstlige årsager at anvende en anden kommando end den tilladte, meddeles dette forud til dommerne. Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen. Under øvelserne må føreren ikke animere hunden på nogen måde. Øvelserne skal tilrettelægges, så der ikke opstår unødige forstyrrende ting undervejs. Bedømmelse: Benyttes ikke tilladte kommandoer medfører det fradrag. For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point. For ekstra kommando og samtidig animering fratrækkes 1,5 point. Æresrunder (hunden går rundt om føreren) bedømmes efter størrelse fra 0,3 til 0,5 point. Skævsidninger bedømmes efter størrelse fra 0,1 til 1 point. Sætter hunden sig ikke fradrages 0,5 point. ØVELSE 1: FRI VED FOD Point: 10 - Appel: 10/10 Kommando: Ikke tilladt. Udførelse: Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på plads. Efter førerens klarmelding dirigerer dommerne øvelsen. Føreren skal med sin hund på plads følge dommernes anvisninger gennem øvelsens momenter. Hunden skal energisk og villigt følge sin fører og skal være på plads såvel under gang, løb, vendinger og opstandsninger. Hunden må gerne gå på plads bag om 2

3 3 føreren, når denne har bevæget sig baglæns. Det er tilladt at hunden under øvelsen går så langt fremme, at dens højre forben flugter førerens venstre/højre ben. Den må ikke gå længere tilbage, end dens snude er på højde med førerens venstre/højre ben. Gang og løb skal være naturligt kvik og hurtig. Bedømmelse: Fraviger hunden under øvelsen den ovenfor beskrevne position under gang, løb, vendinger og opstandsninger, sætter den sig ikke ved opstandsninger, sætter den sig tøvende eller skævt medfører det fradrag. ØVELSE 2: APPORTERING Point: 10 - Appel: 10/10 Kommandoer: Apport - Slip - På Plads. Bemærk: Føreren kan vælge 1: at lade hunden aflevere apporten siddende tæt, lige foran føreren eller 2: siddende ved førerens venstre side. Udførelse 1: Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på plads. Føreren modtager apporten fra dommerne og melder efter rimelig tid klar. På tegn fra dommerne kastes apporten mindst 10 m frem. Hunden skal sidde på plads, mens apporten kastes. Efter tegn fra dommerne kommanderer føreren apport. Hunden skal uden tøven bringe apporten direkte til føreren og sætte sig lige, tæt foran føreren. Efter tegn fra dommerne tager føreren med kommandoen slip apporten fra hunden. Med kommandoen på plads får føreren hunden på plads og dommerne afslutter øvelsen. Udførelse 2: Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på plads. Føreren modtager apporten fra dommerne og melder efter rimelig tid klar. På tegn fra dommerne kastes apporten mindst 10 m frem. Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes. Efter tegn fra dommerne kommanderer føreren apport. Hunden skal uden tøven bringe apporten direkte til føreren og gå på plads. Efter tegn fra dommerne tager føreren med kommandoen slip apporten fra hunden, og dommerne afslutter øvelsen. 3

4 4 Det er ikke tilladt føreren at vise hunden apporten, eller at give den apporten i munden før øvelsen. Tegn fra dommerne gives efter ca. 5 sek.. Det er underordnet, om hunden går på plads bagom føreren eller går direkte ind. Dommeren bestemmer førerens placering under øvelsen, og det bør iagttages, at apporten ikke kastes i en retning, hvor der umiddelbart findes noget, der kan aflede hundens opmærksomhed. Finder hunden ikke straks apporten, må dette ikke betragtes som fejl, hvis øvelsen i øvrigt gennemføres inden for en rimelig tid og uden nogen form for animering. Apportgenstanden bestemmes ved udarbejdelse af konkurrenceopgaverne. Genstandens art eller udformning må ikke give anledning til en tilfældig afvikling af konkurrencen. I unghundeklassen skal apportbuk anvendes. Bedømmelse: Øvelsen starter, når føreren har fået apporten i hånden og melder klar. Knaldapporterer hunden fratrækkes 1 point. Der fratrækkes 1 point hver gang hunden taber apporten. For at opnå point i øvelsen kræves det, at hunden samler apporten op og påbegynder apporteringen. Hvis øvelsen ikke afsluttes korrekt, afbrydes den efter en rimelig tid. Førerens evt. undladelser straffes ved fradrag i point. Leg eller andet som er øvelsen uvedkommende, straffes ved fradrag efter grad. Tyggeri bedømmes efter grad fra 0,3 til 2 point. Forlader føreren sin udgangsstilling afbrydes øvelsen og der gives point for den udførte del. Udgangsstillingen er forladt, når føreren har flyttet begge ben. Ved tab i forbindelse med aflevering fratrækkes 2,5 point, hvis føreren selv afslutter og 2,8 point hvis føreren ikke foretager sig noget. 4

5 5 ØVELSE 3: HALSGIVNING Point: 10 - Appel: 10/10 Kommando: Giv hals - Halse Udførelse: Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på plads, og melder sig efter rimelig tid klar. Efter klartegn fra dommerne giver føreren kommandoen giv hals eller halse. Hunden skal umiddelbart efter kommandoen afgive 10 glam. Dommerne afslutter øvelsen. Det er ikke tilladt at se ned på hunden. Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling. Ved bedømmelsen af øvelsen tages der hensyn til hundenes forskellige temperament. De 10 glam kan således afgives på meget forskellig måde, men skal dog være afsluttet inden for en rimelig tid. Bedømmelse: Piveri kan ikke give point. Påbegyndes halsgivningen ikke straks efter kommandoen medfører det fradrag. Ophold i halsgivningen medfører fradrag. Ser føreren ned på sin hund fratrækkes 1 point. Rejser hunden sig før halsgivning fratrækkes 1 point. Rejser hunden sig under halsgivning fratrækkes 0,5 point. Flytter hunden sig under halsgivningen så den sidder skævt, foretages fradrag i forhold til graden. Giver hunden hals siddende foran føreren fratrækkes 1 point. Giver hunden hals stående foran føreren fratrækkes 1,5 point. ØVELSE 4: SPRING Point: 10 - Appel 10/10 Kommando: Fremad spring eller Fremad hop. Udførelse: Føreren står foran springbrættet med sin hund på plads og melder klar til dommerne. Efter tegn fra dommerne giver føreren kommandoen fremad spring eller fremad hop. Hunden skal springe over springbrættet. Føreren skal straks løbe uden om springbrættet og tage opstilling bag springbrættet. Hunden skal uden kommando gå på plads. Dommerne afslutter øvelsen. Bedømmelse: Overstiger afstanden til springbrættet før og efter springet 5 meter medfører det fradrag. Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller springbrættet under opspringet. 5

6 6 Springer hunden før tegn fra dommerne eller kommando fra føreren, betragtes det som udført øvelse, og bedømmes herefter. Der er kun et forsøg på opspring med berøring af springbrættet. Springer hunden før kommando fratrækkes 1 point. Springer hunden før tegn fra dommerne fratrækkes 1,5 point. Springhøjde i alle klasser 1,5 meter. ØVELSE 5: AFDÆKNING Point: 10 - Appel: 10/10 Kommando: Dæk Udførelse: Føreren står med sin hund på plads ved et angivet mærke. På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen dæk. Det er ikke tilladt at se ned på hunden. På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul. På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind. Føreren må ikke være synlig for hunden, medens han/hun er i skjul. Bedømmelse: Ser føreren ned på sin hund ved afdækningen fratrækkes 1 point. Går føreren før tegn fra dommeren fratrækkes 0,2 point. Tidtagningen begyndes, når føreren er i skjul, og der kan først opnås point fra dette tidspunkt. Giver føreren ekstra kommando eller vender han sig mod hunden efter at have forladt den, afbrydes øvelsen. Øvelsen afbrydes, hvis hunden forlader dækstillingen eller afdækningsstedet. Afbrydes øvelsen, efter tidtagningen er begyndt, gives der point for den udførte del. Kryber hunden 1 længde (minus halen), afbrydes øvelsen. For hvert kryb inden for tilladte - 1 længde - fratrækkes 1 point. Kan hunden ikke kaldes ind efter afdækning, kan højst halvdelen af pointene fratrækkes. Tid: Unghundeklassen: 2 min. Patruljeklassen: 3 min. Kriminalklassen: 4 min. Vinderklassen: 5 min. Afstand til skjul for alle klasser: 50 meter. 6

7 7 Afdækning - Fradrag for mistet tid Manglende Unghunde- Patrulje- Kriminal- Vinder- afdækning i klassen klassen klassen klassen sekunder 10 point 10 point 10 point 10 point 1 0,083 0,056 0,042 0, ,2 0,1 0,1 0,1 3 0,3 0,2 0,1 0,1 4 0,3 0,2 0,2 0,1 5 0,4 0,3 0,2 0,2 10 0,8 0,6 0,4 0,3 12 1,0 0,7 0,5 0,4 18 1,5 1,0 0,8 0,6 24 2,0 1,3 1,0 0,8 30 2,5 1,7 1,3 1,0 36 3,0 2,0 1,5 1,2 48 4,0 2,7 2,0 1,6 60 5,0 3,3 2,5 2,0 90 7,5 5,0 3,8 3, ,0 6,7 5,0 4, ,0 7,5 6, ,0 8, ,0 7

8 8 ØVELSE 6: FRI VED CYKEL Point: 10 - Appel: 10/10 Kommando: Ikke tilladt. Udførelse: Føreren står på cyklens venstre side med sin hund på plads og melder klar til dommerne. På tegn fra dommeren, skal føreren stå på cyklen, gennemkøre en bestemt anvist strækning, foretage omkringvending til venstre og køre samme strækning tilbage. Kommet tilbage skal føreren stå af cyklen og afslutte øvelsen med hunden på plads. Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen og under kørslen løbe på højre side af cyklen. Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side. Det er tilladt under kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank. Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side, men hunden skal ved start og afslutning sidde på plads på cyklens venstre side. Kørslen skal foregå på vej eller andet egnet sted. Strækningen skal være ca. 50 meter. Den anvendte cykel skal være i en brugbar stand, og skal kunne benyttes af både kvindelige og mandlige førere. Der må ikke ske fradrag for førerens eventuelle færdselsmæssige forseelser i øvelsen. Bedømmelse: Fraviger hunden under øvelsen den ovenfor beskrevne position under kørslen frem, i vendingen og tilbage medfører det fradrag. Går hunden ikke selvstændigt bagom cyklen ved start og slut medfører det fradrag. Løber hunden ved afslutningen forom cyklen fratrækkes 1 point. NOTATER 8

9 9 ØVELSE 7 - GERNINGSSTED FÆLLESBESTEMMELSER: Kommando: Kan anvendes frit. Udførelse: Føreren skal med sin hund afsøge et anvist gerningssted for at sikre de anbragte genstande. Føreren kan frit benytte kommandoer og animeringer. Hunden skal energisk og villigt følge førerens anvisninger. Hunden må apportere eller påvise fundne genstande. Føreren må kun betræde gerningsstedet for at sikre genstande påvist af hunden. Har hunden fundet alle genstandene inden tidsfristen udløber, afbrydes øvelsen. Linesøg er ikke tilladt. Ved udarbejdelse af konkurrencerne skal sværhedsgraden af terrænet afpasses i forhold til klasserne. Gerningsstedet skal være tydeligt afmærket. Gerningsstedet kan være overtrampet. Med hensyn til nedgravning af genstande, henvises til figurantuddannelsens kursusmateriale. Nedgravede genstande skal være af en størrelse og et materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe genstanden. Dommere og evt. tilskuere må ikke tage opstilling i vindsiden. I kriminal- og vinderklassen kan øvelserne 7, 8, 9 og 10 kombineres. Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt. Bedømmelse: Søger hunden ikke konstant, eller løber den unødvendigt meget udenfor gerningsstedet, foretages fradrag i de for arbejdet afsatte point i forhold til den tid, den udviser manglende forståelse, effektivitet og energi. Der gives kun point for genstande, der afleveres til dommerne ved øvelsens afslutning. For beskadigelse af genstande fratrækkes 0,5 point. Betræder føreren gerningsstedet uden at sikre en genstand fratrækkes 0,5 point. 9

10 10 ØVELSE 7: GERNINGSSTED UNGHUNDEKLASSEN Tid: 10 min. Point: 25 - Appel: 10/10 4 genstande à 5 point. Arbejdet 5 point. Størrelse: 10 x 10 m eller tilsvarende antal kvadratmeter. Alder Indtil 1 time. Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 4 genstande placeret. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 50 cm². ØVELSE 7: GERNINGSSTED PATRULJEKLASSEN Tid: 15 min. Point: 40 - Appel: 10/10 6 genstande à 5 point. Arbejdet 10 point. Størrelse: 15 x 15 m eller tilsvarende antal kvadratmeter. Alder: Indtil 2 timer. Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret, heraf 1 genstand nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale og må ikke være mindre end 3 x 3 cm eller af en længde på 10 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 18 cm². 10

11 11 ØVELSE 7: GERNINGSSTED KRIMINALKLASSEN Tid: 20 min. Point: 40 - Appel: 10/10 6 genstande à 5 point. Arbejdet 10 point. Størrelse: 20 x 20 m eller tilsvarende antal kvadratmeter. Alder: Indtil 3 timer. Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret/nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale og må ikke være mindre end 2 x 2 cm eller af en længde på 7 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 8 cm². ØVELSE 7: GERNINGSSTED VINDERKLASSEN Tid: 25 min. Point: 40 - Appel: 10/10 6 genstande à 5 point. Arbejdet 10 point. Størrelse: 25 x 25 m eller tilsvarende antal kvadratmeter. Alder: Indtil 4 timer. Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret/nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale og kan være mindre end 2 x 2 cm. NOTATER 11

12 12 12

13 13 ØVELSE 8 - SPOR FÆLLESBESTEMMELSER: Kommando: Kan anvendes frit. Udførelse: Føreren skal på et anvist udgangssted med sin hund opsøge og følge et fremmedspor samt sikre de der anbragte genstande. Føreren kan frit anvende kommandoer og animeringer. Hunden skal villigt og energisk følge førerens anvisninger og straks opsøge og udarbejde sporet uden opstandsninger eller usikkerhed i eventuelle knæk eller terrænskift. Førerhjælp er tilladt. Hunden må apportere eller påvise fundne genstande. Kun konstant og af hunden fremadskridende sporsøg kan give fuldt point. Føreren må kun bevæge sig fremad i sporet, der altid vil være afsluttet bag føreren. Går føreren frem til hunden, der påviser/apporterer, kan føreren dog gå tilbage til stedet, hvor føreren befandt sig ved påvisningen/apporteringen og fortsætte sporet derfra. For patrulje-, kriminal- og vinderklassen kan sporet indeholde knæk og føre over forskelligartet terræn. Er sporet lagt i buer, knæk eller med overgang til andet terræn, og føreren kommer i tvivl om, at hunden følger sporet rigtigt, kan føreren kalde den tilbage og forsøge igen. Tilrettevisning gives når føreren er kommet 15 m bort fra sporet og ikke viser tegn til at søge tilbage dertil, eller hvis føreren selv anmoder herom. Ved tilrettevisning vises føreren normalt vinkelret ind på sporet. Er der givet tilrettevisning i forbindelse med vinkelrette knæk, kan det forekomme, at føreren vises hen til det sted, hvor føreren forlod sporet. Har hund og fører fundet eller passeret sidste genstand, afbrydes øvelsen. Frisøg er tilladt. Med hensyn til nedgravning af genstande, henvises til figurantuddannelsens kursusmateriale. Nedgravede genstande skal være en størrelse og et 13

14 14 materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe genstanden. I kriminal- og vinderklassen kan kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 finde sted. Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt. Bedømmelse: Opsøg, hvor hunden gentagne gange passerer sporet, medfører fradrag. Gentagne opstandsninger samt usikkerhed i udarbejdelse af knæk medfører fradrag. Kalder føreren hunden tilbage gentagne gange, hvor sporet er lagt i buer, knæk eller med overgang til andet terræn, skal der ske fradrag i forhold til det udførte arbejde. Ved tilrettevisning fratrækkes 5 point i de ved sporsøget opnåede point. Hvis føreren efter at have modtaget en tilrettevisning atter kommer 15 meter bort fra sporet, afbrydes øvelsen og der gives point for den udførte del. Beskadigelse af genstande medfører fradrag af 0,5 point. Såfremt manglende genstande skyldes dårligt sporsøg, skal der ske fradrag i point for sporsøg, ellers ikke. Udarbejdelse af sporet med førerhjælp kan medføre fradrag, af indtil halvdelen af de til arbejdet afsatte point. Der gives kun point for de genstande/figuranter, der afleveres til dommeren. ØVELSE 8: SPOR UNGHUNDEKLASSEN Tid: 15 min. Point: 25 - Appel: 10/10 Længde: Ca. 300 m. 2 Genstande á 5 point. Alder: Indtil 1 time. Sporsøget 15 point. Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet er placeret 2 genstande. 14

15 15 Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 50 cm². Sporet, der skal gå ligeud, uden skarpe knæk, skal udlægges på ensartet terræn så vidt muligt græsmark. ØVELSE 8: SPOR PATRULJEKLASSEN Tid: 20 min. Point: 40 - Appel: 10/10 Længde: Ca. 600 m. 4 genstande á 5 point Alder: Indtil 2 timer. Sporsøget 20 point Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet placeres 4 genstande, heraf 1 nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 3 x 3 cm eller en længde på ca. 10 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 18 cm². ØVELSE 8: SPOR KRIMINIALKLASSEN Tid: 25 min. Point: 40 - Appel: 10/10 Længde: Ca. 800 m. Genstande 20 point Alder: Indtil 3 timer. Sporsøget 20 point Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 25 meter, og på sporet placeres/nedgraves mindst 3 genstande. Der kan forekomme figuranter. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm eller af en længde på 7 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 8 cm². 15

16 16 ØVELSE 8: SPOR VINDERKLASSEN Tid: 30 min. Point: 40 - Appel: 10/10 Længde: Ca m. Genstande 20 point Alder: Indtil 4 timer. Sporsøget 20 point Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 25 meter, og på sporet placeres/nedgraves mindst 3 genstande. Der kan forekomme figuranter. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og kan være mindre end 2 x 2 cm. Sportabel - Fradrag for mistet spor Meter Unghunde Patrulje Kriminal Vinder mistet klassen klassen klassen klassen spor 15 point 20 point 20 point 20 point 1 0,05 0,03 0,03 0,02 5 0,25 0,17 0,13 0, ,5 0,3 0,3 0,2 15 0,8 0,5 0,4 0,3 20 1,0 0,7 0,5 0,4 25 1,3 0,8 0,6 0,5 30 1,5 1,0 0,8 0,6 35 1,8 1,2 0,9 0,7 16

17 ,0 1,3 1,0 0,8 45 2,3 1,5 1,1 0,9 50 2,5 1,7 1,3 1,0 55 2,8 1,8 1,4 1,1 60 3,0 2,0 1,5 1,2 65 3,3 2,2 1,6 1,3 70 3,5 2,3 1,8 1,4 75 3,8 2,5 1,9 1, ,0 3,3 2,5 2, ,5 5,0 3,8 3, ,0 6,7 5,0 4, ,5 8,3 6,3 5, ,0 10,0 7,5 6, ,3 10,0 8, ,7 12,5 10, ,0 15,0 12, ,5 14, ,0 16, , ,0 17

18 18 NOTATER 18

19 19 FÆLLESBESTEMMELSER FOR ØVELSE 9 RUNDERING/EFTERSØGNING Kommando: Kan anvendes frit. Udførelse: Føreren skal med sin hund afsøge et anvist terræn for at sikre de der anbragte objekter. Der kan forekomme gerningsstedgenstande ved objekterne. Føreren kan frit dirigere sin hund ved hjælp af fløjte, armbevægelser og naturlig kommandoføring. Finder hunden et objekt, skal den ved effektiv halsgivning tilkalde føreren og indtil føreren er fremme bevogte det fundne objekt. Føreren skal have dommernes tilladelse til løbe frem til sin hund, når der er halsgivning, og til at flytte fundne objekter. Er det fundne objekt en figurant, skal denne visiteres under bevogtning af hunden og indtransporteres til dommerne med hunden i line eller fri ved fod. Føreren skal behandle findestedet som gerningssted og med sin hund afsøge dette. Ved rundering får føreren opgivet runderingsområdets bredde med en sideeller midterlinie, samt en bevægelsesretning. Er øvelsen lagt som en egentlig eftersøgningsopgave, får føreren anvist eftersøgningsområdet, der skal være tydeligt afmærket. Føreren skal sikre sig, at terrænet bliver tilstrækkeligt afsøgt af hunden. Har hunden fundet fig. eller genstand fremme i terrænet, kan føreren, når dommeren har overtaget det fundne, fortsætte runderingen fra det sted, hvor han opholdt sig, da hunden gav hals. Tilvejebringelse kan ske ved, at en hund apporterer et objekt til føreren, eller hundens adfærd bevirker, at føreren ved selvsyn finder et objekt. Det kan også ske ved at føreren selv finder objektet. Giver hunden hals ved et sted, hvor en fig. eller genstand har været anbragt, skal det ikke medføre fradrag. Under rundering må føreren kun bevæge sig fremad og til siderne. Det område der ligger bag ham, må betragtes som forladt. Har hund og fører passeret sidste hovedobjekt afbrydes øvelsen. 19

20 20 Under eftersøgning må føreren bevæge sig frit i eftersøgningsområdet. Har hund eller fører i en eftersøgning fundet alle objekter og foretaget gerningsstedsarbejde ved dem og fortsætter eftersøgningen, kan dommerne afbryde øvelsen selvom hund eller fører ikke har fundet alle gerningssteds/sidegenstande. Bedømmelse: Overdreven råben og støjen af føreren og utidig halsgivning af hunden medfører fradrag. Er runderingsbanen lagt, så rundering skal foregå i medvind, kan det ske, at hund og fører går forbi et objekt, men at hunden under et udslag får fært af det passerede objekt og løber tilbage. I dette tilfælde er genstand/fig. ikke tabt. Er det derimod føreren, der kommanderer sin hund til at rundere bagud, er genstanden/figuranten tabt. For at opnå point i halsgivning, skal det første glam komme fra hunden uden nogen tilskyndelse fra føreren. Halsgivning skal være effektiv, hvilket vil sige, at hunden skal give hals på en måde, der kan hidkalde føreren. Bevogtning skal ske på findestedet, således af man har mulighed for at søge efter beviser. Slæber hunden en funden genstand bort fra findestedet skal der ske fradrag i de for bevogtningen fastsatte point. Kan findestedet ikke lokaliseres, kan der ikke opnås point i bevogtning. Hvis hunden forlader et objekt 1 gang, men returnerer og laver tilfredsstillende bevogtning og halsgivning fradrages halvdelen af de point, der er afsat til bevogtning/halsgivning. Hvis hunden forlader et objekt 2 gange, men returnerer og laver tilfredsstillende bevogtning og halsgivning, fradrages halvdelen af de tilbageværende point, som er afsat til bevogtning/halsgivning. Forlader hunden 3. gang et objekt, kan der ikke opnås point bevogtning/halsgivning. 20

21 21 Såfremt en fører ikke foretager gerningsstedsarbejde ved et fundet objekt, fratrækkes 1 point i rundering. For manglende visitation af figurant fratrækkes 1 point. For manglende indtransport af figurant fradrages 1 point. Løber føreren frem til sin hund ved halsgivning uden tilladelse fradrages 0,2 point. Fjerner/flytter føreren et fundet objekt uden tilladelse fradrages 0,2 point. Flår hunden i genstande eller bider en figurant, skal det påtales ved anvendelse af strafpoint, der fratrækkes øvelsens samlede pointtal. Ved anvendelse af strafpoint, skal der samtidig ske fradrag i bevogtning. Støder hunden, skal det betragtes som fejl i bevogtningen. KRIMINAL- OG VINDERKLASSE: Kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 kan finde sted. Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt. ØVELSE 9: RUNDERING UNGHUNDEKLASSEN Tid: 20 min. Point: 30 - Appel: 10/10 Bredde: 75 m Rundering 8 point. Halsgivning: Bevogtning: Tilvejebring: 10 point. 10 point. 2 point. Opgaven indeholder eftersøgning af en figurant og en større genstand, f.eks. frakke, kuffert eller stor dukke, der er skjult i terrænet. Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 200 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad. Figuranten skal være skjult og må ikke være i bevægelse. 21

22 22 ØVELSE 9: RUNDERING PATRULJEKLASSEN Tid: 30 min. Point: 50 - Appel: 10/10 Bredde: 75 m Rundering 15 point. Halsgivning: Bevogtning: Tilvejebring: 15 point. 15 point. 5 point. Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag. Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere fig., og endvidere kan der forekomme store genstande, f.eks. jakke, mappe, ølkasse eller lignende. I alt 3 hovedobjekter. Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 300 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad. Figuranten kan være skjult eller opholde sig frit i terræn men må ikke være i bevægelse. ØVELSE 9: RUNDERING KRIMINALKLASSEN Tid: 45 min. Point: 50 - Appel: 10/10 Bredde: 75 m Rundering 15 point. Halsgivning: Bevogtning: Tilvejebring: 15 point. 15 point. 5 point. Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag. Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere figuranter. Endvidere kan der forekomme genstande, dog mindst 3 hovedobjekter. 22

23 23 Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 500 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad. Figuranter kan være skjult, bevæge sig eller opholde sig frit i terræn. ØVELSE 9: RUNDERING/EFTERSØGNING VINDERKLASSEN Tid: 45 min. Point: 50 - Appel: 10/10 Pointfordeling skal ske ved udarbejdelse af opgaven. Der skal tages hensyn til bevogtning, halsgivning, tilvejebringelse, samt arbejdets udførelse. Til arbejdet afsættes ca. 12 point. Øvelsen skal tilsigte en praktisk eftersøgningsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag. Når føreren har fået anvist eftersøgningsområdet, skal han over for dommerne gøre rede for sine dispositioner. Hvis han ændrer på sine dispositioner undervejs, skal han underrette dommerne herom. Ved eftersøgningsopgave bør området være ca kvadratmeter. Øvelsen kan tilrettelægges som en egentlig rundering, og i så fald gælder reglerne for rundering. Området skal da have en bredde af ca. 75 m og en dybde af ca. 600 m. Opgaven kan indeholde rundering, spor, vandapportering, ransagning, genstande samt anholdelse af bevæbnede/ubevæbnede figuranter, der kan være skjult i bygninger, opholde sig i frit terræn eller være på flugt. Figuranter, der indgår i øvelsen, kan være iført diskret beskyttelse. Hvor hunden finder genstande eller figuranter, der ikke yder modstand og ikke flygter eller forsøger derpå, skal den tilkendegive fundet ved sikker standhals og foretage bevogtning af det fundne. I de tilfælde, hvor figuranter flygter og/eller angriber hunden, skal den effektivt standse og fastholde disse ved at bide sig fast i armen. Når sidste hovedgenstand er fundet, og eftersøgningen fortsættes, kan øvelsen afbrydes. 23

24 24 NOTATER 24

25 25 ØVELSE 10: ANHOLDELSESOPGAVE Kommando: Kan frit anvendes. Udførelse: Føreren skal med sin hund inden for 4 minutter anholde en figurant iført synligt beskyttelsesærme, som iagttages i et udpeget terræn. Figuranten kan være bevæbnet, og der kan afgives skud. Føreren skal straks anråbe figuranten, men da denne søger at unddrage sig anholdelse ved flugt sendes hunden straks efter anråbet efter figuranten, som fortsætter flugten i skov, buskads eller tilsvarende terræn. Flugten skal ske i moderat tempo. Hunden skal ved bid i den beskyttede arm standse figuranten. Hvis dette ikke sker, skal figuranten fortsætte flugten. Såfremt figuranten er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. Såfremt figuranten ikke føler sig bevogtet, fortsætter figuranten flugten. Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal figuranten råbe AV, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig. Når figuranten er anholdt, skal figuranten afvæbnes, hvis denne bærer våben, herefter slip, hvis hunden fastholder sit bid, og visitation i nævnte rækkefølge. Fastholder hunden sit bid, skal den slippe på førerens kommando. Figuranten indtransporteres derefter i almindelig gang med hunden i line til dommerne, der nu opholder sig på det sted, hvor figuranten opholdt sig ved anråb. Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave. Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil). Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet på normal måde som almindelig lineføring. Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side. Det er vigtigt, at figuranten forholder sig rigtigt og ens over for alle. Bedømmelse: Ved anvendelse af redskab eller godbid og ved forsætlig berøring af figurant eller hund for at få hunden til at slippe, kan der ikke 25

26 26 opnås point i øvelsen. Ekstra kommandoer eller animeringer i slipfasen medfører ikke fradrag. Ved efterbid i visitationsfasen og derefter foretages fradrag. Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommerne, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen. Hvis hunden ikke har standset figuranten ved bid i den beskyttede arm, kan der ikke gives point i øvelsen. Ved manglende visitation fradrages 1 point. Hvis ikke andet er anført i øvelsesoplægget, koster en visitationsgenstand 1 point. ØVELSE 10: ANHOLDELSESOPGAVE UNGHUNDE- OG PATRULJEKLASSE. Tid: 4 min. Point: 10 - Appel 10/10 Figuranten iagttages i en afstand af ca. 75 meter fra hundeføreren, der er til fods. Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod figuranten. Føreren skal slippe sin hund straks efter anråbet. ØVELSE 10: ANHOLDELSESOPGAVE KRIMINAL- OG VINDERKLASSE Tid: 4 min. Point: 10 - Appel 10/10 Figuranten iagttages i en afstand af ca. 100 meter fra hundeføreren, der er til fods eller i bil. Figuranten skal fortsætte flugten i skjul, når føreren har anråbt figuranten. Figuranten må ved afledning, f.eks. ved at kaste forskellige genstande, ved råb og skrigen - dog ikke kommandoer - forsøge at hindre hunden i at angribe. Kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 kan finde sted. Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt. 26

27 27 ØVELSE 11: FRYGTLØSHED FOR SLAG ALLE KLASSER Point: 19 - Appel: 10/10 Stop 10 point Indtransport Flugtforsøg 5 point 4 point Kommando: Stop manden - Slip - På Plads - Fremad Gå Kun de i programmet anførte kommandoer må anvendes. Ønsker føreren af tjenstlige eller andre årsager at anvende en anden kommando end den tilladte, meddeles dette forud til dommerne. Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen. Bemærk: Det er tilladt at hunden straks slipper figuranten, når denne er passiv, sker dette ikke, skal den fastholde sit bid, indtil den kommanderes til at slippe. Stoppet: Føreren skal med sin hund anholde en figurant, der iført synligt beskyttelsesærme bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er bevæbnet med stok, der også kan være slagstok - læder i hånden. Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter figuranten. Hunden skal i starten være i line. Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet som ved lineføring. Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra dommer, før føreren må løbe frem til sin hund. Dommeren skal, straks efter figuranten er passiv, give tegn til føreren. Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder. Når hunden er ca. 50 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede arm. Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider. Hunden skal trods stokkeslag fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller er en trussel. Når figuranten er passiv, er det tilladt, at hunden straks slipper selvstændigt og overgår til bevogtning. Bevogtningen 27

28 28 skal være effektiv. Når føreren kommer frem til figurant og den hund, der har sluppet selvstændigt, afvæbnes figuranten, hvorpå føreren træder et skridt tilbage, og med kommandoen på plads får sin hund til at gå på plads. Når føreren kommer frem til den hund, der fastholder sit bid, afvæbnes figuranten, hvorpå føreren træder et skridt tilbage og med kommandoen slip får sin hund til at slippe figuranten samt med kommandoen på plads får sin hund til at gå på plads. Indtransport: Når figuranten er blevet standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommeren. Føreren igangsætter indtransporten med kommandoen fremad gå til figuranten. Under indtransporten skal føreren med sin hund fri ved fod gå ca. 5 m bag figuranten. Under indtransporten - efter forud aftale med dommerne - foretager figuranten flugtforsøg. Flugtforsøg: Hunden skal uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm. Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller er en trussel. Når figuranten er passiv, er det tilladt, at hunden straks slipper selvstændigt og overgår til bevogtning. Bevogtningen skal være effektiv. Når føreren kommer frem til figurant og den hund, der har sluppet selvstændigt, stiller føreren sig i et skridts afstand og får med kommandoen på plads sin hund til at gå på plads. Når føreren kommer frem til den hund, der fastholder sit bid stiller føreren sig i et skridts afstand og får med kommandoen slip sin hund til at slippe figuranten samt med kommandoen på plads sin hund til at gå på plads. Herefter beordrer dommerne føreren at lægge line på hunden. Når dette er sket, er øvelsen afsluttet. Bedømmelse: Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet. Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point. Kun et konstant bid kan give fuldt point. Viger hunden for figurantens trussel medfører det fradrag i points. Viger hunden 2 gange for figurantens trussel afbrydes øvelsen. Ved anvendelse af redskab eller godbid og ved forsætlig berøring af figurant eller 28

29 29 hund for at få hunden til at slippe, kan der ikke opnås point i øvelsen. Slipper hunden ikke straks på førerens kommando, eller straks figuranten er passiv, eller følger den ikke straks førerens på plads kommando, medfører det fradrag. Manglende effektivitet i bevogtningen trækkes i point. Er øvelsens første del ikke udført, så der kan opnås point for stoppet, afbrydes øvelsen. Der skal som minimum opnås 1point i hvert moment for at gå videre til det næste. Tager føreren fat i hunden under indtransporten, afbrydes øvelsen, og flugtforsøget udgår. Det samme gælder, hvis hunden under indtransporten går frem og bider figuranten i beskyttelsesærmet, eller hvis der i øvrigt ikke kan opnås point i indtransporten. I disse tilfælde gives kun point for det udførte stop. Træder føreren ikke et skridt tilbage efter afvæbning, fradrages 1 point. Træder føreren mere end et skridt tilbage efter afvæbning betragtes dette som animeringer og der foretages fradrag i forhold hertil. Bringer føreren ikke stokken med tilbage fradrages 1 point. Slipper hunden i stoppet ikke straks efter 5. ekstrakommando afbrydes øvelsen og der opnås ikke point. Slipper hunden i flugtforsøget ikke straks efter 2. ekstrakommando afbrydes øvelsen, og der opnås point for det udførte. Benyttes ikke tilladte kommandoer medfører det fradrag. For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point. For ekstra kommando og samtidig animering fratrækkes 1,5 point. Skævsidninger bedømmes efter størrelse fra 0,1 til 1 point. Sætter hunden sig ikke fradrages 0,5 point. Figurant: Skal have gennemgået foreningens uddannelse for øvelse 11 erfiguranter, så figuranten kan udføre øvelsen korrekt, og i overensstemmelse med arbejdsudvalgenes figurantuddannelses materiale, herunder særligt modtagelse af hundene. Stokkeslag skal gives på en behersket måde, afpasset efter stokkens tykkelse, og hunden må ikke forsætligt rammes i hovedet eller på benene. 29

30 30 NOTATER December

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM

DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED. ALLE KLASSER. FÆLLESBESTEMMELSER. Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Almindelige bestemmelser... Side 1-7 Kåringsprogram... Side 8-11 Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Øvelse 7 - Gerningssted... Side 16-18 Øvelse 8 - Spor... Side 19-21 Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Almindelige bestemmelser... Side 1-7 Kåringsprogram... Side 8-11 Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Øvelse 7 - Gerningssted... Side 16-18 Øvelse 8 - Spor... Side 19-21 Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning...

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget Dansk Politihundeforening Dommeruddannelsen - kursusplan - ajourført 2009 Formål: - at gennemføre en uddannelse, der tilstræber ensartethed over hele landet - at gøre eleverne i stand til at vurdere den

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013 DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere

Konkurrenceprogram FÆLLESBESTEMMELSER ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED - ALLE KLASSER.

Konkurrenceprogram FÆLLESBESTEMMELSER ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED - ALLE KLASSER. 1 Konkurrenceprogram FÆLLESBESTEMMELSER ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED - ALLE KLASSER. Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING Arbejdudvalgene Sektion I & II

DANSK POLITIHUNDEFORENING Arbejdudvalgene Sektion I & II Arbejdudvalgene Sektion I & II Figurantkursus 2007 Kursusplan for figurantkurser PH. Formål Forudsætninger Ansvar Tidsramme Generel information Målsætning Kursusforløb Prøver / kriterier Indledning. At

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 7. MAJ 2011 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 5 og 7 havde meldt afbud. Der var mødt

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hunden Hundeførerkursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende sin hund i forbindelse med

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand. IPO/ BHP 3 Hunden skal være 20 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/ BHP 3 Gruppe A Fremmedspor, mindst 600 skridt, 5 langsider,

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 25. MAJ 2013 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 3, 4 og 6. Fra DPU deltog Keld Andersen. Der

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 24. MAJ 2016 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 (alle). Fra DPU deltog Axel

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf REFERAT H O V E D B E S T Y R E L S E S M Ø D E lørdag den 3. marts 2018 kl. 09.00 på Nyborg Idræts- & Fritidscenter Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Bo Rasmussen, Erik Goth-Eriksen, Jan Lindgaard, Jan

Læs mere

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3 Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3 Generelle bestemmelser Social omgængelighed Side 7 En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse)

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 23. MAJ 2009 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 1 og 5 havde meldt afbud. Der var

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager IPO bliver til IGP Prøvesæson = Weekend og helligedage Minimums deltager = 4 V/ BHR Vivi Gilsager Prøvetyper: UHP IBGH 1 til 3 (Færdselsprøve i 3 sværhedsgrader)

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hjemmeværnshunden Hundeførerfunktionskursus 1150 Hundeførerinstruktørkursus 1105 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige

Læs mere

Lille nordisk program og Nordisk program

Lille nordisk program og Nordisk program Lille nordisk program og Nordisk program August 2018 Side 1 af 32 Forord og indhold Dette programskrift indeholder en beskrivelse af de danske programmer: Lille nordisk program i sporsøg og rundering Nordisk

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hjemmeværnshunden Hundeførerfunktionskursus 1150 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Gældende fra 1. januar 2013 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Generelle regler 7. LØBSKE TÆVER Løbske tæver kan deltage i konkurrencer. De skal starte, når de øvrige deltagere er færdige. De må

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C, B, A og Eliteklassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at

GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C, B, A og Eliteklassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C, B, A og Eliteklassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at hund og hundefører starter i den klasse, hvor de ifølge

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el.

BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el. BH + IBGH 1-3 Adgangsbestemmelser På dagen for prøvearrangementet skal hunden have opnået den foreskrevne alder. Der kan ikke gøres nogen undtagelser. Bestået BH efter de nationale regler er adgangskrav.

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 3 Side 1 Lydighedshold LYDIGHEDSPROGRAM Viborg afdeling 1. Lineføring......0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Hundens plads ved førerens side skal være således, at dens højre skulder er ud for

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Almindelige bestemmelser... Side 1-7 Kåringsprogram... Side 8-11 Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Øvelse 7 - Gerningssted... Side 16-18 Øvelse 8 - Spor... Side 19-21 Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning...

Læs mere