Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER LEJRE Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension 4 BILAG 5

3 1. SAMMENFATNING Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at Lejre overordnet har gode resultater. Det fremgår blandt andet ved, at der i perioden februar 2011 til februar 2012 har været et væsentligt fald i arbejdskraftreserven i Lejre ikke mindst sammenlignet med klyngen. Ud over at faldet i arbejdskraftreserven er kommet både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til gode, er det også kommet de længerevarende ledige til gode. Således er der inden for det seneste år sket et fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere et fald, der er væsentligt større end tilsvarende i klyngen. Jobcentret står imidlertid også over for en række udfordringer. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at de to største udfordringer for jobcenter Lejre er at få begrænset både antallet af unge på offentlig forsørgelse og tilgangen til førtidspension. Der er i Lejre en forholdsvis stor andel af den unge befolkning, der modtager offentlig forsørgelse både set i forhold til klyngen og Østdanmark. Derudover er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget inden for det seneste år. Antallet af jobklare unge på offentlig forsørgelse udgør en forholdsvis lille andel af det samlede antal unge på offentlig forsørgelse i Lejre sammenlignet med klyngen og Østdanmark. Det giver en række udfordringer for jobcenter Lejre, idet de fleste unge dermed ikke alene har ledighed som problem, hvorfor de har brug for en særlig indsats. I Lejre udgør antallet af personer på permanent forsørgelse en forholdsvis stor andel af befolkningen sammenlignet med klyngen. I den forbindelse er det særligt antallet af personer på førtidspension, der er en stor udfordring for jobcenter Lejre. Da den eneste måde aktivt at begrænse antallet af personer på førtidspension på, er at begrænse tilgangen til førtidspension, er det vigtigt at have fokus på fødekilderne til førtidspension. I den forbindelse er det beskæftigelsesregionens vurdering, at de positive resultater af indsatsen for at begrænse sygefraværet i Lejre medvirker og vil medvirke til at begrænse tilgangen til førtidspension. Det er imidlertid også beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcenter Lejre med fordel kan overveje, hvorledes indsatsen over for de indsatsklare målrettes yderligere, således at selvforsørgelsesgraden efter endt aktivering øges til niveau med klyngen. Derudover er det beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcenter Lejre har en udfordring med at begrænse udviklingen i kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3. Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 er i de seneste år steget i både antal og andel i Lejre. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER LEJRE - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Lejres resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Lejre - indgår: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød 2.1 Status på de 4 ministermål Der har været et fald i arbejdskraftreserven i perioden februar 2011 til februar 2012 et fald, der ligger væsentligt over tilsvarende i klyngen (-3 pct.). Antallet af personer i arbejdskraftreserven i februar 2012 er dermed under det niveau, som Lejre har fastsat som mål pr. december Der har været en stigning i tilgangen til permanente forsørgelse perioden februar 2011 til februar Til sammenligning har der været et lille fald på 2 pct. i klyngen. Derudover har der været en stigning i antallet af unge og nydanskere på offentlig forsørgelse i perioden februar 2011 til februar Stigningen i begge ministermål har været lidt større end i klyngen af sammenlignelige kommuner. Tabel A. Oversigt over status på de fire ministermål i Lejre %-vis udvikling siden %-vis udvikling feb-11 til Jobcentrets mål feb-11 sep-11 feb-12 sidste dialogmøde feb-12 for dec-12 Arbejdskraftreserven ,2% -16,9% 383 Tilgang til permanent forsørgelse* ,4% 2,4% 80 Personer på permanent forsørgelse ,7% 0,2%. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,6% 5,5% 284 Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse ,2% 16,5% 140 *Tilgangen til permanent forsørgelse er opgjort i et rullende år, dvs tilgangen til førtidspension i feb-12 dækker over personer tilgået permanent forsørgelse i perioden marts februar

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcentret overordnet set har gode resultater, men at der særligt er to områder, der er en særlig udfordring for jobcentret: Ungeområdet og tilgangen til førtidspension. Neden for er der derfor kort redegjort for ungeområdet og tilgangen til førtidspension. 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Jobcenter Lejre og Beskæftigelsesregionen har på tidligere dialogmøder drøftet ungeområdet. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at ungeområdet fortsat er en stor udfordring for jobcenter Lejre, det fremgår ved: Ca. hver niende unge er på offentlig forsørgelse (11,5 pct.) i Lejre. Det er væsentlig flere end i klyngen (6,2 pct.) og lidt over niveauet i Østdanmark (10,2 pct.). Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget med 5,5 pct. i perioden februar 11 februar Til sammenligning har der været et uændret antal unge på offentlig forsørgelse i klyngen og Østdanmark. Sammenlignet med klyngen, har der været en væsentlig stigning i antallet af unge modtagere af o dagpenge (11,1 pct. i Lejre og -8 pct. i klyngen) o kontanthjælp i match 2 (24,5 pct. i Lejre og 23 pct. i klyngen) o kontanthjælp i match 3 (50 pct. i Lejre og 14 pct. i klyngen) o sygedagpenge (36,0 pct. i Lejre og -13 pct. i klyngen) o førtidspension (8,7 pct. i Lejre og 1 pct. i klyngen) der er dog tale om mindre tal i antal (fra 310 til 327) Det er særligt blandt unge årige, der har været en væsentlig stigning i antallet af modtagere af overførselsindkomst (15,9 pct.) sammenlignet med klyngen (-2 pct.) og Østdanmark (1 pct.). Note: I februar 2012 var der i alt 327 unge ydelsesmodtagere. Selvom de unge ydelsesmodtagere udgør en forholdsvis stor andel af den samlede unge befolkning i Lejre, så er der tale om forholdsvis små grupper af unge, når de fordeles på ydelsesgrupper. Forholdsvis små stigninger i antal personer, kan dermed hurtigt resultere i store procentvise stigninger. Antallet af unge langtidsledige er - i modsætning til de øvrige aldersgrupper - steget i Lejre (14 pct.). Til sammenligning er antallet af unge langtidsledige faldet i klyngen (-24 pct.) Unge dagpengemodtagere og jobklare ledige udgør en forholdsvis lille andel af det samlede antal unge på offentlig forsørgelse i Lejre (34 pct.) sammenlignet med Østdanmark (47 pct.). 3

6 En forholdsvis stor andel af de unge dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere deltager i aktivering i Lejre (hhv. 46 pct. og 83 pct.) sammenlignet med Østdanmark (hhv. 42 pct. og 70 pct.) Unge på førtidspension udgør en forholdsvis stor andel af de unge ydelsesmodtagere i Lejre (15,3 pct.) sammenlignet med i Østdanmark (9,5 pct.) 3.3 Personer på førtidspension Jobcenter Lejre og Beskæftigelsesregionen har ligeledes på tidligere dialogmøder drøftet antallet af personer på permanent forsørgelse i Lejre. Det er Beskæftigelsesregionens vurdering at dette område fortsat er en udfordring for jobcentret. Andelen af borgere på permanent forsørgelse udgør 6,9 pct. i Lejre, heraf udgør personer på førtidspension 4,9 pct. af befolkningen. Det er væsentligt flere end i klyngen (hhv. 4,6 pct. og 3,1 pct. af befolkningen), dog er det under andelen i Østdanmark Antallet af personer på førtidspension er steget inden for det seneste år (1 pct.). Til sammenligning er antallet faldet i klyngen (-2 pct.) Antallet af kontanthjælpsmodtagere (match 3) er steget væsentligt i perioden fra februar 2011 til februar 2012 (35 pct.) sammenlignet med klyngen (19 pct.) Antallet af længerevarende kontanthjælpsmodtagere (match 2) er steget relativt mere i Lejre (27,3 pct.) i perioden januar 2011 til januar 2012 sammenlignet med klyngen (8,5 pct.). Antallet af længerevarende kontanthjælpsmodtagere (match 3) er steget med 17,1 pct., hvilket er mindre end i klyngen (26,4 pct.) Trods en positiv udvikling i sygefraværet både det samlede sygefravær (-13 pct.) og de længerevarende forløb (-17 pct. for forløb med en varighed over 26 uger og -8 pct. for forløb med en varighed over 52 uger), udgør det samlede sygefravær fortsat en stor andel af arbejdsstyrken i Lejre (4,6 pct.) sammenlignet med klyngen (3,2 pct.). Til gengæld er andelen af lange sygedagpengeforløb mindre i Lejre end i klyngen og Østdanmark Det er alene muligt at begrænse antallet af personer på førtidspension ved at begrænse tilgangen til førtidspension. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcentrets målrettede indsats med at begrænse sygefraværet vil kunne medvirke til at begrænse tilgangen til førtidspension. Jobcentret afholder et stort omfang af tidligere jobsamtaler med både indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Derudover er der i Lejre en stor andel indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der deltager i aktivering. Jobcenter Lejre kan dermed med fordel overveje, hvorledes indsatsen over for de indsatsklare kan målrettes yderligere, så selvforsørgelsesgraden efter endt aktivering øges til niveau med klyngen. 4

7 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Lejre Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Lejre Kommune 10 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Lejre og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 11 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 12 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 13 Figur 4. Udviklingen i langtidsledigheden - opgjort på forsørgelseskategori i Lejre Kommune 13 Anm; Langtidsledige er opgjort som personer, der ultimo perioden er bruttoledige (ledige og aktiverede), og som har været ledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 13 Tabel 6. Langtidsledige A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) i Lejre, opgjort på køn og alder, februar Tabel 7. Langtidsledige A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) i Lejre, opgjort på A-kasse, februar PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 16 Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Lejre Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 16 Figur 6. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Lejre Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 17 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Lejre Kommune 17 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan Figur 8. Udvikling i antal fuldtidsmodtagere af sygedagpenge, februar 2010 februar 2012 i Lejre 18 Figur 9. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Lejre Kommune 19 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Figur 10. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 20 5

8 Figur 11. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 22 Figur 12. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt andel ift. alle modtagere 23 Tabel 14. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 24 Tabel 15. Langtidsledige årige (fuldtidspersoner) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 25 Figur 13. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 25 Figur 14. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 26 Tabel 16. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lejre, 4. kvartal Tabel 17. Unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 berørt af aktivering i Jobcenter Lejre, 4. kvartal Kilde: Jobindsats.dkNydanskere på overførselsindkomst 26 Nydanskere på overførselsindkomst 27 Tabel 18. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb Figur 15. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb AKTIV OG TIDLIG INDSATS 29 Tabel 19. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 29 Tabel 20. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 29 Tabel 21. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 3. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 30 Tabel 22. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 3. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 30 VIRKSOMHEDSINDSATS 31 Tabel 23. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lejre, 4. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 31 Tabel 24. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lejre, 4. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 31 Tabel 25. Antal og andel arbejdssteder* i Lejre Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 31 SELVFORSØRGELSESGRAD 32 6

9 Tabel 26. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 27. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 28. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Lejre Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Lejre Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 februar 2012 Udvikling feb feb 2012 Lejre Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 436 2,7% -10% (10%) -3% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 83 0,5% -26% (-9%) 0% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 143 0,9% 12% (8%) 16% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 96 0,6% 35% (12%) 19% 13% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 23 0,1% 109% (35%) -73% -21% - Personer på sygedagpenge 373 2,3% -13% (-4%) -16% -11% - Personer på revalideringsydelse 54 0,3% 38% (4%) -20% -20% - I alt ,5% -5% (4%) -4% -3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt2012 8

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4,9% 4% 3,5% 1,3% 3% 2% 1% 2,2% 0,2% 1,9% 2,8% 0,5% 2,3% 2,7% 0,6% 2,1% 2,2% 0,2% 2,0% 2,8% 0,5% 2,3% 2,9% 0,7% 2,2% 2,6% 0,5% 2,0% 0,6% 2,8% 2,7% 0,5% 2,2% 3,6% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Lejre Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (2%) -3% -3% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (14%) -6% 1% -4% I alt % (4%) -4% -2% -3% Kommunens mål: 383 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Lejre 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 20 9

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Lejre Klyngen Østdanmark JC Lejre (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Lejre Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 10

13 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Lejre og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Lejre Østdanmark Lejre Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 91 95,8% 87,7% 4 23,5% 29,4% Uddannelse* 1 1,1% 2,1% 4 23,5% 7,1% Ledighed 1 1,1% 3,5% 2 11,8% 7,2% Match 2 / match ,3% 50,1% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 1 1,1% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 1 1,1% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,5% 1 5,9% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 11

14 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, februar 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -16,1% (2,4%) -3% -2% Selvstændige 13 4,3% 8,0% 6,5% 0,0% (-27,8%) 6% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 0 0,0% 1,6% 1,4% - (-) 2% 10% ASE 13 4,3% 6,4% 5,1% 0,0% (-27,8%) 7% 1% Akademikere 28 9,3% 20,8% 14,0% 0,0% (27,3%) -8% 1% Akademikernes A-Kasse 5 1,7% 6,5% 4,9% -16,7% (25,0%) 5% 6% CA, A-kasse 3 1,0% 3,9% 1,7% - (0,0%) -6% 4% Ingeniørernes A-Kasse 6 2,0% 4,7% 1,9% -14,3% (-) -20% -11% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 5 1,7% 2,3% 2,0% -16,7% (-16,7%) -25% 2% Magistrenes A-Kasse 9 3,0% 3,5% 3,6% 0,0% (0,0%) 1% 1% Funktionærer og tjenestemænd 22 7,3% 10,7% 9,0% -18,5% (-12,0%) 29% 14% BUPL, A-kasse 0 0,0% 1,4% 1,7% - (-100,0%) 58% 26% Danske Sundhedsorg. A- kasse 0 0,0% 1,1% 0,7% -100,0% (-) 6% -4% Lærernes A-kasse 4 1,3% 1,5% 1,6% 0,0% (33,3%) 80% 42% FTF- A -kasse 18 6,0% 6,3% 4,1% 12,5% (5,9%) 17% 2% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 0 0,0% 0,4% 0,9% -100,0% (-) 100% 35% HK /Danmarks A-kasse 48 15,9% 11,2% 11,3% -14,3% (-2,0%) -12% -2% Tekniske funktionærer 27 8,9% 10,7% 7,7% -3,6% (3,8%) -2% 0% Business Danmarks A-Kasse 8 2,6% 1,7% 0,8% 14,3% (33,3%) -12% -13% Min A-kasse 4 1,3% 2,1% 1,8% 0,0% (-20,0%) 13% 11% Funkt. og Servicef. A-kasse 6 2,0% 0,8% 1,2% 20,0% (0,0%) 21% 23% Ledernes A-kasse 6 2,0% 4,4% 2,3% -33,3% (-33,3%) -2% -4% Teknikernes A-Kasse 3 1,0% 1,8% 1,6% 0,0% (-) -10% -12% Byggefagene 3 1,0% 1,0% 2,2% -81,3% (-76,9%) -47% -32% Byggefagenes A-Kasse 0 0,0% 0,9% 1,4% 100,0% (-100,0% -31% -33% El-Fagets A-Kasse 3 1,0% 0,1% 0,8% -50,0% (-62,5%) -79% -32% Metalarbejdernes A- Kasse 9 3,0% 2,0% 3,0% -47,1% (0,0%) -14% -22% Faglig Fælles (3F) A- kasse* 49 16,2% 10,9% 21,0% -32,9% (-2,0%) -23% -15% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 4 1,3% 0,0% 0,9% 33,3% (-). -14% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 18 6,0% 4,8% 6,7% -5,3% (38,5%) 54% 18% Øvrige 75 24,8% 18,7% 17,6% -1,3% (25,0%) 2% 6% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse Lejre Lejre 19 6,3% 4,5% 4,9% -17,4% (5,6%) 12% 14% 7 2,3% 2,3% 1,4% 0,0% (-) 11% 11% Kristelig A-Kasse 49 16,2% 11,9% 11,3% 6,5% (16,7%) -3% 3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 3 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Lejre Klynge 3 Østdanmark Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

15 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe januar 2012 januar 11 - januar 12 Lejre Klyngen Østdanmark Lejre Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 27,2% 31,2% 30,0% -1,3 (-5,8) -0,5-0,6 (Antal) ,5% (- 9,0%) -4,6% -3,2% (Andel) 20,6% 29,8% 33,5% 0,6 (7,9) 3,9 3,0 (Antal) ,3% (55,6%) 9,7% 1,9% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 20,6% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Lejre, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i januar Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Figur 4. Udviklingen i langtidsledigheden - opgjort på forsørgelseskategori i Lejre Kommune Personer Langtidsledige 1) Øvrige bruttoledige 2) Andel langtidsledige Procent 3) % % % % % % 100 5% 0 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm; Langtidsledige er opgjort som personer, der ultimo perioden er bruttoledige (ledige og aktiverede), og som har været ledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 0% 13

16 Tabel 6. Langtidsledige A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) i Lejre, opgjort på køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Langtidsledigheds- Langtidsledigheds- Lejre Langtidsledige 1) langtidsledige procent 2) procent 2) februar februar 2011 februar 2012 I alt % 1,2% 1,1% år 10-23% 1,1% 0,8% år 15 67% 1,6% 2,7% år 36-5% 1,2% 1,2% år 33-21% 1,0% 0,8% år 41-13% 1,4% 1,3% 60 år og derover 9-44% 1,4% 0,8% Dagpengemodtagere 3) % 1,4% 1,3% Kontanthjælpsmodtagere 14-22% 0,1% 0,1% Mænd 71-27% 1,4% 1,0% år 6-40% 1,5% 0,9% år 6 50% 1,4% 2,1% år 15 0% 1,0% 1,0% år 16-20% 1,0% 0,8% år 22-37% 2,1% 1,3% 60 år og derover 6-50% 1,7% 0,9% Dagpengemodtagere 3) 63-27% 1,7% 1,2% Kontanthjælpsmodtagere 8-27% 0,2% 0,1% Kvinder 74 7% 1,1% 1,1% år 4 33% 0,5% 0,7% år 9 80% 1,9% 3,4% år 21-9% 1,5% 1,4% år 17-23% 1,1% 0,9% år 19 58% 0,7% 1,2% 60 år og derover 3-25% 0,8% 0,6% Dagpengemodtagere 3) 68 10% 1,2% 1,3% Kontanthjælpsmodtagere 6-14% 0,1% 0,1% Kilde: BRHS på baggrund af Jobindats.dk og Danmarks Statistik 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) Langtidsledighedsprocent er beregnet i forhold til arbejdsstyrken 3) Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 14

17 Tabel 7. Langtidsledige A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) i Lejre, opgjort på A-kasse, februar 2012 Udvikling i antal Langtidsledigheds- Langtidsledigheds- Lejre Langtidsledige 1) langtidsledige procent 2) procent 2) februar februar 2011 februar 2012 Forsikrede i alt % 1,4% 1,3% Selvstændige 7 0% 0,7% 0,7% DANA 0-0,0% 0,0% ASE 7 0% 0,8% 0,8% Akademikere 3-40% 0,4% 0,2% Akademikere (AAK) 0-0,0% 0,0% Økonomer (CA) 0-0,0% 0,0% Ingeniører (IAK) 0-100% 1,4% 0,0% Journalistik, Kommunikation og Sprog 3-0,0% 3,4% Magistre (MA) 0-0,0% 0,0% Funktionærer og tjenestemænd 7 17% 0,3% 0,4% Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 0-0,0% 0,0% Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0-0,0% 0,0% Lærere (DLF-A) 0-0,0% 0,0% Socialpædagoger (SLA) 0-0,0% 0,0% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 7 17% 0,8% 0,9% Fag og Arbejde (FOA+PMF) 6 0% 0,8% 0,8% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 25 19% 1,7% 2,1% Ledere og tekniske funktionærer 7-22% 0,8% 0,6% Business 0-0,0% 0,0% Min akasse 4 33% 1,4% 1,7% Funktionærer og Servicefag 3 0% 3,4% 3,2% Ledere 0-0,0% 0,0% Teknikere 0-100% 2,3% 0,0% Industri og byggefagene 35-22% 2,8% 2,3% Byggefagenes a-kasse 3-25% 4,0% 2,9% El-faget 0-100% 1,9% 0,0% Metalarbejdere 4-43% 1,9% 1,2% Faglig Fælles a-kasse (3F) 28-10% 3,4% 3,2% Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) 0-0,0% 0,0% Øvrige 30-6% 2,3% 2,0% Det Faglige Hus 11 22% 2,6% 3,1% Frie Funktionærer (FFA) 0-0,0% 0,0% Kristelig a-kasse 19-17% 2,5% 2,0% Kilde: BRHS på baggrund af Jobindats.dk og Danmarks Statistik 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 15

18 Personer på permanente ydelser Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar 2012 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 8% 7,3% 6,9% 7% 6% 5,3% 5,4% 5% 4% 4,2% 3,8% 4,6% 4,9% 4,5% 4,5% 4,6% 5,9% 3% 2% 3,3% 3,7% 3,0% 3,5% 4,2% 3,6% 3,5% 3,5% 1% 0% 0,9% 1,5% 0,8% 1,1% 2,0% 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 1,4% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Lejre Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal feb feb 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe feb 2012 Lejre Klyngen Østdanmark Lejre Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt 801 1% (2%) -2% -2% 4,9% 3,1% 5,9% 282-4% (-1%) 2% -2% 1,7% 0,7% 1,0% 44 7% (-10%) 12% 8% 0,3% 0,2% 0,3% % (1%) -0,8% -1,3% 7,0% 4,0% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Lejre 2012 og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 1/ A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

19 Figur 6. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Lejre Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 108 Fleksjob og Ledighedsydelse, Lejre Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Lejre Førtidspension (klyngen) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Lejre Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 Kommunens mål: 80 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 17

20 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger Lejre Kommune % 7% -17% (2%) -8% (-8%) Klyngen % 12% -13% -22% Østdanmark % 13% -14% -19% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Figur 8. Udvikling i antal fuldtidsmodtagere af sygedagpenge, februar 2010 februar 2012 i Lejre Fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb

21 Figur 9. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Lejre Kommune Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet 100% Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 Kilde: Jobindsats.dk jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Match 1 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 19

22 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe januar 2012 januar 11 - januar 12 Lejre Klyngen Østdanmark Lejre Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 51,5% 56,9% 60,9% 3,6 (6,7) -1,8-3,4 (Antal) ,3% (16,7%) 8,5% 1,5% (Andel) 54,5% 66,0% 70,7% -8,5 (5,2) -0,5-0,6 (Antal) ,1% (20,0%) 26,4% 13,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 51,5% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Lejre, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. Figur 10. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Lejre Klyngen Østdanmark Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 Kilde: Jobindsats.dk maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb

23 Figur 11. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 3,4% 3,8% 2,6% 2,9% 4,6% 3,0% 2,9% 4,5% 3,2% 4,6% 0,5% 0,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 21

24 Unge på overførselsindkomst Figur 12. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb 12 14% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 12% 11,5% 10% 8,7% 10,2% 8% 6% 7,3% 7,2% 5,3% 7,0% 5,9% 5,7% 6,2% 4% 2% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Ly ngby - Taarbæk Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Rudersdal Solrød Kly ngen Østdanmark 22

25 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Lejre Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Revalidender Yde lse sgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) feb-11 feb-12 % -vis udvikling %-vis udv ikling Østdanmark %-vis udvikling ,1% (29,6%) -8% -2% ,0% (2,4%) -7% -6% ,5% (22,2%) 23% 15% ,0% (15,4%) 14% 9% ,5% (-25,0%) -13% -24% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,5% (-4,3%) -11% -17% ,0% (-2,9%) -13% -11% (0,0%) 0% 8% ,5% (-10,0%) -21% -13% ,7% (8,7%) 1% 3% I alt ,5% (10,5%) 0% 0% Kommunens mål: 284 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jo bindsats.dk, B eskæftigelsesplan fo r Lejre 2012 o g egne beregninger No te: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra september 2011 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt andel ift. alle modtagere Lejre Østdanmark Ydelsesgruppe feb-12 Antal Andel Antal Andel Dagpengemodtagere 70 21,4% ,6% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister 42 12,8% ,2% 66 20,2% ,7% 30 9,2% ,7% 3 0,9% 815 1,8% 22 6,7% 601 1,4% 34 10,4% ,9% 1 0,3% 196 0,4% 9 2,8% 385 0,9% 50 15,3% ,5% I alt % % Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 23

26 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Lejre Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis feb-11 feb-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,0% (18,2%) -9% 1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,7% (37,5%) -4% -4% ,5% (-4,5%) 13% 15% ,3% (10,0%) 40% 15% ,0% (-25,0%) -5% -19% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (-25,0%) 13% 3% ,6% (0,0%) -2% -11% (0,0%) -27% 13% ,6% (-10,0%) -32% -12% ,3% (7,7%) -5% 2% I alt ,9% (6,4%) -2% 1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Tabel 14. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Lejre Kommune Klyngen Yde lse sgruppe %-vis feb-11 feb-12 % -vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Østdanmark %-vis udvikling ,1% (47,6%) -5% -8% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,1% (-6,1%) -9% -7% ,4% (40,6%) 29% 16% ,7% (18,8%) 2% 5% ,0% (-) -25% -33% ,6% (0,0%) -13% -20% ,0% (-6,7%) -28% -10% (-) 100% -10% ,0% (-) 0% -16% ,3% (10,0%) 6% 4% I alt ,6% (14,1%) 1% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

27 Tabel 15. Langtidsledige årige (fuldtidspersoner) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Lejre klyngen %-vis udvl. feb-11- %-vis udvl. febfeb-12 feb feb-12 Langtidsledige alle aldre ,7% -2,5% Langtidsledige unge under 30 år 25 13,6% -24,0% Kilde: jobindsats.dk Figur 13. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Lejre Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 25

28 Figur 14. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Tabel 16. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lejre, 4. kvartal 2011 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Andel i virksomhedsrettede tilbud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Lejre Klyngen* Lejre Klyngen* Lejre Klyngen* Lejre Klyngen A-dagpengemodtagere 18,2% 11,2% 22,7% 28,9% 4,5% 15,2% Kontanthjælp (match 1) 5,6% 5,6% 5,6% 9,8% 66,7% 27,0% Kontanthjælp (match 2) 0,0% 4,0% 0,0% 1,2% 50,0% 27,3% Delvis raskmelding Sygedagpengemodtagere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 53,8% 6,0% 5,8% Kilde: Jobindsats.dk Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 17. Unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 berørt af aktivering i Jobcenter Lejre, 4. kvartal 2011 Lejre Klyngen Aktiverede Andel Andel Dagpengemodtagere 39 45,9% 42,2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 58 82,9% 69,9% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 51 71,8% 76,8% Kilde: Jobindsats.dk 26

29 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 18. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe feb 12 Lejre Klynge Østdanmark Lejre Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 11-8,3% (-8,3%) 1,7% 8,5% 2,4% 3,8% 5,8% 9-25,0% (-10,0%) 5,4% 8,0% 2,0% 1,4% 3,1% 32 10,3% (-3,0%) 21,4% -30,7% 7,1% 3,3% 5,2% 15-6,3% (-6,3%) 15,7% -19,4% 3,3% 1,8% 2,4% 1 - (0,0%) -36,4% -4,9% 0,2% 0,1% 0,2% 1 0,0% (0,0%) -7,1% 4,3% 0,2% 0,1% 0,0% 8 60,0% (166,7%) -10,9% 3,1% 1,8% 1,5% 2,4% 0 66,7% (-) -11,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 5 - (25,0%) 4,0% 0,0% 1,1% 0,6% 0,5% 50 11,1% (8,7%) 9,6% 0,0% 11,1% 6,0% 8,7% I alt ** ,5% (4,8%) 7,0% -3,3% 29,3% 18,9% 28,7% Kommunens mål: 140 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Lejre 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Lejre Kommune var der desuden 23 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i februar 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

30 Figur 15. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb % 16% 14% 12% 10% Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 8% 6% 4% 2% 0% 5,0% 12,3% 5,2% 10,2% 8,7% 12,5% 6,7% 14,3% 2,8% 6,7% 8,0% 14,3% 7,4% 14,7% 4,4% 10,4% 7,1% 12,8% 10,3% 17,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Figur 16. Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, jan 10 mar 12, 180 Lejre Klyngen Østdanmark 160 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 28

31 Aktiv og tidlig indsats Tabel 19. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 4. kvt kvt kvt 2011 Lejre Klyngen Østdanmark Lejre Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 29,1 30,3 33,2 2,7 (0,1) 3,1 4,1 34,9 35,9 35,8 4,1 (1,1) -4,2-9,5 24,5 36,7 27,5-2,3 (1,3) -0,7-2,6 39,6 20,9 30,4 18,5 (0,0) -3,8 1,3 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelver fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra januar A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 20. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Lejre Klyngen Øst danmark Lejre Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 41% 46% 2,4 2,7 5,8 heraf : Privat løntilskud 33 5% 5% 4% 1,6 0,6 3,7 Offentlig løntilskud 36 6% 7% 8% -2,5 0,6 8,5 Virksomhedspraktik 56 9% 10% 12% -1,8 3,0 8,5 Jobklare kontanthjælpsmodtagere 94 78% 58% 63% 16,9-4,9-8,3 heraf : Privat løntilskud 5 4% 5% 4% -0,5 1,1 0,3 Offentlig løntilskud 5 4% 5% 6% 4,2 3,0 2,2 Virksomhedspraktik 42 35% 19% 17% 8,7 5,5 1,9 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 70% 58% -13,1-1,9-4,5 heraf : Privat løntilskud 0 0% 2% 2% 0,0 0,1 0,3 Offentlig løntilskud 0 0% 1% 1% 0,0 0,4 0,7 Virksomhedspraktik 51 33% 26% 16% 8,4 9,4 4,3 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 29

32 Tabel 21. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 3. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 3. kvt 2011 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Lejre Klyngen Østdanmark Lejre Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 23% 34% 36% -16,3 (-0,3) 8,3 4,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 93% 81% 81% 6,9 (9,1) 7,0 4,8 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 80% 64% 71% -4,2 (-8,2) 9,1 6,8 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 89% 64% 64% -3,4 (12,0) 5,4 1,3 I alt (Antal personer) (99) (960) (16.770) -33%* 20%* 9%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal 2011 Tabel 22. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 3. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 3. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Lejre Klyngen Østdanmark Lejre Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 9% 8% 10,2% 3,7 (5,5) 1,9 3,6 54% 44% 50% 17,0 (1,0) -8,1-6,0 25% 27% 30% -38,2 (7,4) -3,8-5,5 (43) (336) (7.227) -7%* -3%* 0%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal

33 Virksomhedsindsats Tabel 23. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lejre, 4. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Lejre Kly ngen* Lejre Kly ngen* Lejre Kly ngen* Lejre Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 19,7% 15,3% 23,9% 25,7% 12,0% 13,7% 13,3% 12,7% 10,0% 11,9% 56,7% 28,7% 0,0% 3,4% 2,9% 1,9% 52,9% 32,1% 0,0% 3,2% 0,0% 3,2% 61,5% 32,9% 14,4% 14,0% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 24. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lejre, 4. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 4. kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Lejre Kly ngen* Lejre Kly ngen* Lejre Kly ngen* 44% 5% -33% 0% -26% 28% -33% 18% 200% 123% -11% 13% -100% -18%. 67% 100% 66%. 150%. 400% -11% 2% Tabel 25. Antal og andel arbejdssteder* i Lejre Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Antal Klyngen** Øst danmark Lejre Klyngen** Østdanmark A-dagpengemodtagere 51 9% 10% 13% -20% 12% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Lejre 24 3% 2% 3% 33% 12% 12% 27 4% 3% 6% 42% 34% 47% I alt % 15% 22% 1% 16% 16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Andel Udvikling i antal 31

34 Selvforsørgelsesgrad Tabel 26. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Lejre Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 33 23,1% 22,9% 23,9% 5 74,3% 52,8% 52,6% 7 19,5% 32,5% 32,7% 0 1,9% 26,9% 20,5% 45 27,9% 27,4% 28,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Tabel 27. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Lejre Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 0 0,0% 9,9% 22,7% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* 18 39,3% 29,4% 33,0% 4 77,7% 55,8% 54,9% 0 17,3% 14,1% 31,6% 20 38,5% 32,4% 30,7% Forløb i alt 44 41,4% 33,3% 34,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Tabel 28. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Lejre Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 3 0,0% 12,1% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 38 4,7% 9,3% 10,4% 0 97,3% 48,7% 37,6% 0 0,0% 5,2% 12,0% 18 2,4% 14,2% 11,6% 59 5,3% 13,2% 11,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. 32

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere