31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-"

Transkript

1 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden i den internationale økonomi kan ramme Danmark på flere måder. Det får især konsekvenser for dansk økonomi, hvis dollarkursen falder yderligere, mens lavere vækst i USA ikke får lige så store konsekvenser. En betydelig del af effekten på Danmark af en lav dollarkurs sker via de afledte effekter fra bl.a. Tyskland. Resumé: Forventningerne til amerikansk økonomi er løbende blevet nedjusteret det seneste år. Væksten i USA forventes derfor at blive på mindre end 2 pct. i Amerikansk økonomi forventes gradvist at komme til hægterne igen i De fundamentale problemer, der er i amerikansk økonomi, kan meget vel betyde, at dollarkursen falder yderligere i år. Hvis dollaren falder yderligere gennem 2008, da kan det koste op imod danske arbejdsplader over 2 år og det selvom der er taget højde for, at ECB og FED samtidig vil sætte deres pengepolitiske renter ned. Den lavere vækst i USA vil ikke få lige så voldsomme konsekvenser for dansk økonomi som udviklingen i dollarkursen. I forhold til Danmark er den finansielle udvikling i USA derfor langt mere interessant end den realøkonomiske. Europa er også mærket af uroen i den internationale økonomi om end i mindre grad end USA. Vækstskønnet for Euroområdet er derfor også løbende blevet nedjusteret, og væksten forventes nu at blive mindre end 2 pct. i både 2008 og På grund af en kraftigere befolkningsudvikling i USA end i Europa har væksten været højere i USA end i Europa. Der er derfor tale om en langt mindre nedgearing af den europæiske økonomi sammenlignet med den amerikanske, selvom forventningerne til væksten i pct. er nogenlunde den samme. Forventningerne til tysk økonomi i 2008 er meget lig forventningerne til Euroområdet. Nedjusteringen af forventningerne til tysk økonomi skyldes nedjusteringen af væksten i omverdenen via eksporten. Da Tyskland er Danmarks største samhandelspartner, er udviklingen i Tyskland vigtig for dansk økonomi. Lavere vækst i Tyskland påvirker derfor også dansk økonomi i højere grad end lavere vækst i USA. En betydelig del af effekten på Danmark af en lav dollarkurs sker da også via de afledte effekter fra bl.a. Tyskland. Den afledte effekt fra Tyskland giver således i sig selv en lavere beskæftigelse herhjemme på personer igennem 2008 og AT P:\GS\april 2008\international.doc

2 2 INTERNATIONAL KONJUNKTURVURDERING Den seneste tid har den internationale økonomi været præget af stor usikkerhed og nedjustering af forventningerne til den økonomiske vækst. På kort sigt har uroen på de finansielle markeder fået stort fokus, men den uro bunder i en mere fundamental bekymring for især amerikansk økonomi. Disse fundamentale problemer kan have længerevirkende betydning også for dansk økonomi. Amerikansk økonomi Forventningerne til amerikansk økonomi er løbende blevet nedjusteret, efterhånden som kreditkrisen har udviklet sig og forventningerne til de amerikanske boligpriser og privatforbruget er blevet nedjusteret. Figur 1 illustrerer, hvordan forventningerne til væksten i 2008 er blevet nedjusteret det seneste år. I marts 2007 ventede prognoserne i gennemsnit en vækst i USA på 2,9 pct. i år. I september 2007 var denne vurdering faldet til 2,6 pct. og siden er forventningerne styrtdykket, således at den seneste opgørelse fra marts 2008 viser vækstskøn for USA på bare 1,5 pct. Det er meget lavt i amerikansk sammenhæng. I perioden fra 1990 til 2006 har den gennemsnitlige økonomiske vækst i USA været 2,9 pct. pr. år. Figur 1. Udviklingen i forventningen til USA s vækst i ,0 2,8 2,6 2,4 Procent pr. år 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Anm.: Figuren viser prognosemagernes forventninger til USA s vækst i 2008 på forskellige tidspunkter. Kilde: The Economist, Poll of forecasters.

3 3 Tabel 1 viser vækstskønnene for USA fra en række internationale institutioner. Størsteparten af skønnene (med undtagelse af NIESR) ligger på 2 pct. eller derunder. Der er ligeledes uenighed om udviklingen næste år nogle mener, at amerikansk økonomi allerede der bliver bedre, men andre mener, at væksten forsat vil være historisk meget lav set med amerikansk målestok. Der er dog en generel forventning til, at væksten vil blive højere i 2009 end i 2008 og dermed generel enighed om, at amerikansk økonomi vil være på vej tilbage mod ret kurs igen i Tabel 1. Vækstskøn for USA, Realvækst i BNP Vurdering fra The Economist, Poll of Marts ,1 1,5 2,0 forecasters NIESR Januar ,2 2,2 2,6 IMF Januar ,2 1,5 - OECD December ,2 2,0 2,2 Europa Kommissionen Oktober ,1 1,7 2,6 Kilde: Jf. første kolonne. Den lavere vækst i USA har konsekvenser for dansk økonomi. Tabel 2 viser den isolerede effekt på Danmark af, at den amerikanske vækst er ½ pct.point lavere i 2008 og i 2009, end hvad man ellers kunne have forventet. Tabel 2. Effekten på Danmark af lavere vækst i USA, 2008 og Realvækst pr. år (pct.) BNP -0,1-0,1 Vækst pr. år (1.000 personer) Beskæftigelse -1-3 Vækst pr. år (mia. kroner) Eksport -3-4 Ændring i forhold til udgangspunktet, % af BNP Betalingsbalance -0,1-0,1 Anm.: Effekten af en amerikansk vækst, der i 2008 og 2009 er ½ pct.point lavere end normalt. Ingen effekter fra rente og valutakurs. Kilde: Beregninger på den internationale model HEIMDAL. Afdæmpning af amerikansk økonomi reducerer i sig selv væksten i Danmark med 0,1 pct.point pr. år i forhold til en situation, hvor væksten havde været ½ pct.point højere i USA. Over to år vil denne nedgearing af amerikansk økonomi sænke beskæftigelsen med cirka personer herhjemme. Effekterne på Danmark af lavere vækst i USA skyldes ikke kun den direkte effekt fra USA, men også de indirekte effekter på Danmark af, at væksten i Europa, og dermed også væksten i Tyskland, gearer ned.

4 4 Euroområdet Europa er også mærket af uroen i den internationale økonomi om end i mindre grad end USA. Fra marts 2007 til marts 2008 har gruppen af prognosemagere fra The Economist ændret deres gennemsnitlige vækstskøn fra 2,2 til 1,7 pct. Tabel 3 viser vækstskønnene for Euroområdet fra forskellige internationale organisationer. Der ses en tydelig nedgearing fra 2007 til 2008, som ifølge OECD både skyldes mindre bidrag fra bolig- og erhvervsinvesteringer samt mindre bidrag fra nettoeksporten. Samlet set forventes væksten at blive lige under 2 pct. i 2008 og På grund af en kraftigere befolkningsudvikling i USA end i Europa har væksten været højere i USA end i Europa. Der er derfor tale om en mindre nedgearing af den europæiske økonomi end den amerikanske, selvom forventningerne til væksten i pct. er nogenlunde den samme. Tabel 3. Vækstskøn for Euroområdet, Realvækst i BNP Vurdering fra The Economist, Poll of Marts ,6 1,7 1,8 forecasters NIESR Januar ,7 1,9 2,1 IMF Januar ,6 1,6 - OECD December ,6 1,9 2,0 Europa Kommissionen Oktober ,6 2,2 2,1 Februar ,8 Kilde: Jf. første kolonne. Tyskland Ligesom i Euroområdet er væksten i Tyskland blevet nedjusteret. I figur 2 er udviklingen i forventningen til Tysklands vækst sammenholdt med forventningerne til USA s vækst. Selvom korrektionen for tysk økonomi ikke er så stor som for amerikansk økonomi, kan man se, at korrektionerne er foregået nogenlunde parallelt. Det seneste år er forventningerne til væksten i tysk økonomi i 2008 ifølge en række prognoser faldet fra 2,1 pct. til 1,7 pct. Denne vurdering ligger på samme niveau som forventningerne hos andre internationale organisationer jf. tabel 4.

5 5 Figur 2. Udviklingen i forventningen til Tysklands og USA s vækst i ,0 2,8 2,6 2,4 procent pr. år 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Tyskland USA Anm.: Figuren viser forecasternes forventninger til Tysklands og USA s vækst i 2008 på forskellige tidspunkter. Kilde: The Economist, Poll of forecasters. Tabel 4. Vækstskøn for Tyskland, realvækst i BNP Vurdering fra The Economist, Poll of Marts ,6 1,7 1,9 forecasters NIESR Januar ,6 1,8 2,1 OECD December ,6 1,8 1,6 Europa Kommissionen Oktober ,5 2,1 2,2 Februar ,6 Kilde: Jf. første kolonne. Nedjusteringen af forventningerne til tysk økonomi skyldes delvist påvirkningerne fra omverdenen via nettoeksporten, der ifølge OECD forventes at bidrage til den økonomiske vækst med 0,4 pct.point i 2008 i forhold til et bidrag på 1,0 pct.point i Tysk økonomi forventes generelt at geare lidt ned i 2008, mens væksten igen forventes at blive lidt over 2 pct. i Kun OECD forventer en yderligere nedgearing af væksten i Tyskland er Danmarks største eksportmarked, og eksporten til Tyskland er næsten tre gange større end til USA. Lavere vækst i Tyskland påvirker derfor dansk økonomi i højere grad end lavere vækst i USA. Tabel 5 viser effekten på Danmark af, at den tyske vækst er ½ pct.point lavere i 2008 og i 2009 end, hvad man ellers kunne have forventet. Ved en nedgearing i Tyskland rammes eksporten og betalingsbalancen herhjemme

6 6 hårdere af en afmatning i USA. Lavere vækst i Tyskland kan betyde, at eksporten herhjemme bliver hhv. 4 og 5 mia.kr mindre de næste to år. Tabel 5. Effekten på Danmark af lavere vækst i Tyskland, 2008 og Realvækst pr. år (pct.) BNP -0,1-0,1 Vækst pr. år (1.000 personer) Beskæftigelse -2-3 Vækst pr. år (mia. kroner) Eksport -4-5 Ændring i forhold til udgangspunktet, % af BNP Betalingsbalance -0,1-0,2 Anm.: Effekten af en tysk vækst, der i 2008 og 2009 er ½ pct.point lavere end normalt. Ingen effekter fra rente og valutakurs. Kilde: Beregninger på den internationale model HEIMDAL. Renteudviklingen I forbindelse med den finansielle krise har den amerikanske centralbank (FED) nedsat renten betydeligt. Fra årsskiftet til slutningen af januar er FED s rente således af to omgange sat ned fra 4,25 pct. til 3,0 pct. Uroen på de finansielle markeder påvirker også renterne i Europa i nedadgående retning. Det skyldes blandt andet, at når aktierne falder, da bliver det relativt mere fordelagtigt at investerer i obligationer. Da stiger efterspørgslen efter obligationer, hvilket har fået både korte og lange markedsrenter til at falde. En anden medvirkende årsag kan være, at markedet har forventet rentestigninger fra Den Europæiske Centralbank (ECB), der ikke er kommet.

7 7 Figur 3. Udviklingen i forskellige korte renter. 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 apr aug 03 dec apr aug dec 04 apr aug dec 05 apr aug dec 06 Euroområdet, Centralbankens policy rente Euroområdet, Euroområdet, 3 måneders interbank rente USA, Centralbankens policyrente apr aug dec 07 apr 08 Kilde: Ecowin Lav dollarkurs Med de fundamentale balance- og vækstproblemer, der er i amerikansk økonomi, må man forvente en lavere dollarskurs, end vi har set historisk. Det har selvfølgelig en effekt på Danmark og resten af Europa, at købelysten i USA falder, og at konkurrenceevnen overfor amerikanerne og den del af verden, der følger dollaren, er forværret. I begyndelsen af 2008 har dollaren ligget på et historisk lavt niveau svarende til godt 4,8 DKR/USD. Med de nuværende udsigter for amerikansk økonomi er det ikke urealistisk, at dollaren forbliver på det lave niveau. Hvis vi forestiller os en situation, hvor væksten fortsat forventes lav i USA, må vi forvente, at den amerikanske nationalbank FED sænker den pengepolitiske rente, og at dollaren falder yderligere gennem Sker det, vil det dæmpe væksten og øge ledigheden i Danmark. Omvendt vil den lavere dollarkurs trykke inflationen i Europa nedad, da importvarer bliver relativt billigere, og der vil med tiden åbnes op for rentefald fra ECB, som vi ellers ikke havde oplevet. Sådanne rentefald vil delvist modgå de negative effekter af den lave dollarkurs, og den samlede effekt på vækst, beskæftigelse etc. vil være lidt mindre.

8 8 Tabel 6 viser nogle af effekterne af et fald i dollarkursen i 2008 kombineret med gradvise rentefald fra ECB og FED. Tabel 6. Effekten på Danmark af et fald i dollarkursen kombineret med rentefald, 2008 og Realvækst pr. år (pct.) BNP -0,1-0,3 Vækst pr. år (1.000 personer) Beskæftigelse Ændring i forhold til udgangspunktet, % af BNP Betalingsbalance -0,1-0,5 Anm.: Effekten af en gradvis depreciering af den amerikanske dollar på 5 pct. ultimo 2008 og uændret valutakurs i Det er antaget, at effekten slår 60 pct. igennem i 2008 og 100 pct. i Der er en modgående effekt af et gradvist rentefald i Europa på 50 basispoint ved årsskiftet og et gradvist rentefald i USA på 75 basispoint ved årsskiftet. Kilde: Beregninger på den internationale model HEIMDAL. Som det fremgår af tabellen, vil en lavere dollarkurs kombineret med et moderat rentefald reducere beskæftigelsen i Danmark med op mod personer over de kommende to år. Det vil ikke bare være arbejdspladser i forhold til eksporten til USA, der forsvinder, men også eksport til Tyskland og andre europæiske lande, fordi disse lande påvirkes negativt af dollarfaldet. Desuden vil eksportarbejdspladser indenfor andre erhverv, såsom servicesektoren, blive indirekte ramt, da de leverer til de eksportorienterede erhverv. Betalingsbalancen i pct. af BNP vil også være 0,5 pct.point lavere i 2009, svarende til 8,8 mia. kr. sammenlignet med, hvad man som udgangspunkt kunne forvente. Udviklingen i dollarkursen har dermed større afsmittende effekter på dansk økonomi end en nedgearing af vækst i USA. I forhold til Danmark er den finansielle udvikling i USA derfor langt mere interessant end den realøkonomiske. Årsagen til den store effekt på Danmark af en lavere dollarkurs skyldes, at den lave dollar dæmper den tyske økonomi, da det bliver sværere for Tyskland at sælge sine varer. I tabel 7 er vist den afledte effekt på Danmark ved, at Tysklands vækst (og især eksport) reduceres som følge af faldende dollarkurs. Det ses, at en betydelig del af effekten af en depriciering af dollaren sker via de afledte effekter fra bl.a. Tyskland. Den afledte effekt fra Tyskland giver således i sig selv en samlet lavere beskæftigelse i Danmark på personer igennem 2008 og 2009.

9 9 Tabel 7. Effekten på Danmark af lavere vækst i Tyskland som følge af dollarfald, 2008 og Realvækst pr. år (pct.) BNP -0,1-0,1 Vækst pr. år (1.000 personer) Beskæftigelse -1-4 Ændring i forhold til udgangspunktet, % af BNP Betalingsbalance -0,1-0,2 Anm.: Effekten af en tysk vækst, der i 2008 og 2009 er reduceret som følge af en lavere dollarkurs. Kilde: Beregninger på den internationale model HEIMDAL.

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år NØGLETAL UGE 6 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 218: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom og Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge bød i tråd med de foregående

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI 8. oktober 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Terrorangrebene i New York og Washington den 11. september har (også) sendt chokbølger igennem den internationale

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder NØGLETAL UGE 5 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge kom de økonomiske vismænd med deres forårsrapport, der blandt andet indeholder en ny prognose

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet

Læs mere

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI December 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Væksten i de to hovedøkonomier USA og Tyskland har været beskeden siden sommeren 2000. Og hen over sommeren 2001 har

Læs mere

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Danmark er blevet ramt hårdere og tidligere af krisen end mange andre lande. Det skyldes, at vi først blev ramt af en indenlandsk drevet afmatning

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

USA. Lønstigninger (YoY) Sydbanks vurdering: Historiske opsving i USA

USA. Lønstigninger (YoY) Sydbanks vurdering: Historiske opsving i USA Konjunktur / Politik 13-10-2017 1 USA Svag jobrapport, men påvirket af orkanerne Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for september var svagere end ventet. Beskæftigelsen udenfor landbruget faldt med

Læs mere

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd.

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd. 30.oktober 2008 Af Mie Dalskov, Signe Hansen og Frederik I. Pedersen, direkte tlf. 33557712 EFFEKT AF HØJERE RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET Det danske rentespænd til euroområdet er udvidet betragteligt i forbindelse

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2012

Status på udvalgte nøgletal september 2012 Status på udvalgte nøgletal september 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi blev mindre i 2. kvartal 212. Foreløbige tal for nationalregnskabet viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Lavere international vækst koster dyrt i job og velstand

Lavere international vækst koster dyrt i job og velstand Lavere international vækst koster dyrt i job og velstand En politisk tillidskrise har øget den internationale usikkerhed blandt forbrugere og investorer. Det rammer dansk økonomi hårdt, da eksporten har

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal august 2019

Status på økonomiske nøgletal august 2019 NØGLETAL AUGUST 219 Status på økonomiske nøgletal august 219 Af: Kristian Skriver, økonom Det seneste år er udsigterne for væksten i verdensøkonomien blevet forværret væsentligt. I sommeren sidste år udsendte

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget Nov 01, 2017 Nov 03, 2017 Nov 07, 2017 Nov 09, 2017 Nov 13, 2017 Nov 15, 2017 Nov 17, 2017 Nov 21, 2017 Nov 24, 2017 Nov 28, 2017 Nov 30, 2017 Dec 04, 2017 Dec 06, 2017 Dec 08, 2017 Dec 12, 2017 Dec 14,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013 Øjebliksbillede 1. kvartal 213 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 213 DB øjebliksbillede vil på samme måde som det tidligere TUN Øjebliksbillede give en beskrivelse af de vigtigste nøgletal for dansk økonomi

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen NØGLETAL UGE 37 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi tal for udviklingen i eksporten i juli herhjemme. Vareeksporten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal marts 2019

Status på økonomiske nøgletal marts 2019 NØGLETAL MARTS 219 Status på økonomiske nøgletal marts 219 Af: Kristian Skriver, økonom I løbet af de seneste måneder har historierne om udviklingen i europæisk økonomi ikke været specielt opløftende.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK ØKONOMISK UDVIKLING I DANMARK OG UDLANDET Nationalbankdirektør Per Callesen, Vækst og Ledelse 219 Kan vi undgå, at højkonjunkturen følges af et markant tilbageslag? Dybe lavkonjunkturer

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

USA. Jobrapport til den pæne side Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for oktober var umiddelbart til den svage side. Lønstigninger (YoY), procent

USA. Jobrapport til den pæne side Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for oktober var umiddelbart til den svage side. Lønstigninger (YoY), procent Konjunktur / Politik 15-11-2017 1 USA Jobrapport til den pæne side Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for oktober var umiddelbart til den svage side. Da de to foregående måneders rapporter blev opjusteret

Læs mere

OECD: Væksten har toppet

OECD: Væksten har toppet NØGLETAL UGE 47 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt OECD: Væksten har toppet Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge kom OECD med en ny prognose. OECD vurderer, at væksten allerede

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere

IMF: Svagere global vækst i år

IMF: Svagere global vækst i år NØGLETAL UGE 4 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt IMF: Svagere global vækst i år Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav et lidt blandet billede af udviklingen i dansk og global

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Optimismen i Euro-området daler

Optimismen i Euro-området daler NØGLETAL UGE 13 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen i Euro-området daler Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi et nyt og bedre bud på, hvordan væksten i dansk økonomi sluttede 2018 af.

Læs mere

INTERNATIONAL KONJUNKTURVURDERING foråret 2001

INTERNATIONAL KONJUNKTURVURDERING foråret 2001 i:\april-2001\inter-a-04-01.doc April 2001 INTERNATIONAL KONJUNKTURVURDERING foråret 2001 Indholdsfortegnelse SIDE Resumé 3 1. Amerikansk økonomi og betydningen for Europa 4 1.1 USA mysteriet er løst 7

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Markedskommentar november: Våbenhvile i handelskrigen!

Markedskommentar november: Våbenhvile i handelskrigen! Nyhedsbrev Kbh. 3. dec. 2018 Markedskommentar november: Våbenhvile i handelskrigen! Moderat aftagende vækst jf. OECDs ledende indikatorer dog stadig over 3 % globalt Aktier er blevet noget billigere ift.

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA september 016 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Bedre end forventet første kvartal 016, med negativ vækst

Læs mere

Markedskommentar juli: Fornuftige regnskaber og nøgletal samt tilnærmelser mellem USA og EU på handelsområdet giver aktiestigninger!

Markedskommentar juli: Fornuftige regnskaber og nøgletal samt tilnærmelser mellem USA og EU på handelsområdet giver aktiestigninger! Nyhedsbrev Kbh. 1. aug 2018 Markedskommentar juli: Fornuftige regnskaber og nøgletal samt tilnærmelser mellem USA og EU på handelsområdet giver aktiestigninger! Fortsat udsigt til stabil global vækst jf.

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: DÆMPEDE VÆKSTUDSIGTER FOR DANSKE MARKEDER

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: DÆMPEDE VÆKSTUDSIGTER FOR DANSKE MARKEDER 26. februar 2007 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: DÆMPEDE VÆKSTUDSIGTER FOR DANSKE MARKEDER AErådet forventer en nedgearing på de vestlige markeder de kommende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Danmark er dårligt rustet til en ny krise

Danmark er dårligt rustet til en ny krise Kirstine Flarup Tofthøj og Peter N. H. Vaporakis kift@di.dk, 3377 4649 MAJ 2019 Danmark er dårligt rustet til en ny krise Da finanskrisen brød ud i 2008, blev økonomien understøttet af et stort rentefald

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked 01-10-2017 01-11-2017 01-12-2017 01-01-2018 01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018 01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 01-08-2018 01-09-2018 01-10-2018 NØGLETAL UGE 41 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 maj-18 NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj Af: Kristian Skriver, økonom

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal april 2019

Status på økonomiske nøgletal april 2019 NØGLETAL APRIL 219 Status på økonomiske nøgletal april 219 Af: Kristian Skriver, økonom I løbet af de seneste måneder har historierne om udviklingen i europæisk økonomi ikke været specielt opløftende.

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Hovedpunkter for statsgældspolitikken

Hovedpunkter for statsgældspolitikken 7 Hovedpunkter for statsgældspolitikken Det danske statspapirmarked var velfungerende i 212. Efterspørgslen efter danske statspapirer var høj, og renterne var historisk lave. Det afspejlede Danmarks AAA-kreditvurdering,

Læs mere

Valutareserven og styring af risiko under krisen

Valutareserven og styring af risiko under krisen Valutareserven og styring af risiko under krisen Præsentation til Den Danske Finansanalytikerforening 25. april 2012 Søren Schrøder, Kapitalmarkedsafdelingen Agenda Udviklingen i valutareserven Resultatet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker december 2018

Pejlemærker december 2018 Udlandet Gunstig udvikling i verdensøkonomien. Usikkerheden tager til BNP-Vækst Udsigt til moderat vækst i BNP Beskæftigelse 60.000 nye jobs, og stor efterspørgsel på højt kvalificeret arbejdskraft Arbejdsløshed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

1. Hvis en US dollar koster 0,6300 euro og et britisk pund koster 1,9798 dollar, hvad koster da et pund målt i euro?

1. Hvis en US dollar koster 0,6300 euro og et britisk pund koster 1,9798 dollar, hvad koster da et pund målt i euro? MAKROøkonomi Kapitel 5 Valuta Vejledende besvarelse Opgave 1 1. Hvis en US dollar koster 0,6300 euro og et britisk pund koster 1,9798 dollar, hvad koster da et pund målt i euro? 1 GBP = 0,6300 1,9798 =

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal

Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal NØGLETAL UGE 7 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom og Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge kom Danmarks Statistik med

Læs mere