Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver ca ved Gerret Liebing Schlaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber"

Transkript

1 Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver ca ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg

2 ISBN ISSN

3 Forord Året 2009 er jubilæumsår for Flensborg Avis. Det første nummer kom på gaden den 1. oktober Gennem 140 år har Flensborg Avis været med til at tegne medielandskabet i grænselandet. I årene omkring 1900 var bladet den mest udbredte dansksprogede avis i Sønderjylland. I redaktørstolen sad mænd, som gjorde sig gældende langt ud over det snævert journalistiske. De var med til at tegne den dansksindede politik i grænselandet. Det betød, at mange tråde samledes på redaktionskontorerne i Flensborg Avis, og mange sager blev påvirket herfra, jourmalistisk og politisk. Flensborg Avis blev stedet, hvor interessante og vigtige historiske kilder blev til. I 1970 blev avisens omfattende arkiv overladt til Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Arkivet indeholdt ikke blot papirer vedr. avisen som virksomhed, men også en del privatarkiver som udtryk for redaktørernes mangesidige virke gennem årene. I Studieafdelingen gennemførte bibliotekslektor Poul Kürstein en foreløbig ordning og registrering af materialet. Jubilæumsbogen Flensborg Avis oktober 1969, redigeret af Poul Kürstein (1969) fik derved et solidt grundlag. I de følgende år foretog flere forskere undersøgelser i det omfattende arkiv var arkivet deponeret i Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa. Derefter blev det permanent placeret i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Med årene blev det gamle arkiv suppleret af gentagne afleveringer af nyere akter fra Flensborg Avis. Dermed voksede behovet for en samlet og tidssvarende nyregistre-ring af materialet. Arbejdet blev indledt af ph.d. Gerret Liebing Schlaber i 2005 og af-sluttes med denne fortegnelse. Under nyregistreringen er chefredaktørers og redak-tørers private papirer udskilt fra virksomhedsarkivet og registreret for sig. Nedenstående fortegnelse omfatter således fortegnelse over Flensborg Avis arkiv 1869-ca Arkivnr. E 1 Redaktørarkiver : Julius Bogensee ( ) Arkivnr. P 518 L.P. Christensen ( ) Arkivnr. P 166 Ernst Christiansen ( ) Arkivnr. P 110 Jens Jessen ( ) Arkivnr. P 244 Peter Christian Simonsen ( ) Arkivnr. P 462 Derudover har Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig direkte fra de pågældende og deres familier modtaget andre redaktør- og journalistarkiver, som ikke er medtaget i fortegnelserne nedenfor, nemlig fra Karl Christiansen ( ) Arkivnr. P 398 Hans Christian Davidsen Arkivnr. P 599 Carl Hagens (f. 1917) Arkivnr. P 495 3

4 J.N. Jensen ( ) Arkivnr. P 284 Udgivet arkivfortegnelse: Jensen, Jens Nielsen ( ) og hustru Ellen Kirstine, f. Hansen ( ). Mejerist, journalist. Arkiv P 284 (Arkivserien nr. 8) Jakob Kronika ( ) Arkivnr. P 29 Udgivet arkivfortegnelse: Kronika, Jakob ( ). Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P 29 (Arkivserien nr. 6.) 1998 Karl Otto Meyer (f. 1928) Arkivnr. P 455 Ingolf Thomsen ( ) Arkivnr. P 329 Erik Vestergaard ( ) Arkivnr. P 215 Tilgængelighed: Akterne i Flensborg Avis arkiv er almindeligt tilgængelige efter 25 år. Tilladelse til benyttelse af akter yngre end 25 år kan i særlige tilfælde gives af virksomhedens direktion efter indstilling af lederen af Studieafdelingen og Arkivet. Forskningsafdeling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Benyttelsen skal ske i arkivets lokaler på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig/Flensborg Bibliotek. Personarkiverne er almindeligt tilgængelige efter 80 år og efter særlig ansøgning. Tilsynsrådets akter er utilgængelige, men virksomhedens direktion kan efter indstilling af lederen af Studieafdelingen og Arkivet. Forksningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig give adgang til tilsynsrådsakter, der er ældre end 50 år. Samtlige personalesager er tidsubegrænset utilgængelige. Flensborg 27/ Mogens R. Nissen CHEFREDAKTØRER Carlo Adalbert d Obry Willemoes ( ) Karl Emil August Vennervald (1843-????) Gustav Johannsen ( ) Jens Jessen ( ) Ernst Christiansen ( ) Lorenz Peter Christensen ( ) Jacob Kronika ( ) Karl Otto Meyer (f. 1928) Rudolf Mach Paul Weede ( ) Bjarne Lønborg (f. 1946) 4

5 Indhold Flensborg Avis Det gamle arkiv ca Flensborg Avis organisation 7 Virksomheden 8 - Årsberetninger 8 Indberetninger, undersøgelser, generalforsamlinger 8 Love, forskrifter, jubilæer 9 Südschleswigsche Heimatzeitung 9 Medarbejdere 10 Tilsynsråd 12 Korrespondance 13 Kronologisk-alfabetisk ordnet 13 Med mindretallets institutioner 53 Med tyske myndigheder 54 - Inden for redaktionen 54 Emneordnet 55 Annoncer 58 Tekstmanuskripter. 59 Censur, retssager og politiske sager. 67 Avisårbøger og andre notater om avisens arbejde. 71 Økonomi og finanser 73 Annoncer 73 Abonnenter 73 Oplag 74 Postbøger 75 Ombæring 75 Kassejournaler og kassebøger 75 Regnskaber 77 - Revision 78 Toldsager 78 - Skatter, restanter, fondssager 79 Køretøjer 80 Løn 81 Trykkeriet. 84 Trykskrifter og udklip. 86 Avisudklip af egen produktion 86 Børnebladet og Der Schleswiger 88 Trykskrifter og plakater 89 Andre aviser 90 - Andet.. 96 Ejendomme 96 - Jubilæumsbog Forskelligt 98 Det nye arkiv ca. 1980ff. Flensborg Avis som organisation.. 99 Generalforsamlinger 99 Tilsynsrådet 100 Driftsrådet 101 Korrespondance Direktion og chefredaktører 102 Personalekorrespondance 104 Det Sydslesvigske Samråd 103 Schleswig-Holsteinische Mediengesellschaft (Radioprogramm) Kontakt med læserne Abonnenter 106 Læserundersøgelser 106 Finanserne Årsregnskab, årsberetninger, revision Forskelligt. 108 Bygningssager 108 Gæstebøger 108 Redaktør- og journalistarkiver Julius Bogensee. 109 L.P. Christensen. 110 Ernst Christiansen 123 Jens Jessen. 128 Peter Chr. Simonsen

6 6

7 E 1 - FLENSBORG AVIS DET GAMLE ARKIV Flensborg Avis= organisation.. 11 pk. Nemlig: Flensborg Avis som virksomhed... 1 pk. Firmaets organisation Bankier D.B. Adlers papirer vedr. avisens grundlæggelse Anm. Kopi af papirerne på Rigsarkivet Kontrakt af om at Gustav Johannsen, Jens Jessen, Chr. Monrad og C.K. Thillerup overtager Flensborg Avis Udkast til vedtægter for Flensborg Avis A/S Trykt udkast til vedtægter for Flensborg Avis A/S Tegningserklæring til Flensborg Avis A/S Opstillinger og udkast i sammenhæng med forberedelserne på at omdanne Flensborg Avis til et aktieselskab Fornyede vedtægter for Flensborg Avis A/S Korrespondance med de britiske myndigheder om avislicensen o.a Anvisninger og regler udstedt af de britiske myndigheder Anvisninger i forbindelse med den fornyede avislicens Overenskomster med andre forlag Overenskomst med Alex Kappels Forlag i København, at dette stiller kontor til rådighed for Flensborg Avis og tager sig af abonnementstegning nord for Kongeåen Genoprettelse af forbindelse med Ritzaus Bureau Overenskomst med The Associated Press Leitfaden für Presse und Werbung (tilmelding) Kontorudstyr Büromaschinen-Bestandsmeldung Fortegnelser over nødvendige anskaffelser Fjernskriver og anden kontorteknik, korrespondance med Siemens Direktionens beretninger Direktionens beretning, inkl. L.P. Christensens kladder Direktionens beretning, inkl. L.P. Christensens kladder Kommentarer til årsberetning 7

8 Årsberetninger... 1 pk Årsberetninger med regnskab og bilag Årsberetninger med regnskab og bilag Årsberetninger med regnskab og bilag Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger...1 pk Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Årsberetninger med regnskab og notariel godkendelse Indberetninger og undersøgelser vedr. avisens virke og situation, generalforsamlinger pk Industrieberichte, indberetninger om produktion, beskæftigelse, omsætning m.v Avisstrukturundersøgelsen i Sydslesvigs landdistrikter Bilag til avisstrukturundersøgelsen Spørgeskema til bladundersøgelsen Skitse til fremstød for Flensborg Avis af H.C. Clausen, dengang redaktør ved produktion i København Redegørelser for de danske blades situation (bl.a. til Folketingets sønderjyske Udvalg Undersøgelser og drøftelser vedr. den danske presses forhold (bl.a. med femmandsudvalget og det sydslesvigske Samråd) Analyse af den danske presses forhold (situationsberetninger, udvalgsarbejde, økonomiske redegørelser) 8

9 Generalforsamlinger Generalforsamlinger Kronikas notater fra generalforsamlingen d Generalforsamling a Notater og referater til generalforsamlingen d Kronikas notater fra generalforsamlingen d Protokol over mødet i udvalg for presse og oplysning Love og forskrifter; jubilæer. 1 pk. Love og forskrifter Satzung des Reichsverbands der deutschen Zeitungsverleger Schriftleitergesetz Richtlinien für die Vertrauensratswahlen, af Claus Selzner (Deutsche Arbeitsfront), med enkelte notater vedr. tillidsrådsvalget ved Flensborg Avis Jubilæer og andet år Flensborg Avis B lykønskninger års jubilæum, lykønskninger års jubilæum, lykønskninger Jubilæer, institutionelt samarbejde og forholdet til Südschleswigsche Heimatzeitung... 1 pk. Jubilæer års jubilæum, lykønskninger års jubilæum, dansk presseomtale Opfordring til at markere Jens Jessens 100 års fødselsdag års jubilæum, dansk presseomtale Institutionelt samarbejde med andre dansk-sydslesvigske institutioner Forretningsudvalgsmøde vedrørende madfordeling og oprettelsen af Flensburger Tageblatt Redaktionens deltagelse i SSF s nye hovedstyrelse Referat af SSF s hovedstyrelsesmøde SSFs fortrolige årsberetning om året SSF og Foriining for nationale Frashe: medlems-, alders- og 9

10 erhvervsstatistik, sendt som fortroligt dokument til redaktør Kronika Sammensætning af udvalgene med direkte betydning for Flensborg Avis Ændringer i SSFs statutter Struktur- og opinionsundersøgelse i Sydslesvig Konflikt med Hiort Lorenzen Skolen i Slesvig Kritik af tyskvenlige toner i avisen på SAF-mødet Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Konflikt mellem Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Sager vedrørende fusion med Südschleswigsche Heimatzeitung Protokoller over bladudvalgets møder med hensyn til fusionen af de to dansksindede aviser Fusionsaftale mellem Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung (udkast) Betænkning om juridiske og skattemæssige konsekvenser ved indlemmelse af Südschleswigscher Verlag GmbH i Flensborg Avis A/S Om Ole Lipperts forslag til at nedskære SHZ Anm.: Lippert var redaktør ved Jyllands-Posten Flensborg Avis og SHZ-samarbejde Forskelligt vedr. samarbejde mellem Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Redaktørernes holdninger vedr. Südschleswigsche Heimatzeitungs reklame kampagne Wir erfüllen Leserwünsche in Wort und Bild Udvalg til samarbejde mellem de to dansksindede aviser Udkast til fusionskontrakt Sager vedr. medarbejderne 1 pk. Medarbejderne Om journalist Skovrøy i Tønder Overenskomst med Skovrøy i Tønder Avisbud Anna Hinrichsen (Aabenraa) og hendes socialforsikringer 3a Johan Johansen, ansøgning om lønforhøjelse Invaliditetsforsikring for redaktørerne Lorenz Peter Christensen, Adolph Svensson og Jürgen Wrang Ansættelse af W. Kock som maskinmester på trykkeriet Anbefaling til Paul Petersen fra Flensborg som maskinmester Otto Wittdorf fra Slesvig, ansøgning som maskinmester Redaktionelle anliggender DSB-fribilletter til redaktørerne af Flensborg Avis, Aabenraa Avis og Vestslesvigs Tidende 10. (for at hæve arbejdsmoralen) erne Medarbejdernes ABC 10

11 12. Ca Notater vedr. ferie og arbejdstid Om diktafonen B avis trykt til personaleudflugt den Tilsynsrådsmedlem Vilhelm Floranders forslag om at ansætte Viggo Laustens enke som sekretær og Ernst Christiansens afslag Korrespondance vedr. fritstilling af medarbejderne fra krigstjenesten (Karl Termansen, Marius Jensen o.a.) L.P. Christensens opstilling over personalet hjemme og ved fronterne Walter Lange: anbefaling til rekreation Overenskomst med redaktør Aage Schoch Forskellige freelancere Uddrag af protokol over bedriftsrådsmødet den Fyraftensmøder Forlagsdirektør Rolf Lehfeldt om husordenen i bladcentralen (Anny Reisske) Indbyrdes opråb: Vi må slå rekorden eller dø Meddelelse angående tidligere fyraften om lørdagen Bagposten avis trykt til personaleudflugten den Anordning om aftenmøder Medarbejdernes skattekort (Lohnsteuerkarten) Pensionssikring (Arbeiter-Rentenversicherungskarten) Vedr. medarbejdere, der bor i nabokommunerne Harreslev, Rylskov og Tastrup pga. Gewerbesteuerausgleich med Flensborg Papirer om forhenværende personale A-C Papirer om forhenværende personale D-H Medarbejdere: Papirer om forhenværende personale 1 pk. Anm.: indeholder begrundelser for ophævelse af arbejdsforholdet, oplysninger om personerne og andre vigtige papirer I-L M-P R-S T-Å A-C D-H I-L M-P Medarbejdere: papirer om forhenværende personale 1 pk R-S T-Å 11

12 A-B C-F G-H I-L M-P R-Å Tilsynsrådet... 1 pk Protokol for tilsynsrådet for Flensborg Avis A/S Indkaldelse til aktionær- og tilsynsrådsmøde i Tønder den Korrespondance vedr. tilsynsrådsmødet i Korrespondance med fællesrådet og tilsynsrådet, frem for alt Hans Jefsen Christensen og Knud Dahl Tilsynsrådet om L.P. Christensens løn Cornelius Hansens spørgeskema med hensyn til afnazificeringen Jens Christian Paulsens spørgeskema med hensyn til afnazificeringen Protokol over tilsynsrådsmøde Forskelligt vedr. tilsynsrådet, inkl. Kronikas notater og oplysninger om avisens oplag Korrespondance mellem tilsynsrådet og redaktionen 1961 Tilsynsrådsmøde inkl. årsregnskab Tilsynsrådet og driftsrådet 1 pk Protokoller, sager og korrespondance vedr. tilsynsrådet Protokoller, sager og korrespondance vedr. tilsynsrådet Protokoller, sager og korrespondance vedr. tilsynsrådet Driftsrådet Protokollen for driftsrådsmøder og driftsmøder 12

13 Korrespondance 26 pk. Nemlig: Korrespondance indtil 1928 samt A-E pk. Jens Jessens tid Bang, N. (København), om samarbejde mellem Nordslesvigsk Søndagsblad, Illustreret Børneblad, Landbrugsbladet og Flensborg Avis Clausen, H. V. (København), om dansk presse i Sydslesvig Davidsen (Møgeltønder), om lensgreve Schacks billede i Møgeltønder kirke Diemer (Aabenraa), redaktør ved Hejmdal, telegramhilsen fra København Falck, Ejnar (København), jurist, pengebrev til uddelelse af frieksemplarer i de truede egne Fibiger, Margrethe (København), om oversættelse af to føljetonner Frederiksen, Valdemar (København), vedr. udveksling af nyheder med Ritzaus Bureau Hansen, John (Gislev), præst, om Nordslesvigsk Søndagsblad Housert, N. (Metz), redaktør ved avisen Le Lorrain, om samarbejde mellem de to aviser Hørlyk, Pauline (Grønvang ved Vejen), ansøgning Lebeck, Anders, indbydelse til dansk journalistmøde (afvist af Jens Jessen) Lund, Christian (Københoved), til Jens Jessen Monrad, C.F., tidligere lærer i Flensborg, om en meddelelse, der fokuserer for meget på uenigheden i de danske kredse Mörch, Th. J. (Sønderborg), om Gråsten-sagen Reeder, Hans (København), om forholdene i Finland Schindelhauer (Haderslev), om folketællingen Schröder, Friedrich (Flensborg), Flensburger Nachrichten, vedr. en rettelse 18. Efter 1900 Schütt, J. (Rinkenæs), Sonderburger Zeitung, om en annonce 19. Ca Schütte, Gudmund (København), om arbejdet for Flensborg Avis Strackerjan, Karl (Haderslev), Schleswigsche Grenzpost, om antagelig betegnelse af danske statsborgere som tæreorme (Mitesser) Thomsen, H. (Roost), bl.a. om Truels Jensen fra Esbjerg, der skal være spion Toft, Hans Hansen (San Francisco), vedr. hædersgave til Jens Jessen Tomasson (København), cand.theol., tilbud på at anmelde bøger, der bagefter kan indgå i bogsamlingen 13

14 Tychsen, V.E. (København), oberstlieutenant, om ridderkors til personer, der passer danske krigergrave (såsom Plætner, Reimers, Hanssen, Bock-Slesvig) Wind, Th. (Lovrup) De første år under Ernst Christiansens ledelse Beyer Clausen, A. (Bogense), om moderens gård Bosholm ved Brede Clausen, R.P. (Smedager), klage over referat i avisen Hansen, J. (Berlin) Hirsch s Telegraphisches Bureau (Hamborg) Holm, H.C. (Terkelsbøl), om en artikel om et optrin i Terkelsbøl ved Tinglev Jefsen, H.J. (Gjesing), om retssagen mod frøken Boesen Jepsen, Lorenz (Valsbøl), om oprettelsen af en lokalgruppe af Deutscher Verein og om Dr. Hahns foredrag Der dänische Angriff Schütte, Th. (Bygholm ved Horsens), vedr. konvention om optantbørn Steinthal, Th. (Berlin), korrespondent for avisen Aftenposten (Oslo) Wind, H. (Flensborg), organist, om Hanved-affæren Anker, Emil (Bredsted) Blicher, N.J. (Charlottenlund), om avisens medarbejder ved Rigsdagen Christensen, Hans (Göttingen), tandlæge født i Broager sogn, om statsborgerforhold Fergo, P.H. (København), bog-, papir- og musikhandler, bl.a. om Christmas Møller Friis, Aage, om Folkeforbundsforeningernes unionsmøde i Warszawa Gad, P. (Hessel), gårdejer Hansen, H.P. (København), om I skal ikke blive glemt Hasberg, Th. købmand i Gråsten, vedr. løssalg Holst Jørgensen, A. (København), arkivar, om bogen Die preußische Geschichte vor den Schranken der Justiz af Paul Bartels Anm. Et eksemplar er bogen er vedlagt Industrie- und Handelskammer (Flensborg) Jefsen, H.J. (Gjesing), om ryftet, at H.P. Hanssen skal blive dansk gesandt i Berlin Jenssen-Tusch (København), om den kommende grænse mellem Danmark og Tyskland Manthey-Wagner, C. (København), Grænseforeningen, Dybbøl- Dagen og stormen på ministeriet Petersen, Cornelius (Vester Anflod), kritik mod Callø Petersen, N.P. (Tønder), om byen Tønder, pastor Schmidt-Wodder og avisen Hejmdal 14

15 Rasmussen, N.H. (København), om sangeren Saxtorph Mikkelsen Zachariassen, Mathias (København) Efter Aggerholm, Elith (København) Andersen, H. (Stubbekøbing), overassistent Andersen, Johannes (Haderslev), advokat Andersen, Johannes (Ringsted), repræsentant Andersen, Peter Kristian (Brejning/Spjald), konservator Andresen, Jes (Harreslev), gårdejer Andresen, Leonhard (Tønder), bogtrykker Bang, N. (Hornbæk), om støtte til Der Schleswiger, Kronikas og Langes løn og spejdere i Sydslesvig fra legater Beck, Niels (Gråsten), redaktør på Jydske Tidende Bendz, Henrik (Berlin), Nationaltidendes korrespondent i Berlin Bernild, Holger (Hillerød), redaktør Bernsen, H. (Skærbæk), journalist Beyer, Frode (Rinkenæs), præst, om køb af aktier i Flensborg Avis A/S Birch, Offa (København) Blædel, Nicolai (København) redaktør på Nationaltidende Boesen, Elers (Astrup). gårdejer, kasserer for Sønderjysk Skoleforening Callø, P.A. (Haderslev), direktør Carstensen (København), overpostinspektør Cavling, Ove (København), redaktør på Ekstra Bladet Christensen, Chr. (Stavgaard), maler Christensen, C. P. O. (Askov/Vejen), maler Christensen, Chr. R. (Badstrup ved Uggerslev), formand for det konservative folkepartis ungdomsorganistation Christensen, H. J. (København), rigsdagsmand Christensen, J. (Padborg), dyrlæge Clausen, A. (Gråsten), landbrugslærer Clausen, Andreas (Læk) Dall, Andreas (Flensborg), arkitekt Dalsgaard-Hansen (Kjellerup), kommunelærer Dam, Christian (København), Pressebureau Tempo Den Danske Landmandsbank Danske Statsbaner, generaldirektorat Egertsen, J. (Sønderborg), rutebilejer Egly, Svend (Vejle), journalist Fabricius, Kund (København), historiker 15

16 Korrespondance F-N... 1 pk Filskov, Johanne (Sønderborg), lærerinde Flensburger Nachrichten Florander, Else (Højer), Sønderjydske Kvinders Hjemmearbejde Florander, Vilhelm (Tønder), amtsfuldmægtig Frosts Boghandel (Aabenraa) 5a Gotthardsen, N.P. (Visby Nørmark) Gram, J. (Ankergaard ved Nustrup), gårdejer Grau, N. J. (Frankton-Junction/New Zealand), gårdejer Grau, Peter (Sønderborg), redaktør Greve, Carl (Flensborg) Grænseforeningen Gulmann, Christian (København), Berlingske Tidende Handelsbanken i Tønder Hansen, H. (København), Venstres Pressebureau Hansen, H. (Kolding), tjener på Hotel Royal i Kolding Hansen, H.P. (Flensborg/København), rektor Hansen, Jørgen M. (Aabenraa), konsul Hansen, P.N. (København), kirurg Hansen, Reinhold (Broager) Forlaget Steen Hasselbalch (København) Hauptzollamt Flensburg Hellew, H. (Marienwerder/Kwidzyn), britisk studerende Helweg-Larsen, G. (København), redaktør på Dagens Nyheder Hjort, H.P. (Sønderborg), oberstløjtnant Holdt, Andreas (Flensborg) Holten-Bechtolstein (Hellerup), overretssagfører Høgsbro Holm, generalsekretær på Landbrugsrådet Høyer, E. (Nyborg/Kværndrup) Jacobsen, P.C. (Nykøbing Sj.), Venstres Ungdom Jensen, Carl (Broager), lærer Jensen, Jens J. (Bov), vognmand Jensen, Kjeld (Thisted), redaktør, formand for Det Konservative Folkepartis ungdomsorganisationer Jensen, Laust (Gasse ved Skærbæk) Jensen, N. A. (Møgeltønder), sognepræst Jepsen, Jakob (Bov), gårdejer Jespersen, P. (Hellerup), direktør Jessen, Eli (København) Jessen, Hans (Harreslev), bagermester Jessen, Marie (Kollund), Jens Jessens enke Joest (Aabenraa), trafikinspektør Jørgensen, Agnes (Århus), adjunkt Kaper, Ernst Christian (København), borgmester Kjær, Rasmus (Genner) Klaus, Reinhold, Gedved Seminarium 16

17 Kloppenburg-Skrumsager (Bejstrupgaard) Knudsen, Helge (København hhv. Kolding), redaktør på Berlingske Tidende hhv. Jydske Tidende Kock, C. (Løjt Kirkeby), Løjt Andelsmejeri Kofoed (Padborg), toldforvalter Krarup, Ove Thure (København), sagfører Kretzschmer, Knud (København), lektor Kudlicki, St. (Kattowitz/Katowice), Związek Obrony Kresów Zachodnich Okręg ląski, Kattowitz/Katowice Larsen, Poul (København), ingeniør Larsen-Ledt (København), om sprogbrug på afholdsmøde i Flensborg Linck, Olaf (Charlottenlund) Lindetoft (København), journalist Lorentzen, Jørgen (Rønhave) Lorenzen, H. (Bov), læge Ludvigsen, R. (Gråsten), journalist Løth Jensen (København), redaktør på Nationaltidende Manthey-Wagner, C. (København), overretssagfører Mathiesen, A. (Græshøj) Mogensen, Axel, Daler/Aabenraa (redaktør) Mogensen, J. (Aabenraa), rektor Moltke, Carl (Charlottenlund), generalmajor Moos, Peder (Nybøl i Sundeved), gårdejer Munthe, Axel, forfatter Møller, A.P. (København), skibsreder (og prokurist Anker Jørgensen) Møller, Hartwig (Padborg), boghandler Møller, H. C. T. (Næstved), amtssygehusinspektør Møller, John Christmas (København), politiker Møller, Karl (Slesvig), journalist Møller, Karl (Haslev), landbrugslærer Neergaard Møller, Valdemar (Flensborg), generalkonsul, vedr. amtmand Lundbye i Sønderborg og hans klager over Flensborg Avis Nielsen, J. P. (Dynt), folketingsmedlem Nissen, P. (Flensborg), Union Bank Nørgaard, Frederik, forstander på Antvortskov Højskole Korrespondance O-Å og A-H pk Oldsen, Johannes (Lindholm), Frisisk-slesvigsk Forening Olrik, Knud (Haderslev), adjunkt Padborg Sparekasse Palsbo, A. (Tønder), amtsforvalter Paulsen, C. (Bolderslev), stationsforstander Paulsen, J.C. (Flensborg), grosserer Pedersen, C.O. (København), rigsdagsmand, om forsvarssagen 17

18 Peschke Koedt, (København), grosserer Petersen, H.F. (Flensborg), præst Petersen, Jørgen (Avnbøl) Petersen, L.J. (Over Jerstal), kromand Petersen, N.P. (Padborg), speditør Petersen, Thorvald (Tønder), bager og rådmand Pontoppidan-Thyssen (Odense), præst Postkontoret i Flensborg Postkontoret i Tinglev Post- og Telegrafvæsenet, Generaldirektoratet Poulsen, Carl (Næstved), journalist Paasch, O. (Gråsten), direktør for Graasten Bank Quist, S.P. (Odense), Fyns Tidende og Venstres Redaktørforening Rasmussen, E.R. (København), grosserer Rasmussen, Laurids V. (Hyllested ved Dalmose), lærer Ravn, Christian (Flensborg), advokat Refshauge, P.J. (Cathrinesminde), domæneforvalter Reinholdt, C.J. (Kværs) Riis Jepsen (Kegnæs Østerby), kommunelærer Ritzau, L. (København), direktør for Ritzaus Bureau Rode, Ove (Århus), redaktør Rosendal, Svend (København), stud.polit Roskilde Dagblad Ryom-Hansen (Haderslev), læge Sams, Arne (Kruså), handelsgartner Sand, Knud (Iller), lærer Schiøttz-Christensen (Aalborg), redaktør på Aalborg Stiftstidende Sigtrygsson (Sønderborg), lektor Skrumsager, Jutta (København) Skrumsager, Niels (Visby Hedegaard), redaktør Skjoldborg, J.H. (Broager), præst Skytte Nielsen, G. (Vejle), redaktionssekretær ved Vejle Amts Folkeblad og formand for Venstres Ungdom Steffen, (Flensborg), advokat Stenbjerg Sørensen, Knud (København), cand.mag Stokholm, Morten (Ragebøl i Sundeved), lærer Styhr, Hans (København), grosserer Sønderborg Amtsgaard Swendsen, Lauritz (Paris), journalist Sørensen (Tinglev), trafikassistent Sørensen, S.H. (Hoptrup), degn Therkelsen, H. (Kolding), redaktør på Kolding Folkeblad Thomsen, N.T. (Haderslev), forretningsfører ved Modersmaalet/Dannevirke Thomsen, Werner (København), redaktionssekretær Nationaltidende Thrane, F. (Grindsted), bankbestyrer Thyssen, E.K. (Ulkebøl), provst Tønder Landmandsbank Vang Lauritsen, O. (Vejen) 18

19 Verband Deutscher Druckpapierfabriken Vértesi, D., Verein der ausländischen Presse zu Berlin Vestergaard, Bertel (Kollund), gårdejer Weber, Hans (København), repræsentant Weber, Wilhelm (Kollund) West (Sønderborg), rektor Willemoes, C. (Ribe), redaktør på Ribe Stiftstidende Wiskinge, S. (Kirke Skensved) Woel, Cai M. (København), forfatter Zachariassen, J. (Dybbøl) Aarhus Stiftstidende, Århus Berg, Bengt (Halltorp), om aftryk fra hans bog Bruhn, H. (Flensborg), Vereinigte Flensburg-Ekensunder und Sonderburger Dampfschiffs-Gesellschaft Carstens, Vilhelm (Oosterbeek) Christensen, Hans Jefsen (Høgsbro), landstingsmand, navnlig om tilskud fra Danmark og FLensorg Avis tilværelse Christmas Møller, John (København), vedr. tilskud fra Danmark og Flensborg-Avis-spørgsmålet Christensen, Johannes (Langholtegaard), vedr. bidrag om skoleloven Diechmann (Aalborg), oberstløtnant, om oprustning Ehlers, E., medicinprofessor i København, om tilskud Graef, Fritz (Flensborg), byarkivar, om bidraget Sønderjysk Dansk Fortid Grunert, Niels (København), Pressens Radioavis Hansen, H. P., vedr. tilskud fra Danmark Hansen, Niels (Aabenraa), om Provinsjournalistforeningen Hjelholt, Holger (arkivar), vedr. bidrag til genforeningsnummeret Hoffmeyer, Johannes (Holte), takkebrev Korrespondance J-Å og A-K. 1 pk Jespersen og Pios Forlag (København), om føljetonner Jørgensen, Hans Ronald (Flensborg), om reformer i Flensborg Avis organisationsstruktur Larsen, Lauritz, dansk generalkonsul i Flensborg, om tilskud fra Danmark Lauesgaard (Toftlund), læge, om Ejnar Vaabens skrifter Laursen, Th. (Tønder), forslag om at trykke et tillæg til Flensborg Avis i Tønder Amts Centraltrykkeri Lorenzen, H. (Holstebro), anbefaling til Jyllands læger at støtte Flensborg Avis (sammen med Anders Juul, Holstebro) Madsen, Victor, vedr. bidrag til genforeningsnummeret 19

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk.

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk. Private institutionsarkiver Arkiv I 27 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1. 1962-76. Protokoller og sager fra de første år... 1 pk. 1. 1962-63. Forhistorie, vedtægt og arbejdsplan.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 Private personarkiver Arkiv P 201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 afl.jr. 1989/P 201 Arkivet er afleveret 1988-89 af datteren, Kirsten Keuchel, Trögelsbyer Weg 66,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Ringsted 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014 25-10-2014 15:53:29 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113123 Emilie Louise Rasmussen 06-026 Kjellerup Skytteforening 200/10 200/13 400/23 2 101594

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere