Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April /17

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver Jobcenter Guldborgsunds resultater af indsatsen baseret på den seneste resultatoversigt, Jobindsats.dk og de aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside I notatet sammenlignes jobcentrets resultater med gennemsnittet i Østdanmark og klyngen. Klyngen refererer til den landsdækkende klynge af jobcentre med samme rammevilkår 1, som består af: Bornholm, Guldborgsund, Vordingborg, Lolland, Slagelse, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. 1. Sammenfatning og perspektivering Det er Beskæftigelsesregionens samlede vurdering, at Jobcenter Guldborgsund har leveret flere gode resultater siden sidste dialogmøde i oktober Det er positivt, at jobcentret har en tidlig indsats for flere a-dagpengemodtagerne end i klyngen. Det er ligeledes positivt, at Guldborgsund har opfyldt rettidigheden for a-dagpengemodtagerne for alle 3 målepunkter samt for jobsamtaler for kontant- og starthjælpsmodtagere. Samtidig vurderer Beskæftigelsesregionen, at Jobcenter Guldborgsund fortsat har store udfordringer: Den stigende ledighed herunder den sædvanlige sæsonledighed slår nu igennem i jobcentrets resultater, både set i relation til arbejdskraftreserven, ledigheden blandt de unge samt i antal ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed. Stigningen i Guldborgsund er tilmed større end i klyngen, og arbejdskraftreserven stiger nu mere end ledigheden. Som drøftet på sidste dialogmøde er det væsentligt, at jobcentret har styrket fokus på både at minimere tilgangen til arbejdskraftreserven og hindre, at langtidsledigheden øges. Der er siden efteråret 2009 sket en ophobning af længerevarende ledige, og det er vigtigt, at denne gruppe mindskes i den kommende højsæson, samt at tilgangen generelt begrænses mest muligt. Jobcentret bør have fokus på de jobåbninger, der skabes i den kommende periode herunder at anvende de mest effektfulde virksomhedsrettede redskaber i indsatsen. samtidig bør jobcentret genoverveje strategien for den tidlige indsats især er der potentiale for at øge den tidlige indsats for a-dagpengemodtagere for jobsamtaler og især for aktivering. Andelen af unge ydelsesmodtagere er steget. Hovedparten er kontant- og starthjælpsmodtagere og heraf en stor del i matchgrupperne 4 5. Som tidligere drøftet er det særligt vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen i Guldborgsund tilrettelægges målrettet og differentieret, og at jobcentret har tilbud, der modsvarer den enkelte unge lediges behov for støtte til at finde ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Fortsat meget vigtigt at have fokus på at nedbringe de langvarige sygefraværsforløb fx i samarbejde med a-kasserne på området. I den seneste periode er der kommet flere mænd med langvarige forløb.. Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere er ikke opfyldt. For de ikkearbejdmarkedsparate er rettidigheden særlig lav. For arbejdsmarkedsparate er skyldes den manglende rettidighed for gentagen aktivering udelukkende ledige over 30 år 1 Jobindsats.dk 2/17

3 Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (matchgrupperne 4 5) er igen steget. Andelen af de unge ikke-arbejdsmarkedsparate er en anelse større end i sammenlignelige jobcentre i klyngen, og andelen af ledige 4 5'ere med over 1 år på kontanthjælp er på 59 pct. Jobcenter Guldborgsund har ikke ommatchet (fra arbejdsmarkedsparat til ikke-arbejdsmarkedsparat) i nævneværdigt omfang (18 pct. ift. klyngen med 19 pct.). Samtidig er effekten for gruppen faldet og for mændene noget mere end i klyngen. Jobcenter Guldborgsund bør derfor ift denne gruppe vurdere den iværksatte indsats og redskabssammensætning. Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund viser, at: Ledigheden er steget gennem den sidste årsperiode (feb feb. 2010) dog kun for a- dagpengemodtagere og især for mænd ml år. Blandt a-dagpengemodtagere er ledigheden på byggeområdet og industri (Metal, 3F og øvrige ufaglærte kasser) steget mest. Flest ledige ml år. Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere er faldet i perioden. Stigningen i arbejdskraftreserven fulgte stigningen i ledigheden indtil efteråret 2009, hvor stigningen i arbejdskraftreserven overstiger stigningen i ledigheden. Jobcenter Guldborgsund har iværksat en tidlig indsats på flere områder. For især a-dagpengemodtagere er der dog potentiale til at øge den tidlige indsats: Kontant- og starthjælpsmodtagere modtager oftere en tidlig indsats end a-dagpengemodtagere både set i forhold til jobsamtaler og aktivering. Guldborgsund er ophørt med at henvise ledige til andre aktører på HIG-aftaler. Den tidlige aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger lavt. Andel af unge på overførselsindkomst er lidt højere end i klyngen og er igen steget. Mest for unge a-dagpengemodtagere. Langt den største gruppe blandt de unge ydelsesmodtagere udgøres stadig af kontant- og starthjælpsmodtagere, herunder unge i matchgruppe 4 5. Andel a-dagpengemodtagere med mere end 1 år på ydelsen er på niveau med klyngen. Samtidig er stigningen i antallet på årssigt dog væsentligt større i Guldborgsund. Andel personer på kontanthjælp over 1 år er for arbejdsmarkedsparate mindre og for ikkearbejdsmarkedsparate større i Guldborgsund end i klyngen. Det er positivt, at antallet er steget mindre i Guldborgsund end i klyngen. Minimumsindsatsen er opfyldt for a-dagpengemodtagere. For arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er rettidigheden nu opfyldt for jobsamtaler og førstegangs men ikke for gentagen aktivering. Denne gang er rettidigheden opfyldt for de unge under 30 år og ikke for øvrige ledige over 30 år. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er rettidigheden langt fra at være opfyldt for aktiveringen. Fortsat udfordring med at få nedbragt sygefraværsforløb over 26 uger, der er steget i perioden. Stigningen er udelukkende sket blandt mænd (+26 pct.). Der er stadig flest kvinder med langvarigt sygefravær, men udviklingen har været mest gunstig for kvinderne. Effekten af indsatsen er faldet for alle ydelsesmodtagere, især for mænd. 3/17

4 2. Målgruppen for Jobcenter Guldborgsunds indsats Målgruppen for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Guldborgsund er i februar 2010 på fuldtidspersoner, heraf dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Udviklingen i målgrupperne i Jobcenter Guldborgsund ligger stort set på linie med den gennemsnitlige udvikling i sammenlignelige jobcentre (klyngen) jf. tabel 1. I modsætning til tidligere er den største målgruppe i Jobcentret nu a-dagpengemodtagerne. Antal sygedagpengemodtagere er steget i Guldborgsund, hvor både klyngen og Østdanmark har haft et fald. Sygedagpengemodtageres andel af befolkningen i Guldborgsund er stadig højere end i klyngen (3,1 pct. og klyngen er på 2,9 pct.). På sidste dialogmøde i december 2009 drøftedes en række initiativer, som Guldborgsund har iværksat med henblik på at forbedre indsatsen på området. Tabel 1: Målgruppen for Jobcenter Guldborgsunds indsats, februar samt udviklingen ift. til året før Udvikling feb feb 2010 Guldborgsund kommune - Dagpengemodtagere ,1% 56% 65% 61% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) 541 1,4% 17% 16% 18% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) 970 2,5% 4% 8% 9% - Personer på introduktionsydelse 41 0,1% 95% 10% 22% - Personer på ledighedsydelse 252 0,6% 5% 15% 14% - Personer på sygedagpenge ,1% 5% -5% -7% - Personer på revalideringsydelse 123 0,3% -5% -11% -4% - Jobcentrets samlede målgruppe ,1% 19% 21% 19% - Førtidspension ,5% 1% 1% -1% - Fleksjob ,3% -9% 3% 1% og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). 3 Opgørelse af førtidspension og flexjob er for marts Fuldtidspersoner 1 februar 2010 Andel af befolkningen 2 Guldborgsund Klyngen Østdanmark 3. Udviklingen i ledigheden 2 I Guldborgsund Kommune er ledigheden steget med 31,2 pct. fra februar 2009 til februar Stigningen ses nu kun for a-dagpengemodtagere (39,8 pct.). Kontant- og starthjælpsmodtagerne er faldet i perioden (-13,5 pct.) Ledighedsprocenten i Guldborgsund er med 4,4 pct. større end i Region Sjælland (4,4 pct.) og Østdanmark (4,3 pct.) ledige fuldtidspersoner, heraf a-dagpenge- og 134 kontant- og starthjælpsmodtagere. Ledighedsandelen er stadig størst for de yngre aldersgrupper. Antalsmæssigt udgøres de største grupper af de årige og for mændenes vedkommende også de årige. Størst ledighedsstigning for mænd mellem år. Noget højere ledighed blandt mænd (4,2 pct.) end for kvinder (2,1 pct.) 4. Arbejdskraftreserven I Jobcenter Guldborgsund er andelen af arbejdsstyrken, der er i arbejdskraftreserven, på 3,0 pct. en anelse under klyngen (3,1 pct.) og over Østdanmark (2,8pct.), jf. figur 1. Der er nu flest a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. 2 Kilde: Den aktuelle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside. 4/17

5 Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Klyngens jobcentre, Klyngen og Østdanmark februar 10 5,0% Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 4,5% 4,2% 4,4% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,29% 3,0% 1,03% 2,4% 0,71% 1,82% 3,4% 1,05% 3,1% 0,93% 3,4% 0,62% 2,4% 0,65% 2,8% 0,37% 2,7% 0,36% 2,9% 0,40% 2,5% 0,45% 3,1% 0,81% 2,8% 1,06% 1,5% 1,0% 0,5% 2,96% 2,01% 1,68% 2,54% 2,36% 2,12% 2,74% 1,75% 2,40% 2,36% 2,51% 2,01% 2,31% 1,73% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Figur 2: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige, jan 08 - feb 10 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Andel jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Arbejdskraftreservens andel af alle ledige ligger i Guldborgsund over niveauet i klyngen jf. figur2. Stigningen i arbejdskraftreserven skyldes primært stigningen i antal a-dagpengemodtagere, jf. figur 4 Udviklingen i arbejdskraftreserven har stort set fulgt udviklingen i antal fuldtidsledige, jf. figur 5. Fra efteråret 2009 er arbejdskraftreserven dog steget forholdsvist mere end ledigheden i Guldborgsund /17

6 Tabel 2: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Ydelsesgruppe Guldborgsund kommune Klyngen Sjælland Østdanmark feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 119% 133% 108% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 25% 32% 33% I alt % 85% 85% 71% Kommunens mål: 650 personer i arbejdskraftreserven i december 2010, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Guldborgsund 2010 Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) Guldborgsund Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund kommune, indekseret (jan = 100) Indeks Kilde: A-dagpenge Kontanthjælp jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb /17

7 Figur 5: Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal fuldtidsledige, Guldborgsund kommune, indekseret (jan = 100) 250 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Fuldtidspersoner Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 Tabel 3: Arbejdskraftreserven opgjort på a-kasser - samt udviklingen ift. året før nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Guldborgsund kommune feb-09 feb-10 %-vis udvikling Ledige i arbejdskraftreserven i alt Ikke-forsikrede ledige Forsikrede ledige i alt A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog A-kassen STA ASE Akademikernes A-Kasse BUPL, A-kasse Business Danmarks A-Kasse Byggefagenes A-Kasse CA, A-kasse Dana, A-Kasse For Selvstændige Danmarks Lærerers Fælles A-kasse (DLF-A) Danske Lønmodtageres A-kasse Danske Sundhedsorganisationers A-kasse El-Fagets A-Kasse FOA - Fag og Arbejdes A-kasse FTF- A-kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse Frie Funktionærers A-kasse Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse Fødevareforbundet NNF s A-kasse HK /Danmarks A-kasse Ingeniørernes A-Kasse Kristelig A-Kasse Ledernes A-kasse Magistrenes A-Kasse Metalarbejdernes A-Kasse PROSA og Merkonomernes A-Kasse Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse Teknikernes A-Kasse Træ-Industri-Bygs A-Kasse Uoplyst og egne beregninger ,8% ,8% ,5% ,0% ,3% ,3% ,3% ,0% ,3% ,3% ,5% ,0% ,9% ,0% ,5% ,8% ,3% ,0% 3 3 0,0% ,3% /17

8 Det er fortsat primært medlemmer af ikke-faglærte a-kasser, HK, Metal og på byggeområdet, der har medlemmer i arbejdskraftreserven jf. tabel 3. Tidlig indsats Tabel 4 og 5 viser, i hvor høj grad nyledige får en jobsamtale og første aktiveringstilbud inden for den første måned efter tilmelding. Tabel 4: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Guldborgsund kommune Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 34% 38% 29% -0,7-5,4-5,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 87% 82% 79% 3,5 6,9 5,9 81% 71% 69% 7,0 7,5 10,1 I alt (Antal personer) (1706) (18019) (57917) 33%* 44%* 44%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent For a-dagpengemodtagere har Jobcenter Guldborgsund en lidt lavere andel nyledige, der har fået en tidlig indsats (første jobsamtale inden for den første måned jf. tabel 4) end klyngen. Andel nyledige, der har fået første aktiveringstilbud (jf. tabel 5) er ens i Guldborgsund og klyngen. Andelen af ledige a- dagpengemodtagere, der har fået tidlig indsats, er faldet i Guldborgsund. Jobcenter Guldborgsund har fortsat en noget mere intensiv tidlig indsats samlet set for kontantog starthjælpsmodtagere end for a-dagpengemodtagere. Det er derfor positivt, at Guldborgsund har styrket fokus på den tidlige indsats for a-dagpengemodtagere også - om end der fortsat er potentiale for at styrke indsatsen yderligere. Tabel 5: Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Guldborgsund kommune Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 8% 8% 7,0% -1,6-0,9-1,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 42% 73% 50% -23,3 11,2 3,3 34% 53% 34% -22,5-1,1-0,2 I alt (Antal personer) (623) (8915) (25787) -17%* 41%* 42%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent For kontant- og starthjælpsmodtagere har Jobcenter Guldborgsund bedre fat i den tidlige indsats på første jobsamtale end gennemsnittet blandt øvrige jobcentre i klyngen. Dette gælder dog ikke for første aktiveringstilbud. På dialogmødet den 2. december 2009 nævnte Jobcenter Guldborgsund, at man har stort fokus på at minimere tilgangen til arbejdskraftreserven. Fremfor at bruge HIG-aftalerne har jobcentret i stedet 8/17

9 ønsket at lave en tidlig og hyppig kontakt i form af jobklubber med jobsøgningsaktiviteter fra dag 1. Som forsøg ville man mixe begge ydelsesgrupper i match 1 3. Som det fremgår af ovenstående har denne ændring i indsats ikke har betydet en styrkelse af den tidlige indsats. Den har tværtimod været faldende. Det fremgår, jf. tabel 6, at Guldborgsund nu er helt ophørt med at henvise ledige til Andre Aktører på Hurtigt i Gang- aftaler og et faldende antal henviste til Serviceudbuddet. For igen at øge den tidlige indsats med henblik på at mindske tilgangen til arbejdskraftreserven og langtidsledigheden kunne Jobcenteret med fordel overveje igen at henvise flere ledige til Andre Aktører. Tabel 6: Antal henviste hos andre aktører i Jobcenter Guldborgsund - fordelt på målgruppe Udbud jan 10 feb 10 mar 10 Service LVU Hurtigt i gang I alt (De 178 henviste personer udgjorde 9% af det samlede antal a-dagpengemodtagere i Jobcenter Guldborgsund i feb 10) 5. Unge på overførselsindkomst Unge modtagere af overførselsindkomst udgjorde i januar ,9 pct. af alle årige i Guldborgsund - en lidt større andel end i klyngen (12,2 pct.) og Østdanmark (8,5 pct.) jf. figur 6. Andelen er steget fra lige knap 10 pct. i december 2010 til nu næsten 13 pct. Den samlede stigningstakt i unge modtagere af overførselsindkomst ligger nu på linie med stigningen i klyngen og lidt mindre end i Østdanmark jf.figur 7. Figur 6: Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, februar % Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. 18% 17,5% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Bornholm 15,2% 13,9% 12,9% 5,0% 4,8% 5,0% 5,7% 14,0% 13,2% 12,4% 4,7% 4,6% 3,9% 5,5% 4,2% 3,7% 5,8% 3,5% 4,5% 3,0% 3,8% 5,1% 3,5% 4,6% 3,2% 1,3% 12,1% 12,5% 11,5% 11,7% 10,4% 2,3% 1,8% 1,9% 4,7% 3,0% 4,6% 4,6% 3,8% 5,3% 5,9% 4,3% 4,9% 6,3% 4,3% 5,1% 6,3% 5,2% 3,9% 4,9% Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse, Danmarks statistik og egne beregninger Vordingborg Frederikshavn Haderslev 11,3% Norddjurs Nyborg Randers Svendborg 8,5% 2,8% 3,0% 2,6% Klyngen Østdanmark 9/17

10 Figur 7: Udviklingen i modtagere af overførselsindkomst under 30 år, indekseret (jan = 100) 200 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 I februar 2010 var der i alt 709 unge ydelsesmodtagere i Guldborgsund (bruttoledige). Jobcentrets mål i Beskæftigelsesplan 2010 er, at antallet skal begrænses til 923 fuldtidspersoner i december 2010 jf. tabel 7. Tabel 7: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere I alt ,8% 81,9% 66,7% ,1% 13,8% 20,0% ,8% 18,0% 21,1% ,1% 35,5% 32,9% Kommunens mål: 923 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2010 og egne beregninger Udviklingen blandt kontant- og starthjælpsmodtagere har siden efteråret 2009 været mindre gunstig for arbejdsmarkedsparate, jf. figur 8. De ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere ligger stadig noget over niveauet fra januar 2008 og stigningen ser ud til at stagnere. 10/17

11 Figur 8: Udvikling i ydelsesmodtagere under 30 år opgjort på ydelseskategori (indeks jan = 100) 250 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1-3) Kontanthjælp mv. (match 4-5) Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Tabel 8: Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2008, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4. kvt. 2009, Guldborgsund kommune Kontanthjælpsmodtagere 4. kvt (antal) Selvforsørgende 4. kvt (antal) Arb.markedsparate 4. kvt (antal) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (antal) Selvforsørgende 4. kvt (andel) Arb.markedsparate 4. kvt (andel) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (andel) Arbejdsmarkedsparat % 40% 18% Ikke-arbejdsmarkedsparat % 1% 75% I alt % 13% 58% Kilde: DREAM og egne beregninger. Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. "Arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- og starthjælpsmodtagere med matchkategori 1, 2, 3 eller straksmatch. "Ikke-arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- elller startshjælpsmodtagere, som er matchkategoriseret 4 eller 5. Til trods for en i forvejen ret stor andel ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år er denne gruppe steget med 7,8 pct. fra februar 2009 til februar 2010 jf. tabel 7. Stigningen har dog været mindre end klyngen. Årsagen hertil synes ikke umiddelbart, at Jobcenter Guldborgsund har ændret matchkategoriseringen. 18 pct. af de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (alle aldersgrupper) fra 4. kvt. 2008, var i 4. kvt nedmatchet til ikke-arbejdsmarkedsparat jf. tabel 8. Den tilsvarende andel for Østdanmark var 19 pct. Jobcenter Guldborgsund bør fremadrettet være meget opmærksomme på stigningen i andel unge på overførselsindkomst herunder ikke mindst stigningen i antal unge i matchgruppe 4 5. Det er vigtigt, at jobcentret ikke "glemmer" denne gruppe med henblik på at hindre en snigende udstødning af arbejdsmarkedet. På sidste dialogmøde nævnte Jobcenter Guldborgsund, at der iværksættes en tidlig indsats for de unge, bla. et 6 måneders forløb i egen projektenhed. Desuden nævnte jobcentret, at man ift. antal og indhold i tilbudsviften til de unge er ved at få flere, relevante tilbud. Hertil kommer et samarbejde 11/17

12 med kommunens børne & ungeforvaltning, erhvervsskolen (CELF) og UU. Det er nok for tidligt at konkludere, om disse tiltag reelt er virkningsfulde ift. at få de unge tættere på arbejdsmarkedet. 6. Ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen I en situation med stigende ledighed er det vigtigt, at jobcentret formår at fastholde fokus på de længerevarende ledige på trods af presset i forhold til at få nyledige hurtigt tilbage i job. Tabel 9: Andel af ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed - samt udviklingen i ift. samme måned året før Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Guldborgsund kommune januar 2010 januar 09 - januar 10 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) og egne beregninger (Andel) 5,3% 5,9% 6,7% 1,8-0,3 0,5 (Antal) ,0% 59,6% 78,3% (Andel) 10,8% 14,0% 17,2% 0,7 1,0-0,1 (Antal) ,6% 31,2% 22,4% (Andel) 59,0% 53,2% 57,6% 6,8 6,3 1,3 (Antal) ,7% 22,1% 11,5% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de tre målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 10,8% ud af de udelukkende arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Guldborgsund kommune, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 1 år. Den seneste tids markante stigning i antal a-dagpengemodtagere vil typisk bevirke, at andelen, der har været ledige i mere end 1 år, i første omgang vil falde (pga. et stort antal nyledige). Denne udvikling ses også i Jobcenter Guldborgsund jf. tabel 9. Andelen er næsten på niveau (dog steget lidt) i Guldborgsund, hvorimod antallet af a-dagpengemodtagere med mere end 1 års ledighed er næsten fordoblet i perioden (fra 35 til 84 personer). Figur 10: Udvikling i A-dagpengemodtagere med over 1 års ledighed, indekseret (jan = 100) 110 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan /17

13 Andelen af både arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed ligger i Jobcenter Guldborgsund på niveau med klyngen jf. tabel 9. Fremadrettet bør Jobcenter Guldborgsund være opmærksom på stigningerne i langvarige a-dagpengeforløb. Samtidig bør jobcenteret stadig have fokus på at undgå, at den generelle ledighedsstigning også resulterer i stigning i langtidsledigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere. 7. Rettidighed i minimumsindsatsen Overholdelse af minimumsrettighederne for kontaktsamtaler og aktivering understøtter jobcentrets resultater i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven, antallet af unge på offentlige ydelser og antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed 3. Beskæftigelsesregionen anser de kommunale minimumsrettigheder for opfyldt, når jobcentrets rettidighed er på: - 90 pct. for jobsamtaler - 80 pct. for aktivering af arbejdsmarkedsparate ledige - 75 pct. for aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige Figur 11: Rettidigheden for a-dagpengemodtagere Jobcenter Guldborgsund, febuar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Under 30 år; 84% Over 30 år; 98% I alt 94% Under 30 år; 96% Over 30 år; 92% I alt 93% Under 30 år; 100% Over 30 år; 91% I alt 93% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Jobcenter Guldborgsunds rettidighed i forhold til a-dagpengemodtagerne 4 er overholdt på alle områder i februar 2010, jf. figur 11. Det er positivt, at rettidigheden for jobsamtaler er opfyldt for alle målgrupper. For arbejdmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er rettidigheden for første aktivering ligeledes opfyldt i februar 2010, jf. figur 12, For ledige over 30 år har jobcentret dog en udfordring i at få gentagen aktivering opfyldt til tiden. Den lave rettidighed for denne gruppe bevirker, at den samlede rettidighed ikke er opfyldt. Det er dog positivt, at Guldborgsund nu overholder rettidigheden for de unge under 30 år. 3 Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtageres aktivering kan - af tekniske årsager - ikke blive lige så høj som for dagpengemodtagere. Det skyldes, at kontant- og starthjælpsmodtagere, som er sygemeldte eller på barsel, ikke skifter forsørgelse og derfor ikke kan trækkes ud af opgørelserne, selvom de er fritaget for aktivering. 4 Opgørelsesmetoden er ændret fra og med januar Herefter opgøres rettidighed for aktivering af a-dagpengemodtagere således, at tilbuddet skal være påbegyndt på falddagen, ikke som tidligere blot afgivet på dagen. Denne ændring har været annonceret i foråret /17

14 Figur12: Rettidigheden for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælps-modtagere i Jobcenter Guldborgsund, januar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 87% Over 30 år; 97% I alt 92% Under 30 år; 90% Over 30 år; 88% Under 30 år; 86% I alt 90% I alt 73% Over 30 år; 50% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering Figur 13: Rettidigheden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælps-modtagere i Jobcenter Guldborgsund, januar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 92% Over 30 år; 94% I alt 94% Under 30 år; 22% Over 30 år; 50% I alt 39% Under 30 år; 54% Over 30 år; 47% I alt 48% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering For de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har Guldborgsund stadig en større udfordring med at opfylde rettidighederne for aktivering. Dette gælder alle ledige - både over og under 30 år.. Opgjort på kvartaler ses, jf. tabel 10, at rettidigheden i aktiveringsindsatsen for især de ikke-arbejdsmarkedsparate er lav. Den er stigende, men har i den viste periode svinget en del op og ned. Der er således ikke tale om en stabil trend. På dialogmødet i december 2009 understregede jobcentret, at man har fokus på at øge rettidigheden og arbejder målrettet dels med det praktiske vedr. styring og systematik, dels med medarbejdernes håndtering af opgaven. Jobcentret har iværksat forskellige initiativer, der tilsammen skal sikre opfyldelsen af rettidigheden. Beskæftigelsesregionen har fulgt udviklingen i rettidigheden i Jobcenter Guldborgsund nøje og har senest i brev af 21. januar 2010 gjort jobcentret opmærksom på, at der snarest skal være fuld rettidighed på alle målepunkter. Det er positivt, at Jobcenter Guldborgsund opfylder rettidigheden for a-dagpengemodtagere, og det er vigtigt at fastholde fokus herpå. Den kvartalsvise opgørelse viser generelt en forbedring af retti- 14/17

15 digheden for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Det er derfor vigtigt, at Jobcenter Guldborgsund arbejder på at fastholde disse fremskridt - og fortsætte den positive udvikling. Tabel 10: Resultater for rettidig indsats i Jobcenter Guldborgsund, fra 4. kvt til 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Dagpengemodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 99, ,3 98,4 96,3 Rettidigheden for første aktivering: 98,2 100,0 96,9 100,0 95,7 Rettidigheden for gentagen aktivering: 96,7 97,8 98,0 99,0 99,3 Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 83, ,1 87,4 87,9 Rettidigheden for første aktivering: 87,2 80,7 76,1 78,0 81,9 Rettidigheden for gentagen aktivering: 66,7 68,2 79,0 65,5 85,9 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 70,5 72,3 81,1 79,8 84,3 Rettidigheden for første aktivering: 71,1 66,3 60,2 48,0 58,1 Rettidigheden for gentagen aktivering: 68,8 51,1 64,4 49,9 58,7 8. Sygedagpengeindsatsen Andelen af sygedagpengemodtagere målt i forhold til arbejdsstyrken i Guldborgsund ligger på niveau med klyngens gennemsnit jf. figur 13. Figur 13: Sygefraværets relative omfang (alle sygefraværsforløb ift arbejdsstyrken) i kommunerne, klyngen og Østdanmark, januar % 6% 6,6% 6,0% 5,7% 6,1% 6,4% 5,7% 6,0% 6,3% 6,0% 6,2% 6,0% 5,9% 5% 5,1% 4,4% 4% 3% 2% 1% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg, Danmarks statistik og egne beregninger Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Antal forløb over 26 uger er steget (+16 pct.) fra jan. 09 til jan. 10. jf. tabel 11 og ligger nu på 469 sygefraværsforløb. Andelen er steget med 3,9 pct. point. På såvel andel som udvikling ligger Guld- 15/17

16 borgsund over klyngen. I samme periode har Guldborgsund stabiliseret niveauet i antal forløb over 52 uger, men har igen haft en stigning på 13 pct. i antal forløb mellem uger 5. Tabel 11: Sygefraværsforløb over 26 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb over 26 Udvikling i andel forløb over 26 over 26 uger over 26 uger uger uger (%-point) Guldborgsund kommune Klyngen Østdanmark og egne beregninger % % % 6% -3% -8% Kommunens mål: 372 sygefraværsforløb over 26 uger i december ,9 2,9 1,8 Guldborgsund har tydeligvis større udfordringer end såvel klyngen som Østdanmark med at nedbringer antal sygefraværsforløb over 26 uger, jf. figur 14. Figur 14: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 115 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 Tabel 12: Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før, januar 2010 Guldborgsund kommune Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse Personer i alt (antal) og egne beregninger Andel af alle sygefraværsforløb over 26 uger Kvinder Mænd Kvinder Mænd 50% 47% -8% 26% 1% 1% 0% 75% % 27% Udvikling i antal forløb over 26 uger 5 Kilde: Resultatoversigten for feb.2010 (jobindsats.dk). Tallene bør tages med forbehold, idet efterfølgende opdateringer kan ændre dette billede. 16/17

17 Det er stadig kvinderne, der har flest sygefraværsforløb over 26 uger. Udviklingen for kvinderne har dog været mere gunstig end for mændene jf. tabel 12. Stigningen i forløb over 26 uger er udelukkende sket blandt mændene. Tabel 13: Andel af sygefraværsforløb med delvise raskmeldinger ud af alle sygefraværsforløb eller sygefraværsforløb over 26 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, dec 09* Guldborgsund kommune Andel af alle sygefraværsforløb Andel af sygefraværsforløb over 26 uger 10% 11% Udvikling i andel af alle sygefraværsforløb Udvikling i andel af sygefraværsforløb over 26 uger Klynge 8 13% 14% -1-1 Region Sjælland 13% 14% -1 0 Østdanmark 13% 14% -1 2 og egne beregninger * For at få de mest retvisende opgørelser anvendes den 3. sidste måned til at vise andel af delvise raskmeldinger. Dette skyldes, at (pga. mange efterregistreringer på sygedagpengeområdet) opgørelser fra de seneste måneder øges væsentligt ved senrere opdateringer af sygedagpengeområdet. Jobcenter Guldborgsund bruger ikke delvise raskmeldinger i samme grad som klyngen eller region Sjælland. Samtidig har der i Guldborgsund været et større fald i brugen af delvise raskmeldinger i forløb over 26 uger. Guldborgsund kunne med fordel overveje en strategi på området. På sidste dialogmøde den 2. december 2009 nævnte jobcentret, at man ville ændre organiseringen af indsatsen samt at man igen ville øge fokus på forløb mellem 26 og 52 uger. Der er fortsat et visitationsteam, der vurderer sagerne opdelt efter henholdsvis fysiske og psykiske sygdomme og alle 26- uger-sagerne skal lægges til enten teamet eller faglederen mhp vurdering af indsats. Jobcentret nævnte desuden, at man som nyskabelse har oprettet en Sygedagpengecafé, hvor sygemeldte kan mødes og udveksle erfaringer samt få råd og vejledning. Udgangspunktet er, hvad den enkelte selv kan gøre for at blive rask. Fremadrettet bør jobcentret styrke fokus på at fastholde og udvikle de positive resultater i sygefraværsindsatsen, især i forhold til de mellemlange sygefraværsforløb (mellem 26 og 52 uger). Effekterne af ændringen i jobcentrets indsats og organisering bør kunne ses ved næste dialogmøde Effekten af indsatsen Opgørelse af effekten af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund i form af andel selvforsørgede 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse viser jf. tabel 13, at andelen er faldet for alle forsørgelsesgrupper og begge køn. Det samme er tilfældet for klyngen. Faldet i effekt er dog mindre og dermed bedre - i Guldborgsund end i klyngen på nær for kvinder i match 4 5. Faldet i effekt er generelt størst for mændene. Tabel 13: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse, Jobcenter Guldborgsund Udvikling 4.kvt kvt 2009 (%-point) 4. kvartal 2009 Guldborgsund kommune Jobcenter Guldborgsund Klyngen A-dagpenge Kontant- og Starthjælp match 1-3 Kontant- og Starthjælp match 4-5 Kilde: DREAM og egne beregninger Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd 44,7% 41,0% -10,0-10,7-10,0-14,6 24,3% 22,5% -5,5-13,9-10,1-16,0 3,7% 6,2% -1,2-5,5-2,7-2,6 17/17

18 Dato 24. marts 2010 Bilag 1. Om data i statusnotat Data i Beskæftigelsesregionens statusnotater baserer sig primært på opgørelser fra Jobindsats.dk. 6 samt egne beregninger. Herudover anvendes også særskilt data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase DREAM. Jobcenterklyngerne som det enkelte jobcenters resultater sammenlignes med i notatet, svarer til de nationale jobcentergrupperinger, som findes i Jobindsats.dk. Jobcentrets egne resultater indgår ikke ved udregning af klyngens gennemsnitlige resultater. Resultater for en klynge vil altså variere alt efter hvilket jobcenter i klyngen, som benchmarkes. Ved de forskellige resultatmålinger er det altid den samme gruppe af jobcentre, som indgår i sammenligningsklyngen uafhængigt af hvilken ydelse eller resultattype, der er tale om. Sammenligningskommuner/-jobcentre er således de samme, når der ses på kontanthjælp, som når man ser på andre ydelser som for eksempel sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Opdeling af jobcentrene i grupper er underlagt kriterier om nogenlunde ensartede rammevilkår i deres indsats på beskæftigelsesområdet i forhold til modtagere af forskellige kategorier af offentlige forsørgelsesydelser. For en uddybende indføring i principperne og beregningerne bag klyngeinddelingerne henvises til rammevilkårsanalysen De nye kommuners rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen 7 samt notatet Baggrundspapir for klyngningen af kommuner og jobcentre med samme rammevilkår /17

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledighedstal for december 2011

Ledighedstal for december 2011 Pkt. 4 Ledighedstal for december 2011 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontant-

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Ledighedstal for september 2012

Ledighedstal for september 2012 Ledighedstal for september 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere