Danmark VAR noget særligt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark VAR noget særligt!"

Transkript

1 Interview med Svend Auken om VK's første år: "Vores internationale anseelse i dag er så dårlig som nogensinde før" Danmark VAR noget særligt! Danskerne er ikke trætte af at høre om miljøet og ikke udmattede af deres globale ansvar. Da VK-regeringen brød med den etablerede konsensus i Folketinget bragte den også sig selv på tværs af danskernes holdning - og det er det politiske liv, snarere end befolkningen, der har fået svært ved de 'lange perspektiver'. havde mulighed for at interviewe Svend Auken tidligere på året og gøre status over VKs regeringstid. Han mener at miljøet bliver et vigtigt tema i den næste valgkamp - og giver i interviewet sin analyse af regeringens mangelfulde indsats på Johannesburg-topmødet, af myterne om Miljøministeriets vokseværk og af baggrunden for oprettelsen af Bjørn Lomborgs "amatørinstitut". Blandt andre af interviewets emner er arbejdsløsheden (som Auken ikke mener er et overstået problem), EU's østudvidelse og det presserende behov for en fælles EUudenrigspolitik. 1. DANMARK TABER FLYVEHØJDE 2. FOGH - IKKE MILJØETS JULEMAND 3. HYLDESTEN I SOWETO 4. FORMANDSKABET SVIGTEDE 5. FATTIGDOM OG MILJØ: TO SIDER AF SAMME SAG? 6. AMATØRINSTITUTTET 7. REGERINGEN FØLER SIG TRÆNGT PÅ MILJØOMRÅDET 8. "SÅ HAR JEG PERSONLIGT ALDRIG TILHØRT DOMMEDAGSPROFETERNE" 9. TILBAGE TIL HØJRE OG VENSTRE 10. MILJØET VIL BLIVE ET STORT TEMA I DEN NÆSTE VALGKAMP 11. MYTEN OM MILJØMINISTERIET 12. ER DANSKERNE FÆRDIGE MED AT VÆRE TOSSEGODE? 13. ANTI-MILJØPOLITIK 14. ARBEJDSLØSHEDEN VENDER TILBAGE 15. EU MÅ HAVE EN FÆLLES UDENRIGSPOLITIK af Clement Behrendt Kjersgaard, s chefredaktør 1. DANMARK TABER FLYVEHØJDE CBK: Som miljøminister har du jo oplevet at sidde i en periode hvor den internationale opmærksomhed omkring miljøpolitikken har været meget fremherskende. Er det dit indtryk at der i dag er sådan en ting som en miljøudenrigspolitik, og at DANMARK har en særlig opgave dér? AUKEN: Det er rigtigt at der har været - faktisk siden slutningen af 80erne, altså siden den store rapport om bæredygtig udvikling (den såkaldte Brundtland-rapport) kom, har været 1

2 en stor international opmærksomhed omkring miljøpolitik. og det er rigtigt at miljøministrene, fordi miljø- og naturproblemerne er grænseoverskridende, ofte globale, i deres natur, har haft et stadig - og fået et stadig - tætterecvcvd samarbejde. Og det er også rigtigt at Danmark har spillet en meget stærk rolle. og det har vi gjort fordi det danske miljøministerium - det danske miljø- og energiministerium, faktisk var et af verdens stærkest udrustede ministerier. vi var dem, der var mest aktive når det drejede sig om bistand - både til ulandene og til de tidligere kommunistiske lande i Central- og Østeuropa, mht. bæredygtig udvikling, mht. miljø. der var meget stor respekt om Danmark, fordi vi ikke bare talte om tingene men også handlede. vi fik derfor en betydelig gennemslagskraft når det drejede sig om fx internationale aftaler om klima eller kemikalier eller beskyttelse af truede dyrearter, eller at redde skovene og sådan noget. der havde Danmark en meget stærk rolle. Med til rolle var også, at vi var medlem af EU. Og det gav en - og giver en - betydelig platform for Danmark, for kan vi få vores kolleger i de andre europæiske lande med os, så er det jo pludselig verdens stærkeste økonomiske blok der taler. Så er det ikke ét - lille - land, men så er det 15 store, mellemstore og små lande, der tilsammen taler. og i fremtiden vil det ligefrem være lande, der har en fælles holdning. så svaret på dit spørgsmål er ja. Når jeg har sagt i fortiden, altså siger: "var", så er det jo fordi. den situation er jo totalt ændret. Man har splittet miljø - og energiministeriet op; stort set fjernet hele indsatsen når det drejede sig om vedvarende energi, forskning, udvikling. Man har skåret ned på de samlede bevillinger med 40% og hårdest er det gået ud over det internationale engagement, hvor man har skåret 60% af miljøbistanden, hvadenten vi taler om ulandene eller Østeuropa. Når man overhovedet har bevaret penge på miljøområdet til ulandene og til Østeuropa, så skyldes det det ganske enkle forhold at man for at opfylde sine forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen, er nødt til at reducere de danske C02-udslip. Og det agter man ikke at gøre i Danmark, der vil man helst købe sig fri i udlandet, og der bruger man så miljøbistanden. Havde det ikke været en klemme regeringen var i, så havde man også afviklet det. Og det betyder naturligvis et stort tab af international troværdighed, det betyder et stort tab af international gennemslagskraft - at man, netop når det drejer sig om miljø og bæredygtig energipolitik, har skåret kraftigst ned. Det er de områder for den nuværende regering, hvor man har skåret kraftigst - og ifølge det finanslovsforslag, der nu ligger, med de budgetoverslags der er, der skærer man yderligere kraftigt på området - idet man tager fat på en af de mest succesrige dele af dansk miljøpolitik, nemlig forskningsindsatsen, og skærer 35-40% der også. Faktisk bomber man dansk geologi-, dansk miljøforskning, dansk skov-og naturforskning, langt tilbage i tiden. Så samlet set har vi tabt flyvehøjde - både når det drejer sig om nutiden i Danmark, når det drejer sig om det internationale engagement, og når det drejer sig om forskningsindsatsen, altså det, der handler om fremtiden. 2. FOGH - IKKE MILJØETS JULEMAND CBK: Du brugte selv, ifbm. valgkampen sidste år, det udtryk at Anders Fogh Rasmussen var gået fra at være hulemand til at være julemand. Og man har talt i lang tid om at de ideologiske forskelle var udskiftet, at der var ikke forskel på højre og venstre - AUKEN: Det er ihvertfald ikke sandt. 2

3 CBK: Har I været overraskede over den høje ideologiske profil som regeringen har forfulgt? AUKEN: Altså, det med "hulemand", som jeg brugte sidste år som slogan (som jeg synes var så humoristisk!) det med "julemand" det har ihvertfald ikke været gældende på miljø området. Der har man skåret så dramatisk ned! Hundredvis af stillinger er forsvundet og man har nedtonet... det kom bag på mig. Ikke fordi jeg ikke vidste der var stærke holdningsforskelle, det har jeg altid troet der var, men jeg var overbevist om --- naivt viste det sig --- men jeg var overbevist om, at den kraftige folkelige opbakning der var, og ER, til den aktive miljøpolitiske linie, at den ville få regeringen til ikke at spare MERE på miljø -og energiområdet end på andre områder. Og jeg håbede at man ville fortsætte det samarbejde, der er så vigtigt for Danmark, mellem forskellige opfattelser når det drejer sig om miljøpolitik. Selvom der er de her ideologiske forskelle, så er der jo i BEFOLKNINGEN enighed om, at der skal føres en aktiv linie, og det GIVER altså et større rygstød internationalt, at man kan sige, at det vi fra dansk side fremfører, det hviler på et bredt politisk grundlag. Derfor synes jeg det er så ærgerligt at man har gjort det her. Jeg er heller ikke bleg for at sige, at det er et vælgerbedrag. Før - før valget, blev vi ved at spørge dem, m de havde tænkt sig at fortsætte den aktive miljøpolitik. Vi gav udtryk for frygt for, at de ville tone det her spørgsmål ned... selvom vi ikke i vores vildeste fantast havde forestillet os noget med 40 eller 60%, så var vi alligevel bekymrede og ville gerne have nogle garantier. de grønne organisationer, vi der sad i regeringen, ville gerne have garantier fra venstre og konservative og den nuværende miljøminister sagde jo i fjernsynet, at 90% af miljøpolitikken var vi enige om. Men det gik jo ikke sådan. Og idag er Danmark rutschet fra elitedivisionen i international miljø- politik til at ligge i bunden af 2.division. Og det er brandærgerligt. Det er brandærgerligt. 3. HYLDESTEN I SOWETO CBK: Et af de signaler der kom ud ifbm. Johannesburg-topmødet (som regeringen jo mere eller mindre tydeligt erklærede var det sidste topmøde af sin art i verden-) - AUKEN: Ja, det var pinligt. Danmark gjorde jo en pinlig figur i Johannesburg. I kraft af at man dels sendte Lomborg ned til at fremføre sine egne - som han gerne må have for min skyld men - noget bizarre synspunkter. Og samtidig, efter ikke at have rørt en finger for politisk at forberede Johannesburgmødet, som bare, fra Statsministerens side at tage derned og sige at 'det her, det er jo i virkeligheden spild af tid', der gjorde Danmark en pinlig figur. Og jeg er ked af - for jeg havde troet at Fogh Rasmussen ville have taget denne her opgave alvorligt CBK: Mener du pinlig som i at værdigrundlaget, at normerne er forkerte eller mener du og- AUKEN: Nej, jeg mener det er pinligt at man skaber et indtryk af at Danmark som EUformandskabsland i virkeligheden er ret ligeglad med globale miljøproblemer. Det er ikke den danske befolknings holdning. Det er heller ikke det danske folketings holdning. Men det var det indtryk --- og det er ikke engang sikkert, at det var noget, statsministeren ønskede --- men det var det indtryk man efterlod. Når man tager derned... Først sender man Lomborg afsted Lomborg har jo sagt at han havde været oppe hos Anders Fogh og cleare synspunkterne af, så det Lomborg sagde, det var jo det, Fogh mente. Og så Fogh selv kommer derned, og giver udtryk for at det i virkeligheden er pjat, den slags globale møder. 3

4 Holder en tale helt uden vision og perspektiv på konferencen, der bliver mødt med en sådan kølig afstandtagen. Og derefter tager rundt i Soweto og lader sig hylde for danske projekter, UDEN at fortælle at det lige netop er DE projekter, den nuværende regering har sparet væk. Det synes jeg er med til at skabe et pinligt indtryk af Danmark. Og det synes jeg var ærgerligt. 4. FORMANDSSKABET SVIGTEDE CBK: Det ligger måske lidt i det, du siger at regeringen også har været udygtig? Altså at regeringen måske fejlbedømmer sit eget råderum- AUKEN: Der er ingen tvivl om at den nuværende regering har de bedste embedsmænd der næsten kan findes på det her område. Folk, som har arbejdet med de her emner i mange år. Og når der alligevel kom NOGEN resultater ud - og processen holdt i live - så er det takket være de dygtige medarbejdere, der var dernede. Og, tror jeg også man retfærdigvis må sige, at miljøministeren selv ønskede at processen måtte blive holdt igang. Så det var ikke en total katastrofe. Jeg synes bare det var ærgerligt at den chance Danmark havde fået som formandskabsland i EU, og med den høje profil vi har haft i årevis, at vi så gjorde som vi gjorde. Og der må ansvaret falde tilbage på Statsministeren. CBK: Og det var en pinlig indsats? AUKEN: Næh, jeg sagde at det efterlod et pinligt indtryk af Danmark. Jeg har ikke sagt at det var en pinlig indsats, jeg har sagt at VIRKNINGEN af det var pinligt. Og det mener jeg stadigvæk. Penibelt, måske er lige så stærkt et ord. Jeg synes det er udmærket at Lomborg siger hvad han mener. Jeg synes det er udmærket at Venstre og Konservative viser deres konservative synspunkter osv., men skulle det være i Johannesburg? Der er vi jo ikke bare til stede som DANMARK, der er vi jo til stede som EU's formandskabsland. Jeg synes det var ærgerligt. 5. FATTIGDOM OG MILJØET: TO SIDER AF SAMME SAG? CBK: En af de ting som BLEV sagt... eller, en af de ting, kan man vel sige, som VKregeringen der prøvede at fremføre eller skrive under på eller hvad vi nu skal kalde det, det er jo denne her idé med at fattig- domsproblemet og miljøproblemerne hænger sammen. AUKEN: Ja. Det er vi helt enige om. CBK: Men er det ikke - fordi det har I jo sagt længe i virkeligheden - AUKEN: Ja. CBK:---ikke, det har venstrefløjen sagt 1ænge. Har I ikke dermed givet de borgerlige partier et våben? Fordi I mener jo at man skal 1øse fattigdomsproblemet og miljøproblemet samtidig, og gøre MEGET for at 1øse det-- AUKEN: Ja. 4

5 CBK: Men i det øjeblik man har lavet koblingen mellem de to ting, og der så kommer en borgerlig regering, så kan de gå ind og sige, "det er rigtigt - fattigdom og miljø hænger sammen, og præcis som i økonomien er "enhver sin egen lykkes smed" - det gælder også miljøproblemerne, og så kan væksten 1øse det hele? Altså at man ligesom har åbnet - ved at kæde de to områder sammen - har man åbnet for de borgerlige-- AUKEN: Nej, det tror jeg faktisk ikke. jeg kan godt se din pointe, men det tror jeg faktisk ikke er sagen. For de HØRER jo sammen, og derfor ville det være forkert at sige at vi kun interesserer os for miljø og ikke for fattigdom. Tværtimod tror jeg at det har været en meget NYTTIG pointe ift. udviklingslandene at sige, "Beskyttelse af den biologiske mangfoldighed er ikke bare en beskyttelse af jeres arv af naturrigdomme, det er også en beskyttelse af jeres fremtid. Beskyttelse af vandet betyder, at I har rent vand ikke bare til den generation, der lever nu men også til de kommende generationer. Og som du ved så har halvanden milliard mennesker ikke adgang til rent vand. Halvanden milliard mennesker. Og den procent, eller det antal, er desværre stigende. To milliarder mennesker har ikke adgang til elektricitet - fast adgang til elektricitet - i verden. Og der er det klart, at der kan vi komme og siger bæredygtig energiudvikling--- vi kommer og taler om vandbeskyttelse--, vi kan komme og tale om beskyttelse af naturens rigdomme, og VISE hvordan det hænger sammen med fattigdomsbekæmpelse. Og jeg synes der er, om jeg så må sige, et meget nyttigt synspunkt, der går i retning af at sige: Lad os 1ægge nogle rammer, hvor vi beskytter natur, vand osv., og samtidig give større plads til markedskræfterne eksempelvis i den globale aftale, som jeg havde håbet vi havde lavet mellem de fattige lande i syd og de rige lande i nord, der indgik som et væsentligt led at man åbnede markederne i Europa for produkterne fra de tropiske landbrug, tekstiler osv. Og igen svigtede den danske regering, fordi den havde IKKE sørget for at EU kom med et klart mandat til Johannesburg. I Johannesburg, som i Qatars Hovedstad Doha da man mødtes til verdenshandelsorganisationens møde hvor man havde møde i Oktober-november sidste år, der havde EU ikke noget klart mandat til at åbne sine markeder for de fattige udviklingslande. Og det er brandærgerligt. Havde vi haft den åbning, havde vi haft det kort, så kunne vi have sagt til udviklingslandene: til gengæld er I nødt til at påtage jer nogle forpligtelser mht. beskyttelse af naturrigdomme. Til gengæld er I nødt til at spille konstruktivt med, når det drejer sig om de globale problemer, fx klima og sådan noget i den næste fase af Kyoto-protokollen. CBK: Så man havde haft noget at handle med, med andre ord? AUKEN: Ja, så man havde lavet en regulær handel med dem - noget for noget. Men det satte man jo over styr ved at vi ikke selv bragte noget med, hverken når det drejer sig om bistand, eller når det drejer sig om markedsåbning, eller når det drejer sig om teknisk bistand. Til trods for at kloden er så rig som nogensinde, og de rige lande er så velhavende som nogensinde, så skærer vi ned, år for år, på vores støtte til de fattige lande. Så jeg synes der var god mening i at kæde miljøproblemerne og fattigdomsbekæmpelsen sammen. 6. AMATØRINSTITUTTET CBK: Du nævnte Brundtland-rapporten før, og forud for den var jo gået i virkeligheden års miljødebat, det kan man datere der til omkring 1970 og vel i grunden din - begyndelsen p din politiske karriere. Ville det være rigtigt at sige, at den reaktion som Lomborg er udtryk for, hvis han er udtryk for nogen reaktion, hvis der ligger en 5

6 folkelig basis i det han giver udtryk for, er det rigtigt at sige det kan være udtryk for en fatique eller en træthed af at høre om miljøproblemerne? AUKEN: Nej, det er klart at der er jo et marked hos de borgerlige for at sige, at "det der med miljø, det er gået for langt", og "ham Svend Auken, og alt det der, det er for overvældende". Det tror jeg der er et marked for, men jeg må nu sige, for mit eget vedkommende, at jeg tror Lomborg personligt er oprigtigt optaget af de her problemer og han er bare blevet båret frem af nogle konservative magthavere til at være nærmest et "orakel". Jeg mener at Lomborg ville have været et nyttigt led i miljødebatten, og jeg har aldrig taget afstand fra, at han skal have ret til at komme med sine synspunkter. Han ville have været et nyttigt led hvis ikke han var blevet, om jeg så må sige, talerør, for hele det det borgerlige hierarki. Men han er jo blevet nærmest sådan en kæledægge for de borgerlige aviser og de borgerlige organisationer, og en kæledægge jo især for statsministeren: Altså, prøv at forestille jer: på et tidspunkt hvor man skærer kraftigt ned på forskningen, fyrer alle de mennesker der virkelig ved noget om natur- og miljøpolitik, og så laver man sådan et amatør-institut og bevilger 10 mio. kr. Det er ikke sundt. der skulle have været en plads til Lomborg i debatten, en rigtig plads til Lomborg, vi skulle vise respekt for hinandens synspunkter, også selvom de måske er lidt bizarre. Men at skære kraftigt ned på den egentlige, faglige forskning og give pengene til Lomborg, det mener jeg virkelig er kritisabelt. CBK: Er det, når Lomborg kommer frem og får den rolle - han har jo været udsat for en massiv faglig kritik - AUKEN: Ja, jeg har aldrig set nogen, der fagligt har støttet hans synspunkter. CBK: Når han overhovedet kan få den rolle, eller det overhovedet kan være muligt for en dansk regering at lave det institut, er det så et udtryk for at miljødebatten de sidste mange år har været karakteriseret af, at eksperterne sidder med hver deres område, fordi de ER eksperter - hvis man ved noget om ozonlaget, så ved man noget om ozonlaget, hvis man ved noget om truede dyrearter, så ved man noget om det - og det er meget svært for de fagfolk, af helt naturlige årsager, fordi de er kompetente på deres specialiseringer, er det svært for dem at tale sammen, og det er svært for dem at gøre det, som Lomborg påstår han kan, nemlig at vægte tingene sammen, og sige, "nu er det værst med det herovre, nu er det værst med det her". Skulle eksperterne have været bedre til at tale sammen? AUKEN: Nej. Det Lomborg måske kan yde et konstruktivt bidrag omkring - og jeg håber selvfølgelig det bliver konstruktivt, du skal i øvrigt vide at vi har tilbudt regeringen et kompromis omkring Lomborgs institut. Det er i øvrigt første gang siden Niels Bohr at vi i Danmark har oprettet et institut til et enkeltindivid, det er jo smigrende. Vi har tilbudt at lave en 1øsning, hvorefter man tog de 10 mio kr., som er givet til Lomborgs institut, og delte det op i henholdsvis en bevilling til hans institut på 5 mio. og en 5 mio. kroners bevilling til genoprettelse af Naturrådet, som jo var en pendant til det Økonomiske Råd, og som lavede et fantastisk stykke arbejde. Så vi er ikke imod at Lomborg får lov til at præge debatten, men det han kan - han er ikke fagmand på nogetsomhelst miljø- eller klimaområde, eller energiområde - men det han kan måske yde et konstruktivt bidrag omkring, det er det der hedder miljøøkonomi. Der er det imidlertid sådan, at der er langt bedre folk end ham, altså, med bedre mener jeg: mere erfarne folk end han, bedre uddannede folk end han på det område. Bl.a. Michael Skov Andersen, som vi gjorde til forskningsprofessor, eller var med til at skabe et 6

7 forskningsprofessorat til Miljøøkonomi. indenfor Danmarks Miljøundersøgelser, når det drejer sig om Så vi er helt med på at lade miljøøkonomien - altså, det du kalder at vægte de forskellige ting, og hvad for nogle instrumenter giver mest 'miljø for pengene', for at bruge det slagord, og sådan noget. Det er vi helt med på. 7. REGERINGEN FØLER SIG TRÆNGT PÅ MILJØOMRÅDET CBK: men lad os gå tilbage til hvorfor altså hvad... du selv sagde før, at Lomborg har fået en særlig opmærksomhed i den borgerlige presse og på den borgerlige fløj. Han bliver vel set dels, altså som et pust ind mod det, som af mange borgerlige partier, borgerlige politikere, bliver opfattet som en venstrefløjs-domineret del af samfundet, ikke, med eksperter og med råd og nævn... AUKEN: Jo, men det der bare er, det der bare er problematisk for det her, det er at de synspunkter som vi har i Danmark, det er jo konsensussynspunkter over hele verden. Det er jo dét fagfolk mener. Altså, det er jo ikke noget specielt dansk venstrefløjssynspunkt, det er en faglig konsensus om at der de og de trusler, og det er nødvendigt at gøre det og det ved disse trusler, det er nødvendigt med en aktiv politik for at imødegå med de og de midler. Du kan have meget ret i at det er en udbredt forestilling, men sådan ER det jo ikke, i praksis. Og jeg tror at når regeringen tydeligvis at den føler sig meget trængt på miljøområdet og føler, at her er en af de sager de er kommet virkelig dårligt fra, så er det fordi de kan se at det her ikke bare var noget jeg havde fundet på. Eller noget nogle få fanatikere i Danmarks- CBK: Tror du at regeringen har den opfattelse? Føler de at--- AUKEN: Ja, det tror jeg. Jeg tror de føler at det var en fejltagelse at lave polarisering og så voldsomme nedskæringer på det her område. Jeg tror virkelig de føler det. Det tror jeg, det håber jeg. Jeg er altid parat til at tro det bedste om mine medmennesker. 8. "SÅ HAR JEG PERSONLIGT ALDRIG TILHØRT DOMMEDAGSPROFETERNE" CBK: Lad os tale lidt om, igen, altså lige for at vende tilbage til den anden ting med Lomborg, hvor man kan spørge om det er rigtigt han er udtryk for at opsuge en eller anden følelse hos mennesker, som måske er din generation og yngre, som har læst aviser i flere årtier, hvor man med mellemrum har sagt "nu går det galt!", "om 7 år sådan-og-sådan, om 5 år sådan-og-sådan, om 9 år sådan-og-sådan". Er der en tendens til at folk er bedst til at fokusere på de umiddelbare problemer, de har, i deres hverdag, og ting som de ikke kan forholde sig til (eller som højst betyder en lille oversvømmelse et eller andet sted eller en temperaturstigning på langt sigt) er ting som på en eller måde glider ud af deres opmærksomhedsfelt, og når så Lomborg kommer frem og siger, "I har grund til at have bedre samvittighed", så griber man det? AUKEN: Jo, det kan godt være der er sådan en eller anden, en eller anden sammenhæng. Jeg synes nu gennemgående folk er rimeligt gode til at fokusere også på de store, på de store linier, på de store problemer. Jeg synes snarere det er at det politiske liv der har 7

8 svært ved at tænke langsigtet. Så jeg synes lige så meget det er en kritik, man kan rette indad som det er noget, man kan rette mod befolkningen. Der er meget stor interesse når man taler om de globale problemer. Jeg har fx oplevet at min indsats for at redde Kyotoprotokollen og sådan noget har nydt betydelig interesse ude omkring i befolkningen. Det er da klart at vi er allesammen i en eller anden forstand mest optaget af de nære ting, det, der skal ske imorgen eller skal ske indenfor det nærmeste år - eller det der sker lige netop med min familie og mig eller min virksomhed og mig. Men folk er parat til at tænke langsigtet og jeg tror bestemt at Lomborg også er parat til at tænke langsigtet. Jeg synes i det hele taget- det er meningsfyldt at have en samtale med ham. Så har jeg personligt aldrig tilhørt dommedagsprofeterne. Men jeg har altid ment at man skulle tage advarslerne alvorligt og gøre noget ved det. og rent faktisk har det jo vist sig, at hver gang vi i miljøpolitikken har gjort noget, så har det hjulpet. Tag bare i Danmark - vi har forbudt alle de grundvandstruende pesticider, vi har bremset udledningen til havmiljøet sådan at man kan bade overalt i Danmark, og sådan at naturens sårbarhed overfor vejrudsving uanset det frygtelige vi oplever lige i øjeblikket med iltsvind - at den sårbarhed er blevet betydeligt nedsat. Vi har set hvor meget skov, der er blevet rejst, vi har fået mange flere reguleringer, som har betydet mindre forurening fra trafik og fra energisektoren osv. Alle de steder hvor vi gør noget der har det hjulpet. Og derfor er luftkvaliteten, vandkvaliteten osv. langt bedre idag end den fx var for 20 år siden. Og der, hvis man endelig skulle sige lidt kritisk til Lomborg: der er han ikke fair, synes jeg, når han bruger den forbedring, der faktisk er sket, til at kritisere miljøpolitikken og sige, "jamen, det er jo slet ikke gået så galt som man sagde det ville gå". Der forbiser han det faktum, at ÅRSAGEN til at det ikke er gået så galt, det var, at der VAR nogle behjertede mennesker, der gjorde opmærksom på risikoen - og som fik sat en politisk proces igang, hvorefter man fik TAGET de nødvendige beslutninger. Og det er nu, de gode effekter af de beslutninger, vi ser. Så i virkeligheden er den positive udvikling, der har været, ikke et argument IMOD en aktiv miljøpolitik, det er tværtimod et glimrende argument for, at man skal GØRE sådan noget, for det VIRKER rent faktisk i praksis hvis man gør noget. 9. TILBAGE TIL HØJRE OG VENSTRE CBK: Lad os lige prøve her til sidst at vende tilbage til spørgsmålet om fattigdom, eller, social udjævning som jo altså i Johannesburg blev kædet sammen, som I selv i mange år har talt om hænger sammen med det her område også, og som jo deler ihvertfald en række af perspektiverne med miljøpolitikken: globalt ansvar osv. Er det vi oplever i Europa i de her år, er det en større grad af politisk polarisering mellem højre og venstre end der fx var i 80erne? I 80erne troede man jo, at det var den helt store polarisering, men kommer, den først nu? AUKEN: Altså jeg tror der ER en klar forskel mellem højre og venstre. Jeg synes den er mere tydelig idag end den har været 1ænge. Det har nogle andre udtryk og der kan heldigvis være ting, der går på kryds og tværs, for ellers ville det jo være for kedeligt, hvis det hele var sådan noget man kunne dele op i kasser, og mange mennesker føler ligesom at de er venstreorienterede på nogle områder og så er de mere højreorienterede på andre områder. Det synes jeg faktisk er meget menneskeligt, men at der er en tydelig meningsforskel, eller tydelige holdningsforskelle mellem den nuværende regering og så fx oppositionen, det er der jo ikke den sarteste tvivl om at der er, det kan enhver jo overtyde sig OM. 8

9 Dem der lægger afgørende vægt på penge og marked, og kortsigtethed og bundlinier og nedskæringer og udliciteringer - på den ene side, og så os andre på den anden side, med de mere langsigtede synspunkter og dette med "at markedet er en god tjener, men lad os for guds skyld aldrig gøre det til vores herre." Og vi har brug for et stærkt samfund til at sikre at markedsøkonomien kommer til at fungere rigtigt osv. Den polarisering bliver tydeligere og tydeligere. Og på miljøområdet er den helt klar: noget af det første den nuværende regering gjorde, udover at skære kraftigt ned på miljø - og energipolitikken, det var at svække hele vores bæredygtighedsstrategi i Danmark. Hver gang der var noget konkret i den strategi, så blev de konkrete mål pillet ud. Man brugte ellers ordret det jeg havde skrevet i sin tid, men så pillede man det andet ud. 10. MILJØET VIL BLIVE ET STORT TEMA I DEN NÆSTE VALGKAMP Hvordan ser så fremtiden ud? Og det synes jeg næsten er det mest opmærksomhedskrævende. Det er, at det gode ved den nedskæring vi har været ude for, det har været at den vil mobilisere opinionen. Miljø vil blive et stort tema i den næste valgkamp. Forsyndelserne, forsømmelserne, nedprioriteringen. Magten, der overlades til en eller anden uskøn blanding af svinebaroner og dansk industri og Bjørn Lomborg, den alliance bryder befolkningen sig ikke om. De bryder sig heller ikke om det her med at Danmark nu nærmest underordner sig USA i den internationale miljøpolitik. Så jeg tror vi får en virkelig diskussion og i den diskussion vil der så også blive plads til at diskutere, hvad GØR vi så, rent faktisk? Og der har vi jo, fra Socialdemokratiets side, selvom vi jo egentlig synes vi har gjort det godt i de ni år vi sad i regering, kommet med en række konkrete initiativer. Vi er kommet med en samlet naturreform. Vi er kommet med et stort program om miljø og sundhed. Vi kommer med en strategi omkring forskning og miljø. Vi tager en lang række initiativer og vi samler de grønne organisationer, vi samler bredt oppositionen i Folketinget osv. 11. MYTEN OM MILJØMINISTERIET CBK: Har I været for dårlige til, i regeringsperioden, at få "indspundet" de borgerlige - altså, når de kan gå så hårdt til værks som de gjorde, hele det første halve år af deres regeringstid var jo råd-og nævn og nedskæringerne der; der blev skåret på en lang række områder under Miljøministeriet, der også var vokset under dig-- AUKEN: Nej, det voksede faktisk ikke Altså, det interessante ved Miljøministeriet er, at der en myte om at vi fik tilført bare ubegrænset med penge og ressourcer. Der var de samme penge og det samme personale da jeg rejste som da jeg kom. Det eneste sted vi udvidede, det var på den internationale indsats, der kom der selvfølgelig lidt flere folk. og der kom der nogle flere penge. Fordi det blev stærkt opprioriteret. Og så i øvrigt stod på Miljøministeriets budget - men det kunne lige så godt have stået på alle mulige andre budgetter) - der stod beløbet, der bliver ført tilbage til landbruget - eller til erhvervslivet fra C02-afgiften. Det kunne lige så godt have stået alle mulige (andre steder, under Finansministeriet fx). Så hvis man ser væk fra de to forhold, som ikke har noget at gøre med - om man så må sige - ministeriets størrelse, så voksede Miljø- ministeriet faktisk ikke i min tid. Det der skete i min tid det var, at vi fik meget mere for pengene. Så i folks bevidsthed fremstod det som om at det blev stærkere og større, og større og større, men rent faktisk så var organisationen jo meget moderne, med en meget flad struktur, meget høj grad af motivation, folk der selv fik 9

10 lov at gøre tingene, total åbenhed om alle beslutninger. Det var virkelig det 21. århundrede som var omsat i Miljøministeriet. Og det vil sige: vi fik meget mere valuta for vores personaleressourcer end man fik andre steder. 12. ER DANSKERNE FÆRDIGE MED AT VÆRE TOSSEGODE? CBK: Hvis man ser Danmark udefra, hvis man sidder i USA og ser på Danmark, i England og ser på Danmark, og ser på det den borgerlige regering har gjort det sidste år, ikke, flygtninge/indvandrerlinien, miljøpolitikken, nedlæggelsen af råd og nævn, en række af de her områder, så vil man sige - AUKEN: Ulandshjælp og sådan noget. CBK: "Nu er danskerne færdige med at være tossegode." Ikke? "Nu har de mistet tålmodigheden. Nu er de trætte af at være verdens Jesper Fårekylling. Nu får de en normal politik." AUKEN: Jo, det tror jeg er rigtigt. Det er ovenikøbet sandt at nu går vi fra at være nogen, der tør - nogen, der tør også gå lidt FORAN de andre, være pionerer, også tør bevilge penge og ikke bare snakke om det. Alle holder jo de her fine taler om at nu skal man hjælpe de fattige, nu skal man gøre noget for miljøet, nu skal man gøre noget for naturen, men når det kommer til stykket så gør man ingenting. Der var Danmark jo noget særligt: Vi GAV penge til de fattige lande. Når vi sagde "1%" så blev det 1%! Når vi sagde vi ville: give ½% yderligere til freds- og stabilitets- og navnlig miljø-arbejdet efter Rio, s blev det ½%. Altså - vi var der! Hver gang vi lovede noget, så opfyldte vi det. Og det var selvfølgelig vanskeligt for alle de traditionelle politikere der bare snakker, men for hvem der aldrig kommer til at ske noget. Nu er det rigtigt, som du siger, nu er vi tilbage i folden igen. Vi snakker, men vi gør ingenting. Tværtimod - vi skærer ned: Vi lader os hylde ude i Soweto, i Johannesburg, med en sværm af fotografer efter os, men så snart blitzlamperne er slukket, så går vi hen og drejer hanen om på bevillingerne til netop de projekter, vi har ladet os hylde foran. Det er politik som man kender det i USA og England og andre steder. Men desværre, mener jeg, at det er et tab af identitet - for Danmark KAN gøre en forskel! Til trods for at vi er et lillebitte land, så KAN vi kan gøre en forskel hvis vi vil. Vi KAN betyde en ændring hvis vi vil. Vi KAN sætte en dagsorden. Hvis vi vil. Men det er klart, når vi skærer ned på alle de områder, vi hidtil har profileret os på, så gør det stærkt ned af bakke med vores internationale anseeelse. Og vores internationale anseelse idag er så dårlig som nogensinde før. Hvis man lige akkurat ser bort fra George W.Bush's Hvide Hus, dér er vores anseelse steget. Det tror jeg man må indrømme. 13. ANTI-MILJØPOLITIK CBK: Til allersidst, du sagde før at miljøpolitikken bliver et stort omdrejningspunkt i den næste valgkamp-- AUKEN: Ja, det tror jeg. Fordi det handler om fremtid. Det handler om vores børn, vores børnebørn, og det er noget den danske befolkning forstår. Når vi ikke har diskuteret det tidligere, så tror jeg det hang lidt sammen med at folk egentlig følte det gik meget godt, og der skulle ikke gøres mere - altså, 'det var i gode hænder'. Ja, det kan godt være jeg er naiv 10

11 men jeg tror at mange mennesker var af den opfattelse. Altså, der kunne være lidt uenighed - skulle vi have engangsemballage til ø1 og drikkevarer, skulle vi ikke have engangsemballage og sådan noget - men det var jo krusninger på overfladen. Under overfladen var alle enige om at vi skulle virkelig gøre noget for miljøet i Danmark og vi skulle være forrest. Og det tror jeg alle - eller, de fleste - var indforstået med. Så fik vi en borgerlig regering, så fik vi en anti-miljøpolitik i stedet for en miljøpolitik, så fik vi - i stedet for initiativer: nedskæringer. Så i stedet for at ansætte nogle dygtige og gode folk, så afskedigede man både dem man havde ansat og dem man brugte som rådgivere, og ansatte dilettanter i stedet for. Det tror jeg bliver en stor sag. Og læg mærke til, under åbningsdebatten, et af de punkter der blev voldsomst kritiseret i statsministerens åbningstale, det var at han var den første statsminister i 25 år som ikke ofrede een linie på miljøet. Ikke een linie i en tale, der varede næsten en time ofrede han på miljøet. Ikke en linie. Det er, som jeg sagde før, det er pinligt. Dansk miljøpolitik idag - det er pinligt hvad der er sket. Og derfor tror jeg det kommer i omdrejninger til næste gang. Det tror jeg. 14. ARBEJDSLØSHEDEN VENDER TILBAGE CBK: Og man kan vinde et valg på miljøpolitikken? AUKEN: Nej, nej-nej-nej-nej. Men det vil være en del af det, altså, et kommende valg vil blive vundet på, tror jeg: fakta og visioner. Fakta, mht. hvordan er det gået? det 1øfte man gav ved valget her i 2001, det var jo et 1øfte om at man kunne få mere for færre penge. Få bedre sygehuse, bedre omsorg for de ældre, bedre skoler, bedre uddannelse, bedre muligheder i det hele taget i vores samfund, samtidig med man havde skattestop, lettelser til folk med erhvervsindkomster og sådan noget. Altså skattelettelser, skattestop på den ene side, forbedret service på den anden side uden at gik ud over velfærdssamfundet i øvrigt. Og det nummer vil jo blive afsløret. Ikke fordi oppositionen er genial, ikke fordi vi kan fange statsministeren -at fange statsministeren det kræver virkelig stor ekvilibrisme, for han er en meget meget dygtig politiker, i de dér taljongleringsøvelser som er sådan en dansk politiks foretrukne idræt. Nej, han bliver fanget af, at mennesker ude omkring oplever, at det passer ikke. Sygehusene er ikke blevet bedre. Ældreforsorgen er ikke blevet bedre. Der BLIVER skåret ned i uddannelser, de unges uddannelsesmuligheder er blevet ringere, ikke blevet forbedret. Og det vil sige at afstanden mellem hvad man sagde der ville ske og det, der faktisk er sket, vil vokse og vokse. Og samtidig er jeg jo alvorligt bekymret for, at analysen af dansk økonomi - med at der er arbejdskraftsmangel, der vil være vores største problem i fremtiden, den tror jeg ikke er holdbar. Jeg tror at vi er inde i en situation med tendens til stigende arbejdsløshed. Og det har den nuværende regering ikke det sarteste svar på. De har intet svar på arbejdsløsheden. Og der vil mange mennesker alligevel tænke tilbage på at arbejdsløsheden steg og steg under Schlüter, og den faldt dramatisk under Nyrup-Jelved- Lykketoft, helt fra til Og der tror jeg virkelig disse fakta vil afgøre -- plus visionerne. Der kommer jo alle de konkrete ting, vi har lagt frem, som jo er realistiske, jordbundne forslag. Det tror jeg på. 15. EU MÅ HAVE EN FÆLLES UDENRIGSPOLITIK 11

12 CBK: Hvordan kan det være at en VK-regering som ser så meget på bundlinien og de der ting, du talte om før, prioriterer EU-østudvidelsen så højt eller - taler så meget om den? AUKEN: Det tror jeg de gør fordi de mener det, og der er jeg helt enig med dem. det ville være tosset at forspilde en historisk chance for at få samlet Europa. Jeg har bebrejdet dem et aspekt - men jeg er 100% enig med linien - men jeg har bebrejdet dem et aspekt af det, jeg synes at man, for at få den sejr hevet i land, der har man været tilbøjelig til ikke at tage de nødvendige forholdsregler på de problemer vi ved vil komme. Jeg er overbevist om at der vil komme tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet. Jeg er overbevist om at vi med hensyn til økonomisk kriminalitet osv. vil se nogle alvorlige udfordringer ved udvidelsen. Plus, vi ved at der er vanskeligheder i EU omkring landbrugsordningerne på sigt, strukturfondene på sigt, beslutningsprocesserne i EU. Der er en række alvorlige problemer man har skubbet ind under gulvtæppet. Men når det er sagt, så er jeg 100% enig med dem i den linie. Altså - vi ville virkelig få fældet en hård dom over os hvis ikke vi nu sørgede for at udvidelsen kom på plads. CBK: Der er ingen risiko for at Østeuropa kommer til at tage s meget opmærksomhed at man glemmer Afrika og glemmer den tredje verden? AUKEN: Jo! Der er flere risici af den art og det er godt du nævner det. For det første er der den risiko at det gør Europa endnu mere indadvendt, end vi er tilbøjelige til at være i forvejen. Så er der resten af verden, som du nævner - Afrika, Latin-Amerika, Asien, De Forenede stater - modspillet til dem, men der er måske i vores nærområde - ikke mindst de problemer, der er i det tidligere Sovjetunionen, Central-Asien, Rusland osv., Mellemøsten, Nordafrika, alle de der nærområde-problemer, hvor Europa efter min mening burde spille en langt stærkere, mere central fordi det netop er vores nærområde. Og der kan være en risiko for at vi - fordi vi er så optaget af os selv, for at få det her udvidelsesværk til at lykkes, at vi nedprioriterer... Men jeg mener, jo mere vi snakker om det, jo mere vi er opmærksomme på det, jo større er selvfølgelig udsigten til at det lykkes. Så er der en ting som vi er nødt til her ifbm. konventet, og det er: langt mere konsekvent at gå over til at have en fælles udenrigspolitik I Europa. Vi er nødt til at have en fælles udenrigspolitik i Europa. Altså, det dér pinlige med (nu har jeg brugt det ord igen) at USA bare kan spille os ud mod hinanden, det må høre op. 12

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere