OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...14 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse...19 Personer i aktivering...23 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og personer i aktivering. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Hjørring Kommune. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Hjørring Kommune: I september 2011 modtog i alt personer, svarende til 19,1% af befolkningen i Hjørring Kommune, en forsørgelsesydelse. Til sammenligning var andelen 18,3% i Nordjylland. I Hjørring Kommune er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 1% på et år, hvilket svarer til udvikling i Nordjylland. Faldet i Hjørring sker på baggrund af et fald i antallet af modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp match 3 og sygedagpenge. I samme periode er der dog sket en stigning i modtagere af kontanthjælp match 1 og 2, revalidering, forrevalidering og fleksjob. 3

4 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Hjørring Fuldtids personer sep-10 sep-11 Udvikling Nordjylland Pct. af Fuldtidspersoner Pct. af Fuldtids- Pct. af befolkning befolkning personer befolkning (16-66 år) (16-66 år) Pct. (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge , ,9-4,8% 3,4-7,8% Kontanthjælp i alt 980 2, ,5 9,4% 2,8 6,8% Kontanthjælp match , ,6 21,2% 0,6 1,7% Kontanthjælp match , ,7 57,5% 1,4 5,1% Kontanthjælp match ,7 86 0,2-71,3% 0,8 17,5% Starthjælp 31 0,1 30 0,1-3,2% 0,1 6,9% Introduktionsydelse 34 0,1 37 0,1 8,8% 0,2 10,7% Revalidering 149 0, ,4 14,8% 0,4-13,1% Forrevalidering 51 0,1 55 0,1 7,8% 0,1-3,5% Sygedagpenge , ,4-14,2% 2,3-6,2% Ledighedsydelse 275 0, ,6 0,0% 0,5 10,1% Fleksjob 817 1, ,0 4,9% 1,7 1,9% Førtidspension , ,0 0,4% 6,8 0,7% I alt , ,1-1,0% 18,3-1,0% Uden førtidspension ,8% 11,5 1,6% Efterløn , ,0-5,9% 3,8-8,4% Tabellen viser: I september 2011 modtog i alt personer, svarende til 19,1% af befolkningen i Hjørring Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,3 % af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Hjørring er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 1% på et år svarende til udviklingen i Nordjylland. Faldet i Hjørring sker primært på baggrund af et fald i modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp match 3 og sygedagpenge. I samme periode er der sket et en stigning i modtagere af kontanthjælp match 1 og 2, revalidering, forrevalidering og fleksjob. Udviklingen i Hjørring adskiller sig fra udviklingen i Nordjylland ved at have en procentvis stor stigning i modtagere af revalidering og forrevalidering. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Hjørring Kommunes resultater vedrørende mål 1: I september 2011 var der personer i arbejdskraftreserven i Hjørring. Arbejdskraftreserven er faldet med 1% fra september 2010 til september I samme periode har der været et fald i Nordjylland på 6%. 65% af de ledighedsberørte i målgruppen i Hjørring var i september 2011 berørt af 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Der er sket et fald i antallet af A-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på 5% i perioden september 2010 til september For kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er der sket en stigning i antallet på 46% i perioden september 2010 til september Arbejdskraftreserven består af jobklare dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. September September Hjørring Antal Sep 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Kilde: w w w.jobindsats.dk Hjørring Mål BP Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2011 fremgår, at målet er, at arbejdskraftreserven i december 2011 skal begrænses til personer. I september 2011 var der personer i arbejdskraftreserven. Fra september 2010 til og med marts 2011 er der samlet set sket en stigning i antallet af personer i arbejdskraftreserven, hvorefter der i perioden fra april 2011 til september 2011 samlet set er sket et fald. Samlet set er det sket et fald i antallet af personer arbejdskraftreserven fra personer i september 2010 til personer i september

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September % 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% Kilde: 0% Hjørring Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs I alt 65% 72% 66% 75% 65% 69% 68% 68% 70% 65% 67% 68% A-dagpenge 66% 73% 66% 75% 66% 70% 68% 69% 71% 66% 67% 69% Kontant- og starthjælp 61% 65% 66% 74% 58% 64% 63% 61% 67% 62% 63% 67% Mariagerfjord Odsherred Sønderborg NJ DK Figuren viser: 65 % af de ledighedsberørte i målgruppen i Hjørring var i september 2011 berørt af 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger under niveauet for Nordjylland og landet som helhed. I klyngen varierer andelen fra 65% i Hjørring, Sønderborg og Rebild til 75% i Odsherred. 66% af de ledighedsberørte A-dagpengemodtagere er i arbejdskraftreserven, hvilket ligger under andelen i Nordjylland og på landsplan. I klyngen varierer andelen af ledighedsberørte i arbejdskraftreserven for A-dagpengemodtagere mellem 66% i Hjørring, Rebild, Mariagerfjord og Sønderborg til 75% i Odsherred. 61% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere er i arbejdskraftreserven, hvilket er under niveauet for Nordjylland og på landsplan. Her varierer andelen i klyngen mellem 58% i Rebild til 74% i Odsherred. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September September % 80% 60% Procent 40% 20% 0% Kilde: w w w.jobindsats.dk -20% Hjørring Ikast- Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs I alt -1% -3% -22% -2% -18% 3% -13% -5% -8% -14% -6% -3% A-dagpenge -5% -4% -24% -5% -20% 0% -13% -7% -9% -17% -7% -3% Kontant- og starthjælp 46% 1% -10% 8% 7% 26% -15% 9% -2% -1% 1% -5% NJ DK Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på personer. September 2010 september 2011 Hjørring Mariagerfjord Sønderborg Ikast- Brande Mariagerfjord Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Figuren og tabellen viser: Arbejdskraftreserven i Hjørring er faldet med 1% i perioden september 2010 til september 2011, hvilket svarer til i alt 9 personer. I samme periode er der sket et fald på 6% i Nordjylland. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald på 22% i Mariagerfjord til en stigning på 3% i Silkeborg. I Hjørring er der sket et fald i antallet af A-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på 5%, svarende til 66 personer. I samme periode har der været et fald på 7% i Nordjylland. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra et fald på 24% i Mariagerfjord til uændret niveau i Silkeborg. Udviklingen i antal kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i Hjørring viser en stigning på 46%, svarende til 57 personer. I Nordjylland har der været en stigning på 1 % og på landsplan har der været et fald på 5%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra et fald på 15% i Skive til en stigning på 46% i Hjørring. NJ DK 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse 2 Mål 2: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Sammenfatning af analysen af Hjørring Kommunes resultater vedrørende mål 2: Hjørring Kommune havde i september 2011 i alt fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse har i perioden september 2010 til september 2011 været stigende fra til fuldtidspersoner i Hjørring. Tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse er i perioden september 2010 til september 2011 steget med 9%. Tilgangen til førtidspension i Hjørring er i perioden fra september 2010 til september 2011 steget med 8%, hvilket svarer til udviklingen i Nordjylland. På landsplan har der været et fald i tilgangen til både fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension. 2 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 9

10 1: Permanente ydelser Bestand Mål 2: Udvikling i fuldtidspersoner på permanente ydelser (bestand). September September 2011 Hjørring Antal. OBS: skalaen starter ikke ved Sep 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Hjørring Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren og tabellen viser: Af Beskæftigelsesplan 2011 fremgår, at antallet af personer på permanente offentlige ydelser skal begrænses til fuldtidspersoner i december Hjørring havde i september 2011 i alt fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af personer på de permanente offentlige ydelser i perioden september 2010 til september 2011 har samlet set været stigende fra fuldtidspersoner til fuldtidspersoner. Dog er der sket et fald i antallet i perioden juli 2011 til september

11 2: Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestand på permanente ydelser September September % 7% 6% 5% 4% Procent 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Hjørring Ikast- Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Ydelsesgrupper i alt 1% 0% 3% -1% 2% 1% -1% 3% 5% 1% 1% 0% Fleksjob og ledighedsydelse 3% 0% 6% 0% 5% -1% 0% 5% 7% 0% 4% 3% Førtidspension 0% 0% 2% -2% 1% 2% -1% 3% 4% 1% 1% 0% NJ DK Kilde: w w w.jobindsats.dk Udviklingen i antal personer på permanente offentlige ydelser. September 2010 til september 2011 Hjørring Mariagerfjord Sønderborg Ikast- Brande Mariagerfjord Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Ydelsesgrupper i alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Jobindsats Figuren og tabellen viser: I Hjørring steg antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse med 1%, svarende til 48 personer. I Nordjylland var stigningen ligeledes på 1% og på landsplan var antallet uændret. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra et fald på 1% i Odsherred og Skive til en stigning på 5% i Syddjurs Kommune. Opgjort på ydelse ses det, at udviklingen i Hjørring primært skyldes en stigning i antal personer i fleksjob og ledighedsydelse. Hjørring har her oplevet en stigning på 3% svarende til 37 personer. I Nordjylland var stigningen på 4%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra et fald på 1% i Silkeborg til en stigning på 7% i Syddjurs Kommune. Udviklingen i antallet af personer på førtidspension viser i den procentvise opgørelse at antallet er uændret, hvorimod udviklingen i antal personer angiver en udvikling på 11 personer. Årsagen til, at dette ikke giver udslag i den procentvise opgørelse, skyldes, at andelen på 11 personer er meget lille set i relation til det samlede antal, som i september 2011 udgjorde fuldtidspersoner. I Nordjylland har der været en stigning på 1%. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald på 2% i Odsherred til en stigning på 4% i Syddjurs Kommune. NJ DK 11

12 3: Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse 3 Udvikling i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger det seneste år. September September Hjørring Antal Sep 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren og tabellen viser: Udviklingen i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse i Hjørring viser samlet set en stigning fra september 2010 til september 2011, fra 102 personer til 111 personer. Udviklingen i tilgangen til førtidspension i Hjørring viser samlet set en stigning i perioden september 2010 til september 2011, fra 168 personer til 182 personer. 3 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. maj Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 12

13 4: Udviklingen i tilgangen til permanent offentlig forsørgelse 4 Udviklingen i tilgangen til permanente ydelser. September September % 50% 40% 30% 20% Procent 10% 0% Kilde: -10% -20% -30% -40% Hjørring Ikast- Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Ydelsesgrupper i alt 9% -26% 4% 17% -1% -11% -17% 28% -2% -12% 3% -8% Fleksjob og ledighedsydelse 9% -29% -11% -21% 25% -23% -16% 9% 6% -23% -6% -9% Førtidspension 8% -24% 20% 46% -19% -3% -18% 49% -9% -6% 8% -8% NJ DK Udviklingen opgjort på antal personer. Juni Juni 2011 Hjørring Mariagerfjord Sønderborg Ikast- Brande Mariagerfjord Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Ydelsesgrupper i alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Jobindsats.dk Figuren og tabellen viser: I Hjørring har der det seneste år været en stigning på 9%, svarende til 23 personer i tilgangen til permanente offentlige ydelser. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra et fald på 26% i Ikast-Brande til en stigning på 28% i Struer. I Nordjylland er der sket en stigning i tilgangen på 3%. Hjørring har haft en stigning i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 9%, svarende til 9 personer. I samme periode har der været et fald i Nordjylland på 6%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra et fald på 29% i Ikast-Brande til en stigning på 25% i Rebild. Vedrørende førtidspension så har Hjørring oplevet en stigning på 8%, svarende til 14 personer. I samme periode er tilgangen til førtidspension i Nordjylland steget med 8%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 49% i Struer til et fald på 24% i Ikast- Brande. NJ DK 4 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. juni Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Sammenfatning af analysen af Hjørring Kommunes resultater vedrørende mål 3. I september 2011 var der unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Hjørring Kommune, Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er i perioden september 2010 til september 2011 faldet med 0,1%. I september 2011 var der 535 jobklare (match 1) unge under 30 år, 448 indsatsklare unge (match 2) under 30 år og 45 unge under 30 år som vurderes midlertidige passive. Antallet af A-dagpengemodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år er faldet med 7,4 % i perioden september 2010 til september I samme periode er antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år samlet set steget med 11,7%. 14

15 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. September September Hjørring Antal Sep 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Hjørring Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2011 fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til fuldtidsbruttoledige i december I september 2011 var der fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Hjørring. Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Hjørring er samlet set faldet med 1 fuldtidsperson i perioden september 2010 til september 2011 fra til fuldtidsbruttoledige. 15

16 2: Unge og deres arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på forsørgelsesydelser mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Hjørring Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Sep 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Aug 2011 Sep 2011 Figuren viser: I september 2011 var der 535 (fuldtidsbruttopersoner) unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Hjørring, der vurderes umiddelbart jobklare. 448 unge under 30 år vurderes at have problemer ud over ledighed men kan deltage i et beskæftigelsesrettet aktiveringstilbud ( indsatsklare) og 45 unge under 30 år vurderes midlertidige passive og kan dermed ikke deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud. Antallet af jobklare unge (match 1) under 30 år er faldet fra 750 i februar 2011 til 535 i september Samlet set er der sket et lille fald fra september 2010 til september Antallet af indsatsklare unge (match 2) under 30 år er steget fra 342 fuldtidsbruttopersoner i september 2011 til 448 fuldtidsbruttopersoner i september Antallet af midlertidige passive (match 3) unge under 30 år er faldet fra 145 til 45 fuldtidsbruttopersoner i perioden september 2010 til september

17 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser Hjørring sep-10 sep-11 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Fuldtidspersoner Pct. Hele landet Fuldtidspersoner Pct. A-dagpenge ,4% -4,1% -1,6% Kontanthjælp ,7% 9,9% 5,9% Heraf match ,4% 0,8% -4,3% Heraf match ,0% 22,9% 12,7% Heraf match ,6% -1,3% 12,9% Starthjælp ,0% -19,1% -2,8% Revalidering ,5% -27,1% -15,8% Forrevalidering ,1% -11,8% -12,3% Introduktionsydelse ,8% 10,9% 20,4% Sygedagpenge ,6% -12,6% -14,6% Fleksjob ,6% -1,9% -7,0% Ledighedsydelse 9 9 0,0% 13,5% 12,1% Førtidspension ,3% 8,2% 4,7% I alt ,1% 0,8% 0,6% Kilde: Tabellen viser: Der er i perioden september 2010 til september 2011 sket et fald på 0,1% i antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser i Hjørring. En stor del af de unge på offentlige forsørgelsesydelser modtager kontanthjælp og A- dagpenge. Antallet af A-dagpengemodtagere under 30 år er faldet med 7,4% i perioden september 2010 til september I samme periode er antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år samlet set steget med 11,7%. Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere fordeler sig med 25,4% for match 1 og 55% for match 2, mens der samtidig er sket et fald for match 3 på 77,6%. Samtidig er der sket et fald i revalidering på 24,5 % samt et fald på modtagere af sygedagpenge på 16,6%. Yderligere er der sket en stigning i førtidspension på 8,3%. 17

18 4: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. September September % 4% 2% Procent 0% -2% -4% -6% Hjørring Udvikling 0% 5% 1% -5% 1% 5% -4% 5% -2% -3% 1% 1% Kilde: w w w.jobindsats.dk Ikast- Brande Mariagerfjor d Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg NJ DK Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år, opgjort på antal personer. September 2010 september 2011 Hjørring Ikast-BrandMariagerfjoOdsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg NJ DK Udvikling Kilde: Jobindsats.dk Figuren og tabellen viser: Fra september 2010 til september 2011 er antallet af fuldtidsledige under 30 år på offentlig forsørgelse uændret i Hjørring, svarende til et fald på 1 person. I Nordjylland har der i samme periode været en stigning på 1%, svarende til 92 personer. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 5% i Struer, Silkeborg og Ikast- Brande til et fald på 5% i Odsherred. 18

19 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Mål 4: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af Hjørring Kommunes resultater vedrørende mål 4. I september 2011 var der 459 personer med ikke-vestlig baggrund i Hjørring som modtog en offentlig ydelse. Der er sket en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser på 3,4% i perioden september 2010 til september I Nordjylland er der sket en stigning på 2%. Der har i Hjørring været et fald i antallet af ledige på A-dagpenge og kontanthjælp match 3). Hjørring har oplevet en stigning i modtagere af førtidspension på 14,6% i perioden september 2010 til september

20 1. Ikke-vestlige indvandrere og målet 550 Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser. September September Hjørring Antal Hjørring Mål BP Kilde: Sep 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2011 fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 470 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december I september 2011var der 459 personer med ikke-vestlig baggrund i Hjørring, som modtog en offentlig ydelse. Antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse er samlet set steget fra 444 fuldtidspersoner i september 2010 til 459 fuldtidspersoner i september

21 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - Hjørring sep-10 sep-11 Udvikling Nordjylland Hele landet Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Fuldtidspersoner Pct. Fuldtidspersoner Pct. A-dagpenge ,0% -5,9% 0,6% Kontanthjælp ,9% -5,1% -0,2% Heraf match ,0% -13,4% -8,3% Heraf match ,2% -8,0% -0,7% Heraf match ,3% 3,5% 9,0% Starthjælp ,6% 7,6% -1,9% Revalidering ,0% -23,8% -19,6% Forrevalidering ,3% -33,3% -19,8% Introduktionsydelse ,0% 12,8% 16,7% Sygedagpenge ,7% -0,8% -7,8% Fleksjob ,0% -1,9% 4,5% Ledighedsydelse 7 7 0,0% 4,1% 9,4% Førtidspension ,6% 11,6% 6,6% I alt ,4% 2,0% 2,1% Kilde: Tabellen viser: Der er sket en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser på 3,4 % i perioden september 2010 til september 2011 i Hjørring. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 2%. I Hjørring er der sket et fald i antallet af A-dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere i match 3. Samtidig er der sket en stigning i kontanthjælpsmodtagere i match 1 og 2. Hjørring har i perioden oplevet en stigning i modtagere af førtidspension på 14,6 %. 21

22 3: Udviklingen i ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Udvikling i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser. September September % 10% 8% 6% Procent 4% 2% 0% -2% Hjørring Ikast-Brande Mariagerfjord Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg NJ DK Udvikling 3% 4% 2% 10% 4% 5% -1% 1% 0% 3% 2% 2% Kilde: Udvikling i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. September september 2011 Hjørring Ikast-Brande Mariagerfjord Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs SønderborgNJ DK Udvikling Kilde: Jobindsats.dk Figuren og tabellen viser: Fra september 2010 til september 2011 er antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse steget med 3% i Hjørring, svarende til 15 personer. I samme periode har der i Nordjylland været en stigning på 2%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 10% i Odsherred til et fald på 1% i Skive. 22

23 Personer i aktivering Beskæftigelsesministeren satte i sommeren 2010 ekstra fokus på jobcentrenes aktivering af borgere på offentlig forsørgelse. Med langtidsledighedspakken samt de nye refusionsregler er der desuden kommet særligt fokus på jobcentrenes anvendelse af virksomhedsrettede tilbud i aktiveringsindsatsen. I dette afsnit sættes der derfor fokus på omfanget af aktivering for a-dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere samt hvilke tilbud, der oftest benyttes til aktivering. Sammenfatning af analyse af personer i aktivering: I perioden september 2010 til september 2011 er der sket en stigning i antallet af fuldtidsaktiverede A-dagpengemodtagere. I samme periode er der sket et fald i antallet af fuldtidsaktiverede kontant- og starthjælpsmodtagere, A-dagpengemodtagere i Hjørring deltager i højere grad i et virksomhedsrettet tilbud, end det gør sig gældende for både jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Andelen udgør 74% for A-dagpengemodtagere. Af de fuldtidsaktiverede jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) deltager 43% i et virksomhedsrettet tilbud. Af de fuldtidsaktiverede indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) deltager 44% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen af aktiveringsberørte for de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere(match 2 ) udgør 42,3%. For de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) udgør andelen af aktiveringsberørte 51,7%. For A-dagpengemodtagere udgør andelen af aktiveringsberørte 34,6%. 23

24 1: Udvikling i fuldtidsaktiverede personer Antal fuldtidsaktiverede. September September Hjørring Sep 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Figuren viser: Fra september 2010 til september 2011 er der sket en stigning i antallet af fuldtidsaktiverede A-dagpengemodtagere fra 552 til 595. Fra september 2010 til september 2011 er der et fald i antallet af fuldtidsaktiverede kontantog starthjælpsmodtagere fra 276 til

25 2: Virksomhedsrettet aktivering 5 Andel i virksomhedsrettet aktivering. Fuldtidsaktiverede. September Hjørring 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kilde: w w w.jobinsats.dk 0% Hjørring Ikast- Brande Mariagerf jord Odsherre d Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderbo rg A-dagpenge 74% 53% 69% 69% 66% 57% 69% 68% 61% 58% 68% 60% Kontanthjælp og starthjælp match 1 43% 0% 75% 70% 63% 19% 24% 51% 71% 55% 50% 51% Kontanthjælp og starthjælp match 2 44% 55% 63% 84% 48% 22% 57% 45% 52% 54% 35% 36% NJ DK Figuren viser: I Hjørring deltager A-dagpengemodtagere i højere grad i et virksomhedsrettet tilbud, end det gør sig gældende for både jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Det samme gør sig gældende for Nordjylland. Af de fuldtidsaktiverede A-dagpengemodtagere i Hjørring deltager 74% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen i Nordjylland udgør 68%. Andelen i klyngen varierer fra 53 % i Ikast- Brande til 74% i Hjørring. Af de fuldtidsaktiverede jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Hjørring deltager 43% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen i Nordjylland udgør 50%. Andelen i klyngen varierer fra 0% i Ikast-Brande til 75 % i Mariagerfjord. Af de fuldtidsaktiverede indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Hjørring deltager 44% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen i Nordjylland udgør 35%. Andelen i klyngen varierer fra 22% i Silkeborg til 84% i Odsherred. 5 I opgørelsen af de virksomhedsrettede tilbud indgår privat og offentlig løntilskud samt virksomhedspraktik. 25

26 2. Andel af aktiveringsberørte Andel aktiveringsberørte. September Andel Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Hjørring Ikast- Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs A-dagpenge 34,6 42,2 41,8 44, ,7 57,4 36,5 31,5 37,6 35,4 37,9 Kontant- og starthjælp Match 1 51,7 58,7 58,1 60,2 71,3 47,4 74,2 75,9 70,1 60,8 52,6 55,2 Kontant- og starthjælp Match 2 42,3 56,1 63,6 49,6 68,5 54,6 76,2 63,6 58, ,4 50,8 Mariagerfjord Sønderborg NJ DK Figuren og tabellen viser: I Hjørring var 34,6% af A-dagpengemodtagerne i september 2011 berørt af aktivering, hvor andelen for Nordjylland var 35,4%. I forhold til klyngen varierede andelen fra 31,5% i Syddjurs til 57,4% i Skive. For de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match1) i Hjørring var 51,7% berørt af aktivering i september 2011, hvor andelen i Nordjylland udgjorde 52,6%. I forhold til klyngen varierede andelen fra 47,4% i Silkeborg til 75,9% i Struer. For de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Hjørring (match 2) var 42,3% berørt af aktivering i september 2011, hvor andelen i Nordjylland udgjorde 53,4%. I forhold til klyngen varierede andelen fra 34% i Sønderborg til 76,2% i Skive. 26

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere