Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden?"

Transkript

1 Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så er svaret: Det kan jeg ikke være sikker på, da jeg lige har overtaget vognen, men nu skal jeg afprøve det. Fortæl - Tal - Forklar - Vis- Går du i stå, så har du ét problem!!!!! Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 1

2 Styretøj. 1. Hvad er det for et styretøj der er på denne lastbil? Klassisk styretøj med servo hjælpestyring 2. Hvilke lovkrav stilles der til styretøjet? Det skal virke let, sikkert, hurtigt. Væsentligt slør i styreapperatet som helhed eller i dets enkelte dele er forbudt 3. Hvordan med ratslør? Ratslør kontrolleres ved, at hjulene straks følger rattets bevægelser. Eventuelt tilladeligt ratslør fremgår af bilfabrikantens anvisninger Rør og slangeforbindelser i servosystemet skal være tætte (tilgængelige dele) 4. Hvor må der intet slør/slid være? Mellem rat og ratstamme. I kardanled/hardyskive. Mellem ratstamme og styrehus. Mellem styrehus og styrearm. Mellem svingarm og forhjulsspindel. 5. Hvor er mindre slør tilladt? I styrekugler. I styrehus (klassisk styretøj) I styrehus med servostyring, hvor motoren er standset. 6. Hvordan udmåles eventuelt ratslør? Start motoren. Forhjulene stilles i ligeud stilling Se i venstre sidespejl ned på venstre hjulkapsel eller hjulfælg, ikke på dækket ved vejbanen. Det vrider sig sidst. Rattet drejes nu fra side til side for at konstatere om hjulet straks følger rattes bevægelser Eventuelt tilladeligt ratslør fremgår af bilfabrikantens anvisninger.. Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 2

3 7. Hvor sidder beholderen til servoolien? Sidder ude foran på lastbilen Ved servostyring kontrolleres efterfølgende punkter med startet motor efter bilfabrikantens anvisninger. 8. Hvordan kontrolleres servoolien? Skru dækslet af servo-beholderen. Her sidder målepinden fast: Kontroller væskestanden på målepinden, den skal være mellem min. og max. Kontroller rør og slanger for utætheder. Kontroller evt. kilerem (fastspændt efter fabrikantens forskrifter) Servosystemet skal være påfyldt olie i tilstrækkelig mængde, målt på oliestanden i væskebeholderen, eventuelt ved hjælp af kontrollampe. 9. Hvordan kan der komme støj i styretøj med servostyring? Støj i styrehus med hjælpestyring, kan skyldes luft i det servosystem, hvilket røber sig ved skum i væskebeholderen, det kan ses ved skum under det store dæksel når dækslet skrues af. Det kan udluftes når hjulene drejes i yderstilling. Manglende olie i servosystemet giver helt klart luft i systemet 10. Hvad kan årsagen være til tung og træg eller stødene modstand i rattet ved svingning? Manglende servo-olie. Defekt servopumpe. Defekt styreventil i styrehus. Slappe kileremme til servopumpe. (kileremme findes ikke på vores lastbiler). 11. Hvad skal du kontrollere ved styreapperatet under kørsel? Rattet skal ved lav hastighed kunne drejes fra yderstilling til yderstilling uden at møde unormal modstand Lastbilen må ikke trække skævt til siderne under ligeudkørsel (sporingsproblem) hvorved dækket bliver slidt på den ene kant) Der må ikke forekomme støj fra hjullejer, slag i rattet eller rystelser i forhjul og rat Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 3

4 Styretøj. 1. Hvad er det for et styretøj der er på denne lastbil? 2. Hvilke lovkrav stilles der til styretøjet? 3. Hvordan med ratslør? 4. Hvor må der intet slør / slid være? 5. Hvor er mindre slør tilladt? 6. Hvordan udmåles eventuelt ratslør? 7. Hvor sidder beholderen til servoolien? 8. Hvordan kontrolleres servoolien? 9. Hvordan kan der komme støj i styretøj med servostyring? 10. Hvad kan årsagen være til tung og træg eller stødene modstand i rattet ved svingning? 11. Hvad skal du kontrollere ved styreapperatet under kørsel? Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 4

5 Kontrol af bremser. 1. Hvilket bremsesystem har vi på denne lastbil og hvilket krav stiller loven til bremserne? Den har et tokreds trykluftmekanisk driftbremse Driftbremsen skal virke på alle hjul og kunne standse lastbilen på en hurtig, sikker og virksom måde ved alle hastigheder og under alle belastningsforhold. Driftsbremsens krævede virkning skal kunne opnås ved 1. aktivering af Bremsepedalen Nødbremsen skal kunne afbremse og holde lastbilen sikkert og virksomt Ved fejl på driftsbremsen 2. Højst tilladte bremselængde ved 30 km/t. til lastbil? Driftsbremsen ca 10 m. Nødbremsen ca 20 m. 3. Kompressor, hvor sidder den og hvilke krav stilles der til den? Den sidder ved motoren Den skal på anlæg uden manometer, på mindre end 3 min; kunne fylde tomme tanke, indtil kontrollys (rødt) slukker, eller alarm stopper med at hyle. På anlæg med manometer skal den kunne fylde tomme tanke til 2/3 eller 65% af det af bilfabrikanten forskrevne laveste arbejdstryk på mindre end 3 min. 4. Oppumpningsprøve, tegn på fejl? For lang oppumpningstid : Slidt kompressor. Slap kilerem til kompressoren (har vi ikke på vores lastbil) Tilstoppet luftfilter. Utætheder i bremseanlægget For kort oppumpningstid : Vand i trykluftbeholderne Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 5

6 . 5. Tæthedsprøve og tegn på fejl? 1. Tæthedsprøve udføres ved at bringe trykket i forsyningskredsen op til højeste arbejdstryk. 2. Bremsepedalen trædes ned til fast stop. 3. Motoren standses. 4. Der lyttes efter udsivning. 5. Hvis der ikke konstateres udsivning eller konstateres trykfald fra anlægget, er det tilstrækkeligt tæt. 6. Hvad er meget vigtigt at kontrollere inden kørselen starter? Kunne kontrollere inden du starter, at anlæg, hvori indgår trykluft, skal have det nødvendige arbejdstryk efter bilfabrikantens anvisninger. Derudover selvfølgelig arbejdsstilling, spejle etc 7. Forklar trykregulatorens arbejdsområde og udpeg hvor den ca. sidder? Trykregulatorens opgave er at holde trykket inden for de forskrevne grænser altså mellem laveste og højeste arbejdstryk. Den sidder i forsyningskredsen. 8. Lastbilens bremsesystem skal være frostsikkert, hvordan virker det og hvorledes kontrolleres det? Frostbeskyttelsessystemet skal forhindre isdannelser i trykluftanlægget i vinterhalvåret, da isdannelser ellers vil kunne medføre bremsesvigt. Dette kan undgås ved at tilsætte frostvæske til luften (frostbeskyttelsespumpen) eller tørre luften inden den ledes til trykluftbeholderen (lufttørreanlæg) Lastbilens bremsesystem er sikret ved lufttørrer, der tørrer luften inden det kommer ind i forsyningskredsen. Kontrol : Er der vand i tryklufttankene virker luft-tørreren ikke. Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 6

7 9. Bremse-membran hvor stor vandring må den have og hvordan kontrolleres den? Stempelstangens vandring må højest være 25 % af spændbåndets diameter og vinklen mellem stempelstang og bremsenøglearm må ikke komme under Der skal to personer til kontrollen. Den ene træder bremsepedalen i bund den anden (chaufføren) kravler ind under lastbilen med en tommestok og måler vandringen. Det gælder både for- og baghjul. Forhjulene kan drejes til yderstilling, og man kan nu se membranen på indersiden af hjulet. Det kan også gøres for at kontrollere hvilket bremsesystem lastbilen har. 10. Hvad er størst tilladte luftforbrug ved en fuldbremsning? Luftforbruget ved en fuldopbremsning (også kaldet forbrugsprøven) med standset motor, må som hovedregel ikke overstige 0,5 bar. 11. Hvad er årsagen til at luftforbruget er for stort ved en fuldbremsning? For lang vandring i trykluftmembraner, der som oftest skyldes slidte bremsebelægninger samt manglende justering af bremser eller for lang vandring i transformer. En utæthed i bremsekredsen, samt evt. vand i trykluftsbeholderne. Kan også være årsag til et for stort luftforbrug. 12. Hvilket krav stilles der til Parkeringsbremsen? Den skal være mekanisk samt kunne holde lastbilen stationært på hældene grund 18 % og den skal kunne blive stående tilspændt Kontrol: Fjederbremsen skal ved aktivering (parkering) lukke trykluften ud af fjedermenbran-huset, bedømt ved hørlig udsivning af luft. 13. Hvilket krav stilles der til bremsepedalen (bremseventilen)? Bremsepedalens trædeflade skal være skridsikker og den skal have en passende frigang ( ca. 1 cm. ). Den skal kunne trædes ned til fast stop så bremseventilen helt kan åbnes, og der må ikke være sideslør. Kontroller på eventuelle. manometere at bremsetrykket er jævnt stigende. 14. Blokeringsventil hvad er det for noget? Hvis bremsesystemet af en eller anden grund er tømt for luft, kan parkeringsbremsen ikke løsnes selv om håndtaget er lagt i kørestilling, før blokeringsventilen er trykket ind med hånden. Blokeringsventilen kan først trykkes ind når der er opnået 2/3 af laveste arbejdstryk. Hvor sidder blokeringsventilen på DIN lastbil? Hvis din lastbil er på højeste arbejdstryk og ikke vil køre så tryk på blokeringsventilen Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 7

8 15. Hvor mange fuldbremsninger skal der være luft til, uden at der bliver tilført mere luft? Der skal være til 8 fuldbremsninger og derefter skal der være 50 % bremsekraft tilbage. Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 8

9 Kontrol af bremser. 1. Hvilket bremsesystem har vi på denne lastbil og hvilket krav stilles til bremserne? 2. Højst tilladte bremselængde ved 30 km/t. til lastbil? 3. Kompressor, hvor sidder den og hvilke krav stilles der til den? 4. Oppumpnings prøve, tegn på fejl? 5. Tæthedsprøve og tegn på fejl? 6. Forklar trykregulatorens arbejdsområde og udpeg hvor den sidder? 7. Lastbilens bremsesystem skal være frostsikkert hvordan virker det og hvorledes kontrolleres det? 8. Bremsemembran hvor stor vandring må den have og hvordan kontrolleres den? 9. Stempelcylinderen hvor stor vandring må den have og hvordan kontrolleres den? 10. Hvad er størst tilladte luftforbrug ved en fuldbremsning? 11. Hvad er årsagen til at luftforbruget er for stort ved en fuldbremsning? 12. Hvilket krav stilles der til Parkeringsbremsen? 13. Hvilket krav stilles der til bremsepedalen (bremseventilen)? 14. Blokeringsventil hvad er det for noget? 15. Hvor mange fuldbremsninger skal der være luft til, uden at der bliver tilført mere luft? Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 9

10 Lygter. Alle lygter skal kunne lyse både de påbudte og evt. tilladte. 1. Hvilket krav stilles der til lygter og reflekser? De skal være hele og rene og alle lygter skal kunne lyse. 2. Hvilken farve skal lygterne have? Lygterne foran skal være hvide eller gullige. Lygter i lygtepar skal være ens farve og styrke. Lygter på siden skal være gule. Lygter bagpå skal være røde. 3. Hvilket krav stilles der til nærlyset? Det skal være hvidt eller gulligt Det skal være asymmetrisk og kunne oplyse vejbanen mindst 30 meter foran lastbilen uden at blænde. 4. Hvilket krav stilles der til fjernlyset? Det skal være hvidt eller gulligt og kunne oplyse vejen mindst 100 meter foran lastbilen. Der skal være en kontrollampe (blå) i instrumentpanelet 5. Hvilket krav stilles det til positionslyset? Det skal være hvidt ( hvis det er bygget sammen med nær/fjernlys må det være gult.) Det skal kunne ses på en afstand af mindst 300 meter. Det skal kunne holdes tændt selvom motoren er stoppet. 6. Hvilket krav stilles der til markeringslygterne foran på lastbilen? Hvis lastbilen er bredere end 210 cm. skal der være 2 hvide lygter (der må være 4). De skal være anbragt så højt som muligt og så langt ude på karossen som muligt. De skal kunne ses på en afstand af mindst 300 meter uden at blænde. Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 10

11 7. Hvilket krav stilles der til baglygterne? Der skal være mindst 2 (der må være 6). De skal være røde. De skal kunne ses på en afstand af mindst 300 meter. 8. Hvilket krav stilles der til stoplygterne? Der skal være mindst to. De skal være røde. De skal lyse væsentlig stærkere en baglygterne (ca. 3,5 gang.) 9. Hvilket krav stilles der til nummerpladeglygten? Den skal have hvidt lys og kunne belyse nummerpladen, således at den kan aflæses på en afstand af mindst 20 meter. 10. Hvilket krav stilles der til markeringslygterne bagpå lastbilen? De skal være røde. De skal kunne ses på en afstand af mindst 300 meter. De skal være anbragt så tæt på køretøjets yderste kant som muligt (400 mm/40 centimeter). 11. Hvilket krav stilles der til reflekser foran på lastbilen? Der er ingen krav om at der skal være reflekser foran på lastbilen, men er der reflekser skal de skal være hvide og være af ens størrelse, form og refleksionsevne. 12. Hvilket krav stilles der til reflekser bagpå lastbilen? De skal være røde (ikke trekantede) og være af ens størrelse, form og refleksionsevne. Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 11

12 13. Hvilket krav stilles der til reflekser på siden af lastbilen? På lastbiler, der er længere end 6 meter skal der være både reflekser og sidemarkeringslygter. De skal kunne ses på en afstand på mindst 300 meter. De skal være gule og være af ens størrelse, form og refleksionsevne og jævnt fordelt på lastbilens sider. Ældre lastbilerr kan være forsynet med enten sidereflekser eller sidemarkeringslygter (sidemarkeringslygterne skal så være med indbygget refleks). 14. Hvilket krav stilles der til blinklys foran på lastbilen? De skal afgive lys af gul farve, der tydeligt kan ses i sollys. De skal blinke med et interval på gange i minuttet. For og sideblinklygte kan være bygget sammen, men skal da kunne ses tydeligt både forfra og fra siden. 15. Hvilket krav stilles der til blinklys på siden lastbilen? De skal afgive lys af gul farve, der tydeligt kan ses i sollys. De skal blinke med et interval på gange i minuttet. For og sideblinklygte kan være bygget sammen, men skal da kunne ses tydeligt både forfra og fra siden. 15. Hvilket krav stilles der til blinklys bagpå lastbilen? De skal afgive lys af gul farve, der tydeligt kan ses i sollys. De skal blinke med et interval på gange i minuttet. 17. Hvordan kontroller du om nærlyspæren er sat rigtigt i? Tænd for nærlyset og hold et stykke papir foran lygteglasset. Den nederste del af lygten skal nu være mørk og der skal være lys i den øverste del samt i det assymetriske felt. 18. Hvordan vil du kontrollere om stoplygterne lyser? Tilslut tændingen og få en hjælper til at træde på bremsepedalen. Gå derefter selv om bag lastbilen og kontroller om stoplyset lyser. 19. Hvilket krav stilles der til havariblink lyset? De skal være tilsluttet en særlig kontakt og skal kunne blinke selvom tændingen er afbrudt. De skal afgive lys af gul farve der tydeligt kan ses i stærkt sollys. De skal blinke med et interval på gange i minuttet. Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 12

13 Lygter. Alle lygter skal kunne lyse både de påbudte og de evt. tilladte 1. Hvilket krav stilles der til lygter og reflekser? 2. Hvilken farve skal lygterne have? 3. Hvilket krav stilles der til nærlyset? 4. Hvilket krav stilles der til fjernlyset? 5. Hvilket krav stilles det til positionslyset? 6. Hvilket krav stilles der til markeringslygterne foran på lastbilen? 7. Hvilket krav stilles der til baglygterne? 8. Hvilket krav stilles der til stoplygterne, og hvordan vil du kontrollere dem? 9. Hvilket krav stilles der til nummerpladeglygten? 10. Hvilket krav stilles der til markeringslygterne bagpå lastbilen? 11. Hvilket krav stilles der til reflekser foran på lastbilen? 12. Hvilket krav stilles der til reflekser bagpå lastbilen? 13. Hvilket krav stilles der til reflekser på siden af lastbilen? 14. Hvilket krav stilles der til blinklys foran på lastbilen? 15. Hvilket krav stilles der til blinklys på siden lastbilen? 16. Hvilket krav stilles der til blinklys bagpå lastbilen? 17. Hvordan kontroller du om nærlyspæren er sat rigtigt i? 18. Hvordan vil du kontrollere om stoplygterne lyser? 19. Hvilket krav stilles der til havariblink lyset? Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 13

14 Kontrol af dæk. 1. Hvilken dæktype skal der være på denne lastbil? Der skal være radialdæk og det skal være samme type dæk på samme aksel. 2. Hvor dybt skal dækmønstret være og hvor på dækket måler man det? Dækmønstret skal være mindst 1 m.m.. Det måles i dækkets hovedmønster. På nye dæk kan der være et slidbaneindikator, der går på tværs af dækket og viser hvornår dækket er slidt (TWI. Men det er ikke et lovkrav til lastbiler) 3. Når man står og kigger på fælgen og dækket, hvad skal man kontrollere i første omgang? Man skal kontrollere om dæk og fælg er hele og ubeskadigede. Man skal også kontrollere at møtrikker/bolte, der er uden for dækkets (hjulets) yderside, er afskærmet med hjulkapsel. 4. Hvad er det højeste dæktryk lastbilen må have? Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter fabrikantens forskrifter. Det højeste dæktryk må være højst 9 bar.. 5. Hvad skal du kontrollere når du ser på slidbanen? Man skal kontrollere at der er mindst 1 m.m. og at dækket er jævnt slidt, samt at det ikke er slidt på kanterne eller i midten. 6. Må man køre med slidbane dæk på en lastbil? Ja det må man gerne, og reglerne er de samme som med et nyt dæk. Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 14

15 Kontrol af dæk. 1. Hvilken dæktype skal der være på denne lastbil? 2. Hvor dybt skal dækmønstret være og hvor på dækket måler man det? 3. Når man står og kigger på fælgen og dækket, hvad skal man kontrollere i første omgang? 4. Hvad er det højeste dæktryk lastbilen må have? 5. Hvad skal du kontrollere når du ser på slidbanen? 6. Må man køre med slidbane dæk på en lastbil? Påskrifter på dæk 1. Type 2. Dimension 3. Hastighed 4. Bæreevne 5. Fabrikat Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 15

16 PÅSKRIFTER UDEN PÅ LASTBILEN 1. Hvilke påskrifter skal der være uden på en lastbil? På hver side af lastbilen skal der være en påskrift, der afviger fra lastbilens Farve og er 4 cm høj. Tilladt totalvægt (T) Tilladt lastvæg (L) Evt. nyttelast (NT) Der er ingen krav om den registrede brugers navn på venstre side af lastbilen Spørgsmål der også kan forekomme. 1. Hvorfor skal man foretage en tæthedsprøve? Det er for at kontrollere at rør og slanger kan holde tæt ved højeste arbejdstryk og de forskellige ventiler kan bringes fra laveste til højeste arbejdstryk uden pludseligt trykfald og hørlige utætheder efter motoren er standset. 2. Hvorfor skal man foretage afprøvning af håndbremsen medens lastbilen holder stille? Det er for at kunne høre den udsivning af luft, der sker når fjedermembranen spændes. Sker det under kørsel, kan der ske en udskridning på grund af baghjulsblokade. Dette prøvede du på køreteknisk anlæg. 3. Hvordan foretager man en kompressor prøve? Tøm tankene for trykluft. Start motoren og på under 3 minutter skal der nu være pumpet op til 2/3 af laveste arbejdstryk. (Den røde lampe slukker/alarm slukker) Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 16

17 4. Hvordan kan du se om lastbilen har en utæt luftbælg? Luftfjederbælge skal være tætte, bedømt ved, at utætheder vil kunne høres som en hvislen, og at lastbilen vil blive skæv ved større utætheder og luftforbruget unormalt stort, eventuelt aflæst på manometer? 5. Hvor i bremsesystemet sidder trykregulatoren og hvordan kontrollerer du den? Den sidder i forsyningskredsen. Den kontrolleres ved at se på på manometret. Den skal holde trykket inden for de foreskrevne grænser (mellem laveste og højeste) 7. Hvor i bremsesystemet sidder 4 kredsventilen og hvordan kontrolleres den? Den sidder i forsyningskredsen, og den kontrolleres ved at tømme en tank for luft. Nu vil den sikre at der fortsat er mindst 2/3 af laveste arbejdstryk tilbage i resten af forsyningskredsen. Der pumpes nu op til mindst laveste arbejdstryk og derefter tømmes en anden tank. 8. Hvad kan det være tegn på når der er vådt under lastbilen? Det kan skyldes en utæt brændstoftank, utætte køleslanger det kan også skyldes utætte pakninger ved motoren (oliespild) eller AIR condition, der jo naturligvis udleder vand 9. Må der være vådt under lastbilen bortset fra regnvand og Aircondition? Nej!! 10. Hvad er det der bærer lastbilen? Start fra vejen: dæk, fælg, hjulleje, aksel, fjeder, (støddæmper, styrende hjul) chassis Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 17

18 11. Hvad skal du kontrollere på de bærende dele? Chassisramme: efterses med passende intervaller for brud på ramme, traverser, hjælperamme samt nagler og bolte. Hjul: Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede, alle bolte og møtrikker skal være fastspændte. Hjulophæng: hjulophæng skal være solidt udført og forsvarligt fastspændt til chassisramme. Væsentligt slør må ikke forekomme i fjederbolte eller lasker. Luftbælgene skal være tætte og korrekt fastspændt. Reaktionsarmene skal være fastspændte og leddene må ikke være defekte eller have slør. 12. Hvilket krav stilles der til hornet? Lyd signalet skal i hele aktiveringsperioden afgive klart lydene tone med konstant styrke og frekvens. 13. Hvordan kontroller du oliestanden på motoren? Det kommer an på lastbilen, hvor du finder den. Check det sammen med din kørelærer på den lastbil, du skal til køreprøve i. Når du har fundet olietanken checkes oliepinden eller et olieglasset ved olietanken. 14. Hvordan kontroller du kølervæskestanden? Når lampen til kølevand lyser skal der snarest påfyldes kølevand. På vores lastbiler sidder kølevandsbeholderen foran Hvordan kontroller du hydraulikvæsken til koblingen? Der er en lille beholder inde i lastbilen. Den sidder som regel i venstre side. Man kan undersøge om der er tilstrækkelig væske i den ved at skrue låget af og se om den er minimum halv fuld. 16. Hvordan kontroller du servo- væsken til styretøjet? Åbner dækslet ovenpå servo- væske-beholderen Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 18

19 17. Hvad kan være årsag til at bremsetrykket er faldet til ca. 6 bar efter to kraftige opbremsninger? Vand i tankene, evt. utæthed i rør eller slanger ( bremsekredsen ) 18. Hvor i bremsesystemet sidder frostbeskyttelsen på vores lastbil og hvordan kontrolleres den? Den sidder i forsyningskredsen og kontrolleres ved at trække i en ring (kabel) til lufttankene. Virker luft- tøreren må der ikke komme vand ud. 19. Hvordan kontrolleres sprinklervæskestanden? Kontrolleres forskelligt ved vores lastbiler. Spørg kørelæreren. 20. Hvor i bremsesystemet sidder ALB-ventilen på vores lastbil og hvordan kontrolleres den? Den sidder i bremsekredsen og kan ikke umiddelbart kontrolleres, da den styres af lufttrykket i luftbælgene. (Værksted) Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 19

20 Spørgsmål der også kan forekomme. 1. Hvorfor skal man foretage en tæthedsprøve? 2. Hvorfor skal man foretage afprøvning af håndbremsen medens lastbilen holder stille? 3. Hvordan foretager man en kompressor prøve? 4. Skal døren være lukket ved de tre prøver på bremseanlægget der udføres, når lastbilen holder stille 5. Hvordan kan du se om lastbilen har en utæt luftbælg? 6. Hvor i bremsesystemet sidder trykregulatoren og hvordan kontrolleres den? 7. Hvor i bremsesystemet sidder 4 kredsventilen og hvordan kontrolleres den? 8. Hvad kan det være tegn på når der er vådt under lastbilen? 9. Må der være vådt under lastbilen bortset fra regnvand? 10. Hvad er det der bærer lastbilen? 11. Hvad skal du kontrollere på de bærende dele? 12. Hvilket krav stilles der til hornet? 13. Hvordan kontroller du oliestanden på motoren? 14. Hvordan kontroller du kølervæskestanden? 15. Hvordan kontroller du hydraulikvæsken til koblingen? Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 20

21 16. Hvordan kontroller du servo- væsken til styretøjet? 17. Hvad kan være årsag til at bremsetrykket er faldet til ca. 6 bar efter to kraftige opbremsninger? 18. Hvor i bremsesystemet sidder frostbeskyttelsen på vores lastbil og hvordan kontrolleres den? 19. Hvilket krav stilles der til ildslukkeren i denne lastbil? 20. Hvordan kontrolleres sprinklervæskestanden? 21. Hvor i bremsesystemet sidder ALB-ventilen på vores lastbil og hvordan kontrolleres den? Det var nogle af de spørgsmål der kan stilles til køreprøven, Vær forberedt at der kan komme nogen med en anden formulering. God fornøjelse. Kontrolstof til køreprøven HQ juli 2013 Side 21

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så er svaret:

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så

Læs mere

1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være?

1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2 Slidt eller

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Færdselsteori Lastbil

Færdselsteori Lastbil 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2. Kileremmen

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. december 2014 28. november 2014. Nr. 1310. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009 1. maj 2009. Nr. 342. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1) BEK nr 342 af 01/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1310 af 28/11/2014 Udskriftsdato: 30. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1310 af 28/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1297 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1301 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit pas og evt. din dåbsattest.

Læs mere

Styreapparatet. Bremser

Styreapparatet. Bremser Styreapparatet 1 Væskestanden i en servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved, at væskestanden er mellem min. - og max. -mærket, eller ved, at kontrollampen herfor

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Færdselsteori Lastbil

Færdselsteori Lastbil 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under et minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2. Kileremmen

Læs mere

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøveplan Nørregade 56, 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 E-.Maril: Leanderk@Live.dk Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøve: Inden du kommer ud og køre med den prøvesagkyndige skal du

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne.

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvognsbremser Generelt Komponentoversigt Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvogn En påhængsvogn skal, hvis den er bygget efter 1989, kunne præstere en

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 872. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E (lastbil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør af

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI C 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV....1-5 1.1 Styreapparatet... 1-6

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 749. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1) I medfør af 56, stk.

Læs mere

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve):

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve): Du skal (uden brug af værktøj) kunne kntrllere, at køretøjet er i rden g fri fr fejl eller mangler, herunder kunne frklare, hvrdan kntrllen udføres. Du skal kunne aflæse vigtige kntrllamper, samt udpege

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1087. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 1) BEK nr 1639 af 15/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere færdigheder

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Teoribog.dk og mcskolen.dk. MC-Kontollisten. meget vigtig!

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Teoribog.dk og mcskolen.dk. MC-Kontollisten. meget vigtig! MC-Kontollisten. meget vigtig! Denne kontrolliste er lavet så du kan øve dig inden prøven på en rigtig mc. Der skal ikke medbringes værktøj til prøven, men du skal vise du har et solidt kendskab til motorcyklens

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) 1) BEK nr 1302 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1) BEK nr 1098 af 25/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1) BEK nr 1098 af 25/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve Kategori AM (lille) Den praktiske prøve til lille knallert indledes med en kontrolprøve. Kontrolprøven består af 2 spørgsmål (ud af i alt 20) indenfor delemnerne: B.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) BEK nr 1087 af 25/11/2012 Udskriftsdato: 3. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) BEK nr 1087 af 25/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1521

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

Servicemand. Funktionsuddannelse Gokart. Højagergaard

Servicemand. Funktionsuddannelse Gokart. Højagergaard Servicemand Funktionsuddannelse Gokart 1 Indhold Motorvedligehold... 5 Åbn motorhjelmen... 5 Tjek olie... 6 Fyld olie på om nødvendigt... 7 Påfyld sprinklervæske... 8 Luk kølerhjelmen... 9 Kontrolleres

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

esyn fejlkoder Fejlkode nr.

esyn fejlkoder Fejlkode nr. esyn fejlkoder Fejlkode nr. 0,1 0 A V Identifikation af køretøj, Nummerplader (hvis - Nummerplade(r) mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at den/de kan forventes at falde af. påbudt i henhold

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t

Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t 1 Hastighedsgrænser Inden for tættere bebygget område: 50 km/t Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t Hvem må køre hvor hurtigt? Bus: Lastbil: Bil med påhæng:

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1) BEK nr 1299 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Vejledning i den tekniske del af din køreprøve.

Vejledning i den tekniske del af din køreprøve. Vejledning i den tekniske del af din køreprøve. Du kan til køreprøven komme ud for en masse forskellige spørgsmål om bilen der alle har at gøre med om bilen er lovlig. For at være en sikker billist skal

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

BRUGERMANUAL TRAILER SYSTEM MED HØJTRYKSANLÆG TIL ALGEBEHANDLING (1300KG)

BRUGERMANUAL TRAILER SYSTEM MED HØJTRYKSANLÆG TIL ALGEBEHANDLING (1300KG) BRUGERMANUAL TRAILER SYSTEM MED HØJTRYKSANLÆG TIL ALGEBEHANDLING (1300KG) ! VIGTIGT! Læs venligst denne manual helt igennem før brugen af dit nye Purewash højtryksanlæg. Før første start Tjek at alle komponenter

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) BEK nr 976 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060302-00066

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere