Hepatitis C og levercirrose. Ved Sine Eriksen Afdelingssygeplejerske Levermedicinsk ambulatorium Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hepatitis C og levercirrose. Ved Sine Eriksen Afdelingssygeplejerske Levermedicinsk ambulatorium Rigshospitalet"

Transkript

1 Hepatitis C og levercirrose Ved Sine Eriksen Afdelingssygeplejerske Levermedicinsk ambulatorium Rigshospitalet

2 Hepar m

3 Leverens anatomi Organismens største indre organ vejer ca. 1.5 kg og måler ca. 8 x 16 x 24 cm Placeret i øvre højre kvadrant Består af leverceller (hepatocytter), galdeveje og blodkar

4 Leverens organer Levercellerne (parenchymet) Galdevejene Celleniveau Gangsystem i leveren (intrahepatiske) Gangsystem uden for leveren (ekstrahepatiske) Blodkar og lymfesystem

5 Leverens funktioner - Afgiftning - Syntese -Sekretion - Depot v. portae 1-1½ blod fra tarmen pr. minut

6 Hepar

7 Leverens funktioner galdesekretion varetagelse den metaboliske homeostase, f.eks. glukose- og aminosyrestofskiftet syntese af proteiner fjernelse (detoxifikation) af vævsfremmede kemiske stoffer, f.eks. alkohol og lægemidler

8 Hvordan bedømmes leverens funktion? Blodprøver Galactose eliminationskapacitet Patientens almentilstand Objektive/kliniske fund

9 Levertal (blodprøver): Alanin-amino-transferase (ALAT) Aspartat-amino-transferase (ASAT) Basiske fosfataser Koagulationsfaktor 2,7,10 (PP) Bilirubin Albumin

10 Levertal ALAT (alanin-amino-transferase): Cytosol enzym (findes i høj koncentration i levercellerne) Forhøjelse af ALAT tyder på destruktion af levercellerne (enzymerne frigøres til plasma) Levercelle ALAT Celledød Findes i mindre mængde i hjerte- og skeletmuskulatur

11 Levertal ASAT (aspartat-amino-transferase): Mitochondrie enzym (findes bl.a. i levercellerne) Forhøjelse af ASAT tyder på destruktion af levercellerne (enzymerne frigøres til plasma) Levercelle ASAT Celledød Findes i relativ stor mængde i hjerte- og skeletmuskulatur

12 Levertal Basisk fosfatase: Findes specielt i levercellernes membraner og i cytoplasmaet, især omkring galde-canaliculi Stiger i særdeleshed ved kolestase (galdestase) men også i nogen grad ved levercelleskade Levercelle i tæt relation til galdegang Celledød Basisk fosfatase Galdestase Findes udover i leveren også i knoglerne

13 Levertal Koagulationsfaktor 2,7,10 (PP): Dannes i levercellerne K-vitamin nødvendig K-vitamin optages fra tarmen v.hj.a. galden (galdestase K-vitamin absorption) Lav PP tyder på nedsat leverfunktion såfremt K-vitamin mangel kan udelukkes Levercelle PP Galdestase Celledød

14 Levertal Bilirubin: Er slutproduktet i nedbrydningen af hæmoglobin fra udtjente erytrocytter. Celledød Levercelle Nedsat konjugering Nedsat transport Obstruktion Galdestase

15 Levertal Albumin: Dannes kun i leveren. Halveringstid 2,5 uger. Lave værdier tyder derfor på kronisk nedsat leverfunktion. Levercelle Albumin Celledød

16 HCV RNA Hepatitis C virus kun været kendt siden 1989 Virussets arvemateriale består af RNA, det muterer let Med PCR teknik måles virustallet, der kan bruges til at monitorere evt. behandling

17 Hvordan bedømmes leverens struktur?

18 Non-invasive undersøgelser af leverstrukturen Ultralydsscanning Fibroscanning CT scanning MRCP

19 Leverbiopsi Indikationer Diagnostik af uafklaret leversygdom Stadievurdering kroniske leversygdomme Fokale forandringer

20 Leverbiopsi Komplikationer Smerter: Omkring 25 % Blødning: 1 ud af 1000 Galde-peritonitis: 1 ud af 1000 Død: under

21 Histologi: Normal Lever

22 Akut hepatitis:

23 Akut leverbetændelse Almene symptomer: træthed, feber, appetitløshed, kvalme, ledsmerter, hovedpine Der kan være en trykkende fornemmelse under højre kurvatur. Gulsot (icterus), mørk urin, lys afføring Parenkymatøst mønster: levercelleskade leverbiokemi - ALAT - PP - Bilirubin

24 Levercelleskade Worse case scenario Akut fulminant leversvigt Død Levertransplantation

25 Levercelleskade Hepatocytternes evne til at regenerere er betydelig (såfremt udløsende årsag elimineres/behandles) Resektion i ikke cirrotisk lever: Leveren regenererer til næsten normal størrelse på 4 uger En leverrest på ca. 30% er normalt tilstrækkelig

26 Hepatitis C 75 % har asymptomatisk forløb og HCV findes måske først mange år efter % får symptomer svarende til akut leverbetændelse (4 12 uger fra smittetidspunktet) % udvikler kronisk infektion

27 Ætiologi - Cirrose Der diagnosticeres omkring 1500 nye tilfælde af cirrose hvert år i Danmark. Alkoholisk leversygdom 50% Autoimmun hepatitis, primær biliær cirrose 10% Kronisk viral hepatitis (B og C) 10% Primær skleroserende kolangit % Hæmokromatose 5% Kryptogen cirrose 10-15% Genetiske leversygdomme (Mb. Wilson, α-1-antitrypsinmangel) sjældent ~ 1000 dør af cirrose/år, ⅔ mænd og ⅓ kvinder

28 Normal Lever

29 Makronodulær cirrose

30

31 Histologi: Cirrose

32 Komplikationer til cirrose: Underernæring Ascites Spontan bakteriel peritonit Esophagusvaricer Hepatisk encephalopathi Hepatocellulært carcinom

33 Symptomer og kliniske fund træthed nedsat appetit vægttab muskelatrofi hudkløe icterus (gulsot) spider naevi palmart erythem Caput Medusae laklæber hvide negle ascites esophagusvaricer encephalopathi (adfærdsændringer, irritation, forvirring, coma)

34 Kliniske fund Icterus Spider naevus Palmart erythem

35 Kliniske fund Caput Medusae

36 Kliniske fund Laklæber Hvide negle

37 Kliniske fund Ascites Malnutrition Muskelatrofi

38 Kliniske fund Ascites

39 ASCITES hyppig og alvorlig komplikation til cirrhosis hepatis over en 5-årig periode vil omkring 30% af patienterne med cirrose udvikle ascites optræder ofte i kombination med esophagusvaricer prognostisk dårligt tegn 1-års overlevelse omkring 60% sammenlignet med godt 90% for cirrosepatienter uden ascites

40 ASCITES Symptomer: udviklingen oftest snigende, kan dog opstå i løbet af få dage ved akut forringelse af leverfunktionen tyngdefornemmelse, tiltagende abdominalomfang blank abdominalhud, striae navlebrok evt. perifere ødemer/ødem af scrotum ca. 10% af patienterne har pleuraexsudat, oftest højresidigt

41 ASCITES Diagnose: kan påvises klinisk når væskemængden andrager ca. 2 liter - afhængig af ernæringstilstand ved klinisk betydningsfuld ascites er der ofte 5-10 liter i peritoneum > liter ses undertiden Er man i tvivl - UL af abdomen

42 Ascites: Komplikationer nedsat appetit dyspnø pleuraexudat (typisk højresidigt) navlebrok infektion spontan bakteriel peritonit (SBP)

43 ASCITES Ascitespunktur:

44 ASCITES Behandling: diuretika drænage antibiotika ved tegn på peritonitis TIPS (transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt) levertransplantation

45 ASCITES Diuretika: vægttab på g dagligt tilstræbes trinvis intensivering af den diuretiske terapi med 2-3 døgns intervaller evt. suppleres med saltfattig kost (< 40 meq natrium) samt væskerestriktion (1,5 liter/dag) dosis forsøges nedsat når patienten er klinisk ascitesfri

46 Esophagusvaricer

47 Øvre gastrointestinal blødning ved cirrose Esophagusvaricer 60-70% Fundusvaricer ca. 10% Portal Hypertensiv Gastropati (PHG) ca. 10% Ulcus, esophagitis etc %

48 Kliniske fund Esophagusvaricer

49 Esophagusvaricer Dødelighed ca % indenfor de de første 6 uger 3-6 måneders mortaliteten er er ca. 50% det afgørende for for overlevelsen er er leverfunktionen og og recidivblødning er er direkte sammenhængende med, hvor længe blødningen står på.

50 Esophagusvaricer Behandling Terlipressin ~ glypressin Elastikbehandling ~ banding Sclerosering Sengstaken sonde TIPS (rescue)

51 Endoskopisk ligering (banding)

52 Sengstaken-sonde

53 Sengstaken-sonde

54 TIPS: transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt V. jugularis Transjugulært kateter V. hepatica Lever Stent V. portae

55 HEPATISK ENCEPHALOPATI LEVERCOMA

56 Hepatisk encephalopati Patogenese Den vigtigste patogenetiske faktor for udvikling af hepatisk encephalopati menes at være nitrogenholdige stoffer, i særdeleshed ammonium, som dannes i colon og som når CNS på grund af den nedsatte leverfunktion og/eller portosystemiske shunts N-holdige substanser dannet i colon ved bakteriel nedbrydning af proteiner og aminosyrer -ammonium - mercaptaner - gamma-hydroxybutyrat

57 Hepatisk encephalopati (HE) Ses ved cirrose og akut leversvigt Coma grad 1 Mild forvirring 2 flapping, træthed, abnorm adfærd 3 Ej orienteret, aggressivitet, 4 Ingen reaktion på smertestimuli HE er potentielt reversibelt

58 Hepatisk encephalopati Behandlingsmål: Identifikation og fjernelse af udløsende årsag(er) GI blødning infektion dehydrering/elektrolytforstyrrelser sedativa, morfika alkohol (alkoholisk hepatitis) obstipation terminal leversygdom (vurdering af behandlingsbehov på længere sigt

59 Prognose: Relation til komplikationer Mortaliteten dog afhængig af ætiologien

60 HEPATITIS C

61 Hepatitis C I Danmark forekommer Hepatitis C især blandt personer, der har eller tidligere har haft stofmisbrug, ca. 2/3. Smitte ses endvidere hos personer, der tidligere har fået blodtransfusion eller behandling med blodprodukter (blødersygdom). Siden 1991 er alt blod blevet testet for hepatitis C virus og risikoen for at blive smittet ad denne vej er nu helt ubetydelig.

62 Hepatitis C: smitteveje Man kan blive smittet med hepatitis C: Ved kontakt med blod fra en smittet (f.eks. ved deling af sprøjter og kanyler) Smitte ved seksuel kontakt forekommer, men risikoen er lille Smitte fra mor til barn i sjældne tilfælde Smitte kan erhverves ved uheld, hvor en person (oftest sundhedspersonale) stikker sig på en kanyle eller andet instrument (tatovering, piercing), hvor der er rester af blod fra en hepatitis C smittet person

63 Genotyper 1a og 3a er de mest almindelige genotyper i Danmark og udgør hhv 50% og 40%.

64 Behandling af Kronisk hepatitis C Genotype Behandling Varighed Pegyleret interferon 1 + Ribavirin Pegyleret interferon 4 + Ribavirin Pegyleret interferon 2 + Ribavirin Pegyleret interferon 3 + Ribavirin 48 uger 48 uger 24 uger 24 uger

65 Behandling af Kronisk hepatitis C Peginterferon og Ribavirin % Sustained Virologic Response (%) % Genotype PegIFN 2a/RBV PegIFN 2b/RBV Fried MW, et al. N Eng J Med. 2002;347: Manns MP, et al. Lancet 2001;358:

66 Behandling af Kronisk Hepatitis C: Guidelines Kan man som ved kronisk hepatitis B bruge det virale load HCV-RNA

67 HCV RNA og Lever Histologi Fibrose Serum HCV RNA korrelerer ikke med graden af fibrose 8 Log HCV RNA (copies/ml) Genotype Ingen Fibrose Let Fibrose Moderat fibrose Cirrhose Ferreira-Gonzalez A et al. Semin Liver Dis 2004; 24: 9-18

68 HCV RNA and Lever Histologi Inflammation Serum HCV RNA korrelerer ikke med graden af inflammation Log HCV RNA (copies/ml) Genotype Ferreira-Gonzalez A, et al. Semin Liver Dis. 2004;24:9-18. Grad af Inflammation

69 Behandling af Kronisk Hepatitis C: Guidelines Kan man som ved kronisk hepatitis B bruge ALAT

70 Kronisk hepatitis C Normal ALAT Kontra Forhøjet ALAT Ingen fibrose 23% Moderat fibrose 26% Svær fibrose 6% Cirrhose 6% Svær fibrose 13% Moderat fibrose 20% Cirrhose 18% Let fibrose 39% Ingen fibrose 16% Let fibrose 33% Normal ALAT Forhøjet ALAT Shiffman ML, et al. J Infect Dis. 2000;182:

71 Er leverbiopsi nødvendig? Nej men kan være til hjælp i vurderingen specielt hos patienter med genotype 1 Lever biopsi: Inflammation: Grad 0-4 (ingen - svær) Fibrose: Grad 0-4 (4 = cirrhose)

72 Progression af Fibrose til Cirrose F0: ingen fibrose F1: let fibrose F2: moderat fibrose F3: svær fibrose F4: cirrose Hepatocellulært carcinom METAVIR scoring system

73 Kronisk Hepatitis C Behandling hvorfor? Ca. 20% 25% (af patienterne med cirrhose) Normal Lever Cirrhose Hepatocellulært Carcinom år år

74 Mål for behandling af Kronisk Hepatitis C Primært behandlingsmål Eradikere virus (helbredelse) Sekundært behandlingsmål Forhindre progression til cirrhose Reducere incidensen af HCC Reducere behov for levertransplantation Øge overlevelsen

75 Hvem skal så behandles? Alle patienter med kronisk hepatitis C er potentielle kandidater til behandling med mindre der er kontraindikationer Individuel vurdering

76 Man vil ofte ikke behandle personer med Aktivt stofmisbrug Nedsætter evnen til at overholde behandlingen Risiko for at blive smittet igen Man kan godt få behandling på Metadon Alkoholmisbrug Nedsætter evnen til at overholde behandlingen Alkohol modarbejder virkningen af Interferon

77 Behandling af Kronisk Hepatitis C Standardbehandlingen består af en kombination af: Pegyleret α-interferon (IFN) - pegyleret IFNα 2a, 180 µg/uge (subkutant) - pegyleret IFNα 2b, 1.5 µg/kg/uge (subkutant) Ribavirin - ribavirin mg/dag (peroralt)

78 Virkning af Interferon og Ribavirin INTERFERON RIBAVIRIN Hæmmer virus evne til at trænge ind i cellerne Hæmmer virus replikationen Virksomt overfor RNA virus Virkningsmekanisme ukendt Øger den cytolytiske T-celle aktivitet Stimulerer aktiviteten af NK-celler

79 Ribavirin

80 Ribavirin Tages 2 gange i døgnet Doseres efter vægt og afhængig af genotype Tages i forbindelse med måltid

81 Inteferon Tages en gang om ugen på fast ugedag Ugedagen vælges ud fra hvilke dage det er lettest at acceptere bivirkninger Injiceres subcutant om aftenen m.h.p at sove fra influenza symptomerne

82 Denne sprøjte er umiddelbart nem at håndtere

83 Sprøjten som den ligger i æsken Det er ikke helt nemt at samle og klargøre sprøjten

84 Vejledning i at klargøre sprøjten

85 Mest Almindelige Bivirkninger ved Behandling af Hepatitis C Peginterferon alfa-2a/b + Ribavirin Bivirkning, % Træthed Hovedpine Hudreaktion sv. til indstiksstedet Muskelsmerter Søvnbesvær Feber Kvalme Nedsat appetit Neutrocytopeni Ledsmerter Vægttab Hårtab Depression Hudkløe Dyspnø Hoste Anæmi 11-12

86 Bivirkninger ved Behandling af Kronisk Hepatitis C Sværhedsgrad Depression Træthed Måneder Influenzalignende symptomer Dan AA, et al. J Hepatol. 2006;44: Constant A, et al. J Clin Psychiatry. 2005;66:

87 Behandling af Kronisk Hepatitis C Måling af HCV-RNA 0 4 uger 12 uger Rapid Virologic Response (RVR) Early Virologic Response (EVR) End of Treatment (EOT) Response Sustained Virologic Response (SVR) HCV RNA negativ i uge 4 2 log fald i HCV RNA i uge 12 HCV RNA negativ ved afslutning af behandling HCV RNA negativ 24 uger efter endt behandling

88 Faktorer med indflydelse på behandlingsrespons (SVR): Kronisk Hepatitis C Positiv indflydelse lavt viralt load genotype 2 og 3 alder < 40 år fravær af fibrose/cirrhose sygdomsvarighed < 5 år kvinde normal vægtig tidligt virologisk respons (uge 4, 12) Negativ indflydelse højt viralt load genotype 1 alder > 40 år fremskreden fibrose/cirrhose sygdomsvarighed > 5 år mand overvægt coinfektion HIV, hepatitis B stort alkoholindtag

89 Det nyeste nye

90 Potential HCV Therapies Phase I Phase II Phase III R803 Rigel SCH 6 Schering ANA245 ANADYS ISIS Isis E 1 Innogenetics Viramidine Valeant HCV 086 ViroPharma/ Wyeth HCV/MF59 Chiron NM283 Idenix Amantadine Endo Labs Solvay VX 950 Vertex Infergen/gamma IFN InterMune HepX C XTL JTK 003 AKROS Pharma IDN 6556 Idun Omega IFN Biomedicine IP 501 Indevus Zadaxin SciClone Albuferon Human Genome Sciences Ceplene Maxim VX 497 Vertex Oral IFN alpha Amarillo Biosciences Multiferon Viragen Civacir NABI REBIF Ares Serono Time to Market

91 Proteasehæmmere Flere Direkte Aktive Antivirale midler (DAA) er under udvikling 2 stoffer er lige kommet på markedet, de er begge proteasehæmmere Victrelis Incivo Begge stoffer kun til genotype 1a

92 Victrelis

93 Victrelis Kan kun anvendes til genotype 1a 800 mg x 3 i døgnet Tages i forbindelse med måltid eller snack Tillægges standard behandlingen efter 4 uger, og tages i 28 eller 48 uger

94 Incivo Endnu ikke taget i brug i vores ambulatorium Bivirkningsprofil lidt anderledes Kortere behandlingstid end med Vicrelis

95 SPØRGSMÅL?

96 Patientoverlevelse efter levertransplantation Overlevelse (%) Diagnose 1 år 5 år Hepatitis C cirrose Akut leversvigt Alkoholisk cirrose Primær skleroserende cholangit Scandiatransplant 2008

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Skrumpelever. En overset sygdom med dårlig prognose nye behandlingsmuligheder

Skrumpelever. En overset sygdom med dårlig prognose nye behandlingsmuligheder Skrumpelever En overset sygdom med dårlig prognose nye behandlingsmuligheder Troels Havelund Ove B Schaffalitzky de Muckadell Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S OUH Skrumpelever Lægedag syd 2011

Læs mere

STEATOSE, STEATOHEPATITIS OG CIRRHOSE

STEATOSE, STEATOHEPATITIS OG CIRRHOSE Rigshospitalet P a to logiafdel ingen STEATOSE, STEATOHEPATITIS OG CIRRHOSE Gro Linno Willemoe 19. Marts 2018 1 FASER 19-03-2018 2 FASER 19-03-2018 3 CIRRHOSE Biliær cirrhose 19-03-2018 4 CIRRHOSENS ÅRSAG

Læs mere

Leverbiopsi. Fra et klinisk synspunkt

Leverbiopsi. Fra et klinisk synspunkt Leverbiopsi Fra et klinisk synspunkt Skønsmæssigt er??% af alle leverbiopsier: Ul-vejledt efter fokale forandringer Lever-Tx rejektionsdiagnostik Kronisk hepatitis B/C - fibrosegrad Alle de andre biopsier

Læs mere

Leverbiopsi. Fra et klinisk synspunkt

Leverbiopsi. Fra et klinisk synspunkt Leverbiopsi Fra et klinisk synspunkt Skønsmæssigt er??% af alle leverbiopsier: Ul-vejledt efter fokale forandringer Lever-Tx rejektionsdiagnostik Kronisk hepatitis B/C - fibrosegrad Alle de andre biopsier

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C

Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med kronisk hepatitis B og C Lægemiddelkomitéer Sygehusapotekere RADS Fagudvalg

Læs mere

Histologisk klassifikation: NRH Akut hepatit Akut hepatit i resolution (ligner NRH) Kronisk hepatit Steatohepatit

Histologisk klassifikation: NRH Akut hepatit Akut hepatit i resolution (ligner NRH) Kronisk hepatit Steatohepatit Opsamling af Inflammation i leveren. Histologisk klassifikation: NRH Akut hepatit Akut hepatit i resolution (ligner NRH) Kronisk hepatit Steatohepatit Diagnose? LM: Ingen ballooning, normale PR og ingen

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Agomelatin Mylan til behandling af svære depressive episoder hos voksne

Agomelatin Mylan til behandling af svære depressive episoder hos voksne Vigtig information Må ikke smides ud! Agomelatin Mylan til behandling af svære depressive episoder hos voksne Ordinationsvejledning Information til læger og sundhedspersonale Anbefalinger vedrørende: Monitorering

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Årsmøde 16/11-2012. Aleksander Krag. Hvordan holder jeg min patient med levercirrose i live? Dias 1

Årsmøde 16/11-2012. Aleksander Krag. Hvordan holder jeg min patient med levercirrose i live? Dias 1 Aleksander Krag Hvordan holder jeg min patient med levercirrose i live? Dias 1 Oversigt Kan de betale sig at vide noget om leversygdomme Når leveren hersker Sygdomsmekanismer Leverprøver Encephalopati

Læs mere

FRA L E V E RFORE NINGE N

FRA L E V E RFORE NINGE N OPLYSNING OM LEVERCIRROSE FRA L E V E RFORE NINGE N Leverforeningen Landsforeningen for levertransplanterede og andre med sjældne leversygdomme. Leverforeningen er en patientforening, der blev startet

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

BILAG IV VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER

BILAG IV VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER BILAG IV VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER Videnskabelige konklusioner Co-infektion med hepatitis В-virus (HBV) og hepatitis C-virus (HCV) er ikke ualmindeligt grundet de overlappende smitteveje. HCV-infektion

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Akutte tilstande. Lever og galdeveje

Akutte tilstande. Lever og galdeveje Akutte tilstande Lever og galdeveje Akutte tilstande i lever og galdeveje Paracetamolforgiftning / Fulminant leversvigt Cholangitis Cirrosekomplikationer Paracetamolforgiftning Diagnose 95% anamnese og

Læs mere

Hepatitis C. Risici, forebyggelse og behandling. Prof., dr.med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association

Hepatitis C. Risici, forebyggelse og behandling. Prof., dr.med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association Prof., dr.med. Stefan Zeuzem Hepatitis C Risici, forebyggelse og behandling European Liver Patients Association F. De Renesselaan, 57 B 3800 Sint-Truiden, Belgium email: contact@elpainfo.org Kære patient

Læs mere

Beskrivelse af leverbiopsien

Beskrivelse af leverbiopsien Beskrivelse af leverbiopsien Egnethed: > 9 portalrum taget uden relation til kapslen. Arkitektur: bevaret, fibrose (peri-cellulær/sinoisidal, portal/periportal, septae, cirrhose). Portalrum: 1: galdeveje

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Information om risikominimerende undervisningsmateriale til voksne med major depressionsperioder i behandling med Agomelatin Glenmark

Information om risikominimerende undervisningsmateriale til voksne med major depressionsperioder i behandling med Agomelatin Glenmark Agomelatin Glenmark 25 mg Information om risikominimerende undervisningsmateriale til voksne med major depressionsperioder i behandling med Agomelatin Glenmark Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB Skeppsbron

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Forstå dine laboratorieundersøgelser. myelomatose

Forstå dine laboratorieundersøgelser. myelomatose Forstå dine laboratorieundersøgelser ved myelomatose Denne vejledning giver indblik i de målinger og undersøgelser, der udføres hos patienter med myelomatose. Resultaterne af disse målinger og undersøgelser

Læs mere

Din guide til primær biliær cholangitisa (PBC) Tidligere kaldet primær biliær cirrose.

Din guide til primær biliær cholangitisa (PBC) Tidligere kaldet primær biliær cirrose. Din guide til primær biliær cholangitisa (PBC) 1 a Tidligere kaldet primær biliær cirrose. Velkommen til din nye guide om primær biliær cholangitis (PBC) Det kan være en stor hjælp at vide så meget som

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

GODE RÅD OG NYTTIG INFORMATION TIL DIG SOM HAR KRONISK TARMBETÆNDELSE OG SKAL BEHANDLES MED BIOLOGISKE LÆGEMIDLER

GODE RÅD OG NYTTIG INFORMATION TIL DIG SOM HAR KRONISK TARMBETÆNDELSE OG SKAL BEHANDLES MED BIOLOGISKE LÆGEMIDLER GODE RÅD OG NYTTIG INFORMATION TIL DIG SOM HAR KRONISK TARMBETÆNDELSE OG SKAL BEHANDLES MED BIOLOGISKE LÆGEMIDLER Hvad betyder IBD? Og hvad er kronisk tarmbetændelse? IBD er en forkortelse af den engelske

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Den Danske Database for Hepatitis B og C. En landsdækkende klinisk database

Den Danske Database for Hepatitis B og C. En landsdækkende klinisk database Den Danske Database for Hepatitis B og C En landsdækkende klinisk database Årsrapport 2005 1 Indholdsfortegnelse HForord... H3 Hepatitis B og C sygdommens forløb... H4 Hepatitis B... H4 Hepatitis C...

Læs mere

Hepatitis B. Risici, forebyggelse og behandling. Prof. Dr. med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association

Hepatitis B. Risici, forebyggelse og behandling. Prof. Dr. med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association Prof. Dr. med. Stefan Zeuzem Hepatitis B Risici, forebyggelse og behandling European Liver Patients Association F. De Renesselaan, 57 B - 3800 Sint-Truiden, Belgium email: contact@elpa-info.org Kære patient

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. februar 2018. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Khaldoun Taklas NOH

Khaldoun Taklas NOH Khaldoun Taklas 05-10-2018 2 Leverens normale funktion Lever biokemi og funktionstest ved toksisk leversygdomme Akut toksisk leversygdomme Kronisk toksisk leversygdomme Lever biokemi og funktionstest ved

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Real Q InfCare Hepatitis DK

Real Q InfCare Hepatitis DK Klinisk HBV/HCV Kvalitetssikringsrapport 2012 Udgivet af InfCare Hepatitis DK 1 I InfCare Hepatitis DK samarbejdet indgik (per 31 december 2012) følgende afdelinger: Infektionsmedicinsk Afdeling Århus

Læs mere

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen Til patienter og pårørende Blodtransfusion Vælg billede Vælg farve Syddansk Transfusionsvæsen Samtykke til blodtransfusion Sygehuset er forpligtet til at give dig den nødvendige information og indhente

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

HIV, Zika, Hepatit, varighed af antibiotisk beh. mm

HIV, Zika, Hepatit, varighed af antibiotisk beh. mm HIV, Zika, Hepatit, varighed af antibiotisk beh. mm Nina Weis Uddannelsesansvarlig overlæge, forskningslektor, ph.d. Hvidovre Hospital, Infektionsmedicinsk afdeling Infektionsmedicinsk afdeling Sengeafdeling

Læs mere

Icterus = Gulsot. v/ Peter Ehlert Nielsen Neonatalafd., OUH

Icterus = Gulsot. v/ Peter Ehlert Nielsen Neonatalafd., OUH Icterus = Gulsot v/ Peter Ehlert Nielsen Neonatalafd., OUH Gulsot (historie) Gulsot har været observeret hos nyfødte gennem mange hundrede år Begyndelsen af 1800-tallet: Dr John Burns: To slags gulsot.

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom

Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom Ove B Schaffalitzky de Muckadell Afd for Medicinske Mave-tarmsygdomme Odense Universitetshospital Staging ved hepatocellulært carcinom Staging af tumor

Læs mere

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler 25 February 2016 EMA/PRAC/137777/2016 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler Vedtaget 8.-11. februar 2016 PRAC Ordlyden

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Arax Junior 250 mg tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Arax Junior 250 mg tabletter paracetamol INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Arax Junior 250 mg tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette læge middel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion 2005 Denne pjece kan bestilles hos Schultz Information på tlf. 7026 2636, samt downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Tapning af

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Undersøgelsesmetoder

Undersøgelsesmetoder Undersøgelsesmetoder Kurt Iversen The Gnomes The Gnomes/Dame Sheila Sherlock Undersøgelsesmetoder Makroskopi Mikroskopi Histologi/cytologi Immunhistokemi Elektronmikroskopi Makro. Diagnose? Diagnose? Mikronodulær

Læs mere

Kronisk HCV-infektion hvad er der i vente?

Kronisk HCV-infektion hvad er der i vente? Lars Peters & Bjarne Ørskov Lindhardt HEPATITIS 979 Kronisk HCV-infektion hvad er der i vente? Det anslås, at der i Danmark findes 15.000 personer med kronisk infektion med hepatitis C-virus (HCV). De

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Primær biliær cirrose og primær skleroserende cholangitis

Primær biliær cirrose og primær skleroserende cholangitis Primær biliær cirrose og primær skleroserende cholangitis Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme med galdegangstab (vanishing bile duct-syndromer)

Læs mere

Lungekræftpatienten - det kliniske forløb. 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH

Lungekræftpatienten - det kliniske forløb. 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH Lungekræftpatienten - det kliniske forløb 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH Lungekræft i tal Stadieinddeling Program SCLC 15% Behandlingsalgoritme 3 kliniske forløb:

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fordøjelsesorganernes sygdomme

Fordøjelsesorganernes sygdomme Fordøjelsesorganernes sygdomme Fordøjelsessystemet Fordøjelsesorganernes opgave er at optage næringsstoffer af forskellige karakter. Formålet er at skaffe energi til organismen og den enkelte celle. Fordøjelsesorganerne

Læs mere

Steatose, steatohepatitis og cirrhose

Steatose, steatohepatitis og cirrhose Steatose, steatohepatitis og cirrhose Sygdoms faser: Steatose Steatohepatitis normal Cirrhose Klinisk-patologisk fremgangsmåde efter ætiologi: A: Non-alkoholisk steatose (NAFL) Non-alkoholisk steatohepatitis

Læs mere

TS kursus i patologi: Introduktion til leverbiopsien. Alastair Hansen

TS kursus i patologi: Introduktion til leverbiopsien. Alastair Hansen TS kursus i patologi: Introduktion til leverbiopsien Alastair Hansen Hvad har vi brug for til beskrivelse af leverbiopsien? Egnethed: > 9 portalrum taget uden relation til kapslen. Arkitektur: bevaret,

Læs mere

Efter2 til 4 Ugers behandling. * Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion, eren hyppigere monitorering af nyrefunktionen påkrævet.

Efter2 til 4 Ugers behandling. * Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion, eren hyppigere monitorering af nyrefunktionen påkrævet. ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER PÆDIATRISKE PATIENTER MED HBV, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL [Dette undervisningsmateriale er obligatorisk

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant)

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) 6.11.1 Tjekliste til læger og sundhedspersonale vedrørende voriconazol A) Minimering af risikoen for fototoksicitet

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte 1. Hvad er dentes decidui og dentes permanentes og hvor mange har vi af hver? 2. Beskriv smagsløgenes placering og funktion. Hvilken anden sans spiller en vigtig

Læs mere

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/ HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/2017 14.46 HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 2 16/05/2017 14.46 3 Fra de danske børnekræftafdelinger

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

levertumorer hos børn

levertumorer hos børn i levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar

Læs mere

Behandling. Rituximab (Mabthera ) med. Aarhus Universitetshospital. Indledning. Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N Tlf.

Behandling. Rituximab (Mabthera ) med. Aarhus Universitetshospital. Indledning. Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N Tlf. Behandling med Rituximab (Mabthera ) Indledning Sidst revideret: 28.08.2019 Side 1 af 6 Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N Tlf. 7845 5810 Blodsygdomme Denne vejledning skal give dig og dine

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER VOKSNE PATIENTER, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL 1

ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER VOKSNE PATIENTER, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL 1 ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER VOKSNE PATIENTER, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL 1 [Dette undervisningsmateriale er obligatorisk som en betingelse

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner Bilag IV Videnskabelige konklusioner 59 Videnskabelige konklusioner Den 7. juni 2017 blev Europa-Kommissionen (herefter "Kommissionen") underrettet om et tilfælde af fulminant leversvigt med dødelig udgang

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

"Development of a center for living donation incorporating the roll of the nurse as medical director". D. Lapointe, Rudlow. USA

Development of a center for living donation incorporating the roll of the nurse as medical director. D. Lapointe, Rudlow. USA EASL 2014 Nursesessions (1. dag) "Development of a center for living donation incorporating the roll of the nurse as medical director". D. Lapointe, Rudlow. USA En sygeplejerske fra USA fortalte om sit

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner Bilag IV Videnskabelige konklusioner 1 Videnskabelige konklusioner Den 7. juni 2017 blev Europa-Kommissionen (herefter "Kommissionen") underrettet om et tilfælde af fulminant leversvigt med dødelig udgang

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere